1987R1898 — MT — 01.07.2008 — 003.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KEE) Nru 1898/87

tat-2 ta’ Lulju 1987

dwar il-protezzjoni ta’ l-ismijiet użati fil-marketing tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

(ĠU L 182, 3.7.1987, p.36)

imħassar bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007

L 299

1

16.11.2007