1980L0511 — MT — 01.09.2010 — 002.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI

tat-2 ta’ Mejju1980

li tawtorizza, f’ċerti każi, it-tqegħid fis-suq ta’ għalf għall-annimali kompost f’pakketti jew reċipjenti mhux issiġillati

(80/511/KEE)

(ĠU L 126, 21.5.1980, p.14)

imħassar bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Regolament (KE) Nru 767/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009

L 229

1

1.9.2009