1967L0227 — MT — 01.01.2007 — 003.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

L-EWWEL DIRETTIVA TAL-KUNSILL

tal-11 ta' April 1967

fuq l-armonizazzjoni tal-leġislazzjoni ta' l-Istati Membri dwar it-taxxi fuq il-bejgħ

(67/227/KEE)

(ĠU P 071, 14.4.1967, p.1301)

imħassar bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE ta' 28 ta' Novembru 2006

L 347

1

11.12.2006