20.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 330/105


Rettifika tad-Deċiżjoni (UE) 2019/2158 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-5 ta’ Diċembru 2019 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta’ data dwar il-fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2019/38)

(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 327 tas-17 ta’ Diċembru 2019)

Fil-paġna 104, l-Artikolu 11,

minflok:

“Din id-Deċiżjoni għanda tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.”,

aqra:

“Din id-Deċiżjoni għanda tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2020.”.