2.3.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 60/140


Rettifika għar-Regolament (UE) Nru 650/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet u l-aċċettazzjoni u l-infurzar ta’ strumenti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u dwar il-ħolqien ta’ Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 201 tas-27 ta' Lulju 2012 )

F'paġna 132, l-Artikolu 78(1):

minflok:

"1.   Sas-16 ta’ Jannar 2014, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni: ";

aqra:

"1.   Sas-16 ta’ Novembru 2014, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni: ".