8.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 325/63


Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-8 ta’ Novembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2011/734/UE indirizzata lill-Greċja bil-għan li ssaħħaħ u tapprofondixxi s-sorveljanza fiskali u li tavża lill-Greċja biex tieħu miżuri għat-tnaqqis tad-defiċit liema miżuri huma meqjusa neċessarji sabiex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni ta’ defiċit eċċessiv

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 320, tat-3 ta' Diċembru 2011 )

F'paġna 28, il-firmatarju:

minflok:

Għall-Kunsill

Il-President

J. VINCENT-ROSTOWSKI”,

aqra:

Għall-Kunsill

Il-President

W. PAWLAK”.