7.5.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 116/59


Rettifika tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru iffirmat fi Brussell fit-30 ta' Novembru 2009

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 56 tas-6 ta' Marzu 2010 )

Fl-Anness VII, il-Parti B, it-titolu,

minflok:

“Lista tal-Artikoli tal-ftehimiet elenkati fil-Parti B u msemmijin fl-Artikoli 2 sa 5 ta' dan il-Ftehim”,

aqra:

“Lista tal-Artikoli tal-ftehimiet elenkati fil-Parti A u msemmijin fl-Artikoli 2 sa 5 ta' dan il-Ftehim”.