Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0678

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/678 tad-29 ta' April 2016 skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodott magħmul mill-inwar imnixxef tal-ispika mqiegħed ġo kuxxinett imqiegħed fis-suq biex ikeċċi l-baħrijiet (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

C/2016/2523

OJ L 116, 30.4.2016, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/678/oj

30.4.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 116/37


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/678

tad-29 ta' April 2016

skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodott magħmul mill-inwar imnixxef tal-ispika mqiegħed ġo kuxxinett imqiegħed fis-suq biex ikeċċi l-baħrijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat r-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-28 ta' Mejju 2015, il-Ġermanja talbet lill-Kummissjoni tiddeċiedi, skont l-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, jekk prodott magħmul mill-inwar imnixxef tal-ispika mqiegħed ġo kuxxinett imqiegħed fis-suq biex ikeċċi l-baħrijiet hux prodott bijoċidali jew oġġett trattat għall-fini tal-Artikolu 3(1)(a) jew (1) ta' dak ir-Regolament.

(2)

Skont gwida maqbula tal-Unjoni (2), organiżmi sħaħ ħajjin jew mejtin u mhux proċessati (pereżempju il-ħmira, batterja lijofilizzata) jew partijiet minnhom (pereżempju partijiet tal-ġisem, demm, friegħi, weraq, ward, eċċ.) ma jitqiesux bħala sustanza, taħlitiet jew oġġetti fit-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Għaldaqstant, l-inwar imnixxef tal-ispika ma għandux jitqies bħala sustanza, taħlita jew oġġett fit-tifsira ta' dak ir-Regolament u għaldaqstant ma għandux jitqies bħala prodott bijoċidali jew bħala oġġett trattat f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(3)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Prodott magħmul mill-inwar imnixxef tal-ispika f'kuxxinett la huwa prodott bijoċidali u lanqas oġġett trattat għall-fini tal-Artikolu 3(1)(a) u (1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' April 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Gwida għall-Anness V Eżenzjonijiet mill-obbligu ta' reġistrazzjoni (paġna 21), disponibbli minn http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_en.pdf

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-Kummissjoni kif ukoll id-Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE tal-Kummissjoni (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1).


Top