Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0294

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/294 tal-1 ta' Marzu 2016 li jemenda għall-242 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-netwerk ta' Al-Qaida

C/2016/1401

OJ L 55, 2.3.2016, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/294/oj

2.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 55/9


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/294

tal-1 ta' Marzu 2016

li jemenda għall-242 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-netwerk ta' Al-Qaida

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta' Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-network ta' Al-Qaida (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(1)(a) u l-Artikolu 7a(5) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jelenka l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet koperti mill-iffriżar ta' fondi u ta' riżorsi ekonomiċi skont dan ir-Regolament.

(2)

Fil-11 u t-23 ta' Frar 2016, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (KSNU) ddeċieda li jemenda sitt annotazzjonijiet mil-lista tal-persuni, l-gruppi u l-entitajiet li għalihom għandu japplika l-iffriżar tal-fondi u tar-riżorsi ekonomiċi. Ir-Regolament (KE) Nru 881/2002 għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Il-Kap tas-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija


(1)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANNESS

Fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002, id-dejta tal-identifikazzjoni għall-annotazzjonijiet li ġejjin taħt l-intestatura “Persuni fiżiċi” hija mibdula ma' dan li ġej:

(a)

L-annotazzjoni “Salah Eddine Gasmi (alias (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher). Data tat-twelid: 13.4.1974. Post tat-twelid: Zeribet El Oued, Wilaya (provinċja) ta' Biskra, Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Indirizz: l-Alġerija. Tagħrif ieħor: (a) Isem l-omm huwa Yamina Soltane; (b) Isem il-missier hu Abdelaziz. Data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 3.7.2008.” tinbidel b'dan li ġej:

“Salah Eddine Gasmi (alias (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher). Data tat-twelid: 13.4.1971. Post tat-twelid: Zeribet El Oued, Wilaya (provinċja) ta' Biskra, Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Indirizz: l-Alġerija. Tagħrif ieħor: (a) Isem l-omm huwa Yamina Soltane; (b) Isem il-missier hu Abdelaziz. Id-data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 7d(2)(i): 3.7.2008.”

(b)

L-annotazzjoni “Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi.) Data tat-twelid: 11.12.1974. Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija; Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-passaport: (a) L 191609 (passport Tuneżin bin-number maħruġ fit-28.2.1996, skada fis-27.2.2001), (b) 04643632 (identifikazzjoni nazzjonali maħruġa fit-18 ta' Ġunju 1999), (c) DAOMMD74T11Z352Z (Kodiċi Fiskali Italjan). Indirizz: Triq nru 50, Numru 23, Zehrouni, Tuneż, it-Tuneżija. Tagħrif ieħor: (a) Kap tat-taqsima tas-sigurtà ta' Ansar al-Shari'a fit-Tuneżija (AAS-T), (b) Issa l-omm huwa Ourida Bint Mohamed. (c) Deportat mill-Italja lejn it-Tuneżija fl-1 ta' Diċembru 2004. (d) Arrestat fit-Tuneżija f'Awwissu 2013. Data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 24.4.2002.” tinbidel b'dan li ġej:

“Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi.) Data tat-twelid: 11.12.1974. Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija; Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-passaport: (a) L 191609 (passport Tuneżin bin-number maħruġ fit-28.2.1996, skada fis-27.2.2001), (b) 04643632 (passport Tuneżin bin-numru maħruġ fit-18 ta' Ġunju 1999), (c) DAOMMD74T11Z352Z (Kodiċi Fiskali Italjan). Indirizz: Triq nru 50, Numru 23, Zehrouni, Tuneż, it-Tuneżija. Tagħrif ieħor: (a) Kap tat-taqsima tas-sigurtà ta' Ansar al-Shari'a fit-Tuneżija (AAS-T), (b) Issa l-omm huwa Ourida Bint Mohamed. Id-data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 7d(2)(i): 24.4.2002.”

(c)

L-annotazzjoni “Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizz: It-Tuneżija. Data tat-twelid: 20.11.1975. Post tat-twelid: Sfax, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-passaport: P182583 (Passaport Tuneżin, maħruġ fit-13.9.2003, li skada fit-12.9.2007). Tagħrif ieħor: (a) Meqjus maħrub mill-ġustizzja mill-awtoritajiet Taljani sa minn Lulju 2008; (b) Taħt miżuri ta' kontroll amministrattivi fit-Tuneżija sa mill-2010. Data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003.” tinbidel b'dan li ġej:

“Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizz: 2 Triq nru 89, Zehrouni, Tuneż, it-Tuneżija. Data tat-twelid: 20.11.1975. Post tat-twelid: Sfax, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-passaport: (a) P182583 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-13.9.2003, li skada fit-12.9.2007), (b) 05258253 (identifikazzjoni Nazzjonali). Id-data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 7d(2)(i): 12.11.2003.”

(d)

L-annotazzjoni “Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias (a) Aboue Chiba Brahim, (b) Arouri Taoufik, (c) Ben Salah Adnan, (d) Sassi Adel, (e) Salam Kamel, (f) Salah Adnan, (g) Arouri Faisel, (h) Bentaib Amour, (i) Adnan Salah, (j) Hasnaoui Mellit, (k) Arouri Taoufik ben Taieb, (l) Abouechiba Brahim, (m) Farid Arouri, (n) Ben Magid, (o) Maci Ssassi, (p) Salah ben Anan, (q) Hasnaui Mellit, (r) Abou Djarrah). Indirizz: Il-Libja Triq nru 9, Manzil Tmim, Nabeul, it-Tuneżija. Data tat-twelid: (a) 20.5.1969, (b) 2.9.1966, (c) 2.9.1964, (d) 2.4.1966, (e) 2.2.1963, (f) 4.2.1965, (g) 2.3.1965, (h) 9.2.1965, (i) 1.4.1966, (j) 1972, (k) 9.2.1964, (l) 2.6.1964, (m) 2.6.1966, (n) 2.6.1972. Post tat-twelid: (a) Manzil Tmim, Tuneżija; (b) il-Libja; (c) it-Tuneżija; (d) l-Alġerija; (e) il-Morokk; (f) il-Libanu. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-passaport: G827238 (Passaport Tuneżin, maħruġ fl-1.6.1996 li skada fit-31.5.2001). Tagħrif ieħor: (a) Estradit mill-Italja lejn it-Tuneżija fit-13.12.2008; (b) Inammissibbli fiż-żona Schengen; (c) Isem l-omm huwa Mabrukah al-Yazidi. Data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003.” tinbidel b'dan li ġej:

“Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias (a) Aboue Chiba Brahim, (b) Arouri Taoufik, (c) Ben Salah Adnan, (d) Sassi Adel, (e) Salam Kamel, (f) Salah Adnan, (g) Arouri Faisel, (h) Bentaib Amour, (i) Adnan Salah, (j) Hasnaoui Mellit, (k) Arouri Taoufik ben Taieb, (l) Abouechiba Brahim, (m) Farid Arouri, (n) Ben Magid, (o) Maci Ssassi, (p) Salah ben Anan, (q) Hasnaui Mellit. Indirizz: Il-Libja Triq nru 9, Manzil Tmim, Nabeul, it-Tuneżija. Data tat-twelid: (a) 20.5.1969, (b) 2.9.1966, (c) 2.9.1964, (d) 2.4.1966, (e) 2.2.1963, (f) 4.2.1965, (g) 2.3.1965, (h) 9.2.1965, (i) 1.4.1966, (j) 1972, (k) 9.2.1964, (l) 2.6.1964, (m) 2.6.1966, (n) 2.6.1972. Post tat-twelid: (a) Manzil Tmim, Tuneżija; (b) il-Libja; (c) it-Tuneżija; (d) l-Alġerija; (e) il-Morokk; (f) il-Libanu. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-passaport: (a) G827238 (Passaport Tuneżin, maħruġ fl-1.6.1996 li skada fil-31.5.2001), (b) 05093588 (Identifikazzjoni nazzjonali) Tagħrif ieħor: Isem l-omm huwa Mabrukah al-Yazidi. Id-data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 7d(2)(i): 12.11.2003.”

(e)

L-annotazzjoni “Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Indirizz: Triq Qistantiniyah, Manzal Tmim, Nabul, it-Tuneżija (l-indirizz tad-dar). Data tat-twelid: 25.1.1968. Post tat-twelid: Menzel Temime, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-passaport: K693812 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-23.4.1999, li skada fit-22.4.2004). Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: JMM MDI 68A25 Z352D; (b) Detenut f'Tuneż, it-Tuneżija minn Diċembru 2009; (c) Isem l-omm huwa Jamilah. Data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 23.6.2004.” tinbidel b'dan li ġej:

“Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Indirizz: 4, Triq Al-Habib Thamir, Manzal Tmim, Nabul, it-Tuneżija (indirizz tad-dar). Data tat-twelid: 25.1.1968. Post tat-twelid: Menzel Temime, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-passaport: (a) K693812 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-23.4.1999, li skada fit-22.4.2004), (b) 01846592 (identifikazzjoni Nazzjonali). Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: JMM MDI 68A25 Z352D; (b) Isem l-omm huwa Jamilah. Id-data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 7d(2)(i): 23.6.2004.”

(f)

L-annotazzjoni “Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (alias Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Indirizz: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, it-Tuneżija (residenza abitwali). Data tat-twelid: 17.11.1961. Post tat-twelid: Menzel Temime, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-passaport: M788439 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-20.10.2001, li skada fid-19.10.2006). Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: LBR HBB 61S17 Z352F; (b) Detenut fit-Tuneżija minn Diċembru 2009; (c) Isem l-omm huwa Fatima bint al-Mukhtar. Data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 23.6.2004.” tinbidel b'dan li ġej:

L-annotazzjoni “Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (alias Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Indirizz: Id-distrett ta' Salam Marnaq Ben Arous, Sidi Mesoud, it-Tuneżija. Data tat-twelid: 17.11.1961. Post tat-twelid: Menzel Tmim, Nabul, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-passaport: (a) M788439 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-20.10.2001, li skada fid-19.10.2006), (b) 01817002 (identifikazzjoni Nazzjonali). Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: LBR HBB 61S17 Z352F; (b) Isem l-omm huwa Fatima al-Galasi. Id-data tad-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 7d(2)(i): 23.6.2004.”


Top