Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1014

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1014 tal-25 ta' Ġunju 2014 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 474/2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

OJ L 162, 27.6.2015, p. 65–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1014/oj

27.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 162/65


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/1014

tal-25 ta' Ġunju 2014

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 474/2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta' lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni ta' operat fil-Komunità u li jinforma lill-passiġġieri tat-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpannija tal-ajru li topera, u li tħassar l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2004/36/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 474/2006 (2) stabbilixxa l-lista ta' trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni, kif jissemma fil-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005.

(2)

Skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, xi Stati Membri u l-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (l-EASA) għaddew informazzjoni lill-Kummissjoni li hi rilevanti fil-kuntest tal-aġġornament ta' dik il-lista tal-Unjoni. L-informazzjoni rilevanti ġiet ukoll ikkomunikata lil ċerti pajjiżi terzi. Fuq il-bażi ta' dik l-informazzjoni u l-verifiki mwettqa mill-Kummissjoni, il-lista tal-Unjoni issa għandha tiġi aġġornata.

(3)

Il-Kummissjoni għarrfet lil kull trasportatur tal-ajru kkonċernat, direttament jew permezz tal-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza regolatorja tagħhom, dwar il-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li jistgħu jsawru l-bażi ta' deċiżjoni li timponilhom projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni jew tibdel il-kundizzjonijiet ta' projbizzjoni tal-operat imposta fuq trasportatur tal-ajru imniżżel fil-lista tal-Unjoni.

(4)

Lit-trasportaturi tal-ajru kkonċernati l-Kummissjoni tathom l-opportunità jikkonsultaw id-dokumenti li ressqu l-Istati Membri, jagħtu kummenti bil-miktub u jagħmlu preżentazzjoni orali lill-Kummissjoni u lill-Kumitat stabbilit bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/1991 (3).

(5)

Il-Kumitat għas-Sikurezza tal-Ajru rċieva aġġornamenti mingħand il-Kummissjoni dwar il-konsultazzjonijiet konġunti li għaddejjin, fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tiegħu (KE) Nru 473/2006 (4), mal-awtoritajiet kompetenti u mat-trasportaturi tal-ajru tal-istati tal-Angola, il-Botswana, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-Gabon, il-Ghana, l-Indja, l-Indoneżja, l-Iran, il-Każakistan, il-Libanu, il-Libja, il-Madagascar, ir-Repubblika Islamika tal-Mauritania, il-Mozambique, il-Filippini, is-Sudan, it-Tajlandja, il-Jemen u ż-Żambja. Il-Kumitat għas-Sikurezza tal-Ajru rċieva wkoll informazzjoni mingħand il-Kummissjoni dwar l-Afganistan, il-Benin, ir-Repubblika tal-Guinea, ir-Repubblika Kirgiża, in-Nepal, il-Korea ta' Fuq, São Tomé u Príncipe, u t-Tajwan u ġie aġġornat mill-Kummissjoni dwar konsultazzjonijiet tekniċi mal-Federazzjoni Russa.

(6)

L-EASA semgħet l-preżentazzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-Kumitat dwar is-Sikurezza tal-Arju dwar ir-riżultati tal-analiżi tar-rapporti ta' verifika li għamlet l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (“ICAO”) fil-qafas tal-Programm Universali ta' Awditjar tas-Sorveljanza tas-Sikurezza (“USOAP”). F'dan il-kuntest, tfakkret l-importanza l-Istati Membri jagħtu prijorità lill-ispezzjonijiet fir-rampa tat-trasportaturi tal-ajru li ngħataw il-liċenzja mill-Istati u li fil-każ tagħhom l-ICAO tkun identifikat każijiet ta' Tħassib Sinifikanti dwar is-Sikurezza jew li fil-każ tagħhom l-EASA tkun ikkonkludiet li hemm nuqqasijiet sinifikanti fis-sistema tas-sorveljanza tas-sikurezza. Minbarra l-konsultazzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005, din il-prijoritizzazzjoni mistennija tippermetti l-kisba ta' informazzjoni ulterjuri dwar il-prestazzjoni tas-sikurezza tat-trasportaturi tal-ajru li huma għandhom il-liċenzja f'dawk l-istati.

(7)

L-EASA ippreżentat lill-Kummissjoni u lill-Kumitat dwar is-Sikurezza tal-Ajru r-riżultati tal-analiżi tal-ispezzjonijiet fir-rampa li saru skont il-Programm tal-Valutazzjoni tas-Sikurezza tal-Inġenji tal-Ajru Barranin (“SAFA”) skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 (5).

(8)

L-EASA aġġornat ukoll lill-Kummissjoni u lill-Kumitat dwar is-Sikurezza tal-Ajru dwar il-proġetti ta' assistenza teknika li twettqu fi Stati milquta minn miżuri jew monitoraġġ skont ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005. L-EASA ippreżentat il-pjanijiet tagħha f'dan ir-rigward u pprovdiet informazzjoni fir-rigward ta' assistenza teknika u kooperazzjoni biex titjieb il-kapaċità amministrattiva u teknika tal-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili bil-għan li jissolvew nuqqasijiet ta' konformità ma' standards internazzjonali applikabbli. L-Istati Membri kienu mistiedna jirrispondu għal dawk it-talbiet fuq bażi bilaterali f'koordinazzjoni mal-Kummissjoni u mal-EASA. Dwar dan, il-Kummissjoni saħqet dwar is-siwi li tingħata informazzjoni lill-komunità tal-avjazzjoni internazzjonali, b'mod partikolari permezz tal-bażi tad-dejta Safety Collaborative Assistance Network tal-ICAO, dwar l-assistenza teknika li jagħtu l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha biex titjieb is-sikurezza tal-avjazzjoni madwar id-dinja.

(9)

Il-Eurocontrol aġġorna lill-Kummissjoni u lill-Kumitat dwar is-Sikurezza tal-Ajru dwar il-qagħda tal-funzjoni ta' twissija tas-SAFA u dwar l-istatistika attwali għall-messaġġi ta' twissija għal trasportaturi tal-ajru projbiti.

It-trasportaturi tal-ajru tal-Unjoni

(10)

Wara li l-EASA għarblet l-informazzjoni li ħarġet minn spezzjonijiet fir-rampa mwettqa fuq inġenji tal-ajru ta' ċertu trasportaturi tal-ajru tal-Unjoni jew minn spezzjonijiet ta' standardizzazzjoni li għamlet l-EASA, kif ukoll minn spezzjonijiet u verifiki speċifiċi li għamlu l-awtoritajiet nazzjonali tal-avjazzjoni, bosta Stati Membri ħadu ċertu miżuri ta' infurzar u għarrfu lill-Kummissjoni u lill-Kumitat għas-Sikurezza tal-Ajru b'dawk il-miżuri. L-Estonja infurmat li l-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Estonja wettqet verifika dwar it-trasportatur tal-ajru AS Avies u li s-sejbiet qed jiġu indirizzati mit-trasportatur tal-ajru.

(11)

L-Istati Membri tennew li kienu lesti jaġixxu bix-xieraq jekk xi informazzjoni rilevanti tas-sikurezza turi li jkunu jeżistu riskji imminenti tas-sikurezza minħabba nuqqas ta' konformità min-naħa tat-trasportaturi tal-ajru tal-Unjoni mal-istandards xierqa tas-sikurezza.

Trasportaturi tal-ajru mill-Angola

(12)

Ir-Regolament (KE) Nru 474/2006, kif emendat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1197/2011 (6), jippermetti lil TAAG Angola AirlinesTAAG Angola Airlines iċċertifikat f'Angola, biex jopera fl-Unjoni b'erba' inġenji tal-ajru tat-tip Boeing 737-700 bil-marki tar-reġistrazzjoni D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH u D2-TBJ, bi tliet inġenji tal-ajru tat-tip Boeing 777-200 bil-marki tar-reġistrazzjoni D2-TED, D2-TEE u D2-TEF, u b'żewġ inġenji tal-ajru tat-tip Boeing 777-300 bil-marki tar-reġistrazzjoni D2-TEG u D2-TEH.

(13)

Fil-21 ta' Novembru 2014, TAAG Angola Airlines ressqet applikazzjoni, permezz tal-awtoritajiet kompetenti tal-Angola (INAVI), biex iħżid inġenju tal-ajru ġdid tat-tip Boeing 777-300 mal-lista fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 474/2006. Wara stedina mill-Kummissjoni kemm l-INAVIC kemm TAAG Angola Airlines attendew laqgħa ta' konsultazzjoni teknika fi Brussell fil-25 ta' Frar 2015 fejn il-qagħda attwali tas-sikurezza ġiet eżeminata bis-sħiħ fl-aspetti kollha tiegħu, inkluż fir-rigward taż-żieda ta' inġenji tal-ajru ġodda mal-flotta tat-TAAG Angola Airlines.

(14)

L-INAVIC iffukaw l-isforzi tagħhom l-aktar fuq l-allinjament tal-qafas legali mal-ħtiġijiet internazzjonali, it-titjib tal-infrastruttura (kopertura radju tat-territorju tagħhom) u t-tisħiħ ta' rekwiżiti ta' liċenzjar għall-persunal u l-organizzazzjonijiet kif ukoll għas-sorveljanza tal-operaturi eżistenti. Peress li din l-aħħar attività għadha ma tissodisfax kompletament l-istandards internazzjonali tas-sikurezza meħtieġa minħabba liċ-ċertifikazzjoni tal-operaturi mhijiex b'saħħitha biżżejjed, m'hemmx lok għal illaxkar tal-projbizzjoni attwali fuq it-trasportaturi kollha ċċertifikati mill-INAVIC ħlief it-TAAG Angola Airlines. Il-Kummissjoni nnutat li, kien hemm titjib fil-komunikazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-INAVIC u TAAG Angola Airlines, b'laqgħat li jseħħu b'mod regolari biex jiġu diskussi l-aspetti kollha tal-operazzjonijiet tat-trasportatur bl-ajru.

(15)

TAAG Angola Airlines taw tagħrif dwar it-tiġdid u l-espansjoni tal-flotta, bl-irtirar tal-ingenji tal-ajru B 737-200 u B 747-300 Combi u x-xiri ta' inġenji tal-ajru ġodda B777-200, B 777-300 u B 737-700, flimkien ma' enfasi qawwija fuq il-kwalità tal-operazzjonijiet, l-inġinerija u l-manutenzjoni u t-tkabbir. It-taħriġ tal-piloti ttejjeb b'mod sinifikanti bl-għajnuna ta' konsulenti esterni. Is-sikurezza ssaħħet aktar bl-introduzzjoni ta' mekkaniżmu tar-rappurtar tal-okkorrenzi mhux punittiv u anonimizzat. Din l-informazzjoni, flimkien ma' anliżi komprensiva tal-FDM (Monitoraġġ ta' Dejta tat-Titjir) issa qiegħda tintuża sistematikament sabiex tidentifikaw u tipprevjeni li jerġgħu jseħħu l-inċidenti tal-passat jew anomaliji u qed tiġi inkluża fil-programm ta' taħriġ tal-piloti.

(16)

Fil-kuntest proċess ta' awtorizzazzjoni tal-operatur ta' pajjiż terz (“TCO”) (7), TAAG Angola Airlines kienet involuta fi djalogu kontinwu mal-EASA sa minn Novembru 2014 u ilha tipprovdi dejta fattwali u ddettaljat dwar l-operazzjonijiet u l-flotta tagħha tal-inġenji tal-ajru, sabiex tilħaq ir-rekwiżiti tad-Dejta Avvanzata tal-Operatur (“AOD”).

(17)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, qed jitqies li għandha tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni biex tkun tinkludi l-inġenji tal-ajru addizzjonali tat-tip Boeing 777-300 bil-marka ta' reġistrazzjoni D2-TEI ta' TAAG Angola Airlines fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 474/2006 biex jitħallew joperaw fl-Unjoni.

(18)

L-Istati Membri jridu jibqgħu jivverifikaw il-konformità effettiva ta' TAAG Angola Airlinesmal-istandards rilevanti tas-sikurezza, permezz tal-prijoritizzazzjoni tal-ispezzjonijiet fir-rampa li jridu jsiru lill-inġenji tal-ajru ta' dan it-trasportatur tal-ajru skont ir-Regolament (UE) Nru 965/2012.

Trasportaturi tal-ajru mill-Botswana

(19)

Fuq talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Botswana tat informazzjoni dwar il-progress tas-soluzzjoni lit-Tħassib Sinifikanti dwar is-Sikurezza u s-sejbiet l-oħra tal-ICAO oħra permezz ta' ittra tat-30 ta' Jannar 2015. Intwera progress ulterjuri mill-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Botswana fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-istandards internazzjonali tas-sikurezza. L-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Botswana mħeġġa tfittex il-verifika mill-ICAO tar-riżoluzzjoni ta' każijiet ta' Tħassib Sinifikanti dwar is-Sikurezza.

(20)

L-informazzjoni disponibbli dwar is-sikurezza ma ssostnix deċiżjoni li timponi projbizzjoni jew restrizzjonijiet operattivi fuq trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fil-Botswana.Madankollu, il-Kummissjoni tqis li s-sitwazzjoni għadha tiġi mmonitorjata mill-qrib.

(21)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru mill-Botswana.

Trasportaturi tal-ajru mir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

(22)

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo ġew inklużi fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006 sa minn Marzu 2006 (8).

(23)

B'ittra tas-27 ta' Mejju 2015, l-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo, l-Autorité de l'Aviation Civile (“AAC”), infurmaw lill-Kummissjoni li ċ-Ċertifikati tal-Operaturi tal-Ajru tat-trasportaturi tal-ajru Air Baraka, Biega Airways, Cetrac Aviation Service SPRL, Congo Express, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, Katanga Express, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Sion Airlines u Tracep Congo ġew revokati u għalhekk dawn it-trasportaturi tal-ajru għandhom jitneħħew mill-Anness A għar-Regolament (KE) Nru 474/2006.

(24)

Fl-4 ta' Ġunju 2015, l-AAC pprovdiet lill-Kummissjoni b'informazzjoni addizzjonali li turi li ċ-Ċertifikati tal-Operatur tal-Ajru tat-trasportaturi tal-ajru African Air Service Commuter, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Business Aviation, CHC Stellavia, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Safe Air, Stellar Airways, Waltair Aviation and Wimbi Dira Airways kienu ġew revokati u għalhekk dawn it-trasportaturi tal-ajru għandhom jitneħħew mill-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006.

(25)

L-AAC infurmat ukoll lill-Kummissjoni li kienet inħarġet liċenzja tal-operatur lit-trasportaturi tal-ajru Dakota SPRL, Malu Aviation, Serve Air and Congo Airways mingħajr ma ntwera li ċ-ċertifikazzjoni u s-sorveljanza ta' dan it-trasportatur tal-ajru jikkonformaw bis-sħiħ mal-istandards tas-sikurezza applikabbli. Dawn it-trasportaturi tal-ajru għandhom għalhekk jiżdiedu mal-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006.

(26)

Skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar- Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies għalhekk li l-lista tal-Unjoni ta' trasportaturi bl-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fi ħdan l-Unjoni għandha tiġi emendata biex tneħħi t-trasportaturi tal-ajru African Air Service Commuter, Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi global Business Airways, Biega Airways, Business Aviation, Cetrac Aviation Service SPRL, CHC Stellavia, Congo Express, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Express, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Safe Air, Sion Airlines, Stellar Airways, Tracep Congo, Waltair Aviation u Wimbi Dira Airways mill-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006 u jiżdiedu t-trasportaturi tal-ajru Dakota, Malu Aviation, Serve Air u Congo Airways mal-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006.

Trasportauri tal-ajru mill-Gabon

(27)

It-trasportaturi tal-ajru Air Services SA u SCD Aviation ġew inkluħżi fl-Anness A sa minn Lulju 2008. It-trasportatur tal-ajru Gabon Airlines tħalla jopera sa minn Lulju 2008 fl-UE biss bl-inġenju tal-ajru tat-tip Boeing 767-200 bil-marki ta' reġistrazzjoni TR-LHP skont il-kunidzzjonijiet fil-premessa (15) tar-Regolament (KE) Nru 715/2008 (9).

(28)

Fil-5 ta' Ġunju 2015, l-awtoritajiet kompetenti tal-gabon ipprovdew lill-Kummissjoni b'evidenza tar-revoka taċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru (“AOC”) tat-trasportaturi tal-ajru Air Services SA, SCD Aviation u Gabon Airlines, u għalhekk dawn it-trasportaturi tal-ajru għandhom jitneħħew mil-lista tal-Unjoni ta' trasportaturi tal-ajru soġġetti għal projbizzjoni jew restrizzjonijiet fuq l-operat.

(29)

L-awtoritajiet kompetenti tal-Gabon għarrfu lill-Kummissjoni dwar il-ħruġ ta' AOC ġdid lit-trasportatur tal-ajru Tropical Air Gabon fis-6 ta' Mejju 2015 mingħajr ma ntwera li ċ-ċertifikazzjoni u s-sorveljanza ta' dan it-trasportatur tal-ajru jikkonformaw bis-sħiħ mal-istandards tas-sikurezza applikabbli. Dan it-trasportatur tal-ajru għandu għalhekk jiżdied mal-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006.

(30)

Skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar- Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies għalhekk li l-lista tal-Unjoni ta' trasportaturi bl-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fi ħdan l-Unjoni għandha tiġi emendata biex tneħħi t-trasportaturi tal-ajru Air Services SA u SCD Aviation mill-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006, biex tneħħi t-trasportatur tal-ajru Gabon Airlines mill-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 474/2006 u biex jiżdied it-trasportatur tal-ajru Tropical Air Gabon mal-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006.

Trasportaturi tal-ajru mill-Gabon

(31)

F'Settembru 2010, Meridian Airways LTD ġiet inkluża fl-Anness A tar- Regolament (KE) Nru 474/2006 (10). F'Settembru 2010 Airlift International (GH) LTD ġiet inkluża fl-Anness B tar- Regolament (KE) Nru 474/2006, u b'hekk inġenju tal-ajru partikolari wieħed biss tat-tip DC- 8-63F kien permess jopera fl-Unjoni. Iż-żewġ deċiżjonijiet irrżultawminn nuqqasijiet serji ta' sikurezza identifikati matul spezzjonijiet fir-rampa mwettqa skont il-Programm SAFA. F'Novembru 2010, ġie vvalutat li Airlift International (GH) LTD setgħet toperaw inġenju DC-8 63F ieħor fl-Unjoni (11).

(32)

Fil-5 ta' Frar 2014, id-Direttur tar-Regolamentazzjoni tas-Sikurezza tal-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivii tal-Ghana (“GCAA”) bagħat lill-Kummissjoni ċ-Ċertfikati ta' Dereġistrazzjoni tal-Inġenju tal-Ajru għal ċerti inġenji DC-8-63F inġenji tal-ajru rreġistrati fil-Ghana. Il-GCAA rrappurtat ukoll li kienet ħarġet direttiva teknika li tipprojbixxi l-użu ta' inġenji tal-ajru tat-tip DC-8 minn trasportaturi bl-ajru ċċertifikati fil-Ghana, li daħlet fis-seħħ fl- 31 ta' Diċembru 2013. Din l-evidenza għandha titqies bħala konferma li l-Istat tal-Ghana ma baqax jappoġġja operazzjonijiet ta' inġenji tal-ajru tat-tip DC-8 fuq ir-Reġistru Statali tal-Inġenji tal-Ajru tiegħu u bħala prova tal-implimentazzjoni ta' programm għat-tnaqqis tal-flotta tal-ajru li globalment qed tiqdiem.

(33)

Fis-16 ta' Frar 2015, il-GCAA ġabet evidenza bil-miktub lill-Kummissjoni li l-GCAA kienet irrevokat iċ-Ċertifikati ta' Operatur tal-Ajru ta' Meridian Airways LTD u ta' Airlift International (GH) LTD. Laqgħa teknika bejn ir-rappreżentanti għoljin tal-GCAA, il-Kummissjoni u l-EASA saret fis-17 ta' Marzu 2015, u matulha l-GCAA tat dettalji dwar l-istruttura organizzattiva attwali tagħha, is-sorveljanza tagħha tat-trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fil-Ghana u l-proċess ta' ċertifikazzjoni tal-operaturi tal-ajru. L-evidenza dwar ir-revoka ta' dawn iż-żewġ Ċertifikati tal-Operatur tal-Ajru u l-fatti ppreżentati matul il-laqgħa teknika tal-arranġamenti ta' sorveljanza tas-sikurezza tal-avjazzjoni tal-GCAA tqiesu suffiċjenti biex jiġi konkluż li kienu waqfu l-operazzjonijiet minn Meridian Airways LTD u Airlift International (GH) LTD.

(34)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies għlahekk li għandha tinbidel il-lista Komunitarja tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni biex fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006 jitneħħew Meridian Airways LTD, u biex mill-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 474/2006 jitneħħew Airlift International (GH) LTD.

(35)

Jekk xi informazzjoni rilevanti tas-sikurezza turi li jkunu jeżistu riskji imminenti tas-sikurezza minħabba nuqqas ta' konformità ma' standards internazzjonali tas-sikurezza, il-Kummissjoni jkollha tieħu azzjoni f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 2111/2005.

Trasportaturi tal-ajru mill-Indja

(36)

Permezz ta' ittra tal- 24 ta' Diċembru 2014, id-Direttur Ġenerali Indjan tal-Avjazzjoni Ċivili (“DGCA”) pprovda aġġornament lill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet korrettivi li ttieħdu mid-DGCA fir-rigward tad-deċiżjoni ta' Jannar 2014 li ħadet l-Amministrazzjoni Federali tal-Avjazzjoni tal-Istati Uniti (“FAA”) biex tbaxxi l-istatus ta' konformità tal-Indja minn kategorija 1 għal kategorija 2, skont l-awditu tal-International Aviation Safety Assessment (IASA) tal-FAA. Din l-ittra indikat ukoll li l-FAA kienet wettqet evalwazzjoni mill-ġdid tad-DGCA Indjan f'Diċembru 2014. Fit-8 ta' April 2015, il-FAA ħabbret l-aġġornament tal-istatus ta' konformità tal-Indja mal-awditu minn kategorija 2 għal kategorija 1.

(37)

Permezz ta' ittra tal-10 ta' April 2015 lid-DGCA Indjan, il-Kummissjoni, filwaqt li laqgħet id-deċiżjoni pożittiva li ħadet l-FAA biex taġġorna l-istatus tal-konformità mal-IASA tal-Indja, tenniet li lid-DGCA Indjan jeħtieġ tkompli timpenja ruħha mal-Kummissjoni fir-rigward tal-għoti ta' aġġornamenti regolari dwar it-twettiq mid-DGCA Indjan tal-obbligi internazzjonali tagħha ta' sikurezza u sorveljanza.

(38)

Fis-7 ta' Mejju 2015 saru konsultazzjonijiet tekniċi bejn l-esperti tal-Kummissjoni, l-EASA, Stat Membru u rappreżentanti għoljin mid-DGCA Indjan. Il-laqgħa ppermettiet lid-DGCA Indjan jipprovdi dettalji dwar il-miżuri li ħa li wasslu għal titjib l-istatus tal-konformità mal-IASA tal-Indja minn kategorija 2 għal 1. Id-DGCA Indjana ta dettalji dwar il-pjan ta' azzjoni korrettiva li implimentat kif ukoll dettalji speċifiċi dwar miżuri sostenibbli li implimentat biex issaħħaħ il-kapaċità tas-sorveljanza tiegħu tas-sikurezza. Il-Kummissjoni ħadet nota tal-informazzjoni pprovduta mid-DGCA Indjan. Ġie vvalutat li ma hemm bżonn ta' ebda projbizzjoni jew restrizzjonijiet fuq l-operat fuq it-trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fl-Indja, iżda li aktar laqgħat tekniċi ikunu ta' benefiċċju biex kwistjonijiet relatati mas-sigurtà jkunu jistgħu jiġu diskussi fuq bażi kontinwa mad-DGCA Indjan.

(39)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru mill-Indja.

(40)

L-Istati Membri jridu jibqgħu jivverifikaw il-konformità effettiva mal-istandards rilevanti tas-sikurezza bil-prijoritizzazzjoni tal-ispezzjonijiet fir-rampa li jridu jsiru lit-trasportaturi tal-ajru Indjani skont ir-Regolament (UE) Nru 965/2012.

Trasportaturi tal-ajru mill-Indoneżja

(41)

Konsultazzjonijiet regolari bejn il-Kummissjoni u d-Direttorat Ġenrali għall-Avjazzjoni Ċivili tal-Indoneżja (“DGCA”) qed jissoktaw bil-għan ta' monitoraġġ tal-progress tad-DGCA tal-Indoneżja biex jiżgura li s-sorveljanza tas-sikurezza ta' kull trasportatur tal-ajru ċċertifikat fl-Indoneżja tkun konformi mal-istandards internazzjonali tas-sikurezza. Wara l-verifika tal-ICAO ta' Mejju 2014, id-DGCA finalizza l-pjan ta' azzjoni korrettiva tiegħu. Id-DGCA bħalissa qiegħed fil-proċess li jlesti dawn l-azzjonijiet korrettivi.

(42)

Fit-28 ta' Diċembru 2014, it-titjira QZ 8501 tat-trasportatur tal-ajru Indonesia AirAsiakellu inċident fuq il-Baħar ta' Ġava. L-inġenju tal-ajru ġġarraf u l-passiġġieri u l-ekwipaġġ kollha tilfu ħajjithom. Il-Kumitat Nazzjonali għas-Sikurezza tat-Trasport Indoneżjan wettaq l-investigazzjoni tal-inċident u rapport finali huwa mistenni qabel l-aħħar tal-2015.

(43)

F'Jannar 2015, rappreżentanti tal-Kummissjoni żaru l-Indoneżja sabiex jiddiskutu r-riżultati mill-verifika tal-ICAO ta' Mejju 2014, sabiex jiġi żgurat li l-livell ta' sorveljanza tas-sikurezza ta' dawk it-trasportaturi tal-ajru li ma għadhomx inklużi fil-lista tal-Unjoni tibqa' tali sabiex ma jkunx hemmx raġunijiet għall-inklużjoni tagħhom f'dik il-lista. Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni ltaqgħu mal-Ministru Indoneżjan tat-Trasport u r-rappreżentanti mid-DGCA tal-Indoneżja, l-NTSC u mit-trasportaturi tal-ajru kkonċernati. Dawk it-trasportaturi tal-ajru taw analiżi ġenerali tajba tas-sistemi ta' ġestjoni tas-sikurezza tagħhom u l-implimentazzjoni tal-istandards internazzjonali tas-sikurezza.

(44)

Permezz ta' ittra tal-31 ta' Marzu 2015, id-DGCA ta informazzjoni komprensiva dwar l-azzjonijiet korrettivi li għaddejjin biex jiġu solvuti l-problemi identifikati mis-sejbiet tal-ICAO. Barra minn hekk, id-DGCA ipprovda informazzjoni dwar is-sorveljanza tas-sikurezza tat-trasportaturi tal-ajru kkonċernati. Wara l-analiżi tal-informazzjoni li ngħatat, il-Kummissjoni talbet aktar kjarifiki fir-rigward tas-sorveljanza tas-sikurezza fuq it-trasportaturi bl-ajru ċċertifikati fl-Indoneżja u l-lista attwali ta' detenturi taċ-Ċertifikat ta' Operatur tal-Ajru fl-Indoneżja.

(45)

Permezz ta' ittra tat-13 ta' Mejju 2015, ingħataw il-kjarifiki addizzjonali. Ġiet ipprovduta informazzjoni dwar il-programm ta' kontroll u sorveljanza tat-trasportauri tal-ajru li bħalissa huma eżentati mill-probizzjoni fuq l-operat, jiġifieri PT. Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua u Indonesia Air Asia. Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, ġie konkluż li d-DGCA qed iwettaq is-sorveljanza tas-sikurezza ta' dawn it-trasportaturi bl-ajru u li ma hemm l-ebda informazzjoni rilevanti tas-sikurezza li tappoġġja deċiżjoni biex tiġi imposta mill-ġdid projbizzjoni fuq l-operat.

(46)

F'din l-istess ittra, id-DGCA tal-Indoneżja għarraf lill-Kummissjoni li ċ-Ċertifikati ta' Operaturi tal-Ajru tat-trasportaturi tal-ajru Mandala Airlines (AOC No 121-005), Merpati Nusantara Airlines (AOC No 121-002), Sky Aviation (AOC No 121-028 u 135-044) u Republik Express (AOC No 121-040) kienu ġew irrevokati. Għalhekk, it-trasportatur Mandala Airlines għandu jitneħħa mil-lista ta' trasportaturi tal-ajru eżentati mill-Indoneżja u Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation u Republik Express għandhom jitneħħew mill-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006.

(47)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li għandha tinbidel il-lista Komunitarja tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni biex tneħħi t-trasportatur tal-ajru Mandala Airlines mil-lista ta' trasportaturi tal-ajru eżentati u tneħħi t-trasportaturi Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation u Republik Express mill-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006.

Trasportaturi tal-ajru mill-Iran

(48)

It-trasportatur tal-ajru Iran Air, iċċertifikat milll-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran, kien ġie inkluż fl-Anness B tar- Regolament (KE) Nru 474/2006 fit-30 ta' Marzu 2010 (12). Wara żjara ta' valutazzjoni fuq il-post tal-Unjoni, ir-restrizzjonijiet operattivi fil-flotta tal- Iran Air ġew speċifikati ulterjorment fil-5 ta' Lulju 2010 (13).

(49)

Iran Air pprovdiet lill-Kummissjoni informazzjoni dwar il-flotta attwali tagħha, appoġġata minn dokumentazzjoni rilevanti. It-trasportatur tal-ajru talab li jkun eskluż l-inġenju tal-ajru tat-tip A320 mir-restrizzjonijiet operattivi sabiex ikun jistgħu jopera dawk l-inġenji tal-ajru lejn l-Unjoni. Madankollu, ma kienx possibbli sal-lum li tiġi vverifikata l-evidenza pprovduta permezz ta' laqgħa teknika u/jew ta' żjara ta' valutazzjoni fuq il-post. Għalhekk ma tistax tittieħed bħalissa deċiżjoni fir-rigward li tippermetti t-tħaddim ta' inġenji tal-ajru tat-tip A320 minn Iran Air.

(50)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fl-Iran.

Trasportaturi tal-ajru mill-Każakistan

(51)

Il-Kummissjoni qed tkompli timmonitorja l-implimentazzjoni min-naħa tal-Każakistan tal-Pjan ta' Azzjonijiet Korrettivi wara Missjoni ta' Validazzjoni Koordinata tal-ICAO (“ICVM”) tal-2014 fil-pajjiż. Din l-ICVM ikkonfermat ir-riżoluzzjoni ta' preokkupazzjonisinifikanti dwar is-sikurezza fil-qasam tal-ajrunavigabbiltà u l-progress globali fl-implimentazzjoni tal-istandards internazzjonali tas-sikurezza. Madankollu, l-ICAO sabet nuqqasijiet serji fil-qasam tal-operazzjonijiet tal-ajru u saħansitra estendiet il-preokuppazzjoni sinifikanti dwar is-sikurezza relatata ma' dan il-qasam.

(52)

Fis-27 ta' April 2015 saru konsultazzjonijiet tekniċi mal-Kumitat għall-Avjazzjoni Ċivili tal-Każakistan (“CAC”) li tippermetti lil CAC jipprovdi lill-Kummissjoni b'aġġornament dwar l-attivitajiet ta' sorveljanza u l-prijoritajiet tiegħu fuq żmien qasir u medju. Skont l-informazzjoni pprovduta mill-CAC, tnedew ċerti azzjonijiet korrettivi. Azzjonijiet korrettivi oħra jinsabu f'diversi livelli ta' tlestija. Skont il-CAC, il-prijoritajiet tagħha għall- 2015 jinkludi l-introduzzjoni ta' proċess ta' Ċertifikazzjoni tal-Operaturi tal-Ajru b'ħames fażijiet: l-iżvilupp ta' proċeduri għal Approvazzjonijiet Speċjali; ir-reklutaġġ ta' persunal tekniku addizzjonali; l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' programm ta' sorveljanza tas-sikurezza u pjan ta' spezzjoni; l-introduzzjoni ta' listi ta' kontroll ġodda għall-ispezzjonijiet u l-verifiki; it-taħriġ ta' spetturi u l- għoti ta' setgħa ċar lill-ispetturi biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom ta' sorveljanza u kontroll.

(53)

Matul il-konsultazzjonijiet tekniċi t-trasportatur tal-ajru Air Astana informa li l-CAC wettaq iċ-ċertifikazzjoni mill-ġdid tat-trasportatur tal-ajru f'April 2015. Barra minn hekk, it-trasportatur tal-ajru pprovda aġġornamenti regolari dwar l-operazzjonijiet ta' titjir, ta' taħriġ u l-attivitajiet ta' manutenzjoni tiegħu.

(54)

Matul il-konsultazzjonijiet tekniċi ta' April 2015, it-trasportatur SCAT Air Company informa wkoll lill-Kummissjoni li kien diġà għadda minn Verifika tas-Sikurezza Operazzjonali tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport bl-Ajru u li t-trasportatur tal-ajru x'aktarx kellu jirċievi ċertifikat tal- Verifika tas-Sikurezza Operazzjonali tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport bl-Ajru sal-aħħar tal-2015, jekk ir-rettifika ta' nuqqasijiet ta' konformità pendentitkun tlestiet b'suċċess.

(55)

Fuq il-bażi tal-informazzjoni li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha u d-diskussjonijiet li saru matul il-konsultazzjonijiet tekniċi, ġie konkluż li l-Każakistan ikompli jħabbat wiċċu ma' sfidi fl-implimentazzjoni tal-istandards internazzjonali tas-sikurezza. Il-Kummissjoni tinkoraġġixxi bil-qawwa lill-CAC biex iżid l-isforzi tiegħu fl-implimentazzjoni tal-istandards internazzjonali ta' sikurezza bħala prekundizzjoni għall-Kummissjoni biex tqis favorevolment aktar illaxkar tar-restrizzjonijiet kif japplikaw bħalissa lit-trasportaturi tal-jru taħt sorveljanza CAC.

(56)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru mill-Każakistan.

(57)

L-Istati Membri jridu jibqgħu jivverifikaw il-konformità effettiva mal-istandards rilevanti tas-sikurezza bil-prijoritizzazzjoni tal-ispezzjonijiet fir-rampa li jridu jsiru lill-inġenji tal-ajru ta' Air Astana skont ir-Regolament (UE) Nru 965/2012.

Trasportaturi tal-ajru mil-Libanu

(58)

Konsultazzjonijiet mad-Direttorat Ġenerali għall-Avjazzjoni Ċivili (“DGCA”) tal-Libanu għadhom għaddejjin, bil-għan li jikkonfermaw li l-Libanu qed jimplimenta l-pjan ta' azzjoni korrettiva li ġie żviluppat bħala reazzjoni għas-sejbiet u t-Tħassib Sinifikanti dwar is-Sikurezza bbażat fuq il-Missjoni ta' Validazzjoni Koordinata tal-ICAO ta' Diċembru 2012.

(59)

Fid-9 ta' April 2015, il-konsulent tal-Ministru tat-Trasport fil-Libanu, waqt laqgħa fi Brussell, informa lill-Kummissjoni u l-EASA, dwar l-istabbiliment ta' Bord ta' Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili. Irrefera wkoll proposti għas-separazzjoni tal-funzjonijiet tassorveljanza tas-sikurezza mill-funzjonijiet tal-forniment tas-servizz, li bħalissa t-tnejn li huma organizzati fi ħdan id-DGCA tal-Libanu. Ġiet ipprovduta aktar informazzjoni dwar il-passi li ħa d-DGCA flimkien mal-ICAO. Kien hemm missjoni mit-Tim tas-Sikurezza tal-Uffiċċju Reġjonali tal-ICAO f'Marzu 2015 sabiex jiġi vverifikat il-progress tal-azzjonijiet biex jindirizzaw dan it-Tħassib Sinifikanti dwar is-Sikurezza.

(60)

Il-Kummissjoni tat, permezz tal-EASA, assistenza teknika għall-implimentazzjoni ta' standards internazzjonali tas-sikurezza lid-DGCA tal-Libanu minn Settembru 2014 sa Marzu 2015, bħala segwitu għal proġett taċ-Ċellula Mediterranja tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni. Dawn l-attivitajiet għenu lid-DGCA tal-Libanu fl-implimentazzjoni tal-azzjonijiet korrettivi, it-titjib tal-proċeduri interni tagħhom, manwali u gwidi u l-preparazzjonijiet tagħhom dwar struttura organizzattiva mtejba.

(61)

L-informazzjoni disponibbli dwar is-sikurezza ma ssostnix deċiżjoni li timponi projbizzjoni jew restrizzjonijiet operattivi fuq trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fil-Libanu. Madankollu, il-Kummissjoni qieset li s-sitwazzjoni għandha tkompli tkum immonitorjata mill-qrib. Il-konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet tal-Libanu għandhom ikomplu skont l-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 473/2006.

(62)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru mil-Libanu.

(63)

Jekk xi informazzjoni rilevanti tas-sikurezza turi li jkunu jeżistu riskji imminenti tas-sikurezza minħabba nuqqas ta' konformità ma' standards internazzjonali tas-sikurezza, il-Kummissjoni jkollha tieħu azzjoni ulterjuri f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 2111/2005.

Trasportaturi tal-ajru mil-Libja

(64)

Il-Kummissjoni tibqa' mħassba dwar is-sitwazzjoni tas-sikurezza tal-avjazzjoni fil-Libja. Il-Gvern rikonoxxut mill-Unjoni ħatar awtorità kompetenti ġdida, l-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Libja (“LCAA”). Ċertu kompiti relatati mas-sikurezza tal-avjazzjoni, bħall-ħruġ ta' avviżi lill-membri tal-ekwipaġġ tal-inġenju tal-ajru (“NOTAM”), ġew assenjati mill-LCAA lill-awtoritajiet kompetenti ta' Stati oħra. Madankollu, l-awtorità kompetenti preċedenti, jiġifieri l-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Libja (“LYCAA”) qed tkompli topera u toħroġ NOTAMs apparti dawk maħruġa f'isem l-LCAA. Is-sikurezza tal-avjazzjoni tista' tiġi affettwata, minħabba li NOTAM maħruġ minn dawk l-organizzazzjonijiet, jekk tkopri l-istess spazju tal-ajru jew l-istess ajrudromi, jista' jinkludi informazzjoni konfliġġenti.

(65)

Il-Kummissjoni stabbiliet kuntatti mal-LCAA, imma ma ngħatatilhiex informazzjoni utli u verifikabbli dwar is-sitwazzjoni attwali fir-rigward tas-superviżjoni tal-avjazzjoni ċivili jew l-istatus tas-sikurezza tal-avjazzjoni fil-Libja.

(66)

Minħabba l-qagħda preżenti insostenibbli u mhux ċara fil-Libja u l-kapċitajiet limitati tal- LCAA humiex kapaċi biex tissorvelja bix-xieraq it-trasportaturi tal-ajru Libjani u tikkontrolla r-riskji imminenti tas-sikurezza, jitqies li l-Libja ma tistax tissodisfa l-obbligi internazzjonali tagħha fejn tidħol is-sikurezza tal-avjazzjoni.

(67)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru mil-Libja.

Trasportaturi tal-ajru mill-Madagascar

(68)

Issoktaw b'mod attiv il-konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet kompetenti tal-Madagascar, Aviation de Civile de Madagascar (“ACM”) sabiex jiġi monitorjat il-progress li sar biex dawn l-awtoritajiet kompetenti jiżguraw is-sorveljanza tas-sikurezza ta' kull trasportatur tal-ajru ċċertifikat fil-Madagascar f'konformità mal-istandards internazzjonali tas-sikurezza.

(69)

Fit-28 ta' April 2015, il-Kummissjoni bl-għajnuna tal-EASA organizzat laqgħa ta' konsultazzjoni mal-ACM u mar-rappreżentanti tat-trasportatur tal-ajru Air Madagascar. F'din il-laqgħa, l-ACM u t-trasportatur tal-ajru taw informazzjoni dwar il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' azzjoni korrettiva u preventiva rispettivi tagħhom, mwettqa sabiex jiġu indirizzati l-preokkupazzjonijiet ta' sikurezza li tqajmu waqt iż-żjara ta' valutazzjoni tal-UE fil-Madagascar fi Frar 2014

(70)

B'mod partikolari, l-ACM irrappurtaw dwar il-progress li sar fit-taħriġ tal-ispetturi tagħhom imwettaq fil-qafas ta' programm ta' assistenza teknika tal-ICAO (SAFE), u indikaw li jikkunsidraw li l-ispetturi kwalifikati attwalment kienu rċevew fiż-żmien tal-laqgħa madwar 65 % tat-taħriġ meħtieġ biex jippermettu l-ACM jilħqu livell aċċettabbli ta' rendiment fit-twettiq tal-obbligi tas-sorveljanza tagħhom. Filwaqt li l-programm ta' sorveljanza tal-2014 twettaq bl-għajnuna ta' terzi, l-ACM kienu fiduċjużi li l-programm ta' sorveljanza tal-2015 kien se juri l-kapaċità tagħhom li jwettqu l-obbligi ta' sorveljanza tagħhom. L-ACM infurmaw ukoll li dan l-aħħar iddeċidew li jissospendu ċ-Ċertifikat tal-Operaturi tal-Ajru at-trasportaturi bl-ajru aeromarine, Aeromarine, Henri Fraise Fils Transport Aérien u Insolite Travel Fl kif ukoll l-approvazzjoni tal-organizzazzjoni tat-taħriġ Ecole Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie. L-ACM fl-aħħar nett enfasizzaw li l- evalwazzjoni tal-ICAO barra mis-sit tal-elementi kritiċi 1 sa 5 ta' sistema tas-sorveljanza tas-sikurezza kienet għadha għaddejja u li din l-evalwazzjoni għandha titlesta f'Lulju 2015.

(71)

Barra mill-informazzjoni dwar il-pjan preventiv u korrettiv tagħha, it-trasportatur tal-ajru Air Madagascar pprovda aktar dettalji dwar l-evoluzzjoni tal-flotta tiegħu u b'mod partikolari informa l-akkwist tat-tielet inġenju tal-ajru tat-tip ATR 72-600 kien qed jiġi kkunsidrata u li żewġ inġenji tal-ajru tat-tip Boeing 737-300 kienu skedati li jiġu sostitwiti minn inġenji tal-ajru tat-tip Boeing 737-700 fir-raba' kwart tal-2015.

(72)

Il-Kummissjoni ħadet nota tal-informazzjoni pprovduta mill-l-ACM u t-trasportatur tal-ajru Air Madagascar. Il-Kummissjoni laqgħet il-progress li għamlu l-ACM u t-trasportatur tal-ajru Air Madagascar billi stabbilew proċessi ġodda jew tejbu dawk eżistenti. Madankollu, il-Kummissjoni tenfasizza bil-qawwa l-ħtieġa għaż-żewġ organizzazzjonijiet li jkollhom il-kapaċità jimplimentaw b'mod effettiv dawn il-proċessi. Il-Kummissjoni tirrakkomanda li jsir progress pass pass u li jiġu evitati proċessi li huma biss parzjalment implimentati, kif ġie nnutat waqt iż-żjara ta' valutazzjoni tal-Unjoni fil-Madagascar fi Frar 2014.

(73)

Fit-8 ta' Mejju 2015 l-ACM infurmaw lill-Kummissjoni li t-trasportatur tal-ajru Air Madagascar talba biex l-nġenji tal-ajru tat-tip Airbus A 340-300 bil-marka tar-reġistrazzjoni 5R-EAA jiżdied mal-lista ta' inġenji tal-ajru tal-kumpanija li diġà ssemmew taħt l-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 474/2006.

(74)

Fitd-29 ta' Mejju 2015, il-Ministru tat-Turiżmu, it-Trasport u l-Meteoroloġija mill-Madagascar, esprima x-xewqa li s-sitwazzjoni taż-żewġ inġenji tal-arju tat-tip Airbus A 340-300 tiġi vvalutata mill-ġdid waqt il-laqgħa tal-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru f'Ġunju 2015. Madankollu, jekk il-proċess ta' rivalutazzjoni tat-tneħħija potenzjali tat-trasportatur tal-ajru Air Madagascar mill-Anness B għar-Regolament (KE) Nru 474/2006 ma jkunx jista' jitlesta qabel il-laqgħa ta' Ġunju 2015, kien se jappoġġja t-talba magħmula mit-trasportatur tal-ajru Air Madagascar għall-inklużjoni ta' inġenju tal-ajru tat-tip Airbus A 340-300 bil-marka tar-reġistrazzjoni 5R-EEA fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 474/2006.

(75)

Fid-dawl tas-serjetà tas-sejbiet li tqajmu waqt iż-żjara ta' valutazzjoni tal-UE fil-Madagascar f'Frar 2014, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-kundizzjonijiet li jippermettu din l- inklużjoni essenzjalment mhumiexdifferenti mill-kundizzjonijiet li jeħtieġu jintlaħqu biex jitneħħa -trasportatr tal-ajru Air Madagascar mill-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 474/2006. Ir-rieżami tal-informazzjoni pprovduta milll-ACM u t-trasportatur tal-ajru Air Madagascar, wara l-laqgħa tat-28 ta' April 2014, bil-għan li tiġi appoġġata l-inklużjoni tal-inġenju tal-ajru tat-tip Airbus A340-300 bil-marka tar-reġistrazzjoni 5R-EAA fl-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 474/2006 ma turix li dawn il-kundizzjonijiet intlaħqu.

(76)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru mill-Madagascar.

Trasportaturi tal-ajru mir-Repubblika Islamika tal-Mauritanja

(77)

Fl-24 ta' Frar 2015, saret laqgħa teknika fi Brussell bejn il-Kummissjoni, l-EASA, bosta Stati Membri u l-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili tal-Mauritanja, l-Agence Nationale de l'Aviation Civile, kif ukoll it-trasportatur tal-ajru Mauritania Airlines International (“MAI”). L-Agence Nationale de l'Aviation Civile ppreżentat is-sitwazzjoni tas-sikurezza fil-Mauritania u l-Pjan tal-Istat għas-Sikurezza u enfasizzat ir-riżultati tajbin tagħha tal-verifika tal-ICAO li wasslet għal livell għoli ta' implimentazzjoni effettiva tal-istandards internazzjonali tas-sikurezza. Il-MAI spjegat kif irreaġixxiet għall-aħħar sejbiet tas-SAFA u ħabbret li se tgħaddi mill-proċess ta' reġistrazzjoni għall-Verifika tas-Sikurezza tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport bl-Ajru. Il-MAI kkonfermat li, għal raġunijiet ekonomiċi, kienet waqfet milli ttir lejn ċerti destinazzjonijiet tal-Unjoni u li biħsiebha tiżviluppa netwerk reġjonali b'kooperazzjoni ma' trasportatur tal-ajru tal-Unjoni. Konsegwentement, il-MAI iddeċiediet ukoll li jibdel il-kompożizzjoni tal-flotta sabiex topera ajruplani iżgħar bi skeda b'livell ogħla ta' frekwenzi ta' titjiriet.

(78)

L-aħħar analiżi tas-SAFA pprovduta mill-EASA indikat titjib fis-sens li saru anqas sejbiet waqt l-ispezzjonijiet tas-SAFA fl-Unjoni, għalkemm ġie enfasizzat minn xi Stati Membri li l-introduzzjoni ta' tip ġdid ta' ajruplan fil-flotta tal-MAI, l-Embraer ERJ 145, kienet għadha ma twettqitx b'mod sodisfaċenti. Mill-10 sal-14 ta' Marzu 2015, saret fi Nouakchott il-pre-Verifika tas-Sikurezza tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport bl-Ajru dwar is-Sikurezza Operazzjonali. The Agence Nationale de l'Aviation Civile a u l-MAI ipprovdew lill-Kummissjoni bir-riżultati preliminari ta' din il-verifika minn qabel. Fuq dik il-bażi, jidher li hemm implimentazzjoni aċċettabbli tal-istandards internazzjonali tas-sikurezza u ma hemmx elementi li jindikaw l-eżistenza ta' nuqqasijiet ta' sikurezza partikolarment allarmanti.

(79)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru mir-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania.

(80)

Jekk xi informazzjoni rilevanti tas-sikurezza turi li jkunu jeżistu riskji imminenti tas-sikurezza minħabba nuqqas ta' konformità ma' standards internazzjonali tas-sikurezza, il-Kummissjoni jkollha tieħu azzjoni ulterjuri f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 2111/2005.

Trasportaturi tal-ajru mill-Możambique

(81)

Missjoni ta' Validazzjoni Koordinata tal-ICAO saret f'Novembru u Diċembru 2014 biex tivvalida l-progress fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni Korrettiva tal-awtoritajiet kompetenti tal-avjazzjoni ċivili fil-Możambique, l-Instituto de Aviação Civil de Moçambique (“IACM”). Il-Missjoni ta' Validazzjoni Koordinata tal-ICAO kopriet l-oqsma tal-leġiżlazzjoni tal-avjazzjoni ċivili fil-Możambique, l-organizzazzjoni interna tal-IACM, l-ajrudromi u l-għajnuniet fuq l-art u s-servizzi tan-navigazzjonijiet bl-ajru fil-Możambique. Ir-rapport dwar din il-Missjoni ta' Validazzjoni Koordinata tal-ICAO ġie ppubblikat fuq is-sit elettroniku tal- fil-5 ta' Mejju 2015.

(82)

Filwaqt li ġie rikonoxxut il-progress miksub milll-IACM fir-rettifika tan-nuqqasijiet identifikati mill-ICAO kif ukoll l-isforz tal-IACM lejn it-tlestija tal-ħidma tagħha biex tistabbilixxi sistema tal-avjazzjoni konformi mal-istandards internazzjonali tas-sikurezza, kien maħsub preċedentament li qabel kien previst li missjoni tal-UE ta' valutazzjoni tas-sikurezza tista' ssir fl- 2015.

(83)

Il-missjoni ta' valutazzjoni tal-Unjoni fil-Możambique sarer f'April 2015, bil-parteċipazzjoni tal-esperti mill-Kummissjoni, l-EASA u l-Istati Membri. L-oqsma li ġew ivvalutati kienu l-leġiżlazzjoni primarja dwar l-avjazzjoni u r-regolamenti tal-avjazzjoni ċivili, l-organizzazzjoni interna tal-IACM, il-liċenzjar u t-taħriġ tal-persunal, is-superviżjoni tal-ajrunavigabbiltà tal-inġenji tal-ajru u s-sorveljanza tal-operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru.

(84)

Il-missjoni ta' valutazzjoni tal-Unjoni għamlitha ċara li l-qafas legali stabbilit fih numru ta' devjazzjonijiet minn standards internazzjonali ta' sikurezza. L-att bażiku rivedut dwar l-avjazzjoni, li jinkorpora bidliet li se jsolvu dawn id-devjazzjonijiet identifikati, qed jistennew l-approvazzjoni tal-gvern. Hemm fis-seħħ regolamenti legali u tekniċi speċifiċi, iżda jonqoshom il-kompletezza u l-konsistenza. L-Istatuti riveduti tal-IACM, li jikkonferixxi l-awtonomija finanzjarja u operattiva meħtieġa lill-IACM u jirrisolvu nuqqasijiet identifikati f'dan il-qasam, qegħdin ukoll jistennew l-approvazzjoni tal-gvern. Filwaqt li l-biċċa l-kbira tar-reklutaġġ tal-persunal tlesta u xi wħud mill-modifiki organizzattivi ppjanati ġew implimentati, parti sinifikanti tal-fażi ta' implimentazzjoni li baqa' għad trid tiġi kompluta.

(85)

Il-missjoni ta' valutazzjoni tal-Unjoni identifikat ukoll dgħufijiet u nuqqasijiet f'diversi oqsma ta' ħidma tal-IACM, inklużi l-liċenzjar u t-taħriġ tal-persunal, is-superviżjoni tal-ajrunavigabbiltà u l-operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru. Lit-tliet operaturi li, permezz ta' kampjun rilevanti tal-Unjoni, sarulhom żjarat, it-tim ta' valutazzjoni tal-Unjoni identifika nuqqasijiet prominenti fiż-żamma tar-rekords, manwali inadegwati, mekkaniżmi organizzattivi laxki u prattiki foqra ta' manutenzjoni. Filwaqt li xi wħud minn dawn huma kompletament taħt ir-responsabbiltà tal-operatur, ħafna minnhom jistgħu jitqiesu bħala sinjal ta' nuqqas ta' awtorità xierqa ta' sorveljanza.

(86)

Min-naħa l-oħra, l-IACM wera impenn sod biex ikompli jaħdem lejn l-għan aħħari tiegħu li jasal għal sistema tal-avjazzjoni konformi mal-istandards internazzjonali tas-sikurezza, u jkompli jgawdi mill-appoġġ u l-approvazzjoni sħaħ tal-gvern. Madankollu, l-IACM ser jeħtieġ ukoll gwida professjonali, kompetenti u imparzjali għall-perjodu li jmiss. Il-Kummissjoni qed tħejji, mal-IACM u l-EASA, l-għoti ta' din l-assistenza teknika, bil-għan li jissolvew in-nuqqasijiet li baqa' u tikkonkludi l-proċess tal-bini tal-kapaċità interna neċessarju biex tintlaħaq is-sostenibbiltà meħtieġa.

(87)

Il-missjoni ta' valutazzjoni tal-Unjoni ppermettiet lill-Kummissjoni tikkonkludi li, filwaqt li l-IACM wera progress sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-istandards internazzjonali tas-sikurezza, jibqgħu nuqqasijiet importanti fis-sistema tas-sorveljanza tas-sikurezza fil-Mozambique. Il-kapaċità tal-IACM li tissorvelja l-attivitajiet tal-avjazzjoni ċivili tal-Mozambique, f'dan l-istadju, mhix f'livell suffiċjenti skont l-istandards internazzjonali tas-sikurezza. Għalhekk ma hemmx evidenza biżżejjed biex tappoġġja deċiżjoni dwar il-laxkar tal-projbizzjoni tal-operat tat-trasportaturi bl-ajru kollha li huma ċċertifikati fil-Możambique.

(88)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru mill-Mozambique.

Trasportaturi tal-ajru mill-Filippini

(89)

F'Marzu 2010, it-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati fir-Repubblika tal-Filippini ġew inklużi fl-Anness A għar-Regolament (KE) Nru 474/2006 (14), abbażi ta' evidenza vverifikata ta' nuqqas ta' ħila tal-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza ta' dawn it-trasportaturi tal-ajru biex jindirizzaw nuqqasijiet ta' sikurezza. Kien hemm ukoll nuqqas ta' evidenza ta' konformità ma' standards internazzjonali applikabbli tas-sikurezza u mal-prassi rakkomandata min-naħa tat-trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fir-Repubblika tal-Filippini,

(90)

F'Lulju 2013, it-trasportatur tal-ajru Philippine Airlines tneħħa mill-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006 (15). F'April2014, it-trasportatur tal-ajru Cebu Pacific Air tneħħa mill-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006 ukoll (16). Iż-żewġ deċiżjonijiet kienu bbażati fuq żjara ta' valutazzjoni tal-Unjoni fuq il-post f' Ġunju 2013, is-sorveljanza mtejba tas-sikurezza pprovduta mill-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Filippini (CAAP) ta' dawk it-trasportaturi tal-ajru u l-kapaċità ta' dawk it-trasportaturi tal-ajru li jiżguraw konformità effettiva mal-istandards internazzjonali tas-sikurezza. F'April 2014, l-Amministrazzjoni Federali tal-Avjazzjoni tal-Istati Uniti ħabbret id-deċiżjoni tagħha li taġġorna l-istatus ta' konformità tal-Filippini minn kategorija 2 għal kategorija 1 fir-rigward tal-programm ta' verifika tagħha tas-Sikurezza Internazzjonali ta-Avjazzjoni.

(91)

Fl-10 ta' Marzu 2015 saru konsultazzjonijiet tekniċi bejn l-esperti tal-Kummissjoni, l-EASA, Stat Membru u rappreżentanti għoljin mis-CAAP, kif ukoll tliet trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fil-Filippini, jiġifieri Zest Airways Inc. (Dba “Air Asia Zest”), Air Philippines Corporation u South East Asian Airlines (SEAir) Inc. Is-CAAP tat aġġornament dwar it-titjib organizzattiv li għaddej, inkluża r-riorganizzazzjoni tas-Servizz tal-Ispettorat tal-Istandards tat-Titjir tagħha u dettalji ta' taħriġ għal Spetturi tas-CAAP. Barra minn hekk, is-CAAP tat dettalji dwar is-sorveljanza tas-sikurezza li twettaq fuq it-trasportaturi tal-ajru Air Asia Zest, Air Philippines Corporation u South East Asian Airlines (SEAir) Inc. Fir-rigward tas-sorveljanza tas-sikurezza li tagħti s-CAAP, id-dettalji ppreżentati fil-laqgħa inkludew il-programm ta' Spezzjonijiet Annwali Minimi Meħtieġa skedati għal kull trasportatur kif ukoll dettalji speċifiċi ta' attivitajiet ta' sorveljanza li għandhom x'jaqsmu ma' kull wieħed minnhom. Waqt il-laqgħa, is-CAAP tat ukoll aġġornament dwar l-implimentazzjoni tal-Programm Statali tal-Filippini għas-Sikurezza. Dan l-aġġornament inkluda informazzjoni speċifika fir-rigward tal-Programm Statali tal-Filippini għas-Sikurezza tar-Runway, inkluż il-programm relatat ta' taħriġ u sensibilizzazzjoni. Is-CAAP ta wkoll aġġornament dwar l-investigazzjoni ta' ħruġ mir-runway ta' inġenju tal-ajru ta' Air Asia Zest li seħħ fit-30 ta' Diċembru 2014.

(92)

Fl-10 ta' Marzu 2015, konsultazzjonijiet tekniċi ma' Air Asia Zest, Air Philippines Corporation u South East Asian Airlines (SEAir) Inc spjegaw il-funzjonament tal-operazzjonijiet rispettivi tagħhom. L-informazzjoni pprovduta minn kull trasportatur bl-ajru inkludiet dettalji dwar l-istruttura organizzattiva u l-operat tad-dipartimenti tal-Kwalità u s-Sikurezza individwali tagħhom. Informazzjoni speċifika inkludiet tagħrif dwar il-flotta attwali, il-mitigazzjoni tat-tħassib dwar is-sikurezza f'kull trasportatur tal-ajru u dettalji tal-għoti ta' assigurazzjoni interna tal-kwalità. Barra minn hekk, kull trasportatur ippreżenta l-programmi individwali tiegħu tal-Monitoraġġ tad-Dejta tat-Titjir.

(93)

Fuq il-bażi tal-evidenza ppreżentata matul dawn il-konsultazzjonijiet, żjara ta' valutazzjoni tal-Unjoni fuq il-post fil-Filippini ġiet organizzata f'April 2015. Esperti mill-Kummissjoni, l-EASA u l-Istati Membri ħadu sehem f'din iż-żjara ta' valutazzjoni. Iż-żjara ta' verifika saret fl-uffiċji tas-CAAP u, b'kampjun, għand bosta trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fil-Filippini, jiġifieri Air Asia Inc, Air Asia Zest, Air Philippines Corporation, Island Aviation Inc, Magnum Air (Skyjet) Inc, South East Asian Airlines (SEAir) Inc u South East Asian Airlines (SEAIR) International.

(94)

L-evidenza mressqa waqt iż-żjara fuq il-post mill-Unjoni kienet tinkludi li s-Servizz tal-Ispettorat tal-Istandards tat-Titjiriet għandu 173 membru tal-istaff bil-kompitu dirett taċ-ċertifikazzjoni u s-sorveljanza. Mill-evidenza kampjunata ġie kkonfermat li l-ispetturi tal-Operazzjonijiet u l-Manutenzjoni prinċipali kellhom biżżejjed esperjenza biex jissorveljaw b'mod effettiv u li kienu rċevew taħriġ formali b'rabta mar-responsabbiltajiet tagħhom fejn tidħol is-sorveljanza. Biex jassisti lill-ispetturi fix-xogħol tagħhom fejn jidħlu r-responsabbiltajiet ta' sorveljanza, is-CAAP ipproduċiet għodda li tgħin fil-kompiti tal-ispettur, għodda li tinkludi ċekkjaturi strutturati biex jgħinu fil-kompitu tagħhom, dokumentazzjoni tas-CAAP li tgħin bħala gwida teknika, formoli ta' spezzjoni u dokumentazzjoni ta' referenza marbuta mas-sorveljanza.

(95)

L-evidenza mressqa mis-CAAP waqt iż-żjara ta' eżaminazzjoni fuq il-post kienet tinkludi li biex jassisti bl-ippjanar tal-iskeda tal-Ispezzjoni Annwali Minima Mitluba, il-CAAP tutilizza bażi tad-dejta għar-rappurtar u l-ittraċċar tas-sorvjelnza fejn tidħol is-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili (il-CASORT). Biex jippermetti li l-ispetturi individwali jimplimentaw skeda ta' sorveljanza strutturata, is-CAAP tippubblika “Linji Gwida għall-Programm Nazzjonali tas-Sorveljnza u l-Ispezzjoni”. Dan id-dokument jinkludi l-għażliet ta'spezzjonijiet ifukati fl-eventwalità ta' detentur ta' AOC bi prestazzjoni baxxa. B'rabta maċ-ċertifikazzjoni u t-tiġdid ta' AOC, il-CAAP ippubblika “Manwal għaċ-Ċertifikazzjoni u l-Amminsitrazzjoni tal-Operaturi tal-Ajru”. Waqt iż-żjara ta' eżaminazzjoni mill-Unjoni, ittieħed kampjun mill-fajls taċ- ċertifikazzjoni u t-tiġdid tal-AOC ta' 9 trasportaturi tal-ajru ċċertifikati, inklużi t-trasportaturi tal-ajru kollha li saritilhom żjara mit-tim ta' eżaminazzjoni tal-UE. Barra minn hekk, ġew osservati l-ispetturi tas-CAAP proprju waqt sorveljanza speċifika. L-ippjanar u l-andament ta' din l-attività tqies sodisfaċenti.

(96)

Permezz ta' kampjun rilevanti tat-trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fil-Filippini, saru żjarat lil seba' trasportaturi waqt iż-żjara ta' valutazzjoni tal-Unjoni fuq is-sit. Dan il-kampjun inkluda l-erba' l-akbar trasportaturi tal-ajru ċertfikati tal-Filippini li għadhom inklużi fl-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006. Iż-żjara rat li tivverifika il-medda tal-konformità mal-istandards internazzjonali tas-sikurezza. Barra minn hekk, iż-żjara, skont il-kriterji komuni stipulati fl-Anness għar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, kellha l-għan li tagħmel valutazzjoni tar-rieda u l-kapaċità ta' kull wieħed minn dawn it-trasportaturi tal-ajru biex jindirizza nuqqasijiet ta' sikurezza. Il-konklużjoni ewlenija taż-żjarat lil dawn it-trasportaturi tal-ajru kinet li ma kienx hemm nuqqas ta' rieda u ġeneralmentl-ebda nuqqas ta' kapaċità biex jindirizzaw in-nuqqasijiet ta' sikurezza.

(97)

Fir-rigward taż-żjara ta' valutazzjoni tal-Unjoni fuq il-post, fir-rigward tal-kriterji komuni kif stabbiliti fl-Anness għar-Regolament (KE) nru 2111/2005 ġie konkluż li l-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Filippini għandha r-rieda u l-abbiltà li tindirizza n-nuqqasijiet ta' sikurezza u għandha ħila bizzejjed u biex timplimenta, u fejn meħtieġ, tinforza l-istandards internazzjoni relevanti tas-sikurezza, inklużi r-Regolamenti tal-Avjazzjoni Ċivili tal-Filippini.

(98)

Is-CAAP instemgħet mill-Kumitat dwar is-Sikurezza tal-Ajru fl-10 ta' Ġunju 2015, F'dik l-okkażjoni, permezz ta' kampjun relevanti, instemgħu ukoll tliet trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fil-Filippini, (Air Asia Zest, Air Philippines Corporation and Cebgo Inc, li qabel kienet South East Asian Airlines (SEAir) Inc).]

(99)

Is-CAAP ippreżentat lill-Kumitat l-istruttura organizzattiva tas-Servizz tal-Ispettorat tal-Istandards tat-Titjiriet, ipprovdiet id-dettalji tal-forza tax-xogħol eżistenti tagħha assenjata bil-kompiti tas-sorveljanza tas-sikurezza u pprovdiet stampa ġenerali tal-attività tal-avjazzjoni fil-Filippini. Irrappurtat li għandha responsabbiltà ta' sorveljanza għal 36 detendur tal-AOC u li kkategorizzat disgħa minnhom bħala operaturi ta' ajruplani kbar. Is-CAAP ipprovdiet ukoll sommarju tas-sorveljanza li skedat għall-2015 fir-rigward ta' tliet trasportaturi bl-ajru li ħadu sehem fis-smigħ. Barra minn hekk, is-CAAP saħqet fuq l-impenn tagħha tal-awtorità kompetenti tal-Filippini li tkompli bil-pjan direzzjonali tagħha ta' titjib kontinwu.

(100)

Fil-preżentazzjoni tagħha, is-CAAP ipprovdiet sommarju tal-pjan ta' azzjoni korrettiv tiegħu fir-rigward tal-osservazzjonijiet li tqajmu mit-tim tal-UE ta' valutazzjoni waqt iż- żjara ta' valutazzjoni tal-Unjoni fuq il-post. L-azzjonijiet korrettivi ppreżentati jinkludu ffukar fuq ċerti kwistjonijiet prijoritarji bħat-tisħiħ tal-programm tat-taħriġ tal-ispetturi tas-CAAP, titjib tal-infrastruttura tat-teknoloġija tal-informazzjoni, miżuri kontinwi biex jitjieb is-sett ta' ħiliet tal-forza tax-xogħol tal-ispetturi u impenn li tkompli bix-xogħol tagħha fuq l-istandardizzazzjoni tas-sorveljanza tas-sikurezza. Barra minn hekk, is-CAAP ipprovdiet dettalji speċifiċi fir-rigward ta' titjib fl-infrastruttura inklużi miżuri assoċjati mal-Programm tas-Sikurezza tal-Mitjar tal-Istat.

(101)

L-Air Philippines Corporation ippreżentat dettalji dwar l-istruttura organizzattiva tagħha, il-pjanijiet tal-flotta tal-ajruplani tagħha, u dettalji dwar is-Sistema tal-Maniġment tas-Sikurezza tagħha. Irrappurtat fuq l-istruttura tal-laqgħat dwar is-sikurezza, l-irrappurtar u l-maniġment tas-sikurezza, il-programm tagħha dwar il-monitoraġġ tad-dejta tat-titjiriet inkluż dwar kif twettaq il-monitoraġġ ta' azzjonijiet mitiganti. L-Air Philippines Corporation ipprovdiet dettalji dwar il-funzjoni tagħha tal-assikurazzjoni tas-sikurezza u l-applikazzjoni tagħha tal-proċeduri tat-tibdiliet fil-maniġment. Barra minn hekk, it-trasportatur tal-ajru irrapporta dwar l-azzjonijiet ta' segwitu għall-osservazzjonijiet imqajma waqt iż-żjara ta' valutazzjoni tal-Unjoni fuq il-post

(102)

Cebgo Inc ippreżentat dettalji tal-istruttura tal-maniġment tagħha, is-Sistema tal-Maniġment tas-Sikurezza, il-programm tal-prevenzjoni tal-inċidenti u s-sikurezza tat-titjiriet, il-programm tal-maniġment tad-dejta tat-titjiriet, is-sistemma tal-maniġment tal-kwalità u l-kontroll dwar l- ajrunavigabbiltà u l-manutensjoni. Id-dettalji jinkludu l-miri ta' sikurezza tagħha għall-2015 u l-evidenza tal-proċess tal-irrappurtar dwar is-sikurezza. Cebgo Inc irrappurtat il-ħames prijoritajiet ewlenin tagħha dwar is-sikurezza u l-azzjonijiet li ttieħdu fir-rigward tagħhom. Barra minn hekk, it-trasportatur tal-ajru ppreżenta sommarju tal-azzjonijiet ta' segwitu għall-osservazzjonijiet imqajma waqt iż- żjara ta' valutazzjoni tal-Unjoni fuq il-post.

(103)

Air Asia Zest ippreżentat dettalji dwar il-flotta tagħha, l-istruttura organizzazzjonali tagħha, u d-dipartment tagħha dwar l-maniġment tas-sikurezza u l-kwalità. Id-dettalji jinkludu l-objettivi ta' livell għoli ta' skurezza, il-proċess tal-irrappurtar tas-sikurezza, u l-programm tal-analiżi tad-dejta tat-titjiriet kif ukoll il-ħames prijoritajiet ewlenin tagħha dwar is-sikurezza. Barra minn hekk, it-trasportatur tal-ajru ppreżenta sommarju tal-azzjonijiet ta' segwitu għall-osservazzjonijiet imqajma waqt iż- żjara ta' valutazzjoni tal-Unjoni fuq il-post.

(104)

Abbażi tal-informazzjoni kollha disponibbli, inklużi r-riżultati taż-żjara tal-Unjoni fuq il-post u l-informazzjoni mogħtija fis-smigħ quddiem il-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru, il-Kummissjoni tqis li s-CAAP għamlet titjib kontinwu fuq perjodu ma jaqtax. Qed jiġi rikonoxxut ukoll li s-CAAP qatt ma wriet ruħha mhux lesta tikkopera b'mod konsistenti mal-Kummissjoni u li s-CAAP hi trasparenti meta qed jirrikonoxxi li għandu jkompli jaħdem biex ikompli jiżviluppa l-proċeduri tiegħu dwar is-sorveljanza tas-sikurezza. Qed jiġi vvalutat li s-CAAP tista' tinħeles mir-responsabbiltajiet tagħha fejn tidħol is-sorveljanza tat-trasportaturi tal-ajru ċertifikati fil-Filippini. Waqt is-smigħ quddiem il-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru, il-CAAP intrabat li jikkopera b'mod sħiħ mal-Kummissjoni permezz ta' djalogu kontinwu dwar is-sikurezza, inkluż permezz ta' laqgħat addizzjonali, jekk u meta l-Kummissjoni tara l-bżonn tagħhom.

(105)

Il-Kummissjoni nnutat li t-tliet trasportaturi tal-ajru ċċertifikati mill-Filippini u li mill-kampjun relevanti li ttieħed minnhom issejħu għas-smigħ quddiem il-Kumitat tas-Sikurezza tal-Ajru, ħareġ li kienu ta' standard sodisfaċenti u huma lkoll f'qagħda li jipprovdu dettalji speċifiċi għat-twettiq sikur tal-operazzjonijiet rispettivi. Il-Kummissjoni tqis li hemm biżżejjed evidenza ta' konformità mal-istandards internazzjonali tas-sikurezza li huma applikabbli u rrakkomandat xi prattiki lit-trasportaturi tal-ajru ċertifikati fir-Repubblika tal-Filippini.

(106)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li għandha tinbidel il-lista Komunitarja tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni għandha tiġi emendata biex tneħħi t-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati fir-Repubblika tal-Filippini mill-Anness A tar-Regolament (KE) Nru 474/2006.

(107)

L-Istati Membri għandhom ikomplu jivverifikaw il-konformità effettiva mit-trasportaturi tal-ajru kollha tal-Filippini mal-istandards rilevanti tas-sikurezza bil-prijoritizzazzjoni ta' spezzjonijiet fir-rampa li jridu jsiru skont ir-Regolament (UE) Nru 965/2012. Jekk ir-riżultati ta' dawn l-ispezzjonijiet, jew kull informazzjoni rilevanti dwar is-sikurezza ma jintlaħqux, il-Kummissjoni tkun imġiegħla tieħu azzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005.

Trasportaturi bl-ajru mill-Federazzjoni Russa

(108)

Il-Kummissjoni, l-EASA u l-Istati Membri baqgħu jsegwu mill-qrib il-prestazzjoni tas-sikurezza tat-trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fil-Federazzjoni Russa u li joperaw fl-Unjoni, inkluż permezz tal-prijoritizzazzjoni tal-ispezzjonijiet fir-rampa li jridu jsiru lil ċertu trasportaturi tal-ajru Russi skont ir-Regolament (UE) Nru 965/2012.

(109)

Fit-23 ta' Marzu 2015, il-Kummissjoni, bl-għajnuna tal-EASA, iltaqgħet mar-rappreżentanti tal-Aġenzija Federali tat-Trasport tal-Ajru Russa (FATA). L-għan ta' din il-laqgħa kien li jiġu riveduti l-prestazzjoni tas-sikurezza tat-trasportaturi tal-ajru Russi waqt l-ispezzjonijiet fir-rampa tas-SAFA għall-perjodu bejn l-10 ta' Marzu 2014 u d-9 ta' Marzu 2015 u jidentifikaw każijiet li jeħtieġu attenzjoni speċifika. Matul il-laqgħa, il-FATA impenjat ruħha li ssegwi ċerti każijiet ta' nuqqas ta' konformità li kienu għadhom ma ġewx rettifikati sew u li taġġorna lill-Kummissjoni dwar l-istatus tagħhom qabel l-aħħar ta' Mejju.

(110)

Il-FATA infurmat lill-Kummissjoni li, minħabba l-espansjoni tas-sistema SAFA, hija tissorvelja l-prestazzjoni tas-SAFA ta' trasportaturi tal-ajru Russi f'ċerti pajjiżi terzi wkoll. Il-FATA indikat ukoll li kienet ħatret spetturi ta' sikurezza ġodda biex jittrattaw ma' trasportaturi tal-ajru li jkollhom sejbiet miftuħa wara l-ispezzjonijiet skont il-programm SAFA. Il-FATA esprimiet l-aspettattiva li din is-sorveljanza se tkompli ttejjeb il-veloċità tar-reazzjoni u l-kwalità tal-azzjonijiet korrettivi tal-operaturi. Il-FATA aġġornat ukoll lill-Kummissjoni dwar l-aħħar sospensjonijiet u revoki taċ-ċertifikati tal-operatur tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

(111)

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni kkonkludiet i l-awtoritajiet Russi tal-avjazzjoni jew it-trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fil-Federazzjoni Russa m'għandhomx għalfejn jidhru quddiem il-Kumitat għas-Sikurezza tal-Ajru.

(112)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru mill-Federazzjoni Russa.

(113)

L-Istati Membri għandhom ikomplu jivverifikaw il-konformità effettiva tat-trasportaturi tal-ajru tal-Federazzjoni Russa mal-istandards rilevanti tas-sikurezza bil-prijoritizzazzjoni ta' spezzjonijiet fir-rampa li jridu jsiru skont ir-Regolament (UE) Nru 965/2012.

(114)

Jekk dawn l-ispezzjonijiet juru riskji imminenti tas-sikurezza minħabba nuqqas ta' konformità ma' standards internazzjonali tas-sikurezza, il-Kummissjoni jkollha tieħu azzjoni kontra trasportaturi tal-ajru mill-Federazzjoni Russa f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 2111/2005.

Trasportaturi tal-ajru mis-Sudan

(115)

Abbażi ta' kuntatti regolari bejn l-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tas-Sudan (SCAA) u l-Kummissjoni, jidher li l-SCAA għamlet progress tajjeb rigward l-attivitajiet ta' superviżjoni tagħhom fir-rigward ta' trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fis-Sudan. L-SCAA infurmat ukoll lill-Kummissjoni li ċerti trasportaturi bl-ajru għamlu progress tajjeb fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-istandards internazzjonali tas-sikurezza.

(116)

L-SCAA qablet li tilqa' żjara ta' valutazzjoni fuq il-post tal-Unjoni f'Ottubru 2015. Din iż-żjara ta' valutazzjoni hija ppjanata sabiex tiġi vverifikata l-informazzjoni pprovduta mill-SCAA u biex tinġabar informazzjoni addizzjonali biex issostni deċiżjoni possibbli fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fis-Sudan. Bħalissa m'hemmx biżżejjed informazzjoni disponibbli biex tappoġġja deċiżjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fis-Sudan.

(117)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru mis-Sudan.

Trasportaturi tal-ajru mit-Tajlandja

(118)

Awditu sħiħ sħiħa ta' Approċċ ta' Monitoraġġ Kontinwu tal-Programm tal-Verifika Universali tas-Sorveljanza tas-Sikurezza sar mill-ICAO fir-Renju tat-Tajlandja f'Jannar 2015. Ir-riżultat globali huwa li l-implimentazzjoni effettiva tal-istandards internazzjonali tas-sikurezza fit-Tajlandja huwa ferm inqas mill-medja dinjija. Abbażi tar-riżultati tal-awditjar, l-ICAO ħarġet Tħassib Sinifikanti dwar is-Sikurezza rigward iċ-ċertifikazzjoni tal-operaturi tal-ajru, inkluż l-awtorizzazzjoni ta' proċeduri operattivi speċifiċi. Id-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili (“DCA”) fit-Tajlandja ressaq pjan ta' azzjoni korrettiva lill-ICAO biex jindirizza s-sejbiet.

(119)

Id-DCA avviċinaw l-Unjoni Ewropea u l-EASA biex jitolbu assistenza teknika sabiex jiksbu appoġġ għar-riżoluzzjoni tas-sejbiet li tqajmu mill-ICAO. Saret missjoni ta' assistenza teknika lit-Tajlandja f'April 2015 u assistenza u kooperazzjoni teknika oħra se tingħata fix-xhur li ġejjin.

(120)

Abbażi tar-riżultati tal-verifika tal-ICAO u r-rakkomandazzjonijiet mill-missjoni ta' assistenza teknika, id-DCA Tajlandiż, flimkien mat-trasportatur tal-ajru Thai Airways International,ġew mistiedna għal konsultazzjonijiet tekniċi fi Brussell sabiex tinġabar informazzjoni addizzjonali fuq azzjonijiet korrettivi fil-qosor, fiż-żmien mezzan u fit-tul li d-DCA qed tieħu. Id-DCA Tajlandiż, flimkien mat-trasportatur tal-ajru Thai Airways International, laqgħu din l-istedina u pprovdew b'mod trasparenti kull informazzjoni mitluba qabel il-laqgħa.

(121)

Waqt il-konsultazzjonijiet tekniċi, li saru fit-3 ta' Ġunju 2015, sew id-DCA sew Thai Airways International urew rieda ċara ħall-impenn u pprovdew kemm jista' jkun informazzjoni. ID-DCA saħaq li l-Gvern fit-Tajlandja kien konxju bil-kbir dwar l-importanza tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili u ntrabat li jipprovdi l-mezzi meċessarji biex itejjeb is-sistema tas-sorveljanza tas-sikurezza tad-DCA Tajlandiż, li daqlwaqt se jiġi orgnizzat mill-ġdid fl-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili tat-Tajlandja, b'baġit miżjud konsiderevolment.

(122)

Thai Airways International ippreżentaw b'mod ċar is-Sistema tagħhom għall-Ġestjoni tas-Sikurezza u l-Kwalità. It-trasportatur tal-ajru wera li kien kapaċi jiżgura konformità xierqa mal-istandards internazzjonali tas-sikurezza.

(123)

Il-Kummissjoni tqis li l-informazzjoni disponibbli dwar is-sikurezza ma ssostnix deċiżjoni li timponi projbizzjoni jew restrizzjonijiet operattivi fuq trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fit-Tajlandja. Madankollu, il-Kummissjoni tqis li s-sitwazzjoni għadha tiġi mmonitorjata mill-qrib.

(124)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru mit-Tajlandja.

(125)

L-Istati Membri għandhom ikomplu jivverifikaw il-konformità effettiva tat-trasportaturi tal-ajru tat-Tajlandja mal-istandards rilevanti tas-sikurezza bil-prijoritizzazzjoni ta' spezzjonijiet fir-rampa li jridu jsiru skont ir-Regolament (UE) Nru 965/2012.

(126)

Jekk dawn l-ispezzjonijiet juru riskji imminenti tas-sikurezza minħabba nuqqas ta' konformità ma' standards internazzjonali tas-sikurezza, il-Kummissjoni jkollha tieħu azzjoni kontra trasportaturi tal-ajru mit-Tajlandja f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 2111/2005.

Trasportaturi tal-ajru mill-Jemen

(127)

B'ittra tat- 10 ta' April 2015, il-Kummissjoni staqsiet lill-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili Meteoroloġika tal-Jemen (CAMA) dwar jekk is-sitwazzjoni tas-sigurtà li sejra għall-agħar fil-Jemen taffettwa l-ħila tal-CAMA li tipprovdi s-sorveljanza tas-sikurezza tat-trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fil-Jemen.

(128)

Fit-18 ta' Mejju 2015, it-trasportatur tal-ajru Yemen Airways (“Yemenia”) irrapporta lill-Kummissjoni li kien issospenda l-operazzjonijiet tiegħu tard f'Marzu 2015 minħabba s-sitwazzjoni li qed tiddeterjora fil-Jemen. Barra minn hekk, din il-komunikazzjoni minn Yemenia iddikjarat li l-inġenji tal-ajru tagħha kienu qed jinħażnu f'postijiet differenti barra l-Jemen. F'ittra datata s-1 ta' Ġunju 2015, iċ-CAMA infurmat lill-Kummissjoni li l-inġenji tal-ajru tal-Yemenia ma baqgħux fil-Jemen u l-intenzjoni taċ-CAMA kienet li tikoordina mal-awtoritajiet tal-avjazzjoni tal-Istati fejn l-inġenji qegħdin maħdżuna fir-rigward tar-responsabbiltà tagħha għas-sorveljanza tas-sikurezza. F'din l-istess ittra, il-CAMA indika wkoll li minħabba s-sitwazzjoni ta' sigurtà li qed tiddeterjora fil-Jemen kien hemm ftit attività ta' operazzjonijiet tal-ajru qed iseħħu fil-pajjiż.

(129)

Fuq il-bażi tal-informazzjoni li waslet miċ-CAMA u l-Yemenia, ġie konkluż li filwaqt li s-sitwazzjoni għandha tkompli tkun sorveljata mill-qrib ma kienx hemm evidenza biżżejjed biex tappoġġja deċiżjoni li timponi projbizzjoni fuq trasportaturi tal-ajru ċċertifikati fil-Jemen f'dan iż-żmien.

(130)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru mill-Jemen.

(131)

L-Istati Membri jridu jibqgħu jivverifikaw il-konformità effettiva mal-istandards rilevanti tas-sikurezza bil-prijoritizzazzjoni tal-ispezzjonijiet fir-rampa li jridu jsiru fuq it-trasportaturi ċċertfikati fil-jemen skont ir-Regolament (UE) Nru 965/2012.

Trasportaturi tal-ajru miż-Żambja

(132)

Fil-25 ta' Frar 2015, saret laqgħa teknika bil-parteċipazzjoni ta' rappreżentanti għolja tal-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili taż-Żambja (“ZCAA”), il-Kummissjoni, l-EASA u l-Istati Membri. Iż-ZCAA tat ħarsa ġenerali komprensiva u trasparentilejn il-passi li ttieħdu f'dawn l-aħħar snin rigward l-iżvilupp taż-ZCAA, ir-reklutaġġ ta' persunal għaż-ZCAA, l-iżvilupp ta' regolamenti tal-avjazzjoni ċivili fiż-Żambja u t-titjib tas-sorveljanza fuq it-trasportaturi bl-ajru.

(133)

Jidher li ż-ZCAA għamlet progress tajjeb biex jiġu riżolti numru ta' sejbiet tal-ICAO u li ġiet stabbilita bażi solida għal aktar żvilupp fis-sistema tas-sorveljanza tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili fiż-Żambja. Madankollu, fil-biċċa l-kbira tat-tmien Elementi Kritiċi tal-ICAO li jiffurmaw sistema ta' sorveljanza tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili, ħidma sinifikanti għad trid titlesta.

(134)

Iż-ZCAA indikat li ser tkompli taħdem fuq l-implimentazzjoni tal-istandards internazzjonali tas-sikurezza. Il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li twettaq aktar valutazzjonijiet sabiex jiġi determinat jekk ikunx fattibbli li tiġi organizzata żjara ta' valutazzjoni tal-Unjoni fuq il-post biex tiġi vverifikata l-implimentazzjoni tal-istandards internazzjonali tas-sikurezza fiż-Żambja, qabel it-tmiem ta' Ottubru 2015.

(135)

Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru miż-Żambja

Kunsiderazzjonijiet finali

(136)

Fir-rigward tat-trasportaturi tal-ajru l-oħra li bħalissa huma inklużi fil-lista tal-Unjoni, il-Kummissjoni vverifikat jekk hux xieraq li tiġi aġġornata l-lista u kkonkludiet li dan mhuwiex il-każ. Għalhekk, skont il-kriterji komuni stabbiliti fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005, jitqies li f'dan l-istadju m'hemmx raġunijiet biex tinbidel il-lista tal-Unjoni tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni tal-operat fl-Unjoni fir-rigward tat' dawk it-trasportaturi tal-ajru/.

(137)

Minħabba l-implikazzjonijiet tas-sikurezza, l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 jagħraf il-bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet malajr u, meta jixraq, b'urġenza. Għalhekk huwa essenzjali, għall-protezzjoni ta' informazzjoni sensittiva u sabiex ikunu minimizzati l-impatti kummerċjali, li d-deċiżjonijiet fil-kuntest tal-aġġornament tal-lista tat-trasportaturi tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni jew restrizzjoni tal-operat fl-Unjoni, jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tagħhom.

(138)

Ir-Regolament (KE) Nru 474/2006 għandu għaldaqstant jiġi emendat skont dan.

(139)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat għas-Sikurezza tal-Ajru,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 474/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Anness A jinbidel bit-test tal-Anness A ta' dan ir-Regolament;

(2)

L-Anness B jinbidel bit-test tal-Anness B ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta' Ġunju 2014.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Violeta BULC

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 344, 27.12.2005, p. 15.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 474/2006 tat-22 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità skont il-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 84, 23.3.2006, p. 14).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/1991 tas-16 ta' Diċembru 1991 dwar l-armonizzazzjoni tal-ħtiġijiet tekniċi u proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili (ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 473/2006 tat-22 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi regoli ta' implimentazzjoni għal-lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità skont il-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 84, 23.3.2006, p. 8).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965/2012 tal-5 ta' Ottubru 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 296, 25.10.2012, p. 1).

(6)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1197/2011 tal-21 ta' Novembru 2011 (ĠU L 303, 22.11.2011, p. 14). Ara partikolarment il-punti 26 sa 30 tal-premessi ta' dan ir-Regolament.

(7)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 452/2014 tad-29 ta' April 2014 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet tal-ajru ta' pajjiżi terzi skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(8)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 474/2006 tat-22 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta' kumpaniji tal-ajru li huma soġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fil-Komunità skont il-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 84, 23.3.2006, p. 14)

(9)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 715/2008 tal-24 ta' Lulju 2008 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 474/2006 li jistabbilixxi l-lista Komunitarja ta' trasportaturi bl-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni fuq l-operat fi ħdan il-Komunità (ĠU L 197, 25.7.2008, p. 36)

(10)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 791/2010 tas-6 ta' Settembru 2010 (ĠU L 237, 8.9.2010, p. 10). Ara partikolarment il-punti 9 sa 23 tal-premessi ta' dan ir-Regolament.

(11)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1071/2010 tat-22 ta' Novembru 2010 (ĠU L 306, 23.11.2010, p. 44). Ara partikolarment il-punti 29 sa 31 tal-premessi ta' dan ir-Regolament.

(12)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 273/2010 tat-30 ta' Marzu 2010 (ĠU L 84, 31.3.2010, p. 25). Ara partikolarment il-punti 41 sa 49 tal-premessi ta' dan ir-Regolament

(13)  Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 590/2010 tal-5 ta' Lulju 2010 (ĠU L 170, 6.7.2010, p. 9). Ara partikolarment il-punti 60 sa 71 tal-premessi ta' dan ir-Regolament

(14)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 273/2010 tat-30 ta' Marzu 2010 (ĠU L 84, 31.3.2010, p. 25). Ara partikolarment il-punti 74 sa 87 tal-premessi ta' dan ir-Regolament.

(15)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 659/2013 tal-10 ta' Lulju 2013 (ĠU L 190, 11.7.2013, p. 54). Ara partikolarment il-punti 80 sa 94 tal-premessi ta' dan ir-Regolament

(16)  Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 368/2014 tal-10 ta' April 2014 (ĠU L 108, 11.4.2014, p. 16). Ara partikolarment il-punti 102 sa 119 tal-premessi ta' dan ir-Regolament


ANNESS A

LISTA TA' TRASPORTATURI BL-AJRU LI HUMA PROJBITI MILLI JOPERAW FL-UNJONI, B'XI EĊĊEZZJONIJIET  (1)

Isem l-entità legali tat-trasportatur tal-ajru kif juri l-AOC tiegħu (u l-isem kummerċjali tiegħu, jekk ikun differenti)

In-Numru taċ-Ċertifikat tal-Operatur tal-Ajru (AOC) jew in-Numru tal-Liċenzja tal-Operat

In-numru tal-identifikazzjoni tal-ICAO għal-linja tal-ajru

Stat tal-Operatur

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Is-Suriname

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Afganistan responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

PAMIR AIRLINES

Mhux magħruf

PIR

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Afganistan

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Angola responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, bl-eċċezzjoni ta' TAAG Angola Airlines li ddaħħal fl-Anness B, inkluża

 

 

ir-Repubblika ta' Angola

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

ir-Repubblika tal-Angola

AIR GICANGO

009

Mhux magħruf

ir-Repubblika tal-Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

ir-Repubblika tal-Angola

AIR NAVE

017

Mhux magħruf

ir-Repubblika tal-Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

ir-Repubblika tal-Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Mhux magħruf

ir-Repubblika tal-Angola

DIEXIM

007

Mhux magħruf

ir-Repubblika tal-Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Mhux magħruf

ir-Repubblika tal-Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

ir-Repubblika tal-Angola

HELIANG

010

Mhux magħruf

ir-Repubblika tal-Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Mhux magħruf

ir-Repubblika tal-Angola

MAVEWA

016

Mhux magħruf

ir-Repubblika tal-Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

ir-Repubblika tal-Angola

It-trasportaturi bl-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Benin responsabbli għas-superviżjoni regolatorja, inkluż

 

 

ir-Repubblika tal-Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

ir-Repubblika tal-Benin

AFRICA AIRWAYS

Mhux magħruf

AFF

ir-Repubblika tal-Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Mhux magħruf

ir-Repubblika tal-Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

ir-Repubblika tal-Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

ir-Repubblika tal-Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

ir-Repubblika tal-Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

ir-Repubblika tal-Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

ir-Repubblika tal-Benin

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Kongo responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Ir-Repubblika tal-Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Ir-Repubblika tal-Kongo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Kongo

EMERAUDE

RAC06-008

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Ir-Repubblika tal-Kongo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Ir-Repubblika tal-Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Kongo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Ir-Repubblika tal-Kongo

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK) responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ir-RDK)

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Djibouti responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inkluż

 

 

Il-Djibouti

DAALLO AIRLINES

Mhux magħruf

DAO

Il-Djibouti

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Guinea Ekwatorjali responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Il-Guinea Ekwatorjali

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Il-Guinea Ekwatorjali

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Mhux magħruf

Il-Guinea Ekwatorjali

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Mhux magħruf

Il-Guinea Ekwatorjali

TANGO AIRWAYS

Mhux magħruf

Mhux magħruf

Il-Guinea Ekwatorjali

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Eritrea responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inkluż

 

 

L-Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

L-Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

L-Eritrea

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika Gaboniża responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, bl-eċċezzjoni ta' Afrijet u SN2AG li ddaħħlu fl-Anness B, inklużi

 

 

Ir-Repubblika Gaboniża

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Ir-Repubblika Gaboniża

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Ir-Repubblika Gaboniża

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Ir-Repubblika Gaboniża

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Ir-Repubblika Gaboniża

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Ir-Repubblika Gaboniża

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Mhux magħruf

Ir-Repubblika Gaboniża

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Indoneżja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, bl-eċċezzjoni ta' Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua u Indonesia Air Asia, inklużi

 

 

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

AIR BORN INDONESIA

135-055

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

ASCO NUSA AIR

135-022

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SRX

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

AVIASTAR MANDIRI

121-043

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

BATIK AIR

121-050

BTK

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

EASTINDO

135-038

ESD

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

HEAVY LIFT

135-042

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

KAL STAR

121-037

KLS

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

KOMALA INDONESIA

135-051

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

MNS

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

MARTABUANA ABADION

135-049

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

MIMIKA AIR

135-007

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

MY INDO AIRLINES

121-042

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

NAM AIR

121-058

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

PRQ

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

PURA WISATA BARUNA

135-025

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SMAC

135-015

SMC

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SURVEI UDARA PENAS

135-006

PNS

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

SURYA AIR

135-046

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

UNINDO

135-040

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Ir-Repubblika tal-Indoneżja

It-trasportaturi bl-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Każakistan responsabbli għas-superviżjoni regolatorja, bl-eċċezzjoni tal-Air Astana mdaħħla fl-Anness B, inklużi,

 

 

Ir-Repubblika tal-Każakistan

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Ir-Repubblika tal-Każakistan

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Ir-Repubblika tal-Każakistan

AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Ir-Repubblika tal-Każakistan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Ir-Repubblika tal-Każakistan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Ir-Repubblika tal-Każakistan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Ir-Repubblika tal-Każakistan

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Ir-Repubblika tal-Każakistan

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Ir-Repubblika tal-Każakistan

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Ir-Repubblika tal-Każakistan

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Ir-Repubblika tal-Każakistan

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Ir-Repubblika tal-Każakistan

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Ir-Repubblika tal-Każakistan

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Ir-Repubblika tal-Każakistan

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Ir-Repubblika tal-Każakistan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Ir-Repubblika tal-Każakistan

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Ir-Repubblika tal-Każakistan

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Ir-Repubblika tal-Każakistan

SCAT

KZ-01/004

VSV

Ir-Repubblika tal-Każakistan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Ir-Repubblika tal-Każakistan

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika Kirgiża responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi,

 

 

Ir-Repubblika Kirgiża

AIR BISHKEK (dak li kien EASTOK AVIA)

15

EAA

Ir-Repubblika Kirgiża

AIR MANAS

17

MBB

Ir-Repubblika Kirgiża

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Ir-Repubblika Kirgiża

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Ir-Repubblika Kirgiża

HELI SKY

47

HAC

Ir-Repubblika Kirgiża

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Ir-Repubblika Kirgiża

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Ir-Repubblika Kirgiża

S GROUP INTERNATIONAL (dak li kien S GROUP AVIATION)

45

IND

Ir-Repubblika Kirgiża

SKY BISHKEK

43

BIS

Ir-Repubblika Kirgiża

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Ir-Repubblika Kirgiża

SKY WAY AIR

39

SAB

Ir-Repubblika Kirgiża

TEZ JET

46

TEZ

Ir-Repubblika Kirgiża

VALOR AIR

07

VAC

Ir-Repubblika Kirgiża

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Liberja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja.

 

 

Liberja

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tal-Libja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inkluż

 

 

Il-Libja

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Il-Libja

AIR LIBYA

004/01

TLR

Il-Libja

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Il-Libja

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Il-Libja

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Il-Libja

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Il-Libja

PETRO AIR

025/08

PEO

Il-Libja

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tar-Repubblika tal-Mozambique responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Ir-Repubblika tal-Mozambique

AERO-SERVIÇOS SARL

MOZ-08

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Mozambique

CFM — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Mozambique

COA — COASTAL AVIATION

MOZ-15

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Mozambique

CPY — CROPSPRAYERS

MOZ-06

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Mozambique

CRA — CR AVIATION LDA

MOZ-14

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Mozambique

EMÍLIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Mozambique

ETA — EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Mozambique

HCP — HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Mozambique

KAY — KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Ir-Repubblika tal-Mozambique

LAM — LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Ir-Repubblika tal-Mozambique

MAKOND, LDA

MOZ-20

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Mozambique

MEX — MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Ir-Repubblika tal-Mozambique

OHI — OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Mozambique

SAF — SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Mozambique

SAM — SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Mozambique

TTA — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Ir-Repubblika tal-Mozambique

UNIQUE AIR CHARTER LDA

MOZ-13

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tal-Mozambique

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tan-Nepal responsabbli għas-superviżjoni regolatorja, inklużi

 

 

Ir-Repubblika tan-Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tan-Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tan-Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Ir-Repubblika tan-Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tan-Nepal

GOMA AIR

064/2010

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tan-Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tan-Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tan-Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tan-Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tan-Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Ir-Repubblika tan-Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Ir-Repubblika tan-Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tan-Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Ir-Repubblika tan-Nepal

SITA AIR

033/2000

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tan-Nepal

TARA AIR

053/2009

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tan-Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Ir-Repubblika tan-Nepal

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet ta' Sao Tomé u Principe responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Sao Tomé u Principe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tomé u Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tomé u Principe

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tas-Sierra Leone responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

MHUX MAGĦRUF

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

MHUX MAGĦRUF

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

MHUX MAGĦRUF

Mhux magħruf

Sierra Leone

ORANGE AIR SJIERRA LEONE LTD

MHUX MAGĦRUF

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

MHUX MAGĦRUF

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

MHUX MAGĦRUF

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

MHUX MAGĦRUF

Mhux magħruf

Sierra Leone

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet tas-Sudan responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inklużi

 

 

Ir-Repubblika tas-Sudan

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Ir-Repubblika tas-Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Ir-Repubblika tas-Sudan

BADER AIRLINES

35

BDR

Ir-Repubblika tas-Sudan

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Ir-Repubblika tas-Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Ir-Repubblika tas-Sudan

DOVE AIRLINES

52

DOV

Ir-Repubblika tas-Sudan

ELIDINER AVIATION

8

DND

Ir-Repubblika tas-Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Ir-Repubblika tas-Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

Mhux magħruf

Ir-Repubblika tas-Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Ir-Repubblika tas-Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Ir-Repubblika tas-Sudan

KUSH AVIATION

60

KUH

Ir-Repubblika tas-Sudan

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Ir-Repubblika tas-Sudan

MID AIRLINES

25

NYL

Ir-Repubblika tas-Sudan

NOVA AIRLINES

46

NOV

Ir-Repubblika tas-Sudan

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Ir-Repubblika tas-Sudan

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Ir-Repubblika tas-Sudan

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Ir-Repubblika tas-Sudan

It-trasportaturi tal-ajru kollha ċċertifikati mill-awtoritajiet taż-Żambja responsabbli għas-sorveljanza regolatorja, inkluż

 

 

Iż-Żambja

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Iż-Żambja


(1)  It-trasportaturi tal-ajru mniżżla fl-Anness A jistgħu jitħallew jeżerċitaw id-drittijiet tat-traffiku tagħhom billi jużaw inġenji tal-ajru mikrijin bl-ekwipaġġ mingħand trasportatur tal-ajru li mhux soġġett għal projbizzjoni tal-operat, diment li jkunu konformi mal-istandards rilevanti tas-sikurezza.


ANNESS B

LISTA TA' TRASPORTATURI TAL-AJRU SOĠĠETTI GĦAL RESTRIZZJONIJIET FL-UNJONI  (1)

Isem l-entità legali tat-trasportatur tal-ajru kif juri l-AOC tiegħu (u l-isem kummerċjali tiegħu, jekk ikun differenti)

In-numru taċ-Ċertifikat ta' Operatur tal-Ajru (AOC)

In-numru tal-identifikazzjoni tal-ICAO għal-linja tal-ajru

Stat tal-Operatur

It-tip ta' inġenju tal-ajru ristrett

Il-marka/i tar-reġistrazzjoni u, meta disponibbli, in-numru/i tas-serje tal-kostruzzjoni tal-inġenju tal-ajru li jkollu restrizzjoni

L-Istat tar-reġistrazzjoni

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Ir-Repubblika tal-Angola

Il-flotta kollha ħlief: 6 inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B777 u 4 inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B737-700.

Il-flotta kollha ħlief: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Ir-Repubblika tal-Angola

AIR ASTANA  (2)

AK-0475-13

KZR

Il-Każakistan

Il-flotta kollha ħlief: inġenji tal-ajru tat-tip Beoing B767, inġenji tal-ajru tat-tip Boeing B757 u inġenji tal-ajru tat-tip Airbus A319/320/321.

Il-flotta kollha ħlief: inġenji tal-ajru fil-flotta Boeing B767, kif jissemma fl-AOC; inġenji tal-ajru fil-flotta Boeing B757, kif jissemma fl-AOC; inġenji tal-ajru fil-flotta Airbus A319/320/321, kif jissemma fl-AOC.

Aruba (Ir-Renju tan-Netherlands)

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Il-Comoros

Il-flotta kollha ħlief: LET 410 UVP.

Il-flotta kollha ħlief: D6-CAM (851336).

Il-Comoros

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (3)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Ir-Repubblika Gaboniża

Il-flotta kollha ħlief: 2 inġenji tal-ajru tat-tip Falcon 50, u 2 inġenji tal-ajru tat-tip Falcon 900.

Il-flotta kollha ħlief: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Ir-Repubblika Gaboniża

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Ir-Repubblika Gaboniża

Il-flotta kollha ħlief: inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip Challenger CL-601, inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip HS-125-800.

Il-flotta kollha ħlief: TR-AAG, ZS-AFG.

Ir-Repubblika Gaboniża; Ir-Repubblika tal-Afrika t'Isfel

IRAN AIR  (4)

FS100

IRA

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Iran

Il-flotta kollha ħlief: l4-il inġenju tal-ajru tat-tip Airbus A300, 8 inġenji tal-ajru tat-tip Airbus A310, u inġenju tal-ajru wieħed (1) tat-tip Boeing B737.

Il-flotta kollha ħlief: EP-IBA, EP-IBB, EP-IBC, EP-IBD, EP-IBG, EP-IBH, EP-IBI, EP-IBJ, EP-IBM, EP-IBN, EP-IBO, EP-IBS, EP-IBT, EP-IBV, EP-IBX, EP-IBZ, EP-ICE, EP-ICF, EP-IBK, EP-IBL, EP-IBP, EP-IBQ, EP-AGA.

Ir-Repubblika Iżlamika tal-Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Ir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea

Il-flotta kollha ħlief: 2 inġenji tal-ajru tat-tip TU-204.

Il-flotta kollha ħlief: P-632, P-633.

Ir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Il-Madagascar

Il-flotta kollha ħlief: inġenji tal-ajru tat-tip Beoing B737, inġenji tal-ajru tat-tip ATR 72/42 u 3 inġenji tal-ajru tat-tip DHC 6-300.

Il-flotta kollha ħlief: inġenji tal-ajru mill-flotta tat-tip Beoing B737 kif jissemma fl-AOC, inġenji tal-ajru mill-flotta tat-tip ATR 72/42 kif jissemma fl-AOC; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Ir-Repubblika tal-Madagascar


(1)  It-trasportaturi tal-ajru mniżżla fl-Anness B jistgħu jitħallew jeżerċitaw id-drittijiet tat-traffiku tagħhom billi jużaw inġenji tal-ajru mikrijin bl-ekwipaġġ mingħand trasportatur tal-ajru li mhux soġġett għal projbizzjoni tal-operat, diment li jkunu konformi mal-istandards rilevanti tas-sikurezza.

(2)  Air Astana titħalla tuża biss it-tipi ta' inġenji tal-ajru speċifiċi msemmija, diment li dawn ikunu rreġistrati f'Aruba u li kull bidla fl-AOC titressaq fil-ħin lill-Kummissjoni u lill-Eurocontrol.

(3)  Afrijet jitħalla juża biss l-inġenji tal-ajru speċifiċi msemmija għall-livell attwali ta' operazzjonijiet tiegħu fl-Unjoni.

(4)  Iran Air jista' jopera lejn l-Unjoni bl-inġenji tal-ajru speċifiċi skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Premessa (69) tar-Regolament (UE) Nru 590/2010, ĠU L 170, 6.7.2010, p. 15.


Top