Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0245

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/245 tas- 16 ta' Frar 2015 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għixien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2016 tal-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar l-aċċess għas-servizzi Test b'rilevanza għaż-ŻEE

OJ L 41, 17.2.2015, p. 11–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/245/oj

17.2.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 41/11


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/245

tas-16 ta' Frar 2015

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għixien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2016 tal-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar l-aċċess għas-servizzi

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 2003 li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għixien (UE-SILC) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 15(2)(f) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 stabbilixxa qafas komuni għall-produzzjoni sistematika tal-istatistika Ewropea dwar id-dħul u l-kondizzjonijiet tal-għixien. L-iskop tiegħu huwa li jassigura, li fil-livell nazzjonali u Ewropew tkun disponibbli dejta, kemm trasversali kif ukoll lonġitudinali, dwar id-dħul u dwar il-livell u l-kompożizzjoni tal-faqar u l-esklużjoni soċjali, li tkun komparabbli u aġġornata.

(2)

Skont l-Artikolu 15(2)(f) tar-Regolament (KE) Nru 1177/2003, kull sena għandhom jiġu adottati miżuri ta' implimentazzjoni biex jispeċifikaw l-oqsma sekondarji fil-mira u l-fatturi varjabbli li għandhom jiġu inklużi f'dik is-sena fil-komponent trasversali tal-UE-SILC. Għaldaqstant jeħtieġ li jiġu adottati miżuri ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw il-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira u l-identifikaturi tagħhom għall-modulu tal-2016 dwar l-aċċess għas-servizzi.

(3)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira u l-identifikaturi għall-modulu tal-2016 dwar l-aċċess għas-servizzi, parti mill-komponent trasversali tal-EU-SILC, għandhom ikunu kif elenkati fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Frar 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 165, 3.7.2003, p. 1.


ANNESS

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw l-unitajiet, il-metodi tal-ġbir tad-dejta u l-perjodi ta' referenza li ġejjin:

1.   Unità

Il-fatturi varjabbli fil-mira għandhom x'jaqsmu ma' tipi differenti ta' unitajiet:

 

Il-varjabbli li għandhom x'jaqsmu mal-affordabbiltà tas-servizzi tal-indukrar tat-tfal, il-bżonnijiet mhux issodisfati għal dawn is-servizzi u r-raġunijiet għaliex ma jsirx użu minn dawn is-servizzi, l-affordabbiltà tal-edukazzjoni formali, il-kura tas-saħħa, il-preżenza ta' persuni fi bżonn ta' kura fid-dar u l-fatturi varjabbli kollha relatati mal-kura pprovduta fid-dar, japplikaw fil-livell tal-unità domestika u jirreferu għall-unità domestika kollha kemm hi.

 

L-informazzjoni dwar il-ħtiġijiet mhux issodisfati għal edukazzjoni formali, ir-raġuni ewlenija għal nuqqas ta' parteċipazzjoni fl-edukazzjoni formali, it-tagħlim tul il-ħajja, il-kura pprovduta fid-dar u sigħat fil-ġimgħa ta' kura pprovduta fid-dar, għandha tingħata għal kull membru attwali li jgħix fl-unità domestika, jew, jekk applikabbli, għal dawk kollha li għandhom 16-il sena jew aktar u ntgħażlu biex iwieġbu.

 

L-informazzjoni dwar il-ħlas għall-kura tat-tfal, il-proporzjon tal-ispejjeż imħallsa u min iħallas/jikkontribwixxi għalihom għandha tingħata minn dak li qed iwieġeb għall-unita domestika għal kull wild bl-età bejn 0-12.

 

L-informazzjoni dwar il-ħlas ta' miżati għat-tagħlim għal edukazzjoni formali, il-proporzjon imħallas u min iħallas/jikkontribwixxi għalih, għandha tingħata minn dak li qed iwieġeb għall-unità domestika għal kull membru tal-unità domestika.

2.   Il-metodu tal-ġbir tad-dejta

Għall-fatturi varjabbli li japplikaw fil-livell tal-unità domestika jew il-fatturi varjabbli relatati ma' kull membru tal-unità domestika (inklużi l-fatturi varjabbli relatati mat-tfal) fejn l-informazzjoni tingħata fil-livell tal-unità domestika, il-metodu tal-ġbir tad-dejta huwa intervista personali mal-membru tal-unità domestika li qed iwieġeb.

Għall-fatturi varjabbli li japplikaw fil-livell individwali, il-metodu tal-ġbir tad-dejta huwa intervista personali mal-membri attwali kollha tal-unità domestika li għandhom 16-il sena u aktar jew, jekk applikabbli, ma' kull persuna magħżula biex twieġeb.

L-età tirreferi għall-età fi tmiem il-perjodu ta' referenza tal-introjtu.

Minħabba t-tip ta' informazzjoni li trid tinġabar, huma permessi biss intervisti personali (bl-użu ta' intervisti bi prokura bħala eċċezzjoni għal persuni li jkunu temporanjament assenti jew inabilitati).

3.   Perjodu ta' referenza

Il-fatturi varjabbli fil-mira huma marbuta ma' żewġ tipi ta' perjodi ta' referenza:

 

L-aħħar 12-il xahar: għall-fatturi varjabbli relatati ma' ħtiġijiet mhux issodisfati għal edukazzjoni formali u r-raġuni ewlenija għan-nuqqas ta' parteċipazzjoni fl-edukazzjoni formali, t-tagħlim tul il-ħajja, u l-użu tas-servizzi tal-kura tas-saħħa u l-ħlas għalih.

 

Tas-soltu: għall-fatturi varjabbli l-oħra kollha.

4.   Trażmissjoni tad-dejta

Il-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni (l-Eurostat) fil-Fajl tad-Dejta dwar l-Unità Domestika (il-fajl H), fil-Fajl tad-Dejta Rreġistrata (il-fajl R) u fil-Fajl tad-Dejta Personali (il-fajl P) wara l-fatturi varjabbli primarji fil-mira.

IL-MODULU TAL-2016 DWAR L-AĊĊESS GĦAS-SERVIZZI LISTA TA' FATTURI VARJABBLI FIL-MIRA

Identifikatur tal-fattur varjabbli

Valuri

Fattur varjabbli fil-mira

Indukrar tat-tfal

RC010

 

Ħlas għall-ispejjeż ta' servizzi formali tal-indukrar tat-tfal

 

1

Iva

 

2

Le

RC 010_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 4

L-ebda indukrar formali għal dan il-wild

 

– 5

M'hemmx tfal bl-etajiet bejn 0-12 fl-unità domestika

RC020

 

Il-proporzjon tal-ispiża mħallsa għas-servizzi formali ta' indukrar tat-tfal

 

1

Il-prezz sħiħ (l-ispiża kollha)

 

2

Prezz imnaqqas (issussidjat mill-gvern, minn min iħaddem, minn persuna privata, eċċ.)

 

9

Ma nafx

RC020_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (RC010 = 2)

 

– 4

L-ebda indukrar formali għal dan il-wild

 

– 5

M'hemmx tfal bl-etajiet bejn 0-12 fl-unità domestika

RC030

 

Min iħallas/jikkontribwixxi għall-ispejjeż ta' servizzi formali tal-indukrar tat-tfal

 

1

Il-Gvern jew l-awtoritajiet lokali

 

2

Min iħaddem

 

3

Istituzzjonijiet oħra (eż. il-Knisja, organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ)

 

4

Persuni privati li mhumiex membri tal-unità domestika

 

5

Oħrajn

 

9

Ma nafx

RC030_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (RC020 = 1)

 

– 4

L-ebda indukrar formali għal dan il-wild

 

– 5

M'hemmx tfal bl-etajiet bejn 0-12 fl-unità domestika

HC040

 

L-affordabbiltà tas-servizzi tal-indukrar tat-tfal

 

1

B'diffikultà kbira

 

2

B'diffikultà

 

3

B'xi diffikultà

 

4

Pjuttost faċilment

 

5

Faċilment

 

6

Faċilment ħafna

HC040_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 4

L-ebda spejjeż għall-indukrar tat-tfal fl-unita domestika

 

– 5

M'hemmx tfal bl-etajiet bejn 0-12 fl-unità domestika

HC050

 

Ħtiġijiet mhux issodisfati għal servizzi tal-indukrar formali tat-tfal

 

1

Iva

 

2

Le

HC050_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 5

M'hemmx tfal bl-etajiet bejn 0-12 fl-unità domestika

HC060

 

Raġuni ewlenija għaliex ma jsirx (aktar) użu mis-servizzi tal-indukrar formali tat-tfal

 

1

Mhumiex affordabbli

 

2

M'hemmx postijiet disponibbli

 

3

Postijiet disponibbli iżda mhux fil-qrib

 

4

Postijiet disponibbli iżda l-ħinijiet tal-ftuħ mhumiex adattati

 

5

Postijiet disponibbli iżda l-kwalità tas-servizzi disponibbli mhix sodisfaċenti

 

6

Raġunijiet oħra

HC060_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (HC050 = 2)

 

– 5

M'hemmx tfal bl-etajiet bejn 0-12 fl-unità domestika

Edukazzjoni u taħriġ formali

RC070

 

Ħlas ta' miżati għat-tagħlim

 

1

Iva

 

2

Le

RC070_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 4

Il-persuna ma tiħux edukazzjoni formali

RC080

 

Parti mill-miżati għat-tagħlim hija mħallsa

 

1

Il-prezz sħiħ (l-ispiża kollha)

 

2

Prezz imnaqqas (issussidjat mill-gvern, minn min iħaddem, minn persuna privata, eċċ.)

 

9

Ma nafx

RC080_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (RC070 = 2)

 

– 4

Il-persuna ma tiħux edukazzjoni formali

RC090

 

Min iħallas/jikkontribwixxi għall-ispiża ta' miżati għat-tagħlim

 

1

Il-Gvern jew l-awtoritajiet lokali

 

2

Min iħaddem

 

3

Istituzzjonijiet oħra (eż. il-Knisja, organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ)

 

4

Persuni privati li mhumiex membri tal-unità domestika

 

5

Oħrajn

 

9

Ma nafx

RC090_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (RC080 = 1)

 

– 4

Il-persuna ma tiħux edukazzjoni formali

HC100

 

L-affordabbiltà tal-edukazzjoni formali

 

1

B'diffikultà kbira

 

2

B'diffikultà

 

3

B'xi diffikultà

 

4

Pjuttost faċilment

 

5

Faċilment

 

6

Faċilment ħafna

HC100_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 4

L-ebda spejjeż għall-edukazzjoni formali fl-unità domestika

 

– 5

Ħadd fl-unità domestika ma jieħu edukazzjoni formali

PC110

 

Ħtiġijiet mhux issodisfati għal edukazzjoni formali

 

1

Iva

 

2

Le

PC110_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 3

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb

 

– 4

Il-persuna attwalment fl-edukazzjoni formali

PC120

 

Ir-raġuni ewlenija għal nuqqas ta' parteċipazzjoni fl-edukazzjoni formali

 

1

Mhijiex affordabbli

 

2

Mhix ammessa għall-kors jew programm

 

3

Restrizzjoni ta' żmien (skeda, responsabbiltajiet familjari, eċċ.)

 

4

Ebda kors jew programm adattat ma huwa disponibbli

 

5

Raġunijiet oħra

PC120_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (PC110 = 2)

 

– 3

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb

 

– 4

Il-persuna attwalment fl-edukazzjoni formali

Tagħlim tul il-ħajja

PC130

 

Parteċipazzjoni f'taħriġ relatat ma' passatempi

 

1

Iva

 

2

Le

PC130_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 3

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb

PC140

 

Parteċipazzjoni f'taħriġ relatat ma' attività professjonali

 

1

Iva

 

2

Le

PC140_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 3

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb

PC150

 

Ir-raġuni ewlenija għal nuqqas ta' parteċipazzjoni f'taħriġ relatat ma' attività professjonali

 

1

Mhuwiex affordabbli

 

2

Mhux interessat

 

3

Restrizzjoni ta' żmien (skeda, responsabbiltajiet familjari, eċċ.)

 

4

Ebda kors jew programm adattat ma huwa disponibbli

 

5

Mhux ipprovdut minn min iħaddem

 

6

Raġunijiet oħra

PC150_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (PC140 = 1)

 

– 3

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb

Kura tas-saħħa

HC160

 

L-użu ta' servizzi ta' kura tas-saħħa

 

1

Iva

 

2

Le

HC160_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

HC170

 

Ħlas għal servizzi tal-kura tas-saħħa

 

1

Iva

 

2

Le

HC170_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (HC160 = 2)

HC180

 

L-affordabbiltà tas-servizzi tal-kura tas-saħħa

 

1

B'diffikultà kbira

 

2

B'diffikultà

 

3

B'xi diffikultà

 

4

Pjuttost faċilment

 

5

Faċilment

 

6

Faċilment ħafna

HC180_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 4

L-ebda spejjeż għas-servizzi tal-kura tas-saħħa fl-unità domestika

Kura fid-djar

HC190

 

Il-preżenza fl-unità domestika ta' nies li jeħtieġu għajnuna minħabba problemi fiżiċi jew mentali ta' saħħa fit-tul, infermità jew minħabba x-xjuħija

 

1

Iva

 

2

Le

HC190_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

HC200

 

Kura professjonali pprovduta fid-dar

 

1

Iva

 

2

Le

HC200_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (HC190 = 2)

HC210

 

Numru ta' sigħat fil-ġimgħa ta' kura professjonali pprovduta fid-dar

 

1

Anqas minn 10 sigħat fil-ġimgħa

 

2

Tal-anqas 10 sigħat iżda anqas minn 20 siegħa fil-ġimgħa

 

3

20 siegħa fil-ġimgħa jew aktar

HC210_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (HC200 = 2)

HC220

 

Ħlas għal kura professjonali fid-dar

 

1

Iva

 

2

Le

HC220_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (HC200 = 2)

HC230

 

L-affordabbiltà ta' servizzi professjonali ta' kura fid-dar

 

1

B'diffikultà kbira

 

2

B'diffikultà

 

3

B'xi diffikultà

 

4

Pjuttost faċilment

 

5

Faċilment

 

6

Faċilment ħafna

HC230_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (HC220 = 2)

HC240

 

Ħtiġijiet mhux issodisfati għal kura professjonali fid-dar

 

1

Iva

 

2

Le

HC240_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (HC190 = 2)

HC250

 

Raġuni ewlenija għaliex ma tirċevix (iktar) servizzi ta' kura professjonali fid-dar

 

1

Mhijiex affordabbli

 

2

Miċħuda mill-persuna li teħtieġ servizzi bħal dawn

 

3

Servizzi bħal dawn mhumiex disponibbli

 

4

Il-kwalità tas-servizzi disponibbli mhix sodisfaċenti

 

5

Raġunijiet oħra

HC250_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (HC240 = 2)

PC260

 

Kura jew għajnuna pprovduta

 

1

Iva — għal membri tal-unità domestika biss

 

2

Iva — għal persuni li mhumiex membri tal-unità domestika biss

 

3

Iva — għal membri tal-unità domestika u għal persuni li mhumiex membri tal-unità domestika

 

4

Le

PC260_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 3

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb

PC270

 

Numru ta' sigħat fil-ġimgħa ta' kura jew għajnuna pprovduta

 

1

Anqas minn 10 sigħat fil-ġimgħa

 

2

Tal-anqas 10 sigħat iżda anqas minn 20 siegħa fil-ġimgħa

 

3

20 siegħa fil-ġimgħa jew aktar

PC270_F

1

Mimlija

 

– 1

Nieqsa

 

– 2

Mhux applikabbli (PC260 = 4)

 

– 3

Persuna differenti minn dik magħżula biex twieġeb


Top