Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0695

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 695/2013 tal- 15 ta’ Lulju 2013 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u li jħassar l-miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina wara reviżjoni tal-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) u reviżjoni interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009

OJ L 198, 23.7.2013, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/695/oj

23.7.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 198/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 695/2013

tal-15 ta’ Lulju 2013

li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, u li jħassar l-miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina wara reviżjoni tal-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) u reviżjoni interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), u b'mod partikolari l-Artikoli 9(4) u 11(2), (3) u (6) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta ppreżentata mill-Kummissjoni Ewropea wara li kkonsultat lill-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

A.   IL-PROĊEDURA

1.   Il-miżuri fis-seħħ

(1)

Permezz tar-Regolament (KE) Nru 452/2007 (2), il-Kunsill impona dazji anti-dumping definittivi li jvarjaw bejn 9,9 % u 38,1 % fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina (“PRC” jew “iċ-Ċina”) u l-Ukraina; permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1243/2010 (3), il-Kunsill impona dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tat-twavel għall-mogħdija ta’ Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., produttur esportatur Ċiniż, wara investigazzjoni ġdida skont l-Artikolu 5 tar-Regolament bażiku (l-“investigazzjonijiet oriġinali”).

(2)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 270/2010 (4), il-Kunsill impona dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tat-twavel għall-mogħdija ta’ Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., produttur esportatur Ċiniż tat-twavel għall-mogħdija.

(3)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 580/2010 (5), il-Kunsill emenda d-dazju anti-dumping definittiv fis-seħħ fir-rigward tal-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina għal 7 %, wara reviżjoni interim pazjali limitata fl-iskop għal dumping skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku.

(4)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 77/2010 (6), il-Kunsill impona dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija ta' Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd Co, produttur esportatur Ċiniż ta' twavel għall-mogħdija, wara reviżjoni ta’ esportatur ġdid skont l-Artikolu 11(4) tar-Regolament bażiku.

(5)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 805/2010 (7), il-Kunsill reġa' impona dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjoni ta' twavel għall-mogħdija ta' Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan, produttur esportatur Ċiniż ta' twavel għall-mogħdija, bħala miżura għall-konformità mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża C-141/08 P (8).

(6)

Permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 987/2012 (9), il-Kunsill reġa' impona dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, manifatturati minn Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd. bħala miżura għall-konformità mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża T-274/07 (10).

(7)

Minn hawn 'il quddiem l-investigazzjonijiet ta' hawn fuq ser jissejħu wkoll bħala “l-investigazzjonijiet preċedenti”.

2.   It-talbiet għal reviżjoni

2.1.   Ir-reviżjoni tal-iskadenza tal-miżuri anti-dumping fis-seħħ kontra l-Ukraina u l-PRC

(8)

Wara l-pubblikazzjoni ta' avviż dwar l-iskadenza fil-qrib (11) tal-miżuri anti-dumping fis-seħħ, fil-25 ta’ Jannar 2012 il-Kummissjoni rċiviet talba għat-tnedija ta' reviżjoni tal-iskadenza ta' dawn il-miżuri skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku.

(9)

It-talba ġiet ippreżentata minn tliet produtturi mill-Unjoni li jirrappreżentaw sehem qawwi, f'dan il-każ iktar minn 40 % tal-produzzjoni tal-Unjoni ta' twavel għall-mogħdija “(l-applikanti tar-reviżjoni ta’ skadenza”).

(10)

It-talba għar-reviżjoni tal-iskadenza kienet relatata mal-pajjiżi kollha li bħalissa huma koperti mill-miżuri fis-seħħ, jiġifieri l-PRC u l-Ukraina, u kienet ibbażata fuq ir-raġunijiet li l-iskadenza tal-miżuri aktarx li tirriżulta f'issoktar tad-dumping u d-dannu għall-industrija tal-Unjoni.

(11)

Wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv li matulha ddeterminat li kien hemm biżżejjed evidenza għat-tnedija ta' reviżjoni tal-iskadenza, fil-25 ta’ April 2012 il-Kummissjoni ħabbret it-tnedija ta' reviżjoni tal-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, permezz ta' avviż ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (12) (“avviż ta' tnedija rigward ir-reviżjoni tal-iskadenza”).

2.2.   Ir-reviżjoni interim parzjali tal-miżuri anti-dumping fis-seħħ kontra l-Ukraina fir-rigward tal-uniku produttur esportatur fl-Ukrania

(12)

Fis-17 ta’ Marzu 2012 il-Kummissjoni rċiviet talba għall-bidu ta’ reviżjoni interim parzjali, limitata fl-iskop għal dumping, skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku. It-talba ġiet ippreżentata minn Eurogold Industries Ltd., l-uniku produttur esportatur tal-prodott ikkonċernat mill-Ukraina (“l-applikant tar-reviżjoni interim”).

(13)

Skont l-applikant tar-reviżjoni interim, iċ-ċirkustanzi li fuq il-bażi tagħhom ġew stabbiliti l-miżuri kienu nbidlu u dawn il-bidliet kienu tal-għamla dejjiema. Fuq il-bażi ta' dawn il-bidliet, kien allegat li l-miżuri anti-dumping eżistenti ma baqgħux meħtieġa biex jiġi kkumpensat id-dumping.

(14)

Wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv li matulha sabet li kien hemm biżżejjed evidenza għat-tnedija tar-reviżjoni interim parzjali, il-Kummissjoni nediet din ir-reviżjoni fit-12 ta’ Ġunju 2012 (13) (“avviż ta' reviżjoni interim ta’ tnedija”).

3.   L-investigazzjoni

3.1.   Ir-reviżjoni tal-iskadenza

(a)   Il-perjodi ta’ investigazzjoni u l-perjodu kkunsidrat fl-investigazzjoni tar-reviżjoni tal-iskadenza

(15)

L-investigazzjoni tad-dumping u d-dannu għar-reviżjoni tal-iskadenza kopriet il-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2011 sal-31 ta’ Diċembru 2011 ('il-perjodu ta' investigazzjoni tar-reviżjoni tal-iskadenza' jew 'ERIP'). L-eżami tax-xejriet fil-kuntest tal-analiżi tad-dannu kopra l-perjodu bejn Jannar 2008 sa tmiem l-ERIP (il-'perjodu meqjus').

(b)   Il-partijiet ikkonċernati mill-investigazzjoni u t-teħid ta' kampjuni

(16)

Il-Kummissjoni għarrfet b'mod uffiċjali lill-applikanti, produtturi oħrajn magħrufin fl-Unjoni, produtturi esportaturi, importaturi, utenti fl-Unjoni magħrufin li huma kkonċernati u l-assoċjazzjonijiet tagħhom, u r-rappreżentanti tal-pajjiżi esportaturi ikkonċernat bit-tnedija tar-reviżjoni tal-iskadenza. Il-partijiet interessati ngħataw l-opportunità li jiddikjaraw il-fehmiet tagħhom bil-miktub u sabiex jitolbu smigħ fi ħdan il-limitu ta' żmien stabbilit fl-avviż ta' tnedija rigward l-iskadenza. Il-partijiet interessati kollha, li talbu hekk u li wrew li kien hemm raġunijiet partikolari għaliex għandhom jinstemgħu, ingħataw din l-opportunità.

(17)

Fir-rigward tan-numru li mid-dehra kien kbir ta' produtturi esportaturi Ċiniżi u produtturi tal-Unjoni, it-teħid tal-kampjuni kien previst fl-avviż ta' reviżjoni ta’ skadenza tal-bidu b'konformità mal-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku.

(18)

Sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tiddeċiedi dwar jekk ikunx hemm bżonn li jittieħdu kampjuni u, jekk iva, li jintgħażel kampjun rappreżentattiv, il-produtturi esportaturi Ċiniżi ntalbu jinnotifikaw lilhom infushom lill-Kummissjoni u li jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fl-avviż ta' tnedija rigward l-iskadenza. Kienu biss żewġ produtturi esportaturi fil-PRC li nnotifikaw u li pprovdew lill-Kummissjoni bl-informazzjoni mitluba fl-avviż ta' tnedija rigward ir-reviżjoni tal-iskadenza. Għaldaqstant, it-teħid ta' kampjuni ma tqiesx neċessarju.

(19)

L-uniku produttur esportatur Ukrain ikkoopera fir-reviżjoni interim parzjali parallela u talab sabiex id-dejta verifikata u miġbura fil-kuntest tar-reviżjoni interim jingħataw għall-fini ta' din ir-reviżjoni tal-iskadenza (ara l-premessa (31) iktar 'il quddiem).

(20)

Fl-avviż ta' tnedija rigward ir-reviżjoni tal-iskadenza l-Kummissjoni ħabbret li kienet għażlet b'mod proviżorju kampjun ta' produtturi tal-Unjoni. Dan il-kampjun kien jikkonsisti fi tliet kumpaniji, mill-20-30 produttur tal-Unjoni stmati li kienu magħrufin qabel it-tnedija tal-investigazzjoni sabiex jipproduċu l-prodott simili. It-tliet kumpaniji inklużi fil-kampjun intgħażlu fuq il-bażi tal-volum ta' bejgħ u produzzjoni tagħhom tal-prodott simili fl-2011 kif ukoll il-post ġeografiku tagħhom fl-Unjoni. Il-kampjun kien jirrappreżenta iktar minn 40 % tal-produzzjoni u l-bejgħ totali stmat tal-Unjoni matul l-ERIP u għaldaqstant tqies li huwa rappreżentattiv. Il-partijiet interessati kienu mistiedna jikkonsultaw il-fajl u sabiex jikkummentaw fuq l-adegwatezza ta' din l-għażla fi żmien 15-il jum mid-data ta' pubblikazzjoni tal-avviż ta' tnedija. L-ebda parti interessata ma kkummentat fuq il-kampjun propost.

(21)

Ebda importatur mhux relatat fl-Unjoni ma nnotifika lilu nnifsu u kkoopera fl-investigazzjoni tar-reviżjoni tal-iskadenza.

(c)   Il-kwestjonarji u l-verifika

(22)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li qieset neċessarja għad-determinazzjoni tal-probabilità ta' ssoktar u rikorrenza tad-dumping u d-danni li jirriżultaw u għad-determinazzjoni tal-interess tal-Unjoni.

(23)

Il-kwestjonarji ntbagħtu kemm lill-produtturi esportaturi Ċiniżi li offrew ruħhom fl-eżerċizzju ta' teħid ta' kampjuni. Kien biss wieħed minn dawn il-produtturi esportaturi Ċiniżi li kkoopera u li pprovda tweġiba għall-kwestjonarju.

(24)

It-tweġibiet għall-kwestjonarju daħlu mit-tliet produtturi tal-Unjoni li ġew kampjunati. Barra minn hekk, erba' produtturi tal-Unjoni f'kooperazzjoni pprovdew dejta ġenerali għall-analiżi tad-danni.

(25)

Saru żjariet ta' verifika fil-bini tal-kumpaniji li ġejjin:

Il-PRC

Greenwood Houseware (Zhuhai) Limited, Guangdong, il-PRC

Brabantia S&S, Ħong Kong

Produtturi tal-Unjoni

Colombo New Scal SpA, l-Italja

Rörets Polska Spółka z.o.o., il-Polonja

Vale Mill (Rochdale) Ltd, ir-Renju Unit

(26)

Fid-dawl tal-ħtieġa li jiġi stabbilit valur normali għall-produtturi esportaturi fil-PRC li MET ma ġietx garantita lilhom fl-investigazzjonijiet oriġinali, saret żjara ta’ notifika sabiex jiġi stabbilit il-valur normali fuq il-bażi tad-dejta minn pajjiż analogu fil-post tal-kumpanija li ġejja:

L-Ukraina

Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, l-Ukraina

(d)   Id-divulgazzjoni

(27)

Il-partijiet interessati kollha ġew informati dwar il-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li fuq il-bażi tagħhom kien hemm il-ħsieb li tiġi rakkomandata l-impożizzjoni ta' dazju anti-dumping definittiv fuq importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw fil-PRC u sabiex tintemm l-investigazzjoni li tikkonċerna l-miżuri anti-dumping applikabbli għall-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw mill-Ukraina. Il-partijiet ingħataw ukoll perjodu li matulu jistgħu jagħmlu rappreżentazzjonijiet wara din id-divulgazzjoni. Ma wasal l-ebda kumment.

3.2.   Ir-reviżjoni interim parzjali

(a)   Il-perjodu ta’ investigazzjoni fl-investigazzjoni tar-reviżjoni interim

(28)

Il-perjodu ta' investigazzjoni għar-reviżjoni interim parzjali skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku rigward l-importazzjonijiet li joriġinaw mill-Ukraina kopera l-perjodu bejn l-1 ta’ April 2011 u l-31 ta’ Marzu 2012 (il-'perjodu ta' investigazzjoni tar-reviżjoni interim'). Perjodu ta’ investigazzjoni aktar reċenti, bħal dak użat għar-reviżjoni tal-iskadenza, ma kienx ikun konsistenti mar-rekwiżiti tal-Artikolu 6(1) tar-Regolament bażiku. Barra minn hekk, intuża perjodu ta’ investigazzjoni simili fi proċediment parallel ta’ rifużjoni.

(b)   Il-partijiet ikkonċernati mill-investigazzjoni

(29)

Il-Kummissjoni għarrfet b'mod uffiċjali lill-applikant tar-reviżjoni interim u lir-rappreżentanti tal-pajjiż esportatur ikkonċernat dwar it-tnedija tar-reviżjoni interim parzjali. Il-partijiet interessati ngħataw l-opportunità li jiddikjaraw il-fehmiet tagħhom bil-miktub u li jitolbu smigħ fi ħdan il-limitu ta' żmien stabbilit fl-avviż ta' tnedija ta’ reviżjoni interim. Il-partijiet interessati kollha, u talbu hekk u li wrew li kien hemm raġunijiet partikolari għaliex għandhom jinstemgħu, ingħataw smigħ.

(c)   Il-kwestjonarji u l-verifika

(30)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat l-informazzjoni kollha li qieset neċessarja għad-determinazzjoni ta' dumping tal-applikant tar-reviżjoni interim u l-ħtieġa ta' impożizzjoni ssoktata tal-miżuri.

(31)

L-applikant tar-reviżjoni interim kien jirrappreżenta l-importazzjonijiet kollha tal-prodott ikkonċernat mill-Ukraina. Intbagħat kwestjonarju lil din il-kumpanija li kkooperat kif xieraq u pprovdiet tweġiba għall-kwestjonarju. Saret żjara ta' verifika fil-bini li ġej:

L-Ukraina

Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, l-Ukraina

(d)   Id-divulgazzjoni

(32)

Il-partijiet interessati kollha ġew mgħarrfa dwar il-fatti u l-kunsiderazzjoni essenzjali li fuq il-bażi tagħhom kien maħsub li tintemm l-investigazzjonijiet li tikkonċerna l-miżuri anti-dumping applikabbli għall-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw mill-Ukraina. Il-partijiet ingħataw ukoll perjodu li fi ħdanu setgħu jagħmlu rappreżentazzjonijiet wara din id-divulgazzjoni. Ma wasal l-ebda kumment.

B.   IL-PRODOTT IKKONĊERNAT U L-PRODOTT SIMILI

(33)

Il-prodott soġġett kemm għar-reviżjoni tal-iskadenza kif ukoll għar-reviżjoni interim parzjali huwa l-istess bħal dak kopert mir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 452/2007 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1243/2010, jiġifieri t-twavel għall-mogħdija, kemm jekk bis-saqajn jew mingħajrhom, b’wiċċ jew le minn fejn joħroġ il-fwar u/jew is-sħana u/jew l-arja, inkluż it-twavel għall-kmiem, u partijiet essenzjali minnhom, jiġifieri s-saqajn, il-wiċċ, u fejn tisserraħ il-ħadida, li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u l-Ukraina (‘il-prodott konċernat’), li bħalissa għandhom il-kodiċijiet tan-NM ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 u ex 8516 90 00.

(34)

L-investigazzjonijiet tar-reviżjoni attwali kkonfermaw li, bħal fl-investigazzjonijiet oriġinali, il-prodott ikkonċernat u t-twavel għall-mogħdija manifatturati u mibjugħin fis-swieq domestiċi fil-pajjiżi kkonċernati, it-twavel għall-mogħdija manifatturati u mibjugħin mill-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni u dawk manifatturati u mibjugħa fis-suq tal-pajjiż analogu tal-Ukraina għandhom l-istess karatteristiċi bażiċi fiżiċi u tekniċi u l-istess użi bażiċi.

(35)

Għaldaqstant, dawn il-prodotti jitqiesu li huma prodotti simili skont it-tifsira tal-Artikolu 1(4) tar-Regolament bażiku.

C.   DUMPING, IL-PROBABILITÀ TA' SSOKTAR U/JEW RIKORRENZA TAD-DUMPING U L-GĦAMLA DEJJIEMA TAĊ-ĊIRKOSTANZI MIBDULIN

1.   Dumping – reviżjoni tal-iskadenza – il-PRC

1.1.   Rimarki ġenerali

(36)

Kif intqal iktar 'il fuq, wieħed biss mill-produtturi esportaturi Ċiniżi kkoopera fl-investigazzjoni, li kien jirrappreżenta biss ammont negliġibbli tal-esportazzjonijiet totali mill-PRC matul l-ERIP. Għaldaqstant, is-sejbiet għal din il-kumpanija ma tqisux li jirrappreżentaw il-pajjiż.

(37)

Għaldaqstant, l-awtoritajiet Ċiniżi u l-produtturi esportaturi Ċiniżi li ma kkooperawx ġew notifikati dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 18(1) tar-Regolament bażiku u ngħataw l-opportunità li jippreżentaw il-kummenti tagħhom b'konformità mal-Artikolu 18(4) tar-Regolament bażiku. F'dan ir-rigward ma daħal ebda kumment.

(38)

B'konformità mal-Artikolu 18(1) tar-Regolament bażiku, is-sejbiet relatati ma’ dumping u l-probabilità ta' ssoktar tad-dumping stabbilit hawn taħt kellhom jiġu bbażati fuq fatti disponibbli, b'mod partikolari informazzjoni fit-talba għar-reviżjoni tal-iskadenza u l-istatistiki disponibbli għall-Kummissjoni misjuba li huma l-aktar preċiżi, jiġifieri, id-dejta ta’ kull xahar trasmessa mill-Istati Membri skont l-Artikolu 14(6) tar-Regolament bażiku (‘il-bażi ta’ dejta 14.6’). Sorsi statistiċi oħrajn bħall-bażi ta’ dejtatal-esportazzjonijiet Ċiniża u Eurostat (8 ċifri) instabu li ma kinux affidabbli minħabba li l-kodiċijiet doganali rispettivi koprew prodotti oħrajn u mhux il-prodott konċernat.

1.2.   Il-valur normali

(a)   Il-pajjiż analogu

(39)

Skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, il-valur normali għall-produtturi esportaturi li ma ngħatawx trattament tal-ekonomija tas-suq (MET) irid jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-prezzijiet domestiċi jew valur normali mibni f'pajjiż analogu.

(40)

Għal dan il-għan, fl-avviż ta' tnedija rigward ir-reviżjoni tal-iskadenza, il-Kummissjoni ssuġġeriet lill-Ukraina bħala pajjiż analogu Ukrain. L-Ukraina kienet wieħed mill-pajjiżi użati fl-investigazzjonijiet preċedenti bħala pajjiż terz xieraq b'ekonomija tas-suq bil-għan li jiġi stabbilit valur normali fir-rigward tal-PRC. Il-partijiet interessati kollha ngħataw l-opportunità li jikkummentaw fuq l-għażla tal-pajjiż analogu previst. F'dan ir-rigward ma daħal ebda kumment.

(41)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ppruvat tikseb kooperazzjoni minn pajjiżi analogi potenzjali oħrajn, fosthom il-Malasja, il-Bożnja Ħerzegovina, l-Indja, l-Iżrael u t-Turkija. L-awtoritajiet Torok biss offrew lista ta' produtturi magħrufin li jistgħu jiġu kkuntattjati, mingħajr ma indikaw jekk xi ħadd minnhom kienx lest li jikkoopera fl-investigazzjoni. Fl-istess ħin, l-uniku produttur esportatur Ukrain qabel sabiex jissottometti u tiġi verifikata d-dejta tiegħu fil-kuntest tar-reviżjoni interim parallela li għandha tintuża għall-fini tar-reviżjoni tal-iskadenza. Id-dejta hija rappreżentattiva għall-pajjiż kollu.

(42)

Fid-dawl tal-fatti ta’ hawn fuq u tar-rekwiżiti tal-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku ġie konkluż li l-Ukraina kienet pajjiż analogu xieraq.

(b)   Id-determinazzjoni tal-valur normali f'pajjiż analogu

(43)

L-uniku produttur esportatur Ukrain ma kkooperax fir-reviżjoni tal-iskadenza iżda ikkoopera fir-reviżjoni interim parzjali parallela u qiegħed id-dejta tiegħu, miġbura u verifikata fil-qafas tar-reviżjoni interim parzjali, għad-dispożizzjoni għall-fini tar-reviżjoni tal-iskadenza.

(44)

Minħabba t-trikkib sinifikanti bejn il-perjodi ta' investigazzjoni tal-iskadenza u interim u peress li l-esportatur Ukrain inkwistjoni kien jirrappreżenta 100 % tal-esportazzjonijiet mill-Ukraina lejn l-Unjoni, ġie għaldaqstant stabbilit valur normali fuq il-bażi tad-dejta miġbura u verifikatafil-qafas tar-reviżjoni interim parzjali parallela (ara l-premessi (77) sa (83) hawn taħt).

1.3.   Il-prezz ta' esportazzjoni

(45)

Il-prezz ta' esportazzjoni għall-produtturi esportaturi Ċiniżi li ma kkooperawx kien ibbażat fuq il-fatti disponibbli b'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku. B'hekk, il-prezz ta' esportazzjoni ġie stabbilit fuq il-bażi tal-istatistiki dwar l-importazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni (jiġifieri l-bażi ta’ dejta14(6)) ikkalkolat fuq bażi medja peżata.

(46)

Fil-każ tal-produttur esportatur Ċiniż li kkoopera, il-prezzijiet ta' esportazzjoni kienu bbażati fuq il-prezz li bih il-prodotti importati inbiegħu mill-ġdid lil xerrej indipendenti, b'konformità mal-Artikolu 2(9) tar-Regolament bażiku.

1.4.   It-tqabbil

(47)

Għall-produtturi esportaturi Ċiniżi li ma kkooperawx, it-tqabbil bejn il-valur normali u l-prezz ta' esportazzjoni sar fuq bażi tal-prezz mill-fabbrika. Għall-fini ta' żgurar ta' tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezz ta' esportazzjoni, saret konċessjoni xierqa fil-forma ta' aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-paragunabilità tal-prezzijiet b'konformità mal-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Fejn xieraq saru aġġustamenti fir-rigward tal-ispejjeż tal-merkanzija u t-trasport, fil-każijiet kollha fejn intwera li dawn jaffettwaw il-paragunabilità tal-prezzijiet, iddeterminati fuq il-bażi tad-dejta miġbura mill-produttur esportatur Ċiniż li kkoopera.

(48)

Fil-każ tal-produttur esportatur Ċiniż li kkoopera, it-tqabbil sar bejn il-valur normali medju peżat u l-prezz medju peżat tal-esportazzjoni stabbilit fuq il-bażi tad-dejta rrapportata u verifikata mqabbla fuq bażi tal-prezz mill-frabbrika għal kull tip ta' prodott u fl-istess livell tal-kummerċ. Għall-fini ta' żgurar ta' tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezz ta' esportazzjoni, saret konċessjoni xierqa fil-forma ta' aġġustamenti għad-differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-paragunabilità tal-prezzijiet b'konformità mal-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Fejn xieraq saru aġġustamenti sa 5.9 % fir-rigward tal-ispejjeż tal-merkanzija u t-trasport, fil-każijiet kollha fejn intwera li dawn jaffettwaw il-paragunabilità tal-prezzijiet.

1.5.   Il-marġni tad-dumping

(49)

Kif stipulat fl-Artikolu 2(11) tar-Regolament bażiku, il-marġni tad-dumping għall-produttur esportatur Ċiniż li kkoopera ġie stabbilit fuq il-bażi ta' tqabbil tal-valur normali medju peżat skont it-tip bil-prezz medju peżat ta' esportazzjoni tat-tip korrispondenti tal-prodott ikkonċernat. Dan il-paragun indikattiv ma weriex l-eżistenza ta' dumping. Peress li l-importazzjonijiet ta' din il-kumpanija kienu jirrappreżentaw biss sehem marġinali tal-importazzjonijiet Ċiniżi totali fil-volum, is-sejbiet għal din il-kumpanija ma jitqisux li jirrappreżentaw lill-PRC sħiħa.

(50)

Fil-każ tal-produtturi esportaturi Ċiniżi li ma kkooperawx, il-marġni tad-dumping ġie stabbilit fuq il-bażi ta' tqabbil tal-valur normali medju peżat mal-prezz medju peżat ta' esportazzjoni. Minħabba n-nuqqas ta' kooperazzjoni, it-tqabbil għal kull tip ta' prodott ma kienx possibbli. Minflok, it-tqabbil kellu jkun ibbażat fuq id-dejta statistika kif spjegat fil-premessi (44) u (45) iktar 'il fuq. It-tqabbil wera l-eżistenza ta' marġni indikattiv tad-dumping ta' 11,5 %.

1.6.   Il-probabilità ta' ssoktar tad-dumping – il-PRC

(51)

Fir-rigward tal-kooperazzjoni batuta, ma kienet disponibbli ebda informazzjoni dwar is-suq domestiku Ċiniż matul l-investigazzjoni. L-esportatur Ċiniż li kkoopera twaqqaf biex jipproduċi għas-suq tal-Unjoni biss u ma kellu ebda informazzjoni fuq is-sitwazzjoni domestika.

(52)

Is-sejbiet fir-rigward tal-probabilità ta’ kontinwazzjoni ta’ dumping kellhom ikunu bbażati prinċipalment fuq l-informazzjoni disponibbli fit-talba ta' reviżjoni tal-iskadenza u l-informazzjoni vverifikata u ppubblikata fil-qafas tal-analiżi sunset ta’ Ġunju 2010 imwettqa mill-Kummissjoni għall-Kummerċ Internazzjonali tal-Istati Uniti (“analiżi sunset tal-Istati Uniti”) (14) li l-Kummissjoni qieset li hija relevanti għall-għanijiet tal-investigazzjoni tagħha.

(a)   Il-volum u l-prezzijiet ta' importazzjonijiet mill-PRC li huma l-oġġett ta' dumping

(53)

Minkejja l-miżuri fis-seħħ u minkejja tnaqqis ta' importazzjonijiet miċ-Ċina matul il-perjodu meqjus kif stabbilit iktar 'il quddiem (ara premessa (106)), dawn baqa' jkollhom sehem mis-suq importanti fis-suq tal-Unjoni ta' madwar 15-20 % matul l-ERIP, u waqqgħu l-prezzijiet tal-Unjoni bi qrib l-20 % matul l-istess perjodu (ara l-premessa (109) iktar 'il quddiem).

(54)

Minħabba s-sehem tas-suq sostanzjali u t-tnaqqis sinifikanti kontinwat fl-ERIP, jista’ jkun mistenni b’mod raġonevoli li l-importazzjonijiet Ċiniżi ta’ volumi sostanzjali jkomplu jeżerċitaw pressjoni sinifikanti fuq il-prezzijiet fuq l-industrija tal-Unjoni jekk il-miżuri jitneħħew.

(b)   Il-kapaċità ta' produzzjoni u l-kapaċità ta' riżerva fil-PRC

(55)

Id-dejta ppubblikata fl-analiżi sunset tal-Istati Uniti turi kapaċità importanti fil-PRC li tirrappreżenta madwar 80 % tal-konsum tal-Unjoni (2009). Il-Kummissjoni ma identifikatx aktar inforazzjoni reċenti li tikkontradixxi l-informazzjoni miġbura mill-awtorità ta’ investigazzjoni tal-US. Minħabba n-nuqqas ta' kooperazzjoni, ma setax jiġi stabbilit kemm hi l-kapaċità eżatta li ma ntużatx.

(56)

Abbażi tal-informazzjoni fit-talba ta' reviżjoni tal-iskadenza, in-numru ta' produtturi eżistenti fil-PRC baqa' għoli. Għaldaqstant, ebda indikazzjoni fuq it-tnaqqis tal-kapaċità tal-produzzjoni fil-PRC ma ġie identifikat.

(57)

Barra minn hekk, fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni mill-analiżi sunset tal-Istati Uniti u kif ikkonfermata mis-sejbiet tar-reviżjoni tal-iskadenza attwali fir-rigward tal-produttur esportatur Ċiniż li kkoopera, malajr tista' tiġi installata kapaċità addizzjonali biex tissodisfa żieda fid-domanda peress li ħafna mill-produzzjoni hija bbażata fuq il-ħaddiema. Barra minn hekk, l-investigazzjoni żvelat li l-produtturi li jimmanifatturaw prodotti oħrajn ukoll minbarra l-prodott ikkonċernat faċilment setgħu jibdlu bejn il-produzzjoni ta' prodotti oħrajn u l-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat skont id-domanda. Għalhekk, li kieku kellu jiġi revokat id-dazju anti-dumping, il-produtturi Ċiniżi jkunu jistgħu wisq probabbli jżidu l-produzzjoni tagħhom ta' twavel għall-mogħdija relattivament malajr mingħajr ebda bżonn ta' investiment sostanzjali.

(58)

Għalhekk, fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, ġie konkluż li hemm kapaċitajiet ta' riżerva tal-inqas potenzjalment għoljin disponibbli fil-PRC, li jistgħu jiġu diretti mill-ġdid lejn is-suq tal-Unjoni jekk jitħallew jiskadu l-miżuri anti-dumping.

(c)   L-attraenza tas-suq tal-Unjoni u ta’ swieq terzi oħrajn

(59)

Minħabba l-kooperazzjoni batuta u n-nuqqas ta' disponibilità ta' dejta affidabbli, ma setax isir tqabbil tal-prezzijiet bejn l-importazzjonijiet lejn l-Unjoni u lejn swieq terzi ta' esportazzjoni oħrajn kif ukoll il-prezzijiet fis-swieq domestiċi taċ-Ċina. It-tqabbil indikattiv ibbażat fuq il-fatti disponibbli kixef twaqqigħ importanti tal-prezzijiet medji tal-Unjoni mill-importazzjonijiet Ċiniżi (ara l-premessa (109) iktar 'il quddiem). Għalhekk, is-suq tal-Unjoni jitqies attraenti għall-produtturi esportaturi Ċiniżi f'termini ta' prezzijiet.

(60)

Barra minn hekk, fuq il-bażi tas-sejbiet tal-analiżi sunset tal-Istati Uniti, kontra liema ma nstabet l-ebda informazzjoni, jista’ jitqies li bħalissa l-Unjoni hija l-ikbar suq ta' esportazzjoni għall-produtturi Ċiniżi. It-tieni l-ikbar suq ta' esportazzjoni, l-Istati Uniti, għadu magħluq għall-produtturi esportaturi Ċiniżi peress li d-dazji anti-dumping huma sostanzjali u dan l-aħħar ġew estiżi sal-2015.

(61)

Is-sehem mis-suq sostanzjali u relattivament stabbli tal-importazzjonijiet Ċiniżi minkejja l-miżuri fis-seħħ jindika li l-Unjoni għadha suq attraenti ta' esportazzjoni għall-produtturi esportaturi Ċiniżi. L-għeluq tas-suq tal-Istati Uniti, it-tieni l-ikbar suq ta' esportazzjoni, juri li l-kapaċità ta' assorbiment ta' swieq terzi hija limitata. Għaldaqstant, is-suq tal-Unjoni aktarx li jkun fil-mira tal-produtturi esportaturi Ċiniżi jekk jitneħħew il-miżuri anti-dumping kontra l-PRC.

(d)   L-imġiba fl-imgħoddi

(62)

L-informazzjoni miġbura fil-qafas tal-analiżi sunset tal-Istati Uniti turi li l-produtturi Ċiniżi huma ferm orjentati lejn l-esportazzjoni. Dan jidher li huwa kkonfermat b'mod parzjali mis-sejbiet tar-reviżjoni tal-iskadenza attwali fejn l-uniku produttur esportatur ma kienx attiv fis-suq domestiku Ċiniż, iżda esklussivament orjentat lejn l-esportazzjoni.

(63)

L-estensjoni tal-miżuri anti-dumping mill-Istati Uniti wara l-analiżi sunset tal-Istati Uniti hija indikazzjoni li l-prattika tad-dumping tal-produtturi esportaturi Ċiniżi fi swieq oħrajn tista' tiġi replikata fis-suq tal-Unjoni li kieku kellhom jitneħħew il-miżuri eżistenti.

(64)

Barra minn hekk, l-imġiba ta' esportatur Ċiniż li bbenefika fl-imgħoddi minn rata ta' dazju ta' 0 % fis-suq tal-Unjoni, Since Hardware (Guangzhou) Co., tista' titqies li hija indikazzjoni b’saħħitha tal-imġiba probabbli tal-esportaturi Ċiniżi li kieku kellhom jitneħħew id-dazji. Since Hardware, waħda mill-ikbar produtturi esportaturi Ċiniżi żiedet is-sehem mis-suq tagħha fis-suq tal-Unjoni b'madwar 64 % fil-volum, b'dumping stabbilit ta' madwar 52 % u twaqqigħ tal-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni ta’ 16 % (15). Fir-rigward tal-attraenza tas-suq tal-Unjoni u l-kapaċità disponibbli fil-PRC, din l-imġiba fl-imgħoddi tindika li l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping aktarx li jerġgħu jfeġġu f'volumi sostanzjali li kieku jitneħħew il-miżuri.

1.7.   Il-konklużjoni dwar il-probabilità ta' ssoktar tad-dumping – il-PRC

(65)

Fid-dawl tas-sejbiet spjegati hawn fuq, jista' jiġi konkluż li minħabba l-kapaċità ta' produzzjoni importanti disponibbli fil-PRC, il-ħila li l-produtturi Ċiniżi jżidu malajr il-volumi ta' produzzjoni tagħhom u jallokawhom għall-esportazzjoni, il-livell importanti ta' dumping u twaqqigħ tal-prezz tat-tali esportazzjonijiet u l-attraenza tas-suq tal-Unjoni għat-tali esportazzjonijiet, ikun raġonevoli li jiġi supponut li tneħħija tal-miżuri tkun tirriżulta f'iktar esportazzjonijiet fil-livelli ta' twavel għall-mogħdija li huma l-oġġett ta' dumping mill-PRC lejn l-Unjoni.

2.   Id-dumping – reviżjoni tal-iskadenza – l-Ukraina

2.1.   Rimarki ġenerali

(66)

Fil-każ tal-Ukraina, l-uniku produttur esportatur Ukrain magħruf ma kkooperax fir-reviżjoni interim tal-iskadenza, għaldaqstant, kellhom jintużaw il-fatti disponibbli. Minħabba t-trikkib bejn il-perjodi ta’ investigazzjoni tar-reviżjoni tal-iskadenza u tar-reviżjoni interim u minħabba li l-produttur esportatur Ukrain kien jirrappreżenta 100 % tal-importazzjonijiet mill-Ukraina, id-dejta miġbura u vverifikata fil-kuntest tar-reviżjoni interim intużat bħala fatti disponibbli fl-iskadenza parallela, bi qbil ma’ dak il-prodottur.

2.2.   Sejbiet

(67)

Is-sejbiet tar-reviżjoni interim deskritti fis-sezzjoni 6 hawn taħt, intużaw bħala fatti disponibbli għall-għanijiet tar-reviżjoni ta’ skadenza.

2.3.   Il-marġni tad-dumping

(68)

Kif stipulat fl-Artikolu 2(11) tar-Regolament bażiku, il-marġni tad-dumping kien stabbilit fuq il-bażi ta' tqabbil tal-valur normali medju peżat skont it-tip mal-prezz medju peżat ta' esportazzjoni tat-tip korrispondenti tal-prodott ikkonċernat. Dan it-tqabbil ma weriex l-eżistena ta' dumping.

2.4.   Il-probabilità ta' rikorrenza tad-dumping

(69)

Fir-rigward tal-probabilità tar-rikorrenza ta’ dumping, ġew analizzati l-elementi li ġejjin: il-volum u l-prezzijiet tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mill-Ukraina, l-attraenza tas-suq tal-Unjoni u swieq terzi oħrajn, il-kapaċità ta' produzzjoni u l-kapaċità eċċessiva disponibbli għall-esportazzjonijiet tal-produttur Ukrain.

(a)   Il-volum u l-prezzijiet ta' importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mill-Ukraina

(70)

L-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina żdiedu b'24 %. Is-sehem mis-suq korrispondenti żdied ftit minn 8 % fl-2008 għal 10 % fil-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni tal-iskadenza.

(71)

Matul il-perjodu meqjus, il-prezzijiet tal-importazzjonijiet segwew l-istess xejriet bħall-prezzijiet ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni. B'mod ġenerali, il-prezzijiet tal-importazzjonijiet żdiedu mill-2008 għall-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni tal-iskadenza b'14 %.

(b)   L-attraenza tas-suq tal-Unjoni u ta’ swieq terzi oħrajn

(72)

Matul il-perjodu meqjus, il-prezzijiet ta' esportazzjoni mill-Ukraina lejn pajjiżi terzi kienu ġeneralment inqas mill-prezzijiet tagħha fis-suq tal-Unjoni. Din id-differenza fil-prezz kienet aktar minn 10 % tal-livell tal-prezz ta' esportazzjoni matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni tal-iskadenza.

(73)

Il-prezzijiet ta' esportazzjoni mill-Ukraina għal pajjiżi terzi kienu ġeneralment inqas mill-prezz tal-esportazzjonijiet mill-Ukraina lejn l-Unjoni li tappoġġja l-konklużjoni li s-suq tal-Unjoni huwa attraenti peress li s-suq tal-Unjoni jista' jiġġenera profitti ogħla.

(c)   Il-kapaċità ta' produzzjoni u l-kapaċità eċċessiva disponibbli għall-esportazzjonijiet tal-produttur Ukrain

(74)

Matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni tal-iskadenza, l-Ukraina kellha biss sehem żgħir tal-kapaċità ta' produzzjoni tagħha disponibbli għall-esportazzjonijiet.

(75)

Skont l-informazzjoni miġbuda matul l-investigazzjoni, il-kapaċità tal-Ukraina mhijiex mistennija tiżdied iktar. Għaldaqstant, ma hemmx probabilità li l-esportazzjonijiet lejn l-Unjoni jiżdiedu li kieku jitneħħew il-miżuri.

(d)   Il-konklużjoni dwar il-probabilità ta' rikorrenza tad-dumping - l-Ukraina

(76)

Fid-dawl ta' dan li ntqal hawn fuq, b'mod partikolari s-sejbiet dwar l-evoluzzjoni mistennija tal-kapaċità, tqies li ma hemmx probabilità li l-produttur esportatur Ukrain ser ikompli jesporta kwantitajiet dannużi bi prezzijiet li huma l-oġġett ta' dumping lejn is-suq tal-Unjoni fil-perjodu qasir sa medju jekk jitneħħew il-miżuri.

3.   Dumping – reviżjoni interim – L-Ukraina

3.1.   Valur normali

(77)

Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, ġie eżaminat jekk il-volum ta’ bejgħ domestiku totali tal-prodott simili lil klijenti indipendenti kienx rappreżentattiv matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni interim, jiġifieri jekk il-volum totali ta’ tali bejgħ irrappreżentax 5 % jew aktar tal-volum ta’ bejgħ ta’ esportazzjoni tagħhom tal-prodott konċernat lill-Unjoni. Fuq dik il-bażi, il-bejgħ domestiku tal-produttur Ukrain konċernat tqies li b’mod ġenerali huwa rappreżentattiv.

(78)

Sussegwentament, il-Kummissjoni identifikat dawk it-tipi ta’ prodotti li kienu identiċi jew komparabbli mat-tipi mibjugħin għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni.

(79)

Għal kull tip ta’ prodott mibjugħ mill-produttur esportatur fis-suq domestiku tiegħu u misjub li huwa identiku jew komparabbli mat-tip ta’ prodott mibjugħ għall-esportazzjoni lill-Unjoni, ġie eżaminat jekk il-bejgħ domestiku kienx rappreżentattiv biżżejjed għall-għanijiet tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. Il-bejgħ domestiku tat-tip tal-prodott partikolari tqies li huwa rappreżentattiv biżżejjed meta l-volum totali ta’ dak it-tip ta’ prodott mibjugħ fis-suq domestiku lil klijenti indipendenti matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni interim irrappreżenta għallinqas 5 % tal-volum totali tat-tip ta’ prodott komparabbli mibjugħ għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni.

(80)

Sussegwentament ġie eżaminat jekk il-bejgħ domestiku tal-prodott simili jistax jitqies bħala li huwa magħmul fil-kors ordinarju tan-negozju skont l-Artikolu 2(4) tar-Regolament bażiku, billi jiġi stabbilit il-proporzjon ta’ bejgħ profitabbli tal-klijenti indipendenti fuq is-suq domestiku għal kull tip ta’ prodott.

(81)

Meta l-volum tal-bejgħ ta’ tip ta’ prodott, mibjugħ bi prezz tal-bejgħ nett ugwali għal jew ogħla mill-ispiża tal-produzzjoni kkalkolata, irrappreżenta 80 % tal-volum tal-bejgħ totali ta’ dak it-tip, u fejn il-prezz tal-bejgħ medju peżat ta’ dak it-tip kien ugwali għal jew ogħla mill-ispiża tal-produzzjoni għal kull unità, il-valur normali kien ibbażat fuq il-prezz domestiku attwali kkalkolat bħala l-medja peżata tal-prezzijiet tal-bejgħ domestiku kollu ta’ dak it-tip magħmul matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni interim, irrispettivament minn jekk dak il-bejgħ huwiex profitabbli jew le.

(82)

Meta l-volum tal-bejgħ profitabbli ta’ tip ta’ prodott irrappreżenta 80 % jew inqas tal-volum tal-bejgħ totali ta’ dak it-tip, jew fejn il-prezz medju peżat ta’ dak it-tip kien taħt il-kost ta’ unità ta’ produzzjoni, il-valur normali kien ibbażat fuq il-prezz domestiku attwali, li ġie kkalkolat bħala l-prezz medju peżat tal-bejgħ domestiku profittabbli biss ta’ dak it-tip magħmul matul il-perjodu ta’ investigazzjoni tar-reviżjoni interim.

(83)

Fir-rigward tat-tipi tal-prodott li ma kinux profittabbli, il-valur normali inbena skont l-Artikolu 2(3) u 2(6) tar-Regolament bażiku. Il-valur normali inbena billi mal-kost tal-manifattura tal-produttur Ukrain matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ta’ reviżjoni ta’ skadenza żdiedu l-bejgħ medju peżat, l-ispejjeż ġenerali u amministrattivi (SG&A) imġarrba fil-kors ordinarju tal-kummerċ u l-profitt medju peżat li jsir għat-tipi ta’ prodotti li kienu profitabbli.

3.2.   Prezz ta’ esportazzjoni

(84)

Minħabba li l-produttur esportatur Ukrain għamel bejgħ tal-esportazzjoni lill-Unjoni direttament lil klijenti indipendenti fl-Unjoni, il-prezzijiet tal-esportazzjoni kienu bbażati fuq il-prezzijiet imħallsa tabilħaqq jew pagabbli għall-prodott konċernat, skont l-Artikolu 2(8) tar-Regolament bażiku.

3.3.   Tqabbil

(85)

Il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni tqabblu fuq bażi hekk kif ħierġin mill-fabbrika. Għall-għanijiet tal-iżgurar ta’ tqabbil ġust bejn il-valur normali u l-prezz tal-esportazzjoni, sar il-provvediment dovut fil-forma ta’ aġġustamenti għal differenzi li jaffettwaw il-prezzijiet u l-komparabilità tal-prezzijiet skont l-Artikolu 2(10) tar-Regolament bażiku. Saru aġġustamenti fir-rigward tat-trasport, assigurazzjoni, maniġġ u spejjeż anċillari, imballaġġ, kreditu, imposti bankarji u kummissjonijiet fil-każijiet kollha meta murija li jaffettwaw il-komparabilità tal-prezzijiet.

3.4.   Marġini ta’ dumping

(86)

Kif hemm ipprovdut fl-Artikolu 2(11) tar-Regolament bażiku, il-marġini ta’ dumping ġie stabbilit fuq il-bażi ta’ tqabbil tal-valur normali medju perżat skont it-tip bil-prezz tal-esportazzjoni medju peżat tat-tip korrespondenti tal-prodott konċernat. Dan it-tqabbil ma weriex l-eżistenza ta’ dumping.

4.   Natura dewwiema taċ-ċirkostanzi mibdula – l-Ukraina

(87)

Skont l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku, ġie eżaminat ukoll jekk iċ-ċirkostanzi mibdula jistgħux jiġu raġonevolment meqjusin bħala li huma ta’ natura dewwiema.

4.1.   Natura dewwiema taċ-ċirkostanzi mibdula

(88)

Il-produttur Ukrain irristruttura l-organizzazzjoni tal-bejgħ tiegħu sabiex, minn Diċembru 2010, il-bejgħ kollu tiegħu mill-esportazzjoni tal-prodott konċernat lejn l-Unjoni jkun sar direttament lill-klijent indipendenti mingħajr ma tkun involuta ebda kumpanija tal-bejgħ. Il-kalkolazzjoni tal-prezzijiet tal-esportazzjoni ġiet għalhekk aġġustatat sabiex tqis dawn iċ-ċirkostanzi l-ġodda.

(89)

Dawn il-bidliet huma meqjusin li huma ta’ natura dewwiema minħabba li l-kompiti mwettqa preċedentament mill-kumpanija relatata ġew trasferiti effettivament lill-produttur Ukrain għal perjodu ta’ madwar sena. Ma nstabet ebda indikazzjoni li tindika għal tibdil futur possibbli fl-istruttura tal-iskali. Għaldaqstant, qiegħed jiġi konkluż li ċ-ċirkostanzi mibdulin huma ta’ natura dewwiema.

D.   ID-DEFINIZZJONI TAL-INDUSTRIJA TAL-UNJONI

Il-produzzjoni tal-Unjoni u l-Industrija tal-Unjoni

(90)

Il-prodott simili kien manifatturat minn madwar 20-30 produttur fl-Unjoni. Jikkositwixxu l-industrija tal-Unjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament bażiku.

(91)

Il-produzzjoni annwali tal-industrija tal-Unjoni kienet stmata fuq il-bażi tas-sejbiet li saru fl-investigazzjoni msemmija fil-premessa (1) iktar 'il fuq dwar l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija ta' Since Hardware (Guangzhou) Co, produttur esportatur Ċiniż ta' twavel għall-mogħdija u abbażi tad-dejta sottomessa mill-produtturi tal-Unjoni li kkooperaw. Kif stipulat fil-premessa (65) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1243/2010 li jimponi miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet tal-produttur esportatur imsemmi qabel, il-produzzjoni annwali tal-Unjoni ta' twavel għall-mogħdija tista' tiġi stmata għal iktar minn 5 miljun biċċa fl-2009. B'hekk, u fin-nuqqas ta’ kwalunkwe informazzjoni oħra, tqies raġonevoli li jiġi ssoponut li l-produzzjoni annwali totali tal-Unjoni kienet tammonta għal 5 miljun biċċa fil-bidu tal-perjodu meqjus tar-reviżjoni tal-iskadenza attwali (2008). L-iżvilupp tal-volum ta' produzzjoni fuq il-perjodu meqjus ġie stabbilit fuq il-bażi tax-xejriet fil-volum ta' produzzjoni tal-produtturi tal-Unjoni li kkooperaw. Il-volum ta' produzzjoni tal-Unjoni li għalhekk kien stabbilit ammonta għal madwar 5,2 miljun biċċa matul l-ERIP.

(92)

Kif indikat fil-premessa (20) iktar 'il fuq, intgħażlu tliet produtturi mill-Unjoni fil-kampjun li kienu jirrappreżentaw iktar minn 40 % tal-produzzjoni totali tal-Unjoni tal-prodott simili. Dawn il-produtturi użati fil-kampjun ipprovdew tweġibiet għall-kwestjonarju.

(93)

Barra minn hekk, erba' produtturi oħrajn tal-Unjoni ppreżentaw informazzjoni bażika fuq id-dejta tal-produzzjoni u l-bejgħ tagħhom.

(94)

Instab li s-seba' produtturi tal-Unjoni jammontaw għal iktar minn 55 %, tal-produzzjoni totali tal-Unjoni tal-prodott simili.

(95)

Is-suq tal-Unjoni għal twavel għall-mogħdija huwa karatterizzat l-iktar minn produtturi żgħar u medji li jinsabu f'għadd ta' Stati Membri inklużi l-Ġermanja, l-Italja, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, il-Portugall, Spanja u r-Renju Unit.

E.   IS-SITWAZZJONI FIS-SUQ TAL-UNJONI

(96)

Peress li hemm biss esportatur produttur wieħed fl-Ukraina, il-konsum tal-Unjoni u wħud mill-indikaturi makroekonomiċi huma ppreżentati f'forma jew meded indiċizzati, biex tkun protetta l-kunfidenzjalità skont l-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku

1.   Il-konsum tal-Unjoni

(97)

Il-konsum tal-Unjoni ġie stabbilit fuq il-bażi tal-volumi ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni kif deskritt fil-premessa (100) u l-volum tal-importazzjonijiet kif irreġistrat fil-bażi ta’ dejta 14(6).

(98)

F'dak li għandu x'jaqsam mal-volumi tal-importazzjonijiet mill-PRC, id-dejta tal-uniku esportatur Ċiniż li kkoopera ma setgħetx tintuża sabiex issir estrapolazzjoni tal-ammont totali ta’ importazzjonijiet mill-PRC, għaliex dawn jirrappreżentaw biss parti żgħira ħafna tal-importazzjonijiet totali mill-PRC. Għaldaqstant, il-volum totali tal-importazzjonijiet kellu jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-fatti disponibbli b'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku. Peress li l-kodiċijiet relevanti tan-NM fil-Eurostat ikopru iktar prodotti mill-prodott ikkonċernat, il-Eurostat ma tqiesx xieraq sabiex jew jistabbilixxi volumi tal-importazzjonijiet mill-PRC. B'hekk, fid-dawl tal-kooperazzjoni baxxa ħafna tal-produtturi esportaturi Ċiniżi u n-nuqqas ta’ kooperazzjoni ta’ importaturi mhux relatati, l-uniku sors statistiku affidabbli użat biex jiġu determinati l-volumi tal-importazzjonijiet kien l-informazzjoni li tinsab fil-bażi ta’ dejta 14(6). Peress li l-volumi tal-importazzjonijiet fil-bażi ta’ dejta 14(6) huma madankollu rrapportati biss f'kg, id-dejta kellha tiġi konvertita f'biċċiet (unitajiet) billi tintuża r-rata ta' konverżjoni stabbilita għall-importazzjonijiet mill-Ukraina fir-reviżjoni interim parallela. Dan tqies raġonevoli peress li l-importazzjonijiet tal-kumpanija Ċiniża li kkooperat ma tqisux rappreżentattivi u barra minn hekk, kif ġie ddikjarat fil-premessa (36) iktar 'il fuq, l-Ukraina ntużat ukoll bħala pajjiż analogu għad-determinazzjoni tal-valur normali għall-PRC u għaldaqstant, id-dejta tqieset rappreżentattiva għad-determinazzjoni tal-livell tal-importazzjonijiet Ċiniżi.

(99)

Fil-każ ta' importazzjonijiet mill-Ukraina, intużat id-dejta verifikata rrapportata fit-tweġiba għall-kwestjonarju fir-reviżjoni interim parallela. Għad li l-perjodu ta' investigazzjoni interim ġie stabbilit għal bejn l-1 ta’ April 2011 sal-31 ta’ Marzu 2012 u għalhekk ma kienx ikopri l-ewwel trimestru tal-perjodu ta' investigazzjoni tar-reviżjoni tal-iskadenza, instab li dik l-informazzjoni hija madankollu xierqa għad-determinazzjoni tal-volumi tal-importazzjoni. Tabilħaqq, dik l-informazzjoni ġiet ivverifikata u nstabet li hija preċiża u rappreżentattiva għad-determinazzjoni tal-volumi ta' importazzjoni mill-Ukraina fil-perjodu ta' investigazzjoni tar-reviżjoni tal-iskadenza.

(100)

Il-volumi ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni ġew stmati billi ġie estrapolat il-proporzjon bejn il-volum tal-produzzjoni totali u l-volum tal-bejgħ totali tas-seba' produtturi tal-Unjoni li kkooperaw għall-volum tal-produzzjoni totali stmat tal-industrija tal-Unjoni għal kull sena tal-perjodu meqjus.

(101)

Fuq din il-bażi, il-konsum tal-Unjoni naqas bejn l-2008 u l-RIP bi 11 %. Fid-dettalji, id-domanda apparenti naqset b'7 punti perċentwali bejn l-2008 u l-2009, filwaqt li wara żdiedet b'9 punti perċentwali bejn l-2009 u l-2010. Matul l-ERIP, il-konsum tal-Unjoni laħaq 9 sa 10 miljun biċċa, jiġifieri tnaqqis ta' 13-il punt perċentwali meta mqabbel mas-sena ta' qabel.

Tabella 1

Il-volum

('000 biċċa)

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-konsum

10 000 - 11 000

9 000 - 10 000

10 000 - 11 000

9 000 - 10 000

L-indiċi

100

93

102

89

Sors: Bażi ta’ dejta 14(6), tweġibiet għall-kwestjonarju

2.   L-importazzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati

Il-valutazzjoni kumulattiva tal-effetti tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi kkonċernati

(102)

Fl-investigazzjoni oriġinali konkluża fl-2007, l-importazzjonijiet li oriġinaw fil-PRC u l-Ukraina ġew valutati b'mod kumulattiv b'konformità mal-Artikolu 3(4) tar-Regolament bażiku. Wara ġie mistħarreġ jekk valutazzjoni kumulattiva kinitx xierqa fir-reviżjoni tal-iskadenza attwali.

(103)

F'dan ir-rigward, instab li l-marġni tad-dumping stabbilit għall-importazzjonijiet mill-PRC kien ogħla mil-livell de minimis (11,5 %) kif definit fl-Artikolu 9(3) tar-Regolament bażiku. Fir-rigward tal-importazzjonijiet mill-Ukraina, ma ġie stabbilit ebda dumping għall-ERIP u ebda probabilità ta' rikorrenza ta' dumping. Għaldaqstant, huwa propost li jitneħħew il-miżuri kontra dan il-pajjiż. Fuq dawn ir-raġunijiet, l-importazzjonijiet mill-Ukraina għandhom jiġu dekumulati mill-importazzjonijiet mill-PRC, peress li mhumiex issodisfati l-kriterji stipulati fl-Artikolu 3(4) tar-Regolament bażiku.

3.   L-importazzjonijiet mill-PRC

3.1.   Il-volum u s-sehem mis-suq

(104)

Kif imsemmi iktar 'il fuq fil-premessa (98), minħabba l-kooperazzjoni batuta ħafna tal-produtturi esportaturi Ċiniżi, il-volumi tal-importazzjonijiet totali mill-PRC ġew stabbiliti fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli fil-bażi ta’ dejta14(6) b'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku.

(105)

Fuq din il-bażi, l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat mill-PRC naqsu f'termini assoluti minn 4 sa 4,5 miljun biċċa fl-2008 għal 1,5 sa 2,0 miljun biċċa fl-ERIP, li jiġifieri tnaqqis ta' 59 % matul il-perjodu meqjus. Dan it-tnaqqis inħass b'mod partikolari bejn l-2010 u l-ERIP meta l-importazzjonijiet mill-PRC naqsu minn 3 sa 3,5 miljun fl-2010 għal 1,5 sa 2,0 miljun biċċa fl-ERIP, b'36 punt perċentwali. Dan it-tnaqqis jaħbat mal-introduzzjoni mill-ġdid tad-dazju anti-dumping fuq Since Hardware f'Diċembru 2010 (ara l-premessa (64) iktar 'il fuq).

(106)

Filwaqt li l-ishma mis-suq tal-importazzjonijiet Ċiniżi naqsu bi 22 punt perċentwali matul il-perjodu meqjus, is-sehem mis-suq miżmum matul l-ERIP, jiġifieri 15-20 % baqa' sostanzjali.

Tabella 2

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-volumi ta' importazzjonijiet mill-PRC soġġetti għal miżuri ('000 biċċa)

4 000 - 4 500

3 000 - 3 500

3 000 - 3 500

1 500 - 2 000

L-indiċi

100

73

76

40

Is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mill-PRC soġġetti għal miżuri

40 % - 45 %

30 % - 35 %

30 % - 35 %

15 % - 20 %

Sors: Bażi ta’ dejta 14(6)

3.2.   Il-prezzijiet u t-twaqqigħ tal-prezzijiet

(107)

Minħabba l-kooperazzjoni batuta ħafna tal-produtturi esportaturi Ċiniżi, il-prezz medju ta' importazzjoni rigward importazzjonijiet mill-PRC kellu jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-fatti disponibbli b'konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, jiġifieri fuq il-bażi tal-informazzjoni li hemm fil-bażi ta’ dejta14(6). Informazzjoni rreġistrata fih ġew konvertiti fi prezz/biċċa wara li ntużat il-metodoloġija msemmija hawn fuq (ara l-premessa (104) iktar 'il fuq). Il-prezzijiet ta' importazzjoni stabbiliti skont dik il-metodoloġija, żdiedu minn 7,0 EUR/biċċa fl-2008 għal 8,2 EUR/biċċa matul l-ERIP, jiġifieri bi 17 %.

Tabella 3

Il-prezz ta' importazzjonijiet soġġetti għal miżuri f'EUR/biċċa

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-PRC

7,0

8,3

8,4

8,2

L-indiċi

100

119

121

117

Sors: Bażi ta’ dejta 14(6)

(108)

Biex jiġi determinat it-twaqqigħ tal-prezzijiet matul l-ERIP, il-prezz medju peżat tal-bejgħ tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun li ntalab lill-klijenti mhux relatati fis-suq tal-Unjoni, aġġustat għal-livell tal-prezz mill-fabbrika (jiġifieri esklużi l-ispejjeż tat-trasport fl-Unjoni u wara tnaqqis tal-iskontijiet u roħs), tqabbel mal-prezz medju peżat korrispondenti tal-importazzjonijiet kif stipulat iktar 'il fuq fil-premessa (107), fuq bażi ta' CIF, bl-aġġustamenti xierqa għad-dazji tal-importazzjoni.

(109)

It-tqabbil wera li, meta mogħtija bħala perċentwal tal-fatturat tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun matul l-ERIP, l-importazzjonijiet mill-PRC kienu qed iwaqqgħu l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni bi kważi 20 %.

4.   L-importazzjonijiet mill-Ukraina

(110)

Kif intqal iktar 'il fuq fil-premessa (99) il-volumi u l-prezzijiet ta' importazzjoni mill-Ukraina kienu stabbiliti fuq il-bażi tat-tweġiba verifikata għall-kwestjonarju ppreżentata mill-produttur esportatur Ukrain fir-reviżjoni interim parallela attwali.

(111)

It-tabella li ġejja turi l-iżvilupp tal-importazzjonijiet mill-Ukraina matul il-perjodu meqjus f'termini ta' volum u ishma mis-suq.

Tabella 4

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-volumi ta' importazzjonijiet mill-Ukraina soġġetti għal miżuri ('000 biċċa)

700-900

800-1 000

900-1 100

900-1 100

L-indiċi

100

104

128

124

Is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mill-Ukraina soġġetti għal miżuri

6 % - 9 %

7 % - 10 %

8 % - 11 %

9 % - 12 %

Sors: Tweġiba verifikata għall-kwestjonarju

(112)

L-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina żdiedu b'24 % bejn l-2008 u l-2011. L-Ukraina rnexxielha żżid l-importazzjonijiet tagħha l-iktar minħabba d-dazju anti-dumping ogħla fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li oriġinaw mill-PRC. Barra minn hekk, l-emenda tad-dazju anti-dumping għall-Ukraina f'Lulju 2010 minn 9,9 % għal 7,7 % ikkontribwixxiet għal dan l-iżvilupp li renda l-importazzjonijiet tal-Ukraina iktar kompetittivi fis-suq tal-Unjoni.

(113)

It-tabella li ġejja turi l-iżvilupp tal-prezzijiet medji CIF fil-fruntiera tal-Unjoni tal-importazzjonijiet bil-miżuri mill-Ukraina.

Tabella 5

Il-prezz tal-importazzjonijiet soġġetti għal miżuri f'EUR/biċċa

2008

2009

2010

ERIP (2011)

L-Ukraina

8 - 10

9 - 11

10 - 12

9 - 11

L-indiċi

100

110 - 115

115 - 120

110 - 115

Sors: Tweġiba verifikata għall-kwestjonarju

(114)

Kif muri fit-tabella 5 ta’ hawn fuq, il-prezz medju ta' importazzjoni żdied b'10-15 % tul il-perjodu meqjus, u kważi laħaq il-livell tal-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni matul l-ERIP.

5.   L-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn mhux soġġetti għal miżuri

(115)

Il-volumi ta' importazzjoni minn pajjiżi terzi oħrajn mhux soġġetti għal miżuri ġew stabbiliti fuq il-bażi tal-bażi ta’ dejta 14(6) konvertiti f'biċċiet billi ġiet segwita l-istess metodoloġija bħad-determinazzjoni tal-volumi ta' importazzjoni mill-PRC kif deskritta fil-premessa (98) iktar 'il fuq. Dan tqies raġonevoli peress li l-kodiċijiet relevanti tan-NM fil-Eurostat koprew anki prodotti oħrajn minbarra l-prodott ikkonċernat u għalhekk ma nstabux li kienu xierqa biex jiġu stabbiliti volumi ta' importazzjoni minn pajjiżi terzi oħrajn.

(116)

It-tabella li ġejja turi l-iżvilupp tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn matul il-perjodu meqjus f'termini ta' volumi u sehem mis-suq, kif ukoll il-prezz medju ta' dawk l-importazzjonijiet.

Tabella 6

Il-volumi ta' importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn f''000 biċċa

2008

2009

2010

ERIP (2011)

It-Turkija

300-500

500-700

700-900

800-1 000

L-indiċi

100

160-170

215-225

225-235

Pajjiżi terzi oħrajn

400-600

600-800

900-1 100

700-900

L-indiċi

100

130-140

190-200

150-160

It-total tal-pajjiżi kollha l-oħrajn

700-1 100

1 100 -1 500

1 600 -2 000

1 500 -1 900

L-indiċi

100

140-150

200-210

180-190

Is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi terzi kollha l-oħrajn

5 % - 10 %

10 % - 15 %

15 % - 20 %

15 % - 20 %

Il-prezz tal-importazzjonijiet mill-pajjiżi kollha l-oħrajn (EUR/biċċa)

7,7

8,1

8,2

9,0

Sors: Bażi ta’ dejta 14(6)

(117)

Il-volum ta' importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn żdied b'mod ġenerali matul il-perjodu meqjus. Filwaqt li żdied b'iktar mid-doppju bejn l-2008 u l-2010, reġa' naqas bejn l-2010 u l-ERIP. Fuq din il-bażi, il-volum ta' importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn żdied b'mod konsiderevoli fil-perjodu meqjus u laħaq il-1,5-1,9 miljun biċċa fl-ERIP, jiġifieri sehem mis-suq fil-medda ta’ 15-20 % matul l-RIP. Ħafna minn dawn l-importazzjonijiet ġew mit-Turkija fejn l-importazzjonijiet żdiedu minn 0,3 – 0,5 miljun biċċa fl-2008 għal 0,8 – 1,0 miljun biċċa fl-ERIP.

(118)

Il-prezz medju tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn bla miżuri żdied minn EUR 7,7/biċċa fl-2008 għal EUR 9,0/biċċa matul l-ERIP, jiġifieri żieda ta' 17 %.

6.   Is-sitwazzjoni ekonomika tal-industrija tal-Unjoni

(119)

Skont l-Artikolu 3(5) tar-Regolament bażiku, l-istħarriġ tal-impatt tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping fl-industrija tal-Unjoni kien jinkludi evalwazzjoni tal-fatturi ekonomiċi kollha u ġew studjati l-indiċi li għandhom effett fuq il-qagħda tal-industrija tal-Unjoni matul il-perjodu meqjus.

(120)

Kif intqal iktar 'il fuq fil-premessa (20), it-teħid ta' kampjuni ntuża biex jiġi mistħarreġ id-dannu possibbli mġarrab mill-industrija tal-Unjoni.

(121)

Għall-fini tal-analiżi tad-dannu, l-indikaturi tad-dannu ġew stabbiliti f'żewġ livelli:

l-indikaturi makroekonomiċi (produzzjoni, kapaċità tal-produzzjoni, użu tal-kapaċità, produttività, volum ta' bejgħ, sehem mis-suq, tkabbir, impjiegi, u kobor tal-marġni tad-dumping u l-irkupru mid-dumping fl-imgħoddi) ġew valutati fil-livell tal-produzzjoni sħiħa tal-Unjoni, stmata fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura mill-produtturi li offrew minn jeddhom;

l-analiżi tal-indikaturi mikroekonomiċi (prezzijiet unitarji medji, spejjeż unitarji, stokkijiet, kost lavorattiv, profitabilità, redditu fuq l-investimenti, fluss tal-flus, ħila li jżidu l-kapital u investimenti) twettqet fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mit-tliet produtturi tal-Unjoni fil-kampjun.

6.1.   L-indikaturi makroekonomiċi

(a)   Il-produzzjoni

(122)

Il-produzzjoni totali tal-Unjoni ġiet stmata kif spjegat iktar 'il fuq fil-premessa (91) Fuq din il-bażi, il-produzzjoni tal-Unjoni żdiedet b'4 % bejn l-2008 u l-ERIP. B'mod iktar speċifiku, naqset bi 2 % bejn l-2008 u l-2009 iżda żdiedet b'6 punti perċentwali bejn l-2009 u l-ERIP għal madwar 5,2 miljun unità.

Tabella 7

F'000 biċċa

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-produzzjoni

5 000

4 887

5 072

5 194

L-indiċi

100

98

101

104

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(b)   Il-kapaċità ta' produzzjoni u l-użu tal-kapaċità

(123)

Il-kapaċità ta' produzzjoni ġiet stmata billi ġie applikat il-proporzjon bejn il-volum totali ta' produzzjoni u l-kapaċità totali tas-seba' produtturi tal-Unjoni li kkooperaw għal kull sena tal-perjodu meqjus għall-produzzjoni totali tal-industrija tal-Unjoni kif stipulat iktar 'il fuq fil-premessa (122).

(124)

Il-kapaċità ta' produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni żdiedet bi 17 % tul il-perjodu meqjus. Madankollu, din iż-żieda hija relatata biss ma' wieħed mill-produtturi tal-Unjoni filwaqt li l-produtturi l-oħrajn tal-Unjoni li kkooperaw kellhom kapaċitajiet stabbli tul il-perjodu meqjus. Is-sejbiet tal-investigazzjoni jindikaw li wħud mill-produtturi tal-Unjoni li ma kkooperawx setgħu għalqu l-faċilitajiet ta' produzzjoni tagħhom u b'hekk naqqsu l-kapaċità totali ta' produzzjoni tal-Unjoni matul il-perjodu meqjus li mhuwiex rifless fit-tabella 8 ta' hawn taħt. L-investigazzjoni wriet ukoll li l-industrija tal-Unjoni pproduċiet prodotti oħrajn minbarra l-prodott ikkonċernat (bħal dryers) parzjalment bl-istess linji ta' produzzjoni. Barra minn hekk, l-investigazzjoni uriet li l-produtturi tal-Unjoni faċilment jistgħu jibdlu bejn il-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat u prodotti oħrajn. Għaldaqstant, ma kienx possibbli li tiġi stabbilita b'mod ċar il-kapaċità ta' produzzjoni tal-prodott ikkonċernat.

(125)

L-użu tal-kapaċità kien ta' 66 % fl-2008 u naqas ftit għal 58 % matul l-ERIP. Kif indikat fil-premessa preċedenti, il-kapaċità ta' produzzjoni totali fl-Unjoni ma setgħetx tiġi stabbilita b'mod affidabbli. Peress li l-użu tal-kapaċità huwa stabbilit fuq il-bażi tal-kapaċità totali, bl-istess mod, ma jistax jitqies bilfors bħala indikatur ta' dannu importanti f'dan il-każ.

Tabella 8

F'000 biċċa

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-kapaċità ta' produzzjoni

7 592

7 962

8 375

8 906

L-indiċi

100

105

110

117

L-użu tal-kapaċità

66  %

61  %

61  %

58  %

L-indiċi

100

93

92

89

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(c)   Il-volum tal-bejgħ

(126)

Il-volum ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni ġie stabbilit kif spjegat fil-premessa (100) iktar 'il fuq. B'hekk, il-volum ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni lill-klijenti mhux relatati fis-suq tal-Unjoni żdied b'10 % bejn l-2008 u l-ERIP. Din iż-żieda nħasset b'mod partikolari bejn l-2010 u l-ERIP, fejn il-volumi ta' bejgħ żdiedu b'7 punti perċentwali. Dan jaħbat ma' tnaqqis fl-importazzjonijiet mill-PRC minħabba l-impożizzjoni tad-dazju anti-dumping fuq Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tabella 9

F''000 biċċa

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-bejgħ lil klijenti mhux relatati fl-Unjoni

4 300 - 4 500

4 300 - 4 500

4 500 - 4 700

4 800 - 5 000

L-indiċi

100

99

103

110

Sors: Questionnaire replies

(d)   Is-sehem mis-suq

(127)

Matul il-perjodu meqjus, l-industrija tal-Unjoni reġgħet iggwadanjat iktar fis-sehem mis-suq, li żdied minn 40-45 % fl-2008 għal 50-55 % fl-ERIP, jiġifieri żieda ta' 24 %. Din iż-żieda hija dovuta l-iktar għat-tnaqqis fil-konsum kif ukoll il-volum tal-importazzjoni Ċiniża u ż-żieda parallela fil-volum ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni.

Tabella 10

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

L-ishma mis-suq tal-produtturi tal-Unjoni

40 % - 45 %

45 % - 50 %

40 % - 45 %

50 % - 55 %

L-indiċi

100

107

101

124

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju u l-bażi ta’ dejta 14(6)

(e)   It-tkabbir

(128)

Il-konsum tal-Unjoni naqas bejn l-2008 u l-ERIP. B'mod parallel, il-volum tal-bejgħ mill-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni żdied b'10 % u s-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni żdied b'24 %. Bl-istess mod, il-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni żdiedet b’4 %, l-investiment iktar mill-rdoppja (premessa (141) taħt) u l-impjiegi żdiedu b’10 % (premessa (129) taħt) matul l-istess perjodu. Għaldaqstant, jista’ jiġi konkluż li l-industrija tal-Unjoni esperjenzat xi tkabbir tul il-perjodu kkunsidrat.

(f)   L-impjiegi

(129)

L-impjiegi u x-xejriet fl-impjiegi għall-industrija totali tal-Unjoni ġew stmati billi ġew estrapolati l-figuri disponibbli fir-rigward tal-produtturi tal-Unjoni li kkooperaw. B'konformità maż-żieda fil-bejgħ, il-livell ta' impjiegi tal-industrija tal-Unjoni juri żieda ta' 10 % bejn l-2008 u l-ERIP.

Tabella 11

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

L-impjiegi għall-prodott simili

655

672

736

722

L-indiċi

100

102

112

110

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(g)   Il-produttività

(130)

Il-produttività tal-forza tax-xogħol tal-industrija tal-Unjoni, imkejla bħala l-produzzjoni (biċċiet) għal kull persuna impjegata fis-sena, naqset b'6 % fil-perjodu meqjus. Dan huwa marbut mal-fatt li l-produzzjoni żdiedet b'rata inqas mill-impjiegi.

Tabella 12

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-produttività (000 biċċa għal kull impjegat)

7,6

7,3

6,9

7,2

L-indiċi

100

95

90

94

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(h)   Il-kobor tal-marġni tad-dumping u l-irkupru mid-dumping fl-imgħoddi

(131)

Il-marġni tad-dumping li nstab kienu ferm ogħla mil-livell de minimis. Rigward l-impatt tal-kobor tal-marġni tad-dumping propji fuq l-industrija tal-Unjoni, minħabba b'mod partikolari l-volumi u l-prezzijiet tal-importazzjonijiet mill-PRC, l-impatt ma jistax jitqies negliġibbli.

(132)

Rigward l-effetti tad-dumping fl-imgħoddi, filwaqt li l-indikaturi eżaminati hawn fuq juri xi titjib, jipprovdu wkoll evidenza li l-industrija tal-Unjoni għadha fraġli u vulnerabbli.

6.2.   L-indikaturi mikroekonomiċi

(a)   Il-prezzijiet u fatturi oħrajn li jaffettwaw il-prezzijiet

(133)

Il-prezz medju tal-bejgħ tal-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun lill-klijenti mhux relatati fl-Unjoni żviluppa kif muri fit-tabella hawn taħt. Il-prezzijiet medji baqgħu relattivament stabbli tul il-perjodu meqjus, għad li bi tnaqqis żgħir fl-RIP. Kif intqal iktar 'il fuq, din iż-żieda ħabtet mal-impożizzjoni ta' miżuri anti-dumping fir-rigward ta' Since Hardware (Guangzhou) Co.

Tabella 13

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-prezz ta' unità fis-suq tal-Unjoni (EUR/biċċa)

10,9

10,7

10,9

11,2

L-indiċi

100

98

100

103

Il-kost ta' produzzjoni ta' unità (EUR/biċċa)

10,9

10,5

11,0

11,4

L-indiċi

100

96

101

105

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(134)

Il-prezzijiet ta' bejgħ isegwu x-xejriet fil-prezzijiet tal-materja prima ewlenija (jiġifieri l-azzar). Il-prezzijiet tal-bejgħ u l-ispejjeż baqgħu relattivament stabbli tul il-perjodu meqjus, għad li l-ispejjeż naqsu ftit iktar mill-prezzijiet tal-bejgħ, u ħallew impatt negattiv fuq is-sitwazzjoni tal-profitabilità tal-industrija tal-Unjoni bejn l-2008 u l-ERIP. Madankollu, l-industrija tal-Unjoni ma kinitx f'qagħda li żżid il-prezzijiet tagħha għal-livelli sostenibbli iżda kienet imġiegħla tniżżel il-prezzijiet biex tilħaq il-prezzijiet baxxi tal-importazzjonijiet Ċiniżi biex terġa' tiggwadanja s-sehem mis-suq f'perjodu ta' konsum nieqes.

(b)   Il-kost lavorattiv

(135)

Il-pagi medji baqgħu stabbli tul il-perjodu meqjus, filwaqt li l-kost unitarju tal-produzzjoni żdied bi 3 % (tabella 13 fuq).

Tabella 14

EUR / impjegat

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-paga medja

20 669

19 377

19 885

20 523

L-indiċi

100

94

96

99

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(c)   L-istokkijiet

(136)

Il-volum ta' stokkijiet żdied matul il-perjodu meqjus. Il-livell ta' stokkijiet kien 56 % ogħla fl-ERIP fir-rigward tal-livelli tagħhom fl-2008.

Tabella 15

F''000 biċċa

2008

2009

2010

ERIP (2011)

L-istokk tal-għeluq

94

137

184

146

L-indiċi

100

147

197

156

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(d)   Il-profitabilità u r-redditu fuq l-investimenti

(137)

L-industrija tal-Unjoni rnexxielha żżid il-profitabilità tagħha bi ftit bejn l-2008, meta kienet f'punt ta' ekwilibriju, u l-2009 meta żdiedet għal 2 %. Madankollu, il-profitabilità reġgħet naqset fl-2010 u kompliet ukoll matul l-ERIP meta laħqet -1,7 %. Madankollu, il-profitabilità naqset bi kważi 2 % tul il-perjodu meqjus. Kif intqal iktar 'il fuq fil-premessa (134) dan kien dovut l-iktar għall-fatt li l-industrija tal-Unjoni ma rnexxilhiex iżżid il-prezzijiet ta' bejgħ tagħha b'konformità maż-żieda fl-ispejjeż peress li kienet imġiegħla tnaqqas il-prezzijiet biex tlaħħaq mal-prezzijiet baxxi tal-importazzjonijiet Ċiniżi sabiex terġa' tiggwadanja s-sehem mis-suq tagħha.

(138)

Ir-redditu fuq l-investimenti (ROI), mogħti bħala l-profitt f'perċentwal tal-valur nett skont il-kotba tal-investimenti, segwa bejn wieħed u ieħor ix-xejra tal-profitabilità. Żdied bejn l-2008 u l-2009, u naqas mill-2009 għall-ERIP. It-tnaqqis fl-ROI nħass iktar mit-tnaqqis fil-livelli ta' profitabilità minħabba żieda fl-investimenti kif muri fil-premessa (141) iktar 'il quddiem.

Tabella 16

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-profitabilità

(% tal-bejgħ nett)

0,0  %

2,0  %

–0,8  %

–1,7  %

L-indiċi

100

102

99

98

ROI (il-profitt f'% tal-valur nett skont il-kotba tal-investimenti)

–4  %

96  %

–20  %

–82  %

L-indiċi

100

200

84

22

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(e)   Il-fluss ta' flus u l-ħila li jżidu l-kapital

(139)

Il-fluss ta' flus nett mill-attivitajiet operatorji, li hija l-ħila li l-industrija tiffinanzja l-attivitajiet tagħha stess, espressi bħala perċentwal tal-fatturat tal-prodott simili, tjieb b'konformità mal-profitabilità mil-livell ta' ekwilibriju fl-2008 għal 5 % fl-2009. Niżel għal 3 % fl-2010 u kien negattiv matul l-ERIP.

Tabella 17

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

Il-fluss ta' flus

(% tal-fatturat)

0  %

5  %

3  %

–1  %

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

(140)

Ma kien hemm ebda indikazzjoni partikolari li l-industrija tal-Unjoni kienet tiltaqa' ma’ diffikultajiet biex iżżid il-kapital.

(f)   L-investimenti

(141)

L-investimenti annwali fil-produzzjoni tal-prodott simili mill-produtturi fil-kampjun żdiedu b'iktar mid-doppju bejn l-2008 u l-ERIP. Żdiedu b'mod kostanti bejn l-2008 u l-2009. Iż-żieda fl-investimenti tista' tiġi spjegata mill-isforzi ta' ristrutturar li saru mill-industrija tal-Unjoni billi investiet fil-proċess ta' produzzjoni tagħhom biex tagħmilhom iktar kompetittivi. Bejn l-2010 u l-ERIP kien hemm tnaqqis filwaqt li l-livell ta' investimenti baqa' għoli b'mod konsiderevoli meta mqabbel mal-2008.

Tabella 18

 

2008

2009

2010

ERIP (2011)

L-investimenti netti ( 000 EUR)

239

504

1 046

569

L-indiċi

100

211

438

239

Sors: Tweġibiet għall-kwestjonarju

7.   Il-konklużjoni dwar il-korriment

(142)

L-analiżi tal-indikaturi makroekonomiċi turi sinjali ta' titjib b’mod partikolari f'termini ta' produzzjoni u volumi ta' bejgħ kif ukoll is-sehem mis-suq tal-industrija tal-Unjoni tul il-perjodu meqjus. Fl-istess ħin, uħud mill-iktar indikaturi mikroekonomiċi relevanti naqsu bħall-profitabilità u r-redditu fuq l-investimenti. Il-prezzijiet tal-bejgħ, għad li qed jiżdiedu ftit ma jistgħux jilħqu livelli sostenibbli u jlaħħqu maż-żieda fil-kost ta' produzzjoni. Dan huwa dovut l-iktar għall-fatt li s-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet Ċiniżi baqa' f'livelli għoljin matul il-perjodu meqjus, billi l-importazzjonijiet Ċiniżi kienu wkoll bi prezzijiet baxxi li l-industrija tal-Unjoni kellha ssegwi biex terġa' tiggwadanja s-sehem mis-suq.

(143)

Għaldaqstant, il-miżuri kontra l-PRC għenu biss parzjalment lill-industrija tal-Unjoni sabiex tirkupra mid-danni mġarrba.

(144)

Minħabba din l-analiżi ta' hawn fuq, is-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni tjiebet u ma jidher li kien qed iseħħ ebda dannu materjali. Minkejja dan, minkejja xejriet li jidhru pożittivi u l-isforzi notevoli ta' ristrutturar, l-industrija tal-Unjoni għadha fraġli u vulnerabbli.

F.   IL-PROBABILITÀ TA' RIKORRENZA TAD-DANNI

1.   Il-kummenti preliminari

(145)

Kif intqal iktar 'il fuq fil-premessi (51) sa (52), fir-rigward tal-kooperazzjoni batuta tal-produtturi esportaturi Ċiniżi, l-analiżi rigward is-suq domestiku Ċiniż u l-esportazzjonijiet mill-PRC lejn pajjiżi terzi oħrajn kellha toqgħod fuq l-informazzjoni disponibbli, jiġifieri informazzjoni ppubblikata fil-qafas tal-analiżi sunset ta’ Ġunju 2010 imwettqa mill-Kummissjoni għall-Kummerċ Internazzjonali tal-Istati Uniti (“analiżi sunset tal-Istati Uniti”).

(146)

Matul il-perjodu meqjus, l-industrija tal-Unjoni kienet f'sitwazzjoni fraġli u vulnerabbli, kienet għadha esposta għall-effett dannuż tal-importazzjonijiet li kienu l-oġġett ta' dumping mill-PRC.

(147)

B'konformità mal-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, l-importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat ġew valutati sabiex jiġi stabbilit jekk kienx hemm probabilità ta' rikorrenza tad-danni, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

2.   L-impatt tal-volum imbassar ta' importazzjonijiet u l-effetti fuq il-prezz fil-każ ta' tneħħija tal-miżuri

(148)

Kif intqal iktar 'il fuq, rigward l-importazzjonijiet mill-PRC, kien hemm probabilità ta' ssoktar tad-dumping jekk il-miżuri jitħallew jiskadu. Il-volumi ta' importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat mill-PRC aktarx li jiżdiedu bla miżuri bi prezzijiet li jwaqqugħ sew il-prezzijiet ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni. L-investigazzjoni uriet li l-klijenti ewlenin tal-industrija tal-Unjoni huma bejjiegħa bl-imnut, jiġifieri supermarkets kbar li huma f'pożizzjoni ta' negozjar b'saħħitha u li ser iġibu dejjem iktar twavel għall-mogħdija mill-PRC li ferm probabbli ser jidħlu fis-seħħ bi prezzijiet ferm baxxi li huma l-oġġett ta' dumping. B'hekk, il-pressjoni fuq il-prezzijiet fuq l-industrija tal-Unjoni aktarx li jmorru għall-agħar, u dan ser iġiegħlha tnaqqas il-prezzijiet b'effett diżastruż fuq is-sitwazzjoni tal-profitabilità tagħha li diġà kienet negattiva matul l-ERIP.

(149)

B'hekk, fl-isfond tas-sitwazzjoni fraġli u vulnerabbli tal-industrija tal-Unjoni, il-volumi ikbar u l-effetti fuq il-prezzijiet tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping mill-PRC jirriżultaw f'telf finanzjarju qawwi u tnaqqis fis-sehem mis-suq.

(150)

L-imġiba ta' esportatur Ċiniż li fl-imgħoddi bbenefika minn rata ta' dazju ta' 0 %, Since Hardware (Guangzhou) Co, tista' titqies bħala indikazzjoni soda tal-imġiba probabbli tal-esportaturi Ċiniżi, li kieku kellhom jitneħħew id-dazji. Huwa mfakkar li Since Hardware (Guangzhou) Co, li bbenefika minn dazju ta' 0 % fl-imgħoddi (minn April 2007 sa Diċembru 2010) żied b'mod notevoli l-esportazzjonijiet tiegħu lejn l-Unjoni bi prezzijiet li b'mod sostanzjali kienu l-oġġett ta' dumping li waqqgħu l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni matul dak il-perjodu. Kif intqal qabel, investigazzjoni anti-dumping rigward din il-kumpanija rriżultat fl-impożizzjoni ta' dazju anti-dumping definittiv ta' 35,8 %. Din l-investigazzjoni kkonkludiet ukoll li l-volum ta' importazzjonijiet minn din il-kumpanija matul il-perjodu ta' investigazzjoni ta' dik l-investigazzjoni (2009) kien irdoppja meta mqabbel mal-importazzjonijiet tal-istess kumpanija tul il-perjodu ta' investigazzjoni tal-investigazzjoni oriġinali konkluża fl-2007 (2005). L-investigazzjoni rigward Since Hardware (Guangzhou) Co kkonkludiet li b'hekk, l-industrija tal-Unjoni ġarrbet danni materjali.

(151)

Barra minn hekk, l-investigazzjoni uriet li, qabel it-tnedjia ta' din ir-reviżjoni tal-iskadenza, produtturi esportaturi Ċiniżi diġà pproponew lill-klijenti potenzjali fl-Unjoni offerti bi prezzijiet li jwaqqgħu sew il-prezzijiet ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni. Dan juri li huwa ferm probabbli li l-produtturi esportaturi Ċiniżi jippruvaw jidħlu fis-suq tal-Unjoni bi kwantitajiet ikbar billi jnaqqsu l-livelli tal-prezzijiet attwali tagħhom li kieku l-miżuri jitħallew jiskadu.

3.   L-attraenza tas-suq tal-Unjoni, il-miżuri eżistenti f'pajjiżi terzi oħrajn u l-kapaċità ta' riżerva

(152)

Kif imsemmi hawn fuq fil-premessi (55) sa (57), l-industrija Ċiniża tat-twavel għall-mogħdija hija ferm orjentata lejn l-esportazzjonijiet u, anki wara l-impożizzjoni tal-miżuri, l-Unjoni għadha l-ikbar suq u l-iktar wieħed attraenti għalihom.

(153)

Għall-produtturi esportaturi Ċiniżi l-Istati Uniti huma t-tieni l-ikbar suq tal-esportazzjoni. Madankollu, l-aċċess għas-suq tal-Istati Uniti għadu ristrett minħabba l-eżistenza ta' miżuri anti-dumping għoljin li ġew estiżi sal-2015. Dan isaħħaħ il-probabilità li l-importazzjonijiet mill-PRC jkunu allokati lejn is-suq tal-Unjoni fi kwantitajiet ikbar jekk ma jinżammux il-miżuri.

(154)

Skont l-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni mill-analiżi sunset tal-Istati Uniti, hemm potenzjalment kapaċitajiet addizzjonali sostanzjali disponibbli fil-PRC u aktar kapaċità addizzjonali tista’ tiżdied faċilment fil-każ li dazji kontra d-dumping jiġu revokati minħabba li l-produzzjoni ta’ twavel għall-mogħdija fil-PRC tirrekjedi ħafna ħaddiema u kwalunwke żieda fil-produzzjoni ma teħtieġx investimenti importanti jew ħiliet speċifiċi. Għaldaqstant, fuq il-bażi tal-informazzjoni kollha disponibbli, ġie konkluż li hemm għallinqas kapaċitajiet ta’ riżerva potenzjalment sostanzjali disponibbli fil-PRC, li jistgħu jiġu diretti mill-ġdid għas-suq tal-Unjoni li kieku l-miżuri anti-dumping kellhom jitħallew jiskadu.

4.   Fatturi oħrajn

4.1.   L-importazzjonijiet li mhumiex l-oġġett ta' dumping mill-PRC

(155)

Kif intqal iktar 'il fuq, matul l-ERIP ma nstab ebda dumping għall-uniku esportatur Ċiniż li kkoopera li għandu dazju individwali ta' 22,7 %. Madankollu, peress li l-importazzjonijiet ta' din il-kumpanija kienu jirrappreżentaw biss sehem minimu tal-volum totali ta' importazzjoni mill-PRC, ma setgħux jitqiesu bħala importanti u ma setgħux jitqiesu li kkontribwixxew għas-sitwazzjoni dgħajfa tal-industrija tal-Unjoni matul l-ERIP.

(156)

Ġie stabbilit ukoll li l-importazzjonijiet minn din il-kumpanija ma kinux qed iwaqqgħu l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni matul l-ERIP.

4.2.   L-importazzjonijiet mill-Ukraina

(157)

Kif intqal iktar 'il fuq, l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina żdiedu b'24 %. Dan irriżulta f'żieda żgħira tas-suq korrispondenti tul il-perjodu meqjus.

(158)

Madankollu, il-prezz medju ta' importazzjoni żdied minn 2008 sal-ERIP b'14 %, u laħaq l-istess livell ta' prezz bħall-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni matul l-ERIP.

(159)

Għaldaqstant, is-sitwazzjoni dgħajfa tal-industrija tal-Unjoni ma tistax tiġi spjegata bl-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija mill-Ukraina. Bl-istess mod, mhuwiex probabbli li l-importazzjonijiet mill-Ukraina jikkontribwixxu għar-rikorrenza tad-dannu jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

4.3.   L-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn mhux soġġetti għal miżuri

(160)

Il-volum ta' importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn mhux soġġetti għal miżuri żdied tul il-perjodu meqjus, għad li hemm tnaqqis żgħir bejn l-2010 u l-ERIP. Din iż-żieda fil-volum ta' importazzjoni kienet tfisser ukoll żieda fis-sehem mis-suq matul l-istess perjodu, minn 5-10 % għal 15-20 %.

(161)

Għad li l-livelli tal-prezzijiet tal-importazzjonijiet ta' pajjiżi terzi oħrajn kienu inqas mill-prezzijiet medji tal-industrija tal-Unjoni, kienu ogħla mill-prezzijiet medji ta' importazzjoni mill-PRC kif stabbiliti matul l-investigazzjoni attwali.

(162)

Minkejja dan li ntqal hawn fuq, l-importazzjonijiet mill-PRC aktarx li jiżdiedu b'mod notevoli bi prezzijiet li huma l-oġġett ta' dumping u li jwaqqgħu l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni. Tabilħaqq, l-investigazzjoni wriet li l-prezzijiet medji ta' importazzjoni mill-PRC bla dazju anti-dumping kienu qed iwaqqgħu l-prezzijiet ta' bejgħ tal-industrija tal-Unjoni fis-suq tal-Unjoni b'madwar 20 %. Għalhekk, l-importazzjonijiet mill-PRC huma mistennija jidħlu fis-suq tal-Unjoni bi prezzijiet inqas mill-prezz medju tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi oħrajn, jekk jitħallew jiskadu l-miżuri, kif diġà kien il-każ matul l-ERIP. Għalhekk, ġie konkluż li l-importazzjonijiet minn swieq ta' pajjiżi terzi, għad li kellhom l-istess impatt fuq is-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni, ma jistgħux jinvalidaw il-konklużjoni tal-probabilità ta' rikorrenza ta' dumping dannuż mill-importazzjonijiet Ċiniżi jekk jitħallew jiskadu l-miżuri.

4.4.   It-tnaqqis fil-konsum

(163)

Huwa osservat li t-tnaqqis apparenti fil-konsum bejn l-2010 u l-ERIP huwa dovut l-iktar għall-effett statistiku tat-tnaqqis fl-importazzjonijiet ikkawżati mill-impożizzjoni ta' miżuri anti-dumping kontra Since Hardware (Guangzhou) Co. Matul l-istess perjodu, l-industrija tal-Unjoni rnexxielha żżid il-volum ta' bejgħ u s-sehem mis-suq tagħha. Għaldaqstant, it-tnaqqis fil-konsum ma setax kellu impatt fuq is-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni.

5.   Konklużjoni dwar il-probabbiltà tar-rikorrenza tal-korriment

(164)

L-investigazzjoni stabbilixxiet probabilità ta' rikorrenza ta' danni jekk il-miżuri jitħallew jiskadu.

(165)

Wara li ttieħdu f'kunsiderazzjoni l-livell ta' dumping li għadu eżerċitat mill-produtturi esportaturi Ċiniżi, l-attraenza tas-suq tal-Unjoni, l-imġiba fl-imgħoddi tal-produttur esportatur Ċiniż Since Hardware (Guangzhou) Co evidenzjata fl-investigazzjoni konkluża f'Diċembru 2010, il-possibilità li l-produtturi Ċiniżi jżidu l-kapaċità faċilment f'każ ta' żieda fid-domanda, l-orjentazzjoni b'saħħitha lejn l-esportazzjoni tal-produtturi Ċiniżi u l-istrateġiji tagħhom fil-prezzijiet, jekk il-miżuri jitħallew jiskadu, aktarx li l-industrija tal-Unjoni tħabbat wiċċha ma' żieda ta' importazzjonijiet Ċiniżi li huma l-oġġett ta' dumping, li jwaqqgħu l-prezzijiet tal-industrija tal-Unjoni b'mod notevoli. F'dan il-każ, mhux talli s-sitwazzjoni diġà diffiċli tal-industrija tal-Unjoni f'termini ta' profitabilità hija mistennija tmur għall-agħar, iżda aktarx li jintilef anki wħud mit-titjib riċenti fil-prestazzjoni ġenerali tal-industrija tal-Unjoni.

G.   L-INTERESS TAL-UNJONI

1.   L-introduzzjoni

(166)

B'konformità mal-Artikolu 21 tar-Regolament bażiku, ġie mistħarreġ jekk l-impożizzjoni ta' miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-PRC wara s-sejbiet ta' din ir-reviżjoni tal-iskadenza tkunx kontra l-interess tal-Unjoni sħiħa. Id-determinazzjoni tal-interess tal-Unjoni kienet ibbażata fuq apprezzament ta' kull wieħed mill-bosta interessi involuti. Il-partijiet interessati kollha ngħataw l-opportunità li jispjegaw il-fehmiet tagħhom skont l-Artikolu 21(2) tar-Regolament bażiku.

(167)

Din l-investigazzjoni hija reviżjoni li tanalizza sitwazzjoni li fiha diġà hemm fis-seħħ miżuri anti-dumping. Għaldaqstant tippermetti sabiex issir il-valutazzjoni ta' kwalunkwe impatt negattiv żejjed fuq il-partijiet ikkonċernati mill-miżuri anti-dumping attwali.

(168)

Huwa osservat ukoll li huwa propost li jintemm il-proċediment anti-dumping fir-rigward tal-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina li jwassal għal aċċess ikbar tal-importazzjonijiet ta' pajjiżi terzi bla restrizzjonijiet għas-suq tal-Unjoni.

(169)

Fuq din il-bażi, ġie mistħarreġ jekk, minkejja l-konklużjonijiet dwar il-probabilità ta' rikorrenza ta' dumping dannuż, kienx hemm raġunijiet validi li jwasslu għall-konklużjoni li mhuwiex fl-interess tal-Unjoni li żżomm miżuri kontra l-importazzjonijiet li joriġinaw mill-PRC.

2.   L-interess tal-industrija tal-Unjoni u produtturi oħrajn tal-Unjoni

(170)

L-industrija tal-Unjoni wriet li hija industrija vijabbli. Dan kien ikkonfermat mill-iżvilupp pożittiv tas-sitwazzjoni ekonomika tagħha osservata matul il-perjodu meqjus, parzjalment minħabba l-isforzi tagħha sabiex tkun iktar kompetittiva u l-miżuri fis-seħħ. Jista' jiġi raġonevolment mistenni li l-industrija tal-Unjoni ser tkompli tibbenefika mill-miżuri li ser jinżammu. Jekk ma jinżammux il-miżuri kontra l-importazzjonijiet li joriġinaw mill-PRC, aktarx li l-industrija tal-Unjoni ġġarrab dannu materjali minn volumi sostanzjali ta' importazzjonijiet mill-PRC li huma l-oġġett ta' dumping, u dan jikkaġuna tgħarriq serju tas-sitwazzjoni finanzjarja tagħha minħabba l-marġni ta' twaqqigħ tal-prezz stabbiliti matul l-ERIP. Ir-rati ta' profitabilità li diġà huma negattivi, ir-redditu fuq l-investimenti u l-istokks ser ikomplu jmorru għall-agħar u finalment ser iwasslu għall-għajbien probabbli tal-industrija tal-Unjoni.

(171)

B'hekk, huwa konkluż li ż-żamma tal-miżuri anti-dumping kontra l-PRC jkunu fl-interess tal-industrija tal-Unjoni b'mod ċar.

3.   L-interess ta’ partijiet oħrajn

(172)

L-ebda wieħed mill-15-il importatur/negozjant ma kkoopera. Ħadd milli partijiet interessati potenzjali l-oħrajn ma nnotifika lilu nnifsu waqt l-investigazzjoni. Ma hemm ebda evidenza li tissuġġerixxi li l-miżuri fis-seħħ jaffettwaw b'mod konsiderevoli lill-importaturi jew il-konsumaturi tal-prodott ikkonċernat. F'dan il-kuntest, jista' jiġi raġonevolment supponut li l-klijenti ewlenin, jiġifieri l-ħwienet ta' bejgħ kbar tal-imnut, ser ikunu jistgħu jgħaddu kawlunkwe żieda fil-prezzijiet li tirriżulta mid-dazji anti-dumping lill-konsumatur finali bla ma jħallu impatt sostanzjali fuq il-perċezzjoni tal-konsumaturi.

4.   Il-konklużjoni dwar l-interess tal-Unjoni

(173)

Fuq din il-bażi, jista' jiġi konkluż li ma hemm ebda raġuni valida li tindika biċ-ċar li ż-żamma tal-miżuri kontra l-PRC tmur kontra l-interess ġenerali tal-Unjoni.

H.   IL-MIŻURI ANTI-DUMPING

(174)

Il-partijiet kollha ġew mgħarrfa dwar il-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li fuq il-bażi tagħhom huwa maħsub li jiġu rakkomandati l-miżuri eżistenti fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw mill-PRC u t-tneħħija tal-miżuri fis-seħħ fuq importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġinaw mill-Ukraina. Ingħataw ukoll perjodu biex jagħmlu rappreżentazzjonijiet sussegwenti għal din id-divulgazzjoni.

(175)

Minn dan li ntqal hawn fuq joħroġ li, kif stipulat fl-Artikolu 11(2) u l-Artikolu 11(3) tar-Regolament bażiku, il-miżuri anti-dumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-PRC għandhom jinżammu u li d-dazju anti-dumping fis-seħħ fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw mill-Ukraina għandu jitħalla jiskadi,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   B'hekk huwa impost dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija, kemm jekk bis-saqajn jew mingħajrhom, b’wiċċ jew le minn fejn joħroġ il-fwar u/jew is-sħana u/jew l-arja, inkluż it-twavel għall-kmiem, u partijiet essenzjali minnhom, jiġifieri s-saqajn, il-wiċċ, u fejn tisserraħ il-ħadida li fil-preżent jaqgħu fi ħdan il-kodiċijiet tan-NM ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 u ex 8516 90 00 (kodiċijiet TARIC 3924900010, 4421909810, 7323930010, 7323990010, 8516797010 u 8516900051) u li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina.

2.   Ir-rata tad-dazju anti-dumping definittiv applikabbli għal-prezz nett u ħieles fil-fruntiera tal-Komunità, qabel id-dazju, għall-prodotti deskritti fil-paragrafu 1 u manifatturati mill-kumpaniji elenkati hawn taħt għandha tkun kif ġej:

Il-pajjiż

Il-manifattur

Ir-rata tad-dazju(%)

Il-kodiċi TARIC addizzjonali

Ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd., Foshan

34,9

A782

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

39,6

A783

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou

35,8

A784

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

18,1

A785

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou

26,5

A786

Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Guangdong

22,7

A953

All other companies

42,3

A999

3.   Sakemm ma jiġix speċifikat b'xi mod ieħor, għandhom ikunu japplikaw id-dispożizzjonijiet fis-seħħ li jikkonċernaw id-dazji tal-importazzjonijiet.

Artikolu 2

Il-proċediment anti-dumping li jikkonċerna importazzjonijiet ta’ twavel għall-mogħdija li joriġinaw fl-Ukraina huwa bil-preżenti tterminat u l-miżuri anti-dumping imposti fuq l-Ukraina bir-Regolament (KE) Nru 452/2007 huwa revokati minn issa.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Lulju 2013.

Għall-Kunsill

Il-President

V. JUKNA


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  ĠU L 109, 26.4.2007, p. 12.

(3)  ĠU L 338, 22.12.2010, p. 10.

(4)  ĠU L 84, 31.3.2010, p. 13.

(5)  ĠU L 168, 2.7.2010, p. 12.

(6)  ĠU L 24, 28.1.2010, p. 24.

(7)  ĠU L 242, 15.09.2010, p. 1.

(8)  ĠU 2009/C 282/16

(9)  ĠU L 297, 26.10.2012, p. 5.

(10)  ĠU C 223, 22.9.2007.

(11)  ĠU C 187, 28.6.2011, p. 21.

(12)  ĠU C 120, 25.4.2012, p. 9.

(13)  ĠU C 166, 12.6.2012, p. 3.

(14)  14 Nru. 731-TA-1047 (Reviżjoni).

(15)  Ara l-premessi 57 u 67 tar-Regolament (UE) Nru 1243/2010.


Top