Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D1105

Deċiżjoni Nru 1105/2012/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 21 ta’ Novembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE billi testendi l-perjodu ta’ applikazzjoni tagħha u billi taġġorna l-ismijiet ta’ pajjiż terz u tal-awtoritajiet responsabbli għall-approvazzjoni u l-kontroll tal-produzzjoni Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 328, 28.11.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 211 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/1105/oj

28.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/4


DEĊIŻJONI Nru 1105/2012/EU TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-21 ta’ Novembru 2012

li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE billi testendi l-perjodu ta’ applikazzjoni tagħha u billi taġġorna l-ismijiet ta’ pajjiż terz u tal-awtoritajiet responsabbli għall-approvazzjoni u l-kontroll tal-produzzjoni

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta li saret mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-pajjiżi terzi fuq l-uċuħ tar-raba’ li jipproduċu ż-żerriegħa u dwar l-ekwivalenza taż-żerriegħa prodotta fil-pajjiżi terzi (3) tipprevedi li għal perjodu limitat ta’ żmien, l-ispezzjonijiet imwettqa fil-pajjiżi terzi fuq l-uċuħ tar-raba’ għall-produzzjoni taż-żerriegħa ta’ ċerti speċijiet għandhom ikunu meqjusa bħala ekwivalenti għall-ispezzjonijiet fuq l-uċuħ tar-raba’ mwettqa skont l-atti legali tal-Unjoni, u li ż-żerriegħa ta’ ċerti speċijiet prodotti fil-pajjiżi terzi għandha tkun meqjusa bħala ekwivalenti għaż-żerriegħa prodotta skont l-atti legali tal-Unjoni.

(2)

Jidher li l-ispezzjonijiet imwettqa fil-pajjiżi terzi fuq l-uċuħ tar-raba’għadhom jagħtu l-istess garanziji bħall-ispezzjonijiet imwettqa mill-Istati Membri. Huma għandhom għalhekk ikomplu jitqiesu bħala ekwivalenti.

(3)

Billi d-Deċiżjoni 2003/17/KE tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2012, il-perjodu li għalih hija rikonoxxuta l-ekwivalenza skont dik id-Deċiżjoni għandu jiġi estiż. Jidher mixtieq li dan il-perjodu jiġi estiż b’għaxar snin.

(4)

Ir-referenza għall-Jugoslavja fid-Deċiżjoni 2003/17/KE għandha titħassar. Is-Serbja, bħala membru tal-Iskemi tal-OECD għaċ-Ċertifikazzjoni tal-Varjetà taż-Żerriegħa li Timxi fil-Kummerċ Internazzjonali u membru tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Testijiet taż-Żerriegħa fir-rigward tat-teħid ta’ kampjun u l-ittestjar taż-żerriegħa, għandha tiġi miżjuda fil-lista ta’ pajjiżi terzi fl-Anness I għad-Deċiżjoni 2003/17/KE. Barra minn hekk, l-ismijiet ta’ xi awtoritajiet responsabbli għall-approvazzjoni u l-kontroll tal-produzzjoni, kif elenkati fl-Anness I tad-Deċiżjoni 2003/17/KE, inbidlu.

(5)

Id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni 2003/17/KE li jirreferu għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (4) għandhom jiġu mħassra, peress illi fil-kuntest ta’ din id-Deċiżjoni, l-applikazzjoni tagħhom tkun inkompatibbli mas-sistema ta’ setgħat delegati u dawk ta’ implimentazzjoni introdotti rispettivament mill-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat

(6)

Id-Deċiżjoni 2003/17/KE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2003/17/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

Artikolu 4 huwa mħassar.

(2)

Artikolu 5 huwa mħassar.

(3)

Fl-Artikolu 6 id-data “31 ta’ Diċembru 2012” hija sostitwita bid-data “31 ta’ Diċembru 2022”.

(4)

l-Anness I huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Din għandha tapplika mill-1 ta’ Jannar 2013.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, il-21 ta’ Novembru 2012.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ĠU C 351, 15.11.2012, p. 92.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Ottubru 2012 (għadha mhux ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2012.

(3)  ĠU L 8, 14.1.2003, p. 10.

(4)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANNESS

“ANNESS I

IL-PAJJIŻI, L-AWTORITAJIET U L-ISPEĊIJIET

Pajjiż (*)

Awtorità

Speċijiet imsemmija fid-Direttivi li ġejjin

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1 A 0Y9

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 - SANTIAGO DE CHILE

2002/54/KE

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/KE

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 “THE TERRACE”

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/KE

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Il-Ministeru tal-Agrikoltura awtorizza lill-istituzzjonijiet li ġejjin sabiex joħorġu ċ-ċertifikati OECD:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 - 21000 NOVI SAD

Maize Research Institute “ZEMUN POLJE”

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/KE

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/KE

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

US

USDA - Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/KE

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO - CANELONES

66/401/KEE

66/402/KEE

2002/57/KE

ZA

National Department of Agriculture,

c/o S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/KEE

66/402/KEE – fir-rigward biss ta’ Zea mays u Sorghum spp.

2002/57/KE


(*)  AR – l-Arġentina, AU – l-Awstralja, CA – il-Kanada, CL – iċ-Ċili, HR – il-Kroazja, IL – l-Iżrael, MA – il-Marokk, NZ – New Zealand, RS – is-Serbja, TR – it-Turkija, US – l-Istati Uniti, UY – l-Urugwaj, ZA – l-Afrika t’Isfel”.


Top