EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0837

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 837/2012 tat- 18 ta’ Settembru 2012 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ 6-fitażi (nru tal-KE 3.1.3.26) prodotta mill- Aspergillus oryzae (DSM 22594) bħala addittiv fl-ikel tat-tjur, tal-ħnienes miftuma, tal-ħnieżer għat-tismin u tal-ħnieżer nisa (id-dententur tal-awtorizzazzjoni huwa DSM Nutritional Products) Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 252, 19.9.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 280 - 281

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/837/oj

19.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 252/7


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 837/2012

tat-18 ta’ Settembru 2012

dwar l-awtorizzazzjoni ta’ 6-fitażi (nru tal-KE 3.1.3.26) prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594) bħala addittiv fl-ikel tat-tjur, tal-ħnienes miftuma, tal-ħnieżer għat-tismin u tal-ħnieżer nisa (id-dententur tal-awtorizzazzjoni huwa DSM Nutritional Products)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta’ din it-tip ta’ awtorizzazzjoni.

(2)

B’konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ 6-fitażi (nru tal-KE 3.1.3.26) prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594). Din l-applikazzjoni kienet akkumpanjata mid-dokumenti u d-dettalji meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3)

L-applikazzjoni tikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ 6-fitażi (nru tal-KE 3.1.3.26) prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594) bħala addittiv fl-għalf tat-tjur, tal-ħnienes miftuma, tal-ħnieżer għat-tismin u tal-ħnieżer nisa, li għandu jiġi kklassifikat fil-kategorija tal-addittivi “addittivi żootekniċi”.

(4)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ikkonkludiet fl-opinjoni tagħha tal-14 ta’ Diċembru 2011 (2), li s-6-fitażi (KE 3.1.3.26), prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594), skont il-kundizzjonijiet proposti tal-użu, ma għandhiex effett negattiv fuq saħħet l-annimali, saħħet il-bniedem jew fuq l-ambjent, u li l-użu tagħha jista’ jtejjeb l-utilizzazzjoni tal-fosfru fl-ispeċijiet kollha fil-mira. L-Awtorità hija tal-fehma li wara t-tqegħid fis-suq ma hemmx bżonn ta’ rekwiżiti speċifiċi ta’ monitoraġġ. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta’ analiżi tal-addittiv għall-għalf fl-għalf imressaq mil-Laboratorju ta’ Referenza stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(5)

Il-valutazzjoni tas-6-fitażi (EC 3.1.3.26) prodott mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594) turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previst fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għalhekk, l-użu ta’ din il-preparazzjoni għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-preparazzjoni speċifikata fl-Anness, li tifforma parti mill-kategorija “addittivi żootekniċi” u mill-grupp funzjonali “sustanzi li jtejbu d-diġestibbiltà”, hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutriment tal-annimali, dejjem skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta’ Settembru 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(1):2527.


ANNESS

Numru ta’ identifikazzjoni tal-addittiv

Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni

Addittiv

Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku

Speċi jew kategorija ta’ annimali

Età massima

Kontenut minimu

Kontenut massimu

Dispożizzjonijet oħra

Tmiem il-perjodu ta’ awtorizzazzjoni

Unitajiet ta’ attività/kg ta’ għalf komplet b’kontenut ta’ umdità ta’ 12 %

Il-kategorija tal-addittivi żootekniċi. Grupp funzjonali: sustanzi li jtejbu d-diġestibbiltà

4a18

DSM Nutritional Products

6-fitażi (KE 3.1.3.26)

 

Il-kompożizzjoni tal-addittiv

Preparazzjoni ta’ 6-fitażi (KE 3.1.3.26) prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594) b’attività minima ta’:

 

50 000  (1) FYT/g f’għamla solida

 

20 000 FYT/g f’għamla likwida

 

Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva

Preparazzjoni ta’ 6-fitażi (KE 3.1.3.26) prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 22594)

 

Metodu analitiku  (2)

Metodu kolorimetriku li jkejjel il-fosfat inorganiku rilaxxat bis-6-fitażi mill-fitat (ISO 30024:2009)

Tjur

Ħnieżer għat-tismin

Ħnienes (miftuma)

500 FYT

1.

Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura għall-ħażna, kemm żmien tista’ tinżamm il-ħażna, u l-istabbiltà għall-pelleting.

2.

Doża rakkomandata għall kull kilogramma ta’ għalf sħiħ:

tjur, ħnienes (miftuma) u ħnieżer għas-simna: 500-4 000 FYT;

ħnieżer nisa: 1 000 -4 000 FYT

3.

Għall-użu f’għalf li fih aktar minn 0,23 % ta’ fosforu marbut mal-fitin.

4.

Għas-sikurezza: iridu jintużaw protezzjoni għan-nifs, nuċċali u ingwanti waqt l-immaniġġjar

5.

Għall-użu fil-każ ta’ ħnienes li nfatmu sakemm jilħqu l-35 kg.

9.10.2022

Ħnieżer nisa

1 000 FYT


(1)  FYT 1 huwa l-ammont ta’ enżim li jirrilaxxa 1 μmol kull minuta ta’ fosfat mhux organiku mill-fitat f’kundizzjonijiet ta’ reazzjoni b’konċentrazzjoni ta’ fitat ta’ 5,0 mM b’pH ta’ 5,5 u 37.

(2)  Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta’ Referenza: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top