EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0435

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 435/2009 tas- 26 ta’ Mejju 2009 li jemenda l-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) fir-rigward ta’ ċerti kodiċijiet tan-Nomenklatura Maqgħuda

OJ L 128, 27.5.2009, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 309 - 311

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Imħassar b' 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/435/oj

27.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 128/12


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 435/2009

tas-26 ta’ Mejju 2009

li jemenda l-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) fir-rigward ta’ ċerti kodiċijiet tan-Nomenklatura Maqgħuda

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 234/79 tal-5 ta’ Frar 1979 fuq il-proċedura għall-aġġustament tan-nomenklatura tat-Tariffa Doganali Komuni użata għall-prodotti tal-agrikoltura (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 2 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (2) fih in-Nomenklatura Maqgħuda (NM) applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2009.

(2)

Xi kodiċijiet NM u deskrizzjonijiet li jidhru fl-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (3) ma għadhomx jaqblu man-NM.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(4)

Il-miżuri pprovduti b’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-kumitat ta’ ġestjoni għall-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 qed ikun emendat skont l-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 26 ta’ Mejju 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 34, 9.2.1979. p. 2.

(2)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(3)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.


ANNESS

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 huwa emendat kif ġej:

(1)

Il-Parti I (ċereali) hija emendata kif ġej:

(a)

Il-kodiċijiet NM 1702 30 91 u 1702 30 99 u d-deskrizzjonijiet ta’ magħhom huma sostitwiti b’dan li ġej:

“ex 1702 30 50

– – Oħrajn:

– – – F’forma ta’ trab abjad kristallin, mgħaqqad jew le, li fih, fl-istat xott, inqas minn 99 %, tal-piż, glukożju

ex 1702 30 90

– – – Oħrajn, li fihom, fl-istat xott, inqas minn 99 %, tal-piż, glukożju”

(b)

Id-deskrizzjoni, fil-kolonna 2, ta’ mal-kodiċijiet NM 2309 10 11 sa 2309 10 53 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“– – Li jkun fih il-lamtu, il-glukożju, il-ġulepp tal-glukożju, il-maltodextrin jew ġulepp tal-maltodextrin tas-subintestaturi 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 u 2106 90 55 jew prodotti tal-ħalib”;

(c)

Id-deskrizzjoni, fil-kolonna 2, ta’ mal-kodiċijiet NM ex 2309 90 sa 2309 90 53, hija sostitwita b’dan li ġej:

“Oħrajn:

– Prodotti msemmija fin-nota addizzjonali 5 tal-kapitolu 23 tan-Nomenklatura Magħquda

– Oħrajn, inklużi taħlitiet ippreparati minn qabel:

– – Li jkun fihom il-lamtu, il-glukożju, il-ġulepp tal-glukożju, il-maltodextrin jew ġulepp tal-maltodextrin tas-subintestaturi 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 u 2106 90 55 jew prodotti tal-ħalib:”;

(2)

Il-Parti III (zokkor) hija emendata kif ġej:

(a)

Fil-kolonna 1, “1702 60 95 u 1702 90 99” huma sostitwiti b’“1702 60 95 u 1702 90 95”;

(b)

Il-kodiċi NM “1702 90 60” u d-deskrizzjoni tal-prodott ta’ miegħu jitħassru;

(3)

Il-Parti X (prodotti tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati) hija emendata kif ġej:

(a)

Fid-deskrizzjoni tal-prodott ta’ mal-kodiċi NM ex 2001, fis-sitt inċiż, il-kodiċi NM “ex 2001 90 99” jiġi sostitwit bil-kodiċi NM “ex 2001 90 97”

(b)

Fid-deskrizzjoni tal-prodott ta’ mal-kodiċi NM ex 2007, fit-tieni inċiż, il-kodiċi NM “ex 2007 99 57” jiġi sostitwit bil-kodiċi NM “ex 2007 99 50” u l-kodiċi NM “ex 2007 99 98” jiġi sostitwit bil-kodiċi NM “ex 2007 99 97”;

(4)

Fil-kolonna 1 tal-Parti XI (banana), il-kodiċi NM “ex 2007 99 57” jiġi sostitwit bil-kodiċi NM “ex 2007 99 50” u l-kodiċi NM “ex 2007 99 98” jiġi sostitwit bil-kodiċi NM “ex 2007 99 97”;

(5)

Il-punt (b) fil-kolonna 1 tal-Parti XV (ċanga u vitella) huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-kodiċijiet NM “0206 10 91” u “0206 10 99” huma sostitwiti bil-kodiċi NM “0206 10 98”;

(b)

Il-kodiċijiet NM “1602 50 31 sa 1602 50 80” huma sostitwiti bil-kodiċijiet NM “1602 50 31 u 1602 50 95”;

(6)

Fl-punt (f) tal-kolonna 1 tal-Parti XX (laħam tat-tjur), il-kodiċijiet NM “1602 20 11” u “1602 20 19” huma sostitwiti bil-kodiċi NM “1602 20 10”;

(7)

Il-Parti XXI (prodotti oħra) hija emendata kif ġej:

(a)

Il-kodiċijiet NM “ex 0206 49” u “ex 0206 49 20” u d-deskrizzjoni tal-prodott ta’ magħhom huma sostitwiti b’dan li ġej

“ex 0206 49 00

– – Oħrajn

– – – Tal-majjal domestiku:

– – – – Għall-produzzjoni ta’ prodotti farmaċewtiċi (c)”

(b)

Il-kodiċi NM “0206 49 80” jitħassar;

(c)

Il-kodiċi NM “1602 90 41” u d-deskrizzjoni tal-prodott ta’ miegħu jitħassru;

(d)

Fil-Kolonna 1, il-kodiċi NM “1602 90 98” huwa sostitwita bil-kodiċi NM “1602 90 99”.


Top