EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0433

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 433/2009 tas- 26 ta’ Mejju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1282/2006 dwar liċenzji ta' esportazzjoni u rifużjonijiet dwar esportazzjonijiet tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib

OJ L 128, 27.5.2009, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/433/oj

27.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 128/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 433/2009

tas-26 ta’ Mejju 2009

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1282/2006 dwar liċenzji ta' esportazzjoni u rifużjonijiet dwar esportazzjonijiet tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u partikolarment l-Artikoli 170 u 171 tiegħu, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 1(2)(b) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2008 tat-23 ta’ April 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni u ta’ ċertifikati ta’ iffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli (2), jipprovdi li għandhom jiġu ppreżentati liċenzji tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti. Għall-għanijiet ta’ ċarezza, jeħtieġ li titħassar id-dispożizzjoni ekwivalenti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1282/2006 tas-17 ta’ Awwissu 2006 li jistipula regoli dettaljati speċjali għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 dwar liċenzji ta' esportazzjoni u rifużjonijiet dwar esportazzjonijiet tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (3).

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 57/2009 tat-22 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib (4) eskluda mill-għoti ta' rifużjoni, mit-23 ta’ Jannar 2009 'l quddiem, l-esportazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 36(1), tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 tal-15 ta’ April 1999 li jistabbilixxi regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta’ prodotti agrikoli (5). B’riżultat ta’ dan it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006 ma għadux jgħodd u għandu jitħassar.

(3)

L-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b’sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni (6) jipprovdi d-dokumenti li għandhom jiġu ppreżentati biex juru l-prestazzjoni tal-kummerċ ma’ pajjiżi terzi. Bil-għan li tintlaħaq armonizzazzjoni u koerenza, huwa xieraq li jkun hemm referenza għal dak l-Artikolu fis-sistemi fejn jeħtieġ li tintwera prestazzjoni tal-kummerċ skont ir-Regolament (KE) Nru 1282/2006. L-Artikoli 24(3) u 30(1) tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006 għandhom jiġu emendati skont dan.

(4)

L-Artikolu 27 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1282/2006 jipprovdi li liċenzji li jinħarġu skont dawk id-dispożizzjonijiet huma validi biss għall-esportazzjoni lejn l-Istati Uniti tal-Amerika. Biex ikun żgurat dak u bi skop li jintlaħaq użu massimu tal-kwota, il-garanzija għandha tiġi rilaxxata biss mal-preżentazzjoni ta’ dokument tat-trasport kif ipprovdut fl-Artikolu 16(3) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999. L-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006 għandu jiġi emendat skont dan. Biex il-garanziji għal-liċenzji tal-esportazzjoni lejn ir-Repubblika Domenikana jiġu rilaxxati huwa xieraq, li jintalab id-dokument tat-trasport kif ipprovdut fl-Artikolu 16(3) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999, bl-iskop li jintlaħqu l-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni u sabiex jeħfief il-piż amministrattiv tal-esportatur. L-Artikolu 34(3) tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(5)

Il-Kapitolu 4 tat-Taqsima I tat-Tieni Parti tal-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (7) ġie emendat. L-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1282/2006 għandu jiġi emendat skont dan.

(6)

L-Artikolu 16 u l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati tal-CARIFORUM minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (8), jipprovdi għall-kwota tariffarja ta’ trab tal-ħalib li qabel kienet tinstab fil-Memorandum ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Domenikana dwar il-protezzjoni fuq l-importazzjoni tat-trab tal-ħalib fir-Repubblika Domenikana (9), jipprovdi għall-kwota tariffarja ta’ trab tal-ħalib li qabel kienet tinstab fil-Memorandum ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Domenikana dwar il-protezzjoni fuq l-importazzjoni tat-trab tal-ħalib fir-Repubblika Domenikana (10), approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE (11). L-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 1282/2006 għandu jiġi emendat skont dan.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 1282/2006 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(8)

Għandu jkun ipprovdut li xi wħud mid-dispożizzjonijiet emendati ma għandhomx japplikaw għal-liċenzji li kienu nħarġu diġà.

(9)

Il-miżuri pprovduti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni tal-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1282/2006 huwa emendat kif ġej:

(1)

Il-Paragrafu 1 tal-Artikolu 3 ġie mħassar.

(2)

Fl-Artikolu 24(3), għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Il-prova ta’ kummerċ kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandha tingħata skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 (*).

(*)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.”"

(3)

Fl-Artikolu 27 jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

“Il-garanziji għal-liċenzji tal-esportazzjoni jiġu rilaxxati meta tkun ippreżentata l-prova msemmija fl-Artikolu 32(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2008 (**) flimkien mad-dokument tat-trasport imsemmi fl-Artikolu 16(3) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 fejn titniżżel bħala destinazzjoni l-Istati Uniti tal-Amerika.

(**)  ĠU L 114, 26.4.2008, p. 3.”"

(4)

Fl-Artikolu 30(1), it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Il-prova ta’ kummerċ kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandha tingħata skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006.”

(5)

Fl-Artikolu 34(3), il-punt (a) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

mal-preżentazzjoni tal-prova msemmija fl-Artikolu 32(2) tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 flimkien mad-dokument tat-trasport imsemmi fl-Artikolu 16(3) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 fejn titniżżel bħala destinazzjoni r-Repubblika Domenikana;”

(6)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-grupp Nru 7, l-annotazzjonijiet “0402 91 11 9370, 0402 91 31 9300” għandhom jinbidlu bi “0402 91 10 9370, 0402 91 30 9300”;

(b)

fil-grupp Nru 9, l-annotazzjonijiet “0402 99 11 9350, 0402 99 31 9150, 0402 99 31 9300” għandhom jinbidlu bi “0402 99 10 9350, 0402 99 31 9300”;

(ċ)

il-gruppi Nru 8 u 10 għandhom jitħassru.

(7)

L-Anness IV għandu jinbidel bit-test fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 1(3) għandu japplika għal-liċenzji tal-esportazzjoni maħruġa għas-sena tal-kwoti 2010 u ta' wara.

L-Artikolu 1(5) għandu japplika għal-liċenzji tal-esportazzjoni maħruġa għas-sena tal-kwoti li tibda fl-1 ta’ Lulju 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 26 ta’ Mejju 2009.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 114, 26.4.2008, p. 3.

(3)  ĠU L 234, 29.8.2006, p. 4.

(4)  ĠU L 19, 23.1.2009, p. 5.

(5)  ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11.

(6)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(7)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

(8)  ĠU L 289, 30.10.2008, p. 3.

(9)  ĠU L 289, 30.10.2008, p. 1.

(10)  ĠU L 218, 6.8.1998, p. 46.

(11)  ĠU L 218, 6.8.1998, p. 45.


ANNESS

“ANNESS IV

L-annotazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 32(c)

—   bil-Bulgaru: Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006:

тарифна квота за периода 1.7… г. — 30.6… г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение 2008/805/ЕО на Съвета.

—   bl-Ispanjol: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.…, con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del Consejo.

—   biċ-Ċek: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006:

celní kvóta na období od 1. 7. … do 30. 6. … pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   bid-Daniż: Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006:

toldkontingent for 1.7…-30.6… for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.

—   bil-Ġermaniż: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…-30.6.… gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates genehmigt wurde.

—   bl-Estonjan: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jagu:

ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7…–30.6….

—   bil-Grieg: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1282/2006:

δασμολογική ποσόστωση 1.7…-30.6…, για τη σκόνη γαλάκτος σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της συμφωνίας οικονομικής σύμπραξης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή αφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/EΚ του Συμβουλίου.

—   bl-Ingliż: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006:

tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision 2008/805/EC.

—   bil-Franċiż: Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1282/2006:

contingent tarifaire pour la période du 1.7… au 30.6…, pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.

—   bit-Taljan: capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006:

contingente tariffario per l'anno 1.7…-30.6…, per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

—   bil-Latvjan: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3. iedaļā:

Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.

—   bil-Litwan: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.

—   bl-Ungeriż: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza:

az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás – amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá – III. mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

—   bil-Malti: Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006:

kwota tariffarja għal 1.7…-30.6…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.

—   bl-Olandiż: hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1282/2006:

tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad.

—   bil-Pollakk: rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006:

kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE.

—   bil-Portugiż: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006:

Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7.…-30.6.…, ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.

—   bir-Rumen: capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006:

contingent tarifar pentru anul 1.7…-30.6, pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a Consiliului.

—   bis-Slovakk: kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006:

colná kvóta na obdobie od 1. júla … do 30. júna … na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi fóra CARIFORUM na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   bis-Sloven: poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006:

Tarifna kvota za obdobje 1.7…–30.6… za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.

—   bil-Finlandiż: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa:

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7…–30.6… välisenä aikana.

—   bl-Iżvediż: Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1282/2006:

tullkvot för 1.7…–30.6… för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars undertecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.”


Top