Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1533

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1533/2007 tas- 17 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006 u (KE) Nru 41/2007, rigward l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti ħażniet ta' ħut

OJ L 337, 21.12.2007, p. 21–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1533/oj

21.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 337/21


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1533/2007

tas-17 ta’ Diċembru 2007

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006 u (KE) Nru 41/2007, rigward l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti ħażniet ta' ħut

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 20 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2004 tas-26 ta’ Frar 2004 li jistabbilixxi miżuri għall-irkuprar ta’ l-istokkijiet ta’ merluzz (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 8 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006 (3) jistabbilixxi għall-2007 u l-2008 l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Komunità għal ċerti ħażniet ta’ ħut li jgħixu fil-baħar fond.

(2)

Il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Grigal ta’ l-Atlantiku (NEAFC) fil-laqgħa straordinarja tagħha f'Ġunju 2007 iddeċidiet li testendi r-rakkomandazzjonijiet dwar projbizzjoni fuq is-sajd għall-Orange roughy fiż-Żona Regolatorja tan-NEAFC matul it-tieni nofs ta’ l-2007. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu implimentati fil-liġi Komunitarja.

(3)

Il-kondizzjonijiet li japplikaw għas-sajd f'ċerti żoni jeħtieġ li jiġu ċċarati sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-Ftehim tad-19 ta’ Diċembru 1966 bejn in-Norveġja, id-Danimarka u l-IŻvezja dwar l-aċċess reċiproku għas-sajd fl-Iskagerrak u l-Kattegat. Għalhekk jeħtieġ li ssir emenda.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 41/2007 (4) jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċertu ħażniet ta’ ħut u gruppi ta’ ħażniet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji, f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta’ qbid.

(5)

Wara konsultazzjonijiet bejn il-Komunità u l-Islanda fit-28 ta’ Marzu 2007, intlaħaq arranġament dwar il-kwoti għall-bastimenti Islandiżi li jistgħu jinqabdu mill-kwota Komunitarja li ġiet allokata skond il-Ftehim tagħha mal-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Lokali tal-Groenlandja qabel it-30 ta’ April 2007 u għal bastimenti Komunitarji li jistadu għar-Redfish fiż-Żona Ekonomika Esklussiva ta’ l-Islanda bejn Lulju u Diċembru. Dan l-arranġament għandu jiġi implimentat fil-liġi Komunitarja.

(6)

Il-kondizzjonijiet li japplikaw għas-sajd f'ċerti żoni għal għadd ta’ TACs jeħtieġ li jiġu ċċarati sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-Ftehim tad-19 ta’ Diċembru 1966 bejn in-Norveġja, id-Danimarka u l-IŻvezja dwar l-aċċess reċiproku għas-sajd fl-Iskagerrak u l-Kattegat. Għalhekk jeħtieġ li ssir emenda.

(7)

Fir-rigward ta’ l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 tas-6 ta’ Mejju 1996 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tat-TACs u l-kwoti (5), għandu jiġi ċċarat l-istatus xjentifiku ta’ ċerti ħażniet.

(8)

Skond ir-Regolament (KE) Nru 847/96, meta aktar minn 75 % tat-TAC prekawzjonali tiġi utilizzata qabel il-31 ta’ Ottubru tas-sena ta’ l-applikazzjoni tagħha, Stat Membru bi kwota għall-ħażna li għaliha tkun ġiet ifissata t-TAC jista’ jitlob żieda fit-TAC. Talba bħal cin mill-Olanda tqieset bħala ġustifikata fir-rigward tal-Barbun Imperjali u l-Partun fl-ilmijiet tal-KE ta’ IIa u IV u għandha tiġi implimentata.

(9)

Wara konsultazzjonijiet bil-miktub bejn il-Komunità u l-Gżejjer Faroe, intlaħaq qbil dwar l-aċċess fir-rigward ta’ l-Aringi fl-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali taż-żoni I u II ta’ l-ICES. Dan l-arranġament għandu jiġi implimentat fil-liġi Komunitarja.

(10)

Skond il-Protokoll għall-Ftehim ta’ Sħubija għas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Groenlandja (6), ammont addizzjonali ta’ ħalibatt ta’ Greenland ġie allokat lill-Komunità fil-Lvant tal-Groenlandja fl-2007. Dan l-arranġament għandu jiġi implimentat fil-liġi Komunitarja.

(11)

Il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Grigal ta’ l-Atlantiku (NEAFC) fil-laqgħa straordinarja tagħha f'Ġunju 2007 adottat rakkomandazzjonijiet dwar il-miżuri ta’ konservazzjoni u ġestjoni fiż-Żona Regolatorja tan-NEAFC fl-2007 għar-Redfish f'ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II ta’ l-ICES. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu implimentati fil-liġi Komunitarja.

(12)

Il-kondizzjonijiet għal bastimenti ssostitwiti jew irtirati fir-rigward ta’ l-allokazzjoni ta’ jiem addizzjonali għall-waqfien permanenti ta’ l-attivitajiet tas-sajd għandhom jiġu ċċarati, peress li r-referenza għal ċerti bastimenti kkonċernati mil-limitazzjonijiet ta’ l-isforz tas-sajd hija indikata b'mod inkorrett.

(13)

Id-deroga mill-ħtiġiet ta’ tnissil fl-Annessi IIA, IIB u IIC għar-Regolament (KE) Nru 41/2007 għal bastimenti mgħammra b'sistemi ta’ monitoraġġ tal-bastimenti fir-rigward tal-messaġġi dwar l-isforzi tas-sajd għandha tiġi ċċarata.

(14)

It-titolu ta’ l-Anness IIB għar-Regolament (KE) Nru 41/2007 għandu jiġi korrett sabiex tiġi żgurata l-konsistenza ma’ l-ambitu ta’ dak l-Anness.

(15)

L-indikazzjoni tat-tul ta’ l-irkaptu passiv għandu jinbidel minn 2.5 kilometri għal 5 mili nawtiċi sabiex jiġi żgurat li s-sikurezza fil-manipular tax-xbieki ma tkunx imxekkla fid-dawl tar-regoli eżistenti għall-immarkar u l-identifikazzjoni ta’ rkaptu tas-sajd passiv fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 356/2005 ta’ l-1 ta’ Marzu 2005 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-immarkar u l-identifikazzjoni ta’ rkaptu tas-sajd passiv u xbieki tat-tkarkir bit-travu (7) u ċerti regoli speċifiċi dwar l-użu ta’ l-għeżula tal-garġi.

(16)

Ir-Regolamenti (KE) Nru 2015/2006 u (KE) Nru 41/2007 għandhom għaldaqstant jiġu emendati kif meħtieġ,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 2015/2006

Il-Parti 2 ta’ l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 2015/2006 għandha tiġi emendata skond Anness I għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 41/2007

Ir-Regolament (KE) Nru 41/2007 huwa b’ dan emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 10 għandu jinbidel b'dan li ġej:

“Artikolu 10

Limiti ta’ l-aċċess

1.   L-ebda sajd minn bastimenti tal-Komunità m'għandu jsir fi Skagerrak fil-limiti ta’ 12-il mil nawtiku mil-linji bażi tan-Norveġja. Madankollu, il-bastimenti li jtajru l-bandiera tad-Danimarka jew l-IŻvezja għandhom jitħallew jistadu sa erba' mili mil-linji bażi tan-Norveġja.

2.   Is-sajd b’bastimenti tal-Komunità fl-ilmijiet taħt il-ġurisdizzjoni ta’ l-Islanda għandu jkun limitat għaż-żona definita bil-linji dritti li sekwenzjalment jgħaqqdu l-koordinati li ġejjin:

 

Żona tal-Lbiċ

1.

63°12′N u 23°05′W minn 62°00′N u 26°00′W,

2.

62°58′N u 22°25′W,

3.

63°06′N u 21°30′W,

4.

63°03′N u 21°00′W minn hemm 180°00′S;

 

Żona tax-Xlokk

1.

63°14′N u 10°40′W,

2.

63°14′N u 11°23′W,

3.

63°35′N u 12°21′W,

4.

64°00′N u 12°30′W,

5.

63°53′N u 13°30′W,

6.

63°36′N u 14°30′W,

7.

63°10′N u 17°00′W minn hemm 180°00′S.”

(2)

L-Annessi IA, IB, IIA, IIB, IIC u III għar-Regolament (KE) Nru 41/2007 għandhom jiġu emendati skond l-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 17 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

J. SILVA


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 865/2007 (ĠU L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  ĠU L 70, 9.3.2004, p. 8. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 441/2007 (ĠU L 104, 21.4.2007, p. 28).

(3)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2015/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jiffissa għall-2007 u l-2008 l-opportunitajiet ta’ sajd ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji għal ċerti stokkijiet tal-baħar fond (ĠU L 384, 29.12.2006, p. 28). Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 754/2007 (ĠU L 172, 30.6.2007, p. 26).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 41/2007 tal-21 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti ħażniet ta’ ħut u gruppi ta’ ħażniet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti Komunitarji, f'ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta’ qbid (ĠU L 15, 20.1.2007, p. 1.) Ir-Regolament tal-Kummissjoni kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 898/2007 (ĠU L 196, 28.7.2007, p. 22).

(5)  ĠU L 115, 9.5.1996, p. 3.

(6)  ĠU L 172, 30.6.2007, p.4.

(7)  ĠU L 56, 2.3.2005, p. 8. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1805/2005 (ĠU L 290, 4.11.2005, p. 12).


ANNESS I

Fl-Anness għar-Regolament (KE) Nru 2015/2006, il-Parti 2 hija b' dan emendata kif ġej:

(1)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Roundnose grenadier fiż-żona IIIa ta' l-ICES u fl-ilmijiet Komunitarji ta' ta' IIIbcd għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Roundnose grenadier

Coryphaenoides rupestris

Żona

:

IIIa u l-ilmijiet Komunitarji ta' IIIbcd

Sena

2007

2008

Danimarka

1 002

946

Ġermanja

6

5  (1)

Żvezja

52

49

KE

1 060

1 000

 

(2)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Orange roughy fiż-żona VI ta' l-ICES (ilmijiet Komunitarji u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi) għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Orange roughy

Hoplostethus atlanticus

Żona

:

VI (ilmijiet Komunitarji)

Sena

2007

2008

Spanja

6

4

Franza

33

22

Irlanda

6

4

Renju Unit

6

4

KE

51

34 ”

 

(3)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Orange roughy fiż-żona VII ta' l-ICES (ilmijiet Komunitarji u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi) għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Orange roughy

Coryphaenoides rupestris

Żona

:

VII (ilmijiet Komunitarji)

Sena

2007

2008

Spanja

1

1

Franza

147

98

Irlanda

43

29

Renju Unit

1

1

Oħrajn (2)

1

1

KE

193

130

 

(4)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi ta' Orange roughy fl-ilmijiet Komunitarji u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi ta' żoni I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII u XIV ta' ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Orange roughy

Hoplostethus atlanticus

Żona

:

L-ilmijiet Komunitarji ta' I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII u XIV

Sena

2007

2008

Spanja

4

3

Franza

23

15

Irlanda

6

4

Portugall

7

5

Renju Unit

4

3

KE

44

30 ”

 


(1)  Il-kwota tista' tinstad fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIa, IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES biss.”

(2)  Esklussivament għal qabdiet inċidentali. Mhux permess sajd dirett taħt din il-kwota.”


ANNESS II

L-Annessi għar-Regolament (KE) Nru 41/2007 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness IA:

(a)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Lipp fiż-żona IIIa ta' l-ICES u l-ilmijiet tal-KE fiż-żoni IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Lipp

Molva molva

Żona

:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

LIN/03.

Belġju

8  (1)

TAC Prekawzjonali
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Danimarka

62

Ġermanja

8  (1)

Żvezja

24

Renju Unit

8  (1)

KE

109

(b)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Awwista tan-Norveġja fiż-żona IIIa ta' l-ICES u fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona

:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

NEP/3A/BCD

Danimarka

3 800

TAC Analitiku
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Ġermanja

11  (2)

Żvezja

1 359

KE

5 170

TAC

5 170

(ċ)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Awwista tan-Norveġja fiż-żona VII ta' l-ICES għandha tinbidel b’dan li ġej:

“Speċi

:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona

:

VII

NEP/07.

Spanja

1 509

TAC Analitiku
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Franza

6 116

Irlanda

9 277

Renju Unit

8 251

KE

25 153

TAC

25 153 ”

(d)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Awwista tan-Norveġja fiż-żona VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe ta' l-ICES għandha tinbidel b’dan li ġej:

“Speċi

:

Awwista tan-Norveġja

Nephrops norvegicus

Żona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

NEP/8ABDE.

Spanja

259

TAC Analitiku
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Franza

4 061

KE

4 320

TAC

4 320 ”

(e)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi ta' Barbun Imperjali u Partun fl-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Barbun Imperjali u Partun

Psetta maxima u Scopthalmus rhombus

Żona

:

L-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

T/B/2AC4-C

Belġju

386

TAC Prekawzjonali
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Danimarka

825

Ġermanja

211

Franza

99

Olanda

2 923

Żvezja

6

Renju Unit

813

KE

5 263

TAC

5 263 ”

(f)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Lingwata komuni fiż-żona IIIa ta' l-ICES u fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona

:

IIIa, l-ilmijiet tal-KE ta' IIIb, IIIc u IIId

SOL/3A/BCD

Danimarka

755

TAC Analitiku
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Ġermanja

44  (3)

Olanda

73  (3)

Żvezja

28

KE

900

TAC

900

(g)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Mazzola griża fiż-żona IIIa ta' l-ICES; fl-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali taż-żoni I, V, VI, VII, VIII, XII u XIV ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Mazzola griża

Squalus acanthias

Żona

:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta' I, V, VI, VII, VIII, XII u XIV

DGS/135X14

KE

2 828  (4)

TAC Prekawzjonali
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

TAC

2 828

(h)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Norway pout fiż-żona IIIa ta' l-ICES u fl-ilmijiet Komunitarji taż-żoni IIa u IV ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Norway pout

Trisopterus esmarki

Żona

:

IIIa; l-ilmijiet tal-KE ta' IIa u IV

NOP/2A3A4.

Danimarka

0

TAC Analitiku
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Ġermanja

0  (5)

Olanda

0  (5)

KE

0

Norveġja

1 000  (6)  (7)

TAC

Mhux rilevanti

2)

Fl-Anness IB:

(a)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Aringi fl-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali taż-żoni I u II ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Aringi

Clupea harengus

Żona

:

Ilmijiet tal-KE u dawk Internazzjonali ta’ I u II

HER/1/2.

Belġju

30

TAC Analitiku
L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Danimarka

28 550

Ġermanja

5 000

Spanja

94

Franza

1 232

Irlanda

7 391

Olanda

10 217

Polonja

1 445

Portugall

94

Finlandja

442

Żvezja

10 580

Renju Unit

18 253

KE

83 328

Norveġja

74 995  (8)

Gżejjer Faroe

10 834  (8)

TAC

1 280 000


Kondizzjonijiet speċjali:

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jittieħdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni speċifikati:


 

L-ilmijiet Norveġiżi fit-Tramuntana ta' 62° N u ż-żona ta' sajd madwar Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

Belġju

30  (9)

Danimarka

28 550  (9)

Ġermanja

5 000  (9)

Spanja

94  (9)

Franza

1 232  (9)

Irlanda

7 391  (9)

Olanda

10 217  (9)

Polonja

1 445  (9)

Portugall

94  (9)

Finlandja

442  (9)

Żvezja

10 580  (9)

Renju Unit

18 253  (9)


 

L-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe ta' II u Vb, fit-Tramuntana ta’ 62°

(HER/*25B-F)

Belġju

3

Danimarka

3 712

Ġermanja

650

Spanja

12

Franza

159

Irlanda

960

Olanda

1 329

Polonja

187

Portugall

12

Finlandja

56

Żvezja

1 374

Renju Unit

2 374

(b)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Capelin fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Capelin

Mallotus villosus

Żona

:

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' V u XIV

CAP/514GRN

L-Istati Membri kollha

0

 

KE

28 490  (10)  (11)

TAC

Mhux rilevanti

(ċ)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Ħalibatt ta' Greenland fl-ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Ħalibatt ta' Greenland

Reinhardtius hippoglossoides

Żona

:

L-ilmijiet tal-Groenlandja ta' V u XIV

GHL/514GRN

Ġermanja

6 718

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

Renju Unit

353

KE

7 946  (12)

TAC

Mhux rilevanti

(d)

L-iskrizzjoni li ġejja dwar l-ispeċi Redfish fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II ta' l-ICES għandha tiddaħħal wara l-iskrizzjoni dwar ir-Redfish fl-ilmijiet Norveġiżi ta' I u II:

“Speċi

:

Redfish

Sebastes spp.

Żona

:

L-ilmijiet internazzjonali taż-żoni I u II ta' l-ICES

RED/1/2INT

KE

Mhux rilevanti (13)

L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax.
L-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 japplika.

TAC

15 500  (14)

(e)

L-iskrizzjoni dwar l-ispeċi Redfish fl-ilmijiet ta' l-Islanda fiż-żona Va ta' l-ICES għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Speċi

:

Redfish

Sebastes spp.

Żona

:

L-ilmijiet ta' l-Islanda ta' Va

RED/05A-IS

Belġju

100  (15)  (16)

 

Ġermanja

1 690  (15)  (16)

Franza

50  (15)  (16)

Renju Unit

1 160  (15)  (16)

KE

3 000  (15)  (16)

TAC

Mhux rilevanti

3)

Fl-Anness IIA:

(a)

Il-punt 10.1 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“10.1.

Għadd ta' jiem addizzjonali li fihom bastiment jista' jkun preżenti fiż-żona fejn ikollu abbord kwalunkwe rkaptu msemmi fil-punt 4.1 jista' jkun allokat lil Stati Membri mill-Kummissjoni abbażi tal-waqfien permanenti mill-attivitajiet tas-sajd li seħħew mill-1 ta’ Jannar 2002. L-isforz magħmul fl-2001, imkejjel f'jiem kilowatt, tal-bastimenti rtirati li jużaw l-irkaptu rilevanti fiż-żona rilevanti għandu jinqasam bl-isforz magħmul mill-bastimenti kollha li użaw dak l-irkaptu fl-2001. L-għadd ta' jiem addizzjonali mbagħad jiġi kkalkolat permezz tal-multiplikazzjoni tal-proporzjon li tirriżulta, bl-għadd ta' jiem li kienu ġew allokati oriġinarjament.

Kwalunkwe parti ta’ jum li tirriżulta minn dan il-kalkolu għandha tiġi aġġustata għall-eqreb jum sħiħ. Dan il-punt m'għandux japplika fejn bastiment ġie mibdul skond il-punt 5.1 jew meta l-irtirar ikun diġà intuża fi snin preċedenti biex jinkisbu jiem miżjuda fuq il-baħar.”

(b)

Il-punt 22 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“22.   Messaġġi dwar l-isforz tas-sajd

B'deroga għall-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2004 li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru ta' ħażniet ta' merluzz (*), il-bastimenti mgħammra b'sistemi ta' monitoraġġ tal-bastimenti skond l-Artikolu 5 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 2244/2003 għandhom jiġu esklużi mill-ħtiġiet ta' tnissil stipulati fl-Artikolu 19c tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2847/93.

(*)  ĠU L 70, 9.3.2004, p. 8.”"

4)

Fl-Anness IIB:

(a)

It-titolu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“L-ISFORZI TAS-SAJD GĦALL-BASTIMENTI FIL-KUNTEST TA' L-IRKUPRU TA' ĊERTI ĦAŻNIET TA' MARLOZZ TAN-NOFSINHAR U AWWISTA TAN-NORVEĠJA FIŻ-ŻONI VIIIc U IXa, ĦLIEF IL-GOLF TA' CADIZ”.

(b)

Il-punt 9,1 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“9.1.

Għadd ta' jiem addizzjonali li fihom bastiment jista' jkun preżenti fiż-żona fejn jkollu abbord kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta' l-irkaptu tas-sajd imsemmija fil-punt 3 jista' jkun allokat lil Stati Membri mill-Kummissjoni abbażi tal-waqfien permanenti mill-attivitajiet tas-sajd li saru mill-1 ta’ Jannar 2004 jew skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 2792/1999 jew li jirriżultaw minn ċirkostanzi oħrajn debitament motivati mill-Istati Membri. Kwalunkwe bastiment li jista' juri li tneħħa b'mod definit miż-żona jista' wkoll ikun ikkunsidrat. L-isforz li sar fl-2003 mkejjel f'jiem kilowatt, tal-bastimenti rtirati li jużaw l-irkaptu inkwistjoni fiż-żona rilevanti għandu jiġi diviż bl-isforz magħmul mill-bastimenti kollha li użaw dak l-irkaptu tul l-istess sena. L-għadd ta' jiem addizzjonali mbagħad jiġi kkalkolat permezz tal-multiplikazzjoni tal-proporzjon li tirriżulta, bin-numru ta' jiem li kienu ġew allokati oriġinarjament. Kwalunkwe parti ta’ jum li tirriżulta minn dan il-kalkolu għandha tiġi aġġustata għall-eqreb jum sħiħ. Dan il-punt m'għandux japplika fejn bastiment ġie mibdul skond il-punt 4.1 jew meta l-irtirar ikun diġà intuża fi snin preċedenti biex jinkisbu jiem miżjuda fuq il-baħar.”

(ċ)

Il-punt 17 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“17.   Messaġġi dwar l-isforz tas-sajd

L-Artikoli 19b, 19c, 19d, 19e u 19k tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 għandhom japplikaw għall-bastimenti li jġorru abbord gruppi ta' rkaptu tas-sajd definit fil-punt 3 ta' dan l-Anness u joperaw fiż-żona definita fil-punt 1 ta' dan l-Anness. Bastimenti mgħammra b’sistemi ta’ monitoraġġ tal-bastimenti skond l-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 2244/2003 għandhom ikunu esklużi mill-ħtiġiet ta' tnissil stipulati fl-Artikolu 19c tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2847/93.”

5)

Fl-Anness IIC:

(a)

Il-punt 9.1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“9.1.

Għadd ta' jiem addizzjonali li fihom bastiment jista' jkun preżenti fiż-żona fejn jkollu abbord kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta' l-irkaptu tas-sajd imsemmija fil-punt 3 jista' jkun allokat lil Stati Membri mill-Kummissjoni abbażi tal-waqfien permanenti mill-attivitajiet tas-sajd li saru mill-1 ta’ Jannar 2004 jew skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 2792/1999 jew li jirriżultaw minn ċirkostanzi oħrajn debitament motivati mill-Istati Membri. Kwalunkwe bastiment li jista' juri li tneħħa b'mod definit miż-żona jista' wkoll ikun ikkunsidrat. L-isforz li sar fl-2003 mkejjel f'jiem kilowatt, tal-bastimenti rtirati li jużaw l-irkaptu inkwistjoni fiż-żona rilevanti għandu jiġi diviż bl-isforz magħmul mill-bastimenti kollha li użaw dak l-irkaptu tul l-istess sena. L-għadd ta' jiem addizzjonali imbagħad jiġi kkalkolat permezz tal-multiplikazzjoni tal-proporzjon li tirriżulta, bl-għadd ta' jiem li kienu ġew allokati oriġinarjament. Kwalunkwe parti ta’ jum li tirriżulta minn dan il-kalkolu għandha tiġi aġġustata għall-eqreb jum sħiħ. Dan il-punt m'għandux japplika fejn bastiment ġie mibdul skond il-punt 4.1 jew meta l-irtirar ikun diġà intuża fi snin preċedenti biex jinkisbu jiem miżjuda fuq il-baħar.”

(b)

Il-punt 16 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“16.   Messaġġi dwar sforzi tas-sajd

L-Artikoli 19b, 19c, 19d, 19e u 19k tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93 għandhom japplikaw għall-bastimenti li jġorru abbord gruppi ta' rkaptu tas-sajd definit fil-punt 3 ta' dan l-Anness u joperaw fiż-żona definita fil-punt 1 ta' dan l-Anness. Bastimenti mgħammra b’sistemi ta’ monitoraġġ tal-bastimenti skond l-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 2244/2003 għandhom ikunu esklużi mill-ħtiġiet ta' tnissil stipulati fl-Artikolu 19c tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2847/93.”

6)

Fl-Anness III:

Il-punt 9.4(a) għandu jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

Għeżula tal-garġi b'qies il-malji daqs jew akbar minn 120 mm u anqas minn 150 mm, sakemm ma jintużawx f'ilmijiet ta' anqas minn 600 metru fond muri fuq il-mappa, ikunu ta' mhux aktar minn 100 malja fond, għandhom proporzjon tad-dendil ta' mhux anqas minn 0.5, u huma armati b'sufruni jew oġġetti oħra li jżommuhom fil-wiċċ. Kull rimja għandha tkun ta' massimu 5 mili nawtiċi fit-tul, u t-tul totali tar-rimjiet kollha użati f'waqt wieħed m'għandux jaqbeż il-25 km għal kull bastiment. Il-ħin massimu fl-ilma għandu jkun ta' 24 siegħa; jew”.


(1)  Il-kwota tista' tinstad fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIa, IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES biss.”

(2)  Il-kwota tista' tinstad fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIa, IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES biss.”

(3)  Il-kwota tista' tinstad fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIIa, IIIb, IIIc u IIId ta' l-ICES biss.”

(4)  Id-Danimarka u l-IŻvezja biss jistgħu jistadu fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IIIa ta' l-ICES”

(5)  Il-kwota tista' tinstad fl-ilmijiet tal-KE taż-żoni IIa, IIIa, u IV ta' l-ICES biss.

(6)  Din il-kwota tista’ tinstad fiż-żona ta' l-ICES VIa fit-Tramuntana ta’ 56° 30' N.

(7)  Bħala qabdiet inċidentali biss.”

(8)  Il-qabdiet meħuda minn din il-kwota għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja u tal-Gżejjer Faroe (kwota ta' aċċess). Din il-kwota tista’ tinstad fl-ilmijiet tal-KE fit-Tramuntana ta’ 62° N.

(9)  Meta t-total tal-qabdiet ta' l-Istati Membri kollha jkun laħaq 74 995 tunnellata, m'għandu jkun permess l-ebda qbid ulterjuri.”

(10)  Li minnhom 28 490 tunnellata huma allokati lill-Islanda.

(11)  Għandu jinstad qabel it-30 ta’ April 2007.”

(12)  Li minnhom 800 tunnellata huma allokati lin-Norveġja u 75 tunnellata lill-Gżejjer Faroe.”

(13)  L-attivitajiet tas-sajd għandhom ikunu limitati għal dawk il-bastimenti li qabel kienu involuti f'sajd għar-Redfish fiż-żona Regolatorja tan-NEAFC.

(14)  Jista’ jinstad fil-perjodu mill-1 ta’ Settembru sal-15 ta’ Novembru 2007. It-TAC tinkludi l-qabdiet inċidentali kollha.”

(15)  Inklużi l-qabdiet sekondarji inevitabbli (il-merluzz mhux permess).

(16)  Li għandhom jinstadu bejn Lulju u Diċembru.”


Top