Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1519

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1519/2007 tad- 19 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2430/1999, (KE) Nru 418/2001 u (KE) Nru 162/2003 fir-rigward tat-termini ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ ċerti addittivi fl-oġġetti ta’ l-għalf li jagħmlu parti mill-grupp tal-coccidiostats u ta’ sustanzi mediċinali oħrajn (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

OJ L 335, 20.12.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 132 - 133

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1519/oj

20.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 335/15


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1519/2007

tad-19 ta’ Diċembru 2007

li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2430/1999, (KE) Nru 418/2001 u (KE) Nru 162/2003 fir-rigward tat-termini ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ ċerti addittivi fl-oġġetti ta’ l-għalf li jagħmlu parti mill-grupp tal-coccidiostats u ta’ sustanzi mediċinali oħrajn

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf ta’ l-annimali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 13(3) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-possibilità ta’ tibdil fil-kundizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni ta’ addittiv wara applikazzjoni mid-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni.

(2)

L-użu ta’ l-addittiv salinomycin diclazuril 0,5 g/100 g (“Clinacox 0.5 % Premix”), diclazuril 0,2 g/100 g (“Clinacox 0.2 % Premix”), li jagħmel parti mill-grupp tal-“Coccidiostats u sustanzi mediċinali oħrajn” kien ġie awtorizzat għal 10 snin għat-tiġieġ għas-simna mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2430/1999 (2). L-awtorizzazzjoni kienet konnessa mal-persuna responsabbli għat-tqegħid fiċ-ċirkolazzjoni ta’ l-addittiv.

(3)

L-użu ta’ l-addittiv diclazuril 0,5 g/100 g (“Clinacox 0.5 % Premix”), diclazuril 0,2 g/100 g (“Clinacox 0.2 % Premix”) li jagħmel parti mill-grupp tal-“Coccidiostats u sustanzi mediċinali oħrajn” kien ġie awtorizzat għal 10 snin għad-dundjani għas-simna mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 418/2001 (3). L-awtorizzazzjoni kienet konnessa mal-persuna responsabbli għat-tqegħid fiċ-ċirkolazzjoni ta’ l-addittiv.

(4)

L-użu ta’ l-addittiv diclazuril 0,5 g/100 g (“Clinacox 0,5 % Premix”), diclazuril 0,2 g/100 g (“Clinacox 0,2 % Premix”) li jagħmel parti mill-grupp tal-“Coccidiostats u sustanzi mediċinali oħrajn” kien ġie awtorizzat għal 10 snin għat-tiġieġ maħsuba biex ibidu mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 162/2003 (4). L-awtorizzazzjoni kienet konnessa mal-persuna responsabbli għat-tqegħid fiċ-ċirkolazzjoni ta’ l-addittiv.

(5)

Id-detentur ta’ l-applikazzjoni, Janssen Animal Health B.V.B.A., bagħat applikazzjoni skond l-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 li tipproponi bidla fl-isem tal-persuna responsabbli għat-tqegħid fiċ-ċirkolazzjoni ta’ l-addittivi msemmija fil-premessi 2 sa 4 ta’ dan ir-Regolament. Ma’ l-applikazzjoni huma bagħtu data li turi li d-drittijiet għat-tqegħid fis-suq ta’ dawk l-addittivi ġew trasferiti lil Janssen Pharmaceutica N.V., il-kumpanija prinċipali Belġjana tagħha, b’effett mit-2 ta’ Lulju 2007.

(6)

L-għoti ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ addittiv konnessa ma’ persuna responsabbli għat-tqegħid fiċ-ċirkolazzjoni tagħha lil persuna oħra hija bbażata fuq proċedura purament amministrattiva u ma twassalx għal valutazzjoni ġdida ta’ l-addittivi. L-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel ġiet infurmata bl-applikazzjoni.

(7)

Biex Janssen Pharmaceutica N.V. tkun tista’ tisfrutta d-drittijiet ta’ sidien tagħhom mit-2 ta’ Lulju 2007, hemm bżonn li jinbidel isem il-persuna responsabbli għat-tqegħid fiċ-ċirkolazzjoni ta’ l-addittivi b’effett mit-2 ta’ Lulju 2007. B’hekk, hemm bżonn li dan ir-Regolament japplika retroattivament.

(8)

Ir-Regolamenti (KE) Nri 2430/1999, 418/2001 u 162/2003 għandhom għalhekk jiġu emendati skond dan.

(9)

Huwa xieraq li jiġi stipulat perjodu tranżitorju li matulu l-ħażniet eżistenti jkunu jistgħu jintużaw kollha.

(10)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma f’konformità ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2430/1999, fil-kolonna 2 tad-daħla għal E 771, il-kliem “Janssen Animal Health B.V.B.A” jinbidlu bil-kliem “Janssen Pharmaceutica N.V.”.

2.   Fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 418/2001, fil-kolonna 2 tad-daħla għal E 771, il-kliem “Janssen Animal Health B.V.B.A” jinbidlu bil-kliem “Janssen Pharmaceutica N.V.”.

3.   Fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 162/2003, fil-kolonna 2 tad-daħla għal E 771, il-kliem “Janssen Animal Health B.V.B.A”. jinbidlu bil-kliem “Janssen Pharmaceutica N.V.”.

Artikolu 2

Il-ħażniet eżistenti li huma konformi mad-dispożizzjonijiet applikabbli qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sat-30 ta’ April 2008.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mit-2 ta’ Lulju 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 19 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  ĠU L 296, 17.11.1999, p. 3. Ir-Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 249/2006 (ĠU L 42, 14.2.2006, p. 22).

(3)  ĠU L 62, 2.3.2001, p. 3.

(4)  ĠU L 26, 31.1.2003, p. 3.


Top