Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0785

2007/785/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 3 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/415/KE dwar ċerti miżuri ta' protezzjoni fir-rigward ta' l-influwenza tat-tjur tas-sottotip H5N1 ta' patoġeniċità għolja ħafna fit-tjur fir-Renju Unit, ir-Rumanija u l-Polonja (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6109) Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 316, 4.12.2007, p. 62–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/785/oj

4.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 316/62


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-3 ta’ Diċembru 2007

li temenda d-Deċiżjoni 2006/415/KE dwar ċerti miżuri ta' protezzjoni fir-rigward ta' l-influwenza tat-tjur tas-sottotip H5N1 ta' patoġeniċità għolja ħafna fit-tjur fir-Renju Unit, ir-Rumanija u l-Polonja

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6109)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2007/785/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta' Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 9(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/425/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar veterinarju u zootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Kommunitarju ta’ ċerti annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 10(4) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE ta’ l-20 ta’ Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll ta’ l-influwenza tat-tjur u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 63(3) tagħha,

Billi,

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/415/KE ta' l-14 ta' Ġunju 2006 dwar ċerti miżuri ta' protezzjoni fir-rigward ta' l-influwenza tat-tjur tas-sottotip H5N1 ta' patoġeniċità għolja ħafna fit-tjur tal-Komunità u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2006/135/KE (4) tistabbilixxi ċerti miżuri ta' protezzjoni biex ikunu applikati sabiex tkun evitata l-firxa ta' dik il-marda, fosthom it-twaqqif ta' żoni A u B wara tifqigħa suspettata jew konfermata tal-marda.

(2)

Wara tifqigħa ta' l-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja ħafna tas-sottotip H5N1 fir-Renju Unit, fil-kontea ta’ Suffolk, id-Deċiżjoni 2006/415/KE ġiet emendata mid-Deċiżjoni 2007/731/KE (5), sabiex jiġi emendat l-Anness tad-Deċiżjoni 2006/415/KE.

(3)

Il-miżuri ta’ protezzjoni meħuda mir-Renju Unit skond id-Deċiżjoni 2006/415/KE, inkluż it-twaqqif taż-Żoni A u B, kif stipulat fl-Artikolu 4 ta' dik id-Deċiżjoni, issa ġew riveduti fi ħdan il-qafas tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta' l-Annimali.

(4)

Peress li kien hemm tifqigħa oħra tal-marda fiż-żona ristretta, id-deskrizzjoni taż-żona taħt restrizzjoni u t-tul tal-miżuri għandhom jiġu emendati biex iqisu l-qagħda edipemoloġika.

(5)

Wara tifqigħa ta' influwenza ta' patoġeniċità għolja tas-subtip H5N1 f'qatgħa domestika fir-Rumanija fil-kontea ta' Tulcea, id-Deċiżjoni 2006/415/KE ġiet emendata bid-Deċiżjoni 2007/770/KE (6), sabiex temenda l-Anness tad-Deċiżjoni 2006/415/KE.

(6)

Il-miżuri ta' protezzjoni meħuda mir-Rumanija skond id-Deċiżjoni 2006/415/KE, inkluż it-twaqqif taż-żoni A u B, kif previst fl-Artikolu 4 ta' dik id-Deċiżjoni, issa ġew riveduti fi ħdan il-qafas tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta' l-Annimali.

(7)

Il-Polonja nnotifikat lill-Kummissjoni dwar żewġ tifqigħat ta' influwenza ta' patoġeniċità għolja tas-subtip H5N1 f'azjendi tat-tjur fil-kontea ta' Brudzeń Duży fit-territorju tagħha u ħadet il-miżuri xierqa kif previst fid-Deċiżjoni 2006/415/KE, inkluż it-twaqqif taż-żoni A u B, kif previst fl-Artikolu 4 ta' dik id-Deċiżjoni.

(8)

Il-Kummissjoni eżaminat dawk il-miżuri f'kollaborazzjoni mal-Polonja, u hija sodisfatta li l-konfini taż-Żoni A and B stabbiliti mill-awtorità kompetenti f'dak l-Istat Membru huma f'distanza biżżejjed għal post konkret tat-tifqigħa. Għalhekk iż-Żoni A u B fil-Polonja jistgħu jiġu kkonfermati u d-dewmien ta' dik ir-reġjonalizzazzjoni jista' jiġi stabbilit.

(9)

Għalhekk id-Deċiżjoni 2006/415/KE għandha tiġi emendata skond dan.

(10)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni 2006/415/KE jinbidel bit-test fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 3 ta’ Diċembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2004/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 157, 30.4.2004, p. 33); verżjoni kkoreġuta (ĠU L 195, 2.6.2004, p. 12).

(2)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2002/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 315, 19.11.2002, p. 14).

(3)  ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16.

(4)  ĠU L 164, 16.6.2006, p. 51. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni 2007/770/KE (ĠU L 311, 29.11.2007, p. 45).

(5)  ĠU L 295, 14.11.2007, p. 28.

(6)  ĠU L 311, 29.11.2007, p. 45


ANNESS

“ANNESS

IL-PARTI A

Iż-Żona A kif stabbilita skond l-Artikolu 4(2).

ISO Kodiċi tal-Pajjiż

Stat Membru

Żona A

Data sakemm applikabbli l-Artikolu 4(4)(b)(iii)

Kodiċi

(jekk disponibbli)

Isem

UK

IR-RENJU UNIT

SUFFOLK

00162

NORFOLK

00154

Żona ta' protezzjoni:

Żona li tikkonsisti f'dik il-parti tal-kontea ta' Suffolk u Norfolk li tinsab fiċ-ċirku radjus ta' 3 kilometri, iċċentrat fuq ir-referenza tal-grid TM 06178 76666 u TL 9506381001 (*).

19.12.2007

SUFFOLK

00162

NORFOLK

00154

Żona ta' sorveljanza:

Żona li tikkonsisti f'dik il-parti tal-kontea ta' Suffolk u Norfolk li tinsab fiċ-ċirku radjus ta' 10 kilometri, iċċentrat fuq ir-referenza tal-grid TM 06178 76666 u TL 9506381001 (*).

RO

IR-RUMANIJA

00038

Żona ta' protezzjoni:

Murighiol

31.12.2007

00038

Żona ta' sorveljanza:

 

Dunavatu de Jos

 

Dunavatu de Sus

 

Colina

 

Plopu

 

Sarinasuf

 

Mahmudia

PL

IL-POLANJA

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

distrett Płock

Żona ta' protezzjoni:

 

Kontea ta' Brudzeń Duży:

 

Główina

 

Gorzechówko

 

Gorzechowo

 

Myśliborzyce

 

Rembielin

 

Rokicie

 

Siecień

 

Siecień Rumunki

 

Strupczewo Duże

 

Uniejewo

 

Więcławice

 

Kontea ta' Nowy Duninów:

 

Karolewo

 

Nowa Wieś

 

Nowy Duninów

31.12.2007

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

distrett Włocławek

Żona ta' protezzjoni:

Kontea ta' Włocławek ta':

 

Skoki Duże

 

Skoki Małe

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

distrett Płock

Żona ta' sorveljanza:

 

Kontea ta' Brudzeń Duży:

 

Bądkowo

 

Bądkowo Jeziorne

 

Bądkowo Kościelne

 

Bądkowo Podlasie

 

Bądkowo Rochny

 

Biskupice

 

Brudzeń Duży

 

Brudzeń Mały

 

Cegielnia

 

Cierszewo

 

Izabelin

 

Janoszyce

 

Karwosieki Cholewice

 

Kłobukowo

 

Krzyżanowo

 

Lasotki

 

Murzynowo

 

Noskowice

 

Parzeń

 

Parzeń Janówek

 

Patrze

 

Radotki

 

Robertowo

 

Sikórz

 

Sobowo

 

Suchodół

 

Turza Mała

 

Turza Wielka

 

Wincentowo

 

Winnica

 

Zdziębórz

 

Żerniki

 

Kontea ta' Stara Biała:

 

Brwilno Górne

 

Kobierniki

 

Kowalewko

 

Ludwikowo

 

Mańkowo

 

Maszewo Duże

 

Srebrna

 

Ulaszewo

 

Wyszyna

 

Kontea ta' Nowy Duninów:

 

Brwilno Dolne

 

Brzezinna Góra

 

Duninów Duży

 

Grodziska

 

Jeżowo

 

Kamion

 

Kobyla Góra

 

Środoń

 

Stary Duninów

 

Studzianka

 

Wola Brwileńska

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

distrett Sierpc

Żona ta' sorveljanza:

Kontea ta' Mochowo:

 

Będorzyn.

 

Grodnia

 

Łukoszyn

 

Łukoszyno Biki

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

distrett Włocławek

Żona ta' sorveljanza:

Kontea ta' Włocławek:

 

Dąb Mały

 

Dąb Polski

 

Dąb Wielki

 

Dobiegniewo

 

Jazy

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

distrett Lipno

Żona ta' sorveljanza:

 

Kontea ta' Dobrzyń nad Wisłą:

 

Chalin

 

Chudzewo

 

Dobrzyń Nad Wisłą

 

Kamienica

 

Łagiewniki

 

Lenie Wielkie

 

Michałkowo

 

Mokówko

 

Mokowo

 

Płomiany

 

Ruszkowo

 

Wierznica

 

Wierzniczka

 

Kontea ta' Tłuchowo:

 

Trzcianka

IL-PARTI B

Iż-żona B kif stabbilita stond l-Artikolu 4(2):

ISO Kodiċi tal-Pajjiż

Stat Membru

Żona B

Data sakemm applikabbli l-Artikolu 4(4)(b)(iii))

Kodiċi

(jekk disponibbli)

Isem

UK

IR-RENJU UNIT

NORFOLK

00154

SUFFOLK

00162

Id-distretti ta':

 

Babergh

 

Breckland

 

Forest Heath

 

Ipswich

 

Mid Suffolk

 

Norwich

 

St Edmundsbury

 

South Norfolk

 

Suffolk Coastal

 

Waveney

19.12.2007

RO

IR-RUMANIA

00038

Kontea ta' Tulcea

31.12.2007

PL

IL-POLANJA

MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

01400

distrett Płock

Kontej ta':

 

Bielsk

 

Bodzanów

 

Brudzeń Duży

 

Bulkowo

 

Drobin

 

Gąbin

 

Łąck

 

Mała Wieś

 

Nowy Duninów

 

Radzanowo

 

Słubice

 

Słupno

 

Stara Biała

 

Staroźreby

 

Wyszogród

31.12.2007

belt ta' Płock

 

distrett Gostynin

Kontej ta':

 

Gostynin

 

Pacyna

 

Sanniki

 

Szczawin Kościelny

distrett Sierpc

Kontej ta':

 

Gozdowo

 

Mochowo

 

Rościszewo

 

Sierpc

 

Szczutowo

 

Zawidz

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

distrett Włocławek

Kontej ta':

 

Baruchowo

 

Boniewo

 

Brześć Kujawski

 

Choceń

 

Chodecz

 

Fabianki

 

Izbica Kujawska

 

Kowal

 

Lubanie

 

Lubień Kujawski

 

Lubraniec

 

Włocławek

KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODSHIP

00400

distrett Lipno

Kontej ta':

 

Bobrowniki

 

Chrostkowo

 

Dobrzyń nad Wisłą

 

Kikół

 

Lipno

 

Skępe

 

Tłuchowo

 

Wielgie

belt ta' Włocławek”

 


(*)  Ir-referenza tal-grid hija referenza tal-Grid Nazzjonali tal-Gran Brittanja.


Top