Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0446

Kawża T-446/16 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Awwissu 2016 minn CC mis-sentenza mogħtija fil-21 ta’ Lulju 2016 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-9/12 RENV, CC vs Il-Parlament

OJ C 371, 10.10.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 371/22


Appell ippreżentat fl-10 ta’ Awwissu 2016 minn CC mis-sentenza mogħtija fil-21 ta’ Lulju 2016 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-9/12 RENV, CC vs Il-Parlament

(Kawża T-446/16 P)

(2016/C 371/24)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: CC (Bridel, il-Lussemburgu)(rappreżentant: G. Maximini, avukat)

Parti l-oħra fil-proċedura: Il-Parlament Ewropew

Talbiet

tiddikjara l-appell ammissibbli u fondat;

għaldaqstant, tannulla s-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-21 ta’ Lulju 2016 fil-kawża F-9/12 RENV (CC vs Il-Parlament Ewropew), bl-eċċezzjoni tal-punt 3 tad-dispożittiv dwar l-ispejjeż;

għaldaqstant, tirrikonoxxi r-responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Parlament Ewropew għan-nuqqasijiet imwettqa fl-amministrazzjoni tal-lista ta’ riżerva tal-appellanti u l-obbligu ta’ kumpens għad-dannu kkawżat;

għaldaqstant, tiddeċiedi skont it-talbiet imressqa mill-appellanti fir-rikors tagħha fl-ewwel istanza,

konsegwentement, tiddeċiedi li:

Is-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-21 ta’ Lulju 2016 fil-Kawża F-9/12 RENV (CC vs Il-Parlament Ewropew) hija annullata bl-eċċezzjoni tal-punt 3 tad-dispożittiv dwar l-ispejjeż.

Il-Parlament Ewropew huwa kkundannat iħallas lill-appellanti s-somma ta’ EUR 749 449,30 bħala kumpens għad-dannu materjali evalwat għall-perijodu minn Diċembru 2003 sa Diċembru 2011, flimkien mal-fondi tal-irtirar, u għall-perijodu sussegwenti sas-sena legali tal-irtirar, il-ħlas mensili tal-ammonti netti li jikkorrispondu għall-pagi stabbiliti għall-uffiċjali tal-grad AD b’effett mill-grad AD 9, skala 2, it-tieni sena, billi tittieħed inkunsiderazzjoni karriera normali ta’ uffiċjal tal-istess grad, flimkien ma’ kontribuzzjonijiet korrispondenti għall-fond tal-irtirar tiegħu kif ukoll kontribuzzjonijiet għall-fond tal-mard, u kollu għandu jiżdied b’interessi moratorji bir-rata tal-Bank Ċentrali Ewropew miżjuda b’żewġ punti perċentwali.

Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew huwa kkundannat iħallas lill-appellanti s-somma ta’ EUR 70 000 bħala kumpens għal dannu morali.

Il-Parlament Ewropew għandu jbati l-ispejjeż rispettivi tiegħu u huwa kkundannat ibati l-ispejjeż kollha sostnuti mill-appellanti f’din l-istanza.

Aggravji u argumenti prinċipali

Insostenn tal-appell tagħha, l-appellanti tinvoka sitt aggravji.

1.

L-ewwel aggravju bbażat fuq żball ta’ liġi dwar l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà tal-provi l-ġodda prodotti;

żnaturament tal-fatti, assenza ta’ motivazzjoni, ksur tar-rekwiżit ta’ imparzjalità u tad-dritt għal smigħ xieraq (it-tieni paragrafu tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea), ksur tal-prinċipju nemo potest venire contra factum proprium u żnaturament tal-fatti fuq l-hekk imsejħa tardività fil-preżentazzjoni tal-provi l-ġodda;

nuqqas ta’ rikonoxximent tal-ksur tal-obbligu ta’ trasparenza u ta’ kooperazzjoni leali tal-Parlament fir-rigward tal-Qorti Ġenerali;

żball manifest ta’ evalwazzjoni tat-tibdil fin-numri tal-lista ta’ riżerva EUR/A/151/98 għal EUR/A/151.

2.

It-tieni aggravju bbażat fuq żball ta’ liġi fuq l-assenza ta’ klassifikazzjoni ġuridika u ta’ motivazzjoni tad-deċiżjoni tas-Segretarju Ġenerali tad-19 ta’ Mejju 2005 u tal-ksur tas-sentenza ta’ annullament tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea;

assenza ta’ klassifikazzjoni ġuridika tad-deċiżjoni tas-Segretarju Ġenerali tad-19 ta’ Mejju 2005;

ksur tas-sentenza ta’ annullament T-457/13 P.

3.

It-tielet aggravju bbażat fuq l-iżnaturament tal-fatti dwar l-ittri tal-EPSO.

4.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq l-iżnaturament tal-ittra tal-15 ta’ Ottubru 2007 tal-Parlament dwar l-allegazzjoni li l-appellanti kienet ġiet informata bid-distruzzjoni tal-fajl tal-kompetizzjoni tagħha.

5.

Il-ħames motiv ibbażat fuq żball ta’ liġi fir-rigward il-klassifikazzjoni ġuridika tad-deċiżjoni tal-President tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Frar 2003.

6.

Is-sitt motiv ibbażat fuq il-ksur tas-sentenza ta’ annullament dwar il-kalkolu tad-dannu.


Top