Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0106

Kawża C-106/15 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Marzu 2015 minn Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fis-16 ta’ Ottubru 2014 fil-Kawża T-328/13, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou vs Il-Kummissjoni u Il-Bank Ċentrali Ewropew

OJ C 178, 1.6.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 178/3


Appell ippreżentat fl-4 ta’ Marzu 2015 minn Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fis-16 ta’ Ottubru 2014 fil-Kawża T-328/13, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou vs Il-Kummissjoni u Il-Bank Ċentrali Ewropew

(Kawża C-106/15 P)

(2015/C 178/03)

Lingwa tal-kawża: il-Grieg

Partijiet

Appellanti: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (rappreżentanti: E. Efstathiou, K. Liasidou u K. Efstathiou, avukati)

Partijiet oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea u Il-Bank Ċentrali Ewropew

Talbiet tal-appellanti

tannulla s-sentenza appellata;

tannulla d-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali li tilqa’ l-eċċezzjoni ta’ inammissibblità u, b’mod partikolari, id-deċiżjoni li “dikjarazzjoni tal-Grupp tal-euro ma tistax titqies bħala att li huwa maħsub li jipproduċi effetti legali fil-konfront ta’ terzi” u konsegwentement fil-konfront tal-appellanti u li bid-dikjarazzjoni kkontestata l-Grupp tal-euro “pproduċa, b’mod ġenerali ħafna, rendikont ta’ ċerti miżuri maqbula fuq il-livell politiku mar-Repubblika ta’ Ċipru”;

tannulla d-digriet appellat li permezz tiegħu t-tnaqqis tal-valur tad-depożiti ġie imputat lir-Repubblika ta’ Ċipru mingħajr ma ġiet attribwita xi mġieba, att jew deċiżjoni lill-Grupp tal-euro, lill-appellati jew lill-appellati permezz tal-Grupp tal-euro;

tannulla l-kundanna tal-appellanti għall-ispejjeż.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-appellanti tinvoka erba’ aggravji insostenn tal-appell tagħha. B’mod iktar partikolari:

1.

Id-digriet appellat huwa vvizzjat minn nuqqas ta’ motivazzjoni u ngħata abbażi ta’ interpretazzjoni żbaljata tal-fatti u tal-liġi fir-rigward tal-istituzzjoni li effettivament adottat id-deċiżjoni dwar it-tnaqqis tal-valur tad-depożiti “bail in”.

2.

Id-digriet appellat ingħata bi ksur tal-prinċipji ġenerali tad-dritt, peress li l-Qorti Ġenerali interpretat ħażin il-fatt li, indipendentement mit-tip jew mill-forma li ħadet id-deċiżjoni kkontestata tal-Grupp tal-euro, din kienet, f’dan il-każ, att li jista’ jiġi kkontestat.

3.

Id-digriet appellat huwa vvizzjat peress li l-Qorti Ġenerali, fl-għoti tad-digriet, ma eżaminatx ir-relazzjoni ġuridika u fattwali bejn il-Kummissjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Grupp tal-euro, u lanqas ma eżaminat il-fatt li abbażi tal-prinċipju ta’ Legal Causation u tal-kriterju tal-awtur veru, l-atti tal-Grupp tal-euro kienu jikkostitwixxu atti tal-Bank Ċentrali Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea, li kellhom jaġixxu b’mod konformi mat-Trattat u mal-Protokolli tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mad-dritt sekondarju u derivat.

Konsegwentement, il-Qorti Ġenerali ma eżaminatx il-mertu tal-argumenti u tal-ilmenti tal-appellanti u għalhekk żbaljat meta ċaħdet ir-rikors għal annullament.

4.

Ladarba dan l-appell jiġi milqugħ, l-appellanti ma għandhiex tiġi kkundannata għall-ispejjeż tal-appell u lanqas ma għandha tiġi kkundannata għal dawk tal-proċeduri fl-ewwel istanza.


Top