Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0208(01)

Aġġornament tal-kampjuni tal-karti maħruġa mill-Ministeri tal-Affarijiet Barranin tal-Istati Membri lill-membri akkreditati ta' missjonijiet diplomatiċi u rappreżentanti konsolari u l-membri tal-familji tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 19(2) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) ( ĠU C 247, 13.10.2006, p. 85 , ĠU C 153, 6.7.2007, p. 15 ; ĠU C 64, 19.3.2009, p. 18 ; ĠU C 239, 6.10.2009, p. 7 ; ĠU C 304, 10.11.2010, p. 6 ; ĠU C 273, 16.9.2011, p. 11 ; ĠU C 357, 7.12.2011, p. 3 ; ĠU C 88, 24.3.2012, p. 12 ; ĠU C 120, 25.4.2012, p. 4 ; ĠU C 182, 22.6.2012, p. 10 ; ĠU C 214, 20.7.2012, p. 4 ; ĠU C 238, 8.8.2012, p. 5 ; ĠU C 255, 24.8.2012, p. 2 ; ĠU C 242, 23.8.2013, p. 13 )

OJ C 38, 8.2.2014, p. 16–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 38, 8.2.2014, p. 12–20 (HR)

8.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 38/16


Aġġornament tal-kampjuni tal-karti maħruġa mill-Ministeri tal-Affarijiet Barranin tal-Istati Membri lill-membri akkreditati ta' missjonijiet diplomatiċi u rappreżentanti konsolari u l-membri tal-familji tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 19(2) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) (ĠU C 247, 13.10.2006, p. 85, ĠU C 153, 6.7.2007, p. 15; ĠU C 64, 19.3.2009, p. 18; ĠU C 239, 6.10.2009, p. 7; ĠU C 304, 10.11.2010, p. 6; ĠU C 273, 16.9.2011, p. 11; ĠU C 357, 7.12.2011, p. 3; ĠU C 88, 24.3.2012, p. 12; ĠU C 120, 25.4.2012, p. 4; ĠU C 182, 22.6.2012, p. 10; ĠU C 214, 20.7.2012, p. 4; ĠU C 238, 8.8.2012, p. 5; ĠU C 255, 24.8.2012, p. 2; ĠU C 242, 23.8.2013, p. 13)

(2014/C 38/08)

Aġġornament tal-Kampjuni tal-karti maħruġa mill-Ministeri tal-Affarijiet Barranin tal-Istati Membri lil membri akkreditati ta' missjonijiet diplomatiċi u rappreżentanti konsolari u l-membri tal-familji tagħhom, kif imsemmi fl-Artikolu 19(2) tar-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta' persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen)

Flimkien mal-pubblikazzjoni fil-ĠU, aġġornament ta' kull xahar huwa disponibbli fuq il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Interni.

IL-BELĠJU

Sostituzzjoni tal-informazzjoni ppubblikata fil-ĠU C 88, 24.3.2012

Karti tal-identità speċjali

Carte d’identité diplomatique (carte D)

Diplomatieke identiteitskaart (D kaart)

Diplomatischer Personalausweis (D Karte)

(Diplomat’s Identity Card – D card) Karta ta’ l-identità diplomatika (tat-tip “D”)

jibqgħu validi sad-data tal-għeluq

Quddiem

Wara

Image

Image

Image

Image

Image

Image

li jinħarġu mit-2.12.2013 'il quddiem

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité consulaire (carte C)

Consulaat identiteitskaart (C kaart)

Konsularer Personalausweis (C Karte)

(Consular Identity Card — C card) Karta ta’ l-Identità Konsulari (tat-tip “C”)

jibqgħu validi sad-data tal-għeluq

Quddiem

Wara

Image

Image

Image

Image

Image

Image

li jinħarġu mit-2.12.2013 'il quddiem

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité spéciale — couleur bleue (carte P), délivrée avant et après le 1.2.2012

Bijzondere identiteitskaart — blauw (P kaart), uitgereikt vóór en na 1.2.2012

Besonderer Personalausweis — blau (P Karte), ausgestellt vor und nach dem 1.2.2012

(Special Identity Card — blue in colour — P card), issued before and after 1.2.2012 (Karta tal-Identità Speċjali – ta’ lewn ikħal – tat-tip “P”), maħruġa qabel u wara l-1.2.2012.

Qabel l-1.2.2012

jibqgħu validi sad-data tal-għeluq

Quddiem

Wara

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Wara l-1.2.2012

jibqgħu validi sad-data tal-għeluq

Quddiem

Wara

Image

Image

Image

Image

Image

Image

li jinħarġu mit-2.12.2013 'il quddiem

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité spéciale — couleur rouge (carte S)

Bijzondere identiteitskaart — rood (S kaart)

Besonderer Personalausweis — rot (S Karte)

(Special Identity Card — red in colour — S card) (Karta ta’ l-identità speċjali — ħamra — tat-tip “S”)

jibqgħu validi sad-data tal-għeluq

Quddiem

Wara

Image

Image

Image

Image

Image

Image

li jinħarġu mit-2.12.2013 'il quddiem

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Document d’identité E pour les enfants âgés de moins de 5 ans des étrangers privilégiés titulaires d’une carte d’identité diplomatique, d’une carte d’identité consulaire, d’une carte d’identité spéciale — couleur bleue ou d’une carte d’identité spéciale — couleur rouge

Identiteitsbewijs E voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart, blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsdokument E für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsalrer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder besonderer Personalausweis — blau.

(Identity document E for children, under the age of five, of aliens who are holders of diplomatic identity cards, consular identity cards, blue special identity cards or red special identity cards) (Karta tal-Identità tat-tip “E” għat-tfal, taħt l-età ta' ħames snin, ta' stranġieri li huma detenturi tal-karti tal-identità diplomatiċi, karti tal-identità konsulari, karti tal-identità speċjali blu jew karti tal-identità speċjali ħomor)

jibqgħu validi sad-data tal-għeluq

Quddiem

Wara

Image

Image

Image

Image

Image

Image

li jinħarġu mit-2.12.2013 'il quddiem

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top