Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0609(01)

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ C 163, 9.6.2012, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 163/2


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2012/C 163/02

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

7.3.2012

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.32673 (11/N)

Stat Membru

Franza

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Dispositif de soutien aux exploitations aquacoles et de pêche continentale en difficultés structurelles

Il-bażi legali

Article L 353-1 du Code Rural de la pêche maritime

Articles D 352-15 à 354-45 du Code Rural et de la pêche maritime

Arrêté du 22 janvier 2009 fixant le montant des aides au redressement des exploitations en difficulté

Projet de circulaire DPMA/SDAEP/C2011 — Dispositif Aquadiff «aquaculteurs et pêcheurs professionnels en eau douce en difficulté»

Projet de circulaire DPMA/SDAEP/C2011 — Aide à la réinsertion professionnelle en faveur des exploitants en difficulté et congé de formation des chefs d'exploitation ou d'entreprise aquacole ou de pêche professionnelle

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Ir-ristrutturazzjoni u l-konverżjoni tal-azjendi f'diffikultà fil-qasam tal-akkwakultura u f'dak tas-sajd kontinentali

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

EUR 4 039 000 imqassmin f'6 pagamenti annwali ta' EUR 670 000

L-intensità

Għajnuna għad-dijanjożi: massimu ta' EUR 300 jew l-ispiża tas-servizz.

Għajnuna għall-irkupru: massimu ta' EUR 20 000 għal azjenda li tinkludi unità ta' xogħol waħda ta' persuni li jaħdmu għal rashom, EUR 40 000 għal azjenda li tinkludi 2 unitajiet ta' xogħol ta' persuni li jaħdmu għal rashom u ta' EUR 160 000 fil-każ tal-GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun) li jiġbor flimkien 3 azjendi, b'6 unitajiet ta' xogħol ta' persuni li jaħdmu għal rashom u 10 impjegati ekwivalenti għall-full-time.

Għajnuna għall-monitoraġġ tekniku u finanzjarju: massimu ta' EUR 600 jew spiża tas-servizz.

Għajnuna għat-twaqqif tal-attività: EUR 3 100 għal kull ħaddiem (massimu ta' żewġ ħaddiema għal kull azjenda u massimu ta' tliet azjendi għal kull grupp ta' azjendi kollettivi), li jiżdiedu b'EUR 1 550 f'każ ta' bidla fir-residenza, u l-possibbiltà li l-benefiċjarji jsegwu taħriġ professjonali bi ħlas li jdum sitt xhur jew tnax-il xahar.

Il-liv għal taħriġ flimkien ma’ ħlas ta’ sostenn: 75 % tas-Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (salarju minimu), għal perjodu massimu ta' tnax-il xahar.

It-tul ta' żmien

6 snin

Setturi ekonomiċi

L-akkwakultura u s-sajd fl-ilma ħelu

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

3 Place de Fontenoy

75007 Paris

FRANCE

Aktar informazzjoni

Franza ntrabtet li tinnotifika lill-Kummissjoni bil-quddiem bil-każijiet individwali fejn l-espert jirrakkomanda żieda fil-kapaċità, li twassal għal żieda fil-produzzjoni, fil-kuntest tar-ristrutturazzjoni.

Franza ntrabtet li tippreżenta rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-iskema ta' għajnuna inkwistjoni, inkluż l-informazzjoni elenkata fil-punti 86(a) sa (i) tal-linji gwida Komunitarji dwar l-għajnuna mill-istat għas-salvataġġ u r-ristrutturazzjoni tal-impriżi f'diffikultà (ĠU C 244, 1.10.2004, p. 2)

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

21.3.2012

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.34295 (12/N)

Stat Membru

Franza

Reġjun

Littoral français

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la mortalité des huîtres en 2011

Il-bażi legali

Paragraphe 4.4. des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Kumpens għat-telf ikkawżat minn rata eċċessiva ta' mortalità tal-Crassostrea gigas fl-2011.

Il-forma tal-għajnuna

Kumpens għat-telf, tnaqqis ta' imposti finanzjarji, eżenzjoni mit-tariffi Statali.

L-estimi

EUR 20 miljun

L-intensità

14,7 %

It-tul ta' żmien

2012

Setturi ekonomiċi

L-akkwakultura, it-tkabbir tal-gajdri

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministère de l'agriculture et de la pêche français

78 rue de Varenne

75349 Paris 07

FRANCE

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm


Top