EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1118(09)

Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ C 338, 18.11.2011, p. 67–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/67


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 338/04

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.33644 (11/X)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

DEUTSCHLAND

Artikolu 107(3)(a), Artikolu 107(3)(c), Oqsma mhux assistiti, Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

6.

Energieforschungsprogramm „Forschung für eine umweltschonenende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Bundesanzeiger 134 vom 6. September 2011, Seite 3109

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

1.9.2011-31.12.2014

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 2 236,40 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20 %

Għajnuna għall-istudji tekniċi ta' vijabilità (Art. 32)

75 %

Riċerka fundamentali (Art. 31(2)(a))

100 %

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/energie,did=427698.html

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-6-energieforschungsprogramm,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.33658 (11/X)

Stat Membru

Spanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

RGE 37/2011

Isem tar-Reġjun (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

C/ AMADEO DE SABOYA No 2, 46010 VALENCIA

http://www.agricultura.gva.es/

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Resolución de 20 de julio de 2011, de la consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se

concede una subvención en materia de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

20.7.2011-1.11.2011

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Trobbija ta' tjur

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 0,02 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għal servizzi ta' konsulenza dwar l-innovazzjoni u għal servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni (Art. 36)

15 000 EUR

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=9e450d80-6b7c-4da3-ae39-a2f434f1d2e4&groupId=16

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.33660 (11/X)

Stat Membru

L-Italja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'

VIA S.FRANCESCO 37 TRIESTE (sede SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI della DIREZIONE CENTRALE LAVORO)

www.regione.fvg.it

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI (Legge 236/93 art. 9 commi 3 e 7) - stanziamenti nazionali 2011

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

LEGGE 236 DEL 19 LUGLIO 1993 art. 9 commi 3 e 7

Decreto n. 2803/LAVFOR.FP/2011 del 1.8.2011

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

25.8.2011-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 2,75 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Taħriġ speċifiku (Art. 38(1))

25 %

20 %

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

60 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2011/08/10/32

bollettino ufficiale della regione numero 32 del 10 agosto 2011

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.33666 (11/X)

Stat Membru

Is-Slovakkja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko

Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

www.mhsr.sk

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

13.9.2011-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 5,49 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

ERDF - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast schválený rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev č. K (2007)5940 zo dňa 28.11.2007, upravené rozhodnutím Komisie Európskych spoločenstiev

č. K (2010)6168 zo dňa 15.9.2010, kód CCI 2007SK161PO002. - EUR 14,00 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Skema

50 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=1723

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.33668 (11/X)

Stat Membru

Id-Danimarka

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

DANMARK

Artikolu 107(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredagde 40

1260 København K

www.fi.dk/dsf

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Forsknings- og Innovation platforme (Strategic Platforms for Innovation and Research)

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Lov om forskningsrådgivning mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010 og Lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

1.11.2011-31.12.2016

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

DKK 75,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Riċerka fundamentali (Art. 31(2)(a))

60 %

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

60 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.fi.dk/dsf/spir


Top