Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0719(06)

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni — Notifikazzjoni tal-kwalifiki ta' l-ispeċjalisti tas-snien Test b'rilevanza għaż-ŻEE

OJ C 165, 19.7.2007, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 165/18


KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

Notifikazzjoni tal-kwalifiki ta' l-ispeċjalisti tas-snien

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 165/07)

Id-Direttiva tal-Kunsill 78/686/KEE, tal-25 ta' Lulju 1978 li tikkonċerna r-rikonoxximent reċiproku ta' diplomi ċertifikati u provi oħrajn tal-kwalifiki formali tal-prattikanti tad-dentistrija, inklużi l-miżuri biex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju effettiv tad-dritt ta' stabbiliment u l-libertà biex jiġu pprovduti servizzi (1), u partikolarment l-Artikolu 23a tagħha, kif ukoll id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali (2) u partikolarment l-Artikolu 21(7) tagħha, Direttivi hekk kif ġew emendati l-aħħar bid-Direttiva tal-Kunsill 2006/100/KE dwar l-emendar ta' ċerti Direttivi fil-qasam taċ-ċirkolazzjoni libera tal-persuni; minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija (3) [traduzzjoni mhux uffiċjali]; jipprovdu li l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-liġijiet, ir-regolamenti, u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li jadottaw fir-rigward ta' l-għoti tad-diplomi; ċertifikati u titli oħra fil-qasam li jkopru dawn id-Direttivi. Il-Kummissjoni għandha tippubblika avviż xieraq fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, fejn tindika d-denominazzjonijiet adottati mill-Istati Membri għad-diplomi, ċertifikati u titoli oħra ta' taħriġ u, fejn meħtieġ, għat-titlu professjonali korrispondenti.

Peress illi r-Repubblika Ċeka nnotifikat ċerti emendi għad-denominazzjonijiet fil-lista ta' diplomi, ċertifikati u titoli oħra tad-dentisti speċjalisti, jeħtieġ li l-listi ta' denominazzjonijiet annessi mad-Direttiva 78/686/KEE, li jinsabu wkoll fl-Anness V, taqsima V.3, punt 5.3.3 tad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali, jiġu emendati kif ġej.

L-Anness B tad-Direttiva 78/686/KEE, kif ukoll l-Anness V, taqsima V.3, punt 5.3.3 tad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali jiġu emendati hekk:

(1)

Fit-taqsima “1. Ortodonzja” ta' l-Anness B tad-Direttiva 78/686/KEE, id-denominazzjoni marbuta mar-Repubblika Ċeka hija din li ġejja:

 

“Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)” mogħtija mill-:

“1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví”

u fit-taqsima “Ortodonzja” ta' l-Anness V, taqsima V.3, punt 5.3.3 tad-Direttiva 2005/36/KE għandhom jiddaħħlu l-elementi li ġejjin bejn dawk dwar il-Bulgarija u d-Danimarka:

Pajjiż

Titlu tal-kwalifika

Entità li tagħti t-titlu tal-kwalifika

Data ta' referenza:

“Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

Id-19 ta' Lulju 2007”

(2)

Fit-taqsima “2. Kirurġija tal-ħalq” ta' l-Anness B tad-Direttiva 78/686/KEE, id-denominazzjoni marbuta mar-Repubblika Ċeka hija din li ġejja:

 

“Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)” mogħtija mill-:

“1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví”

u fit-taqsima “Kirurġija tal-ħalq” ta' l-Anness V, taqsima V.3, punt 5.3.3 tad-Direttiva 2005/36/KE, għandhom jiddaħħlu l-elementi li ġejjin bejn dawk dwar il-Bulgarija u d-Danimarka:

Pajjiż

Titlu tal-kwalifika

Entità li tagħti t-titlu tal-kwalifika

Data ta' referenza:

“Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

Id-19 ta' Lulju 2007”

(3)

It-tabelli ta' l-Anness V.3, punt 5.3.3 tad-Direttiva 2005/36/KE għalhekk huma emendati hekk:

“Ortodonzja

Pajjiż

Titlu tal-kwalifika

Entità li tagħti t-titlu tal-kwalifika

Data ta' referenza:

België/Belgique/Belgien

Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor

Volksgezondheid

Is-27 ta' Jannar 2005

България

Свидетелство за призната специалност по ‘Ортодонтия’

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

L-1 ta' Jannar 2007

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

Is-19 ta' Lulju 2007

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

It-28 ta' Jannar 1980

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

It-28 ta' Jannar 1980

Eesti

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal

Tartu Ülikool

L-1 ta' Mejju 2004

Ελλάς

Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Ορθoδoντικής

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

Νoμαρχία

L-1 ta' Jannar 1981

España

 

 

 

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

It-28 ta' Jannar 1980

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

It-28 ta' Jannar 1980

Italia

Diploma di specialista in Ortognatodonzia

Università

Il-21 ta' Mejju 2005

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

L-1 ta' Mejju 2004

Latvija

‘Sertifikāts’ — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība

L-1 ta' Mejju 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

L-1 ta' Mejju 2004

Luxembourg

 

 

 

Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

L-1 ta' Mejju 2004

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

L-1 ta' Mejju 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

It-28 ta' Jannar 1980

Österreich

 

 

 

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

Centrum Egzaminów Medycznych

L-1 ta' Mejju 2004

Portugal

 

 

 

România

 

 

 

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

L-1 ta' Mejju 2004

Slovensko

 

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtandläkarexamen, tandreglering

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

L-1 ta' Jannar 1994

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

L-1 ta' Jannar 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

It-28 ta' Mejju 1980


Kirurġija tal-ħalq

Pajjiż

Titlu tal-kwalifika

Entità li tagħti t-titlu tal-kwalifika

Data ta' referenza:

België/Belgique/Belgien

 

 

 

България

Свидетелство за призната специалност по ‘Орална хирургия’

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

L-1 ta' Jannar 2007

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

Id-19 ta' Lulju 2007

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

It-28 ta' Jannar 1980

Deutschland

Fachzahnärztliche

Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

It-28 ta' Jannar 1980

Eesti

 

 

 

Ελλάς

Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Γναθoχειρoυργικής (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002)

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

Νoμαρχία

L-1 ta' Jannar 2003

España

 

 

 

France

 

 

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

It-28 ta' Jannar 1980

Italia

Diploma di specialista in Chirurgia orale

Università

Il-21 ta' Mejju 2005

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

L-1 ta' Mejju 2004

Latvija

 

 

 

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją

Universitetas

L-1 ta' Mejju 2004

Luxembourg

 

 

 

Magyarország

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

L-1 ta' Mejju 2004

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

L-1 ta' Mejju 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

It-28 ta' Mejju 1980

Österreich

 

 

 

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Centrum Egzaminów Medycznych

L-1 ta' Mejju 2004

Portugal

 

 

 

România

 

 

 

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

L-1 ta' Mejju 2004

Slovensko

 

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

L-1 ta' Jannar 1994

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

L-1 ta' Jannar 1994

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

It-28 ta' Jannar 1980”


(1)  ĠU L 233, 24.8.1978, p. 1.

(2)  ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22.

(3)  ĠU L 363, 20.12.2006, p. 141.


Top