Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/370E/01

Minuti tas-seduta tal- 10 ta’ Settembru 2012

OJ C 370E , 30.11.2012, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 370/1


It-Tnejn 10 ta’ Settembru 2012
MINUTI TAS-SEDUTA TAL-10 TA’ SETTEMBRU 2012

2012/C 370 E/01

Werrej

1.

Tkomplija tas-sessjoni

2.

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel

3.

In memoriam

4.

Dikjarazzjoni tal-Presidenza

5.

Kompożizzjoni tal-Parlament

6.

Verifika tal-kredenzjali

7.

Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

8.

Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari

9.

Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

10.

Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

11.

Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta’ Proċedura)

12.

Atti delegati u miżuri ta’ implimentazzjoni (l-Artikolu 87a, paragrafu 6, u l-Artikolu 88, paragrafu 4, punt d, tar-Regoli ta’ Proċedura)

13.

Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

14.

Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

15.

Trażmissjoni ta’ testi ta’ ftehim mill-Kunsill

16.

Mistoqsijiet għal tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

17.

Trasferiment ta’ approprjazzjonijiet

18.

Dokumenti mressqa

19.

Petizzjonijiet

20.

Ordni tal-ħidma

21.

L-istandardizzazzjoni Ewropea ***I (dibattitu)

22.

Identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini ***I (dibattitu)

23.

L-allegati trasportazzjoni u detenzjoni illegali ta’ priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA (dibattitu)

24.

Interventi ta’ minuta dwar kwistjonijiet ta’ importanza politika

25.

Id-donazzjoni volontarja u b'xejn ta’ tessuti u ċelluli (preżentazzjoni qasira)

26.

Ir-rwol tan-nisa fl-ekonomija ekoloġika (preżentazzjoni qasira)

27.

Il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa fis-settur tas-servizzi (preżentazzjoni qasira)

28.

It-titjib tas-solidarjetà fl-UE fil-qasam tal-ażil (preżentazzjoni qasira)

29.

Farmakoviġilanza (emenda tad-Direttiva 2001/83/KE) ***I - Farmakoviġilanza (emenda tar-Regolament (KE) Nru 726/2004) ***I (dibattitu)

30.

L-aġenda tas-seduta li jmiss

31.

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

MINUTI TAS-SEDUTA TAL-10 TA’ SETTEMBRU 2012

PRESIDENZA: Martin SCHULZ

President

1.   Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.

2.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel

Il-Minuti tas-seduta ta’ qabel ġew approvati.

Seán Kelly kien preżenti fis-seduti tat-22 ta’ Novembru 2010 u tal-1 ta’ Frar 2012 iżda ismu ma jidhirx fil-listi tal-preżenza rispettivi.

Il-President ifakkar li l-Erbgħa 12 ta’ Settembru 2012, José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni), se jagħmel id-dikjarazzjoni tiegħu dwar l-istat tal-Unjoni (punt 36 tal-Abbozz ta’ Aġenda).

3.   In memoriam

Il-President, f'isem il-Parlament, ta l-aħħar tislima lill-Membru tal-Parlament Jiří Havel, l-ex Membri Edith Mastenbroek, Alexander Falconer u Patrick Lane u r-rebbieħ tal-Premju Sakharov fl-2002 Oswaldo Payá.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.

4.   Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar il-ksur persistenti tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt fil-Bjelorussja, u talab lill-President Alexandre Loukachenko jeħles minnufih u inkundizzjonalment lill-priġunieri politiċi kollha u jassigura li l-elezzjonijiet leġiżlattivi li jmiss jiżvolġu b'kundizzjonijiet ġusti u konformi mal-istandards internazzjonali.

Il-President avża li indirizza ittra lill-President tar-Repubblika tal-Gambja bħala reazzjoni għall-eżekuzzjoni tal-piena kapitali kontra disa' persuni fil-pajjiż. Talab lill-gvern iwaqqaf eżekuzzjonijiet ġodda u jerġa' jistabbilixxi l-moratorju fuq il-piena tal-mewt.

Il-President feraħ lil Stavros Lambrinidis, ex Membru u Viċi President tal-Parlament, għall-ħartra tiegħu fil-kariga ta’ Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem.

5.   Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti ta’ Ċipru avżaw li Sophocles Sophocleous ġie elett għall-Parlament Ewropew minflok Kyriakos Mavronikolas bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mill-1 ta’ Settembru 2012.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta’ Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Sophocles Sophocleous jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma’ din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma’ dik ta’ Membru tal-Parlament Ewropew.

6.   Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament approva l-mandati ta’ Erik Bánki b'seħħ mill-1 ta’ Ġunju 2012 u ta’ Martina Anderson b'seħħ mit-12 ta’ Ġunju 2012.

7.   Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

L-awtoritajiet kompetenti Pollakki ressqu talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta’ Małgorzata Handzlik.

L-awtoritajiet kompetenti Awstrijaċi ressqu talba għat-tneħħija tal-immunità parlementari ta’ Ewald Stadler.

Bi qbil mal-Artikolu 6(2), tar-Regoli ta’ Proċedura, dawn it-talbiet reġgħu ntbagħtu lill-kumitat kompetenti, jiġifieri l-Kumitat JURI.

8.   Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari

Gabriele Albertini ressaq talba lill-Presidenza għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tiegħu.

Skont l-Artikolu 6(3) tar-Regoli ta’ Proċedura, din it-talba tressqet lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.

9.   Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta’ ħatra li ġejjin mill-gruppi politiċi u mis-Segretarjat mhux imniżżlin:

 

Kumitat għall-Affarijiet Barranin: Laurence J.A.J. Stassen minflok Barry Madlener;

 

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu: Barry Madlener minflok Laurence J.A.J. Stassen, Erik Bànki minflok Ádám Kósa;

 

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi: Krisztina Morvai, Norica Nicolai minflok Angelika Werthmann;

 

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija: Laurence J.A.J. Stassen minflok Barry Madlener;

 

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti: Lucas Hartong minflok Laurence J.A.J. Stassen;

 

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Penisola Koreana: Barry Madlener minflok Lucas Hartong;

 

Delegazzjoni għall-kumitat parlementari mħallat UE-Ċile: Reimer Böge minflok Axel Voss;

 

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u n-New Zealand: Axel Voss minflok Reimer Böge;

 

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali: Krisztina Morvai irriżenjat.

 

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta’ dawn il-Minuti.

10.   Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Angelika Werthmann ingħaqdet mal-Grupp ALDE b'seħħ mid-data 4 ta’ Lulju 2012.

11.   Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta’ Proċedura)

Il-kumitat kompetenti ressaq il-corrigendum li ġej ta’ test approvat mill-Parlament Ewropew:

 

Corrigendum (P7_TA-PROV(2012)0241(COR1)) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-13 ta’ Ġunju 2012 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 (P7_TA-PROV(2012)0241 - COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD) - INTA).

 

Bi qbil mal-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta’ Proċedura, dan il-corrigendum jitqies approvat sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, grupp politiku jew grupp ta’ mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwaru.

 

Il-corrigendum hu disponibbli fuq is-sit Séance en direct.

12.   Atti delegati u miżuri ta’ implimentazzjoni (l-Artikolu 87a, paragrafu 6, u l-Artikolu 88, paragrafu 4, punt d, tar-Regoli ta’ Proċedura)

Bi qbil mal-Artikolu 87a, paragrafu 6, tar-Regoli ta’ Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati informa lill-President tal-Parlament li ma tressqet l-ebda oġġezzjoni fir-rigward ta':

1)

rakkomandazzjoni tal-Kumitat TRAN biex ma jkunx hemm oġġezzjoni għal abbozz ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni rigward il-proċedura regolatorja bi skrutinju: “Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni biex ma jkunx hemm oġġezzjoni għall-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza lir-Repubblika Franċiża biex tidderoga mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1332/2011 fir-rigward tal-użu ta’ verżjoni ġdida tas-softwer tas-sistema ta’ evitar ta’ kolliżjonijiet fl-ajru (ACAS II) fuq ċerti inġenji tal-ajru mibnija ġodda (B7-0423/2012)”;

2)

rakkomandazzjoni tal-Kumitat AGRI biex ma jkunx hemm oġġezzjoni għal att delegat: “Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni biex ma jkunx hemm oġġezzjoni għar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Ġunju 2012 li jissupplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-kooperazzjoni transnazzjonali u n-negozjati kuntrattwali tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (B7-0424/2012)”.

Jekk dawn ir-rakkomandazzjonijiet mhumiex fis-suġġett ta’ oppożizzjoni min-naħa ta’ grupp politiku jew ta’ erbgħin membru tal-inqas fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa jitqiesu bħala approvati. Fil-każ li jiġri l-kuntrarju, jitressqu għal-votazzjoni.

Iż-żewġ rakkomandazzjonijiet huma disponibbli fuq is-sit ta’ Séance en direct.

13.   Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, wara l-waqfien tas-sessjoni ta’ Lulju, iffirma l-atti li ġejjin adottati f'konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-Artikolu 74 tar-Regoli ta’ Proċedura):

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Anness I tiegħu (00028/2012/LEX - C7-0199/2012 - 2011/0901A(COD));

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 dwar l-applikazzjoni tal-pagamenti diretti lill-bdiewa fir-rigward tas-sena 2013 (00033/2012/LEX - C7-0177/2012 - 2011/0286(COD));

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE li tistabbilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007 sa 2013) u r-Regolament (KE) Nru 680/2007 li jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-enerġija (00027/2012/LEX - C7-0176/2012 - 2011/0301(COD)).

Il-President irrimarka, barra minn hekk, li flimkien mal-President tal-Kunsill, waqt din is-sessjoni se jiffirma l-att li ġej, adotta f'konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-Artikolu 74 tar-Regoli ta’ Proċedura):

Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/138/KE (Solvibbiltà II) rigward id-data tat-traspożizzjoni tagħha u d-data tal-applikazzjoni tagħha, u d-data tat-tħassir ta’ ċerti Direttivi (00034/2012/LEX - C7-0284/2012 - 2012/0110(COD)).

14.   Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta’ Marzu I u II 2012 hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.

15.   Trażmissjoni ta’ testi ta’ ftehim mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tajlandja taħt l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 relattivament għat-tibdil fil-konċessjonijiet fir-rigward tal-laħam tat-tjur ipproċessat previsti fl-iskeda tal-UE annessa mal-GATT tal-1994;

Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Brażil taħt l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 relattivament għat-tibdil fil-konċessjonijiet fir-rigward tal-laħam tat-tjur ipproċessat previsti fl-iskeda tal-UE annessa mal-GATT tal-1994;

Ftehim ta’ sħubija u kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Iraq, min-naħa l-oħra;

Protokoll li jemenda il-Ftehim Ewro-Meditteranju dwar is-servizzi tal-ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija;

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova dwar il-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel;

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ tal-viżi;

Ftehim dwar spazju komuni tal-avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u r-Repubblika tal-Moldova;

Ftehim qafas dwar sħubija u kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Filippini, min-naħa l-oħra;

Ftehim qafas dwar sħubija u kooperazzjoni komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra;

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukraina li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta’ viżi.

16.   Mistoqsijiet għal tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Id-dokumenti msemmija hawn taħt tressqu mill-Membri

1)

mistoqsijiet bi tweġiba orali (Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura)

(O-000114/2012) mressqa minn James Nicholson u Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, lill-Kummissjoni: Il-ġestjoni attwali tas-settur taz-zokkor (B7-0353/2012);

(O-000116/2012) mressqa minn George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells u Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Il-ġestjoni attwali tas-settur taz-zokkor (B7-0354/2012);

(O-000124/2012) mressqa minn Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde u Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Reviżjoni tal-qafas attwali dwar iż-żamma tad-data (B7-0355/2012);

(O-000125/2012) mressqa minn Judith Sargentini, Carl Schlyter, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Amelia Andersdotter u Christian Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Reviżjoni tal-qafas attwali dwar iż-żamma tad-data (B7-0356/2012);

(O-000126/2012) mressqa minn Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes u Dimitrios Droutsas f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Reviżjoni tal-qafas attwali dwar iż-żamma tad-data (B7-0357/2012);

(O-000128/2012) mressqa minn Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Reviżjoni tal-qafas attwali dwar iż-żamma tad-data (B7-0358/2012);

(O-000143/2012) mressqa minn Luis Manuel Capoulas Santos f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Il-ġestjoni attwali tas-settur taz-zokkor (B7-0359/2012).

2)

dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta’ Proċedura)

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly u Brian Simpson, dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni tal-UNESCO għall-Ħarsien tal-Patrimonju Kulturali Intanġibbli (0025/2012);

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg u Edvard Kožušník, dwar l-appoġġ għall-Pjan ta’ Azzjoni Global Zero għall-eliminazzjoni gradwali u verifikata tal-armi nukleari kollha madwar id-dinja (0026/2012);

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff u Eider Gardiazábal Rubial, dwar it-tnaqqis tal-età tal-votazzjoni għal 16-il sena (0027/2012);

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet u Keith Taylor, dwar il-ħolqien ta’ Ġurnata Ewropea kontra l-ibbuljar u l-vjolenza fl-iskejjel (0028/2012);

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar u Cecilia Wikström, dwar l-istabbiliment ta’ Jum Ewropew ta’ Tifkira għall-Vittmi tal-Porajmos (Olokawstu tar-Rom) (0029/2012);

Erminia Mazzoni, Carlo Casini u Jarosław Leszek Wałęsa, dwar il-libertà ta’ reliġjon (0030/2012).

17.   Trasferiment ta’ approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 11/2012 (N7-0071/2012 - C7-0135/2012 - 2012/2113(GBD)).

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 14/2012 (N7-0073/2012 - C7-0152/2012 - 2012/2122(GBD)).

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 18/2012 (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD)).

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 19/2012 (N7-0078/2012 - C7-0159/2012 - 2012/2125(GBD)).

Bi qbil mal-Artikolu 24(4) tar-Regolament Finanzjarju kif interpretat fil-Punt 20 tad-Dikjarazzjoni Konġunta dwar miżuri tranżitorji applikabbli għall-proċedura baġitarja wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Kumitat għall-Baġits approva l-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment tal-approprjazzjonijiet DEC 21/2012 (N7-0079/2012 - C7-0160/2012 - 2012/2126(GBD)).

*

* *

Bi qbil mal-Artikolu 22(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għall-abbozz ippreżentat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar it-trasferiment ta’ approprjazzjonijiet INF 01/2012.

Bi qbil mal-Artikolu 22(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għall-abbozz ippreżentat mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar it-trasferiment ta’ approprjazzjonijiet 01/2012.

Bi qbil mal-Artikolu 22(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għall-abbozz ippreżentat mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar it-trasferiment ta’ approprjazzjonijiet 02/2012.

Bi qbil mal-Artikolu 22(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għall-abbozz ippreżentat mill-Kumitat tar-Reġjuni dwar it-trasferiment ta’ approprjazzjonijiet 01/2012.

Bi qbil mal-Artikolu 22(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għall-abbozz ippreżentat mill-Kumitat tar-Reġjuni dwar it-trasferiment ta’ approprjazzjonijiet 02/2012.

Bi qbil mal-Artikolu 22(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għall-abbozz ippreżentat mill-Kumitat tar-Reġjuni dwar it-trasferiment ta’ approprjazzjonijiet 03/2012.

Bi qbil mal-Artikolu 22(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Qorti tal-Awdituri Ewropea informat lill-Awtorità Baġitarja dwar il-proposta għat-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet V/AB-01/A/12, V/AB-02/C/12 et V/AB-03/A/12.

Bi qbil mal-Artikolu 22(2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data informa lill-Awtorità Baġitarja dwar il-proposta għat-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet 1/2012 – Taqsima IX – Sena Finanzjarja 2012.

18.   Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin:

1)

mill-kumitati parlamentari, ir-rapporti:

***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kundizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea. (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 fir-rigward tal-farmakoviġilanza (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Linda McAvan (A7-0164/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tal-farmakoviġilanza (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 - 2012/0025(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Linda McAvan (A7-0165/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta’ informazzjoni tal-kontabilità dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta’ azjendi agrikoli fil-Komunità Ewropea (COM(2011)0855 - C7-0468/2011 - 2011/0416(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Giancarlo Scottà (A7-0179/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta’ serra u għar-rapportar ta’ informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Fondi Ewropej ta’ Kapital ta’ Riskju (COM(2011)0860 - C7-0490/2011 - 2011/0417(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropej (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

***I Rapport dwar il-proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1760/2000 dwar l-identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini u t-tneħħija tad-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar volontarju taċ-ċanga (COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tar-reġim tal-iskema ta’ pagament uniku u ta’ appoġġ għal min ikabbar id-dwieli (COM(2011)0631 - C7-0338/2011 - 2011/0285(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 fir-rigward tal-esklużjoni ta’ għadd ta’ pajjiżi mil-lista ta’ reġjuni jew stati li kkonkludew in-negozjati (COM(2011)0598 - C7-0305/2011 - 2011/0260(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: David Martin (A7-0207/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li tipprovdi għajnuna makrofinanzjarja lir-Repubblika Kirgiża (COM(2011)0925 - C7-0521/2011 - 2011/0458(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0208/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2008/97, (KE) Nru 779/98 u (KE) Nru 1506/98 fil-qasam ta’ importazzjonijiet ta’ żejt taż-żebbuġa u prodotti agrikoli oħra mit-Turkija fir-rigward tas-setgħat ta’ delegazzjoni u implimentazzjoni li ser jingħataw lill-Kummissjoni (COM(2011)0918 - C7-0005/2012 - 2011/0453(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0209/2012)

*** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ ftehim UE/New Zealand li jemenda l-Ftehim dwar l-għarfien reċiproku fir-rigward tal-istima tal-konformità bejn il-Komunità Ewropea u n-New Zealand (12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0210/2012)

*** Recommendation on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and Australia amending the Agreement on mutual recognition in relation to conformity assessment, certificates and markings between the European Community and Australia (12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0211/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 li jiftaħ u jipprovdi l-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti tat-tariffa Komunitarja għal-laħam taċ-ċanga ta’ kwalità għolja, u għal-laħam tal-majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta’ nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet oħra (COM(2011)0906 - C7-0524/2011 - 2011/0445(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0212/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dgħajjes illi jintużaw għar-rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali (COM(2011)0456 - C7-0212/2011 - 2011/0197(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Malcolm Harbour (A7-0213/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm tal-konsumaturi 2014-2020 (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura (COM(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm statistiku Ewropew tal-2013-2017 (COM(2011)0928 - C7-0001/2012 - 2011/0459(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Edward Scicluna (A7-0218/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) u d-Direttiva 2011/61/UE dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi fir-rigward tad-dipendenza eċċessiva fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Rapport dwar l-istrateġija għar-reġjun tal-Atlantiku fil-qafas tal-politika ta’ koeżjoni tal-Unjoni (2011/2310(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Alain Cadec (A7-0222/2012)

Rapport dwar id-donazzjoni volontarja u b'xejn ta’ tessuti u ċelluli (2011/2193(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta’ Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir, it-tielet programm multiannwali ta’ azzjoni tal-UE fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2014-2020 (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Rapport dwar l-obbligi tar-rappurtar skont ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni tas-Sajd (2011/2291(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Carl Haglund (A7-0225/2012)

* Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar sistema komuni ta’ tassazzjoni applikabbli għall-pagamenti ta’ imgħax u ta’ royalties bejn kumpaniji assoċjati ta’ Stati Membri differenti (riformulazzjoni) (COM(2011)0714 - C7-0516/2011 - 2011/0314(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

Rapport dwar Rapport speċjali Nru 12/2011 (kwittanza 2011): Il-miżuri tal-UE jikkontribwixxu biex il-kapaċità tal-flotot tas-sajd tal-UE tiġi adattata għall-opportunitajiet tas-sajd disponibbli? (N7-0003/2012 - C7-0018/2012 - 2012/2009(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Marta Andreasen (A7-0228/2012)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta’ Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta’ Jarosław Leszek Wałęsa (2012/2112(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (COM(2011)0704 - C7-0395/2011 - 2011/0310(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0231/2012)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard mid-Danimarka) (COM(2012)0272 - C7-0131/2012 - 2012/2110(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-ġestjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2011/017ES/Kostruzzjoni ta’ Aragón minn Spanja) (COM(2012)0290 - C7-0150/2012 - 2012/2121(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

Abbozz ta’ rapport dwar Aġenda għall-Bidla: il-Futur tal-politika tal-iżvilupp tal-UE (2012/2002(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Charles Goerens (A7-0234/2012)

Rapport dwar ir-rwol tan-nisa fl-ekonomija ekoloġika (2012/2035(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimplimenta l-klawżola ta’ salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta’ stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Amerika Ċentrali min-naħa l-oħra (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Rapport b’osservazzjonijiet, fil-kuntest tal-kwittanza 2011 tal-Kummissjoni, rigward ir-Rapport Speċjali Nru 14/2011 tal-Qorti tal-Awdituri bit-titolu: "L-assistenza tal-UE tejbet il-kapaċità tal-Kroazja fir-rigward tal-ġestjoni tal-finanzjament wara l-adeżjoni?" (N7-0039/2012 - C7-0029/2012 - 2012/2015(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Tamás Deutsch (A7-0238/2012)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2011 dwar l-attività tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (2011/2317(INI)) - Kumitat PETI - Rapporteur: Giles Chichester (A7-0240/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni (COM(2011)0609 - C7-0318/2011 - 2011/0270(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Rapport dwar l-emenda tal-Artikolu 123 u 42 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament dikjarazzjonijiet bil-miktub u inizjattivi leġiżlattivi (2011/2058(REG)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Rafał Trzaskowski (A7-0242/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità (COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD)) - Kumitat LIBE - Kumitat FEMM - Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Rapporteur: Antonyia Parvanova (A7-0244/2012)

Rapport dwar il-konklużjoni ta’ ftehim interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar it-trasmissjoni lil u t-trattament mill-Parlament Ewropew ta’ informazzjoni klassifikata miżmuma mill-Kunsill dwar kwistjonijiet apparti dawk fil-qasam tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni (2012/2069(ACI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Gerald Häfner (A7-0245/2012)

Rapport dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa fis-settur tas-servizzi (2012/2046(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

Rapport dwar l-Edukazzjoni, it-Taħriġ u Ewropa 2020 (2012/2045(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

Rapport dwar it-titjib tas-solidarjetà fl-UE fil-qasam tal-ażil (2012/2032(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimplimenta l-klawsola ta’ slavagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta’ stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Peru (COM(2011)0600 - C7-0307/2011 - 2011/0262(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Bernd Lange (A7-0249/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1081/2006 (COM(2011)0607 - C7-0327/2011 - 2011/0268(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

Rapport dwar it-18-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet – Applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità (2010) (2011/2276(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni (2012/2050(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Rapport dwar ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd – Komunikazzjoni Ġenerali (2011/2290(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Rapport dwar l-Implimentazzjoni tal-Leġiżlazzjoni dwar l-Ajru Uniku Ewropew (2012/2005(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Jacqueline Foster (A7-0254/2012)

Rapport dwar id-distribuzzjoni onlajn ta’ xogħlijiet awdjoviżivi fl-Unjoni Ewropea (2011/2313(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

Rapport dwar il-Patt dwar l-Investiment Soċjali - bħala reazzjoni għall-kriżi (2012/2003(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ skambju ta’ informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet intergovernattivi bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija (COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)

***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-effiċjenza fl-enerġija u li tirrevoka d-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Rapport dwar l-allegati trasportazzjoni u żamma illegali ta’ priġunieri f’pajjiżi Ewropej mis-CIA: segwitu tar-Rapport tal-Kumitat tat-TDIP tal-Parlament Ewropew (2012/2033(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

*** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija dwar kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika (08283/2012 - C7-0122/2012 - 2011/0175(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Amalia Sartori (A7-0267/2012)

*** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Amalia Sartori (A7-0268/2012)

2)

mill-Membri, il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta’ Proċedura):

Jörg Leichtfried, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi u Oreste Rossi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-SMEs u t-testijiet kożmetiċi fuq l-annimali (B7-0413/2012)

irreferut

responsabbli: ENVI

opinjoni: INTA

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni għall-promozzjoni tal-car pooling (B7-0414/2012)

irreferut

responsabbli: TRAN

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu korrett tal-midja l-ġdida tal-ICT (B7-0415/2012)

irreferut

responsabbli: ITRE

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra t-tniġġis tal-ilmijiet (B7-0416/2012)

irreferut

responsabbli: ENVI

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sajd artiġjanali kostali fuq skala żgħira (B7-0417/2012)

irreferut

responsabbli: PECH

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis fil-popolazzjoni tar-reġjuni u l-bliet tal-Istati Membri (B7-0418/2012)

irreferut

responsabbli: REGI

Nuno Melo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali esterni (B7-0419/2012)

irreferut

responsabbli: INTA

Nuno Melo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-importanza tal-lingwa Portugiża għall-Unjoni Ewropea (B7-0420/2012)

irreferut

responsabbli: CULT

opinjoni: DEVE

Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien ta’ min ifaddal (B7-0421/2012)

irreferut

responsabbli: IMCO

opinjoni: ECON

Sebastian Valentin Bodu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp ta’ strateġija għall-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra n-nirien fil-foresti (B7-0422/2012)

irreferut

responsabbli: ENVI

opinjoni: REGI

19.   Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 201(6) tar-Regoli ta’ Proċedura:

 

Data: 17 ta’ Lulju 2012

Hannelore Thomas (Aġenzija tal-Ivvjaġġar Köln Komplett) (Nru 0839/2012); Anli Heuser-He (2 firem) (Nru 0840/2012); Erich Kalkus (Nru 0841/2012); Adolf Schmidt (Heimatortsgemeinschaft Donnersmarkt e.V.) (Nru 0842/2012); Alevtina Braunsberg (Nru 0843/2012); Dietmar Wedel (Nru 0844/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0845/2012); Sonja Bergfeld (Nru 0846/2012); Christian Reimann (Nru 0847/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0848/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0849/2012); Todorov Angelov Todorov (Nru 0850/2012); W.C.H. Bost (Nru 0851/2012); P.W. Kooiker (Nru 0852/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0853/2012); Panagiotis Paximadis (Nru 0854/2012); Theodoros Soutis (Nru 0855/2012); Božan Žabjek (Nru 0856/2012); Simon Puhlmann (Nru 0857/2012); Markus Havemann (Nru 0858/2012); Oskar Bradler (Nru 0859/2012); Gabriele Steinbach (Nru 0860/2012); Ewgeni Dimke (Nru 0861/2012); Otto Rover (Nru 0862/2012); Heidrun Schroter (Nru 0863/2012); Stephanus Kare (Nru 0864/2012); Nadya Borisova (Nru 0865/2012); Bernd Morsbach (Nru 0866/2012); Andre Wirths (Nru 0867/2012); Bernd Borzek (Nru 0868/2012); Marcel Rupp (Nru 0869/2012); Annemarie Arderiu Gil (Nru 0870/2012); Wolfgang Gerber (Nru 0871/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0872/2012); Erwin Heiko Kaltenmeier (Nru 0873/2012); Yolanda Díaz Pérez (Nru 0874/2012); Óscar Manteca García (Nru 0875/2012); Pedro Barrionuevo Valero (Nru 0876/2012); Francisco da Conceição Norte (Commissão de Moradores do Bom Sucesso) (Nru 0877/2012); Zsák Ferenc Tibor (Tiszántúli Természetvédők Társulata (Konservazzjonisti tas-Soċjetà tal-Lvant tal-Ungerija)) (Nru 0878/2012); Árva Gyuláné (Nru 0879/2012); Novák László (Nru 0880/2012); M. Livčāne (Biedrība "Lauberiete", Ozolmuiža, Laubere) (Nru 0881/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0882/2012); Jussi Koskinen (Nru 0883/2012); Theodoros Pitikaris (Nru 0884/2012); George Albert Farizo Niedbala (Nru 0885/2012); Nebojša Avlijaš (7 firem) (Nru 0886/2012); Navratil Attila (1773 firma) (Nru 0887/2012); Peter Hantz (Kumitat tal-Inizjattiva Bolyai) (Nru 0888/2012); Antonio Vidal López (Comptoir Paysan) (Nru 0889/2012); Belkezize Tachfine (Nru 0890/2012); Jean d'Abbot-Doyle (Nru 0891/2012); Marcello Marafante (Nru 0892/2012); Erasmo Amato (Nru 0893/2012); Juan Antonio Álvarez Chorén (Plataforma de ciudadanos europeos "No es ideología es ciudadanía") (Nru 0894/2012); Rosemary Rechter (Nru 0895/2012); Reine Dulac (Nru 0896/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0897/2012); Fabricio Sebastian Gianni (Nru 0898/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0899/2012); Kyriacos Kyriakides (Change.org "Save Cyprus") (255 firma) (Nru 0900/2012); Giulio Cossu (Nru 0901/2012); Steven Sylvester (Nru 0902/2012); Graham Wheeler (Nru 0903/2012); Guiso Gavino (Nru 0904/2012); Daniel Seco (Nru 0905/2012); Ivana Petrović (Nru 0906/2012); Alain Roth (Assoċjazzjoni SLB RD422) (70 firma) (Nru 0907/2012); Fernando Cosimo Scaramozza (Nru 0908/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0909/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0910/2012); Giuseppa Paolina Casillo (Nru 0911/2012); Ernesto Arvelo Díaz (Nru 0912/2012); Liliana Elizabeth Franco (Nru 0913/2012); Eva Villaverde Pedreira (Nru 0914/2012); Guillermo Valle Tárrega (Nru 0915/2012); Elena Macías Otón (Nru 0916/2012); Javier Hernández Delgado (Nru 0917/2012); Miguel Morais (Nru 0918/2012); Miguel Ângelo Correia (Nru 0919/2012); Vasile Cifor (Nru 0920/2012); Sorin Stelian Torop (Nru 0921/2012); (isem kunfidenzjali) (3 firem) (Nru 0922/2012); Victor Ruse (Nru 0923/2012).

 

Data: 20 ta’ Lulju 2012

Dario Mengo (Nru 0924/2012); Helena Iwaniuk (Nru 0925/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (Nru 0926/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (Nru 0927/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (Nru 0928/2012); Francisco Pérez Martínez (Los Verdes de la Comunidad de Madrid) (Nru 0929/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (Nru 0930/2012); Thomas Dammert (Nru 0931/2012); Linda Maria Koldau (Nru 0932/2012); Małgorzata Landsmann (Nru 0933/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0934/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0935/2012); Paweł Swoboda (Krajowe stowarzyszenie na rzecz poszkodowanych przez zakłady górnicze) (8 firem) (Nru 0936/2012); Oisin Jones-Dillon (Nru 0937/2012); Matilde Font Ten (Nru 0938/2012); Nicolas Caton (Nru 0939/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0940/2012); Marinos Grigoriou (Nru 0941/2012); Luigi Landolfo (Nru 0942/2012); Jelena Antonova (Nru 0943/2012); (isem kunfidenzjali) (12-il firma) (Nru 0944/2012); Tomasz Adamowski (Transgum service opon) (Nru 0945/2012); Alberto Peñalver Castellón (Nru 0946/2012); Alejandro Álvarez Del Amo (Nru 0947/2012); Carlo Piccolo (345 firma) (Nru 0948/2012); Juan Campuzano Casas (6 firem) (Nru 0949/2012); Vicente Pérez Crespo (Cofradías de Pescadores) (Nru 0950/2012); Josef Müellejans (Nru 0951/2012); Lolita Cicha (244 firma) (Nru 0952/2012); Barbara Chodun (2 firem) (Nru 0953/2012); Vincenzo Antonuccio (Nru 0954/2012).

 

Data: 26 ta’ Lulju 2012

Joan Lladó i Binimelis (40 firma) (Nru 0955/2012); Raina Mihailova (Nru 0956/2012); Szigeti Enikö (Moviment tal-impenn ċiviku) (Nru 0957/2012); Pierre Lacroix (Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu aquatique) (221 firma) (Nru 0958/2012); Paula Romero Ganuza (Nru 0959/2012); Jürgen Micksch (PRO ASYL e.V.) (Nru 0960/2012); Gheorghe Popilean (Uniunea pentru accesarea integrală a fondurilor comunitare europene alocate țării noastre pentru perioada 2007 2013) (Nru 0961/2012); Santo Grammatico (Legambiente Liguria) (Nru 0962/2012); Marie Kathleen (Kitty) Denise Arce-Aspelin (Nru 0963/2012); Fabrizio Infante (Nru 0964/2012); Aleksandra Kwaśnicka (Nru 0965/2012); Kent Cooper (Nru 0966/2012); Jacqueline Claire Cotterill (Nru 0967/2012); Francesco Cavagnoli (Sc. Maglieria & co Prod srl) (Nru 0968/2012); Stefano Meconi (Nru 0969/2012); S Dimotsantos (Medicon Hellas SA) (Nru 0970/2012); Adolfo Sansolini (8Hours EU) (Nru 0971/2012); Montserrat Capdevila (La Associació APIGF) (Nru 0972/2012); Robert Delis (Nru 0973/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0974/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0975/2012); Bibiana García Fernández (Nru 0976/2012); Renato Tognini (Nru 0977/2012); Fulvio Fiorentini (Nru 0978/2012); Luc Gigou (Nru 0979/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0980/2012); Nicolae Munteanu (Nru 0981/2012); Henryk Szczepański (Nru 0982/2012); Vinicije Lupis (Peljesac Bridge Steering Committee) (Nru 0983/2012); dit Dieudonné Gregory Thuan (Hincker et associés - Société d'avocats) (Nru 0984/2012); Gudrun Behling (Nru 0985/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0986/2012).

 

Data: 10 ta’ Awwissu 2012

(isem kunfidenzjali) (Nru 0987/2012); Naděžda Siváková (Nru 0988/2012); Giorgio Gurrieri (Nru 0989/2012); Francesco Di Pasquale (Nru 0990/2012); Richard Frederick Parsons (Nru 0991/2012); Jason O'Sullivan (Nru 0992/2012); Filomeno Greco (Nru 0993/2012); Marco Bava (Nru 0994/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0995/2012); Francesco Di Pasquale (Nru 0996/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 0997/2012); Maurizio Sturvi (Nru 0998/2012); Kestutis Vilkauskas (Nru 0999/2012); Petkov Georgi Plamenov (Nru 1000/2012); Sebastian Hofmann (Nru 1001/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1002/2012); Alain Guyot (Nru 1003/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1004/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1005/2012); Marco Bava (Nru 1006/2012); Vanna Pizzi (Nru 1007/2012); Cecilia Sanna (Nru 1008/2012); Paolo Sommariva (Nru 1009/2012); Peter Rein Leesment (Nru 1010/2012); Constantina Dumitrescu (Nru 1011/2012); Jean François Bray (Nru 1012/2012); Eduardo Raya Reatmero (Nru 1013/2012); Volodia Vassilev (Assoċjazzjoni tat-tobba ġenerali f'Sofia – Bi Sofia) (Nru 1014/2012); Sonja Schenk (Nru 1015/2012); Günter Hegeler (Nru 1016/2012); Nicolae Busuioc (Nru 1017/2012); Aivars Melnis (Nru 1018/2012); Werner Feldmann (Nru 1019/2012).

 

Data: 29 ta’ Awwissu 2012

Volker Detampel (Nru 1020/2012); Barbara Ritterbusch Nauwerck (Nru 1021/2012); Sean Lawless (Nru 1022/2012); Yvon Lefort (Comité de Défense des Frontaliers Belgo-Français CDF ASBL) (Nru 1023/2012); Holger Klekar (Nru 1024/2012); Saida Hauer (Nru 1025/2012); Christopher Gilchrist (Nru 1026/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1027/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1028/2012); Christopher Butler (Nru 1029/2012); Roger Tilleul (Nru 1030/2012); Krystian Popławski (Nru 1031/2012); Andreas Steck (Nru 1032/2012); Georgi Slavew Angelov (72 firma) (Nru 1033/2012); Marinela Barza (Nru 1034/2012); Luigi Perrone (Nru 1035/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (Nru 1036/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1037/2012); Luciano Iannuccelli (Nru 1038/2012); (isem kunfidenzjali) (Nru 1039/2012); Nigel Knowles (Nru 1040/2012); Sabrina D'Amanti (Nru 1041/2012); Rose Marie Delannoy (Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes) (Nru 1042/2012).

20.   Ordni tal-ħidma

Il-punt li jmiss kien l-ordni tal-ħidma.

L-abbozz finali tal-aġenda għas-seduti plenarji ta’ Settembru 2012 (PDOJ 493.542) tqassam u ġew proposti l-bidliet imsemmija hawn taħt (Artikolu 140 tar-Regoli ta’ Proċedura):

 

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

 

It-Tlieta

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

 

L-Erbgħa

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

 

Il-Ħamis

Talba tal-Grupp ALDE biex tiġi posposta l-votazzjoni dwar ir-rapport ta’ Sharon Bowles dwar “Is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea” (A7-0076/2012), li attwalment tinsab fil-ħin tal-votazzjoni tal-Ħamis (point 63 du PDOJ).

Tkellmet Sharon Bowles biex tiġġustifika t-talba.

Il-Parlament approva din t-talba.

*

* *

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.

21.   L-istandardizzazzjoni Ewropea ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/105/KE u 2009/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Lara Comi (A7-0069/2012)

Lara Comi ippreżentat ir-rapport tagħha.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI

Viċi President

Tkellmet Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Adam Gierek (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Christel Schaldemose f'isem il-Grupp S&D, Heide Rühle f'isem il-Grupp Verts/ALE, Edvard Kožušník f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Ildikó Gáll-Pelcz u Barbara Weiler.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Țicău, Sergio Gaetano Cofferati u Malcolm Harbour.

Tkellmu Toine Manders f'isem il-Grupp ALDE, Viviane Reding u Lara Comi.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.8 tal-Minuti ta’ 11.9.2012.

22.   Identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1760/2000 dwar l-identifikazzjoni elettronika tal-annimali bovini u t-tneħħija tad-dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar volontarju taċ-ċanga [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

Sophie Auconie ppreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmet Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Julie Girling, Pilar Ayuso f'isem il-Grupp PPE, Dagmar Roth-Behrendt f'isem il-Grupp S&D, Riikka Manner f'isem il-Grupp ALDE, Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp ECR, Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, Nick Griffin Membru mhux affiljat, Horst Schnellhardt, Kriton Arsenis, Britta Reimers, John Bufton, José Manuel Fernandes, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mara Bizzotto, Peter Liese, Mario Pirillo, Daciana Octavia Sârbu, James Nicholson (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI) u Diane Dodds.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Rareș-Lucian Niculescu, Peter Jahr, Giancarlo Scottà u Andreas Mölzer.

Tkellmu Viviane Reding u Sophie Auconie.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.9 tal-Minuti ta’ 11.9.2012.

23.   L-allegati trasportazzjoni u detenzjoni illegali ta’ priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA (dibattitu)

Rapport dwar l-allegati trasportazzjoni u żamma illegali ta’ priġunieri f’pajjiżi Ewropej mis-CIA: segwitu tar-Rapport tal-Kumitat TDIP tal-PE [2012/2033(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

Hélène Flautre ippreżentat ir-rapport tagħha.

PRESIDENZA: Georgios PAPASTAMKOS

Viċi President

Tkellmet Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu Sarah Ludford (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Michèle Striffler f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Frieda Brepoels f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Konrad Szymański, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta’ Sophia in 't Veld u Sarah Ludford, Inês Cristina Zuber, Elena Băsescu, Ioan Enciu u Sajjad Karim.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Monika Flašíková Beňová, Paul Murphy, Jaroslav Paška u Andrew Henry William Brons.

Tkellmu Viviane Reding u Hélène Flautre.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.6 tal-Minuti ta’ 11.9.2012.

24.   Interventi ta’ minuta dwar kwistjonijiet ta’ importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta’ importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 150 tar-Regoli ta’ Proċedura:

Maria do Céu Patrão Neves, Sylvana Rapti, Raül Romeva i Rueda, Marina Yannakoudakis, Oreste Rossi, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Iuliu Winkler, Rareș-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Eva Joly, Jan Zahradil, Tadeusz Cymański, Alda Sousa, Corneliu Vadim Tudor, Nuno Teixeira, László Tőkés, Luis Yáñez-Barnuevo García, Antolín Sánchez Presedo, Hélène Flautre, Erik Bánki, Janusz Wojciechowski u Rui Tavares.

PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK

Viċi President

Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Kinga Gál, María Irigoyen Pérez, Karim Zéribi u Paul Murphy.

25.   Id-donazzjoni volontarja u b'xejn ta’ tessuti u ċelluli (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar id-donazzjoni volontarja u b'xejn ta’ tessuti u ċelluli [2011/2193(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel. Rapporteur: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

Marina Yannakoudakis għamlet il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Frédérique Ries, Anna Záborská, Margrete Auken, Oreste Rossi, Zuzana Roithová, Franz Obermayr, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová u Erik Bánki.

Tkellem John Dalli (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 10.17 tal-Minuti ta’ 11.9.2012.

26.   Ir-rwol tan-nisa fl-ekonomija ekoloġika (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar ir-rwol tan-nisa fl-ekonomija ekoloġika [2012/2035(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

Mikael Gustafsson għamel il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Anna Záborská, Emer Costello, Monika Flašíková Beňová, Raül Romeva i Rueda, Silvia-Adriana Țicău, u Andrea Češková.

Tkellem John Dalli (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 10.18 tal-Minuti ta’ 11.9.2012.

27.   Il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa fis-settur tas-servizzi (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa fis-settur tas-servizzi [2012/2046(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

Iratxe García Pérez għamlet il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová, Franz Obermayr, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta’ Krisztina Morvai u Andrea Češková, Elena Băsescu, Anna Záborská u Andrea Češková.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT

Viċi President

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ana Miranda u Silvia-Adriana Țicău.

Tkellem John Dalli (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 10.19 tal-Minuti ta’ 11.9.2012.

28.   It-titjib tas-solidarjetà fl-UE fil-qasam tal-ażil (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar it-titjib tas-solidarjetà fl-UE fil-qasam tal-ażil [2012/2032(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

Kyriacos Triantaphyllides għamel il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Georgios Papanikolaou, Raül Romeva i Rueda, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jaroslav Paška u Miroslav Mikolášik.

Tkellem John Dalli (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 10.7 tal-Minuti ta’ 11.9.2012.

29.   Farmakoviġilanza (emenda tad-Direttiva 2001/83/KE) ***I - Farmakoviġilanza (emenda tar-Regolament (KE) Nru 726/2004) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tal-farmakoviġilanza [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel. Rapporteur: Linda McAvan (A7-0165/2012)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 fir-rigward tal-farmakoviġilanza [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel. Rapporteur: Linda McAvan (A7-0164/2012)

Linda McAvan ippreżentat ir-rapporti tagħha.

Tkellem John Dalli (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Pilar Ayuso f'isem il-Grupp PPE, Karin Kadenbach f'isem il-Grupp S&D, Antonyia Parvanova f'isem il-Grupp ALDE, Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Peter Liese, Monika Flašíková Beňová, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Erik Bánki u Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu u Zuzana Roithová.

Tkellmu John Dalli u Linda McAvan.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.10 tal-Minuti ta’ 11.9.2012 u punt 10.11 tal-Minuti ta’ 11.9.2012.

30.   L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" OJMA 493.542).

31.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.45.

Klaus Welle

Segretarju Ġenerali

Gianni Pittella

Viċi President


It-Tnejn 10 ta’ Settembru 2012
REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaș, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Nedelcheva, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Osservaturi

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Top