Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2010/257E/05

Minuti tas-seduta tat- 23 ta' Ġunju 2010

OJ C 257E , 24.9.2010, p. 303–308 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 257/303


L-Erbgħa, 23 ta' Ġunju 2010
MINUTI TAS-SEDUTA TAT-23 TA' ĠUNJU 2010

2010/C 257 E/05

Werrej

1.

Tkomplija tas-sessjoni

2.

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

3.

Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

4.

Merħba

5.

Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

6.

Kompożizzjoni tal-Parlament

7.

Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

8.

Ħolqien ta' sistema Ewropea ta' twissija bikrija (EWS) kontra l-pedofili u dawk li jagħtu fastidju sesswali (dikjarazzjoni bil-miktub)

9.

Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (17 ta' Ġunju 2010) (dibattitu)

10.

Dokumenti mressqa

11.

Dati tas-seduti li jmiss

12.

Interruzzjoni tas-sessjoni

REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

ANNESS 1 -

Ħolqien ta' sistema Ewropea ta' twissija bikrija (EWS) kontra l-pedofili u dawk li jagħtu fastidju sesswali (dikjarazzjoni bil-miktub)

MINUTI TAS-SEDUTA TAT-23 TA' ĠUNJU 2010

PRESIDENZA: Jerzy BUZEK

President

1.   Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 15.05.

2.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

3.   Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni rigward iż-żjara reċenti tiegħu fir-Russja, l-ewwel waħda ta' President tal-Parlament Ewropew f'dawn l-aħħar 12-il sena.

4.   Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzoni tal-Parlament Indoneżjan, immexxija minn M. Kemal Azis Stamboel, president tad-delegazzjoni, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.

5.   Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Mike Nattrass għarraf lill-Presidenza li telaq mill-grupp EFD u illi issa qiegħed mal-Membri mhux affiljati, b'effett mid-data tal-lum, 23 ta' Ġunju 2010.

6.   Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti tal-Olanda għarrfu bl-elezzjoni għall-Parlament Ewropew ta':

Lucas Hartong, biex jieħu post Louis Bontes;

Jan Mulder biex jieħu post Jeanine Hennis-Plasschaert.

Il-Parlament Ewropew ħa nota, b'konformità mal-Artikolu 4(1) tar-Regolament, b'effett mit-22 ta' Ġunju 2010.

Skont l-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, peress li l-kredenzjali tagħhom għadhom ma ġewx ivverifikati jew lanqas għadha ma ttieħdet deċiżjoni dwar xi kontestazzjoni eventwali, Lucas Hartong et Jan Mulder ħadu posthom fil-Parlament u fl-organi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha tagħhom, bil-kundizzjoni li qabel kellhom jiffirmaw dikjarazzjoni li ma jwettqu l-ebda funzjoni li mhix kompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

7.   Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tas-Segretarjat tal-Membri mhux affiljati, il-Parlament irratifika n-nomini li ġejjin:

 

Kumitat BUDG:

Lucas Hartong minflok Daniël van der Stoep

 

Kumitat LIBE

Daniël van der Stoep

Kumitat SURE

Lucas Hartong minflok Daniël van der Stoep

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan

Daniël van der Stoep

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

Laurence J.A.J. Stassen minflok Daniël van der Stoep

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Penisola Koreana

Lucas Hartong minflok Laurence J.A.J. Stassen.

8.   Ħolqien ta' sistema Ewropea ta' twissija bikrija (EWS) kontra l-pedofili u dawk li jagħtu fastidju sesswali (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 29/2010 ippreżentata mill-Membri Tiziano Motti u Anna Záborská dwar il-ħolqien ta' sistema Ewropea ta' twissija bikrija (EWS) kontra l-pedofili u dawk li jagħtu fastidju sesswali ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se titressaq lid-destinatarji u tiġi ppubblikata fit-Testi Adottati tas-seduta ta' 23.06.2010, waqt li l-ismijiet tal-firmatarji jiġu indikati fil-Minuti (ara l-Anness 1 tal-Minuti tad-data 23.06.2010).

9.   Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (17 ta' Ġunju 2010) (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (17 ta' Ġunju 2010)

Herman Van Rompuy (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu l-istqarrijiet.

Tkellmu: Corien Wortmann-Kool f'isem il-Grupp PPE, Marita Ulvskog f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Lothar Bisky f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, u Barry Madlener Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll għal mistoqsija “carton bleu” ta' Miguel Portas, Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Pervenche Berès, Sylvie Goulard, Edvard Kožušník, Miguel Portas, Jaroslav Paška, Nick Griffin, José Manuel García-Margallo y Marfil, Michael Cashman, Sharon Bowles, Niki Tzavela, Martin Ehrenhauser, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Cristian Dan Preda, Stavros Lambrinidis, Íñigo Méndez de Vigo, Catherine Trautmann, Anne Delvaux, Gianluca Susta, Gunnar Hökmark u Paweł Zalewski.

Tkellmu skont il-proċedura “catch the eye” Jutta Steinruck, Isabelle Durant, Oreste Rossi u Mario Mauro.

Tkellem José Manuel Barroso.

Id-dibattitu ngħalaq.

10.   Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu (COM(2010)0289 - C7-0143/2010 – 2010/0160(COD))

Bi qbil mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President avża li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli

:

ECON

opinjoni

:

JURI

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra ta' dawn il-Komunitajiet (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD))

irreferut

responsabbli

:

JURI

opinjoni

:

FEMM, AFCO, DEVE, AFET, ENVI, BUDG, CONT, INTA

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 19/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0028/2010 - C7-0154/2010 - 2010/2092(GBD))

irreferut

responsabbli

:

BUDG

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 24/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0029/2010 - C7-0155/2010 - 2010/2093(GBD))

irreferut

responsabbli

:

BUDG

11.   Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 5 sat-8 ta' Lulju 2010.

12.   Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 17:20.

Klaus Welle

Segretarju Ġenerali

Jerzy Buzek

President


L-Erbgħa, 23 ta’ Ġunju 2010
REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arif, Arsenis, Ayala Sender, Aylward, Bach, Balčytis, Baldassarre, Băsescu, Batten, Bauer, Belder, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Bilbao Barandica, Bisky, Bloom, Böge, Borys, Boștinaru, Bowles, Bozkurt, Brepoels, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Creutzmann, Crocetta, Cutaș, Frédéric Daerden, van Dalen, Danjean, David, de Brún, Dehaene, Delvaux, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Ehrenhauser, Enciu, Engström, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Farage, Feio, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Florenz, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Glante, Gomes, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harkin, Hassi, Hautala, Hedh, Hénin, Herczog, Hibner, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kaczmarek, Kalfin, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kastler, Kazak, Keller, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lunacek, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morin-Chartier, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Obermayr, Olejniczak, Pack, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paška, Patriciello, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Poupakis, Preda, Rangel, Ranner, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Rinaldi, Rochefort, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Senyszyn, Siekierski, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, van der Stoep, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Sturdy, Susta, Alf Svensson, Szájer, Szegedi, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Thun und Hohenstein, Țicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Willmott, Wils, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver


L-Erbgħa, 23 ta' Ġunju 2010
ANNESS I

Ħolqien ta' sistema Ewropea ta' twissija bikrija (EWS) kontra l-pedofili u dawk li jagħtu fastidju sesswali (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub 29/2010 imressqa minn Tiziano Motti u Anna Záborská, dwar il-ħolqien ta' sistema Ewropea ta' twissija bikrija (EWS) u dawk li jagħtu fastidju sesswali (punt 8 tal- Minuti ta' 23.6.2010 u P7_TA(2010)0247 tat-23.06.2010), iffirmata minn 371 deputat:

János Áder, Gabriele Albertini, François Alfonsi, Magdi Cristiano Allam, Magdalena Alvarez, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Robert Atkins, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Christophe Béchu, Bastiaan Belder, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Adam Bielan, Slavi Binev, Lothar Bisky (1), Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boștinaru, Jan Březina, Andrew Henry William Brons, John Bufton, Cristian Silviu Bușoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Philip Claeys, Sergio Gaetano Cofferati, Giovanni Collino, Lara Comi, Silvia Costa, Rosario Crocetta, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Anne Delvaux, Luigi de Magistris, Luigi Ciriaco De Mita, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst (1), Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Hynek Fajmon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Jacqueline Foster, Carmen Fraga Estévez, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Bruno Gollnisch, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Andrzej Grzyb, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Enikő Győri, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Jiří Havel, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Vincenzo Iovine, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Peter Jahr, Lívia Járóka, Ramón Jáuregui Atondo, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Michał Tomasz Kamiński, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Wolf Klinz, Jürgen Klute (1), Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Alain Lamassoure, Alexander Graf Lambsdorff (1), Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jo Leinen (1), Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Emma McClarkin, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka (1), Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Norica Nicolai, Rareș-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Alojz Peterle, Markus Pieper, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Tomasz Piotr Poręba, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Fiorello Provera, Hella Ranner, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Helmut Scholz, Werner Schulz (1), Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon (1), Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Monika Smolková, Csaba Sógor, Timo Soini, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Catherine Soullie, Francesco Enrico Speroni, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Struan Stevenson, Theodor Dumitru Stolojan, Emil Stoyanov, Ivo Strejček, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula (1), Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Salvatore Tatarella, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides (1), Rafał Trzaskowski, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt (1), Frank Vanhecke, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Anja Weisgerber, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Zbigniew Ziobro, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


(1)  Wara t-tħabbira li saret fil-plenarja fit-23.06.2010, Lothar Bisky, Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Alexander Graf Lambsdorff, Jo Leinen, Jiří Maštálka, Werner Schulz, Peter Simon, Hannu Takkula, Kyriacos Triantaphyllides u Kathleen Van Brempt għarrfu li jixtiequ jirtiraw il-firma tagħhom.


Top