Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0128

Irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran * Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat- 12 ta’ Marzu 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan multi-annwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran (COM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 381–383 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/381


Il-Ħamis, 12 ta’ Marzu 2009
Irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran *

P6_TA(2009)0128

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan multi-annwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran (COM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

2010/C 87 E/64

(Proċedura ta’ konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2009)0093),

wara li kkunsidra l-Artikoli 37 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C6-0081/2009),

wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 134 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skond l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3.

Jistieden lill-Kunsill biex jinnotifika lill-Parlament jekk ikollu l-ħsieb jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.

Jitlob lill-Kunsill biex jerġa’ jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b’mod sostanzjali;

5.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

TEST PROPOST MILL-KUMMISSJONI

EMENDA

Emenda 1

Proposta għal regolament

Premessa 3 a (ġdida)

 

Il-pjan ta’ rkupru ICCAT jħeġġeġ lill-partijiet kontraenti biex, b’ mod voluntarju, inaqqsu l-qabdiet tagħhom tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran fl-2009, għall-promozzjoni tal-irkupru tal-istokkijiet; xi partijiet kontraenti diġà għamlu dan;

Emenda 4

Proposta għal regolament

Artikolu 2 (g)

(g)

“operazzjoni konġunta tas-sajd”: tfisser kull operazzjoni bejn żewġ bastimenti tal-qbid jew aktar li jtajru l-bandiera ta’ PKK differenti jew ta’ Stati Membri differenti fejn il-qabda ta’ bastiment tal-qbid individwali hija attribwita lil bastiment tal-qbid ieħor wieħed jew aktar skont kodiċi ta’ allokazzjoni;

(g)

“operazzjoni konġunta tas-sajd”: tfisser kull operazzjoni bejn żewġ bastimenti tal-qbid jew aktar li jtajru l-bandiera ta’ PKK differenti jew ta’ Stati Membri differenti jew ta’ bastimenti li jtajru l-istess bandiera fejn il-qabda ta’ bastiment tal-qbid individwali hija attribwita lil bastiment tal-qbid ieħor wieħed jew aktar skont kodiċi ta’ allokazzjoni;

Emenda 5

Proposta għal regolament

Artikolu 4 (6) – paragrafu 3

L-Istat Membru tal-bandiera jista’ jitlob lill-bastiment jipproċedi immedjatament lejn port innominat minnu meta l-kwota individwali titqies milħuqa.

L-Istat Membru tal-bandiera għandu jissospendi l-awtorizzazzjoni għas-sajd tat-tonn u jista’ jitlob lill-bastiment jipproċedi immedjatament lejn port innominat minnu meta l-kwota individwali titqies milħuqa.

Emenda 6

Proposta għal regolament

Artikolu 21 (1)

1.   B’deroga mill-Artikolu 7 tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, il-kaptan ta’ bastiment Komunitarju msemmi fl-Artikolu 14 ta’ dan ir-Regolament jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru (inkluż l-Istat Membru tal-bandiera) jew lill-PKK li tagħhom jixtiequ jużaw il-portijiet jew il-faċilità ta’ ħatt mill-inqas erba’ siegħat qabel il-ħin stmat tal-wasla fil-port, b’dan li ġej:

1.   B’deroga mill-Artikolu 7 tar-Regolament (KEE) Nru 2847/93, il-kaptan ta’ bastiment Komunitarju msemmi fl-Artikolu 14 ta’ dan ir-Regolament jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru (inkluż l-Istat Membru tal-bandiera) jew lill-PKK li tagħhom jixtieq juża l-portijiet jew il-faċilità ta’ ħatt mill-inqas erba’ siegħat qabel il-ħin stmat tal-wasla fil-port, jew meta d-distanza sal-port tkun inqas, fi tmiem l-operazzjonijiet tas-sajd, u qabel ma jibda jbaħħar lura lejn il-port, b’dan li ġej:

Emenda 7

Proposta għal regolament

Artikolu (23a)

a)

il -ħin stmat tal-wasla,

a)

data, port u ħin stmat tal-wasla

Emenda 8

Proposta għal regolament

Artikolu 30(2a)

a)

kopertura ta’ osservazzjoni għal mill-inqas 20 % tal-bastimenti attivi tal-qbid ta’ tul ta’ aktar minn 24 m li jistadu bil-purse seines;

a)

kopertura ta’ osservazzjoni għal 100 % tal-bastimenti attivi tal-qbid ta’ tul ta’ aktar minn 24 m li jistadu bil-purse seines;

Emenda 9

Proposta għal regolament

Artikolu 30(2b)

b)

fil-każ ta’ operazzjonijiet konġunti tas-sajd, li osservatur ikun preżenti matul l-operazzjoni tas-sajd;

b)

fil-każ ta’ operazzjonijiet konġunti tas-sajd, li osservatur ikun preżenti fuq kull bastiment tal-qbid matul l-operazzjoni tas-sajd;


Top