Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/282E/02

MINUTI
It-Tlieta, 13 ta' Novembru 2007

OJ C 282E , 6.11.2008, p. 18–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

CE 282/18


MINUTI

(2008/C 282 E/02)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Hans-Gert PÖTTERING

President

1.   Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.

2.   Abbozz tal-baġit ġenerali 2008 (data ta' skadenza għat-tressiq ta' emendi)

L-iskadenza għat-tressiq ta' l-abbozzi ta' emendi għat-tieni qari ta' l-abbozz tal-baġit ġenerali 2008 ġiet iffissata għat-Tnejn, 26.11.2007, f'nofsinhar.

Skond l-Artikolu 5(3) ta' l-Anness IV, tar-Regoli ta' Proċedura, l-abbozzi ta' emendi għandhom jitressqu minn ta' l-anqas 40 membru jew f'isem kumitat.

3.   Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' listat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu, skond l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip fuq il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.

KOMUNITAJIET KRISTJANI FIL-LVANT NOFSANI

Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt, Esther De Lange, Bogusław Sonik, Anna Záborská u Antonio Tajani f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar inċidenti serji li jikkompromettu l-eżistenza tal-komunitajiet Kristjani, u komunitajiet oħra, fil-Lvant Nofsani u f'partijiet oħra tad-dinja (B6-0449/2007),

Pasqualina Napoletano u Glyn Ford f'isem il-Grupp PSE, dwar inċidenti gravi li jipperikolaw l-eżistenza tal-komunitajiet Kristjani u komunitajiet reliġjużi oħra, fil-Lvant Nofsani (B6-0450/2007),

Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, dwar inċidenti gravi li jipperikolaw leżistenza tal-komunitajiet Kristjani fil-Lvant Nofsani (B6-0455/2007),

Hélène Flautre u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon (B6-0458/2007),

Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM, dwar inċidenti gravi li jipperikolaw l-eżistenza tal-komunitajiet Kristjani u komunitajiet oħra, fil-Lvant Nofsani u f'postijiet oħra (B6-0459/2007),

Frédérique Ries, Marco Cappato u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-libertà tal-kuxjenza u tar-reliġjon fil-Lvant Nofsani (B6-0467/2007),

Giusto Catania u Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon u dwar is-sitwazzjoni tal-komunitajiet Kristjani u komunitajiet reliġjużi oħra (B6-0470/2007).

II.

UŻBEKISTAN

Bernadette Bourzai, Pasqualina Napoletano, Katrin Saks, Anne Ferreira, Karin Scheele, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Józef Pinior u Marusya Ivanova Lyubcheva f'isem il-Grupp PSE, dwar ilviġilanza tas-sitwazzjoni fl-Użbekistan (B6-0451/2007),

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt u Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar l-Użbekistan (B6-0452/2007),

Adam Bielan, Gintaras Didžiokas, Bernard Wojciechowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Zdzisław Zbigniew Podkański u Marcin Libicki f'isem il-Grupp UEN, dwar l-Użbekistan (B6-0453/2007),

Cem Özdemir u Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Użbekistan (B6-0456/2007),

Ona Juknevičienė u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE, dwar id-drittijiet tal-bniedem u dwar issanzjonijiet ta' l-UE kontra l-Użbekistan (B6-0466/2007),

André Brie f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Użbekistan (B6-0471/2007).

III.

SOMALJA

John Bowis, Mario Mauro, Bernd Posselt u Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar issitwazzjoni fis-Somalja (B6-0454/2007),

Raül Romeva i Rueda u Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-Somalja (B6-0457/2007),

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Elena Valenciano Martínez-Orozco u Alain Hutchinson f'isem il-Grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni fis-Somalja (B6-0460/2007)

Cristiana Muscardini, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Marcin Libicki u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, dwar is-sitwazzjoni fis-Somalja (B6-0461/2007),

Thierry Cornillet, Marios Matsakis u Fiona Hall f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fis-Somalja (B6-0468/2007),

Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fis-Somalja (B6-0469/2007).

Il-ħin għad-diskorsi jiġi allokat skond l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.

4.   Programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2008 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Programm leġiżlattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2008

José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Hartmut Nassauer f'isem il-Grupp PPE-DE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE, Andrew Duff, f'isem il-grupp ALDE, Pierre Jonckheer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Brian Crowley f'isem il-Grupp UEN, Jens-Peter Bonde f'isem il-Grupp IND/DEM, Frank Vanhecke f'isem il-Grupp ITS, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, u José Manuel Barroso.

IPPRESIEDA: Edward McMILLAN-SCOTT

Viċi-President

Tkabbir u impjieg

Tkellmu: Piia-Noora Kauppi f'isem il-Grupp PPE-DE, Harlem Désir f'isem il-Grupp PSE, Elizabeth Lynne f'isem il-Grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, Nigel Farage f'isem il-Grupp IND/DEM, László Surján, Dariusz Rosati u Andreas Schwab.

Żvilupp sostenibbli fl-Ewropa

Tkellmu: John Bowis f'isem il-Grupp PPE-DE, Linda McAvan f'isem il-Grupp PSE, Fiona Hall f'isem il-Grupp ALDE, Adamos Adamou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Giles Chichester, Karin Scheele, Lambert van Nistelrooij, Lutz Goepel, Mathieu Grosch u Carmen Fraga Estévez.

Approċċ integrat ta' l-immigrazzjoni

Tkellmu: Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE-DE, Claudio Fava f'isem il-Grupp PSE, Sarah Ludford f'isem il-Grupp ALDE, Jan Tadeusz Masiel f'isem il-Grupp UEN, u Stavros Lambrinidis

Iċ-ċittadin l-ewwel

Tkellmu: Ingeborg Gräßle f'isem il-Grupp PPE-DE, Bárbara Dührkop Dührkop f'isem il-Grupp PSE, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Patrick Louis f'isem il-Grupp IND/DEM, Klaus-Heiner Lehne u Mikel Irujo Amezaga.

L-Ewropa bħala sieħba dinjija

Tkellmu: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-Grupp PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, Tobias Pflüger f'isem il-Grupp GUE/NGL, Robert Sturdy, Pasqualina Napoletano, Maria Martens u Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni)

Tkellmet Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni).

Peress li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni kienu għadhom mhux disponibbli, se jitħabbru fil-plenarja iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni li jmiss.

IPPRESIEDA: Luigi COCILOVO

Viċi-President

5.   Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness ’Riżultati tal-Votazzjonijiet’, mehmuż mal-Minuti.

5.1.   Parteċipazzjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fiż-Żona Ekonomika Ewropea *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija fiż-Żona Ekonomika Ewropea u ta' erba' ftehimiet relatati [12641/2007 — C6-0350/2007 — 2007/0115(AVC)] — Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali.

Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0413/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0492)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.

5.2.   Ftehim KE/Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi għal żjarat qosra * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi għal żjarat qosra [COM(2007)0190 — C6-0187/2007 — 2007/0069(CNS)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Barbara Kudrycka (A6-0363/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0493)

5.3.   Ftehim KE/Ukraina dwar ir-riammissjoni * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar ir-riammissjoni [COM(2007)0197 — C6-0188/2007 — 2007/0071(CNS)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Barbara Kudrycka (A6-0364/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0494)

5.4.   Ftehima KE/Repubblika tal-Moldavia dwar viżi għal żjarat qosra * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi għal żjarat qosra [COM(2007)0488 — C6-0339/2007 — 2007/0175(CNS)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A6-0426/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0495)

5.5.   Ftehim dwar riammissjoni bejn il-KE u r-Repubblika tal-Moldova * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova dwar ir-riammissjoni ta' persuni li jirresjedu mingħajr awtorizzazzjoni [COM(2007)0504 — C6-0340/2007 — 2007/0182(CNS)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A6-0427/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0496)

5.6.   L-interoperabilità tas-servizzi diġitali interattivi tat-televiżjon (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-interoperabilità tas-servizzi diġitali interattivi tat-televiżjoni [2007/2152(INI)] — Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni.

Rapporteur: Henri Weber (A6-0390/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

Henri Weber (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0497)

5.7.   Data fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku dwar il-Politika Komuni dwar is-Sajd * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' qafas Komunitarju għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu tad-data fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku dwar il-Politika Komuni dwar is-Sajd [COM(2007)0196 — C6-0152/2007 — 2007/0070(CNS)] — Kumitat għas-Sajd.

Rapporteur: Paulo Casaca (A6-0407/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0498)

5.8.   kompożizzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti (emenda ta' l-Artikolu 23 tar-Regoli ta' Proċedura) (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-emenda ta' l-Artikolu 23 tar-Regoli ta' Proċedura dwar il-kompożizzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti [2007/2066(REG)] — Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali.

Rapporteur: Georgios Papastamkos (A6-0355/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

Georgios Papastamkos (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 8)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u EMENDA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0499)

5.9.   Emenda tar-Regoli ta' Proċedura fid-dawl ta' l-Istatut tal-Membri (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-emenda tar-Regoli ta' Proċedura fid-dawl ta' l-Istatut tal-Membri [2006/2195(REG)] — Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali.

Rapporteur: Ingo Friedrich (A6-0368/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

Ingo Friedrich (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 9)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI u EMENDI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0500)

5.10.   L-istatistika Komunitarja tas-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ixxogħol ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja tas-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol [COM(2007)0046 — C6-0062/2007 — 2007/0020(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Karin Scheele (A6-0365/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0501)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0501)

*

* *

Il-President ippropona lill-Assemblea sabiex il-votazzjoni dwar ir-Rapport Peter Liese (A6-0402/2007), minħabba t-tul tar-rapport, issir wara s-seduta formali ta' nofsinhar.

Il-Parlament approva l-proposta.

5.11.   L-Istatuti ta' l-Aġenzija Fornitriċi Euratom * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Istatuti ta' l-Aġenzija Fornitriċi Euratom [COM(2007)0119 — C6-0131/2007 — 2007/0043(CNS)] — Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija.

Rapporteur: Romana Jordan Cizelj (A6-0376/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0502)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0502)

5.12.   L-irwol ta' l-isport fl-edukazzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar l-irwol ta' l-isport fl-edukazzjoni [2007/2086(INI)] — Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni.

Rapporteur: Pál Schmitt (A6-0415/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0503)

5.13.   Strateġija tematika għall-protezzjoni tal-ħamrija (votazzjoni)

Rapport dwar l-istrateġija tematika għall-protezzjoni tal-ħamrija [2006/2293(INI)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Vittorio Prodi (A6-0411/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0504)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.55 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)

IPPRESIEDA: Hans-Gert PÖTTERING

President

6.   Seduta formali — Franza

Min-12.00 san-12.30 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara ta' Nicolas Sarkozy, President tar-Repubblika Franċiża.

IPPRESIEDA: Luigi COCILOVO

Viċi-President

7.   Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness ’Riżultati tal-Votazzjonijiet’, mehmuż mal-Minuti.

7.1.   Emenda tad-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fi ħdan l-skema għall-iskambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra fil-Komunità ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/ KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fi ħdan l-skema għall-iskambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra fil-Komunità [COM(2006)0818 — C6-0011/2007 — 2006/0304(COD)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Peter Liese (A6-0402/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 14)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0505)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0505)

8.   Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Karin Scheele — A6-0365/2007: Karin Scheele u Romano Maria La Russa

Rapport Pál Schmitt — A6-0415/2007: Ryszard Czarnecki, Tomáš Zatloukal u Frank Vanhecke

Rapport Peter Liese — A6-0402/2007: Hans-Peter Mayer, Lasse Lehtinen, Zuzana Roithová, Christoph Konrad u Eija-Riitta Korhola

Rapport Henri Weber — A6-0390/2007: Ryszard Czarnecki

Rapport Barbara Kudrycka — A6-0363/2007: Czesław Adam Siekierski

9.   Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt “Séance en direct”“Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” u fil-verżjoni stampata ta' l-anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet”.

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata talvotazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

*

* *

Fiona Hall avżat li l-apparat tal-votazzjoni tagħha ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Henri Weber — A6-0390/2007.

Francis Wurtz avża li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Peter Liese — A6-0402/2007.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.15 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

IPPRESIEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Viċi-President

10.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

11.   Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1)

mill-Kunsill u l-Kummissjoni:

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istatistiċi Ewropej (COM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD))

irreferut

responsabbli: ECON

Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-istruttura u r-rati tad-dazju tas-sisa fuq it-tabakk manifatturat (Verżjoni kkodifikata) (COM(2007)0587 — C6-0392/2007 — 2007/0206(CNS))

irreferut

responsabbli: JURI

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward appliances li jużaw il-gass (Verżjoni kkodifikata) (COM(2007)0633 — C6-0393/2007 — 2007/0225(COD))

irreferut

responsabbli: JURI

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/40/CE rigward il-preskrizzjonijiet minimi tas-sigurtà u tas-saħħa relattivi għall-espożizzjoni ta' ħaddiema għar-riskji ġejjin minn aġenti fiżiċi (kampi elettro-manjetiċi) — (is-sbatax-il Direttiva individwali skond it-tifsira ta' l-Artikolu 16(1), tad-Direttiva 89/391/KEE) (COM(2007)0669 — C6-0394/2007 — 2007/0230(COD))

irreferut

responsabbli: EMPL

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li m'humiex membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 (COM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))

irreferut

responsabbli: INTA

 

opinjoni: IMCO

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 50/2007 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2007)1396 — C6-0396/2007 — 2007/2232(GBD))

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u n-Netwerk Ewropew ta' Informazzjoni u Osservazzjoni ta' l-Ambjent (Verżjoni kkodifikata) (COM(2007)0667 — C6-0397/2007 — 2007/0235(COD))

irreferut

responsabbli: JURI

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 41/2007 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2007)1250 — C6-0399/2007 — 2007/2233(GBD))

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 42/2007 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2007)1251 — C6-0400/2007 — 2007/2234(GBD))

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 43/2007 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2007)1252 — C6-0401/2007 — 2007/2235(GBD))

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 45/2007 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2007)1254 — C6-0402/2007 — 2007/2236(GBD))

irreferut

responsabbli: BUDG

2)

mill-kumitati parlamentari:

2.1)

rapporti:

* Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen fir-Repubblika Ċeka, fir-Repubblika ta' l-Estonja, fir-Repubblika tal-Latvja, fir-Repubblika tal-Litwanja, fir-Repubblika ta' l-Ungerija, fir-Repubblika ta' Malta, fir-Repubblika tal-Polonja, fir-Repubblika tas-Slovenja u fir-Repubblika Slovakka (11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS)) — Kumitat LIBE

Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0441/2007)

12.   Dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Dawn il-Membri ressqu din id-dikjarazzjoni bil-miktub sabiex tiġi rreġistrata (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura):

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle u Gérard Onesta dwar il-ġlieda kontra l-marda kronika ostruttiva fil-pulmuni (0102/2007).

13.   Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen — L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen fir-Repubblika Ċeka, fl-Estonja, fil-Latvja, fil-Litwanja, fl-Ungerija, f' Malta, fil-Polonja, fis-Slovenja u fis-Slovakkja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen

Rapport Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen fir-Repubblika Ċeka, fir-Repubblika ta' l-Estonja, fir-Repubblika tal-Latvja, fir-Repubblika tal-Litwanja, fir-Repubblika ta' l-Ungerija, fir-Repubblika ta' Malta, fir-Repubblika tal-Polonja, fir-Repubblika tas-Slovenja u fir-Repubblika Slovakka [11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0441/2007)

José Magalhães (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel dikjarazzjoni.

Tkellem Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni).

Carlos Coelho ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: József Szájer f'isem il-Grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-Grupp PSE, Henrik Lax f'isem il-Grupp ALDE, Brian Crowley f'isem il-Grupp UEN, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Giusto Catania f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM, Andreas Mölzer f'isem il-Grupp ITS, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Manfred Weber, Irena Belohorská, dwar problema ta' interpretazzjoni għall-Ingliż, Magda Kósáné Kovács, Toomas Savi, Mario Borghezio, Miloslav Ransdorf, Koenraad Dillen, Barbara Kudrycka, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jan Jerzy Kułakowski, Kinga Gál, Genowefa Grabowska u István Szent-Iványi.

14.   Merħba uffiċjali

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzoni ta' l-EFTA, immexxija mis-Sra Katrín Júlíusdóttir, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.

15.   Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen — L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen fir-Repubblika Ċeka, fl-Estonja, fil-Latvja, fil-Litwanja, fl-Ungerija, f' Malta, fil-Polonja, fis-Slovenja u fis-Slovakkja (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen

Rapport Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen fir-Repubblika Ċeka, fir-Repubblika ta' l-Estonja, fir-Repubblika tal-Latvja, fir-Repubblika tal-Litwanja, fir-Repubblika ta' l-Ungerija, fir-Repubblika ta' Malta, fir-Repubblika tal-Polonja, fir-Repubblika tas-Slovenja u fir-Repubblika Slovakka [11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS)] — Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern.

Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0441/2007)

Tkellem Marek Aleksander Czarnecki.

IPPRESIEDA: Gérard ONESTA

Viċi-President

Tkellmu: Edit Bauer, Justas Vincas Paleckis, Arūnas Degutis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Simon Busuttil, Monika Beňová, Danutė Budreikaitė, Marianne Mikko, John Attard-Montalto, José Magalhães (President filkariga tal-Kunsill), Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2):

Carlos Coelho f'isem il-Grupp PPE-DE, Claudio Fava f'isem il-Grupp PSE, Henrik Lax f'isem il-Grupp ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg f'isem il-Grupp Verts/ALE, Roberta Angelilli u Gintaras Didžiokas f'isem il-Grupp UEN, dwar dwar l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen fir-Repubblika Ċeka, fir-Repubblika ta' l-Estonja, fir-Repubblika tal-Latvja, fir-Repubblika tal-Litwanja, fir-Repubblika ta' l-Ungerija, fir-Repubblika ta' Malta, fir-Repubblika tal-Polonja, fir-Repubblika tas-Slovenja u fir-Repubblika Slovakka (minn hawn 'l quddiem “l-Istati Membri kkonċernati”) (B6-0448/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.7 tal-Minuti ta' 15.11.2007 u punt 5.3 tal-Minuti ta' 15.11.2007.

16.   EUROMED (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Preparazzjoni tal-konferenza ministerjali tal-Euromed dwar ilmigrazzjoni (Algarve — 18 u 19 Novembru 2007)

José Magalhães (President fil-kariga tal-Kunsill) u Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu ddikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Francisco José Millán Mon f'isem il-Grupp PPE-DE, Javier Moreno Sánchez f'isem il-Grupp PSE, Marco Pannella f'isem il-Grupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Luisa Morgantini f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-Grupp IND/DEM, Dimitar Stoyanov f'isem il-Grupp ITS, Patrick Gaubert, Béatrice Patrie, Cem Özdemir u Miroslav Mikolášik.

IPPRESIEDA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Viċi-President

Tkellmu: Hubert Pirker, Zuzana Roithová, José Magalhães u Franco Frattini.

Id-dibattitu ngħalaq.

17.   Regolamenti li jirregolaw partiti politiċi fil-livell Ewropew u r-regoli dwar liffinanzjar tagħhom ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2004/2003 dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi fil-livell Ewropew u r-regoli għallfinanzjament tagħhom [COM(2007)0364 — C6-0202/2007 — 2007/0130(COD)] — Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali.

Rapporteur: Jo Leinen (A6-0412/2007)

Tkellmu: Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill) u Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni).

Jo Leinen ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Véronique Mathieu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Ingo Friedrich f'isem il-Grupp PPE-DE, Richard Corbett f'isem il-Grupp PSE, Andrew Duff, f'isem il-grupp ALDE, Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp UEN, Andreas Mölzer f'isem il-Grupp ITS, Roger Helmer Membru mhux affiljat, Íñigo Méndez de Vigo, Costas Botopoulos, Roberto Musacchio, Javier Moreno Sánchez, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Manuel Lobo Antunes, Jo Leinen, li tkellem dwar l-intervent ta' qabel, u Margot Wallström.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.1 tal-Minuti ta' 15.11.2007.

IPPRESIEDA: Diana WALLIS

Viċi-President

18.   Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0382/2007).

L-ewwel parti

Mistoqsija 36 (Manuel Medina Ortega): Riperkussjonijiet ta' l-euro fuq il-kompetittività tas-settur turistiku.

Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Manuel Medina Ortega.

Il-mistoqsijiet 37 u 38 skadew minħabba li l-awturi tagħhom ma kinux preżenti.

It-tieni parti

Il-mistoqsija 39 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 40 (Bart Staes): Ġranet Ewropej għall-Iżvilupp — Maumoon Abdul Gayoom.

Louis Michel wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bart Staes.

Mistoqsija 41 (Gay Mitchell): Kerrejjiet u żvilupp.

Louis Michel wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Mairead McGuinness, Gay Mitchell u Danutė Budreikaitė.

Tkellmu: Gay Mitchell u Claude Moraes dwar l-iżvolġiment tal-ħin tal-mistoqsijiet.

Mistoqsija 42 (Jim Higgins): Tisħiħ tas-Sigurtà fit-toroq fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Louis Michel wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Jim Higgins, Robert Evans u Justas Vincas Paleckis.

Il-mistoqsijiet minn 43 sa 46 se jingħataw tweġiba bil-miktub.

Mistoqsija 47 (Marco Cappato): Djalogu dwar ir-rikonċiljazzjoni ta' Ċipru.

Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marco Cappato u Reinhard Rack.

Mistoqsija 48 (Bernd Posselt): Amministrazzjoni ta' l-UE fil-Kosovo.

Olli Rehn wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Bernd Posselt u Hubert Pirker.

Mistoqsija 49 (Michl Ebner): Negozjati ta' adeżjoni mal-Kroazja.

Olli Rehn wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Michl Ebner, Reinhard Rack u Bernd Posselt.

Il-mistoqsijiet minn 50 sa 55 se jingħataw tweġiba bil-miktub.

Mistoqsija 56 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Kundizzjonijiet ta' għejxien u edukazzjoni għat-tfal ta' limmigranti illegali.

Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou u Hubert Pirker.

Mistoqsija 57 (Sarah Ludford): Sistema ta' kontroll tad-dħul u tal-ħruġ.

Franco Frattini wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Sarah Ludford u Mairead McGuinness.

Mistoqsija 58 (Dimitrios Papadimoulis): Dispożizzjonijiet tat-Trattat il-ġdid dwar il-komunikazzjoni ta' dejta personali ta' ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea lill-pajjiżi terzi.

Franco Frattini wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Dimitrios Papadimoulis u Sarah Ludford.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.

19.   Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc ma baqgħetx membru tal-Grupp ITS b'seħħ mid-data 13.11.2007.

20.   L-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-dritt taċ-ċittadini u lfamilji tagħhom li jiċċaqilqu u jirrisjedu b'mod liberu fit-territorju ta' l-Istati Membri (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Id-dibattitu sar fid-data 12.11.2007(punt 19 tal-Minuti ta' 12.11.2007).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

Martin Schulz, Claudio Fava, Gianni Pittella, Pasqualina Napoletano, Adrian Severin, Dan Mihalache f'isem il-Grupp PSE, u Kristian Vigenin f'isem il-Grupp PSE, Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Francis Wurtz, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-applikazzjoni tad- Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet tal-liberta' tal-moviment u tas-soġġorn taċ-ċittadini ta' l-Unjoni u l-membri tal-familji tagħhom fit-territorju ta' l-Istati Membri (B6-0462/2007),

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp UEN, dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE rigward id-dritt taċ-ċittadini ta' l-Unjoni li jiċċirkolaw u jgħixu liberament fit-terrirtorju ta' l-Istati Membri (B6-0463/2007),

Graham Watson, Alfonso Andria, Adina-Ioana Vălean, Viktória Mohácsi f'isem il-Grupp ALDE, dwar lapplikazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet tal-liberta' tal-moviment u tar-residenza taċċittadini ta' l-Unjoni u l-membri tal-familji tagħhom fit-territorju ta' l-Istati Membri (B6-0464/2007),

Antonio Tajani, Marian-Jean Marinescu f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar id-Direttiva 2004/38/KE rigward id-dritt taċ-ċittadini ta' l-Unjoni u tal-familja tagħhom li jiċċirkolaw u jgħixu liberament fit-terrirtorju ta' l-Istati Membri (B6-0465/2007).

Votazzjoni: punt 5.6 tal-Minuti ta' 15.11.2007.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.50 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.05)

IPPRESIEDA: Luisa MORGANTINI

Viċi-President

21.   Kawża Boeing (USA) kontra Airbus (UE) quddiem id-WTO (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Kawża Boeing (USA) kontra Airbus (UE) quddiem id-WTO

Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Christine De Veyrac f'isem il-Grupp PPE-DE, Erika Mann f'isem il-Grupp PSE, Jorgo Chatzimarkakis bf'isem il-Grupp ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-Grupp UEN, Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/ NGL, Georgios Papastamkos, Kader Arif, Vural Öger u Louis Michel.

Id-dibattitu ngħalaq.

22.   Dibattiti tal-Kumitat dwar il-Petizzjonijiet (2006) (dibattitu)

Rapport dwar id-dibattiti tal-Kumitat dwar il-Petizzjonijiet matul is-sena parlamentari 2006 [2007/2132(INI)] — Kumitat għall-Petizzjonijiet.

Rapporteur: Carlos José Iturgaiz Angulo (A6-0392/2007)

Tkellem Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni).

Carlos José Iturgaiz Angulo ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Rainer Wieland f'isem il-Grupp PPE-DE, Proinsias De Rossa f'isem il-Grupp PSE, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Marcin Libicki f'isem il-Grupp UEN, David Hammerstein f'isem il-Grupp Verts/ALE, Willy Meyer Pleite f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kathy Sinnott f'isem il-Grupp IND/DEM, Simon Busuttil, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness u Stavros Dimas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3.23 tal-Minuti ta' 14.11.2007.

23.   L-impatt reġjonali tat-terremotti (dibattitu)

Rapport dwar l-impatt reġjonali tat-terremotti [2007/2151(INI)] — Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali.

Rapporteur: Nikolaos Vakalis (A6-0388/2007)

Nikolaos Vakalis ippreżenta r-rapport.

Tkellem Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Lambert van Nistelrooij f'isem il-Grupp PPE-DE, u Vasile Dîncu f'isem il-Grupp PSE.

IPPRESIEDA: Manuel António dos SANTOS

Viċi-President

Tkellmu: Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE, Sebastiano (Nello) Musumeci f'isem il-Grupp UEN, Diamanto Manolakou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Georgios Georgiou f'isem il-Grupp IND/DEM, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Oldřich Vlasák, Ljudmila Novak u Stavros Dimas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 3.1 tal-Minuti ta' 14.11.2007.

24.   Proklamazzjoni tal-konsensus dwar l-għajnuna umanitarja — L-Unjoni Ewropea u l-għajnuna umanitarja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Proklamazzjoni tal-konsensus dwar l-għajnuna umanitarja

Rapport dwar il-konsensus Ewropew dwar l-għajnuna umanitarja [2007/2139(INI)] — Kumitat għall-Iżvilupp.

Rapporteur: Thierry Cornillet (A6-0372/2007)

Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Thierry Cornillet ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Vittorio Agnoletto (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Filip Kaczmarek f'isem il-Grupp PPE-DE, Alain Hutchinson f'isem il-Grupp PSE, Toomas Savi f'isem il-Grupp ALDE, Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kathy Sinnott f'isem il-Grupp IND/DEM, Zuzana Roithová, Corina Creţu, Olle Schmidt, Jaromír Kohlíček, Luis Yañez-Barnuevo García u Louis Michel.

Peress li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni kienu għadhom mhux disponibbli, se jitħabbru fil-plenarja iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni:

Rapport Thierry Cornillet — A6-0372/2007: punt 3.2 tal-Minuti ta' 14.11.2007

Proklamazzjoni tal-konsensus dwar l-għajnuna umanitarja, Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: punt 7.27 tal- Minuti ta' 29.11.2007

25.   Laqgħa Għolja UE — Russja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Id-dibattitu sar fid-data 24.10.2007(punt 5 tal-Minuti ta' 24.10.2007).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, István Szent-Iványi u Janusz Onyszkiewicz f'isem il-Grupp ALDE, dwar ir-riżultat ta' l-10 Samit UE-Russja f'Mafra, fis-26 ta' Ottubru 2007 (B6-0434/2007),

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda u Reino Paasilinna f'isem il-Grupp PSE, dwar is-Samit UERussja f'Mafra, fis-26 ta' Ottubru 2007 (B6-0436/2007),

Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Milan Horáček, Hélène Flautre, Marie Anne Isler Béguin u Angelika Beer f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-konklużjonijiet li ħarġu mill-20 Samit UE-Russja f'Mafra fis-26 ta' Ottubru 2007 (B6-0439/2007),

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Christopher Beazley, Elmar Brok, Michael Gahler, Tunne Kelam, Bogdan Klich, Godelieve Quisthoudt- Rowohl u Karl von Wogau f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar is-Samit bejn l-UE u r-Russja li sar f'Mafra fis-26 ta' Ottubbru 2007 (B6-0440/2007),

Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański u Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, dwar il-Laqgħa Għolja UE-Russja li saret f'Mafra fis-26 ta' Ottubru 2007 (B6-0443/2007),

Esko Seppänen, Gabriele Zimmer u André Brie f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-Samit bejn l-UE u r- Russja (B6-0446/2007).

Dawn il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni jieħdu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0423/2007, B6-0424/2007, B6-0425/2007, B6-0426/2007, B6-0427/2007 u B6-0428/2007, li ġew irtirati.

Votazzjoni: punt 3.22 tal-Minuti ta' 14.11.2007.

26.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 397.687/OJME).

27.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.45.

Harald Rømer

Segretarju Ġenerali

Alejo Vidal-Quadras

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ANNESS I

RIŻULTATI TAL-VOTAZZJONIJIET

Abbrevjazzjonijiet u simboli

+

adottat/a

-

irrifjutat/a

skadut/a

Ir

irtirat/a

VSI (..., ..., ...)

votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet (favur, kontra, astjenew)

VE (..., ..., ...)

votazzjoni elettronika (favur, kontra, astjenew)

Vmaq

votazzjoni maqsuma

Vsep

votazzjoni separata

Em

emenda

EmK

emenda ta' kompromess

PK

parti korrispondenti

EmX

emenda li tħassar

=

emendi identiċi

§

paragrafu

Art

Artikolu

Pre

premessa

MOZ

mozzjoni għal riżoluzzjoni

MOZK

mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta

SIG

votazzjoni sigrieta

1.   Parteċipazzjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija fiż-Żona Ekonomika Ewropea ***

Rakkomandazzjoni: Helmuth MARKOV (A6-0413/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

2.   Ftehim KE/Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi għal żjarat qosra *

Rapport: Barbara KUDRYCKA (A6-0363/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

VSI

+

539, 36, 12

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

PPE-DE: votazzjoni finali

3.   Ftehim KE/Ukraina dwar ir-riammissjoni *

Rapport: Barbara KUDRYCKA (A6-0364/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

4.   Ftehima KE/Repubblika tal-Moldova dwar viżi għal żjarat qosra *

Rapport: Marian-Jean MARINESCU (A6-0426/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

5.   Ftehim dwar riammissjoni bejn il-KE u r-Repubblika tal-Moldova *

Rapport: Marian-Jean MARINESCU (A6-0427/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

6.   L-interoperabilità tas-servizzi diġitali interattivi tat-televixin

Rapport: Henri WEBER (A6-0390/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

VSI

+

593, 40, 18

Talba għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet:

PPE-DE: votazzjoni finali

7.   Data fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku dwar il-Politika Komuni dwar is-Sajd *

Rapport: Paulo CASACA (A6-0407/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

8.   Kompożizzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti (emenda ta' l-Artikolu 23 tar-Regoli ta' Proċedura)

Rapport: Maġġoranza kwalifikata Georgios PAPASTAMKOS (A6-0355/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

9.   Emenda tar-Regoli ta' Proċedura fid-dawl ta' l-Istatut tal-Membri

Rapport: Maġġoranza kwalifikata Ingo FRIEDRICH (A6-0368/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

10.   L-istatistika Komunitarja tas-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ixxogħol ***I

Rapport: Karin SCHEELE (A6-0365/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Emendi mill-kumitat responsabbli — Votazzjoni Blokk

1-10

kumitat

 

+

 

Anness I, punt d), inċiż 2

12

ALDE

VE

+

392, 254, 11

Anness I, punt d), wara inċiż 3

11

ALDE

 

+

 

votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

11.   L-Istatuti ta' l-Aġenzija Fornitriċi Euratom *

Rapport: Romana JORDAN CIZELJ (A6-0376/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Emendi mill-kumitat responsabbli — Votazzjoni Blokk

1-6

8-9

11-13

15

23-38

kumitat

 

+

 

Emendi mill-kumitat responsabbli — votazzjoni separata

7

10

16-20

kumitat

Vsep

+

 

22

kumitat

VSI

+

527, 125, 15

Anness, Artikolu 1, § 2

39

Verts/ALE

VSI

-

140, 511, 14

Anness, Artikolu 7, § 3

40

Verts/ALE

VSI

-

120, 535, 12

14

kumitat

 

+

 

Anness, Artikolu 10

41

Verts/ALE

 

-

 

21

kumitat

 

+

 

votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

Talbiet għal votazzjoni separata

Verts/ALE: Emi 7, 10, 16-20

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

Verts/ALE: Emi 22, 39, 40

12.   L-irwol ta' l-isport fl-edukazzjoni

Rapport: Pál SCHMITT (A6-0415/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

§ 10

§

test oriġinali

VSI

+

580, 67, 13

§ 24

§

test oriġinali

VSI

+

570, 59, 37

§ 47

§

test oriġinali

VSI

+

556, 73, 30

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

VSI

+

590, 56, 21

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

IND/DEM: §§ 10, 24, 47 u votazzjoni finali

13.   Strateġija tematika għall-protezzjoni tal-ħamrija

Rapport: Vittorio PRODI (A6-0411/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

§ 8

§

test oriġinali

VSI

+

420, 229, 24

§ 10

§

test oriġinali

VSI

+

408, 244, 22

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

PPE-DE: §§ 8, 10

14.   Emenda tad-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fi ħdan l-skema għall-iskambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra fil-Komunità ***I

Rapport: Peter LIESE (A6-0402/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Emendi mill-kumitat responsabbli — Votazzjoni Blokk

1-8

11

15-17

20-23

30-31

34-35

37

40

43

45-47

49

51

53-54

56

59-60

kumitat

 

+

 

Emendi mill-kumitat responsabbli — votazzjoni separata

13

kumitat

Vsep

+

 

18

kumitat

Vsep

+

 

19

kumitat

Vsep

-

 

27

kumitat

Vsep

-

 

32

kumitat

Vsep/VE

-

248, 396, 26

36

kumitat

Vsep

-

 

41

kumitat

Vsep

+

 

44

kumitat

Vsep

+

 

52

kumitat

Vmaq

 

 

1

+

 

2

-

 

58

kumitat

VSI

-

305, 344, 26

Artikolu 3, wara punt o)

94

UEN ea

 

-

 

Artikolu 3, punt r)

72

PPE-DE

VE

-

279, 385, 14

Artikolu 3b, § 1

88pc

Verts/ALE

GUE/NGL

VSI

-

92, 571, 10

24pc

kumitat

VSI

-

120, 535, 18

85

PSE

VSI

-

262, 400, 18

61pc

ALDE

 

+

 

73pc

PPE-DE

 

 

Artikolu 3b, §§ 2+3

73pc

PPE-DE

 

-

 

24pc=

61pc=

kumitat

ALDE

VSI

+

576, 77, 25

88pc

Verts/ALE

GUE/NGL

 

 

Artikolu 3c, § 1

89

Verts/ALE

GUE/NGL

VSI

-

89, 561, 10

25

kumitat

VSI

-

128, 529, 19

86

PSE

VSI

-

248, 401, 35

62

ALDE

VE

-

166, 486, 24

74

PPE-DE

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

Artikolu 3c, § 2

75=

87=

PPE-DE

PSE

VSI

+

612, 44, 27

90

Verts/ALE

GUE/NGL

 

 

26

kumitat

 

 

Artikolu 3c, wara § 3

95

UEN ea

 

-

 

28

kumitat

 

+

 

Artikolu 3c, § 4

67

ALDE

 

-

 

29

kumitat

Vmaq

 

 

1

-

 

2

-

 

76

PPE-DE

 

+

 

Artikolu 3d, wara § 5

96

UEN

 

-

 

33

kumitat

 

+

 

Artikolu 11a

69

ALDE

VSI

-

89, 557, 23

38

kumitat

Vsep

-

 

39

kumitat

VSI

+

546, 110, 16

Artikolu 12

77

PPE-DE

VE

-

306, 344, 18

42

kumitat

 

+

 

Artikolu 25a

68

ALDE

 

+

 

48

kumitat

 

 

Wara Artikolu 3

98=

100/rev=

PSE

JARDIM ea

VSI

-

211, 434, 22

Anness 1, § 2, sotto-§ 2

78

PPE-DE

Vmaq/VSI

 

 

1

+

380, 255, 28

2

+

343, 296, 14

50

kumitat

 

 

Anness 1, § 2, tabella, punt d)

55=

91=

kumitat

Verts/ALE

GUE/NGL

 

-

Ir

 

Anness 1, § 2, tabella, punt f)

70

ALDE

 

+

 

79

PPE-DE

 

+

 

57

kumitat

 

 

Anness 1, § 2, tabella, punt g)

63

ALDE

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

80

PPE-DE

 

 

92

Verts/ALE

GUE/NGL

 

-

 

Anness 4

81-82

PPE-DE

VE

-

296, 328, 22

83

PPE-DE

 

-

 

84

PPE-DE

 

-

 

Wara Pre 10

97=

99/rev=

PSE

JARDIM ea

VSI

-

193, 437, 14

Pre 11

64=

71=

ALDE

PPE-DE

 

+

 

9

kumitat

Vmaq

 

 

1

 

2

+

Kif miżjud ma' l-Emi 64/71

Pre 12

10

kumitat

 

+

 

65

ALDE

 

+

 

Pre 13

93

UEN ea

 

-

 

12

kumitat

 

-

 

Pre 14

14

kumitat

Vmaq

 

 

1

+

 

2

-

 

66

ALDE

 

 

votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

PPE-DE: Emi 24pc (art 3b, §1), 25, 58, 78

GUE/NGL: Emi 24, 25, 89, 75

Verts/ALE: Emi 25, 24, 39, 69, 88, 89

PSE: Emi 86, 85, 97, 98, 99, 100

Talbiet għal votazzjonijiet separati

PPE-DE: Emi 13, 18, 32, 36

ALDE: Emi 32, 41, 44, 58

GUE/NGL: Emi 19, 29, 39

Verts/ALE: Emi 19, 27, 38

Talbiet għal votazzjoni maqsuma

PPE-DE, PSE

Em 29

L-ewwel parti:“Dħul mill-irkant ... skond dan il-paragrafu.”

It-tieni parti:“Fil-kuntest tar-revi¿joni ... kkumpensati.”

PPE-DE

Em 9

L-ewwel parti:“Mill- 2010 ... l-iskema fuq livell globali.”

It-tieni parti:“Il-bidla fil-klima ... bħal din id-Direttiva.”

Em 52

L-ewwel parti: It-test kollu mingħajr il-kliem “fil-qafas ta' missjoni internazzjonali”

It-tieni parti: dan il-kliem

ALDE

Em 78

L-ewwel parti:“Mill-1 ta' Jannar 2011 ... inklużi”

It-tieni parti:“filwaqt li tiġi kkunsidrata ... Kontinentali Ewropea”

GUE/NGL, Verts/ALE

Em 63

L-ewwel parti: It-test kollu mingħajr il-figura “20 000 kg”

It-tieni parti: din iċ-ċifra

PSE:

Em 14

L-ewwel parti:“L-avjazzjoni tikkontribwixxi ... mi¿uri li jittieħdu f'dan ir-rigward”

It-tieni parti:“Fil-kuntest tar-revi¿joni... jiġu kkumpensati”

Em 74

L-ewwel parti:“Mill-2011”

It-tieni parti:“25 % ... bl-irkant'”


ANNESS II

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI B'SEJĦA TA' L-ISMIJIET

1.   Rapport Kudrycka A6-0363/2007

Riżoluzzjoni

Favur: 539

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Brie, Kaufmann, Markov, Meijer, Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Rack, Radwan, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 36

GUE/NGL: Adamou, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Titford

ITS: Lang, Le Pen Marine, Schenardi

NI: Kilroy-Silk, Mihăescu

PPE-DE: Sumberg

Astensjonijiet: 12

IND/DEM: Coûteaux

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Romagnoli, Stoyanov, Vanhecke

UEN: Libicki

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Britta Thomsen

2.   Rapport Weber A6-0390/2007

Riżoluzzjoni

Favur: 593

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Le Rachinel, Moisuc, Romagnoli, Stănescu, Vanhecke

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 40

GUE/NGL: Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Titford, Whittaker

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Hannan, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Van Orden

Astensjonijiet: 18

GUE/NGL: Adamou, Manolakou, Triantaphyllides

IND/DEM: Coûteaux, Louis

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Schenardi, Stoyanov

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Fajmon, McMillan-Scott

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen

3.   Rapport Jordan Cizelj A6-0376/2007

Emenda 22

Favur: 527

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea, Stănescu

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pleštinská, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Borghezio, Bossi, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Kontra: 125

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Titford, Whittaker

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Higgins, Karas, Millán Mon, Mitchell, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber

PSE: Andersson, Berman, Bösch, Bulfon, Ettl, Färm, Hedh, Leichtfried, Napoletano, Prets, Rasmussen, Schaldemose, Scheele, Segelström, Swoboda, Tarand, Thomsen, Van Lancker

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 15

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Louis

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Haug, Muscat

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Inés Ayala Sender

Kontra: Joseph Daul, Mairead McGuinness, Elizabeth Lynne, Dan Jørgensen,

4.   Rapport Jordan Cizelj A6-0376/2007

Emenda 39

Favur: 140

ALDE: Ferrari, Jäätteenmäki, Losco, Matsakis, Resetarits, Ries, Savi

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloom, Booth, Clark, Georgiou, Goudin, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Burke, Casini, De Veyrac, Fontaine, Hannan, Higgins, Karas, Matsis, Mitchell, Pirker, Pleštinská, Podestà, Protasiewicz, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Surján

PSE: Andersson, Attard-Montalto, Ayala Sender, Berman, Bösch, Bulfon, Bullmann, Corbey, Ettl, Evans Robert, Färm, França, García Pérez, Gomes, Gottardi, Guy-Quint, Hedh, Hegyi, Kreissl-Dörfler, Lehtinen, Leichtfried, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Napoletano, Occhetto, Prets, Rasmussen, Roth-Behrendt, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sornosa Martínez, Swoboda, Van Lancker

UEN: Czarnecki Ryszard, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 511

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mihalache, Mikko, Moraes, Myller, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 14

ALDE: Buşoi, in 't Veld

IND/DEM: Batten, Farage, Knapman, Titford

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Kilroy-Silk

PSE: Grech, Herczog, Muscat

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Mairead McGuinness, Elizabeth Lynne, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

Kontra: Bernard Wojciechowski, Joseph Daul, Inés Ayala Sender, Robert Evans

5.   Rapport Jordan Cizelj A6-0376/2007

Emenda 40

Favur: 120

ALDE: Matsakis, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

ITS: Coşea

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Burke, Bushill-Matthews, Casini, Doyle, Higgins, Karas, Mitchell, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bulfon, Bullmann, Castex, Cercas, Ettl, Falbr, França, García Pérez, Gomes, Haug, Lehtinen, Leichtfried, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Napoletano, Prets, Rasmussen, Roth-Behrendt, Sacconi, Schaldemose, Scheele, Sornosa Martínez, Swoboda, Tarand, Thomsen, Van Lancker

UEN: Czarnecki Ryszard, Libicki

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 535

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Kohlíček, Manolakou, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Titford, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Popeangă

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bono, Botopoulos, Bourzai, Calabuig Rull, Carlotti, Cashman, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 12

ALDE: in 't Veld

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Muscat

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Mairead McGuinness, Elizabeth Lynne, Dan Jørgensen

Kontra: Inés Ayala Sender

6.   Rapport Schmitt A6-0415/2007

Paragrafu 10

Favur: 580

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Georgiou, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 67

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Železný

ITS: Claeys, Dillen, Mölzer

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Van Orden, Vlasák, Wohlin, Zahradil

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström, Sousa Pinto

UEN: Didžiokas, Kuźmiuk, Maldeikis

Verts/ALE: Schlyter

Astensjonijiet: 13

GUE/NGL: Meyer Pleite, Søndergaard

IND/DEM: Bonde

ITS: Buruiană-Aprodu, Martinez, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Mairead McGuinness, Hans-Peter Martin, Charlotte Cederschiöld

Kontra: John Purvis

7.   Rapport Schmitt A6-0415/2007

Paragrafu 24

Favur: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Georgiou

ITS: Binev, Chukolov, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 59

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Catania, Holm, Manolakou, Morgantini, Portas, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Booth, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, Whittaker, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Van Orden, Vlasák, Wohlin, Zahradil

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström

UEN: Didžiokas, Maldeikis

Astensjonijiet: 37

GUE/NGL: Guidoni, Rizzo, Søndergaard

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Mölzer, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Konrad, Zvěřina

UEN: Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Charlotte Cederschiöld

Kontra: John Purvis

8.   Rapport Schmitt A6-0415/2007

Paragrafu 47

Favur: 556

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Tomczak

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Stănescu

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, Krasts, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 73

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Guidoni, Holm, Manolakou, Morgantini, Portas, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Železný

ITS: Binev, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi

NI: Helmer, Popeangă

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Wohlin, Zahradil

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström

UEN: Maldeikis

Astensjonijiet: 30

GUE/NGL: Søndergaard

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Mölzer, Moisuc, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Konrad, Zvěřina

PSE: Dührkop Dührkop, Roth-Behrendt

UEN: Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Charlotte Cederschiöld

Kontra: John Purvis, Carl Schlyter, Adamos Adamou

9.   Rapport Schmitt A6-0415/2007

Riżoluzzjoni

Favur: 590

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Georgiou, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 56

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Manolakou, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Wohlin, Zahradil

Astensjonijiet: 21

GUE/NGL: Søndergaard

IND/DEM: Coûteaux, Louis

ITS: Claeys, Dillen, Mölzer, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Koch, Konrad, Zvěřina

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Roth-Behrendt, Segelström

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Charlotte Cederschiöld, Kyriacos Triantaphyllides, Jens-Peter Bonde

Kontra: John Purvis

10.   Rapport Prodi A6-0411/2007

Paragrafu 8

Favur: 420

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hyusmenova, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Sbarbati, Susta, Szent-Iványi, Toma, Veraldi

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Georgiou

ITS: Romagnoli, Stănescu

NI: Baco, Bobošíková, Martin Hans-Peter, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Bonsignore, Braghetto, Brepoels, Busuttil, Carollo, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kasoulides, Kelemen, Klaß, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, López-Istúriz White, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Morin, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Papastamkos, Podestà, Pomés Ruiz, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Stauner, Sudre, Surján, Szabó, Tajani, Ţîrle, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Wijkman, Záborská, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 229

ALDE: Alvaro, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Degutis, Gentvilas, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Krahmer, Lynne, Maaten, Manders, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Vălean, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Beazley, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Caspary, Chichester, Descamps, Deß, Deva, Doorn, Dover, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Friedrich, Gahler, Ganţ, Garriga Polledo, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hannan, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Posdorf, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Szájer, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Vatanen, Visser, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zdravkova, Zvěřina

PSE: Andersson, Berès, Berman, Cashman, Corbey, Evans Robert, Färm, Gill, Goebbels, Hedh, Howitt, Hughes, Jacobs, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

Astensjonijiet: 24

ALDE: Birutis, Mohácsi

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Becsey, Belet, De Blasio, Demetriou, Dombrovskis, Gawronski, Gewalt, Jordan Cizelj, Lewandowski, Protasiewicz, Thyssen, Zaleski, Zatloukal

PSE: Wiersma

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Salvador Garriga Polledo

Kontra: Charlotte Cederschiöld, Eija-Riitta Korhola, Mary Honeyball, Véronique Mathieu

11.   Rapport Prodi A6-0411/2007

Paragrafu 10

Favur: 408

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Cappato, Carlshamre, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hyusmenova, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Sbarbati, Susta, Szent-Iványi, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Georgiou

NI: Baco, Bobošíková, Martin Hans-Peter, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Braghetto, Brepoels, Busuttil, Carollo, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kasoulides, Kelemen, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Landsbergis, López-Istúriz White, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Morin, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Papastamkos, Podestà, Rudi Ubeda, Saïfi, Sartori, Schinas, Schöpflin, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Sudre, Tajani, Ţîrle, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasto, Wijkman, Zaleski, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 244

ALDE: Alvaro, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Degutis, Gentvilas, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Krahmer, Lynne, Maaten, Manders, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Beazley, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Deß, Deva, Doorn, Dover, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Friedrich, Gahler, Gaľa, Ganţ, Gawronski, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hannan, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Marques, Martens, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Vatanen, Vernola, Visser, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zdravkova, Zvěřina

PSE: Andersson, Berman, Cashman, Corbett, Corbey, Evans Robert, Färm, Gill, Goebbels, Golik, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott, Zingaretti

UEN: Didžiokas

Astensjonijiet: 22

ALDE: Birutis, Chatzimarkakis, Mohácsi

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Becsey, Belet, Buzek, Dombrovskis, Handzlik, Jordan Cizelj, Korhola, Kudrycka, Thyssen, Zatloukal

PSE: Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Dan Jørgensen

Kontra: Eija-Riitta Korhola, Marie-Hélène Descamps, Véronique Mathieu

12.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emenda 58

Favur: 305

ALDE: Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ries

GUE/NGL: Adamou, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kohlíček, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea, Stănescu

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă

PPE-DE: Buzek, del Castillo Vera, Chmielewski, Handzlik, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Lewandowski, Protasiewicz, Siekierski, Sonik

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bösch, Bono, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 344

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Brie, Henin, Kaufmann, Markov, Meijer, Pflüger, Ransdorf, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Titford, Železný

ITS: Romagnoli

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berman, Grech, Muscat

UEN: Masiel

Astensjonijiet: 26

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Louis

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Zaleski

PSE: Stockmann

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Thijs Berman

13.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emenda 88

Favur: 92

ALDE: De Sarnez, Hall

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde

ITS: Stoyanov

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Schwab

PSE: Arif, Battilocchio, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corda, Cottigny, De Keyser, Douay, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Jørgensen, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Navarro, Patrie, Peillon, Rasmussen, Savary, Schaldemose, Thomsen, Vaugrenard, Weber Henri

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 571

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Georgiou, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbey, Creţu Corina, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 10

GUE/NGL: Manolakou, Maštálka

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Wijkman

PSE: Roth-Behrendt, Scheele

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Bernadette Vergnaud

Kontra: Dagmar Roth-Behrendt

14.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emenda 24

Favur: 120

ALDE: Beaupuy, Cappato, Deprez, De Sarnez, Gibault, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Laperrouze, Ries, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Becsey, Brepoels, Dimitrakopoulos, Wijkman

PSE: Andersson, Battilocchio, Berès, Berman, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, Douay, Färm, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Hutchinson, Jørgensen, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Liberadzki, Lienemann, Navarro, Patrie, Peillon, Rasmussen, Roure, Savary, Schaldemose, Segelström, Thomsen, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 535

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Georgiou, Goudin, Knapman, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbett, Creţu Corina, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 18

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Maštálka

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc, Stănescu

NI: Baco, Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Sacconi

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Claude Turmes

Kontra: Thijs Berman

15.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emenda 85

Favur: 262

ALDE: Beaupuy, Deprez, De Sarnez, Gibault, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Laperrouze, Ries, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă

PPE-DE: Brepoels, Olajos, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 400

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Georgiou, Knapman, Krupa, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Battilocchio, Goebbels, Golik, Mann Erika, Roth-Behrendt

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 18

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Maštálka, Remek, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Louis

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Chiesa, Stockmann

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Dagmar Roth-Behrendt

16.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emendi 24 + 61

Favur: 576

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Helmer, Martin Hans-Peter, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, La Russa, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 77

GUE/NGL: Henin, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Georgiou, Knapman, Krupa, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker

ITS: Binev, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Buzek, Chmielewski, Handzlik, Kaczmarek, Klich, Koch, Lewandowski, Olbrycht, Protasiewicz, Siekierski, Sonik, Zaleski

PSE: Berès, Bono, Carlotti, Corda, Cottigny, Ferreira Anne, Golik, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Neris, Paparizov, Patrie, Peillon, Roure, Savary

UEN: Angelilli, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 25

ALDE: Degutis, Dičkutė

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Maštálka, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Stockmann

UEN: Didžiokas, Krasts, Libicki, Maldeikis

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Kader Arif, Brigitte Douay, Françoise Castex, Yannick Vaugrenard, Bernadette Vergnaud

17.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emenda 89

Favur: 89

ALDE: Hall, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

ITS: Coşea

NI: Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Fjellner, Ibrisagic, Mauro, Szájer

PSE: Andersson, Berès, Berman, Bourzai, Carlotti, Cottigny, Färm, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Patrie, Peillon, Rasmussen, Schaldemose, Segelström, Thomsen

UEN: Czarnecki Ryszard, Libicki, Tatarella

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 561

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Krupa, Louis, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corda, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Speroni, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 10

GUE/NGL: Flasarová, Manolakou, Maštálka, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux

ITS: Buruiană-Aprodu

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Charlotte Cederschiöld

Kontra: Pervenche Berès, Bernadette Bourzai, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock

18.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emenda 25

Favur: 128

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Gibault, Hall, in 't Veld, Laperrouze, Ries, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

ITS: Martinez

NI: Baco, Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Fjellner, Ibrisagic, Rack, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Berès, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corda, Cottigny, De Keyser, Douay, Färm, Falbr, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Hegyi, Hutchinson, Jørgensen, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Navarro, Neris, Patrie, Peillon, Rasmussen, Rosati, Roure, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Thomsen, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Czarnecki Ryszard

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 529

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Davies, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Ransdorf, Seppänen

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Georgiou, Knapman, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Creţu Corina, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Hänsch, Harangozó, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 19

ALDE: Costa

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Markov, Maštálka, Søndergaard, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Charlotte Cederschiöld

19.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emenda 86

Favur: 248

ALDE: Degutis, Dičkutė, Hall

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

ITS: Coşea

NI: Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Fjellner, Ibrisagic, Olajos, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mihalache, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Zingaretti

UEN: Didžiokas, Maldeikis, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 401

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Ransdorf, Seppänen

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels, Golik

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 35

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Markov, Søndergaard, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Ayala Sender, Barón Crespo, Cercas, Chiesa, García Pérez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Stockmann, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Libicki, Rutowicz

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Charlotte Cederschiöld

20.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emendi 75 + 87

Favur: 612

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Krasts, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 44

GUE/NGL: Henin, Ransdorf, Seppänen

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Louis, Sinnott, Titford, Whittaker

ITS: Romagnoli, Stănescu

PPE-DE: Buzek, del Castillo Vera, Chmielewski, Handzlik, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Olbrycht, Protasiewicz, Siekierski, Sonik, Zaleski

PSE: Golik

UEN: Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 27

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček, Manolakou, Markov, Søndergaard, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Krupa, Tomczak

ITS: Binev, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Stoyanov

NI: Baco, Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Lewandowski

Verts/ALE: van Buitenen

21.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emenda 69

Favur: 89

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Krupa, Lundgren, Tomczak

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Berend, Busuttil, Casa

PSE: Calabuig Rull, Grech, Tabajdi

UEN: Czarnecki Ryszard

Kontra: 557

ALDE: Attwooll, Bowles, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Duff, Hall, Harkin, Karim, Ludford, Lynne, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Schmidt Olle, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Titford, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Martinez, Romagnoli, Stănescu

NI: Allister, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 23

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček

IND/DEM: Coûteaux, Louis

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Esteves

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Diana Wallis

22.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emenda 39

Favur: 546

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ries, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Allister, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Piotrowski, Pirilli, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 110

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Manolakou, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Titford

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková

PPE-DE: Florenz

PSE: Hänsch, Rocard

UEN: Aylward, Crowley, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański

Astensjonijiet: 16

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Esteves, Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

23.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emendi 98 + 100/rev.

Favur: 211

ALDE: Mulder

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Manolakou, Seppänen, Wurtz

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov

NI: Chruszcz, Giertych, Popeangă

PPE-DE: Coelho, Esteves, Freitas, Graça Moura, Korhola, Marques, Martens, Siekierski, Silva Peneda, Sudre

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, La Russa, Muscardini, Pirilli, Speroni, Tatarella

Kontra: 434

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bullmann, Creţu Corina, Gebhardt, Hänsch, Haug, Jöns, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Madeira, Mann Erika, Rapkay, Roth-Behrendt, Walter, Weber Henri, Weiler

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 22

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Titford

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Muscat, Stockmann

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Jamila Madeira

Kontra: Eija-Riitta Korhola

24.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emenda 78/1

Favur: 380

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Wurtz

IND/DEM: Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu

PPE-DE: Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bono, Goebbels, Grech, Medina Ortega, Muscat, Prets

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Kontra: 255

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Pomés Ruiz, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Mihalache, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Zingaretti

Verts/ALE: Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 28

GUE/NGL: Manolakou, Maštálka, Ransdorf

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Cercas, García Pérez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Françoise Castex

25.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emenda 78/2

Favur: 343

ALDE: Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Henin, Manolakou, Wurtz

IND/DEM: Belder, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Botopoulos, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Castex, Cercas, Estrela, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Goebbels, Golik, Gomes, Hamon, Harangozó, Lambrinidis, Leinen, Madeira, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Myller, Paasilinna, Podimata, Riera Madurell, Roure, Sánchez Presedo, Severin, Sornosa Martínez, Tzampazi, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Kontra: 296

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren

NI: Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Fjellner, Ibrisagic, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Cashman, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mihalache, Mikko, Moraes, Morgan, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Zingaretti

Verts/ALE: Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 14

ALDE: Kazak

GUE/NGL: Maštálka, Ransdorf

IND/DEM: Louis, Železný

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Grech, Muscat, Salinas García

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Sérgio Sousa Pinto

Kontra: Françoise Castex

26.   Rapport Liese A6-0402/2007

Emendi 97 + 99/rev.

Favur: 193

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Seppänen, Wurtz

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Martinez, Moisuc, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych, Popeangă

PPE-DE: Coelho, Esteves, Freitas, Graça Moura, Marques, Queiró, Silva Peneda, Sudre

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Crowley, Ó Neachtain

Kontra: 437

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Romagnoli

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bullmann, Gebhardt, Glante, Golik, Hänsch, Haug, Jöns, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Mann Erika, Öger, Rapkay, Roth-Behrendt, Scheele, Walter

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 14

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Titford

NI: Kilroy-Silk

PSE: Groote, Muscat, Stockmann

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Dan Jørgensen


TESTI ADOTTATI

 

P6_TA(2007)0492

Il-konklużjoni tal-ftehim dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija fiż-Żona Ekonomika Ewropea u f'erba' ftehimiet relatati ***

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehim dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija fiż-Żona Ekonomika Ewropea u f'erba' ftehimiet relatati (12641/2007 — C6-0350/2007 — 2007/0115(AVC))

(Proċedura ta' kunsens)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (12641/2007),

wara li kkunsidra t-talba għal kunsens preżentata mill-Kunsill skond l-Artikolu 300(3), it-tieni subparagrafu, b'mod konġunt ma' l-Artikolu 310 u l-Artikolu 300(2) tat-Trattat KE (C6-0350/2007),

wara li kkunsidra l-Artikoli 75, 83(7) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A6-0413/2007),

1.

Jagħti l-kunsens tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehima;

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u lill-membri taż-Żona Ekonomika Ewropea.

P6_TA(2007)0493

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi għal żjarat qosra *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar liffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi għal żjarat qosra (COM(2007)0190 — C6-0187/2007 — 2007/0069(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2007)0190),

wara li kkunsidra l-Artikoli 62(2)(b) (i) u (ii) u 300(2), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel sentenza, tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0187/2007),

wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0363/2007),

1.

Japprova l-konklużjoni tal-ftehim;

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika ta' l-Ukraina.

P6_TA(2007)0494

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar ir-riammissjoni *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta'ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukraina dwar irriammissjoni (COM(2007)0197 — C6-0188/2007 — 2007/0071(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2007)0197),

wara li kkunsidra l-Artikoli 63(3)(b) u 300(2), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel sentenza, tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0188/2007),

wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0364/2007),

1.

Japprova l-konklużjoni tal-ftehim;

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika ta' l-Ukraina.

P6_TA(2007)0495

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Republika tal-Moldova dwar viżi għal żjarat qosra *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Republika tal-Moldova dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi għal żjarat qosra (COM(2007)0488 — C6-0339/2007 — 2007/0175(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2007)0488,

wara li kkunsidra l-Artikoli 62(2)(b)(i) u (ii) u l-Artikolu 300(2), l-ewwel sentenza, tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema artikolu l-Kunsill kkonsulta l-Parlament (C6-0339/2007),

wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0426/2007),

1.

Japprova l-konklużjoni tal-Ftehim;

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Moldova.

P6_TA(2007)0496

Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova dwar ir-rijammissjoni ta' persuni li jirresjedu mingħajr awtorizzazzjoni *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Moldova dwar ir-rijammissjoni ta' persuni li jirresjedu mingħajr awtorizzazzjoni (COM(2007)0504 — C6-0340/2007 — 2007/0182(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2007)0504),

wara li kkunsidra l-Artikoli 63(3)(b) u 300(2), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel sentenza tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0340/2007),

wara li kkunsidra l-Artikoli 51 u 83(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0427/2007),

1.

Japprova l-konklużjoni tal-Ftehim;

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u tar-Repubblika tal-Moldova.

P6_TA(2007)0497

L-interoperabilità tas-servizzi tat-televiżjoni diġitali interattiva

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar l-interoperabilità tas-servizzi tat-televiżjoni diġitali interattiva (2007/2152(INI))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea, dwar il-libertà ta' l-espressjoni u l-informazzjoni,

wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju komuni għal networks u servizzi elettroniċi tal-komunikazzjonijiet (Direttiva Qafas) (1),

wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta', networks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati (Direttiva ta' l-Aċċess) (2),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar ir-reviżjoni ta' l-interoperabilità tas-servizzi tat-televiżjoni diġitali interattiva skond il-Komunikazzjoni COM(2004)0541 tat-30 ta' Lulju 2004 (COM(2006)0037),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-interoperabilità tas-servizzi tat-televiżjoni diġitali interattiva COM(2004)0541),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-aċċellerar tat-tranżizzjoni minn xandir analogu għal xandir diġitali (COM(2005)0204),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar it-tranżizzjoni minn xandir analogu għal xandir diġitali (minn ’switchover’ diġitali għall-’switch off’ analogu)(COM(2003)0541),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' April 2006 dwar it-tranżizzjoni minn xandir analogu għal xandir diġitali: opportunità għal politika awdjoviżiva Ewropea u għad-diverstià kulturali? (3)

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2005 dwar l-aċċellerar tat-tranżizzjoni minn xandir analogu għal xandir diġitali, (4)

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill dwar it-Trasport, it-Telekomunikazzjonijet u l-Enerġija, li saret fi Brussell mis-6 sat-8 ta' Ġunju 2007, dwar l-inizjattiva i2010 — Rapport Annwali tas-Soċjetà ta' l-Information 2007,

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill dwar it-Trasport, it-Telekomunikazzjonijet u l-Enerġija, li saret fi Brussell fid-9 u l-10 ta' Diċembru 2004,

wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa CM/Rec(2007)3 tal-Kumitat tal-Ministri ta' l-Istati Membri dwar il-kompitu tal-media tas-servizz pubbliku fis-soċjetà ta' l-informazzjoni,

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0390/2007),

A.

billi jiġbed l-attenzjoni li l-bidla mit-televiżjoni anologa għal dik diġitali huwa pass kbir 'il quddiem lejn it-tixrid tal-kulturi u t-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali,

B.

billi t-televiżjoni diġitali tista' tagħmel użu minn teknoloġija tal-media ġdida sabiex tipprovdi servizzi ta' informazzjoni u tista' għalhekk issaħħaħ il-koeżjoni soċjali u tgħin sabiex kulħadd jipparteċipa fis-soċjetà ta' l-informazzjoni,

C.

billi jenfasizza li, b'konformità ma' l-opinjoni tal-Kummissjoni, il-bidla b'suċċess għat-TV diġitali hija prerekwiżit għall-iżvilupp tas-servizzi diġitali interattivi,

D.

billi jiġbed l-attenzjoni lejn il-potenzjal ekonomiku kbir tas-settur tas-servizzi tat-TV diġitali u l-importanza tiegħu bħala sors ta' impjieg,

E.

billi, madankollu, kwalunkwe inizjattiva leġiżlattiva marbuta mas-settur diġitali ma tistax titqies biss bħala kwistjoni ta' infrastruttura u ta' data teknika, u billi dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu indirizzati b'konformità ma' l-objettivi tal-politika, fi tfittxija kontinwa biex jingħata valur miżjud lill-utenti,

F.

billi fuq livell Ewropew u dak nazzjonali s-salvagwardji għandhom jiġu stabbiliti sabiex jipprevjenu milli l-kompetizzjoni u l-liġi tas-suq waħedhom jikkontrollaw id-deċiżjonijiet importanti li għandhom jittieħdu,

G.

billi l-pożizzjoni preċedenti tal-Parlament Ewropew li, jekk jitqiesu d-differenzi tas-sitwazzjonijiet, limpożizzjoni ta' standard Ewropew uniku ma tkunx l-aħjar soluzzjoni sabiex jinkisbu l-għanijiet mixtieqa, u li għal issa tkun azzjoni għaqlija li jintużaw miżuri volontarji ta' standardizzazzjoni ggwidati mill-industrija, kif urew xi eżempji nazzjonali pożittivi,

H.

billi s-settur tat-televiżjoni diġitali fl-Unjoni Ewropea diġà jgawdi minn varjetà wiesgħa ta' standards Ewropej b'saħħithom,

I.

billi huwa importanti li ċ-ċittadini Ewropej jiksbu l-vantaġġi kollha mill-benefiċċji potenzjali tat-TV diġitali,

J.

billi l-iżvilupp tas-servizzi interattivi li kien minimu meta mqabbel mal-previżjonijiet ottimisti li għamlu l-esperti,

K.

billi l-varjetà wiesgħa ta' opportunitajiet tekniċi maħluqa mix-xandir diġitali, bħall-interattività, m'għandhiex tkun sors ġdid ta' inugwaljanza, billi zżid is-’separazzjoni diġitali’ ma' dik soċjali u kulturali,

L.

billi jinsab imħasseb dwar iż-żieda ta' dan ir-riskju għall-kategoriji anqas privileġġjati, minħabba l-ispejjeż addizzjonali tal-materjal neċessarju,

M.

billi t-tranżizzjoni minn televiżjoni analoga għal televiżjoni diġitali qed tagħmilha possibbli li tinħareġ spectrum capacity u li jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet innovattivi, li jagħtu spinta lillkompetittività Ewropea f'dan is-settur,

N.

billi t-teknoloġiji l-ġodda għandhom jiġu mgħallma sew sa mill-iżgħar età possibli u s-sistemi edukattivi għandhom jadattaw malajr u bl-aktar mod effettiv għat-tibdil kulturali u soċjali li ġabu magħhom itteknoloġiji ta' l-informazzjoni u tal-komunikazzjoni l-ġodda, il-konverġenza u l-era diġitali,

O.

billi għandha tingħata wkoll attenzjoni partikolari għall-aċċess u l-padrunanza ta' l-informazzjoni lġdida u tat-teknoloġiji tal-komunikazzjoni minn nies b'diżabilità;

P.

billi s-servizzi tat-televiżjoni diġitali interattiva jinkludu s-sottotitoli multilingwi, b'hekk jippermetti tteleviżjoni diġitali li ssaħħaħ id-djalogu interkulturali u t-tagħlim tul il-ħajja,

Q.

billi jfakkar li l-aċċess għal aktar servizzi għandu jimxi id f'id mal-libertà ta' l-informazzjoni u ta' lespressjoni,

R.

billi jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li waqt il-proċess tat-transizzjoni kollu, għandu jkun hemm attenzjoni biex ma jiddgħajfux is-servizzi awdjoviżivi pubbliċi, iżda, għall-kuntrarju, għandu jiġi appoġġjat ixxogħol tagħħom bħala servizz pubbliku, filwaqt li tiġi mħarsa l-vitalità tas-servizzi awdjoviżivi privati,

Il-Benefiċċji li jinkisbu mill-effetti pożittivi tat-teknoloġija

1.

Jafferma li l-teknoloġiji awdjoviżivi l-ġodda għandhom jippermettu x-xandir ta' informazzjoni pluralista u programmi ta' kwalità, li jkunu aċċessibbli għal numru dejjem ikbar ta' ċittadini;

2.

Jenfasizza li r-rispett lejn il-pluraliżmu ta' l-informazzjoni u lejn id-diversità tal-kontenut ma jiġix awtomatikament garantit bil-progress teknoloġiku iżda għandu jiġi implimentat mill-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali u Ewropej permezz ta' politika attiva, soda u attenta;

3.

Jikkunsidra li, minħabba l-irwol tat-televiżjoni f'soċjetà globalizzata, l-għażliet tekniċi u leġiżlattivi relatati ma' l-interoperabilità m'għandhomx ikunu ta' natura ekonomika biss iżda wkoll ta' natura soċjali u kulturali, u jenfasizza li fuq kollox għandha tingħata attenzjoni lill-interessi ta' l-utenti;

4.

Jenfasizza li t-twaqqif ta' pjattaformi diġitali huwa essenzjali għaż-żamma ta' zona publika komuni talmedia wara li tiġi skartata t-teknoloġija analoga u jitlob lill-Istati Membri biex jippromwovu l-provvista ta' servizzi tat-televiżjoni diġitali mingħajr wires b'riċezzjoni garantit mill-pjattaformi proprjetarji kollha;

5.

Għaldaqstant, jikkunsidra li tkun ħaġa tajba li l-Kummissjoni tressaq rapport dwar ir-riżultati ta' liskambju ta' prattiki tajba, tal-fora u tal-gruppi ta' ħidma fost il-partijiet interessati, inklużi l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, ta' l-utenti u tat-telespettaturi;

6.

Jenfasizza li l-użu ta' soluzzjonijiet tekniċi interoperabbli li mill-aspett teknoloġiku huma newtrali, jipprovdi mod ta' promozzjoni ta' l-investiment u ta' l-innovazzjoni f'dan is-settur, biex b'hekk tingħata spinta lill-kompetizzjoni u tiġi mħarsa l-għażla tal-konsumatur;

Suċċess fit-tranżizzjoni diġitali u l-promozzjoni ta' standards miftuħa

7.

Isostni li s-suċċess tat-tranżizzjoni mit-TV analoga għal dik diġitali fl-iqsar żmien possibbli, huwa prerekwiżit u prijorità; huwa mħasseb dwar il-possibilità ta' ttardjar biex tintlaħaq l-iskadenza ta' 2012;

8.

Huwa ta' l-opinjoni li l-iżvilupp koordinat tat-televiżjoni diġitali fil-livell Komunitarju huwa essenzjali jekk l-utenti jridu jibbenefikaw mill-vantaġġi tas-suq intern u sabiex jitnaqqas il-prezz tat-tagħmir tar-riċezzjoni tat-televiżjoni u biex tikber l-espansjoni tas-servizzi tat-televiżjoni diġitali interattivi; għaldaqstant, iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tappoġġja lill-Istati Membri fit-tfassil ta' pjan ta' azzjoni komuni fil-livell Komunitarju;

9.

Jitlob lill-Istati Membri sabiex iħaffu t-tranżizzjoni għat-televiżjoni diġitali, filwaqt li jikkunsidraw iddomanda tas-suq u fatturi topografiċi u reġjonali demografiċi, u jitlob lil dawk l-Istati Membri li għadhom ma fasslux pjan nazzjonali għal bidla kompleta għat-televiżjoni diġitali sabiex jagħmlu dan sa l-aħħar ta' l-2008;

10.

Jinsisti li l-miżuri, adottati mill-Istati Membri rigward l-espansjoni tas-servizzi tat-televiżjoni diġitali interattiva, għandhom ikunu konformi mar-regoli ta' l-għajnuna ta' l-istat;

11.

Jenfasizza l-importanza tal-prinċipju ta' l-interoperabilità sabiex tissaħħaħ il-fiduċja ta' l-utent fis-servizzi l-ġodda u biex is-suq jiżviluppa b'mod pożittiv fuq il-bażi ta' standards ta' interoperabilità miftuħa;

12.

Jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata n-newtralità teknoloġika u l-iżvilupp ta' mudelli ta' negozju b'suċċess;

13.

Jilqa' b'sodisfazzjon ix-xogħol li għamlet il-Kummissjoni u l-irwol vitali u neċessarju tagħha fil-koordinazzjoni tal-partijiet interessati kollha;

14.

Jappoġġja bis-sħiħ l-approċċ tal-Kummissjoni fir-rigward ta' l-intenzjoni tagħha li tikkoopera bis-sħiħ ma' l-Istati Membri bil-għan li ssir il-bidla għat-TV diġitali b'suċċess u li jiġu ffaċilitati s-servizzi diġitali interattivi;

15.

Itenni li l-impożizzjoni ta' standard uniku b'mezzi legali mhijiex l-aħjar soluzzjoni iżda hi biss sanzjoni finali, u ma jaqbilx ma' l-intervent tas-suq waħdu bħala soluzzjoni għall-problema ta' l-interattività;

16.

Għaldaqstant jaqbel ma' l-opinjoni tal-Kummissjoni li tkun ħaġa tajba li jkomplu jiġu promossi standards miftuħa bħall-MHP u l-MHEG-5, li huma rikonoxxuti mill-entitajiet ta' standards Ewropej, fir-rigward tal-bidla għat-TV diġitali u għas-servizzi ta' l-interoperabilità, u jsostni li dawn l-istandards miftuħa huma laktar xierqa sabiex tiġi żgurata n-newtralità tat-teknoloġiji tan-networks u l-moviment ħieles ta' l-informazzjoni, filwaqt li jiġu rrispettati l-bżonnijiet speċjali tal-pajjiżi fejn il-kapaċitajiet ta' frekwenzi huma limitati;

17.

Jenfasizza li, meta jitqies l-eżempju ta' ’brevetti sottomarini’, li ħareġ ħames snin wara li ġie implimentat l-istandard ta' l-MPH, wieħed jistenna li l-drittijitiet li għandhom jiġu mħallsa fuq il-liċenzji jkunu ġusti u ipubbliġiżżati fil-bidu ta' kull żvilupp ta' standard miftuħ, sabiex dan ikollu suċċess;

18.

Jenfasizza l-importanza ta' ftehim volontarju bejn il-fornituri tas-servizz tat-televiżjoni diġitali dwar it-twaqqif ta' numru ta' speċifikazzjonijiet tekniċi komuni għall-implimentazzjoni ta' standards adottati mill-Istitut Ewropew ta' l-Istandards tat-Telekomunikazzjoni;

19.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli tippromwovi b'mod attiv l-introduzzjoni ta' standards Ewropej għat-televiżjoni diġitali miftuħa fir-reġjuni kollha tad-dinja u sabiex tħeġġeġ il-koperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam, u b'hekk tiżgura l-akbar aċċess għall-kontenut diġitali;

20.

Jiddispjaċih li t-televiżjoni interattiva fl-UE kellha inqas suċċess kummerċjali milli kien mistenni; jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina r-raġunijiet għal dan il-fenomenu u sabiex tressaq rapporti regolari dwar l-isforzi li għamlu l-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex jiżviluppaw is-suq tat-TV diġitali u l-bosta ramifikazzjonijiet ta' dan;

21.

Jikkunsidra li huwa essenzjali li l-konsumaturi jkollhom aktar informazzjoni dwar l-opportunitajiet li joffru l-pjattaformi diġitali u dwar it-tagħmir neċessarju, sabiex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet tekniċi u kulturali informati;

22.

Jenfasizza li kwalunkwe intervent pubbliku m'għandux ikun diskriminatorju jew jiffavurixxi xi operatur tas-suq jew ieħor;

23.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tgħin lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali, billi xxerred l-aħjar prattiki, biex jisfruttaw il-potenzjal tat-teknoloġiji l-ġodda ħalli l-komunikazzjoni maċ-ċittadini tagħhom issir b'mod aktar effettiv;

Il-bżonn li jiġu kkunsidrati l-impatt u l-kunfidenza fl-użu tat-teknoloġiji l-ġodda

24.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jinfurmaw lill-pubbliku dwar l-iżviluppi futuri tas-servizzi tat-televiżjoni diġitali interattiva, u jirrakkomanda li l-fornituri tas-servizz tat-televiżjoni diġitali jieħdu passi attivi biex jinfurmaw lill-utenti dwar is-servizzi interattivi li jeżistu;

25.

Jikkunsidra li huwa essenzjali li tiġi żgurata s-sigurtà ta' l-utenti u l-ħarsien tad-data personali u lprivatezza tagħhom, u jisħaq fuq l-importanza tal-fiduċja tal-konsumaturi fis-servizzi tat-televiżjoni diġitali interattiva;

26.

Jenfasizza l-importanza li ssir diskussjoni fuq livell Ewropew dwar l-implikazzjonijiet soċjali u kulturali tas-soċjetà diġitali u l-adattament tas-sistemi edukattivi nazzjonali għat-tibdil kulturali u soċjali li jġibu magħhom it-teknoloġiji l-ġodda;

27.

Itenni l-importanza li l-persuni ta' kull età jiġu mgħallma dwar id-dinja diġitali u l-media;

28.

Jistieden lill-Istati Membri sabiex iwaqqfu mekkaniżmi li jiggarantixxu struttura mhux diskriminatorja għal programmi gwida elettroniċi li jistgħu jgħinu lill-utenti jifhmu s-servizzi diġitali li qed jiġu offruti;

29.

Jindika li l-mudell awdjoviżiv Ewropew huwa bbażat fuq dikotomija kreattiva bejn is-servizzi awdjoviżivi pubbliċi u privati u jisħaq li taħt l-ebda ċirkostanza t-teknoloġiji l-ġodda m'għandhom ifixklu dak ilbilanċ billi jdgħajjfu l-kompetitività tas-settur pubbliku; ifakkar li s-settur pubbliku għandu jkompli jkollu aċċess garantit għall-pjattaformi diġitali;

*

* *

30.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat tar-Reġjuni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri u lill-Kunsill ta' l-Ewropa.


(1)  ĠU L 108, 24.4.2002, p. 33.

(2)  ĠU L 108, 24.4.2002, p. 7.

(3)  ĠU C 296 E, 6.12.2006, p. 120.

(4)  ĠU C 280 E, 18.11.2006, p.115.

P6_TA(2007)0498

Data fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku dwar il-Politika Komuni dwar is-Sajd *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' qafas Komunitarju għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu taddata fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku dwar il-Politika Komuni dwar is-Sajd (COM(2007)0196 — C6-0152/2007 — 2007/0070(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0196),

wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tat-Trattat KE, skond liema artikolu gie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0152/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-sajd ((A6-0407/2007),

1.

japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.

jistieden lill-Kummissjoni sabiex għalhekk tbiddel il-proposta tagħha f'dan is-sens, skond l-Artikolu 250 (2) tat-Trattat KE;

3.

jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.

jitlob lill-Kunsill sabiex jikkonsultah mill-ġdid jekk ikollu l-ħsieb li jimmodifika l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sostanzjali;

5.

jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

TEST PROPOST MILL-KUMMISSJONI

EMENDI MILL-PARLAMENT

Emenda 1

Premessa 6

(6) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1543/2000 tad-29 ta' Ġunju 2000 li jistabbilixxi struttura Komunitarja għall-ġbir u lġestjoni tad-data meħtieġa għat-twettiq tal-politika komuni tassajd jeħtieġ li jiġi rivedut sabiex jitqies kif inhu xieraq l-approċċ ibbażat fuq il-flotta lejn il-ġestjoni tas-sajd, il-ħtieġa li jiġi żviluppat approċċ ekosistemiku, il-ħtieġa għal kwalità aħjar, kompletezza u aċċess usa' għad-data dwar is-sajd, appoġġ aktar effiċjenti għall-għoti tal-parir xjentifiku u l-promozzjoni tal-kooperazzjoni fost l-Istati Membri.

(6) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1543/2000 tad-29 ta' Ġunju 2000 li jistabbilixxi struttura Komunitarja għall-ġbir u lġestjoni tad-data meħtieġa għat-twettiq tal-politika komuni tassajd jeħtieġ li jiġi rivedut sabiex jitqies kif inhu xieraq l-approċċ ibbażat fuq il-flotta lejn il-ġestjoni tas-sajd, il-ħtieġa li jiġi żviluppat approċċ ekosistemiku, il-ħtieġa għal kwalità aħjar, kompletezza u aċċess usa' għad-data dwar is-sajd, appoġġ aktar effiċjenti għall-għoti tal-parir xjentifiku u l-promozzjoni tal-kooperazzjoni fost l-Istati Membri. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiġu mistennija li jiggarantixxu ċertu livell suffiċjenti ta' kunfidenzjalità rigward data proċessata, karatteristiċi ta' l-utent aħħari u leġliżlazzjonijiet nazzjonali differenti dwar il-kwistjoni.

Emenda 2

Premessa 9

(9) L-obbligi marbuta ma' l-aċċess għad-data koperta b'dan ir- Regolament huma mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' l- Istati Membri skond id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Diretiva tal-Kunill 90/313/KEE fir-rigward ta' l-informazzjoni ambjentali kif definita fl-Artikolu 2(1) ta' dik id-Direttiva.

(9) L-obbligi marbuta ma' l-aċċess għad-data koperta b'dan ir- Regolament huma mingħajr preġudizzju għall-obbligi, tad-drittijiet u ta' l-eċċezzjonijiet previsti mid -Direttiva 2003/4/KE tal- Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar laċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Diretiva tal-Kunill 90/313/KEE fir-rigward ta' l-informazzjoni ambjentali kif definita fl-Artikolu 2(1) ta' dik id-Direttiva.

Emenda 3

Premessa 14

(14) Id-data msemmija f'dan ir-Regolament għandha tiddaħħal f'databases kompjuterizzati sabiex tkun aċċessibbli lil utenti aħħarin awtorizzati li jkunu jistgħu jaqsmuha bejniethom. Huwa fl-interess tal-komunità xjentifika li d-data li ma tippermettix identifikazzjoni personali tkun disponibbli lil kwalunkwe parti interessata fl-analiżi ta' data bħal din.

(14) Id-data msemmija f'dan ir-Regolament għandha tiddaħħal f'databases kompjuterizzati sabiex tkun aċċessibbli lil utenti aħħarin awtorizzati li jkunu jistgħu jaqsmuha bejniethom.

Emenda 4

Premessa 16 a (ġdida)

 

(16a) Meta l-utent aħħari ma jkunx organu pubbliku, organu ta' riċerka xjentifika rikonoxxut, organizzazzjoni internazzjonali ta' l-amministrazzjoni tas-sajd jew organu assoċjat ma' xi wieħed minn dawn għal skopijiet ta' amministrazzjoni jew ta' riċerka dwar sajd, u meta dan ikun persuna, organu jew assoċjazzjoni privata, l-awtorità pubblika għandu jkollha l-possibilità li titlob ħlas għall-għoti ta' l-informazzjoni stipulata f'dan ir-Regolament. L-ammont ta' dan il-ħlas għandu madankollu jkun raġjonevoli.

Emenda 5

Artikolu 2, punt g)

(g)

“utenti aħħarin” tfisser persuni fiżiċi jew ġuridiċi nkella organizzazzjonijiet li għandhom interess fl-analiżi xjentifika tad-data dwar is-settur tas-sajd;

(g)

“utenti aħħarin” tfisser l-organiżmi nazzjonali u internazzjonali, kemm jekk ikunu ta' natura xjentifika u kemm jekk ma jkunux, li huma msieħba u jaġixxu attivament ir-riċerka dwar is-sajd u l-ġestjoni tas-sajd; il-livell ta' involviment ta' l-utent aħħari fil-ġestjoni u r-riċerka tassajd jiddetermina l-livell ta' aċċess għad-data primarja, dettaljata jew aggregata;

Emenda 6

Artikolu 7, paragrafu 4, punt c)

c)

meta talba uffiċjali għad-data tkun saret minn utent aħħari u d-data ma tingħatax fil-ħin lill-utent aħħari kkonċernat.

c)

meta talba uffiċjali għad-data tkun saret minn utent aħħari u d-data ma tingħatax fil-ħin lill-utent aħħari kkonċernat, u dejjem skond l-Artikoli 3 u 4 tad-Direttiva 2003/4/KE.

Emenda 7

Artikolu 7, paragrafu 4 a (ġdid)

 

4a. Il-Kummissjoni tiddefinixxi b'mod ċar il-livelli differenti ta' sanzjonijiet skond il-livell ta' nuqqas ta' konformità, kif ukoll skond il-kunċetti ta' “talba uffiċjali għad-data” u ta' “programm nazzjonali mhux komplut”.

Emenda 8

Artikolu 7 a (ġdida)

 

Artikolu 7 a

Ħlasijiet

1. Meta l-utent aħħari ma jkunx organu pubbbliku, organu ta' riċerka xjentifika rikonoxxut, organizzazzjoni internazzjonali ta' l-amministrazzjoni tas-sajd jew organu assoċjat ma' xi wieħed minn dawn għal skopijiet ta' amministrazzjoni jew ta' riċerka dwar sajd, u meta dan ikun persuna, organu jew assoċjazzjoni privata, l-awtorità pubblika għandu jkollha lpossibilità li titlob ħlas għall-għoti ta' l-informazzjoni stipulata f'dan ir-Regolament. L-ammont ta' dan il-ħlas għandu madankollu jkun raġjonevoli.

2. Meta jintalab ħlas, l-awtorità pubblika għandha tippubblika u tqiegħed għad-dispożizzjoni ta' min jitlobhom l-iskala ta' dawn il-ħlasijiet, kif ukoll il-kundizzjonijiet meta l-ħlas jista' jew ma jistax jintalab.

Emenda 9

Artikolu 10, paragrafu 4 a (ġdid)

 

4a. Fid-definizzjoni ta' l-ispiża li għandha tiġi inkluża fil- Programm Nazzjonali trid tiġi kkunsidrata l-ispiża li tirriżulta mill-programmi ta' self-sampling.

Emenda 10

Artikolu 13, paragrafu 2, punt b)

b)

data dettaljata u aggregata miksuba mid-data primarja miġbura skond il-programmi nazzjonali tiġi vvalidata qabel ma tintbagħat lill-utenti aħħarin;

b)

data dettaljata u aggregata miksuba mid-data primarja miġbura skond il-programmi nazzjonali tiġi vvalidata qabel ma tintbagħat lill-utenti aħħarin skond l-Artikolu 2 ;

Emenda 11

Artikolu 15, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data primarja inkorporata fid- databases kompjuterizzati nazzjonali tkun direttament aċċessibbli b'mezzi elettroniċi mill-Kummissjoni sabiex tkun tista' tivverifika li d-data fil-fatt teżisti.

1. Sabiex tiġi verifikata l-eżistenza ta' data primarja li lġbir tagħha ikun obbligatorju skond dan ir-Regolament, il- Kummissjoni tista' tagħmel verifiki fuq il-post fuq id-databases nazzjonali.

Emenda 12

Artikolu 15, paragrafu 2

2. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi stabbiliti minn regoli Komunitarji oħra , l-Istati Membri għandhom jikkonkludu ftehimiet mal-Kummissjoni dwar l-aċċess kompjuterizzat sabiex jiġi ggarantit l-aċċess dirett għad-databases tagħhom.

2. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' paragrafu 1, il-Kummissjoni, bil-kollaborazzjoni ta' l-Istati Membri, tista' tiżviluppa pjattaforma ta' l-informatika għall-iskambju ta' linformazzjoni li tippermetti li jsiru dawn il-verifiki.

Emenda 13

Artikolu 15 paragrafu 3

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data primarja miġbura fl-iskemi ta' stħarriġ fuq il-baħar tiġi trażmessa lillorganizzazzjonijiet xjentifiċi internazzjonali u lil korpi xjentifiċi xierqa fi ħdan l-organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajd skond lobbligi internazzjonali tal-Komunità u ta' l-Istati Membri.

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data primarja miġbura fl-iskemi ta' stħarriġ fuq il-baħar tiġi trażmessa lill-organizzazzjonijiet xjentifiċi internazzjonali u lil korpi xjentifiċi xierqa fi ħdan l-organizzazzjonijiet reġjonali tassajd skond l-obbligi internazzjonali tal-Komunità u ta' l-Istati Membri.

Emenda 14

Artikolu 15, paragrafu 3 a (ġdid)

 

3a. Il-Kummissjoni għandha tippermetti l-aċċess għal din id-data li tkun tista' tinkludi data individwali, pereżempju ta' bastimenti. Madankollu, għandha tħares il-kunfidenzjalità ta' informazzjoni rigward l-aġent ekonomiku. B'hekk il-Kummissjoni tkun tista' jkollha aċċess għad-data aggregata, u mhux għal dik individwali skond il-modalitajiet ta' aggregazzjoni kif definiti fir-Regolament ta' applikazzjoni .

Emenda 15

Artikolu 17

L-Istati Membri għandhom jagħmlu mezz li d-data dettaljata u aggregata tkun disponibbli għall-utenti aħħarin b'appoġġ għallanaliżi xjentifiċi:

L-Istati Membri għandhom jagħmlu mezz li d-data tkun disponibbli għall-utenti aħħarin, kif mifhum fl-Artikolu 2, punt g, filwaqt li tiġi mħarsa l-kunfidenzjalità tagħhom, b'appoġġ għall-analiżi xjentifiċi filwaqt li jiġi kkunsidrat dan li ġej :

a) bħala bażi għall-pariri għall-ġestjoni tas-sajd;

a)

data dettaljata bħala bażi għall-pariri għall-ġestjoni tassajd;

b)

fl-interess tad-dibattitu pubbliku u l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati fl-iżvilupp tal-politika;

b) data aggregata:

 

fl-interess tad-dibattitu pubbliku u l-parteċipazzjoni talpartijiet interessati fl-iżvilupp tal-politika;

c)

għall-pubblikazzjoni fil-ġurnali ta' riċerka jew għal skopijiet edukattivi .

— għall-pubblikazzjoni għal skopijiet xjentifiċi.

Emenda 16

Artikolu 18

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data dettaljata u aggregata rilevanti tiġi pprovduta immedjatament lill-organizzazzjonijiet xjentifiċi internazzjonali rilevanti u lil korpi xjentifiċi xierqa fi ħdan l-organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajd skond l-obbligi internazzjonali tal-Komunità u ta' l-Istati Membri.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data dettaljata u aggregata rilevanti tiġi pprovduta immedjatament lill-organizzazzjonijiet xjentifiċi internazzjonali rilevanti u lil korpi xjentifiċi xierqa fi ħdan l-organizzazzjonijiet reġjonali tassajd skond l-obbligi internazzjonali tal-Komunità u ta' l-Istati Membri.

Emenda 17

Artikolu 19 paragrafu 2

2. Meta tintalab data dettaljata u aggregata għall-pubblikazzjoni f'ġurnali ta' riċerka jew għal skopijiet edukattivi, l-Istati Membri jistgħu, sabiex iħarsu l-interessi professjonali ta' l-aġenti responsabbli mill-ġbir tad-data, iżommu d-data milli tiġi trażmessa lill-utenti aħħarin għal perjodu ta' sentejn wara d-data tal-ġbir tad-data. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lillutenti aħħarin u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe deċiżjonijiet bħal dawn. F'każijiet ġustifikati kif jixraq, il-Kummissjoni tista' tawtorizza estensjoni ta' dak il-perjodu.

2. Meta tintalab data dettaljata u aggregata 'lil hinn mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 17, u b'mod partikulari għall-pubblikazzjoni f'ġurnali ta' riċerka jew għal skopijiet edukattivi, l- Istati Membri jistgħu, sabiex iħarsu l-interessi professjonali ta' laġenti responsabbli mill-ġbir tad-data, iżommu d-data milli tiġi trażmessa lill-utenti aħħarin għal perjodu ta' sentejn wara d-data tal-ġbir tad-data. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lillutenti aħħarin u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe deċiżjonijiet bħal dawn. F'każijiet ġustifikati kif jixraq, il-Kummissjoni tista' tawtorizza estensjoni ta' dak il-perjodu.

Emenda 18

Artikolu 19, paragrafu 3, parti introduttorja

3. L-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw li jittrażmettu id-data dettaljata u aggregata rilevanti biss :

3. L-Istati Membri jistgħu japplikaw, mutatis mutandis, ilkundizzjonijiet previsti mill-Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/4/ KE. B'mod partikolari, l-Istati Membri jistgħu jirrifjutaw li jittrażmettu id-data dettaljata u aggregata rilevanti:

Emenda 19

Artikolu 19, paragrafu 3, punt a)

(a)

jekk ikun hemm ir-riskju li jiġu identifikati persuni fiżiċi u/ jew entitajiet ġurdiċi , f'liema każ l-Istat Membru jista' jipproponi mezzi alternattivi li jiżguraw l-anonimità sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet ta' l-utent aħħari.

(a)

jekk ikun hemm ir-riskju li jiġu identifikati persuni fiżiċi u/ jew entitajiet ġurdiċi;

Emenda 20

Artikolu 19, paragrafu 3 ba (ġdid)

 

ba)

fil-każ ta' data dettaljata, meta min jitlobha ma jkunx jista' juri li din it-tip ta' data hija indispensabbli għal xogħol ta' ġestjoni u ta' riċerka kif dikjarat.

Emenda 21

Artikolu 25, punt 1 a (ġdid)

 

Fuq il-bażi ta' l-informazzjoni li tintbagħat, il-Kummissjoni għandha tippreżenta kull sena:

a)

rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jevalwa lmezzi użati minn kull Stat Membru, kemm huma adatti lmetodi li ntużaw, kif ukoll ir-riżultati li nkisbu rigward il-ġbir u l-ġestjoni tad-data kif stipulat fir-Regolament (KE)Nru 2371/2002;

b)

rapport dwar l-użu mill-Komunità tad-data miġbura filqafas ta' dan ir-regolament .

P6_TA(2007)0499

Kompożizzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti (emenda għall-Artikolu 23 tar-Regoli ta' Proċedura)

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar l-emenda ta' l-Artikolu 23 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar il-kompożizzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti (2007/2066 (REG))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta għal emenda tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu (B6-0039/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 202 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A6-0355/2007),

1.

Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt;

2.

Jagħmilha ċara li din l-emenda tidħol fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tas-sessjoni parzjali li jmiss;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni għal skopijiet ta' informazzjoni.

TEST ATTWALI

EMENDI

Emenda 1

Artikolu 23, paragrafu 2

2. Il-Membri Mhux Affiljati għandhom jiddelegaw tnejn minn fosthom sabiex jattendu għal-laqgħat tal-Konferenza tal-Presidenti, mingħajr ma jkollhom id-dritt għall-vot.

2. Il-Membri mhux affiljati għandhom jiddelegaw wieħed minn fosthom sabiex jattendi għal-laqgħat tal-Konferenza tal-Presidenti, mingħajr ma jkollu d-dritt għall-vot.

P6_TA(2007)0500

Emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament fid-dawl ta' l-Istatut tal-Membri

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar emenda tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament fid-dawl ta' l-Istatut tal-Membri (2006/2195(REG))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-ittra mingħand il-President tiegħu tad-29 ta' Ġunju 2006 u t-tħabbira fis-seduta plenarja tas-7 ta' Settembru 2006,

wara li kkunsidra l-Artikoli 201 u 202 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0368/2007),

1.

Jiddeċiedi li jemenda r-Regoli ta' Proċedura tiegħu kif jidher hawn taħt;

2.

Jagħmilha ċara li l-emendi jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tal-leġiżlatura tiegħu li tibda fl-2009;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex ikunu infurmati.

TEST ATTWALI

EMENDI

Emenda 1

Artikolu 8

Ħlas ta' spejjeż u indennizzi

Implimentazzjoni ta' l-Istatut tal-Membri

Il-Bureau għandu joħloq regoli dwar il-ħlas ta' spejjeż u indennizzi lill-Membri.

Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor, ir-regoli dwar l-implimentazzjoni ta' l-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom jiġu stabbiliti mill-Bureau.

Emenda 2

Artikolu 39, paragrafu 1

1. Il-Parlament jista' jagħmel talba lill-Kummissjoni sabiex tressaq quddiemu kull proposta xierqa skond l-Artikolu 192, it-tieni paragrafu, tat-Trattat KE billi tadotta riżoluzzjoni fuq ilbażi ta' rapport fuq inizjattiva proprja li jsir mill-kumitat responsabbli. Ir-riżoluzzjoni għandha tiġi adottata mill-maġġoranza tal-Membri li jiffurmaw il-Parlament. Il-Parlament jista', fl-istess ħin, jistabbilixxi limitu ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' din il-proposta.

1. Il-Parlament jista', billi jadotta riżoluzzjoni fuq il-bażi ta' rapport fuq inizjattiva proprja li jsir mill-kumitat responsabbli imħejji skond l-Artikolu 45, jagħmel talba lill-Kummissjoni, skond l-Artikolu 192 tat-Trattat KE, sabiex tressaq quddiemu kull proposta xierqa0 sabiex jiġu adottati atti ġodda jew jiġu emendati atti eżistenti. Ir-riżoluzzjoni għandha tiġi adottata mill-maġġoranza tal-Membri li jiffurmaw il-Parlament. Il-Parlament jista', fl-istess ħin, jistabbilixxi limitu ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' din il-proposta.

Emenda 3

Artikolu 39, paragrafu 1a (ġdid)

 

1a. Kull Membru jista' jressaq proposta għal att Komunitarju fil-qafas tad-dritt ta' inizjattiva mogħti lill-Parlament skond l-Artikolu 192 tat-Trattat KE.

Emenda 4

Artikolu 39, paragrafu 1b (ġdid)

 

1b. Il-proposta għandha tiġi ppreżentata lill-President, li għandu jirreferiha lill-kumitat responsabbli għall-kunsiderazzjoni. Qabel ma ssir din ir-riferenza, il-proposta għandha tiġi tradotta f'dawk il-lingwi uffiċjali li ċ-chairman ta' dak ilkumitat jikkunsidra meħtieġa biex issir possibbli kunsiderazzjoni sommarja. Il-kumitat għandu jieħu deċiżjoni dwar azzjoni ulterjuri fi żmien tliet xhur minn meta ssir ir-riferenza u wara li jkun instema' l-awtur tal-proposta.

Fejn il-kumitat jiddeċidi li jippreżenta proposta lill-Parlament skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 45, l-awtur tal-proposta għandu jissemma b'ismu fit-titolu tar-rapport.

Emenda 5

Artikolu 39, paragrafu 2

2. Qabel jagħti bidu għall-proċedura skond l-Artikolu 45, il-kumitat responsabbli għandu jistabbilixxi, fil-każi li ġejjin, li l-ebda proposta ta' dan it-tip m'hi qed tiġi ppreparata

imħassar

a)

proposta ta' dan it-tip mhix inkluża fil-Programm Leġiżlattiv Annwali; jew

b)

il-preparazzjonijiet ta' proposta ta' dan it-tip għadhom ma bdewx jew ġew imtawla iktar milli previst; jew

c)

il-Kummissjoni ma rrispondietx pożittivament għal talbiet preċedenti magħmula mill-kumitat responsabbli jew li kienu f'riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament bil-maġġoranza tal-voti mixħuta.

 

Emenda 6

Artikolu 45, paragrafu 1

1. Kumitat li jkollu l-ħsieb li jħejji rapport u li jippreżenta mozzjoni għal riżoluzzjoni lill-Parlament dwar xi suġġett li jaqa' fi ħdan il-kompetenza tiegħu, li dwaru la kien ikkonsultat u lanqas intalab jagħti opinjoni skond l-Artikolu 179(1), jista' jagħmel dan biss bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti. Meta din l-awtorizzazzjoni ma tingħatax, għandha dejjem tingħata raġuni.

1. Kumitat li jkollu l-ħsieb li jħejji rapport u li jippreżenta mozzjoni għal riżoluzzjoni lill-Parlament dwar xi suġġett li jaqa' fi ħdan il-kompetenza tiegħu, li dwaru la kien ikkonsultat u lanqas intalab jagħti opinjoni skond l-Artikolu 179(1), jista' jagħmel dan biss bl-awtorizzazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti. Meta din l-awtorizzazzjoni ma tingħatax, għandha dejjem tingħata raġuni. Fejn is-suġġett tar-rapport ikun proposta mressqa minn Membru skond l-Artikolu 39(1a), l-awtorizzazzjoni tista' tiġi miċħuda biss jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5 ta' l-Istatut tal-Membri u l-Artikolu 192 tat-Trattat KE ma jiġux sodisfatti.

Emenda 7

Artikolu 150, paragrafu 6 subparagrafu 1

6. Emendi għandhom jitqiegħdu għall-vot biss wara li jkunu ġew stampati u mqassma fil-lingwi uffiċċjali kollha, ħlief jekk il-Parlament jiddeċiedi mod ieħor. Il-Parlament ma jistax jiddeċiedi mod ieħor jekk joġġezzjonaw mhux inqas minn erbgħin Membru.

6. Emendi għandhom jitqiegħdu għall-vot biss wara li jkunu ġew stampati u mqassma fil-lingwi uffiċċjali kollha, ħlief jekk il-Parlament jiddeċiedi mod ieħor. Il-Parlament ma jistax jiddeċiedi mod ieħor jekk joġġezzjonaw mhux inqas minn erbgħin Membru. Il-Parlament għandu jevita li jieħu deċiżjonijiet li jwasslu sabiex Membri li jużaw lingwa partikolari jkunu żvantaġġjati b'mod inaċċettabbli.

Emenda 8

Anness I artikolu 2 paragrafu 1 aa (ġdid)

 

aa)

kull salarju li l-Membru jirċievi fit-twettiq ta' mandat f'Parlament ieħor,

Emenda 9

Anness I, Artikolu 4

Sakemm jiġi introdott statut għall-Membri tal-Parlament Ewropew sabiex jissostitwixxi d-diversi regoli nazzjonali, għal dak li għandu x'jaqsam ma' dikjarazzjoni ta' l-assi, il-Membri huma suġġetti għad-dmirijiet imposti fuqhom mil-liġijiet ta' l-Istat Membru li fih ikunu ġew eletti f'dak li għandu x'jaqsam mad-dikjarazzjoni tal-assi.

Għal dak li għandu x'jaqsam ma' dikjarazzjoni ta' l-assi, il-Membri huma suġġetti għad-dmirijiet imposti fuqhom mil-liġijiet ta' l-Istat Membru li fih ikunu ġew eletti f'dak li għandu x'jaqsam mad-dikjarazzjoni tal-assi

Emenda 10

Anness VII, paragrafu C a (ġdid)

 

Ca. Kunflitti ta' interess personali

Bl-approvazzjoni tal-Bureau u fuq il-bażi ta' deċiżjoni motivata, Membru jista' jiġi mċaħħad mid-dritt li jispezzjoni dokument Parlamentari jekk, wara li jkun instema' l-Membru kkonċernat, il-Bureau jasal għall-konklużjoni li tali spezzjoni toħloq ħsara mhux aċċettabbli għall-interessi istituzzjonali tal-Parlament jew għall-interess pubbliku u li l-Membru kkonċernat ikun qed ifittex li jispezzjona d-dokument għal raġunijiet privati u personali. Il-Membru jista' jagħmel appell bil-miktub, li għandu jinkludi ir-raġunijiet kontra din id-deċiżjoni fi żmien xahar minn meta tiġi notifikata. Il-Parlament għandu jasal għal deċiżjoni dwar l-appell mingħajr dibattitu waqt issessjoni parzjali li tiġi wara li jkun tressaq l-appell .

P6_TA(2007)0501

Statistika Komunitarja tas-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol ***I

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja tas-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol (COM(2007)0046 — C6-0062/2007 — 2007/0020(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2007)0046),

wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 285(1) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0062/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel u lopinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A6-0365/2007),

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.

Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi il-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda lproposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

P6_TC1-COD(2007)0020

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-13 ta' Novembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja tassaħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 285(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni ║,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kontrollur tal-Protezzjoni tad-Data (2) ,

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tal-Programm Statistiku ║ b'konformità ma' l-Artikolu 3(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill ║ 89/382/KEE, Euratom (3),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (4),

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni Nru 1786/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Settembru 2002 li tadotta programm ta' azzjoni tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa pubblika (2003-2008) (5), iddikjarat li l-element statistiku tas-sistema ta' l-informazzjoni dwar is-saħħa pubblika għandu jiġi żviluppat, b'kollaborazzjoni ma' l-Istati Membri, bl-użu kif ikun meħtieġ tal-programm statistiku tal-Komunità biex titħeġġeġ is-sinerġija u tiġi evitata d-duplikazzjoni.

(2)

L-informazzjoni tal-Komunità dwar is-saħħa pubblika ġiet żviluppata sistematikament permezz talprogrammi Komunitarji għas-saħħa pubblika. Mibnija fuq din il-ħidma, issa ħarġet lista ta' Indikaturi tas-Saħħa fil-Komunità Ewropeja (ECHI — European Community Health Indicators) li tagħti perspettiva ġenerali ta' l-istatus tas-saħħa, il-fatturi determinanti tas-saħħa u tas-sistemi tas-saħħa. Sabiex ikun disponibbli s-sett tad-data statistika minima meħtieġa għall-kalkolu ta' l- ║ ECHI, l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa għandha tkun konsistenti, meta jkun rilevanti u possibbli, ma' l-iżviluppi u lkisbiet li jirriżultaw mill-azzjoni tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa pubblika.

(3)

Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill ║ tat-3 ta' Ġunju 2002 dwar Strateġija Komunitarja ġdida għas-saħħa u ssigurtà fuq ix-xogħol (2002-2006) (6) talbet lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jitħaffef ixxogħol pendenti ta' armonizzazzjoni ta' l-istatistika dwar l-inċidenti fuq ix-xogħol u l-mard fuq ilpost tax-xogħol, sabiex ikun hemm data komparabbli disponibbli li biha tista' ssir valutazzjoni oġġettiva ta' l-impatt u l-effettività tal-miżuri li jittieħdu taħt l-istrateġija Komunitarja l-ġdida , kif ukoll li ssir enfasi, f'sezzjoni speċifika, fuq il-ħtieġa li tiġi kkunsidrata ż-żieda fil-proporzjon ta' nisa fissuq tax-xogħol u li wieħed iwieġeb għall-bżonnijiet speċifiċi tagħhom fir-rigward tal-politika dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol . Barra minn dan, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ║ tad-19 ta' Settembru 2003 dwar l-iskeda Ewropea dwar il-mard fuq il-post tax-xogħol (7) irrakkomandat li l-Istati Membri għandhom progressivament jagħmlu l-istatistika tagħhom dwar il-mard fuq il-post tax-xogħol waħda kompatibbli ma' l-iskeda Ewropea, b'konformità mal-ħidma li qed titwettaq fl-armonizzazzjoni ta' l-istatistika Ewropea tal-mard fuq il-post tax-xogħol.

(4)

Fl-2002 il-Kunsill Ewropew ta' Barċellona rrikonoxxa tliet prinċipji ta' gwida għar-riforma fis-sistemi tal-kura tas-saħħa: aċċessibbiltà għal kulħadd, kura ta' kwalità għolja u sostenibbiltà finanzjarja għal temp ta' żmien twil. Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni ║ ta' l-20 ta' April 2004 lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu“l-immodernizzar tal-protezzjoni soċjali għall-iżvilupp ta' kura tas-saħħa u kura tas-saħħa fit-tul ta' kwalità għolja li jkunu aċċessibbli u sostenibbli: appoġġ għall-istrateġiji nazzjonali li jużaw il-”metodu ta' koordinazzjoni miftuħa' (COM(2004)0304), ipproponiet li tinbeda ħidma biex jiġu identifikati indikaturi possibbli għall-għanijiet konġunti li jiġu żviluppati sistemi ta' kura msejsa fuq l-attivitajiet li jitwettqu fil-kuntest tal-programmi ta' azzjoni tal-Komunità dwar is-saħħa, l-istatistika tas-saħħa ta' l-Eurostat u l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali.

(5)

Id-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 2002 li stabbiliet is-sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali tal-Komunità (8) tinkludi azzjoni dwar l-ambjent u ssaħħa u l-kwalità tal-ħajja bħala preċedenza ewlenija, filwaqt li għamlet talba għad-definizzjoni u liżvilupp ta' indikaturi tas-saħħa u l-ambjent. Barra minn dan, mill-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' Diċembru 2003 ħareġ li qed tintalab l-inklużjoni ta' indikaturi tal-bijodiversità u s-saħħa, taħt it-titolu “ambjent”, fil-bażi tad-data ta' l-indikaturi strutturali użati fir-Rapport tar-Rebbiegħa annwali lill-Kunsill Ewropew; l-indikaturi tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol huma inklużi wkoll f'din il-bażi tad-data, taħt it-titolu “impjiegi”. Is-sett ta' l-indikaturi ta' l-iżvilupp sostenibbli adottat mill-Kummissjoni fl-2005 jinkludi wkoll tema dwar l-indikaturi tas-saħħa pubblika.

(6)

Il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Ambjent u s-Saħħa 2004-2010 (COM(2004)0416) finali)jirrikonoxxi l-ħtieġa li tittejjeb il-kwalità, il-komparabbiltà u l-aċċessibbiltà tad-data dwar l-istatus tas-saħħa firrigward ta' mard u disturbi marbuta ma' l-ambjent, bl-użu tal-Programm Statistiku Komunitarju.

(7)

Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill ║ tal-15 ta' Lulju 2003 li tippromwovi l-integrazzjoni ta' persuni b'diżabilità fl-impjieg u fis-soċjetà (9), talbet lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jinġabar materjal statistiku dwar is-sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità, inkluż dwar l-iżvilupp tas-servizzi u l-benefiċċji għal dan il-grupp. Barra minn dan, il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha tat-30 ta' Ottubru 2003 lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu Opportunitajiet ugwali għall-persuni b'diżabilità — Pjan ta' azzjoni Ewropew (COM(2003)0650), iddeċidiet li tiżviluppa indikaturi tal-kuntest li huma komparabbli fl-Istati Membri kollha sabiex tivvaluta l-effettività tal-politika dwar id-diżabilità. Din indikat li għandu jsir użu massimu mis-sorsi u l-istrutturi tas-Sistema Statistika Ewropea, partikolarment permezz ta' l-iżvilupp talmoduli armonizzati tas-servejs, biex tinkiseb l-informazzjoni statistika komparabbli internazzjonalment għall-monitoraġġ tal-progress.

(8)

Sabiex tkun żgurata r-rilevanza u l-komparabbiltà tad-data u tkun evitata d-duplikazzjoni tax-xogħol, l-attivitajiet ta' l-Eurostat fil-qasam tas-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol iridu jitwettqu b'kooperazzjoni man-Nazzjonijiet Uniti u l-organizzazzjonijiet speċjali tagħha, bħall-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), kif ukoll l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp (OECD), fejn ikun rilevanti u possibbli. B'mod partikolari, sistema tal-ġbir ta' l-istatistika dwar is-Sistemi ta' Rendikont tas-Saħħa (Systems of Health Accounts) ġiet implimentata reċentement flimkien ma' l-OECD u d-WHO.

(9)

Il-Kummissjoni (l-Eurostat) diġà tiġbor fuq bażi regolari, data statistika dwar is-saħħa pubblika u ssaħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol mill-Istati Membri li jipprovdu din id-data fuq bażi volontarja. Barra minn dan, din tiġbor ukoll data dwar dawk l-oqsma minn sorsi oħra. Dawn l-attivitajiet huma żviluppati b'kollaborazzjoni mill-qrib ma' l-Istati Membri. Fil-qasam ta' l-istatistika tas-saħħa pubblika b'mod partikolari, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni huma mmexxija u organizzati skond l-istruttura ta' sħubija bejn l-Eurostat u l-Istati Membri. Madankollu, għad hemm il-ħtieġa ta' aktar affidabbiltà, koerenza, kopertura, azzjonijiet f'waqthom u puntwalità fir-rigward tal-ġbir tad-data statistika eżistenti u huwa neċessarju wkoll li jiġi żgurat li aktar ġbir imqabbel u żviluppat ma' l-Istati Membri jiġi implimentat sabiex jinkiseb is-sett tad-data statistika minima meħtieġa fil-livell Komunitarju floqsma tas-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol.

(10)

Il-produzzjoni ta' statistika Komunitarja speċifika hija rregolata bir-regoli stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 tas-17 ta' Frar 1997 dwar l-Istatistika tal-Komunità (10).

(11)

Dan ir-Regolament ║ jiżgura rispett sħiħ tad-dritt għall-protezzjoni tad-data personali kif stipulat fl-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fondamentali ta' l-Unjoni Ewropea.

(12)

Id-Direttiva ║ 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' l-individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar tad-data personali u dwar il-moviment liberu tattali data (11) u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' l-individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar tad-data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu tat-tali data (12) għandhom japplikaw filkuntest ta' dan ir-Regolament. Ir-rekwiżiti statistiċi li jinqalgħu fl-azzjoni tal-Komunità fil-qasam tassaħħa pubblika, mill-istrateġiji nazzjonali għall-iżvilupp ta' kura tas-saħħa ta' kwalità għolja, aċċessibbli u sostenibbli, u mill-istrateġija tal-Komunità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, kif ukoll irrekwiżiti li jinqalgħu b'rabta ma' l-indikaturi strutturali, l-indikaturi ta' l-iżvilupp sostenibbli u l-ECHI u settijiet oħra ta' indikaturi meħtieġa li jiġu żviluppati għal skopijiet ta' monitoraġġ ta' l-azzjonijiet politiċi u l-istrateġiji Komunitarji u nazzjonali fl-oqsma tas-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, jikkostitwixxu interess pubbliku sostanzjali.

(13)

It-trażmissjoni tad-data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika hija rregolata mis-sett ta' regoli stipulati fir-Regolament (KE) Nru 322/97 u fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KEE) Nru 1588/90 tal-11 ta' Ġunju 1990 dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju ta' l-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (13). Il-miżuri li kienu ttieħdu b'konformità ma' dawk ir-Regolamenti jiżguraw il-protezzjoni fiżika u loġika tad-data kunfidenzjali u jiżguraw li l-ebda żvelar illegali jew użu mhux għal skop statistiku ma jsir meta tiġi pproċessata l-istatistika Komunitarja u tixxerred.

(14)

Fil-produzzjoni u t-tixrid ta' l-istatistika Komunitarja taħt dan ir-Regolament, l-awtoritajiet ta' l-istatistika nazzjonali u Komunitarji għandhom iqisu l-prinċipji stabbiliti fil-Kodiċi tal-Prattika Ewropew għall-Istatistika, adottat mill-Kumitat tal-Programm Statistiku fl-24 ta' Frar 2005 u mehmuż mal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-indipendenza, l-integrità u l-kontabbiltà ta' l-awtoritajiet ta' l-istatistika nazzjonali u Komunitarji u ppromulgat fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Mejju 2005 dwar l-istess suġġett (COM(2005)0217).

(15)

Minħabba li l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri t-twaqqif ta' qafas komuni għall-produzzjoni sistematika ta' statistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, ma jistax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri u jista' għalhekk jintlaħaq aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond ilprinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jinkiseb dan l-għan.

(16)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati b'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill ║ 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għalleżerċizzju tal-poteri implimentattivi mogħtija lill-Kummissjoni (14).

(17)

B'mod partikulari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tiddetermina d-definizzjonijiet, is-suġġetti u l-analiżi (inklużi l-varjabbli u l-klassifikazzjonijiet — inter alia, fejn ikun possibbli u neċessarju, klassifikazzjoni skond is-sess u l-età ), sorsi kull meta jkunu rilevanti u provvediment ta' data u ta' metadata (inklużi l-perjodi ta' referenza, l-intervalli u l-limiti taż-żmien) fir-rigward ta' l-oqsma msemmija fl-Artikolu 2 u fl-Annessi I sa V għal dan ir-Regolament. Huwa importanti li s-sess u letà jiġu inklużi fil-varjabbli ta' l-analiżi peress li dan jippermetti li jittieħed kont ta' l-impatt taddifferenzi bejn is-sessi u l-etajiet fuq is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Peress li dawk ilmiżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma maħsuba biex jemendaw jew iħassru elementi mhux essenzjali f'dan ir-Regolament, inter alia billi jħassru uħud minn dawk l-elementi jew billi jissupplimentaw dan ir-Regolament bl-addizzjoni ta' elementi ġodda mhux essenzjali, dawn ghandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolamentari bi skrutinju pprovduta fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(18)

Iffinanzjar kumplimentari għall-ġbir ta' data fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza se jiġi pprovdut fil-qafas tal-Programm tal-Komunità għax-Xogħol u s-Solidarjetà Soċjali — Progress kif stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 1672/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 2006 (15). Fi ħdan dan il-qafas għandhom jintużaw riżorsi finanzjarji biex jgħinu l-Istati Membri jkomplu jibnu l-kapaċitajiet nazzjonali biex jimplimentaw titjib u għodod ġodda għall-ġbir ta' data statistika fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas komuni għall-produzzjoni sistematika ta' statistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol. L-istatistika għandha tiġi prodotta b'konformità ma' standards dwar l-imparzjalità, l-affidabilità, l-oġġettività, l-effettività tan-nefqa u l-konfidenzjalità statistika.

2.   L-istatistika għandha tinkludi, fl-għamla ta' sett tad-data minima, l-informazzjoni meħtieġa għal azzjoni tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa pubblika, għall-appoġġ ta' l-istrateġiji nazzjonali għall-iżvilupp ta' kura tas-saħħa ta' kwalità għolja, aċċessibbli b'mod universali u sostenibbli kif ukoll għal azzjoni tal-Komunità fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol.

3.   L-istatistika għandha tipprovdi d-data għal indikaturi strutturali, indikaturi ta' żvilupp sostenibbli u l-ECHI, kif ukoll settijiet ta' indikaturi oħra li jeħtieġu li jiġu żviluppati għal skopijiet ta' azzjonijiet Komunitarji ta' monitoraġġ fl-oqsma tas-saħħa pubblika u tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jipprovdu statistika lill-Kummissjoni (l-Eurostat) dwar id-dominji li ġejjin:

l-istatus tas-saħħa u l-fatturi determinanti għas-saħħa, kif iddefiniti fl-Anness I,

il-kura tas-saħħa, kif iddefinita fl-Anness II,

il-kaġunijiet tal-mewt, kif iddefiniti fl-Anness III,

l-inċidenti fuq ix-xogħol, kif iddefiniti fl-Anness IV,

il-mard fuq il-post tax-xogħol u problemi ta' saħħa u mard ieħor marbut max-xogħol, kif iddefiniti fl-Anness V.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-fini ta' dan ir-Regolament:

a)

“statistika Komunitarja” għandha t-tifsira mogħtija lilha fl-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 322/97;

b)

“produzzjoni ta' statistika” għandha t-tifsira mogħtija lilha fit-tieni inċiż ta' l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 322/97;

c)

“saħħa pubblika” tfisser l-elementi kollha marbuta mas-saħħa taċ-ċittadini u r-residenti Ewropej, jiġifieri l-istatus tas-saħħa tagħhom, inklużi l-morbożità u d-diżabilità, id-determinanti li jaffettwaw l-istatus tassaħħa, il-ħtiġijiet ta' kura tas-saħħa, ir-riżorsi allokati għall-kura tas-saħħa, il-provvista tal-kura tas-saħħa u l-aċċess universali għaliha kif ukoll in-nefqa fuq il-kura tas-saħħa u l-finanzjament tagħha, u l-kaġunijiet tal-mortalità;

d)

“saħħa u sigurtà fuq ix-xogħol” tfisser l-elementi kollha marbuta mal-prevenzjoni u l-protezzjoni tassaħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema ta' l-Unjoni Ewropea fuq ix-xogħol fl-attivitajiet tagħhom fil-preżent jew fl-imgħoddi, b'mod partikolari inċidenti fuq ix-xogħol, mard fuq il-post tax-xogħol u problemi oħra ta' saħħa u mard marbut max-xogħol.

Artikolu 4

Sorsi

L-Istati Membri għandhom jikkompilaw id-data dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol minn sorsi, li skond id-dominji u s-suġġetti u skond il-karatteristiċi tas-sistemi nazzjonali, għandhom jikkonsistu jew f':

a)

servejs eżistenti jew ippjanati fid-djar, jew servejs simili jew moduli ta' servejs, inkella

b)

sorsi amministrattivi nazzjonali jew sorsi ta' rappurtaġġ eżistenti jew ippjanati.

Artikolu 5

Metodoloġija, manwali u studji pilota

1.   Il-Kummissjoni (l-Eurostat) għandha tfassal, jew skond il-każ li jkun ittejjeb jew taġġorna, manwali, linji gwida jew rakkomandazzjonijiet fuq oqfsa, kunċetti jew metodoloġiji li jikkonċernaw l-statistika Komunitarja pproċessata skond dan ir-Regolament.

2.   L-esperjenza u l-għarfien espert nazzjonali għandhom jintużaw għall-iżvilupp imsemmi fil-paragrafu 1. Fil-metodi użati għall-implimentazzjoni tal-ġbir tad-data għandhom jitqiesu, inkluż fil-każ ta' attivitajiet preparatorji, l-ispeċifiċitajiet nazzjonali, il-kapaċitajiet u l-ġbir tad-data eżistenti, fil-qafas ta' strutturi kollaborattivi ma' l-Istati Membri stabbiliti mill-Kummissjoni (l-Eurostat). Il-metodoloġiji għall-ġbir regolari li jirriżulta minn proġetti b'dimensjoni statistika mwettqa taħt programmi oħra tal-Komunità bħall-programmi tassaħħa pubblika jew programmi ta' riċerka għandhom jiġu kkunsidrati wkoll.

3.   Fil-metodoloġiji statistiċi u l-ġbir tad-data li għandhom jiġu żviluppati għall-kompilazzjoni ta' l-istatistika dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol fil-livell Komunitarju għandha titqies il-ħtieġa għall-koordinazzjoni, kull meta jkun rilevanti, ma' l-attivitajiet ta' organizzazzjonijiet internazzjonali filqasam, sabiex tiġi żgurata l-komparabbiltà ta' l-istatistika u l-konsistenza tal-ġbir tad-data. Fi ħdan l-Unjoni Ewropea għandhom jiġu kkunsidrati l-istudji u l-istħarriġ ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol u tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol. Barra l-Unjoni Ewropea, il-kooperazzjoni man-Nazzjonijiet Uniti, b'mod partikolari ma' l-ILO u d-WHO, għandhom ikomplu jissaħħu.

4.   Kull meta jiġu identifikati rekwiżiti ġodda ta' data jew kwalità insuffiċjenti ta' data fid-dominji msemmija fl-Artikolu 2, il-Kummissjoni (l-Eurostat) għandha tagħti bidu għal studji-pilota li jiġu kkompletati fuq bażi volontarja mill-Istati Membri. L-għan ta' dawn l-istudji-pilota għandu jkun dak li jittestjaw il-kunċetti u l-metodi u jivvalutaw il-vijabbiltà tal-ġbir relatat tad-data, inklużi l-kwalità statistika, il-komparabbiltà u leffikaċja fl-infiq, skond il-prinċipji stabbiliti fil-Kodiċi ta' Prattika dwar l-Istatistika Ewropea. Il-modalitajiet użati f'dawn l-istudji għandhom jiġu miftiehma fil-qafas ta' l-istrutturi kollaborattivi ma' l-Istati Membri.

Artikolu 6

It-trażmissjoni, it-trattament, it-tixrid u l-pubblikazzjoni tad-data

1.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu l-mikrodata jew, skond id-dominju u s-suġġett ikkonċernat, iddata aggregata, inkluża d-data kunfidenzjali kif iddefinita fl-Artikolu 13 tar-Regolament ║ (KE) Nru 322/97, u l-metadata, meħtieġa skond dan ir-Regolament u l-miżuri għall-implimentazzjoni tagħha, lill-Kummissjoni (l-Eurostat) b'konformità mad-dispożizzjonijiet eżistenti tal-Komunità dwar it-trażmissjoni tad-data suġġetta għall-kunfidenzjalità stipulati fir-Regolamenti ║ (KE) Nru 322/97 u (Euratom, KEE) Nru 1588/90. Dawk iddispożizzjonijiet tal-Komunità għandhom japplikaw għat-trattament tad-data mill-Eurostat, safejn id-data tkun ikkunsidrata kunfidenzjali kif iddefinita bl-Artiklu 13 tar-Regolament ║ (KE) Nru 322/97.

2.   L-Istati Membri għandhom jittrażmettu d-data u l-metadata meħtieġa skond dan ir-Regolament f'forma elettronika skond standard ta' skambju maqbul bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Id-data għandha tiġi pprovduta b'konformità mal-limiti ta' żmien stabbiliti, fl-intervalli previsti, u tal-perjodi ta' referenza indikati, fl-Annessi.

3.   Il-Kummissjoni (l-Eurostat) għandha tieħu l-passi meħtieġa biex ittejjeb it-tixrid, l-aċċessibbiltà u ddokumentazzjoni ta' l-informazzjoni statistika, b'konformità mal-prinċipji tal-komparabbiltà, affidabbiltà u kunfidenzjalità statistika stabbiliti fir-Regolament ║ (KE) Nru 322/97.

Artikolu 7

Kriterji tal-kwalità u rapporti

1.   Il-Kummissjoni (l-Eurostat) għandha tivvaluta l-kwalità tad-data trażmessa.

2.   Il-Kummissjoni (l-Eurostat), b'kooperazzjoni mill-qrib ma' l-Istati Membri, għandha tiżviluppa standards komuni rrakkomandati biex tiżgura l-kwalità u l-komparabbiltà tad-data pprovduta, skond il-prinċipji stabbiliti mill-Kodiċi ta' Prattika dwar l-Istatistika Ewropea. Dawn l-istandards għandhom jiġu ppubblikati filmanwali u l-linji gwida metodoloġiċi.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw l-aħjar kwalità possibbli taddata trażmessa.

4.   Kull ħames snin l-Istati Membri għandhom jgħaddu żewġ rapporti lill-Kummissjoni (l-Eurostat), imħejjija skond l-istandards imsemmija fil-paragrafu 2, dwar il-kwalità tad-data trażmessa u tas-sorsi tad-data. Lewwel rapport ikun dwar l-istatistika tas-saħħa pubblika u t-tieni wieħed dwar l-istatistika tas-saħħa u ssigurtà fuq ix-xogħol. Kull ħames snin, il-Kummissjoni (l-Eurostat) għandha tħejji rapport dwar il-komparabbiltà tad-data mxerrda.

Artikolu 8

Miżuri ta' implimentazzjoni

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 9(2). Il-miżuri għandhom ikopru d-dominji msemmija fl-Artikolu 2:

id-definizzjonijiet,

is-suġġetti u l-analiżi, inklużi l-kwantitajiet varjabbli u l-klassifikazzjonijiet,

is-sorsi kull meta jkunu rilevanti,

il-provvista ta' data u metadata, inklużi l-perjodi ta' referenza, intervalli u limiti ta' żmien.

Artikolu 9

Il-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat tal-Programm Statistiku stabbilit bid-Deċiżjoni ║ 89/382/KEE, Euratom ║.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5a(1) sa (4) u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, wara li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 10

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ║,

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

Għall-Kunsill

Il-President


(1)  Opinjoni tal-25 ta' Ottubru 2007 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU C 295, 7.12.2007, p.1.

(3)  ĠU L 181, 28.6.1989, p. 47.

(4)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007.

(5)  ĠU L 271, 9.10.2002, p. 1.

(6)  ĠU C 161, 5.7.2002, p. 1.

(7)   ĠU L 238, 25.9.2003, p. 28.

(8)  ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

(9)  ĠU C 175, 24.7.2003, p. 1.

(10)  ĠU L 52, 22.2.1997, p. 1 . Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, ║ 31.10.2003, p. 1).

(11)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Id-Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 ║.

(12)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(13)  ĠU L 151, 15.6.1990, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(14)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p.11).

(15)  ĠU L 315, 15.11.2006, p. 1.

ANNESS I

DOMINJU: STATUS TAS-SAĦĦA U D-DETERMINANTI TAS-SAĦĦA

(a)   Għanijiet

L-għan ta' dan id-dominju huwa l-preżentazzjoni f'waqtha ta' l-istatistika dwar l-istatus u d-determinanti tassaħħa.

(b)   Skop

Dan id-dominju għandu jiġi kkompilat prinċipalment minn servejs tal-popolazzjoni jew moduli ta' servejs dwar is-saħħa. Data mir-reġistri jew sorsi amministrattivi oħra tista' tintuża wkoll meta tkun qed tingħata kopertura u informazzjoni komplementari jew għal xi suġġetti speċifiċi bħall-morbożità jew inċidenti u korrimenti. Meta jkun rilevanti, il-persuni li jgħixu f'istituzzjonijiet kif ukoll tfal b'etajiet minn 0 sa 14-il sena għandhom jiġu inklużi, meta jkun xieraq, suġġetti għal xi studji-pilota ta' suċċess.

(c)   Perjodi ta' referenza, intervalli u limiti ta' żmien għall-preżentazzjoni tad-data

L-istatistika għandha tiġi ppreżentata minn ta' l-anqas kull ħames snin; tista' tkun meħtieġa perjodiċità aktar spissa għal xi ġbir speċifiku ta' data bħal dak tal-morbożità jew ta' l-inċidenti u l-korrimenti; l-ewwel sena ta' referenza, l-intervall u l-limitu ta' żmien għall-preżentazzjoni tad-data għal kull wieħed mis-sorsi u missuġġetti għandhom jiġu speċifikati u miftiehma bħala parti mill-miżuri implimentattivi msemmija fl-Artikolu 8.

(d)   Suġġetti koperti

Is-sett tad-data minima li għandu jiġi pprovdut irid ikopri l-lista ta' suġġetti kif ġej:

l-istatus tas-saħħa, inklużi l-perċezzjonijiet dwar is-saħħa, il-funzjonament u d-diżabilità fiżiċi u mentali, u l-morbożità,

monitoraġġ ta' kull marda li l-okkorrenza tagħha tiżdied jew tonqos,

l-inċidenti u l-korrimenti, inklużi dawk marbuta mas-sigurtà tal-konsumatur , u l-ħsara relatata ma' lalkoħol u mad-droga,

l-istil ta' ħajja u l-fatturi ambjentali, soċjali u dawk dwar il-post tax-xogħol,

protezzjoni kontra l-eventwallità ta' pandemiji u mard li jittieħed,

l-aċċess u l-użu tal-faċilitajiet preventivi u ta' kura tas-saħħa (║ survey tal-popolazzjoni),

l-informazzjoni demografika u soċjoekonomika ta' l-isfond dwar l-individwi.

Mhux is-suġġetti kollha għandhom neċessarjament jiġu pprovduti waqt kull waħda mill-preżentazzjonijiet tad-data. Il-kwantitajiet varjabbli, l-analiżijiet u l-mikrodata meħtieġa għandhom jittieħdu mil-lista ta' hawn fuq.

Jekk jintużaw servejs bħala sorsi, l-iżvilupp ta' l-istrumenti tas-servej tas-saħħa u t-tfassil tal-karatteristiċi rrakkomandati u l-valutazzjoni tal-kwalità tal-formulazzjoni, il-kampjun u s-siwi tas-servej, u r-realizzazzjoni għandhom jitwettqu skond il-linji gwida mfassla mill-Istati Membri. Dawn l-ispeċifikazzjonijiet dwar id-data miġbura u s-servejs li jkunu ġew applikati għandhom jiġu miftiehma fil-kuntest tal-miżuri implimentattivi rilevanti u msemmija fid-dettall fil-manwali u l-linji gwida.

(e)   Metadata

Fil-preżentazzjoni tad-data statistika koperta minn dan id-dominju, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lmetadata meħtieġa li għandha tkun miftiehma bħala parti mill-miżuri implimentattivi (inkluż dwar il-karatteristiċi tas-servej) kif ukoll l-informazzjoni dwar kull speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kompilazzjoni ta' statistika u indikaturi komparabbli.

ANNESS II

DOMINJU: KURA TAS-SAĦĦA

(a)   Għanijiet

L-għan ta' dan id-dominju huwa l-preżentazzjoni f'waqtha ta' l-istatistika dwar il-kura tas-saħħa.

(b)   Skop

Dan id-dominju jkopri l-attivitajiet totali mwettqa jew minn istituzzjonijiet inkella minn individwi li jkunu qed jippruvaw, permezz ta' l-applikazzjoni ta' l-għarfien u t-teknoloġija medika, paramedika u ta' l-infermiera, jilħqu l-għan tas-saħħa kif ukoll l-attivitajiet amministrattivi u maniġerjali relattivi.

Id-data għandha tiġi kkompilata prinċipalment minn sorsi amministrattivi.

(c)   Perjodi ta' referenza, intervalli u limiti ta' żmien għall-preżentazzjoni tad-data

L-istatistika għandha tiġi ppreżentata darba fis-sena; fl-ewwel sena ta' referenza, l-intervall u l-limitu ta' żmien għall-preżentazzjoni tad-data għal kull wieħed mis-sorsi u mis-suġġetti għandhom jiġu speċifikati u miftiehma bħala parti mill-miżuri implimentattivi msemmija fl-Artikolu 8.

(d)   Suġġetti koperti

Is-sett tad-data minima li għandu jiġi pprovdut irid ikopri l-lista ta' suġġetti kif ġej:

l-istituzzjonijiet u r-riżorsi tal-kura tas-saħħa,

l-utilizzazzjoni u s-servizzi individwali u kollettivi tal-kura tas-saħħa,

in-nefqiet u l-finanzjament tal-kura tas-saħħa, u

║ elementi oħra ta' sostenn għall-istrateġiji nazzjonali għall-iżvilupp ta' kura tas-saħħa u ta' kura għal temp ta' żmien twil ta' kwalità għolja, aċċessibbli u sostenibbli.

Mhux is-suġġetti kollha għandhom neċessarjament jiġu pprovduti waqt kull waħda mill-preżentazzjonijiet tad-data. Il-kwantitajiet varjabbli u l-analiżijiet meħtieġa għandhom jittieħdu mil-listi ta' hawn fuq. Is-sett tad-data għandu jiġi stabbilit skond il-Klassifikazzjoni Internazzjonali tar-Rendikont tas-Saħħa ta' l-OECD u l-Lista Mqassra Internazzjonali għat-Tabulazzjoni tal-Morbożità fl-Isptarijiet tad-WHO. Dawn l-ispeċifikazzjonijiet għandhom jiġu miftiehma fil-kuntest tal-miżuri implimentattivi rilevanti u msemmija fid-dettall filmanwali u l-linji gwida.

(e)   Metadata

Fil-preżentazzjoni tad-data statistika koperta minn dan id-dominju, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lmetadata meħtieġa li għandha tiġi miftiehma bħala parti mill-miżuri implimentattivi (inklużi s-sorsi, iddefinizzjonijiet u l-kompilazzjonijiet) kif ukoll l-informazzjoni dwar kull speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kompilazzjoni ta' statistika u indikaturi komparabbli.

ANNESS III

DOMINJU: KAĠUNIJIET TAL-MEWT

(a)   Għanijiet

L-għan ta' dan id-dominju huwa l-preżentazzjoni f'waqtha ta' statistika komparabbli dwar il-kaġunijiet talmewt.

(b)   Skop

Dan id-dominju jkopri l-istatistika tal-kaġunijiet tal-mewt kif meħuda miċ-ċertifikati mediċi tal-mewt b'konsiderazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tad-WHO. L-istatistika li għandha tiġi kkompilata tirreferi għall-kaġun prinċipali li huwa ddefinit mid-WHO bħala “l-marda jew il-korriment li tkun tat bidu għas-sensiela ta' okkorrenzi morbużi li jkunu wasslu direttament għall-mewt, jew għaċ-ċirkostanzi ta' l-inċident jew vjolenza li pproduċew il-korriment fatali”. L-istatistika għandha tiġi kkompilata għar-residenti Ewropej u għat-trabi tagħhom li jitwieldu mejta.

(c)   Perjodi ta' referenza, intervalli u limiti ta' żmien għall-preżentazzjoni tad-data

L-istatistika għandha tiġi ppreżentata darba fis-sena. L-ewwel sena ta' referenza għandha tiġi speċifikata u miftiehma bħala parti mill-miżuri implimentattivi msemmija fl-Artikolu 8. Id-data għandha tiġi ppreżentata mhux aktar tard mit-tieni sena wara s-sena ta' referenza. Data provviżorja jew li tkun ġiet ikkalkulata tista' tiġi pprovduta qabel. Fil-każ ta' inċidenti ta' saħħa fuq skala pubblika, jista' bħala żieda jiġi stabbilit ġbir speċjali, jew dwar l-imwiet kollha jew dwar kaġunijiet speċifiċi ta' l-imwiet.

(d)   Suġġetti koperti

Is-sett tad-data minima li għandu jiġi pprovdut irid ikopri l-lista ta' suġġetti kif ġej:

il-karatteristiċi tal-mejjet/mejta,

ir-reġjun,

il-karatteristiċi tal-mewt, inkluż il-kaġun prinċipali tal-mewt.

Il-kwantitajiet varjabbli u l-analiżijiet meħtieġa għandhom jittieħdu mil-lista ta' hawn fuq. Id-data dwar ilkaġunijiet ta' l-imwiet għandha tiġi stabbilita fil-qafas tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali tal-Mard tad-WHO u għandhom jiġu segwiti r-regoli ta' l-Eurostat u r-rakkomandazzjonijiet tan-NU u d-WHO għall-istatistiċi tal-popolazzjoni. Dawn l-ispeċifikazzjonijiet għandhom jiġu miftiehma fil-kuntest tal-miżuri implimentattivi rilevanti u msemmija fid-dettall fil-manwali u l-linji gwida.

(e)   Metadata

Fil-preżentazzjoni tad-data statistika koperta minn dan id-dominju, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lmetadata meħtieġa li għandha tiġi miftiehma bħala parti mill-miżuri implimentattivi kif ukoll l-informazzjoni dwar kull speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kompilazzjoni ta' statistika u indikaturi komparabbli.

ANNESS IV

DOMINJU: INĊIDENTI FUQ IX-XOGĦOL

(a)   Għanijiet

L-għan ta' dan id-dominju huwa l-preżentazzjoni f'waqtha ta' statistika dwar inċidenti fuq ix-xogħol.

(b)   Skop

Inċident fuq il-post tax-xogħol huwa ddefinit bħala “okkorrenza distinta matul ix-xogħol li twassal għal ħsara fiżika jew mentali”. Id-data għandha tinġabar, għall-forza tax-xogħol kollha kemm hi, dwar inċidenti fatali fuq ix-xogħol u inċidenti fuq ix-xogħol li jirriżultaw f'aktar minn 3 ijiem ta' assenza minn fuq ixxogħol, bl-użu ta' sorsi amministrattivi kkomplementati b'sorsi addizzjonali rilevanti. Parti sekondarja limitata tas-sett tad-data bażika dwar l-inċidenti li jirriżultaw f'anqas minn 4 ijiem ta' assenza minn fuq ixxogħol jista' jinġabar, meta jkunu disponibbli, fil-qafas tal-kollaborazzjoni ma' l-ILO.

(c)   Perjodi ta' referenza, intervalli u limiti ta' żmien għall-preżentazzjoni tad-data

L-istatistika għandha tiġi ppreżentata darba fis-sena. L-ewwel sena ta' referenza għandha tiġi speċifikata u miftiehma bħala parti mill-miżuri implimentattivi msemmija fl-Artikolu 8. Id-data għandha tiġi ppreżentata sa mhux aktar tard minn Ġunju tat-tieni sena wara s-sena ta' referenza. Data provviżorja tista' tiġi pprovduta qabel.

(d)   Suġġetti koperti

Is-sett ta' mikrodata minima li għandu jiġi pprovdut irid ikopri l-lista ta' suġġetti kif ġej:

il-karatteristiċi tal-persuna korruta u l-korriment,

il-karatteristiċi ta' l-intrapriża u l-post tax-xogħol,

il-karatteristiċi ta' l-ambjent tax-xogħol,

il-karatteristiċi ta' l-inċident, inkluża s-sekwenza ta' l-okkorrenzi li kkaratterizzaw il-kaġunijiet u ċ-ċirkostanzi ta' l-inċident.

Il-kwantitajiet varjabbli u l-analiżijiet meħtieġa, kif ukoll l-għażliet u s-siwi tal-kampjuni marbuta magħhom, għandhom jittieħdu mil-lista ta' hawn fuq fil-qafas tal-metodoloġija ta' l-ESAW (Statistiki Ewropej dwar inċidenti fuq il-post tax-xogħol). Dawn għandhom jiġu miftiehma fil-kuntest tal-miżuri implimentattivi u msemmija fid-dettall fil-manwali u l-linji gwida.

(e)   Metadata

Fil-preżentazzjoni tad-data koperta minn dan id-dominju, l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-metadata dwar il-popolazzjoni koperta mill-istatistika, u r-rati tar-rappurtaġġ ta' inċidenti fuq ix-xogħol iddefiniti f'b), u fejn ikun rilevanti, il-karatteristiċi tal-kampjun, kif ukoll l-informazzjoni dwar kull speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kompilazzjoni ta' statistika u indikaturi komparabbli.

ANNESS V

DOMINJU: MARD FUQ IL-POST TAX-XOGĦOL U PROBLEMI TA' SAĦĦA U MARDIET OĦRA MARBUTA MAX-XOGĦOL

(a)   Għanijiet

L-għan ta' dan id-dominju huwa l-preżentazzjoni f'waqtha ta' l-istatistika dwar każijiet ta' mard fuq il-post tax-xogħol u problemi ta' saħħa u mardiet marbuta max-xogħol.

(b)   Skop

Każ ta' mard fuq il-post tax-xogħol huwa ddefinit bħala każ magħruf mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-għarfien ta' mard fuq il-post tax-xogħol. Għandha tinġabar id-data dwar il-mard fuq il-post taxxogħol u l-imwiet minn inċidenti dovuti għal mard fuq il-post tax-xogħol. F'xi każ ta' problema ta' saħħa u marda marbuta max-xogħol ma tkunx qed issir referenza neċessarjament għall-għarfien minn xi awtorità u d-data rilevanti tista' tinġabar prinċipalment minn servejs tal-popolazzjoni. Problemi tas-saħħa u mard relatati max-xogħol huma dawk il-problemi tas-saħħa u l-mard li jistgħu jiġu kkawżati, aggravati jew parzjalment ikkawżati mill-kondizzjonijiet tax-xogħol. Dan jinkludi problemi tas-saħħa fiżiċi u psikosoċjali.

(c)   Perjodi ta' referenza, intervalli u limiti ta' żmien għall-preżentazzjoni tad-data

Għall-mard fuq il-post tax-xogħol, l-istatistika għandha tiġi ppreżentata darba fis-sena sa mhux aktar tard mill-ewwel tliet xhur tat-tieni sena wara s-sena ta' referenza. Il-perjodi ta' referenza, l-intervalli u l-limiti ta' żmien għall-provvista ta' ġbir ieħor ta' data għandhom jiġu speċifikati u miftiehma ma' l-Istati Membri.

(d)   Suġġetti koperti

Is-sett tad-data minima li għandu jiġi pprovdut irid ikopri l-lista ta' suġġetti kif ġej:

il-karatteristiċi tal-persuna marida, inklużi s-sess, l-età u l-istatus ta' l-impjieg, u tal-marda jew il-problemi tas-saħħa marbuta magħha,

il-karatteristiċi ta' l-intrapriża u l-post tax-xogħol, inklużi d-daqs u s-settur ta' l-intrapriża,

il-karatteristiċi ta' l-aġent jew fattur kawżattiv.

Mhux is-suġġetti kollha għandhom neċessarjament jiġu pprovduti waqt kull waħda mill-preżentazzjonijiet tad-data. Il-kwantitajiet varjabbli u l-analiżijiet meħtieġa għandhom jittieħdu mil-lista ta' hawn fuq u għandhom jiġu miftiehma ma' l-Istati Membri.

(e)   Metadata

Fil-preżentazzjoni tad-data statistika koperta minn dan id-dominju, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lmetadata meħtieġa dwar il-popolazzjoni koperta mill-istatistika, kif ukoll l-informazzjoni dwar kull speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kompilazzjoni ta' statistika u indikaturi komparabbli.

P6_TA(2007)0502

L-Istatuti ta' l-Aġenzija Fornitriċi Euratom *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Istatuti ta' l-Aġenzija Fornitriċi Euratom (COM(2007)0119 — C6-0131/2007 — 2007/0043(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0119),

wara li kkunsidra l-Artikolu 54(2) tat-Trattat tal-Euratom, skond liema artikolu l-Kunsill ikkonsulta l-Parlament (C6-0131/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġit (A6-0376/2007),

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.

Jikkunsidra li l-ispiża ta' l-Aġenzija Fornitriċi Euratom għall-baġit ta' l-Unjoni Ewropea trid tkun kompatibbli mal-limitu massimu rilevanti tal-qafas finanzjarju plurijennali l-ġdid u mad-dispożizzjonijiet tal-Punt 47 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja soda (IIA) (1);

3.

Ifakkar li l-opinjoni mogħtija mill-Kumitat għall-Baġit ma tiddeterminax minn qabel l-eżitu tal-proċedura stipulata fil-Punt 47 ta' l-IIA li tapplika għall-ħolqien ta' l-Aġenzija Fornitriċi Euratom;

4.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, b'konformità ma' l-Artikolu 119, it-tieni inċiż, tat-Trattat Euratom;

5.

Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

6.

Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

7.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

TEST PROPOST MILL-KUMMISSJONI

EMENDI MILL-PARLAMENT

Emenda 1

Ċitazzjoni 1 a (ġdida)

 

Wara li kkunsidraw il-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-l-amministrazzjoni finanzjarja soda (2), u b'mod partikolari l-punt 47 tagħha,

Emenda 2

Anness, Artikolu 1, paragrafu 1, punt (a)

a) twettaq il-kompetenzi mogħtija lilha mit-Trattat;

a)

twettaq il-kompetenzi mogħtija lilha mit-Trattat u minn leġiżlazzjoni sekondarja ;

Emenda 3

Anness, Artikolu 1, paragrafu 1, punt (b)

b) twettaq il-kompiti l-oħra mogħtija lilha mill-Kummissjoni.

b)

għal dak il-għan, twettaq il- kompiti mogħtija lilha skond l-Artikolu 52 u l-artikoli sussegwenti tat-Trattat ;

Emenda 4

Anness, Artikolu 1, paragrafu 1 a (ġdid)

 

1a. Sabiex tilħaq l-objettivi tagħha, l-Aġenzija għandha twettaq il-kompiti partikulari li ġejjin, billi taġixxi, skond lobjettivi tat-Trattat, bħala osservatriċi ta' l-enerġija fil-qasam tal-forniment tal-materjali u s-servizzi nukleari:

a)

timmonitorja u tanalizza l-forniment u d-domanda kif ukoll ix-xejriet tas-suq li jaffettwaw is-sigurtà tal-forniment tal-materjal nukleari;

b)

tipprovdi lill-Istati Membri u lill-industrija b' surveys tassuq perjodiċi dwar il-ħażniet ta' materjal nukleari ta' l-Unjoni Ewropea u dwar il-kopertura tal-kuntratti fit-tul ta' l-utilitajiet ta' l-Unjoni Ewropea, u bi studji perjodiċi dwar ir-riskju tas-suq, bil-għan li:

jiġu evitati nuqqasijiet jew interruzzjonijiet fil-forniment tal-materjal nukleari fl-istadji kollha taċ-ċiklu tal-produzzjoni tal-fjuwil nukleari (mit-tħaffir għallkonverżjoni, l-arrikkiment u l-fabbrikazzjoni),

tiġi żgurata l-viżjoni fit-tul li hi meħtieġa biex jinħoloq qafas għall-investiment fl-impjanti ta' fabbrikazzjoni u fl-esplorazzjonigħat-tħaffir ta' minjieri,

tiġi preservata l-kompetizzjoni ġusta fis-suq;

c)

b'koordinazzjoni mill-qrib mal-Kumitat Konsultattiv imsemmi fl-Artikolu 11, tiġi żviluppata kompetenza ta' livell għoli u jiġi prodott it-tagħrif u l-istudji prospettivi, u b'mod partikulari rapport ta' prospettiva dwar il-forniment u d-domanda, rapport dwar l-implimentazzjoni talpolitika tal-forniment u surveys perjodiċi dwar ix-xejriet tan-negozju, ibbażati fuq analiżi rilevanti magħmula b'mod konġunt mill-Kumitat Konsultattiv, sabiex tkun tista' tagħti pariri lill-industrija, tifformula rakkomandazzjonijiet għall-produtturi u l-utilitajiet u tagħmel proposti lill-Kummissjoni għal regolamentazzjoni fl-oqsma rilevanti.

Emenda 5

Anness, Artikolu 2, paragrafu 1

1. L-Aġenzija għandha personalità ġuridika skond l-Artikolu 54 tat-Trattat. L-Aġenzija għandha tkun rikonoxxuta bħala istituzzjoni bi status ta' interess pubbliku, u għandha topera fuq bażi mingħajr skop ta' lukru.

1. L-Aġenzija għandha personalità ġuridika skond l-Artikolu 54 tat-Trattat. Għandha tgawdi f'kull Stat Membru l-iżjed kapaċità legali estensiva mogħtija lil persuni legali skond illiġi nazzjonali. B'mod partikulari, għandu jkollha l-kapaċità li tikseb u tiddisponi minn proprjetà mobbli u immobbli, u li tieħu sehem fil-proċeduri legali. L-Aġenzija għandha tkun rikonoxxuta bħala istituzzjoni bi status ta' interess pubbliku, u għandha topera fuq bażi mingħajr skop ta' lukru.

Emenda 6

Anness, Artikolu 2, paragrafu 3

3. L-Aġenzija għandu jkollha s-sede tagħha f'wieħed mill-postijiet tas-servizzi tal-Kummissjoni. Il- Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni f'dan ir-rigward.

3. L-Aġenzija għandu jkollha s-sede tagħha f'wieħed mill-postijiet tas-servizzi tal-Kummissjoni. Il- Kunsill għandu jieħu deċiżjoni f'dan ir-rigward , fuq proposta mill-Kummissjoni, wara li jikkonsulta mal-Kumitat Konsultattiv .

Emenda 7

Anness, Artikolu 2, paragrafu 4

4. Tista' fuq l-inizjattiva tagħha tieħu kull miżura oħra rigward l-organizzazzjoni interna tagħha li tkun meħtieġa għattwettiq tal-kompiti tagħha kemm ġewwa u kif ukoll barra mill-Komunità.

4. Tista' fuq l-inizjattiva tagħha tieħu kull miżura oħra rigward l-organizzazzjoni interna tagħha li tkun meħtieġa għattwettiq tal-kompiti tagħha kemm ġewwa kif ukoll barra mill-Komunità , sakemm dawn il-miżuri ma jkollhomx implikazzjonijiet finanzjarji sinifikanti. Hija għandha tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (minn hawn 'il quddiem flimkien l-“awtorità baġitarja”) dwar kwalunkwe proġett li jista' jkollu implikazzjonijiet finanzjarji sinifikanti għall-finanzjament tal-baġit tagħha, b'mod partikolari kwalunkwe proġett relatat ma' proprjetà bħall-kiri jew ix-xiri ta' bini, u għandha tgħarraf lill-Kummissjoni b'dan.

Emenda 8

Anness, Artikolu 3, paragrafu 1

1. Id-Direttur Ġenerali għandu jinħatar mill-Kummissjoni.

1. Id-Direttur Ġenerali għandu jinħatar mill-Kummissjoni , wara li tikkonsulta mal-Kumitat Konsultattiv. Dan għandu jaħdem għall-Aġenzija fuq bażi full-time u m'għandux jaġixxi bħala aġent tal-Kummissjoni .

Emenda 9

Anness, Artikolu 3, paragrafu 3, inċiżi minn 2 sa 5

— mill- amministrazzjoni ta' kuljum ta' l-Aġenzija;

mill-i mmaniġġjar ta' l-Aġenzija, l-amministrazzjoni u rriżorsi tagħha, inklużi l-kwistjonijiet tal-persunal ;

mill-ġestjoni tar-riżorsi ta' l-Aġenzija;

 

mit-tħejjija ta' l-abbozz tad-dikjarazzjoni ta' l-estimi taddħul u l-infiq ta' l-Aġenzija, u l-eżekuzzjoni tal-baġit tagħha;

mit-tħejjija ta' l-abbozz tad-dikjarazzjoni ta' l-estimi taddħul u l-infiq ta' l-Aġenzija, u l-eżekuzzjoni tal-baġit tagħha;

mill-affarijiet kollha tal-persunal.

mit-twettiq ta' kwalunkwe studju u mill-produzzjoni ta' kwalunkwe rapport speċifiku li jkun meqjus neċessarju skond l-Artikolu 1(1a) u mit-trażmissjoni ta' dawn listudji u r-rapporti lill-Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill;

 

mill-iżgurar li l-kompiti speċifikati fl-Artikolu 1 jkunu mwettqa skond l-interess ġenerali tal-Komunità.

Emenda 10

Anness, Artikolu 3, paragrafu 4

4. Kull sena d-Direttur Ġenerali għandu jgħaddi lill-Kummissjoni rapport li jkopri l-attivitajiet ta' l-Aġenzija tul is-sena preċedenti u programm ta' ħidma għas-sena sussegwenti.

4. Kull sena, sal-31 ta' Marzu, id-Direttur Ġenerali , wara li jikkonsulta mal-Kumitat Konsultattiv, għandu jgħaddi lill-Kummissjoni rapport li jkopri l-attivitajiet ta' l-Aġenzija tul issena preċedenti u programm ta' ħidma għas-sena sussegwenti. Dan ir-rapport annwali għandu jiġi mressaq mid-Direttur Ġenerali flimkien ma' programm ta' ħidma lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Qorti ta' l-Awdituri u lill-Istati Membri, flimkien ma' l-opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv.

Emenda 11

Anness, Artikolu 4, paragrafu 1

1. Id-Direttur Ġenerali u l-persunal ta' l-Aġenzija għandhom ikunu uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej regolati birregolamenti tal-Persunal ta' l-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u bir- regoli adottati flimkien ma' l-istituzzjonijiet tal-Komunitajiet Ewropej bil-ħsieb li jiġu applikati dawn ir-Regolamenti tal-Persunal. L-uffiċjali għandhom jinħatru u l-pagi tagħhom jitħallsu mill-Kummissjoni.

1. Ir-Regolamenti tal-Persunal ta' l-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol ta' Impjegati Oħra tal-Komunitajiet Ewropej u r- regoli adottati flimkien ma' l-istituzzjonijiet tal-Komunitajiet Ewropej bil-ħsieb li jiġu applikati dawn ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kundizzjonijiet tax-Xogħol għandhom japplikaw għall-persunal ta' l-Aġenzija .

Emenda 12

Anness, Artikolu 4, paragrafu 1 a (ġdid)

 

1a. Fir-rigward tal-persunal tagħha, l-Aġenzija għandha teżerċita l-poteri mogħtija lill-awtorità tal-ħatra.

Emenda 13

Anness, Artikolu 5, paragrafu 5

5. Kull att ta' l-Aġenzija li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 53 tat-Trattat jista' jkun riferut lill-Kummissjoni mill-parti kkonċernata fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn meta tasal innotifika, jew, fin-nuqqas ta' notifika, fi żmien għaxart ijiem taxxogħol wara l-pubblikazzjoni. Fin-nuqqas ta' notifika u pubblikazzjoni, il-perjodu għandu jiddekorri mill-jum li fih il-parti kkonċernata ssir taf dwar l-att.

5. Kull att ta' l-Aġenzija li hemm riferenza għalih fl-Artikolu 53 tat-Trattat jista' jkun riferut lill-Kummissjoni mill-parti kkonċernata fi żmien ħmistax-il ġurnata tax-xogħol minn meta tasal in-notifika, jew, fin-nuqqas ta' notifika, fi żmien ħmistaxil ġurnata tax-xogħol wara l-pubblikazzjoni. Fin-nuqqas ta' notifika u pubblikazzjoni, il-perjodu għandu jiddekorri milljum li fih il-parti kkonċernata ssir taf dwar l-att.

Emenda 14

Anness, Artikolu 7, paragrafu 3

3. Id-dħul ta' l-Aġenzija għandu jikkonsisti minn kontribuzzjoni mill-Komunità, interessi mill-kontijiet bankarji u dħul millkapital tagħha u investimenti bankarji, u fejn meħtieġ, tariffa kif prevista fl-Artikolu 54 tat-Trattat u self.

3. Id-dħul ta' l-Aġenzija għandu jikkonsisti minn kontribuzzjoni mill-Komunità mdaħħla fil-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea (taqsima tal-Kummissjoni), interessi bankarji u dħul mill-kapital tagħha u mill-investimenti bankarji tagħha, u, fejn meħtieġ, tariffa kif stabbilit mill-Artikolu 54 tat-Trattat u self. Il-finanzjament ta' l-Aġenzija huwa suġġett għal ftehim millawtorità baġitarja, kif previst mill-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006.

Emenda 15

Anness, Artikolu 7, paragrafu 4

4. L-infiq ta' l-Aġenzija għandu jkun magħmul mill- ispejjeż amministrattivi tal-persunal tagħha u tal-Kumitat Konsultattiv, kif ukoll spejjeż li jirriżultaw minn kuntratti konklużi ma' terzi persuni.

4. L-infiq ta' l-Aġenzija għandu jinkludi l-ispejjeż tal-persunal tagħha, u l-ispejjeż amministrattivi, infrastrutturali u operattivi tagħha, inklużi spejjeż li jirriżultaw minn kuntratti konklużi ma' terzi persuni.

Emenda 16

Anness, Artikolu 7, paragrafu 5a (ġdid)

 

5a. L-istima għandha tiġi trażmessa mill-Kummissjoni lillawtorità baġitarja flimkien ma' l-abbozz preliminari tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea.

Emenda 17

Anness, Artikolu 7, paragrafu 6

6. Abbażi ta' l-estimi, il-Kummissjoni għandha ddaħħal flabbozz preliminari tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea, lestimi li tqis neċessarji għall-pjan ta' stabbiliment u l-ammont tas-sussidju li jrid jitħallas mill-baġit ġenerali.

6. Fuq il-bażi ta' l-istima, il-Kummissjoni għandha ddaħħal flabbozz preliminari tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea, listimi li tqis neċessarji għall-organigramma u l-ammont tas-sussidju li jrid jitħallas mill-baġit ġenerali, li hija għandha tressaq quddiem l-awtorità baġitarja skond l-Artikolu 272 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Kommunita' Ewropea .

Emenda 18

Anness, Artikolu 7, paragrafu 7

7. Fil-qafas tal-proċedura baġitarja, l-awtorità baġitarja għandha tawtorizza l-approprjazzjonijiet għas-sussidju ta' l- Aġenzija u għandha tadotta l-pjan ta' stabbiliment ta' l-Aġenzija, li għandu jidher separat mill- pjan ta' stabbiliment tal-Kummissjoni .

7. Fil-qafas tal-proċedura baġitarja, l-awtorità baġitarja għandha tawtorizza l-approprjazzjonijiet għas-sussidju ta' l- Aġenzija u għandha tadotta l-organigramma ta' l-Aġenzija, li għandha tiġi ppubblikata b'mod separat fil-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea .

Emenda 19

Anness, Artikolu 7, paragrafu 9

9. Kwalunkwe tibdil fil-pjan ta' stabbiliment u fil-baġit ta' l- Aġenzija għandu jkun is-suġġett ta' baġit li jemenda addottat bl-istess proċedura tal-baġit inizjali. Tibdil fil-pjan ta' stabbiliment jitressqu lill-awtorità baġitarja. Il-baġits li jemendaw jintbagħtu bħala informazzjoni lill-Parlament Ewropew u l- Kunsill.

9. Kwalunkwe bdil fl-organigramma u fil-baġit ta' l-Aġenzija għandu jkun is-suġġett ta' baġit li jemenda u għandu jkun adottat skond il-proċedura stipulata fil-paragrafi 5 sa 8 .

Emenda 20

Anness, Artikolu 8, paragrafu 10

10. Ir-regolament finanzjarju applikabbli għall-Aġenzija għandu jiġi adottat skond l-Artikolu 183 tat-Trattat.

10. Ir-regolament finanzjarju applikabbli għall-Aġenzija għandu jiġi adottat skond l-Artikolu 183 tat-Trattat. Huwa għandu jkun konsistenti mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-entitajiet imsemmija fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (3), sakemm ma jkunx meħtieġ speċifikament għall-ħidma ta' l- Aġenzija u bil-kunsens minn qabel tal-Kummissjoni.

Emenda 21

Anness, Artikolu 10, paragrafu 2, subparagrafu 2

Id-dispożizzjonijiet dwar din l-imposta għandhom jiġu stipulati f'deċiżjoni implimentattiva.

Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-Kunsill, għandha tiddetermina r-rata ta' l-imposta u t-termini li fuqhom din għandha tinżamm. Il-Kummissjoni għandha taġixxi fuq proposta mid-Direttur Ġenerali li għandu jikseb l-opinjoni tal- vKumitat Konsultattiv msemmi fl-Artikolu 11. Id-dispożizzjonijiet dwar l-arranġamenti prattiċi ta' din l-imposta għandhom jiġu stipulati f'deċiżjoni implimentattiva.

Emenda 22

Anness, Artikolu 11, paragrafu 1, subparagrafu 2

1. Il-Kumitat Konsultattiv (hawn taħt: imsejjaħ il-’Kumitat’) għandu jkun kompost minn membru wieħed għal kull Stat Membru li ma jkollu l-ebda attivitajiet taċ-ċiklu tal-fjuwil nukleari u żewġ membri għal kull Stat Membru li jkollu attivitajiet taċ-ċiklu tal-fjuwil nukleari. Madankollu, Stat Membru jista' jagħżel li ma jipparteċipax fih . Kull membru jista' jkollu sostitut tiegħu li jipparteċipa fil-laqgħat tal-Kumitat apparti l-membru sħiħ, imma dan ma jkunx jista' jivvota jekk il-membru sħiħ ikun preżenti . Jekk membru jirriżenja jew ma jkunx jista' jwettaq dmirijietu, għandu jinħatar suċċessur għaż-żmien li fadal filkariga.

1. Il-Kumitat Konsultattiv (hawn taħt: imsejjaħ il-’Kumitat’) għandu jkun kompost minn membru wieħed għal kull Stat Membru li ma jkollu l-ebda attivitajiet taċ-ċiklu tal-fjuwil nukleari u żewġ membri għal kull Stat Membru li jkollu attivitajiet taċ-ċiklu tal-fjuwil nukleari. Għandu jkollu membru wieħed addizzjonali għal kull Stat Membru li jkollu attivitajiet taċċiklu tal-fjuwil nukleari u li jikkontribwixxi iżjed minn EUR 300 000. Madankollu Stat Membru jista' jagħżel li ma jipparteċipax fil-Kumitat . Kull membru jista' jkollu sostitut tiegħu li jipparteċipa fil-laqgħat tal-Kumitat meta l-membru sħiħ ma jkunx disponibbli . Jekk membru jirriżenja jew ma jkunx jista' jwettaq dmirijietu, għandu jinħatar suċċessur għaż-żmien li fadal fil-kariga.

Emenda 23

Anness, Artikolu 11, paragrafu 2, subparagrafu 2

Il-membri tal-kumitat u s-sostituti tagħhom għandhom jinħatru mill-Istat Membru rispettiv tagħhom abbażi tal-livell ta' esperjenza rilevanti jew għarfien espert fil-qasam taċ-ċiklu ta' fjuwil nukleri jew tal-ġenerazzjoni ta' l-enerġija nukleari. It-tul tażżmien tal-kariga huwa ta' tliet snin. Il-mandat tal-membri jista' jiġġedded darba biss .

Il-membri tal-kumitat u s-sostituti tagħhom għandhom jinħatru mill-Istat Membru rispettiv tagħhom abbażi tal-livell ta' esperjenza rilevanti jew għarfien espert fil-qasam taċ-ċiklu ta' fjuwil nukleri jew tal-ġenerazzjoni ta' l-enerġija nukleari. It-tul tażżmien tal-kariga huwa ta' tliet snin. Il-mandat tal-membri jista' jiġġedded.

Emenda 24

Anness, Artikolu 12, paragrafu 1 a (ġdid)

 

1a. Il-Kumitat jista' jinnomina żewġ membri bħala konsulenti ta' l-uffiċjali eżekuttivi. L-uffiċjali eżekuttivi u l-konsulenti tagħhom għandhom jifformaw il-Bureau tal-Kumitat u għandu jkollhom il-kompitu li jżommu r-relazzjonijiet neċessarji f'isem il-Kumitat. Il-Bureau għandu jaġixxi bħala ħolqa bejn il-membri tal-Kumitat u d-Direttur Ġenerali ta' l-Aġenzija u għandu jikkoordina l-attività tal-Kumitat, b'mod partikulari fir-rigward tal-preparazzjoni, il-valutazzjoni u l-evalwazzjoni tar-rapporti tiegħu u l-pubblikazzjoni tal-kompetenzi esperti tiegħu.

Emenda 25

Anness, Artikolu 12, paragrafu 2

2. Iż-żmien tal-kariga tal-Presidenti u tal-Viċi-Presidenti għandu jkun tliet snin. Il-mandat tal-ħatra m'għandux ikun jiġġeded, u l-presidenza għandha talterna bejn in-naħat differenti ta' l-industrija. Il-mandat tal-President jew ta' Viċi Presidenti għandu jintemm awtomatikament, jekk il-mandat tal-ħatra tiegħu bħala membru tal-Kumitat jispiċċa mingħajr ma jerġa' jiġġeded.

2. Iż-żmien tal-kariga tal-Presidenti, tal-Viċi-Presidenti u tażżewġ konsulenti għall-uffiċjali eżekuttivi għandu jkun tliet snin. Il-mandat tal-ħatra għandu jiġġedded darba biss , u l-presidenza għandha talterna bejn in-naħat differenti ta' l-industrija. Il-mandat tal-President jew ta' Viċi Presidenti jew ta' kwalunkwe konsulent għall-uffiċjali eżekuttivi għandu jintemm awtomatikament, jekk il-mandat tal-ħatra tiegħu bħala membru tal-Kumitat jispiċċa mingħajr ma jerġa' jiġġedded.

Emenda26

Anness, Artikolu 13, paragrafu 1

1. Il-Kumitat għandu jassisti l-Aġenzija fit-twettiq tal-kompiti tagħha permezz ta' opinjonijiet u informazzjoni. Għandu jservi ta' rabta bejn l-Aġenzija u kemm il-produtturi kif ukoll l-utenti fl-industrija nukleari.

1. Il-Kumitat għandu jassisti l-Aġenzija fit-twettiq tal-kompiti tagħha permezz ta' opinjonijiet u billi jipprovdi analiżi u informazzjoni. Din l-assistenza għandha testendi wkoll għat-tħejjija tar-rapporti, l-eżerċizzji ta' stħarriġ u l-analiżi msemmija fl-Artikolu 1(1a). Għandu jservi ta' rabta bejn l-Aġenzija u kemm il-produtturi kif ukoll l-utenti fl-industrija nukleari.

Emenda 27

Anness, Artikolu 13, paragrafu 2

2. Il-Kumitat jista' jiġi kkonsultat fuq kull kwistjoni fil-kompetenza ta' l-Aġenzija bil-fomm waqt il-laqgħat tiegħu jew bilkitba bejn tali laqgħat. Il-Kumitat jista' wkoll joħroġ opinjonijiet rigward kull kwistjoni fuq l-inizjativa ta' mhux inqas minn terz tal-membri tiegħu.

2. Il-Kumitat jista' jiġi kkonsultat fuq kull kwistjoni fil-kompetenza ta' l-Aġenzija bil-fomm waqt il-laqgħat tiegħu jew bilkitba bejn tali laqgħat. Il-Kumitat għandu, b'mod partikulari, ikun ikkonsultat meta din id-Deċiżjoni tistipula dan b'mod espliċitu. Il-Kumitat jista' wkoll joħroġ opinjonijiet rigward kull kwistjoni fuq l-inizjativa ta' mhux inqas minn terz tal-membri tiegħu.

Emenda 28

Anness, Artikolu 13, paragrafu 3 (c)

(c)

meta tiġi applikata imposta fuq tranżazzjonijiet, maħsuba biex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż ta' l-Aġenzija (l-Artikolu 54(5) tat-Trattat);

(c)

meta tiġi applikata imposta fuq tranżazzjonijiet, maħsuba biex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż ta' l-Aġenzija (l-Artikolu 54(5) tat-Trattat) u r-rata tagħha ;

Emenda 29

Anness, Artikolu 13, paragrafu 3, punt (c a) (ġdid)

 

(ca) il-kriterji għas-self, kif imsemmija fl-Artikolu 6(3);

Emenda 30

Anness, Artikolu 13, paragrafu 3, punt (c b) (ġdid)

 

(cb)

il-kriterji għad-definizzjoni tal-prattiki ta' l-ipprezzar li huma projbiti mill-Artikolu 68 tat-Trattat;

Emenda 31

Anness, Artikolu 13, paragrafu 3, punt (d a) (ġdid)

 

(da)

iż-żamma tal-Kont Speċjali tal-Minerali u l-Materjali Fissili msemmijin fl-Artikolu 88 tat-Trattat;

Emenda 32

Anness, Artikolu 13, paragrafu 3, punt (e)

(e)

ir-regolament finanzjarju tal-baġit annwali, tal-kontijiet, irrapport dwar is-suq u l-programm ta' ħidma ta' l-Aġenzija .

(e)

ir-regolament finanzjarju tal-baġit annwali ta' l- Aġenzija u l-kont speċjali ta' l-Aġenzija msemmi fl-Artikolu 171(2) tat-Trattat;

Emenda 33

Anness, Artikolu 13, paragrafu 3, punt (e a) (ġdid)

 

(ea) ir-rapport annwali u l-programm ta' ħidma.

Emenda 34

Anness, Artikolu 14, paragrafu 1, parti introduttorja

1. Il-Kumitat għandu jiltaqa' fis-sede ta' l-Aġenzija:

1. Il-Kumitat għandu jitlaqqa' mill-President fis-sede ta' l- Aġenzija:

Emenda 35

Anness, Artikolu 14, paragrafu 1, punt (a)

(a) normalment darbtejn fis-sena;

(a)

normalment darbtejn fis-sena u kull meta jitqies neċessarju mill-President;

Emenda 36

Anness, Artikolu 14, paragrafu 6

6. Is-segretarjat għall-Kumitat għandu jkun provdut mill- Aġenzija.

6. Is-segretarjat għall-Kumitat għandu jkun provdut mill- Aġenzija. Is-segretarjat, b'kollaborazzjoni mal-President, għandu jfassal l-aġenda li għandha tiġi approvata mill-Kumitat, jibgħat id-dokumenti relevanti kollha lill-membri tal- Kumitat mill-inqas ħmistax-il jum ta' xogħol qabel id-data ta' laqgħa u jipprepara l-minuti tal-laqgħat tal-Kumitat u tal-laqgħat ta' l-uffiċjali eżekuttivi.

Emenda 37

Anness, Artikolu 14, paragrafu 7

7. L-ispejjeż ta' l-ivvjaġġar ta' membru tal-Kumitat għandhom jiġu rimborsati mill-Aġenzija.

7. L-ispejjeż ta' l-ivvjaġġar ta' membru tal-Kumitat wieħed minn kull Stat Membru għandhom jiġu rimborsati mill-Aġenzija.

Emenda 38

Anness, Dispożizzjonijiet Finali u Artikolu 15

Dispożizzjonijiet finali

imħassar

Artikolu 15 — Kapaċità ġuridika ta' l-Aġenzija

F'kull wieħed mill-Istati Membri, l-Aġenzija għandu jkollha lkapaċità ġuridika l-aktar wiesgħa li tista' tingħata lil persuni ġuridiċi li jaqgħu taħt il-liġijiet tagħhom. B'mod partikolari tista', takkwista jew tiddisponi minn proprjetà mobbli u immobbli u tista' tkun parti fi proċeduri ġuridiċi.

 


(1)  ĠU C 139, 14.6.2006, p.1.

(2)   ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

(3)   ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.

P6_TA(2007)0503

L-irwol ta' l-isport fl-edukazzjoni

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar l-irwol ta' l-isport fl-edukazzjoni (2007/2086(INI))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikoli 149, 150 u 152 tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Nru.29 dwar l-isport, annessa mat-Trattat ta' Amsterdam, ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-isport, ippreżentata fil-Kunsill Ewropew ta' Ħelsinki fl-10 u 11 ta' Diċembru 1999 (COM(1999)0644) u d-Dikjarazzjoni ta' Nizza dwar il-karatteristiċi speċifiċi ta' l-isport u l-funzjoni soċjali tiegħu fl-Ewropa fl-Anness IV tal-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew ta'Nizza (7 sad-9 ta' Diċembru 2000),

wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni dwar l-Isport (COM(2007)0391),

wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni dwar 'Strateġija għall-Ewropa dwar kwistjonijiet ta' saħħa marbuta man-Nutriment, il-Piż Żejjed u l-Obeżità (COM(2007)0279),

wara li kkunsidra l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tal-programm tas-Sena Ewropea ta' l-Edukazzjoni permezz ta' l-Isport (EYES 2004) (COM(2005)0680),

wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa dwar it-titjib ta' l-edukazzjoni fiżika u ta' l-isport għat-tfal u ż-żgħażagħ fil-pajjiżi Ewropej kollha, adottata mill-Kumitat tal-Ministri fit-30 ta' April 2003 (Rec(2003)6),

wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni intitolata'Il-promozzjoni ta' dieti tajbin għas-saħħa u ta'l-attività fiżika: dimensjoni Ewropea għall-prevenzjoni ta' piż żejjed, obeżità u mard kroniku' (COM(2005)0637),-

wara li kkunsidra l-istudju ppubblikat mill-Parlament Ewropew bl-isem 'Is-sitwazzjoni preżenti u l-prospetti għall-edukazzjoni fiżika fl-Unjoni Ewropea,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ġunju 1997 dwar l-irwol ta' l-Unjoni Ewropea filqasam ta' l-isport (1) u tal-5 ta' Ġunju 2003 dwar in-nisa u l-isport (2),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Marzu 2007 dwar il-futur tal-futbol professjonali fl-Ewropa (3),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' April 2005 dwar id-doping fl-isport (4),

wara li kkunsidra l-Artikoli 6 u 149 ta' l-Abbozz tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea kif stabbilit fl-abbozz tat-Trattat ta' Liżbona,

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjonijiet tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A6-0415/2007),

A.

billi l-edukazzjoni fiżika hij l-uniku suġġett skolastiku li jfittex li jipprepara lit-tfal għal stil ta' ħajja b'saħħitha u jiffoka fuq l-iżvilupp ġenerali fiżiku u mentali tagħhom, kif ukoll jagħtihom valuri soċjali importanti bħall-imparzjalità, id-dixxiplina miegħek innifsek, is-solidarjetà, l-ispirtu ta' tim, it-tolleranza u l-ispirtu ta' logħob ġust,

B.

filwaqt li l-piż żejjed ikkawżat mill-ħajja sedentarja u mid-dieta ħażina, li jista' jikkawża problemi ta' saħħa u problemi psiko-soċjali u mard assoċjat ma' kumplikazzjonijiet, bħal pressjoni għolja, diabete, u mard tal-qalb u vaskulari, qed jaffetwa proporzjon dejjem jikber tal-popolazzjoni ta' l-UE, inklużi madwar kwart tat-tfal,

C.

billi l-edukazzjoni fiżika u l-isport fl-iskola huma fost l-iktar għodda importanti għall-integrazzjoni soċjali, iżda billi għal xi komunitajiet ta' minorità jew reliġjużi, u għal tfal b'diżabilitajiet, il-parteċipazzjoni sħiħa fil-edukazzjoni fiżika f'ħafna każijiet mhix garantita u tqajjem numru ta' problemi li diffiċli jissolvew,

D.

billi n-numru tal-lezzjonijiet dedikati għall-edukazzjoni fiżika naqas fl-aħħar għaxar snin, mhux biss fliskejjel primarji iżda ukoll f'dawk sekondarji, u billi hemm diverġenzi wiesgħa wisq bejn l-Istati membri dwar l-għoti ta' stabbilimenti u apparat,

E.

billi l-programmi ta' taħriġ ta' l-għalliema tal-edukazzjoni fiżika jvarjaw ħafna bejn l-Istati Membri, u hemm prattika li dejjem qed tinfirex aktar li biha l-edukazzjoni fiżika qed jiġi mgħallem fl-iskola minn għalliema li m'għandhomx it-taħriġ speċjalizzat adegwat,

F.

billi m'hemmx koordinazzjoni xierqa mmirata biex jiġu rrikonċiljati l-attivitajiet sportivi ta' l-iskola u dawk barra mill-iskola, u biex isir użu aħjar ta' stabbilimenti eżistenti, u billi r-rabta bejniethom tvarja minn Stat Membru għal ieħor,

G.

billi l-ġenituri għandhom rwol kruċjali fin-network ta' sħubija f'dan il-qasam, u billi l-appoġġ tal-ġenituri għall-attivitajiet sportivi tat-tfal huwa ta' importanza vitali, peress illi huma l-ġenituri li jagħtu leżempju lit-tfal tagħhom u huwa huma li jippermettu lit-tfal li jkollhom aċċess għall-istabbilimenti u għall-programmi,

H.

billi l-oqfsa legali li jirregolaw l-edukazzjoni fiżika u l-isport, u dawk li jirregolaw il-finanzjament ta' l-UE għal dawn l-attivitajiet, huma t-tnejn inċerti bl-istess mod,

I.

billi huwa konxju tal-fatt li s-saħħa pubblika u l-protezzjoni taż-żgħażagħ huma prijoritajiet ta' l-UE u għal din ir-raġuni għandu jsir enfasi speċjali fuq il-ġlieda kontra d-doping fl-isport,

J.

billi huwa konxju li l-isport huwa wieħed mill-metodi l-aktar effettivi fil-ġlieda kontra t-tipjip, speċjalment fost iż-żgħażagħ,

1.

Jafferma mill-ġdid l-interess leġittimu ta' l-UE fl-isports, b'mod partikolari l-aspetti soċjali u kulturali tiegħu, kif ukoll il-valuri edukattivi u soċjali li l-isports jittrażmetti bħall-awtodixxiplina, l-isfida għal-limiti personali, is-solidarjetà, il-kompetizzjoni pożittiva, ir-rispett għall-avversarji, l-inklużjoni soċjali, l-oppożizzjoni għal kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni, l-ispirtu ta' team, it-tollerenza, u l-ispirtu ta' logħob ġust;

2.

Jenfasizza s-sinifikat ta' l-implimentazzjoni tad-dikjarazzjonijiet msemmija hawn fuq ta' Amsterdam u ta' Nizza, speċjalment dwar il-karatteristiċi speċifiċi ta' l-isports fl-Ewropa u l-funzjoni soċjali tiegħu, li għandhom jitqiesu meta jkunu implimentati politiki komuni;

3.

Jenfasizza li, fis-soċjetà multikulturali tagħna, l-isports jista' u jrid ikun parti integrali mill-edukazzjoni formali u informali u li studji wrew li attività fiżika regolari ttejjeb il-benesseri mentali u fiżiku, filwaqt li għandha effetti tajbin fuq il-kapaċità għat-tagħlim;

4.

Jistieden lill-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti sabiex jiżguraw li jsir aktar enfasi fuq l-iżvilupp tas-saħħa fil-programmi ta' tagħlim ta'l-iskola u ta' qabel l-iskola billi jkunu inkoraġġuti forom speċifiċi ta' attività fiżika adattati għall-grupp ta' età ta' qabel l-iskola u li jqajjmu kuxjenza fi klabbs u assoċjazzjonijiet biex jiżguraw, per eżempju, li t-tfal jistgħu jibdew jagħmlu attività fiżika fl-aktar stadju bikri possibbli, għallbenefiċċju ta' l-iżvilupp u s-saħħa tagħhom, u għalhekk jiggarantixxu li l-edukazzjoni fiżika ikollha pożizzjoni skond il-profil ta' l-istituzzjoni u l-livell korrispondenti ta' l-istudju;

5.

Jirrimarka li l-isport u l-attività fiżika jistgħu jagħtu kontribut importanti fil-ġlieda kontra xejriet negattivi ta' saħħa, bħalma hija l-ħajja sedentarja u l-obeżità; jirreferi għall-Eurobarometer dwar is-Saħħa, l-Ikel u n-Nutrizzjoni f' Novembru 2006 li jindirizza l-karatteristiċi fiżiċi u ta' saħħa ta' l-Ewropej, id-dieti tagħhom, u l-problemi tagħhom li għandhom x'jaqsmu ma' l-obeżità u n-nuqqas ta' eżerċizzju;

6.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jorganizzaw kampanji ta' informazzjoni mmirati lejn tfal minn età żgħira u lejn il-ġenituri tagħhom, dwar il-bżonn ta' stil ta' ħajja b'saħħtu, u l-attività fiżika regolari u dwar ir-riskji għas-saħħa relatati ma' dieta ħażina;

7.

Jilqa' l-gruppi ta' ħidma informali li twaqqfu mill-Kummissjoni u mill-Kunsill fil-qasam ta' l-isport, u jipproponi li dawn il-gruppi ta' ħidma jagħtu aktar attenzjoni lit-tisħiħ tar-rabta bejn is-saħħa u l-edkukazzjoni fiżika fl-iskola;

8.

Jipproponi li l-ħidma tal-grupp ta' esperti involuti fil-'Pjattaforma ta' l-UE dwar id-Dieta, l-Attività Fiżika u s-Saħħa' mwaqqfa mill-Kummissjoni f'Marzu 2005, tkun imsaħħa permezz tal-parteċipazzjoni ta' l-għalliema ta' l-edukazzjoni fiżika u l-esperti fl-isport;

9.

Jistieden lill-Istati Membri biex jikkunsidraw, u fejn meħtieġ jimplimentaw, bidliet fl-orjentazzjoni ta'ledukazzjoni fiżika bħala suġġett, filwaqt li jieħdu kont tas-saħħa u tal-ħtiġijiet u ta'l-aspettativi soċjali tat-tfal;

10.

Jistieden lill-Istati Membri biex l-edukazzoni fiżika ssir obligatorja fi skejjel primarji u sekondarji, u jaċċettaw il-prinċipju li t-timetable għandha tiggarantixxi tallinqas 3 lezzjonijiet ta'l-edukazzjoni fiżika filġimgħa, filwaqt li l-iskejjel għandhom jippruvaw jeċċedu kemm jista' jkun dan il-minimu preskritt;

11.

Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet responsabbli sabiex jippromwovu kuxjenza dwar il-ġisem u s-saħħa permezz ta' grad ta' integrazzjoni ogħla bejn l-isport u s-suġġetti akkademiċi;

12.

Jistenna l-konklużjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-Isport u s-Saħħa dwar x' għandu jkun l-ammont minimu rrakkomandat kuljum ta' eżerċizzju jew il-promozzjoni ta' attività fiżika fl-iskejjel;

13.

Jilqa' l-White Paper tal-Kummissjoni dwar l-isport, li tirrapreżenta pass importanti lejn l-iżvilupp futur ta' l-inizjattivi tal-Komunità fil-qasam sportiv, u jispera li l-kwistjoni ta' l-edukazzjoni fiżika fl-iskejjel tifforma parti mill-Pjan ta' Azzjoni ’Pierre de Coubertin’ (SEC(2007)0934);

14.

Jilqa' l-White Paper tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq dwqar ’Strateġija għall-Ewropa dwar kwistjonijiet ta' saħħa’, li tidentifika bħala prijorità l-prevenzjoni, l-aktar permezz tal-promozzjoni ta' l-eżerċizzju u ż-żieda fin-numru ta' parteċipanti fl-isport;

15.

Jilqa' l-kisbiet tas-Sena Ewropea ta' l-Edukazzjoni permezz ta' l-Isport (EYES 2004), li enfasizzat lirwol ta' l-isport fl-edukazzjoni u ġibdet l-attenzjoni għall-irwol soċjali mifrux ħafna ta' l-isport;

16.

Jenfasizza li r-riżultati ta l-programm-EYES 2004 iridu jintużaw bis-sħiħ, billi jkunu sfruttati l-prattiki tajbin u billi jiġu żviluppati aktar f permezz ta' inizjattivi ġodda li jirċievu finanzjament pubbliku u privat jew ikunu promossi fl-ispirtu ta' responsabilità soċjali korporattiva;

17.

Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali li jtella' Logħob Olimpiċi għaż-Żgħażagħ mill-2010, attività li se tikkontribwixxi biex iż-żgħażagħ ikunu konxji ta' l-ispirtu Olimpiku u tal-valur ta' lisport;

18.

Jikkunsidra li l-edukazzjoni u t-taħriġ sportivi, b'enfasi partikolari fuq ideali Olimpiċi, huma strument effettiv għall-inklużjoni soċjali ta' gruppi żvantaġġjati u d-djalogu multikulturali, u għall-promozzjoni ta' xogħol volontarju: jikkunsidra barra minn hekk li għandhom irwol importanti fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, l-intolleranza, ir-razziżmu, il-ksenofobija u l-vjolenza;

19.

Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jimmodernizzaw u jtejbu l-politiki tagħhom dwar l-edukazzjoni fiżika, l-iktar biex jiżguraw li jkun hemm bilanċ bejn l-attivitajiet fiżiċi u intellettwali fl-iskejjel, biex jinvestu f'faċilitajiet sportivi ta' kwalità u biex jieħdu miżuri xierqa biex jagħmlu l-bini ta' l-isports u l-kurrikuli ta' lisports aċċessibbli għall-istudenti kollha, filwaqt li tingħata attenzjoni xierqa għall-bżonnijiet ta' l-istudenti b'diżabilità; jissuġġerixxi li għandu jkun hemm appoġġ għal firxa wiesgħa ta' attivitajiet sportivi sabiex kull student ikollu opportunità reali biex jipparteċipa fi sports differenti; jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġjaw il-ħtieġa li jiżdied il-ħin dedikat għall-edukazzjoni fiżika fl-iskejjel; biex jippromwovu r-rikonoxximent legali ta' istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet li jikkontribwixxu għal integrazzjoni aħjar ta' attivitajiet sportivi fl-iskejjel u fiċ-ċentri ta' qabel l-iskola; jiffavorixxi l-għoti ta' inċentivi għal klabbs sportivi li jkollhom ftehim ta' kollaborazzjoni ma' skejjel, stabbilimenti edukattivi, ċentri taż-żgħażagħ, u organizzazzjonijiet komunitarji jew volontarji involuti fi proġetti ta' tagħlim tul il-ħajja;

20.

Jistieden lill-Istati Membri biex jiggarantixxu l-kundizzjonijiet għall-konformità man-numru minimu preskritt ta' lezzjonijiet ta'l-edukazzjoni fiżika, filwaqt li jżommu f'moħħhom li l-eżerċizzju regolari jikkontribwixxi b'mod sinifikanti biex titnaqqas l-ispiża tal-kura tas-saħħa;

21.

Jistieden lill-Istati Membri kollha sabiex jiżguraw li jkun hemm tagħlim ta'l-edukazzjoni fiżika fillivelli kollha, inkluż fl-iskejjel primarji, minn għalliema ta'l-edukazzjoni fiżika speċjalizzati;

22.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex, fl-ispirtu tal-proċess ta' Bolonja, jassiguraw livell għola ta' konverġenza bejn il-programmi ta' taħriġ għall-għalliema ta'l-edukazzjoni fiżika f'kull livell ta' l-iskola u jassiguraw ittaħriġ professjonali kontinwu ta' l-għalliema ta'l-edukazzjoni fiżika li jintegra l-aspetti speċifiċi tal-ġeneru, u biex joħolqu sistema ta' superviżjoni indipendenti fl-interess li tiġi ggarantita l-kwalità;

23.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri, f'koperazzjoni ma' kulleġġi ta' edukazzjoni fiżika, biex jipprovdu edukazzjoni sħiħa ta' kwalità għolja, li tgħin lill-atleti biex ikollhom il-ħiliet neċessarji kollha biex jidħlu fis-suq taxxogħol jew biex ikomplu l-istudji tagħhom f'istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla u lilhinn minn hekk;

24.

Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jagħtu taħriġ dwar il-kwistjoni talġeneru lill-għalliema ta' l-edukazzjoni fiżika billi jinkludu dan l-aspett fil-kurrikulu tagħhom; jappella sabiex ma jibqax jitbaxxa l-grad ta' l-istatus ta' l-edukazzjoni fiżika bħala suġġett u ta' l-istatus ta' l-għalliema li jgħallmuha; jenfasizza l-importanza tal-possibilità tal-koedukazzjoni fl-isport għat-tfal fin-'nursuries' u fliskejjel primarji kif ukoll l-għażla bejn klassijiet ta' koedukazzjoni u klassijiet ta' sess wieħed mil-livell sekondarju 'l quddiem bil-għan li l-bniet jitħeġġu sabiex jippruvaw l-isports li tradizzjonalment huma pprattikati mill-irġiel; jenfasizza l-ħtieġa li jkunu esplorati forom oħra ta' attività fiżika, li jistgħu jkunu pprattikati fuq bażi mhux obbligatorja, preferibbilment barra mill-edukazzjoni obbligatorja ta' l-istat;

25.

Jikkunsidra li l-kwalifiki miksuba permezz ta' attività sportiva għandhom ikunu rikonoxxuti taħt issistema ta' referenza komuni inkorporata fil-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki futur; jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni li tinkludi l-isports fil-qasam ta' applikazzjoni tas-Sistema Ewropea ta' Trasferiment ta' Credits għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali; jikkunsidra li iktar trasparenza u għarfien reċiproku ta' liċenzji u diplomi għall-provediment ta' servizzi fis-settur sportiv fl-UEjikkontribwixxu għall-moviment ħieles tal-persuni (studenti, irġiel u nisa sportivi, ħaddiema u min iħaddem) kif ukoll għall-assimilazzjoni fuq perjodu ta' żmien fit-tul ta' atleti fis-suq tax-xogħol, u li jikkontribwixxu wkoll għall-koeżjoni soċjali fl-Ewropa u biex jintlaħqu l-miri ta' l-Istrateġija ta' Liżbona, minħabba li dan huwa qasam b'potenzjal għoli għall-ħolqien ta' l-impjiegi;

26.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tibda u tappoġġja riċerka multi-dixxiplinari fil-qasam ta' l-isport u ledukazzjoni fiżika, u biex xxerred l-aħjar prattika; jirrakkomanda li toħloq prinċipji bażiċi għas-survey pan-Ewropew dwar il-politiki u l-prattiki ta' l-edukazzjoni fiżika li l-Kunsill ta' l-Ewropa ddefinixxa bħala prijorità;

27.

Jenfasizza li l-użu ta' sustanzi li jtejbu l-prestazjoni jmur kontra l-valuri ta' l-isport bħala attività soċjali, kulturali u edukattiva; jistieden ukoll lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li l-għalliema ta' l-edukazzjoni fiżika, kemm fl-iskejjel u kemm barra mill-iskejjel, jinfurmaw lill-istudenti dwar il-perikli fiżiċi u psikoloġiċi ta' l-użu ta' sustanzi ta' doping;

28.

Jistieden lill-Istati Membri sabiex iwettqu studju tal-parteċipazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva talbniet u tas-subien fl-iskejjel u barra mill-iskejjel u sabiex jipprovdu r-riżorsi meħtieġa biex iżidu aktar lisports offruti u b'hekk iżidu l-parteċipazzjoni tal-bniet fl-isports; itenni l-ħtieġa li l-effettività ta' dan l-infiq pubbliku tkun immoniterjata u evalwata permezz ta' baġitjar u studju ta' impatt li jieħu kont tal-perspettiva tal-ġeneru;

29.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex, meta jiżviluppaw politiki fil-qasam ta' l-isport u l-edukazzjoni fiżika, jinkludu l-aspetti tal-ġeneru billi jieħdu kont b'mod sistematiku tad-differenzi bejn il-kundizzjonijiet, sitwazzjonijiet u l-ħtiġijiet tan-nisa u l-irġiel f'dawn il-politiki; jistieden lill-Eurostat sabiex jiżviluppa indiktauri u jikseb statistiki ta' kwalità mtejba dwar il-parteċipazzjoni ta' l-irġiel u tan-nisa fl-isport fil-livelli kollha;

30.

Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri, filwaqt li jieħdu kont sħiħ tal-prinċipju tassussidjarjetà, biex ifasslu strumenti xierqa li jistgħu jippromwovu aktar l-investiment u l-apparat fl-attivitajiet sportivi li fihom jieħdu sehem iż-żgħażagħ;

31.

Jilqa' l-inklużjoni ta' referenza diretta u mhux ambigwa għall-valur soċjali, kulturali u ekonomiku ta' l-isport, li tifforma l-bażi għall-qafas legali ta' azzjoni Komunitarja fil-futur fit-test tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea kif stabbilit fl-Abbozz tal-Trattat ta' Liżbona;

32.

Jipproponi li l-Programm ta' l-UE dwar is-Saħħa Pubblika jagħti aktar attenzjoni lill-iffurmar ta' għarfien dwar l-irwol prominenti ta' l-edukazzjoni, l-edukazzjoni fiżika u l-isport fil-qasam tas-saħħa pubblika;

33.

Jirrikonoxxi li r-raġunijiet tas-saħħa m'humiex biżżejjed biex jinkoraġġixxu attivitajiet sportivi regolari; iħeġġeġ lill-Istati Membri, għalhekk, biex jirduppjaw l-isforzi tagħhom biex jippromwovu l-promozzjoni ta' l-isports marbut ma' attivitajiet ta' divertiment u dawksoċjali;

34.

Jistieden lill-Kummissjoni biex toħloq linjigwida ċari dwar ir-regoli ta' l-għajnuna ta' l-istat, billi tistipula liema tip ta' għajnuna ta' l-istat hija meqjusa bħala aċċettabli u meħtieġa fl-interess li jitwettqu b'suċċess il-funzjonijiet soċjali, kulturali, tal-ħarsien tas-saħħa u edukazzjonali ta' l-isport, inkluż appoġġ finanzjarju jew mod ieħor mogħti mill-awtoritajiet ta' l-istat għall-ħolqien jew għall-modernizzazzjoni tal-faċilitajiet sportivi ta' l-iskejjel, u għat-titjib u d-diversifikazzjoni ta' tagħmir u faċilitajiet u eżistenti, minħabba li f'ħafna skejjel it-tagħmir ta' l-isport mhux xieraq jew huwa mikdud ħafna;

35.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tidentifika oqsma fejn l-azzjoni ta' l-UE tista' tipprovdi valur miżjud fir-rigward ta' l-azzjoni diġà meħuda minn organizzazzjonijiet sportivi u awtoritajiet ta' l-Istati Membri; jikkunsidra li l-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni huwa mezz xieraq biex tinkiseb koperazzjoni aħjar fil-livell Ewropew fil-qasam speċifiku tal-politika dwar l-edukazzjoni fiżika u ta' l-isports għal kulħadd;

36.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra u tifformula politika għal dawk interessati, għal dawk involuti fit-teħid ta' deċiżjonijiet u għaċ-ċittadini, biex tkun iffaċilitata l-konsultazzjoni fir-rigward ta' azzjoni Ewropea dwar l-irwol ta' l-isports fl-edukazzjoni.

37.

Jirrakkomanda li l-fondi strutturali ta' l-UE jintużaw għall-ħolqien u għall-iżvilupp ta' faċilitajiet sportivi fl-iskola u faċilitajiet sportivi oħrajn f'zoni żvantaġġjati;

38.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-leġiżlazzjoni tapplika għall-provediment ta' servizzi fis-settur sportiv bl-istess mod bħal attivitajiet oħra fil-qafas tal-politiki kollha tal-Komunità;

39.

Jistieden lill-Istati Membri sabiex jiżguraw ugwaljanza fl-opportunitajiet billi jieħdu passi biex iwaqqfu kwalunkwe diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' ġens, reliġjon jew oriġini etnika, biex jippromwovu metodu li jinvolvi aktar koperazzjoni bbażat fuq l-informazzjoni, aktar fehim, u espożizzjoni aktar wiesgħa għall-pubbliku, li tinkludi metodi ta' diversita' u metodu ta' taħlit flimkien, u anki biex tkun garantita aċċess għal livell bażiku ta' edukazzjoni fiżika għat-tfal b'diżabilitajiet u u, fejn ikun possibbli, għal aktar opportunitajiet;

40.

Peress li l-isport huwa mezz ta' soċjalizzazzjoni, komunikazzjoni, integrazzjoni soċjali u, xi drabi jgħallem l-ispirtu ta' tim, dak li hu ġust u r-rispett tar-regoli, jistieden lill-Istati Membri kollha sabiex jintensifikaw il-programmi ta' l-isport u l-edukazzjoni fiżika għaż-żgħażagħ f'ċentri ta' riabilitazzjoni għall-minuri;

41.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jippromwovu l-koperazzjoni, u jtejbu l-iskambju ta' informazzjoni u ta' eżempji ta' l-aħjar prassi bejn l-assoċjazzjonijiet ta' l-isport fl-iskejjel jew barra mill-iskejjel, l-awtoritajiet lokali, l-organizzazzjonijiet volontarji u tas-soċjetà ċivili li jmexxu attivitajiet sportivi;

42.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jappoġġjaw b'mod attiv forom ta' attività fiżika li jistgħu jsiru millfamilji, u biex itejbu d-djalogu bejn il-ġenituri, l-għalliema ta' l-edukazzjoni fiżika u l-assoċjazzjonijiet sportivi barra mill-iskejjel;

43.

Jenfasizza l-ħtieġa li s-soċjetà Ewropea ssir iktar konxja dwar l-irwol modern u l-importanza edukattiva ta' l-isports, billi l-organizzazzjonijiet edukattivi u sportivi jkunu inkoraġġuti biex jistabbilixxu u jiżviluppaw sħubijiet mill-qrib u objettivi konġunti u billi tkun promossa s-solidarjetà bejn is-setturi professjonali u tad-dilettanti, u biex il-komunità edukattiva ssir sensittiva għall-bżonn li jkunu indirizzati l-problemi ta' stil ta' ħajja sedentarja billi jkun promoss l-isports fl-iskola;

44.

Jenfasizza l-importanza ta' l-irwol edukattiv u r-responsabilità ta' l-assoċjazzjonijiet u tal-klabbs sportivi, kif rikonoxxut fid-Dikjarazzjoni ta' Nizza;

45.

Jirrikonoxxi l-irwol soċjali u kulturali vitali li l-klabbs u l-assoċjazzjonijiet sportivi jista' jkollhom filkomunitajiet lokali u nazzjonali tagħhom; jikkunsidra li l-iskejjel, iċ-ċentri ta' taħriġ, il-klabbs u l-assoċjazzjonijiet sportivi għandhom ikunu iktar involuti f'diversi forom ta' involviment u parteċipazzjoni tal-popolazzjoni lokali permezz ta' djalogu soċjali aħjar, preferibilment li jkun inbeda minn awtoritajiet lokali (dipartimenti tas-saħħa, l-affarijiet soċjali u l-edukazzjoni); jitlob li tingħata attenzjoni sabiex ikun żgurat li l-klabbs sportivi jiffunzjonaw mingħajr fanatiżmu biex b'hekk jiġu rrispettati l-ideali sportivi u soċjali;

46.

Jenfasizza l-irwol ta' l-organizzazzjonijiet sportivi u l-inizjattivi bħall-Olimpjadi Speċjali, li jikkontribwixxu għall-integrazzjoni tal-persuni b'diżabilitajiet fl-isports kif ukoll fis-soċjetà; jinkoraġġixxi ħafna biex lappoġġ ta' l-Istati Membri u ta' l-UE jibqa' u jżid ix-xogħol ta' dawk l-organizzazzjonijiet u l-inizjattivi;

47.

Ifaħħar ix-xogħol tal-voluntiera fl-organizzazzjonijiet sportivi kollha u jirrikonoxxi li l-biċċa l-kbira minn dawn l-organizzazzjonijiet ma jistgħux jeżistu mingħajr voluntiera; għalhekk jirrakkomanda li jkun hemm “credits” jew xi forma ta' rigal f'livell Ewropew għal servizz volontarju sabiex dan ix-xogħol jiġi pomoss u aktar rikonoxxut;

48.

Jistieden lill-Kummissjoni biex titgħallem mill-esperjenzi tal-programm ta' “l-iskejjel li jemmnu fl-isports” mibdi mill-Presidenza Lussemburgiża u biex b'koperazzjoni ma' l-Istati Membri tfassal sett uniformi ta' kriterji għall-għoti ta' din it-tikketta, kif ukoll il-kundizzjonijiet għal premju ta' l-isports Ewropew li għandu jingħata biex jiġu rikonoxxuti inizjattivi ġodda;

49.

Jistieden lill-Kummissjoni, biex filwaqt li tibni fuq l-esperjenzi tal-programm EYES 2004 u fil-qafas tal-programmi Tagħlim tul il-Ħajja, Żgħażagħ u Ewropa għaċ-Ċittadini, toħloq inizjattivi ġodda mmirati biex tgħolli l-profil, u tqajjem iżjed kuxjenza fis-soċjetà, dwar l-irwol ta' l-isport u ta' l-edukazzjoni fiżika mhux biss fl-edukazzjoni u l-kulturali, iżda wkoll fl-interess ta'l-integrazzjoni soċjali u l-ħarsien tas-saħħa, partikularment permezz tal-prevenzjoni ta' l-obeżità u l-istress fl-iskejjel; jistieden b'mod partikulari biex l-inizjattivi sportivi jkunu żviluppati bħala parti mill-Programm ta' Tagħlim tul il-Ħajja;

50.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippromwovi l-mobilità Ewropea għall-għalliema ta' l-edukazzjoni fiżika u dawk li jħarrġu fil-edukazzjoni fiżika, bħala parti minn Programm ta' Tagħlim tul il-Ħajja, b'hekk ikun possibbli għalihom li jitgħallmu dwar l-aħjar prassi u jieħdu esperjenza minn skambji;

51.

Jistieden lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li l-faċilitajiet ta' l-isport ikunu ddisinjati biex joffru aċċess faċli għal spettaturi u/jew parteċipanti b'diżabilità;

52.

Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-isport differenti offruti jinkoraġġixxu lit-tfal biex jadottaw attitudni b'moħħ miftuħ lejn id-dinja u jiżviluppaw valuri bħar-rispett proprju, ir-rispett lejn l-oħrajn, issolidarjetà, l-għarfien, il-konoxxenza proprja u t-tolleranza;

53.

Jirrikonoxxi li l-isports għandu rwol importanti fit-tagħlim tul il-ħajja, u li l-istudenti ta' kull età għandhom jiġu megħjuna jipparteċipaw;

54.

Jistieden lill-Istati Membri sabiex jagħtu attenzjoni partikulari għal sitwazzjonijiet fejn it-talenti tat-tfal jiġu sfruttati bil-għan ta' suċċess f'kompetizzjonijiet sportivi u jenfasizza li attivitajiet sportivi professjonali li jinvolvu t-tfal għandhom jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-aħjar interessi tagħhom;

55.

Jirrikonoxxi l-importanza tal-parteċipazzjoni sħiħa tal-bniet u tan-nisa f'attivitajiet sportivi fil-livelli kollha; jikkunsidra l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-non-diskriminazzjoni bħala objettivi li jiffurmaw parti integrali mill-funzjonijiet edukattivi u soċjali ta' l-isport; jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat l-istess aċċess u parteċipazzjoni għan-nisa u għall-irġiel u għas-subien u għall-bniet fil-livelli kollha u fil-funzjonijiet u floqsma kollha ta' l-isport, irrispettivament mill-isfond soċjali, l-aktar għal nies b'diżabilità, minħabba li nisa b'diżabilità jistgħu jiġu ffaċċjati minn diskriminazzjoni multipla; barra minn hekk jenfasizza l-irwol importanti ta' l-isport għas-saħħa pubblika, speċjalment fil-ġlieda kontra l-obeżità li fil-preżent taffettwa 21 miljun tifel u tifla fl-UE;

56.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jagħtu attenzjoni partikulari għas-saħħa fiżika u mentali ta' tfajliet adoloxxenti li jipparteċipaw f'kompetizzjonijiet ta' l-ogħla livell, u sabiex jevalwaw bl-akbar kura l-effetti li ċerti esiġenzi jista' jkollhom fuq is-saħħa sesswali u riproduttiva tat-tfajliet adoloxxenti u fuq l-iżvilupp fiżiku u mentali tagħhom, bil-għan li jiġu evitati kwalunkwe effetti li jmorru kontra l-irwol edukattiv importanti ta' l-isport;

57.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tidentifika l-aħjar prattiki fil-ġlieda kontra l-fastidji sesswali u l-abbużi fl-isport; iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jadottaw miżuri ta' prevenzjoni u ta' eliminazzjoni kif ukoll jiżviluppaw kampanji ta' tqajjim ta' kuxjenza dwar l-istrumenti ta' azzjoni legali li huma disponibbli, filwaqt li jitqiesu l-għadd kbir ħafna ta' riżoluzzjonijiet dwar dan is-suġġett, l-aktar ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa ta' Marzu 2000 dwar il-prevenzjoni ta' fastidji sesswali u l-abbuż min-nisa, miż-żgħażagħ u mittfal fl-isport (Riżoluzzjoni ta' Bratislava) u r-riżoluzzjoni msemmija hawn fuq tal-5 ta' Ġunju 2003;

58.

Jistieden lill-Istati Membri sabiex jiggarantixxu opportunitajiet u trattament indaqs għall-irġiel u għannisa fl-aċċess għat-taħriġ u meta jsegwu karriera fl-isport;

59.

Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet kompetenti biex jieħdu passi sabiex iqajmu l-kuxjenza fost dawk kollha li jaħdmu fil-qasam ta' l-isport (klabbs, federazzjonijiet, eċċ) dwar l-importanza li l-perspettiva tal-ġeneru tiddaħħal fid-deċiżjonijiet kollha u fl-azzjonijiet kollha mnedija minnhom, u dwar il-ħtieġa li meta jkunu qed jitħejjew attivitajiet, fost l-objettivi tagħhom tiddaħħal l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa;

60.

Jenfasizza l-importanza ta' l-eżerċizzju fiżiku biex tkun ikkontrollata l-obeżità u jiġu megħluba drawwiet ta' stil ta' ħajja li m'humiex tajbin għas-saħħa, b'hekk ikun ta' benefiċċju kbir għas-saħħa ta' kull individwu, madanakollu jesprimi tħassib, li iktar sigħat ta' xogħol u l-kundizzjonijiet ta' llum tax-xogħol b'mod ġenerali, mhux qed iħallu lill-ħaddiema jagħmlu eżerċizzji fiżiċi regolari u jsiru iktar involuti fl-isports;

61.

Jirrikonoxxi li l-isports huwa settur li joħloq l-impjiegi u li oqsma oħra, bħall-edukazzjoni, il-mediċina, il-media u l-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni ta' tagħmir u prodotti speċjalizzati, huma marbuta direttament ma' dan is-settur;

62.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri, lill-Kunsill ta' l-Ewropa u lill-Kumitat Olimpiku Internazzjonali.


(1)  ĠU C 200, 30.6.1997, p 252.

(2)  ĠU C 68 E, 18.3.2004, p.605.

(3)  Testi Adottati, P6_TA(2007)0100.

(4)  ĠU C 33 E, 9.2.2006, p.590.

P6_TA(2007)0504

L-Istrateġija Tematika għall-Ħarsien tal-Ħamrija

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar l-Istrateġija Tematika għallĦarsien tal-Ħamrija (2006/2293(INI))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Strateġija Tematika għall-Ħarsien tal-Ħamrija” (COM(2006)0231) u l-Evalwazzjoni ta' l-Impatt ta' l-Istrateġija Tematika għall-Ħarsien tal-Ħamrija (SEC(2006)0620),

wara li kkunsidra s-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali tal-Komunità (EAP) (1),

wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġijka, il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ġlieda kontra d-Deżertifikazzjoni, il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima (UNFCCC) u l-Protokoll ta' Kyoto fir-rigward tal-konnessjonijiet diretti u indiretti tagħhom malfunzjonijiet tal-ħamrija u l-ħarsien tal-ħamrija,

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Novembru 2003 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Lejn Strateġija Tematika għall-Ħarsien tal-Ħamrija” (2),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel u lopinjoni tal-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali (A6-0411/2007),

A.

billi l-ħamrija hija komponent ewlieni ta' l-ambjent ġeografiku, hija l-ħolqa li tgħaqqad l-art (il-litosfera), l-arja (l-atmosfera) u l-ilma (l-idrosfera) u hija l-bażi għal funzjonijiet essenzjali għall-ħajja fid-dinja; billi diversi linji politiċi Komunitarji għandhom l-għan li jipproteġu dawn il-funzjonijiet u l-evalwazzjoni ta' impatt mill-Kummissjoni turi li, minkejja dawn il-linji politiċi, il-qerda, l-erożjoni u d-degradazzjoni talħamrija qed jiżdiedu, filwaqt li l-isforzi maħsuba sabiex jiġu rkuprati l-fertilità u l-funzjonijiet produttivi tal-ħamrija mhumiex qed jilħqu l-effetti mixtieqa, u qed iwasslu għal impatt li qed jikber fuq oqsma ambjentali oħrajn, kif ukoll fuq is-saħħa tal-bniedem u ta' l-annimali,

B.

billi l-ħarsien globali tal-ħamrija u tal-funzjonijiet ambjentali, ekonomiċi, soċjali, ekoloġiċi u kulturali tagħha huwa prekundizzjoni biex jiġu indirizzati l-isfidi ambjentali internazzjonali ewlenin, bħall-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima u l-adattament għaliha, is-salvagwardja ta' ilma suffiċjenti u nadif, il-ġlieda sabiex ma jkomplux jitbaxxew il-livelli ta' l-ilma ta' taħt l-art, il-prevenzjoni ta' diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem, il-ħarsien tal-bijodiversità u l-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni, il-formazzjoni ta' l-isteppa u d-deforestazzjoni, kif ukoll azzjonijiet maħsuba għall-prevenzjoni tat-tniġġis tal-ħamrija u għat-twaqqif tal-proċessi li jwasslu għad-degradazzjoni jew għall-qerda sħiħa tal-ħamrija,

C.

billi l-istruttura u l-karatteristiċi tal-ħamrija huma r-riżultat ta' proċess ta' formazzjoni tal-ħamrija u ta' proċessi ġeomorfoloġiċi u ġeoloġiċi li jieħdu eluf ta' snin, u għalhekk jagħmluha riżors li ma jiġġeddidx; billi, għalhekk, il-prevenzjoni ta' kwalunkwe tip ta' ħsara lis-saffi tal-ħamrija (erożjoni, qerda, degradazzjoni, imluħa, eċċ.) u l-kontaminazzjoni tal-ħamrija hija ħafna iżjed effiċjenti f'sens ta' nfiq mill-irkupru tal-funzjonijiet tagħha,

D.

billi l-inizjattivi nazzjonali volontarji u l-miżuri nazzjonali eżistenti huma importanti sabiex jintlaħaq lobjettiv ta' ħarsien akbar tal-ħamrija,

1.

Jilqa' b'sodisfazzjon l-istrateġija tematika tal-Kummissjoni għall-ħarsien tal-ħamrija, li ssegwi l-komunikazzjoni tagħha ta' l-2002 dwar is-suġġett (COM(2002)0179) li turi biċ-ċar il-ħtieġa ta' miżuri ta' ħarsien effettiv u produttiv tal-ħamrija fl-Istati Membri ta' l-UE, u l-proposta biex tkun adottata direttiva ta' qafas dwar il-ħarsien tal-ħamrija;

2.

Jinnota li d-degradazzjoni tal-ħamrija għandha kawżi u impatt lokali u reġjonali, u li l-effetti transkonfinali iżolati huma kkawżati minn fatturi ġeomorfoloġiċi reġjonali u għalhekk jirrikjedu miżuri intergovernattivi;

3.

Jirrimarka li l-attivitajiet tal-bniedem jaffettwaw il-funzjonijiet u l-użu tal-ħamrija b'diversi modi u li strateġija Komunitarja għalhekk trid tgħin biex tħares dawk l-artijiet fejn tista' tiġi pprattika l-biedja li l-aktar jinsabu mhedda, pereżempju b'konnessjoni ma' tibdil fl-użu ta' l-art, zoni industrijali kontaminati, l-impermeabilità (sealing) tal-ħamrija u l-erożjoni;

4.

Huwa mħasseb dwar il-konsegwenzi tad-degradazzjoni tal-ħamrija, kemm naturali u kemm bħala riżultat ta' l-attività tal-bniedem; jenfasizza l-ħtieġa ta' strateġija Ewropea biex tidentifika u tirrimedja l-problemi marbuta mad-degradazzjoni tal-ħamrija;

5.

Jemmen bis-sħiħ li d-diversità enormi ta' tipi ta' ħamrija (320, b'għadd kbir ta' sottotipi) toħloq ilħtieġa li, minbarra strateġiji nazzjonali minn isfel għal fuq, ikun hemm strateġija Ewropea bbażata fuq ilprevenzjoni, l-għarfien pubbliku, l-informazzjoni u l-identifikazzjoni taz-zoni ta' riskju sabiex din il-problema tiġi ffaċċjata fuq livell Ewropew; jistieden lill-Istati Membri li m'għandhomx leġiżlazzjoni speċifika fil-qasam tal-ħarsien tal-ħamrija biex jiffaċċjaw ir-responsabilità tagħhom f'dan il-qasam, filwaqt li jqisu wkoll ir-responsabilitajiet tas-sidien; iqis, b'mod partikulari, li l-awtoritajiet reġjonali u lokali għandu jkollhom irwol ewlieni fit-tfassil ta' l-għanijiet u tal-pjani għall-ħarsien tal-ħamrija;

6.

Huwa tal-fehma li t-tisħiħ ta' l-istrateġija tematika huwa meħtieġ għall-Istati Membri kollha, u li ddinamika tat-twettiq ta' din l-istrateġija tiżdied b'mod kunsiderevoli jekk jiżdiedu miżuri ta' għajnuna finanzjarja fil-qafas tar-riżorsi ta' l-approprjazzjonijiet baġitarji disponibbli għar-reġjuni ta' koeżjoni;

7.

Jinnota li l-ħamrija hi riżors komuni; jenfasizza li filwaqt li l-ilma, l-arja u l-bijodiversità jgawdu minn leġiżlazzjoni Komunitarja speċifika, il-ħamrija, li hija fattur kruċjali fil-produzzjoni sostenibbli fuq perjodu ta' żmien fit-tul ta' l-ikel, ta' l-għalf, tal-fibri u, iktar u iktar spiss, tal-bijomassa, ma tgawdix minn leġiżlazzjoni ta' dan it-tip;

8.

Jenfasizza li, f'konformità mal-prinċipji ta' leġiżlazzjoni aħjar, direttiva ta' qafas ta' l-UE hija ġġustifikata bis-sħiħ billi l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti ta' l-UE, li l-ewwel għandha tiġi supplimentata, u ta' lgħażliet volontarji bbażati fuq it-trasferiment ta' tagħrif speċjalizzat għadhom jikxfu nuqqasijiet fil-ħarsien tal-ħamrija;

9.

Jitlob li regoli ġodda Ewropej, jekk ikunu għadhom ikkunsidrati neċessarji, jitqiesu biss fuq il-bażi ta' miżuri bħal dawn, u li f'dak il-każ jiġu stipulati standards li jorbtu rigward it-titjib;

10.

Jaqbel mal-Kummissjoni li hemm il-ħtieġa għal direttiva ta' qafas dwar il-ħarsien tal-ħamrija, minħabba l-irwol importanti tal-ħamrija biex jiġu indirizzati sfidi internazzjonali bħat-tnaqqis fil-produttività tal-ħamrija, fis-servizzi ta' ekosistemi u fil-bijodiversità, ikkawżati mid-deforestazzjoni, it-tnaqqis fil-kwalità ta' l-ilma, il-formazzjoni ta' l-isteppa, l-erożjoni kontinwa tal-ħamrija, l-għargħar rikorrenti u ċ-ċedimenti ta' mases ta' art, u biex tkun żgurata produzzjoni ta' l-ikel suffiċjenti u bla periklu;

11.

Jemmen li d-direttiva ta' qafas hija miżura adegwata għall-ħarsien tal-ħamrija, li tqis kif xieraq ilprinċipju tas-sussidjarjetà (l-Artikolu 5, it-tieni paragrafu tat-Trattat KE), u hija suġġetta għall-proporzjonalità (l-Artikolu 5, it-tielet paragrafu tat-Trattat KE), u tista' tippermetti lill-Istati Membri li għadhom m'għamlux hekk li jiżviluppaw politiki dwar il-ħamrija mingħajr ma joħolqu tgħawwiġ fil-kompetizzjoni; jemmen li ddirettiva ta' qafas għandha tirrikonoxxi l-leġiżlazzjoni nazzjonali u Komunitarja li diġà teżisti u m'għandhiex iżżid piżijiet amministrattivi bla bżonn fuq l-Istati Membri, fuq l-awtoritajiet reġjonali u lokali, u fuq issidien ta' l-art;

12.

Jirrimarka li l-livell għoli ta' diversità tal-ħamrija, l-oqsma bi problemi differenti li jiddependu mirreġjun u l-pjanijiet dettaljati nazzjonali eżistenti dwar il-ħarsien tal-ħamrija jridu jitqiesu billi jkun żgurat li l-Istati Membri jżommu livell konsiderevoli ta' flessibilità meta jfasslu l-qafas leġiżlattiv; jenfasizza li l-ħamrija hi qasam ta' politika li, minħabba d-diversità kbira tiegħu, jeħtieġ soluzzjonijiet mfassla speċifikament li hemm bżonn ikunu żviluppati fuq livelli lokali u reġjonali;

13.

Jikkonkludi li tinħtieġ demarkazzjoni ċara bejn din id-direttiva u standards leġiżlattivi Ewropej oħrajn relatati mal-ħarsien tal-ħamrija sabiex tkun evitata d-duplikazzjoni regolatorja;

Sinerġija ma' politiki Komunitarji oħrajn

14.

Jipproponi li jsiru evalwazzjoni u analiżi fil-fond tad-direttivi li diġà ġew introdotti fl-Unjoni Ewropea, bħad-Direttiva dwar l-Ilma ta' Taħt l-Art u d-Direttiva dwar in-Nitrati, u li jiġi evalwat u analizzat sa liema punt l-Istati Membri qed jilħqu l-kriterji ta' kundizzjonalità applikabbli għall-bdiewa; iqis li, fuq il-bażi ta' din l-analiżi, jistgħu jitfasslu miżuri li jorbtu, jekk dan ikun meħtieġ, sabiex jippromwovu l-kwalità talħamrija; jinnota li se jkun possibbli wkoll, fuq il-bażi ta' din l-analiżi, li jsir skambju ta' informazzjoni fi ħdan l-UE sabiex tiġi promossa l-kwalità tal-ħamrija;

15.

Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina l-implimentazzjoni fl-Istati Membri tad-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-ħarsien tal-ħamrija li huma f'leġiżlazzjoni Komunitarja oħra dwar l-arja, l-ilma, l-iskart, il-bidla fil-klima, il-bijodiversità, id-deżertifikazzjoni, l-agrikoltura, l-enerġija, il-prodotti, l-industrija, it-trasport u liżvilupp reġjonali, u biex, qabel tmiem l-2008, tirrapporta lill-Parlament Ewropew dwar kif din il-leġiżlazzjoni tista' tintuża aħjar sabiex titħares aktar il-ħamrija;

16.

Jappoġġja l-fehma tal-Kummissjoni li l-kundizzjonijiet tal-ħamrija għandhom jittejbu f'bosta reġjuni Ewropej, iżda jemmen li l-Kummissjoni għandha tagħmel sforzi akbar biex tiggarantixxi konsistenza malleġiżlazzjoni attwali;

17.

Jenfasizza l-ħtieġa li wieħed jevita d-duplikar, il-kontradizzjonijiet u l-inkonsistenzi rigward ir-regoli eżistenti ta' l-UE;

18.

Jappoġġja lill-Kummissjoni fl-azzjonijiet u l-iskedi tagħha fir-reviżjoni tad-Direttivi dwar is-Sewage Sludge u dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll Integrati tat-Tniġġis u fl-evalwazzjoni ta' sinerġiji possibbli bejn il-miżuri għall-ħarsien tal-ħamrija u l-miżuri li jaqgħu inter alia taħt id-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma; barra minn hekk jistieden lill-Kummissjoni biex tevalwa s-sinerġiji possibbli mad-Direttiva dwar l-Iskart;

19.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa kemm jista' jkun malajr direttiva dwar l-immaniġġjar sod tal-bijoskart bil-għan li jitnaqqas l-ammont ta' bijoskart li jintefa' fil-miżbliet jew li jinħaraq fl-inċineratur u biex minflok tippromwovi l-produzzjoni tal-kompost u tal-bijogass; jirrimarka li l-kompost u r-residwi ttrattati mill-produzzjoni tal-bijogass li jkunu ta' kwalità xierqa jistgħu jappoġġjaw bil-kbir il-preservazzjoni u żżieda tal-materja organika fil-ħamrija;

Bidla fil-klima

20.

Jirrikonoxxi li bidla fl-użu tal-ħamrija tista' tirriżulta f'żieda fit-trażżin tal-karbonju jew f'żieda flemissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, pereżempju fil-każ tad-deforestazzjoni, jew meta jitnixxfu artijiet tal-pît b'riżultat ta' fitotisqija jew tisqija bl-ilma mhux xierqa, jew meta jibdew jinħaddmu l-artijiet bil-ħaxix permanenti jew minħabba l-ħrit ħażin ta' ġnub l-għoljiet; jirrikonoxxi li mhux biss l-użu tal-ħamrija għandu impatt qawwi fuq il-bidla fil-klima, iżda li l-istess bidla fil-klima tista' tirriżulta f'degradazzjoni jew erożjoni kbira tal-ħamrija;

21.

Jirrikonoxxi li l-bidla fil-klima, permezz ta' tibdiliet fit-temperaturi u fix-xita, jista' jkollha impatti kbar fuq iċ-ċikli bijoġeokimiċi fil-ħamrija li jaffettwaw il-fertilità tal-ħamrija; jirrikonoxxi wkoll li, fi klima li qed tinbidel, b'mod speċjali l-bidliet fin-nutrijenti tal-ħamrija u fil-bilanċi ta' l-ilma u l-effett tagħhom fuq ilproduzzjoni ta' l-ikel, fuq it-trasport ta' nutrijenti u ta' sustanzi li jniġġsu u fuq id-disponibilità ta' l-ilma, jeħtieġu aktar attenzjoni;

22.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tqis miżuri, li jinkludu taxxa minima komuni, pereżempju, fuq it-telf ta' karbonju; dawn it-taxxi jridu jinġabru fuq livell nazzjonali u d-dħul minnhom irid jintuża sabiex tiġi solvuta l-problema tat-tniġġis li tipprovdi l-bażi għat-taxxa, pereżempju, sabiex jiġu żviluppati sistemi li jinvolvu t-trażżin tal-karbonju;

23.

Iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex iqisu l-importanza ta' l-irwol tal-politiki dwar il-ħamrija kemm fil-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima u kemm fl-adattament għall-impatti tal-bidla fil-klima fin-negozjati tagħhom dwar reġim li jkun applikabbli wara l-2012 taħt il-UNFCCC;

24.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi iżjed riċerka dwar l-irwol tal-ħamrija fit-tkabbir tal-kapaċità taż-żamma ta' l-ilma u fil-ġlieda sabiex il-livelli ta' l-ilma ta' taħt l-art ma jkomplux jitbaxxew, fil-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima u fl-adattament għaliha, u biex tidentifika l-aqwa prattiki possibbli dwar miżuri li jżidu t-trażżin tal-karbonju fil-ħamrija, u biex tgħarraf lill-Parlament Ewropew dwar dan qabel tmiem l- 2009, meta studju tal-Kummissjoni li għadu għaddej ikun laħaq ta xi riżultati;

Agrikoltura

25.

Jinnota li art agrikola produttiva hija riżors dinji dejjem aktar skars u li dan jeħtieġ prattiki agrikoli sostenibbli li jippreservaw il-kwalitajiet siewja tal-ħamrija;

26.

Jirrikonoxxi li prattiki agrikoli mhux sostenibbli jista' jkollhom effetti ħżiena ħafna fuq il-ħamrija u fuq l-ilmijiet li jinsabu 'l bogħod mis-sors minħabba n-nuqqas ta' ħarsien tal-bilanċi bijoġeokimiċi sensittivi u tal-bijodiversità tal-ħamrija;

27.

Jirrimarka li l-agrikoltura u l-forestrija għandhom irwol kruċjali fiż-żamma tal-kwalità tal-ħamrija u biex il-ħamrija tingħata ħajja mill-ġdid, u li hemm ħafna interess proprju min-naħa ta' dawk involuti filbiedja u fil-forestrija li jżommu l-art tagħhom f'kundizzjoni tajba bħala bażi ta' produzzjoni; jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li tiġi evitata l-impermeabilità permanenti tal-ħamrija li għandha valur ekoloġiku jew produttiv għoli, u li l-ħamrija ma titħalliex tinkesa b'uċuħ artifiċjali minħabba żvilupp urban u infrastrutturi oħra, b'mod speċjali dik li tinsab f'zoni bħall-pjanuri tax-xmajjar, art fertili tal-biedja u zoni kostali; jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi kollha mil-livell lokali sal-livell Komunitarju sabiex jagħtu attenzjoni partikulari lil din ta' l-aħħar, li tinsab taħt pressoni qawwija minħabba l-attivitajiet tal-bniedem;

28.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tistabbilixxi prijoritajiet dwar kif l-art ta' l-Ewropa għandha tintuża biex il-ħamrija tiġi protetta bl-aħjar mod possibbli u sabiex tinħoloq bażi għal livelli għolja ta' bijodiversità u ta' trażżin ta' karbonju; barra mit-trażżin fil-ħamrija, għandu jkun żgurat li jkunu inklużi wkoll l-imsaġar, lilqugħ mir-riħ (shelter belts) u, mhux l-anqas, l-agroforestrija;

29.

Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi katalogu ta' prattiki agrikoli u ta' l-effetti differenti tagħhom fuq il-ħamrija, sabiex l-aqwa prattiki agrotekniċi jkunu jistgħu jiġu promossi b'mod konformi mal-karatteristiċi tal-biedja u tal-benefiċċji tagħha għall-ħamrija u għall-ambjent f'sens iktar wiesa';

30.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi eżempji ta' prattiki agrikoli sostenibbli li jaħdmu favur ilkonservazzjoni tal-ħamrija;

Bijodiversità

31.

Iqis li hu kruċjali li jiġi applikat il-prinċipju ta' prekawzjoni u li jiġi żgurat li s-Sitt EAP u l-leġiżlazzjoni ambjentali ta' l-UE bħad-Direttiva dwar l-Ambjent Naturali u l-Għasafar u d-Direttiva Qafas dwar l- Ilma jkunu rrispettati bis-sħiħ; jemmen ukoll li, fejn meħtieġ, il-politiki tal-Komunità għandhom jiġu riveduti, sabiex ikun hemm prevenzjoni aħjar tat-tnaqqis fil-bijodiversità;

Riċerka

32.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippromwovi iżjed riċerka fuq l-irwol tal-ħamrija fil-ħarsien tal-bijodiversità u tal-bijodiversità tal-ħamrija, fl-oqsma tal-proċessi li fuqhom huma msejsa l-funzjonijiet tal-ħamrija, it-tibdiliet fl-ispazji u temporali fil-proċessi tal-ħamrija, il-kawżi ekoloġiċi, ekonomiċi u soċjali tat-theddidiet lill-ħamrija, il-fatturi li jinfluwenzaw l-irwoli utilitarji tal-ħamrija u proċeduri u teknoloġiji operazzjonali għall-ħarsien u r-restawrazzjoni tal-ħamrija. Fil-proposta għas-Seba' Programm ta' Qafas għar-Riċerka (2007-2013) (3), li jkopri r-riċerka fil-funzjonijiet tal-ħamrija bħala parti mill-oqsma prijoritarji dwar “l-Ambjent” u “l-Ikel, l-Agrikoltura u l-Bijoteknoloġija”, hemm l-ewwel passi lejn din id-direzzjoni;

Deżertifikazzjoni u formazzjoni ta' l-isteppa

33.

Iqis li l-proċess li qed imur għall-agħar ta' deżertifikazzjoni u ta' formazzjoni ta' l-isteppa li qed jaffettwa diversi reġjuni fl-Unjoni huwa riżultat ta' pressjoni sinifikanti tal-bniedem, ikkawżat mid-deforestazzjoni ta' zoni kbar u t-tinxif eċċessiv ta' l-artijiet bil-ħaxix, u li l-konsegwenzi soċjo-ekonomiċi u l-impatt tiegħu fuq l-ambjent naturali għadhom ma ġewx riflessi b'mod xieraq jew indirizzati b'kuxjenza suffiċjenti f'ċerti korpi Komunitarji; jirrikonoxxi l-ħtieġa għal aktar riċerka u kuxjenza madwar il-Komunità;

34.

Jirrimarka, f'dan ir-rigward, li 14-il Stat Membru huma affettwati mid-deżertifikazzjoni, u li t-13 loħra, anke jekk mhumiex fil-fatt affettwati, huma suġġetti għal pressjonijiet ambjentali reġjonali jew lokali bħal ma huma l-erożjoni jew it-tmelliħ;

35.

Iqis li d-direttiva ta' qafas għandha ssaħħaħ bil-kbir l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ġlieda Kontra d-Deżertifikazzjoni u għandha ssaħħaħ l-isforzi fil-prevenzjoni u fil-mitigazzjoni tad-deżertifikazzjoni u l-formazzjoni ta' l-isteppa fil-pajjiżi milqutin ta' l-Unjoni Ewropea; jemmen li lgħerf u l-kompetenzi miġbura fil-kuntest ta' l-Istrateġija Tematika għall-Ħamrija għandhom ikunu trasferiti u maqsuma mal-pajjiżi tat-Tielet Dinja li huma milquta mid-deżertifikazzjoni;

36.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tressaq komunikazzjoni dwar id-deżertifikazzjoni u l-formazzjoni ta' listeppa, l-ewwel fl-UE u mbagħad mad-dinja kollha, li jkun fiha deskrizzjoni preċiża tar-reġjuni milquta jew li aktarx se jiġu milquta mill-proċess ta' deżertifikazzjoni u l-formazzjoni ta' l-isteppa, flimkien ma' analiżi ddettaljata tal-kawżi u l-effetti soċjo-ekonomiċi fuq ir-reġjuni, u li tidentifika l-azzjonijiet Komunitarji adegwati li jgħinu biex jiġu limitati l-effetti negattivi ta' dawn il-proċessi;

Kontaminazzjoni

37.

Iqis li l-prevenzjoni tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija hija importanti ħafna biex jiġu ppreservati lkaratteristiċi fiżiċi u kimiċi tal-ħamrija kif ukoll il-kwalità tal-ħamrija u biex jiġi żgurat il-ħarsien ta' elementi oħra ta' l-ambjent naturali, u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-leġiżlazzjoni Komunitarja preżenti u tal-ġejjieni tkun konformi ma' dan l-objettiv;

38.

Jemmen li hemm bżonn ta' approċċ sistematiku għall-identifikazzjoni tas-siti kontaminati, li jkun ibbażat fuq il-monitoraġġ ta' parametri oġġettivi u fuq lista komuni ta' attivitajiet, ħalli tinġabar l-informazzjoni meħtieġa u jiġu stabbiliti bażijiet ta' dejta biex ikunu mmaniġġjati l-effetti tal-kontaminazzjoni talħamrija, u b'hekk jingħata sinjal lill-operaturi ekonomiċi sabiex dawn jieħdu miżuri preventivi u effettivi bil-għan li jevitaw il-kontaminazzjoni fil-ġejjieni;

39.

Jenfasizza li, sabiex tintlaħaq soluzzjoni xierqa u pproporzjonata għall-problema, il-proċedura għallidentifikazzjoni ta' art kontaminata trid tkun bil-kundizzjoni ta' l-eżistenza ta' suspett ta' riskju (approċċ ibbażat fuq ir-riskju);

40.

Jenfasizza li, flimkien mad-diversi proċeduri ta' rimedjazzjoni bħalma huma d-dikontaminazzjoni u listabbilizzazzjoni, għandhom jiġu inklużi possibilitajiet oħra, bħalma huma miżuri adegwati ta' ħarsien u limitazzjoni jew ir-rikors għal proċessi naturali ta' tnaqqis ta' sustanzi li jniġġsu;

41.

Jappoġġja l-Kummissjoni fl-approċċ tagħha biex iżżid l-għarfien pubbliku dwar is-siti kontaminati jew is-siti li jistgħu jiġu mhedda b'kontaminazzjoni u biex iżżid it-trasparenza fit-tranżazzjonijiet ta' l-art ibbażati fuq pjanijiet lokali ta' żvilupp ta' l-art, b'mod partikulari permezz tat-twaqqif tar-rapport dwar listejtus tal-ħamrija u speċjalment għall-inħawi fejn twettqu jew qed jitwettqu attivitajiet li għandhom ilpotenzjal li jikkawżaw tniġġis;

42.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien ta' pjattaforma madwar l-Ewropa għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri peress li dan jippromwovi t-trasferiment ta' tagħrif speċjalizzat u jista' jwitti t-triq għal sinerġiji; iħeġġeġ li, meta jitqiesu s-sistemi eżistenti fl-Istati Membri, sabiex ikun hemm ħolqien volontarju ta' pjattaforma bħal din bħala parti minn strateġija ta' l-UE għall-ħarsien tal-ħamrija, approċċ prammatiku għandu jkun fil-mira sempliċement għal raġunijiet ta' spejjeż;

43.

Jenfasizza li l-ħtiġijiet ta' rrappurtar u dokumentazzjoni stipulati fid-direttiva ta' qafas iridu jkunu ristretti għal dak li huwa strettament meħtieġ sabiex ma jiġix impost piż eċċessiv fuq l-irħula, il-muniċipalitajiet u r-reġjuni; b'mod partikulari, l-Istati Membri jeħtieġu li jkunu kapaċi jużaw is-sistemi ta' rrappurtar tagħhom stess;

Monitoraġġ, impatti tad-diżastri naturali, taħriġ u edukazzjoni

44.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-ħarsien tal-ħamrija u r-rabtiet tagħha mal-bidla fil-klima, ilbijodiversità, id-deforestazzjoni, it-tnixxif ta' l-art, id-deżertifikazzjoni, il-formazzjoni ta' l-isteppa, il-livelli li qed jitbaxxew ta' l-ilma ta' taħt l-art, l-aċidifikazzjoni, l-erożjoni u r-riskji li kibru bħala riżultat ta' diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem, ikunu indirizzati fil-Monitoraġġ Globali għall-Ambjent u s-Sigurtà (GMES) u fl-INSPIRE bħala kwistjoni ta' prijorità;

45.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi iżjed riċerka dwar ir-riskju li kiber ta' l-għargħar u taċċedimenti ta' mases ta' art li jirriżultaw mit-telf ta' porożità u mill-inżul (subsidence) tal-ħamrija, u dwar limpatti li kibru ta' l-għargħar, taċ-ċedimenti ta' mases ta' art u ta' l-attività sismika kkaġunati minn żieda fiddensità tal-popolazzjoni u fl-attivitajiet fiz-zoni ta' max-xtut, fil-baċini tax-xmajjar u fl-inħawi ta' madwar ilvulkani u f'inħawi fejn hemm emissjonijiet tad-CO2 u tad-SO2 fuq skala kbira, u biex tidentifika l-aqwa prattiki biex jiġu indirizzati dawn ir-riskji li żdiedu;

46.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi l-inizjattiva u biex tiżviluppa skemi sabiex tinkoraġġixxi ttrasferiment ta' tagħrif speċjalizzat marbut ma' l-aħjar prattika skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-ħarsien tal-ħamrija;

47.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tidentifika metodi aktar strutturali sabiex ittejjeb it-taħriġ u l-edukazzjoni fl-Unjoni Ewropea dwar il-klassifikazzjoni, it-teħid ta' kampjuni u l-monitoraġġ tal-ħamrija u l-aqwa prattiki possibbli dwar il-ħarsien tal-ħamrija, l-iskambju ta' informazzjoni u l-aħjar prattika, it-tkabbir ta' lgħerf dwar l-importanza u l-ħtieġa tal-ħarsien tal-ħamrija u wkoll il-promozzjoni ta' l-aqwa prattiki agrotekniċi fil-biedja bil-għan li tiġi rkuprata l-funzjoni produttiva tal-ħamrija;

*

* *

48.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri.


(1)  ĠU L242 10.9.2002, p. 1.

(2)  ĠU C 87 E, 7.4.2004, p. 395.

(3)  Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm ta' Qafas tal-Komunita Ewropea għar-Riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 412, 30.12.2006, p.1).

P6_TA(2007)0505

Emenda tad-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fi ħdan l-iskema għall-iskambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-Komunità ***I

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi lattivitajiet ta' l-avjazzjoni fi ħdan l-iskema għall-iskambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-Komunità (COM(2006)0818 — C6-0011/2007 — 2006/0304(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0818),

wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0011/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel u lopinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0402/2007),

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.

Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda lproposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

P6_TC1-COD(2006)0304

Pożizzjoni tal-parlament ewropew adottata fl-ewwel qari fit-13 ta' Novembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-direttiva 2008/.../ke tal-parlament ewropew u tal-kunsill li temenda d-direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fi ħdan l-skema għall-iskambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-komunità

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta tal-Kummissjoni ║,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-Komunità ║ (4) stabbiliet skema għall-iskambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-Komunità sabiex tippromwovi tnaqqis fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra b'mod effettiv fl-ispiża u ekonomikament effiċjenti.

(2)

L-għan aħħari tal-Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima, li kienet approvata f'isem il-Komunità bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/69/KE tal-15 ta' Diċembru 1993 li tirrigwarda lkonklużjoni tal-Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima (5), huwa li tinkiseb stabbilizzazzjoni fil-konċentrazzjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra fl-atmosfera fuq livell li jipprevjieni indħil perikoluż antropoġeniku fis-sistema tal-klima. Il-Komunità stqarret diversi drabi li, sabiex jintlaħaq dan il-għan, iż-żieda globali annwali fit-temperatura medja tal-wiċċ ma għandhiex taqbeż illivelli preindustrijali b'aktar minn 2°C. Riċerka u xogħol xjentifiċi ta' dan l-aħħar jindikaw li sabiex tintlaħaq din il-mira ta' temperatura fit-tul jeħtieġ li l-emissjonijiet globali ta' gassijiet b'effett ta' serra jilħqu l-quċċata fi żmien għoxrin sena u dan ikun segwit minn tnaqqis sostanzjali ta' mill-anqas 15 % u forsi wkoll ta' 50 % meta mqabbel ma' livelli ta' l-1990. Il-livelli ta' tnaqqisiet ikkwantifikati li l-Istati għandhom jaslu għalihom mill-2013 sabiex jintlaħaq l-għan ta' l-istabbilizzazzjoni tal-konċentrazzjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra għadhom ma ġewx iffissati fil-proċess internazzjonali tal-bidla filklima. Għalkemm din id-Direttiva għandha tkun konsistenti mal-kontribut ta' l-UE lejn il-mira tattemperatura fil-medda t-twila, il-metodi u l-bażi ta' l-allokazzjoni ta' kwoti lill-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru skond din id-Direttiva wara dik id-data għandhom jinżammu taħt reviżjoni fid-dawl ta' żviluppi xjentifiċi u ta' żviluppi politiċi fuq livell internazzjonali.

(3)

Il-Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima tesiġi li l-partijiiet jifformulaw u jimplimentaw programmi nazzjonali u, fejn jixraq reġjonali, b'miżuri biex tittaffa l-bidla fil-klima.

(4)

Il-Protokoll ta' Kyoto, li ġie approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/358/KE tal-25 ta' April 2002 firrigward ta' l-approvazzjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll ta' Kyoto fil-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla fil-Klima u tat-twettiq konġunt ta' l-obbligi tiegħu (6), jeħtieġ li lpajjiżi żviluppati jsegwu l-limitazzjoni jew it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra millavjazzjoni mhux ikkontrollati bil-Protokoll ta' Montreal, li jopera permezz ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' l-Avjazzjoni Ċivili (ICAO).

(5)

Għalkemm il-Komunità mhijiex Parti kontraenti għall-Konvenzjoni ta' Chicago ta' l-1944, l-Istati Membri kollha huma Partijiet kontraenti għal dik il-Konvenzjoni kif ukoll membri ta' l-ICAO, u jissoktaw fl-appoġġ tagħhom għax-xogħol fl-iżvilupp ta' strumenti bbażati fuq is-suq u jaħdmu ma stati oħrajn fuq livell globali. Fis-sitt laqgħa tal-Kumitat ICAO dwar il-Protezzjoni ta' l-Ambjent mill-Avjazzjoni fl-2004, ġie miftiehem li sistema ta' skambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet speċifiċi ma' lavjazzjoni bbażata fuq strument legali ġdid taħt l-awspiċi ta' l-ICAO deher mhux attraenti biżżejjed biex ma jiġix segwit. Madankollu, ir-Riżoluzzjoni 35-5 ta' l-Assemblea ICAO m'approvax strument ġdid legali iżda minflok tapprova “ l-iżvilupp ulterjuri ta' sistema ta' skambju miftuħ ta' kwoti ta' lemissjonijiet għall-avjazzjoni internazzjonali ” u l-possibilità li l-Istati, jinkorporaw emissjonijiet minn avjazzjoni internazzjonali fl-iskemi tagħhom ta' skambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet.

(6)

Is-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali tal-Komunità stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) ipprovda li l-Komunità tidentifika u tistabblixxi ażżjonijiet speċifiċi sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-avjazzjoni, fil-każ li ebda azzjoni bħal din tkun ġiet miftiehma fi ħdan l-ICAO sa l-2002. Fil-konklużjonijiet tiegħu ta' Ottubru 2002, Diċembru 2003 u Ottubru 2004, il-Kunsill kemm-il darba sejjaħ lill-Kummissjoni sabiex tipproponi azzjoni li tnaqqas l-impatt tal-bidla fil-klima mit-trasport internazzjonali bl-ajru.

(7)

Il-politiki u l-miżuri għandhom jiġu implimentati fil-livell ta' l-Istati Membri u tal-Komunità fis-setturi kollha ta' l-ekonomija Komunitarja, u mhux biss fi ħdan is-setturi ta' l-industrija u ta' l-enerġija, sabiex jiġi ġġenerat it-tnaqqis sostanzjali meħtieġ fl-emissjonijiet. Jekk l-impatt fuq il-bidla fil-klima mis-settur ta' l-avjazzjoni jissokta bir-rata li għaddej biha bħalissa, dan ipatti b'mod negattiv sinifikanti għattnaqqis li sar mis-setturi l-oħra sabiex tiġi miġġielda l-bidla fil-klima.

(8)

Sabiex tgħin fit-tnaqqis ta' l-emissjonijiet mill-inġenji ta' l-ajru, il-Kummissjoni għandha tagħmel studju tal-fattibilità sa l-2009 dwar il-possibilità li jiġu stipulati standards ta' emissjonijiet għallmagni ta' l-inġenji ta' l-ajru.

(9)

Fil-komunikazzjoni tagħha tas-27 ta' Settembru 2005 (8) il-Kummissjoni adottat strateġija dwar ittnaqqis ta' l-impatt ta' l-avjazzjoni fuq il-klima. Bħala parti minn pakkett ta' miżuri komprensivi, listrateġija ppproponiet l-inklużjoni ta' l-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja għall-iskambju ta' kwoti ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u pprovdiet għall-ħolqien ta' grupp ta' ħidma magħmul minn bosta partijiet interessati dwar l-avjazzjoni bħala parti mit-tieni fażi tal-Programm Ewropew dwar il-Bidla fil-Klima biex jikkunsidraw mezzi kif tista' tiġi mdaħħla l-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja. Fil-konklużjonijiet tiegħu ta' Diċembru 2005 il-Kunsill irrikonoxxa li, mil-lat ekonomiku u ambjentali l-inklużjoni tas-settur ta' l-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja tidher l-aħjar mod kif timxi 'l quddiem u talab il-Kummissjoni biex tippreżenta proposta leġiżlattiva sa tmiem l-2006. Fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-4 ta' Lulju 2006 (9), il-Parlament Ewropew għaraf li l-iskambju ta' l-emissjonijiet għandu rwol potenzjali bħala parti minn pakkett komprensiv ta' miżuri li jindirizzaw l-impatt ta' lavjazzjoni fuq il-klima, sakemm dan jitfassal b'mod xieraq.

(10)

Minbarra l-għodda ekonomika hemm potenzjal konsiderevoli li jitbaxxew l-emissjonijiet fit-titjib teknoloġiku u operazzjonali li għandu jiġi msaħħaħ issa aktar minn qatt qabel.

(11)

Huwa biss permezz ta'mmaniġġjar effiċjenti aktar tat-trasport ta' l-ajru li l-konsum ta' fjuwil jista' jitniżżel sa 12% u b'hekk jagħti kontribut għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' CO2. Konsegwentement, il-proġetti ta' l-Ajru Uniku Ewropew u SESAR għandhom jiġu implimentati malajr u b'mod effiċjenti kemm jista' jkun. Huwa qabel kollox l-obbligu ta' l-Istati Membri, kif ukoll tal-Komunità, li b'konsultazzjoni mill-qrib ma' l-utenti ta' l-ispazju ta' l-ajru jieħdu azzjoni immedjata u deċiża sabiex jistabbilixxu taqsimiet funzjonali ta' l-ajru, taqsimiet ta' l-ajru flessibbli u użu flessibbli ta' l-ajru. F'dan ir-rigward, għandu jingħata appoġġ lill-Inizjattiva AIRE (Inizjattiva ta' Interoperabilità Atlantika għat-Tnaqqis ta' l-Emissjonijiet) miftehma bejn l-UE u l-Amministrazzjoni ta' l-Avjazzjoni Federali ta' l-Istati Uniti.

(12)

Ir-riċerka u t-teknoloġija huma ċ-ċavetta għall-innovazzjoni u biex jintlaħaq aktar tnaqqis flemissjonijiet ta' l-avjazzjoni. Il-produtturi ta' l-inġenji ta' l-ajru u l-muturi, kif ukoll il-produtturi tal-fjuwil, huma mħeġġa biex jagħmlu riċerka dwar u jimplimentaw bidliet fl-oqsma rispettivi tagħhom, li jagħtu kontribut sinifikattiv għat-tnaqqis ta' l-impatt ta' l-avjazzoni fuq il-klima. Il-Komunità għandha tkompli tappoġġa l-Inizjattiva Konġunta Teknoloġika (JTI)“Clean Sky” fis-Seba' Programm ta' Qafas għar-Riċerka (FP7) li timmira biex tnaqqas radikalment l-impatt tattrasport ta' l-ajru fuq l-ambjent. Il-Komunità għandha tkompli tagħti appoġġ qawwi lill-ħidma ta' l-ACARE (Kunsill Konsultattiv għar-Riċerka Aeronawtika fl-Ewropa), b'mod partikolari lill-Aġenda Strateġika ta' Riċerka (SRA), li tistabilixxi miri ta' tnaqqis ta' l-emissjonijiet għall-industrija tat-trasport ta' l-ajru ta' 50% għad-dijossidu tal-karbonju għal kull passiġġier-kilometru u 80% għall-ossidju tan-nitroġenu sa l-2020.

(13)

Is-sussidji lill-ajruporti f'xi każijiet jagħtu inċentivi żbaljati dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tirrispetta b'mod sħiħ il-liġi eżistenti tal-kompetizzjoni.

(14)

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li jitnaqqas il-kontribut ta' l-avjazzjoni għall-bidla fil-klima globali billi tinkludi l-emissjonijiet minn attivitajiet ta' l-avjazzjoni fl-iskema Komunitarja.

(15)

L-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru għandhom l-aktar kontroll dirett fuq it-tip ta' inġenji ta' l-ajru mħaddma u fuq il-mod kif jittajru u għalhekk għandhom ikunu responsabbli li jikkonformaw ma' lobbligi imposti minn din id-Direttiva. Operatur jista' jiġi identifikat permezz ta' l-użu ta' designator ta' l-ICAO jew ta' kwalunkwe designator rikonoxxut u wżat għall-identifikazzjoni tat-titjira. Jekk l-identità ta' l-operatur mhix magħrufa, is-sid ta' l-inġenju ta' l-ajru għandu jitiqes bħala l-operatur ta' l-inġenju ta' l-ajru sakemm ma jippruvax min kien l-operatur.

(16)

Jeħtieġ li jkunu żgurati kundizzjonijiet indaqs bejn l-ajruporti u bejn l-operaturi ta' l-inġenji ta' lajru. Għalhekk titjiriet internazzjonali lejn u mill-Unjoni Ewropea u titjiriet fl-UE għandhom jiġu inklużi mill-bidu fl-iskema Komunitarja.

(17)

Mill-2011, ▐ l-emissjonijiet mit-titjiriet kollha li jaslu fi jew li jitilqu minn ajruporti Komunitarji għandhom jiġu inklużi. Jekk pajjiż terz jadotta miżuri għat-tnaqqis ta' l-impatt fuq il-bidla fil-klima ta' titjiriet lejn ajruport Komunitarju li jitilqu minn dak il-pajjiż u li huma talanqas ekwivalenti għarrekwiżiti ta' din id-Direttiva, l-ambitu ta' l-iskema Komunitarja għandu jiġi emendat sabiex it-titjiriet ▐ minn dak il-pajjiż jiġu esklużi. Il-bidla fil-klima hija fenomenu globali li teħtieġ soluzzjonijiet globali. Il-Komunità tqis din id-Direttiva bħala l-ewwel pass importanti. Partijiet li mhumiex fl-UE huma mistiedna jikkontribwixxu bl-ideat tagħhom għad-dibattitu sabiex jiżviluppaw aktar dan listrument tal-politika. Sabiex issemma' l-vuċi ta' terzi persuni, il-Kummissjoni għandha tkun f'kuntatt permanenti magħhom kemm qabel kif ukoll matul l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. Jekk l-Unjoni Ewropea taqbel ma' terza persuna dwar skema komuni li għandha talanqas listess effetti pożittivi għall-ambjent bħad-Direttiva, il-Kummissjoni tista' tipproponi emenda għad-Direttiva. F'kull każ, il-Kummissjoni tista' tipproponi li titjiriet li ġejjin minn pajjiżi terzi ma jkunux koperti bl-iskema jekk il-pajjiż terz għandu sistema fis-seħħ li għandha talanqas l-istess benefiċċju ambjentali bħal din id-Direttiva.

(18)

L-avjazzjoni għandha impatt fuq il-klima globali minħabba rilaxx tad-dijossidu tal-karbonju, l-ossidi tan-nitroġenu, il-fwar ta' l-ilma u s-sulfat u l-partiċelli tan-nugrufun. Skond il-Grupp Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-Klima huwa stmat li l-impatt totali ta' l-avjazzjoni huwa attwalment darbtejn sa erba' darbiet ogħla mill-effetti ta' l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju tiegħu weħedhom fil-passat. Ir-riċerka Komunitarja reċenti tindika li l-impatt totali ta' l-avjazzjoni jista' tkun ta' madwar darbtejn ogħla mill-impatt tad-dijosssidu tal-karbonju waħdu. Madankollu, l-ebda wieħed minn dawn l-estimi ma jqis l-effetti li huma ferm inċerti tas-sħab tat-tip cirrus. F'konformità ma' l-Artikolu 174(2) tat-Trattat, il-politika Komunitarja dwar l-ambjent għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni u għalhekk l-impatti kollha fuq l-avjazzjoni għandhom jiġu indirizzati sal-massimu possibbli. L-awtoritajiet ta' l-immaniġġjar tat-traffiku ta' l-Ajru għandhom japplikaw miżuri effettivi sabiex jevitaw il-ħolqien ta' traċċi ta' kondensazzjoni u ta' sħab ta' tip cirrus permezz ta' bidliet fil-mudelli tat-titjiriet, b'mod partikolari billi jassiguraw li t-titjiriet jevitaw li jgħaddu minn zoni fejn minħabba kundizzjonijiet speċifiċi atmosferiċi hija prevista l-formazzjoni ta' sħab bħal dawn. Barra minn hekk, huma għandhom jippromwovu bis-sħiħ ir-riċerka dwar l-ifformar ta' traċċi ta' kondensazzjoni u ta' sħab ta' tip cirrus, inklużi miżuri effettivi ta' mitigazzjoni (pereżempju fjuwil, magni, maniġġjar tat-traffiku) li ma jaffettwawx b'mod negattiv l-għanijiet ambjentali l-oħrajn. Sakemm il-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni oħra li tiffoka b'mod speċifiku fuq il-problema ta' l-emissjonijiet ta' l-ossidu tan-nitroġenu fl-avjazzjoni, għandu jiġi applikat multiplikatur għal kull tunnellata ta' emissjonijiet tas-CO2 .

(19)

Huma meħtieġa azzjonijiet oħra li jissupplimentaw din id-Direttiva. Għandhom għalhekk jitwaqqfu gruppi ta' studju sabiex jeżaminaw mezzi oħra ta' azzjoni.

(20)

Sabiex jiġi evitat it-tfixkil fil-kompetizzjoni, għandha tiġi speċifikata metodoloġija ta' allokazzjoni armonizzata. Biex jiġi żgurat l-aċċess għall-operaturi ġodda ta' l-inġenji ta' l-ajru, proporzjon talkwoti se jiġi allokat bl-irkant skond ir-regoli li jitħejjew mill-Kummissjoni. Operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru li jieqfu bl-operat tagħhom għandhom jibqgħu jiġu allokati kwoti sa tmiem il-perjodu li għalih il-kwoti bla ħlas kienu diġa ġew allokati.

(21)

Minkejja l-fatt li huwa diffiċli għall-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru li jaqilbu għal sorsi ta' enerġija alternattiva (rinovabbli), is-settur ta' l-avjazzjoni xorta għandu jikseb tnaqqis konsiderevoli ta' emissjonijiet li hu konformi mal-mira tat-tnaqqis globali ta' l-UE ta' 20 sa 30% meta mqabbel mal-livelli ta' l-1990. Għal kull perjodu ta' impenn ta' l-iskema tal-Komunità li se tiġi inkluża fih l-avjazzjoni, li jiddependi fuq il-perjodu ta' referenza użat għall-avjazzjoni f'dak il-perjodu ta' impenn, il-mira għall-avjazzjoni għandha tiġi stabbilita abbażi ta' l-isforzi medji mitluba missetturi kollha ta' sors fiss fl-Istati Membri kollha.

(22)

L-avjazzjoni tikkontribwixxi għall-impatt kumplessiv tal-bidla fil-klima mill-attivitajiet tal-bniedem. Dħul mill-irkant ta' kwoti għandhom jiġu wżati għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ║ serra u għall-adattament ma' l-impatti tal-bidla fil-klima, fl-UE u f'pajjiżi terzi, speċjalment f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, u għall-finanzjament ta' riċerka u ta' l-iżvilupp għall-mitigazzjoni u l-adattament. Sabiex sa ċertu punt jitnaqqas il-piż fuq iċ-ċittadini, id-dħul mill-irkant għandu jintuża wkoll biex jitnaqqsu t-taxxi u l-ħlasijiet fuq il-modi tat-trasport favur l-ambjent, bħat-trasport bil-ferrovija u bil-karozzi tal-linja. Għandu jintuża wkoll biex ikopri l-ispejjeż ġustifikati ta' l-Istati Membri sabiex jamministraw din id-Direttiva. L-Istati Membri jistgħu jużaw ukoll dan id-dħul biex inaqqsu jew anke jeliminaw kwalunkwe problema ta' aċċessibilità u kompetittività li tirriżulta għar-reġjuni l-iktar imbegħda u problemi għall-obbligazzjonijiet tas-servizz pubbliku b'konnessjoni ma' l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar miżuri li jittieħdu f'dan ir-rigward.

(23)

Sabiex l-infiq ta' l-iskema jkun aktar effettiv, l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru għandhom ikunu jistgħu jużaw il-kwoti maħruġa għal stallazzjonijiet f'setturi oħrajn ta' skemi ta' skambju ta' emissjonijiet , Tnaqqis Ċertifikat ta' Emissjonijiet (CERs) u l-Unitajiet ta' Tnaqqis ta' Emissjonijiet (ERUs) mill-attivitajiet ta' proġetti biex jissodisfaw l-obbligi li jċedu l-kwoti ▐.

(24)

Bħala riżultat ta' l-iskema ta' l-iskambju ta' l-emissjonijiet, l-industrija li tuża l-enerġija b'mod intensiv hija diġà taħt pressjoni minħabba prezzijiet tas-CO2 għoljin b'mod sinifikanti. Hemm ittheddida reali ta' telf ta' karbonju jekk settur ieħor sinifikanti jiġi inkluż fl-iskema li għandha tixtri l-permessi għall-emissjonijiet. Biex jiġi evitat it-telf tal-karbonju mill-industrija li tuża lenerġija b'mod intensiv, per eżempju mis-settur tas-siment, tal-ġir jew ta' l-azzar, il-Kummissjoni se teżamina l-għażliet differenti bħall-miri settorjali jew l-aġġustamenti tad-dazji doganali u tippubblika rapport qabel tmiem l-2008 dwar kif għandha tiġi indirizzata l-kwistjoni.

(25)

Sabiex jiġi evitat il-piż amministrattiv eċċessiv fuq l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru, kull operatur ta' linġenji ta' l-ajru għandu jiġi ġestit minn kull Stat Membru ikkonċernat; L-Istati Membri għandhom jintalbu jiżguraw li l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru li għalihom inħarġet liċenzja operattiva f'dak l-Istat, jew inkella l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru mingħajr liċenzja operattiva jew ġejjin minn pajjiżi terzi u li l-emissjonijiet tagħhom f'sena bażi huma dovuti l-aktar lil dak l-Istat Membru, jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva.

(26)

Sabiex tinżamm l-integrità tas-sistema tal-kontijiet ta' l-iskema Komunitarja fid-dawl tal-fatt li l-emissjonijiet mill-avjazzjoni internazzjonali għad mhumiex integrati fl-obbligi ta' l-Istati Membri skond il-Protokoll ta' Kyoto, il-kwoti allokati għas-settur ta' l-avjazzjoni għandhom jiġu wżati biss biex jilħqu lobbligi għall-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru biex iċedu l-kwoti skond din id-Direttiva. Madankollu, loperturi ta' l-inġenji ta' l-ajru għandhom ikunu jistgħu ipartu kwota mogħtija lis-settur ta' l-avjazzjoni għal kwota li tista tintuża mill-operturi kollha fl-iskema permezz ta' l-amministratur tar-reġistru tagħhom.

(27)

Sabiex jiġi żgurat it-trattament ugwali ta' l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru, l-Istati Membri għandhom isegwu regoli armonizzati għall-amministrazzjoni ta' l-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru li jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħhom, skond linji gwida speċifiċi li għandhom jiġu żviluppati mill-Kummissjoni.

(28)

L-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sikurezza tan-Navigazzjoni ta' l-Ajru (Eurocontrol), jista' jkollu informazzjoni li jgħin l-Istati Membri jew lill-Kummissjoni fit-twettiq ta' l-obbligi tagħhom skond din id-Direttiva.

(29)

Id-dispożizzjonijiet ta' l-iskema Komunitarja li għandhom x'jaqsmu mas-sorveljanza, ir-rappurtar u lverifikar ta' l-emissjonijiet u mal-multi applikabbli għall-operaturi għandhom japplikaw ukoll għalloperaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru.

(30)

Din id-Direttiva m'għandhiex twaqqaf lill-Istati Membri milli jżommu jew jistabbilixxu politiki jew miżuri kumplimentari u paralleli oħrajn li jittrattaw l-impatti totali tas-settur ta' l-avjazzjoni fuq il-bidla fil-klima.

(31)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati bi qbil mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju ta' poteri għall-implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (10).

(32)

B'mod partikolari il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa sabiex tadotta miżuri għall-bejgħ blirkant tal-kwoti ta' avjazzjoni mhux meħtieġa li jinħarġu mingħajr ħlas u biex temenda l-attivitajiet dwar l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I meta pajjiż terz jintroduċi miżuri għat-tnaqqis ta' l-impatt millavjazzjoni fuq il-bidla fil-klima. Peress li dawk il-miżuri għandhom ambitu ġenerali u ġew mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva kif ukoll biex jissupplementaw din id-Direttiva biż-żieda jew modifika ta' elementi ġodda mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati skond ilproċedura regolatorja bi skrutinju kif provduta fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(33)

Ladarba l-għan ta' l-azzjoni proposta ma jistax jintlaħaq meta l-Istati Membri jaġixxu individwalment u għalhekk jista', minħabba l-iskala u l-effetti ta' l-azzjoni proposta, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif jidher f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jintlaħaq dak il-għan.

(34)

Id-Direttiva 2003/87/KE għandha għalhekk tiġi emendata kif jixraq,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 2003/87/KE

Id-Direttiva 2003/87/KE hija emendata kif ġej:

(1)

L-intestatura ta' Kapitolu I li ġejja tiddaħħal qabel l-Artikolu 1:

“Kapitolu I

Dispożizzjonijiet Ġenerali”

(2)

L-Artikolu 3 huwa emendat kif ġej:

a)

fil-punt (b), jiżdied dan li ġej: “jew ir-rilaxx mill-inġenju ta' l-ajru, waqt li jkun qed iwettaq attività marbuta ma' l-avjazzjoni kif elenkata fl-Anness I, tal-gassijiet speċifikati fir-rigward dik l-attività”;

b)

il-punt (f) huwa mibdul b'dan li ġej:

f)

“operatur” tfisser kwalunkwe persuna li topera jew tikkontrolla stallazzjoni stazzjonarja jew, meta din tkun prevista fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, kwalunkwe persuna li tingħatalha s-setgħa ekonomika fuq il-funzjonament tekniku ta' l-istallazzjoni stazzjonarja;

c)

jiżdiedu l-punti li ġejjin:

“o)

“operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru” tfisser il-persuna jew organizzazzjoni identifikata millkodiċi ICAO tagħha li topera inġenju ta' l-ajru fiż-żmien li jwettaq attività marbuta ma' lavjazzjoni elenkata fl-Anness I jew, meta l-kodiċi ICAO ma jkunx magħruf, id-detentur taċ-Ċertifikat ta' l-Operatur ta' l-Ajru (AOC) jew mis-sid ta' l-inġenju ta' l-ajru, is-sid ta' l-inġenju ta' l-ajru. Dan jirrikjedi dispożizzjoni armonizzata fir-Reġistri ta' l-Avjazzjoni Nazzjonali ta' l-Istati Membri biex jiġi żgurat li l-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru, kif ukoll is-sid, ikunu dejjem identifikati fejn possibbli, skond il-Konvenzjoni ta' Cape Town dwar l-Interessi Internazzjonali fl-Apparat Mobbli ;

p)

“operatur ġdid” ifisser kwalunkwe persuna jew operatur li jwettaq attività marbuta ma' l-avjazzjoni elenkata fl-Anness I u li għadu ma applikax għal allokazzjoni tal-kwoti skond l-Artikolu 3d. Din l-attività m'għandhiex tkun, parzjalment jew b'mod totali, proprjetà ta' l-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru li ppreżenta applikazzjoni għal allokazjoni ta' kwoti;

(q)

“Stat Membru amministrattiv” tfisser l-Istat Membru responsabbli għall-amministrazzjoni ta' l-iskema fir-rigward ta' operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru skond l-Artikolu 18a;

(r)

“emissjonijiet dovuti mill-avjazzjoni” tfisser emissjonijiet mit-titjiriet kollha li jaqgħu flambitu ta' l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I li jitilqu minn Stat Membru jew li jaslu fi Stat Membru minn pajjiż terz;

(s)

“emissjonijiet storiċi mill-avjazzjoni” ifissru l-medja ta' l-emissjonijiet annwali fis-snin kalendarji 2004, 2005 u 2006 mill-inġenji ta' l-ajru li jwettqu attività ta' l-avjazzjoni elenkata fl-Anness I;

t)

“kwoti ta' l-emissjonijiet ta' l-avjazzjoni” tfisser il-kwoti li jkunu allokati lill-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru fil-bidu ta' kull perjodu ta' negozjati.

(3)

Il-Kapitolu II li ġej u l-intestatura għall-Kapitolu III u l-Artikolu 3e jiddaħħlu wara l-Artikolu 3:

“Kapitolu II

L-avjazzjoni

Artikolu 3a

Ambitu tal-Kapitolu II

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw għall-allokazzjoni u l-ħruġ ta' kwoti firrigward ta' l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I.

Artikolu 3b

Il-kwantità totali ta' kwoti għall-avjazzjoni

1.    Il-kwantità totali tal-kwoti li għandhom jiġu allokati lill-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru għandha tkun ekwivalenti għal 90% tat-total ta' l-emissjonijiet storiċi relatat ma' kull sena.

2.    Skond l-għażla għal mira ta' tnaqqis ta' dijossidu tal-karbonju wara l-2012 ta' 30% jew 20% bl-1990 bħala sena bażi, il-Kummissjoni għandha tnaqqas il-kwantità totali ta' kwoti allokati lill-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru fil-perjodi ta' wara skond l-Artikolu 11(2) skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(2a). Din ir-reviżjoni 'l isfel għandha tipprovdi mekkaniżmu li jiżgura li tinżamm l-effettività ambjentali ta' l-iskema. Għandu jkun hemm dispożizzjoni għal reviżjonijiet sussegwenti 'l isfel tal-kwantità totali tal-kwoti allokati.

3..   Fiżmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni dwar l-emissjonijiet storiċi mill-avjazzjoni abbażi tad-dejta disponibbli.

Artikolu 3c

Il-metodu għall-allokazzjoni ta' kwoti għall-avjazzjoni

1.    Mill-2011, 25% tal- kwoti għandhom jinbiegħu bl-irkant. ▐

2.   Għall-perjodi fil-ġejjieni, il-persentaġġ għall-bejgħ bl-irkant li jirreferi għalih il-paragrafu 1 se jiżdied skond il-livell massimu ta' bejgħ bl-irkant f'setturi oħra .

3.   Il-Kummissjoni għandha tadotta Regolament bid-dispożizzjonijiet iddettaljati dwar l-irkant talkwoti mhux meħtieġa minn Stati Membri biex jinħarġu mingħajr ħlas skond il-paragrafi 1 u 2. Lgħadd tal-kwoti ta' l-avjazzjoni li għandhom jinbiegħu bl-irkant minn kull Stat Membru għandu jkun f'proporzjon mas-sehem tiegħu tat-total ta' l-emissjonijiet dovuti mill-avjazzjoni ta' l-Istati Membri kollha għas-sena ta' referenza rrappurtata skond l-Artikolu 14(3) u verifikati skond l-Artikolu 15. Għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 11(2), is-sena ta' referenza tkun l-2010 u għal kull perjodu sussegwenti msemmi fl-Artikolu 11(2) is-sena ta' referenza tkun is-sena kalendarja li tispiċċa 24 xaħar wara l-bidu tal-perjodu li għalih jirriferi l-irkant.

Dak ir-Regolament, imfassal biex jemenda l-elementi mhux essenzjali f'din id-Direttiva billi jissupplimentaha, għandu jiġi adottat skond il-proċedua regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 23(2a).

4.     Il-Kummissjoni għandha tadotta Regolament li jistipula dispożizzjonijiet dettaljati għattwaqqif ta' riserva Ewropea ta' kwoti. Il-persentaġġ ta' kwoti li għandhom jinżammu bħala riserva għall-benefiċċju ta' operaturi ġodda potenzjali ta' l-inġenji ta' l-ajru f'kull perjodu għandu jiġi stabbilit mill-Kummissjoni filwaqt li tqis l-istudji tal-previżjonijiet tas-suq maħruġa mill-korpi adegwati.

5.   Dħul mill-irkant ta' kwoti ta' l-avjazzjoni ▐ għandu jintuża għall-mitigazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ║ serra u għall-adattament għall-impatti tal-bidla fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi, speċjalment f'pajjiżi li qed jiżviluppaw , u għall-finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp għall-mitigazzjoni , speċjalment fis-settur ta' l-avjazzjoni, u l-adattament, u biex ikopri l-ispejjeż ta' l-Istat Membru amministrattiv relatati ma' din id-Direttiva. Sabiex sa ċertu punt jitnaqqas il-piż fuq iċ-ċittadini, id-dħul mill-irkant għandu jintuża wkoll biex jitnaqqsu t-taxxi u l-ħlasijiet fuq il-modi tat-trasport favur il-klima, bħat-trasport bil-ferrovija u bil-karozzi tal-linja. Għandu jintuża wkoll biex ikopri l-ispejjeż ġustifikati ta' l-Istati Membri sabiex jamministraw din id-Direttiva. L-Istati Membri jistgħu jużaw ukoll dan id-dħul biex inaqqsu jew anke jeliminaw kwalunkwe problema ta' aċċessibilità u kompetittività li tirriżulta għar-reġjuni l-iktar imbiegħda u problemi għall-obbligazzjonijiet tas-servizz pubbliku b'konnessjoni ma' l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jagħarfu lill-Kummissjoni dwar miżuri li ttieħdu skond dan il-paragrafu.

6.   It-tagħrif mogħti lill-Kummissjoni abbażi ta' din id-Direttiva ma jeżonerax lill-Istati Membri mill-obbligu tan-notifika skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat.

Artikolu 3d

L-allokazzjoni u l-ħruġ tal-kwoti lill-operaturi ta' l-inġenji ta' l-ajru

1.   Għal kull perjodu msemmi fl-Artikolu 11(2), kull-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru jista' japplika għal allokazzjoni ta' kwoti li għandhom jiġu allokati mingħajr ħlas skond l-Artikolu 3c. Applikazzjoni tista' ssir permezz ta' sottomissjoni lill- awtorità kompetenti fl -Istat Membru amministrattiv ta' dejta ivverifikata f'tunnellati l-kilometru għall-attivitajiet ta' l-avjazzjoni elenkati fl-Anness I li twettqu minn dak l-operatur matul is-sena kalendarja li tintemm 24 xahar qabel il-bidu tal-perjodu relatat magħha skond l-Annessi IV u V. Kwalunkwe applikazzjoni għandha ssir mill-anqas 21 xahar qabel il-bidu talperjodu relatat magħha.

2.   Għall-inqas 18-il xahar qabel il-bidu tal-perjodu relatat ma' l-applikazzjoni l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni l-applikazzjonijiet li jkunu rċevew skond il-paragrafu 1.

3.   Għallinqas ħmistax-il xahar qabel il-bidu ta' kull perjodu msemmi fl-Artikolu 11(2), il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar dan li ġej:

(a)

Il-kwantità totali tal-kwoti li għandha tiġi allokata għal dak il-perjodu skond l-Artikolu 3b;

(b)

il punt ta' riferiment li għandu jintuża sabiex jiġu allokati kwoti mingħajr ħlas lill-operaturi ta' linġenji ta' l-ajru li l-applikazzjonijiet tagħhom ġew sottomessi lill-Kummissjoni skond il-paragrafu 2.

Il punt ta' riferiment imsemmi f'punt (b) jiġi kkalkolat permezz tad-diviżjoni tan-numru tal-kwoti allokati b'xejn bit-total tad-dejta f'tunnellati l-kilometru inkluża fl-applikazzjonijiet sottomessi lill-Kummissjoni skond il-paragrafu 2.

4.   Fi żmien tliet xhur mid-data minn meta l-Kummissjoni tadotta deċiżjoni skond il-paragrafu 3, kull Stat Membru amministrattiv għandu jikkalkula u jippubblika:

a)

l-allokazzjoni totali tal-kwoti għal dak il-perjodu lil kull operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru li l-applikazzjoni tiegħu/tagħha kien ippreżentaha lill-Kummissjoni skond il-paragrafu 2, ikkalkulata permezz tal-multiplikazzjoni tad-dejta tat-tunnellati-kilometru inkluża fl-applikazzjoni mal-punt ta' riferiment ippubblikat taħt punt (b) tal-paragrafu 3; u

b)

l-allokazzjoni tal-kwoti għal kull operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru għal kull sena li għandha tiġi determinata permezz tad-diviżjoni ta' l-allokazzjoni totali tiegħu tal-kwoti għal dak il-perjodu ikkalkulata taħt punt (a) bin-numru ta' snin matul il-perjodu li fiha dak il-operatur ta' l-inġenji ta' l-ajru qed iwettaq attività ta' l-avjazzjoni elenkata fl-Anness I.