Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/187E/03

MINUTI
L-Erbgħa, 5 ta' Settembru 2007

OJ C 187E , 24.7.2008, p. 87–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

CE 187/87


MINUTI

(2008/C 187 E/03)

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Hans-Gert PÖTTERING

President

1.   Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.

2.   Il-Ġlieda kontra t-terroriżmu (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0046/2007) mressqa minnManfred Weber f'isem il-grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem il-grupp PSE, Alexander Alvaro f'isem il-grupp ALDE, Cristiana Muscardini u Roberta Angelilli f'isem ilgrupp UEN, lill-Kunsill: Il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu (B6-0139/2007)

Mistoqsija orali (O-0051/2007) mressqa minnManfred Weber u Joseph Daul f'isem il-grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem il-grupp PSE, Alexander Alvaro f'isem il-grupp ALDE, Cristiana Muscardini u Roberta Angelilli f'isem il-grupp UEN lill-Kummissjoni: Il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu (B6-0313/2007)

Mistoqsija orali (O-0053/2007) mressqa minnKathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre u Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE, Giusto Catania f'isem il-grupp GUE/NGL, lill-Kunsill: Il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu (B6-0314/2007)

Il-President qal li l-President fil-kariga tal-Kunsill għadu mhux preżenti.

Tkellemet Kathalijne Maria Buitenweg li talbet sabiex id-dibattitu ma jsirx qabel ma jiġi l-President fil-kariga tal-Kunsill peress li l-mistoqsijiet orali kienu indirizzati lill-Kunsill.

Madankollu, il-President ippropona lill-Assemblea biex tibda d-dibattitu minnufih sabiex jinżamm il-limitu tal-ħin previsti.

Il-Parlament approva l-proposta.

Joseph Daul, Martine Roure, Alexander Alvaro, Cristiana Muscardini, Kathalijne Maria Buitenweg u Giusto Catania għamlu l-mistoqsijiet orali.

Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill) u Franco Frattini (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbu għall-mistoqsijiet.

IPPRESIEDA: Manuel António dos SANTOS

Viċi-President

Tkellmu: Manfred Weber f'isem il-grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-grupp UEN, Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE, Tobias Pflüger f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Andreas Mölzer f'isem il-grupp ITS, Jim Allister Membru mhux affiljat, Jaime Mayor Oreja, Bárbara Dührkop Dührkop, Sarah Ludford, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Koenraad Dillen, Timothy Kirkhope, Claudio Fava, Sophia in 't Veld, Paul Marie Coûteaux u Ryszard Czarnecki.

IPPRESIEDA: Luisa MORGANTINI

Viċi-President

Tkellmu: Miguel Portas, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Antonio Tajani, Michael Cashman, Ignasi Guardans Cambó, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mihael Brejc, Dan Mihalache, Anneli Jäätteenmäki, Jan Tadeusz Masiel, Barbara Kudrycka, Csaba Sándor Tabajdi, Marian-Jean Marinescu, Genowefa Grabowska, Bogdan Klich, Ana Maria Gomes, Hubert Pirker, Libor Rouček, Herbert Reul, Proinsias De Rossa, Charlotte Cederschiöld, Giulietto Chiesa, Maria da Assunção Esteves, Ioannis Varvitsiotis, Józef Pinior, Geoffrey Van Orden, Marianne Mikko, Jana Hybášková, Paulo Casaca, Manuel Lobo Antunes u Franco Frattini.

Peress li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni kienu għadhom mhux disponibbli, se jitħabbru fil-plenarja iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: 11.10.2007.

IPPRESIEDA: Luigi COCILOVO

Viċi-President

Tkellemet Sophia in 't Veld, li ddeplorat il-fatt li l-Kunsill u l-Kummissjoni ma wieġbux il-mistoqsijiet tagħha dwar il-grupp ta' kuntatt f'livell għoli dwar il-protezzjoni tad-dejta (E-5454/2006) u dwar il-“Foreign Intelligence Surveillance Act” (FISA) (E-4176/2007) u qed titlob tweġiba bil-miktub mingħandhom.

3.   Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet Olandiżi kompetenti kienu avżaw bil-ħatra ta' Lily Jacobs minflok Margrietus van den Berg bħala Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 04.09.2007.

Bi qbil ma' l-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, peress li l-kredenzjali tagħha ma ġewx verifikati u lanqas ma ttieħdet deċiżjoni dwar xi kontestazzjoni eventwali, Lily Jacobs ħadet postha fil-Parlament u fl-organi tiegħu u tgawdi mid-drittijiet kollha tagħha, bil-kundizzjoni li preċedentement iffirmat dikjarazzjoni li ma twettaq l-ebda funzjoni li hi inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.

4.   Ordni tas-seduta

Fuq talba tal-gruppi politiċi, il-Parlament iddeċieda li r-Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perjodu 2007-2013 il-programm speċifiku “Prevenzjoni tad-Droga u l-informazzjoni dwarha” bħala parti mill-programm ġenerali “Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja” [08698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037B(COD)]

Rapporteur: Inger Segelström (A6-0308/2007) (punt 50 ta' l-abbozz definittiv ta' l-Aġenda) titressaq għal votazzjoni mingħajr dibattitu fil-ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar il-Ħamis f'nofsinhar.

*

* *

Tkellem Richard Howitt li talab sabiex b'mod urġenti, il-President tal-Parlament jadotta miżuri maħsuba biex jassiguraw il-protezzjoni tad-delegazzjoni mill-Kolombja li għamlet żjara fil-Parlament Ewropew fis-27 u fit-28 ta' Ġunju 2007, u li din l-ġimgħa rċiviet theddid ta' mewt (il-President ħa nota ta' dan).

5.   Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

5.1.   Sforzi mwettqa mill-Istati Membri fl-2005 sabiex jintroduċi ekwilibriju sostenibbli bejn il-kapaċità tas-sajd u l-possibilitajiet tas-sajd (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar sforzi mwettqa mill-Istati Membri fl-2005 sabiex jintroduċi ekwilibriju sostenibbli bejn ilkapaċità tas-sajd u l-possibilitajiet tas-sajd [2007/2108(INI)] — Kumitat għas-Sajd.

Rapporteur: Paulo Casaca (A6-0297/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0368)

5.2.   Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar rapport dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007 [11707/2007 — C6 0232/2007 — 2007/2162(BUD)] — Kumitat għall-Baġit.

Rapporteur: James Elles (A6-0300/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0369)

5.3.   Trasport intern ta' oġġetti perikolużi ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi [COM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278(COD)] — Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Rapporteur: Bogusław Liberadzki (A6-0253/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0370)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0370)

6.   Merħba uffiċjali

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil delegazzjoni mill-Parlament tar-Repubblika ta' l-Afrika t'Isfel li poġġiet fit-tribuna uffiċjali.

*

* *

Tkellem Gary Titley dwar il-proċedura tal-votazzjoni dwar it-tliet rapporti Jeggle li ġejjin.

7.   Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

7.1.   Ħalib preservat għall-konsum tal-bniedem (Emenda tad-Direttiva 2001/114/KE) * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/114/KE rigward ċertu ħalib preservat parzjalment jew totalment deidratat maħsub għall-konsum tal-bniedem [COM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS)] — Kumitatgħall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0282/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P6_TA(2007)0371)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0371)

7.2.   L-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999) * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li temenda r-Regolament (KE) Nru 1255/1999 dwar lorganizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib [COM(2007)0058 — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS)] — Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0283/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0372)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0372)

7.3.   Regoli addizzjonali ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 2597/97 * (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li temenda r-Regolament (KE) Nru 2597/97 li jistabbilixxi regoli addizzjonali dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib għax-xorb [COM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS)] — Kumitatgħall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali.

Rapporteur: Elisabeth Jeggle (A6-0284/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0373)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0373)

*

* *

Tkellem Geoffrey Van Orden li wassal messaġġ lid-delegazzjoni mill-Afrika t'Isfel li llum kienet preżenti fittribuna, li fih ikkundanna r-reġim ta' Mugabe fiż-Żimbabwe (Il-President ħa nota ta' dan).

7.4.   Restrizzjonijiet imposti mill-UE fuq likwidi li passiġġieri jistgħu jġorru fuq lajruplani (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 12.02.2007(punt 16 tal-Minuti ta' 12.02.2007).

Fi tmiem id-dibattitu tressqet il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li ġejja:

Paolo Costa, f'isem il-Kumitat TRAN, dwar ir-Regolament (KE) Nru 1546/2006 tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 622/2003 li jistabilixxi miżuri għall-implimentazzjoni ta' standards bażiċi komuni għas-sigurtà ta' l-avjazzjoni (il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani) (B6-0267/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0374)

7.5.   Il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa — it-triq għall-mobilità sostenibbli (votazzjoni)

Rapport Il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa — it-triq għall-mobilità sostenibbli [2006/2228(INI)] — Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu.

Rapporteur: Inés Ayala Sender (A6-0286/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0375)

7.6.   Rapport dwar l-attivitajiet EURES 2004-2005: Lejn suq tax-xogħol wieħed (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0322/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0376)

7.7.   Strateġija ta' l-UE li tappoġġja lill-Istati Membri biex inaqqsu l-ħsara relatata ma' l-alkoħol (votazzjoni)

Rapport Strateġija ta' l-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-tnaqqis ta' ħsara relatata ma' l-alkoħol [2007/2005(INI)] — Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel.

Rapporteur: Alessandro Foglietta (A6-0303/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness “Riżultat tal-Votazzjonijiet”, Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0377)

8.   Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapporti Elisabeth Jeggle (A6-0282/2007, A6-0283/2007, A6-0284/2007): Andreas Mölzer, Hynek Fajmon

Il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani — B6-0267/2007: Hubert Pirker, John Attard-Montalto, Zita Pleštinská

Rapport Alessandro Foglietta — A6-0303/2007: Zuzana Roithová, Erna Hennicot-Schoepges.

9.   Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt “Séance en direct”“Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” u fil-verżjoni stampata ta' l-anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet”.

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata talvotazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.55 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

IPPRESIEDA: Marek SIWIEC

Viċi-President

10.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Jean Lambert avżat li hija kienet preżenti għas-seduta tat-03.09.2007 iżda isimha ma kienx imniżżel firreġistru ta' l-attendenza.

*

* *

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

11.   L-Instabbilità finanzjarja u l-impatt fuq l-ekonomija reali (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-Instabbilità finanzjarja u l-impatt fuq l-ekonomija reali

Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill), Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni) u Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: John Purvis f'isem il-grupp PPE-DE, Robert Goebbels f'isem il-grupp PSE, Margarita Starkevičiūtė f'isem il-grupp ALDE, Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, Alain Lipietz f'isem il-grupp Verts/ALE, Godfrey Bloom f'isem il-grupp IND/DEM, Luca Romagnoli f'isem il-grupp ITS, Cristobal Montoro Romero, Pervenche Berès, Andrea Losco, Guntars Krasts, Karsten Friedrich Hoppenstedt u Ieke van den Burg.

IPPRESIEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Viċi-President

Tkellmu: Olle Schmidt, Mario Borghezio, Poul Nyrup Rasmussen, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Udo Bullmann, Harald Ettl, Benoît Hamon, Elisa Ferreira, Manuel Lobo Antunes, Joaquín Almunia u Charlie McCreevy.

Id-dibattitu ngħalaq.

12.   Konvenzjoni dwar il-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0049/2007) mressqa minnMiroslav Ouzký, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Objettivi għall-Konferenza ta' l-Istati Kontraenti għall-Konvenzjoni kontra d-Deżertifikazzjoni li se ssir f'Madrid bejn it-3 u l-14 ta' Settembru 2007 (B6-0140/2007)

Mistoqsija orali (O-0050/2007) mressqa minnMiroslav Ouzký, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Objettivi għall-Konferenza ta' l-Istati Kontraenti għall-Konvenzjoni għall-Ġlieda kontra d-Deżertifikazzjoni li se ssir f'Madrid bejn it-3 u l-14 ta' Settembru 2007 (B6-0312/2007)

Miroslav Ouzký għamel il-mistoqsijiet orali.

Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill) u Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu għall-mistoqsijiet.

Tkellmu: Cristina Gutiérrez-Cortines f'isem il-grupp PPE-DE, María Sornosa Martínez f'isem il-grupp PSE, Satu Hassi f'isem il-grupp Verts/ALE, Roberto Musacchio f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Roberta Alma Anastase, Edite Estrela, Kyriacos Triantaphyllides u Manuel Lobo Antunes.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 108 (5):

Cristina Gutiérrez-Cortines f'isem il-grupp PPE-DE, María Sornosa Martínez f'isem il-grupp PSE, Vittorio Prodi f'isem il-grupp ALDE, Liam Aylward, Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta u Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, Marie Anne Isler Béguin u David Hammerstein f'isem il-grupp Verts/ALE, Roberto Musacchio f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, dwar l-objettivi ta' l-UE għat-Tmien Laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet Kontraenti (COP8) għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti biex Tkun Kumbattuta d-Deżertifikazzjoni (UNCCD), li se ssir f'Madrid, bejn it-3 u 14 ta' Settembru 2007 (B6-0329/2007)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.3 tal-Minuti ta' 06.09.2007.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-mistoqsijiet: 17.15 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.30)

IPPRESIEDA: Manuel António dos SANTOS

Viċi-President

13.   Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0138/2007).

Mistoqsija 1 (Manuel Medina Ortega): Approċċ globali għall-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni.

Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker u Paul Rübig.

Mistoqsija 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-immodernizzar taddritt tax-xogħol.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou u Danutė Budreikaitė.

Mistoqsija 3 (Chris Davies): Il-Palestina.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Chris Davies u David Martin.

Il-mistoqsija 4 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 5 (David Martin): L-għajnuna għall-kummerċ.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' David Martin.

Mistoqsija 6 (Esko Seppänen): Il-politika relattiva għad-dimensjoni tat-Tramuntana.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Esko Seppänen.

Mistoqsija 7 (Bernd Posselt): Frontex.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bernd Posselt.

Mistoqsija 8 (Sarah Ludford): It-titjib fil-koperazzjoni tal-pulizija.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Sarah Ludford.

Mistoqsija 9 (Dimitrios Papadimoulis): Il-karattru ekumenikali tal-Patrijarka ta' Kostantinopoli.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Dimitrios Papadimoulis u Bernd Posselt.

Il-mistoqsija 10 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 11 (Mairead McGuinness): Ir-riżultat tas-Samit UE-Brażil.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Mairead McGuinness u Jim Allister.

Mistoqsija 12 (Marianne Mikko): Il-ftehimiet dwar is-sajd fl-ilmijiet tal-lag Peïpous bejn ir-Russja u l-Estonja u l-għajnuna mill-Unjoni Ewropea għas-sajd.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marianne Mikko.

Mistoqsija 13 (Brian Crowley): Relazzjonijiet bejn l-UE u l-Bożnija

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Brian Crowley.

Il-mistoqsijiet 14 sa 16 ġew irtirati mill-awturi tagħhom.

Il-mistoqsija 17 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 18 (Lidia Joanna Geringer de Oedenberg): Il-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Il-mistoqsijiet 19 u 20 skadew minħabba li l-awturi tagħhom ma kinux preżenti.

Mistoqsija 21 (Marian Harkin): Id-differenza bejn l-Istati taż-Żona Schengen u l-Istati li ma jagħmlux parti minn din iż-żona.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marian Harkin.

Mistoqsija 22 (Proinsias De Rossa): Il-ħolqien ta' sotto-kumitat għad-drittijiet tal-bniedem UE-Iżrael.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Proinsias De Rossa.

Mistoqsija 23 (Johan Van Hecke): Is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Johan Van Hecke.

Mistoqsija 24 (Danutė Budreikaitė): Il-pajp tal-gass tat-Tramuntana ta' l-Ewropa.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Danutė Budreikaitė.

Mistoqsija 25 (Luisa Morgantini): Mordekhaï Vanounou kkundannat sitt xhur ħabs.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija.

Mistoqsija 26 (Richard Howitt): Il-progress tad-Direttiva li tikkonċerna l-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema temporanji.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Richard Howitt.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet allokat għall-Kunsill intemm.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.00 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

IPPRESIEDA: Mechtild ROTHE

Viċi-President

14.   Il-funzjonament tad-djalogi u tal-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi (dibattitu)

Rapport dwar il-funzjonament tad-djalogi u tal-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi [2007/2001(INI)] — Kumitat għall-Affarijiet Barranin.

Rapporteur: Elena Valenciano Martínez-Orozco (A6-0302/2007)

Elena Valenciano Martínez-Orozco ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Feleknas Uca (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Roberta Alma Anastase f'isem il-grupp PPE-DE, Véronique De Keyser f'isem il-grupp PSE, Anders Samuelsen f'isem il-grupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, Luisa Morgantini f'isem il-grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Charles Tannock, Józef Pinior, Lydie Polfer, Marek Aleksander Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Kathy Sinnott, Laima Liucija Andrikienė, Evgeni Kirilov, Sarah Ludford, Mikel Irujo Amezaga, Bernd Posselt, Katrin Saks, Hannu Takkula, Francisco José Millán Mon, Ana Maria Gomes, Anna Ibrisagic, Pierre Schapira, Luís Queiró, Csaba Sándor Tabajdi, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis, Geoffrey Van Orden, Gabriela Creţu, Bogusław Sonik u Joe Borg,

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.4 tal-Minuti ta' 06.09.2007.

15.   L-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sostenibiltà fl-industriji tas-sajd ta' l-UE permezz ta' produzzjoni massima sostenibbli (dibattitu)

Rapport dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sostenibiltà fl-industriji tas-sajd ta' l-UE permezz ta' produzzjoni massima sostenibbli [2006/2224(INI)] — Kumitat għas-Sajd.

Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A6-0298/2007)

Carmen Fraga Estévez ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Joe Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Avril Doyle f'isem il-grupp PPE-DE, Paulo Casaca f'isem il-grupp PSE, Chris Davies f'isem il-grupp ALDE, Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, Pedro Guerreiro f'isem il-grupp GUE/NGL, Thomas Wise f'isem il-grupp IND/DEM, Jean-Claude Martinez f'isem il-grupp ITS, Jim Allister Membru mhux affiljat, Rosa Miguélez Ramos, Ian Hudghton, Urszula Krupa, Catherine Stihler, Marianne Mikko u Joe Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.5 tal-Minuti ta' 06.09.2007.

16.   Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 393.244/OJJE).

17.   Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.25.

Harald Rømer

Segretarju Ġenerali

Gérard Onesta

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dîncu, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ANNESS I

RIŻULTATI TAL-VOTAZZJONIJIET

Abbrevjazzjonijiet u simboli

+

adottat/a

-

irrifjutat/a

skadut/a

Ir

irtirat/a

VSI (..., ..., ...)

votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet (favur, kontra, astenew)

VE (..., ..., ...)

votazzjoni elettronika (favur, kontra, astenew)

Vmaq

votazzjoni maqsuma

Vsep

votazzjoni separata

em

emenda

EmK

emenda ta' kompromess

PK

parti korrispondenti

EmT

emenda li tħassar

=

emendi identiċi

§

paragrafu

Art

Artikolu

Pre

premessa

MOZ

mozzjoni għal riżoluzzjoni

MOZK

mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta

SIG

votazzjoni sigrieta

1.   Sforzi mwettqa mill-Istati Membri fl-2005 sabiex jintroduċi ekwilibriju sostenibbli bejn il-kapaċità tas-sajd u l-possibilitajiet tas-sajd

Rapport: Paulo CASACA (A6-0297/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

 

2.   Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007

Rapport: James ELLES (A6-0300/2007)

Suġġett

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni unika

 

+

maġġoranza kwalifikata mitluba

3.   Trasport intern ta' oġġetti perikolużi ***I

Rapport: Bogusław LIBERADZKI (A6-0253/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Emendi mill-kumitat responsabbli — Votazzjoni Blokk

1-6

8-15

18

19

23-43

kumitat

 

+

 

Emendi mill-kumitat responsabbli — voti separati

17

kumitat

Vsep

-

 

20

kumitat

Vsep

+

 

Artikolu 1, § 3

45

PPE-DE, PSE

VE

+

483, 185, 8

16

kumitat

 

 

Artikolu 6, § 1

21

kumitat

 

-

 

44

PSE

 

+

 

Wara Pre 14

46

Verts/ALE

 

-

 

47

Verts/ALE

 

-

 

votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

L-emendi 7 u 22 ma jaffettwawx il-verżjonijiet lingwistiċi kollha, u għalhekk ma tressqux għall-votazzjoni (l-Artikolu 151(1) tar-Regoli ta' Proċedura).

Talbiet għal votazzjoni separata

PPE-DE: em 17

PSE: emi 17, 20

4.   Ħalib preservat għall-konsum tal-bniedem (emenda tad-direttiva 2001/114/CE) *

Rapport: Elisabeth JEGGLE (A6-0282/2007)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

votazzjoni: proposta għal direttiva

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

5.   L-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999) *

Rapport: Elisabeth JEGGLE (A6-0283/2007)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Emendi mill-kumitat responsabbli -Votazzjoni Blokk

1-6

kumitat

 

+

 

Artikolu 8

8

ALDE

 

-

 

Artikolu 9

9

ALDE

 

-

 

Chapitre III A

10

ALDE

 

-

 

7

kumitat

 

+

 

votazzjoni: proposta emendata

VSI

+

641, 35, 10

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

IND/DEM: proposta emendata

6.   Regoli addizzjonali ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 2597/97 *

Rapport: Elisabeth JEGGLE (A6-0284/2007)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Emendi mill-kumitat responsabbli — Votazzjoni Blokk

1-2

kumitat

 

+

 

votazzjoni: proposta emendata

 

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva

 

+

 

7.   Restrizzjonijiet imposti mill-UE fuq likwidi li passiġġieri jistgħu jġorru fuq lajruplani

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: (B6-0267/2007)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni - Kumitat TRANS (B6-0267/2007)

Wara § 7

1=

4=

7=

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

 

+

 

2=

5=

8=

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

VE

-

209, 463, 15

9

GUE/NGL

VSI

-

195, 474, 20

§ 8

6

Verts/ALE

VSI

-

152, 525, 18

11

PPE-DE

VSI

+

382, 298, 15

3=

10=

ALDE

GUE/NGL

 

 

12

PSE

 

 

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

VSI

+

464, 158, 70

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

GUE/NGL: em 9

Verts/ALE: em 6

ALDE: em 9, 11, votazzjoni finali

8.   Il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa — it-triq għall-mobilità sostenibbli

Rapport: Inés AYALA SENDER (A6-0286/2007)

Suġġett

Em nru

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Wara l-§ 3

8

PSE

VE

+

363, 301, 26

Wara l-§ 4

1

Verts/ALE

Vmaq/VSI

 

 

1

-

285, 396, 14

2

 

4

GUE/NGL

 

-

 

5

GUE/NGL

Vmaq

 

 

1

-

 

2

-

 

Wara l-§ 14

9

PSE

 

+

 

Wara l-§ 15

10

PSE

 

+

 

Wara l-§ 16

11

PSE

 

-

 

§ 18

12

PSE

 

-

 

§ 19

13

PSE

VE

-

322, 347, 20

Wara l-§ 19

14

PSE

VE

+

363, 299, 32

§ 21

15

PSE

 

-

 

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

3/VSI

+

503, 181, 12

§ 25

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 27

§

test oriġinali

Vsep/VE

+

360, 318, 9

Wara ċitazzjoni 6

6

PSE

 

+

 

Premessa C

7

PSE

 

+

 

Premessa D

2

GUE/NGL

 

-

 

Wara premessa D

3

GUE/NGL

 

-

 

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

VSI

+

577, 52, 61

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

Verts/ALE: em 1, § 21 (It-tielet parti)

PPE-DE: votazzjoni finali

Talbiet għal votazzjoni separata

PPE-DE: § 27

Talbiet għal votazzjoni maqsuma

PPE-DE

§ 25

L-ewwel parti:“Jappoġġja ... ġenerali żviluppata;”

It-tieni parti:“jenfasizza f'dan il-kuntest ... sostenibbli tal-merkanzija;”

Verts/ALE

§ 21

L-ewwel parti:“Jinsisti li ... sikura u sostenibbli” mingħajr it-terminu “il-ko-modalità”

It-tieni parti:“il-ko-modalità”

It-tielet parti:“jipproponi l-Kummissjoni ... l-kunsiderazzjoni tas-sikurezza”

PSE

em 5

L-ewwel parti:“Jinnota l-effett stimolanti ... li jattira l-investiment privat”

It-tieni parti:“imma jiċħad ... strareġija għall-investiment pubbliku”

em 1

L-ewwel parti:“iqis l-internalizzazzjoni progressiva ... tat-toroq u tal-ferroviji”

It-tieni parti:“hekk kif juri l-eżempju ... Schwerverkehrsabgabe — LSVA)”

9.   Rapport ta' Attività tal-EURES għall-2004 u l-2005: Lejn suq tax-xogħol wieħed Ewropew

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: (B6-0322/2007)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni - Kumitat EMPL (B6-0322/2007)

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

Les amendements 1 à 5 ont été retirés.

10.   Strateġija ta' l-UE li tappoġġja lill-Istati Membri biex inaqqsu l-ħsara relatata ma' l-alkoħol

Rapport: Alessandro FOGLIETTA (A6-0303/2007)

Suġġett

Em Nr

Awtur

VSI eċċ.

Votazzjoni

VSI /VE — rimarki

§ 1

6

Verts/ALE

Vmaq/VSI

 

 

1

-

82, 580, 13

2

-

281, 394, 7

3

-

94, 582, 9

§ 2

7

Verts/ALE

VE

+

361, 319, 11

§ 7

§

test oriġinali

Vsep

+

 

§ 8, tiret i)

9

Verts/ALE

VSI

-

210, 439, 41

§ 9, tiret i)

8

Verts/ALE

 

-

 

§ 9, tiret vi)

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2/VSI

+

549, 127, 16

§ 9, tiret vii)

10/rev

Verts/ALE

 

-

 

§ 9, tiret ix)

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 9, tiret xii)

§

test oriġinali

VSI

+

579, 65, 46

§ 10, tiret i)

11

Verts/ALE

VSI

-

225, 421, 42

§ 11

1

PPE-DE

VSI

-

320, 354, 11

17

PSE

VSI

+

440, 235, 12

§

test oriġinali

 

 

§ 13

12

Verts/ALE

 

-

 

§ 14

13

Verts/ALE

VSI

-

108, 561, 18

§ 15

14S

Verts/ALE

 

-

 

§ 16

2

PPE-DE

VSI

-

273, 389, 25

16

PSE

VSI

+

534, 136, 21

§

test oriġinali

 

 

§ 25

15

Verts/ALE

 

-

 

Wara premessa C

3

Verts/ALE

 

-

 

Premessa D

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1/VSI

+

627, 45, 7

2

+

 

Premessa I

4

Verts/ALE

 

-

 

§

test oriġinali

Vmaq

 

 

1

+

 

2

+

 

Premessa J

5

Verts/ALE

 

-

 

Premessa K

§

test oriġinali

Vsep

+

 

votazzjoni: riżoluzzjoni (sħiħa)

 

+

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet

IND/DEM: Pre D (L-ewwel parti), § 9 indent vi) (It-tieni parti), § 9 indent xii)

ALDE: emi 9, 11

Verts/ALE: emi 6, 1, 17, 13, 2, 16

Talbiet għal votazzjoni separata

PPE-DE: § 7

ALDE: Pre K

Talbiet għal votazzjoni maqsuma

PPE-DE

Premessa I

L-ewwel parti: It-test kollu mingħajr il-kliem “billi, għalkemm l-istess ... azzjoni konċentrata fuq il-livell ta' l-UE;”

It-tieni parti: dan il-kliem

§ 9, indent ix)

L-ewwel parti:“isaħħu l-pieni ... il-liċenzja tas-sewqan”

It-tieni parti:“u perjodi ta' konfiska tal-vettura”

IND/DEM

Premessa D

L-ewwel parti:“billi l-Artikolu 152 ... f'dan il-qasam”by roll-call vote

It-tieni parti:“billi xogħol ... fil-livell nazzjonali”

§ 9, indent vi)

L-ewwel parti: It-test kollu mingħajr il-kelma “ġodda”

It-tieni parti: din il-kelma

PSE

Em 6

L-ewwel parti:“Jilqa' b'sodisfazzjon ... ħażin ta' l-alkohol”

It-tieni parti:“jistieden lill-Kummissjoni ... mill-ħaddiema u mis-sewwieqa”

It-tielet parti:“imħassar”


ANNESS II

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI B'SEJĦA TA' L-ISMIJIET

1.   Rapport Jeggle A6-0283/2007

Proposta emendata tal-Kummissjoni

Favur: 641

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Giertych, Helmer, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 35

GUE/NGL: Holm, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

ITS: Binev, Chukolov, Stoyanov

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, López-Istúriz White, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Christensen, Färm, Hedh, Jørgensen, Rasmussen, Schaldemose, Segelström

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Astensjonijiet: 10

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Mladenov

PSE: Haug, McCarthy, Masip Hidalgo

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Antonio López-Istúriz White

Kontra: Jens-Peter Bonde, Olle Schmidt, Charlotte Cederschiöld, Britta Thomsen

2.   B6-0267/2007 — Il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani

Emenda 9

Favur: 195

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brok, Seeberg, Wortmann-Kool

PSE: Arif, Berès, Berlinguer, Bono, Bourzai, Carlotti, Carnero González, Castex, Chiesa, Cottigny, Désir, Dîncu, Douay, Fava, Ferreira Anne, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Locatelli, Napoletano, Navarro, Neris, Patrie, Peillon, Poignant, Pribetich, Rocard, Roure, Sacconi, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Camre, Gobbo

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 474

ALDE: Andria, Beaupuy, Costa, Deprez, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Ries, Sterckx, Susta, Takkula, Veraldi

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Astensjonijiet: 20

ALDE: Cocilovo

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Baco, Giertych, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Esteves

PSE: Corda, Masip Hidalgo

3.   B6-0267/2007 — Il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani

Emenda 6

Favur: 152

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ehler, Korhola, Mauro, Wieland

PSE: Christensen, Corbey, Dumitrescu, Gruber, Gurmai, Jørgensen, Schaldemose

UEN: Didžiokas, Maldeikis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 525

ALDE: Andria, Beaupuy, Busk, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Jäätteenmäki, Jensen, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Sterckx, Susta, Takkula, Veraldi

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 18

ALDE: Cocilovo, Hall, Watson

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Esteves

PSE: Corda, Masip Hidalgo, Podgorean, Van Lancker

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Lambert, Lucas

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Gitte Seeberg

4.   B6-0267/2007 — Il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani

Emenda 11

Favur: 382

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Belohorská, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mladenov, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berman, Bozkurt, Carnero González, Christensen, Corbey, De Vits, Ford, Gruber, Gurmai, Jørgensen, Schaldemose

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 298

ALDE: Andria, Beaupuy, Cornillet, Costa, Ferrari, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Pistelli, Pohjamo, Raeva, Schmidt Olle, Sterckx, Susta, Veraldi

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Audy, Ayuso, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Elles, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gaubert, de Grandes Pascual, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, López-Istúriz White, McMillan-Scott, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nicholson, Niebler, Parish, Purvis, Queiró, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Šťastný, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Toubon, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Weber Manfred

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Foglietta, Gobbo, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere

Astensjonijiet: 15

ALDE: Cocilovo, Hall

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Železný

NI: Baco, Giertych, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Gauzès, Reul

PSE: Corda, Masip Hidalgo, Van Lancker

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Glyn Ford

5.   B6-0267/2007 — Il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani

Riżoluzzjoni

Favur: 464

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stavreva, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berman, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Carnero González, Christensen, Corbey, Creţu Corina, De Vits, Dîncu, Dumitrescu, El Khadraoui, Ford, Gebhardt, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Gruber, Gurmai, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Myller, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Rapkay, Rouček, Sakalas, Schaldemose, Segelström, Siwiec, Stockmann, Tarand, Thomsen, Van Lancker, Wiersma, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 158

ALDE: Cornillet, Costa, Gibault

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Stoyanov

NI: Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Ayuso, Díaz de Mera García Consuegra, Fernández Martín, Fraga Estévez, García-Margallo y Marfil, de Grandes Pascual, Herranz García, Herrero-Tejedor, López-Istúriz White, Marques, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Niebler, Pack, Queiró, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Šťastný, Toubon, Varela Suanzes-Carpegna, Weber Manfred

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Bösch, Borrell Fontelles, Bulfon, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gill, Gomes, Grech, Gröner, Groote, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, Koterec, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Pinior, Pittella, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Scheele, Schulz, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Ţicău, Titley, Walter, Weber Henri, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Berlato, Borghezio, Gobbo, Kristovskis, La Russa, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere

Astensjonijiet: 70

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Allister

PPE-DE: Ashworth, Audy, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Descamps, Deß, Deva, Dover, Elles, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Stevenson, Sumberg, Tannock, Van Orden

PSE: Arif, Beňová, Berès, Berlinguer, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Chiesa, Corda, Cottigny, Creţu Gabriela, Douay, Dührkop Dührkop, Färm, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Geringer de Oedenberg, Gottardi, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Hutchinson, Leinen, Locatelli, Madeira, Masip Hidalgo, Neris, Patrie, Peillon, Plumb, Podgorean, Poignant, Pribetich, Rocard, Roure, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin

UEN: Camre

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Dimitar Stoyanov, Poul Nyrup Rasmussen

Kontra: John Attard-Montalto, Patrick Gaubert, Alejo Vidal-Quadras

6.   Rapport Ayala Sender A6-0286/2007

Emenda 1/1

Favur: 285

ALDE: Ludford, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Schenardi, Stănescu

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 396

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Claeys, Le Rachinel, Romagnoli, Vanhecke

NI: Bobošíková, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 14

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

ITS: Stoyanov

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Brepoels, Sumberg

PSE: Jacobs

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Rapport Ayala Sender A6-0286/2007

Paragrafu 21/3

Favur: 503

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Ciornei, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Mihăescu, Popeangă

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Kontra: 181

ALDE: Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hall, Karim, Laperrouze, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Morillon, Ortuondo Larrea, Pistelli, Pohjamo, Schmidt Olle, Susta, Veraldi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Brunetta, Fatuzzo, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Martens, Mauro, Schierhuber, Stubb, Tajani, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vlasák, Wijkman, Wohlin

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, De Keyser, Désir, Douay, Hamon, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Navarro, Neris, Occhetto, Patrie, Peillon, Poignant, Pribetich, Rocard, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 12

ALDE: Buşoi, Resetarits

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers, Železný

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Corda, El Khadraoui

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Anne Van Lancker

Kontra: Anne Ferreira, Charlotte Cederschiöld, Catherine Guy-Quint

8.   Rapport Ayala Sender A6-0286/2007

Riżoluzzjoni

Favur: 577

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea, Mihăescu, Popeangă

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Giertych, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Bennahmias, Irujo Amezaga, Romeva i Rueda, Voggenhuber

Kontra: 52

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Martinez

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: De Lange

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensjonijiet: 61

ALDE: Davies, Hall, Ludford, Lynne

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

PPE-DE: Fajmon, Hoppenstedt, Lewandowski, Strejček

PSE: Castex, Ferreira Anne, Roth-Behrendt

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Esther De Lange

9.   Rapport Foglietta A6-0303/2007

Emenda 6/1

Favur: 82

ALDE: Matsakis

GUE/NGL: de Brún, McDonald

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Hennicot-Schoepges, Koch, Wijkman, Wohlin, Zatloukal

PSE: Andersson, Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corbey, Désir, Dîncu, Douay, Dumitrescu, Färm, Falbr, Ferreira Anne, Hamon, Hedh, Jacobs, Laignel, Le Foll, Navarro, Paleckis, Paparizov, Patrie, Peillon, Pribetich, Rocard, Roure, Segelström, Thomsen, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Aylward, Crowley, Czarnecki Ryszard, Libicki, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Kontra: 580

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Ţicău, Titley, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 13

ALDE: Buşoi

GUE/NGL: Guidoni, Rizzo

ITS: Coşea

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Esteves

PSE: Corda

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen, Hudghton, Voggenhuber

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Pierre Schapira, Bernard Poignant

Kontra: Joost Lagendijk, Kathalijne Maria Buitenweg, Bart Staes, Britta Thomsen

10.   Rapport Foglietta A6-0303/2007

Emenda 6/2

Favur: 281

ALDE: Matsakis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Allister, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Gargani, Hennicot-Schoepges, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Beer, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Kontra: 394

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: De Keyser, Hutchinson

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Buitenweg

Astensjonijiet: 7

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Corda

UEN: Camre

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen, Voggenhuber

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Kathalijne Maria Buitenweg

11.   Rapport Foglietta A6-0303/2007

Emenda 6/3

Favur: 94

ALDE: Matsakis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

ITS: Dillen, Vanhecke

NI: Allister, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Hennicot-Schoepges, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Corbey, Corda, De Keyser, Färm, Hedh, Hutchinson, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Segelström

UEN: Czarnecki Ryszard, Libicki, Maldeikis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 582

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensjonijiet: 9

ALDE: Buşoi

GUE/NGL: Remek

ITS: Coşea

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen, Hudghton

12.   Rapport Foglietta A6-0303/2007

Emenda 9

Favur: 210

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: de Brún, McDonald, Morgantini, Musacchio

IND/DEM: Bonde, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Esteves, Gutiérrez-Cortines, Járóka, Őry, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corbey, Désir, Douay, Dumitrescu, Färm, Falbr, Ferreira Anne, Grech, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Jöns, Laignel, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Pribetich, Roure, Schapira, Segelström, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 439

ALDE: Raeva, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Scheele, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Foltyn-Kubicka

Verts/ALE: Buitenweg

Astensjonijiet: 41

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Hennicot-Schoepges

PSE: Berman, Bullmann

UEN: Camre, Muscardini

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Kathalijne Maria Buitenweg

Kontra: Anders Samuelsen, Christel Schaldemose

13.   Rapport Foglietta A6-0303/2007

Paragrafu 9, vi/2

Favur: 549

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

ITS: Mihăescu, Popeangă

NI: Battilocchio, De Michelis, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Evans Jill, Hudghton, Voggenhuber

Kontra: 127

ALDE: Degutis, Deprez, Jäätteenmäki, Pohjamo, Prodi, Raeva

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Coşea, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková

PPE-DE: Cederschiöld, Fajmon, Fjellner, Garriga Polledo, Hannan, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Mauro, Schierhuber, Šťastný, Strejček, Vlasák, Zahradil

PSE: Goebbels, Napoletano, Siwiec

UEN: Krasts, Kristovskis, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensjonijiet: 16

ALDE: Takkula

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

ITS: Claeys, Dillen, Le Rachinel, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Casaca, Podgorean

UEN: Bielan

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Charlotte Cederschiöld

Astensjonijiet: Joost Lagendijk, Kathalijne Maria Buitenweg, Bart Staes

14.   Rapport Foglietta A6-0303/2007

Paragrafu 9, xii

Favur: 579

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Hudghton, Kallenbach, Lipietz, Voggenhuber

Kontra: 65

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Coşea, Mihăescu, Stănescu

NI: Belohorská, Bobošíková, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fajmon, Mauro, Parish, Strejček, Zahradil

PSE: Berman, Goebbels, Myller

UEN: Krasts, Kristovskis, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensjonijiet: 46

ALDE: Takkula

GUE/NGL: Aita, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Maštálka, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Lombardo, Zvěřina

PSE: Dührkop Dührkop

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Neil Parish

Astensjonijiet: Ilda Figueiredo

15.   Rapport Foglietta A6-0303/2007

Emenda 11

Favur: 225

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Catania, de Brún, McDonald

IND/DEM: Bonde, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Chukolov, Coşea, Le Rachinel, Martinez, Moisuc, Romagnoli, Stoyanov

NI: Allister, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Andrikienė, Fatuzzo, Glattfelder, Lulling, Montoro Romero, Szájer, Tajani, Wijkman, Wohlin, Zahradil

PSE: Andersson, Arif, Berès, Bono, Bourzai, Castex, Corbey, De Keyser, Désir, Douay, Dumitrescu, Färm, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Pribetich, Roure, Saks, Schapira, Segelström, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Kontra: 421

ALDE: Kazak, Takkula

GUE/NGL: Guidoni, Holm, Rizzo, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mihăescu, Mölzer, Popeangă, Schenardi, Stănescu

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Scheele, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

Astensjonijiet: 42

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Figueiredo, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

ITS: Claeys, Dillen, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Esteves, Hennicot-Schoepges

PSE: Beňová, Falbr, Gruber

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Astrid Lulling, Dimitar Stoyanov, Christel Schaldemose

16.   Rapport Foglietta A6-0303/2007

Emenda 1

Favur: 320

ALDE: Andria, Carlshamre, Costa, Fourtou, Losco, Pistelli, Raeva, Ries, Samuelsen, Sterckx, Susta, Takkula, Veraldi

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Louis, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Belohorská, Bobošíková, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Dumitrescu, Goebbels, Kuhne

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Beer

Kontra: 354

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

ITS: Coşea, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Itälä, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 11

GUE/NGL: Wurtz

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Esteves

PSE: Corda, Falbr, Rouček

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Liam Aylward

17.   Rapport Foglietta A6-0303/2007

Emenda 17

Favur: 440

ALDE: Carlshamre, Prodi, Raeva, Ries, Takkula

GUE/NGL: Ransdorf, Remek

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Krupa, Louis, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Battilocchio, De Michelis, Giertych, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berman, Bösch, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corda, Correia, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Roth-Behrendt, Rothe, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Scheele, Schulz, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Van Lancker, Vigenin, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Beer

Kontra: 235

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fajmon, Grosch, Itälä, Strejček, Wijkman, Zahradil

PSE: Andersson, Berès, Bono, Borrell Fontelles, Bozkurt, van den Burg, Carlotti, Cashman, Castex, Corbett, Corbey, Cottigny, Désir, Douay, Evans Robert, Färm, Ford, Gill, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Kinnock, Laignel, Le Foll, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Muscat, Myller, Navarro, Patrie, Peillon, Pribetich, Riera Madurell, Rocard, Roure, Saks, Schaldemose, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensjonijiet: 12

GUE/NGL: Wurtz

IND/DEM: Coûteaux

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Esteves, Zvěřina

PSE: Falbr, Rouček

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, van Buitenen, Voggenhuber

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Pedro Guerreiro, Ilda Figueiredo, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Kontra: Pierre Schapira, John Attard-Montalto

18.   Rapport Foglietta A6-0303/2007

Emenda 13

Favur: 108

ALDE: Harkin, Hyusmenova, Kazak, Matsakis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak

ITS: Coşea

NI: Allister, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Kauppi, Mauro, Wohlin

PSE: Andersson, Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corbey, Correia, Cottigny, Douay, Dumitrescu, Färm, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hedh, Jørgensen, Laignel, Le Foll, Myller, Navarro, Paasilinna, Patrie, Peillon, Poignant, Roure, Segelström, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Czarnecki Ryszard, La Russa, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Kontra: 561

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Henin, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, de Villiers, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mölzer, Moisuc, Popeangă, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Buitenweg, Staes

Astensjonijiet: 18

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Coûteaux

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Hennicot-Schoepges, Kamall, Ventre

PSE: Corda, Gruber

UEN: Camre

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen, Hudghton, Kallenbach, Rühle, Voggenhuber

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Favur: Joseph Muscat

Kontra: Joost Lagendijk, Dan Jørgensen

19.   Rapport Foglietta A6-0303/2007

Emenda 2

Favur: 273

ALDE: Andria, Costa, Ferrari, Losco, Pistelli, Raeva, Ries, Samuelsen, Susta, Takkula, Veraldi

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Coşea, Le Pen Jean-Marie, Mihăescu, Popeangă, Stoyanov

NI: Belohorská, Helmer

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olbrycht, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Kontra: 389

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, De Blasio, Duka-Zólyomi, Fajmon, Gál, Glattfelder, Gyürk, Kelemen, Kónya-Hamar, De Lange, Martens, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Parish, Schmitt, Schöpflin, Sonik, Strejček, Sturdy, Surján, Szabó, Szájer, Vlasák, Wijkman, Wortmann-Kool, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 25

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Bonde

ITS: Chukolov, Claeys, Dillen, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Esteves, Járóka

PSE: Falbr, Rouček

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen, Hudghton

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Christel Schaldemose

20.   Rapport Foglietta A6-0303/2007

Emenda 16

Favur: 534

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Catania, Figueiredo, Guerreiro, Morgantini, Portas, Remek

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Le Rachinel, Mihăescu, Popeangă, Vanhecke

NI: Battilocchio, De Michelis, Helmer, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zaleski, Zdravkova, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Correia, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Howitt, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Voggenhuber

Kontra: 136

ALDE: Raeva

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, de Brún, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Železný

ITS: Martinez

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Březina, Doorn, Fajmon, De Lange, Martens, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Ouzký, Strejček, Vlasák, Wijkman, Wortmann-Kool, Zahradil, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Attard-Montalto, Berman, Bozkurt, van den Burg, Cashman, Corbett, Corbey, Creţu Corina, Evans Robert, Färm, Falbr, Ford, Hedh, Honeyball, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Saks, Segelström, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Tarand, Titley, Wiersma, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensjonijiet: 21

IND/DEM: Bonde

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kontra: Louis Grech

21.   Rapport Foglietta A6-0303/2007

Premessa D/1

Favur: 627

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pistelli, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Dillen, Mihăescu, Popeangă, Vanhecke

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Albertini, Anastase, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Tannock, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Paşcu, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Poli Bortone, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Kontra: 45

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, de Villiers, Wise, Železný

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Giertych

PPE-DE: Fajmon, Strejček, Wohlin, Zahradil

PSE: Bono, Bourzai, Douay, Goebbels

Verts/ALE: Voggenhuber

Astensjonijiet: 7

IND/DEM: Bonde

NI: Allister, Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Falbr

Verts/ALE: van Buitenen


TESTI ADOTTATI

 

P6_TA(2007)0368

Il-kapaċità tas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar l-isforzi ta' l-Istati Membri matul l-2005 biex jinkiseb bilanċ sostenibbli bejn il-kapaċità tas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd (2007/2108(INI))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-isforzi ta' l-Istati Membri matul l-2005 biex jinkiseb bilanċ sostenibbli bejn il-kapaċità tas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd (COM(2006)0872),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta' Diċembru 2002, dwar ilkonservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd (1)

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1438/2003, tat-12 ta' Awwissu 2003, li jippreskrivi regoli ta' implimentazzjoni dwar il-Politika tal-Komunità dwar il-Flotta kif definita fil-Kapitolu III tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 (2)

wara li kkunsidra l-proposta ta' Regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' qafas Komunitarju għallġbir, il-ġestjoni u l-użu tad-dejta fis-settur tas-sajd u appoġġ għall-parir xjentifiku dwar il-Politika Komuni dwar is-Sajd (COM(2007)0196),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew intitulata “Politika sabiex jitnaqqas il-qbid inċidentali mhux mixtieq u jiġi eliminat ir-rimi lura ta' ħut fis-sajd Ewropew” (COM(2007)0136),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-għodod ta' ġestjoni bbażati fuq id-drittijiet għas-sajd (COM(2007)0073),

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar it-titjib tal-kapaċità tas-sajd u l-indikaturi ta' l-isforz skond il-politika komuni tas-sajd (COM(2007)0039,

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Finali tal-Laqgħa Għolja Dinjija dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, li saret f'Johannesburg fis-26 ta' Awissu sa l-4 ta' Settembru 2002,

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd (A6-0297/2007),

A.

billi l-ħarsien u l-konservazzjoni tar-riżorsi tal-baħar u l-isfruttar tagħhom skond il-prinċipji ta' l-iżvilupp sostenibbli għandu jkun wieħed mill-elementi ċentrali tal-Politika Komuni dwar is-Sajd,

B.

billi s-sostenibilità tar-riżorsi taz-zoni tas-sajd hija essenzjali biex tiggarantixxi l-attività tas-sajd u l-vijabilità ta' l-industrija tas-sajd għal żmien fit-tul,

C.

billi sa mill-bidu tas-snin 80, il-kapaċità żejda tal-flotta Komunitarja fid-dawl tar-riżorsi disponibbli kienet wieħed mill-fatturi li joħloq tħassib kostanti mil-lat tal-vijabilità taz-zoni tas-sajd,

D.

billi d-Dikjarazzjoni Finali tal-Laqgħa Għolja Dinjija dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, taħseb għal analiżi bbażata fuq l-ekosistemi għall-isfruttar taz-zoni tas-sajd, u tipproponi t-tneħħija ta' prattiki qerrieda tas-sajd waqt li tesiġi l-użu tal-prinċipju ta' prekawzjoni fl-isfruttar tar-riżorsi,

E.

billi s-Samit imsemmi stabbilixxa l-objettiv li fis-sena 2015 għandu jintlaħaq l-irkupru ta' riżorsi tas-sajd għal speċijiet li jinsabu fil-periklu, filwaqt li huwa mistenni li sad-data msemmija, ir-riżorsi kollha tassajd ikollhom livell ta' sfruttament li jkun konformi mal-qabdiet massimi sostenibbli,

F.

billi f'dawn l-aħħar snin l-Unjoni Ewropea approvat diversi pjanijiet għall-irkupru u l-immaniġġjar ta' ħut li huma sfruttati żżejjed (il-marlozz, il-bakkaljaw, il-lingwata, is-sallura u l-gambli kbar) u huwa prevedibbli li fil-ġejjieni jkun meħtieġ li dawn jiġu estiżi għal speċijiet oħra li għandhom valur kummerċjali,

G.

billi minkejja l-progress li sar sa mill-implimentazzjoni, fl-1983, ta' l-ewwel programm ta' gwida għallflotot, bil-għan li titnaqqas il-kapaċità u l-qawwa tagħhom sabiex dawn ikunu adegwati għar-riżorsi eżistenti, il-karatteristiċi speċifiċi tal-flotot nazzjonali u ta' l-industriji tas-sajd ma ġewx ikkunsidrati u xi Stati Membri mhux biss ma laħqux dan il-għan, iżda talli wħud minnhom żiedu l-isforzi tagħhom għas-sajd,

H.

billi huwa meħtieġ li jinġiebu 'l quddiem metodi ta' sajd li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, skond irriċerka xjentifika dwar is-sajd, permezz ta' tagħmir aħjar tas-sajd, għażla akbar u l-projbizzjoni ta' tagħmir tas-sajd li jeqred l-ekosistemi tal-baħar,

I

billi minkejja s-snin li għaddew, l-informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri għadha mhix omoġenja, u dan ixekkel jew kważi jagħmilha impossibbli li ssir l-evalwazzjoni komparattiva tal-flotta,

J.

billi ħafna Stati Membri bagħtu l-informazzjoni dwar ir-reġistru tal-flotta tard ħafna, filwaqt li oħrajn ma bagħtuhiex fil-limiti ta' żmien stipulati mil-leġiżlazzjoni Komunitarja,

K.

billi l-immaniġġjar tajjeb tar-riżorsi skond il-prinċipji ta' prekawzjoni u ta' żvilupp sostenibbli jesiġi li għandhom jissaħħu l-mekkaniżmi eżistenti ta' kontroll, biex fil-ħin reali kemm l-Istat fejn ikunu reġistrati kif ukoll l-Istat fejn ikunu qegħdin joperaw il-bastimenti jistgħu jkunu jafu, f'kull waqt, il-post fejn ikun jinsab il-bastiment u l-operazzjonijiet tas-sajd li jkunu għaddejjin,

L.

billi d-djalogu u s-sehem ta' l-industrija fil-miżuri kollha stipulati biex jinkiseb bilanċ bejn il-flotta u listat tar-riżorsi huma kundizzjonijiet essenzjali sabiex dawn il-miżuri jkunu effettivi,

M.

billi s-sajjieda u l-għaqdiet li jirrappreżentawhom għandhom ikunu mdaħħlin biex jiddeċiedu dwar ilmiżuri għall-ħarsien ta' l-ambjent tal-baħar u dwar it-tisħiħ tar-riżorsi tal-ħut,

N.

billi l-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali huma entitajiet effettivi għall-koperazzjoni u d-djalogu bejn iddiversi interessi involuti fis-settur tas-sajd (l-ambjent, il-konservazzjoni tan-natura, in-nies li jaħdmu fid-diversi oqsma ta' l-industrija, fosthom il-produzzjoni, l-ipproċessar u l-akwakultura) u sakemm ikun hemm rabta mill-qrib bejn il-firxa ġeografika u l-problemi li jkunu qegħdin janalizzaw,

O.

billi l-industrija tas-sajd fl-ibgħad reġjuni u fil-gżejjer ta' l-Unjoni Ewropea tħabbat wiċċha ma' problemi speċifiċi karatterizzati mill-ambjent naturali tal-baħar li jixraqlu arranġamenti speċjali għall-ħarsien, u leżistenza ta' flotot tal-kosta fuq skala żgħira li jaħdmu f'kundizzjonijiet diffiċli minħabba l-morfoloġija ta' l-ixkaffa kontinentali u l-fatt li r-riżorsi jinsabu f'zoni ta' baħar miftuħ li jeħtieġu kundizzjonijiet speċjali biex jiżguraw is-sikurezza tal-bastimenti u ta' l-operazzjonijiet tas-sajd,

1.

Jifraħ lill-Kummissjoni għall-kontenut tar-rapport annwali dwar l-isforzi magħmula mill-Istati Membri fl-2005 sabiex joħolqu bilanċ sostenibbli bejn il-kapaċità tas-sajd u r-riżorsi tas-sajd, għax minkejja d-diffikultajiet li nħolqu minħabba l-informazzjoni diverġenti li taw l-Istati Membri, ir-rapport jiġbor sintesi ta' liżvilupp tal-flotot nazzjonali li tippermetti analiżi ta' l-evoluzzjoni tagħhom;

2.

Itenni l-ħtieġa għal approċċ aktar wiesa' lejn miżuri biex jitħares l-ambjent tal-baħar u jissaħħu rriżorsi tal-ħut, b'mod partikulari billi jitqiesu u jiġu studjati ċerti fatturi li jkollhom effett importanti fuq lambjent tal-baħar u fuq il-qagħda tar-riżorsi tal-ħut, bħat-tniġġis tal-kosta u tal-baħar miftuħ, id-drenaġġ industrijali u agrikulturali, it-tindif tal-ħama u t-trasport bil-baħar, biex jikkomplementaw il-metodi attwali ta' l-immaniġġjar; iqis li inizjattiva Komunitarja f'dan il-qasam hija prijorità;

3.

Jinnota li kien hemm tnaqqis gradwali fil-kapaċità u l-potenza ġenerali tal-flotta (madwar 2% fis-sena) iżda li ma kien hemm l-ebda tnaqqis fil-livell ta' l-isfruttar ta' l-ammonti ta' ħut, minħabba li t-titjib tekniku li sar fil-bastimenti jinnewtralizza jew jisboq il-possibilitajiet, f'dawk li huma qabdiet u sforzi ta' sajd, rappreżentati minn dan it-tnaqqis żgħir;

4.

Iqis li mhux aċċettabbli li l-Istati Membri ma joqogħdux għall-obbligi li jiġbru u jgħaddu tagħrif dwar kemm qegħdin iqabblu l-kapaċità tagħhom tas-sajd mal-qagħda tar-riżorsi tal-ħut u jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra dan in-nuqqas bħala mġiba ħażina serja u biex toħroġ il-kastig xieraq, bħal fil-każ ta' lobbligi tas-sajjieda dwar it-tagħrif fuq il-qabdiet;

5.

Jenfasizza li meta jsir it-tqabbil tal-flotot nazzjonali mar-riżorsi eżistenti għandu jitqies it-tnaqqis li sar diġà fl-isforzi tas-sajd, b'mod partikulari il-livell ta' konformità mal-Programmi ta' Gwida Plurijennali;

6.

Ifakkar fil-ħtieġa li l-miżuri kollha għall-aġġustament tal-flotot nazzjonali u għall-irkupru tar-riżorsi għandhom jittieħdu bis-sehem tas-sajjieda u għandhom ikunu bbażati fuq ir-riċerka xjentifika dwar is-sajd;

7.

Iħeġġeġ malajr lill-Kummissjoni sabiex tagħmel proposti ta' linji gwida li jiżguraw li l-Istati Membri jippreżentaw informazzjoni armonizzata li tagħmilha possibbli li ssir analiżi komparattiva ta' l-iżviluppi fiddiversi flotot nazzjonali u tipprovdi lil kull wieħed mill-Istati Membri b'informazzjoni diżaggregata dwar illivell ta' qabdiet minn bastimenti li joperaw fiz-zoni kostali tagħhom;

8.

Isemmi l-fatt li fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali u l-eżistenza kontinwa ta' kapaċità żejda, hu mixtieq li jitqiesu mill-ġdid l-iskemi attwali biex il-flotta komunitarja tiġi konformi ma' l-opportunitajiet tas-sajd, waqt li fil-politika Komunitarja għall-konservazzjoni u l-immaniġġjar taz-zoni tas-sajd jitħalla wisa' għal sistemi aktar effiċjenti li fihom innifishom jistgħu jnaqqsu l-kapaċità aktar minn dawk stipulati fil-leġiżlazzjoni Komunitarja;

9.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tadotta l-inizjattivi rilevanti biex tkun tista' ssir bidla ħalli minn sistema ta' l-immaniġġjar tal-flotot ibbażata fuq ir-restrizzjoni tat-tunnellaġġ u l-qawwa tal-bastimenti, tidħol skema li biha l-isforzi tas-sajd ikunu jistgħu jiġu kontrollati permezz ta' l-immaniġġjar tas-sajd skond zoni ġeografiċi u l-użu ta' miżuri tekniċi xierqa għall-immaniġġjar sostenibbli tar-riżorsi;

10.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta proposti għat-titjib fis-sikurezza tal-bastimenti tas-sajd kostali u artiġjanali fuq skala żgħira fl-Unjoni Ewropea, immirati sabiex jikber id-daqs u tiżdied il-qawwa tal-magni u biex jiġu rinnovati l-bastimenti sabiex jitjiebu l-kundizzjonijiet ta' l-iġjene u tas-sikurezza abbord, mingħajr ma dan jimplika żieda fl-isforzi tas-sajd;

11.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta proposta għall-ħolqien ta' Kunsill Konsultattiv Reġjonali speċifiku għar-reġjuni l-iktar imbiegħda ta' l-Unjoni Ewropea;

12.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  ĠU L 204, 13.08.2003, p. 21.

P6_TA(2007)0369

Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, Taqsima III — Kummissjoni (11707/2007 — C6-0232/2007 — 2007/2162(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikolu 272 tat-Trattat KE u l-Artikolu 177 tat-Trattat Euratom,

wara li kkunsidra r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 37 u 38 tiegħu,

wara li kkunsidra l-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, kif ġie adottat b'mod definittiv fl-14 ta' Diċembru 2006 (2),

wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja solida (3),

wara li kkunsidra l-abbozz preliminari ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, ippreżentat mill-Kummissjoni fil-21 Ġunju 2007 (COM(2007)0340),

wara li kkunsidra l-Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007, imħejji mill-Kunsill fit-13 ta' Lulju 2007 (11707/2007 — C6-0232/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 69 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A6-0300/2007),

A.

billi l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007 jipprevedi modifikazzjonijiet għall-istruttura tal-baġit bħala riżultat tar-reviżjoni tat-tbassir tar-riżorsi tradizzjonali proprji (TOR, jiġifieri dazji tad-dwana, dazji agrikoli u imposti fuq iz-zokkor), bażijiet tal-VAT u tal-GNI u l-ibbaġitjar tal-korrezzjonijiet rilevanti tar-Renju Unit kif ukoll l-iffinanzjar tagħhom, li jwasslu għal bidla fid-distribuzzjoni bejn l-Istati Membri tal-kontribuzzjonijiet tar-riżorsi proprji tagħhom lill-baġit ta' l-UE, il-pagament lura taż-żejjed mill-Fond ta' Garanzija għal miżuri esterni kif ukoll l-impatt ta' bidliet fir-Regolament Finanzjarju fuq in-naħa tad-dħul,

B.

billi l-iskop ta' l-Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007 huwa li dawn ir-riżorsi baġitarji jiddaħħlu b'mod formali fil-baġit ta' l-2007,

1.

Jinnota l-Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007;

2.

Japprova bla emendi l-Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 5/2007;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1995/2006 (ĠU L 390, 30.12.2006, p.1).

(2)  ĠU L 77, 16.3.2007.

(3)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

P6_TA(2007)0370

Trasport intern ta' oġġetti perikolużi ***I

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi (COM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0852),

wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 71(1) tat-Trattat KE, skond liema trattat il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0012/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0253/2007),

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.

Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tikkonsultah jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

P6_TC1-COD(2006)0278

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-5 ta' Settembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari jaqbel ma' l-att leġislattiv finali, d-Direttiva 2008/.../KE.)

P6_TA(2007)0371

Ħalib preservat għall-konsum tal-bniedem *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/114/KE rigward rigward ċertu ħalib preservat deidratat in parti jew kollu għall-konsum tal-bniedem (COM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0058),

wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0083/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali (A6-0282/2007),

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.

Jistieden lill-Kunsill sabiex jinformah jekk ikollu il-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.

Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sostanzjali;

4.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

P6_TA(2007)0372

L-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999) *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1255/1999 dwar organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u prodotti tal-ħalib (COM(2007)0058 — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0058),

wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0084/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali (A6-0283/2007),

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skond l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3.

Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.

Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

TEST PROPOST MILL-KUMMISSJONI (1)

EMENDI TAL-PARLAMENT

Emenda 1

PREMESSA 4

(4) In accordance with Article 6(3) of Regulation (EC) No 1255/1999 aid for private storage of cream shall be granted as a market support measure. Equally, pursuant to Article 7(3) of that Regulation aid for private storage of skimmed milk powder may be granted. Given that the two support measures in practice have been inactive for a long time, even in situations with serious unbalance of the markets for milk fat and proteins, the two measures may be considered obsolete and should be abolished.

(4) B'konformità ma' l-Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) Nru 1255/1999 l-għajnuna għall-ħżin privat ta' krema għandu jingħata bħala miżura ta' appoġġ għas-suq. Bl-istess mod, skond l-Artikolu 7(3) ta' dan ir-Regolament tista' tingħata għajnuna għall-ħżin privat ta' trab tal-ħalib xkumat.

Emenda 2

PREMESSA 8 A (ġdida)

 

(8a) Fondi mfaddla mill-baġit ġejjin mill-istandardizzazzjoni għandhom jinżammu fis-settur tal-ħalib. Għandu jiġi stabbilit programm ta' ristrutturazzjoni tal-fond tal-ħalib sabiex jakkumpanja u jappoġġja r-riformi fis-settur tal-ħalib. L-għanijiet tal-programm ta' ristrutturazzjoni tal-fond talħalib għandhom jinkludu, fost l-oħrajn, appoġġ għall-proċess ta' ristrutturazzjoni għall-produtturi u għal dawk li jipproċessaw il-ħalib li jintlaqtu mil-liberalizzazzjoni dejjem tikber tassuq, it-tisħiħ ta' miżuri li jappoggawi t-tqegħid fis-suq u miżuri ta' informazzjoni dwar in-nutrizzjoni (attivitajiet promozzjonali) għas-settur tal-ħalib, appoġġ sabiex tinżamm u tkun immodernizzata l-produzzjoni tal-ħalib f'kundizzjonijiet diffiċli fir-reġjuni fil-muntanji, u t-tisħiħ tas-sistema ta' tqassim tal-ħalib fl-iskejjel.

Emenda 3

ARTIKOLU 1, PUNT 2, PUNT (C), PUNT (I)

Artikolu 6, paragrafu 3, subparagrafu 1, inċiż -1 (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1255/1999)

 

— krema,

Emenda 4

ARTIKOLU 1, PUNT 3, PUNT (B)

Artikolu 7, paragrafu 3 (Regolament (KE) Nru 1255/1999)

(b) paragraph 3 is deleted.

imħassar

Emenda 5

ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 14, paragrafu 3, inċiż 2 (Regolament (KE) Nru 1255/1999)

EUR 16,11/100 kg of all milk from 1 August 2007 onwards.

EUR 18,15 għal kull 100 kg tal-ħalib kollu, mill-1 ta' Awwissu 2007.

Emenda 6

ARTIKOLU 1, PUNT 6 A (ġdid)

Artikolu 14, paragrafu 4 a (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1255/1999)

 

(6a)

Ma' l-Artikolu 14 għandu jiżdied il-paragrafu 4a li ġej:

4a.     Il-Kummissjoni għandha tippreżenta evalwazzjoni ta' l-impatt dwar l-implimentazzjoni ta' l-iskema tal-ħalib fl-iskejjel u, f'dan il-kuntest, għandha tikkunsidra alternattivi oħra biex twessa' l-għażla ta' prodotti li jaqgħu taħt l-iskema tal-ħalib fl-iskejjel. Hawnhekk hija għandha partikolarment tqis prodotti ġodda, innovattivi u tajbin għas-saħħa.”

Emenda 7

ARTIKOLU 1, PUNT 6 B (ġdid)

Titolu I, Kapitolu III A (ġdid), Artikolu 15 a (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1255/1999)

 

(6b)

Mat-TITOLU I għandu jiżdied dan il-Kapitolu li ġej:

KAPITOLU IIIA

Programm ta' ristrutturazzjoni tal-fond tal-ħalib

Artikolu 15a

Sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2008 għandu jiġi stabbilit programm ta' ristrutturazzjoni tal-fond tal-ħalib biex jappoġġja l-miżuri ta' riforma fis-settur tal-ħalib.

L-għanijiet tal-programm ta' ristrutturazzjoni tal-fond tal-ħalib għandhom jinkludu, inter alia:

appoġġ għall-proċess ta' ristrutturazzjoni fost il-produtturi u dawk li jipproċċessaw il-ħalib li jintlaqtu mil-liberallizzazzjoni dejjem tikber tas-suq;

it-tisħiħ ta' miżuri li jappoggawi t-tqegħid fis-suq u miżuri ta' informazzjoni dwar in-nutrizzjoni (attivitajiet ta' promozzjoni) għas-settur tal-ħalib;

iż-żamma u l-modernizzazzjoni tal-produzzjoni talħalib f'kundizzjonijiet diffiċli fir-reġjuni fil-muntanji;

it-tisħiħ tas-sistema ta' tqassim tal-ħalib fl-iskejjel.


(1)  Il-Proposta Uffiċjali tal-Kummissjoni għadha mhijiex disponibbli bil-Malti. It-Test bl-Ingliż qed jiġi riprodott għal finijiet ta' informazzjoni.

P6_TA(2007)0373

Regoli addizzjonali ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib *

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2597/97 li jistabbilixxi regoli addizzjonali dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib għall-ħalib għax-xorb (COM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2007)0058),

wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0085/2007),

wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali (A6-0284/2007),

1.

Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, b'konformità ma' l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3.

Jistieden lill-Kunsill sabiex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.

Jitlob lill-Kunsill sabiex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill- Kummissjoni.

TEST PROPOST MILL-KUMMISSJONI

EMENDI MILL-PARLAMENT

Emenda 1

PREMESSA 4

(4) In order to provide clarity for the consumers, such milk should however not be called whole milk, semi-skimmed milk or skimmed milk but have their fat content percentage clearly indicated on the packaging.

(4) Għal raġunijiet ta' ċarezza għall-konsumaturi, dan il-ħalib madankollu m'għandux jiġi msejjaħ ħalib intier, ħalib parzjalment xkumat jew ħalib xkumat, iżda minflok, il-perċenwali talkontenut ta' xaħam tal-ħalib għandha tiġi indikata b'mod ċar fuq l-imballaġġ, direttament ħdejn id-deskrizzjoni tal-prodott .

Emenda 2

ARTIKOLU 1

Artikolu 3 paragrafu 1 subparagrafu 2 (Regolament (KE) Nru 2597/97)

Heat-treated milk not complying with the fat content requirements laid down in points (b), (c) and (d) of the first subparagraph may be considered drinking milk provided that the fat content is clearly indicated and easily readable on the packaging in form of “ fat content of ...%”. Such milk shall not be described as whole milk, semi-skimmed milk or skimmed milk. Member States may allow producers to indicate the fat content in the form of “fat content of ...% + 0.2%” .

Il-ħalib li jiġi sottopost għal trattament ta' tisħin u li mhuwiex konformi mar-rekwiżiti dwar il-kontenut ta' xaħam imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tas-subparagrafu 1, għandu jitqies bħala ħalib għax-xorb skond id-definizzjonijiet fid-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Marzu 2000 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardaw it-twaħħil ta' tikketti, mal-preżentazzjoni u mar-reklamar ta' prodotti ta' l-ikel, (1) , sakemm il-kontenut ta' xaħam ikun indikat b'mod ċar u jkun jista' jinqara faċilment, u jkun jinsab direttament ħdejn id-deskrizzjoni talprodott fuq l-imballaġġ fil-forma “ ħalib ...% xaħam ”. Tali ħalib m'għandux jiġi deskritt bħala ħalib intier, ħalib parzjalment xkumat jew ħalib xkumat.


(1)   ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/142/KE (ĠU L 368, 23.12.2006, p. 110).

P6_TA(2007)0374

Is-sigurtà ta' l-avjazzjoni (il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani)

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1546/2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 622/2003 li jistabilixxi miżuri sabiex jiġu implimentati standards bażiċi komuni għas-sigurtà fl-avjazzjoni (il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 2320/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2002 li jistabbilixxi regoli komuni fil-qasam ta' l-avjazzjoni ċivili (1),

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni biex tirrevoka u tissostitwixxi r-Regolament (KE) 2320/ 2002 (COM(2005)0429),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 622/2003 ta' l-4 ta' April 2003 li jistabbilixxi miżuri sabiex jiġu implimentati standards bażiċi komuni għas-sigurtà fl-avjazzjoni (2),

wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1546/2006 ta' l-4 ta' Ottubru 2006 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 622/2003 li jistabbilixxi miżuri sabiex jiġu implimentati standards bażiċi komuni għas-sigurtà fl-avjazzjoni (3) (il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani)

wara li kkunsidra l-Mistoqsijiet għal Tweġiba Orali B6-0004/2007, B6-0005/2007, B6-0006/2007, B6-0007/2007 u B6-0008/2007,

wara li kkunsidra l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

1.

Jappoġġja l-miżuri kollha ta' sigurtà kontra riskji ta' terroriżmu fil-qasam ta' l-avjazzjoni, li huma maħsuba b'mod realistiku biex inaqqsu riskju u li m'humiex sproporzjonati;

2.

Jiġbed l-attenzjoni li l-kontrolli ta' likwidi fil-bagalji ta' l-idejn permezz ta' apparat ta' l-X-ray ma jistgħux jittraċċaw splużivi f'likwidi, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jintensifikaw l-isforzi tagħhom b'appoġġ għall-istudji tar-riċerka sabiex jinstabu mezzi effettivi għall-ittraċċar ta' sustanzi splużivi f'likwidi;

3.

Iqis li r-Regolament (KE) Nru 1546/2006 ma ġiex implimentat b'mod uniformi u b'mod konsistenti flajruporti kollha fl-Unjoni Ewropea u jitlob sabiex titwettaq din l-implimentazzjoni;

4.

Jinnota li l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1546/2006 iġġib magħha spejjeż ikbar għallajruporti u għall-operaturi;

5.

Jinnota wkoll, filwaqt li japprezza l-ħtieġa ta' sigurtà ta' kwalità għolja, l-ispejjeż ikbar għall-passiġġieri ta' l-ajru li jirriżultaw mit-teħid ta' proprjetà privata bħala riżultat ta' l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1546/2006;

6.

Jirrikonoxxi l-inkonvenjent serju u t-tħarbit li jġarrbu l-passiġġieri, l-aktar il-passiġġieri fi tranżitu, kif ukoll l-operaturi minħabba r-Regolament (KE) Nru 1546/2006;

7.

Huwa mħasseb li l-ispejjeż ikkawżati mir-Regolament (KE) Nru 1546/2006 jistgħu ma jkunux proporzjonati mal-valur miżjud tiegħu f'termini ta' aktar sigurtà milħuqa;

8.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex skond l-Artikolu 232 tat-Trattat KE, tippubblika u tpoġġi għad-dispożizzjoni taċ-ċittadini t-test verbatim dwar il-projbizzjonijiet u r-restrizzjonijiet li jistgħu jiġu imposti fuqhom, kif ukoll il-lista ta' l-eċċezzjonijiet għalhom u r-raġunijiet għall-miżura;

9.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex b'mod urġenti u — jekk ma jitressqux aktar fatti konklużivi— tirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1546/2006 (il-ġarr ta' likwidi fl-ajruplani);

10.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti ta' l-Istati Membri.


(1)  ĠU L 355, 30.12.2002, p.1.

(2)  ĠU L89, 5.4.2003, p.9.

(3)  ĠU L 286, 17.10.2006, p.6.

P6_TA(2007)0375

Il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa u l-mobilità sostenibbli

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar il-Loġistika tat-Trasport tal-Merkanzija fl-Ewropa — is-soluzzjoni għal mobilità sostenibbli (2006/2228(INI))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Istrateġija ta' Liżbona l-ġdida li l-implimentazzjoni b'suċċess tagħha tiddependi fuq sistema loġistika effiċjenti, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-kontribuzzjoni tas-settur tat-trasport lill-Istrateġija ta' Liżbona,

wara li kkunsidra r-reviżjoni ta' nofs iż-żmien tal-White Paper tal-Kummissjoni Ewropea ta' l-2001 dwar it-Trasport (COM(2006)0314), li tinkludi kapitolu dwar il-loġistika tat-trasport bħala mezz ta' mobilità intelliġenti,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Loġistika tat-Trasport tal-Merkanzija fl- Ewropa — is-soluzzjoni għall-mobilità sostenibbli (COM(2006)0336),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Frar 2007 dwar il-kontribut għall-Kunsill tar-Rebbiegħa ta' l-2007 fir-rigward ta' l-Istrateġija ta' Liżbona (1),

wara li kkunsidra l-proposti u l-linji gwida tal-Kummissjoni u l-pożizzjonijiet tal-Parlament dwar il- Fondi Strutturali u l-Fondi ta' Koeżjoni kif ukoll dwar is-Seba' Programm ta' Qafas dwar ir-Riċerka, l- Iżvilupp Tekniku u l-Attivitajiet ta' Dimostrazzjoni,

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tad-9 ta' Marzu 2007 dwar ilbidliet klimatiċi,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu ’Lejn politika marittima ta' l-Unjoni għall-ġejjieni: Viżjoni Ewropea għall-Oċeani u l-Ibħra’ (COM(2006)0275) u r-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Lulju 2007 (2), dwar l-istess suġġett,

wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar il-komunikazzjoni tal- Kumissjoni dwar il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa,

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew dwar il-politika Ewropea talloġistika (3),

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0286/2007),

A.

billi l-miżuri implimentati sa mill-2001 skond il-Politika Ewropea Komuni għat-Trasport m'humiex biżżejjed aktar biex jiffaċċjaw l-isfidi ġodda ekonomiċi, soċjali u ambjentali,

B.

billi s-settur tat-trasport u tal-loġistika jkompli jiżviluppa bħala fergħa ekonomika importanti fis-settur tas-servizzi u joffri prospetti ġodda ta' impjieg,

C.

billi loġistika tat-trasport ta' merkanzija effiċjenti u effettiva bħala parti integrali mis-sistema tat-trasport ta' l-UE hija neċessarja għall-effiċjenza u għall-kompetittività ekonomika, għall-użu mill-aħjar tar-riżorsi, għall-ħolqien ta' opportunitajiet ta' impjieg, għall-protezzjoni ta' l-ambjent, għall-ġlieda kontra l-bidla filklima u għat-titjib fis-sikurezza u fis-siġurtà,

D.

billi s-settur tal-loġistika huwa vitali għall-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali u għall-inklużjoni aħjar ta' l-inħawi u tar-reġjuni li jinsabu fit-truf ta' Ewropa mkabbra,

1.

Jilqa' l-komunikazzjoni msemmija hawn fuq dwar il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa u jappoġġja konsultazzjoni mal-partijiet interessati relevanti sabiex jinstabu soluzzjonijiet għall-punti ta' konġestjoni eżistenti;

2.

Japoġġja l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippreżenta Pjan ta' Azzjoni għal-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fil-Ħarifa ta' l-2007, li għandu jservi biex il-loġistika titqiegħed fuq l-aġenda politika u biex il-profil tiegħu jogħla billi l-enfasi jkun fuq il-potenzjal, il-popolarita? u l-utilità tiegħu;

3.

Jirrikonoxxi l-valur tar-rabta li għamlet il-Kummissjoni bejn il-loġistika u l-komodalità billi ikkunsidrat kull mod ta' trasport fuq bażi individwali u l-integrazzjoni tagħhom fil-ktajjen tal-loġistika, u jemmen li lmodi kollha ta' trasport għandhom ikunu mħeġġa li jrendu fuq livell kompetittiv u sostenibbli;

4.

Jinsisti li għandha tingħata prijorità lit-trasport, lil-loġistika u lill-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej fl- Istrateġija ta' Liżbona l-ġdida, u jistieden lill-Istati Membri biex jirriflettu din il-prijorità fil-pjanijiet nazzjonali li se jkunu ppreżentati fil-Kunsill Ewropew li jmiss tar-Rebbiegħa 2008;

Simplifikazzjoni tal-piż amministrattiv

5.

Jinnota li l-loġistika hi primarjament attività ta' negozju; jikkunsidra madankollu li l-awtoritajiet pubbliċi jista' jkollhom rwol u jaġixxu bħala faċilitaturi speċjalment fejn għandu x'jaqsam it-titjib tal-qafas għal trasport tal-merkanzija multimodali;

6.

Jirrikonoxxi l-importanza ta' l-iżvilupp ta' ċentru amministrattiv li “jservi għal kollox” fis-settur sabiex tiżdied l-effiċjenza, titnaqqas il-burokrazija u jitnaqqsu l-ispejjeż;

7.

Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex teżamina d-dettalji u l-valur miżjud ta' l-istabbiliment ta' dokument wieħed tat-trasport, bħala mudell ta' l-UE, għaġ-ġarr kollu tal-merkanzjia, irrispettivament mill-mod ta' trasport użat; jikkunsidra madankollu, li dokument bħal dan għandu jipprovdi lill-impriżi ta' trasport b'ċertezza legali ċara u għandu jissostitwixxi n-numru kbir ta' dokumenti eżistenti tat-trasport;

8.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tintensifika x-xogħol dwar l-issimplifikar tal-proċeduri tat-tbaħħir fuq distanzi qosra u li tagħmel il-kunċett tar-Rotot tal-Baħar aktar operabbli; jippromwovi wkoll proposti oħra għal passaġġi ta'l-ilma interni taħt l-inizjattiva NAIADES; jitlob biex jinħatar kordinatur Ewropew fil-futur qarib biex jittratta r-Rotot tal-Baħar, li huma inklużi fost il-proġetti ta' prijorità tan-Network Ewropew tat- Trasport Trans-Ewropew (TEN-T);

9.

Jappoġġja d-diskussjoni mibdija mill-Kummissjoni, imħeġġa mill-Green Paper bit-titolu “Lejn politika marittima tal-ġejjieni għall-Unjoni: Viżjoni Ewropea għall-oċeani u l-ibħra” (COM(2006)0275), rigward ’Spazju Marittimu Komuni Ewropew’ futur, u jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq proposti fejn il-kabotaġġ intra-Komunitarju jieqaf jiġi trattat bħala trasport internazzjonali fuq perjodu medju;

Sistemi ta' trasport intelliġenti

10.

Innota l-importanza għal-loġistika ta' sistemi avvanzati ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni u liżvilupp ta' “trasport intelliġenti” speċjalment permezz ta' Galileo u inizjattivi oħra ta' l-UE, eż. SESAR (Sistema Ewropea ta' l-Immaniġġjar tat-Traffiku ta' l-Ajru), ERTMS (sistema Ewropea ta' senjalazzjoni talferroviji), RIS (Servizzi ta' Informazzjoni dwar ix-Xmajjar), u SafeSeaNet, kif ukoll sistemi innovattivi ta' tiftix u ttraċċar;

11.

Jenfasizza l-importanza ta' sistemi tat-trasport intelliġenti (ITS) għat-titjib ta' l-effiċjenza tal-modi kollha tat-trasport u jemmen li l-użu ta' dawn is-sistemi għandu jiġu inkoraġġit bħala kwistjoni ta' prijorità fl-UE, waqt li tingħata attenzjoni partikulari lill-interoperabilità sħiħa tagħhom u jiġi żgurat aċċess indaqs għal dawn is-sistemi, speċjalment fejn għandhom x'jaqsmu l-SMEs;

12.

Jenfasizza l-importanza li tiġi żviluppata l-merkanzija-e (e-freight) bħala mezz biex titnaqqas il-burokrazija, biex jitħaffu l-proċeduri u biex tingħata l-opportunità li jiġi razjonalizzat u mnaqqas in-numru ta' formoli li jridu jimtlew, speċjalment fit-trasport ta' merkanzija transkonfinali;

13.

Jinsisti li sabiex l-ITS tkun taħdem bi sħiħ fuq livell ta' l-UE, huwa essenzjali li jkun hemm aktar kompatibilità u interoperabilità bejn sistemi qodma u ġodda;

14.

Jirrikonoxxi li l-iżvilupp ta' l-ITS jeħtieġ li jkun iffinanzjat kif suppost u appoġġjat mill-programmi xierqa tat-taħriġ, li fihom tingħata attenzjoni speċjali għall-iżgurar ta' aċċess sħiħ mill-SMEs;

Infrastrutturi u politika ta' Investiment

15.

Jiddeplora l-impatt tal-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-iffinanzjar tat-TEN-T dwar l-iżvilupp tal-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jieħdu lopportunità offruta mid-dibattitu għall-2008 u l-2009 dwar l-iffinanzjar tal-politiki ta' l-UE biex b'mod definittiv tiġi solvuta l-problema permanenti ta' nuqqas ta' ffinanzjar tal-Politika Komuni għat-Trasport, speċjalment fir-rigward tal-proġetti tat-TENs u ta' l-ITS; jipproponi li fid-deċiżjonijiet futuri ta' finanzjament tat-TEN-T jigi kkunsidrat il-valur mizjud tal-komponent ta' loġistika;

16.

Jitlob li jkun solvut urġentement it-tfixkil serju li għadu jeżisti għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-passiġġieri, tal-merkanzija u tas-servizzi minħabba n-nuqqas storiku ta' passaġġi adegwati f'zoni muntanjużi transkonfinali ewlenin, kif jiġri fl-Alpi u fil-Pirinej ċentrali, permezz ta' infrastrutturi komunitarji neċessarji (mina ferrovjarja f'livell baxx), li joffru alternattivi reali u aktar sostenibbli mil-lat modali għall-ftit passaġġi eżistenti, li huma konġestjonati għal kollox;

17.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħti spinta lir-rivitalizzazzjoni tal-linji ferrovjarji Ewropej, sabiex tiżdied il-kapaċità ta' tagħbija tal-merkanzija, biex tfassal u tiżviluppa sistema ferrovjarja ddedikata u biex tressaq inizjattivi mmirati li jiksbu dan, billi jiffukaw b'mod speċjali fuq kurituri transkonfinali u l-iżvilupp ta' ċentri inter-modali; bl-istess mod iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha biex jappoġġjaw din l-inizjattiva fuq livell nazzjonali;

18.

Jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn urġenti li jkunu żviluppati infrastrutturi ko-modali u jkunu stabbiliti pjattaformi u installazzjonijiet ta' trasbord, speċjalment bejn rotot navigabbli u ferroviji, kif ukoll kumplessi industrijali b'infrastutturi għat-trasport ta' merkanzija lejn il-portijiet (dry ports) fl-intern ta' pajjiż, bl-għan tal-promozzjoni ta' loġistika interna Ewropea; bl-istess mod, huwa urġenti li tissaħħaħ, fost affarijiet oħra, irrabta bejn il-ferroviji u l-ajruporti bl-għan li tinżamm il-kapaċità u l-kompettività tal-qasam ta' l-ajru kemm fit-titjiriet intra-Kommunitarji kif ukoll dawk fuq distanzi twal barra l-UE, b'attenzjoni speċjali għall-merkanzija;

19.

Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżġura d-disseminazzjoni ta' l-aħjar prattika fl-iffinanzjar tal-loġistika bħala parti mill-Pjan ta' Azzjoni, pereżempju inizjattivi varji li jużaw kofinanzjament privat-pubbliku, possibilitajiet u strumenti strutturali tal-Bank Ewropew għall-Investiment u l-Fond Ewropew għall-Investiment; jitlob lill-Kummissjoni biex tipprova testendi soluzzjonijiet li attwalment għaddejjin minn żvilupp għall-proġetti ta' żmien medju u twil ta' l-UE, bħal Galileo, għal proġetti ta' infrastruttura oħrajn;

Taħriġ u attrazzjoni ta' professjonijiet tal-loġistika

20.

Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Kummissjoni tirrikonoxxi t-taħriġ inkluż it-taħriġ tul il-ħajja bħala prijorità u jappoġġja proposta għall-iżvilupp ta' standards komuni għat-taħriġ u kriterji ta' referenza fuq bażi volontarja, kif ukoll rikonoxximent reċiproku ta' kapaċitajiet, għarfien u kompetenzi ta' l-istaff kollu involut fit-trasport u fil-loġistika;

21.

Jinsisti li n-nuqqas ta' persunal kwalifikat li hemm fil-loġistika f'kull livell u f'kull settur, ji sta' jingħeleb billi jiġi offrut taħriġ adegwat, u biex b'hekk tigi miżjuda l-attrazzjoni tal-professjoni;

Trasport urban

22.

Jappoġġa l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tadotta Green Paper dwar it-Trasport Urban u jitlob għallinklużjoni ta' kapitolu dwar il-loġistika urbana b'enfasi partikulari fuq it-tixrid ta' l-aħjar prattika;

Standardizzazzjoni

23.

Jinkoraġġixxi lill-organizzazzjonijiet ta' l-istandards Ewropej biex jikkontribwixxu għall-elaborazzjoni ta' normi tekniċi standard għall-modi differenti ta' trasport u biex, fejn ikun pertinenti u possibbli, jinkorporaw bis-sħiħ fil-ħidma tagħhom id-dimensjoni loġistika intermodali, b'kont meħud ta' l-opinjoni tal-partijiet interessati kollha;

24.

Jitlob li jiġi ppreparat studju bir-reqqa mill-Kummissjoni dwar l-adegwatezza ta' standards ta' piżijiet u miżuri varji fis-settur tat-trasport tal-merkanzija fid-dawl tal-bidla teknoloġika u minħabba ċ-ċirkostanzi attwali, wara konsultazzjoni sħiħa mal-partijiet kollha involuti;

25.

Jinsisti li l-Pjan ta' Azzjoni għal-Loġistika għandu jappoġġja l-loġistika innovattiva, il-ko-modalità, u mobilità aktar sikura u sostenibbli; jipproponi l-Kummissjoni tippermetti biss l-użu ta' vetturi ta' merkanzija ta' 60 tunnellata għal ċertu rotot, fuq talba ta' Stat Membru, u biex isir fih; jikkunsidra li fl-evalwazzjoni ta' talbiet bħal dawn, trid tingħata attenzjoni, b'mod partikolari, lil fatturi bħal ma huma l-infrastrutturi eżistenti u l-kunsiderazzonijiet tas-sikurezza;

Sigurtà

26.

Jinnota li s-sigurtà tat-trasport hija tema li l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tindirizza fil-Pjan ta' Azzjoni tagħha; jinsisti li l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu għandhom jiżguraw l-ogħla livell ta' sigurtà filwaqt li tiġi infurzata l-pożizzjoni ta' l-UE fuq livell internazzjonali; madankollu fl-istess ħin jenfasizza lbżonn għal relazzjoni bilanċata bejn il-proċeduri ta' sigurta? u l-moviment ħieles ta' prodotti, punt li kien tqajjem ukoll mill-Kummissjoni;

27.

Jinnota li jista' jkun hemm il-każ li fir-rigward tas-sigurta? ta' tagħbija f'trasport ta' merkanzija, ilprotezzjoni kontra serq u piraterija ma tiġix indirizzata b mod adegwat mill-Pjan ta' Azzjoni; jinsisti li għandhom jittieħdu azzjonijiet sabiex jiġġieldu kontra l-krimini organizzat, speċjalment f'żoni transkonfinali u fit-trasport internazzjonali ta' merkanzija li jinvolvi pajjiżi terzi;

Ippjanar

28.

Jistieden lill-Istati Membri jfasslu pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali għal-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fi ħdan il-qafas ġenerali tal-Pjan ta' Azzjoni ta' l-UE;

29.

Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li jitwaqqfu ’focal groups’ sabiex jindirizzaw punti ta' konġestjoni, iżda jħeġġeġ li din l-attività ma tkunx limitata għall-modi ta' eżaminazzjoni separata u m' għandiex issir mingħajr opinjoni ġenerali żviluppata; jenfasizza f'dan il-kuntest li, l-istrateġiji ta' ġestjoni biex ikun promoss aktar l-użu ta' kapaċita? ta' flotta u l-użu mingħajr problemi ta' infrastruttura, joffru vantaġġi possibli konsiderevoli għal-loġistika tat-trasport sostenibbli tal-merkanzija;

30.

Jitlob li jkun hemm koperazzjoni mill-qrib u permanenti fost il-parteċipanti relevanti kollha fis-settur tat-trasport u tal-loġistika kemm fuq livelli nazzjonali u Ewropej biex, fost affarijiet oħra, jittrattaw l-eliminazzjoni prattika ta' punti ta' konġestjoni eżistenti;

31.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tiddiskuti l-isfidi u s-soluzzjonijiet possibbli futuri għall-problemi rigward il-loġistika tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa u f'forum annwali Ewropew ta' loġistika;

Statistika

32.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħmel progress mill-aktar fis possibbli fl-iżvilupp ta' database ta' statistika aġġornata u effiċjenti għal-loġistika ta' l-UE li tikkonċentra fuq data essenzjali u li tista' tintuża u ma tinvolvix sforzi mhux neċessarji min-naħa tal-parteċipanti kkonċernati u, biex meta tagħmel dan, tieħu ħsieb li ma timponix fuq l-industrija Ewropea rekwiżiti addizzjonali ta' rappurtar;

33.

Jitlob, b'mod partikolari, li jsir progress fit-twaqqif ta' sett komuni ta' miżuri ta' kejl u terminoloġija miftiehma għal skopijiet ta' statistika fl-Istati Membri kollha u biex tinġabar iktar informazzjoni dwar ilmovimenti ta' kontejners;

34.

Jinsisti dwar l-importanza tal-moviment ħieles tal-merkanzija fil-Komunità, u għaldaqstant jitlob lill- Kummissjoni sabiex iżżid l-isforzi tagħha biex tħeġġeġ implimentazzjoni xierqa u biex tinforza r-regolamenti u d-direttivi eżistenti;

35.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  Testi Adottati, P6_TA(2007)0040.

(2)  Testi Adottati, P6_TA(2007)0343.

(3)  ĠU C 97, 28.4.2007, p. 16.

P6_TA(2007)0376

Ir-Rapport ta' attività tal-EURES għall-2004 u l-2005

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar ir-Rapport ta' Attività tal- EURES għall-2004 u l-2005: Lejn suq tax-xogħol wieħed Ewropew

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/8/KE tat-23 ta' Diċembru 2002 li timplimenta r- Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1612/68 rigward it-tneħħija ta' postijiet tax-xogħol vojta u applikazzjonijiet għall-impjieg,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar ir-Rapport ta' Attività tal-EURES għall-2004 u l-2005: “Lejn suq tax-xogħol wieħed Ewropew: il-kontribuzzjoni tal- EURES” preżentat skond l-Artikolu 19(3) tar-Regolament (KEE) Nru 1612/68 (COM(2007)0116,

wara li kkunsidra l-mistoqsija għal tweġiba orali B6-0136/2007 mressqa lill-Kummissjoni dwar il-kontribut tal-EURES għal suq tax-xogħol wieħed Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.

billi l-mobilità ġeografika u professjonali hija strument kruċjali għas-suċċess ta' l-Istrateġija ta' Liżbona Riveduta u peress li d-Deċiżjoni 2005/600/KE tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2005 dwar il-Linji Gwida għall-politiki għall-impjieg ta' l-Istati Membri jenfasizzaw li l-mobilità hija ċentrali sabiex tippermetti aktar nies isibu impjieg aħjar u jitolbu “biex jiżguraw mobilità sħiħa tal-ħaddiema madwar l-Ewropa fi ħdan il-kuntest tat-Trattati”; billi l-Istati Membri għadhom jillimitaw il-mobilità ġeografika ta' xi ċittadini Ewropej, minkejja l-fatt li l-moviment ħieles tal-ħaddiema huwa prinċipju fundamentali taKommunita';

B.

billi żieda ta' EUR 2 000 000 fl-intestatura tal-baġit ddedikata lin-network ta' Servizzi ta' Impjieg Ewropej (EURES) maħsuba biex tkun ti sta' titkompla l-implimentazzjoni u l-operazzjoni tan-network tal- EURES u peress li s-Sena Ewropea għall-Mobilità tal-Ħaddiema 2006 wasslet għal żieda sinifikanti filkonsultazzjoni tal-portal dwar il-mobilità ta'l-impjiegi tan-network EURES;

1.

Jikkunsidra li l-EURES għandha ssir pjattaforma ta' komunikazzjoni importanti għas-suq tax-xogħol Ewropew — post wieħed għall-mobilità ġeografika u tax-xogħol tal-ħaddiema; b'mira li jitneħħew l-ostakli eżistenti (speċjalment fi kwistjonijiet ta' sigurtà soċjali marbuta max-xogħol), jiġi estiż l-għarfien tal-ħaddiema kollha dwar id-drittijiet individwali tagħhom, speċjalment id-drittijiet rigward trattament indaqs; jittejjeb in-network konsultattiv tal-EURES kemm f'termini ta' kwalità kif ukoll f'termini ta' kwantità; jiġi estiż laċċess għall-informazzjoni dwar postijiet tax-xogħol vojta għall-ħaddiema staġjunali jew impjegati għal żmien qasir fi Istati Membri barra l-pajjiż ta' origini tagħhom; jiġi estiż il-kontenut tal-website tal-EURES għal informazzjoni dwar offerti tax-xogħol sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' ċittadini f'pajjiżi terzi, b'mod partikulari minn pajjiżi li jaqgħu taħt il-Politika tal-Viċinat ta' l-UE;

2.

Jikkunsidra li l-Kummissjoni għandha tippromwovi aktar il-mobilità ġeografika u tax-xogħol ta' ħaddiema permezz ta' żieda fl-intestatura tal-baġit iddedikata lin-network EURES għall-2007 sabiex jiġu appoġġjati proġetti fil-qasam ta' reklutaġġ transnazzjonali u sħubija transkonfinali bejn Stati Membri “antiki” u “ġodda” u bejn l-Istati Membri “l-ġodda”;

3.

Jinnota li s-Sena Ewropea għall-Mobilità tal-Ħaddiema wasslet għal żieda sinifikanti tad-domanda għasservizzi tal-EURES, b'mod partikulari fil-qasam tat-talbiet għall-informazzjoni minn ħaddiema mobbli u kandidati tal-mobilità; jilqa' b'sodisfazzjon ix-xogħol magħmul minn dawk li kkontribwew għall-EURES network, bħall-konsulenti tal-EURES, l-Imsieħba Soċjali u l-partijiet interessati reġjunali u lokali; jistenna li, bħala riżultat ta' aktar viżibilità miksub min-network EURES fil-kuntest tas-Sena Ewropea u l-organizzazzjoni b'suċċess tal-fieri tax-xogħol madwar l-Ewropa, inizjattivi simili ser jiġu repetuti fil-futur;

4.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

P6_TA(2007)0377

Tnaqqis tad-danni li ġejjin mill-konsum ta' l-alkoħol

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Settembru 2007 dwar Strateġija ta' l-Unjoni Ewropea mmirata biex tassisti l-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex inaqqsu d-danni li ġejjin mill-konsum ta' l-alkoħol (2007/2005(INI))

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra l-Artikolu 152 tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar strateġija ta' l-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-tnaqqis ta' ħsara relatata ma' l-alkoħol (COM(2006)0625),

wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2001/458/KE tal-5 ta' Ġunju 2001 dwar ix-xorb ta' lalkoħol miż-żgħażagħ, b'mod partikolari mit-tfal u l-adoloxxenti (1),

wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5 ta' Ġunju 2001 dwar Strateġija Komunitarja biex tonqos il-ħsara relatata ma' l-alkoħol (2),

wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2004/345/KE tas-6 ta' April 2004 dwar l-infurzar fil-qasam tas-sikurezza fit-toroq (3),

wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni dwar iż-Żgħażagħ u l-Alkoħol ta' Stokkolma adottata mill-Konferenza Ministerjali Ewropea ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) dwar iż-Żgħażagħ u l-Alkoħol fid- 19 sal-21 ta' Frar 2001,

wara li kkunsidra diversi sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (Franzen (C- 189/95), Heinonen (C-394/97), Gourmet (C-405/98), Loi Evin (C-262/02 u C-429/02),

wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tad-WHO tal-25 ta' Mejju 2005 dwar problemi ta' saħħa pubblika kkawżati mill-użu ta' l-alkoħol b' mod li jagħmel ħsara (WHA 58.26),

wara li kkunsidra l-mira 12 ta' Saħħa 21 tal-qafas tal-politika tad-WHO ta' l-1999 u l Pjan ta' Azzjoni Ewropew dwar l-Alkoħol 2000-2005 adottat mir-Reġjun Ewropew tad-WHO fl-1999,

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel (A6-0303/2007),

A.

billi t-terminoloġija li għandha tintuża fid-dibattiti dwar il-ħsara li tirriżulta mill-konsum ta' l-alkoħol għandha tkun ibbażata fuq terminoloġija uffiċjali stabbilita mid-WHO biex jiġu evitati kliem u tifsiriet ambigwi,

B.

billi l-problema ta' l-abbuż mill-konsum ta' l-alkoħol hija evidenti fuq il-livell Ewropew, speċjalment fost iż-żgħażagħ, billi tali abbuż jagħmel ħsara lill-ġisem tal-bniedem, partikularment fit-tfal u fiż-żgħażagħ, u jwassal għal imwiet permezz ta' mard u inċidenti relatati kif ukoll problemi soċjali u kriminalità, filwaqt li ssir ukoll ħsara kbira lill-ekonomija Ewropea, u billi bħalissa l-ħtieġa li jkunu implimentati politiki dwar l-alkoħol ibbażati fuq l-evidenza hija prijorità għall-Istati Membri kollha,

C.

billi l-użu perikoluż u ta' ħsara ta' l-alkoħol jiddetermina s-saħħa u huwa theddida għas-saħħa pubblika, li jwassal għal firxa wiesgħa ta' ħsara għas-saħħa u ta' ħsara soċjali,

D.

billi l-Artikolu 152 tat-Trattat jistipula l-kompetenza u r-responsabilità tal-Komunità Ewropea biex tindirizza problemi ta' saħħa pubblika billi tikkumplementa azzjonijiet nazzjonali f'dan il-qasam, billi xogħol fuq il-livell ta' l-UE biex ikunu identifikati u mifruxa l-aħjar prattiki, li ta riżultati pożittivi f'dan il-qasam, huwa kompliment importanti għall-miżuri ta' politika nazzjonali; billi konsiderazzjoni ta' pjanijiet effettivi ta' azzjoni nazzjonali għandhom ikunu użati bħala bażi għal miżuri simili fi Stati Membri oħra u joħolqu sinerġiji fuq il-livell nazzjonali,

E.

E billi fatturi ekonomiċi u soċjali (stress fuq il-post tax-xogħol, tagħbija eċċessiva ta' xogħol, qgħad, insigurtà fl-impjieg, eċċ) jista' jkollhom rwol prinċipali fil-konsum ta' alkoħol b'riskju għoli u jistgħu jipprovokaw id-dipenedenza fuq l-alkoħol,

F.

billi l-Istati Membri qed jużaw varjetà ta' strateġiji biex jevitaw l-abbuż mill-alkoħol u/jew inaqqsu lproblemi tas-saħħa relatati ma' l-alkoħol,

G.

billi huwa mixtieq li l-Komunità Ewropea tifformula objettivi ġenerali għat-trażżin ta' l-effetti ħżiena ta' l-abbuż mill-alkoħol fl-Istati Membri u għandha tkun kapaċi tieħu miżuri b'koperazzjoni mill-qrib ma' l-Istati Membri sabiex tevita l-perikli għas-saħħa relatati ma' l-alkoħol li jeffettwaw kemm lil min jixrob kif ukoll partijiet terzi, bl-inklużjoni ta' l-effetti ħżiena fuq is-saħħa, bħas-sindromu tal-fetu (FAS), kundizzjonijiet ta' l-ispektrum ta' l-alkoħol fil-fetu (FASD), il-mard epatiku, il-kanċer, iż-żieda fil-pressjoni tad-demm, l-attakki tal-qalb, l-inċidenti tat-traffiku u fuq il-post tax-xogħol, kif ukoll il-ħsara soċjali, bħall-vjolenza fil-familja, l-abbandun tat-tfal, il-qgħad, il-faqar, l-istigma soċjali u l-esklużjoni soċjali,

H.

billi l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej ikkonfermat kemm-il darba li l-ġlieda kontra l-ħsara marbuta ma' l-alkoħol hija mira importanti u valida għas-saħħa pubblika,

I.

I billi, għalkemm l-istess drawwiet inkwetanti ta' xorb qed jidhru fost iż-żgħażagħ f'diversi Stati Membri, id-drawwiet tax-xorb u t-tradizzjonijiet ivarjaw konsiderevolment bejn l-Istati Membri differenti ta' l-Unjoni Ewropea, fatt li għandu jitqies meta jiġi formulat metodu Ewropew għall-problemi relatati ma' l-alkoħol, sabiex l-Istati Membri kollha jkunu jistgħu jfasslu r-risposta tagħhom għall-problemi u għannatura tal-ħsara relatata ma' l-alkoħol li hemm involuta; billi politika waħda u uniformi għall-Istati Membri kollha ma tkunx possibbli, billi għad hemm numru ta' kwistjonijiet dwar politiki dwar l-alkoħol li jaqsmu l-konfini u li jagħmlu l-implimentazzjoni tal-politika nazzjonali dwar l-alkoħol aktar diffiċli għall-Istati Membri; billi għalhekk hemm bżonn ta' aktar azzjoni konċertata fuq il-livell ta' UE; billi l-Kummissjoni għandha tħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex isegwu politika effettiva u ambizzjuża għall-ġlieda kontra l-abbuż mill-alkoħol, u f'dan għandha tagħti kemm jista' jkun appoġġ lill-Istati Membri,

J.

billi miżuri politiċi fuq il-livell nazzjonali jew fuq il-livell ta' l-UE qatt ma jistgħu jissostitwixxu r-responsabilità għal konsum moderat u limitat ta' l-alkoħol, li fl-aħħar mill-aħħar huwa f'idejn l-individwu u l-familja,

K.

billi jistgħu jiġu indikati linji gwida għal konsum b'riskju baxx permezz ta' kampanji Ewropej indirizzati lill-pubbliku u adattati għaċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' l-Istati Membri; billi għandhom jittieħdu miżuri iebsa bil-għan li jevitaw il-konsum perikoluż u ta' ħsara ta' alkoħol speċjalment mis-sewwieqa u l-ħaddiema, u sabiex ikun evitat il-konsum mill-minuri u min-nisa tqal,

L.

billi s-soċjetà tħallas il-parti l-kbira ta' l-ispejjeż ta' konsum perikoluż u ta' ħsara ta' l-alkoħol; billi, bħala konsegwenza, kulħadd għandu jibbenefika minn tnaqqis effiċjenti ta' ħsara relatata ma' l-alkoħol, billi huwa għaldaqstant raġjonevoli li jiġu adottati ċertu limitazzjonijiet għall-aċċess għal xorb alkoħoliku,

M.

billi ma jistgħux isiru talbiet dwar saħħa fir-rigward ta' xorb alkoħoliku u talbiet dwar in-nutrizzjoni jistgħu jsiru biss f'każijiet eċċezzjonali, kif stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2006 dwar it-talbiet dwar nutrizzjoni u saħħa fir-rigward ta' l-ikel (4),

N.

bili l-konsum ta' l-alkoħol jinflwuenza b'mod konsiderevoli l-metaboliżmu ta' nutrijenti varji; billi lkonsum ta' l-alkoħol għandu inflwuenza fuq l-azzjoni ta' mediċini varji minħabba l-interazzjoni eżistenti bejniethom,

O.

billi l-effetti ta' ħsara tal-konsum ta' l-alkoħol fuq il-fwied diġà ġew stabbiliti sew, kif ukoll l-effetti determinati fuq is-sistemi nervużi ċentrali u periferali, u aktar u aktar fis-soċjetà ta' llum li qed tgħix aktar fit-tul,

1.

Jilqa' b'sodisfazzjon l-approċċ li l-Kummissjoni ħadet fil-Komunikazzjoni tagħha dwar il-konsum perikoluż u ta' ħażin ta' l-alkoħol u l-konsegwenzi ta' ħsara għas-saħħa li dan jikkawża; madankollu jistieden lill-Kummissjoni, u fl-istess ħin mingħajr ma jiddgħajjef il-prinċipju ta' sussidjarjetà, sabiex jiġu fformulati objettivi ġenerali u ambizzjużi għall-Istati Membri bil-għan li jitrażżan l-abbuż mill-alkoħol; jistieden lill-Istati Membri sabiex jagħtu attenzjoni partikulari lill-gruppi vulnerabbli, bħat-tfal, iż-żgħażagħ u n-nisa tqal, u sabiex jindirizzaw il-problemi ta' konsum perikoluż u ta' ħsara ta' l-alkoħol miż-żgħażagħ, il-ħaddiema u ssewqan taħt l-influwenza ta' l-alkoħol permezz ta' kampanji ta' informazzjoni u tagħrif u, fejn xieraq, evalwazzjoni ta' konformità mal-liġijiet nazzjonali eżistenti;

2.

Jirrikonoxxi li l-konsum ta' l-alkoħol jista' jkun ikkunsidrat bħala parti minn wirt kulturali u stil ta' ħajja Ewropew; jirrikonoxxi li konsum baxx ta' alkoħol, jiġifieri 10 grammi kuljum skond il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew tad-WHO dwar l-Alkoħol 2000-2005 ta' l-Uffiċċju Reġjonali għall-Ewropa tad-WHO (PAEA), taħt ċertu kondizzjonijiet jista' jgħin fil-prevenzjoni ta' mard kardjovaskulari u iskemija f'xi wħud mill-individwi ta' mezzetà; jirrikonoxxi li filwaqt li dawk li jikkunsmaw kwantità moderata ta' alkoħol jirrappreżentaw ilmaġġoranza tal-konsumaturi ta' l-alkoħol u li l-abbuż u l-użu ħażin huwa mod ta' mġieba sekondarju u sinifikanti;

3.

Jenfasizza li l-abbuż mill-alkoħol isir fil-gruppi soċjali kollha u huwa kkawżat minn varjetà wiesgħa ta' fatturi, li jagħmlu essenzjali li jkun hemm approċċ komprensiv fil-ġlieda kontra din il-problema;

4.

Jenfasizza li huma meħtieġa interventi bbażati fuq evalwazzjoni xjentifika xierqa biex jitnaqqas l-abbuż mill-alkoħol b'mod effettiv; jikkunsidra li billi l-alkoħol huwa wieħed mid-determinanti tas-saħħa l-aktar sinifikanti, huwa importanti ħafna li tinġabar data madwar l-Unjoni Ewropea u speċjalment data dwar ilkorrelazzjoni bejn il-livelli ta' l-alkoħol u l-inċidenti tat-traffiku, l-alkoħol u l-mard tal-fwied, u l-alkoħol u ddisturbi, is-sindromi u l-mard newropsikoloġiku, sindromi u mard; għalhekk jistieden lill-Istati Membri u lillpartijiet interessati kollha biex iżidu r-riżorsi ddedikati għall-ġbir ta' data għat-titjib ta' l-effiċjenza ta' l-informazzjoni, u għall-kampanji u programmi ta' informazzjoni u prevenzjoni;

5.

Jirrimarka li l-aktar problemi urġenti rrelatati mal-konsum perikoluż u ta' ħsara ta' alkoħol huma marbuta ma' l-effetti ta' l-alkoħol fuq iż-żgħażagħ, li huma aktar vulnerabbli għat-tbatija fiżika u emozzjonali kif ukoll għall-ħsara soċjali li tirriżulta mix-xorb tagħhom jew ta' ħaddieħor;

6.

Jinsab imħasseb dwar iż-żieda fil-konsum ta' l-alkoħol fost iż-żgħażagħ u jinnota tendenza preokkupanti min-naħa tagħhom li jibdew jixorbu minn età iżgħar u, billi huma aktar ħerqana li jieħdu riskji, li jkollhom imġieba perikoluża bħal xorb bla rażan, u forom oħra ta' konsum perikoluż ta' alkoħol li jwassal għal stat ta' sakra, konsum ta' drogi u alkoħol flimkien, u sewqan taħt l-influenza ta' l-alkoħol u d-drogi;

7.

Jenfasizza li adolexxenti żgħar għandhom it-tendenza li jżidu l-konsum tagħhom ta' l-alkoħol meta jidħlu l-università; jikkunsidra li aktar sforzi fl-universitajiet jistgħu jikkontribwixxu biex fil-futur ikun hemm ammont anqas ta' persuni li jikkunsmaw livell għoli ta' alkoħol; għalhekk jistieden lill-Istati Membri sabiex jintensifikaw il-programmi tagħhom ta' prevenzjoni f'dan il-qasam;

8.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex telenka u tikkwantifika l-effetti konkreti ta' dannu ta' l-abbuż millalkoħol fost iż-żgħażagħ fl-Istati Membri bil-għan li jiġu mfassla objettivi Ewropej għall-Istati Membri ħalli jrażżnu l-abbuż mill-alkoħol fost iż-żgħażagħ, b'impenn min-naħa ta' l-Istati Membri li jnaqqsu l-effetti ħżiena ta' l-abbuż mill-alkoħol fuq livell Ewropew, filwaqt li jikkunsidraw l-isforzi li diġà saru,

9.

Mingħajr ħsara lill-kwalunkwe obbligu impost mil-leġiżlazzjoni Komunitarja, jenfasizza li l-Istati Membri huma liberi li jiddeterminaw il-forom tal-miżuri li għandhom jittieħdu fuq il-livell nazzjonali, imma għandhom jagħmlu rapport lill-Kummissjoni, dwar il-progress magħmul fil-ġlieda kontra l-abbuż mill-alkoħol fost iż-żgħażagħ,

10.

Jinnota li l-Kummissjoni għandha rwol importanti fil-kisba ta' objettivi Ewropej billi tgħin lill-Istati Membri jagħmlu skambju ta' għarfien u ta' l-aħjar prattiki u sabiex jagħmlu riċerka Ewropea dwar il-ġlieda kontra l-effetti ta' ħsara tal-konsum ta' l-alkoħol miż-żgħażagħ;

11.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi u ta' assoċjazzjonijiet ekonomiċi rilevanti fil-kuntest tal-Forum Ewropew dwar is-Saħħa u l-Alkoħol li kien reċentement imwaqqaf fuq inizjattiva mill-Kummissjoni, biex jinkoraġġixxu l-iskambju ta' prattiki pruvati, partikularment bil-għan li jkun evitat l-abbuż mill-alkoħol fost it-tfal u ż-żgħażagħ, u biex jadottaw ilmiżuri li ġejjin:

i)

iniedu kampanji edukattivi mmexxija mill-Istati Membri u minn gruppi interessati dwar ir-riskji ta' labbuż mill-alkoħol, b'mod speċjali permezz ta' programmi edukattivi bbażati fl-iskejjel immirati lejn it-tfal u l-adoloxxenti, partikularment billi jinkoraġġuhom biex jieħdu sehem regolari f'attivitajiet sportivi, u b'mod speċifiku wkoll lejn il-ġenituri tagħhom sabiex jippreparawhom biex jitkellmu dwar problemi marbuta ma' l-alkoħol fl-ambjent tal-familja, u ma' l-għalliema; il-kunċett ta' konsum responsabbli u moderat mill-adulti għandu jiġi introdott minn età żgħira,

ii)

jillimitaw l-aċċess u d-disponibilità ta' l-alkoħol għaż-żgħażagħ, pereżempju billi jimplimentaw b'mod strett il-leġiżlazzjoni eżistenti li tipprojbixxi l-bejgħ ta' l-alkoħol liż-żgħażagħ, billi jintensifikaw ilkontrolli fuq il-bejjiegħa u d-distributuri, bħar-ristoranti u l-bars, is-supermarkets u bejjiegħa bl-imnut,

iii)

jinvolvu l-bejjiegħa bl-imnut u l-industrija tal-catering fl-identifikazzjoni u l-implimentazzjoni ta' miżuri konkreti biex jevitaw li jisservew u jinbigħu alkoħol u taħlitiet ippreparati ta' alkoħol ma' xorb ieħor (alcohol pops) lill-minuri,

iv)

jiffukaw partikularment fuq xorb bħat-taħlitiet ippreparati ta' alkoħol ma' xorb ieħor (“alcopops”), li huma speċifikament immirati għaż-żgħażagħ, sabiex jiżguraw li n-natura ta' l-alkoħol tista' tkun identifikata b'mod ċar mill-konsumaturi permezz ta' miżuri bħal rekwiżiti ta' ittikkettar aktar stretti għaxxorb, u rekwiżiti għal separazzjoni aktar ċara bejn l-“alcopops” u x-xorb mhux alkoħoliku (soft drinks) fil-ħwienet, u l-bejgħ liż-żgħażagħ għandu jkun projbit; jippromwovu ukoll taxxi aktar għoljin fuq xorb bħal dan,

v)

iħejju linji gwida biex jirregolaw il-bejgħ ta' xorb alkoħoliku liż-żgħażagħ, biex ikunu implimentati fuq il-livell nazzjonali,

vi)

jippromwovu fuq livell Ewropew kontenut ta' alkoħol fid-demm (BAC) viċin kemm jista' jkun ta' 0% għal sewwieqa ġodda, kif diġà propost mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Jannar 2007 dwar il-Programm ta' Azzjoni Ewropew għas-Sikurezza tat-Toroq — ir-reviżjoni ta' nofs iż-żmien (5) filwaqt li jikkunsidraw li xi ikel lest jista' jkun fih traċċi ta' alcoħol,

vii)

jipprovdu aktar possibilitajiet biex ikunu jafu u jivverifikaw il-kontenut ta' alkoħol fid-demm (BAC) ukoll permezz ta' l-użu ta' programmi ta' kalkolu fuq l-Internet u d-disponibilità mifruxa ta' strumenti li bihom jitkejjel l-ammont ta' xorb ikkunsmat, speċjalment fid-diskoteki, il-bars u l-grounds, u fuq lawtostradi u t-toroq b'mod ġenerali, partikolarment bil-lejl, u jiżguraw li l-messaġġ imwassal lill-konsumaturi huwa li x-xorb u s-sewqan mhumiex kompatibbli,

viii)

jieħdu kwalunkwe miżura meħtieġa biex iżidu l-kontrolli sal-massimu fuq sewqan taħt l-influwenza tax-xorb,

ix)

isaħħu l-pieni imposti mill-Istati Membri fuq is-sewqan taħt l-influwenza tax-xorb, bħal sospensjoni twila fuq il-liċenzja tas-sewqan,

x)

jinkoraġġixxu lill-Istati Membri biex jiżguraw id-disponibilità ta' mezzi pubbliċi alternattivi għat-trasport tas-sewwieqa li jkunu xorbu l-alkoħol;

xi)

jinkoraġġixxu l-estensjoni ta' “programmi tas-sewwieq innominat” (“min se jsuq ma jixrobx”) permezz ta' mezzi edukattivi bil-għan li jkollhom impatt ta' benefiċċju fuq is-sikurezza fit-toroq, filwaqt li jfakkru lill-passiġġieri dwar l-effetti ħżiena ta' konsum ta' alkoħol b'riskju għoli,

xii)

joħolqu premju Ewropew għall-aħjar kampanja kontra l-konsum perikoluż u ta' ħsara ta' l-alkoħol immirata għall-iskejjel u ż-żgħażagħ,

xii)

jintensifikaw l-iskambju ta' l-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri dwar kif għandha tkun il-ħidma kontra l-konsum perikoluż u ta' ħsara ta' l-alkoħol, u bejn il-korpi nazzjonali tal-pulizija dwar il-kontrolli fuq is-sewqan taħt l-influenza ta' l-alkoħol miż-zgħażagħ,

xiv)

jippromwovu inizjattivi mfassla biex jiggarantixxu li jkun hemm għajnuna psikoloġika għal individwi li jittieħdu l-isptar b'intossikazzjoni akuta ikkawżata mill-alkoħol;

12.

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tikkwantifika l-inċidenza ta' l-FAS (Sindromu tal-Fetu ta' l-Alkoħol) u tal-FASD (Mard tal-Fetu ta' l-Ispettru ta' l-Alkoħol) fl-Istati Membri bil-għan li sussegwentement jitfasslu objettivi Ewropej għall-Istati Membri ħalli jrażżnu l-FAS u FASD, b'impenn min-naħa ta' l-Istati Membri li jnaqqsu l-inċidenza ta' l-FAS u ta' l-FASD sal-livell Ewropew, filwaqt li jikkunsidraw l-isforzi li diġà saru,

13.

Mingħajr ħsara lill-kwalunkwe obbligu impost mill-leġiżlazzjoni Komunitarja, jenfasizza li l-Istati Membri huma liberi li jiddeterminaw il-forom tal-miżuri li għandhom jittieħdu fuq il-livell nazzjonali, imma għandhom jagħmlu rapport lill-Kummissjoni, dwar il-progress magħmul fil-ġlieda kontra l-FAS u l-FASD,

14.

Jinnota li l-Kummissjoni għandha rwol importanti fil-kisba ta' objettivi Ewropej billi tgħin lill-Istati Membri jagħmlu skambju ta' għarfien u ta' l-aħjar prattiki u sabiex jagħmlu riċerka Ewropea dwar il-ġlieda kontra l-FAS u l-FASD;

15.

Huwa tal-fehma li kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel għandhom ikunu infurmati aħjar dwar ir-riskji ta' lalkoħol waqt it-tqala u, b'mod partikulari, dwar l-FASD, sabiex jevitaw li t-trabi tat-twelid u l-adolexxenti jkunu affettwati minn mard u ttardjar fl-iżvilupp ikkawżati mill—-użu ta' l-alkoħol waqt it-tqala; jenfasizza li komunikazzjoni xierqa fuq il-pakkett tax-xorb alkoħoliku tista' tevita li n-nisa jixorbu l-alkoħol qabel u waqt it-tqala; jinnota li għal persuni li għandhom problema ta' xorb, jista' jkun hemm bżonn ta' aktar appoġġ u tkomplija wara t-twelid; jissuġġerixxi wkoll li l-ġinekoloġi u l-istaff tal-kliniċi ta' qabel it-twelid għandhom ikunu mħarrġa biex jidentifikaw każi potenzjali ta' użu perikoluż u li jagħmel il-ħsara ta' lalkoħol mill-aktar fis possibbli u biex jappoġġjaw lil dawn in-nisa biex jieqfu jixorbu l-alkoħol għal kollox waqt it-tqala;

16.

Huwa tal-fehma li l-irġiel għandhom ikunu infurmati aħjar dwar ir-rabta bejn il-konsum ta' l-alkoħol u l-impotenza;

17.

Jenfasizza li r-riklami dwar l-alkoħol u l-prattiki ta' kummerċjalizzar m'għandhomx ikunu diretti lejn il-minuri;

18.

Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex ifasslu linji gwida għar-riklami ta' xorb alkoħoliku fuq it-televiżjoni u sabiex jiżguraw l-implimentazzjoni ta' Direttiva ġdida dwar it-Televiżjoni Mingħajr Fruntieri wara li din tiġi adottata; jitlob lill-Kummissjoni sabiex tinkoraġġixxi fornituri ta' servizzi tal-medja awdjoviżivi sabiex jinkludu fil-kodiċi ta' prassi regoli dwar l-iskeda ta' riklami ta' xorb alkoħoliku;

19.

Jilqa' u jappoġġja l-impenji magħmula rigward l-awtoregolazzjoni, eżempju permezz ta' l-industrija tar-riklamar u l-produtturi tax-xorb alkoħoliku; f'dak ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jiċċekkjaw li dawn l-impenji jiġu onorati u, jekk ma jkunux, jimponu pieni;

20.

Jirrimarka li bħalissa l-Istati Membri jistgħu jdaħħlu twissijiet dwar is-saħħa obbligatorji għal xorb alkoħoliku; ifakkar li tikketti fuq quddiem tal-pakkett jistgħu jinkludu t-twissijiet li l-alkoħol jista' jikkawża problemi serji tas-saħħa u mentali, li l-alkoħol jista' jsir vizzju u li l-konsum ta' l-alkoħol waqt it-tqala jista' jkun ta' ħsara għall-fetu; jinnota li l-eżistenza ta' rekwiżiti tat-tikkettar nazzjonali differenti għandu implikazzjonijiet ċari għas-suq intern ta' l-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tniedi studju komparattiv dwar limpatt u l-effettività ta' diversi mezzi ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni, inklużi t-tikkettar u r-reklamar, applikati fl-Istati Membri bil-għan li jitnaqqas il-konsum perikoluż u ta' ħsara ta' l-alkoħol, u biex tippubblika r-riżultati qabel il-31 ta' Diċembru 2009;

21.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi inizjattivi mmirati lejn l-iskambju ta' l-aħjar prattiki mediċi f'ambjenti varji ta' kura tas-saħħa kif ukoll għall-promozzjoni ta' kampanji ta' informazzjoni imparzjali mfassla biex iqajmu kuxjenza dwar ir-riskji ta' ħsara u periklu tal-konsum ta' l-alkoħol; il-kampanji għandhom ukoll ikunu diretti lejn persuni vulnerabbli għal disturbi newropsikoloġiċi, sindromi u mard u lejn persuni anzjani, waħedhom, separati jew iżolati, għaliex għandhom aktar possibbilitajiet li jfittxu serħan fil-konsum ta' l-alkoħol, għalhekk ikomplu jagħmlu ħsara lill-kundizzjoni tagħhom u jżidu r-riskju li jbatu minn disturbi newropsikoloġiċi, sindromi u mard;

22.

Fl-istess waqt, jitlob lill-Kummissjoni biex tippromwovi użu aktar mifrux ta' strumenti bħal AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) żviluppat mid-WHO, li jippermettu l-identifikazzjoni malajr ta' nies li huma fir-riskju qabel dawn jirrikonoxxu li għandhom problema bl-alkoħol; jirrikonoxxi li diskussjoni informali f'waqtha bejn tobba responsabbli mill-kura ġenerali u pazjenti hija waħda mill-aktar mezzi effiċjenti biex il-pazjenti jkunu infurmati dwar ir-riskji marbuta ma' l-użu perikoluż u ta' ħsara ta' l-alkoħol u biex jiġu promossi l-bidliet neċessarji fl-imġiba ta' persuni li għandhom problema tax-xorb; jistieden lill-Istati Membri sabiex jappoġġjaw il-kwalifiki tat-tobba (GPs) dwar il-problemi u d-disturbi ta' l-alkoħol u l-intervent xieraq;

23.

Iqis li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jaffrontaw l-impatti soċjali ta' ħsara marbuta ma' l-alkoħol, bħall-bullying u l-vjolenza domestika; jitlob li jkun hemm aktar appoġġ soċjali u psikoloġiku għal familji li jbatu minn konsum perikoluż u li jagħmel il-ħsara ta' l-alkoħol; jitlob li jkun hemm assistenza soċjali speċjali għat-tfal li jgħixu f'familji bi problemi marbuta ma' l-alkoħol; jipproponi li jinħoloq numru ta' emerġenza biex ikunu rrapurtati abbużi marbuta ma' l-alkoħol fil-familja;

24.

Jinsab imħasseb dwar il-konsum kbir ta' alkoħol minn ħafna anzjani, li spiss ikun riżultat ta' uġigħ fiżiku jew solitudni u telf ta' tama; jirrimarka li l-problemi marbuta ma' l-alkoħol f'età kbira jirrappreżentaw kwistjoni importanti li qed issir dejjem aktar importanti bħala riżultat ta' anzjanità demografika;

25.

Huwa ta' l-opinjoni li huwa meħtieġ aktar għarfien dwar il-konsum ta' l-alkoħol u r-relazzjoni tiegħu man-nuqqas ta' preżenza fuq il-post tax-xogħol minħabba mard u l-irtirar kmieni; iqis li hu importanti, firrispett tal-liġi tax-xogħol tal-Komunità u ta' l-Istati Membri, li jkunu indirizzati problemi ta' xorb fuq il-post tax-xogħol billi l-persuni kkonċernati jkunu inkoraġġiti biex ifittxu l-għajnuna, iżda jfakkar li dan għandu jsir bir-rispett dovut għall-privatezza u d-drittijiet ta' l-individwu; iħeġġeġ lil min iħaddem biex jagħti attenzjoni partikulari lill-abbuż ta' l-alkoħol fuq il-post tax-xogħol billi jorganizza programmi edukattivi mmirati lejn ilprevenzjoni u jipprovdi għajnuna lill-ħaddiema bi problemi ta' alkoħol;

26.

Huwa konvint li t-tnaqqis tan-numru ta' inċidenti fit-toroq u l-ħsara marbuta ma' dawn, ikkawżati mill-alkoħol (17,000 mewta fis-sena) hija prijorità għall-Unjoni Ewropea; għaldaqstant:

(i)

Jistieden lill-Kummissjoni sabiex telenka u tikkwantifika l-effetti konkreti ta' ħsara tas-sewqan taħt linfluwenza ta' l-alkoħol fl-Istati Membri bil-għan li jiġu mfassla objettivi Ewropej għall-Istati Membri li jrażżnu s-sewqan taħt l-influwenza ta' l-alkoħol, b'impenn min-naħa ta' l-Istati Membri li jnaqqsu leffetti ħżiena tas-sewqan taħt l-influwenza ta' l-alkoħol, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-isforzi li diġà saru,

(ii)

Mingħajr ħsara lill-kwalunkwe obbligu impost mil-leġiżlazzjoni Komunitarja, jenfasizza li l-Istati Membri huma liberi li jiddeterminaw il-forom tal-miżuri li għandhom jittieħdu fuq il-livell nazzjonali, imma għandhom jagħmlu rapport lill-Kummissjoni, dwar il-progress magħmul fil-ġlieda kontra s-sewqan taħt l-influwenza ta' l-alkoħol,

(iii)

Jinnota li l-Kummissjoni għandha rwol importanti fil-kisba ta' objettivi Ewropej billi tgħin lill-Istati Membri jagħmlu skambju ta' għarfien u ta' l-aħjar prattiki u sabiex jagħmlu riċerka Ewropea dwar ilġliedakontra l-konsegwenzi ta' ħsara tas-sewqan taħt l-influwenza ta' l-alkoħol;

27.

Biex jiġu indirizzati aħjar ir-riskji fit-toroq marbuta mal-konsum ta' ħsara u perikoluż ta' l-alkoħol, għandhom jiġu adottati l-miżuri li ġejjin:

i)

il-promozzjoni ta' żieda konsiderevoli tal-kontrolli fuq l-ammont ta' alkoħol fid-demm u tiġi indirizzata r-rata ta' infurzar li tvarja ħafna bejn l-Istati Membri bil-għan li tiġi stabbilita konverġenza dwar ilfrekwenza tal-kontrolli u jitħeġġeġ l-iskambju ta' l-aħjar prattiki fir-rigward tal-postijiet fejn għandhom isiru l-kontrolli,

ii)

il-promozzjoni ta' sanzjonijiet aktar ħarxa fuq is-sewqan taħt l-influwenza tax-xorb, bħal sospensjoni twila tal-liċenzja tas-sewqan,

iii)

il-promozzjoni fuq livell Ewropew ta' limitu ta' kontenut ta' alkoħol fid-demm viċin kemm jista' jkun għal 0% għas-sewwieqa ta' mezzi ta' trasport li jeħtieġu liċenzja tas-sewqan ta' kategorija A jew B, għassewwieqa ta' mezzi ta' trasport li jeħtieġu liċenzja tas-sewqan ta' kategorija ogħla u għas-sewwieqa professjonisti kollha, filwaqt li jiġi kkunsidrat li xi ikel lest jista' jkun fik traċċi ta' alkoħol;

28.

Jenfasizza li għandhom ikunu promossi l-miżuri effettivi kollha biex ikun evitat is-sewqan taħt linfluwenza tax-xorb; iħeġġeġ l-iżvilupp ta' sistemi ta' mblukkar kontra l-alkoħol (alcohol lock systems) u strumenti oħra li b'mod mekkaniku jevitaw is-sewqan taħt l-influwenza tax-xorb, b'mod partikolari għassewwieqa professjonisti;

29.

Jistieden lill-Kummissjoni biex tniedi jew tappoġġja kampanji ta' informazzjoni indipendenti u imparzjali mmexxija mill-Istati Membri bil-kollaborazzjoni ta' gruppi interessati, dwar ix-xorb responsabbli u moderat u dwar l-enfasi fuq l-impatti negattivi ta' l-użu perikoluż u ta' ħsara ta' l-alkoħol fuq is-saħħa fiżika u mentali, kif ukoll fuq il-benesseri soċjali;

30.

Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex itejbu u jikkoordinaw l-attivitajiet rispettivi tagħhom bil-għan li jiġġieldu l-forom varji ta' dipendenza u sabiex, sa l-2010, iressqu stħarriġ ġenerali u komprensiv dwar it-tendenzi ta' konsum b'riskju għoli u mġiba li twassal għal dipendenza u l-kaġun ta' dan;

31.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiffaċċjaw il-problema tal-bejgħ illegali u fuq is-suq illegali ta' l-alkoħol, sabiex jikkontrollaw il-kwalità ta' l-alkoħol mibjugħ u biex jintensifikaw il-kontrolli fuq prodotti ta' l-alkoħol magħmula d-dar (bħal prodotti ddistillati) li jistgħu jkunu fatali għall-ħajja tal-bniedem;

32.

Jistieden lill-partijiet interessati kollha biex jippromwovu, fil-kuntest tal-Forum dwar l-Alkoħol u s-Saħħa propost mill-Kummissjoni, l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet u programmi konkreti biex jiffaċċjaw ilħsara marbuta ma' l-alkoħol, peress li l-objettiv ewlieni tal-Forum għandu jkun l-iskambju ta' l-aħjar prattiki, il-kisba ta' l-impenn li jkun hemm involviment fl-azzjonijiet, l-iżgurar ta' evalwazzjoni xierqa ta' l-azzjonijiet u l-monitoraġġ ta' l-implimentazzjoni effettiva tagħhom; idur ukoll fuq il-Kummissjoni sabiex tinvolvi rrappreżentanti tal-Parlament fil-Forum dwar l-Alkoħol u s-Saħħa u sabiex tippreżenta rapporti annwali dwar il-progress magħmul mill-Forum;

33.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.


(1)  ĠU L 161, 16.6.2001, p. 38.

(2)  ĠU C 175, 20.6.2001, p. 1.

(3)  ĠU L 111, 17.4.2004, p. 75.

(4)  ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9; corrigendum f'ĠU L 12, 18.1.2007, p. 3.

(5)  Testi Adottati, P6_TA(2007)0009.


Top