EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1191

Regolament tal-Kunsill (UE) 2023/1191 tas-16 ta’ Ġunju 2023 li jemenda r-Regolament (UE) 2021/2283 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

ST/9702/2023/INIT

ĠU L 158, 21.6.2023, p. 15–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1191/oj

21.6.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 158/15


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2023/1191

tas-16 ta’ Ġunju 2023

li jemenda r-Regolament (UE) 2021/2283 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Sabiex tiġi żgurata provvista suffiċjenti u mingħajr interruzzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli u industrijali li mhumiex prodotti fi kwantitajiet suffiċjenti fl-Unjoni u b’hekk jiġi evitat kwalunkwe disturb fis-suq għal dawk il-prodotti, il-kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni (“kwoti”) nfetħu bir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2283 (1). F’dawk il-kwoti, il-prodotti jistgħu jiġu importati fl-Unjoni b’rati tad-dazju żero jew imnaqqsa.

(2)

Peress li huwa fl-interess tal-Unjoni li tiżgura provvista adegwata ta’ ċerti prodotti industrijali u wara li tqies il-fatt li prodotti identiċi, ekwivalenti jew sostituti mhumiex qegħdin jiġu prodotti fi kwantitajiet suffiċjenti fl-Unjoni, huwa neċessarju li jinfetħu kwoti ġodda bin-numri tal-ordni 09.2561, 09.2562 u 09.2857 b’rati tad-dazju żero għal kwantitajiet xierqa ta’ dawk il-prodotti.

(3)

Peress li ma għadux fl-interess tal-Unjoni li żżomm il-kwoti bin-numru tal-ordni 09.2581 u 09.2672, jenħtieġ li dawk il-kwoti jingħalqu b’effett mill-1 ta’ Lulju 2023.

(4)

Filwaqt li jitqiesu l-emendi li għandhom isiru u għal raġunijiet ta’ ċarezza, jenħtieġ li l-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2283 jiġi sostitwit.

(5)

Sabiex tiġi evitata kwalunkwe interruzzjoni fl-applikazzjoni tal-iskema tal-kwoti u biex ikun hemm konformità mal-linji gwida stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2011 rigward is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi, il-bidliet previsti f’dan ir-Regolament fir-rigward tal-kwoti għall-prodotti kkonċernati jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta’ Lulju 2023. Għaldaqstant jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b’urġenza,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2283 huwa sostitwit bit-test stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Lulju 2023.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, is-16 ta’ Ġunju 2023.

Għall-Kunsill

Il-President

E. SVANTESSON


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2283 tal-20 ta’ Diċembru 2021 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali, u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1388/2013 (ĠU L 458, 22.12.2021, p. 33).


ANNESS

“ANNESS

Nru tal-Ordni

Il-kodiċi tan-NM

TARIC

Deskrizzjoni

Il-perjodu tal-kwota

L-ammont tal-kwota

Rata tal-kwota tad-dazju (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Faqqiegħ tal-ispeċi Auricularia polytricha (mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew bit-tgħollija), iffriżat, għall-produzzjoni tal-ikliet ippreparati minn qabel (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tunnellata

0  %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Ċirasa ħelwa li fiha spirtu miżjud, b’kontenut ta’ zokkor ta’ mhux aktar minn 9 % tal-piż, ta’ dijametru ta’ mhux aktar minn 19,9 mm bl-għadma, għall-użu fi prodotti taċ-ċikkulata (1)

1.1.-31.12.

1 000 tunnellata

10  %

09.2925

ex 2309 90 31

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

ex 2309 90 96

41

49

41

49

Addittiv tal-għalf, li jikkonsisti fuq bażi ta’ piż xott ta’:

68 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 % ta’ sulfat tal-L-liżina, u

mhux aktar minn 32 % ta’ komponenti oħra bħal karboidrati u aċidi amminiċi oħrajn

1.1.-31.12.

100 000 tunnellata

0  %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabakk naturali mhux ipproċessat, kemm jekk imqatta’ għal daqs regolari, kif ukoll jekk le, b’valur doganali ta’ mhux anqas minn 450 euro kull 100 kg piż nett, għall-użu bħala binder jew imballaġġ għall-manifattura ta’ oġġetti li jaqgħu taħt is-sottointestatura 2402 10 00  (1)

1.1.-31.12.

3 000 tunnellata

0  %

09.2828

2712 20 90

 

Xema’ bajda (tal-parafina) li fiha anqas minn 0,75 % żejt bil-piż

1.1.-31.12.

140 000 tunnellata

0  %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Slack wax (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tunnellata

0  %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Aċidu sulfamidiku (CAS RN 5329-14-6) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar, kemm jekk b’żieda ta’ mhux aktar minn 5 % tal-antiagglomerant diossidu tas-siliċju (CAS RN 112926-00-8) u kemm jekk le

1.1.-31.12.

27 000 tunnellata

0  %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materjal tal-mili tas-silika, f’forma ta’ granuli, b’kontenut minimu ta’ diossidu tas-silikonju, skont il-piż, ta’ 97 %

1.1.-31.12.

1 700 tunnellata

0  %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trijossidu tat-tangsten, inkl. ossidu tat-tangst. blu (CAS RN 1314-35-8 jew CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tunnellata

0  %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Sulfat tal-idrossidu tar-ram (Cu4(OH)6(SO4)), idrat (CAS RN 12527-76-3) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

1.1.-31.12.

240 000  kg

0  %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfat taċ-ċesju (CAS RN 10294-54-9) f’forma solida jew bħala soluzzjoni milwiema li fiha piż skont il-piż ta’ iżjed minn 48 % ta’ sulfat taċ-ċesju iżda mhux iżjed minn 52 %

1.1.-31.12.

400 tunnellata

0  %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Trikloroetilene (CAS RN 79-01-6) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew iktar

1.1.-31.12.

11 885 000  kg

0  %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromoklorometanu (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tunnellata

0  %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorobenzene (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tunnellata

0  %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol(alkoħol propiliku) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tunnellata

0  %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ċiklopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tunnellata

0  %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-cresol (CAS RN 95-48-7) b’purezza ta’ mhux anqas minn 98.5 % tal-piż

1.1.-31.12.

20 000 tunnellata

0  %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’- tetrakis(idrossimetil)-3,3’- ossidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tunnellata

0  %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Aċetilaċetonat tal-kalċju (CAS RN 19372-44-2) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar

1.1.-31.12.

400 tunnellata

0  %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropyl methyl ketone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tunnellata

0  %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Aċtu aċetiku (CAS RN 64-19-7) b’purità bil-piż ta’ 99 % jew aktar

1.1.-31.12.

1 000 000 tunnellata

0  %

09.2679

2915 32 00

 

Aċetat tal-Vinil (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

450 000 tunnellata

0  %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etil trifluworoaċetat (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tunnellata

0  %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Eża-2,4-dienoat tal-potassju (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tunnellata

0  %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Klorur ta’ 2,5-dimetilfenilaċetil (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 tunnellata

0  %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Ossalat tad-dietil (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tunnellata

0  %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimethyl sebacate (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tunnellata

0  %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Aċidu dodekandiojku (CAS RN 693-23-2), b’purità ta’ aktar minn 98,5 % skont il-piż

1.1.-31.12.

8 000 tunnellata

0  %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Aċtu o-aċetisaliċiliku (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tunnellata

0  %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Ottadeċil 3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propjonat (CAS RN 2082-79-3):

bi frazzjoni ta’ mogħdija minn għarbiel b’malji ta’ 500 μm ta’ aktar minn 99 % f’piż, u

b’temperatura tat-tidwib ta’ 49 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn 54 °C,

biex jintuża fil-manifattura ta’ pakketti singoli ta’ stabilizzaturi għall-ipproċessar tal-PVC abbażi ta’ taħlitiet tat-trab (trabijiet jew granuli) (1)

1.1.-31.12.

380 tunnellata

0  %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrakis(3-(3,5-di-tert-butil-4-idrossifenil)propjonat) tal-pentaeritritol (CAS RN 6683-19-8)

bi frazzjoni ta’ mogħdija minn għarbiel b’malji ta’ 250 μm ta’ aktar minn 75 % f’piż u b’malji ta’ 500 μm ta’ mhux aktar minn 99 % f’piż, u

b’temperatura tat-tidwib ta’ 110 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn 125 °C,

biex jintuża fil-manifattura ta’ pakketti ta’ stabilizzatur wieħed għall-ipproċessar tal-PVC ibbażati fuq taħlitiet tat-trab (trabijiet jew granuli) (1)

1.1.-31.12.

140 tunnellata

0  %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzophenone-3,3’,4,4’-tetracarboxylic dianhydride (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tunnellata

0  %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Ottadeċilammina (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tunnellata

0  %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tunnellata

0  %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina (CAS RN 62-53-3) ta’ purità ta’ 99 % jew aktar fil-piż

1.1.-31.12.

220 000 tunnellata

0  %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluworo-N-(1-metilletil)benżeneammina (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tunnellata

0  %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-phenylenediamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tunnellata

0  %

09.2921

ex 2922 19 00

22

akrilat ta’ 2-(dimetilammino)etil (CAS RN 2439-35-2) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

1.1.-31.12.

14 000 tunnellata

0  %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-Kloridrat tal-Liżina (CAS RN 657-27-2) jew soluzzjoni milwiema tal-L-liżina (CAS RN 56-87-1), li fiha skont il-piż 50 % jew iktar tal-liżina

1.1.-31.12.

300 000 tunnellata

0  %

09.2575

ex 2923 90 00

87

Klorur tat-3-kloro-2-idrossipropil)trimetilammonju (CAS RN 3327-22-8), fil-forma ta’ soluzzjoni milwiema li fiha skont il-piż 65 % jew aktar iżda mhux aktar minn 71 % klorur tat-3-kloro-2-idrossipropil)trimetilammonju

1.1.-31.12.

12 000 tunnellata

0  %

09.2922

ex 2923 90 00

88

Soluzzjoni milwiema li fiha, skont il-piż, 78 % jew aktar iżda mhux aktar minn 82 % ta’ klorur ta’ [2-(akrilojlossi)etil]trimetilammonju (CAS RN 44992–01–0)

1.1.-31.12.

10 000 tunnellata

0  %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-jodoprop-2-in-1-ilbutilkarbamat(CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

450 tunnellata

0  %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tunnellata

0  %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrilonitril (CAS RN 107-13-1), għall-użu fil-manifattura ta’ oġġetti tal-kapitolu 55 u l-intestatura 6815  (1)

1.1.-31.12.

60 000 tunnellata

0  %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Akrilonitril (CAS RN 107-13-1), għall-użu fil-manifattura ta’ oġġetti tal-intestaturi 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 and 4002  (1)

1.1.-31.12.

40 000 tunnellata

0  %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tunnellata

0  %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitrogwanidina (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tunnellata

0  %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(trietossisilil)propil]disulfur (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tunnellata

0  %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Aċidu 2-kloro-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluworoetossi)metil) benżojku (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tunnellata

0  %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Eżadeċiltrimetossisilan (CAS RN 16415-12-6) b’purità skont il-piż ta’ mill-anqas 95 %, għall-użu fil-manifattura tal-polietilen (1)

1.1.-31.12.

165 tunnellata

0  %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldeide (furfuraldeide)

1.1.-31.12.

10 000 tunnellata

0  %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000  kg

0  %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000  kg

0  %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tunnellata

0  %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tunnellata

0  %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-Piridil)etanol (CAS RN 103-74-2) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

1.1.-31.12.

700 tunnellata

0  %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tunnellata

0  %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-Tetraazacyclododecane (CAS RN 294-90-6) b’purità skont il-piż ta’ 96 % jew aktar

1.1.-31.12.

60 tunnellata

0  %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tunnellata

0  %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-Klorotijofen-2-aċidu karbossiliku (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000  kg

0  %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metossibenżojl)ammino]sulfonil]-klorurtal-benżojl (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tunnellata

0  %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tunnellata

0  %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Koloranti C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma’ kolorant C.I. Disperse Yellow 54 kontenut ta’ 99 % jew iktar f’piż

1.1.-31.12.

250 tunnellata

0  %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparazzjonijiet ibbażati fuq Koloranti C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) b’kontenut ta’ 60 % jew iżjed, iżda b’inqas minn 85 % bil-piż

1.1.-31.12.

50 tunnellata

0  %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Kolorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b’kontenut ta’ 60 % jew iżjed tal-Kolorant C.I. Pigment Red 4 skont il-piż

1.1.-31.12.

150 tunnellata

0  %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Trab tad-dijatomi kalċinat fil-fluss tas-soda

1.1.-31.12.

35 000 tunnellata

0  %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Linjosulfonat tas-sodju (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tunnellata

0  %

09.2889

3805 10 90

 

Termentina tas-sulfat

1.1.-31.12.

25 000 tunnellata

0  %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Resin u aċidi tar-resin miksuba minn oleoresins friski

1.1.-31.12.

280 000 tunnellata

0  %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Taħlita li jkollha 38 % jew aktar imma mhux aktar minn 50 % bil-piż taż-żingu piritijon (INN) (CAS RN 13463-41-7) f’dispersjoni milwiema

1.1.-31.12.

500 tunnellata

0  %

09.2923

ex 3808 94 20

40

Soluzzjoni milwiema li tinkludi skont il-piż:

10,0 % jew aktar iżda mhux aktar minn 11,3 % ta’ 5-kloro-2-metil-2H-isotijażol-3-on,

3,0 % jew aktar iżda mhux aktar minn 4,1 % ta’ 2-metil-2H-isotijażol-3-on,

konċentrazzjoni kkombinata ta’ isotijażoloni (CAS RN 55965-84-9) ta’ 13,0 % jew aktar iżda mhux aktar minn 15,4 %,

18 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 22 % ta’ nitrati, ikkalkulati bħala nitrat tas-sodju, u

5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 8 % ta’ kloruri, ikkalkulati bħala klorur tas-sodju

1.1.-31.12.

3 000 tunnellata

0  %

09.2926

ex 3811 21 00

31

Addittiv li jikkonsisti essenzjalment f’:

Aċidu fosforoditijojku, esteri mħalltin O, O-bis (isobutil u pentil), imluħa taż-żingu (CAS RN 68457-79-4),

8 % skont il-piż jew aktar iżda mhux aktar minn 15 % skont il-piż jew aktar ta’ żejt minerali,

użat fil-manifattura ta’ taħlitiet ta’ addittivi għal żjut lubrikanti (1)

1.1.-31.12.

700 tunnellata

0  %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Additivi li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni ta’ difenilammina u noneni ramifikati bi:

aktar minn 20 % iżda mhux aktar minn 50 % skont il-piż 4-monononildifenilammina, u

aktar minn 50 % iżda mhux aktar minn 80 % skont il-piż 4,4’-dinonildifenilammina,

il-perċentwal totali ta’ 2,4-dinonildifenilammina u 2,4’-dinonildifenilammina li ma jaqbiżx 15 % skont il-piż,

użati għall-manifattura taż-żjut lubrifikanti (1)

1.1.-31.12.

900 tunnellata

0  %

09.2927

ex 3811 29 00

80

Addittivi li fihom:

mhux aktar minn70 % bil-piż ta’2,5-bis(tert-nonilditju)-[1,3,4]-tjandjażol(CAS RN 89347-09-1), u

aktar minn15 % bil-piż ta’5-(tert-nonilditju)- 1,3,4-tjadjażol-2(3H)-tjun(CAS RN 97503-12-3),

għall-użu fil-manifattura ta’ żjut għal-lubrifikazzjoni (1)

1.1.-31.12.

500 tunnellata

0  %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizzatur magħmul mid-dijossidu tat-titanju u t-tijossidu tat-titanju

1.1.-31.12.

3 000 tunnellata

0  %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparat li jkun fih:

55 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 78 % ta’ Glutarat Dimetiliku (CAS RN 1119-40-0),

10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta’ Adipat Dimetiliku u (CAS RN 627-93-0), u

mhux aktar minn 35 % ta’ Suċċinat Dimetiliku (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tunnellata

0  %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Taħlita ta’ sulfuri ta’ bis [3-(trietossisilil)propil] (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tunnellata

0  %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Taħlita ta’ fitosteroli, fi trab, li fihom, bil-piż:

75 % jew aktar ta steroli,

mhux aktar minn 25 % ta’ stanoli,

għal użu fil-manifattura tal-istanoli/steroli jew stanoli/steroli esters (1)

1.1.-31.12.

2 500 tunnellata

0  %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Taħlita, fil-forma ta’ gerbub, li fiha skont il-piż:

49 % jew iktar iżda mhux iktar minn 50 % ta’ bis[3-(trietossisilil)propil] polisulfuri (CAS RN 211519-85-6), u

50 % jew iktar iżda mhux iktar minn 51 % ta’ karbonju iswed (CAS RN 1333-86-4),

li minnhom 75 % jew iktar tal-piż jgħaddu minn għarbiel b’apertura ta’ 0,60 mm, iżda mhux iktar minn 10 % tal-piż jgħaddu minn għarbiel b’apertura ta’ 0,25 mm (kif determinat skont il-metodu ASTM D1511)

1.1.-31.12.

1 500 tunnellata

0  %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Taħlitiet li fihom f’piż:

60 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % ta’ 2-kloropropen (CAS RN 557-98-2),

8 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 14 % ta’ (Z)-1-kloropropen (CAS RN 16136-84-8),

5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 23 % ta’ 2-kloropropan (CAS RN 75-29-6),

mhux aktar minn 6 % ta’ 3-kloropropen (CAS RN 107-05-1), u

mhux aktar minn 1 % tal-piż ta’ klorur tal-etil (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tunnellata

0  %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butiral tal-vinil) (CAS RN 63148-65-2):

li jkun fihbħala piż 17,5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 % ta’ gruppi idrossili, u

li d-daqs medju ta’ kull partiċella tiegħu (D50) teċċedi 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tunnellata

0  %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Taħlita ta’ polimeri ta’ polikarbonat u poli(metilmetakrilat) b’kontenut ta’ polikarbonat ta’ 98,5 % skont il-piż, f’forma ta’ gerbub jew granuli, bi trażmittanza luminuża ta’ mhux anqas minn 88,5 %, imkejla bl-użu ta’ kampjun għall-ittestjar ta’ ħxuna ta’ 4 mm b’tul tal-mewġa ta’ λ = 400 nm (skont ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tunnellata

0  %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Kopolimeru tal-poli(etilen tereftalat) u taċ-ċikloeżandimetanol, li fih iktar minn 10 % skont il-piż ta’ ċikloeżandimetanol

1.1.-31.12.

60 000 tunnellata

2  %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Poli (metilidrosilossan) likwidu bi gruppi terminali ta’ trimetilsilil (CAS RN 63148-57-2) b’purità skont il-piż ta’ 99,9 % jew aktar

1.1.-31.12.

500 tunnellata

0  %

09.2931

ex 3911 90 11

10

Poli(ossi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilen) (CAS RN 25135-51-7 u CAS RN 25154-01-2), f’waħda mill-forom imsemmijin fin-nota 6(b) ta’ dan il-kapitolu li fih mhux aktar minn 20 % ta’ addittivi skont il-piż

1.1.-31.12.

6 300 tunnellata

0  %

09.2723

ex 3911 90 19

35

Poli(ossi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilen) (CAS RNs 25608-64-4 u 25839-81-0) li fih skont il-piż mhux aktar minn 20 % ta’ addittivi

1.1.-31.12.

5 000 tunnellata

0  %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Frak tal-aċetat taċ-ċellulożju

1.1.-31.12.

75 000 tunnellata

0  %

09.2561

ex 3912 39 85

60

Ipromelloża (INN) (CAS RN 9004-65-3), għall-użu fil-manifattura ta’ supplimenti tal-ikel jew tal-farmaċewtiċi (1)

1.7.-31.12.

1 500 tunnellata

0  %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Alġinat tas-sodju estratt mill-alka kannella (CAS RN 9005-38-3), b’

telf fit-tnixxif ta’ mhux aktar minn 15 % tal-piż (4 sigħat f’ 105 °C),

frazzjoni li ma tinħallx fl-ilma ta’ mhux aktar minn 2 % bil-piż, ikkalkulata fuq il-piż xott

1.1.-31.12.

2 000 tunnellata

0  %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ijaluronat tas-sodju, mhux sterili:

b’ piż medju tal-piż molekulari (Mw) li ma jaqbiżx 900 000 ,

b’livell ta’ endotossin li ma jaqbiżx 0,008 unitajiet ta’ Endotossin (EU)/mg,

b’kontenut ta’ etanol li ma jaqbiżx 1 % bil-piż,

b’kontenut ta’ isopropanol li ma jaqbiżx 0,5 % tal-piż

1.1.-31.12.

300  kg

0  %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Folji ta’ polimetilmetakrilat konformi mal-istandards:

EN 4364 (MIL-P-5425E) u DTD5592 A, jew

EN 4365 (MIL-P-8184) u DTD5592 A

1.1.-31.12.

100 tunnellata

0  %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Blokka ċellulari ta’ ċelluloża riġenerata, mimlija bl-ilma li jkun fih klorur tal-manjeżju u kompost tal-ammonju kwaternarju tad-daqs ta’ 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tunnellata

0  %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Ħjut singoli ta’ qoton abjad mhux maħdum

ta’ fibri mimxuta,

b’tul medju tal-fibra ta’ 36,5 mm jew aktar,

prodott permezz tal-proċess kumpatt tat-tidwir taċ-ċirku b’kompressjoni pnewmatika,

b’reżistenza għat-tiċrit ta’ 26,5 cN/tex jew aktar (skont ISO 2062:2009, b’veloċità ta’ 5 000  mm/min)

1.1.-31.12.

50 000 tunnellata

0  %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Fdal ta’ fibri sintetiċi (li jinkludi fibri li jibqgħu fil-moxt, fdal tal-ħjut u materjal “garnetted”) ta’ najlon jew ta’ poliammidi oħra (PA6 u PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tunnellata

0  %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Drapp tat-tessut bil-lastiku minsuġ u laminat bil-karatteristiċi li ġejjin:

bi tliet saffi,

saff wieħed ta’ barra magħmul minn drapp tal-akrilik,

is-saff l-ieħor ta’ barra magħmul minn drapp tal-poliester,

is-saff tan-nofs huwa magħmul mil-lastiku tal-klorobutil,

is-saff tan-nofs għandu piż ta’ 452 g/m2 jew aktar iżda mhux aktar minn 569 g/m2,

id-drapp tat-tessut għandu piż totali ta’ 952 g/m2 jew aktar iżda mhux aktar minn 1 159  g/m2, u

id-drapp tat-tessut għandu ħxuna totali ta’ 0,8 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 4 mm,

użat għall-manifattura tas-saqaf li jitla’ u jinżel tal-vetturi bil-mutur (1)

1.1.-31.12.

375 000  m2

0  %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Xibka tal-ħġieġ minsuġa minn fibri tal-ħġieġ miksija bil-plastik, b’piż ta’ 120 g/m2(± 10 g/m2), tat-tip li jintuża fir-rolling insect screens bil-qafas fiss

1.1.-31.12.

3 000 000  m2

0  %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Fojl u strixxi tar-ram raffinat, manifatturati permezz tal-elettroliżi, bi ħxuna ta’ 0,015-il mm jew aktar

1.1.-31.12.

1 020 tunnellata

0  %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Pjanċi:

magħmulin minn tal-anqas saff wieħed ta’ tessut tal-fibra tal-ħġieġ mimli bir-reżina tal-epossidu,

miksija fuq naħa waħda jew iż-żewġ naħat bil-fojl tar-ram bi ħxuna ta’ mhux aktar minn 0,15 mm,

b’kostant dielettriku (DK) ta’ anqas minn 5,4 f’1 MHz, kif imkejjel skont IPC-TM-650 2.5.5.2,

b’tanġenti tat-telf ta’ anqas minn 0,035 f’1 MHz, kif imkejjel skont IPC-TM-650 2.5.5.2,

b’indiċi komparattiv ta’ trekkjar (CTI) ta’ 600 jew aktar

1.1.-31.12.

80 000  m2

0  %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Folji jew vireg tal-alojs ta’ aluminju-litjuta’ diametru ta’ 300,1 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tunnellata

0  %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Strixxa jew fojl illigati tal-aluminju u tal-manjeżju:

ta’ liga li tikkonforma mal-istandards 5182-H19 jew 5052-H19,

f’rombli b’dijametru estern ta’ minimu ta’ 1 250  mm iżda mhux aktar minn 1 350  mm,

ta’ ħxuna (tolleranza - 0,006 mm) ta’ 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm jew 0,20 mm,

ta’ wisa’ (tolleranza ± 0,3 mm) ta’ 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm jew 356 mm,

b’tolleranza kamber ta’ mhux aktar minn 0,4 mm/750 mm,

ta’ kejl tal-pjan: I-unità ± 4,

b’reżistenza għat-tensjoni ta’ aktar minn (5182-H19) 365 MPa jew (5052-H19) 320 MPa, u

ta’ elongazzjoni A50 ta’ aktar minn (5182-H19) 3 % jew (5052-H19) 2,5 %

għall-użu fil-manifattura tal-paletti għall-blinds (1)

1.1.-31.12.

600 tunnellata

0  %

09.2722

8104 11 00

 

Manjeżju mhux maħdum, li fih talanqas 99,8 % f’piż tal-manjeżju

1.1.-31.12.

120 000 tunnellata

0  %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Trab tal-manjeżju:

ta’ purità skont il-piż ta’ 98 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 99,5 %, u

b’daqs tal-partiċella ta’ 0,2 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 tunnellata

0  %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manku teleskopiku tal-aluminju għall-użu fil-manifattura tal-bagalji (1)

1.1.-31.12.

1 500 000 biċċa

0  %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Pump head għal pompa bi pressjoni għolja b’żewġ ċilindri magħmula mill-azzar maħdum b’:

fittings bil-kamin imħaffer b’dijametru ta’ 10 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 36,8 mm, u

kanali tal-fjuwil imtaqqbin b’dijametru ta’ 3,5 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 10 mm

tat-tip użat fis-sistemi tal-injezzjoni tad-diżil

1.1.-31.12.

65 000 biċċa

0  %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Housing tar-roti b’turboċarġer ta’ liga tal-aluminju fondut jew ħadid fondut:

b’reżistenza għas-sħana sa 400 °C,

b’toqba ta’ 30 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 300 mm biex tiddaħħal ir-rota tal-kompressur,

għall-użu fl-industrija tal-karozzi (1)

1.1.-31.12.

4 000 000 biċċa

0  %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Rombli bi profil logaritmiku u b’dijametru ta’ 25 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 70 mm jew blalen b’dijametru ta’ 30 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 100 mm,

magħmula minn azzar 100Cr6 jew azzar 100CrMnSi6–4 (ISO 3290),

b’devjazzjoni ta’ 0,5 mm jew inqas kif determinat skont il-metodu FBH

għall-użu fl-industrija tat-turbini eoliċi (1)

1.1.-31.12.

600 000 biċċa

0  %

09.2562

ex 8482 99 00

30

Gaġeġ tar-ram bil-karatteristiċi li ġejjin:

ikkastjati bis-sistema kontinwa jew b’mod ċentrifugu,

itturnjati,

li skont il-piż fihom 35 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 38 % ta’ żingu,

li skont il-piż fihom 0,75 %, iżda mhux aktar minn 1,25 % ta’ ċomb,

li fihom skont il-piż 1,0 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,4 % ta’ aluminju, u

b’reżistenza għat-tensjoni ta’ 415 Pa jew aktar,

tat-tip użat għall-manifattura tal-ball bearings

1.7.-31.12.

275 000 biċċa

0  %

09.2857

ex 8482 99 00

60

Anelli ta’ ġewwa jew ta’ barra magħmula mill-azzar, mhux imwebbsin jew mhux misnuna, anell ta’ barra b’raceway(s) interna/i, anell ta’ ġewwa b’raceway(s) esterna/i, b’dijametri esterni ta’:

14-il mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 77 mm għall-anell ta’ ġewwa,

26 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 101 mm għall-anell ta’ barra,

għall-użu fil-manifattura tal-bearings (1)

1.7.-31.12.

9 700 000  kg

0  %

09.2924

ex 8501 31 00

80

Attwatur elettroniku magħmul minn:

mutur DC li jkollu potenza elettrika ta’ inqas minn 600 W,

għall-użu bi provvista ta’ vultaġġ ta’ 12-il V sa 48 V,

b’konnessjoni bil-mutur (konnessjoni plug-in),

b’sensur tal-pożizzjoni mingħajr kuntatt,

mibnija f’qafas rettangolari ta’ wisa’ inqas minn 100 mm u tul ta’ inqas minn 150 mm, b’ger u lieva ta’ riduzzjoni mwaħħla max-xaft tat-trażmissjoni bil-mutur jew

f’qafas ċilindriku ta’ tul inqas minn 150 mm u b’dijametru ta’ inqas minn 100 mm, bi ħjut integrati fir-rotor tal-mutur għall-moviment lineari tal-virga ta’ kontroll integrata

1.1.-31.12.

650 000 biċċa

0  %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

65

60

Mutur elettriku AC, monofażi, bil-kommutatur jew mingħajru

b’output nominali ta’ 180 W jew aktar,

b’potenza ta’ input ta’ 150 W jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 2 700  W,

b’dijametru estern ta’ aktar minn 120 mm (± 0.2 mm) iżda ta’ mhux aktar minn 135 mm (± 0.2 mm),

b’veloċità nominali ta’ aktar minn 10 000 rpm iżda ta’ mhux aktar minn 50 000 rpm,

kemm jekk mgħammar b’ventilatur għall-arja u kemm jekk le,

kemm b’apparat mekkaniku jew mingħajru (pinion, viti, konnessjoni tal-gerijiet eċċ.) fuq ix-xaft,

għall-użu fil-manifattura tal-apparati domestiċi (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 biċċa

0  %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Apparat multifunzjonali (sett ta’ strumenti)

b’unità ta’ displej TFT-LCD ikkurvata (raġġ ta’ 750 mm) b’superfiċi tattili,

b’mikroproċessuri u ċipep tal-memorja,

b’modulu akustiku u loudspeaker,

b’konnessjonijiet għal CAN, 3 x LIN bus, LVDS u Ethernet,

għall-operat ta’ diversi funzjonijiet (eż. xażi, tidwil) u

għad-displej ta’ data dwar il-vettura u n-navigazzjoni skont is-sitwazzjoni (eż. il-veloċità, l-odometru, il-livell taċ-ċarġ tal-batterija tat-trazzjoni),

biex jintuża fil-manifattura tal-karozzi tal-passiġġieri li jaħdmu biss permezz ta’ mutur elettriku koperti bis-subintestatura tas-SA 8703 80  (1)

1.1.-31.12.

66 900 biċċa

0  %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Brekit ta’ appoġġ tal-ħadid jew tal-azzar, b’toqob tal-immuntar, bi skorfini ta’ twaħħil jew mingħajrhom, maħsuba biex twaħħal il-gerboks mal-karozzerija għall-użu fil-manifattura ta’ oġġetti tal-Kapitolu 87 (1)

1.1.-31.12.

200 000 biċċa

0  %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Qafas ta’ rota, mibni mill-fibri tal-karbonju u mir-reżina artifiċjali, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi r-roti elettriċi) (1)

1.1.-31.12.

600 000 biċċa

0  %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Frejm, maħdum mill-aluminju jew minn fibri tal-aluminju u tal-karbonju u r-reżina artifiċjali, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi roti elettriċi) (1)

1.1.-31.12.

9 600 000 biċċa

0  %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Pannell tal-istrumenti clustered:

b’muturi pass pass,

b’pointers u kwadranti analogi,

jew mingħajr konsol mikroproċessur,

jew mingħajr indikaturi LED jew unità tal-wiri LED

li juri mill-inqas:

il-veloċità,

ir-rotazzjonijiet tal-magna,

it-temperatura tal-magna,

il-livell tal-fjuwil,

li jikkomunika permezz tal-protokolli CAN-BUS u/jew K-LINE,

għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87 (1)

1.1.-31.12.

160 000 biċċa

0  %

”.

(1)  Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f’konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013.

(2)  Madankollu, is-sospensjoni tat-tariffi doganali ma għandhiex tapplika meta l-ipproċessar isir minn impriżi tal-forniment tal-ikel jew li jbiegħu bl-imnut.


Top