EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2287

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2287 tas-17 ta’ Diċembru 2021 li jimponi dazji kompensatorji definittivi fuq l-importazzjonijiet ta’ fojl tal-aluminju għall-modifikazzjoni li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2170 li jimponi dazji anti-dumping definittivi fuq l-importazzjonijiet ta’ fojl tal-aluminju għall-modifikazzjoni li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

C/2021/9713

ĠU L 458, 22.12.2021, p. 344–458 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2287/oj

22.12.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 458/344


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/2287

tas-17 ta’ Diċembru 2021

li jimponi dazji kompensatorji definittivi fuq l-importazzjonijiet ta’ fojl tal-aluminju għall-modifikazzjoni li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2170 li jimponi dazji anti-dumping definittivi fuq l-importazzjonijiet ta’ fojl tal-aluminju għall-modifikazzjoni li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2016/1037 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li ma humiex membri tal-Unjoni Ewropea (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 15 u l-Artikolu 24(1) tiegħu,

Billi:

1.   PROĊEDURA

1.1.   Bidu

(1)

Fl-4 ta’ Diċembru 2020, il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) bdiet proċediment antisussidji fir-rigward tal-importazzjonijiet ta’ fojl konvertitur tal-aluminju (aluminium converter foil,„ACF”) li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (“iċ-Ċina”, “ir-RPĊ” jew “il-pajjiż ikkonċernat”) abbażi tal-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2016/1037 (“ir-Regolament bażiku”). Hija ppubblikat Notifika ta’ Bidu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (“in-Notifika ta’ Bidu”) (2).

(2)

Il-Kummissjoni bdiet l-investigazzjoni wara lment ippreżentat fil-21 ta’ Ottubru 2020 minn sitt produtturi tal-Unjoni (“l-ilmentaturi”), li jirrappreżentaw aktar minn 50 % tal-produzzjoni totali tal-Unjoni ta’ fojl konvertitur tal-aluminju. L-ilment kien fih evidenza ta’ sussidjar u ta’ dannu konsegwenti li kien biżżejjed sabiex jiġġustifika l-bidu tal-investigazzjoni.

(3)

Qabel il-bidu tal-investigazzjoni antisussidji, il-Kummissjoni nnotifikat lill-Gvern taċ-Ċina (“il-GTĊ”) (3) li hija kienet irċeviet ilment iddokumentat kif suppost, u stiednet lill-GTĊ għal konsultazzjonijiet f’konformità mal-Artikolu 10(7) tar-Regolament bażiku. Il-konsultazzjonijiet saru fit-30 ta’ Novembru 2020. Madankollu, ma setgħet tinstab ebda soluzzjoni maqbula b’mod reċiproku.

(4)

Fit-22 ta’ Ottubru 2020, il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni anti-dumping separata tal-istess prodott li joriġina mir-RPĊ (“l-investigazzjoni anti-dumping separata”) (4). L-analiżijiet tad-dannu, tal-kawżalità u tal-interess tal-Unjoni mwettqa f’din l-investigazzjoni antisussidji u fl-investigazzjoni anti-dumping separata huma identiċi mutatis mutandis, peress li d-definizzjoni tal-industrija tal-Unjoni, il-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun, il-perjodu taħt kunsiderazzjoni u l-perjodu ta’ investigazzjoni huma l-istess fiż-żewġ investigazzjonijiet.

1.1.1.   Kummenti dwar il-bidu

(5)

Il-GTĊ iddikjara, qabel u wara l-bidu, li l-investigazzjoni jenħtieġ li ma tinbediex minħabba li l-ilment ma kienx jissodisfa r-rekwiżiti evidenzjarji tal-Artikoli 11(2) u 11(3) tal-Ftehim tad-WTO dwar is-Sussidji u l-Miżuri ta’ Kumpens (“il-Ftehim SCM”) u tal-Artikolu 10(2) tar-Regolament bażiku. Skont il-GTĊ, ma kienx hemm provi biżżejjed ta’ sussidji kumpensabbli, ta’ dannu u ta’ rabta ta’ kawżalità bejn l-importazzjonijiet sussidjati u d-dannu. Fis-sottomissjoni tiegħu wara l-bidu, il-GTĊ tenna li l-ilment, fir-rigward ta’ għadd ta’ skemi ta’ sussidju ddikjarati, ma kienx fih provi biżżejjed sabiex jissodisfa l-istandard evidenzjarju, u rrispettivament minn liema informazzjoni tista’ tkun raġonevolment disponibbli għall-ilmentatur, dejjem jeħtieġ li jkun hemm provi biżżejjed rigward l-eżistenza u n-natura ta’ sussidju, ta’ dannu materjali u ta’ rabta ta’ kawżalità. Il-GTĊ tenna din il-pretensjoni wara d-divulgazzjoni finali.

(6)

Fis-sottomissjoni tiegħu wara l-bidu u wkoll wara d-divulazzjoni finali, il-GTĊ ddikjara wkoll li l-memorandum tal-Kummissjoni dwar is-suffiċjenza tal-provi u l-kwestjonarji antisussidji marru lil hinn mill-allegazzjonijiet imqajma fl-ilment u li l-Kummissjoni kienet żiedet provi addizzjonali mal-ilment sabiex tiġġustifika l-bidu tal-investigazzjoni. Il-GTĊ iddikjara li biż-żieda ta’ elementi bħal dawn, il-Kummissjoni wessgħet l-ambitu tal-investigazzjoni. B’mod aktar speċifiku, il-GTĊ allega li billi żiedet xi referenzi għal dokumenti bħal pereżempju rapport tal-2018 dwar l-Aluminju, l-istrateġija “Made in China 2025”, determinazzjoni ta’ DOC tal-Istati Uniti dwar il-prodotti tal-aluminju tal-2018, u billi żiedet iċ-Chinese Export & Credit Insurance Corporation (“Sinosure”) mal-lista tal-istituzzjonijiet finanzjarji li jridu jiġu investigati jew billi talbet informazzjoni dwar iċ-China Banking and Insurance Regulatory Commission (“is-CBIRC”), il-Kummissjoni wessgħet l-ambitu tal-investigazzjoni.

(7)

Il-Kummissjoni ċaħdet id-dikjarazzjoni tal-GTĊ dwar is-suffiċjenza tal-provi. Tabilħaqq, l-evidenza ppreżentata fl-ilment kienet tikkostitwixxi l-informazzjoni raġonevolment disponibbli għall-ilmentatur f’dak l-istadju. Kif muri fil-memorandum dwar is-suffiċjenza tal-provi, li fih il-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-provi kollha għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-RPĊ, u li abbażi tagħha l-Kummissjoni bdiet l-investigazzjoni, fl-istadju tal-bidu kien hemm provi biżżejjed li l-allegati sussidji kienu kumpensabbli f’termini tal-eżistenza, l-ammont u n-natura tagħhom. L-ilment kien fih ukoll provi biżżejjed tal-eżistenza ta’ dannu għall-industrija tal-Unjoni, li kien ikkawżat mill-importazzjonijiet sussidjati.

(8)

Il-Kummissjoni ċaħdet ukoll id-dikjarazzjoni dwar l-ambitu tal-investigazzjoni. Il-memorandum dwar is-suffiċjenza tal-evidenza fiha eżami tal-elementi disponibbli għall-Kummissjoni, inklużi dawk ippreżentati mill-ilmentatur iżda mhux limitata għalihom. L-elementi fl-ilment ġew tabilħaqq analizzati u kkoraborati b’fatti oħra magħrufa mill-Kummissjoni f’konformità ma’ prattika stabbilita. Kif jissemma fin-Notifika ta’ Bidu, fid-dawl tal-Artikoli 10(2) u 10(3) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni ħejjiet memorandum dwar is-suffiċjenza tal-provi li fih il-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-provi kollha għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni rigward ir-RPĊ u li abbażi tagħha l-Kummissjoni bdiet l-investigazzjoni. Għalhekk, l-ambitu tal-investigazzjoni ma huwiex limitat għall-evidenza u l-allegazzjonijiet fl-ilment, iżda jista’ jiġi kkomplementat b’informazzjoni oħra disponibbli għall-Kummissjoni. Barra minn hekk, matul l-investigazzjoni, il-Kummissjoni tista’ teżamina l-informazzjoni kollha li hija rilevanti għas-sussidji allegati u ma hijiex limitata għall-informazzjoni li tinsab fl-ilment. Dan japplika wkoll għall-istituzzjonijiet finanzjarji li jipprovdu finanzjament preferenzjali bħal Sinosure u korpi regolatorji rilevanti bħas-CBRC.

(9)

Filwaqt li l-GTĊ tenna l-pretensjonijiet tiegħu li jikkonċernaw is-suffiċjenza tal-evidenza u l-ambitu tal-investigazzjoni anki wara d-divulgazzjoni finali, huwa ma ppreżentax argumenti sostanzjali ġodda jew evidenza. Għalhekk, dawk il-pretensjonijiet ġew miċħuda.

(10)

Fis-sottomissjoni tiegħu wara l-bidu, il-GTĊ allega li l-ilmentatur uża l-liġijiet Ċiniżi b’mod selettiv u interpreta ħażin ir-rabta tagħhom fir-rigward tal-industrija tal-ACF. Il-GTĊ iddikjara li d-dokumenti ta’ politika, bħall-Pjanijiet ta’ Ħames Snin Nri 10 sa 13, il-Katalogu għall-Gwida tal-Aġġustament tal-Istruttura Industrijali (2005) u l-Pjan ta’ Żvilupp tal-Metall Mhux Ferruż (mill-2016 sal-2020) huma biss dokumenti ta’ gwida li ma humiex vinkolanti. Il-GTĊ iddikjara wkoll li l-Pjanijiet ta’ Ħames Snin ma jirreferux speċifikament għall-ACF.

(11)

Il-Kummissjoni nnotat li l-GTĊ ma jikkontestax l-eżistenza ta’ tali pjanijiet, programmi, jew rakkomandazzjonijiet iżda biss il-punt sa fejn huma vinkolanti għall-industrija tal-ACF. Il-Kummissjoni osservat ukoll li l-ilmentatur ipprovda evidenza li tindika li l-industriji tal-metalli mhux ferrużi, li l-industrija tal-aluminju hija parti minnhom, jissemmew f’diversi dokumenti tal-gvern. Il-GTĊ naqas milli jipproduċi xi evidenza li turi li dawk id-dokumenti ma jkunux applikabbli għall-prodott ikkonċernat.

(12)

Il-GTĊ iddikjara wkoll li l-intrapriżi tal-Istat (“SOEs”), il-banek tal-Istat (“SOBs”) jew Sinosure ma jistgħux jiġu kkwalifikati bħala korpi pubbliċi u li l-ilmentatur ibbaża b’mod mhux ġustifikat fuq indikazzjonijiet formali ta’ kontroll bħas-sjieda tal-GTĊ u l-allegata setgħa li jaħtar jew jinnomina uffiċjali maniġerjali sabiex jaslu għal konklużjoni mhux ġustifikata li l-SOEs/SOBs kollha aġixxew bħala korpi pubbliċi. Il-GTĊ iddikjara wkoll li l-ilmentatur ibbaża fuq każijiet preċedenti tal-Kummissjoni jew tad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti fl-evalwazzjoni tan-natura tal-funzjonijiet li l-banek wettqu u n-natura u l-ambitu tal-awtorità governattiva vestita lilhom. Il-GTĊ ddikjara wkoll li s-sejbiet preċedenti tal-Kummissjoni għal industriji mhux relatati ma setgħux jikkostitwixxu provi biżżejjed fl-ilment u lanqas ma jissostanzjaw li l-banek tal-Istat u Sinosure aġixxew bħala korpi pubbliċi fl-investigazzjoni attwali.

(13)

Il-Kummissjoni nnotat li din id-dikjarazzjoni tal-GTĊ hija marbuta mad-dikjarazzjoni diġà msemmija hawn fuq, u li l-ilment, fost l-oħrajn, semma l-Liġi Bankarja fiċ-Ċina, li l-GTĊ ma jikkontestax li hija leġiżlazzjoni Ċiniża. Il-Kummissjoni tenfasizza li investigazzjonijiet reċenti antisussidji tal-UE relatati mal-istess programmi ta’ sussidju bħal dawk allegati fl-ilment, li kienu eżaminaw ukoll jekk l-SOEs/l-SOBs aġixxewx bħala korpi pubbliċi, kienu kkonkludew li dan kien il-każ (5). Il-fatt li dawn l-investigazzjonijiet koprew industriji mhux relatati mal-industrija tal-ACF ma jinvalidax il-kwalifika tal-istituzzjonijiet imsemmija hawn fuq bħala korpi pubbliċi. Barra minn hekk, provi ta’ sjieda tal-gvern jistgħu jitqiesu li jammontaw għal provi li għandhom “it-tendenza li jipprovaw jew jindikaw” li entità hija entità pubblika li kapaċi jagħti kontribuzzjoni finanzjarja (6).

(14)

Barra minn hekk, fis-sottomissjoni tiegħu wara l-bidu, il-GTĊ sostna li kienu seħħew bidliet u riformi sostanzjali fis-settur finanzjarju f’dawn l-aħħar snin, u li l-ilment għalhekk ma seta’ jibbaża fuq l-ebda sitwazzjoni preeżistenti. Madankollu, il-Kummissjoni nnotat li l-ilmentatur ipprovda wkoll provi addizzjonali fl-ilment dwar l-eżistenza kontinwa tal-programmi ta’ sussidju. Il-Kummissjoni tfakkar ukoll li l-GTĊ naqas milli jipprovdi provi li jirribattu l-kontinwazzjoni tal-programmi rilevanti. Għalhekk, fl-istadju tal-bidu, il-provi disponibbli kellhom it-tendenza li juru li ma kienx hemm bidla rilevanti fil-programmi ta’ sussidju inkwistjoni.

(15)

Fl-istess sottomissjoni, il-GTĊ iddikjara wkoll li wħud mid-dokumenti ta’ gwida inklużi d-Dispożizzjonijiet Temporanji dwar il-Promozzjoni tal-Aġġustament tal-Istruttura Industrijali (id-Deċiżjoni Nru 40 tal-2005 tal-Kunsill tal-Istat) (“id-Deċiżjoni Nru 40”) b’referenza għall-“Pjan ta’ Ħames Snin Nru 11”, huma skaduti u ma għadhomx applikabbli matul il-PI.

(16)

Il-Kapitolu III tad-Deċiżjoni Nru 40 jirreferi għall-“Katalogu għall-Gwida tal-Aġġustament tal-Istruttura Industrijali”, li huwa magħmul minn tliet tipi ta’ kontenuti, jiġifieri kontenut tal-proġetti inċentivati, kontenut tal-proġetti limitati u kontenut tal-proġetti eliminati.

(17)

Sa fejn taf il-Kummissjoni, l-aħħar emenda tal-Katalogu ta’ Gwida għar-Ristrutturar tal-Industrija ġiet approvata permezz tad-Digriet Nru 29 tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Iżvilupp u r-Riforma tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina tas-27 ta’ Awwissu 2019 u daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2020 (7). Dan il-“Katalogu l-ġdid ta’ Gwida għar-Ristrutturar tal-Industrija (il-Verżjoni tal-2019)” ġie adottat u daħal fis-seħħ matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Għalhekk, il-“Katalogu ta’ Gwida għar-Ristrutturar tal-Industrija” msemmi fid-Deċiżjoni Nru 40 kien applikabbli matul il-perjodu ta’ investigazzjoni.

(18)

Wara divulgazzjoni finali, il-GTĊ tenna l-pretensjoni tiegħu li l-Kummissjoni kienet interpretat ħażin ir-rwol tal-pjanijiet u l-proġetti tal-Gvern Ċiniż u saħaq li dawn kienu purament dokumenti ta’ gwida u mhux legalment vinkolanti. B’żieda ma’ dan, huwa ma qabilx li joqgħod fuq il-fatti stabbiliti f’investigazzjonijiet preċedenti, u lanqas ma qabel dwar l-użu ta’ referenzi mid-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni 2017 dwar Distorsjonijiet sinifikanti fl-Ekonomija tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina għall-finijiet ta’ Investigazzjonijiet għad-Difiża tal-Kummerċ (8), li l-GTĊ jqis bħala mhux preċiż u mhux oġġettiv, billi inkiteb speċifikament biex jiffaċilita l-bidu tal-investigazzjonijiet għad-difiża tal-kummerċ. Barra minn hekk, il-GTĊ oġġezzjona għall-fehma tal-Kummissjoni li l-liġijiet, ir-regoli u l-pjanijiet tal-Gvern setgħu raġonevolment jiġu preżunti li jibqgħu applikabbli, sakemm ma ntweriex li dawn kienu tħassru jew ġew sostitwiti.

(19)

L-ewwel, il-Kummissjoni nnutat li l-GTĊ ma ppreżenta l-ebda argument sostanzjali ġdid jew evidenza li tikkonċerna r-rwol ġenerali tal-pjanijiet u l-proġetti tal-Gvern Ċiniż, u n-natura vinkolanti tagħhom.

(20)

It-tieni, dwar l-użu ta’ informazzjoni fir-Rapport taċ-Ċina, il-fatt li d-dokument inħareġ, filwaqt li jitqies l-użu potenzjali tiegħu fl-investigazzjonijiet dwar id-difiża tal-kummerċ,ma jrendix l-evidenza oġġettiva li hemm fih inkorretta jew imparzjali bħala tali, kif stqarr il-GTĊ. Il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni wkoll li rreferiet biss darbtejn għad-dokument fl-investigazzjoni preżenti, darba fl-introduzzjoni ġenerali għas-sistema ta’ pjanijiet ta’ ħames snin, u darba fil-kuntest tal-istabbiliment ta’ rabta bejn id-dokumenti ta’ ppjanar u s-setturi inċentivati. Dawn ir-referenzi intużaw flimkien ma’ referenzi oħra u kkorraborati minnhom, inklużi dokumenti maħruġa mill-GTĊ nnifsu.

(21)

It-tielet, il-Kummissjoni tisħaq li l-liġijiet, ir-regoli u l-pjanijiet stabbiliti tal-Gvern setgħu raġonevolment jiġu preżunti li baqgħu applikabbli, sakemm ma ntweriex li dawn kienu tħassru jew ġew sostitwiti. Tabilħaqq, bħala parti mill-investigazzjoni, il-Kummissjoni bagħtet lil-GTĊ lista ta’ dokumenti ta’ referenza li jikkonċernaw il-qafas legali, ir-regoli u l-proċeduri ġenerali applikabbli fir-RPĊ kif ukoll xi dokumenti speċifiċi li jikkonċernaw l-industrija kkonċernata. Il-GTĊ ntalab jirrieżamina l-kompletezza u l-validità ta’ dawn id-dokumenti u jaġġornahom jew jikkomplementahom kull fejn applikabbli. Wara li rċeviet tweġiba sostanzjata u dokumenti ta’ referenza aġġornati mill-GTĊ, il-Kummissjoni qieset li setgħet raġonevolment tassumi li d-dokumenti li la kienu tħassru u lanqas kienu ġew sostituti kienu għadhom japplikaw.

(22)

Għalhekk, id-dikjarazzjonijiet tal-GTĊ f’dan ir-rigward ġew miċħuda.

(23)

Wara l-bidu, il-GTĊ argumenta wkoll li l-ilmentatur ma stabbiliex il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ parametru referenzjarju barra mill-pajjiż għad-drittijiet tal-użu tal-art (“LUR”). Madankollu, il-Kummissjoni sabet li l-allegazzjonijiet li nstabu fl-ilment kienu appoġġati minn investigazzjonijiet reċenti antisussidji tal-UE li kkonkludew dwar dawn il-kwistjonijiet il-ħtieġa għal parametri referenzjarji esterni aġġustati għall-kundizzjonijiet prevalenti fir-RPĊ (9).

(24)

Barra minn hekk, il-GTĊ iddikjara li diversi skemi ta’ sussidju allegati mill-ilmentatur ma setgħux jitqiesu bħala sussidju peress li l-ilment ma pprovdiex provi dettaljati dwar l-eżistenza, l-ammont u n-natura ta’ dawn is-sussidji, jew ir-relazzjoni diretta bejn is-sussidju u l-prodott ikkonċernat. Il-GTĊ iddikjara wkoll, fir-rigward ta’ diversi sussidji, li l-ilmentatur naqas milli jipprovdi provi ta’ benefiċċju u speċifiċità.

(25)

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-ilmentatur ipprovda provi biżżejjed tal-eżistenza, l-ammont, in-natura, il-benefiċċju u l-ispeċifiċità kif kien raġonevolment disponibbli għalih. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tenfasizza li investigazzjonijiet reċenti antisussidji tal-UE relatati mal-istess programmi ta’ sussidju allegati fl-ilment kienu eżaminaw ukoll il-benefiċċju u l-ispeċifiċità tal-istess programmi u kienu kkonkludew b’mod differenti dwar dawn il-kwistjonijiet9. Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni eżaminat il-provi fl-ilment u pprovdiet il-valutazzjoni tagħha stess tal-elementi rilevanti kollha fil-memorandum dwar is-suffiċjenza tal-provi, li tpoġġa fil-fajl miftuħ mal-bidu. Il-GTĊ tenna l-kummenti tiegħu wara l-bidu, iżda ma pprovda l-ebda provi ulterjuri.

(26)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li fl-ilment kien hemm provduti provi biżżejjed li kellhom it-tendenza li juru l-eżistenza tal-allegat sussidjar mill-GTĊ.

(27)

Fis-sottomissjoni tiegħu wara l-bidu, il-GTĊ indika li l-iskema tat-taxxa li tipprovdi tnaqqis tal-VAT fuq tagħmir prodott domestikament kienet ġiet itterminata. Il-Kummissjoni ħadet nota ta’ dan il-kumment, iżda enfasizzat li l-iskemi tat-taxxa relatati mat-tnaqqis tal-VAT, jew l-eżenzjonijiet tad-dazju fuq l-importazzjoni u tal-VAT fuq tagħmir importat, xorta waħda jistgħu jakkwistaw benefiċċji kontinwi bħad-deprezzament matul il-ħajja tat-tagħmir rilevanti, possibbilment li jkopri l-perjodu ta’ investigazzjoni.

(28)

Wara l-bidu, il-GTĊ argumenta wkoll li l-ilmentaturi warrbu b’mod skorrett il-fatt li l-industrija tal-ACF fl-Unjoni tibbenefika minn diversi sussidji diretti u indiretti, appoġġ u inċentivi f’diversi forom mill-awtoritajiet tal-UE u dawk tal-Istati Membri u li l-Kummissjoni jenħtieġ li ma tapplikax standards doppji. Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ tenna wkoll din il-pretensjoni.

(29)

Din id-dikjarazzjoni dwar is-sussidji fl-UE ma kellha l-ebda piż fuq il-valutazzjoni tal-Kummissjoni li fuqha hija bbażata t-tnedija ta’ dan il-każ, peress li dawn ma jaqgħux fi ħdan il-fatturi kkunsidrati għal dan l-għan.

1.2.   Reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet, nuqqas ta’ impożizzjoni ta’ miżuri proviżorji u proċedura sussegwenti

(30)

L-industrija tal-Unjoni ma ppreżentatx talba għar-reġistrazzjoni tal-importazzjonijiet skont l-Artikolu 24(5) tar-Regolament bażiku.

(31)

Fis-6 ta’ Awwissu 2021, f’konformità mal-Artikolu 29a(2) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni informat lill-partijiet interessati bl-intenzjoni tagħha li ma timponix miżuri kumpensatorji provviżorji u li tkompli bl-investigazzjoni. Billi ma ġew imposti l-ebda miżuri kumpensatorji provviżorji, il-Kummissjoni ma rreġistratx l-importazzjonijiet skont l-Artikolu 24(5a) tar-Regolament bażiku. Il-Kummissjoni kompliet tfittex u tivverifika l-informazzjoni kollha li qieset li kienet meħtieġa għas-sejbiet definittivi tagħha.

1.3.   Il-perjodu ta’ investigazzjoni u l-perjodu taħt kunsiderazzjoni

(32)

L-investigazzjoni tas-sussidjar u tad-dannu kopriet il-perjodu mill-1 ta’ Lulju 2019 sat-30 ta’ Ġunju 2020 (“il-perjodu ta’ investigazzjoni” jew “il-PI”). L-eżaminazzjoni tax-xejriet rilevanti għall-valutazzjoni tad-dannu kopra l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2017 sat-tmiem tal-perjodu ta’ investigazzjoni (“il-perjodu taħt kunsiderazzjoni”).

(33)

Kemm l-investigazzjoni antisussidji attwali kif ukoll l-investigazzjoni anti-dumping separata msemmija fil-premessa (4) għandhom l-istess perjodu ta’ investigazzjoni u l-istess perjodu taħt kunsiderazzjoni.

1.4.   Partijiet interessati

(34)

Fin-Notifika ta’ Bidu, il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati jikkuntattjawha sabiex jipparteċipaw fl-investigazzjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni informat speċifikament lill-ilmentatur, lill-GTĊ, lil produtturi magħrufa oħrajn tal-Unjoni, lill-produtturi esportaturi magħrufa, lill-importaturi magħrufa u lill-utenti dwar il-bidu tal-investigazzjoni u stednithom jipparteċipaw.

(35)

Il-partijiet interessati kellhom opportunità jikkummentaw dwar il-bidu tal-investigazzjoni u jitolbu seduta ta’ smigħ mal-Kummissjoni u/jew mal-Uffiċjal tas-Smigħ fil-proċedimenti kummerċjali.

(36)

Bosta partijiet talbu li jsir smigħ mas-servizzi tal-Kummissjoni. Il-partijiet li għamlu talba sal-iskadenzi stipulati ngħataw opportunità li jinstemgħu. Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co. Ltd. talbet intervent mill-Uffiċjal tas-Seduta, u fit-8 ta’ April 2021 saret seduta ta’ smigħ mal-Uffiċjal tas-Seduta.

1.5.   Kampjunar

1.5.1.   Il-kampjunar tal-produtturi tal-Unjoni

(37)

Fin-Notifika ta’ Bidu, il-Kummissjoni ħabbret li hi kienet għażlet proviżorjament kampjun tal-produtturi tal-Unjoni. Il-Kummissjoni għażlet il-kampjun abbażi tal-volum tal-produzzjoni u tal-bejgħ tal-prodott simili fl-Unjoni matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Il-kampjun kien jikkonsisti fi tliet produtturi tal-Unjoni. Il-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun kienu jirrappreżentaw aktar minn 50 % tal-produzzjoni totali stmata u 40 % tal-volum tal-bejgħ totali stmat tal-Unjoni tal-prodott simili. Il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati jikkummentaw dwar il-kampjun proviżorju. Ma wasal l-ebda kumment u għaldaqstant il-kampjun ġie kkonfermat.

1.5.2.   Kampjunar tal-importaturi

(38)

Sabiex tiddeċiedi jekk il-kampjunar kienx meħtieġ u, jekk iva, sabiex tagħżel kampjun, il-Kummissjoni talbet lil importaturi mhux relatati jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fin-Notifika ta’ Bidu.

(39)

Żewġ importaturi mhux relatati pprovdew l-informazzjoni mitluba u qablu li jiġu inklużi fil-kampjun. Minħabba l-għadd żgħir ta’ tweġibiet, il-kampjunar ta’ importaturi mhux relatati ma kienx meħtieġ.

1.5.3.   Kampjunar ta’ produtturi esportaturi fiċ-Ċina

(40)

Sabiex tiddeċiedi jekk il-kampjunar kienx meħtieġ u, jekk iva, sabiex tagħżel kampjun, il-Kummissjoni talbet lill-produtturi esportaturi kollha fiċ-Ċina jipprovdu l-informazzjoni speċifikata fin-Notifika ta’ Bidu. Barra minn hekk, il-Kummissjoni talbet lill-Missjoni tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina tidentifika u/jew tikkuntattja lil produtturi esportaturi oħrajn, jekk hemm, li jistgħu jkunu interessati jipparteċipaw fl-investigazzjoni.

(41)

Kien hemm disa’ produtturi esportaturi jew gruppi ta’ produtturi esportaturi fir-RPĊ li pprovdew l-informazzjoni mitluba u qablu li jkunu inklużi fil-kampjun. F’konformità mal-Artikolu 27(1) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni għażlet kampjun ta’ tliet gruppi li kkooperaw ta’ produtturi esportaturi abbażi tal-akbar volum rappreżentattiv ta’ esportazzjonijiet lejn l-Unjoni li seta’ jkun raġonevolment investigat fiż-żmien disponibbli. Dawn il-kumpaniji rrappreżentaw aktar minn 90 % tal-importazzjonijiet totali stmati tal-Unjoni tal-prodott ikkonċernat.

(42)

F’konformità mal-Artikolu 27(2) tar-Regolament bażiku, il-produtturi esportaturi magħrufa kollha kkonċernati u l-awtoritajiet tal-pajjiż ikkonċernat, ingħataw l-opportunità li jikkummentaw dwar l-għażla tal-kampjun. Ma wasal l-ebda kumment.

(43)

Il-kampjun ta’ gruppi ta’ produtturi esportaturi huwa dan li ġej:

Nanshan Group, inkluż Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

Wanshun Group, inkluż Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

Daching Group, inkluż Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

1.6.   L-eżami individwali

(44)

Erbgħa mill-produtturi esportaturi Ċiniżi li bagħtu lura l-formola tal-kampjunar informaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li jitolbu eżami individwali skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament bażiku. Il-Kummissjoni għamlet il-kwestjonarju disponibbli online fil-jum tal-bidu. Barra minn hekk, il-Kummissjoni informat lill-produtturi esportaturi mhux inklużi fil-kampjun li kienu meħtieġa jipprovdu tweġiba għall-kwestjonarju jekk xtaqu jiġu eżaminati fuq bażi individwali. Madankollu, l-ebda waħda mill-kumpaniji ma pprovdiet tweġiba għall-kwestjonarju. B’riżultat ta’ dan, ma kienet possibbli l-ebda eżaminazzjoni individwali.

1.7.   It-tweġibiet għall-kwestjonarju u ż-żjarat ta’ verifika

(45)

Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarju lill-ilmentatur u l-kwestjonarji għall-produtturi, l-importaturi, l-utenti u l-produtturi esportaturi tal-Unjoni fiċ-Ċina saru disponibbli online fil-jum tal-bidu (10).

(46)

Il-Kummissjoni bagħtet ukoll kwestjonarju lill-GTĊ, li kien jinkludi kwestjonarji speċifiċi għal Sinosure, il-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn li pprovdew kreditu ta’ finanzjament jew ta’ esportazzjoni lill-produtturi esportaturi fil-kampjun, u għall-aqwa 10 produtturi u distributuri tal-materjali ta’ input użati mill-produtturi esportaturi fil-kampjun. Il-GTĊ, għall-konvenjenza amministrattiva, intalab ukoll sabiex jiġbor kwalunkwe rispons ipprovdut minn dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-produtturi jew id-distributuri ta’ materjali ta’ input, u sabiex jibgħathom direttament lill-Kummissjoni.

(47)

Il-Kummissjoni rċeviet tweġiba għall-kwestjonarju mill-GTĊ, li kienet tinkludi tweġiba għall-kwestjonarju mill-Export-Import Bank of China (“EXIM bank”) u Sinosure. Madankollu, ma waslet l-ebda tweġiba mill-banek jew l-istituzzjonijiet finanzjarji l-oħrajn, jew mill-produtturi u d-distributuri prinċipali tal-materjali ta’ input.

(48)

Il-Kummissjoni rċeviet ukoll tweġibiet għall-kwestjonarju mill-gruppi ta’ produtturi esportaturi kollha fil-kampjun, mit-tliet produtturi tal-Unjoni fil-kampjun, minn disa’ utenti u minn importatur mhux relatat.

(49)

Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Artikolu 28 tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni fittxet u għamlet kontroverifika tal-informazzjoni kollha meqjusa neċessarja għad-determinazzjoni tas-sussidju, id-dannu konsegwenti u l-interess tal-Unjoni. Minħabba t-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19 u l-miżuri konsegwenti li ttieħdu sabiex tiġi indirizzata t-tifqigħa (“l-Avviż dwar il-COVID-19”) (11), il-Kummissjoni ma setgħetx twettaq żjarat ta’ verifika fil-bini tal-GTĊ, f’dak tal-kumpaniji fil-kampjun u f’dak tal-importaturi u l-utenti li kkooperaw. Minflok, il-Kummissjoni wettqet kontroverifika mill-bogħod (remote crosscheck, “RCC”) tal-informazzjoni pprovduta mill-GTĊ, li matulha pparteċipaw uffiċjali mill-ministeri rilevanti u awtoritajiet governattivi oħrajn. Barra minn hekk, il-Kummissjoni wettqet RCCs tal-kumpaniji li ġejjin permezz ta’ vidjokonferenza:

(a)

Produtturi tal-Unjoni

Carcano Antonio Spa, (“Carcano”), l-Italja

Eurofoil Lussemburgu S.A. (“Eurofoil”), il-Lussemburgu

Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (“Hydro”), il-Ġermanja

(b)

Utenti

Manreal (“Manreal”), Spanja

Walki Group Oy (“Walki”), il-Finlandja

(c)

Produtturi esportaturi fil-kampjun fiċ-Ċina

(1)

Nanshan Group:

Yantai Donghai Aluminium Foil Co., Ltd. (‘Donghai Foil’)

Yantai Jintai International Trade Co., Ltd.

Longkou Nanshan Aluminium New Material Co., Ltd.

Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd.

Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. (‘Shandong Nanshan’)

Nanshan Group Co., Ltd. (‘Nanshan Group Co., Ltd.’)

Nanshan Group Finance Co., Ltd. (‘Nanshan Finance’)

Longkou Donghai Alumina Co., Ltd

Shandong Yili Electric Industry Co., Ltd.

(2)

Wanshun Group:

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Ltd.

Anhui Maximum Aluminium Industries Co., Ltd

Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd (“Shantou Wanshun”)

Jiangsu Huafeng Aluminium Industry Co., Ltd

(3)

Daching Group u l-kumpaniji relatati:

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co. Ltd (“Xiamen Xiashun”)

Xiamen Qishun Real Estate Co., Ltd

Yunnan Yongshun Aluminum Co., Ltd (“Yongshun”)

Yunnan Yunlv Yongxin Metal Processing Co., Ltd (“Yongxin”)

Daching Enterprises Ltd.

(50)

L-RCC skedata ma’ Manreal ma setgħetx tiġi ffinalizzata minħabba l-kooperazzjoni insuffiċjenti tiegħu. Manreal talab l-intervent tal-Uffiċjal tas-Seduta, li kkonferma li t-terminazzjoni tal-RCC ma kisritx id-drittijiet tad-difiża ta’ Manreal. Għalhekk, it-tweġiba għall-kwestjonarju ta’ Manreal ma ġietx ikkunsidrata għas-sejbiet definittivi. Madankollu, dan ma kellux impatt fuq il-konklużjonijiet dwar l-Interess tal-Unjoni. Minkejja t-terminazzjoni tal-RCC, din il-kumpanija kienet għadha meqjusa bħala parti interessata u tqiesu l-kummenti tagħha fl-investigazzjoni.

1.8.   Id-divulgazzjoni finali

(51)

Fit-3 ta’ Novembru 2021, il-Kummissjoni informat lill-partijiet kollha bil-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li abbażi tagħhom kienet beħsiebha timponi dazju antisussidji definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat (“divulgazzjoni finali”).

(52)

Il-partijiet kollha ngħataw perjodu li fih setgħu jikkummentaw dwarid-divulgazzjoni finali. Il-partijiet interessati kellhom opportunità jikkummentaw dwar il-bidu tal-investigazzjoni u jitolbu seduta ta’ smigħ mal-Kummissjoni u/jew mal-Uffiċjal tas-Smigħ fil-proċedimenti kummerċjali.

(53)

F’dan ir-regolament, il-Kummissjoni indirizzat kummenti ppreżentati matul il-proċedura antisussidji. Il-kummenti ppreżentati fil-kuntest tal-investigazzjoni anti-dumping separata ma ġewx indirizzati f’dan ir-regolament sakemm il-partijiet ma indikawx b’mod espliċitu li l-kummenti ppreżentati kienu jkopru ż-żewġ proċeduri.

2.   IL-PRODOTT IKKONĊERNAT U L-PRODOTT SIMILI

2.1.   Il-prodott ikkonċernat

(54)

Il-prodott ikkonċernat huwa fojl konvertitur tal-aluminju ta’ ħxuna ta’ anqas minn 0,021 mm, mingħajr rinforz, mhux maħdum aktar milli rrumblat, f’rombli ta’ piż li jaqbeż l-10 kg (“il-prodott ikkonċernat”).

(55)

Il-prodotti li ġejjin huma esklużi:

(a)

Fojl tal-aluminju għal użu domestiku ta’ ħxuna ta’ mhux anqas minn 0,008 mm u ta’mhux aktar minn 0,018 mm, bla rinforz, mhux maħdum aktar ħlief irrumblat, f’rombli mhux usa’ minn 650 mm u ta’ piż li jaqbeż l-10 kg.

(b)

Fojl tal-aluminju għal użu domestiku ta’ ħxuna mhux anqas minn 0,007 mm u anqas minn 0,008 mm, irrispettivament mill-wisa’ tar-rombli, kemm jekk ittemprat kif ukoll jekk le.

(c)

Fojl tal-aluminju għal użu domestiku ta’ ħxuna mhux anqas minn 0,008 mm u mhux aktar minn 0,018 mm u f’rombli b’wisa’ li taqbeż is-650 mm, kemm jekk ittemprat kif ukoll jekk le.

(d)

Fojl tal-aluminju għal użu domestiku ta’ ħxuna ta’ aktar minn 0,018 mm u anqas minn 0,021 mm irrispettivament mill-wisa’ tar-rombli, kemm jekk ittemprat kif ukoll jekk le.

2.2.   Prodott simili

(56)

L-investigazzjoni wriet li dawn il-prodotti li ġejjin għandhom l-istess karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u tekniċi bażiċi kif ukoll l-istess użi bażiċi:

il-prodott ikkonċernat;

il-prodott manifatturat u mibjugħ fis-suq domestiku tal-pajjiż ikkonċernat; u

il-prodott manifatturat u mibjugħ fl-Unjoni mill-industrija tal-Unjoni.

(57)

F’dan l-istadju, il-Kummissjoni ddeċidiet li dawn il-prodotti huma għalhekk prodotti simili skont it-tifsira tal-Artikolu 2(4) tar-Regolament bażiku.

2.3.   Dikjarazzjonijiet rigward l-ambitu tal-prodott

(58)

Diversi partijiet ippreżentaw talbiet għall-esklużjoni tal-prodotti li jikkonċernaw il-prodotti li ġejjin: L-ACF ta’ gauge ta’ anqas minn 6 mikroni (“ACF < 6”) u l-ACF għall-batteriji tal-vetturi elettriċi (“ACF għall-batteriji tal-karozzi”).

2.3.1.   ACF ta’ gauge ta’ anqas minn 6 mikroni

(59)

Diversi utenti, Walki, Gascogne u Alupol, iddikjaraw li l-produtturi tal-Unjoni ma joffrux l-ACF < 6. Dan huwa allegatament evidenzjat mill-fatt li l-produtturi tal-Unjoni ma jippromwovux tali prodotti fuq il-paġni web tagħhom, fil-fuljetti tagħhom u fiċ-ċaħda tagħhom tal-ordnijiet ta’ tali prodotti. Il-produtturi tal-Unjoni lanqas ma huma interessati li joffru l-ACF< 6, peress li l-kapaċità tal-produzzjoni tagħhom hija mimlija b’ordnijiet ta’ prodotti oħrajn, filwaqt li titqies ukoll id-domanda mistennija għal fojl tal-batteriji awtomobilistiċi. Il-produtturi tal-Unjoni ma humiex f’pożizzjoni li jipprovdu l-kwalità “kummerċjali” mitluba, speċjalment fir-rigward tal-porożità/permeabbiltà, imkejla f’toqob massimi għal kull metru kwadru. Barra minn hekk, l-użu ta’ ACF irqaq huwa aktar ekoloġiku u għal din ir-raġuni jenħtieġ li jiġi eskluż mill-ambitu.

(60)

Barra minn hekk, Huhtamäki argumenta li l-industrija tal-Unjoni għandha limitazzjonijiet fil-provvista għal ACF irqaq.

(61)

Il-Kummissjoni talbet lid-disa’ utenti kollha li jikkooperaw fl-investigazzjoni sabiex jispeċifikaw id-domanda attwali tagħhom għall-ACF< 6 u s-sorsi tiegħu. Utent wieħed biss ikkonferma li matul il-PI xtara ammont ta’ ACF< 6 li qabeż il-livell limitu tal-kwalità għall-produzzjoni kummerċjali, minn produttur Ċiniż wieħed. Madankollu, anke għal dan l-utent, l-ACF< 6 jirrappreżenta parti żgħira ħafna mill-konsum tal-ACF tiegħu. L-utenti l-oħrajn indikaw biss talbiet mill-klijenti rispettivi tagħhom għal prodotti li kienu jinkludu l-ACF< 6, li skattaw ordnijiet ta’ prova kemm lill-industrija tal-ACF tal-Unjoni kif ukoll lill-produtturi Ċiniżi wara l-PI.

(62)

It-tweġibiet indikaw li d-domanda għall-ACF< 6 bdiet biss reċentement u tinsab f’xejra li qiegħda tiżdied. Kien hemm xi domanda limitata għaliha matul dawn l-aħħar għaxar snin, iżda ma kien hemm l-ebda xejra ċara. Dan huwa konformi mal-ispjegazzjonijiet mill-produtturi tal-Unjoni li fil-passat kien hemm ukoll ċaqliq gradwali f’gauges irqaq tal-ACF, mit-tip ta’ 7 sa 8 mikroni li fil-passat kien it-tip inferjuri, għat-tip ta’ 6 u 6,35 mikroni li sar l-istandard attwali għal ħafna applikazzjonijiet.

(63)

Filwaqt li stħarriġ fost il-produtturi tal-Unjoni wera li, minbarra n-negozjati diretti, l-ebda wieħed minnhom ma jikkummerċjalizza attwalment b’mod attiv l-ACF< 6, il-Kummissjoni ġabret biżżejjed provi li l-produtturi tal-Unjoni huma kapaċi jipproduċu l-ACF< 6. Dan jinkludi l-produzzjoni tar-roll tal-ittestjar wara l-PI, li skont id-dokumentazzjoni tal-ittestjar issodisfat it-talbiet tekniċi tax-xerrej. Barra minn hekk, il-Kummissjoni setgħet tikkonferma l-bejgħ tal-ACF< 6 ta’ diversi produtturi tal-Unjoni fi kwantitajiet ta’ produzzjoni kummerċjali, anke jekk fuq skala limitata, matul perjodu ta’ 10 snin qabel il-PI. Il-Kummissjoni setgħet ukoll tosserva investimenti fil-kontroll tal-kwalità. Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-industrija tal-Unjoni tista’ tipprovdi kwalità sabiex tissodisfa d-domanda tas-suq.

(64)

It-tieni, il-kapaċità li jipproduċu l-ACF< 6 hija limitata mill-aħħar stadju, jiġifieri l-imtieħen tal-irrumblar. Għalhekk, il-Kummissjoni analizzat il-kapaċità ta’ diversi produtturi tal-Unjoni f’dan l-aħħar stadju, filwaqt li qieset ukoll id-domanda għal prodotti oħrajn fid-diversi stadji tal-produzzjoni. Il-produtturi kollha tal-Unjoni fil-kampjun għandhom biżżejjed kapaċità libera sabiex ikunu jistgħu jipprovdu l-ACF< 6, anke jekk id-domanda għall-fojl tal-batteriji tal-karozzi tiżdied fil-futur. Għalhekk, il-Kummissjoni ma setgħetx tikkonferma r-riskju ta’ nuqqas ta’ provvista għal żieda futura fid-domanda tal-ACF< 6.

(65)

It-tielet, fir-rigward tal-argument li l-użu ta’ ACF irqaq huwa aktar ekoloġiku, il-Kummissjoni fakkret li l-effett intenzjonat tal-miżuri ta’ difiża tal-kummerċ fil-forma ta’ dazji ma huwiex li jipprevjeni l-importazzjonijiet ta’ prodott partikolari iżda li jiżgura li dawk l-importazzjonijiet jiġu nnegozjati bi prezzijiet mhux dannużi. Il-Kummissjoni fakkret ukoll il-kapaċità tal-produtturi tal-Unjoni li jimmanifatturaw l-ACF< 6.

(66)

Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-argument ta’ Huhtamäki dwar ir-restrizzjoni tal-provvista, l-investigazzjoni żvelat li l-kapaċità tal-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni tal-ACF< 6 hija konsiderevolment akbar mid-domanda.

(67)

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni ċaħdet it-talba għall-esklużjoni tal-ACF< 6 mill-ambitu tal-prodott li qiegħed jiġi investigat.

(68)

Gascogne talbet li l-argumenti tagħha magħmula fil-proċedura anti-dumping separata li tikkonċerna l-istess prodott li joriġina mir-RPĊ, jiġu inkorporati f’din l-investigazzjoni antisussidji. Il-Kummissjoni diġà indirizzat l-istess argumenti fil-premessi minn 25 sa 28 tar-Regolament (UE) 2021/2170.

(69)

Walki talbet ukoll li l-argumenti tagħha magħmula fl-investigazzjoni separata anti-dumping tagħha jiġu inkorporati f’din l-investigazzjoni antisussidji. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tirreferi għall-konstatazzjonijiet tagħha fil-premessi minn 29 sa 32 tar-Regolament (UE) 2021/2170.

(70)

Barra dan, matul is-seduta ta’ smigħ tagħha wara d-divulgazzjoni finali, Walki spjegat li wara l-PI f’Ottubru 2021, ma kien għad hemm l-ebda bejgħ attiv fis-suq miftuħ jew kummerċjalizzazzjoni tal-produtturi Ewropej għall-ACF< 6. Walki ssottomettiet evidenza li wara l-PI ma rċevietx tweġiba pożittiva għat-talbiet tagħha għal kwotazzjoni fuq l-ACF < 6 u spjegat li produttur wieħed biss tal-Unjoni jkun f’pożizzjoni li jaċċetta ordnijiet tal-ACF < 6 fi kwantità kummerċjali. Il-Kummissjoni diġà indirizzat l-istess argumenti fil-premessa 28 tar-Regolament (UE) 2021/2170.

2.3.2.   ACF għall-batteriji tal-karozzi

(71)

Parti interessata partikolari, Xiamen, talbet l-esklużjoni tal-fojl tal-aluminju għall-batteriji tal-karozzi għar-raġunijiet li ġejjin:

il-fojl tal-aluminju għall-batteriji tal-karozzi huwa prodott differenti ħafna b’użu differenti, peress li juża l-ligi 1050/1060/1100/3003 filwaqt li l-ligi ewlenin sabiex jipproduċu l-ACF għall-imballaġġ huma l-ligi 8079/8011;

it-tagħmir u l-proċessi tal-produzzjoni huma differenti, li jirriżultaw f’żewġ superfiċji jleqqu meta mqabbla mas-superfiċje matta/tleqq ta’ ACF oħra. Dan iwassal ukoll għal kost differenti tal-produzzjoni u l-prezzijiet tal-bejgħ;

ma huwiex immanifatturat mill-produtturi tal-Unjoni; u

bħalissa ma huwiex esportat lejn l-UE.

(72)

Bi tweġiba, il-Kummissjoni l-ewwel innotat li l-ligi kollha msemmija mill-parti interessata għandhom l-istess karatteristika fis-sens li kollha fihom aktar minn 98 % ta’ aluminju u l-ilment ma huwiex limitat għal liga speċifika. L-użu ta’ ligi differenti għal varjazzjonijiet differenti tal-prodott ma huwiex rari u ma jistax iservi bħala kriterju ta’ esklużjoni.

(73)

It-tieni nett, is-superfiċje tleqq/matta hija konsegwenza tal-irrumblar ta’ żewġ saffi tal-ACF flimkien fl-aħħar mitħna tal-irrumblar, fejn il-ġnub tal-ACF li jħarsu lejn xulxin matul l-irrumblar joħorġu matti. Dan il-metodu ta’ produzzjoni kien kopert mill-ilment, li espliċitament iddikjara li ż-żewġ superfiċji tal-ACF jistgħu jkunu jleqqu jekk dan jiġi speċifikat mill-klijent. L-użu maħsub tal-ACF għall-batteriji tal-karozzi għalhekk ma jista’ jiġġustifika l-ebda esklużjoni mill-ambitu tal-prodott peress li l-karatteristiċi fiżiċi tal-prodott huma l-istess. L-istess japplika għall-kost ogħla minħabba rrumblar b’saff wieħed.

(74)

It-tielet nett, il-produzzjoni tal-batteriji tal-karozzi fl-Unjoni għadha fil-fażi tal-bidu tagħha. Il-Kummissjoni ġabret evidenza li turi li l-produtturi tal-Unjoni qegħdin iħejju sabiex jissodisfaw id-domanda ta’ dan is-segment tas-suq emerġenti. Barra minn hekk, l-argument imur kontra d-dikjarazzjoni ta’ Walki relatata mal-esklużjoni tal-ACF< 6, li jista’ jkun hemm iċ-ċans li l-industrija tal-Unjoni tant tiffoka fuq il-fojl tal-batteriji tal-karozzi li potenzjalment ma tkunx interessata li tiddedika biżżejjed kapaċità ta’ produzzjoni lill-ACF< 6.

(75)

Ir-raba’ nett, il-fatt li bħalissa ma hemm l-ebda esportazzjonijiet kbar mir-RPĊ jirrifletti l-fatt li l-produzzjoni tal-batteriji tal-karozzi elettriċi fl-UE għadha fil-bidu tagħha, u għalhekk dan ma huwiex argument vijabbli għal esklużjoni.

(76)

L-analiżi wriet li l-ACF għall-batteriji tal-karozzi elettriċi hija teknikament ACF inkluża fl-ambitu definit tal-investigazzjoni.

(77)

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni ċaħdet it-talba għall-esklużjoni tal-ACF għall-batteriji tal-karozzi elettriċi mill-ambitu tal-prodott li qiegħed jiġi investigat.

(78)

Wara d-divulgazzjoni finali, Xiamen Xiashun argumentat li l-erba’ argumenti tal-Kummissjoni b’appoġġ għat-tneħħija tal-esklużjoni kienu żbaljati, ma kinux jirrispondu għall-argumenti mqajma minn Xiamen Xiashun u naqsu milli jipprovdi d-data sostantiva li abbażi tagħha l-Kummissjoni laħqet dawn il-konklużjonijiet. Il-Kummissjoni naqset milli tipprovdi evidenza fattwali li tirrispondi għat-talba ta’ esklużjoni ta’ Xiamen Xiashun fis-sottomissjonijiet tagħha u fis-seduta ta’ smigħ tat-23 ta’ Frar. In-nuqqas ta’ indikazzjoni dwar liema kienet l-evidenza li fuqha l-Kummissjoni abbażat iċ-ċaħda tagħha, jikser id-drittijiet ta’ difiża ta’ Xiamen Xiashun. Xiamen Xiashun kompliet targumenta li sottomissjoni tard ta’ evidenza mill-ilmentatur fir-rigward tat-talba għall-esklużjoni għall-fojl għall-batteriji fil-proċedminet anti-dumping iqajjem dubji dwar liema evidenza ġiet effettivament ikkunsidrata mill-Kummissjoni fl-investigazzjoni antisussidji. Xiamen Xiashun argumentat li sottomissjoni tal-ilmentatur bid-data tad-19 ta’ Lulju 2021 saret wara l-għeluq tad-data għall-kummenti fl-istadju provviżorju tal-investigazzjoni anti-dumping u għalhekk ma kellhiex tiġi kkunsidrata. Barra minn hekk, il-kunfidenzjalità eċċessiva fil-preżentazzjoni tagħmilha impossibbli għal Xiamen Xiashun li twieġeb b’mod sinifikanti.

(79)

Il-preżentazzjoni tal-Ilmentaturi tad-19 ta’ Lulju 2021 kienet reazzjoni tal-preżentazzjoni ta’ Xiamen Xiashun tal-5 ta’ Lulju 2021, li fiha Xiamen Xiashun ipprovdiet argumenti għall-esklużjoni tal-ACF mill-ambitu għall-batteriji tal-karozzi elettriċi. Il-verżjoni miftuħa ta’ din il-preżentazzjoni ma tneħħitx b’mod eċċessiv. It-tneħħija tal-isem tal-kumpanija, li ħejjiet id-dettalji tekniċi tal-presentazzjoni kif ukoll it-tneħħija tad-dettalji dwar il-produzzjoni teknika tagħhom kienu neċessarji biex ma jiżvelawx dettalji kunfidenzjali dwar il-kummerċ tal-kumpanija. Għalhekk il-Kummissjoni ma laqgħetx l-argument li hija kisret id-drittijiet ta’ Xiamen Xiashun billi qieset din is-sottomissjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ċaħdet il-pretensjoni li ma speċifiktax liema evidenza ħadet inkunsiderazzjoni. Il-Kummissjoni neċessarjament ikkunsidrat l-evidenza kollha dwar il-proċess tal-każ.

(80)

Xiamen Xiashun argumentat li minħabba użu u karatterisitiki tekniki differenti, il-fojl tal-aluminju għall-batteriji tal-karozzi tal-elettriku kienu prodott ġdid għall-industrija, anki jekk dan kien fojl tal-aluminju. Il-Kummissjoni madankollu, irrispondiet għal dawn l-argumenti kollha, filwaqt li stqarret biċ-ċar li anki l-ACF tikkondividi l-karatterisitiki u l-passi ta’ produzzjoni għall-batteriji tal-karozzi elettriċi. Id-differenzi tekniki li fuqhom Xiamen Xiashun kienet elaborat urew biss distinzjoni għal tipi oħra ta’ ACF, iżda ma wrewx li l-ACF għall-batteriji tal-karozzi ma kinux se jikkondividu l-karatteristiki definiti fid-definizzjoni tal-prodott tal-investigazzjoni. Il-Kummissjoni rrispondiet ukoll għall-argument li l-industrija tal-Unjoni ma kinitx kapaċi tipproduċi l-ACF għall-bateriji tal-karozzi bl-elettriku. Għalhekk, il-Kummissjoni ċaħdet din il-pretensjoni.

(81)

Xiamen Xiashun argumentat li l-Kummissjoni wettqet żbalji manifesti ta’ valutazzjoni u aġixxiet bi ksur tal-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba, peress li ma eżaminatx bl-attenzjoni u bl-imparzjalità kollha l-evidenza pprovduta u ma qisitx kif xieraq l-evidenza rilevanti kollha meta għamlet id-determinazzjonijiet tagħha billi ma pprovdietx sommarju sinifikanti dwar il-pjanijiet tal-produtturi tal-Unjoni biex iżidu l-kapaċità tagħhom biex jissodisfaw id-domanda għall-fojl tal-batterija u warrbu l-evidenza pprovduta minn Xiamen Xiashun fir-rigward tad-domanda mistennija għall-fojl tal-batterija.

(82)

Xiamen Xiashun sostniet li d-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni li “l-kapaċità żejda sostanzjali tal-industrija tal-Unjoni tista’ tissodisfa d-domanda fis-suq emerġenti tal-fojl tal-batteriji” kkontradixxew id-dikjarazzjoni tagħha li “d-data li turi t-tħejjija tal-produtturi tal-Unjoni biex jissodisfaw id-domanda tal-fojl tal-batterija hija kunfidenzjali ħafna u mhijiex suxxettibbli li tinġabar fil-qosor peress li dawn il-proġetti għadhom mhumiex pubbliċi u għalhekk sensittivi ħafna”.

(83)

Xiamen Xiashun sostniet ukoll li l-Kummissjoni rrifjutat il-ħarsa ġenerali komprensiva tagħha dwar id-domanda mistennija fuq il-bażi li t-twettiq ta’ diversi proġetti tal-batteriji kien indikat li se jseħħ f’mument mhux determinat fil-futur. Xiamen Xiashun iddikjarat li dan huwa inerenti għad-data relatata ma’ proġetti ppjanati.

(84)

Id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li l-industrija tal-Unjoni tista’ tissodisfa d-domanda fis-suq emerġenti tal-fojl tal-batteriji hija marbuta mal-kapaċità żejda kumplessiva fil-laminaturi. Id-data li turi t-tħejjija tal-produtturi tal-Unjoni biex jissodisfaw id-domanda tal-fojl tal-batterija hija relatata mal-isforzi tal-industrija tal-Unjoni biex tkun tista’ tipproduċi skont il-karatteristiċi speċifiċi mitluba mill-produtturi tal-batteriji. Billi tipprovdi sommarju ta’ dawn l-isforzi, il-Kummissjoni tiżvela l-istrateġiji tan-negozju tal-produtturi tal-Unjoni. Għalhekk ma hemm l-ebda kontradizzjoni bejn id-dikjarazzjonijiet imsemmija iktar’ il fuq. Il-Kummissjoni għalhekk ċaħdet din il-pretensjoni.

(85)

Fil-valutazzjoni tal-ħarsa ġenerali dwar id-domanda futura mistennija li Xiamen Xiashun ipprovdiet minn sors disponibbli pubblikament, il-Kummissjoni ddivrenzjat bejn proġetti f’fażi ta’ ppjanar b’perjodu ta’ żmien speċifiku u proġetti maħsuba li għalihom ma hemm l-ebda indikazzjoni tas-sena li fiha se jsiru operattivi. Din mhijiex ċaħda tal-evidenza pprovduta minn Xiamen Xiashun, iżda analiżi bir-reqqa tad-domanda attwali mistennija. Tabilħaqq, il-valutazzjoni ta’ jekk l-industrija tal-Unjoni tistax tissodisfa d-domanda futura mistennija kienet ibbażata b’mod xieraq fuq proġetti tal-batteriji, li r-realizzazzjoni tagħhom hija skedata li sseħħ f’sena speċifika fil-futur. Għalhekk, il-pretensjoni ma ntlaqgħetx.

2.4.   Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

(86)

Dan il-każ inbeda matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE. Matul dan il-perjodu ta’ tranżizzjoni, ir-Renju Unit baqa’ soġġett għad-dritt tal-Unjoni. Il-perjodu ta’ tranżizzjoni ntemm fil-31 ta’ Diċembru 2020. Konsegwentement, mill-1 ta’ Jannar 2021, il-kumpaniji u l-assoċjazzjonijiet li jinsabu fir-Renju Unit ma baqgħux jikkwalifikaw bħala partijiet interessati f’dan il-proċediment. Bħala konklużjoni, peress li r-Renju Unit ma għadux soġġett għad-dritt tal-Unjoni, is-sejbiet dwar is-sussidju u d-dannu huma bbażati fuq id-data tas-suq tal-EU27.

3.   SUSSIDJU

3.1.   Introduzzjoni: Preżentazzjoni tal-pjanijiet, tal-proġetti u ta’ dokumenti oħrajn tal-Gvern

(87)

Qabel ma analizzat l-allegat sussidjar fil-forma ta’ sussidji jew programmi ta’ sussidju, il-Kummissjoni vvalutat il-pjanijiet, il-proġetti u dokumenti oħrajn tal-gvern, li kienu rilevanti għall-analiżi tal-programmi ta’ sussidju investigati. Hija sabet li s-sussidji jew il-programmi ta’ sussidju kollha taħt valutazzjoni jiffurmaw parti mill-implimentazzjoni tal-ippjanar ċentrali tal-GTĊ sabiex jinkoraġġixxi l-industrija tal-ACF għar-raġunijiet li ġejjin.

(88)

Id-direzzjoni tal-ekonomija Ċiniża hija ddeterminata b’mod sinifikanti minn sistema elaborata ta’ ppjanar li tistabbilixxi l-prijoritajiet u tippreskrivi l-għanijiet li fuqhom iridu jiffukaw il-gvernijiet ċentrali u lokali. Jeżistu pjanijiet rilevanti fil-livelli kollha tal-gvern u dawn ikopru s-setturi ekonomiċi kollha. L-objettivi stabbiliti mill-istrumenti ta’ ppjanar huma ta’ natura vinkolanti u l-awtoritajiet f’kull livell amministrattiv jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-pjanijiet mil-livell korrispondenti aktar baxx tal-gvern. B’mod ġenerali, is-sistema tal-ippjanar fir-RPĊ tirriżulta fis-sitwazzjoni fejn ir-riżorsi jiġu allokati lil setturi ddeżinjati bħala strateġiċi jew inkella politikament importanti mill-gvern, minflok ma jiġu allokati skont il-forzi tas-suq (12).

(89)

L-ACF huwa meqjus bħala prodott ewlieni mill-GTĊ, kif jinsab fid-dokumenti u l-listi tal-ordni pubblika. Tali kategorizzazzjoni hija ta’ importanza sinifikanti peress li tikkwalifika setturi partikolari għall-kopertura minn varjetà ta’ politiki speċifiċi u miżuri ta’ appoġġ imfassla sabiex jixprunaw l-iżvilupp f’kull settur (13). L-ACF huwa integrat ukoll fil-materjali l-ġodda fl-istrateġija Made in China 2025 (14) u huwa inkluż f’bosta pjanijiet, direttivi u dokumenti oħrajn, li jinħarġu fil-livell nazzjonali, reġjonali u muniċipali, u li huma interkonnessi b’mod reċiproku. Eżempji ta’ tali dokumenti ta’ politika ewlenin jinkludu l-pjanijiet, il-proġetti u dokumenti oħrajn li ġejjin.

(90)

Il-“Pjan ta’ Ħames Snin Nru 10 għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (2001-2005)” jindika li l-aċċellerazzjoni tar-ristrutturar u r-riorganizzazzjoni industrijali ssir bl-objettiv li jiġu żviluppati prodotti industrijali, inkluża l-industrija tal-materja prima, u b’mod aktar speċifiku, l-alumina (15).

(91)

Il-“Pjan Nazzjonali ta’ Ħames Snin Nru 11 għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (2006-2010)” jitlob għall-iżvilupp tal-ipproċessar tal-aluminju u t-titjib tal-livell ta’ użu komprensiv ta’ riżorsi industrijali tal-aluminju (16).

(92)

Il-“Pjan Nazzjonali ta’ Ħames Snin Nru 12 għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (2011-2015)” jindika li r-ristrutturar tal-industriji ewlenin jenħtieġ li jinkludi progress ġdid fir-R&Ż, l-użu integrat tar-riżorsi, il-konservazzjoni tal-enerġija, u t-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-industriji tat-tidwib u tal-materjal tal-bini (17).

(93)

Il-Pjan ta’ Ħames Snin Nru 13 għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali Nazzjonali tar-RPĊ (“il-Pjan ta’ Ħames Snin Nru 13”) li jkopri l-perjodu bejn l-2016 u l-2020 jenfasizza l-viżjoni strateġika tal-GTĊ għat-titjib u l-promozzjoni tal-industriji ewlenin. Il-Pjan ta’ Ħames Snin Nru 13 enfasizza l-intenzjoni tal-GTĊ li jsaħħaħ l-iżvilupp ta’ teknoloġiji strateġiċi għoljin u juri kif il-GTĊ jiffavorixxi industriji “ewlenin”, li jenħtieġ li jiġu promossi u mtejba. Dan il-Pjan jidentifika l-industrija tal-metalli mhux ferrużi, li tifforma parti minnha l-industrija tal-fojl tal-aluminju, bħala waħda minn industriji “ewlenin” bħal dawn li għalihom jenħtieġ li tiġi pperfezzjonata s-sistema ta’ appoġġ tas-servizzi, inklużi l-finanzi, it-tassazzjoni, l-assigurazzjoni u l-pjattaformi ta’ investiment (18).

(94)

Id-“Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Istat dwar il-Promulgazzjoni tad-Dispożizzjonijiet Interim li Jippromwovu l-Aġġustament tal-Istruttura Industrijali għall-Implimentazzjoni (Guo Fa (2005) Nru 40)” (“id-Deċiżjoni Nru 40”) tindika li l-“Katalogu għall-Gwida tal-Aġġustament tal-Istruttura Industrijali” huwa bażi importanti għall-gwida għall-investiment u l-amministrazzjoni tal-gvern ta’ politiki bħall-finanzi pubbliċi, it-tassazzjoni u l-kreditu. Id-Deċiżjoni Nru 40 tindika wkoll li proġetti f’industriji “inċentivati” għandhom jingħataw appoġġ ta’ kreditu f’konformità mal-prinċipji ta’ kreditu. (19)

(95)

Il-“Katalogu għall-Gwida tal-Aġġustament tal-Istruttura Industrijali” jinkludi speċifikament l-aluminju, u l-iżvilupp tat-teknoloġija tal-produzzjoni fih, kif inċentivat (20). Dan huwa kkonfermat fil-Katalogu ta’ Gwida għar-Ristrutturar tal-Industrija (il-Verżjoni tal-2019), li skontu l-ipproċessar tal-irrumblar tal-aluminju, l-aluminizzazzjoni bil-vakwu għall-ippakkjar u l-ipproċessar tal-liga tal-aluminju huma kollha inċentivati.

(96)

Il-“Pjan ta’ Żvilupp tal-Metall Mhux Ferruż (2016-2020)” jiddeskrivi l-industrija tal-metall mhux ferruż bħala pedament importanti tal-industrija tal-manifattura u bħala appoġġ għar-“realizzazzjoni tas-setgħa tal-manifattura.” Barra minn hekk, hija indikata prijorità għall-iżvilupp tal-fojl tal-aluminju (21).

(97)

L-“Avviż tal-Linji Gwida dwar l-Aċċellerazzjoni tal-Aġġustament tal-Istruttura tal-Industrija tal-Aluminju (2006)” jindika li, “l-aluminju huwa materja prima importanti għall-iżvilupp tal-ekonomija nazzjonali.” (22) Dan id-dokument jindika appoġġ finanzjarju mmirat għas-settur tal-aluminju: “Skont il-makrokontroll nazzjonali, il-politika industrijali u r-rekwiżiti ta’ kreditu, l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom iwettqu allokazzjoni raġonevoli ta’ fondi ta’ kreditu. Huwa meħtieġ li jibqa’ jingħata appoġġ ta’ kreditu lill-intrapriżi tal-alumina u l-intrapriżi tal-aluminju elettrolitiku li jissodisfaw il-politiki industrijali nazzjonali, il-kundizzjonijiet tal-aċċess għas-suq u l-prinċipji tal-kreditu; għall-intrapriżi li ma humiex konformi mal-politika industrijali nazzjonali u mal-kundizzjonijiet tal-aċċess għas-suq, b’teknoloġija b’lura u elenkati f’oġġetti pprojbiti jew eliminati, dawn ma għandhom jingħataw l-ebda forma ta’ appoġġ ta’ kreditu.” (23)

(98)

Il-Katalogu tal-Prodotti tat-Teknoloġija Avvanzata taċ-Ċina maħruġ mill-Ministeru għax-Xjenza u t-Teknoloġija, il-Ministeru għall-Kummerċ Barrani u l-Amministrazzjoni Ġenerali tad-Dwana jelenka 1 900 prodott ta’ teknoloġija avvanzata f’kategoriji, li huma mmirati għal politiki preferenzjali ta’ esportazzjoni pprovduti mill-gvern. Waħda mill-kategoriji hija l-hekk imsejħa kategorija “Materjali ġodda”, li tinkludi l-ACF (24).

(99)

Billi hija industrija inċentivata fl-istrateġija Made in China 2025, l-industrija tal-ACF hija eliġibbli sabiex tibbenefika minn finanzjament konsiderevoli mill-Istat. Inħolqu għadd ta’ fondi sabiex jappoġġaw l-inizjattiva Made in China 2025 (25) u b’hekk l-industrija tal-ACF (26).

(100)

Barra minn hekk, il-Pjan Direzzjonali Made in China 2025 (27) jagħti 10 setturi strateġiċi, li huma l-industriji ewlenin għall-GTĊ. Fis-Settur 9 “Materjali ġodda”, dan jinkludi u jispjega l-objettivi sabiex jiġu “żviluppati b’mod attiv materjali ġodda speċjali għall-użu kemm militari kif ukoll ċivili, jitħaffu t-trasferiment bidirezzjonali u t-trasformazzjoni tat-teknoloġiji u jiġi promoss l-iżvilupp militari u ċivili integrat tal-industrija tal-materjali ġodda kif ukoll jiġi aċċellerat l-aġġornament ta’ materjali bażiċi” (28). L-ACF, bħala parti mill-materjali l-ġodda, jaqa’ taħt il-prijoritajiet ta’ żvilupp ta’ dan is-settur. Il-materjali l-ġodda għalhekk jibbenefikaw mill-vantaġġi li jirriżultaw mill-mekkaniżmi ta’ appoġġ elenkati fid-dokument, inkluż, fost l-oħrajn, il-politiki ta’ appoġġ finanzjarju, il-politika fiskali u tat-tassazzjoni, u s-sorveljanza u l-appoġġ tal-kunsill tal-Istat.

(101)

L-approċċ tal-GTĊ li jiddefinixxi l-industriji u l-prodotti inċentivati fil-katalogi sabiex jalloka r-riżorsi skont dan, abbażi tal-importanza strateġika jew politika tagħhom kif attribwita mill-GTĊ, u li jimplimenta u jissorvelja l-pjanijiet f’kull livell amministrattiv jista’ jiġi osservat aktar billi jiġi eżaminat il-Katalogu ta’ Prodotti u Servizzi Strateġiċi u Emerġenti tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Iżvilupp u r-Riforma (“l-NDRC”) mill-2016 ’l hawn (29). L-ACF huwa inkluż taħt materjali ġodda.

(102)

Il-Kapitolu III tad-Deċiżjoni Nru 40 jirreferi għall-“Katalogu ta’ Gwida għar-Ristrutturar tal-Industrija”, li huwa magħmul minn tliet tipi ta’ kontenuti, jiġifieri kontenut tal-proġetti inċentivati, kontenut tal-proġetti limitati u kontenut tal-proġetti eliminati. Skont l-Artikolu XVII tad-Deċiżjoni, jekk “il-proġett ta’ investiment ikun jappartjeni għall-kontenut ta’ proġetti inċentivati, huwa għandu jiġi eżaminat u approvat u jiġi rreġistrat f’konformità mar-regolamenti nazzjonali rilevanti dwar l-investiment; l-istituzzjonijiet finanzjarji kollha għandhom jipprovdu appoġġ ta’ kreditu skont il-prinċipji ta’ kreditu; it-tagħmir għall-użu personali importat fl-ammont totali tal-investiment, bl-eċċezzjoni ta’ prodotti bażiċi fil-Kontenut ta’ Prodotti Bażiċi Importati Mhux Eżentati ta’ Proġetti Domestiċi Investiti (emendati fis-sena 2000) maħruġa mill-Ministeru tal-Finanzi, jista’ jkun eżentat mid-dazju fuq l-importazzjoni u mit-taxxa fuq il-valur miżjud fuq il-konnessjonijiet tal-importazzjoni, sakemm ma jkunx hemm regolamenti ġodda dwar il-kontenut tal-proġetti ta’ investiment mhux eżentati. Politiki favoriti oħrajn dwar il-proġetti industrijali inċentivati għandhom jiġu implimentati f’konformità mar-Regolamenti nazzjonali rilevanti”.

(103)

Konsegwentement, jekk id-Deċiżjoni Nru 40 tinqara flimkien mal-Katalogu ta’ Gwida għar-Ristrutturar tal-Industrija, din tipprevedi trattament speċifiku ta’ ċerti proġetti f’ċerti industriji inċentivati.

(104)

Meta wieħed iqis il-pjanijiet u l-programmi msemmija hawn fuq, l-industrija tal-ACF hija b’hekk meqjusa bħala industrija ewlenija/strateġika, li l-iżvilupp tagħha huwa segwit b’mod attiv mill-GTĊ bħala objettiv ta’ politika. Abbażi tad-dokumenti ta’ politika msemmija f’din it-taqsima, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-GTĊ jintervjeni fl-industrija tal-ACF sabiex jimplimenta l-politiki relatati u jinterferixxi mal-moviment liberu tal-forzi tas-suq fis-settur tal-ACF, b’mod partikolari billi jippromwovi u jappoġġa s-settur permezz ta’ diversi mezzi.

(105)

Wara d-divulgazzjoni finali. il-GTĊ saħaq li d-dokumenti msemmija hawn fuq f’din it-taqsima ma jipprovdu l-ebda bażi għall-appoġġ speċifiku jew għall-inkoraġġiment għall-industrija tal-ACF. Skont il-GTĊ, ma hemmx biżżejjed evidenza biex tapprova li l-industrija tal-ACF hija industrija inċentivata u li d-dokumenti li jirreferu għal metalli mhux ferrużi, l-industrija tal-aluminju u/jew materjali ġodda. ma jkomprux l-ACF.

(106)

Il-Kummissjoni ma qablitx. L-ewwel, hija sostni li jista’ jiġi assunt b’mod raġonevoli li d-deskrizzjoni tal-prodotti bħall-materjali ġodda, il-metalli mhux ferrużi u l-industrija tal-aluminju tkopri wkoll il-fojl tal-aluminju. It-tieni, xi dokumenti elenkati hawn fuq bħall-“Pjan ta’ Żvilupp għall-Metalli mhux Ferrużi (2016-2020)” imsemmi fil-premessa (96) u l-Katalogu ta’ Prodotti ta’ Teknoloġija Avvanzata fiċ-Ċina fil-premessa (98) ukoll isemmu l-fojl tal-aluminju bħala tali. It-tielet, l-investigazzjoni stabbiliet li l-produtturi esportaturi li kooperaw kienu bbenefikaw minn sussidji li kienu biss eliġibbli għal industriji inċentivati kif stipulat fid-Deċiżjoni Nru 40 u analizzat fid-dettall fit-taqsimiet rilevanti hawn taħt. Għalhekk, il-Kummissjoni ma laqgħetx il-pretensjonijiet tal-GTĊ.

3.2.   Nuqqas ta’ kooperazzjoni parzjali u l-użu tal-fatti disponibbli

(107)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ għamel xi remarki ġenerali li jikkonċernaw id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapplika d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku fir-rigward ta’ self preferenzjali, l-assigurazzjoni tal-kreditu għall-esportazzjoni, u materjali ta’ input.

(108)

Il-GTĊ saħaq li t-talbiet kollha tal-Kummissjoni għal informazzjoni li għaliha l-GTĊ ma setax jipprovdi tweġibiet, kienu irraġonevoli, billi dawn it-talbiet kienu jassumu l-eżistenza ta’ setgħat legali li l-GTĊ ma kellux.

(109)

Barra minn hekk, il-GTĊ argumenta li l-Kummissjoni ma evalwatx b’mod korrett il-fatti li kellha għad-dispożizzjoni tagħha u ma pprovdietx spejgazzjoni xierqa għalfejn il-fatti disponibbli kienu jissostitwixxu raġonevolment kull informazzjoni li kienet nieqsa.

(110)

Kif stipulat hawn taħt fil-premessa (118), il-Kummissjoni kienet tal-opinjoni li l-GTĊ kellu s-setgħa legali li jikseb l-informazzjoni mitluba, bħala azzjonist jew awtorità responsabbli tal-entitajiet li għalihom il-Kummissjoni talbet l-informazzjoni. Fil-komunikazzjoni tagħha lill-GTĊ, il-Kummissjoni effettivament tenniet fit-taqsimiet minn 3.2.1 sa 3.2.3. hawn taħt, għalfejn kellha toqgħod fuq il-fatti disponibbli. Il-Kummissjoni qieset l-informazzjoni disponibbli pubblikament bħala sostituzzjoni valida għall-informazzjoni lia ma ġietx provduta mill-GTĊ. Għalhekk, il-Kummissjoni ma laqgħetx il-pretensjonijiet tal-GTĊ.

3.2.1.   Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku fir-rigward ta’ self preferenzjali

(111)

Għall-konvenjenza amministrattiva, il-Kummissjoni talbet lill-GTĊ jibgħat kwestjonarji speċifiċi lil kwalunkwe istituzzjoni finanzjarja li pprovdiet self jew krediti għall-esportazzjoni lill-kumpaniji fil-kampjun.

(112)

Għall-ewwel, waslet biss tweġiba mill-bank EXIM u Sinosure. Il-GTĊ ma weġibx għat-talba tal-Kummissjoni sabiex jipprovdi kwestjonarji lill-istituzzjonijiet finanzjarji kollha li pprovdew self jew krediti għall-esportazzjoni lill-kumpaniji fil-kampjun. Fl-ittra ta’ nuqqas, il-Kummissjoni għalhekk tenniet mill-ġdid it-talba tagħha fir-rigward tal-istituzzjonijiet finanzjarji bil-ħsieb li timmassimizza l-involviment tagħhom fl-investigazzjoni billi tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa sabiex il-Kummissjoni tagħmel sejbiet dwar l-eżistenza u l-firxa tal-allegat sussidjar.

(113)

Wara l-ittra ta’ nuqqas, il-GTĊ indika li ma kienx awtorizzat li jitlob informazzjoni minn banek kummerċjali. Il-Kummissjoni ma qablitx ma’ din il-fehma. L-ewwel nett, il-Kummissjoni tifhem li l-informazzjoni mitluba minn entitajiet tal-Istat hija disponibbli għall-GTĊ għall-entitajiet kollha fejn il-GTĊ huwa l-azzjonist ewlieni jew azzjonist importanti. Barra minn hekk, il-GTĊ għandu wkoll l-awtorità meħtieġa sabiex jinteraġixxi mal-istituzzjonijiet finanzjarji anke meta ma jkunux tal-Istat, peress li kollha jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tas-CBIRC.

(114)

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni rċeviet biss informazzjoni dwar l-istruttura korporattiva, il-governanza u s-sjieda mill-bank EXIM iżda mhux mingħand l-ebda istituzzjoni finanzjarja oħra, li kienet ipprovdiet self lill-kumpaniji fil-kampjun. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda informazzjoni verifikabbli speċifika għall-kumpaniji minn l-ebda bank jew istituzzjoni finanzjarja.

(115)

Peress li ma rċeviet l-ebda informazzjoni fir-rigward tal-biċċa l-kbira tal-banek li pprovdew self lill-kumpaniji fil-kampjun, il-Kummissjoni tqis li ma rċevietx informazzjoni kruċjali rilevanti għal dan l-aspett tal-investigazzjoni.

(116)

Għalhekk, il-Kummissjoni informat lill-GTĊ li jista’ jkollha tirrikorri għall-użu tal-fatti disponibbli skont l-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku meta teżamina l-eżistenza u l-firxa tal-allegat sussidjar mogħti permezz ta’ self preferenzjali.

(117)

Bi tweġiba, il-GTĊ oġġezzjona għall-applikazzjoni tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku. Huwa argumenta li l-GTĊ ma huwiex obbligat jipprovdi l-informazzjoni mitluba, li l-mistoqsijiet jenħtieġ li jsiru direttament lill-entitajiet ikkonċernati, u mhux lill-GTĊ fil-kapaċità tiegħu bħala investitur jew azzjonist, u li l-informazzjoni mitluba ma tikkostitwixxix l-informazzjoni neċessarja.

(118)

Il-Kummissjoni taqbel li t-tweġibiet jenħtieġ li jaslu mingħand l-entitajiet direttament ikkonċernati. Madankollu, il-Kummissjoni talbet lill-GTĊ, għall-konvenjenza amministrattiva, sabiex jgħaddi kwestjonarji speċifiċi lill-istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti kollha, iżda l-GTĊ ma għamilx kif talbet il-Kummissjoni. Barra minn hekk, kif imsemmi fil-premessa (113) hawn fuq, il-Kummissjoni żammet il-pożizzjoni tagħha li bħala l-korp regolatorju, il-GTĊ huwa l-awtorità li jitlob tweġibiet għall-mistoqsijiet speċifiċi mill-istituzzjonijiet finanzjarji li pprovdew finanzjament lill-produtturi esportaturi inklużi fil-kampjun.

(119)

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni qieset l-informazzjoni mitluba bħala kruċjali sabiex tivvaluta l-kontroll tal-GTĊ fuq l-imġiba tal-istituzzjonijiet finanzjarji fir-rigward tal-politiki ta’ self tiegħu u l-valutazzjoni tar-riskju, fejn ipprovdew self lill-industrija tal-ACF.

(120)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li kellha tiddependi parzjalment fuq il-fatti disponibbli meta eżaminat l-eżistenza u l-firxa tal-allegat sussidjar mogħti permezz ta’ self preferenzjali.

3.2.2.   Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku fir-rigward tal-assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni

(121)

Għall-konvenjenza amministrattiva, il-Kummissjoni talbet lill-GTĊ jibgħat kwestjonarju speċifiku lil Sinosure.

(122)

Għalkemm waslet tweġiba għall-kwestjonarju, Sinosure naqset milli tagħti d-dokumentazzjoni ta’ sostenn mitluba dwar il-governanza korporattiva ta’ Sinosure, bħall-Istatut ta’ Assoċjazzjoni tagħha. Barra minn hekk, ma waslet l-ebda informazzjoni speċifika dwar l-assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni pprovduta lill-industrija tal-ACF, il-livell tal-primjums tagħha jew iċ-ċifri dettaljati relatati mal-profittabbiltà tan-negozju tal-assigurazzjoni tal-kreditu għall-esportazzjoni tagħha mill-GTĊ jew Sinosure.

(123)

Fin-nuqqas ta’ tali informazzjoni, il-Kummissjoni qieset li ma kinitx irċeviet l-informazzjoni kruċjali rilevanti għal dan l-aspett tal-investigazzjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni informat lill-GTĊ li jista’ jkollha tirrikorri għall-użu ta’ fatti disponibbli skont l-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku meta teżamina l-eżistenza u l-firxa tal-allegat sussidjar mogħti permezz tal-assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni.

(124)

Fit-tweġiba tiegħu, u wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ żamm il-pożizzjoni tiegħu li Sinosure ma pprovdietx sussidji speċifiċi lill-industrija tal-ACF u li din issegwi l-prinċipju orjentat lejn is-suq sabiex twettaq negozju tal-assigurazzjoni rilevanti u ma kellha l-ebda trattament preferenzjali speċifiku fir-rigward tal-industrija tal-ACF. Barra minn hekk, l-assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni ma kinitx inkluża fl-ilment, għalhekk l-informazzjoni mitluba ma kinitx meħtieġa jew kruċjali għad-determinazzjonijiet tal-Kummissjoni.

(125)

Kif imsemmi fil-premessa (8) hawn fuq, matul l-investigazzjoni, il-Kummissjoni għandha d-diskrezzjoni li tinvestiga l-informazzjoni kollha li hija rilevanti għas-sussidji allegati u ma hijiex limitata għall-informazzjoni li tinsab fl-ilment. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinnota li b’mod aktar ġenerali, skemi relatati ma’ finanzjament preferenzjali u ma’ trasferiment dirett ta’ fondi, li jinkludu wkoll assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni, ġew inklużi fl-ilment u fin-Notifika ta’ Bidu. Il-Kummissjoni qieset ukoll li l-informazzjoni li l-GTĊ ipprovda fir-rigward ta’ Sinosure ma kinitx kompluta u ma ppermettietx lill-Kummissjoni tislet konklużjonijiet dwar partijiet kruċjali tal-investigazzjoni rigward l-assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni, speċifikament jekk Sinosure hijiex entità pubblika u jekk il-primjums mitluba lill-kumpaniji fil-kampjun kinux ibbażati fuq is-suq. Din l-affermazzjoni ġiet miċħuda.

(126)

B’hekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li kellha toqgħod parzjalment fuq il-fatti disponibbli għas-sejbiet tagħha fir-rigward tal-assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni.

3.2.3.   Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku fir-rigward tal-materjali ta’ input

(127)

Il-Kummissjoni talbet lill-GTĊ jibgħat kwestjonarju speċifiku lill-aqwa 10 produtturi u distributuri tal-materjali ta’ input użati fil-produzzjoni tal-ACF, kif ukoll lil kull fornitur ieħor tal-materjali inkwistjoni, li pprovdew inputs lill-kumpaniji fil-kampjun. Fit-tweġiba tiegħu għall-kwestjonarju, il-GTĊ iddikjara li ma kellux kontroll fuq il-fornituri tal-materjali ta’ input sabiex jipprovdu l-informazzjoni kunfidenzjali mitluba fil-kwestjonarju, u li jkun piż mhux raġonevoli għall-GTĊ li jikkoordina l-proċess ma’ għadd sinifikanti ferm ta’ fornituri tal-materjali ta’ input tal-kumpaniji fil-kampjun.

(128)

Il-GTĊ ma pprovdiex ħarsa ġenerali lejn l-ismijiet u l-istruttura tas-sjieda tal-fornituri Ċiniżi tal-materjali ta’ input li qegħdin jiġu investigati, u sostna li din kienet informazzjoni kunfidenzjali. Barra minn hekk, il-GTĊ naqas milli jipprovdi informazzjoni dettaljata dwar il-maġġoranza mill-karatteristiċi tas-suq domestiku fiċ-Ċina ta’ materjali ta’ input għall-ACF, fosthom: is-sehem tal-SOEs fil-produzzjoni u l-konsum domestiku, id-daqs tas-suq domestiku, il-politiki tal-ipprezzar tal-Istat u/jew tal-SOEs, il-prezzijiet reali tal-materjali ta’ input fis-suq domestiku, u l-istatistika.

(129)

Billi l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda informazzjoni mill-GTĊ dwar l-elementi kollha elenkati hawn fuq, fosthom l-istruttura tas-suq domestiku, il-mekkaniżmi u l-prezzijiet tal-iffissar tal-prezzijiet, u l-parteċipazzjoni azzjonarja tal-kumpaniji, il-Kummissjoni qieset li ma kinitx irċeviet informazzjoni kruċjali rilevanti għall-investigazzjoni.

(130)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li kellha tiddependi parzjalment fuq il-fatti disponibbli għas-sejbiet tagħha dwar il-materjali ta’ input.

3.2.4.   Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku dwar Yongxin

(131)

Skont il-kwestjonarju dwar is-sussidju, il-kumpaniji relatati li jipprovdu inputs u assi għall-proċess ta’ produzzjoni tal-produtturi esportaturi fil-kampjun huma meħtieġa jipprovdu tweġiba għat-Taqsimiet A u E tal-kwestjonarju. Madankollu, Yongxin, fornitur tal-input relatat tal-produttur esportatur inkluż fil-kampjun Xiamen Xiashun, inizjalment ma pprovdiex tweġiba bħal din. Xiamen Xiashun iddikjara li minħabba n-natura tar-relazzjoni, ma kellu l-ebda mod sabiex iġiegħel lil Yongxin twieġeb kwestjonarju u li n-nuqqas ta’ kooperazzjoni minn Yongxin jenħtieġ li ma jkollu l-ebda impatt fuq l-investigazzjoni preżenti.

(132)

Il-Kummissjoni nnotat li Xiamen Xiashun u Yongxin kienu waqqfu kumpanija ta’ impriża konġunta, Yongshun, li minħabba fiha dawn il-kumpaniji kienu relatati skont it-tifsira tal-Artikolu 127 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 (30). Barra minn hekk, il-kumpanija tal-impriża konġunta Yongshun kienet fornitur importanti ta’ materja prima għall-produzzjoni tal-ACF minn Xiamen Xiashun. Konsegwentement, hija jenħtieġ li tissottometti tweġiba għall-kwestjonarju dwar is-sussidju, skont l-istruzzjonijiet tal-kwestjonarju u l-ittra dwar in-nuqqasijiet tad-19 ta’ Frar 2021.

(133)

Rigward in-nuqqas ta’ impatt fuq l-investigazzjoni, il-Kummissjoni nnotat għadd kbir ta’ tranżazzjonijiet bejn il-kumpaniji bejn Yongxin u Yongshun, relatati mal-art, il-materja prima u l-finanzjament. Il-Kummissjoni għalhekk ikkunsidrat li fin-nuqqas ta’ tweġiba minn Yongxin, kien impossibbli li tiġi ddeterminata l-firxa sħiħa tas-sussidji li rċieva l-grupp.

(134)

Għalhekk, fil-15 ta’ Marzu 2021, il-Kummissjoni informat lil Xiamen Xiashun li jista’ jkollha tirrikorri għall-użu tal-fatti disponibbli skont l-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku meta teżamina l-eżistenza u l-firxa tal-allegat sussidjar mogħti permezz ta’ Yongxin. Bi tweġiba għall-ittra tal-Kummissjoni, Xiamen Xiashun talab seduta ta’ smigħ mal-Uffiċjal tas-Seduta fit-23 ta’ Marzu 2021. L-Uffiċjal tas-Seduta ssuġġerixxa li Xiamen Xiashun jagħmel sforz ulterjuri ma’ Yongxin sabiex jipprovdi l-informazzjoni mitluba. Finalment, waslet tweġiba għall-mistoqsijiet speċifiċi tal-Kummissjoni mingħand Yongxin fis-7 ta’ Mejju 2021, u d-data li waslet ġiet ivverifikata waqt kontroverifika mill-bogħod fit-2 ta’ Ġunju 2021.

3.2.5.   Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku dwar il-Grupp Nanshan

(135)

Skont il-kwestjonarju dwar is-sussidju, il-kumpaniji fil-kampjun, kif ukoll il-kumpaniji relatati tagħhom, intalbu jipprovdu data u dokumentazzjoni ta’ sostenn fir-rigward tax-xiri tal-LURs, inklużi ċ-ċertifikati tal-LUR u l-kuntratti tax-xiri tat-tranżazzjonijiet oriġinali mal-Bureau tal-Artijiet, filwaqt li jispeċifikaw il-kundizzjonijiet li taħthom waslu l-LURs. Madankollu, il-kumpaniji fil-Grupp Nanshan ma pprovdewx id-dokumentazzjoni mitluba, u b’hekk kien impossibbli għall-Kummissjoni li tivverifika l-kundizzjonijiet, inkluż il-prezz tax-xiri, tal-LURs.

(136)

Barra minn hekk, uħud mill-kumpaniji fil-Grupp Nanshan ma kinux imlew it-tabelli mitluba li jikkonċernaw makkinarju importat u domestiku u għalhekk ma pprovdewx l-informazzjoni mitluba dwar ix-xiri ta’ makkinarju importat u domestiku u l-eżenzjonijiet relatati tal-VAT u t-tnaqqis tat-taxxa tal-importazzjoni għall-użu ta’ tagħmir u teknoloġija importati.

(137)

Finalment, il-kooperazzjoni mill-kumpanija omm tal-Grupp Nanshan, jiġifieri Nanshan Group Co., Ltd., kienet limitata f’termini ta’ (i) id-disponibbiltà tal-persunal tagħha sabiex iwieġbu għall-mistoqsijiet tal-Kummissjoni u (ii) id-dokumenti pprovduti. Pereżempju, id-dokumentazzjoni li tikkonċerna x-xiri ta’ art, l-attribuzzjoni ta’ għadd ta’ għotjiet u self ma ġiet ipprovduta xejn, jew ma kinitx kompluta. Din il-limitazzjoni fixklet b’mod sinifikanti l-investigazzjoni, notevolment minħabba li ħafna mill-kumpaniji fi ħdan il-Grupp Nanshan kienu rċevew l-LURs u l-finanzjament tagħhom permezz ta’ Nanshan Group Co., Ltd.

(138)

Għalhekk, permezz ta’ ittra tat-3 ta’ Settembru 2021, il-Kummissjoni informat lil Nanshan Group li jista’ jkollha tirrikorri għall-użu tal-fatti disponibbli f’konformità mal-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku fir-rigward tal-informazzjoni nieqsa kif imsemmi fil-premessi (135) sa (137) hawn fuq.

(139)

Fil-kummenti tiegħu għall-ittra tal-Artikolu 28 imsemmija hawn fuq, il-Grupp Nanshan għamel diversi dikjarazzjonijiet kif deskritt hawn taħt.

(140)

Fir-rigward tal-LURs, il-Grupp Nanshan sostna li, peress li l-kumpaniji l-oħrajn tal-grupp irrapportaw ix-xiri tagħhom mingħand Nanshan Group Co. Ltd., il-prezz ta’ dawn it-tranżazzjonijiet bejn il-kumpaniji jenħtieġ li jintuża sabiex jiġi ddeterminat il-prezz tax-xiri tal-LURs mixtrija minn Nanshan Group Co. Ltd. mingħand partijiet terzi. Huwa sostna wkoll li l-prezzijiet tat-trasferimenti tal-art bejn il-kumpaniji ġew stabbiliti abbażi tal-valur tal-art ipprovdut fir-Rapport ta’ Valutazzjoni tal-Art magħmul minn evalwatur indipendenti. Nanshan Group sostna wkoll li, alternattivament, tranżazzjonijiet oħrajn ta’ użu tal-art minn kumpaniji oħrajn tal-grupp jistgħu jintużaw bħala indikatur sabiex jiġi ddeterminat il-prezz tat-tranżazzjonijiet ta’ Nanshan Group Co. Ltd.

(141)

Fir-rigward tal-informazzjoni mitluba dwar ix-xiri ta’ makkinarju importat u domestiku u l-eżenzjonijiet relatati tal-VAT u t-tnaqqis tat-taxxa tal-importazzjoni għall-użu ta’ tagħmir u teknoloġija importati, il-Grupp Nanshan sostna li kien ipprovda reġistru tal-assi fissi għall-biċċa l-kbira tal-kumpaniji. Huwa sostna wkoll li l-programm ta’ eżenzjoni mill-VAT diġà ġie mitmum fl-2009 u li kwalunkwe benefiċċju potenzjalment riċevut f’dan il-kuntest jiġi deprezzat kompletament qabel il-bidu tal-perjodu ta’ investigazzjoni.

(142)

Fir-rigward tal-fatt li l-kooperazzjoni minn Nanshan Group Co., Ltd., kienet biss limitata, il-Grupp Nanshan argumenta li kien aġixxa bl-aħjar mod possibbli u li n-nuqqas ta’ kooperazzjoni kien minħabba ż-żmien tal-RCC u kundizzjonijiet oħrajn ta’ sfida. Nanshan Group sostna li l-Kummissjoni jenħtieġ li ma twarrabx l-informazzjoni kollha pprovduta minn Nanshan Group Co., Ltd., u li l-Kummissjoni jenħtieġ li tikkomplementa din id-data b’data minn tranżazzjonijiet komparabbli tal-art u tas-self mill-kumpanija jew kumpaniji oħrajn tal-grupp. Il-Kummissjoni ma qablitx mal-kummenti dwar l-LURs. Huwa l-prezz tat-tranżazzjoni oriġinali mal-Bureau tal-Artijiet li jiddetermina l-ammont ta’ sussidjar għall-grupp, mhux it-trasferimenti intra-kumpaniji tal-art, u fin-nuqqas tad-dokumentazzjoni meħtieġa mill-kumpanija li kienet parti għat-tranżazzjoni oriġinali tax-xiri, jiġifieri Nanshan Group Co., Ltd., kien impossibbli li jiġi ddeterminat l-ammont sħiħ tas-sussidji li rċieva l-grupp..

(143)

Fir-rigward tal-informazzjoni mitluba dwar ix-xiri ta’ makkinarju importat u domestiku u l-eżenzjonijiet relatati tal-VAT u t-tnaqqis tat-taxxa tal-importazzjoni, il-Kummissjoni ma qablitx mal-kummenti li saru minn Nanshan Group. L-ewwel nett, għalkemm Nanshan Group ipprovda reġistru tal-assi fissi għal xi wħud mill-kumpaniji tal-grupp, huwa naqas milli jipprovdi data komprensiva dwar l-eżenzjonijiet tal-VAT u t-tnaqqis tat-taxxa tal-importazzjoni li kienet talbet il-Kummissjoni. It-tieni nett, il-Kummissjoni identifikat eżenzjonijiet kemm tal-VAT kif ukoll tad-dazju tal-importazzjoni matul il-perjodu ta’ investigazzjoni fil-kumpaniji fil-kampjun. Dawn kienu jinkludu eżenzjonijiet għal tagħmir mixtri fis-snin preċedenti, iżda li għalih il-benefiċċju ġie amortizzat matul il-ħajja ta’ dak it-tagħmir u għalhekk kien allokat parzjalment għall-perjodu ta’ investigazzjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni stabbiliet li l-kumpaniji fil-kampjun xorta għamlu użu mill-benefiċċji skont dan il-programm.

(144)

Fl-aħħar nett, id-dikjarazzjoni li tranżazzjonijiet oħrajn minn Nanshan Group Co., Ltd., jew kumpaniji oħrajn tal-Grupp Nanshan, setgħu jintużaw bħala indikatur għal tranżazzjonijiet li jikkonċernaw l-LURs jew tagħmir fejn ma ġiet ipprovduta l-ebda data suffiċjenti, ma kinitx sostanzjata, peress li l-ebda waħda mill-kumpaniji fil-grupp ma pprovdiet l-informazzjoni sħiħa mitluba.

3.3.   Is-sussidji u l-programmi ta’ sussidju fl-ambitu tal-investigazzjoni attwali

(145)

Fuq il-bażi tal-informazzjoni li tinsab fl-ilment, fin-Notifika ta’ Bidu u fit-tweġibiet għall-kwestjonarji tal-Kummissjoni, ġew investigati s-sussidji li ġejjin mill-GTĊ:

(a)

Għoti ta’ finanzjament preferenzjali, krediti diretti u finanzjament permezz ta’ ekwità, kważi-ekwità u strumenti kapitali oħrajn (eż. self ta’ politika, linji ta’ kreditu, abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja, finanzjament għall-esportazzjoni)

(b)

Assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni preferenzjali

(c)

Programmi ta’ Għotjiet

Għotjiet u fondi għat-teknoloġija, l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp;

Trasformazzjoni industrijali u fondi ta’ aġġornament;

Sussidji ad hoc ipprovduti mill-awtoritajiet muniċipali/provinċjali.

(d)

Introjtu kkunsidrat bħala ineżiġibbli permezz ta’ programmi ta’ Eżenzjoni u Tnaqqis tat-Taxxa

Tnaqqis tat-Taxxa fuq l-Introjtu tal-Intrapriżi (“EIT”) għal Intrapriżi ta’ Teknoloġija Avvanzata u Ġdida;

Tnaqqis preferenzjali qabel it-taxxa tal-ispejjeż tar-riċerka u l-iżvilupp;

Deprezzament aċċellerat tal-istrumenti u t-tagħmir użati mill-intrapriżi tat-Teknoloġija Avvanzata għall-iżvilupp u l-produzzjoni tat-Teknoloġija Avvanzata;

Eżenzjoni fuq id-dividendi bejn intrapriżi residenti kwalifikati;

Eżenzjoni jew rinunzja ta’ taxxi fuq il-proprjetà immobbli u l-użu tal-art

Eżenzjonijiet mill-VAT u tnaqqis tat-taxxa tal-importazzjoni għall-użu ta’ tagħmir importat u t-teknoloġija

Tnaqqis tal-VAT fuq Tagħmir Prodott Domestikament.

(e)

Il-forniment ta’ prodotti u servizzi mill-gvern għal remunerazzjoni anqas minn dik adegwata (“less than adequate remuneration” - “LTAR”)

Il-forniment mill-gvern ta’ drittijiet tal-użu tal-art għal remunerazzjoni anqas minn dik adegwata;

Il-forniment tal-enerġija għal remunerazzjoni anqas minn dik adegwata;

Il-forniment mill-gvern ta’ materjali ta’ input (aluminju u faħam bituminuż) għal remunerazzjoni anqas minn dik adegwata.

3.4.   Finanzjament preferenzjali

3.4.1.   Istituzzjonijiet finanzjarji li jipprovdu finanzjament preferenzjali

(146)

Skont l-informazzjoni pprovduta mit-tliet gruppi ta’ produtturi esportaturi fil-kampjun, 48 istituzzjoni finanzjarja li jinsabu fir-RPĊ kienu pprovdewlhom finanzjament. Minn dawn it-48 istituzzjoni finanzjarja, 47 kienu proprjetà tal-Istat. Il-bqija tal-istituzzjonijiet finanzjarji kienu jew privati jew inkella l-Kummissjoni ma setgħetx tiddetermina jekk kinux proprjetà tal-Istat jew proprjetà privata. Madankollu, bank wieħed biss tal-Istat mela l-kwestjonarju speċifiku, minkejja talba mill-GTĊ li kopriet l-istituzzjonijiet finanzjarji kollha li kienu pprovdew self lill-kumpaniji fil-kampjun.

3.4.1.1.   Istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat li jaġixxu bħala korpi pubbliċi

(147)

Il-Kummissjoni vverifikat jekk il-banek tal-Istat kinux qegħdin jaġixxu bħala korpi pubbliċi fis-sens tal-Artikoli 3 u 2(b) tar-Regolament bażiku. F’dan ir-rigward, it-test applikabbli sabiex jiġi stabbilit li impriża tal-Istat hija entità pubblika huwa kif ġej (31): “Dak li huwa importanti huwa jekk entità għandhiex l-awtorità li teżerċita funzjonijiet governattivi, aktar milli kif din tinkiseb. Hemm modi differenti ta’ kif il-gvern fis-sens ristrett jista’ jipprovdi lill-entitajiet b’awtorità. Għaldaqstant, hemm tipi differenti ta’ evidenza li jistgħu jkunu rilevanti sabiex jintwera li entità partikolari ngħatat tali awtorità. Evidenza li entità, fil-fatt, qiegħda teżerċita funzjonijiet governattivi tista’ sservi bħala evidenza li hi għandha jew ingħatat awtorità governattiva, b’mod partikolari meta tali evidenza tindika prattika sostnuta u sistematika. Jirriżulta, fil-fehma tagħna, li l-evidenza li gvern jeżerċita kontroll sinifikanti fuq entità u l-aġir tagħha tista’ sservi, f’ċerti ċirkostanzi, bħala evidenza li l-entità rilevanti għandha awtorità governattiva u teżerċita tali awtorità fit-twettiq ta’ funzjonijiet governattivi. Madankollu, aħna nenfasizzaw li, apparti minn delega espliċita ta’ awtorità fi strument legali, l-eżistenza ta’ sempliċi rabtiet formali bejn entità u gvern fis-sens dejjaq tal-kelma x’aktarx ma jkunx biżżejjed sabiex jiġi stabbilit il-pussess neċessarju ta’ awtorità governattiva. Għalhekk, pereżempju, is-sempliċi fatt li gvern huwa l-azzjonista maġġoritarju ta’ entità ma jurix li l-gvern jeżerċita kontroll sinifikanti fuq l-aġir ta’ dik l-entità, u ferm anqas li l-gvern taha awtorità governattiva. Madankollu, f’xi każijiet, fejn l-evidenza turi li l-indikazzjonijiet formali tal-kontroll tal-gvern huma diversi, u fejn ikun hemm ukoll evidenza li tali kontroll ikun ġie eżerċitat b’mod sinifikanti, mela tali evidenza tista’ tippermetti li ssir inferenza li l-entità kkonċernata qiegħda teżerċita awtorità governattiva.”

(148)

Il-Kummissjoni fittxet informazzjoni dwar is-sjieda tal-Istat, kif ukoll indizji formali tal-kontroll tal-gvern fil-banek tal-Istat. Hija analizzat ukoll jekk il-kontroll kienx eżerċitat b’mod sinifikanti. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni kellha tistrieħ parzjalment fuq il-fatti disponibbli minħabba r-rifjut tal-GTĊ u tal-banek tal-Istat li jipprovdu evidenza dwar il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet li wassal għas-self preferenzjali.

(149)

Sabiex twettaq din l-analiżi, il-Kummissjoni l-ewwel eżaminat informazzjoni mill-bank tal-Istat li kien mela l-kwestjonarju speċifiku.

3.4.1.2.   Istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat li kkooperaw

(150)

Bank wieħed biss tal-Istat, jiġifieri l-bank EXIM, ipprovda tweġiba għall-kwestjonarju.

3.4.1.3.   Sjieda, indikazzjonijiet formali u eżerċizzju ta’ kontroll mill-GTĊ

(151)

Abbażi tal-informazzjoni riċevuta fit-tweġiba għall-kwestjonarju, il-Kummissjoni stabbiliet li l-GTĊ kellu, direttament jew indirettament, aktar minn 50 % tal-ishma f’din l-istituzzjoni finanzjarja.

(152)

Fir-rigward tal-indikazzjonijiet formali tal-kontroll tal-gvern tal-bank tal-Istat li kkoopera, il-Kummissjoni kkwalifikatu bħala “istituzzjoni finanzjarja tal-Istat ewlenija”. B’mod partikolari, l-avviż “Regolamenti Interim dwar il-Bord tas-Superviżuri f’Istituzzjonijiet Finanzjarji tal-Istat Ewlenin” (32) jiddikjara li: “L-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat ewlenin imsemmija f’dawn ir-Regolamenti jirreferu għal banek pubbliċi tal-Istat, banek kummerċjali, kumpaniji tal-ġestjoni tal-assi finanzjarji, kumpaniji tat-titoli, kumpaniji tal-assigurazzjoni, eċċ. (li minn hawn ’il quddiem issir referenza għalihom bħala istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat), li lilhom il-Kunsill tal-Istat jibgħat bordijiet ta’ superviżuri”.

(153)

Il-Bord tas-Superviżuri tal-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat ewlenin jinħatar skont ir-“Regolamenti Interim tal-Bord tas-Superviżuri ta’ Istituzzjonijiet Finanzjarji tal-Istat Ewlenin”. Abbażi tal-Artikoli 3 u 5 ta’ dawn ir-Regolamenti Interim, il-Kummissjoni stabbiliet li l-Membri tal-Bord tas-Superviżuri huma mibgħuta minn u responsabbli lejn il-Kunsill tal-Istat, u b’hekk juru l-kontroll istituzzjonali tal-Istat fuq l-attivitajiet kummerċjali tal-bank tal-Istat li kkoopera.

(154)

Minbarra dawn l-indikazzjonijiet ġeneralment applikabbli, il-Kummissjoni sabet dan li ġej fir-rigward tal-bank EXIM. Il-Bank EXIM ġie ffurmat u jopera f’konformità mal-“Avviż tat-Twaqqif tal-Export-Import Bank of China” maħruġ mill-Kunsill tal-Istat, kif ukoll l-Istatut ta’ Assoċjazzjoni tal-bank EXIM. Skont l-Istatut ta’ Assoċjazzjoni tiegħu, l-Istat jinnomina direttament il-maniġment tal-bank EXIM. Il-Bord tas-Superviżuri jinħatar mill-Kunsill tal-Istat f’konformità mar-“Regolamenti Interim dwar il-Bordijiet tas-Superviżuri f’Istituzzjonijiet Finanzjarji tal-Istat Ewlenin” u liġijiet u regolamenti oħrajn, u huwa responsabbli lejn il-Kunsill tal-Istat.

(155)

L-Istatut ta’ Assoċjazzjoni jsemmi wkoll li l-Kumitat tal-Partit tal-bank EXIM għandu rwol ewlieni u politiku kruċjali sabiex jiżgura li l-politiki u l-iskjerament maġġuri tal-Partit u tal-Istat jiġu implimentati mill-bank EXIM. It-tmexxija tal-Partit hija integrata fl-aspetti kollha tal-governanza korporattiva.

(156)

L-Istatut ta’ Assoċjazzjoni jiddikjara wkoll li l-bank EXIM huwa ddedikat sabiex jappoġġa l-iżvilupp tal-kooperazzjoni kummerċjali u ekonomika barranija, l-investiment transfruntier, l-Inizjattiva One Belt, One Road, il-kooperazzjoni fil-kapaċità internazzjonali u l-manifattura tat-tagħmir. L-ambitu tan-negozju tiegħu jinkludi self fuq perjodu ta’ żmien qasir, medju u twil kif approvat u f’konformità mal-kummerċ barrani tal-Istat u mal-politiki internazzjonali “going out”, bħal kreditu għall-esportazzjoni, kreditu għall-importazzjoni, self għall-inġinerija b’kuntratt barrani, self għal investiment barrani, self tal-gvern Ċiniż għall-għajnuna barranija u self lix-xerrejja tal-esportazzjoni.

(157)

Barra minn hekk, fir-rapport annwali tiegħu tal-2019, il-bank EXIM iddikjara li huwa implimenta bis-sħiħ il-politiki u d-deċiżjonijiet ewlenin kollha li ttieħdu mill-Kumitat Ċentrali tas-CPC u mill-Kunsill tal-Istat.

(158)

Il-Kummissjoni sabet ukoll li l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat, inkluż il-bank EXIM, bidlu l-Artikoli ta’ Assoċjazzjonijiet tagħhom fl-2017 sabiex iżidu r-rwol tal-Partit Komunista taċ-Ċina (“CCP”) fl-ogħla livell ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-banek (33).

(159)

Dawn l-Istatuti ta’ Assoċjazzjoni l-ġodda jistipulaw li:

il-President tal-Bord tad-Diretturi għandu jkun l-istess persuna bħas-Segretarju tal-Kumitat tal-Partit;

ir-rwol tas-CCP huwa li jiżgura u jissorvelja l-implimentazzjoni mill-Bank tal-politiki u l-linji gwida tas-CCP u tal-Istat; kif ukoll li jkollu rwol ta’ tmexxija u ta’ żamma tan-negozju fil-ħatra tal-persunal (inkluż il-maniġment superjuri); u

l-opinjonijiet tal-Kumitat tal-Partit għandhom jinstemgħu mill-Bord tad-Diretturi sabiex jittieħdu deċiżjonijiet ewlenin.

(160)

Din l-evidenza turi li l-GTĊ eżerċita kontroll sinifikanti fuq l-imġiba ta’ dawn l-istituzzjonijiet.

(161)

Il-Kummissjoni fittxet aktar informazzjoni dwar jekk il-GTĊ eżerċitax kontroll sinifikanti fuq l-imġiba tal-bank EXIM fir-rigward tal-politiki ta’ self tiegħu u l-valutazzjoni tar-riskji, meta huwa pprovda self lill-industrija tal-ACF. F’dan ir-rigward, ġew ikkunsidrati d-dokumenti regolatorji li ġejjin:

L-Artikolu 34 tal-Liġi tar-RPĊ dwar il-Banek Kummerċjali (“il-Liġi Bankarja”);

L-Artikolu 15 tar-Regoli Ġenerali dwar is-Self (implimentat mill-People’s Bank of China);

Id-Deċiżjoni Nru 40;

Il-Miżuri ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni Regolatorja Bankarja u tal-Assigurazzjoni taċ-Ċina (“CBIRC”) għal Kwistjonijiet ta’ Liċenzjar Amministrattiv għal Banek Kummerċjali ffinanzjati miċ-Ċina (l-Ordni tas-CBIRC tal-[2017] Nru 1);

Il-Miżuri ta’ Implimentazzjoni tas-CBIRC għal Kwistjonijiet ta’ Liċenzjar Amministrattiv relatati ma’ Banek b’Finanzjament Barrani (l-Ordni tas-CBIRC tal-[2015] Nru 4); u

Il-Miżuri Amministrattivi għall-Kwalifiki tad-Diretturi u l-Uffiċjali Għolja tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji fis-Settur Bankarju (CBIRC tal-[2013] Nru 3)

Il-Pjan ta’ azzjoni ta’ tliet snin għat-titjib tal-governanza korporattiva tas-setturi bankarji u tal-assigurazzjoni (2020–2022) (CBIRC, it-28 ta’ Awwissu 2020) (34)

L-Avviż dwar il-metodu ta’ evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-banek kummerċjali, (CBIRC, il-15 ta’ Diċembru 2020)

L-Avviż dwar ir-Regolamenti ta’ Superviżjoni li jikkonċernaw l-imġiba ta’ azzjonisti kbar ta’ banek u istituzzjonijiet tal-assigurazzjoni (CBIRC, tal-[2021] Nru 43) (35).

(162)

Meta eżaminat dawn id-dokumenti regolatorji, il-Kummissjoni sabet li l-istituzzjonijiet finanzjarji fir-RPĊ qegħdin joperaw f’ambjent legali ġenerali li jidderiġihom sabiex jallinjaw ruħhom mal-objettivi tal-politika industrijali tal-GTĊ meta jieħdu deċiżjonijiet finanzjarji, għar-raġunijiet li ġejjin.

(163)

Fir-rigward tal-bank EXIM, il-mandat ta’ politika pubblika tiegħu huwa stabbilit fl-avviż tat-twaqqif tal-bank EXIM kif ukoll fl-Istatut ta’ Assoċjazzjoni tiegħu.

(164)

Fil-livell ġenerali, l-Artikolu 34 tal-Liġi Bankarja, li japplika għall-istituzzjonijiet finanzjarji kollha li joperaw fiċ-Ċina, jistabbilixxi li l-“banek kummerċjali għandhom iwettqu n-negozju tas-self tagħhom f’konformità mal-ħtiġijiet tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali nazzjonali u taħt il-gwida tal-politiki industrijali tal-Istat”. Għalkemm l-Artikolu 4 tal-Liġi Bankarja jiddikjara li l-“banek kummerċjali għandhom, skont il-liġi, iwettqu l-operazzjonijiet tan-negozju mingħajr interferenza minn kwalunkwe unità jew individwu. Il-banek kummerċjali għandhom jassumu b’mod indipendenti responsabbiltà ċivili bil-proprjetà kollha tagħhom bħala persuna ġuridika”, l-investigazzjoni wriet li l-Artikolu 4 tal-Liġi Bankarja huwa applikat soġġett għall-Artikolu 34 tal-Liġi Bankarja, jiġifieri meta l-Istat jistabbilixxi ordni pubbliku, il-banek jimplimentawh u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-Istat.

(165)

Barra minn hekk, l-Artikolu 15 tar-Regoli Ġenerali dwar is-Self jistabbilixxi li “f’konformità mal-politika tal-Istat, id-dipartimenti rilevanti jistgħu jissussidjaw l-imgħaxijiet fuq is-self, bil-ħsieb li jippromwovu t-tkabbir ta’ ċerti industriji u l-iżvilupp ekonomiku f’xi oqsma”.

(166)

Bl-istess mod, id-Deċiżjoni Nru 40 tagħti struzzjonijiet lill-istituzzjonijiet finanzjarji kollha sabiex jipprovdu appoġġ ta’ kreditu speċifikament għall-proġetti “inċentivati”. Kif diġà ġie spjegat fit-Taqsima 3.1 u b’mod aktar speċifiku fil-premessa (94), il-proġetti tal-industrija tal-ACF jappartjenu għall-kategorija “inċentivata”. B’hekk, id-Deċiżjoni Nru 40 tikkonferma s-sejba preċedenti fir-rigward tal-Liġi Bankarja li l-banek jeżerċitaw awtorità governattiva fil-forma ta’ operazzjonijiet ta’ kreditu preferenzjali.

(167)

Il-Kummissjoni sabet ukoll li s-CBIRC għandu awtorità ta’ approvazzjoni estensiva fuq l-aspetti kollha tal-ġestjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji kollha stabbiliti fir-RPĊ (inklużi istituzzjonijiet finanzjarji privati u ta’ sjieda barranija), bħal (36):

l-approvazzjoni tal-ħatra tal-maniġers kollha tal-istituzzjonijiet finanzjarji, kemm fil-livell tal-kwartieri ġenerali kif ukoll fil-livell tal-fergħat lokali. L-approvazzjoni tas-CBIRC hija meħtieġa għar-reklutaġġ tal-livelli kollha tal-maniġment, mill-aktar pożizzjonijiet għolja sal-maniġers tal-fergħat, u tinkludi wkoll maniġers maħtura f’fergħat barranin, kif ukoll maniġers responsabbli għall-funzjonijiet ta’ appoġġ (pereżempju, il-maniġers tal-IT); u

lista twila ħafna ta’ approvazzjonijiet amministrattivi, inklużi approvazzjonijiet għat-twaqqif ta’ fergħat, għall-bidu ta’ linji ta’ negozju ġodda jew għall-bejgħ ta’ prodotti ġodda, għat-tibdil tal-Istatut ta’ Assoċjazzjoni tal-bank, għall-bejgħ ta’ aktar minn 5 % tal-ishma tagħhom, għal żidiet fil-kapital, għal bidliet tad-domiċilju, għal bidliet tal-forma organizzattiva, eċċ.

(168)

Il-liġi Bankarja hija legalment vinkolanti. In-natura obbligatorja tal-Pjanijiet ta’ Ħames Snin u tad-Deċiżjoni Nru 40 ġiet stabbilita hawn fuq fit-Taqsima 3.1. In-natura obbligatorja tad-dokumenti regolatorji tas-CBIRC tirriżulta mis-setgħat tagħha bħala l-awtorità regolatorja bankarja. In-natura obbligatorja ta’ dokumenti oħrajn tidher permezz tal-klawżoli ta’ superviżjoni u evalwazzjoni li fihom.

(169)

Id-Deċiżjoni Nru 40 tal-Kunsill tal-Istat tagħti struzzjonijiet lill-istituzzjonijiet finanzjarji kollha sabiex jipprovdu appoġġ ta’ kreditu biss għal proġetti inċentivati u twiegħed l-implimentazzjoni ta’ “politiki preferenzjali oħrajn dwar il-proġetti inċentivati”. Fuq din il-bażi, il-banek huma meħtieġa jipprovdu appoġġ ta’ kreditu lill-industrija tal-ACF.

(170)

Barra minn hekk, anke deċiżjonijiet bankarji kummerċjali privati jridu jiġu ssorveljati mis-CCP u jibqgħu konformi mal-politiki nazzjonali. Wieħed mit-tliet għanijiet ġenerali tal-Istat fir-rigward tal-governanza bankarja issa huwa li tissaħħaħ it-tmexxija tal-Partit fis-settur bankarju u tal-assigurazzjoni, inkluż fir-rigward ta’ kwistjonijiet operazzjonali u ta’ ġestjoni fil-kumpaniji. F’dan ir-rigward, il-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tliet Snin tas-CBIRC għas-snin mill-2020 sal-2022 jagħti struzzjonijiet sabiex “ikompli jiġi implimentat l-ispirtu inkorporat fid-diskors ewlieni tas-Segretarju Ġenerali Xi Jinping dwar l-avvanz tar-riforma tal-governanza korporattiva tas-settur finanzjarju”. Barra minn hekk, it-Taqsima II tal-Pjan għandha l-għan li tippromwovi l-integrazzjoni organika tat-tmexxija tal-Partit fil-governanza korporattiva: “għandna nagħmlu l-integrazzjoni tat-tmexxija tal-Partit fil-governanza korporattiva aktar sistematika, standardizzata u bbażata fuq il-proċeduri. Il-Kumitat tal-Partit irid ikun iddiskuta kwistjonijiet operazzjonali u maniġerjali ewlenin qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet mill-Bord tad-Diretturi jew mill-maniġment superjuri.”

(171)

Barra minn hekk, il-GTĊ reċentement stipula li anke l-azzjonisti tal-istituzzjonijiet finanzjarji jeħtieġ li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tal-kontroll tal-GTĊ permezz tal-qafas ta’ governanza korporattiva tal-istituzzjoni, kif ġej: “Azzjonisti kbar ta’ banek u istituzzjonijiet tal-assigurazzjoni għandhom jappoġġaw banek u istituzzjonijiet tal-assigurazzjoni fl-istabbiliment ta’ struttura ta’ governanza korporattiva indipendenti u soda b’kontrolli u bilanċi effettivi, u jinkoraġġixxu u jappoġġaw banek u istituzzjonijiet tal-assigurazzjoni sabiex jiżguraw l-integrazzjoni organika tat-tmexxija tal-Partit mal-governanza korporattiva” (37).

(172)

Fl-aħħar nett, il-kriterji tal-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tas-CBIRC għall-banek kummerċjali issa, b’mod partikolari, iqisu kif l-istituzzjonijiet finanzjarji “jservu l-objettivi tal-iżvilupp nazzjonali u l-ekonomija reali”, u b’mod partikolari kif dawn “iservu industriji strateġiċi u emerġenti” (38).

(173)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-GTĊ ħoloq qafas normattiv li kellu jiġi rispettat mill-maniġers u s-superviżuri tal-bank tal-Istat li kkoopera, li huma maħtura mill-GTĊ u responsabbli lejn il-GTĊ. Għalhekk, il-GTĊ straħ fuq dan il-qafas normattiv sabiex jeżerċita kontroll b’mod sinifikanti fuq l-imġiba tal-bank tal-Istat li kkoopera kull meta kien qiegħed jipprovdi self lill-industrija tal-ACF.

(174)

Il-Kummissjoni fittxet ukoll prova konkreta tal-eżerċizzju ta’ kontroll b’mod sinifikanti abbażi ta’ self konkret ipprovdut lill-produtturi esportaturi fil-kampjun. Fit-tweġiba tiegħu għall-kwestjonarju, il-bank tal-Istat li kkoopera spjega li huwa juża politiki u mudelli sofistikati tal-valutazzjoni tar-riskju tal-kreditu (sistema ta’ klassifikazzjoni) meta jagħti s-self inkwistjoni. Il-Bank EXIM spjega wkoll li ma hemm l-ebda differenza fil-politika rigward l-industrija li fiha jopera min jissellef, is-sitwazzjoni tal-kreditu u l-istatus tal-kapital, eċċ.; madankollu, dawn il-fatturi għandhom impatt fuq il-valutazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u l-kost tar-riskju tal-mutwatarju. Huwa jista’ jirreferi għal pjanijiet u politiki rilevanti fl-għoti ta’ self; madankollu, fid-determinazzjoni ta’ proġetti ta’ self individwali huwa japplika valutazzjoni bbażata fuq is-suq.

(175)

Madankollu, il-bank tal-Istat li kkoopera rrifjuta li jipprovdi eżempji konkreti tal-valutazzjoni tar-riskju tal-kreditu tiegħu relatata mal-kumpaniji fil-kampjun, għar-raġuni li l-informazzjoni mitluba kienet ta’ natura interna u kien fiha informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali li ma kinitx permessa li tiġi żvelata minkejja li l-Kummissjoni kellha kunsens bil-miktub mill-kumpaniji fil-kampjun li jirrinunzjaw għad-drittijiet ta’ kunfidenzjalità tagħhom.

(176)

Fin-nuqqas ta’ evidenza konkreta tal-valutazzjonijiet tal-affidabbiltà kreditizja, il-Kummissjoni għalhekk eżaminat l-ambjent legali ġenerali kif stabbilit hawn fuq fil-premessi (161) sa (169), flimkien mal-imġiba tal-bank tal-Istat li kkoopera fir-rigward tas-self ipprovdut lill-kumpaniji fil-kampjun. L-investigazzjoni żvelat li din l-imġiba kkuntrastata mal-pożizzjoni uffiċjali tal-bank, peress li fil-prattika l-bank ma kienx qiegħed jaġixxi abbażi ta’ valutazzjonijiet tar-riskju bir-reqqa bbażati fuq is-suq.

(177)

Matul l-investigazzjoni, il-Kummissjoni sabet li s-self ingħata lit-tliet gruppi ta’ produtturi esportaturi fil-kampjun b’rati tal-imgħax taħt jew qrib ir-Rata Normattiva tal-Imgħax tas-Self tal-Bank tal-Poplu taċ-Ċina (“PBOC”) u anqas jew qrib il-Prim Rata tas-Self kif imħabbar miċ-Ċentru Nazzjonali ta’ Finanzjament Interbankarju (“NIFC”) li ġie introdott fl-20 ta’ Awwissu 2019 (39), irrispettivament mis-sitwazzjoni finanzjarja u tar-riskju ta’ kreditu tal-kumpaniji. Għalhekk, is-self ingħata taħt ir-rati tas-suq meta mqabbel mar-rata li tikkorrispondi għall-profil tar-riskju tal-produtturi esportaturi fil-kampjun.

(178)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-GTĊ eżerċita kontroll sinifikanti fuq l-imġiba tal-bank tal-Istat li kkoopera fir-rigward tal-politiki ta’ self tiegħu u l-valutazzjoni tar-riskju li jikkonċerna l-industrija tal-ACF.

(179)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ saħaq li l-Kummissjoni ma wrietx li l-bank tal-Istat li koopera, jiġifieri l-bank EXIM, kien entità pubblika u li l-GTĊ jeżerċita kontroll sinifikattiv fuq il-bank EXIM. Il-GTĊ saħaq li r-rabtiet formali mhumiex biżżejjed biex juru kontroll sinifikattiv mill-gvern u l-eżistenza ta’ entità pubblika. Barra minn hekk, il-GTĊ saħaq li l-Kummissjoni ma wrietx in-nuqqas ta’ indipendenza tal-ġestjoni tal-bank EXIM filwaqt li sostna li l-GTĊ jeżerċita l-kontroll fuq il-bank EXIM biss fis-superviżjoni tal-ħatra tal-ġestjoni tal-bank u l-kunsill tal-amministrazzjoni tiegħu. Il-GTĊ kompla jsostni li l-Kummissjoni kienet ibbażat eċċessivament fuq l-Artikolu 34 tal-liġi tal-Banek Ċiniżi, li hu jqis biss bħala dokument ta’ gwida mingħajr speċifiċità u mhux suffiċjenti biex jafferma li l-EXIM jew instituzzjonijiet finanzjarji oħra kellhom is-setgħat ta’ awtorità pubblika.

(180)

Il-GTĊ kompla jisħaq li ma eżerċitax konroll sinifikattiv fuq il-bank EXIM jew li dan tal-aħħar kiseb l-awtorità governattiva. Il-GTĊ sostna wkoll li għalkemm l-Artikolu 34 tal-Liġi Bankarja Ċiniża tirrikjedi li l-banek kummerċjali jaġixxu “skont il-gwida tal-politiki industrijali” tal-GTĊ, din id-dispożizzjoni jenħtieġ li titqies bħala prinċipju ta’ gwida għall-banek Ċiniżi. Barra minn hekk, il-GTĊ stqarr li kemm l-Artikolu 15 tar-Regoli Ġenerali dwar is-self kif ukoll id-Deċiżjoni Nru 40 ma kinux mandatorji iżda kienu jservu biss ta’ gwida. Fl-aħħar, il-GTĊ ma qabilx mal-pretensjoni li l-bank EXIM “kien jipprovdi self taħt ir-rati normattivi rilevanti jew qribhom” u saħaq li l-Kummissjoni ma pprovdiet l-ebda data biex issostni dan l-argument.

(181)

Il-Kummissjoni ma qablitx mal-allegazzjonijiet tal-GTĊ. Il-Kummissjoni ma qagħditx biss fuq ir-“rabtiet formali” biex tikkwalifika l-bank EXIM tal-Istat li koopera bħala entità pubblika iżda wriet ukoll li l-GTĊ kien eżerċita kontroll sinifikattiv fuq il-bank għar-raġunijiet li ġejjin.

(182)

Kif spjegat fil-Premessa (168) hawn fuq, il-Kummissjoni qieset li l-Liġi Bankarja Ċiniża u d-Deċiżjoni Nru 40 huma ta’ natura mandatorja. Madankollu, is-sejbiet ta’ din l-investigazzjoni kif ukoll is-sejbiet tal-Kummissjoni f’investigazzjonijiet preċedenti dwar l-istess programm ta’ sussidju ma sostnewx il-pretensjoni li l-banek ma jikkunsidrawx il-politika u l-pjanijiet tal-gvern meta jieħdu deċiżjonijiet dwar self. Pereżempju, il-Kummissjoni sabet li l-produtturi esportaturi jibbenefikaw minn rati tal-imgħax ta’ self preferenzjali bi prezzijiet aktar baxxi minn dawk tas-suq.

(183)

L-investigazzjoni wriet li l-Artikolu 15 tar-Regoli Ġenerali dwar is-Self ġie applikat fil-prattika, u li l-Artikoli 4, 5 u 41 tal-Liġi Bankarja kienu applikabbli skont l-Artikolu 34 tal-Liġi Bankarja, jiġifieri meta l-Istat jistabbilixxi politika pubblika, il-banek jimplimentawha u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-Istat. Tabilħaqq, meta l-Artikoli 4 u 5 tal-Liġi Bankarja jkunu parti minn Kapitolu I, li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali, l-Artikolu 34 ikun parti mill-Kapitolu IV, li jistabbilixxi r-regoli bażi li jirregolamentaw is-self. It-test tal-Artikolu 34: “il-banek kummerċjali jwettqu n-negozju ta’ self fuq il-ħtiġijiet tal-ekonomija nazzjonali u l-iżvilupp soċjali u taħt il-gwida tal-politiki industrijali tal-Istat”, juri li din id-dispożizzjoni mhijiex biss waħda ta’ gwida iżda għandha karatteristika mandatorja u tipprovdi struzzjoni ċara lill-banek biex iqisu l-politiki industrjali tal-Istat meta jwettqu n-negozju ta’ self tagħhom. Il-Kummissjoni nnutat ukoll li d-Deċiżjoni Nru 40 tal-Kunsill tal-Istat tagħti struzzjonijiet lill-istituzzjonijiet finanzjarji kollha biex jipprovdu appoġġ ta’ kreditu biss lil proġetti inċentivati u twiegħed l-implimentazzjoni ta’ “politiki preferenzjali oħra fuq il-proġetti inċentivati”. Filwaqt li l-Artikolu 17 tal-istess Deċiżjoni jitlob ukoll li l-banek jirrispettaw il-prinċipji tal-kreditu, il-Kummissjoni ma setgħetx tistabbilixxi matul l-investigazzjoni li dan sar fil-prattika. Għall-kuntrarju, is-self ġie pprovdut lill-produtturi esportaturi irrispettivament mill-qagħda finanzjarja tagħhom u l-affidabbiltà kreditizja.

(184)

Barra minn hekk, f’dak kollu li jirrigwarda b’mod speċjali l-Bank EXIM, huwa indiskutibbli li dan huwa bank ta’ politika li jsegwi direttament il-politiki tal-gvern skont id-dikjarazzjonijet tiegħu stess. Kif spjegat fis-sit web (40), EXIM huwa bank ta’ politika tal-Gvern u ffinanzjat mill-Gvern direttament taħt it-tmexxija tal-Kunsill tal-Istat u ddedikat, fost l-oħrajn, biex jappoġġa il-kummerċ barrani taċ-Ċina u jimplimenta l-istrateġija “going global”. Il-Bord tad-Diretturi (41), il-Bord tas-Superviżuri (42), u l-eżekuttivi għolja (43) tal-Bank EXIM għandhom membri ta’ livell għoli fis-CCP u/jew li jirrappreżentaw Ministeru.

(185)

Abbażi ta’ dan, il-Kummissjoni ssostni l-pożizzjoni tagħha li l-GTĊ straħ fuq il-qafas normattiv sabiex jeżerċita kontroll b’mod sinifikanti fuq l-imġiba tal-bank tal-Istat li kkoopera kull meta kien qiegħed jipprovdi self lill-industrija tal-ACF kif deskritt fil-premessa (173) hawn fuq. Dan jidher fil-premessa (170) hawn fuq, li jindika b’mod ċar li l-GTĊ jintervjeni fid-deċiżjonijiet prinċipali kollha meħuda mill-maniġers tal-bank. Dan juri li l-qafas normattiv ma kien iħalli l-ebda marġni ta’ manuvrar lill-maniġers u lis-superviżuri tal-bank dwar jekk kellhomx isegwu dan il-qafas jew le fir-rigward tal-produtturi esportaturi fil-kampjun, li għalhekk kien ipoġġi l-ġestjoni ta’ dan il-bank f’pożizzjoni ta’ dipendenza.

(186)

Finalment, kif imsemmi fil-premessa (177), matul l-investigazzjoni, il-Kummissjoni sabet li s-self ingħata lit-tliet gruppi ta’ produtturi esportaturi fil-kampjun b’rati tal-imgħax taħt jew qrib ir-Rata Normattiva tal-Imgħax tas-Self tal-Bank tal-Poplu taċ-Ċina (“PBOC”) u anqas jew qrib il-Prim Rata tas-Self, irrispettivament mis-sitwazzjoni finanzjarja u tar-riskju ta’ kreditu tal-kumpaniji. Għalhekk, meta jitqies il-profil ta’ riskju tal-produtturi esportaturi fil-kampjun kif deskritt fit-Taqsima 3.4.2.3 hawn taħt u li, skont l-analiżi tar-riskju mwettqa mill-Kummissjoni, il-produtturi esportaturi kellhom jirċievu klassifikazzjoni tal-kreditu aktar baxxa u li għalhekk kellhom iħallsu rati ta’ imgħax ogħla b’mod sinifikanti mir-rata ta’ imgħax mingħajr riskju, il-Kummissjoni kkonkludiet li s-self inkwistjoni ngħata b’rati aktar baxxi minn dawk tas-suq. Minħabba n-natura sensittiva tad-data l-informazzjoni dettaljata ta’ dan is-self tista’ tingħata biss lill-produtturi esportaturi rispettivi.

(187)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-GTĊ eżerċita kontroll sinifikanti fuq l-imġiba tal-bank tal-Istat li kkoopera fir-rigward tal-politiki tas-self tiegħu u l-valutazzjoni tar-riskju li tikkonċerna l-industrija tal-GFF.

3.4.1.4.   Konklużjoni dwar l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat li kkooperaw

(188)

Il-Kummissjoni stabbiliet li l-bank tal-Istat li kkoopera implimenta l-qafas legali stabbilit hawn fuq fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet governattivi fir-rigward tas-settur tal-ACF. Għalhekk, kienet qiegħda taġixxi bħala entità pubblika fis-sens tal-Artikolu 2(b) tar-Regolament bażiku meta jinqara flimkien mal-Artikolu 3(1)(a)(i) tar-Regolament bażiku u f’konformità mal-ġurisprudenza rilevanti tad-WTO.

3.4.1.5.   Istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat li ma kkooperawx

(189)

Kif stabbilit fil-premessa (146) hawn fuq, l-ebda waħda mill-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat l-oħrajn, li pprovdiet self lill-kumpaniji fil-kampjun, ma wieġbet għall-kwestjonarju speċifiku. Il-GTĊ ipprovda xi informazzjoni dwar is-sjieda ta’ għadd ta’ banek, iżda mhux dwar l-istruttura ta’ governanza tagħhom, il-valutazzjoni tar-riskju jew eżempji relatati ma’ self speċifiku lill-industrija tal-ACF.

(190)

Għalhekk, f’konformità mal-konklużjonijiet li ntlaħqu fit-Taqsima 3.2.1, il-Kummissjoni ddeċidiet li tuża l-fatti disponibbli sabiex tiddetermina jekk dawk l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat jikkwalifikawx bħala korpi pubbliċi.

(191)

F’investigazzjonijiet preċedenti kontra s-sussidji (44), il-Kummissjoni stabbiliet li l-banek li ġejjin, li kienu pprovdew self lill-gruppi ta’ produtturi esportaturi fil-kampjun fl-investigazzjonijiet inkwistjoni, kienu parzjalment jew kompletament proprjetà tal-Istat innifsu jew ta’ persuni ġuridiċi miżmuma mill-Istat: Agricultural Bank of China, Bank of Beijing, Bank of China, Bank of Communications, Bank of Jiangsu, Bank of Kunlun, Bank of Nanjing, Bank of Ningbo, Bank of Qingdao, Bank of Shanghai, Bank of Tianjin, Bank of Yantai, CCB, China Bohai Bank, China CITIC Bank, China Construction Bank, China Development Bank, China Everbright Bank, China Guangfa Bank, China Industrial Bank, China Industrial International Trust Limited, China Merchants Bank, China Merchants Bank Financial Leasing Co., Ltd., China Minsheng Bank, Chongqing Rural Commercial Bank, Daye Trust Co., Ltd., Dongying Bank, EverGrowing Bank, Fudian Bank, Guangdong Development Bank, Guosen Securities Co., Hang Fung Bank, Ltd., Hangzhou Bank, Hankou Bank, Hengfeng Bank Co., Ltd., Huaxia Bank, Hubei Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Minsheng Securities Co.,Ltd., Postal Savings Bank, Qilu Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Sinotruk Finance Co. Ltd. u Zheshang Bank. Billi ma ngħatat l-ebda informazzjoni li tindika mod ieħor, il-Kummissjoni sostniet l-istess konklużjoni fl-investigazzjoni preżenti.

(192)

Bl-użu ta’ informazzjoni disponibbli pubblikament, bħas-siti web tagħhom, ir-rapporti annwali tagħhom, l-informazzjoni disponibbli f’direttorji bankarji jew fuq l-Internet, il-Kummissjoni sabet li l-istituzzjonijiet finanzjarji li ġejjin li kienu pprovdew self lit-tliet gruppi ta’ produtturi esportaturi inklużi fil-kampjun kienu parzjalment jew kompletament proprjetà tal-Istat innifsu jew ta’ persuni ġuridiċi miżmuma mill-Istat:

Bank of Yantai

6,4 % tal-ishma tal-bank huma proprjetà tal-Istat.

Huishang Bank

32,45 % huma proprjetà tal-Istat (il-grupp tal-enerġija tal-provinċja ta’ Anhui, il-Guoyuan Financial Group tal-provinċja ta’ Anhui, eċċ.).

Nanyang Commercial Bank

Fit-30 ta’ Mejju 2016, il-bank sar sussidjarju kollu kemm hu ta’ China Cinda Group, li huwa proprjetà sħiħa tal-GTĊ.

(193)

Il-Kummissjoni stabbiliet ukoll, fin-nuqqas ta’ informazzjoni speċifika mill-istituzzjonijiet finanzjarji inkwistjoni li tindika mod ieħor, is-sjieda u l-kontroll tal-GTĊ abbażi ta’ indikazzjonijiet formali għall-istess raġunijiet stabbiliti hawn fuq fit-Taqsima 3.4.1.3. B’mod partikolari, abbażi tal-fatti disponibbli, il-maniġers u s-superviżuri fil-banek tal-Istat li ma kkooperawx jidhru li jinħatru mill-GTĊ u li huma responsabbli lejn il-GTĊ bl-istess mod bħal fil-bank tal-Istat li kkoopera.

(194)

Fir-rigward tal-eżerċitar tal-kontroll b’mod sinifikanti, il-Kummissjoni kienet tal-fehma li s-sejbiet dwar l-istituzzjoni finanzjarja li kkooperat jistgħu jitqiesu li huma rappreżentattivi wkoll għall-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat li ma kkooperawx. Il-qafas normattiv analizzat fit-Taqsima 3.4.1.3 ta’ hawn fuq japplika għalihom bl-istess mod. Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe indikazzjoni għall-kuntrarju, abbażi tal-fatti disponibbli, in-nuqqas ta’ evidenza konkreta ta’ valutazzjonijiet tal-affidabbiltà kreditizja huwa validu għalihom bl-istess mod bħall-bank tal-Istat li kkoopera.

(195)

Wara d-divulgazzjoni finali l-GTĊ sostna li l-argumenti tal-Kummissjoni kienu insuffiċjenti, billi l-istituzzjonijiet finanzjarji kollha tal-Istat kienu jikkostitwixxu entitajiet pubbliċi wkoll. Il-GTĊ argumenta li l-Kummissjoni qagħdet fuq każijiet antisussidji preċedenti u fuq il-konklużjonijet tagħha stess fir-rigward tal-istituzzjonjiet finanzjarji tal-Istat u naqset milli twettaq analiżi ta’ każ b’każ li tagħti rilevanza partikolari liċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ kull każ u fir-rigward ta’ kull waħda mill-istituzzjonijiet finanzjarji. Il-GTĊ kompla jsostni li l-Kummissjoni ma kellhiex biżżejjed provi biex tiddetermina l-eżistenza ta’ kontroll sinifikattiv fuq l-istituzzjonijet finanzjarji tal-Istat, u qagħdet biss fuq ir-rabtiet formali li jikkostitwixxu s-sjieda u l-kontroll.

(196)

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni fakkret li fin-nuqqas ta’ kooperazzjoni mill-banek l-oħra tal-Istat għajr l-EXIM, il-Kummissjoni kellha tibbaża fuq il-fatti disponibbli. Kif diġà ssemma fil-kwestjonarji tagħha, u fl-assenza ta’ kwalunkwe informazzjoni ġdida pprovduta mill-GTĊ, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-informazzjoni mill-investigazzjonijiet preċedenti, flimkien ma’ indizji formali ta’ kontroll u s-sejbiet addizzjonali tal-investigazzjoni nnifisha rigward il-bank EXIM u rigward l-imġiba attwali tal-banek lejn il-produtturi esportaturi, kienet tikkostitwixxi l-aħjar fatti disponibbli f’dan il-każ. Fi kwalunkwe każ, il-qafas normattiv analizzat fit-Taqsima 3.4.1.3 ta’ hawn fuq japplika għall-banek kollha bl-istess mod. Barra minn hekk, il-GTĊ naqas milli jippreżenta xi evidenza jew argument biex jirribatti s-sejbiet tal-Kummissjoni dwar il-fatt li l-banek l-oħra tal-Istat li pprovdew self lill-kumpaniji inklużi fil-kampjun kienu entitajiet pubbliċi fis-sens tal-Artikolu 2(b) moqri flimkien mal-Artikolu 3(1)(a)(i) tar-Regolament bażiku. Għalhekk, il-Kummissjoni żammet il-pożizzjoni tagħha.

3.4.1.6.   Konklużjoni dwar l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat kollha

(197)

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni stabbiliet li l-istituzzjonijiet finanzjarji Ċiniżi kollha tal-Istat li pprovdew finanzjament lit-tliet gruppi ta’ produtturi esportaturi li kkooperaw fil-kampjun, huma korpi pubbliċi skont it-tifsira tal-Artikolu 2(b) meta jinqara flimkien mal-Artikolu 3(1)(a)(i) tar-Regolament bażiku.

(198)

Barra minn hekk, anke li kieku l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat ma kellhomx jitqiesu bħala korpi pubbliċi, il-Kummissjoni stabbiliet li dawn għandhom jitqiesu li huma inkarigati u mogħtija direzzjonijiet mill-GTĊ sabiex iwettqu funzjonijiet normalment vestiti fil-gvern skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku għall-istess raġunijiet, kif stabbilit fit-Taqsima 3.5.1.2 ta’ hawn taħt. B’hekk, fi kwalunkwe każ, l-aġir tagħhom jiġi attribwit lill-GTĊ.

3.4.1.7.   Istituzzjonijiet finanzjarji privati inkarigati jew mogħtija direzzjonijiet mill-Istat

(199)

Overseas-Chinese Banking Corporation, Limited kienet ikkunsidrata bħala proprjetà privata, abbażi tas-sejbiet stabbiliti f’investigazzjonijiet antisussidji preċedenti (45) u kkomplementata minn informazzjoni disponibbli pubblikament. Il-Kummissjoni analizzat jekk din l-istituzzjoni finanzjarja kinitx inkarigata jew mogħtija direzzjonijiet mill-GTĊ sabiex tagħti sussidji lis-settur tal-ACF skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku.

(200)

Skont il-Korp tal-Appell tad-WTO, “inkarigu” jseħħ meta gvern jagħti responsabbiltà lil korp privat u “direzzjoni” tirreferi għal sitwazzjonijiet fejn il-gvern jeżerċita l-awtorità tiegħu fuq korp privat (46). Fiż-żewġ każijiet, il-gvern juża korp privat bħala indikatur sabiex jagħmel il-kontribuzzjoni finanzjarja, u “fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, wieħed jistenna li l-inkarigu jew id-direzzjoni ta’ korp privat ikunu jinvolvu xi forma ta’ theddida jew persważjoni” (47). Fl-istess ħin, l-Artikolu 3(1)(a)(iv) ma jippermettix lill-Membri jimponu miżuri kumpensatorji għall-prodotti “kull meta l-gvern ikun sempliċiment qed jeżerċita s-setgħat regolatorji ġenerali tiegħu” (48) jew meta l-intervent tal-gvern “jista’ jkollu jew ma jkollux riżultat partikolari sempliċiment fuq il-bażi taċ-ċirkostanzi fattwali partikolari u l-eżerċitar tal-għażla ħielsa mill-atturi f’dak is-suq” (49). Minflok, l-inkarigu u d-direzzjoni jimplikaw “rwol aktar attiv tal-gvern minn sempliċi atti ta’ inkoraġġiment” (50).

(201)

Il-Kummissjoni nnotat li l-qafas normattiv li jikkonċerna l-industrija msemmija hawn fuq fil-premessi (161) sa (168) japplika għall-istituzzjonijiet finanzjarji kollha fir-RPĊ, inklużi l-istituzzjonijiet finanzjarji privati. Sabiex jintwera dan, il-Liġi Bankarja u d-diversi ordnijiet tas-CBIRC ikopru l-banek kollha ffinanzjati miċ-Ċina u b’investiment barrani taħt il-ġestjoni tas-CBIRC.

(202)

Barra minn hekk, il-maġġoranza tal-kuntratti ta’ self ma’ istituzzjonijiet finanzjarji privati kellhom kundizzjonijiet simili għall-kuntratti mal-banek tal-Istat, u r-rati ta’ self ipprovduti mill-istituzzjonijiet finanzjarji privati kienu simili għar-rati pprovduti mill-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat.

(203)

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe informazzjoni diverġenti riċevuta mingħand l-istituzzjonijiet finanzjarji privati, il-Kummissjoni kkonkludiet li, sa fejn hija kkonċernata l-industrija tal-ACF, l-istituzzjonijiet finanzjarji kollha (inklużi l-istituzzjonijiet finanzjarji privati) li joperaw fiċ-Ċina taħt is-superviżjoni tas-CBIRC ġew inkarigati jew mogħtija direzzjonijiet mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 3(1)(a)(iv), l-ewwel inċiż tar-Regolament bażiku sabiex isegwu politiki governattivi u jipprovdu self b’rati preferenzjali lill-industrija tal-ACF.

(204)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ sostna li l-Kummissjoni naqset milli turi inkarigu jew direzzjoni mill-GTĊ, b’mod partikolari rabta bejn il-gvern u l-kondotta speċifika tal-istituzzjonijiet finanzjarji kollha. Il-GTĊ argumenta li l-eżerċitar tas-setgħat regolatorji ġenerali tiegħu billi sempliċement jagħti gwida jew inċentivi mhumiex biżżejjed biex juru inkariga jew direzzjoni. Barra dan, il-GTĊ sostna li l-Kummissjoni naqset mid-dmir tagħha li twettaq analiżi bħal din għal kull entità.

(205)

Il-Kummissjoni ma qablitx ma’ din il-fehma. Billi l-qafas normattiv spjegat fil-premessi minn (161) sa (173), li japplikaw għall-banek kollha fiċ-Ċina jiġifieri kemm għal dawk tal-istat kif ukoll għal dawk privati, huwa legalment vinkolanti kif ikkonfermat ulterjorment fil-premessi (182) u (183), dan ma jikkostitwixxix biss sempliċement inċentiv jew gwida min-naħa tal-gvern. Il-Kummissjoni diġà stabbiliet fil-premessa (169) hawn fuq li d-Deċiżjoni Nru 40 tagħti struzzjonijiet lill-istituzzjonijiet finanzjarji kollha biex jipprovdu appoġġ ta’ kreditu biss lil proġetti inċentivati minkejja li l-Artikolu 17 tal-istess Deċiżjoni jitlob ukoll lill-bank biex jirrispetta l-prinċipji tal-kreditu. Barra minn hekk, il-Kummissjoni stabbiliet, fil-premessa (185) li l-GTĊ ibbaża fuq dan il-qafas normattiv biex jeżerċita kontroll sinifikattiv fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji mingħajr ma ħallilhom ebda marġni ta’ manuvrar dwar jekk kellhomx jimplimentawh jew le. Għalhekk, hemm rabta ċara bejn il-GTĊ u l-imġiba speċifika tal-banek privati, li turi l-inkariga u d-direzzjoni mill-GTĊ.

(206)

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni fakkret li fin-nuqqas ta’ kooperazzjoni mill-banek privati, hija kellha tibbaża fuq il-fatti disponibbli. Billi kien hemm kooperazzjoni parzjali minn bank wieħed biss tal-Istat, il-Kummissjoni użat l-informazzjoni disponibbli ta’ dan il-bank, li tqies li kien entità pubblika, u qabblet din l-informazzjoni mal-kundizzjonijiet ta’ self offruti minn banek privati li ma kkooperawx. Barra minn hekk, l-RCCs mal-kumpaniji inklużi fil-kampjun ma wrew l-ebda differenzi sinifikanti bejn il-kundizzjonijiet tas-self jew ir-rati pprovduti mill-istituzzjonijiet finanzjarji privati, u dawk ipprovduti minn istituzzjonijiet finanzjarji li huma tal-Istat. Il-fatt li kien hemm trikkib fir-rati juri li l-banek privati pprovdew ukoll self taħt it-termini tas-suq, f’konformità mal-qafas normattiv imsemmi hawn fuq. Għalhekk, il-pretensjoni tal-GTĊ li l-Kummissjoni naqset mid-dmir tagħha li twettaq analiżi bħal din għal kull entità hija bla bażi.

(207)

Wara d-divulgazzjoni finali, Nashan Group argumenta wkoll li billi l-istituzzjonijiet finanzjarji varjaw ir-rati, il-kundizzjonijiet u t-tipi ta’ prodotti tagħhom skont il-kumpanija li pprovdewha bil-finanzjament, dan kien jindika li ma kellhomx il-kariga u d-direzzjoni mill-Istat li joffru kundizzjonijiet ta’ self speċifiċi jew preferenzjali, iżda li pjuttost jipprovdu l-finanzjament skont it-termini tas-suq u l-qagħda finanzjarja tal-klijent tagħhom.

(208)

Il-fatt li l-kumpaniji fil-kampjun ibbenefikaw minn tipi differenti ta’ self matul il-perjodu ta’ investigazzjoni b’differenzi fir-rigward tar-rati u kundizzjonijiet oħra, ma jfissirx li dan is-self sar b’kundizzjonijiet tas-suq. Tabilħaqq, kif diġà ssemma fil-premessa (177) hawn fuq, il-Kummissjoni sabet li s-self ingħata lit-tliet gruppi ta’ produtturi esportaturi fil-kampjun b’rati tal-imgħax taħt jew qrib ir-Rata Normattiva tal-Imgħax tas-Self tal-Bank tal-Poplu taċ-Ċina (“PBOC”) u anqas jew qrib il-Prim Rata tas-Self kif imħabbar miċ-Ċentru Nazzjonali ta’ Finanzjament Interbankarju (“NIFC”) li ġie introdott fl-20 ta’ Awwissu 2019 (51), irrispettivament mis-sitwazzjoni finanzjarja u tar-riskju ta’ kreditu tal-kumpaniji. Għaldaqstant, is-self ġie pprovdut taħt ir-rati tas-suq u l-pretensjoni ma ntlaqgħetx.

(209)

Konsegwentement, il-Kummissjoni kkonfermat il-konklużjoni tagħha li, sa fejn hija kkonċernata l-industrija tal-ACF, l-istituzzjonijiet finanzjarji kollha, inklużi l-istituzzjonijiet finanzjarji privati, li joperaw fiċ-Ċina ġew inkarigati jew mogħtija direzzjonijiet mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 3(1)(a)(iv), l-ewwel inċiż tar-Regolament bażiku sabiex isegwu politiki governattivi u jipprovdu self b’rati preferenzjali lill-industrija tal-ACF.

3.4.1.8.   Klassifikazzjonijiet tal-kreditu

(210)

F’investigazzjonijiet preċedenti antisussidji, il-Kummissjoni diġà kienet iddeterminat li l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu domestiċi mogħtija lill-kumpaniji Ċiniżi ma kinux affidabbli, abbażi ta’ studju ppubblikat mill-Fond Monetarju Internazzjonali (52), li juri diskrepanza bejn il-klassifikazzjonijiet ta’ kreditu internazzjonali u dawk Ċiniżi, flimkien mas-sejbiet tal-investigazzjoni li tikkonċerna l-kumpaniji inklużi fil-kampjun. Tabilħaqq, skont l-FMI, ’il fuq minn 90 % tal-bonds Ċiniżi huma kklassifikati minn AA sa AAA mill-aġenziji ta’ klassifikazzjoni lokali. Dan ma huwiex komparabbli ma’ swieq oħrajn, bħall-Unjoni jew l-Istati Uniti. Pereżempju, anqas minn 2 % tad-ditti jgawdu minn dawn il-klassifikazzjonijiet tal-ogħla livell fis-suq tal-Istati Uniti. B’hekk, l-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu Ċiniżi jxaqilbu b’mod qawwi lejn l-ogħla tarf tal-iskala ta’ klassifikazzjoni. Huma għandhom skali ta’ klassifikazzjoni wesgħin ħafna u għandhom it-tendenza li jiġbru flimkien bonds b’riskji ta’ inadempjenza ferm differenti f’kategorija wiesgħa ta’ klassifikazzjonijiet (53). Skont it-tagħrif dwar is-suq tal-bonds taċ-Ċina tal-2021 minn Bloomberg (54), ħames aġenziji ta’ klassifikazzjoni lokali Ċiniżi jiddominaw is-suq tal-bonds: China Chengxin, Dagong, Lianhe, Shanghai Brilliance, u Golden credit rating, u madwar 90 % tal-bonds huma kklassifikati AAA mill-aġenziji ta’ klassifikazzjoni lokali. Madankollu, ħafna mill-emittenti rċevew klassifikazzjoni tal-emittent globali “S&P” (Standard and Poor) aktar baxxa ta’ A u BBB (55).

(211)

Barra minn hekk, l-aġenziji ta’ klassifikazzjoni barranin, bħal Standard and Poor’s u Moody’s, ġeneralment japplikaw żieda fuq il-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-linja bażi tal-emittent abbażi ta’ stima tal-importanza strateġika tad-ditta għall-Gvern Ċiniż u s-saħħa ta’ kwalunkwe garanzija impliċita meta jikklassifikaw bonds Ċiniżi maħruġa barra l-pajjiż (56).

(212)

Il-Kummissjoni sabet ukoll aktar informazzjoni sabiex tikkomplementa din l-analiżi. L-ewwel nett, il-Kummissjoni ddeterminat li l-Istat jista’ jeżerċita ċerta influwenza fuq is-suq tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. Skont l-informazzjoni pprovduta mill-GTĊ, matul il-perjodu ta’ investigazzjoni, kien hemm 12-il aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu domestiċi attivi fis-suq tal-bonds taċ-Ċina li l-maġġoranza tagħhom huma tal-Istat. B’kollox, 60 % tal-bonds korporattivi kklassifikati kollha fiċ-Ċina kienu ġew ikklassifikati minn aġenzija tal-klassifikazzjoni li hija proprjetà tal-Istat (57).

(213)

It-tieni nett, ma hemmx dħul liberu fis-suq Ċiniż tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. Dan huwa essenzjalment suq magħluq, billi l-aġenziji tal-klassifikazzjoni jeħtieġu li jiġu approvati mill-Kummissjoni Regolatorja tat-Titoli taċ-Ċina (“CSRC”) jew mill-PBOC qabel ma jkunu jistgħu jibdew l-operazzjonijiet (58). F’nofs l-2017, il-PBOC ħabbar li l-aġenziji ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu barranin se jitħallew iwettqu klassifikazzjonijiet tal-kreditu fuq parti mis-suq domestiku tal-bonds, taħt ċerti kundizzjonijiet. Il-Kummissjoni sabet ukoll li matul il-perjodu ta’ investigazzjoni, kien hemm żewġ aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu b’sjieda barranija u żewġ impriżi konġunti Sino-barranin li joperaw fis-suq Ċiniż. Madankollu, dawn l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu jsegwu l-iskali ta’ klassifikazzjoni Ċiniżi u għalhekk ma humiex eżattament komparabbli mal-klassifikazzjonijiet internazzjonali, kif spjegat hawn fuq.

(214)

Fl-aħħar nett, studju reċenti mwettaq fl-2017 mill-PBOC innifsu jikkonferma s-sejbiet tal-Kummissjoni, li jiddikjara fil-konklużjonijiet tiegħu li “jekk il-livell ta’ investiment tal-bonds barranin jiġi stabbilit għall-klassifikazzjoni internazzjonali BBB u ogħla, mela l-grad ta’ investiment tal-bonds domestiċi jista’ jiġi kklassifikat fil-livell AA u ogħla, filwaqt li titqies id-differenza bejn il-klassifikazzjoni domestika medja u l-klassifikazzjoni internazzjonali ta’ 6 gradi jew aktar” (59).

(215)

Fid-dawl tas-sitwazzjoni deskritta fil-premessi (214) sa (210) ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu Ċiniżi ma jipprovdu l-ebda stima affidabbli tar-riskju ta’ kreditu tal-assi sottostanti. Fuq din il-bażi, anke jekk xi kumpaniji fil-kampjun ingħataw klassifikazzjoni tal-kreditu tajba minn aġenzija tal-klassifikazzjoni Ċiniża, il-Kummissjoni kkonkludiet li dawn il-klassifikazzjonijiet ma humiex affidabbli. Dawk il-klassifikazzjonijiet kienu wkoll distorti mill-objettivi ta’ politika sabiex jinkoraġġixxu industriji strateġiċi ewlenin, bħall-industrija tal-ACF.

(216)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ kkontesta li t-termini ta’ self u l-finanzjament kienu dejjem marbuta mal-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u saħaq li klassifikazzjoni aktar affidabbli jew inqas favorevoli ma kinitx tfisser li s-self jinħareġ b’rata ogħla ta’ imgħax. Barra minn hekk, il-GTĊ ma qabilx mar-referenza tal-Kummissjoni għad-Dokument ta’ Ħidma Nru 2017/5 tal-PBOC msemmi fil-premessa (214) hawn fuq, li kkonferma d-differenza bejn il-klassifikazzjoni domestika medja u l-klassifikazzjonijiet internazzjonali. Il-GTĊ argumenta li dan mhuwiex dokument ta’ ħidma maħruġ mill-PBOC, iżda dokument akkademiku li l-koawtur tiegħu kien membru tal-persunal tal-PBOC, u għalhekk ma kienx jirrappreżenta l-fehmiet tal-PBOC.

(217)

Barra minn hekk, skont il-GTĊ, id-dokument jipprova jispjega li teżisti differenza bejn il-livelli ta’ klassifikazzjonijiet tal-kreditu ta’ kumpanija Ċiniża bejn is-sistema nazzjonali u dik internazzjonali, minħabba l-fatt li tal-ewwel hija bbażata fuq il-klassifikazzjoni tar-riskju tal-kumpanija fost il-kumpaniji nazzjonali taċ-Ċina, filwaqt li tal-aħħar hija bbażata fuq il-klassifikazzjoni tar-riskju tal-istess kumpanija fost il-kumpaniji kollha fid-dinja. Fl-aħħar nett, il-GTĊ saħaq li bosta kumpaniji Ċiniżi kienu rċevew klassifikazzjonijiet tal-kreditu ogħla minn aġenziji internazzjonali.

(218)

Il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni li l-ewwel nett, il-pretensjoni li d-differenza fil-klassifikazzjonijiet tal-kreditu ma kellhiex impatt fuq il-prezzijiet tas-self ma kellha l-ebda appoġġ fil-letteratura finanzjarja. Tabilħaqq, il-loġika bażi tal-klassifikazzjonijiet tal-kreditu hija li dawn jassistu l-operaturi finanzjarji biex jiffissaw il-prezz tar-riskju tal-kreditu b’mod korrett f’dak kollu li jirrigwarda d-deċiżjonijiet ta’ self tagħhom. Nuqqas ta’ korrelazzjoni bejn il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u l-prezz (rata ta’ mgħax) tas-self, ikun tabilħaqq jindika li s-suq huwa mxekkel u li l-istituzzjonijiet finanzjarji huma inkarigati jew mogħtija direzzjonijiet biex jipprovdu self lill-kumpaniji irrispettivament mill-qagħda finanzjarja u l-affidabbiltà kreditizja tagħhom.

(219)

It-tieni, il-fatt li ċerti kumpaniji rċevew klassifikazzjonijiet tal-kreditu ogħla minn aġenziji internazzjonali ma jpoġġix dubju fuq il-valutazzjoni kumplessiva tal-Kummissjoni, bħala tali. Tabilħaqq, kif imsemmi fil-premessa (211) iktar ’il fuq, l-aġenziji ta’ klassifikazzjoni barranin, tipikament japplikaw żieda fuq il-klassifikazzjoni ta’ kreditu tal-linja bażi tal-emittent abbażi ta’ stima tal-importanza strateġika tad-ditta għall-Gvern Ċiniż u s-saħħa ta’ kwalunkwe garanzija impliċita meta jikklassifikaw bonds Ċiniżi maħruġa barra l-pajjiż.

(220)

Dwar id-Dokument ta’ Ħidma Nru 2017/5 tal-PBOC, il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni li dan instab fit-Taqsima ta’ riċerka tas-sit web tal-PBOC li jindika dan li ġej: “Id-Dokumenti ta’ Ħidma huma sostanzjati minn dokumenti akkademiċi tal-persunal tal-PBC. Il-fehmiet espressi f’dawn id-dokumenti huma dawk tal-awturi u jistgħu ma jippreżentawx il-fehmiet tal-organizzazzjoni tagħhom. Ir-rapporti u l-konsiderazzjoniiet tagħhom jenħtieġ li jispeċifikaw is-sors bħala ‘dokumentit ta’ ħidma tal-PBC’ (60).” Għalhekk, anki jekk dan ma jirrappreżentax bħala tali l-fehma uffiċjali tal-PBOC, huwa korrett li wieħed jirreferi għalih bħala dokument ta’ ħidma tal-PBOC. Barra minn hekk, billi dawn id-dokumenti huma ppubblikati fis-sit web uffiċjali tal-organizzazzjoni, wieħed jista’ b’mod raġonevoli jassumi li l-PBOC tal-inqas jikkunsidra li dawn id-dokumenti jissodisfaw il-kriterji ta’ riċerka akkademika valida.

(221)

Il-Kummissjoni lanqas ma taqbel mas-suppożizzjoni li teżisti differenza fil-livelli minħabba l-fatt li l-klassifikazzjoni nazzjonali hija bbażata fuq klassifikazzjoni ta’ riskju fost il-kumpaniji nazzjonali Ċiniżi, filwaqt li l-klassifikazzjoni barranija hija bbażata fuq il-klassifikazzjoni tar-riskju fost il-kumpaniji kollha tad-dinja. Abbażi ta’ din l-ipoteżi, u fid-dawl tal-fatt li madwar 90 % tal-bonds fiċ-Ċina huma kklassifikati AAA, iwassal għall-konklużjoni li kważi l-kumpaniji kollha fiċ-Ċina huma kklassifikati l-istess f’termini ta’ riskju minħabba li għandhom prestazzjoni eċċezzjonali meta mqabbla ma’ xulxin, li huwa fatt ferm improbabbli f’termini ta’ realtà ekonomika.

(222)

Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni nnotat li billi l-ebda wieħed mill-banek li pprovdew is-self lill-produtturi esportaturi ma kkoopera fl-investigazzjoni, hija ma setgħetx tivverifika jekk u b’liema mod il-valutazzjoni tar-riskju u l-klassifikazzjoni tal-kreditu jitqiesu. Għalhekk, kellha tistrieħ fuq il-fatti disponibbli, li kkonfermaw li r-rati ta’ mgħax għas-self mogħti kienu aktar baxxi sew mir-rati tas-suq u li għalhekk tali politiki tal-gvern flimkien mad-dokument ta’ ħidma kellhom rwol fl-iffissar tar-rati ta’ mgħax bħala mhux marbuta mar-riskju sottostanti reali.

(223)

Fl-aħħar, il-Kummissjoni fakkret li l-valutazzjoni ta’ klassifikazzjonijiet tal-kreditu xierqa mhijiex ibbażata fuq approċċ mekkaniku iżda li l-Kummissjoni tivvaluta individwalment il-qagħda finanzjarja ta’ kull grupp ta’ produtturi esportaturi fil-kampjun biex din tirrifletti l-partikolaritajiet tagħhom, kif deskritt fil-premessa (237).

3.4.2.   Finanzjament preferenzjali: self

3.4.2.1.   Tipi ta’ self

(1)   Self b’terminu qasir u self b’terminu twil

(224)

Il-Kummissjoni stabbiliet li l-kumpaniji fit-tliet gruppi kollha fil-kampjun użaw diversi selfiet fuq terminu qasir u twil sabiex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom. Dan is-self intuża prinċipalment għal operazzjonijiet ta’ kuljum, ħtiġijiet ta’ kapital operatorju, għal proġetti speċjali, investimenti jew sabiex jissostitwixxu self ieħor. Kull grupp uża wkoll krediti għall-esportazzjoni għal żmien qasir u fit-tul.

(2)   Self bl-iskop speċifiku li jissostitwixxi self ieħor

(225)

Matul l-investigazzjoni, il-Kummissjoni sabet li l-gruppi kollha fil-kampjun ikkuntrattaw self bl-iskop speċifiku li jissostitwixxu self minn banek oħrajn. Il-Kummissjoni stabbiliet li b’din il-prattika xi kumpaniji setgħu jirranġaw mill-ġdid l-obbligazzjonijiet tagħhom u jiksbu l-fondi li mingħajrhom ma jkunux jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom ta’ ħlas lura, u għalhekk dan juri problemi sabiex jitħallas lura d-dejn.

(226)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ sostna li s-self rotanti mhuwiex neċessarjament sinjal ta’ problemi ta’ likwidità. Huwa saħaq li operazzjonijiet bħal dawn huma komuni fi kwalunkwe kumpanija kummerċjali, inklużi dawk fl-Unjoni. Il-GTĊ kompla jsostni li jeżistu raġunijiet differenti għal rifinanzjament bħal dan u li ma hemm xejn li jissuġġerixxi li l-kumpaniji li jagħmlu użu minn tali operazzjonijiet ma jkunux jistgħu jħallsu lura d-dejn.

(227)

Il-Kummissjoni ma qablitx mal-valutazzjoni magħmula mill-GTĊ. L-awtoritajiet Ċiniżi stess jikkunsidraw is-self rotanti bħala fattur addizzjonali ta’ riskju ta’ kreditu. Kif jingħad fil-“Linji Gwida dwar il-klassifikazzjoni ta’ self ibbażat fuq ir-riskju” tas-CBRC, is-self rotanti jenħtieġ li jiġi rrappurtat mill-inqas bħala self “konċernat” (61). Self li jaqa’ taħt din il-kategorija jfisser li minkejja li mutwatarju jista’ jħallas il-kapital u l-imgħax tas-self issa, hemm xi fatturi li jistgħu jaffettwaw b’mod negattiv il-ħlas lura tagħhom.

(228)

Faċilitajiet ta’ kreditu rotanti fil-fatt jeżistu fl-Ewropa, iżda t-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom huma differenti ħafna mis-self rotanti Ċiniż. Faċilitajiet ta’ kreditu rotanti fl-Unjoni bażikament huma linji ta’ kreditu, b’ammont massimu predeterminat li jista’ jiġi prelevat u mħallas lura f’diversi okkażjonijiet matul il-perjodu ta’ żmien speċifikat minn qabel. Barra minn hekk, dawn il-faċilitajiet ta’ kreditu jinvolvu kost addizzjonali, kemm jekk ikun marġni kuntrattwali minbarra r-rati normali tas-suq għal perjodu qasir, jew tariffa predeterminata tal-immaniġġjar.

(229)

Min-naħa l-oħra, is-self rotanti misjub fil-kumpaniji Ċiniżi fil-kampjun ma kellux kundizzjonijiet differenti minn self ieħor b’terminu qasir. Ma kinux ittimbrati bħala linji ta’ kreditu jew faċilità ta’ kreditu rotanti u ma kienx hemm tariffi jew marġini addizzjonali marbutin magħhom. Mal-ewwel daqqa t’għajn, deher bħala self normali b’terminu qasir. Madankollu, xi kultant l-għan tas-self kien jirreferi għal “ħlas lura ta’ self”. B’żieda ma’ dan, meta ġew ivverifikati l-ħlasijiet lura ta’ dan is-self waqt l-RCCs, deher ċar li l-ammont ta’ kapital fil-fatt kien qed jitħallas lura minn self ġdid riċevut mill-istess bank għall-istess ammont fi żmien ġimgħa qabel jew ġimgħa wara d-data tal-maturità tas-self inizjali. Il-Kummissjoni mbagħad estendiet l-analiżi tagħha għas-self l-ieħor fit-tabelli ta’ self u sabet li fil-biċċa l-kbira każijiet oħra bl-istess karatteristiċi eżatt. Għal dawn ir-raġunijiet kollha, il-Kummissjoni żammet il-pożizzjoni tagħha dwar is-self rotanti.

3.4.2.2.   Speċifiċità

(230)

Kif intwera fil-premessi (161) sa (168), diversi dokumenti legali, li huma mmirati speċifikament lejn kumpaniji fis-settur, jidderieġu lill-istituzzjonijiet finanzjarji sabiex jipprovdu self b’rati preferenzjali lill-industrija tal-ACF. Dawn id-dokumenti juru li l-istituzzjonijiet finanzjarji jipprovdu biss finanzjament preferenzjali lil għadd limitat ta’ industriji/kumpaniji, li jikkonformaw mal-politiki rilevanti tal-GTĊ. Il-Kummissjoni qieset li r-referenza għall-industrija tal-ACF hija ċara biżżejjed peress li din l-industrija hija identifikata jew bl-isem tagħha jew b’referenza għall-prodott li timmanifattura jew il-grupp tal-industrija li tappartjeni għalih.

(231)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ ma qabilx mas-sejba ta’ speċifiċità min-naħa tal-Kummissjoni fis-sens tal-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament bażiku. Il-GTĊ tenna l-pretensjonijiet tiegħu li l-qafas legali li taħtu l-istituzzjonijiet finanzjarji kienu inkarigati jew mogħtija direzzjonijiet biex jipprovdu s-self lill-industriji inċentivati kien biss ta’ natura mhux vinkolanti u li l-industrija tal-ACF ma kinitx inċentivata.

(232)

L-ewwel nett, in-natura vinkolanti tal-qafas legali diġà hija kkonfermata fil-premessi (182) u (183). It-tieni, il-fatt li l-industrija tal-ACR kienet inċentivata diġà ġie diskuss fid-dettall u kkonfermat fit-Taqsima 3.1.

(233)

Il-Kummissjoni għalhekk saħqet fuq il-konklużjoni tagħha li s-sussidji fil-forma ta’ self preferenzjali ma kinux ġeneralment disponibbli għall-industriji kollha iżda li dawn kienu speċifiċi fis-sens tal-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament bażiku.

3.4.2.3.   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(234)

Il-Kummissjoni kkalkolat l-ammont tas-sussidju kumpensabbli abbażi tal-benefiċċju mogħti lir-riċevituri matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Skont l-Artikolu 6(b) tar-Regolament bażiku, il-benefiċċju mogħti lir-riċevituri huwa d-differenza bejn l-ammont ta’ mgħax li l-kumpanija ħallset fuq is-self preferenzjali u l-ammont li l-kumpanija kienet tħallas għal self kummerċjali komparabbli, li l-kumpanija setgħet tikseb fis-suq.

(235)

Kif spjegat fit-Taqsimiet 3.4.1 u 3.4.2 hawn fuq, is-self ipprovdut mill-istituzzjonijiet finanzjarji Ċiniżi jirrifletti intervent sostanzjali tal-gvern u ma jirriflettix rati li normalment jinstabu f’suq li jiffunzjona.

(236)

Il-gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun kienu differenti f’termini tas-sitwazzjoni finanzjarja ġenerali tagħhom. Kull wieħed minnhom ibbenefika minn tipi differenti ta’ self matul il-perjodu ta’ investigazzjoni b’varjazzjonijiet fir-rigward tal-maturità, il-kollateral, il-garanziji u kundizzjonijiet oħrajn. Għal dawk iż-żewġ raġunijiet, kull kumpanija kellha rata tal-imgħax medja bbażata fuq is-sett ta’ self tagħha stess li rċeviet.

(237)

Il-Kummissjoni vvalutat individwalment is-sitwazzjoni finanzjarja ta’ kull grupp ta’ produtturi esportaturi fil-kampjun sabiex tirrifletti dawn il-partikolaritajiet. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni segwiet il-metodoloġija tal-kalkolu għall-finanzjament preferenzjali permezz ta’ self stabbilit fl-investigazzjoni antisussidji dwar prodotti ċatti b’laminazzjoni termali tal-azzar li joriġinaw mir-RPĊ, kif ukoll fl-investigazzjonijiet antisussidji fuq tajers li joriġinaw mir-RPĊ u ċerti materjali tal-fibra tal-ħġieġ minsuġa u/jew meħjuta li joriġinaw mir-RPĊ (62), kif spjegat fil-premessi hawn taħt. B’riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni kkalkolat il-benefiċċju mill-finanzjament preferenzjali permezz ta’ prattiki ta’ self għal kull grupp ta’ produtturi esportaturi fil-kampjun fuq bażi individwali, u allokat tali benefiċċju għall-prodott ikkonċernat.

(238)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-grupp Daching sostna li l-Kummissjoni ma forniet l-ebda analiżi dwar jekk xi metodoloġija ta’ kalkolu li intużat f’dawn l-investigazzjonijiet antisussidji fir-rigward tat-tyres li joriġinaw mir-RPĊ u ċerti prodotti minsuġin u/jew meħjutin tal-fibra tal-ħġieġ li joriġinaw mir-RPĊ (63) kellhiex tkun legali u fattwalment xierqa li tiġi applikata fl-investigazzjoni preżenti. Ukoll, ma kien hemm l-ebda indikazzjoni li l-metodu ta’ kalkolu kien l-istess.

(239)

L-analiżi tal-finanzjament preferenzjali, kif previst fil-premessi minn (224) sa (236) kienet komparattiva mal-analiżi li saret f’każijiet preċedenti (64) msemmija fil-premessa (237). Il-metodu ta’ kalkolu kien isegwi l-istess prinċipji, filwaqt li l-benefiċċju mill-finanzjament preferenzjali permezz ta’ prattiki ta’ self għal kull grupp ta’ produtturi esportaturi fil-kampjun kien fuq bażi individwali, kif spjegat fil-Premessa (237) u ddivulgat lil dawn il-produtturi. Għaldaqstant din il-pretensjoni tal-parti ma ntlaqgħetx.

(a)   Nanshan Group

(240)

Il-Kummissjoni nnotat li Donghai Foil, il-produttur esportatur fil-Grupp Nanshan, ma kienx irċieva klassifikazzjoni tal-kreditu għall-perjodu kkunsidrat. Kumpaniji oħrajn fi ħdan il-Grupp Nanshan ingħataw klassifikazzjonijiet tal-kreditu li jvarjaw bejn AA+ u AAA – mill-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu Ċiniżi. Fid-dawl tad-distorsjonijiet ġenerali tal-klassifikazzjonijiet tal-kreditu Ċiniżi msemmija fit-Taqsima 3.4.1.8, il-Kummissjoni kkonkludiet li dawn il-klassifikazzjonijiet ma kinux affidabbli.

(241)

Kif imsemmi fil-premessi (176) sa (178) hawn fuq, l-istituzzjonijiet finanzjarji ta’ self Ċiniżi ma pprovdew l-ebda valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja f’din l-investigazzjoni. Għalhekk, sabiex jiġi stabbilit il-benefiċċju, il-Kummissjoni kellha tivvaluta jekk ir-rati tal-imgħax għas-self mogħti lill-Grupp Nanshan kinux b’rati tas-suq.

(242)

Donghai Foil ippreżentat lilha nnifisha f’sitwazzjoni finanzjarja ġeneralment profittabbli b’marġnijiet ta’ profitt li jvarjaw bejn 0,5 % u 7,2 % skont il-kontijiet finanzjarji tagħha stess, għalkemm il-marġnijiet tal-profitt kienu naqsu f’dawn l-aħħar snin u mill-2018 baqgħu taħt il-1 %. Din il-kumpanija użat biss dejn b’terminu qasir sabiex tiffinanzja l-operazzjonijiet tagħha. Il-Kummissjoni vvalutat is-sitwazzjoni ta’ likwidità b’terminu qasir tal-kumpanija.

(243)

Fir-rigward tal-likwidità b’terminu qasir, il-Kummissjoni użat proporzjonijiet tal-likwidità bħall-proporzjon kurrenti, il-proporzjon malajr, il-proporzjon tal-flus kontanti u l-proporzjon tal-fluss tal-flus. Dawn il-proporzjonijiet ikejlu l-kapaċità tal-kumpanija li tħallas obbligi b’terminu qasir, inkluż dejn b’terminu qasir. Il-kumpanija ppreżentat proporzjon kurrenti medju ta’ 1,6 matul il-PI. Għalkemm il-proporzjon kurrenti huwa ogħla minn 1, l-assi attwali tal-kumpanija huma biżżejjed sabiex iħallsu l-obbligi fuq perjodu qasir bl-eżatt, li ma huwiex biżżejjed sabiex jiġġustifika klassifikazzjoni tal-kreditu għolja, li għaliha kumpanija jenħtieġ li tippreżenta proporzjon ta’ mill-anqas 2. Il-proporzjon malajr tal-kumpanija kien ta’ 1,3 fl-2019 u 1,2 fl-2020, filwaqt li proporzjon malajr ta’ mill-anqas 1 jitqies bħala referenza. Fil-fatt, kumpanija li għandha proporzjon malajr taħt 1 jista’ jkun li ma tkunx tista’ tħallas l-obbligazzjonijiet kurrenti tagħha fuq perjodu qasir. Il-proporzjon ta’ flus kontanti tal-kumpanija bħala medja kien ta’ 0,01 fil-PI; għalhekk, il-kumpanija ma kellhiex biżżejjed flus kontanti disponibbli sabiex tħallas id-dejn tagħha b’terminu qasir. Il-kumpanija wriet ukoll fluss ta’ flus negattiv minn attivitajiet operattivi (“is-CFO”) fl-2016, fl-2017 u fl-2019. Il-proporzjon tas-CFO kien baxx ħafna, - 0,02 fl-2019 u - 0,04 fl-2020. Proporzjon tas-CFO aktar baxx minn 1 ifisser li l-kumpanija ma tiġġenerax biżżejjed flus kontanti sabiex tkopri l-obbligazzjonijiet kurrenti tagħha.

(244)

Wara li qieset l-indikaturi tal-likwidità deskritti fil-premessa (243), il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kumpanija inkwistjoni ppreżentat problemi ta’ likwidità b’terminu qasir li jirriżultaw fi profil ta’ debitur b’riskju għoli.

(245)

Il-Kummissjoni bbażat il-valutazzjoni tar-riskju tas-solvenza fuq terminu twil fuq diversi proporzjonijiet ta’ solvenza bħall-proporzjonijiet tad-dejn u l-proporzjonijiet ta’ kopertura. Il-proporzjonijiet ta’ solvenza jkejlu l-kapaċità tal-kumpanija li tissodisfa l-obbligi tad-dejn b’terminu twil tagħha. Dawn jintużaw minn selliefa u investituri tal-bonds meta tiġi vvalutata l-affidabbiltà kreditizja tal-kumpanija.

(246)

Il-proporzjonijiet tad-dejn ikejlu l-ammont tal-obbligazzjonijiet, b’mod partikolari d-dejn b’terminu twil. Il-kumpanija kellha proporzjon ta’ dejn-assi għoli ta’ 0,54, li jfisser li 54 % tal-assi tal-kumpanija huma ffinanzjati minn dejn b’terminu qasir. Barra minn hekk, dan il-proporzjon kien qiegħed jiżdied drastikament matul is-snin. Il-proporzjon ta’ dejn-ekwità żdied ukoll kontinwament minn 0,3 fl-2016 għal 1,2 fl-2020, li jindika l-fatt li l-kumpanija qiegħda tiffinanzja dejjem aktar l-attività tagħha prinċipalment permezz tad-dejn. Aktar ma jkunu għoljin il-proporzjonijiet ta’ dejn-assi u dejn-ekwità, aktar ikun għoli r-riskju finanzjarju tal-kumpanija, li jfisser li l-kumpanija tista’ ssib aktar diffikultà sabiex tħallas id-djun eżistenti tagħha.

(247)

Il-proporzjonijiet ta’ kopertura jkejlu l-kapaċità tal-kumpanija li sservi d-dejn tagħha u tissodisfa l-obbligi finanzjarji tagħha. Peress li l-kumpanija kellha fluss ta’ flus negattiv mill-operazzjonijiet fil-biċċa l-kbira tas-snin, il-proporzjon medju ta’ CFO-dejn tal-kumpanija fil-PI kien negattiv ukoll. Dan ifisser li l-kumpanija ma tkunx tista’ tħallas lura d-dejn totali tagħha bil-fluss tal-flus operattiv li tiġġenera. Id-data mill-2020 turi sitwazzjoni kemxejn aħjar. Madankollu, il-kumpanija xorta waħda għandha bżonn 25 sena sabiex tħallas lura d-dejn tagħha, u b’hekk dan jindika problemi serji tal-kumpanija sabiex tiġġenera biżżejjed flus kontanti sabiex tħallas lura d-dejn.

(248)

Għalhekk, meta jitqiesu l-kwistjonijiet ta’ likwidità u ta’ solvenza deskritti fil-premessi (242) sa (247), il-Kummissjoni qieset li l-kumpanija ppreżentat sitwazzjoni finanzjarja fraġli u profil ta’ riskju għoli għal mutwanti u investituri potenzjali. Fid-dawl tas-sitwazzjoni prekarja tal-flus kontanti tal-produttur esportatur, ma huwiex għalhekk sorprendenti li wieħed jara li ma kellu l-ebda finanzjament estern, iżda kien iffinanzjat esklussivament permezz ta’ self bejn il-kumpaniji.

(249)

Il-Kummissjoni għalhekk ħarset ukoll lejn is-sitwazzjoni finanzjarja taż-żewġ kumpaniji omm tal-grupp, Nanshan Group u Shandong Nanshan. Għalkemm is-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom kienet tidher aħjar mal-ewwel daqqa t’għajn, b’ċifri ta’ profittabbiltà ogħla (madwar 8 sa 10 %) u proporzjonijiet tad-dejn aktar baxxi (bi proporzjon ta’ dejn-assi ta’ madwar 25 % għat-tnejn li huma), ġew osservati kwistjonijiet simili ta’ likwidità. Fil-fatt, il-proporzjonijiet tal-flus kontanti tal-kumpaniji omm baqgħu b’mod konsistenti taħt 1, u bħala medja kienu 0,6 fil-PI. Għalhekk, ma kellhomx biżżejjed flus disponibbli sabiex iħallsu d-dejn tagħhom b’terminu qasir. Il-kumpaniji wrew ukoll proporzjon konsistentement baxx tas-CFO-dejn, li jammonta għal 0,4 fil-PI, li jfisser li ma ġġenerawx biżżejjed flus kontanti sabiex ikopru l-obbligazzjonijiet kurrenti tagħhom.

(250)

Barra minn hekk, xi kumpaniji fil-grupp kienu kkuntrattaw self u bonds sabiex iħallsu lura self preċedenti jew self minn banek oħrajn. Dan it-tip ta’ self huwa kkunsidrat bħala indikazzjoni li l-kumpanija tinsab f’sitwazzjoni finanzjarja agħar minn dik li jissuġġerixxu d-dikjarazzjonijiet finanzjarji mal-ewwel daqqa t’għajn, u li hemm riskju addizzjonali relatat mal-finanzjament tagħhom fuq terminu qasir u twil. Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni sabet li Shandong Nanshan kienet għaddiet minn eżerċizzju ta’ ristrutturar tad-dejn fil-passat, u kienet ibbenefikat minn tranżazzjoni ta’ tpartit ta’ dejn ma’ ekwità, kif spjegat aktar ’l isfel fit-Taqsima (358).

(251)

Filwaqt li qieset il-problemi serji ta’ likwidità u solvenza li l-analiżi finanzjarja tal-kumpaniji f’Nanshan Group, kif deskritt fil-premessi (242) sa (247) indikat, il-Kummissjoni qieset li s-sitwazzjoni finanzjarja ġenerali ta’ Nanshan Group tikkorrispondi għal klassifikazzjoni BB, li hija l-ogħla klassifikazzjoni li ma għadhiex tikkwalifika bħala “grad ta’ investiment”. “Grad ta’ investiment” tfisser li l-bonds maħruġa mill-kumpanija jiġu ġġudikati mill-aġenziji tal-klassifikazzjoni bħala li x’aktarx jissodisfaw l-obbligi tal-ħlas u li l-banek jitħallew jinvestu fihom.

(252)

Abbażi ta’ data disponibbli pubblikament dwar Bloomberg, il-Kummissjoni użat bħala parametru referenzjarju l-primjum mistenni fuq bonds maħruġa minn ditti bi klassifikazzjoni BB, li ġie applikat għar-Rata Normattiva tal-Imgħax tas-Self tal-PBOC, jew wara l-20 ta’ Awwissu 2019 lill-Prim Rata tas-Self kif imħabbar mill-NIFC (65) sabiex tiġi ddeterminata r-rata tas-suq.

(253)

Dik il-valwazzjoni pożittiva ġiet stabbilita permezz tal-kalkolu tal-firxa relattiva bejn l-indiċijiet ta’ bonds korporattivi tal-Istati Uniti kklassifikati bħala AA u l-bonds korporattivi tal-Istati Uniti kklassifikati bħala BB abbażi tad-data ta’ Bloomberg għas-segmenti industrijali. Il-firxa relattiva kkalkolata b’dan il-mod imbagħad ġiet miżjuda mar-Rata Normattiva tal-Imgħax tas-Self ippubblikata mill-PBOC jew, wara l-20 ta’ Awwissu 2019, mal-Prim Rata tas-Self ippubblikata min-NIFC, fid-data meta ngħata s-self (66) u għall-istess tul ta’ żmien tas-self inkwistjoni. Dan sar individwalment għal kull self ipprovdut lill-grupp ta’ kumpaniji

(254)

Fir-rigward ta’ self denominat f’muniti barranin, tapplika l-istess sitwazzjoni fir-rigward tad-distorsjonijiet tas-suq u n-nuqqas ta’ klassifikazzjonijiet tal-kreditu validi, minħabba li dan is-self jingħata mill-istess istituzzjonijiet finanzjarji Ċiniżi. Għalhekk, kif instab qabel, il-bonds korporattivi kklassifikati BB f’denominazzjonijiet rilevanti maħruġa matul il-perjodu tal-investigazzjoni ntużaw sabiex jiġi stabbilit parametru referenzjarju xieraq.

(255)

Il-benefiċċju ġie stabbilit billi ġie applikat il-valur referenzjarju deskritt fil-premessa (252) sa (253) għall-perjodu ta’ finanzjament tas-self matul il-perjodu ta’ investigazzjoni.

(256)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ kkunsidra li l-Kummissjoni kienet injorat b’mod żbaljat il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu tal-produtturi esportaturi li kkooperaw u ma qabilx mal-metodoloġija użata mill-Kummissjoni biex tistabbilixxi valur riferenzjarju, li jenħtieġ li jkun ibbażat fuq sejba ta’ valur riferenzjarju komparabbli fis-suq nazzjonali minflok ma jiġu applikati “klassifikazzjonijiet tal-kreditu ta’ barra l-pajjiż”. Il-Kummissjoni minflok, kellha tuża self komparabbli mhux affettwat mid-distorsjonijiet tas-suq fil-pajjiż ikkonċernat. Il-GTĊ kkunsidra wkoll li l-Kummissjoni waslet għal konklużjoni arbitrarja meta stqarret li jenħtieġ li l-biċċa l-kbira tal-esportaturi Ċiniżi fil-kampjun tikkorrispondi għal klassifikazzjoni BB.

(257)

Il-GTĊ barra minn hekk oġġezzjona għall-użu tal-firxa relattiva bejn bonds ikklassifikati AA u dawk BB bħala suppliment u ż-żieda tagħhom mar-rati tal-PBOC. Skont il-GTĊ, il-metodu tal-firxa relattiva huwa żbaljat billi l-livell tal-aġġustament ’il fuq qabel kollox jiddependi mill-livell tar-rati ta’ mgħax kurrenti, u billi r-rati ta’ referenza tal-PBOC fir-RPĊ matul is-snin rilevanti kienu ħafna ogħla mir-rata ta’ referenza fl-Istati Uniti. Barra minn hekk, l-użu ta’ firxa relattiva jinvolvi li s-suppliment isir ċifra varjabbli.

(258)

Bħala tweġiba għal dawn il-pretensjonijiet, il-Kummissjoni nnutat dan li ġej:

(259)

L-ewwel, fir-rigward ta’ valur referenzjarju barra l-pajjiż, kif spjegat hawn fuq, il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu nazzjonali mogħtija lil kumpaniji Ċiniżi tqiesu bħala distorti minħabba l-objettivi ta’ politika tal-GTĊ biex jinkoraġġixxi l-industriji prinċipali strateġiċi u għalhekk mhux affidabbli. B’konsegwenza ta’ dan, il-Kummissjoni kellha tfittex valur referenzjarju msejjes fuq klassifikazzjonijiet tal-kreditu mhux distorti, li jistgħu biss jinstabu barra l-pajjiż.

(260)

It-tieni, dwar il-klassifikazzjoni ta’ BB applikata lil kumpaniji, il-Kummissjoni tfakkar li ma ħaditx deċiżjoni arbitrarja, iżda li kienet għamlet analiżi finanzjarja individwali tal-kumpaniji kollha kkonċernati, li kienet tindika qagħda finanzjarja li tikkorrispondi għal klassifikazzjoni BB.

(261)

It-tielet, l-użu ta’ firxa relattiva kienet diġà spjegata f’investigazzjonijiet preċedenti (67). Tabilħaqq, il-firxa relattiva għalhekk taqbad bidliet fil-kundizzjonijiet tas-suq sottostanti tal-pajjiżi, li ma jiġux espressi meta tiġi segwita l-loġika ta’ firxa assoluta. Bħalma hu fil-każ preżenti, ir-riskju speċifiku għall-pajjiż u għall-munita ta’ spiss ivarja maż-żmien, u l-varjazzjonijiet huma differenti minn pajjiżi għall-ieħor. B’riżultat ta’ dan, ir-rati mingħajr riskji jvarjaw b’mod sinifikanti matul iż-żmien, u ġieli jkunu inqas fl-Istati Uniti u ġieli fiċ-Ċina. Dawn id-differenzi huma relatati ma’ fatturi bħat-tkabbir osservat u mistenni tal-PDG, is-sentiment ekonomiku u l-livelli tal-inflazzjoni. Minħabba li r-rata mingħajr riskju tvarja maż-żmien, l-istess firxa nominali assoluta tista’ tfisser valutazzjoni differenti ħafna tar-riskju. Pereżempju, fejn il-bank jistma li r-riskju ta’ inadempjenza speċifiku għall-kumpanija huwa 10 % ogħla mir-rata mingħajr riskju (stima relattiva), il-firxa assoluta li tirriżulta tista’ tkun bejn 0,1 % (b’rata mingħajr riskju ta’ 1 %) u 1 % (b’rata mingħajr riskju ta’ 10 %). Minn perspettiva ta’ investitur, il-firxa relattiva għalhekk hija miżura aħjar peress li tirrifletti d-daqs tal-firxa tar-rendiment u l-mod kif inhi affettwata mil-livell bażi tar-rata tal-imgħax. (332) It-tielet, il-firxa relattiva hija wkoll newtrali f’termini ta’ pajjiżi. Pereżempju, fejn ir-rata mingħajr riskju fl-Istati Uniti tkun iktar baxxa mir-rata mingħajr riskju fiċ-Ċina, il-metodu jwassal għal marġini kummerċjali assoluti ogħla. Min-naħa l-oħra, fejn ir-rata mingħajr riskju fiċ-Ċina tkun iktar baxxa minn tal-Istati Uniti, il-metodu jwassal għal supplimenti assoluti iktar baxxi.

(262)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-grupp Nashan ukoll ikkontesta l-klassifikazzjoni BB stabbilita mill-Kummissjoni għall-kumpaniji fil-grupp, waqt li argumenta li l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu messhom ġew ikkunsidrati separatament għal kull kumpanija, li l-analiżi kienet b’mod żbaljat limitata għall-PI, u li ma kienx hemm evidenza li Nanshan effettivament kien inadempjenti fl-obbligi finanzjarji tiegħu.

(263)

Barra minn hekk, l-analiżi ta’ benefiċċju tal-Kummissjoni kienet difettuża wkoll billi l-valur referenzjarju użat mill-Kummissjoni: (A) jonqos milli jirifletti l-kundizzjonijiet tas-suq li jipprevalu fiċ-Ċina, (B) jikkontradixxi l-konstatazzjonijiet tal-Kummissjoni li s-swieq finanzjarji fiċ-Ċina huma distorti (billi l-punt tat-tluq huwa r-rata normattiva tal-imgħax tal-PBOC), u (C) huwa bbażat fuq żewġ għodod ta’ finanzjament separati (self u bonds), valur referenzjarju ibridu mhux realistiku li ma jirriflettix il-prattiki normali tas-suq.

(264)

Nashan Group ipprovda wkoll lista ta’ bonds il-maġġoranza tagħhom RMB, mingħand Bloomberg, maħruġa fis-suq ta’ Hong Kong għall-investituri barranin, u sostna li valur referenzjarju bbażat Hong Kong (ibbażat purament fuq rati ta’ rendiment ta’ bonds) aktar kien jirrifletti mill-qrib il-kundizzjonijiet tas-suq fiċ-Ċina minn mudell ipotetiku mibni minn self/bonds Amerikani jew Ċiniżi.

(265)

Dwar il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu ta’ Nashan Group, il-Kummissjoni nnutat li għamlet valutazzjoni individwali tal-kumpaniji ewlenin fl-ambitu tal-investigazzjoni ie il-produttur esportatur, u dawk bl-akbar proporzjon ta’ finanzjament fil-grupp ie il-kumpanija omm intermedjarja u l-kumpanija omm apikali, kif enfasizzat fil-premessi (242) u (249) sa (250) hawn fuq. Kuntrarju għall-asserzjonijiet tal-kumpanija, il-Kummissjoni ma qisitx l-evolużżjoni tal-indikaturi finanzjarji tul il-perjodu kollu mequs (jiġifieri mill-2017 sal-PI). Il-Kummissjoni ma sabet l-ebda differenza sinifikattivi bejn il-qagħda finanzjarja ta’ dawn il-kumpaniji. Lanqas ma sabet differenzi sinifikattivi fir-rati tal-interessi. Il-fatt li Nashan ma kienx inadempjenti fl-obbligi tiegħu ma jikkontradixxix fih innifsu l-konklużjonijiet fuq il-qagħda finanzjarja ġenerali ta’ Nashan Group. Għalhekk il-Kummissjoni żammet mal-konklużjoni tagħha fir-rigward tal-klassifikazzjonijiet tal-kreditu.

(266)

Dwar il-valur referenzjarju użat għall-kalkolu tal-benefiċċju, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-użu ta’ rata tal-valur referenzjarju tal-PBOC bħala punt ta’ tluq għall-istabbiliment tal-valur referenzjarju huwa preċiż bħall-mod li bih il-valur referenzjarju huwa aġġustat għall-kundizzjonijiet tas-suq prevalenti fiċ-Ċina, billi dan jirrappreżenta r-rata ħielsa minn kull riskju fiċ-Ċina, li huwa speċifiku għall-pajjiż, kif diġà ssemma fil-premessa (261). Għalhekk ma hemm l-ebda kontradizzjoni bħala tali. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma tara l-ebda kwistjoni fir-rigward tal-kombinazzjoni tar-rata mingħajr mir-riskju fuq is-self, u l-użu ta’ firxa relattiva fuq il-bonds. Tabilħaqq, il-Kummissjoni ma żżidx sempliċement ir-rata ta’ self tal-PBOC mar-rata ta’ rendiment tal-bond USD BB. Minflok, hija tikkalkola firxa bejn bonds ikklassifikati AA u BB, li tikkorrispondi għal fattur ta’ riskju li għandu jiġi applikat għar-rata mingħajr riskju.

(267)

Flimkien ma’ dan, is-self u l-bonds korporattivi huma fil-prinċipju strumenti ta’ dejn finanzjarji simili. Talbilħaqq, bond korporattiv huwa tip ta’ self użat minn entitajiet kbar biex jiżdied il-kapital. Kemm is-self kif ukoll il-bonds korporattivi huma kkuntrattati/maħruġa għal perjodu ta’ żmein u għandhom rata ta’ imgħax/rata fissa tal-kupun. Il-fatt li l-finanzjament permezz ta’ self jiġi pprovdut minn istituzzjoni finanzjarja u li l-finanzjament permezz ta’ bond korporattiv huwa provdut mill-investituri, li f’ħafna każijiet ikunu wkoll istituzzjonijiet finanzjarji, huwa irrelevanti għad-determinazzjoni tal-karatteristiċi tal-qalba taż-żewġ strumenti. Tabilħaqq, iż-żewġ strumenti jservu biex jiffinanzjaw l-operazzjonijiet tan-negozju, għandhom l-istess tip ta’ remunerazzjoni u għandhom termini u kondizzjonijiet ta’ ħlas lura li huwa simili. Wieħed għalhekk jista” raġonevolment jassumi li l-fattur tar-riskju bejn kumpaniji kklassifikati AA u BB jibqa l-istess, kemm jekk għall-ħruġ ta’ self, kif ukoll għall-ħruġ ta’ bonds. Din l-affermazzjoni ġiet miċħuda.

(268)

Il-Kummissjoni eżaminat ukoll il-valur referenzjarju alternattiv propost minn Nashan Group. Madankollu il-bonds f’ RMB maħruġa f’ Hong Kong li ġew ippreżentati kienu jikkonċernaw kwazi esklużivament bonds maħruġa mill-gvern taċ-Ċina jew strumenti finanzjarji, u għalhekk mhumiex komparabblil mal-bonds korporattivi. Il-biċċa l-kbira tal-bonds maħruġa ma pprovdew l-ebda indikazzjoni ta’ klassifikazzjonijiet tal-kreditu. Il-Kummissjoni għalhekk sabet li dan ma setax jintuża bħala alternattiva raġonevoli għall-valur referenzjarju attwalment użat.

(269)

Fl-aħħar, Nashan Group stqarr li l-Kummissjoni kienet għamlet xi żbalji fil-kalkolu fir-rigward ta’ diversi kumpaniji fil-grupp minħabba cell formatting, duplikazzjoni ta’ self, ammonti inizjali skorretti ta’ self fit-tabelli ppreżentati jew żbalji misjuba fil-formoli. Il-Kummissjoni tabilħaqq innotat li kienet għamlet xi żbalji klerikali u għalhekk il-kalkolu tal-benefiċċju mis-self ġie għalhekk adattat skont dan.

(b)   Wanshun Group

(270)

Il-Kummissjoni nnotat li Wanshun Group ingħata klassifikazzjoni AA+ minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu Ċiniża fl-2018.

(271)

Kif imsemmi fil-premessi (176) sa (178) hawn fuq, l-istituzzjonijiet finanzjarji Ċiniżi li sellfu ma pprovdew l-ebda valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja. Għalhekk, sabiex jiġi stabbilit il-benefiċċju, il-Kummissjoni kellha tivvaluta jekk ir-rati tal-imgħax għas-self mogħti lill-Wanshun Group kinux fil-livell tas-suq.

(272)

Il-produttur esportatur tal-Wanshun Group ippreżenta lilu nnifsu f’sitwazzjoni finanzjarja ġeneralment profittabbli skont il-kontijiet finanzjarji tiegħu stess.

(273)

Il-produttur esportatur uża dejn b’terminu qasir u b’terminu twil sabiex jiffinanzja l-operazzjonijiet tiegħu. Il-Kummissjoni vvalutat il-likwidità fuq terminu qasir u s-sitwazzjoni ta’ solvenza fit-tul tal-kumpanija.

(274)

Fir-rigward tal-likwidità fuq perjodu qasir, il-Kummissjoni użat proporzjonijiet ta’ likwidità bħal (a) proporzjon kurrenti, (b) proporzjon ta’ flus kontanti, (c) proporzjon malajr, u (d) proporzjon ta’ flus kontanti minn operazzjonijiet. Dawn il-proporzjonijiet ikejlu l-kapaċità tal-kumpanija li tħallas obbligi b’terminu qasir, inkluż dejn b’terminu qasir.

(275)

Il-proporzjon kurrenti tal-kumpanija kien ta’ 1,04 fl-2018, naqas għal 0,96 fl-2019 u mbagħad reġa’ żdied għal 0,98 fl-2020. Minkejja l-klassifikazzjoni AA+ attribwita lill-kumpanija fl-2019, l-assi kurrenti tal-kumpanija għalhekk ma kinux biżżejjed sabiex jitħallsu l-obbligi b’terminu qasir. Dan ma jiġġustifikax klassifikazzjoni ta’ kreditu għolja, li għaliha kumpanija jenħtieġ li tippreżenta proporzjon ta’ mill-anqas 2.

(276)

Il-proporzjon ta’ flus kontanti tal-kumpanija kien bħala medja ta’ 0,1 fl-2016 sal-2019 u 0,2 sa tmiem il-PI; għalhekk, il-kumpanija ma kellhiex biżżejjed flus kontanti disponibbli sabiex tħallas id-dejn tagħha b’terminu qasir.

(277)

Il-proporzjon malajr tal-kumpanija kien ta’ 0,11 fl-2018 u 0,14 fl-2019 u l-2020, filwaqt li proporzjon malajr ta’ mill-anqas 1 jitqies bħala referenza. Fil-fatt, kumpanija li għandha proporzjon malajr taħt 1 jista’ jkun li ma tkunx tista’ tħallas l-obbligazzjonijiet kurrenti tagħha fuq perjodu qasir.

(278)

Il-kumpanija wriet fluss ta’ flus pożittiv minn attivitajiet operattivi mill-2017, wara li rduppjat fl-2018, naqset b’90 % sal-2020. Il-proporzjon ta’ flus kontanti operattivi kien ta’ 0,25 fl-2018, 0,04 fl-2019 u 0,02 sal-2020. Proporzjon tal-flus kontanti operatorji anqas minn 1 ifisser li l-kumpanija ma ġġeneratx biżżejjed flus sabiex tkopri l-obbligazzjonijiet kurrenti tagħha.

(279)

Wara li qieset l-indikaturi tal-likwidità fuq terminu qasir deskritti fil-premessa (297), il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kumpanija inkwistjoni ppreżentat problemi ta’ likwidità fuq terminu qasir li jirriżultaw fi profil ta’ debitur b’riskju għoli.

(280)

Il-Kummissjoni bbażat il-valutazzjoni tar-riskju tas-solvenza fuq terminu twil fuq diversi razzjonijiet ta’ solvenza bħal (a) proporzjonijiet tad-dejn u (b) proporzjonijiet ta’ kopertura. Dawn il-proporzjonijiet ikejlu l-kapaċità tal-kumpanija li tissodisfa l-obbligi tad-dejn fuq terminu twil tagħha. Dawn jintużaw minn selliefa u investituri tal-bonds meta tiġi vvalutata l-affidabbiltà kreditizja tal-kumpanija.

(281)

Il-proporzjonijiet tad-dejn ikejlu l-ammont tal-obbligazzjonijiet, b’mod partikolari d-dejn b’terminu twil. Il-kumpanija kellha proporzjon għoli ta’ dejn-assi ta’ 0,5, li jfisser li 50 % tal-assi tal-kumpanija huma ffinanzjati mid-dejn. Il-proporzjon ta’ dejn-ekwità kien ta’ 0,5 fil-PI, li jindika l-fatt li l-kumpanija qiegħda tiffinanzja l-attività tagħha permezz tad-dejn. Aktar ma jkunu għoljin il-proporzjonijiet ta’ dejn-assi u ta’ dejn-ekwità, aktar ikun għoli r-riskju finanzjarju tal-kumpanija, li jfisser li l-kumpanija tista’ ssib aktar diffikultà sabiex tħallas id-djun eżistenti tagħha.

(282)

Il-proporzjonijiet ta’ kopertura jkejlu l-kapaċità tal-kumpanija li sservi d-dejn tagħha u tissodisfa l-obbligi finanzjarji tagħha. Il-Kummissjoni bbażat il-valutazzjoni tagħha fuq il-proporzjon tal-kopertura tal-imgħax u l-proporzjon tal-flus kontanti mill-operazzjonijiet għad-dejn, li juri l-abbiltà tal-kumpanija li tħallas lura d-dejn tagħha bi flus kontanti ġġenerati minn attivitajiet operattivi. Il-proporzjon medju ta’ CFO-dejn tal-esportatur fil-PI kien ta’ 0,03. Dan ifisser li l-kumpanija tkun teħtieġ 33 sena sabiex tħallas lura d-dejn totali tagħha bil-fluss tal-flus operattiv li tiġġenera fil-PI. Għalhekk, hemm indikazzjonijiet ta’ problemi serji tal-kumpanija sabiex tiġġenera biżżejjed flus kontanti sabiex tħallas lura d-dejn.

(283)

Għalhekk, meta jitqiesu l-proporzjonijiet ta’ solvenza fuq terminu twil deskritti fil-premessa (303), il-Kummissjoni qieset li l-kumpanija ma kinitx f’sitwazzjoni finanzjarja solida u kellha profil riskjuż għal mutwanti u investituri potenzjali.

(284)

Barra minn hekk, il-kumpanija kkuntrattat self bil-għan li tħallas lura self minn banek oħrajn. Dan it-tip ta’ self jitqies bħala indikazzjoni li l-kumpanija tinsab f’sitwazzjoni finanzjarja agħar minn dik li jissuġġerixxu r-rapporti finanzjarji mal-ewwel daqqa t’għajn, u li hemm riskju addizzjonali relatat mal-finanzjament tagħha fuq terminu qasir u twil.

(285)

B’segwitu għal dan ta’ hawn fuq u fid-dawl tad-distorsjonijiet ġenerali tal-klassifikazzjonijiet tal-kreditu Ċiniżi, imsemmija fit-Taqsima 3.5.2, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-klassifikazzjoni tal-kreditu AA+ mogħtija lil Wanshun Group ma hijiex affidabbli.

(286)

Il-Kummissjoni kkunsidrat li s-sitwazzjoni finanzjarja globali tal-grupp tikkorrispondi għal klassifikazzjoni BB, li hija l-ogħla klassifikazzjoni li ma tikkwalifikax bħala “grad ta’ investiment”.

(287)

Il-benefiċċju ġie stabbilit billi ġiet applikata l-metodoloġija deskritta fil-premessi (252) sa (255) għall-perjodu ta’ finanzjament tas-self matul il-perjodu ta’ investigazzjoni.

(288)

Wara d-divulgazzjoni finali, Wanshun Group talab lill-Kummissjoni tikkjarifika l-bażi fattwali għall-allegazzjoni li l-kumpanija tal-grupp “ikkuntrattat self bl-għan li tħallas lura s-self minn banek oħra”. Il-parti wkoll stqarret li:

(a)

il-Kummissjoni qagħdet fuq għadd ta’ proporzjonijiet li kienu fid-dehra bbażati fuq dikjarazzjonijiet finanzjarji ta’ Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd., iżda mhux fuq id-dikjarazzjonijiet finanzjarji konsolidati tal-grupp Wanshun, li huwa żball, billi l-proporzjonijiet ta’ Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. ma jirriflettux l-affidabbiltà kreditizja tal-grupp Wanshun. Il-parti talbet ukoll lill-Kummissjoni biex tikkonferma u tiddivulga l-bażi li fuqha l-indikaturi finanzjarji kienu stabbiliti.

(b)

Il-Kummissjoni użat data żbaljata biex tikkalkola l-valur referenzjarju għal waħda mis-selfiet provduti lil Shantou Wanshun.

(c)

Jiangsu Huafeng Aluminium Industry Co., Ltd isselfet biss mingħand żewġ kumpaniji tal-grupp fil-PI u dan it-tip ta’ self intra-grupp ma għandux jitqies bħala sussidju, billi dawn il-kumpaniji tal-grupp la kienu entitajiet pubbliċi, u lanqas ma setgħu ġew ikkunsidrati bħala li kienu inkarigati jew diretti mill-GTĊ. B’żieda ma’ dan, l-ikkklerjar tas-self minn bank kummerċjali u s-self intra-grupp, irriżulta f’għadd doppju.

(289)

Dwar l-ewwel punt, il-Kummissjoni kkonfermat li l-indikaturi msemmija f’din it-Taqsima huma bbażati fuq id-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta’ Zhongji Lamination Materials Co. Ltd. Kif diġà spjegat fil-premessa (265), il-Kummissjoni għamlet valutazzjoni individwali tal-kumpaniji ewlenin fl-ambitu tal-investigazzjoni, jiġifieri l-produttur esportatur, u dawk bl-akbar proporzjon ta’ finanzjament fil-grupp, jiġifieri il-kumpanija omm. Tabilħaqq, dan l-approċċ jidher raġonevoli, billi s-self huwa pprovdut lill-entitajiet legali, mhux lill-grupp bħala tali. Il-Kummissjoni qieset l-evolużżjoni tal-indikaturi finanzjarji tul il-perjodu kollu mequs (jiġifieri mill-2017 sal-PI).

(290)

Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni ma sabet l-ebda differenza sinifikanti bejn il-qagħda finanzjarja tal-kumpaniji fil-grupp. Tabilħaqq, anki meta tqieset id-data konsolidata pprovduta mill-kumpanija nfisha wara d-divulgazzjoni, il-pożizzjoni tal-likwidità kienet waħda fraġli, b’indiċi baxx ta’ likwidità u indiċi baxx ta’ fluss ta’ flus. Il-proporzjon tad-dejn mal-assi huwa wkoll simili ħafna għal dak tal-produttur esportatur uniku. Il-Kummissjoni ma sabet l-ebda differenza sinifikattiva fir-rati ta’ mgħax tas-self maħruġa lid-diversi kumpaniji fil-grupp. Din l-affermazzjoni ġiet miċħuda.

(291)

Il-Kummissjoni ma aċċettatx il-pretensjoni ppreżentata taħt it-tieni punt, billi d-data proposta mill-kumpanija kienet aktar tard mid-data inizjali tas-self, waqt li l-Kummissjoni użat iċ-ċifra tal-valur referenzjarju għad-data li kienet eżatt qabel id-data inizjali tas-self, u li għalhekk kienet għadha applikabbli fid-data inizjali.

(292)

Il-Kummissjoni qablet mal-affermazzjoni ppreżentat taħt it-tielet punt, u adattat il-kalkoli skont dan.

(c)   Daching Group

(293)

Il-Kummissjoni nnotat li Daching Group ingħata klassifikazzjoni AAA minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu Ċiniża fl-2019.

(294)

Kif imsemmi fil-premessi (176) sa (178) hawn fuq, l-istituzzjonijiet finanzjarji Ċiniżi li sellfu ma pprovdew l-ebda valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja. Għalhekk, sabiex jiġi stabbilit il-benefiċċju, il-Kummissjoni kellha tivvaluta jekk ir-rati tal-imgħax għas-self mogħti lil Daching Group kinux fil-livell tas-suq.

(295)

Il-produttur esportatur Xiamen Xiashun ippreżenta lilu nnifsu f’sitwazzjoni finanzjarja ġeneralment profittabbli skont il-kontijiet finanzjarji tiegħu stess.

(296)

Xiamen Xiashun uża dejn b’terminu qasir u dejn b’terminu twil sabiex jiffinanzja l-operazzjonijiet tiegħu. Il-Kummissjoni vvalutat il-likwidità fuq terminu qasir u s-sitwazzjoni ta’ solvenza fit-tul tal-kumpanija.

(297)

Fir-rigward tal-likwidità fuq perjodu qasir, il-Kummissjoni użat proporzjonijiet ta’ likwidità bħal (a) proporzjon kurrenti, (b) proporzjon ta’ flus kontanti, (c) proporzjon malajr, u (d) proporzjon ta’ flus kontanti minn operazzjonijiet. Dawn il-proporzjonijiet ikejlu l-kapaċità tal-kumpanija li tħallas obbligi b’terminu qasir, inkluż dejn b’terminu qasir.

(298)

Il-proporzjon kurrenti tal-kumpanija kien ta’ 0,9 fl-2018, żdied għal 1,0 fl-2019 u mbagħad reġa’ naqas għal 0,9 sa tmiem il-PI (l-ewwel nofs tal-2020). Minkejja l-klassifikazzjoni AAA- attribwita lill-kumpanija fl-2019, l-assi kurrenti tal-kumpanija kienu biżżejjed sabiex jitħallsu l-obbligi fuq terminu qasir bl-eżatt. Dan ma huwiex biżżejjed sabiex jiġġustifika klassifikazzjoni ta’ kreditu għolja, li għaliha kumpanija jenħtieġ li tippreżenta proporzjon ta’ mill-anqas 2.

(299)

Il-proporzjon ta’ flus kontanti tal-kumpanija kien bħala medja ta’ 0,1 fl-2016 sal-2019 u 0,2 sa tmiem il-PI; għalhekk, il-kumpanija ma kellhiex biżżejjed flus kontanti disponibbli sabiex tħallas id-dejn tagħha b’terminu qasir.

(300)

Il-proporzjon malajr tal-kumpanija kien ta’ 0,4 fl-2017 sal-2018 u 0,5 fl-2019 sa tmiem il-PI, filwaqt li proporzjon malajr ta’ mill-anqas 1 jitqies bħala referenza. Fil-fatt, kumpanija li għandha proporzjon malajr taħt 1 jista’ jkun li ma tkunx tista’ tħallas l-obbligazzjonijiet kurrenti tagħha fuq perjodu qasir.

(301)

Il-kumpanija wriet fluss ta’ flus pożittiv minn attivitajiet operatorji, madankollu naqset kważi b’nofs mill-2016 sal-2019 u t-tmiem tal-PI. Proporzjon ta’ flus kontanti operattivi kien ta’ 0,2 fl-2019 u sa tmiem il-PI. Proporzjon ta’ flus kontanti operattiv ta’ anqas minn 1 ifisser li l-kumpanija ma ġġeneratx biżżejjed flus sabiex tkopri l-obbligazzjonijiet kurrenti tagħha.

(302)

Wara li qieset l-indikaturi tal-likwidità fuq terminu qasir deskritti fil-premessa (297), il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kumpanija inkwistjoni ppreżentat problemi ta’ likwidità fuq terminu qasir li jirriżultaw fi profil ta’ debitur b’riskju għoli.

(303)

Il-Kummissjoni bbażat il-valutazzjoni tar-riskju tas-solvenza fuq terminu twil fuq diversi razzjonijiet ta’ solvenza bħal (a) proporzjonijiet tad-dejn u (b) proporzjonijiet ta’ kopertura. Dawn il-proporzjonijiet ikejlu l-kapaċità tal-kumpanija li tissodisfa l-obbligi tad-dejn fuq terminu twil tagħha. Dawn jintużaw minn selliefa u investituri tal-bonds meta tiġi vvalutata l-affidabbiltà kreditizja tal-kumpanija.

(304)

Il-proporzjonijiet tad-dejn ikejlu l-ammont tal-obbligazzjonijiet, b’mod partikolari d-dejn b’terminu twil. Il-kumpanija kellha proporzjon għoli ta’ dejn-assi ta’ 0,6, li jfisser li 60 % tal-assi tal-kumpanija huma ffinanzjati mid-dejn. Il-proporzjon ta’ dejn-ekwità kien ta’ 1,5 fil-PI, li jindika l-fatt li l-kumpanija qiegħda tiffinanzja l-attività tagħha permezz tad-dejn. Aktar ma jkunu għoljin il-proporzjonijiet ta’ dejn-assi u ta’ dejn-ekwità, aktar ikun għoli r-riskju finanzjarju tal-kumpanija, li jfisser li l-kumpanija tista’ ssib aktar diffikultà sabiex tħallas id-djun eżistenti tagħha.

(305)

Il-proporzjonijiet ta’ kopertura jkejlu l-kapaċità tal-kumpanija li sservi d-dejn tagħha u tissodisfa l-obbligi finanzjarji tagħha. Il-Kummissjoni bbażat il-valutazzjoni tagħha fuq il-proporzjon tal-kopertura tal-imgħax u l-proporzjon ta’ flus kontanti mill-operazzjonijiet għad-dejn. Il-proporzjon tal-kopertura tal-imgħax juri l-abbiltà tal-kumpanija li tiffinanzja kostijiet tal-imgħax. Dan il-proporzjon tal-esportatur kien ta’ madwar 1,2 fil-PI. Tali proporzjon ta’ anqas minn 1,5 jindika li l-kumpanija għandha diffikultajiet sabiex tissodisfa l-ispejjeż tal-imgħax tagħha. Proporzjon ta’ flus kontanti minn operazzjonijiet għad-dejn juri l-kapaċità tal-kumpanija li tħallas lura d-dejn tagħha bi flus kontanti ġġenerati minn attivitajiet operattivi. Il-proporzjon medju ta’ flus kontanti mill-operazzjonijiet għall-proporzjon tad-dejn tal-esportatur fil-PI kien ta’ 0,1. Dan ifisser li l-kumpanija tkun teħtieġ 10 snin sabiex tħallas lura d-dejn totali tagħha bil-fluss tal-flus operattiv li tiġġenera fil-PI. Għalhekk, hemm indikazzjonijiet ta’ problemi serji sabiex jiġu ġġenerati biżżejjed flus kontanti sabiex jitħallas lura d-dejn.

(306)

Barra minn hekk, il-kumpanija kkuntrattat self bil-għan li tħallas lura self minn banek oħrajn. Dan it-tip ta’ self jitqies bħala indikazzjoni li l-kumpanija tinsab f’sitwazzjoni finanzjarja agħar minn dik li jissuġġerixxu r-rapporti finanzjarji mal-ewwel daqqa t’għajn, u li hemm riskju addizzjonali relatat mal-finanzjament tagħha fuq terminu qasir u twil.

(307)

Għalhekk, meta jitqiesu l-proporzjonijiet ta’ solvenza fuq terminu twil deskritti fil-premessa (276), il-Kummissjoni qieset li l-kumpanija ma kinitx f’sitwazzjoni finanzjarja solida u kellha profil riskjuż għal mutwanti u investituri potenzjali.

(308)

Filwaqt li qieset l-elementi tal-likwidità u tas-solvenza tal-produttur esportatur, kif deskritt fil-premessi (297) sa (305), il-Kummissjoni qieset li s-sitwazzjoni finanzjarja ġenerali ta’ Daching Group tikkorrispondi għal klassifikazzjoni B/BB (fejn il-klassifikazzjoni B ġiet applikata għal self bl-għan li jitħallas lura self minn banek oħrajn), li hija l-ogħla klassifikazzjoni li ma tibqax tikkwalifika bħala “grad ta’ investiment”.

(309)

Il-benefiċċju ġie stabbilit billi ġie applikat il-parametru referenzjarju deskritt fil-premessi (252) sa (253) għall-perjodu ta’ finanzjament tas-self matul il-perjodu ta’ investigazzjoni.

(310)

Wara d-divulgazzjoni finali. il-grupp Daching stqarr li:

(a)

ir-Rata Normattiva tal-Imgħax tas-Self tal-PBOC u l-Prim Rata tas-Self japplikaw għall-kumpaniji normali, li għandhom klassifikazzjoni tal-kreditu medja (il-klassifikazzjoni BBB), aktar milli għal kumpaniji bl-ogħla klassifikazzjoni tal-kreditu (il-klassifikazzjoni AA kif użata mill-Kummissjoni). Għalhekk, biex tikkalkola firxa, il-Kummissjoni kien messha qabblet il-bonds korporattivi tal-Istati Uniti tal-Amerka mal-klassifikazzjoni BBB kontra l-klassifikazzjoni assenjati lill-grupp Daching. Il-parti evalwat mill-ġdid il-klassifikazzjoni tagħha stess bl-użu tal-metodoloġija ta’ Bloomberg,

(b)

billi l-Kummissjoni dderivat il-firxa billi qabblet il-bonds ta’ klassifikazzjoni Bloomberg BB ma’ dawk ta’ klassifikazzjoni AA, kien messha wżat l-istess metodoloġija ta’ klassifikazzjoni ta’ Bloomberg (bħal Moody’s), minflok il-metodoloġija proprja tal-Kummissjoni, biex tassenja klassifikazzjonijiet tal-kreditu lill-kumpaniji fil-grupp. Il-parti żiedet li l-metodoloġija ta’ valwazzjoni tal-Kummissjoni kien fiha dubji serji billi, abbażi tal-proporzjonijiet użati, bħall-proporzjon kurrenti, il-proporzjon ta’ likwidità immedjata, il-proporzjon fi flus kontanti u l-proporzjon ta’ dejn mal-assi, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-grupp Daching ma kienx se jkun jista’ jħallas lura d-dejn tiegħu, filwaqt li dawn il-proporzjonijiet kellhom jiġu ġġudikati skont l-industrija. Ukoll, il-valutazzjoni tal-Kummissjoni kienet ibbażata fuq is-suppożizzjoni li l-kumpanija kienet adempjenti u kienet se twaqqaf l-attivitajiet kummerċjali “issa”, filwaqt li l-grupp kien qed jopera fuq bażi ta’ kontinwità operattiva (68), fejn seta’ jħallas id-dejn tiegħu billi juża l-fluss ta’ flus u l-qliegħ qabel l-imgħax, it-taxxi u l-ammortizzament.

(c)

Ma kellhiex tiġi applikata firxa lis-self garantit tal-grupp Daching, billi dan kellu riskju ħafna aktar baxx mis-self, la ma kienx self garantit. Anki jekk il-Kummissjoni kienet qed tikkunsidra li tapplika firxa lis-self garantit, kien jenħtieġ li tapplika firxa negattiva, aktar milli firxa pożittiva.

(311)

L-ewwel nett, rigward il-kumment dwar l-użu ta’ Rata Normattiva tal-Imgħax ippubblikata mill-PBOC jew il-Prim Rata tas-Self ippubblikata minn NIFC bħala punt tat-tluq fil-kalkolu tal-valur referenzjarju, il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni li dawn ir-rati jitqiesu bħala ħielsa minn kull riskju li, abbażi ta’ approċċ konservattiv, jiġu applikati lil kumpaniji bi klassifikazzjoni AA. Kif skopriet il-Kummissjoni fl-investigazzjoni attwali, ir-Rata Normattiva tal-Imgħax tas-Self tal-PBOC u l-Prim Rata tas-Self ippubblikati mir-rati NIFC jiġu applikati lill-aħjar klijenti ta’ dawn il-banek, u għalhekk lill-kumpaniji li kisbu l-ogħla klassifika. Tabilħaqq, kif imsemmi fid-dokumentazzjoni ppreżentat mill-GTĊ matul l-investigazzjoni, “Kull LPR ġie kkwotat minn quoting bank LPR skont ir-rati ta’ self maħruġa lill-aħjar klijenti tagħhom (żieda ta’ enfasi) fl-20 ta’ kull xahar (69) Ukoll, il-Kummissjoni nnotat li l-klassifikazzjoni tal-kumpaniji fil-grupp fl-aħħar erba’ snin, kif evalwat mill-ġdid mill-parti li użat il-metodoloġija ta’ Bloomberg, ma kklassifikatx bħala “investiment grade”,

(312)

It-tieni, il-metodoloġija ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu użata mill-Kummissjoni kienet tinvolvi għadd ta’ proporzjonijiet li kejlu l-abbiltà attwali tal-kumpanija li tħallas l-obbligazzjoni fuq perjodu qasir ta’ żmien, li wera li ma kienx biżżejjed, la permezz tal-bejgħ tal-assi kurrenti (proporzjon kurrenti), lanqas bl-użu tal-fluss ta’ flus (flus kontanti), mingħajr l-użu ta’ flussi ta’ flus operattivi. Dawn il-proporzjonijiet kollha kienu juru problemi bil-likwidità fuq perjodu ta’ żmien qasir tal-produttur esportatur, li rriżulta fi profil ta’ debitur b’riskju għoli, kif spjegat fil-premessi (296) - (302). Fl-istess ħin il-parti ma wrietx għalfejn dawn il-proporzjonijiet kellhom jiġu ttrattati b’mod ieħor speċifiku għall-industrija tal-ACF. Addizzjonalment, dawn il-proporzjonijiet jindikaw l-kapaċità “kurrenti” ta’ kumpanija li tħallas l-obbligi fuq perjodu ta’ żmien qasir u jintużaw għall-finijiet ta’ valutazzjoni tar-riskju tad-debitur biss għall-finijiet ta’ din l-investigazzjoni. Din l-evalwazzjoni hija separata u tista’ tkun differenti mis-suppożizzjoni tal-ġestjoni tal-proċess ta’ tħejjija tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji, li jevalwaw il-kapaċità ta’ kontinwità operattiva tal-kumpanija.

(313)

It-tielet, il-garanziji provduti lis-self kienu pprovduti minn partijiet relatati fil-grupp, li għalih japplika l-istess klassifikazzjonijiet tal-kreditu. Dan għalhekk ma għandux ikollu impatt bħala tali fuq il-valutazzjoni tal-Kummissjoni. Għaldaqstant, l-asserzjonijiet tal-applikant ma ntlaqgħux.

(314)

Il-grupp Daching kompla jallega li l-Kummissjoni kienet użat bilanċ tal-kapital żbaljat fil-kalkolu tal-benefiċċju tal-imgħax tas-self għall-grupp fuq żewġ selfiet. Jiġifieri, għaż-żewġ selfiet inizjali, il-kapital kien parzjalment rimborżat u l-kapital applikabbli għall-pagament ta’ imgħax kellu jkun inqas mill-ammont inizjali. ukoll, il-pagament ta’ imgħax attwali għal żewġ selfiet oħra tħallas wara l-PI u l-Kummissjoni ma kellhiex tittratta l-ħlas ta’ imgħax bħala żero fil-kalkolu. Il-Kummizzjoni rrieżaminat il-kalkolu u kkoreġietu fir-rigward ta’ dawn il-pretensjonijiet.

3.4.2.4.   Konklużjoni dwar il-finanzjament preferenzjali: self

(315)

Il-Kummissjoni stabbiliet li l-gruppi kollha ta’ produtturi esportaturi fil-kampjun ibbenefikaw minn finanzjament preferenzjali permezz ta’ self matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Fid-dawl tal-eżistenza ta’ kontribuzzjoni finanzjarja, benefiċċju għall-produtturi esportaturi u speċifiċità, il-Kummissjoni qieset il-finanzjament preferenzjali permezz ta’ self bħala sussidju kumpensabbli.

(316)

Ir-rati ta’ sussidju stabbiliti fir-rigward tal-finanzjament preferenzjali permezz ta’ self matul il-perjodu ta’ investigazzjoni għall-gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun ammontaw għal:

Finanzjament preferenzjali: self

Isem il-kumpanija

Ammont ta’ sussidju

Nanshan Group

1,45  %

Wanshun Group

1,93  %

Daching Group

4,36  %

3.5.   Finanzjament preferenzjali: tipi oħrajn ta’ finanzjament

3.5.1.   Linji ta’ kreditu

3.5.1.1.   Ġenerali

(317)

L-għan ta’ linja ta’ kreditu huwa li jiġi stabbilit limitu ta’ self li l-kumpanija tista’ tuża fi kwalunkwe ħin sabiex tiffinanzja l-operazzjonijiet attwali tagħha u b’hekk il-finanzjament tal-kapital operatorju jsir flessibbli u disponibbli immedjatament meta jkun meħtieġ. Għalhekk, il-Kummissjoni kkunsidrat li fil-prinċipju, il-finanzjament kollu fuq terminu qasir tal-kumpaniji fil-kampjun, bħal self b’terminu qasir, abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja, eċċ., jenħtieġ li jkun kopert minn strument tal-linja ta’ kreditu.

3.5.1.2.   Sejbiet tal-investigazzjoni

(318)

Il-Kummissjoni stabbiliet li l-istituzzjonijiet finanzjarji Ċiniżi pprovdew linji ta’ kreditu lil kull grupp fil-kampjun b’rabta mal-forniment ta’ finanzjament. Dawn kienu jikkonsistu fi ftehimiet qafas, li skonthom il-bank jippermetti lill-kumpaniji fil-kampjun jużaw diversi strumenti ta’ dejn, bħal self ta’ kapital operatorju, abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja u forom oħrajn ta’ finanzjament tal-kummerċ sa ċertu ammont massimu.

(319)

Kif imsemmi fil-premessa (317) hawn fuq, il-finanzjament kollu fuq terminu qasir jenħtieġ li jkun kopert minn linja ta’ kreditu. Għalhekk, il-Kummissjoni qabblet l-ammont tal-linji ta’ kreditu disponibbli għall-kumpaniji li kkooperaw matul il-perjodu ta’ investigazzjoni mal-ammont ta’ finanzjament fuq terminu qasir użat minn dawn il-kumpaniji matul l-istess perjodu sabiex tistabbilixxi jekk il-finanzjament kollu fuq terminu qasir kienx kopert minn linja ta’ kreditu. Fejn l-ammont tal-finanzjament fuq terminu qasir qabeż il-limitu tal-linja ta’ kreditu, il-Kummissjoni żiedet l-ammont tal-linja ta’ kreditu eżistenti bl-ammont attwalment użat mill-produtturi esportaturi lil hinn minn dak il-limitu tal-linja ta’ kreditu.

(320)

F’ċirkostanzi normali tas-suq, il-linji ta’ kreditu jkunu soġġetti għall-hekk imsejħa tariffa ta’ “arranġament” jew “impenn” sabiex jikkumpensaw għall-kostijiet u r-riskji tal-bank fil-ftuħ ta’ linja ta’ kreditu, kif ukoll għal “tariffa ta’ tiġdid” imposta fuq bażi annwali għat-tiġdid tal-validità tal-linji ta’ kreditu. Madankollu, il-Kummissjoni sabet li kull grupp ta’ kumpaniji fil-kampjun ibbenefika minn linji ta’ kreditu pprovduti mingħajr ħlas. Għalhekk, ingħata benefiċċju lill-gruppi ta’ kumpaniji investigati skont it-tifsira tal-Artikolu 6(d) tar-Regolament bażiku.

3.5.1.3.   Speċifiċità

(321)

Kif imsemmi fil-premessa (99), skont id-Deċiżjoni Nru 40, l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jipprovdu appoġġ ta’ kreditu lill-industriji inċentivati.

(322)

Il-Kummissjoni qieset li l-linji ta’ kreditu huma forma ta’ appoġġ finanzjarju preferenzjali mill-istituzzjonijiet finanzjarji lil industriji inċentivati bħas-settur tal-ACF. Kif speċifikat fit-Taqsima 3.1 hawn fuq, is-settur tal-ACF huwa fost l-industriji inċentivati u għalhekk huwa eliġibbli għall-appoġġ finanzjarju kollu possibbli.

(323)

Wara divulgazzjoni finali, il-GTĊ stqarr li l-linji ta’ kreditu li allegatament ġew ipprovduti lill-industrija tal-ACF ma kellhom l-ebda vantaġġ u ma kinux speċifiċi. Il-GTĊ tenna l-argumenti tiegħu dwar in-natura mhux vinkolanti tad-Deċiżjoni 40, kif ukoll ir-raġunament li jikkontesta l-kwalifika tal-istituzzjonijiet finanzjarji Ċiniżi bħala korpi pubbliċi. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni nnotat li l-GTĊ naqas milli juri li l-kumpaniji fir-RPĊ jistgħu ugwalment jibbenefikaw minn kondizzjonijiet preferenzjali osservati fir-rigward tal-industrija tal-ACF. Barra minn hekk, billi linji ta’ kreditu huma intrinsikament marbuta ma’ tipi oħra ta’ self preferenzjali bħal self u billi huma parti mill-appoġġ ta’ kreditu speċifikament provdut lill-industriji inċentivati, l-analiżi tal-entità pubblika u l-analiżi ta’ speċifiċità kif sviluppati fit-Taqsimiet 3.4.1.1 sa 3.4.1.5 kif ukoll fit-Taqsima 3.4.2.2 hawn fuq għas-self hija wkoll applikabbli għal-linji ta’ kreditu. Għaldaqstant, dawn l-affermazzjonijiet ġew miċħuda.

3.5.1.4.   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(324)

F’konformità mal-Artikolu 6(d)(ii) tar-Regolament bażiku, il-Kummissjoni qieset il-benefiċċju mogħti lir-riċevituri bħala d-differenza bejn l-ammont li ħallsu bħala tariffa għall-ftuħ jew it-tiġdid tal-linji ta’ kreditu mill-istituzzjonijiet finanzjarji Ċiniżi, u l-ammont li kienu jħallsu għal linja ta’ kreditu kummerċjali komparabbli miksuba b’rata tas-suq mingħajr distorsjoni.

(325)

Il-parametri referenzjarji xierqa għat-tariffa tal-arranġament u għat-tariffa ta’ tiġdid ġew stabbiliti għal 1,5 % u 1,25 % rispettivament b’referenza għad-data disponibbli pubblikament (70) u l-parametri referenzjarji użati f’investigazzjonijiet preċedenti (71).

(326)

Fil-prinċipju, it-tariffa tal-arranġament u t-tariffa ta’ tiġdid huma pagabbli fuq bażi ta’ somma f’daqqa fil-mument tal-ftuħ ta’ linja ta’ kreditu ġdida jew fil-mument tat-tiġdid ta’ linja ta’ kreditu eżistenti rispettivament. Madankollu, għall-finijiet tal-kalkolu, il-Kummissjoni qieset il-linji ta’ kreditu li kienu nfetħu jew ġew imġedda qabel il-perjodu ta’ investigazzjoni iżda li kienu disponibbli għall-gruppi inklużi fil-kampjun matul il-perjodu ta’ investigazzjoni kif ukoll il-linji ta’ kreditu li nfetħu matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Imbagħad, il-Kummissjoni kkalkolat il-benefiċċju abbażi tal-perjodu fil-perjodu ta’ investigazzjoni li matulu l-linja ta’ kreditu kienet disponibbli.

(327)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-grupp Daching stqarr li l-Kummissjoni ma kellhiex tikkalkola benefiċċju ta’ sussidju fir-rigward ta’ ftehimiet ta’ linja ta’ kreditu konklużi mill-grupp Daching, billi:

(a)

il-Kummissjoni ma pprovdiet l-ebda evidenza fir-rigward ta’ sussidji ta’ kumpens ta’ Daching Enterprises Ltd., billi kienet stabbilita u topera f’Hong Kong, għalhekk id-dikjarazzjonijiet dwar l-industrija tal-ACF li kienet ġiet trattata b’mod speċifiku mill-GTĊ ma kinux japplikaw u ma setgħux jaffetwaw l-operazzjonijiet tagħha f’Hong Kong,

(b)

l-affidabbiltà kreditizja ta’ Daching Enterprises Ltd kien messha ġiet valutata b’mod separat u ma kellhiex tkun amalgamata mad-dikjarazzjonijiet dwar l-affidabbiltà kreditizja ta’ Xiamen Xiashun,

(c)

linja ta’ kreditu standard mal-Banek Ċiniżi ma tirrekjedix tariffa u ma hemmx rati ta’ mgħax speċifikati f’tali ftehim. Dan hu minħabba li l-bank ma jagħtix garanzija jew impenn li jipprovdi self bankarju meta l-klijent ikun irid jikseb self, għalhekk ma hemm l-ebda kost ta’ finanzjament imġarrab mill-bank u l-ebda arranġament ta’ tariffa ma titħallas. In-nuqqas ta’ arranġament ta’ tariffa fi ftehim ta’ linja ta’ kreditu ma kienx japplika għal Daching Enterprises Ltd. f’Honk Kong,filwaqt li applikat għall-industriji kollha u xi drabi tneħħiet u ma kinitx sinifikattiva, anki jekk ġiet applikata.

(328)

L-ewwel nett, il-Kummissjoni nnutat li ngħata finanzjament preferenzjali lil Daching Enterprises Ltd. mill-istess banek Ċiniżi, bħal fl-analiżi fit-Taqsima 3.4.1.5. Għalhekk, hija qieset li finanzjament preferenzjali bħal dan permezz ta’ self kien sussidju kumpensabbli. It-tieni, il-Kummissjoni nnutat ukoll li l-fatturat kollu tal-esportazzjoni ta’ Daching Enterprises Ltd kien ġej mingħand Xiamen Xiashun, għalhekk l-ammont ta’ sussidju ġie kkalkolat bħala perċentwal tal-fatturat ta’ Xiamen Xiashun u marbut mal-valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja ta’ Xiamen Xiashun. It-tielet, l-assenza ta’ arranġament ta’ tariffa, kif spjegat fil-Premessa (320) tqies bħala benefiċċju mogħti lir-riċevituri. L-ebda evidenza ma nġabret matul l-investigazzjoni jew ma ġiet ipprovduta mill-parti rikjedenti li sostniet li bank ma jġarrab l-ebda kost jew riskji fil-ftuħ ta’ linja ta’ kreditu u għalhekk, ma jimponi ebda tariffa. Għaldaqstant, il-pretensjonijiet tal-applikant ma ntlaqgħux.

(329)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-grupp Daching stqarr li l-Kummissjoni ma kellhiex tikkalkola benefiċċju ta’ sussidju fir-rigward ta’ ftehimiet ta’ linja ta’ kreditu konklużi mill-grupp Daching, billi:

(a)

il-banek normalment jirrinunzjaw għal dan l-arranġament u tariffa ta’ tiġdid biex jiggarantixxu klijenti kummerċjali kbar jew abbażi tal-istorja ta’ self tal-klijent, irrispettivament mill-pajjiż fejn ikunu bbażati. Għalhekk din ir-rinunzja ma għandhiex x’taqsam mal-għoti ta’ sussidji lill-kumpaniji Ċiniżi.

(b)

il-Kummissjoni tikkwota parzjalment lil Barclays UK biex jistabbilixxi l-parametru referenzjarju: “overdrafts ’l fuq minn GBP 15 000 għandhom tariffa inizjali ta’ 1,5 % mil-limitu miftiehem tal-overdraft, u tariffa ta’ tiġdid ta’ 1,5 %[.]” (72) li tgħid li: “sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor. L-overdrafts huma soġġetti għad-domanda, għas-sitwazzjoni finanzjarja u għall-istorja ta’ self” (73). Għalhekk il-prattika komuni tas-suq hija li jiġu negozjati termini speċifiċi (inkluż, fejn meħtieġ, li jitneħħew xi tariffi għalkollox). Il-Kummissjoni naqset milli tapprova li istituzzjonijiet finanzjarji oħra joperaw b’mod differenti minn dawk Ċiniżi.

(c)

Alternattivament, il-Kummissjoni jenħtieġ li tuża valur referenzjarju aktar rappreżentattiv fid-dawl tad-daqs ta’ Nanshan Group fir-rigward tal-prezz ta’ HSBC UK, billi:

(330)

Ir-rata ta’ tiġdid ta’ 1,25 % u r-rata ta’ arranġament ta’ 1,5 % kwotata fil-lista ta’ prezzijiet ta’ Barclays użata mill-Kummissjoni tapplika għal-linji ta’ kreditu ’il fuq minn GBP 15 000. Madankollu, il-kundizzjonijiet applikabbli għal-linji ta’ kreditu ta’ GBP 40 000 jew anki GBP 100 000 mhumiex komparabbli mal-kundizzjonijiet li jkunu japplikaw għal-linji ta’ kreditu li jvarjaw minn għexieren għal mijiet ta’ miljuni ta’ USD sottoskritti minn Nanshan Group. Jidher għalhekk li t-tariffi deskritti fil-lista ta’ prezzijiet tal-Kummissjoni għal negozji żgħar jitneħħew fl-interess li jinkiseb ftehim finanzjarju ta’ dan id-daqs. It-tieni sors ta’ parametru riferenzjarju pprovdut mill-Kummissjoni fl-Anness 2.2 (HSBC UK) huwa wkoll qarrieqi għax ma fihx tariffi imposti. Bħala alternattiva, Nashan Group ippropona l-użu ta’ tariffi imposti mill-PNC Bank fl-Istati Uniti, li ma jimponix tariffa ta’ arranġament iżda biss tariffa ta’ tiġdid fis-sena ta’ 0,25 % għal linji impenjati ta’ kreditu ta’ bejn 100 001 u USD 3 miljun.

(331)

Rigward l-ewwel u t-tieni punti, il-Kummissjoni nnotat li anki jekk it-tariffi individwali tal-klijenti jistgħu jvarjaw, ma ġiet provduta l-ebda evidenza mill-parti rikjedenti li bank ma jgarrab l-ebda kost jew riskju fil-ftuħ ta’ linja ta’ kreditu u għalhekk, ma jimponi ebda tariffa.

(332)

Dwar it-tielet punt, fir-rigward tat-tariffi tal-parametri referenzjarji użati mill-Kummissjoni, kif iddikjarat fil-premessa (325), il-Kummissjoni użat is-sejbiet f’każijiet preċedenti kontra s-sussidji u d-data disponibbli għall-pubbliku biex tikkonkludi li l-applikazzjoni ta’ parametru referenzjarju tat-tariffa tal-arranġament ta’ 1,5 % u tariffa tal-parametru referenzjarju ta’ tiġdid ta’ 1,25 % kienet raġonevoli. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni indikat li pereżempju Barclays Bank jimponi tariffa ta’ twaqqif ta’ 1,5 % tal-limitu ta’ overdraft irranġat, u tariffa ta’ tiġdid ta’ 1,5 % għal overdrafts ta’ aktar minn GBP 15 000. F’dan il-każ, il-parametru referenzjarju tat-tariffa ta’ tiġdid użat mill-Kummissjoni huwa aktar baxx. Tfittxija oħra wriet ukoll li Barkley timponi tariffi ogħla ta’ overdraft tan-negozju, minn 1,6 % sa 2,5 % tal-limiti għall-meded ta’ negozji ta’ GBP 15 001–GBP 20 000 u GBP 20 001–GBP 25 000. Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni nnutat li l-punt ta’ riferiment alternattiv propost minn Nanshan Group kien speċifikament relatat ma’ klijenti ta’ negozji żgħar, li mhuwiex rilevanti skont id-dikjarazzjonijiet tal-kumpanija nnifisha, u ma’ linji ta’ kreditu garantiti, jiġifieri linji ta’ kreditu b’riskju aktar baxx peress li huma ggarantiti b’ċertu kollateral. Għalhekk, il-Kummissjoni tenniet il-konklużjoni tagħha li t-tariffi tal-parametru referenzjarju li użat huma raġonevoli u bbażati fuq id-data disponibbli tas-suq u għalhekk irrifjutat il-pretensjoni.

(333)

Fl-aħħar nett, Nanshan sostniet li l-Kummissjoni ma kellhiex tikkalkula benefiċċju tal-linja ta’ kreditu għal Nanshan Finance minħabba li s-self kollu fuq terminu qasir miksub minn Nanshan Finance kien relatat ma’ noti skontati mill-ġdid, li ma jiġġustifikawx linja ta’ kreditu. Il-Kummissjoni aċċettat din id-dikjarazzjoni minħabba li l-kontijiet skontati mill-ġdid ġew ipprovduti permezz ta’ self interbankarju, u aġġustat il-kalkoli kif xieraq.

3.5.2.   Abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja

3.5.2.1.   Ġenerali

(334)

L-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja huma prodott finanzjarju mmirat lejn l-iżvilupp ta’ suq tal-flus domestiku aktar attiv billi jitwessgħu l-faċilitajiet ta’ kreditu. Dan huwa forma ta’ finanzjament fuq terminu qasir li jista’ “jnaqqas il-kost tal-fondi u jtejjeb l-effiċjenza tal-kapital” tal-prelevatur (74). Barra minn hekk, kif iddikjarat mill-PBOC fuq is-sit web tiegħu, “l-abbozz tal-aċċettazzjoni bankarja jista’ jiggarantixxi l-istabbiliment u t-twettiq tal-kuntratt bejn ix-xerrej u l-bejjiegħ, kif ukoll jippromwovi l-fatturat kapitali permezz tal-intervent tal-kreditu tal-Bank taċ-Ċina” (75). Barra minn hekk, fuq is-sit web tiegħu d-DBS Bank jirreklama abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja bħala mezz sabiex “itejjeb il-kapital operatorju billi jiddifferixxi l-pagamenti” (76).

(335)

Il-Kummissjoni diġà stabbiliet f’investigazzjoni preċedenti li l-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja fil-biċċa l-kbira tagħhom jintużaw bħala mezz ta’ pagament fi tranżazzjonijiet kummerċjali bħala sostitut għal ordni ta’ flus, u b’hekk jiffaċilitaw il-fatturat tal-flus kontanti u l-kapital operatorju tal-prelevatur (77). Minn perspettiva ta’ flus kontanti, l-istrument de facto jagħti lit-traent data ta’ pagament differita ta’ sitt xhur jew sena minħabba li l-pagament attwali fi flus kontanti tal-ammont tat-tranżazzjoni jseħħ mal-maturità tal-abbozz tal-aċċettazzjoni bankarja u mhux fil-mument meta t-traent kellu jħallas lill-fornitur tiegħu. Fin-nuqqas ta’ strument finanzjarju bħal dan, it-traent jew juża l-kapital operatorju tiegħu stess, u b’hekk iġarrab kost, jew jikkuntratta self ta’ kapital operatorju b’terminu qasir ma’ bank sabiex iħallas lill-fornituri tiegħu, li wkoll għandu kost. Fil-fatt, billi jħallas b’abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja, it-traent juża l-oġġetti jew is-servizzi pprovduti għal perjodu ta’ bejn tliet xhur u sena mingħajr ma javvanza xi flus kontanti u mingħajr ma jġarrab l-ebda kost.

(336)

F’ċirkostanzi normali tas-suq, bħala strument finanzjarju, l-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja jkunu jimplikaw kost ta’ finanzjament għat-traent. L-investigazzjoni wriet li l-kumpaniji kollha fil-kampjun li użaw abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ħallsu biss kummissjoni għas-servizz ta’ aċċettazzjoni pprovdut mill-bank, li kien ġeneralment 0,05 % tal-valur nominali tal-abbozz. Madankollu, l-ebda waħda mill-kumpaniji fil-kampjun ma ġarrbet kost għall-finanzjament permezz ta’ abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja billi pposponiet il-ħlas fi flus kontanti għall-provvista ta’ oġġetti u servizzi. Għalhekk, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-kumpaniji investigati bbenefikaw minn finanzjament fil-forma ta’ abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja li għalihom ma ġarrbu l-ebda kost.

(337)

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li s-sistema ta’ aċċettazzjoni bankarja stabbilita fir-RPĊ ipprovdiet lill-produtturi esportaturi kollha finanzjament ħieles tal-operazzjonijiet attwali tagħhom, li taw benefiċċju kumpensabbli kif deskritt fil-premessi minn (354) sa (356) hawn taħt, f’konformità mal-Artikolu 3(1)(a)(i) u 3(2) tar-Regolament bażiku.

(338)

F’investigazzjoni preċedenti (78) l-Kummissjoni stabbiliet li l-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja effettivament għandhom l-istess għan u effetti bħas-self ta’ kapital operatorju fuq terminu qasir, peress li dawn jintużaw minn kumpaniji sabiex jiffinanzjaw l-operazzjonijiet attwali tagħhom minflok ma jużaw self ta’ kapital operatorju fuq terminu qasir, u li konsegwentement, dawn jenħtieġ li jġarrbu kost ekwivalenti għal finanzjament ta’ self ta’ kapital operatorju b’terminu qasir.

(339)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ, Wanshun u Nanshan Group argumentaw li abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja huma fil-fatt krediti provduti mill-fornitur (jiġifieri l-portatur tal-abbozz) lix-xerrej (il-prelevatur), mhux minn bank lill-bejjiegħ. Dan huwa minħabba l-fatt li t-termini ta’ pagament tal-kuntratt isemmu b’mod ċar li l-fornitur jaqbel mal-pagament permezz ta’ abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja. Għalhekk, billi jiffirma tali kuntratt, il-fornitur diġà antiċipa li l-pagament ma kienx se jsir bla avviż, iżda f’perjodu speċifiku ta’ żmien (skont il-maturità tal-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja). Kull ħlas supplementarju marbut ma’ ħlas tard jenħtieġ li jiġi inkluż fil-kost tax-xiri. Bħala tali, l-aċċettazzjoni bankarja ssir biss biex tiffaċilita t-tranżazzjonijiet bejn partijiet mhux familjari. Ir-rwol tal-bank hu li jipprovdi garanzija, li għaliha jħallas tariffa mal-ftuħ tal-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja. Madankollu, huma fl-aħħar mill-aħħar il-flus fil-kont bankarju tal-kumpanija li jintużaw sabiex iħallsu għat-tranżazzjoni li għaliha nħareġ l-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja. Il-bank iħallas biss fil-każ li l-kumpanija tkun adempjenti fuq l-obbligu tagħha li jkollha biżżejjed fondi fil-kont bankarju tagħha għall-pagament.

(340)

Il-Kummissjoni osservat li fil-fatt, l-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja huwa mezz ta’ pagament, rikonoxxut fil-kuntratti ta’ bejgħ, u l-obbligu ta’ pagament tal-prelevatur lejn il-fornitur jiġi kkanċellat permezz tal-pagament bl-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja. Għalhekk, il-pagament tal-fornitur mill-prelevatur iseħħ fil-mument tal-approvazzjoni tal-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja, filwaqt li mal-maturità, il-prelevatur jonora l-obbligu ta’ pagament tiegħu lejn il-bank. Barra minn hekk, kif rikonoxxut mill-GTĊ innifsu, il-fornitur għandu l-għażla li japprova l-abbozz lejn partijiet oħra, u b’hekk juża l-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja immedjatament bħala mezz ta’ ħlas għax-xiri tiegħu stess. Għalhekk, l-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja ma jistax jiġi kklassifikat bħala kreditu mill-fornitur jew bħala garanzija addizzjonali ta’ pagament futur mill-bank, u din il-pretensjoni ġiet miċħuda.

3.5.2.2.   Speċifiċità

(341)

Fir-rigward tal-ispeċifiċità, kif imsemmi fil-premessa (102), skont id-Deċiżjoni Nru 40,l-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jipprovdu appoġġ ta’ kreditu lill-industriji inċentivati

(342)

Il-Kummissjoni kkunsidrat li l-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja huma forma oħra ta’ appoġġ finanzjarju preferenzjali mill-istituzzjonijiet finanzjarji lil industriji inċentivati bħas-settur tal-ACF. Tabilħaqq, kif speċifikat fit-Taqsima 3.1 hawn fuq, is-settur tal-ACF huwa fost l-industriji inċentivati u għalhekk huwa eliġibbli għall-appoġġ finanzjarju kollu possibbli. L-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja, bħala forma ta’ finanzjament, huma parti mis-sistema ta’ appoġġ finanzjarju preferenzjali mill-istituzzjonijiet finanzjarji lill-industriji inċentivati, bħall-industrija tal-ACF.

(343)

Ma ngħatat l-ebda evidenza li xi impriża fir-RPĊ (għajr fl-industriji inċentivati) jista’ jibbenefika minn abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja taħt l-istess termini u kundizzjonijiet preferenzjali.

(344)

Wara d-divulgazzjoni finali, kemm il-GTĊ, Wanshun Group kif ukoll Nanshan Group argumentaw li l-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja mhumiex ipprovduti speċifikament lill-industrija tal-ACF, peress li huma disponibbli għal kwalunkwe kumpanija fiċ-Ċina u jintużaw ħafna. Il-GTĊ tenna l-argumenti tiegħu dwar in-natura mhux vinkolanti tad-Deċiżjoni 40, kif ukoll ir-raġunament li jikkontesta l-kwalifika tal-istituzzjonijiet finanzjarji Ċiniżi bħala korpi pubbliċi.

(345)

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni nnotat li l-GTĊ naqas milli juri li l-kumpaniji fir-RPĊ jistgħu ugwalment jibbenefikaw minn kondizzjonijiet preferenzjali osservati fir-rigward tal-industrija tal-ACF. Barra minn hekk, simili għal-linji ta’ kreditu, l-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja huma intrinsikament marbuta ma’ tipi oħra ta’ self preferenzjali bħal self u billi huma parti mill-appoġġ ta’ kreditu speċifikament provdut lill-industriji inċentivati, għalhekk l-analiżi tal-entità pubblika u l-analiżi ta’ speċifiċità kif sviluppati fit-Taqsimiet 3.4.1.1 sa 3.4.1.5 kif ukoll fit-Taqsima 3.4.2.2 hawn fuq għas-self hija ugwalment applikabbli. Barra minn hekk, anki jekk forma ta’ finanzjament tista’ tkun fil-prinċipju disponibbli għal kumpaniji fl-industriji kollha, il-kundizzjonijiet konkreti, li taħthom dan il-finanzjament huwa offrut lil kumpaniji minn ċerta industrija, bħar-remunerazzjoni tal-finanzjament u l-volum tal-finanzjament, jistgħu jagħmluha speċifika. Ma kien hemm l-ebda evidenza ppreżentata mill-partijiet interessati li turi li l-finanzjament permezz tal-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja tal-kumpaniji fl-industrija tal-GFF huwa bbażat fuq kriterji jew kundizzjonijiet oġġettivi fis-sens tal-Artikolu 4(2)(b) tar-Regolament bażiku. Għaldaqstant, dawn l-affermazzjonijiet ġew miċħuda.

(346)

Kemm Wanshun kif ukoll Nanshan Group talbu li, anki jekk il-Kummissjoni żżomm id-deċiżjoni tagħha li tittratta l-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja bħala sussidju, għandu jkun hemm il-bidliet li ġejjin fil-kalkolu tal-benefiċċju, jiġifieri:

(a)

il-punt ta’ riferiment għall-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja għandu jkun l-istess bħal dak għal-linji ta’ kreditu, minħabba li l-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja ma jipprovdi l-ebda fondi lill-kumpanija, iżda wegħda ta’ kreditu mill-bank (jiġifieri garanzija biex il-benefiċjarji li jkollhom l-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja jitħallsu,

(b)

kwalunkwe imposta u tariffa mħallsa lill-bank għall-ftuħ tal-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja għandha titnaqqas mill-ammont tal-benefiċċju,

(c)

id-depożitu mħallas mal-ftuħ tal-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja għandu jitnaqqas mill-prinċipal, peress li l-kumpanija ħallset depożitu mal-ftuħ tal-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja, li ġie ffriżat fil-bank,

(d)

l-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja maħruġa lill-affiljati tal-kumpanija u lill-fergħat tal-kumpanija stess għandhom jitneħħew mill-kalkolu, inkella jikkawżaw għadd doppju, peress li finanzjament ieħor tal-affiljati tal-kumpanija jiġi kkumpensat.

(347)

Dwar l-ewwel punt, il-Kummissjoni diġà stabbiliet fil-premessa (338) li l-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja għandhom l-istess skop u effetti bħas-self ta’ kapital operatorju b’terminu qasir u li konsegwentement, jenħtieġ li jġorru spiża ekwivalenti għal finanzjament ta’ self ta’ kapital operatorju b’terminu qasir. Il-parti ma ssostanzjatx aktar għaliex il-punt ta’ riferiment għall-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja għandu jkun l-istess bħal dak għal-linja ta’ kreditu. Għalhekk, il-pretensjoni ma ntlaqgħetx.

(348)

Dwar it-tieni punt,il-Kummissjoni diġà nnutat fil-premessa li l-kumpaniji fil-kampjun li użaw abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ħallsu biss kummissjoni għas-servizz ta’ aċċettazzjoni pprovdut mill-bank, li kien ġeneralment 0,05 % tal-valur nominali tal-abbozz. Fil-fatt, din il-kummissjoni, imħallsa għall-ipproċessar tal-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja mill-bank, hija element distint mill-finanzjament mogħti mill-bank, li għalih il-produtturi esportaturi li kkooperaw ma ġarrbu l-ebda kost. Din it-tariffa titħallas sabiex tkopri l-kostijiet amministrattivi tal-bank għall-ipproċessar tal-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja. Għalhekk, il-pretensjoni ma ntlaqgħetx.

(349)

F’dan ir-rigward, kif il-Kummissjoni kkonkludiet f’investigazzjonijiet preċedenti (79), jenħtieġ li l-ewwel jiġi nnutat li hija prattika komuni li l-banek jitolbu garanziji u kollaterali mingħand il-klijenti tagħhom meta jagħtuhom finanzjament. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi nnutat li dawn il-garanziji jintużaw biex jiżguraw li l-produttur esportatur iġorr ir-responsabbiltà finanzjarja tiegħu fil-konfront tal-bank u mhux fil-konfront tal-fornitur. L-investigazzjoni żvelat ukoll li dawn il-garanziji ma jintalbux b’mod sistematiku mill-banek Ċiniżi u mhux dejjem huma marbuta ma’ abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja. F’dan ir-rigward, id-depożiti allegati ma jammontawx għal pagament bil-quddiem mill-prelevatur lill-banek iżda sempliċement garanzija addizzjonali mitluba x’imdaqqiet mill-banek u li ma għandha l-ebda impatt fuq id-deċiżjoni tal-bank li joħroġ abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja mingħajr imgħax addizzjonali għas-self fuq il-prelevatur. Barra minn hekk, dawn il-garanziji jistgħu jieħdu diversi forom li jinkludu depożiti ta’ żmien fiss u pleġġijiet. Id-depożiti jġorru imgħax favur il-prelevatur, u għalhekk ma jirrappreżentawx kost għall-prelevatur tal-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja. Fuq din il-bażi, din il-pretensjoni ġiet irrifjutata.

(350)

Dwar dan l-aħħar punt, il-Kummissjoni tfakkar li kif imsemmi hawn fuq, abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja huwa mezz ta’ pagament u għalhekk, ma għandux l-effett li jestendi d-data ta’ maturità tal-pagament miftiehma mal-fornitur iżda għandu l-effett li jiddeferixxi l-pagament fi flus. Bħala mezz ta’ pagament, l-abbozz ta’ aċċettazzjoni bankarja jista’ jiġi approvat mill-benefiċjarju (il-fornitur) sabiex isaldi l-obbligazzjonijiet tiegħu lejn partijiet oħra. Għalhekk, ma hemm l-ebda tnaqqis proporzjonat fil-likwidità tal-partijiet relatati li rċevew l-abbozz tal-aċċettazzjoni bankarja. Barra minn hekk, ma hemm l-ebda għadd doppju, peress li l-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja riċevuti bħala mezz ta’ ħlas ma ġew ikkumpensati bl-ebda mod f’ebda waħda mill-kumpaniji. Konsegwentement, din il-pretensjoni ġiet miċħuda.

(351)

Wara d-divulgazzjoni finali, in-Nanshan Group talab ukoll korrezzjoni tal-iżbalji fil-kalkolu minħabba żbalji fil-formula. Il-Kummissjoni aċċettat il-pretensjoni u adattat il-kalkoli kif xieraq.

3.5.2.3.   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(352)

Għall-kalkolu tal-ammont tas-sussidju kumpensabbli, il-Kummissjoni vvalutat il-benefiċċju mogħti lir-riċevituri matul il-perjodu ta’ investigazzjoni.

(353)

Kif imsemmi fil-premessi (334) u (335), il-Kummissjoni sabet li l-produtturi esportaturi fil-kampjun użaw abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja sabiex jindirizzaw il-ħtiġijiet tagħhom għal finanzjament b’terminu qasir mingħajr ma ħallsu remunerazzjoni.

(354)

Il-Kummissjoni għalhekk ikkonkludiet li dawk li jieħdu l-aċċettazzjoni bankarja jenħtieġ li jħallsu remunerazzjoni għall-perjodu ta’ finanzjament. Il-Kummissjoni qieset li l-perjodu ta’ finanzjament beda fid-data tal-ħruġ tal-abbozz tal-aċċettazzjoni bankarja u ntemm fid-data tal-maturità tal-abbozz tal-aċċettazzjoni bankarja. Fir-rigward ta’ abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja maħruġa qabel il-perjodu ta’ investigazzjoni u abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja b’data ta’ maturità wara t-tmiem tal-perjodu ta’ investigazzjoni, il-Kummissjoni kkalkolat il-benefiċċju biss għall-perjodu ta’ finanzjament kopert mill-perjodu ta’ investigazzjoni.

(355)

F’konformità mal-Artikolu 6(b) tar-Regolament bażiku, wara li qieset li l-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja huma forma ta’ finanzjament fuq terminu qasir u li effettivament għandhom l-istess skop bħal self ta’ kapital operatorju b’terminu qasir, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-benefiċċju hekk mogħti lir-riċevituri huwa d-differenza bejn l-ammont li l-kumpanija fil-fatt ħallset bħala remunerazzjoni tal-finanzjament minn abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja u l-ammont li jenħtieġ li tħallas billi tapplika rata tal-imgħax ta’ finanzjament fuq terminu qasir.

(356)

Il-Kummissjoni ddeterminat il-benefiċċju li jirriżulta min-nuqqas ta’ pagament ta’ kost ta’ finanzjament fuq terminu qasir. Il-Kummissjoni kkunsidrat, kif stabbilit f’investigazzjonijiet preċedenti (80), li l-abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja jenħtieġ li jġarrbu kost ekwivalenti għal finanzjament ta’ self b’terminu qasir. Għalhekk, il-Kummissjoni applikat l-istess metodoloġija bħal dik għal self b’terminu qasir iddenominat f’RMB, deskritta fit-Taqsima 3.4.2 hawn fuq.

3.6.   Bonds korporattivi konvertibbli

(357)

Kumpaniji minn żewġ gruppi fil-kampjun ħarġu bonds korporattivi konvertibbli qabel il-perjodu ta’ investigazzjoni. Kumpanija waħda fil-gruppi fil-kampjun (Shantou Wanshun) ħarġet bonds korporattivi konvertibbli qabel il-perjodu ta’ investigazzjoni, li ġew ikkonvertiti parzjalment f’kapital matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Dan il-bond konvertibbli għandu struttura progressiva tar-rata tal-imgħax b’rati tal-imgħax baxxi ħafna, li jvarjaw bejn 0,4 % u 2 %, li huwa ferm taħt il-Parametru Referenzjarju/il-Prim Rata tas-Self stabbilita mill-GTĊ.

(358)

Kumpanija oħra (Shandong Nanshan) kienet ħarġet bonds konvertibbli qabel il-perjodu ta’ investigazzjoni, li fl-2015 kienu ġew ikkonvertiti f’kapital bħala parti minn skambju ta’ dejn ma’ ekwità. Id-detenturi tal-bonds taż-żewġ kumpaniji kienu prinċipalment istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat. Il-Kummissjoni sabet ukoll li l-bonds konvertibbli taż-żewġ kumpaniji ġew ikkonvertiti f’kapital bi prezz ferm ogħla mill-prezz tas-suq prevalenti tal-ishma fiż-żmien tal-konverżjoni.

(359)

Il-Kummissjoni stabbiliet li ż-żewġ kumpaniji fil-kampjun ibbenefikaw minn finanzjament preferenzjali fil-forma ta’ bonds konvertibbli.

3.6.1.1.   Bażi Ġuridika/Qafas Regolatorju

Il-liġi tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar it-Titoli (il-Verżjoni tal-2014) (“il-Liġi dwar it-Titoli”) (81);

Il-Miżuri Amministrattivi dwar il-Ħruġ ta’ Titoli minn Kumpaniji Elenkati (il-Verżjoni tal-2008) (82);

Il-Miżuri Amministrattivi dwar Sponsorizzazzjoni għall-Ħruġ u Elenkar ta’ Titoli (il-Verżjoni tal-2008) (83);

Il-Miżuri Amministrattivi dwar il-Ħruġ u s-Sottoskrizzjoni ta’ Titoli (il-Verżjoni tal-2018);

Ir-Regolamenti dwar l-Amministrazzjoni tal-Bonds Korporattivi, maħruġa mill-Kunsill tal-Istat, fit-18 ta’ Jannar 2011;

Il-Miżuri Amministrattivi għall-Ħruġ u n-Negozjar ta’ Bonds Korporattivi, l-Ordni tal-Kummissjoni Regolatorja tat-Titoli taċ-Ċina Nru 113, il-15 ta’ Jannar 2015;

Il-Miżuri tal-Amministrazzjoni tal-Istrumenti ta’ Finanzjament tad-Dejn ta’ Intrapriżi Mhux Finanzjarji dwar is-Suq tal-Bonds Interbankarji Maħruġa mill-People’s Bank of China, l-Ordni tal-People’s Bank of China tal-[2008] Nru 12, id-9 ta’ April 2008.

(360)

Ir-Regolamenti dwar l-Amministrazzjoni tal-Bonds Korporattivi u l-Miżuri Amministrattivi għall-Ħruġ u n-Negozjar ta’ Bonds Korporattivi jistabbilixxu l-qafas legali ġenerali applikabbli għall-bonds korporattivi. Madankollu, hemm sett ta’ leġiżlazzjoni speċifika applikabbli għal bonds korporattivi konvertibbli, jiġifieri l-Miżuri Amministrattivi dwar il-Ħruġ ta’ Titoli minn Kumpaniji Elenkati, il-Miżuri Amministrattivi dwar il-Ħruġ u s-Sottoskrizzjoni ta’ Titoli u l-Miżuri Amministrattivi dwar Sponsorizzazzjoni għall-Ħruġ u l-Elenkar ta’ Titoli.

(361)

L-Artikolu 14 tal-Miżuri Amministrattivi dwar il-Ħruġ ta’ Titoli minn Kumpaniji Elenkati jiddefinixxi “l-bonds korporattivi konvertibbli” bħala “bonds korporattivi li jinħarġu minn kumpanija emittenti skont il-liġi u li jistgħu jiġu kkonvertiti f’ishma matul ċertu perjodu u taħt kundizzjonijiet stipulati”.

(362)

Skont l-Artikolu 11 tal-Liġi dwar it-Titoli, li kienet applikabbli fiż-żmien tal-ħruġ tal-bonds konvertibbli mill-kumpaniji fil-kampjun, kif ukoll l-Artikolu 45 tal-Miżuri Amministrattivi dwar il-Ħruġ ta’ Titoli minn Kumpaniji Elenkati u l-Artikolu 2 tal-Miżuri Amministrattivi dwar Sponsorizzazzjoni għall-Ħruġ u l-Elenkar ta’ Titoli, il-kumpaniji li jridu joħorġu bonds korporattivi konvertibbli jridu jissolleċitaw is-servizzi ta’ sponsor tat-titoli, li jaġixxi bħala sottoskrittur. L-isponsor jorganizza l-ħruġ tal-bonds, jirrakkomanda lill-emittent, jissottometti l-fajl tal-applikazzjoni lis-CSRC għall-approvazzjoni, jinnegozja r-rati tal-imgħax li bihom il-bond se jiġi ppreżentat lill-investituri u jkun responsabbli sabiex isib investituri li jaċċettaw it-termini maqbula tal-ħruġ tal-bond, inkluża r-rata tal-imgħax.

(363)

F’konformità mal-qafas regolatorju, bonds konvertibbli ma jistgħux jinħarġu u jiġu nnegozjati liberament fiċ-Ċina. Il-ħruġ ta’ kull bond irid jiġi approvat mis-CSRC. L-Artikolu 16 tal-Liġi dwar it-Titoli jistipula li “l-kumpaniji elenkati li joħorġu bonds korporattivi konvertibbli għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati f’din il-Liġi għall-offerta pubblika ta’ ishma; u għandhom jiksbu l-approvazzjoni tal-awtoritajiet regolatorji tat-titoli tal-Kunsill tal-Istat”. Skont l-Artikolu 3 tal-Miżuri Amministrattivi dwar il-Ħruġ u s-Sottoskrizzjoni ta’ Titoli, li japplika għal bonds konvertibbli, “is-CSRC għandha tissorvelja u tamministra l-offerta u s-sottoskrizzjoni tat-titoli għal-liġi”. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 10 tar-Regolamenti dwar l-Amministrazzjoni tal-Bonds Korporattivi, hemm kwoti annwali għall-ħruġ ta’ bonds korporattivi.

(364)

Skont l-Artikolu 16 tal-Liġi dwar it-Titoli, il-ħruġ pubbliku ta’ bonds jenħtieġ li jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin: “l-iskop tal-użu tar-rikavati għandu jikkonforma mal-politiki industrijali tal-Istat” u “r-rikavati minn offerta pubblika ta’ bonds korporattivi għandhom jintużaw għal skop(ijiet) approvat(i) biss”. L-Artikolu 12 tar-Regolamenti dwar l-Amministrazzjoni tal-Bonds Korporattivi jtenni li l-iskop tal-fondi miġbura jrid ikun konformi mal-politiki industrijali tal-Istat. Barra minn hekk, l-Artikolu 10(2) tal-Miżuri Amministrattivi għall-Ħruġ ta’ Titoli minn Kumpaniji Elenkati, li huwa lex specialis applikabbli għal bonds konvertibbli, jistipula li “l-iskopijiet tal-użu tal-fondi miġbura huma konformi mal-politiki industrijali tal-Istat”.

(365)

Kif huwa spjegat fil-premessa (100), id-Deċiżjoni Nru 40 tirreferi għall-“Katalogu ta’ Gwida għar-Ristrutturar tal-Industrija” u tipprevedi li jekk “il-proġett ta’ investiment jappartjeni għall-kontenut imħeġġeġ, huwa għandu jiġi eżaminat u approvat u mqiegħed f’reġistri skont ir-regolamenti nazzjonali rilevanti dwar l-investiment; l-istituzzjonijiet finanzjarji kollha għandhom jipprovdu appoġġ ta’ kreditu skont il-prinċipji ta’ kreditu”. Minn dan isegwi li l-ħruġ ta’ bonds korporattivi konvertibbli, li kif intwera, neċessarjament jimmiraw lejn industrija inċentivati, jikkorrispondi mal-prattika tal-istituzzjonijiet finanzjarji li jappoġġaw lil dawk l-industriji.

(366)

Ir-rati tal-imgħax fuq il-bonds korporattivi huma wkoll regolati b’mod strett. L-Artikolu 16 tal-Miżuri Amministrattivi għall-Ħruġ ta’ Titoli minn Kumpaniji Elenkati jipprovdi li “r-rata tal-imgħax ta’ bond korporattiv konvertibbli għandha tiġi ddeterminata mill-kumpanija emittenti u s-sottoskrittur ewlieni permezz ta’ negozjati, iżda għandha tissodisfa d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Istat”. Skont l-Artikolu 16(5) tal-Liġi dwar it-Titoli, “ir-rata tal-kupun tal-bonds korporattivi ma għandhiex taqbeż ir-rata tal-kupun stipulata mill-Kunsill tal-Istat”. Barra minn hekk, l-Artikolu 18 tar-Regolamenti dwar l-Amministrazzjoni tal-Bonds Korporattivi, li huwa ġeneralment applikabbli għall-bonds kollha, jipprovdi aktar dettalji billi jiddikjara li “r-rata tal-imgħax offruta għal kwalunkwe bond korporattiv ma għandhiex tkun ogħla minn 40 % tar-rata tal-imgħax prevalenti mħallsa mill-banek lil individwi għal depożiti ta’ tfaddil għal terminu fiss tal-istess maturità”.

(367)

Skont l-Artikolu 17 tal-Miżuri Amministrattivi għall-Ħruġ ta’ Titoli minn Kumpaniji Elenkati, “sabiex jinħarġu pubblikament bonds korporattivi konvertibbli, kumpanija għandha tafda aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu kkwalifikata sabiex tagħmel klassifikazzjonijiet tal-kreditu u klassifikazzjonijiet ta’ segwitu”. Barra minn hekk, l-Artikolu 18 tal-Miżuri Amministrattivi ġeneralment applikabbli għall-Ħruġ u n-Negozjar ta’ Bonds Korporattivi jistipula li ċerti bonds biss li jikkonformaw ma’ kriterji stretti ta’ kwalità, bħal klassifikazzjoni tal-kreditu AAA, jistgħu jinħarġu b’mod pubbliku lil investituri pubbliċi jew jinħarġu b’mod pubbliku lil investituri kwalifikati. Il-bonds korporattivi li jonqsu milli jissodisfaw dawn l-istandards jistgħu jinħarġu b’mod pubbliku biss lil investituri kwalifikati.

3.6.1.2.   Istituzzjonijiet finanzjarji li jaġixxu bħala korpi pubbliċi

(368)

Skont it-tagħrif tas-suq tal-bonds taċ-Ċina tal-2021 minn Bloomberg, il-bonds elenkati fis-suq tal-bonds interbankarji jammontaw għal 88 % tal-volum ta’ negozjar totali tal-bonds (84). Skont l-istess studju, il-biċċa l-kbira mill-investituri huma investituri istituzzjonali, inklużi istituzzjonijiet finanzjarji. B’mod partikolari, il-banek kummerċjali tal-Istat jirrappreżentaw 57 % tal-investituri u l-banek tal-politika jirrappreżentaw 3 % (85). Barra minn hekk, il-Kummissjoni sabet li l-investituri kollha tal-bonds konvertibbli maħruġa minn waħda mill-kumpaniji fil-kampjun huma investituri istituzzjonali, kategorija ta’ investituri li tinkludi istituzzjonijiet finanzjarji.

(369)

Barra minn hekk, bħala industrija inċentivati taħt il-“Katalogu ta’ Gwida għar-Ristrutturar tal-Industrija”, l-industrija tal-ACF hija intitolata għal appoġġ ta’ kreditu minn istituzzjonijiet finanzjarji abbażi tad-Deċiżjoni Nru 40. Il-fatt li bonds konvertibbli, bħall-bonds konvertibbli maħruġa mill-kumpaniji fil-kampjun, għandhom rata tal-imgħax baxxa huwa indikazzjoni qawwija li l-istituzzjonijiet finanzjarji, li huma l-investituri ewlenin f’dawn il-bonds, huma obbligati jipprovdu “appoġġ ta’ kreditu” lil dawn il-kumpaniji u jqisu kunsiderazzjonijiet oħrajn għajr kunsiderazzjonijiet kummerċjali meta jieħdu d-deċiżjoni ta’ investiment jew ta’ finanzjament, bħall-objettivi tal-politika tal-gvern. Fil-fatt, investitur li jopera fil-kundizzjonijiet tas-suq ikun aktar sensittiv għar-redditu finanzjarju fuq l-investiment u probabbilment ma jinvestix f’bonds konvertibbli b’rati tal-imgħax baxxi ħafna. Barra minn hekk, il-konklużjonijiet milħuqa mill-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni finanzjarja taż-żewġ gruppi ta’ produtturi esportaturi fit-Taqsima 3.4.2.3 hawn fuq f’termini tal-profili tal-likwidità u tas-solvenza tagħhom jindikaw ukoll li l-investituri li joperaw fil-kundizzjonijiet tas-suq ma jinvestux fi strumenti finanzjarji bħal bonds konvertibbli, li joffru redditi finanzjarji baxxi, filwaqt li l-emittent jippreżenta riskji għoljin ta’ likwidità u ta’ solvenza. Għalhekk, fil-fehma tal-Kummissjoni, huma biss investituri li għandhom motivazzjonijiet oħrajn għajr redditu finanzjarju fuq l-investiment tagħhom, bħall-konformità mal-obbligu legali li jipprovdu finanzjament lil kumpaniji f’industriji inċentivati, li jagħmlu investiment bħal dan.

(370)

Fuq il-bażi ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni kkunsidrat li hemm korp ta’ evidenza korroborattiva, li skontha proporzjon kbir tal-investituri fil-bonds konvertibbli maħruġa mill-kumpaniji fil-kampjun, huma istituzzjonijiet finanzjarji li għandhom obbligu legali li jipprovdu appoġġ ta’ kreditu lill-produtturi tal-ACF.

(371)

Barra minn hekk, kif deskritt fit-Taqsima 3.4.1 hawn fuq, l-istituzzjonijiet finanzjarji huma kkaratterizzati minn preżenza qawwija tal-Istat, u l-GTĊ għandu l-possibbiltà li jeżerċita influwenza sinifikanti fuqhom. Il-qafas legali ġenerali li fih joperaw dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji huwa applikabbli wkoll għal bonds konvertibbli.

(372)

Fit-Taqsima 3.4.1 hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat huma korpi pubbliċi skont it-tifsira tal-Artikolu 2(b) meta jinqara flimkien mal-Artikolu 3(1)(a)(i) tar-Regolament bażiku u li fi kwalunkwe każ huma kkunsidrati inkarigati jew mogħtija direzzjonijiet mill-GTĊ sabiex iwettqu funzjonijiet normalment vestiti fil-gvern skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku. Fit-Taqsima 3.4.1.7 hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-istituzzjonijiet finanzjarji privati huma wkoll fdati u ordnati mill-gvern.

(373)

Il-Kummissjoni fittxet ukoll prova konkreta tal-eżerċizzju ta’ kontroll b’mod sinifikanti abbażi tal-ħruġ konkret ta’ bonds konvertibbli. Għalhekk, hija eżaminat l-ambjent legali ġenerali kif stabbilit hawn fuq fil-premessi minn (360) sa (367), flimkien mas-sejbiet konkreti tal-investigazzjoni.

(374)

Il-Kummissjoni sabet li l-bonds konvertibbli nħarġu miż-żewġ gruppi ta’ produtturi esportaturi fil-kampjun b’rati tal-imgħax baxxi ħafna u simili, irrispettivament mis-sitwazzjoni finanzjarja u tar-riskju ta’ kreditu tal-kumpaniji. Il-Kummissjoni sabet ukoll li ammont sinifikanti ta’ dawn il-bonds ġew ikkonvertiti f’ishma bi prezz ferm ogħla mill-prezz tas-suq prevalenti tal-ishma. Għalhekk, anke meta l-bonds ġew ikkonvertiti f’ishma, ir-rata ta’ redditu baqgħet taħt il-valur tas-suq.

(375)

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-istituzzjonijiet finanzjarji Ċiniżi, li huma l-akbar investitur fil-bonds konvertibbli maħruġa mill-kumpaniji fil-kampjun, segwew l-orjentazzjonijiet ta’ politika stabbiliti fid-Deċiżjoni Nru 40 billi pprovdew finanzjament preferenzjali lil kumpaniji li jappartjenu għal industrija inċentivati u għalhekk aġixxew jew bħala korpi pubbliċi skont it-tifsira tal-Artikolu 2(b) tar-Regolament bażiku jew bħala korpi li huma inkarigati jew mogħtija direzzjonijiet mill-gvern skont it-tifsira tal-Artikoli 3(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku.

(376)

Billi aċċettaw li jinvestu f’bonds konvertibbli b’rata ta’ redditu baxxa ħafna irrispettivament mill-profil tar-riskju tal-emittent, inkluż taħt ir-rata ta’ referenza mingħajr riskju offruta mill-PBOC jew ippubblikata min-NIFC kif imsemmi fil-premessa (387) hawn taħt, u billi qablu li jikkonvertu l-bonds f’ishma bi prezz ferm ogħla mill-valur tas-suq attwali tagħhom, l-istituzzjonijiet finanzjarji pprovdew benefiċċju lill-produtturi esportaturi fil-kampjun.

(377)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ iddikjara li x-xiri ta’ bonds korporattivi u bonds korporattivi konvertibbli hija prattika kummerċjali regolari li sseħħ fil-ġurisdizzjonijiet ewlenin kollha, inklużi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Skont il-GTĊ, il-fatt li ħafna mill-investituri f’bonds huma investituri istituzzjonali, inklużi istituzzjonijiet finanzjarji, huwa simili wkoll għas-sitwazzjoni fl-UE. Il-GTĊ argumenta li, fi kwalunkwe każ, anki jekk iċ-ċifri pprovduti fid-Divulgazzjoni jiġu aċċettati, sabiex 57 % tal-investituri jkunu banek kummerċjali tal-Istat, u 3 % jkunu banek politiċi, dan xorta jħalli sehem mis-suq ta’ 40 %, li ma għandux jiġi injorat.

(378)

Skont il-GTĊ, il-Kummissjoni naqset ukoll milli tagħmel analiżi separata tar-rwoli mwettqa mill-istituzzjonijiet finanzjarji fis-suq Ċiniż għall-bonds konvertibbli, billi dawn huma tipi differenti ta’ strumenti meta mqabbla mas-self, u r-rwoli mwettqa mill-istituzzjonijiet finanzjarji li jinvestu huma fundamentalment differenti kienu ferm differenti. L-istess raġunament ġie applikat ukoll għall-bonds korporattivi msemmija fit-Taqsima 3.6.2 hawn taħt.

(379)

Il-Kummissjoni ma qablitx mad-dikjarazzjoni tal-GTĊ li hija ma wettqitx valutazzjoni speċifika tal-imġiba tal-istituzzjonijiet finanzjarji bħala korpi pubbliċi għall-funzjoni tax-xiri ta’ bonds. Minbarra l-konklużjonijiet milħuqa mill-Kummissjoni fit-Taqsima 3.4.1 hawn fuq, il-Kummissjoni fittxet ukoll prova konkreta tal-eżerċizzju ta’ kontroll b’mod sinifikanti bbażat fuq il-ħruġ konkret ta’ bonds konvertibbli u wettqet valutazzjoni speċifika fil-premessi (373) u (374). Filwaqt li l-Kummissjoni qablet mal-GTĊ li x-xiri ta’ bonds korporattivi u bonds konvertibbli jista’ fil-prinċipju jkun prattika kummerċjali regolari li sseħħ fil-ġurisdizzjonijiet ewlenin kollha, hija indikat li x-xiri ta’ bonds korporattivi mill-istituzzjonijiet finanzjarji Ċiniżi huwa kkaratterizzat minn interferenza mill-Istat kif muri fil-premessa (375).

3.6.1.3.   Speċifiċità

(380)

Il-Kummissjoni qieset li l-finanzjament preferenzjali permezz ta’ bonds konvertibbli huwa speċifiku skont it-tifsira tal-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament bażiku. Il-bonds konvertibbli ma jistgħux jinħarġu mingħajr l-approvazzjoni tas-CSRC, li tivverifika jekk il-kundizzjonijiet regolatorji kollha għall-ħruġ tal-bonds konvertibbli humiex issodisfati. Kif spjegat fil-premessa (364), skont il-Liġi dwar it-Titoli u l-Miżuri Amministrattivi dwar il-Ħruġ ta’ Titoli minn Kumpaniji Elenkati applikabbli speċifikament għal bonds konvertibbli, il-ħruġ ta’ bonds konvertibbli jrid ikun konformi mal-politiki industrijali tal-Istat. Fil-premessa (366) il-Kummissjoni qieset li “f’konformità mal-politiki industrijali tal-Istat” tfisser li l-proġett ta’ investiment jaqa’ taħt il-kontenut “inċentivat” fil-Katalogu ta’ Gwida għar-Ristrutturar tal-Industrija li għalih tappartjeni l-industrija tal-ACF.

(381)

Ma ngħatat l-ebda prova li kwalunkwe impriża fir-RPĊ (għajr fi ħdan l-industriji inċentivati) tista’ tibbenefika minn bonds konvertibbli bl-istess termini u kundizzjonijiet preferenzjali.

(382)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ issottometta li l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati minn kumpanija sabiex toħroġ il-bonds huma ta’ natura finanzjarja u mhumiex orjentati lejn il-politika Il-GTĊ ma qabilx mal-pożizzjoni li l-ħruġ ta’ bonds konvertibbli jrid ikun konformi mal-politiki industrijali tal-Istat u tenna li l-industrija tal-ACF mhijiex industrija inċentivata. L-istess raġunament ġie applikat ukoll għall-bonds korporattivi msemmija fit-Taqsima 3.6.2 hawn taħt.

(383)

F’dan ir-rigward, għalkemm il-Kummissjoni qablet li s-swieq tal-bonds huma rregolati f’kull pajjiż u li l-biċċa l-kbira tal-kriterji li jridu jiġu ssodisfati minn kumpanija sabiex toħroġ il-bonds huma ta’ natura finanzjarja, hija ma qablitx mad-dikjarazzjoni tal-GTĊ li l-ħruġ ta’ bonds konvertibbli mhuwiex orjentat lejn il-politika fiċ-Ċina. L-ewwel nett, il-Kummissjoni tenniet il-pożizzjoni tagħha li s-settur tal-ACF huwa industrija inċentivata. It-tieni nett, il-Kummissjoni qieset li l-kliem tal-Liġi dwar it-Titoli tar-RPĊ (verżjoni 2014) u l-Miżuri Amministrattivi dwar il-Ħruġ ta’ Titoli minn Kumpaniji Elenkati speċifikament applikabbli għal bonds konvertibbli, li skonthom il-ħruġ ta’ bonds konvertibbli jrid ikun konformi mal-politiki industrijali tal-Istat huwa ċar biżżejjed. Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni stabbiliet fil-premessa (376) li billi aċċettat li tinvesti f’bonds konvertibbli b’rata ta’ redditu baxxa ħafna irrispettivament mill-profil tar-riskju tal-emittent, l-istituzzjonijiet finanzjarji pprovdew benefiċċju lill-produtturi esportaturi fil-kampjun. Għaldaqstant, l-affermazzjonijiet tal-GTĊ ġew miċħuda.

3.6.1.4.   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(384)

Bonds konvertibbli huma strument ta’ dejn ibridu li għandu karatteristiċi ta’ bond bħal pagamenti tal-imgħax filwaqt li jipprovdi wkoll l-opportunità li l-ammont investit jiġi kkonvertit f’ishma taħt ċerti kundizzjonijiet.

(385)

Il-Kummissjoni sabet li r-rata tal-imgħax fuq il-bond korporattiv konvertibbli maħruġ mill-kumpaniji fil-kampjun fil-PI kienet f’livell tant baxx li huma biss l-investituri li għandhom motivazzjonijiet oħrajn għajr redditu finanzjarju fuq l-investiment, pereżempju l-konformità mal-obbligu legali li jipprovdu finanzjament lil kumpaniji f’industriji inċentivati, li jinvestu fihom. Dan kien appoġġat mill-fatt li proporzjon kbir tal-investituri fil-bonds konvertibbli maħruġa mill-kumpaniji fil-kampjun huwa magħmul minn istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat.

(386)

Il-Kummissjoni sabet li l-parti tal-bonds konvertibbli taż-żewġ kumpaniji fil-kampjun li ma ġietx ikkonvertita f’ishma pprovdiet lill-investituri redditu fil-forma ta’ imgħax simili għal self jew bonds standard. Peress li l-metodoloġija tal-kalkolu għas-self deskritta fil-premessa (248) hija bbażata fuq bonds, il-Kummissjoni ddeċidiet li ssegwi l-istess metodoloġija (86). Dan ifisser li, sabiex tiġi stabbilita rata tal-imgħax ibbażata fuq is-suq għall-bonds, il-firxa relattiva bejn il-bonds korporattivi AA tal-Istati Uniti u l-bonds korporattivi BB tal-Istati Uniti bl-istess tul ta’ żmien tiġi applikata għar-Rata Normattiva tal-Imgħax tas-Self ippubblikata mill-PBOC jew, wara l-20 ta’ Awwissu 2019, għall-Prim Rata tas-Self ippubblikata mill-NIFC (87).

(387)

Il-benefiċċju huwa d-differenza bejn l-ammont tal-imgħax li l-kumpanija kellha tħallas billi tapplika r-rata tal-imgħax ibbażata fuq is-suq imsemmija fil-premessa (419) u l-imgħax reali mħallas mill-kumpanija.

(388)

Il-Kummissjoni sabet ukoll li ammont sinifikanti ta’ dawn il-bonds ġew ikkonvertiti f’ishma. Il-Kummissjoni sabet li l-bonds konvertibbli taż-żewġ kumpaniji ġew ikkonvertiti f’kapital bi prezz ferm ogħla mill-prezz tas-suq prevalenti tal-ishma. F’dan il-każ, il-Kummissjoni qieset id-dejn ikkonvertit f’ishma bħala injezzjoni ta’ ekwità kumpensabbli. Il-benefiċċju ta’ din l-injezzjoni ta’ kapital kien ikkunsidrat bħala d-differenza bejn il-prezz tal-istokk tal-ishma fil-mument tal-konverżjoni, u l-primjum addizzjonali mħallas mid-detenturi tal-bonds. Dan il-benefiċċju kien allokat għall-PI bl-użu tal-perjodu medju ta’ deprezzament tal-assi tal-kumpaniji.

(389)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ u Wanshun Group oġġezzjonaw għall-użu tal-istess valur referenzjarju għall-bonds u l-bonds konvertibbli bħal dak applikat għas-self, peress li l-konvertibbiltà ta’ bond hija element essenzjali tiegħu, li tagħmlu wkoll strument ta’ self sostanzjalment differenti. Il-GTĊ iddikjara wkoll li ma hemm l-ebda bażi biex il-Kummissjoni tuża l-valur referenzjarju tal-PBOC bħala punt tat-tluq u mbagħad iżżid mark-up. Skont il-GTĊ, il-produtturi Ewropej tal-ACF bi klassifikazzjoni BB ħarġu wkoll bonds għal perjodu ta’ maturità simili b’rati ferm aktar baxxi mir-rata ta’ referenza kkalkulata matul l-istess perjodu. L-istess raġunament ġie applikat ukoll għall-bonds korporattivi msemmija fit-Taqsima 3.6.2 hawn taħt.

(390)

Barra minn hekk, Wanshun indikat li l-bonds huma kummerċjabbli ħafna fis-suq (persuna li għandha l-bond tista’ tbigħha fis-suq mingħajr ma tistenna l-maturità tagħha). Min-naħa l-oħra, self huwa ftehim bejn żewġ partijiet, fejn parti waħda tissellef flus mingħand l-oħra. Is-self ġeneralment ma jkunx negozjabbli fis-suq. Barra minn hekk, il-bond ta’ Shantou Wanshun seta’ jiġi kkonvertit f’ishma, u b’hekk jipprovdi vantaġġ ulterjuri lid-detentur tal-bonds. Għaldaqstant, ir-rati tal-imgħax għal bonds konvertibbli loġikament ikunu aktar baxxi milli għas-self, kif ukoll tipi oħra ta’ bonds (l-investituri jkunu lesti jaċċettaw rata ta’ kupun aktar baxxa fuq bond konvertibbli minħabba l-karatteristika ta’ konverżjoni tiegħu). Bħala alternattiva, Wanshun ipproponiet li jintuża parametru referenzjarju bbażat fuq Hong Kong ibbażat fuq ir-rati tar-rendiment tal-bonds, jiġifieri l-istess parametru referenzjarju bħal dak propost mill-Grupp Nanshan għas-self fil-premessa (264).

(391)

Il-Kummissjoni indikat li s-self u l-bonds korporattivi huma fil-prinċipju strumenti ta’ dejn finanzjarju simili. Talbilħaqq, bond korporattiv huwa tip ta’ self użat minn entitajiet kbar biex jiżdied il-kapital. Kemm is-self kif ukoll il-bonds korporattivi huma kkuntrattati/maħruġa għal perjodu ta’ żmien u għandhom rata ta’ imgħax/rata fissa tal-kupun. Il-fatt li l-finanzjament permezz ta’ self jiġi pprovdut minn istituzzjoni finanzjarja u li l-finanzjament permezz ta’ bond korporattiv huwa provdut mill-investituri, li f’ħafna każijiet ikunu wkoll istituzzjonijiet finanzjarji, huwa irrelevanti għad-determinazzjoni tal-karatteristiċi tal-qalba taż-żewġ strumenti. Tabilħaqq, iż-żewġ strumenti jservu biex jiffinanzjaw l-operazzjonijiet tan-negozju, għandhom l-istess tip ta’ remunerazzjoni u għandhom termini u kondizzjonijiet ta’ ħlas lura li huwa simili. Barra minn hekk, matul l-investigazzjoni, il-Kummissjoni sabet li l-bonds korporattivi maħruġa mill-produtturi esportaturi li kkooperaw kellhom rati ta’ kupuni u skopijiet li kienu simili ħafna għar-rati tal-imgħax u l-iskop tas-self b’tul ta’ żmien simili, u għalhekk setgħu jitqiesu interkambjabbli mill-perspettiva tal-produttur, u b’hekk jiġġustifikaw l-applikazzjoni tal-istess parametru referenzjarju għaż-żewġ strumenti fiċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ dan il-każ.

(392)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni qieset il-kummenti tal-GTĊ li jirreferu għar-rati tal-imgħax applikabbli għall-kumpaniji kklassifikati BB fl-Unjoni Ewropea bħala infondati peress li r-rata mingħajr riskju fl-Unjoni Ewropea mhijiex l-istess bħar-rata mingħajr riskju fir-RPĊ u għalhekk mhuwiex possibbli li jitqabblu r-rati tal-imgħax f’termini assoluti.

(393)

Il-Kummissjoni qablet li bonds korporattivi konvertibbli huma strument ta’ dejn ibridu li jipprovdi wkoll l-opportunità li l-ammont investit jiġi kkonvertit f’ishma taħt ċerti kundizzjonijiet u huma bħala tali fil-prinċipju differenti minn bonds korporattivi. Il-Kummissjoni eżaminat il-possibbiltà li tikkwantifika dan l-element ta’ konvertibilità. Madankollu, il-punt ta’ riferiment propost minn Wanshun ma kkunsidrax din il-konvertibbiltà. Barra minn hekk, ma kienx punt ta’ riferiment xieraq b’mod ġenerali għall-bonds għar-raġunijiet diġà stabbiliti fil-premessa (268). Ma ġew sottomessi l-ebda punti ta’ riferiment oħra possibbli, u ma kienet disponibbli l-ebda informazzjoni pubblika oħra biex tipprovdi għal punt ta’ riferiment aktar preċiż għal bonds konvertibbli (eż. indiċijiet għall-primjum fuq bonds konvertibbli kklassifikati AA tal-Istati Uniti u bonds konvertibbli kklassifikati BB tal-Istati Uniti) jew għall-aspett ta’ konvertibbiltà ta’ dawn il-bonds. Barra minn hekk, il-parametru referenzjarju użat bħala l-bażi għall-konverżjoni kien fi kwalunkwe każ rata mingħajr riskju. Għaldaqstant, dawn il-pretensjonijiet ma ntlaqgħux.

(394)

Fir-rigward tal-bonds korporattivi konvertibbli, Wanshun Group sostna li:

(a)

il-maġġoranza tal-investituri ta’ bonds konvertibbli ta’ Shantou Wanshun kienu individwi li joperaw fis-Suq tal-Istokk ta’ Shenzhen u mhux investituri istituzzjonali (jew korpi pubbliċi jew korpi privati fdati mill-GTĊ). Il-Kummissjoni ma pprovdiet l-ebda evidenza li dawn l-investituri kollha kienu investituri istituzzjonali. Għalhekk, il-Kummissjoni ma kellhiex tittratta dawn il-bonds konvertibbli bħala sussidju. Wanshun għamlet ukoll talba identika fir-rigward tal-injezzjoni ta’ ekwità (il-konverżjoni ta’ wħud mill-bonds ta’ Shantou Wanshun f’ishma).

(b)

Il-Kummissjoni ma naqqsitx mill-kalkolu tagħha l-pagamenti ta’ kupuni mill-pagamenti tal-imgħax ta’ referenza, li saru minn Shantou Wanshun u kellhom jitnaqqsu.

(395)

Il-Kummissjoni tinnota li Wanshun ma pprovdietx biżżejjed evidenza biex issostni d-dikjarazzjoni tagħha li l-maġġoranza tal-investituri ta’ bonds konvertibbli ta’ Shantou Wanshun kienu individwi li joperaw fis-Suq tal-Istokk ta’ Shenzhen. Tabilħaqq, is-sors ta’ din id-dikjarazzjoni ma setax jiġi vverifikat, id-dokument ta’ sostenn ma pprovdiex definizzjoni ċara għal dak li jqis bħala investituri privati u tal-Istat, u lanqas ma kien fih l-ismijiet individwali tal-investituri. Għalhekk, din il-pretensjoni ma ntlaqgħetx.

(396)

Il-Kummissjoni aċċettat il-pretensjoni ta’ Wanshun dwar it-tnaqqis tal-pagamenti tal-kupuni mill-pagamenti tal-imgħax ta’ referenza, u naqqset il-pagament tal-kupun fir-rigward tal-perjodu ta’ investigazzjoni mill-pagamenti tal-imgħax ta’ referenza.

(397)

Il-Grupp Wanshun sostna wkoll li l-Kummissjoni wettqet żball meta kkumpensat l-injezzjoni ta’ ekwità (il-konverżjoni ta’ wħud mill-bonds ta’ Shantou Wanshun f’ishma), peress li:

(a)

Il-Kummissjoni ma setgħetx tqabbel il-prezz tal-konverżjoni inizjali stabbilit f’Lulju 2018 mal-prezz tal-istokk tas-suq f’Ġunju 2019, peress li l-prezz għal kull sehem kien stabbilit fiż-żmien tal-investiment, iżda l-konverżjoni (jekk isseħħ) issir aktar tard. L-investitur imbagħad ġarrab ir-riskju, jew kellu l-vantaġġi ta’ evoluzzjonijiet f’dak il-prezz tal-bejgħ tal-ishma matul iż-żmien,

(b)

il-prezz tal-konverżjoni tal-bonds użat mill-Kummissjoni ma kienx korrett, peress li nbidel mill-bidu sal-aħħar tal-PI.

(398)

Il-Kummissjoni ma qablitx mal-kummenti dwar il-prezz tal-konverżjoni inizjali stabbilit f’Lulju 2018. Huwa nnota li f’każ li l-prezz tas-suq tal-ishma ta’ sehem partikolari fil-mument tal-konverżjoni jkun materjalment aktar baxx mill-prezz tas-suq tiegħu, investitur razzjonali jżomm lura milli jikkonverti l-bonds f’ishma, u minflok ikompli jżomm il-bonds. Għalhekk, l-investitur razzjonali jipprova jimminimizza r-riskju ta’ evoluzzjoni sfavorevoli tal-prezzijiet.

(399)

Il-Kummissjoni ma qablitx ukoll mal-kumment dwar il-prezz tal-konverżjoni inkorrett. Mill-informazzjoni ppreżentata lill-Kummissjoni, deher li l-bidla fil-prezzijiet mitluba mill-Grupp Wanshun fil-fatt seħħet biss wara l-konverżjoni tal-ishma. Għalhekk, il-Kummissjoni sostniet li użat il-prezz ta’ konverżjoni korrett meta kkalkulat il-benefiċċju.

3.6.2.   Bonds korporattivi

(400)

Wieħed mill-gruppi fil-kampjun ibbenefika minn finanzjament preferenzjali fil-forma ta’ bonds korporattivi.

3.6.2.1.   Bażi Ġuridika/Qafas Regolatorju

Il-liġi dwar it-Titoli;

Il-Miżuri Amministrattivi għall-Ħruġ u n-Negozjar ta’ Bonds Korporattivi, l-Ordni tal-Kummissjoni Regolatorja tat-Titoli taċ-Ċina Nru 113, il-15 ta’ Jannar 2015;

Ir-Regolamenti dwar l-Amministrazzjoni tal-Bonds Korporattivi, maħruġa mill-Kunsill tal-Istat, fit-18 ta’ Jannar 2011;

Il-Miżuri tal-Amministrazzjoni tal-Istrumenti ta’ Finanzjament tad-Dejn ta’ Intrapriżi Mhux Finanzjarji dwar is-Suq tal-Bonds Interbankarji Maħruġa mill-People’s Bank of China, l-Ordni tal-People’s Bank of China tal-[2008] Nru 12, id-9 ta’ April 2008.

(401)

F’konformità mal-qafas regolatorju, il-bonds ma jistgħux jinħarġu jew jiġu nnegozjati liberament fiċ-Ċina. Il-ħruġ ta’ kull bond irid ikun approvat minn diversi awtoritajiet governattivi, bħall-PBOC, l-NDRC jew is-CSRC, skont it-tip ta’ bond u t-tip ta’ emittent. Barra minn hekk, skont ir-Regolamenti dwar l-Amministrazzjoni tal-Bonds Korporattivi, hemm kwoti annwali għall-ħruġ ta’ bonds korporattivi.

(402)

Apparti dan, skont l-Artikolu 16 tal-Liġi dwar it-Titoli applikabbli matul il-PI, offerta pubblika ta’ bonds korporattivi jenħtieġ li tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin: “l-iskop tal-użu tar-rikavati għandu jikkonforma mal-politiki industrijali tal-Istat” u “r-rikavati minn offerta pubblika ta’ bonds korporattivi għandu jintuża għal skop(ijiet) approvat(i) biss”. L-Artikolu 12 tar-Regolamenti dwar l-Amministrazzjoni tal-Bonds Korporattivi jtenni li l-iskop tal-fondi miġbura jrid ikun konformi mal-politiki industrijali tal-Istat. Kif huwa spjegat fil-premessi (364) u (365), il-ħruġ ta’ bonds korporattivi taħt kundizzjonijiet bħal dawn jimmira lejn industrija inċentivati bħall-industrija tal-ACF u jikkorrispondi mal-prattika tal-istituzzjonijiet finanzjarji li jappoġġaw lil dawk l-industriji.

(403)

Skont l-Artikolu 16(5) tal-Liġi dwar it-Titoli, “ir-rata tal-kupun tal-bonds korporattivi ma għandhiex taqbeż ir-rata tal-kupun stipulata mill-Kunsill tal-Istat”. Barra minn hekk, l-Artikolu 18 tar-Regolamenti dwar l-Amministrazzjoni tal-Bonds Korporattivi jipprovdi aktar dettalji billi jiddikjara li “r-rata tal-imgħax offruta għal kwalunkwe bond korporattiv ma għandhiex tkun ogħla minn 40 % tar-rata tal-imgħax prevalenti mħallsa mill-banek lil individwi għal depożiti ta’ tfaddil b’terminu fiss tal-istess maturità”.

(404)

Apparti dan, l-Artikolu 18 tal-Miżuri Amministrattivi għall-Ħruġ u n-Negozjar ta’ Bonds Korporattivi jistipula li huma biss ċerti bonds li jikkonformaw ma’ kriterji stretti ta’ kwalità, bħal klassifikazzjoni tal-kreditu AAA, li jistgħu jinħarġu b’mod pubbliku lil investituri pubbliċi jew jinħarġu b’mod pubbliku lil investituri kwalifikati biss fid-diskrezzjoni esklużiva tal-emittent. Il-bonds korporattivi li jonqsu milli jissodisfaw dawn l-istandards jistgħu jinħarġu b’mod pubbliku biss lil investituri kwalifikati. Għalhekk, jirriżulta li l-biċċa l-kbira mill-bonds korporattivi jinħarġu lil investituri kwalifikati li ġew approvati mis-CSRC u li huma investituri istituzzjonali Ċiniżi.

3.6.2.2.   Istituzzjonijiet finanzjarji li jaġixxu bħala korpi pubbliċi

(405)

Kif huwa spjegat fil-premessi (369) u (370) hawn fuq, il-Kummissjoni qieset li hemm korp ta’ evidenza korroborattiva, li skontha proporzjon kbir tal-investituri f’bonds konvertibbli maħruġa mill-kumpaniji fil-kampjun huma istituzzjonijiet finanzjarji, li għandhom obbligu legali li jipprovdu appoġġ ta’ kreditu lill-produtturi tal-ACF. L-istess raġunament u konklużjoni japplikaw ukoll għal bonds korporattivi peress li l-kundizzjonijiet tal-ħruġ huma simili ħafna, b’mod partikolari l-kundizzjoni għall-konformità mar-rekwiżiti tal-liġijiet, ir-regolamenti u l-politika nazzjonali, u mal-politika industrijali tal-Istat.

(406)

Kif deskritt fil-premessa (403), l-Artikolu 16 tal-Liġi dwar it-Titoli u l-Artikolu 12 tar-Regolamenti dwar l-Amministrazzjoni tal-Bonds Korporattivi jirrikjedu li offerta pubblika ta’ bonds korporattivi tikkonforma mal-politiki industrijali tal-Istat. Dan jaffettwa lil bonds korporattivi, fis-sens li jistgħu jinħarġu biss għal skopijiet li huma konformi mal-miri tal-ippjanar tal-GTĊ fir-rigward tal-industriji inċentivati kif spjegat fil-premessi (357) u (359). L-investituri istituzzjonali, li huma, kif jidher fil-premessa (368), fil-biċċa l-kbira banek kummerċjali u banek tal-politika, iridu jsegwu l-orjentazzjonijiet ta’ politika stabbiliti fid-Deċiżjoni Nru 40, li meta tinqara flimkien mal-Katalogu ta’ Gwida għar-Ristrutturar tal-Industrija, tipprevedi trattament speċifiku ta’ ċerti proġetti fi ħdan ċerti industriji inċentivati, bħall-industrija tal-ACF. It-trattament benefiċjali għal wieħed mill-gruppi fil-kampjun irriżulta fid-deċiżjoni li jsir investiment f’bonds korporattivi maħruġa b’rata tal-imgħax li ma tirriflettix il-kriterji bbażati fuq is-suq.

(407)

Kif deskritt fit-Taqsima 3.4.1 hawn fuq, l-istituzzjonijiet finanzjarji huma kkaratterizzati minn preżenza qawwija tal-Istat, u l-GTĊ għandu l-possibbiltà li jeżerċita influwenza sinifikanti fuqhom. Il-qafas legali ġenerali li fih joperaw dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji huwa applikabbli wkoll għal bonds korporattivi.

(408)

Fit-Taqsima 3.4.1 hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-istituzzjonijiet finanzjarji tal-Istat huma korpi pubbliċi skont it-tifsira tal-Artikolu 2(b) meta jinqara flimkien mal-Artikolu 3(1)(a)(i) tar-Regolament bażiku u li fi kwalunkwe każ huma kkunsidrati inkarigati jew mogħtija direzzjonijiet mill-GTĊ sabiex iwettqu funzjonijiet normalment vestiti fil-gvern skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku. Fit-Taqsima 3.4.1.7 hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-istituzzjonijiet finanzjarji privati huma wkoll fdati u diretti mill-gvern.

(409)

Il-Kummissjoni fittxet ukoll prova konkreta tal-eżerċizzju ta’ kontroll b’mod sinifikanti abbażi tal-ħruġ konkret ta’ bonds korporattivi. Għalhekk, hija eżaminat l-ambjent legali ġenerali kif stabbilit hawn fuq fil-premessi minn (402) sa (405), flimkien mas-sejbiet konkreti tal-investigazzjoni.

(410)

Il-Kummissjoni sabet li l-bonds korporattivi nħarġu b’rata tal-imgħax taħt il-livell li kellu jkun mistenni minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja u tar-riskju ta’ kreditu tal-kumpaniji, inkluż taħt ir-rata ta’ referenza mingħajr riskju offruta mill-PBOC jew ippubblikata mill-NIFC kif imsemmi fil-premessa (419) hawn taħt.

(411)

Fil-prattika, ir-rati tal-imgħax fuq il-bonds korporattivi huma influwenzati mill-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-kumpanija, simili għas-self. Madankollu, fil-premessa (215) il-Kummissjoni kkonkludiet li s-suq lokali tal-klassifikazzjoni tal-kreditu huwa distort u li l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu ma humiex affidabbli.

(412)

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-istituzzjonijiet finanzjarji Ċiniżi segwew l-orjentazzjonijiet ta’ politika stabbiliti fid-Deċiżjoni Nru 40 billi pprovdew finanzjament preferenzjali lil kumpaniji li jappartjenu għal industrija inċentivata u għalhekk aġixxew jew bħala korpi pubbliċi skont it-tifsira tal-Artikolu 2(b) tar-Regolament bażiku jew bħala korpi li huma inkarigati jew mogħtija direzzjonijiet mill-gvern skont it-tifsira tal-Artikoli 3(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku.

(413)

Bl-organizzazzjoni tal-ħruġ ta’ bonds korporattivi bir-rata tal-imgħax taħt ir-rata tas-suq li tikkorrispondi għall-profil tar-riskju reali tal-emittent u billi aċċettaw li jinvestu f’tali bond korporattiv, l-istituzzjonijiet finanzjarji pprovdew benefiċċju lill-produttur esportatur fil-kampjun.

3.6.2.3.   Speċifiċità

(414)

Kif deskritt fil-premessa (380) hawn fuq, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-finanzjament preferenzjali permezz ta’ bonds huwa speċifiku skont it-tifsira tal-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament bażiku peress li l-bonds ma jistgħux jinħarġu mingħajr approvazzjoni mill-awtoritajiet tal-gvern, u l-Liġi dwar it-Titoli tiddikjara li l-ħruġ ta’ bonds irid jikkonforma mal-politiki industrijali tal-Istat. Kif diġà ssemma fil-premessa (104), l-industrija tal-ACF hija meqjusa bħala industrija inċentivata fil-Katalogu ta’ Gwida tar-Ristrutturar tal-Industrija.

3.6.2.4.   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(415)

Peress li l-bonds huma essenzjalment tip ieħor ta’ strument ta’ dejn, simili għas-self, u peress li l-metodoloġija tal-kalkolu għas-self hija diġà bbażata fuq ġabra ta’ bonds, il-Kummissjoni ddeċidiet li ssegwi l-metodoloġija tal-kalkolu għas-self kif deskritt hawn fuq fit-Taqsima 3.4.2.3. Dan ifisser li, sabiex tiġi stabbilita rata tal-imgħax ibbażata fuq is-suq għall-bonds, il-firxa relattiva bejn il-bonds korporattivi AA tal-Istati Uniti u l-bonds korporattivi BB tal-Istati Uniti bl-istess tul ta’ żmien tiġi applikata għar-Rata Normattiva tal-Imgħax tas-Self ippubblikata mill-PBOC, jew, wara l-20 ta’ Awwissu 2019 għall-Prim Rata tas-Self ippubblikata min-NIFC, li mbagħad titqabbel mar-rata tal-imgħax reali mħallsa mill-kumpanija sabiex jiġi ddeterminat il-benefiċċju.

(416)

Wara d-divulgazzjoni finali, Wanshun Group u Nanshan Group sostnew li l-Kummissjoni b’mod żbaljat assumiet li d-detenturi kollha tal-bonds huma istituzzjonijiet finanzjarji li jaġixxu bħala korpi pubbliċi. Peress li r-rapport Bloomberg imsemmi mill-Kummissjoni nnifisha sab li l-banek tal-Istat jirrappreżentaw 57 % tal-investituri u l-banek politiċi jirrappreżentaw 3 % tad-detenturi ta’ bonds korporattivi konvertibbli fiċ-Ċina, 60 % biss (57 % + 3 %) tal-bonds tal-investituri istituzzjonali huma kumpensabbli.

(417)

Il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni li hemm entità ta’ evidenza korroborattiva, li skontha proporzjon kbir tal-investituri fil-bonds maħruġa mill-kumpaniji fil-kampjun, huma istituzzjonijiet finanzjarji li għandhom obbligu legali li jipprovdu appoġġ ta’ kreditu lill-produtturi tal-ACF. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li r-rapport Bloomberg jindika wkoll li 27 % tal-bonds huma miżmuma minn “prodotti ta’ fondi”, li essenzjalment huma fondi ġestiti mill-istess istituzzjonijiet finanzjarji. Meta wieħed iqis 3 % ta’ istituzzjonijiet finanzjarji “oħrajn”, il-proporzjon totali ta’ istituzzjonijiet finanzjarji li jinvestu f’bonds fil-fatt huwa ta’ 90 %. Fid-dawl tal-proporzjon għoli ta’ investituri istituzzjonali, inklużi l-istituzzjonijiet finanzjarji, il-Kummissjoni kienet tal-opinjoni li huma ddeterminaw il-karatteristiċi tal-bonds korporattivi inkwistjoni, b’mod partikolari r-rata baxxa ta’ kupuni, u li investituri oħra, bħal investituri privati, osservaw biss tali kundizzjonijiet. Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni kkunsidrat li s-sistema ta’ superviżjoni finanzjarja Ċiniża fir-rigward ta’ bonds korporattivi u bonds konvertibbli hija biss element, li flimkien mal-qafas normattiv li jirregola l-finanzjament minn istituzzjonijiet finanzjarji deskritt fit-taqsima 3.4.1, kif ukoll mal-imġiba konkreta tal-istituzzjonijiet finanzjarji indikaw l-interferenza mill-GTĊ. Għalhekk, dawn l-affermazzjonijiet ġew miċħuda.

(418)

Fl-aħħar nett, Nanshan Group sostna li l-Kummissjoni ma naqqsitx mill-kalkolu tagħha l-ħlasijiet ta’ kupuni li saru minn Nanshan Group Co., Ltd. Il-Kummissjoni ma aċċettatx dan il-punt, peress li ma ngħatat l-ebda informazzjoni dwar il-ħlas ta’ kupuni fit-tabelli pprovduti mill-kumpanija, la qabel u lanqas matul l-RCC. Il-Kummissjoni tfakkar ukoll li din l-informazzjoni hija parti mill-informazzjoni nieqsa li għaliha ġie applikat l-Artikolu 28. Fi kwalunkwe każ, huwa impossibbli li tiġi vverifikata f’dan l-istadju tal-investigazzjoni l-informazzjoni addizzjonali pprovduta bħala Anness għall-kummenti dwar id-divulgazzjoni.

3.6.3.   Konklużjoni dwar il-finanzjament preferenzjali: tipi oħrajn ta’ finanzjament

(419)

Il-Kummissjoni stabbiliet li l-gruppi kollha ta’ produtturi esportaturi fil-kampjun ibbenefikaw minn finanzjament preferenzjali fil-forma ta’ linji ta’ kreditu, abbozzi ta’ aċċettazzjoni bankarja u bonds konvertibbli u korporattivi. Fid-dawl tal-eżistenza ta’ kontribuzzjoni finanzjarja, benefiċċju għall-produtturi esportaturi u speċifiċità, il-Kummissjoni qieset dawn it-tipi ta’ finanzjament preferenzjali bħala sussidju kumpensabbli.

(420)

Ir-rata ta’ sussidju stabbilita fir-rigward tal-finanzjament preferenzjali deskritt hawn fuq matul il-perjodu ta’ investigazzjoni għall-gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun ammontat għal:

Finanzjament preferenzjali: tipi oħrajn ta’ finanzjament

Isem il-kumpanija

Ammont ta’ sussidju

Nanshan Group

7,78  %

Wanshun Group

3,20  %

Daching Group

2,82  %

3.6.4.   Assigurazzjoni preferenzjali: assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni

(421)

Il-Kummissjoni sabet li Sinosure pprovdiet assigurazzjonijiet ta’ kreditu għall-esportazzjoni lill-gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun. Fuq is-sit web tagħha, Sinosure tiddikjara li tippromwovi l-esportazzjonijiet Ċiniżi ta’ oġġetti, speċjalment l-esportazzjoni ta’ prodotti ta’ teknoloġija avvanzata. Skont studju mwettaq mill-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (“l-OECD”), l-industrija tat-teknoloġija avvanzata Ċiniża, li l-industrija tal-ACF tagħmel parti minnha, irċeviet 21 % tat-total tal-assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni pprovduta minn Sinosure (88). Barra minn hekk, Sinosure ħadet rwol attiv fit-twettiq tal-inizjattiva “Made in China 2025”, li tiggwida lill-intrapriżi sabiex jużaw ir-riżorsi ta’ kreditu nazzjonali, twettaq innovazzjoni xjentifika u teknoloġika u ttejjeb it-teknoloġija, u tgħin lill-intrapriżi li qegħdin jibdew jagħmlu negozju internazzjonali jsiru aktar kompetittivi fis-suq globali (89).

3.6.4.1.   Bażi Ġuridika/Qafas Regolatorju

L-Avviż dwar l-Implimentazzjoni tal-Istrateġija ta’ Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tax-Xjenza u t-Teknoloġija bl-Użu tal-Assigurazzjoni ta’ Kreditu għall-Esportazzjoni (Shang Ji Fa tal-[2004] Nru 368), maħruġa b’mod konġunt minn MOFCOM u Sinosure;

Il-pjan 840 inkluż fl-Avviż mill-Kunsill tal-Istat tas-27 ta’ Mejju 2009;

L-Avviż dwar il-Kultivazzjoni u l-Iżvilupp tal-Kunsill tal-Istat dwar l-Aċċellerazzjoni tal-Industriji Emerġenti tad-Deċiżjoni Strateġika (GuoFa tal-[2010] Nru 32 tat-18 ta’ Ottubru 2010), maħruġ mill-Kunsill tal-Istat u l-Linji Gwida ta’ Implimentazzjoni tiegħu (GuoFa tal-[2011] Nru 310 tal-21 ta’ Ottubru 2011)

L-Avviż dwar il-ħruġ tal-edizzjoni tal-2006 tal-Katalogu Nru 16 tal-Esportazzjoni ta’ Prodotti ta’ Teknoloġija Avvanzata taċ-Ċina tad-Dipartiment Nazzjonali tax-Xjenza u t-Teknoloġija (2006).

3.6.4.2.   Sejbiet tal-investigazzjoni

(422)

It-tliet gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun kellhom ftehimiet ta’ assigurazzjoni għall-esportazzjoni pendenti ma’ Sinosure matul il-perjodu ta’ investigazzjoni.

(423)

Kif imsemmi fil-premessa (122) hawn fuq, Sinosure naqset milli tipprovdi d-dokumentazzjoni ta’ sostenn mitluba dwar il-governanza korporattiva tagħha bħall-Istatut ta’ Assoċjazzjoni.

(424)

Barra minn hekk, Sinosure ma pprovdietx informazzjoni aktar speċifika dwar l-assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni pprovduta lill-industrija tal-ACF, il-livell tal-primjums tagħha jew iċ-ċifri dettaljati relatati mal-profittabbiltà tan-negozju tal-assigurazzjoni tal-kreditu għall-esportazzjoni tagħha.

(425)

Għalhekk, il-Kummissjoni kellha tikkumplimenta l-informazzjoni mogħtija bil-fatti disponibbli.

(426)

Skont l-informazzjoni pprovduta f’investigazzjonijiet antisussidji preċedenti (90) u skont is-sit web ta’ Sinosure (91), Sinosure hija kumpanija tal-assigurazzjoni orjentata lejn il-politika stabbilita u appoġġata mill-Istat sabiex tappoġġa l-iżvilupp u l-kooperazzjoni ekonomiċi u kummerċjali barranin tar-RPĊ. Il-kumpanija hija 100 % proprjetà tal-Istat. Hija għandha bord ta’ diretturi u bord ta’ superviżuri. Il-GTĊ għandu s-setgħa li jaħtar u jkeċċi l-maniġers superjuri tal-kumpanija. Abbażi ta’ din l-informazzjoni, il-Kummissjoni kkonkludiet li hemm indikazzjonijiet formali ta’ kontroll tal-gvern fir-rigward ta’ Sinosure.

(427)

Il-Kummissjoni fittxet ukoll informazzjoni dwar jekk il-GTĊ eżerċitax kontroll sinifikanti fuq l-imġiba ta’ Sinosure fir-rigward tal-industrija tal-ACF.

(428)

Skont l-Avviż dwar il-ħruġ tal-edizzjoni tal-2006 tal-Katalogu Nru 16 tal-Esportazzjoni ta’ Prodotti ta’ Teknoloġija Avvanzata taċ-Ċina, “il-prodotti inklużi fl-edizzjoni tal-2006 tal-Katalogu tal-Esportazzjoni jistgħu jgawdu minn politiki preferenzjali mogħtija mill-Istat għall-esportazzjoni ta’ prodotti ta’ teknoloġija avvanzata”. Il-Katalogu tal-Esportazzjoni ta’ Prodotti ta’ Teknoloġija Avvanzata jsemmi speċifikament il-fojl tal-aluminju (92).

(429)

Barra minn hekk, skont l-Avviż dwar l-Implimentazzjoni tal-Istrateġija ta’ Promozzjoni tal-Kummerċ permezz tax-Xjenza u t-Teknoloġija bl-Użu tal-Assigurazzjoni ta’ Kreditu għall-Esportazzjoni (93), Sinosure jenħtieġ li żżid l-appoġġ tagħha għal industriji u prodotti ewlenin billi ssaħħaħ l-appoġġ ġenerali tagħha għall-esportazzjoni ta’ prodotti ta’ teknoloġija avvanzata u ġdida, inklużi prodotti ta’ “materjali ġodda”. Hija jenħtieġ li tittratta l-industriji tat-teknoloġija avvanzata u ġdida, bħall-industrija tal-ACF, elenkati fil-Katalogu tal-Esportazzjoni ta’ Prodotti ta’ Teknoloġija Avvanzata taċ-Ċina, bħala l-fokus tan-negozju tagħha u tipprovdi appoġġ komprensiv f’termini ta’ proċeduri ta’ sottoskrizzjoni, approvazzjoni b’limiti, veloċità tal-ipproċessar tal-ilmenti u flessibbiltà tar-rata. Fir-rigward tal-flessibbiltà tar-rata, din jenħtieġ li tagħti lill-prodotti l-iskont massimu tar-rata tal-primjum fil-medda varjabbli pprovduta mill-kumpanija tal-assigurazzjoni tal-kreditu. Kif imsemmi fil-premessi (89) u (98), l-industrija GFF hija inkluża fil-kategorija aktar ġenerali ta’ “materjali ġodda”. Barra minn hekk, ir-Rapport Annwali ta’ Sinosure għall-2019 jiddikjara li Sinosure “appoġġat l-iżvilupp kostanti tal-Industriji ewlenin” u “t-tkabbir aċċellerat tal-Industriji emerġenti strateġiċi” (94).

(430)

Fuq dik il-bażi, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-GTĊ ħoloq qafas normattiv li kellu jiġi rrispettat mill-maniġers u mis-superviżuri ta’ Sinosure maħtura mill-GTĊ u li huma responsabbli lejn il-GTĊ. Għalhekk, il-GTĊ straħ fuq qafas normattiv bħal dan sabiex jeżerċita kontroll b’mod sinifikanti fuq l-imġiba ta’ Sinosure.

(431)

Il-Kummissjoni fittxet ukoll prova konkreta tal-eżerċizzju ta’ kontroll b’mod sinifikanti abbażi ta’ ftehimiet ta’ assigurazzjoni konkreti. Madankollu, ma ġie pprovdut l-ebda eżempju speċifiku fir-rigward tal-industrija tal-ACF jew tal-kumpaniji fil-kampjun.

(432)

Fin-nuqqas ta’ evidenza konkreta, il-Kummissjoni għalhekk eżaminat l-imġiba konkreta ta’ Sinosure fir-rigward tal-assigurazzjoni pprovduta lill-kumpaniji fil-kampjun. Din l-imġiba kkuntrastat mal-pożizzjoni uffiċjali ta’ Sinosure, peress li Sinosure ma kinitx qiegħda taġixxi abbażi tal-prinċipji tas-suq.

(433)

Wara li qabblet il-pretensjonijiet totali mħallsa mal-ammonti totali assigurati, abbażi tad-data fir-Rapport Annwali 2019 ta’ Sinosure (95), il-Kummissjoni kkonkludiet li bħala medja Sinosure jkollha bżonn titlob 0,33 % tal-ammont assigurat bħala primjum sabiex tkopri l-kost tal-pretensjonijiet (mingħajr ma jitqiesu l-ispejjeż ġenerali). Madankollu, fil-prattika, il-primjums imħallsa mill-kumpaniji fil-kampjun kienu aktar baxxi mit-tariffa minima meħtieġa sabiex tkopri l-kostijiet operazzjonali.

(434)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ tenna li Sinosure mhijiex korp pubbliku, li ssegwi l-prinċipji tas-suq fl-operazzjonijiet kummerċjali tagħha. Fil-valutazzjoni tal-possibbiltà li tingħata assigurazzjoni tal-kreditu għall-esportazzjoni, Sinosure tqis fatturi bħar-riskji nazzjonali, ir-riskji tal-industrija u r-riskji ta’ kreditu tal-importatur b’mod komprensiv. Il-GTĊ reġa’ nnota wkoll li l-Kummissjoni missha użat valur referenzjarju fil-pajjiż.

(435)

Billi l-GTĊ ma ppreżenta l-ebda evidenza ġdida dwar il-funzjoni ta’ Sinosure bħala korp pubbliku, il-Kummissjoni żammet il-konklużjonijiet tagħha f’dan ir-rigward. Peress li Sinosure kellha pożizzjoni predominanti fis-suq matul il-perjodu ta’ investigazzjoni, il-Kummissjoni ma setgħetx issib primjum tal-assigurazzjoni domestika bbażat fuq is-suq, kif deskritt fit-Taqsima 3.6.4.3 hawn taħt. Din l-affermazzjoni ġiet miċħuda wkoll.

(436)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-qafas legali stabbilit hawn fuq qiegħed jiġi implimentat minn Sinosure fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet governattivi fir-rigward tas-settur tal-ACF. Sinosure aġixxiet bħala entità pubblika fis-sens tal-Artikolu 2(b) meta jinqara flimkien mal-Artikolu 3(1)(a)(i) tar-Regolament bażiku u f’konformità mal-ġurisprudenza rilevanti tad-WTO. Barra minn hekk, il-produtturi esportaturi fil-kampjun irċevew benefiċċju, peress li l-assigurazzjoni ġiet ipprovduta b’rati taħt it-tariffa minima meħtieġa għal Sinosure sabiex tkopri l-kostijiet operazzjonali tagħha.

(437)

Il-Kummissjoni ddeterminat ukoll li s-sussidji mogħtija skont il-programm ta’ assigurazzjoni għall-esportazzjoni huma speċifiċi, għax ma setgħux jinkisbu mingħajr l-esportazzjoni u għalhekk huma kontinġenti fuq l-esportazzjoni fit-tifsira tal-Artikolu 4(4)(a) tar-Regolament bażiku.

3.6.4.3.   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(438)

Peress li Sinosure kellha pożizzjoni predominanti fis-suq matul il-perjodu ta’ investigazzjoni, il-Kummissjoni ma setgħetx issib primjum tal-assigurazzjoni domestika bbażat fuq is-suq. Għalhekk, f’konformità mal-investigazzjonijiet preċedenti antisussidji, il-Kummissjoni użat l-aktar punt ta’ riferiment estern xieraq li għalih l-informazzjoni kienet disponibbli faċilment, jiġifieri r-rati tal-primjum applikati mill-Export-Import Bank tal-Istati Uniti tal-Amerika għal istituzzjonijiet mhux finanzjarji għal esportazzjonijiet lejn pajjiżi tal-OECD.

(439)

Il-Kummissjoni qieset li l-benefiċċju mogħti lir-riċevituri huwa d-differenza bejn l-ammont li fil-fatt kienu ħallsu bħala primjum tal-assigurazzjoni u l-ammont li kellhom iħallsu billi tiġi applikata r-rata tal-primjum ta’ referenza esterna msemmija fil-premessa (438).

(440)

Fir-rigward tal-assigurazzjoni tal-kreditu għall-esportazzjoni, Wanshun Group sostna li l-Kummissjoni kellha teżamina jekk ir-rati tal-primjum mitluba kinux adegwati biex ikopru l-ispejjeż u t-telf operatorji tal-assiguratur. Il-parti pprovdiet informazzjoni li l-primjums annwali miġbura minn Sinosure matul dawn is-snin kienu adegwati biex ikopru l-ispejjeż u t-telf operatorji fit-tul tagħha.

(441)

Wanshun sostniet ukoll li l-Kummissjoni m’għandhiex tikkunsidra biss l-ammont assigurat u l-pretensjonijiet imħallsa għall-kalkolu ta’ rata xierqa ta’ primjum fiss, iżda kellha tikkunsidra wkoll l-irkupri tal-pretensjonijiet. Barra minn hekk, il-parti talbet lill-Kummissjoni biex tiżvela l-kalkolu eżatt tagħha. Hija enfasizzat ukoll li mhux il-kumpaniji kollha ħallsu primjums tal-assigurazzjoni b’rata fissa.

(442)

Hija sostniet ukoll li jekk il-Kummissjoni żżomm id-deċiżjoni tagħha li tittratta l-assigurazzjoni tal-kreditu għall-esportazzjoni mogħtija minn Sinosure bħala sussidju kumpensabbli, hija għandha tirrevedi r-rata tal-primjum għolja b’mod mhux raġonevoli. Il-Kummissjoni ma pprovdiet l-ebda analiżi jew spjegazzjoni fir-rigward tar-raġonevolezza tal-parametru referenzjarju magħżul u stiednet lill-Kummissjoni biex tal-inqas tispjega fuq liema bażi qieset li r-rati EXIM tal-Istati Uniti kienu aktar xierqa.

(443)

Il-Kummissjoni ma qablitx ma’ dawn id-dikjarazzjonijiet ta’ Wanshun dwar l-assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni. Sinosur ma koopertax fl-investigazzjoni u ma resqet l-ebda informazzjoni speċifika dwar l-assigurazzjoni tal-kreditu għall-esportazzjoni pprovduta lill-industrija tal-ACF, il-livell tal-primjums tagħha jew ċifri dettaljati relatati mal-profittabbiltà tan-negozju tagħha tal-assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni. Għalhekk, ma kienx possibbli li jsir paragun bejn ir-rati tal-primjum mitluba minn Sinosure u l-ispiża operattiva tal-assiguratur u t-telf fuq il-livell ta’ kwalunkwe industrija partikolari, aħseb u ara fuq il-livell tal-produtturi esportaturi. Għalhekk, kwalunkwe sussidju trasversali bejn l-industriji u l-kumpaniji ma setax jiġi vvalutat. Barra minn hekk, minħabba n-nuqqas ta’ kooperazzjoni minn Sinosure, ma kienx possibbli li jsir tqabbil bejn il-pretensjonijiet u l-irkupri ta’ pretensjonijiet kif issuġġerit minn Wanshun. Fl-aħħar nett, Wanshun ma pprovda l-ebda evidenza jew argument sostanzjat biex isostni d-dikjarazzjoni tiegħu li l-punt ta’ riferiment estern, jiġifieri r-rati tal-primjum applikati mill-Export-Import Bank tal-Istati Uniti tal-Amerika lil istituzzjonijiet mhux finanzjarji għall-esportazzjonijiet lejn pajjiżi tal-OECD kif spjegat fil-premessa (438), ma jkunux raġonevoli jew manifestament żbaljati. Għalhekk, dawn il-pretensjonijiet ma ġewx milqugħa.

(444)

Ir-rata ta’ sussidju stabbilita fir-rigward tal-iskema deskritta hawn fuq matul il-perjodu ta’ investigazzjoni għall-gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun ammontat għal:

Finanzjament preferenzjali: assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni

Isem il-kumpanija

Ammont ta’ sussidju

Nanshan Group

0,11  %

Wanshun Group

0,27  %

Daching Group

0,13  %

3.7.   Programmi ta’ għotjiet

(445)

Il-Kummissjoni sabet li l-gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun ibbenefikaw minn varjetà ta’ programmi ta’ għotjiet bħal għotjiet relatati mat-teknoloġija, l-innovazzjoni u l-iżvilupp, għotjiet relatati mal-assi, skontijiet fuq l-imgħax fuq self u għotjiet li jappoġġaw l-esportazzjonijiet. L-għotjiet relatati mat-teknoloġija, l-innovazzjoni u l-iżvilupp kienu jikkostitwixxu parti sinifikanti mill-għotjiet irrapportati mill-gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun. Għalhekk, il-Kummissjoni ġabret l-għotjiet f’żewġ kategoriji: (i) għotjiet relatati mat-teknoloġija, l-innovazzjoni u l-iżvilupp u (ii) għotjiet oħrajn.

3.7.1.   Għotjiet relatati mat-teknoloġija, l-innovazzjoni u l-iżvilupp

(446)

Il-gruppi kollha fil-kampjun irċevew għotjiet relatati mar-riċerka u l-iżvilupp (“R&Ż”) u l-industrijalizzazzjoni, l-aġġornament teknoloġiku u l-innovazzjoni matul il-perjodu ta’ investigazzjoni.

3.7.1.1.   Bażi Ġuridika/Qafas Regolatorju

Il-Pjan ta’ Ħames Snin Nru 13 dwar l-Innovazzjoni Teknoloġika;

L-Opinjonijiet ta’ Gwida dwar il-Promozzjoni tar-Rinnovazzjoni tat-Teknoloġija tal-Intrapriżi, il-Kunsill tal-Istat, Guo Fa tal-(2012) Nru 44;

Il-Pjan ta’ Ħidma dwar ir-Rivitalizzazzjoni tal-Industrija u r-Rinnovazzjoni tat-Teknoloġija, l-NDRC, MIIT, tal-2015

Il-Fondi ta’ appoġġ għall-industrija u fondi speċjali għar-R&Ż u l-industrijalizzazzjoni, Dong Ban Fa tal-(2018) Nru 62;

Il-Miżuri ta’ Ġestjoni tal-Programm Nazzjonali tar-Riċerka u l-Iżvilupp tat-Teknoloġija Avvanzata (863);

L-Avviż dwar il-Ħruġ tal-Ewwel Lott tat-Trasformazzjoni Industrijali Provinċjali u tal-Industrija tal-Informazzjoni u l-Aġġornament tal-Indikaturi tal-Fondi Speċjali fl-2019;

L-Avviżi dwar l-allokazzjoni ta’ fondi speċjali għar-rinnovazzjoni teknika, fondi speċjali għar-rivitalizzazzjoni industrijali, fondi speċjali għat-trasformazzjoni teknika, u fondi speċjali għall-iżvilupp industrijali.

3.7.1.2.   Sejbiet tal-investigazzjoni

(447)

Il-Kummissjoni sabet li l-għotjiet kienu relatati kemm mal-aġġornament teknoloġiku, ir-rinnovazzjoni jew it-trasformazzjoni tal-proċess tal-manifattura kif ukoll mar-riċerka u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji “avvanzati” u ġodda.

(448)

Skont l-Opinjonijiet ta’ Gwida dwar il-Promozzjoni tar-Rinnovazzjoni tat-Teknoloġija tal-Intrapriżi, il-gvernijiet ċentrali u lokali huma mitluba jżidu aktar l-ammont ta’ appoġġ finanzjarju u jżidu l-investiment b’enfasi fuq it-trasformazzjoni industrijali u t-titjib f’oqsma ewlenin u kwistjonijiet kritiċi ta’ rinnovazzjoni teknoloġika. Barra minn hekk, l-awtoritajiet jenħtieġ li kontinwament jinnovaw u jtejbu l-metodi tal-ġestjoni tal-fondi, iwettqu b’mod flessibbli diversi tipi ta’ appoġġ u jżidu l-effiċjenza fl-użu tal-fondi fiskali.

(449)

Il-Pjan ta’ Ħidma dwar ir-Rivitalizzazzjoni tal-Industrija u r-Rinnovazzjoni tat-Teknoloġija jimplimenta l-Opinjonijiet ta’ Gwida fil-prattika msemmija hawn fuq billi jistabbilixxi fondi speċjali għall-promozzjoni tal-progress teknoloġiku u l-proġetti ta’ trasformazzjoni teknoloġika. Dawn il-fondi jinkludu sussidji fuq l-investiment u skontijiet fuq is-self. L-użu tal-fondi jrid ikun konformi mal-politiki makroekonomiċi nazzjonali, il-politiki industrijali u l-politiki ta’ żvilupp reġjonali.

(450)

Il-programmi ta’ għotjiet li minnhom ibbenefikaw il-gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun huma fil-biċċa l-kbira simili fit-tfassil tagħhom. Jiġu stabbiliti kriterji skont l-iskop li fuqhom jistgħu japplikaw l-intrapriżi u jekk ikun hemm konformità mal-kriterji, jingħata l-appoġġ finanzjarju.

(451)

Pereżempju, uħud mill-għotjiet li ngħataw lill-kumpaniji fil-kampjun għandhom il-bażi ġuridika tagħhom fil-Programm Nazzjonali tar-Riċerka u l-Iżvilupp tat-Teknoloġija Avvanzata li għal darb’oħra juru l-funzjonament tal-ippjanar tal-Istat fir-RPĊ kif deskritt hawn fuq fil-premessa (88). L-Artikolu 2 jiddikjara li “l-Pjan Nazzjonali għar-Riċerka u l-Iżvilupp tat-Teknoloġija Avvanzata (863) huwa programm tax-xjenza u t-teknoloġija b’objettivi nazzjonali ċari, li huwa appoġġat minn allokazzjonijiet finanzjarji ċentrali.” L-Artikolu 29 tal-istess dokument jistabbilixxi l-proċedura għall-approvazzjoni ta’ proġetti li huma eliġibbli. Dan jirrifletti l-mekkaniżmu deskritt hawn fuq: wara li ssir applikazzjoni, u tiġi aċċettata u evalwata, grupp ta’ esperti jressaq il-proposti tal-proġett u l-estimi tal-finanzjament tal-proġett u eventwalment uffiċċju konġunt japprova u jiffirma l-għotja.

3.7.1.3.   Speċifiċità

(452)

L-għotjiet relatati mat-teknoloġija, l-innovazzjoni u l-iżvilupp, inklużi l-għotjiet għall-proġetti R&Ż deskritti hawn fuq, jikkostitwixxu sussidji skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(i) u l-Artikolu 3(2) tar-Regolament bażiku, jiġifieri trasferiment ta’ fondi mill-GTĊ lill-produtturi tal-prodott ikkonċernat fil-forma ta’ għotjiet. Kif imsemmi fil-premessa (445) hawn fuq, dawn il-fondi huma rreġistrati bħala sussidji tal-gvern fil-kontijiet tal-produtturi esportaturi fil-kampjun.

(453)

Dawn is-sussidji huma speċifiċi skont it-tifsira tal-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament bażiku għax huma biss il-kumpaniji li joperaw f’oqsma jew teknoloġiji ewlenin, kif elenkat fil-linji gwida, il-miżuri amministrattivi u l-katalogi li jiġu ppubblikati fuq bażi regolari, li huma eliġibbli sabiex jirċevuhom u l-ACF hija fost is-setturi eliġibbli. Fi kwalunkwe każ, l-għotjiet irrapportati mill-kumpaniji u kontroverifikati mill-Kummissjoni huma speċifiċi għall-kumpaniji.

(454)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ argumenta li l-Kummissjoni ma wrietx li l-għotjiet tar-R & Ż inkwistjoni huma speċifiċi skont it-tifsira tal-Artikolu 4(2)(a), billi l-attribuzzjoni tal-għotjiet għar-R & Ż hija komuni madwar id-dinja, u mhijiex limitata għal ċerti intrapriżi.

(455)

Il-Kummissjoni diġà wriet l-ispeċifiċità tal-għotjiet, billi huma biss il-kumpaniji li joperaw f’oqsma jew teknoloġiji ewlenin kif elenkati fil-linji gwida, fil-miżuri amministrattivi u fil-katalgi li huma eliġibbli. Barra minn hekk, il-produtturi esportaturi li kkooperaw ipprovdew dokumenti relatati ma’ għotjiet, bħal dokumenti legali u avviżi ta’ għoti, li wrew li l-għotjiet ingħataw lil kumpaniji li jappartjenu għal ċerti industriji jew setturi speċifiċi u/jew li huma involuti fi proġetti industrijali speċifiċi inċentivati mill-Istat. Għalhekk, il-Kummissjoni tenniet il-konklużjoni tagħha li dawn l-għotjiet huma disponibbli biss għal subsett speċifikat b’mod ċar ta’ ċerti intrapriżi u/jew setturi tal-ekonomija. Barra minn hekk, il-Kummissjoni sabet li l-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà ta’ dawn l-għotjiet ma kinux ċari u oġġettivi u ma kinux japplikaw awtomatikament; konsegwentement, ma ssodisfawx ir-rekwiżiti ta’ nuqqas ta’ speċifiċità tal-Artikolu 4(2)(b) tar-Regolament bażiku.

3.7.1.4.   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(456)

Sabiex tistabbilixxi l-benefiċċju matul il-perjodu ta’ investigazzjoni, il-Kummissjoni qieset għotjiet riċevuti matul il-perjodu ta’ investigazzjoni kif ukoll għotjiet riċevuti qabel il-perjodu ta’ investigazzjoni iżda li għalihom il-perjodu ta’ deprezzament kompla matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Fir-rigward ta’ għotjiet li ma humiex deprezzati, il-benefiċċju tqies bħala l-ammont riċevut matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Fir-rigward ta’ għotjiet relatati ma’ proġetti u għotjiet relatati mal-assi, il-benefiċċju tqies bħala l-porzjon tal-ammont totali tal-għotja li ġie deprezzat matul il-perjodu ta’ investigazzjoni.

(457)

Il-Kummissjoni kkunsidrat jekk tapplikax rata ta’ imgħax kummerċjali annwali addizzjonali f’konformità mat-Taqsima F.a) tal-Linji Gwida tal-Kummissjoni għall-kalkolu tal-ammont tas-sussidju (96). Madankollu, approċċ bħal dan kien jinvolvi varjetà ta’ fatturi ipotetiċi kumplessi li għalihom ma kien hemm l-ebda informazzjoni akkurata disponibbli. Għalhekk, il-Kummissjoni sabet li huwa aktar xieraq li talloka ammonti għall-perjodu ta’ investigazzjoni skont ir-rati ta’ deprezzament tal-proġetti u l-assi tar-R&Ż, f’konformità mal-metodoloġija tal-kalkolu użata f’każijiet preċedenti (97).

3.7.2.   Għotjiet oħrajn

(458)

Il-Kummissjoni sabet li t-tliet gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun irċevew ukoll għotjiet oħrajn, bħal għotjiet relatati mal-assi, skontijiet fuq l-imgħax fuq self, għotjiet li jappoġġaw l-esportazzjonijiet, u għotjiet oħrajn ta’ darba jew rikorrenti minn livelli differenti ta’ awtoritajiet tal-gvern.

3.7.2.1.   Bażi Ġuridika/Qafas Regolatorju

(459)

Dawn l-għotjiet ingħataw lill-kumpaniji minn awtoritajiet tal-gvern nazzjonali, provinċjali, tal-belt, tal-kontea jew distrettwali u kollha dehru li kienu speċifiċi għall-kumpaniji fil-kampjun, jew speċifiċi f’termini ta’ pożizzjoni ġeografika jew tip ta’ industrija. L-informazzjoni dwar il-bażi ġuridika li taħtha ngħataw dawn l-għotjiet ma ġietx żvelata mill-kumpaniji kollha fil-kampjun. Madankollu, il-Kummissjoni rċeviet mingħand xi kumpaniji kopja tad-dokumenti maħruġa minn awtorità tal-gvern li tat il-fondi, imsejħa “l-avviż”.

3.7.2.2.   Sejbiet tal-investigazzjoni

(460)

Eżempji ta’ għotjiet oħrajn bħal dawn huma għotjiet relatati mal-assi, fondi tal-privattivi, fondi u għotjiet għax-xjenza u t-teknoloġija, fondi għall-iżvilupp tan-negozju, fondi għall-promozzjoni tal-esportazzjoni, għotjiet għal żieda fil-kwalità tal-industrija u titjib fl-effiċjenza, fondi ta’ appoġġ għall-kummerċ muniċipali, fondi għall-iżvilupp ekonomiku barrani u kummerċjali u għotjiet għas-sigurtà tal-produzzjoni.

(461)

Minħabba l-ammont kbir ta’ għotjiet li l-Kummissjoni sabet fil-kotba tal-gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun, f’dan ir-Regolament huwa ppreżentat biss sommarju tas-sejbiet ewlenin. Inizjalment, it-tliet gruppi fil-kampjun ipprovdew evidenza tal-eżistenza ta’ bosta għotjiet u l-fatt li kienu ngħataw mill-awtoritajiet tal-gvern f’diversi livelli. Is-sejbiet dettaljati dwar dawn l-għotjiet ġew ipprovduti lill-kumpaniji individwali fid-dokumenti ta’ divulgazzjoni speċifiċi tagħhom.

(462)

Dawn l-għotjiet l-oħrajn jikkostitwixxu sussidji skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(i) u (2) tar-Regolament bażiku peress li seħħ trasferiment ta’ fondi mill-gvern fil-forma ta’ għotjiet lill-gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun u b’hekk ingħata benefiċċju.

(463)

Il-gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun ipprovdew informazzjoni dwar l-ammont tal-għotjiet u l-awtorità li tat u ħallset kull għotja. Il-kumpaniji rreġistraw ukoll fil-biċċa l-kbira dan l-introjtu taħt l-intestatura “introjtu mis-sussidju” fil-kontijiet tagħhom u sar awditu ta’ dawn il-kontijiet b’mod indipendenti. L-informazzjoni dwar dawn l-għotjiet ittieħdet mill-Kummissjoni bħala evidenza pożittiva ta’ sussidju li ta benefiċċju.

(464)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ argumenta li l-Kummissjoni ma pprovdietx biżżejjed dettalji dwar liema għotjiet tirreferi għalihom, peress li ma indikatx għotjiet speċifiċi jew sorsi legali. Kif imsemmi fil-premessi (459) u (461), l-għotjiet imsemmija f’din it-taqsima kienu jikkonsistu f’diversi ammonti żgħar, ipprovduti f’diversi livelli tal-gvern, u li għalihom f’ħafna każijiet ma ġiet ipprovduta l-ebda dokumentazzjoni ta’ sostenn mill-kumpaniji fil-kampjun, ħlief għal xi deżinjazzjonijiet ta’ livell għoli. Bħala tali, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tipprovdi bażi ġuridika preċiża lill-GTĊ. Madankollu, kif imsemmi fil-premessa (461) iktar ’il fuq, is-sejbiet dettaljati dwar dawn l-għotjiet ġew ipprovduti lill-kumpaniji individwali fid-dokumenti ta’ divulgazzjoni speċifiċi tagħhom.

3.7.2.3.   Speċifiċità

(465)

Dawn l-għotjiet huma wkoll speċifiċi skont it-tifsira tal-Artikoli 4(2)(a) u 4(3) tar-Regolament bażiku minħabba li, mid-dokumenti pprovduti mill-produtturi esportaturi li kkooperaw, jidhru li huma limitati għal ċerti kumpaniji, ċerti industriji, bħall-industrija tal-ACF, jew proġetti speċifiċi f’reġjuni speċifiċi. Barra minn hekk, uħud mill-għotjiet huma kontinġenti fuq il-prestazzjoni tal-esportazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 4(4)(a) tar-Regolament bażiku.

(466)

Barra minn hekk, dawn l-għotjiet ma jissodisfawx ir-rekwiżiti ta’ nuqqas ta’ speċifiċità tal-Artikolu 4(2)(b) tar-Regolament bażiku, minħabba li l-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà u l-kriterji reali tal-għażla għall-intrapriżi sabiex ikunu eliġibbli ma humiex trasparenti, ma humiex oġġettivi u ma japplikawx awtomatikament.

(467)

Wara d-divulgazzjoni finali, Nanshan Group sostna li fir-rigward tal-għotjiet:

(a)

il-Kummissjoni inkludiet b’mod żbaljat sussidji mhux deprezzabbli li rċeviet qabel il-perjodu ta’ investigazzjoni fil-marġni tas-sussidju meta kkalkolat il-benefiċċju għall-għotjiet. Il-kumpanija talbet lill-Kummissjoni teskludi għotjiet mhux deprezzabbli riċevuti qabel il-perjodu ta’ investigazzjoni mill-marġni tas-sussidju.

(b)

Għal għotjiet riċevuti minn waħda mill-kumpaniji tal-Grupp Nanshan, il-Kummissjoni użat perjodu ta’ deprezzament żbaljat.

(468)

Il-Kummissjoni nnutat li s-sussidji mhux deprezzabbli msemmija fil-premessa (467) huma relatati ma’ assi fissi. Konsegwentement, il-Kummissjoni allokat il-benefiċċju għall-istess perjodu ta’ żmien li matulu l-assi fissi jiġu deprezzati. Għaldaqstant, il-kumment ġie miċħud.

(469)

Wara l-kummenti ta’ Nanshan Group, il-Kummissjoni rrevediet il-perjodi ta’ deprezzament użati fil-kalkoli. Fil-każijiet fejn intuża perjodu mhux korrett, il-kalkolu ġie kkoreġut.

(470)

Wara d-divulgazzjoni finali Wanshun Group iddikjara li l-Kummissjoni kienet għamlet żball meta kkalkolat il-benefiċċju ta’ għotja waħda lil waħda mill-kumpaniji tal-grupp tagħha. B’mod aktar speċifiku, huwa sostna li wieħed mill-proġetti li għalihom ingħatat l-għotja beda biss mit-tielet kwart tal-2019 u għalhekk kien żbaljat li jiġi allokat wieħed minn ħmistax tal-valur (li jikkorrispondi għall-perjodu ta’ deprezzament ta’ 15-il sena) għall-perjodu ta’ investigazzjoni.

(471)

Il-Kummissjoni tinnota li skont il-prattika stabbilita, l-għotjiet relatati mal-perjodu ta’ investigazzjoni huma allokati bl-użu tal-għadd ta’ snin kalendarji bħala l-bażi tal-kalkolu. Għalhekk, din il-pretensjoni ma ntlaqgħetx.

3.7.2.4.   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(472)

Il-Kummissjoni kkalkolat il-benefiċċju f’konformità mal-metodoloġija deskritta fil-premessa (457) hawn fuq.

(473)

Ir-rati ta’ sussidju stabbiliti fir-rigward tal-għotjiet kollha matul il-perjodu ta’ investigazzjoni għall-produtturi esportaturi fil-kampjun kienu kif ġej:

Għotjiet

Isem il-kumpanija

Ammont ta’ sussidju

Nanshan Group

1,22  %

Wanshun Group

0,42  %

Daching Group

0,25  %

3.8.   Introjtu kkunsidrat bħala ineżiġibbli permezz ta’ eżenzjonijiet mit-taxxa u programmi ta’ tnaqqis

3.8.1.   Tnaqqis u eżenzjonijiet mit-taxxa diretta

3.8.1.1.   Privileġġi tal-EIT għal Intrapriżi b’Teknoloġija Avvanzata u Ġdida

3.8.1.2.   Bażi Ġuridika/Qafas Regolatorju

(474)

Il-bażi ġuridika ta’ dan il-programm huwa l-Artikolu 28 tal-Liġi tal-EIT (98)u l-Artikolu 93 tar-Regoli tal-Implimentazzjoni għal-Liġi tar-RPĊ dwar it-Taxxa fuq l-Introjtu tal-Intrapriżi (99), kif ukoll:

Iċ-Ċirkolari tal-Ministeru għax-Xjenza u t-Teknoloġija, tal-Ministeru għall-Finanzi u l-Amministrazzjoni Statali tat-Tassazzjoni dwar ir-Reviżjoni u l-Ħruġ ta’ Miżuri Amministrattivi għar-Rikonoxximent ta’ Intrapriżi ta’ Teknoloġija Avvanzata, G.K.F.H. tal-[2016] Nru 32;

Iċ-Ċirkolari tal-Ministeru għax-Xjenza u t-Teknoloġija, tal-Ministeru għall-Finanzi u l-Amministrazzjoni Statali tat-Tassazzjoni dwar ir-Reviżjoni u l-Ħruġ tal-Linji Gwida għall-Amministrazzjoni tal-Akkreditazzjoni tal-Intrapriżi ta’ Teknoloġija Avvanzata, Guo Ke Fa Huo tal-[2016] Nru 195;

L-Avviż tal-[2017] Nru 24 tal-Amministrazzjoni Statali tat-Tassazzjoni dwar l-Applikazzjoni ta’ Politiki Preferenzjali tat-Taxxa fuq l-Introjtu għall-Intrapriżi ta’ Teknoloġija Avvanzata;

Il-katalogu tal-2016 ta’ Oqsma ta’ Teknoloġija Avvanzata Appoġġati mill-Istat (100); u

L-Avviż tal-Ministeru għall-Finanzi u l-Amministrazzjoni Statali tat-Tassazzjoni tal-[2019] Nru 68.

(475)

Il-Kapitolu IV tal-Liġi dwar l-EIT fih dispożizzjonijiet rigward “Trattament tat-Taxxa Preferenzjali”. L-Artikolu 25 tal-Liġi dwar l-EIT, li huwa introduzzjoni għall-Kapitolu IV, jipprevedi li “l-Istat se joffri preferenzi tat-taxxa fuq l-introjtu lil intrapriżi involuti f’industriji jew proġetti li l-iżvilupp tagħhom huwa appoġġat u inċentivat b’mod speċjali mill-Istat”. L-Artikolu 28 tal-liġi dwar l-EIT jipprevedi li “r-rata tat-taxxa fuq l-introjtu tal-intrapriżi fuq intrapriżi teknoloġiċi għoljin u ġodda li jeħtieġu appoġġ speċjali mill-Istat għandha titnaqqas għal 15 %”.

(476)

L-Artikolu 93 tar-Regoli ta’ Implimentazzjoni tal-Liġi dwar it-Taxxa fuq l-Introjtu tal-Intrapriżi jiċċara li:

“l-intrapriżi importanti tat-teknoloġija avvanzata u ġdida li għandhom jiġu appoġġati mill-Istat kif imsemmi fil-Klawżola 2 tal-Artikolu 28 tal-Liġi dwar it-Taxxa fuq l-Introjtu tal-Intrapriżi jirreferu għall-intrapriżi li għandhom drittijiet ta’ proprjetà intellettwali ewlenin u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

1.

Il-konformità mal-ambitu taż-Żoni Ewlenin tat-Teknoloġija Avvanzata u Ġdida Sostnuti mill-Istat;

2.

Il-proporzjon tal-ispiża tar-riċerka u l-iżvilupp fid-dħul ma għandux ikun anqas mill-proporzjon preskritt;

3.

Il-proporzjon tad-dħul minn teknoloġija avvanzata jew minn prodott jew servizz tat-teknoloġija avvanzata fid-dħul totali tal-intrapriża ma għandux ikun anqas mill-proporzjon preskritt;

4.

Il-proporzjon tal-persunal tekniku fit-total tal-impjegati tal-intrapriża ma għandux ikun anqas mill-proporzjon preskritt;

5.

Kundizzjonijiet oħrajn preskritti fil-Miżuri għall-Amministrazzjoni tal-Identifikazzjoni tal-Intrapriża ta’ Teknoloġija Avvanzata.

6.

Il-miżuri għall-Amministrazzjoni tal-Identifikazzjoni tal-Intrapriżi ta’ Teknoloġija Avvanzata u Żoni Ewlenin ta’ Teknoloġija Avvanzata u Ġdida Sostnuti mill-Istat għandhom jiġu fformulati b’mod konġunt mid-dipartimenti tat-teknoloġija, tal-finanzi u tat-tassazzjoni taħt il-Kunsill tal-Istat u jidħlu fis-seħħ wara li jiġu approvati mill-Kunsill tal-Istat”.

(477)

Id-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq jispeċifikaw b’mod ċar li r-rata mnaqqsa tat-taxxa fuq l-introjtu tal-intrapriżi hija riżervata għal “intrapriżi importanti ta’ teknoloġija għolja u ġdida li għandhom jiġu appoġġati mill-Istat” li għandhom drittijiet ta’ proprjetà intellettwali ewlenin u jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet bħall-“konformità mal-ambitu taż-Żoni Ewlenin ta’ Teknoloġija Avvanzata u Ġdida Sostnuti mill-Istat”.

(478)

Skont l-Artikolu 11 tal-Miżuri Amministrattivi għar-Rikonoxximent tal-Intrapriżi tat-Teknoloġija Avvanzata, sabiex tiġi rikonoxxuta bħala Intrapiża ta’ Teknoloġija Avvanzata, fl-istess ħin trid tissodisfa ċerti kundizzjonijiet li fosthom: “tkun kisbet is-sjieda tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, li għandha rwol ċentrali fl-appoġġ tekniku tal-prodotti (servizzi) ewlenin tiegħu, permezz ta’ riċerka indipendenti, trasferiment, għotja, fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet, eċċ.” u “t-teknoloġija li għandha rwol ċentrali fl-appoġġ tekniku tal-prodotti (servizzi) ewlenin tagħha hija fil-firxa predeterminata fl-oqsma tat-teknoloġija avvanzata appoġġati mill-istat”.

(479)

L-oqsma ewlenin tat-teknoloġija avvanzata appoġġati mill-Istat huma elenkati fil-Katalogu tal-2016 ta’ Oqsma ta’ Teknoloġija Avvanzata Appoġġati mill-Istat. Taħt “materjali ġodda”/“materjali tal-metall” dan il-katalogu jsemmi b’mod ċar il-fojl tal-aluminju bħala prodott ta’ teknoloġija għolja appoġġat mill-Istat.

3.8.1.3.   Sejbiet tal-investigazzjoni

(480)

Il-Kummissjoni sabet li l-kumpaniji fi ħdan il-gruppi ta’ produtturi esportaturi fil-kampjun ikkwalifikaw bħala kumpaniji ta’ teknoloġija avvanzata matul il-perjodu ta’ investigazzjoni u b’hekk gawdew minn rata mnaqqsa tal-EIT ta’ 15 %.

(481)

Il-Kummissjoni kienet tal-fehma li t-tpaċija tat-taxxa inkwistjoni hija sussidju fis-sens tal-Artikolu 3(1)(a)(ii) u l-Artikolu 3(2) tar-Regolament bażiku minħabba li hemm kontribuzzjoni finanzjarja fil-forma ta’ introjtu kkunsidrat bħala ineżiġibbli mill-GTĊ li tagħti benefiċċju lill-kumpaniji kkonċernati. Il-benefiċċju għar-riċevituri huwa daqs l-iffrankar tat-taxxa.

(482)

Dan is-sussidju huwa speċifiku skont it-tifsira tal-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament bażiku peress li l-leġiżlazzjoni nnifisha tillimita l-applikazzjoni ta’ din l-iskema biss għal intrapriżi li qegħdin joperaw f’ċerti oqsma ta’ prijorità ta’ teknoloġija għolja determinati mill-Istat kif muri fil-premessi minn (477) sa (479). Kif indikat fil-premessa (479), l-industrija tal-ACF hija prijorità ta’ teknoloġija għolja ħafna.

3.8.1.4.   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(483)

L-ammont ta’ sussidju kumpensabbli kien ikkalkolat f’termini tal-benefiċċju mogħti lir-riċevituri matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Dan il-benefiċċju ġie kkalkolat bħala d-differenza bejn it-taxxa totali pagabbli skont ir-rata normali tat-taxxa u t-taxxa totali pagabbli skont ir-rata mnaqqsa tat-taxxa.

(484)

Ir-rata ta’ sussidju stabbilita għal din l-iskema speċifika kienet ta’ 0,55 % għal Nanshan Group, 0,43 % għal Wanshun Group u 0,47 % għal Daching Group.

3.8.2.   Tpaċija tal-EIT għall-ispejjeż tar-riċerka u l-iżvilupp

(485)

It-tpaċija tat-taxxa għar-riċerka u l-iżvilupp tintitola lill-kumpaniji għal trattament fiskali preferenzjali għall-attivitajiet tal-R&Ż tagħhom f’ċerti oqsma ta’ prijorità ta’ teknoloġija għolja determinati mill-Istat meta jiġu ssodisfati ċerti livelli limitu għall-infiq fuq ir-R&Ż.

(486)

B’mod aktar speċifiku, in-nefqiet tar-R&Ż imġarrba għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda, prodotti ġodda u tekniki ġodda, li ma jiffurmawx assi intanġibbli u li jiġu kontabilizzati fil-profitt u t-telf tat-term attwali, huma soġġetti għal tnaqqis addizzjonali ta’ 75 % wara li jitnaqqsu kompletament fid-dawl tas-sitwazzjoni reali. Meta l-infiq tar-R&Ż imsemmi hawn fuq jifforma assi intanġibbli, dawn ikunu soġġetti għal amortizzament ibbażat fuq 175 % tal-kostijiet tal-assi intanġibbli. Minn Jannar tal-2021 ’l hawn, it-tnaqqis addizzjonali qabel it-taxxa għall-ispejjeż tar-R&Ż żdied għal 100 % (101).

3.8.2.1.   Bażi Ġuridika/Qafas Regolatorju

(487)

Il-bażi ġuridika għall-programm hija l-Artikolu 30(1) tal-Liġi tal-EIT, u l-Artikolu 95 tar-Regoli ta’ Implimentazzjoni għal-Liġi tar-RPĊ dwar it-Taxxa fuq l-Introjtu tal-Intrapriżi kif ukoll l-avviżi li ġejjin:

L-Avviż tal-Ministeru għall-Finanzi, l-Amministrazzjoni Statali tat-Tassazzjoni u l-Ministeru għax-Xjenza u t-Teknoloġija dwar it-Titjib tal-Politika ta’ Tnaqqis Qabel it-Taxxa tal-Ispejjeż tar-R&Ż (Cai Shui tal-[2015] Nru 119);

Iċ-Ċirkolari dwar it-Tisħiħ tal-Proporzjon ta’ Super Tnaqqis qabel it-Taxxa tal-Ispejjeż tar-Riċerka u l-Iżvilupp (Cai Shui tal-[2018] Nru 99)

L-Avviż tal-[2015] Nru 97 tal-Amministrazzjoni Statali tat-Tassazzjoni dwar Kwistjonijiet Rilevanti li jikkonċernaw Politiki ta’ Tnaqqis Addizzjonali Qabel it-Taxxa tal-Ispejjeż tar-Riċerka u l-Iżvilupp tal-Intrapriżi;

L-Avviż tal-2017 Nru 40 tal-Amministrazzjoni Statali tat-Tassazzjoni dwar Kwistjonijiet li Jikkonċernaw il-Kamp ta’ Applikazzjoni Eliġibbli tal-Kalkolu tat-Tnaqqis Addizzjonali Qabel it-Taxxa tal-Ispejjeż tar-Riċerka u l-Iżvilupp; u

Il-katalogu tal-2016 ta’ Oqsma ta’ Teknoloġija Avvanzata Appoġġati mill-Istat.

(488)

F’investigazzjonijiet preċedenti (102), il-Kummissjoni stabbiliet li t-“teknoloġiji ġodda, il-prodotti ġodda u s-snajja’ ġodda”, li jistgħu jibbenefikaw mit-tnaqqis tat-taxxa, huma parti minn ċerti oqsma ta’ teknoloġija għolja appoġġati mill-Istat. Kif imsemmi fil-premessa (480), l-oqsma ewlenin tat-teknoloġija avvanzata appoġġati mill-Istat huma elenkati fil-Katalogu tal-2016 ta’ Oqsma ta’ Teknoloġija Avvanzata appoġġati mill-Istat.

(489)

Kif huwa stabbilit fil-premessa (479), il-Kapitolu IV tal-Liġi EIT fih dispożizzjonijiet rigward “Trattament tat-Taxxa Preferenzjali”, b’mod partikolari l-Artikolu 25. L-Artikolu 30(1) tal-Liġi tal-EIT, li huwa wkoll parti mill-Kapitolu IV, jipprevedi li “l-ispejjeż tar-riċerka u l-iżvilupp imġarrba mill-intrapriżi fl-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda, prodotti ġodda u tekniki ġodda” jistgħu jitnaqqsu addizzjonalment fil-mument tal-kalkolu tad-dħul taxxabbli. L-Artikolu 95 tar-Regoli ta’ Implimentazzjoni għal-Liġi dwar it-Taxxa fuq l-Introjtu tal-Intrapriżi jiċċara t-tifsira ta’ “nefqiet tar-R&Ż imġarrba għall-fini tal-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda, prodotti ġodda u snajja’ ġodda”, stabbilita fl-Artikolu 30(1) tal-Liġi tal-EIT.

(490)

Skont iċ-Ċirkolari dwar it-Tisħiħ tal-Proporzjon ta’ Super Tnaqqis qabel it-Taxxa tal-Ispejjeż tar-Riċerka u l-Iżvilupp (Cai Shui tal-[2018] Nru 99), “fir-rigward tal-ispejjeż tar-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż) li fil-fatt iġġarrbu minn intrapriża mill-attivitajiet tagħha tar-R&Ż, jista’ jitnaqqas 75 % addizzjonali mill-ammont reali tal-ispejjeż qabel it-taxxa, flimkien ma’ tnaqqis reali ieħor, matul il-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2018 sal-31 ta’ Diċembru 2020, dment li dawn l-ispejjeż ma jiġux ikkonvertiti fl-assi intanġibbli u ma jiġux ibbilanċjati fil-qligħ u t-telf attwali tal-intrapriża; madankollu, jekk l-imsemmija spejjeż ġew ikkonvertiti f’assi intanġibbli, tali spejjeż jistgħu jiġu amortizzati b’rata ta’ 175 % tal-ispejjeż intanġibbli tal-assi qabel it-taxxa matul il-perjodu ta’ għajnuna msemmi hawn fuq”.

3.8.2.2.   Sejbiet tal-investigazzjoni

(491)

Il-Kummissjoni sabet li l-kumpaniji fi ħdan il-gruppi fil-kampjun gawdew “minn tnaqqis addizzjonali fuq l-ispejjeż tar-riċerka u l-iżvilupp imġarrba mir-riċerka u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda, prodotti ġodda u tekniki ġodda”.

(492)

Il-Kummissjoni kienet tal-fehma li t-tpaċija tat-taxxa inkwistjoni hija sussidju fis-sens tal-Artikolu 3(1)(a)(ii) u l-Artikolu 3(2) tar-Regolament bażiku minħabba li hemm kontribuzzjoni finanzjarja fil-forma ta’ introjtu kkunsidrat bħala ineżiġibbli mill-GTĊ li tagħti benefiċċju lill-kumpaniji kkonċernati. Il-benefiċċju għar-riċevituri huwa daqs l-iffrankar tat-taxxa.

(493)

Dan is-sussidju huwa speċifiku skont it-tifsira tal-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament bażiku peress li l-leġiżlazzjoni nnifisha tillimita l-applikazzjoni ta’ din il-miżura biss għal intrapriżi li jġarrbu spejjeż tar-R&Ż f’ċerti oqsma ta’ prijorità ta’ teknoloġija għolja determinati mill-Istat, bħas-settur tal-ACF.

3.8.2.3.   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(494)

L-ammont ta’ sussidju kumpensabbli kien ikkalkolat f’termini tal-benefiċċju mogħti lir-riċevituri matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Dan il-benefiċċju ġie kkalkolat bħala d-differenza bejn it-taxxa totali pagabbli skont ir-rata tat-taxxa normali u t-taxxa totali pagabbli wara t-tnaqqis addizzjonali ta’ 75 % tal-ispejjeż reali fuq ir-R&Ż.

(495)

L-ammont ta’ sussidju stabbilit għal din l-iskema speċifika kien ta’ 1,24 % għal Nanshan Group, 0,14 % għal Wanshun Group u 0,37 % għal Daching Group.

3.8.3.   Eżenzjoni tad-dividendi bejn intrapriżi residenti kwalifikati

(496)

Il-liġi tal-EIT toffri preferenzi tat-taxxa fuq l-introjtu lill-intrapriżi involuti f’industriji jew proġetti li l-iżvilupp tagħhom huwa appoġġat u inċentivat b’mod speċifiku mill-Istat u b’mod partikolari, eżenti mit-taxxa fuq l-introjtu minn investiment ta’ ekwità, bħal dividendi u bonusijiet, bejn intrapriżi residenti eliġibbli.

3.8.3.1.   Bażi Ġuridika/Qafas Regolatorju

(497)

Il-bażi ġuridika għall-programm hija l-Artikolu 26(2) tal-Liġi tal-EIT, flimkien mar-Regoli ta’ Implimentazzjoni għal-Liġi tar-RPĊ dwar it-Taxxa fuq l-Introjtu tal-Intrapriżi.

(498)

L-Artikolu 25 tal-EIT, li huwa introduzzjoni għall-Kapitolu IV “Politiki Preferenzjali dwar it-Taxxa”, jipprevedi li “l-Istat joffri preferenzi tat-taxxa fuq l-introjtu lil intrapriżi involuti f’industriji jew proġetti li l-iżvilupp tagħhom huwa appoġġat u inċentivat b’mod speċjali mill-Istat”. Barra minn hekk, l-Artikolu 26(2) jispeċifika li l-eżenzjoni mit-taxxa hija applikabbli għal dħul minn investimenti ta’ ekwità bejn “intrapriżi residenti eliġibbli”, li jidher li jillimita l-kamp ta’ applikazzjoni tagħha għal ċerti intrapriżi residenti biss.

3.8.3.2.   Sejbiet tal-investigazzjoni

(499)

Il-Kummissjoni sabet li kumpanija waħda f’wieħed mill-gruppi fil-kampjun irċeviet eżenzjoni mit-taxxa fuq id-dħul mid-dividendi bejn intrapriżi residenti kwalifikati.

(500)

Il-Kummissjoni qieset li din l-iskema tikkostitwixxi sussidju skont l-Artikolu 3(1)(a)(ii) u l-Artikolu 3(2) tar-Regolament bażiku minħabba li hemm kontribuzzjoni finanzjarja fil-forma ta’ introjtu kkunsidrat bħala ineżiġibbli mill-GTĊ li jagħti benefiċċju lill-kumpanija kkonċernata. Il-benefiċċju għar-riċevitur huwa ugwali għall-iffrankar fiskali.

(501)

Dan is-sussidju huwa speċifiku skont it-tifsira tal-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament bażiku peress li l-leġiżlazzjoni nnifisha tillimita l-applikazzjoni ta’ din l-eżenzjoni biss għal intrapriżi residenti kwalifikati involuti f’industriji jew proġetti li l-iżvilupp tagħhom huwa appoġġat u inċentivat b’mod speċjali mill-Istat, bħall-industrija tal-ACF.

(502)

Wara d-divulgazzjoni finali, in-Nanshan Group sostna li l-eżenzjoni mit-taxxa fuq id-dividendi bejn l-intrapriżi residenti mhijiex sussidju kumpensabbli peress li mhijiex speċifika, hija applikabbli għall-intrapriżi kollha u għandha biss l-għan li tevita t-tassazzjoni doppja.

(503)

Għalkemm il-Kummissjoni qablet li l-eliminazzjoni tat-tassazzjoni doppja hija prattika leġittima tat-taxxa, l-Artikolu 26(2) tal-EIT huwa parti mill-Kapitolu IV “Preferenzi tat-Taxxa”, li jipprevedi għadd ta’ trattamenti fiskali preferenzjali li huma eżenzjonijiet mir-regoli ġenerali tat-tassazzjoni. Barra minn hekk, kif spjegat fil-Premessa 491. l-Artikolu 25 tal-EIT, li huwa introduzzjoni għall-Kapitolu IV “Politiki Preferenzjali dwar it-Taxxa”, jipprevedi li “l-Istat joffri preferenzi tat-taxxa fuq l-introjtu lil intrapriżi involuti f’industriji jew proġetti li l-iżvilupp tagħhom huwa appoġġat u inċentivat b’mod speċjali mill-Istat”. Barra minn hekk, l-Artikolu 26(2) jispeċifika li l-eżenzjoni mit-taxxa hija applikabbli għall-introjtu minn investimenti fl-ekwità bejn “intrapriżi residenti eliġibbli”, u dan jidher li jillimita l-kamp ta’ applikazzjoni tagħha għal ċerti intrapriżi residenti biss. Għalhekk, il-Kummissjoni qieset li tali politika tat-taxxa preferenzjali hija limitata għal ċerti industriji, li huma speċifikament appoġġati u inċentivati mill-Istat, bħall-industrija tal-ACF, u għalhekk hija speċifika skont it-tifsira tal-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament bażiku. Konsegwentement, il-Kummissjoni kkonfermat il-konklużjoni tagħha li din l-iskema hija sussidju kumpensabbli. Din l-affermazzjoni għalhekk ġiet miċħuda.

3.8.3.3.   3. Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(504)

Il-Kummissjoni kkalkolat l-ammont tas-sussidju billi applikat ir-rata normali tat-taxxa għad-dħul mid-dividendi li tnaqqas mid-dħul taxxabbli.

(505)

L-ammont tas-sussidju stabbilit għal din l-iskema speċifika kien ta’ 0,15 % għal Nanshan Group.

3.8.4.   Eżenzjoni mit-taxxa għall-użu tal-art

(506)

Organizzazzjoni jew individwu li juża art fi bliet, fi bliet tal-kontea u fi bliet amministrattivi u f’distretti industrijali u tal-minjieri, normalment iħallas taxxa għall-użu ta’ art urbana. It-taxxa għall-użu tal-art tinġabar mill-awtoritajiet fiskali lokali fejn tintuża l-art. Madankollu, ċerti kategoriji ta’ art, bħal art riklamata mill-baħar, art maħsuba sabiex tintuża minn istituzzjonijiet tal-gvern, organizzazzjonijiet tan-nies u unitajiet militari għall-użu tagħhom stess, art maħsuba sabiex tintuża mill-istituzzjonijiet iffinanzjati minn allokazzjonijiet tal-gvern mill-Ministeru għall-Finanzi, art użata minn tempji reliġjużi, parks pubbliċi u siti storiċi u xeniċi, toroq, pjazez pubbliċi, meded ta’ ħaxix u art pubblika urbana oħra, huma eżentati mit-taxxa fuq l-użu tal-art.

3.8.4.1.   Bażi Ġuridika/Qafas Regolatorju

(507)

Il-bażi ġuridika għal dan il-programm hija:

Ir-Regolamenti Provviżorji tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar it-Taxxa fuq il-Proprjetà Immobbli (Guo Fa tal-[1986] Nru 90, kif emendati fl-2011);

Ir-Regolamenti Interim tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar it-Taxxa fuq l-Użu tal-Art Urbana (Riveduti fl-2019), l-Ordni tal-Kunsill tal-Istat tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina Nru 709; u

Diversi Opinjonijiet dwar l-Appoġġ Vigoruż tal-Iżvilupp Sostenibbli u b’Saħħtu tal-Ekonomija Privata (EFA tal-[2018] Nru 33).

3.8.4.2.   Sejbiet tal-investigazzjoni

(508)

Kumpanija waħda f’wieħed mill-gruppi fil-kampjun ibbenefikat minn tnaqqis fl-ammont tat-taxxa fuq l-użu tal-art ta’ 50 % abbażi ta’ politika speċjali applikabbli għall-kumpaniji tat-teknoloġija avvanzata fil-provinċja ta’ Shandong skont l-“Avviż tal-Gvern tal-Poplu tal-Provinċja ta’ Shandong dwar il-Ħruġ ta’ Diversi Politiki sabiex jiġi Appoġġat l-Iżvilupp ta’ Kwalità Għolja tal-Ekonomija Reali”.

(509)

Il-kumpanija inkwistjoni ma kienet taqa’ taħt l-ebda waħda mill-kategoriji eżentati stabbiliti mill-Artikolu 6 tar-Regolamenti Interim tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar it-Taxxa fuq l-Użu tal-Art Urbana (Riveduti fl-2019).

3.8.4.3.   Speċifiċità

(510)

Il-Kummissjoni qieset li t-tnaqqis tat-taxxa fuq l-użu tal-art għall-kumpaniji ta’ teknoloġija avvanzata deskritt hawn fuq jikkostitwixxi sussidju skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(i) jew l-Artikolu 3(1)(a)(ii), u l-Artikolu 3(2) tar-Regolament bażiku minħabba li hemm kontribuzzjoni finanzjarja fil-forma ta’ trasferiment dirett ta’ fondi (rifużjoni tat-taxxa mħallsa) jew fil-forma ta’ introjtu kkunsidrat bħala ineżiġibbli mill-GTĊ (it-taxxa mhux imħallsa) li tagħti benefiċċju lill-kumpanija kkonċernata. Is-sussidju huwa speċifiku peress li huwa mmirat biss lejn kumpaniji ta’ teknoloġija avvanzata fi Shandong.

(511)

Il-benefiċċju għar-riċevituri huwa ugwali għall-ammont rimborżat/iffrankar tat-taxxa.

(512)

Wara d-divulgazzjoni finali. il-grupp Wanshun stqarr li:

(a)

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. ma bbenefikat minn ebda eżenzjoni mit-taxxa fir-rigward tal-art tagħha. Il-klassi tal-art inbidlet minn klassi għal oħra, u għalhekk ir-rata tat-taxxa applikabbli nbidlet ukoll. Għalhekk, l-allegat ħlas parzjali tat-taxxa fuq l-użu tal-art mill-kumpanija jirrifletti biss il-bidla fil-klassi tal-art,

(b)

It-taxxa fuq l-art imħallsa minn Jiangsu Huafeng Aluminium Industry Co., Ltd matul il-PI kienet aktar mit-taxxa normali fuq l-użu tal-art pagabbli, kif ikkalkulata mill-Kummissjoni. Għalhekk, il-kumpanija ma kisbet l-ebda benefiċċju f’dan ir-rigward,

(c)

Il-Kummissjoni wettqet żball klerikali meta kkalkulat it-taxxa fuq l-art imħallsa minn Shantou Whanshun,

(513)

Il-Kummissjoni ma qablitx mal-ewwel pretensjoni. Wanshun ma pprovda l-ebda dokumentazzjoni jew raġunament ulterjuri li jsostni d-dikjarazzjoni tiegħu li l-kategorija ta’ art kienet inbidlet minn klassi għal oħra. Għalhekk, din l-asserzjoni ġiet miċħuda.

(514)

Fir-rigward tat-tieni u t-tielet talba, il-Kummissjoni aċċettat it-talbiet u għamlet korrezzjoni għall-kalkolu tal-benefiċċju.

3.8.4.4.   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(515)

L-ammont ta’ sussidju kumpensabbli ġie kkalkolat f’termini tal-benefiċċju mogħti lir-riċevitur matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Dan il-benefiċċju tqies bħala l-ammont imnaqqas matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. L-ammont ta’ sussidju stabbilit għal din l-iskema speċifika kien ta’ 0,06 % għal Nanshan Group u ta’ 0,01 % għal Wanshun Group.

3.8.5.   Programmi ta’ eżenzjoni mit-taxxa indiretta u mit-tariffi

3.8.5.1.   Eżenzjonijiet mill-VAT u tnaqqis tat-taxxa tal-importazzjoni għall-użu ta’ tagħmir importat u t-teknoloġija

(516)

Dan il-programm jipprovdi eżenzjoni mill-VAT u mit-taxxi tal-importazzjoni għal importazzjonijiet ta’ tagħmir kapitali li jintuża fil-produzzjoni tagħhom. Sabiex intrapriża tibbenefika mill-eżenzjoni, it-tagħmir ma jridx jaqa’ taħt lista ta’ tagħmir mhux eliġibbli u l-intrapriża li tagħmel it-talba trid tikseb Ċertifikat ta’ proġett Inċentivat mill-Istat maħruġ mill-awtoritajiet Ċiniżi f’konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti dwar l-investiment, it-taxxa u d-dwana.

3.8.5.2.   Bażi Ġuridika/Qafas Regolatorju

(517)

Il-bażi ġuridika għal dan il-programm hija:

Iċ-Ċirkulari tal-Kunsill tal-Istat dwar l-Aġġustament ta’ Politiki Fiskali dwar Tagħmir Importat, Guo Fa tal-[1997] Nru 37;

L-Avviż tal-Ministeru għall-Finanzi, l-Amministrazzjoni Ġenerali tad-Dwana u l-Amministrazzjoni Statali tat-Tassazzjoni dwar l-Aġġustament ta’ Ċerti Politiki Preferenzjali dwar id-Dazju tal-Importazzjoni;

L-Avviż tal-Ministeru għall-Finanzi, l-Amministrazzjoni Doganali Ġenerali u l-Amministrazzjoni tal-Istat għat-Tassazzjoni tal-[2008] Nru 43;

L-Avviż tal-NDRC dwar il-kwistjonijiet rilevanti li jikkonċernaw l-Immaniġġjar tal-Ittra ta’ konferma dwar Proġetti Domestiċi jew b’Finanzjament Barrani inċentivati mill-Istat sabiex jiżviluppaw, tal-[2006] Nru 316; u

Il-Katalogu dwar l-Oġġetti importati li ma jistgħux jiġu eżentati mid-Dazju kemm għall-FIEs kif ukoll għall-intrapriżi domestiċi, tal-2008.

3.8.5.3.   Sejbiet tal-investigazzjoni

(518)

Tagħmir li jiġi importat sabiex jiġu żviluppati proġetti ta’ investiment domestiċi u barranin skont il-politika ta’ inċentivar ta’ proġetti ta’ investiment domestiċi u barranin jista’ jiġi eżentat mill-ħlas tal-VAT u/jew tad-dazju tal-importazzjoni, sakemm il-kategorija tat-tagħmir tkun imniżżla fil-katalogu ta’ oġġetti li ma jistgħux jiġu eżentati mid-dazju.

(519)

Il-GTĊ sostna li b’effett mill-1 ta’ Jannar 2009, id-dazju tal-importazzjoni biss kien eżentat u nġabret il-VAT fuq l-importazzjoni ta’ tagħmir għall-użu personali.

(520)

Madankollu, matul il-perjodu ta’ investigazzjoni ġew identifikati eżenzjonijiet kemm tal-VAT kif ukoll tad-dazju tal-importazzjoni fil-kumpaniji fil-kampjun. Dawn kienu jinkludu eżenzjonijiet għal tagħmir importat fis-snin preċedenti, iżda li għalih il-benefiċċju ġie ammortizzat matul il-ħajja ta’ dak it-tagħmir u għalhekk kien parzjalment allokat għall-perjodu ta’ investigazzjoni. Filwaqt li l-Kummissjoni ma rat l-ebda evidenza li din l-eżenzjoni kienet qiegħda topera matul il-perjodu ta’ investigazzjoni, il-Kummissjoni, abbażi tal-evidenza fil-fajl relatat mal-kumpaniji fil-kampjun, stabbiliet li l-kumpaniji fil-kampjun xorta għamlu użu mill-benefiċċji taħt dan il-programm matul dak il-perjodu.

(521)

Dan il-programm għalhekk jipprovdi kontribuzzjoni finanzjarja fil-forma ta’ introjtu kkunsidrat bħala ineżiġibbli mill-GTĊ skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku peress li l-FIEs u intrapriżi domestiċi eliġibbli oħrajn jinħelsu mill-pagament tal-VAT u/jew tat-tariffi li kieku kienu jkunu dovuti. Jagħti wkoll benefiċċju lill-kumpaniji benefiċjarji fis-sens tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament bażiku.

(522)

Il-programm huwa speċifiku fis-sens tal-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament bażiku. Il-leġiżlazzjoni li abbażi tagħha topera l-awtorità awtorizzanti tillimita l-aċċess tagħha għal intrapriżi li jinvestu f’kategoriji kummerċjali speċifiċi definiti b’mod eżawrjenti mil-liġi u li jappartjenu jew għall-kategorija inċentivati jew inkella għall-kategorija ristretta B fil-Katalogu għall-gwida tal-industriji għall-investiment barrani u t-trasferiment tat-teknoloġija, jew dawk li huma konformi mal-Katalogu ta’ industriji, prodotti u teknoloġiji ewlenin, li l-iżvilupp tagħhom huwa inċentivat mill-Istat. Barra minn hekk, ma hemm l-ebda kriterji oġġettivi li jillimitaw l-eliġibbiltà għal dan il-programm u ma hemm l-ebda evidenza konklużiva sabiex wieħed jiddeduċi li l-eliġibbiltà hija awtomatika skont l-Artikolu 4(2)(b) tar-Regolament bażiku.

(523)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-grupp Wanshun sostna li Anhui Maximum Aluminium Industries Co., Ltd ma bbenefikatx mill-iskema ta’ eżenzjoni mill-VAT, peress li ġiet itterminata fil-31 ta’ Diċembru 2008, filwaqt li l-makkinarju ta’ Maximum inxtara fl-2020. Barra minn hekk, id-differenza bejn il-VAT effettivament imħallsa mill-kumpannija, l-ammont ta’ VAT dovut ikkalkolat mill-Kummissjoni jirriżulta mill-fatt li l-prezzijiet tax-xiri użati mill-Kummissjoni jinkludu spejjeż oħra.

(524)

Il-Kummissjoni aċċettat it-talba u kkoreġiet il-kalkoli kif xieraq.

(525)

Nanshan Gropup sostna wkoll li fl-istabbiliment tal-benefiċċju għall-eżenzjonijiet mid-dazju tal-importazzjoni fuq il-makkinarju, il-Kummissjoni wettqet tliet żbalji li Nanshan Group jelabora fuqhom hawn taħt

(526)

Il-Kummissjoni b’mod żbaljat allokat benefiċċju għall-perjodu ta’ investigazzjoni għal ċertu tagħmir mixtri ħafna qabel il-perjodu ta’ investigazzjoni u għalhekk iddeprezzat għal kollox.

(527)

Għal waħda mill-kumpaniji fil-Grupp Nanshan, il-Kummissjoni użat ir-reġistru tal-assi fissi għall-kumpanija kollha kemm hi, li jinkludi bosta makkinarju u apparat użat minn unitajiet kummerċjali oħra minbarra dawk relatati mal-ACF. Bħala tali, il-Kummissjoni għandha teskludi eżenzjonijiet mid-dazju tal-importazzjoni relatati ma’ tagħmir mhux użat għall-prodott li qed jiġi investigat.

(528)

Il-Kummissjoni kklassifikat ukoll b’mod mhux xieraq it-tagħmir fl-importazzjoni u l-akkwist domestiku.

(529)

Il-Kummissjoni aċċettat it-talba li tikkonċerna tagħmir li ġie deprezzat għal kollox qabel il-perjodu ta’ investigazzjoni u kkoreġiet il-kalkolu skont dan. Madankollu, il-Kummissjoni tinnota li Nanshan Group ma kienx mela l-parti rilevanti tal-kwestjonarju kontra s-sussidji li jikkonċerna l-makkinarju tiegħu u għalhekk Nanshan Group ma setax juri b’liema unità kummerċjali ntuża ċertu makkinarju u lanqas ma seta’ jipprovdi biżżejjed evidenza fir-rigward tad-diviżjoni bejn il-makkinarju importat u dak akkwistat domestikament. Għaldaqstant, dawn il-pretensjonijiet ġew miċħuda.

3.8.5.4.   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(530)

L-ammont ta’ sussidju kumpensabbli jiġi kkalkolat f’termini tal-benefiċċju mogħti lill-benefiċjarji, li jinstab li jeżisti matul il-perjodu tal-investigazzjoni. Il-benefiċċju mogħti lir-riċevituri jitqies li huwa l-ammont ta’ VAT u dazji eżentat fuq tagħmir importat. Sabiex jiġi żgurat li l-ammont kumpensabbli kopra biss il-perjodu ta’ investigazzjoni, il-benefiċċju riċevut ġie ammortizzat fuq il-ħajja utli tat-tagħmir skont il-proċeduri kontabilistiċi normali tal-kumpanija.

(531)

Ir-rata ta’ sussidju stabbilita għal din l-iskema speċifika kienet ta’ 0,47 % għal Nanshan Group, 0,12 % għal Wanshun Group u 0,21 % għal Daching Group.

3.8.6.   Total għall-iskemi kollha ta’ eżenzjoni mit-taxxa u għall-programmi ta’ tnaqqis

(532)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ iddikjara li l-programmi tat-taxxa kollha msemmija hawn fuq fihom kriterji oġġettivi li jirregolaw l-eliġibbiltà għall-aċċess għall-benefiċċju. Ladarba dawn il-kriterji jiġu ssodisfati, l-attribuzzjoni tal-benefiċċju tkun awtomatika. Madankollu, kif spjegat għal kull programm separatament fit-taqsimiet preċedenti, dawn l-iskemi japplikaw biss għal intrapriżi li qed joperaw f’ċerti oqsma ta’ prijorità ta’ teknoloġija għolja jew industriji inċentivati. Din l-affermazzjoni ġiet miċħuda.

(533)

Il-Grupp Nanshan sostna wkoll li l-Kummissjoni għamlet żball klerikali, u bi żball inkludiet eżenzjoni mit-taxxa għal waħda mill-kumpaniji tal-grupp. Din il-pretensjoni ġiet aċċettata u l-kalkoli ġew aġġornati skont dan.

(534)

Ir-rata tas-sussidju totali stabbilita fir-rigward tal-iskemi tat-taxxa kollha matul il-perjodu ta’ investigazzjoni għall-produtturi esportaturi fil-kampjun kienet kif ġej:

Eżenzjonijiet u tnaqqis ta’ taxxa

Isem il-kumpanija

Ammont ta’ sussidju

Nanshan Group

2,51  %

Wanshun Group

0,70  %

Daching Group

1,06  %

3.9.   Forniment mill-gvern ta’ oġġetti u servizzi għal remunerazzjoni anqas minn dik adegwata

3.9.1.   Il-forniment tal-art għal remunerazzjoni anqas minn dik adegwata

(535)

L-art kollha fir-RPĊ hija proprjetà jew tal-Istat jew ta’ kollettiva, magħmula minn villaġġi jew bliet żgħar, qabel ma t-titolu legali jew ekwitabbli tal-art ikun jista’ jingħata privattiva jew jingħata lil sidien korporattivi jew individwali. L-irqajja’ tal-art kollha f’żoni urbanizzati huma proprjetà tal-Istat u l-irqajja’ art kollha f’żoni rurali huma proprjetà tal-irħula jew tal-bliet żgħar fihom.

(536)

Skont il-Kostituzzjoni tar-RPĊ u l-Liġi dwar l-Artijiet, il-kumpaniji u l-individwi jistgħu madankollu jixtru “drittijiet għall-użu tal-art”. Għal art industrijali, il-kera hija normalment ta’ 50 sena, li tiġġedded għal perjodu ieħor ta’ 50 sena.

(537)

Skont il-GTĊ, l-Artikolu 137 tal-Liġi dwar il-proprjetà tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina jistipula li “l-art użata għall-finijiet tal-industrija, tan-negozju, tad-divertiment jew tad-djar residenzjali kummerċjali, eċċ. jew l-art li għaliha hemm żewġ utenti maħsuba jew aktar, għandha tiġi ttrasferita permezz ta’ rkant, stedina għal offerti jew kwalunkwe metodu pubbliku ieħor ta’ offerti.” Barra minn hekk, il-GTĊ jirreferi għall-Artikolu 3 tar-Regolamenti Interim tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar l-għoti u t-trasferiment tad-dritt għall-użu tal-art tal-Istat f’żoni urbani. Dan l-Artikolu jipprevedi li “kwalunkwe kumpanija, intrapriża, organizzazzjoni oħra u individwu fi ħdan jew barra mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina jistgħu, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi, jiksbu d-dritt għall-użu tal-art u jinvolvu ruħhom fl-iżvilupp, l-użu u l-ġestjoni tal-art skont id-dispożizzjonijiet ta’ dawn ir-Regolamenti.

(538)

Il-GTĊ huwa tal-fehma li fir-RPĊ hemm suq ħieles għall-art u li l-prezz imħallas minn intrapriża industrijali għat-titolu ta’ twellija tal-art jirrifletti l-prezz tas-suq.

3.9.1.1.   Bażi Ġuridika/Qafas Regolatorju

(539)

Id-dispożizzjoni tad-dritt tal-użu tal-art fiċ-Ċina taqa’ taħt il-Liġi dwar l-Amministrazzjoni tal-Artijiet tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina. Barra minn hekk, id-dokumenti li ġejjin huma wkoll parti mill-bażi ġuridika

(1)

Il-Liġi dwar il-Proprjetà tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (l-Ordni tal-President tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina Nru 62);

(2)

Il-Liġi dwar l-Amministrazzjoni tal-Art tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (l-Ordni tal-President tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina Nru 28);

(3)

Il-Liġi tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar l-Amministrazzjoni tal-Proprjetà Immobbli Urbana (l-Ordni tal-President tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina Nru 18);

(4)

Ir-Regolamenti Interim tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar l-Għoti u t-Trasferiment tad-Dritt għall-Użu tal-Art tal-Istat fiż-Żoni Urbani (id-Digriet Nru 55 tal-Kunsill tal-Istat tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina);

(5)

Ir-Regolament dwar l-Implimentazzjoni tal-Liġi dwar l-Amministrazzjoni tal-Artijiet tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina (l-Ordni tal-Kunsill tal-Istat tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina tal-[2014] Nru 653);

(6)

Id-Dispożizzjoni dwar l-Għoti tad-Dritt tal-Użu tal-Art għall-Kostruzzjoni tal-Istat permezz ta’ Sejħa għall-Offerti, Irkant u Kwotazzjoni (l-Avviż Nru 39 tas-CSRC); u

(7)

L-Avviż tal-Kunsill tal-Istat dwar Kwistjonijiet Rilevanti dwar it-Tisħiħ tal-Kontroll tal-Art (Guo Fa tal-(2006) Nru 31).

3.9.1.2.   Sejbiet tal-investigazzjoni

(540)

Skont l-Artikolu 10 tad-Dispożizzjoni dwar l-Għoti tad-Dritt tal-Użu tal-Art għall-Kostruzzjoni tal-Istat permezz ta’ Sejħa għall-Offerti, Irkant u Kwotazzjoni, l-awtoritajiet lokali jistabbilixxu l-prezzijiet tal-art skont is-sistema ta’ evalwazzjoni tal-art urbana, li tiġi aġġornata kull tliet snin, u l-politika industrijali tal-gvern.

(541)

F’investigazzjonijiet preċedenti, il-Kummissjoni sabet li l-prezzijiet imħallsa għal-LURs fir-RPĊ ma kinux rappreżentattivi ta’ prezz tas-suq iddeterminat mill-provvista u d-domanda tas-suq ħieles, peress li s-sistema tal-irkantar instabet li ma kinitx ċara, mhux trasparenti u ma kinitx qiegħda tiffunzjona fil-prattika, u l-prezzijiet instabu li kienu stabbiliti b’mod arbitrarju mill-awtoritajiet. Kif imsemmi fil-premessa preċedenti, l-awtoritajiet jistabbilixxu l-prezzijiet skont is-sistema ta’ evalwazzjoni tal-art urbana, li tordnalhom, fost kriterji oħrajn, sabiex jikkunsidraw ukoll il-politika industrijali meta jistabbilixxu l-prezz tal-art industrijali.

(542)

L-investigazzjoni attwali ma wriet ebda tibdil notevoli f’dan ir-rigward. Pereżempju, il-Kummissjoni sabet li l-biċċa l-kbira mill-kumpaniji fil-kampjun kisbu d-drittijiet ta’ użu tal-art tagħhom permezz ta’ allokazzjoni mill-awtoritajiet lokali u mhux permezz ta’ proċedura ta’ offerti.

(543)

Għal irqajja’ tal-art li ġew provduti permezz ta’ offerti, il-Kummissjoni sabet li f’kull każ, kien hemm offerent wieħed biss għall-art, u l-prezz imħallas kien jikkorrispondi għall-prezz inizjali tal-proċess tal-offerti. Fin-nuqqas ta’ informazzjoni dettaljata addizzjonali dwar il-proċess attwali tal-irkant, ma kinitx ċerta jekk il-prezz inizjali ġiex stabbilit b’mod indipendenti u kienx jikkorrispondi għall-valur tas-suq tal-LUR.

(544)

Barra minn hekk, il-Kummissjoni sabet ukoll li xi kumpaniji rċevew rifużjonijiet mill-awtoritajiet lokali sabiex jikkumpensaw għall-prezzijiet li ħallsu għal-LURs. Apparti dan, uħud mil-LURs miksuba kellhom jitħallsu biss diversi snin wara li l-art kienet bdiet tintuża. Fir-rigward tal-LURs li huma proprjetà ta’ kumpaniji fi ħdan Nanshan Group, kif imsemmi fil-premessi (135) sa (137), ma setgħet tiġi pprovduta l-ebda prova ta’ kwalunkwe proċess ta’ xiri għall-biċċa l-kbira mill-irqajja’ tal-art fil-grupp.

(545)

L-evidenza ta’ hawn fuq tikkontradixxi d-dikjarazzjonijiet tal-GTĊ li l-prezzijiet imħallsa għal-LUR fir-RPĊ huma rappreżentattivi tal-prezz iddeterminat mill-provvista u d-domanda tas-suq ħieles. Għall-kuntrarju, is-sejbiet ta’ din l-investigazzjoni juru li l-akkwist ta’ LUR fir-RPĊ ma kienx trasparenti u l-prezzijiet ġew stabbiliti b’mod arbitrarju mill-awtoritajiet.

(546)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ iddikjara li ma ngħata l-ebda benefiċċju lill-kumpaniji fil-kampjun permezz tal-għoti ta’ drittijiet tal-użu tal-art minħabba li hemm suq ħieles għall-art fir-RPĊ. F’dan ir-rigward, il-GTĊ irrefera għall-Artikolu 347 tal-Kodiċi Ċivili tar-RPĊ, li skontu “fejn l-art tintuża għal skopijiet industrijali, kummerċjali, turistiċi jew divertenti, bħala residenza ta’ komodità, jew għal skopijiet oħra ta’ profitt, jew hemm żewġ persuni jew aktar li huma lesti li jużaw l-istess biċċa art, id-dritt għall-użu tal-art għall-kostruzzjoni għandu jiġi assenjat permezz ta’ stedina għall-offerti, irkant jew offerti miftuħa oħra. Il-prezz tal-art huwa stabbilit permezz tal-kompetizzjoni tas-suq”.

(547)

Madankollu, il-Kummissjoni sabet li, għalkemm hemm dispożizzjonijiet legali li għandhom l-għan li jallokaw id-drittijiet tal-użu tal-art b’mod trasparenti u bil-prezzijiet tas-suq, pereżempju bl-introduzzjoni ta’ proċeduri ta’ offerti, dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex rispettati regolarment, b’ċerti xerrejja jiksbu l-art tagħhom b’xejn jew taħt ir-rati tas-suq. Barra minn hekk, l-awtoritajiet spiss isegwu għanijiet politiċi speċifiċi, inkluża l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ekonomiċi, meta jallokaw l-art. Fi kwalunkwe każ, kif imsemmi fil-premessa (543) hawn fuq, fil-każijiet rari fejn l-art ġiet ipprovduta permezz ta’ proċess ta’ rkant, l-informazzjoni pprovduta ma kinitx biżżejjed biex jiġi konkluż li l-prezzijiet kienu stabbiliti b’mod indipendenti u kienu jikkorrispondu għall-valur tas-suq tal-art.

(548)

Għalhekk, il-forniment tal-LURs mill-GTĊ jikkostitwixxi sussidju skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(iii) u l-Artikolu 3(2) tar-Regolament bażiku fil-forma ta’ provvista ta’ oġġetti, li jagħti benefiċċju lill-kumpaniji benefiċjarji. Kif huwa spjegat fil-premessi (541) sa (545) hawn fuq, ma hemm l-ebda suq li jiffunzjona għall-art fir-RPĊ u l-użu ta’ valur referenzjarju estern (ara l-premessi minn (551) sa (554) hawn taħt) juri li l-ammont imħallas għal-LURs mill-produtturi esportaturi fil-kampjun huwa ferm anqas mir-rata normali tas-suq.

3.9.1.3.   Speċifiċità

(549)

Fil-kuntest ta’ aċċess preferenzjali għall-art industrijali għal kumpaniji li jappartjenu għal ċerti industriji, il-Kummissjoni nnotat li l-prezz stabbilit mill-awtoritajiet lokali jrid iqis il-politika industrijali tal-gvern, kif imsemmi hawn fuq fil-premessa (541). Fi ħdan din il-politika industrijali, l-industrija tal-ACF hija elenkata bħala industrija inċentivati (103). Barra minn hekk, id-Deċiżjoni Nru 40 tirrikjedi li l-awtoritajiet pubbliċi jiżguraw li l-art tiġi pprovduta lill-industriji inċentivati. L-Artikolu 18 tad-Deċiżjoni Nru 40 jagħmilha ċara li l-industriji li huma “ristretti” mhux se jkollhom aċċess għal-LURs. Minn dan isegwi li s-sussidju huwa speċifiku skont l-Artikolu 4(2)(a) u 4(2)(c) tar-Regolament bażiku minħabba li l-forniment preferenzjali tal-art huwa limitat għal kumpaniji li jappartjenu għal ċerti industriji, f’dan il-każ l-industrija tal-ACF, u l-prattiki tal-gvern f’dan il-qasam ma humiex ċari u trasparenti.

(550)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ ma qabilx mal-Kummissjoni li l-miżuri huma speċifiċi, iżda mingħajr ma pprovda evidenza addizzjonali. Il-Kummissjoni għalhekk ikkonfermat il-konklużjonijiet tagħha.

3.9.1.4.   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(551)

Bħal f’investigazzjonijiet preċedenti (104) u f’konformità mal-Artikolu 6(d)(ii) tar-Regolament bażiku, il-prezzijiet tal-art mit-Territorju Doganali Separat tat-Tajwan, Penghu, Kinmen u Matsu (“it-Tajpej Ċiniż”) intużaw bħala parametru referenzjarju estern (105). Il-benefiċċju mogħti lir-riċevituri jiġi kkalkolat billi titqies id-differenza bejn l-ammont effettivament imħallas minn kull wieħed mill-produtturi esportaturi fil-kampjun (jiġifieri l-prezz reali mħallas kif iddikjarat fil-kuntratt u, meta applikabbli, il-prezz iddikjarat fil-kuntratt imnaqqas bl-ammont ta’ rifużjonijiet/għotjiet tal-gvern lokali) għal-LURs u l-ammont li normalment kellu jitħallas abbażi tal-parametru referenzjarju tat-Tajpej Ċiniż.

(552)

Għall-irqajja’ tal-art ta’ Nanshan Group li għalihom ma setgħet tiġi pprovduta l-ebda prova ta’ sostenn, il-prezz effettivament imħallas kien ikkunsidrat bħala 0.

(553)

Il-Kummissjoni tqis li t-Tajpej Ċiniż bħala parametru referenzjarju estern xieraq għar-raġunijiet li ġejjin:

il-livell komparabbli ta’ żvilupp ekonomiku, il-PDG u l-istruttura ekonomika fit-Tajpej Ċiniż u l-parti l-kbira mill-provinċji u l-ibliet fir-RPĊ fejn huma bbażati l-produtturi esportaturi fil-kampjun;

il-prossimità fiżika tar-RPĊ u tat-Tajpej Ċiniż;

il-livell għoli ta’ infrastruttura industrijali kemm fit-Tajpej Ċiniż kif ukoll f’ħafna provinċji tar-RPĊ;

ir-rabtiet ekonomiċi u l-kummerċ transfruntier b’saħħithom bejn it-Tajpej Ċiniż u r-RPĊ;

id-densità għolja tal-popolazzjoni f’ħafna mill-provinċji tar-RPĊ u fit-Tajpej Ċiniż;

ix-xebh bejn it-tip ta’ art u t-tranżazzjonijiet użati għat-tiswir tal-parametru referenzjarju rilevanti fit-Tajpej Ċiniż ma’ dawk tar-RPĊ; u

il-karatteristiċi demografiċi, lingwistiċi u kulturali komuni bejn it-Tajpej Ċiniż u r-RPĊ.

(554)

Wara l-metodoloġija applikata f’investigazzjonijiet preċedenti (106), il-Kummissjoni użat il-prezz medju tal-art għal kull metru kwadru stabbilit fit-Tajpej Ċiniż ikkoreġut għall-inflazzjoni u l-evoluzzjoni tal-PDG mid-dati tal-kuntratti rispettivi tad-drittijiet ta’ użu tal-art. L-informazzjoni dwar il-prezzijiet tal-art industrijali mill-2015 ’l hawn inkisbet mis-sit web tal-Uffiċċju Industrijali tal-Ministeru għall-Affarijiet Ekonomiċi tat-Tajwan (107). Għas-snin preċedenti, il-prezzijiet ġew ikkoreġuti bl-użu tar-rati tal-inflazzjoni u l-evoluzzjoni tal-PDG per capita bil-prezzijiet attwali f’USD għat-Tajwan kif ippubblikati mill-FMI għall-2015.

(555)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ iddikjara li l-Kummissjoni kellha tuża valur referenzjarju domestiku għall-art. Madankollu, il-GTĊ naqas milli jipprovdi xi statistika jew data li tista’ tintuża għal dan il-għan.

(556)

Il-GTĊ sostna wkoll li l-prezzijiet fit-Taipei Ċiniża ma huma bl-ebda mod komparabbli ma’ dawk fiċ-Ċina kontinentali, għal raġunijiet ta’ popolazzjoni u ġeografiċi, iżda wkoll minħabba li l-art fiċ-Ċina hija mikrija, mhux proprjetà, filwaqt li s-suq tal-art Ċiniż ta’ Taipei huwa soġġett għal drittijiet ta’ xiri. Għalhekk, il-GTĊ iddikjara li jeħtieġ li jsir aġġustament biex jirrifletti dawn il-fatturi.

(557)

Barra minn hekk, kemm Wanshun Group kif ukoll Nanshan Group sostnew li l-punt ta’ riferiment użat mill-Kummissjoni fir-rigward tad-drittijiet tal-użu tal-art kien għoli b’mod mhux raġonevoli u ma kienx jirrifletti l-kundizzjonijiet prevalenti tas-suq fiċ-Ċina. Dan kien dovut għall-fatt li t-Tajwan f’dawn l-aħħar snin kien qed jiffaċċja sitwazzjoni eċċezzjonali ta’ nuqqas ta’ art u ħżin industrijali tal-art, ineżistenti fiċ-Ċina. Għalhekk, dan il-parametru referenzjarju għoli żied b’mod artifiċjali u inġust il-benefiċċju fir-rigward tad-drittijiet tal-użu tal-art, u l-ammont sħiħ tas-sussidju ddeterminat għall-grupp. Huma żiedu li t-Tajwan ma kellux wisq art disponibbli għall-industrija u kien f’livell ekonomiku differenti meta mqabbel maċ-Ċina. Minflok, il-prezzijiet tal-art fit-Tajlandja għandhom jintużaw bħala punt ta’ riferiment xieraq fir-rigward tad-drittijiet tal-użu tal-art.

(558)

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni nnutat li l-għażla tat-Tajpej Ċiniża bħala punt ta’ riferiment kienet ibbażata fuq l-eżami ta’ diversi fatturi elenkati fil-premessa (553). Għalkemm hemm ċerti differenzi fil-kundizzjonijiet tas-suq bejn id-drittijiet tal-użu tal-art fiċ-Ċina kontinentali u l-bejgħ tal-art fit-Tajpej Ċiniża, dawn mhumiex ta’ natura li jinvalidaw l-għażla tat-Taipei Ċiniża bħala punt ta’ riferiment raġonevoli. B’ħarsa aktar mill-qrib lejn id-densità tal-popolazzjoni tal-lokalitajiet attwali tal-produtturi esportaturi, jidher li ċ-ċifri tad-densità tal-popolazzjoni huma fil-fatt simili għal Taipei Ċiniża. Pereżempju, id-densità tal-popolazzjoni ta’ Jiangyin kienet ta’ 1 600 persuna għal kull m2 fl-2020 (108); u d-densità ta ‘Xiamen kien 3 036 persuni għal kull m2 (109). Il-Kummissjoni lanqas ma tara l-effetti tal-kriżi tal-art fl-evoluzzjoni tal-prezzijiet ta’ referenza. Għalkemm kien hemm żieda qawwija fil-prezzijiet fis-snin 2015–2016, il-prezzijiet baqgħu pjuttost stabbli f’dawn l-aħħar snin. Fi kwalunkwe każ, il-biċċa l-kbira tal-plottijiet tal-art ġew akkwistati mill-kumpaniji fil-kampjun ħafna qabel dan, u għalhekk ma setgħux jiġu affettwati minn avvenimenti reċenti. Għalhekk, il-Kummissjoni kkunsidrat li ma kienx iġġustifikat aġġustament.

(559)

L-ammont ta’ sussidju stabbilit fir-rigward tal-LURs matul il-perjodu ta’ investigazzjoni għall-produtturi esportaturi fil-kampjun jammonta għal:

Il-forniment tal-art għal remunerazzjoni anqas minn dik adegwata

Isem il-kumpanija

Ammont ta’ sussidju

Nanshan Group

4,47  %

Wanshun Group

1,78  %

Daching Group

1,28  %

3.9.2.   Provvista tal-elettriku b’rata mnaqqsa

3.9.2.1.   Bażi Ġuridika/Qafas Regolatorju

Iċ-Ċirkolari tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Iżvilupp u r-Riforma u l-Amministrazzjoni Nazzjonali tal-Enerġija dwar il-Promozzjoni Attiva tat-Tranżazzjonijiet tal-Enerġija orjentati lejn is-Suq u Titjib Ulterjuri tal-Mekkaniżmu tal-Kummerċ, Fa Gua Yun Xing tal-[2018] Nru 1027, maħruġ fis-16 ta’ Lulju 2018;

Diversi Opinjonijiet tal-Kumitat Ċentrali tal-Partit Komunista taċ-Ċina u tal-Kunsill tal-Istat dwar l-Approfondiment Ulterjuri tar-Riforma tas-Sistema tal-Elettriku (Zhong Fa tal-[2015] Nru 9);

L-Avviż dwar il-Liberalizzazzjoni Totali tal-Pjan tal-Ġenerazzjoni u l-Konsum tal-Elettriku għall-Utenti Operattivi b’mod Kummerċjali (il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Iżvilupp u r-Riforma tal-[2019] Nru 1105);

Ir-Regoli għan-Negozjar tal-Elettriku għal Tranżazzjonijiet fuq Terminu Medju u Terminu Twil fil-Provinċja ta’ Jiangsu;

L-Avviż tal-Uffiċċju tal-Prezzijiet tal-Provinċja ta’ Jiangsu dwar Aġġustament Raġonevoli tal-Istruttura tal-Prezzijiet tal-Elettriku, Su Jia Gong tal-[2017] Nru 124; u

Iċ-Ċirkolari tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Iżvilupp u r-Riforma dwar it-Tnaqqis tal-Kost tal-Elettriku tal-Intrapriżi sabiex jiġi Appoġġat ir-Restawr tal-Iżvilupp tax-Xogħol u tal-Produzzjoni u l-Prezz tar-Riforma tal-[2020] Nru 258.

3.9.2.2.   Sejbiet tal-investigazzjoni

(560)

Tnejn mill-gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun xtraw l-elettriku tagħhom. Barra minn hekk, Nanshan Group ipproduċa l-elettriku fl-impjant tiegħu stess tal-faħam.

(561)

Il-Kummissjoni stabbiliet li l-kumpaniji investigati fi ħdan dawn iż-żewġ gruppi fil-kampjun ibbenefikaw minn tnaqqis jew rifużjonijiet/aġġustamenti ta’ parti mill-kost tal-elettriku tagħhom minħabba li dawn il-kumpaniji pparteċipaw fil-programm pilota għal tranżazzjonijiet tal-elettriku orjentati lejn is-suq.

(562)

Il-Kummissjoni sabet ukoll li ċerti kumpaniji investigati huma permessi jixtru l-elettriku direttament minn ġeneraturi tal-enerġija billi jiffirmaw ftehimiet ta’ xiri dirett, minflok jixtru mill-grilja. Tali kuntratti jipprevedu ċerta kwantità ta’ elettriku bi prezz partikolari, li huwa anqas mill-prezzijiet uffiċjali stabbiliti fil-livell provinċjali għall-utenti industrijali kbar.

(563)

Il-possibbiltà li jidħlu f’kuntratti diretti bħal dawn bħalissa ma hijiex miftuħa għall-konsumaturi industrijali l-kbar kollha. Fil-livell nazzjonali, l-Opinjonijiet tal-Kumitat Ċentrali tal-Partit Komunista taċ-Ċina u l-Kunsill tal-Istat dwar l-Approfondiment Ulterjuri tar-Riforma tas-Sistema tal-Enerġija jispeċifikaw pereżempju li “l-intrapriżi li ma jikkonformawx mal-politika industrijali nazzjonali u li l-prodotti u l-proċessi tagħhom jiġu eliminati ma għandhomx jipparteċipaw fi tranżazzjonijiet diretti” (110). L-istess Opinjonijiet jistipulaw ukoll li “wara li jiġu ddeterminati l-istandards tal-aċċess, għandhom jiġu aġġornati wkoll il-katalogi tal-intrapriżi lokali tal-ġenerazzjoni tal-enerġija u l-bejjiegħa bl-imnut tal-elettriku li jissodisfaw l-istandards li jiġu ppubbliċizzati kull sena mill-gvernijiet u jimplimentaw regolamentazzjoni dinamika tal-katalogu tal-utenti. L-intrapriżi tal-ġenerazzjoni tal-enerġija, il-bejjiegħa bl-imnut tal-elettriku u l-utenti inklużi fil-katalogu jistgħu jirreġistraw b’mod volontarju mal-istituzzjonijiet kummerċjali sabiex isiru atturi fis-suq”. Għalhekk, sabiex tipparteċipa fis-sistema ta’ kummerċ dirett, kumpanija jenħtieġ li tissodisfa ċerti standards u tkun inkluża fil-“katalogu tal-utenti”.

(564)

Fil-prattika, in-negozjar dirett fl-elettriku jitwettaq mill-provinċji. Il-kumpaniji jridu japplikaw mal-awtoritajiet provinċjali għall-approvazzjoni sabiex jipparteċipaw fl-iskema pilota tal-elettriku dirett, u jridu jissodisfaw ċerti kriterji. Għal ċerti kumpaniji, ma hemm l-ebda proċess attwali ta’ negozjar jew ta’ offerti bbażat fuq is-suq, peress li l-kwantitajiet mixtrija taħt kuntratti diretti ma humiex ibbażati fuq il-provvista u d-domanda reali. Fil-fatt, il-ġeneraturi tal-enerġija u l-utenti tal-enerġija ma humiex ħielsa li jbigħu jew jixtru direttament l-elettriku kollu tagħhom. Huma ristretti minn kwoti kwantitattivi, li huma allokati lilhom mill-gvern lokali. Barra minn hekk, għalkemm il-prezzijiet suppost jiġu nnegozjati direttament bejn il-ġeneraturi tal-enerġija u l-utenti tal-enerġija jew permezz ta’ kumpaniji intermedjarji tas-servizzi, il-fatturi lill-kumpaniji fil-fatt jinħarġu minn State Grid Company. Fl-aħħar nett, il-kuntratti kollha ta’ xiri dirett iffirmati jridu jiġu ppreżentati lill-gvern lokali għar-reġistrazzjoni.

(565)

Fl-2018, il-GTĊ ħareġ iċ-Ċirkolari tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Iżvilupp u r-Riforma u l-Amministrazzjoni Nazzjonali tal-Enerġija dwar il-Promozzjoni Attiva tat-Tranżazzjonijiet tal-Enerġija orjentati lejn is-Suq u t-Titjib Ulterjuri tal-Mekkaniżmu tan-Negozjar. Għalkemm iċ-Ċirkolari għandha l-għan li żżid l-għadd ta’ tranżazzjonijiet diretti fis-suq tal-elettriku, hija ssemmi speċifikament ċerti industriji, inklużi l-industriji tat-teknoloġija avvanzata bħall-industrija tal-ACF, kif appoġġati u li jibbenefikaw mil-liberalizzazzjoni tas-suq tal-elettriku. B’mod partikolari, it-Taqsima III “Ftuħ li jippermetti d-dħul ta’ utenti li jissodisfaw ir-rekwiżiti”, il-punt (2) tipprevedi li “l-appoġġ lill-industriji emerġenti b’valur miżjud għoli, bħall-industriji tal-manifattura tat-teknoloġija avvanzata, tal-Internet, tal-big data u dawk ta’ livell għoli, kif ukoll l-intrapriżi b’vantaġġi u karatteristiċi distinti u kontenut ta’ teknoloġija avvanzata, sabiex jipparteċipaw fi tranżazzjonijiet, ħielsa minn restrizzjonijiet dwar il-livelli ta’ vultaġġ u dwar il-konsum tal-enerġija”.

(566)

Barra minn hekk, skont l-Avviż dwar il-Liberalizzazzjoni Totali tal-Pjan tal-Ġenerazzjoni u l-Konsum tal-Elettriku għall-Utenti Operattivi b’mod Kummerċjali, li għandu l-għan li jilliberalizza aktar is-suq tal-elettriku, jipprevedi li “fost l-utenti kummerċjali tal-elettriku, dawk li ma jikkonformawx mal-politiki nazzjonali tal-industrija ma għandhomx jipparteċipaw b’mod provviżorju fi tranżazzjonijiet orjentati lejn is-suq, u l-utenti tal-elettriku li l-prodotti u l-proċessi tagħhom jappartjenu għall-kategoriji eliminati u ristretti tal-‘Katalogu ta’ Gwida għall-Aġġustament Strutturali tal-Industrija’ għandhom jimplimentaw b’mod strett il-politika attwali dwar il-prezzijiet differenzjali għall-elettriku.”

(567)

Għalhekk, il-leġiżlazzjoni tipprevedi applikazzjoni selettiva ta’ tranżazzjonijiet diretti fis-suq tal-elettriku limitati għal ċerti industriji bħall-industriji li jikkonformaw mal-politiki nazzjonali tal-industrija, b’enfasi partikolari fuq l-industriji tat-teknoloġija avvanzata. B’riżultat ta’ dan, dawn l-industriji jħallsu prezzijiet orħos għall-elettriku.

(568)

Il-Kummissjoni għalhekk qieset li r-rata mnaqqsa tal-elettriku u r-rifużjonijiet/aġġustamenti li jirriżultaw min-negozjar dirett tal-elettriku, li fihom ħadu sehem il-kumpaniji fil-kampjun, jikkostitwixxu sussidju skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(a)(ii) u l-Artikolu 3(2) tar-Regolament bażiku minħabba li hemm kontribuzzjoni finanzjarja fil-forma ta’ introjtu kkunsidrat bħala ineżiġibbli mill-GTĊ (jiġifieri l-operatur tal-grilja) li jagħti benefiċċju lill-kumpaniji kkonċernati. Il-benefiċċju għar-riċevituri huwa ugwali għall-iffrankar tal-kost tal-elettriku, jew permezz ta’ prezzijiet tal-elettriku mnaqqsa jew permezz ta’ rifużjonijiet/aġġustamenti, peress li l-elettriku ġie pprovdut bi prezz anqas mill-prezz normali tal-grilja mħallas minn utenti industrijali kbar oħrajn li ma setgħux jibbenefikaw mill-provvista diretta jew ma kinux parti mill-proġett pilota għall-provvista diretta.

(569)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-GTĊ iddikjara li s-sempliċi preżenza ta’ intrapriżi tal-Istat fil-ġenerazzjoni tal-enerġija mhijiex biżżejjed evidenza ta’ sussidjar, u li l-produtturi Ewropej tal-ACF irċevew ukoll sussidji mill-Istati Membri rispettivi tal-UE. Il-GTĊ enfasizza wkoll li f’dawn l-aħħar snin iċ-Ċina ppromwoviet b’mod proattiv ir-riforma tas-suq tal-elettriku. L-aspetti ewlenin tar-riforma jinkludu l-istabbiliment imħaffef ta’ struttura u sistema kompetittivi u effettivi għas-suq tal-elettriku, kif ukoll mekkaniżmi ta’ pprezzar orjentati lejn is-suq inklużi l-kuntratti ta’ xiri dirett. Għall-impjanti tal-enerġija li jbigħu l-elettriku direttament lil utenti industrijali u utenti oħra, il-prezz tal-elettriku huwa stabbilit permezz ta’ negozjati u proċess ta’ offerti għas-suq bejn il-fornituri u l-utenti.

(570)

Il-GTĊ irrefera għal diversi dokumenti legali li fuqhom huwa bbażat ir-raġunament tiegħu. Madankollu, il-biċċa l-kbira ta’ dawn id-dokumenti kienu jikkonċernaw il-formazzjoni tal-prezz tal-grilja fiċ-Ċina, li mhuwiex inkwistjoni hawnhekk. Bl-istess mod, is-sussidji possibbli riċevuti mill-kumpaniji Ewropej huma wkoll barra mill-ambitu ta’ din l-investigazzjoni. L-uniku dokument li jirreferi b’mod aktar speċifiku għat-tranżazzjonijiet ta’ xiri dirett tal-elettriku kien fih biss dikjarazzjoni ġenerali dwar “formazzjoni raġonevoli tal-prezzijiet”. Kif enfasizzat fil-premessi (561) sa (567) hawn fuq, din id-dikjarazzjoni ġenerali ma tikkorrispondix ma’ dak li sabet il-Kummissjoni fil-prattika. Għaldaqstant, dawn il-pretensjonijiet ma ntlaqgħux.

3.9.2.3.   Speċifiċità

(571)

Dan is-sussidju huwa speċifiku skont it-tifsira tal-Artikolu 4(2)(a) tar-Regolament bażiku peress li l-leġiżlazzjoni nnifisha tillimita l-applikazzjoni ta’ din l-iskema biss għal intrapriżi li jikkonformaw ma’ ċerti objettivi tal-politika industrijali determinati mill-Istat u li l-prodotti jew il-proċessi tagħhom jitqiesu eliġibbli.

(572)

Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-iskema ta’ sussidju kienet fis-seħħ matul il-perjodu ta’ investigazzjoni u li hija speċifika skont it-tifsira tal-Artikoli 4(2)(a) u 4(3) tar-Regolament bażiku.

3.9.2.4.   Il-kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(573)

L-ammont ta’ sussidju kumpensabbli kien ikkalkolat f’termini tal-benefiċċju mogħti lir-riċevituri matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Dan il-benefiċċju ġie kkalkolat bħala d-differenza bejn il-prezz totali tal-elettriku pagabbli skont il-prezz standard tal-elettriku u l-prezz totali tal-elettriku mħallas mill-gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun taħt ir-rata mnaqqsa u/jew billi jitnaqqsu diversi forom ta’ rifużjonijiet/aġġustamenti.

(574)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-grupp Daching sostna li l-aġġustament tal-fattur tal-enerġija, bħala mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni biex iħeġġeġ lill-utenti jużaw is-setgħa b’mod aktar effiċjenti, ma kellux jiġi ttrattat bħala sussidju. Il-Kummissjoni kkonfermat li, fil-fatt, skont id-divulgazzjoni finali lill-grupp, dan tnaqqas mill-benefiċċju kkalkulat.

(575)

Ir-rata ta’ sussidju stabbilita fir-rigward ta’ din l-iskema matul il-perjodu ta’ investigazzjoni għall-produtturi esportaturi fil-kampjun tammonta għal:

Provvista tal-elettriku b’rata mnaqqsa

Isem il-kumpanija

Ammont ta’ sussidju

Wanshun Group

0,18  %

Daching Group

0,20  %

3.9.3.   Forniment ta’ materjali tal-input għal remunerazzjoni anqas minn dik adegwata

(576)

Kif imsemmi fit-Taqsima 3.2 hawn fuq, il-Kummissjoni informat lill-GTĊ li, minħabba n-nuqqas ta’ tweġibiet għall-kwestjonarju mill-fornituri tal-materjali ta’ input investigati, jiġifieri l-aluminju primarju u l-faħam bituminuż, jista’ jkun li jkollha tibbaża s-sejbiet tagħha fuq il-fatti disponibbli skont l-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku sa fejn kienet ikkonċernata l-informazzjoni relatata mal-fornituri tal-materjali ta’ input imsemmija hawn fuq. Il-Kummissjoni investigat jekk il-kumpaniji fil-kampjun irċevewx materjali ta’ input għall-produzzjoni tal-ACF bi prezzijiet sussidjati mill-GTĊ.

3.9.3.1.   Forniment ta’ aluminju primarju għal remunerazzjoni anqas minn dik adegwata

(577)

Fl-ilment, l-ilmentaturi pprovdew evidenza li l-produtturi Ċiniżi tal-ACF joperaw f’industrija inċentivati u li huwa raġonevoli li jiġi konkluż li s-sussidji pprovduti lill-produtturi tal-aluminju primarju użat fil-produzzjoni tal-ACF fl-aħħar mill-aħħar jibbenefikaw lill-produtturi tal-ACF. Dan il-benefiċċju jkun dovut direttament lill-manifatturi tal-ACF, sal-punt li jkunu integrati vertikalment, u indirettament, sal-punt li dawk is-sussidji jirriżultaw fi prezzijiet aktar baxxi għall-inputs fis-suq domestiku Ċiniż milli kieku kien ikun il-każ.

(578)

Billi l-gruppi ta’ kumpaniji investigati kienu integrati vertikalment, il-fornituri tal-materja prima relatati ġew inklużi fl-investigazzjoni mill-Kummissjoni, u s-sussidji riċevuti fil-livell ta’ dawn il-fornituri relatati ġew integrati fil-kalkoli għal kull skema ta’ sussidju. Il-Kummissjoni sabet ukoll li peress li t-tliet gruppi ta’ produtturi esportaturi fil-kampjun kienu integrati vertikalment, kwantitajiet żgħar ħafna biss ta’ aluminju primarju (ingotti u ċangaturi tal-aluminju) inxtraw mingħand fornituri mhux relatati. Barra minn hekk, fl-investigazzjoni anti-dumping separata (111), il-Kummissjoni sabet li l-aluminju primarju kien inxtara mill-kumpaniji fil-kampjun bi prezzijiet konformi ma’ parametri referenzjarji internazzjonali.

(579)

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe evidenza ta’ benefiċċju materjali mogħtija lill-produtturi esportaturi fil-kampjun, il-Kummissjoni għalhekk iddeċidiet li ma tkomplix l-investigazzjoni dwar din l-allegata skema ta’ sussidju.

3.9.3.2.   Forniment ta’ faħam bituminuż għal remunerazzjoni anqas minn dik adegwata

(580)

L-ilment kien fih allegazzjonijiet dwar il-forniment ta’ faħam bituminuż għal remunerazzjoni anqas minn dik adegwata. Tabilħaqq, kważi l-funderiji kollha fiċ-Ċina, inklużi l-produtturi tal-ACF, jużaw il-faħam sabiex jiġġeneraw mill-anqas parti mill-elettriku li jeħtieġu fl-impjanti tal-enerġija magħluqa tagħhom. L-evidenza disponibbli fl-ilment uriet li l-SOEs Ċiniżi kienu pprovdew faħam bituminuż lill-produtturi tal-ACF għal-LTAR bi prezzijiet li huma maħsuba sabiex jipprovdu lill-produtturi tal-aluminju fl-istadju aħħari tal-produzzjoni, bħall-ACF, b’vantaġġ komparattiv.

(581)

Kif spjegat fit-Taqsima 3.2.3 hawn fuq, il-Kummissjoni talbet lill-GTĊ jibgħat il-kwestjonarju speċifiku maħsub għall-fornituri tal-faħam bituminuż lill-fornituri magħrufa fiċ-Ċina. Il-GTĊ ma għamilx hekk. Barra minn hekk, il-Kummissjoni talbet ukoll lill-GTĊ sabiex jipprovdi data dwar il-prezzijiet u l-mekkaniżmi tal-ipprezzar, kif ukoll l-isem u l-istruttura tas-sjieda tal-fornituri Ċiniżi tal-faħam bituminuż. Madankollu, il-GTĊ ma pprovda l-ebda informazzjoni mitluba. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni ma setgħetx tivverifika kif ġew stabbiliti l-prezzijiet, liema produtturi Ċiniżi kienu proprjetà tal-Istat u liema sehem tal-produzzjoni Ċiniża kienu jirrappreżentaw.

(582)

Wieħed biss mill-gruppi ta’ kumpaniji fil-kampjun xtara faħam bituminuż minn fornituri mhux relatati. Madankollu, il-Kummissjoni sabet li fid-dawl tat-tnaqqis globali fil-prezzijiet fis-suq tal-faħam ikkawżat mill-pandemija tal-COVID-19 matul il-PI, il-faħam tal-fwar kien inxtara mill-kumpaniji fil-kampjun bi prezzijiet konformi ma’ parametri referenzjarji internazzjonali. Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe evidenza ta’ benefiċċju materjali mogħtija lill-produtturi esportaturi fil-kampjun, il-Kummissjoni għalhekk iddeċidiet li ma tkomplix l-investigazzjoni dwar din l-allegata skema ta’ sussidju.

3.10.   Konklużjoni dwar is-sussidjar

(583)

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni kkalkolat l-ammont ta’ sussidji kumpensabbli għall-kumpaniji fil-kampjun f’konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament bażiku billi eżaminat kull sussidju jew programm ta’ sussidju, u żiedet dawn iċ-ċifri flimkien sabiex tikkalkola ammont totali ta’ sussidjar għal kull produttur esportatur għall-perjodu ta’ investigazzjoni. Sabiex tikkalkola s-sussidjar globali, il-Kummissjoni l-ewwel ikkalkolat il-perċentwal ta’ sussidjar, li huwa l-ammont ta’ sussidju bħala perċentwal tal-fatturat totali tal-kumpanija. Dan il-perċentwal imbagħad intuża għall-kalkolu tas-sussidju allokat għall-esportazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat lejn l-Unjoni matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. L-ammont ta’ sussidju għal kull tunnellata tal-prodott ikkonċernat esportat lejn l-Unjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni mbagħad ġie kkalkolat, u l-marġnijiet ikkalkolati bħala perċentwal tal-valur tal-Kostijiet, l-Assigurazzjoni u l-Merkanzija (“CIF”) tal-istess esportazzjonijiet għal kull tunnellata.

(584)

Wara d-divulgazzjoni finali, il-grupp Daching sostna li l-fatturat konsolidat tal-produttur esportatur Xiamen Xiashun u l-kumpanija relatata tiegħu Daching Enterprises Ltd. għandu jintuża bħala d-denominatur għall-kalkolu tal-ammont tas-sussidju. Il-Kummissjoni nnutat li Daching Enterprises Ltd aġixxiet bħala esportatur relatat għall-grupp, u li l-fatturat kollu mill-esportazzjoni ta’ Daching Enterprises Ltd kien ġej minn Xiamen Xiashun. Il-Kummissjoni għalhekk ikkunsidrat li s-sussidji kollha misjuba f’Daching Enterprises Ltd. kienu relatati mal-prodotti esportati mill-produttur esportatur. Għalhekk l-ammont ta’ sussidju ġie kkalkulat bħala perċentwal tal-fatturat mill-esportazzjoni ta’ Xiamen Xiashun. Għaldaqstant din il-pretensjoni tal-parti ma ntlaqgħetx.

(585)

Wara d-divulgazzjoni finali, Wanshun Group sostna li l-fatturat totali tal-kumpanija tal-produttur esportatur Jiangsu Zhongji użat mill-Kummissjoni kien żbaljat, peress li naqas milli jinkludi l-mark-up meħuda minn Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Ltd., li biegħet mill-ġdid il-prodott ta’ Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. lil swieq barranin. Tabilħaqq, id-dazji kumpensatorji jinġabru abbażi tal-valur tal-esportazzjoni CIF (li jinkludi l-valwazzjoni pożittiva ta’ Zhongji HK).

(586)

Il-Kummissjoni ma qablitx ma’ din il-pretensjoni. Għas-sussidji relatati mal-esportazzjoni, il-Kummissjoni fil-fatt użat il-fatturat tal-esportazzjoni tan-negozjant relatat. Madankollu, għal sussidji mhux relatati mal-esportazzjoni, skont il-prattika konsistenti tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tuża l-fatturat totali tal-produttur esportatur. Il-Kummissjoni qed tipprova tistabbilixxi l-benefiċċju fil-livell tal-produttur esportatur. Il-fatturat tal-produttur esportatur huwa għalhekk il-punt ta’ referenza rilevanti biex jiġi stabbilit il-benefiċċju tas-sussidju fil-livell tal-produttur esportatur. Għaldaqstant din it-talba ġiet irrifjutata.

(587)

Il-Grupp Wanshun sostna wkoll li l-Kummissjoni kienet awtomatikament u mingħajr analiżi ulterjuri żiedet l-ammont ta’ sussidju għal kull kumpanija tal-grupp, jiġifieri:

(a)

is-self u l-faċilitajiet tal-linji ta’ kreditu li ngħataw lil Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Ltd., peress li ż-żewġ partijiet għal dawn it-tranżazzjonijiet huma bbażati barra ċ-Ċina bl-istituzzjoni finanzjarja involuta tkun Singapor, mhux Ċiniża, bank, u

(b)

is-sussidji mogħtija lil Shantou Wanshun, filwaqt li din il-kumpanija ma kellha l-ebda attività fir-rigward tal-prodott taħt l-investigazzjoni. Skont ir-Rapport tal-Korp tal-Appell tad-WTO (112), hemm rekwiżit li ssir analiżi pass-through f’każijiet fejn is-sussidju jingħata lil kumpanija, li ma tkunx produttur tal-input upstream u ma tkun qed tipprovdi xejn fir-rigward tal-prodott ikkonċernat. Din l-analiżi pass-through ma kinitx fid-divulgazzjoni finali. Hemm diversi sussidji allegati li min-natura tagħhom ma jistgħux jiġu mgħoddija. Dan kien jikkonċerna b’mod speċjali l-art ta’ Shantou Wanshun użata għall-produzzjoni ta’ prodotti oħra u l-għotjiet riċevuti minn Shantou Wanshun għal prodotti oħra..Fir-rigward tal-ewwel punt, il-Kummissjoni nnutat li irrispettivament mill-istatus ta’ Hong Kong f’din l-investigazzjoni, iċ-ċentru reali tal-attivitajiet u l-kontroll tal-kumpanija Jiangsu Zhongji Hong Kong fil-fatt kien jinsab fiċ-Ċina kontinentali. Tabilħaqq, 99 % tal-attivitajiet tan-negozjant kienu relatati mal-bejgħ mill-ġdid ta’ oġġetti prodotti mill-produttur esportatur fiċ-Ċina. Barra minn hekk, il-kumpanija ma rrappurtat l-ebda persunal li jinsab f’Hong Kong fil-kontijiet tagħha jew fit-tweġiba tal-Kummissjoni għall-kwestjonarju, u s-sussidji riċevuti u ta’ benefiċċju għall-prodott ikkonċernat ingħataw minn entitajiet Ċiniżi. Pereżempju, l-assigurazzjoni tal-kreditu għall-esportazzjoni relatata mal-oġġetti esportati minn Jiangsu Zhongji Hong Kong ittieħdet minn Sinosure mill-kumpanija prinċipali fiċ-Ċina. Barra minn hekk, kif ikkonfermat mill-Appellate Body f’United States - Anti-Dumping and Countervailing Measures on Large Residential Washers from Korea, is-sussidji mogħtija lir-riċevitur f’pajjiżi li mhumiex il-Membru li jissussidja jistgħu jkunu rilevanti sabiex jiġi kkalkulat l-ammont ta’ sussidju ad valorem (113).

(588)

Il-finanzjament inkwistjoni kien tabilħaqq ipprovdut permezz ta’ bank Singaporjan (OCBC), li jinsab f’Singapore. Madankollu, il-kuntratti tas-self stipulaw ukoll li s-self kien assigurat b’ittra ta’ kreditu maħruġa mill-Bank ta’ Ningbo li huwa proprjetà tal-Istat (li jinsab fiċ-Ċina kontinentali), u li “l-bank għandu jirċievi l-SBLC rilevanti (ittra ta’ kreditu stand-by) qabel ma joħroġ avvanz rilevanti propost għall-ġbid ta’ kreditu minnek”. Barra minn hekk, il-kuntratt speċifikament ipprovda għall-kondiviżjoni ta’ informazzjoni mal-Bank of Ningbo relatata mal-mutwatarju, il-kontijiet tal-mutwatarju mal-OCBC, il-pożizzjoni tal-kreditu u l-pożizzjoni finanzjarja tiegħu, kif ukoll il-faċilitajiet mogħtija lil tali entità. Is-self għalhekk ingħata bis-saħħa tal-intervent ta’ bank Ċiniż soġġett għall-istess qafas normattiv bħal kwalunkwe bank ieħor fir-RPĊ. Għalhekk, il-pretensjoni ma ntlaqgħetx.

(589)

Fir-rigward tat-tieni punt, il-Kummissjoni sabet li Shantou Wanshun kienet ħadet finanzjament f’isem is-sussidjarji tagħha. Pereżempju, meta kienet qed tirrevedi s-self u l-bonds, il-Kummissjoni nnutat li l-iskop tal-finanzjament semma wkoll il-ħtiġijiet finanzjarji tas-sussidjarji. Barra minn hekk, Shantou Wanshun aġixxiet bħala garanti għal diversi selfiet meħuda mill-kumpaniji relatati fil-grupp, u saħansitra pprovdiet self bejn il-kumpaniji stess. Fl-istess ħin, dawn it-tranżazzjonijiet kif ukoll bosta flussi bejn il-kumpaniji,urew li kien hemm rabta ċara bejn is-sussidji li ħadet Shantou Wanshun u l-produzzjoni u l-esportazzjoni tal-prodott ikkonċernat. Il-fatt li wħud mis-sussidji riċevuti minn Shantou Wanshun kienu relatati ma’ art jew għotjiet huwa f’dan ir-rigward irrilevanti. Il-punt ewlieni huwa li l-benefiċċji miksuba minn dawn is-sussidji jistgħu faċilment jgħaddu għand il-kumpaniji relatati fil-grupp peress li l-flus huma funġibbli. F’dawn iċ-ċirkostanzi, meta titqies din il-prossimità mill-qrib bejn dawn l-entitajiet tal-grupp, il-ġurisprudenza rilevanti tad-WTO tafferma li jista’ jiġi preżunt trasferiment bejn entitajiet relatati, li huwa b’mod ċar il-każ hawnhekk. Għaldaqstant din il-pretensjoni tal-parti ma ntlaqgħetx.

(590)

Wara d-divulgazzjoni finali. il-grupp Wanshun stqarr li l-Kummissjoni:

(a)

wettqet żball meta stabbiliet il-kriterju ta’ tqassim għal Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd (iktar’il quddiem il-“Kumpanija A”) billi eskludiet id-dħul mill-bejgħ tad-diviżjonijiet l-oħra tal-kumpanija.

(b)

wettqet b’mod żbaljat l-analiżi pass-through tagħha għal Nanshan Group Co. Ltd, billi ddividiet l-ammont ta’ sussidju ta’ Nanshan Group Co. Ltd bil-fatturat ikkonsolidat tagħha, u mbagħad allokat dan il-marġni ta’ sussidju lill-produttur esportatur. Tabilħaqq, Nanshan Group Co. Ltd ma tipproduċix il-prodott ikkonċernat u l-Kummissjoni ma ppruvatx li għaddiet xi ammont ta’ sussidju lill-produttur esportatur, peress li ma kien hemm l-ebda tranżazzjoni finanzjarja jew ta’ tip ieħor matul il-PI bejn il-kumpanija prinċipali u s-sussidjarja tagħha. Il-Kummissjoni għandha tal-anqas, kif kien sar f’każijiet preċedenti, talloka s-sussidju abbażi tal-perċentwal rilevanti bejn il-kumpaniji tal-ishma, jiġifieri fuq il-bażi tal-perċentwal ta’ ekwità li għandha fil-Kumpanija A u mbagħad talloka tali porzjon lill-produttur esportatur.

(591)

Dwar l-ewwel punt, il-Kummissjoni nnutat li matul l-investigazzjoni, il-kumpanija ppreżentat il-fatturat tal-kumpanija A u l-flussi tal-bejgħ lil kumpaniji relatati għal kull diviżjoni, minflok fil-livell tal-kumpanija sħiħa. Kienet il-fehma tal-Kummissjoni li d-Diviżjonijiet A1 sa A4 kienu jirrappreżentaw id-data rilevanti kollha tal-kumpanija A. Madankollu, issa jidher li mhux l-informazzjoni rilevanti kollha ġiet sottomessa mill-kumpanija matul l-investigazzjoni. Fil-fatt, il-Kummissjoni ma tistax tqis il-fatturat tad-diviżjonijiet neqsin li jipproduċu prodotti oħra, peress li l-kumpanija ma pprovdietx l-informazzjoni korrispondenti dwar il-bejgħ lil partijiet relatati li joriġinaw minn dawn id-diviżjonijiet neqsin, aħseb u ara li setgħet tivverifikah, minkejja li dan huwa element kruċjali biex jiġi ddeterminat il-koeffiċjent ta’ allokazzjoni. Għalhekk, fin-nuqqas tal-informazzjoni rilevanti kollha sottomessa mill-kumpanija, il-Kummissjoni kellha żżomm il-kalkolu kif inhu.

(592)

Dwar it-tieni punt, il-Kummissjoni ma qablitx mad-dikjarazzjoni li ma kienx hemm tranżazzjonijiet finanzjarji jew tipi oħra ta’ tranżazzjonijiet bejn il-kumpanija prinċipali u s-sussidjarji tagħha. Tabilħaqq, matul l-investigazzjoni, il-Kummissjoni sabet li Nanshan Group Co. Ltd. oriġinarjament kienet kisbet kważi t-titoli kollha tal-art li l-kumpaniji relatati kienu qed jużaw, u mbagħad kienet qassmet dawn il-biċċiet tal-art fost is-sussidjarji tagħha permezz ta’ trasferimenti bejn il-kumpaniji. Barra minn hekk, Nanshan Group Co. Ltd. kienet ħadet ukoll finanzjament f’isem is-sussidjarji tagħha. Pereżempju, meta kienet qed tirrevedi s-self u l-bonds, il-Kummissjoni nnutat li l-iskop tal-finanzjament semma wkoll il-ħtiġijiet finanzjarji tas-sussidjarji. Barra minn hekk, Nanshan Group Co. Ltd. aġixxa bħala garanti għal diversi selfiet meħuda mill-kumpaniji relatati fil-grupp. Fl-aħħar nett, parti kbira mill-finanzjament tal-grupp seħħet permezz tal-bank intern, Nanshan Finance. Din l-entità hija ffinanzjata prinċipalment permezz ta’ depożiti tal-kumpaniji tal-grupp, li minnhom Nanshan Group Co. Ltd. jikkostitwixxi parti sinifikanti. Permezz ta’ dan il-mezz intern, il-finanzjament estern jista’ għalhekk jiġi mgħoddi lis-sussidjarji tiegħu. Billi s-sussidji ta’ Nanshan Group Co. Ltd. kienu ta’ benefiċċju għall-kumpaniji relatati kollha fil-grupp, il-Kummissjoni qieset li l-kalkolu tas-sussidji bħala proporzjon tal-fatturat konsolidat kien l-aktar approċċ adegwat. Kuntrarju għad-dikjarazzjonijiet tal-kumpanija, din il-metodoloġija hija wkoll identika għal dik użata fil-każ GFF, fejn is-sussidji riċevuti mill-kumpanija prinċipali aħħarija fis-CNBM Group, li kienet fl-istess livell fl-istruttura organizzattiva tal-grupp bħal Nanshan Group Co. Ltd., kienu wkoll diviżi bil-fatturat ikkonsolidat u mbagħad allokati lill-produttur esportatur. Għaldaqstant, dawn il-pretensjonijiet ma ntlaqgħux.

(593)

F’konformità mal-Artikolu 15(3) tar-Regolament bażiku, l-ammont ta’ sussidju totali għall-kumpaniji li kkooperaw mhux inklużi fil-kampjun kien ikkalkolat fuq il-bażi tal-ammont medju ponderat totali ta’ sussidji kumpensatorji stabbilit għall-produtturi esportaturi fil-kampjun li kkooperaw bl-esklużjoni ta’ ammonti negliġibbli kif ukoll l-ammont ta’ sussidji stabbiliti għal entrati li huma soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament bażiku. Madankollu, il-Kummissjoni ma injoratx sejbiet parzjalment ibbażati fuq il-fatti disponibbli sabiex tiddetermina dawk l-ammonti. Tabilħaqq, il-Kummissjoni tqis li l-fatti disponibbli użati f’dawk il-każijiet ma affettwawx sostanzjalment l-informazzjoni meħtieġa sabiex jiġi ddeterminat l-ammont ta’ sussidjar b’mod ġust, sabiex l-esportaturi li ma ntalbux jikkooperaw fl-investigazzjoni ma jiġux ippreġudikati bl-użu ta’ dan l-approċċ (114).

(594)

Minħabba r-rata għolja ta’ kooperazzjoni tal-produtturi esportaturi Ċiniżi u r-rappreżentattività tal-kampjun anke f’termini ta’ eliġibbiltà għas-sussidju, il-Kummissjoni stabbiliet l-ammont għall-kumpaniji l-oħrajn kollha fil-livell tal-ogħla ammont stabbilit għall-kumpaniji fil-kampjun.

Isem il-kumpanija

Ammont ta’ sussidju

Nanshan Group

18,2  %

Wanshun Group

8,6  %

Daching Group

10,1  %

Kumpaniji oħrajn li kkooperaw

12,3  %

Il-kumpaniji l-oħrajn kollha

18,2  %

4.   DANNU

4.1.   Definizzjoni tal-industrija tal-Unjoni u tal-produzzjoni tal-Unjoni

(595)

Kif indikat fil-premessa (86), il-perjodu ta’ tranżizzjoni għall-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE intemm fil-31 ta’ Diċembru 2020 u r-Renju Unit ma baqax soġġett għad-dritt tal-Unjoni mill-1 ta’ Jannar 2021. Konsegwentement, il-Kummissjoni talbet lill-partijiet interessati jipprovdu informazzjoni aġġornata fuq il-bażi tal-EU27. Konsegwentement, l-indikaturi ta’ hawn taħt kif ukoll il-marġnijiet tat-twaqqigħ tal-prezzijiet u tal-bejgħ taħt il-prezz ġew ikkalkolati esklussivament abbażi tad-data tal-EU27.

(596)

Il-prodott simili kien manifatturat minn ħames produtturi fl-Unjoni matul il-perjodu ta’ investigazzjoni. Huma jikkostitwixxu l-“industrija tal-Unjoni” skont it-tifsira tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament bażiku.

(597)

Il-produzzjoni totali tal-Unjoni matul il-perjodu ta’ investigazzjoni kienet stabbilita għal madwar 209 000 tunnellata. Il-Kummissjoni stabbiliet din iċ-ċifra fuq il-bażi tal-informazzjoni kollha disponibbli dwar l-industrija tal-Unjoni, bħad-data pprovduta mill-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun, kif ukoll il-produtturi tal-Unjoni mhux inklużi fil-kampjun. Din id-data ġiet kontroverifikata maċ-ċifri fl-ilment għall-affidabbiltà u l-kompletezza. Kif indikat fil-premessa (37), it-tliet produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun kienu jirrappreżentaw 50 % tal-produzzjoni totali tal-Unjoni tal-prodott simili.

4.2.   Determinazzjoni tas-suq rilevanti tal-Unjoni

(598)

Sabiex tistabbilixxi jekk l-industrija tal-Unjoni ġarrbitx dannu u sabiex tiddetermina l-konsum u d-diversi indikaturi ekonomiċi relatati mas-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni, il-Kummissjoni eżaminat jekk u sa liema punt l-użu sussegwenti tal-produzzjoni tal-industrija tal-Unjoni tal-prodott simili kellux jitqies fl-analiżi.

(599)

Sabiex tagħti stampa tal-industrija tal-Unjoni li kienet kompluta kemm jista’ jkun, il-Kummissjoni kisbet data għall-attività kollha tal-ACF u ddeterminat jekk il-produzzjoni kinitx destinata għall-użu kaptiv jew għas-suq ħieles.

(600)

Il-Kummissjoni sabet li parti mill-produzzjoni totali tal-produtturi tal-Unjoni kienet destinata għas-suq kaptiv kif muri fit-Tabella 1 ta’ hawn taħt. Is-suq kaptiv żdied matul il-perjodu kkunsidrat iżda baqa’ f’livell relattivament baxx ta’ madwar 15 % tal-konsum fil-PI. Madankollu, f’dan l-istadju tal-investigazzjoni l-Kummissjoni ma għandhiex evidenza konklużiva dwar jekk il-kumpaniji li jużaw l-ACF għall-produzzjoni downstream għandhomx għażla libera tal-fornitur jew le, minħabba li l-informazzjoni dwar il-bejgħ kaptiv u l-produzzjoni kaptiva hija bbażata fuq data miġbura minn kumpaniji mhux inklużi fil-kampjun. Il-Kummissjoni kkunsidrat li jista’ jkun hemm kompetizzjoni bejniethom, u konsegwentement l-ishma kollha tas-suq huma kkalkolati fuq il-bażi tal-konsum totali tal-UE. F’dan l-istadju, dan huwa l-aktar approċċ konservattiv u fi kwalunkwe każ, ma jbiddilx is-sejbiet dwar id-dannu.

(601)

Il-Kummissjoni eżaminat ċerti indikaturi ekonomiċi relatati mal-industrija tal-Unjoni abbażi tad-data għas-suq ħieles. Dawn l-indikaturi huma: il-volum tal-bejgħ u l-prezzijiet tal-bejgħ fis-suq tal-Unjoni, it-tkabbir, il-volum u l-prezzijiet tal-esportazzjoni, il-profittabbiltà, ir-redditu fuq l-investiment, u l-fluss tal-flus. Fejn kien possibbli u ġustifikat, is-sejbiet tal-eżami tqabblu mad-data għas-suq kaptiv sabiex tiġi pprovduta stampa sħiħa tas-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni.

(602)

Madankollu, indikaturi ekonomiċi oħrajn jistgħu jiġu eżaminati b’mod li jagħmel sens biss billi ssir referenza għall-attività kollha, inkluż l-użu kaptiv tal-industrija tal-Unjoni. Dawn huma: il-produzzjoni, il-kapaċità tal-produzzjoni, l-użu tal-kapaċità, l-investimenti, l-istokkijiet, l-impjiegi, il-produttività, il-pagi u l-kapaċità li jiġi ġġenerat il-kapital. Dawn l-indikaturi jiddependu fuq l-attività kollha, kemm jekk il-produzzjoni hija ristretta kif ukoll jekk tinbiegħ fis-suq ħieles.

4.3.   Konsum tal-Unjoni

(603)

Il-Kummissjoni stabbiliet il-konsum tal-Unjoni fuq il-bażi tad-data pprovduta mill-produtturi tal-Unjoni fil-kampjun u dawk mhux fil-kampjun, kif ukoll l-importazzjonijiet ibbażati fuq id-data tal-Eurostat.

(604)

Il-konsum tal-Unjoni żviluppa kif ġej matul il-perjodu meqjus:

Tabella 1

Konsum tal-Unjoni (tunnellati)

 

2017

2018

2019

PI

Il-konsum totali tal-Unjoni

201 281

201 696

191 084

189 149

Indiċi

100

100

95

94

Suq kaptiv

27 209

27 340

28 727

29 128

Indiċi

100

100

106

107

Suq ħieles

174 073

174 356

162 358

160 021

Indiċi

100

100

93

92

Sors:

il-produtturi tal-Unjoni inklużi fil-kampjun u dawk mhux inklużi fil-kampjun kif ukoll il-Eurostat.

(605)

Matul il-perjodu kkunsidrat, il-konsum l-ewwel żdied bi ftit b’anqas minn 1 % fl-2018 qabel ma naqas b’5 % fl-2019 u mbagħad b’1 % ieħor fil-PI. B’riżultat ta’ dan, il-konsum naqas b’6 % matul il-perjodu kkunsidrat. It-tnaqqis huwa tal-anqas parzjalment ikkawżat mil-linji gwida ġenerali mħabbra mill-UE fl-2019 għal Ekonomija Ċirkolari inklużi miri ta’ riċiklabbiltà għal materjali bażiċi bħall-aluminju, l-azzar, il-ħġieġ eċċ. Il-laminati li għalihom jintużaw fojls ħfief tal-gauge flimkien ma’ materjali bażiċi oħrajn bħall-films tal-plastik, il-karta, eċċ. huma taħt skrutinju serju peress li bilkemm jistgħu jiġu riċiklati bit-teknoloġiji eżistenti. Dan kellu effett negattiv fuq id-domanda għal fojl tal-aluminju ħafif tal-gauge.

(606)

Jidher li l-konsum ma kienx affettwat mill-pandemija tal-COVID-19. Skont l-informazzjoni pprovduta mill-produtturi tal-Unjoni, il-ħażna ta’ prodotti tal-ikel fil-bidu tal-pandemija fil-fatt inizjalment żiedet il-konsum, iżda mbagħad dawn il-prodotti ġew ikkunsmati matul ix-xhur ta’ wara u naqqsu bi ftit il-bejgħ tal-ippakkjar tal-ikel.

4.4.   L-importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat

4.4.1.   Il-volum u s-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat

(607)

Il-Kummissjoni stabbiliet il-volum tal-importazzjonijiet fuq il-bażi ta’ żewġ kodiċijiet TARIC (115) estratti mill-bażi ta’ data tal-Eurostat. Is-sehem mis-suq tal-importazzjonijiet ġie stabbilit abbażi tal-volum ta’ importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat meta mqabbel mal-volum tal-konsum totali tal-Unjoni kif muri fit-Tabella 2.

(608)

L-importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat żviluppaw kif ġej matul il-perjodu kkunsidrat:

Tabella 2

Il-volum tal-importazzjonijiet u s-sehem mis-suq

 

2017

2018

2019

PI

Volum tal-importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat (tunnellati)

36 660

42 343

46 595

44 276

Indiċi

100

115

127

121