EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1238

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1238 tat-18 ta' Mejju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-intervent pubbliku u l-għajnuna għall-ħżin privat (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

C/2016/2837

ĠU L 206, 30.7.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1238/oj

30.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 206/15


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1238

tat-18 ta' Mejju 2016

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-intervent pubbliku u l-għajnuna għall-ħżin privat

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1), u b'mod partikulari l-Artikoli 19(1), (2), (3), (4)(a) u (5) u 223(2)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (2), u b'mod partikulari l-Artikoli 64(6) u 66(3)(c) u (e) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 issostitwixxa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (3) u jistipula regoli ġodda fir-rigward tal-intervent pubbliku u tal-għajnuna għall-ħżin privat. Jagħti wkoll is-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta atti delegati u ta' implimentazzjoni f'dak ir-rigward. Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel tal-intervent pubbliku u tal-iskemi tal-għajnuna għall-ħżin privat fil-qafas legali l-ġdid, ċerti regoli jridu jkunu adottati permezz ta' tali atti.

(2)

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jipprovdi li l-intervent pubbliku japplika fir-rigward tal-qamħ komuni, tal-qamħ durum, tax-xgħir, tal-qamħirrum, tar-ross fil-fosdqa, tal-laħam frisk jew imkessaħ tas-settur taċ-ċanga u tal-vitella, tal-butir u tat-trab tal-ħalib xkumat, skont il-kundizzjonijiet stipulati f'dak ir-Regolament, kif ukoll rekwiżiti addizzjonali ddeterminati mill-Kummissjoni.

(3)

L-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jipprovdi li l-għajnuna għall-ħżin pubbliku tista' tingħata għaz-zokkor abjad, għaż-żejt taż-żebbuġa, għall-fibra tal-kittieb, għal-laħam frisk jew imkessaħ tal-annimali bovini b'età ta' tmien xhur jew ikbar, għall-butir, għall-ġobon, għat-trab tal-ħalib xkumat, għal-laħam tal-majjal, għal-laħam tan-nagħaġ jew tal-mogħoż, skont il-kundizzjonijiet stipulati f'dak ir-Regolament, kif ukoll rekwiżiti addizzjonali ddeterminati mill-Kummissjoni.

(4)

Sabiex tkun issimplifikata u tittejjeb l-effettività tal-mekkaniżmi ta' ġestjoni u ta' kontroll marbutin mal-iskemi tal-intervent pubbliku u tal-għajnuna għall-ħżin privat, għandhom jiġu stabbiliti regoli komuni għall-prodotti eliġibbli kollha.

(5)

Bħala regola ġenerali, biex jiġu ffaċilitati l-ġestjoni u l-kontroll, il-parteċipazzjoni fl-iskemi ta' intervent pubbliku u tal-għajnuna għall-ħżin privat għandha tkun permessa biss lil operaturi stabbiliti u rreġistrati fi Stat Membru għall-finijiet tal-VAT.

(6)

Biex ikun ipprovdut kontroll effettiv tal-produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa u tal-produzzjoni taz-zokkor, l-operaturi eliġibbli għall-għajnuna għall-ħżin privat għandhom jilħqu kundizzjonijiet addizzjonali.

(7)

Billi l-prodotti li huma koperti mill-intervent pubbliku u mill-għajnuna għall-ħżin privat għandhom natura li tvarja f'dak li għandu x'jaqsam mal-produzzjoni, maż-żmien tal-ħsad u mar-rekwiżiti tal-ħżin, għandhom jiġu stipulati kundizzjonijiet speċifiċi għal kull prodott. Sabiex l-operaturi jingħataw biżżejjed żmien biex jadattaw ruħhom għas-sistema l-ġdida, ċerti kundizzjonijiet għandhom jibdew japplikaw biss mill-kampanja ta' kummerċjalizzazzjoni 2017/18 fir-rigward taċ-ċereali u tar-ross.

(8)

Sabiex tiġi ggarantita s-serjetà tal-offerta, tas-sejħa għall-offerti jew tal-applikazzjoni, u sabiex jiġi żgurat li l-miżura jkollha l-effett mixtieq fis-suq, kemm fil-każ tax-xiri ta' intervent, ta' bejgħ u ta' rimi fil-qafas tal-iskema għall-iktar żvantaġġati fl-Unjoni, u kemm fir-rigward tal-għajnuna għall-ħżin privat, għandhom jiġu stipulati rekwiżiti marbutin mad-depożitu ta' garanzija.

(9)

Għandhom jiġu stipulati dispożizzjonijiet għar-rilaxx u għat-telf tal-garanzija għax-xiri ta' intervent, għall-bejgħ jew għar-rimi fil-qafas tal-iskema għall-iktar żvantaġġati fl-Unjoni, u fir-rigward tal-għajnuna għall-ħżin privat.

(10)

Fejn jidħlu l-bejgħ ta' intervent, il-proċedura ta' sejħa għall-offerti tista' ssir sew biss jekk jitressqu applikazzjonijiet ġenwini. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, għandu jkun rekwiżit li l-garanzija tiġi rilaxxata soġġett għall-pagament tal-prezz tal-bejgħ qabel l-iskadenza stipulata.

(11)

Sabiex ikun żgurat li l-iskema ta' intervent pubbliku taħdem bl-iktar mod sempliċi u effiċjenti possibbli mal-Unjoni kollha, fir-rigward tax-xiri ta' prodotti eleġibbli fuq naħa, u l-bejgħ mill-ġdid tal-prodotti meħudin mill-aġenziji tal-intervent fuq in-naħa l-oħra, il-postijiet ta' ħżin għandhom jilħqu ċerti kundizzjonijiet.

(12)

Jeħtieġ li jiġi pprovdut li l-aġenziji ta' pagament responsabbli mill-intervent pubbliku fl-Istati Membri, skont ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 (4), jiżguraw li dawk il-kundizzjonijiet marbutin mal-postijiet ta' ħżin jiġu rrispettati.

(13)

F'każ li l-allokazzjoni taċ-ċanga għax-xiri ta' intervent taqbeż il-kapaċità ta' ħżin fil-kiesaħ disponibbli fi Stat Membru, jeħtieġ li tkun prevista l-possibbiltà li Stat Membru juża l-kapaċità ta' ħżin fil-kiesaħ fi Stat Membru ieħor.

(14)

Sabiex jiġi żgurat li l-għajnuna għall-ħżin privat tiġi ġġestita b'mod effiċjenti, għandhom jiġu stipulati regoli speċifiċi relatati mal-pagament tal-għajnuna għall-ħżin privat.

(15)

Billi l-għan ta' dan ir-Regolament u tal-att ta' implimentazzjoni li għandu jiġi adottat fir-rigward tal-intervent pubbliku u tal-ħżin privat huwa li jissemplifika d-dispożizzjonijiet applikabbli għall-prodotti koperti mill-intervent pubbliku u l-għajnuna għall-ħżin privat, kif ukoll li jadattahom għall-qafas legali l-ġdid stipulat bir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u bir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1370/2013 (5), għandu jissostitwixxi d-dispożizzjonijiet inklużi fir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3427/87 (6), (KEE) Nru 2351/91 (7), (KE) Nru 720/2008 (8), (KE) Nru 826/2008 (9), (KE) Nru 1130/2009 (10), (UE) Nru 1272/2009 (11) u (UE) Nru 807/2010 (12). Għall-finijiet ta' ċarezza, dawn ir-Regolamenti għandhom jitħassru,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONI PRELIMINARI

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament jistipula regoli li jissupplimentaw ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013, kif ġej:

(a)

ix-xiri u l-bejgħ, mill-intervent pubbliku, ta' prodotti elenkati fl-Artikolu 11 ta' dak ir-Regolament; kif ukoll

(b)

l-għoti ta' għajnuna għall-ħżin privat għall-prodotti elenkati fl-Artikolu 17 ta' dak ir-Regolament.

KAPITOLU II

REGOLI ĠENERALI

Artikolu 2

L-eliġibbiltà tal-operaturi

1.   L-operaturi għandhom ikunu stabbiliti u rreġistrati fl-Unjoni għall-finijiet tal-VAT sabiex ikunu jistgħu jressqu:

(a)

offerta jew applikazzjoni għax-xiri, jew applikazzjoni għall-bejgħ, ta' prodotti taħt intervent pubbliku; jew

(b)

applikazzjoni għall-għajnuna għall-ħżin privat jew applikazzjoni għall-għajnuna għall-ħżin privat iffissit bil-quddiem.

2.   Fil-każ tax-xiri ta' ċanga, l-operaturi li ġejjin biss, imsemmija fil-paragrafu 1, jistgħu jressqu applikazzjonijiet:

(a)

biċċeriji tal-annimali bovini approvati skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13);

(b)

negozjanti tal-bhejjem jew tal-laħam li jsir il-qtil tal-bhejjem għandhom jew f'isimhom.

3.   Fil-każ tal-għajnuna għall-ħżin privat, l-operaturi li ġejjin biss, imsemmija fil-paragrafu 1, jistgħu jressqu offerti jew applikazzjonijiet:

(a)

fis-settur taż-żejt taż-żebbuġa, operaturi li jilħqu r-rekwiżiti stipulati fl-Anness VII;

(b)

fis-settur taz-zokkor, operaturi li huma manifatturi taz-zokkor.

Artikolu 3

Eliġibbiltà tal-prodotti

1.   Il-prodotti għandhom ikunu ta' kwalità soda, ġusta u kummerċjabbli, u għandhom jilħqu r-rekwiżiti stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

2.   Fil-każ tax-xiri, il-prodotti għandhom jilħqu r-rekwiżiti stipulati kif ġej:

(a)

għaċ-ċereali: fl-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(b)

għar-ross: fl-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(c)

għaċ-ċanga: fl-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(d)

għall-butir: fil-Partijiet I u II tal-Anness IV ta' dan ir-Regolament, u fl-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Regolament 2016/1240 (14);

(e)

għat-trab tal-ħalib xkumat: fil-Partijiet I u II tal-Anness V ta' dan ir-Regolament, u fl-Artikolu 21 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240.

Barra minn hekk, il-butir u t-trab tal-ħalib xkumat iridu jkunu ġew ipproċessati f'impriża approvata skont il-Parti III tal-Anness IV jew skont il-Parti III tal-Anness V ta' dan ir-Regolament, rispettivament.

3.   Fil-każ tal-għajnuna għall-ħżin privat, il-prodotti għandhom jilħqu r-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Garanzija

L-operaturi għandhom jiddepożitaw garanzija favur l-aġenzija ta' pagament rilevanti, skont it-Taqsima 2 tal-Kapitolu IV tar-Regolament Delegat (UE) Nru 907/2014, meta:

(a)

iressqu offerta jew applikazzjoni għax-xiri jew għall-bejgħ ta' prodotti ta' intervent, jew għar-rimi ta' tali prodotti fi ħdan l-iskema għat-tqassim tal-ikel lill-persuni l-iktar fil-bżonn, skont l-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(b)

iressqu offerta jew applikazzjoni għall-għajnuna għall-ħżin privat, sakemm ma jistipulax mod ieħor xi Regolament ta' Implimentazzjoni li jiftaħ il-proċedura tas-sejħa għall-offerti jew li jiffissal-ammont tal-għajnuna bil-quddiem, kif imsemmi fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240.

Artikolu 5

Ir-rilaxx u t-telf tal-garanzija

1.   Il-garanzija prevista fl-Artikolu 4 għandha tiġi rrilaxxata meta applikazzjoni jew offerta ma tkunx ammissibbli jew ma tkunx ġiet aċċettata.

2.   F'każ ta' xiri ta' intervent, il-garanzija tiġi rrilaxxata meta:

(a)

l-operatur ikun wassal il-kwantità indikata sad-data finali tat-twassil stipulata fl-ordni ta' kunsinna msemmija fl-Artikolu 17 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240; u

(b)

tkun ġiet stabbilita l-konformità mar-rekwiżiti ta' eliġibbiltà tal-prodotti, imsemmija fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament; jew

(c)

jiġi applikat koeffiċjent tal-allokazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 11(1)(b) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240. F'dak il-każ, l-ammont tal-garanzija rrilaxxata għandu jikkorrispondi għall-kwantità li ma tkunx ġiet aċċettata; jew

(d)

l-offerta tiġi rtirata minn operatur li għalih ikun japplika koeffiċjent tal-allokazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 11(1)(b) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240.

3.   F'każ ta' bejgħ ta' prodotti ta' intervent, il-garanzija għandha tiġi rrilaxxata:

(a)

għall-operaturi li ma jirnexxilhomx, wara li tkun ittieħdet id-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 32(1) jew 36(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240;

(b)

għall-operaturi li jirnexxilhom, fir-rigward tal-kwantitajiet li għalihom ikun sar pagament skont l-Artikolu 35 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240;

(c)

fejn ikunu nqdew l-obbligi marbutin mar-rimi ta' prodotti taħt l-iskema għad-distribuzzjoni tal-ikel lill-iktar żvantaġġati.

4.   F'każ tal-għajnuna għall-ħżin privat, il-garanzija għandha tiġi rrilaxxata meta:

(a)

jiġi applikat koeffiċjent tal-allokazzjoni kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 43(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240. F'dak il-każ, l-ammont tal-garanzija rrilaxxata għandu jikkorrispondi għall-kwantità li ma tkunx ġiet aċċettata;

(b)

l-offerta tiġi rtirata minħabba li jkun ġie ffissat koeffiċjent tal-allokazzjoni kif jissemma fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 43(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240;

(c)

ikunu nqdew l-obbligi kuntrattwali fir-rigward tal-kwantità kuntrattwali.

5.   Il-garanzija msemmija għandha tintilef fejn l-offerta jew l-applikazzjoni tkun:

(a)

irtirata minħabba raġunijiet minbarra l-iffissar ta' koeffiċjent skont l-Artikolu 11(1)(b) jew l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 43(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240; jew

(b)

emendata wara t-tressiq tagħha.

6.   F'każ ta' xiri ta' intervent, il-garanzija għandha tintilef meta:

(a)

il-prodotti ma jkunux konformi mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 3 fir-rigward tal-kwantitajiet mhux aċċettati;

(b)

ħlief għal każijiet ta' forza maġġuri, l-operatur jonqos milli jwassal il-prodotti sad-data aħħarija stipulata fl-ordni tal-kunsinna, proporzjonalment mal-kwantitajiet mhux imwassla, u x-xiri għandu jitħassar fir-rigward ta' dawk il-kwantitajiet.

Madankollu, fil-każ taċ-ċereali, tar-ross u taċ-ċanga, jekk il-kwantità li tkun fil-fatt twasslet u ġiet aċċettata tkun anqas mill-kwantità speċifikata fl-ordni tal-kunsinna, il-garanzija għandha tiġi rrilaxxata bis-sħiħ jekk id-differenza ma tkunx ta' aktar minn 5 %.

7.   F'każ ta' bejgħ ta' prodotti ta' intervent, ħlief f'każijiet ta' forza maġġuri, il-garanzija tintilef:

(a)

fir-rigward ta' kwantitajiet li għalihom ma jkunx sar pagament skont l-Artikolu 35 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240, u l-bejgħ għandu jitħassar fir-rigward ta' dawk il-kwantitajiet;

(b)

fejn ma jkunux inqdew l-obbligi marbutin mar-rimi ta' prodotti taħt l-iskema għad-distribuzzjoni tal-ikel lill-iktar żvantaġġati.

8.   F'każ ta' għajnuna għall-ħżin privat, il-garanzija tintilef meta:

(a)

inqas minn 95 % tal-kwantitajiet speċifikati fl-offerta jew fl-applikazzjoni jitqiegħdu fi ħżin skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240;

(b)

jinżamm maħżun ammont inqas mill-perċentwal tal-kwantità kuntrattwali msemmi fl-Artikolu 8(1), inkluż fil-każ ta' zokkor maħżun bl-ingrossa fis-silo magħżul mill-operatur, għall-perjodu stipulat fir-Regolament ta' Implimentazzjoni li jiftaħ il-proċedura ta' sejħa għall-offerti jew li jiffissal-ammont tal-għajnuna għall-ħżin privat bil-quddiem;

(c)

ma tiġix osservata l-iskadenza għat-tqegħid tal-prodott fi ħżin kif imsemmi fl-Artikolu 47(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240;

(d)

il-verifiki stipulati fil-Kapitolu I tat-Titolu IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240 juru li l-prodotti maħżuna ma jikkorrispondux għar-rekwiżiti ta' kwalità msemmija fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament.

(e)

ma jiġix osservat ir-rekwiżit stipulat fl-Artikolu 53(3) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240.

KAPITOLU III

REGOLI SPEĊIFIĊI MARBUTIN MAL-INTERVENT PUBBLIKU

Artikolu 6

Postijiet tal-ħżin ta' intervent

1.   L-aġenziji tal-pagament għandhom jiżguraw li l-postijiet tal-ħżin ta' intervent (“postijiet tal-ħżin”) ikunu xierqa għall-ħżin u għaż-żamma f'kundizzjoni tajba tal-prodotti mixtrija, inkluż fejn tidħol it-temperatura tal-ħżin, u għandhom jilħqu r-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 7.

2.   Matul il-perjodu fejn isir ix-xiri ta' intervent, l-aġenzija tal-pagament għandhom jippubblikaw informazzjoni dwar il-postijiet tal-ħżin disponibbli fit-territorji tagħhom, u għandhom iżommu din l-informazzjoni aġġornata.

Artikolu 7

Rekwiżiti għall-postijiet tal-ħżin

1.   Kull post tal-ħżin għandu jilħaq ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

ikun mgħammar bit-tagħmir tekniku meħtieġ biex jilqa' u jżomm il-prodotti;

(b)

ikun kapaċi jneħħi kwantitajiet sabiex jikkonforma mal-perjodu ta' tneħħija indikat fl-Artikolu 37(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240;

(c)

f'każ ta' ċereali, ross, butir u trab tal-ħalib xkumat, ikollu kapaċità minima ta' ħżin kif stipulat fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240.

2.   L-aġenziji tal-pagament jistgħu jistipulaw standards tekniċi għall-postijiet tal-ħżin, u għandhom jieħdu kull miżura meħtieġa biex jiżguraw li l-prodotti milqugħa għall-ħżin jiġu ppreżervati tajjeb.

3.   Fil-każ tas-settur taċ-ċanga, il-postijiet tal-ħżin għandhom jippermettu:

(a)

il-ħżin ta' karkassi, nofs karkassi, u karkassi maqtugħin fi kwarti, li jittieħdu u jiġu dissussati;

(b)

li jiġi ffriżat il-laħam kollu dissussat mingħajr aktar ipproċessar.

Madankollu, fejn id-dissussar ma jkunx kundizzjoni tas-sejħa għall-offerti, il-post tal-ħżin għandu jippermetti li jintlaqa' u jinżamm il-laħam bil-għadam.

Fejn l-impjant tat-tqattigħ u l-impjant tat-tkessiħ ta' post tal-ħżin ikunu konnessi mal-biċċerija jew mal-operatur, l-aġenzija tal-pagament għandu jwettaq il-verifiki xierqa sabiex tiżgura li ċ-ċanga soġġetta għall-intervent tiġi ttrattata u tinħażen skont dan ir-Regolament.

Il-ħażniet kesħin li jinsabu fl-Istat Membri li jeżerċita ġuriżdizzjoni fuq l-aġenzija tal-pagament għandhom ikunu kapaċi jżommu ċ-ċanga kollha allokata mill-aġenzija tal-pagament għal mill-inqas tliet xhur taħt kundizzjonijiet teknikament sodisfaċenti.

Madankollu, fejn ma jkunx hemm biżżejjed kapaċità ta' ħżin fil-kiesaħ fi Stat Membru għaċ-ċanga allokata, l-aġenzija tal-pagament ikkonċernat tista' torganizza l-ħżin ta' tali ċanga fi Stat Membru ieħor, u tgħarraf lill-Kummissjoni kif xieraq.

KAPITOLU IV

REGOLI SPEĊIFIĊI MARBUTIN MAL-GĦAJNUNA GĦALL-ĦŻIN PRIVAT

Artikolu 8

Il-pagament tal-għajnuna għall-ħżin privat

1.   L-għajnuna għall-ħżin privat għandha titħallas għall-kwantità kuntrattwali jekk il-kwantità maħżuna matul il-perjodu ta' ħżin kuntrattwali tirrappreżenta tal-anqas 99 % mill-kwantità kuntrattwali.

Madakollu, fir-rigward tal-prodotti li ġejjin, l-għajnuna għandha titħallas għall-kwantità kuntrattwali jekk il-kwantità maħżuna matul il-perjodu ta' ħżin kuntrattwali tirrappreżenta tal-anqas 97 % mill-kwantità kuntrattwali:

(a)

zokkor li jkun maħżun b'mod separat minn zokkor ieħor fis-silo magħżul mill-operatur;

(b)

żejt taż-żebbuġa;

(c)

fibra tal-kittien;

(d)

ċanga, majjal, laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż, bil-kundizzjoni li l-kwantità kuntrattwali tirreferi għal-laħam frisk li jidħol fil-ħżin;

(e)

ġobon;

(f)

trab tal-ħalib xkumat fi “boroż kbar” kif imsemmi fil-punt (c) tal-Parti VI tal-Anness VI.

2.   Għajr f'każijiet ta' forza maġġuri, jekk il-kwantità maħżuna matul il-perjodu ta' ħżin kuntrattwali, inkluż fil-każ ta' zokkor maħżun bl-ingrossa fis-silo magħżul mill-operatur, tkun inqas mill-perċentwal tal-kwantità kuntrattwali msemmi fil-paragrafu 1, ma għandha titħallas l-ebda għajnuna. Madankollu, fil-każ tal-ġobon, jekk l-aġenzija tal-pagament tqis li l-ġobon inkwistjoni kien soġġett għal telf naturali fil-piż matul il-perjodu tal-ħżin, dan it-telf fil-piż ma għandux iwassal għal tnaqqis fl-għajnuna, u lanqas għat-telf tal-garanzija.

3.   L-għajnuna għandha titħallas biss fejn il-perjodu ta' ħżin kuntrattwali jirrispetta l-perjodu ta' ħżin stipulat fir-Regolament ta' Implimentazzjoni li jiftaħ il-proċedura ta' sejħa għall-offerti jew li jiffissal-ammont tal-għajnuna bil-quddiem.

4.   Jekk il-verifiki matul il-ħżin jew mat-tneħħija tal-prodotti jikxfu li l-prodotti huma difettużi, ma għandha titħallas l-ebda garanzija għall-kwantitajiet ikkonċernati. Il-bqija tal-lott tal-ħażna eliġibbli għall-għajnuna għandha tkun mhux inqas mill-kwantità minima msemmija fir-Regolament ta' Implimentazzjoni li jiftaħ il-proċedura tas-sejħa għall-offerti jew li jiffissal-ammont tal-għajnuna bil-quddiem.

L-istess regola għandha tapplika fejn parti minn lott maħżun titneħħa mill-ħżin minħabba difetti qabel tmiem il-perjodu minimu ta' ħżin jew qabel l-ewwel data permessa għall-operati ta' tneħħija, fejn tali data tkun stipulata fir-Regolament ta' Implimentazzjoni li jiftaħ il-proċedura ta' sejħa għall-offerti jew li jiffissal-ammont tal-għajnuna bil-quddiem.

Il-prodotti difettużi ma għandhomx jiġu inklużi fil-kalkolu tal-kwantità maħżuna msemmija fil-paragrafu 1.

5.   Għajr f'każijiet ta' forza maġġuri, fejn, fir-rigward tal-kwantità totali maħżuna, l-operatur ma jirrispettax tmiem il-perjodu ta' ħżin kuntrattwali li jkun ġie ffissat skont l-Artikolu 48(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240, l-għajnuna għall-kuntratt inkwistjoni għandha titnaqqas b'10 % għal kull jum tal-kalendarju tan-nonkonformità.

Madankollu, dan it-tnaqqis ma għandux jaqbeż il-100 % tal-għajnuna.

6.   Jekk ir-rekwiżit stabbilit fl-Artikolu 53(3) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240 ma jiġix osservat, ma għandha titħallas ebda għajnuna għall-ħżin b'rabta mal-kuntratt ikkonċernat.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI U FINALI

Artikolu 9

Notifiki

L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-aġenziji tal-pagament approvati u bil-kwantitajiet approvati, skont il-kundizzjonijiet iddettaljati stipulati fil-Kapitolu I tat-Titolu V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240.

Artikolu 10

Revoka u dispożizzjonijiet tranżitorji

Ir-Regolamenti (KEE) Nru 3427/87, (KEE) Nru 2351/91, (KE) Nru 720/2008, (KE) Nru 826/2008, (KE) Nru 1130/2009, (UE) Nru 1272/2009 u (UE) Nru 807/2010 huma mħassra.

L-Artikolu 56(3) u l-Artikolu 56(4) tar-Regolament (UE) Nru 1272/2009 u l-Parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 826/2008 jibqgħu japplikaw sakemm jibdew japplikaw l-atti li jieħdu post ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 792/2009 (15).

Il-Parti II, it-Tabella IV tal-Parti IX u l-punt (h) tal-Parti XI tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1272/2009 għandhom jibqgħu japplikaw sat-30 ta' Ġunju 2017.

Ir-Regolament (UE) Nru 1272/2009 għandu jibqa' japplika fir-rigward ta' offerti rċevuti skont dak ir-Regolament qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Ir-Regolament (KE) Nru 826/2008 għandu jibqa' japplika fir-rigward tal-offerti jew applikazzjonijiet li jaslu skont dak ir-Regolament qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Japplika mill-1 ta' Ottubru 2016. Madankollu, rigward ix-xiri ta' intervent pubbliku, tapplika l-Parti II tal-Anness I mill-1 ta' Lulju 2017.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Mejju 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar OKS) (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 tal-11 ta' Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-aġenziji tal-pagamenti u korpi oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, il-garanziji u l-użu tal-euro (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 18).

(5)  ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1370/2013 tas-16 ta' Diċembru 2013 li jiddetermina miżuri dwar l-iffissar ta' ċerti għajnuniet u rifużjonijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti agrikoli (ĠU L 346, 20.12.2013, p. 12).

(6)  ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3427/87 tas-16 ta' Novembru 1987 li jistipula r-regoli dettaljati għall-intervent fis-suq tar-ross (ĠU L 326, 17.11.1987, p. 25).

(7)  ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2351/91 tat-30 ta' Lulju 1991 li jistabbilixxi regoli dettaljati applikabbli għax-xiri ta' ross miżmum minn aġenzija ta' intervent għall-provvista ta' għajnuna alimentarja (ĠU L 214, 2.8.1991, p. 51).

(8)  ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 720/2008 tal-25 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 rigward il-ħażna u l-moviment ta' prodotti mixtrija minn aġenzija li tħallas jew minn aġenzija ta' intervent (Verżjoni kodifikata) (ĠU L 198, 26.7.2008, p. 17).

(9)  ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 826/2008 tal-20 ta' Awwissu 2008 li jipprovdi regoli komuni għall-għotja ta' għajnuna għall-ħażna privata ta' ċerti prodotti agrikoli (ĠU L 223, 21.8.2008, p. 3).

(10)  ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1130/2009 tal-24 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dettaljati għall-verifika tal-użu u/jew destinazzjoni ta' prodotti minn intervent (ĠU L 310, 25.11.2009, p. 5).

(11)  ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1272/2009 tal-11 ta' Diċembru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f'dak li għandu x'jaqsam max-xiri u l-bejgħ ta' prodotti agrikoli taħt intervent pubbliku (ĠU L 349, 29.12.2009, p. 1).

(12)  ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 807/2010 tal-14 ta' Settembru 2010 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-forniment ta' ikel mill-ħażniet ta' intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-bżonn fl-Unjoni (ĠU L 242, 15.9.2010, p. 9).

(13)  Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55).

(14)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1240 tat-18 ta' Mejju 2016 li jistipula r-regoli għal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-intervent pubbliku u l-għajnuna għall-ħżin privat (Ara paġna 71 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(15)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 792/2009 tal-31 ta' Awwissu 2009 li jistipula regoli dettaljati għan-notifiki tal-Istati Membri lill-Kummissjoni dwar informazzjoni u dokumenti fl-implimentazzjoni tal-organizzazzjoni komuni tas-swieq, l-iskema tal-pagamenti diretti, il-promozzjoni tal-prodotti agrikoli u s-sistemi applikabbli għar-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer iż-żgħar tal-Eġew (ĠU L 228, 1.9.2009, p. 3).


ANNESS I

XIRI TA' ĊEREALI

PARTI I

Kriterji tal-eliġibbiltà għaċ-ċereali

1.

Ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 3 fir-rigward taċ-ċereali għandhom ikunu, partikolarment, dawn li ġejjin:

(a)

iċ-ċereali għandhom il-kulur tipiku taċ-ċereali inkwistjoni;

(b)

iċ-ċereali ma għandhom l-ebda riħa stramba u organiżmi li jagħmlu l-ħsara ħajjin (fosthom id-dud irqiq) fi kwalunkwe stadju tal-iżvilupp tagħhom;

(c)

iċ-ċereali jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta' kwalità stipulati fil-Parti II; kif ukoll

(d)

il-livell ta' sustanzi li jniġġsu, fosthom ir-radjuattività, ma jaqbiżx il-livelli massimi permessi mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

2.

Il-livell massimu ta' sustanzi li jniġġsu, kif imsemmi fil-punt 1(d), għandu jkun kif ġej:

(a)

għall-qamħ komuni u għall-qamħ durum, il-livelli permessi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/93 (1), inklużi r-rekwiżiti f'dak li għandu x'jaqsam mal-livell tat-tossina Fusarium fil-qamħ komuni u fil-qamħ durum stabbiliti fil-punti 2.4 sa 2.7 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 (2);

(b)

għax-xgħir u għall-qamħirrum, il-livelli stipulati bid-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

3.

L-Istati Membri għandhom jiċċekkjaw il-livelli tas-sustanzi li jniġġsu, inkluża tar-radjuattività, abbażi ta' analiżi tar-riskju, filwaqt li jqisu b'mod partikulari t-tagħrif li jkun tahom l-applikant u l-impenji ta' dan tal-aħħar f'dak li għandu x'jaqsam mal-konformità mal-istandards stabbiliti, speċjalment fid-dawl tar-riżultati tal-analiżi.

Barra minn hekk, f'każ fejn l-analiżi jindikaw li l-indiċi Zeleny ta' lott tal-qamħ komuni jkun ta' bejn 22 u 30, sabiex dan il-qamħ jitqies tajjeb, ġust u ta' kwalità li tista' tinbiegħ fis-suq, l-għaġina miksuba minnu trid titqies li ma twaħħalx u li hi tajba biex tinħadem mill-magni.

PARTI II

Rekwiżiti minimi tal-kwalità msemmija fil-Parti I

 

Qamħ durum

Qamħ komuni

Xgħir

Qamħirrun

A.

Kontenut massimu tal-umdità

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.

Perċentwali massimu tal-elementi li mhumiex ċereali bażiċi ta' kwalità mhix mittiefsa:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Ħbub miksura

6 %

5 %

5 %

5 %

2.

Impuritajiet tal-ħbub

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.

Impuritajiet oħrajn għajr ħbub imtebbgħin

5 %

7 %

12 %

5 %

(a)

ħbub nexfin

X

X

X

m.a.

(b)

ċereali oħrajn

3 %

X

5 %

X

(c)

ħbub milquta minn organiżmi li jagħmlu l-ħsara

X

X

X

X

(d)

ħbub li n-nebbieta tagħhom tkun tilfet il-kulur

X

X

m.a.

m.a.

(e)

ħbub li jkunu ssaħħnu wisq waqt it-tnixxif

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.

Ħbub imtebbgħin

3,5 %

m.a.

m.a.

m.a.

3.

Ħbub bin-nebbieta

4 %

4 %

6 %

6 %

4.

Impuritajiet varji

4,5 % (*)

3 %

3 %

3 %

li minnhom:

 

 

 

 

(a)

żrieragħ estranji:

 

 

 

 

li jagħmlu l-ħsara

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

oħrajn

X

X

X

X

(b)

ħbub li saritilhom il-ħsara:

 

 

 

 

ħbub li saritilhom ħsara minn tisħin spontanju jew tisħin estrem wisq waqt it-tnixxif

0,05 %

0,05 %

X

X

ħbub affettwati mill-fusarjożi

1,5 %

X

X

X

oħrajn

X

X

X

X

(c)

materjal estranju

X

X

X

X

(d)

ħliefa (biċċiet taċ-ċifċiegħa għall-qamħirrun)

X

X

X

X

(e)

is-sadid (il-mard tar-rmied li jmiss lill-qamħ)

0,05 %

0,05 %

m.a.

m.a.

(f)

ħbub imħassrin

X

X

m.a.

m.a.

(g)

impuritajiet li joriġinaw mill-annimali

X

X

X

X

C.

Perċentwal massimu ta' ħbub li tilfu l-aspett żġieġi tagħhom kompletament jew parzjalment

27 %

m.a.

m.a.

m.a.

D.

Piż speċifiku minimu (kg/hl

78

73

62

m.a.

E.

Kontenut minimu ta' proteini (**)

11,5 %

11,0 %

m.a.

m.a.

F.

Ħin minimu tal-waqgħa skont Hagberg (f'sekondi)

220

220

m.a.

m.a.

G.

Indiċi Zeleny minimu (ml)

m.a.

22

m.a.

m.a.

X

Tindika l-ħtieġa ta' analiżi mingħajr limitu speċifiku, iżda l-kontenut tagħha għandu jitqies skont il-limiti massimi ffissati fil-punti 2 u 4 tat-tabella.

“m.a.”

Mhux applikabbli, m'hemmx għalfejn issir analiżi.

Elementi minbarra ċ-ċereali baċiżi ta' kwalità mhix mittiefsa, kif definit fil-Parti I tal-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240.

Il-ħbub taċ-ċereali bażiċi u ta' ċereali oħrajn li jkunu bil-ħsara jew imħassrin għandhom jiġu kklassifikati fil-kategorija ta' “impuritajiet varji” anki jekk ikollhom difetti li jaqgħu taħt kategoriji oħrajn.


(1)  Ir-Regolament (KEE) Nru 315/93 tal-Kunsill, tat-8 ta' Frar 1993, li jistabblixxi proċeduri tal-Komunità għall-kontaminanti fl-ikel (ĠU L 37, 13.2.1993, p. 1).

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tal-Kummissjoni tad-19 ta' Diċembru 2006 li jiffissal-livelli massimi ta' ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5).

(3)  Id-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Mejju 2002 dwar sustanzi mhux mixtieqa fl-għalf tal-annimali (ĠU L 140, 30.5.2002, p. 10).

(*)  Li minnhom massimu ta' 3 % għal impuritajiet varji minbarra ħbub affettwati mill-fusarjożi.

(**)  Bħala perċentwal tal-materja niexfa.


ANNESS II

XIRI TA' ROSS

PARTI I

Kriterji tal-eliġibbiltà għar-ross bil-ħliefa

1.

Ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 3 fir-rigward tar-ross għandhom ikunu, partikolarment, dawn li ġejjin:

(a)

ir-ross bil-ħliefa huwa ħieles mill-irwejjaħ u ma fihx insetti ħajjin;

(b)

il-kontenut ta' ndewwa li ma jkunx jaqbeż l-14,5 %;

(c)

il-produzzjoni mit-tħin mhix iktar minn ħames punti taħt il-livelli ta' produzzjoni bażika stipulati fil-Parti II;

(d)

il-perċentwal tal-impuritajiet varji, il-perċentwal ta' ħbub tar-ross ta' varjetajiet oħra, u l-perċentwali ta' ħbub li mhumiex konformi mal-kwalità standard kif iddefinita fil-Parti A tal-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, ma jaqbżux il-perċentwali massimi stabbiliti fil-Parti III ta' dan l-Anness, skont it-tip ta' ross;

(e)

il-livell ta' radjuattività ma jaqbiżx il-livelli massimi permessi mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

2.

Għall-għanijiet ta' dan l-Anness, “impuritajiet varji” tfisser elementi oħra minbarra r-ross.

PARTI II

Il-kriterji għar-rendiment mit-tħin

Ir-rendiment bażiku mit-tħin

Deskrizzjoni tal-varjetà

Rendiment fi ħbub sħaħ (%)

Rendiment totali (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Varjetajiet mingħajr isem

64

72

PARTI III

Il-perċentwali massimi

Difetti tal-ħbub

Ross tal-ħabba tonda

Kodiċi tan-NM 1006 10 92

Ross tal-ħabba mezzana u tal-ħabba twila A

Kodiċijiet tan-NM 1006 10 94 u 1006 10 96

Ross tal-ħabba twila B

Kodiċi tan-NM 1006 10 98

Ħbub immermra

6

4

4

Qamħ b'vini ħomor

10

5

5

Ħbub imtebbgħa u bit-tikek

4

2,75

2,75

Ħbub kulur l-ambra

1

0,50

0,50

Ħbub sofor

0,175

0,175

0,175

Impuritajiet varji

1

1

1

Ħbub tar-ross ta' varjetajiet oħra

5

5

5


ANNESS III

XIRI TA' ĊANGA

PARTI I

Il-kriterji tal-eliġibbiltà għaċ-ċanga

1.

Jistgħu jinxtraw karkassi, nofs karkassi u karkassi mqattgħa fi kwarti, friski jew imkessħa (kodiċi tan-NM 0201) kif elenkati fil-Parti II ta' dan l-Anness li jaqgħu taħt il-kategoriji li ġejjin iddefiniti fil-Parti A tal-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013:

(a)

il-laħam tal-bhejjem maskili mhux imsewwija li għandhom minn 12-il xahar sa inqas minn 24 xahar (kategorija A);

(b)

il-laħam tal-bhejjem maskili msewwija li għandhom 12-il xahar jew aktar (kategorija C);

(c)

il-laħam tal-bhejjem maskili li għandhom minn tmien xhur (8) sa inqas minn 12-il xahar (kategorija Z).

2.

Jistgħu jinxtraw il-prodotti msemmija fil-punt 1 biss skont il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-annimali jkunu ġew maqtula skont ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 u r-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1);

(b)

l-annimali jkunu ġew ikklassifikati, ippreżentati u identifikati skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1249/2008 (2);

(c)

l-annimali ikunu ġew tikkettati skont ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3);

(d)

il-karkassi u n-nofs karkassi jkunu ġejjin minn bhejjem maqtulin mhux iżjed minn sitt ijiem u mhux anqas minn jumejn qabel.

PARTI II

Il-klassifikazzjoni tal-prodotti

Għall-finijiet ta' din il-Parti, il-kategorija Z tirreferi biss għall-bhejjem maskili deskritti fil-punt 1(c) tal-Parti I.

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

 

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

 

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

 

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

 

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

 

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

 

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

 

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

 

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

 

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

 

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

 

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

 

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

 

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

 

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

 

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

 

категория А, клас R2

 

категория А, клас R3

 

категория Z, клас R2

 

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

 

Kategorie A, třída R2

 

Kategorie A, třída R3

 

Kategorie A, třídaO2

 

Kategorie A, třída U2

 

Kategorie Z, třída R2

 

Kategorie Z, třída R3

 

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

 

Kategori A, klasse R2

 

Kategori A, klasse R3

 

Kategori A, klasse O2

 

Kategori A, klasse O3

 

Kategori Z, klasse R2

 

Kategori Z, klasse R3

 

Kategori Z, klasse O2

 

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

 

Kategooria A, klass R2

 

Kategooria A, klass R3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R2

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία A, κλάση R3

 

Κατηγορία A, κλάση O2

 

Κατηγορία A, κλάση O3

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R3

 

Κατηγορία Z, κλάση O2

 

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

 

Categoría A, clase U2

 

Categoría A, clase U3

 

Categoría A, clase R2

 

Categoría A, clase R3

 

Categoría Z, clase U2

 

Categoría Z, clase U3

 

Categoría Z, clase R2

 

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

 

Catégorie A, classe O2

 

Catégorie A, classe O3

 

Catégorie Z, classe U2

 

Catégorie Z, classe U3

 

Catégorie Z, classe R2

 

Catégorie Z, classe R3

 

Catégorie C, classe U2

 

Catégorie C, classe U3

 

Catégorie C, classe U4

 

Catégorie C, classe R3

 

Catégorie C, classe R4

 

Catégorie C, classe O3

REPUBLIKA HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

 

Kategorija A, klasa U2

 

Kategorija A, klasa U3

 

Kategorija A, klasa R2

 

Kategorija A, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa U2

 

Kategorija Z, klasa U3

 

Kategorija Z, klasa R2

 

Kategorija Z, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria A, classe O2

 

Categoria A, classe O3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

 

Categoria Z, classe O2

 

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

 

A kategorija, R2 klase

 

A kategorija, R3 klase

 

Z kategorija, R2 klase

 

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

A kategorija, R2 klasė

 

A kategorija, R3 klasė

 

A kategorija, O2 klasė

 

A kategorija, O3 klasė

 

Z kategorija, R2 klasė

 

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

 

A kategória, R2 osztály

 

A kategória, R3 osztály

 

Z kategória, R2 osztály

 

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

 

Kategorija A, klassi R3

 

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

 

Categorie A, klasse R2

 

Categorie A, klasse R3

 

Categorie A, klasse O2

 

Categorie A, klasse O3

 

Categorie Z, klasse R2

 

Categorie Z, klasse R3

 

Categorie Z, klasse O2

 

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

 

Kategoria A, klasa R2

 

Kategoria A, klasa R3

 

Kategoria A, klasa O2

 

Kategoria A, klasa O3

 

Kategoria Z, klasa R2

 

Kategoria Z, klasa R3

 

Kategoria Z, klasa O2

 

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

 

Categoria A, clasa U2

 

Categoria A, clasa U3

 

Categoria A, clasa R2

 

Categoria A, clasa R3

 

Categoria A, clasa O2

 

Categoria A, clasa O3

 

Categoria Z, clasa U2

 

Categoria Z, clasa U3

 

Categoria Z, clasa R2

 

Categoria Z, clasa R3

 

Categoria Z, clasa O2

 

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

 

Kategorija A, razred U2

 

Kategorija A, razred U3

 

Kategorija A, razred R2

 

Kategorija A, razred R3

 

Kategorija A, razred O2

 

Kategorija Z, razred U2

 

Kategorija Z, razred R2

 

Kategorija Z, razred R3

 

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

 

kategória A, trieda kvality R2

 

kategória A, trieda kvality R3

 

kategória A, trieda kvality O2

 

kategória A, trieda kvality O3

 

kategória Z, trieda kvality R2

 

kategória Z, trieda kvality R3

 

kategória Z, trieda kvality O2

 

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

 

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

 

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

 

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

 

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategori A, klass R2

 

Kategori A, klass R3

 

Kategori A, klass O2

 

Kategori A, klass O3

 

Kategori Z, klass R2

 

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3

II.   L-Irlanda ta' Fuq

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3


(1)  Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206).

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1249/2008 tal-10 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tal-iskali tal-Komunità għall-klassifikazzjoni ta' karkassi taċ-ċanga, tal-majjal, u tal-laħam tan-nagħaġ u r-rapportar tal-prezzijiet tagħhom (ĠU L 337, 16.12.2008, p. 3).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-ifrat u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97 (ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1).


ANNESS IV

XIRI TA' BUTIR

PARTI I

Il-kriterji tal-eliġibbiltà għall-butir

1.

L-aġenzija tal-pagament għandha tixtri biss butir konformi mal-Artikolu 11(d) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, bil-punti 2 sa 6 ta' din il-Parti ta' dan l-Anness u bil-Parti Ia tal-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240.

2.

L-aġenzija tal-pagament għandha tivverifika l-kwalità tal-butir billi tuża l-metodi deskritti fl-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240, u abbażi ta' kampjuni meħudin skont ir-regoli stipulati fil-Parti I tal-Anness IV ta' dan l-istess Regolament. Madanakollu, l-aġenziji tal-pagament, soġġett għal ftehim bil-miktub mal-Kummissjoni, jistgħu jistabbilixxu sistema fejn wieħed iwettaq verifika fuqu nnifsu taħt is-sorveljanza tagħhom stess, għal ċerti rekwiżiti tal-kwalità u fil-każ ta' ċerti impriżi approvati.

3.

Il-livelli ta' radjuattività fil-butir ma jistgħux jaqbżu l-livelli massimi permessi skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandhom ikunu mmonitorjati biss jekk is-sitwazzjoni tirrikjedi dan.

4.

Il-butir għandu jkun inħadem fil-31 ġurnata qabel il-jum li fih l-aġenzija tal-pagament tkun irċeviet l-offerta għall-bejgħ bi prezz fiss, jew inkella, fil-każ tal-offerti, fil-31 ġurnata qabel id-data tal-għeluq tas-subperjodu tas-sejħa għall-offerti.

5.

Fejn il-butir ikun offrut għall-intervent fi Stat Membru li ma jkunx dak fejn ġie prodott, ix-xiri għandu jkun soġġett għall-preżentazzjoni ta' ċertifikat maħruġ mill-entità kompetenti tal-Istat Membru ta' produzzjoni.

Iċ-ċertifikat għandu jitressaq lill-entità kompetenti tal-Istat Membru xerrej sa mhux aktar tard minn 35 ġurnata wara l-jum li fih tkun waslet l-offerta ta' xiri jew wara d-data tal-għeluq tas-sejħa għall-offerti, u għandu jkun fih it-tagħrif imsemmi fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 2 tal-Parti II tal-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240, kif ukoll konferma li l-butir ikun ġie prodott direttament u esklussivament minn krema pasturizzata skont it-tifsira tal-Artikolu 11(d) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, f'impriża approvata fl-Unjoni.

6.

Fejn l-Istat Membru ta' produzzjoni jkun wettaq il-verifiki msemmija fil-punt 2, iċ-ċertifikat imsemmi fil-punt 5 għandu jkun fih ukoll ir-riżultati ta' dawk il-verifiki, u għandu jikkonferma li l-prodott ikkonċernat huwa butir li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 11(d) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013. F'dak il-każ, l-ippakkjar għandu jkun issiġillat permezz ta' tikketta nnumerata maħruġa mill-entità kompetenti tal-Istat Membru ta' produzzjoni. Iċ-ċertifikat għandu jinkludi n-numru tat-tikketta.

PARTI II

Rekwiżiti ta' kompożizzjoni u karatteristiċi tal-kwalità

Il-butir huwa emulsjoni solida, l-aktar tat-tip ta' ilma fiż-żejt, bil-karatteristiċi tal-kompożizzjoni u tal-kwalità li ġejjin:

Parametri

Karatteristiċi ta' kontenut u kwalità

Xaħam

Minimu ta' 82 %

Ilma

Massimu ta' 16 %

Solidi bla xaħam

Massimu ta' 2 %

Aċidi grassi ħielsa

Massimu ta' 1,2 mmole/100 g xaħam

Valur tal-perossidu

Massimu ta' 0,3 meq ossiġenu/1 000  g xaħam

Koliformi

Mhux traċċabbli f'1 g

Xaħam bla ħalib

Mhux traċċabbli b'analiżi ta' trigliċeride

Karatteristiċi sensorjali

Mill-anqas erbgħa minn ħames punti għal dehra, togħma u konsistenza

Tixrid tal-ilma

Mill-anqas erba' punti

PARTI III

Kriterji għall-approvazzjoni ta' impriżi msemmija fl-Artikolu 11(d) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013

1.

L-impriżi msemmija fl-Artikolu 11(d) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 għandhom ikunu approvati biss jekk:

(a)

huma approvati skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 u għandhom it-tagħmir tekniku xieraq;

(b)

jintrabtu li jżommu dokumentazzjoni permanenti fil-forma stabbilita mill-korp kompetenti ta' kull Stat Membru, u jkollhom lista tal-fornitur u tal-oriġini tal-materja prima, il-kwantitajiet ta' butir miksub u l-ippakkjar, l-identifikazzjoni u d-data ta' ħruġ ta' kull lott ta' produzzjoni maħsub għal intervent pubbliku;

(c)

jiftiehmu li jibagħtu l-produzzjoni tagħhom tal-butir li jista' jkun offrut għal intervent għal spezzjoni uffiċjali speċifika;

(d)

jintrabtu li jgħarrfu lill-korp kompetenti, mill-anqas jumejn tax-xogħol minn qabel, bl-intenzjoni tagħhom li jipproduċu butir għal intervent pubbliku; madankollu, l-Istat Membru jista' jistabbilixxi terminu ta' żmien iqsar.

2.

Biex tkun żgurata l-konformità ma' dan ir-Regolament, l-entitajiet kompetenti għandhom iwettqu spezzjonijiet fuq il-post mingħajr avviż, abbażi tal-iskeda ta' intervent tal-produzzjoni tal-butir tal-impriżi kkonċernati.

Huma għandhom jagħmlu mill-anqas:

(a)

spezzjoni waħda għal kull perjodu ta' 28 ġurnata ta' produzzjoni għall-intervent b'mill-anqas spezzjoni waħda kull sena, biex jeżaminaw ir-reġistri msemmija fil-punt 1(b);

(b)

spezzjoni waħda kull sena, biex tkun ivverifikata l-konformità mal-kundizzjonijiet l-oħra għall-approvazzjoni msemmija fil-punt 1.

3.

L-approvazzjoni għandha tkun irtirata jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 1(a) ma jibqgħux jitħarsu. L-approvazzjoni tista' terġa' tingħata wara talba tal-impriża kkonċernata wara perjodu ta' mill-anqas sitt xhur, wara spezzjoni fil-fond.

Ħlief f'każijiet ta' forza maġġuri, meta impriża tinstab li ma kinitx konformi ma' xi wieħed mill-impenji tagħha msemmija fil-punt 1(b), (c) u (d), l-approvazzjoni għandha tkun sospiża għal perjodu ta' bejn xahar u 12-il xahar, skont kemm tkun gravi l-irregolarità.

L-Istat Membru m'għandux jimponi s-sospensjoni msemmija fejn jinstab li l-irregolarità ma twettqitx apposta jew b'riżultat ta' negliġenza serja u jekk ma tkunx importanti wisq fir-rigward tal-effettività tal-ispezzjonijiet li dwarhom hemm dispożizzjoni fil-punt 2.

4.

Għandu jsir rapport dwar l-ispezzjonijiet imwettqa skont il-punti 2 u 3, li jispeċifika:

(a)

id-data tal-ispezzjoni;

(b)

kemm tkun damet l-ispezzjoni;

(c)

l-operazzjonijiet imwettqa.

Ir-rapport għandu jkun iffirmat mill-ispettur responsabbli.


ANNESS V

XIRI TAT-TRAB TAL-ĦALIB XKUMAT

PARTI I

Il-kriterji tal-eliġibbiltà għat-trab tal-ħalib xkumat

1.

L-aġenzija tal-pagament għandha tixtri biss butir konformi mal-Artikolu 11(e) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, mal-punti 2 sa 6 ta' din il-Parti ta' dan l-Anness u mal-Parti II tal-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240.

2.

L-aġenzija tal-pagament għandha tivverifika l-kwalità tal-butir billi tuża l-metodi deskritti fl-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240, u abbażi ta' kampjuni meħudin skont ir-regoli stipulati fil-Parti I tal-Anness V ta' dan l-istess Regolament. Il-verifiki għandhom jistabbilixxu li, ħlief għall-materja prima awtorizzata użata għall-aġġustament tal-proteina kif imsemmi fil-punt (4)(b) tal-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/114/KE (1), it-trab tal-ħalib xkumat ma jkunx fih prodotti oħra, b'mod partikulari x-xorrox tal-butir jew ix-xorrox, kif iddefinit fil-Parti II ta' dan l-Anness.

L-aġġustament tal-proteina, jekk applikabbli, għandu jsir fil-fażi likwida. Il-materjal użat għall-aġġustament tal-proteina għandu joriġina mill-Unjoni.

Madanakollu, l-aġenziji tal-pagament, soġġett għal ftehim bil-miktub mal-Kummissjoni, jistgħu jistabbilixxu sistema fejn wieħed iwettaq verifika fuqu nnifsu taħt is-sorveljanza tagħhom stess, għal ċerti rekwiżiti tal-kwalità u fil-każ ta' ċerti impriżi approvati.

3.

Il-livelli ta' radjuattività fit-trab tal-ħalib xkumat ma jistgħux jaqbżu l-livelli massimi permessi skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, u għandhom ikunu mmonitorjati biss jekk is-sitwazzjoni tirrikjedi dan.

4.

It-trab tal-ħalib xkumat għandu jkun ġie prodott fil-31 ġurnata qabel il-jum li fih l-aġenzija tal-pagament tkun irċeviet l-offerta għall-bejgħ bi prezz fiss, jew inkella, fil-każ tal-offerti, fil-31 ġurnata qabel id-data tal-għeluq tas-subperjodu tas-sejħa għall-offerti. Jekk it-trab tal-ħalib xkumat jinħażen f'silos li jkun fihom iktar minn ġurnata waħda ta' produzzjoni, irid ikun ġie mmanifatturat matul it-tliet ġimgħat ta' qabel il-ġimgħa li fiha tkun waslet l-offerta għall-bejgħ bi prezz fiss, jew inkella, fil-każ tal-offerti, fl-erba' ġimgħat ta' qabel id-data tal-għeluq tas-subperjodu tas-sejħa għall-offerti.

5.

Fejn it-trab tal-ħalib xkumat ikun offrut għall-intervent fi Stat Membru li ma jkunx dak fejn ġie prodott, ix-xiri għandu jkun soġġett għall-preżentazzjoni ta' ċertifikat maħruġ mill-entità kompetenti tal-Istat Membru ta' produzzjoni.

Iċ-ċertifikat għandu jitressaq lill-entità kompetenti tal-Istat Membru xerrej sa mhux aktar tard minn 35 ġurnata wara l-jum li fih tkun waslet l-offerta ta' xiri jew wara d-data tal-għeluq tas-sejħa għall-offerti, u għandu jkun fih it-tagħrif imsemmi fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 2 tal-Parti II tal-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240, kif ukoll konferma li t-trab tal-ħalib xkumat ikun ġie prodott minn ħalib minn impriża approvata fl-Unjoni skont l-Artikolu 11(e) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, u li l-aġġustament tal-proteina, jekk seħħ, ġara fil-fażi likwida.

6.

Fejn l-Istat Membru ta' produzzjoni jkun wettaq il-verifiki msemmija fil-punt 2, iċ-ċertifikat imsemmi fil-punt 5 għandu jkun fih ukoll ir-riżultati ta' dawk il-verifiki, u għandu jikkonferma li l-prodott ikkonċernat huwa trab tal-ħalib xkumat li jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 11(e) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013. F'dak il-każ, il-boroż imsemmija fl-Artikolu 21(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240 għandhom ikun issiġillati b'tikketta nnumerata maħruġa mill-entità kompetenti tal-Istat Membru ta' produzzjoni. Iċ-ċertifikat għandu jinkludi n-numru tat-tikketta.

PARTI II

Rekwiżiti ta' kompożizzjoni u karatteristiċi tal-kwalità

Parametri

Karatteristiċi ta' kontenut u kwalità

Kontenut tal-proteina

Minimu ta' 34,0 % tal-materja niexfa bla xaħam

Kontenut ta' xaħam

Massimu ta' 1,00 %

Kontenut ta' ilma

Massimu ta' 3,5 %

aċidità titrattabbli espressa f'ml ta' soluzzjoni tas-sodju idrossidu deċinormali

Massimu ta' 19,5 ml

Kontenut ta' ħalib

Massimu 150 mg/100 g

Addittivi

Xejn

Test tal-fosfatażi

Negattiv, i.e., mhux aktar minn 350 mU ta' attività fosfatika għal kull litru ta' ħalib rikostitwit

Indiċi ta' solubilità

Massimu ta' 0,5 ml (24 °C)

Indiċi ta' partiċelli maħruqa

Massimu ta' 15,0 milligramma, jiġifieri minimu ta' diska B

Kontenut ta' mikroorganiżmi

Massimu ta' 40 000 kull gramma

Sejbien tal-koliformi

Negattivi fi 0,1 g

Sejbien ta' xorrox tal-butir (2)

Negattiv (3)

Sejbien tat-tames tax-xorrox (4)

Xejn

Sejbien ta' xorrox aċiduż (5)

Xejn

Togħma u riħa

Nadif

Dehra

Kulur abjad jew ftit fl-isfar, mingħajr impuritajiet u partiċelli kkuluriti

Sustanzi antimikrobiċi

Negattiv (6)

PARTI III

Kriterji għall-approvazzjoni ta' impriżi msemmija fl-Artikolu 11(e) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013

1.

L-impriżi msemmija fl-Artikolu 11(e) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 għandhom ikunu approvati biss jekk:

(a)

huma approvati skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 u għandhom it-tagħmir tekniku xieraq;

(b)

jintrabtu li jżommu dokumentazzjoni permanenti fil-forma stabbilita mill-entità kompetenti ta' kull Stat Membru, u jkollhom lista tal-fornitur u tal-oriġini tal-materja prima, il-kwantitajiet ta' trab tal-ħalib xkumat, tax-xorrox tal-butir u tax-xorrox miksuba, u l-ippakkjar, l-identifikazzjoni u d-data ta' ħruġ ta' kull lott ta' produzzjoni maħsub għal intervent pubbliku;

(c)

jaqblu li jibagħtu l-produzzjoni tagħhom tat-trab tal-ħalib xkumat li jista' jkun offrut għall-intervent għal spezzjoni uffiċjali speċifika;

(d)

jintrabtu li jgħarrfu lill-entità kompetenti, mill-anqas jumejn tax-xogħol minn qabel, li jkun beħsiebhom jipproduċu t-trab tal-ħalib xkumat għall-intervent pubbliku; madankollu, l-Istat Membru jista' jistabbilixxi terminu ta' żmien iqsar.

2.

Sabiex tkun żgurata l-konformità ma' dan ir-Regolament, l-entitajiet kompetenti għandhom iwettqu spezzjonijiet fuq il-post għall-għarrieda, abbażi tal-iskeda tal-produzzjoni tat-trab tal-ħalib xkumat għall-intervent tal-impriżi konċernati.

Huma għandhom jagħmlu mill-anqas:

(a)

spezzjoni waħda għal kull perjodu ta' 28 ġurnata ta' produzzjoni għall-intervent b'mill-anqas spezzjoni waħda kull sena, biex jeżaminaw ir-reġistri msemmija fil-punt 1(b);

(b)

spezzjoni waħda kull sena, meta t-trab tal-ħalib xkumat jiġi prodott għall-intervent, biex tkun ivverifikata l-konformità mal-kundizzjonijiet l-oħra għall-approvazzjoni msemmija fil-punt 1.

3.

L-approvazzjoni għandha tkun irtirata jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 1(a) ma jibqgħux jitħarsu. L-approvazzjoni tista' terġa' tingħata wara talba tal-impriża kkonċernata wara perjodu ta' mill-anqas sitt xhur, wara spezzjoni fil-fond.

Ħlief f'każijiet ta' forza maġġuri, meta impriża tinstab li ma kinitx konformi ma' xi wieħed mill-impenji tagħha msemmija fil-punt 1(b), (c) u (d), l-approvazzjoni għandha tkun sospiża għal perjodu ta' bejn xahar u 12-il xahar, skont kemm tkun gravi l-irregolarità.

L-Istat Membru m'għandux jimponi s-sospensjoni msemmija fejn jinstab li l-irregolarità ma twettqitx apposta jew b'riżultat ta' negliġenza serja u jekk ma tkunx importanti wisq fir-rigward tal-effettività tal-ispezzjonijiet li dwarhom hemm dispożizzjoni fil-punt 2.

4.

Għandu jsir rapport dwar l-ispezzjonijiet imwettqa skont il-punti 2 u 3, li jispeċifika:

(a)

id-data tal-ispezzjoni;

(b)

kemm tkun damet l-ispezzjoni;

(c)

l-operazzjonijiet imwettqa.

Ir-rapport għandu jkun iffirmat mill-ispettur responsabbli.


(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/114/KEE tal-20 ta' Diċembru 2001 dwar xi ħalib parzjalment jew totalment de-idratat u preservat għall-konsum tal-bniedem (ĠU L 15, 17.1.2002, p. 19).

(2)  “Xorrox tal-butir” tfisser il-prodott sekondarju tal-manifattura tal-butir li jinkiseb wara li titħawwad il-krema u jinfired ix-xaħam solidu.

(3)  In-nuqqas ta' xorrox tal-butir jista' jiġi stabbilit jew permezz ta' spezzjoni fuq il-post tal-impjant tal-produzzjoni mwettqa mingħajr avviż minn qabel u mill-inqas darba fil-ġimgħa, jew permezz ta' analiżi fil-laboratorju tal-prodott aħħari li jindika massimu ta' 69,31 mg ta' PEDP għal kull 100 g.

(4)  “Xorrox” tfisser il-prodott sekondarju tal-manifattura tal-ġobon jew tal-kaseina li jinkiseb permezz tal-azzjoni tal-aċidi, tat-tames u/jew ta' proċessi kimiċi u fiżiċi.

(5)  “Xorrox” tfisser il-prodott sekondarju tal-manifattura tal-ġobon jew tal-kaseina li jinkiseb permezz tal-azzjoni tal-aċidi, tat-tames u/jew ta' proċessi kimiċi u fiżiċi. Il-metodu li għandu jiġi applikat għandu jkun approvat mill-aġenzija tal-intervent.

(6)  Il-ħalib mhux ipproċessat użat għall-produzzjoni tat-trab tal-ħalib xkumat għandu jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati fit-Taqsima IX tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 853/2004.


ANNESS VI

REKWIŻITI TA' KWALITÀ GĦALL-GĦAJNUNA GĦALL-ĦŻIN PRIVAT

Il-livelli ta' radjuattività fil-prodotti eliġibbli għall-għajnuna għall-ħżin privat m'għandhomx jaqbżu l-livelli massimi permessi, fejn applikabbli, skont ir-regoli tal-Unjoni. Il-livell ta' kontaminazzjoni radjuattiva tal-prodotti għandu jiġi mmonitorjat biss jekk is-sitwazzjoni tkun teħtieġ dan, u matul il-perjodu rekwiżit.

I.   Zokkor

Iz-zokkor li għalih titressaq offerta jew applikazzjoni għandu jkun:

(a)

zokkor abjad f'forma kristallina, bl-ingrossa jew f'boroż kbar ta' 800 kg jew aktar b'indikazzjoni tal-piż nett;

(b)

b'kontenut tal-umdità li ma jaqbiżx 0,06 %.

Sa tmiem il-kampanja ta' kummerċjalizzazzjoni 2016/17, għandu jkun ġie prodott fi ħdan kwota tal-kampanja ta' kummerċjalizzazzjoni li fiha tkun saret l-offerta jew l-applikazzjoni, għajr għaz-zokkor abjad irtirat jew riżervat għall-kampanja ta' wara.

II.   Fibra tal-kittien

L-għajnuna għall-ħżin privat għandha tingħata biss għal fibra twila tal-kittien li tinkiseb b'separazzjoni sħiħa tal-fibri u tal-partijiet tal-għuda taz-zokk li jkollhom tul medju ta' mill-anqas 50 ċm, wara li jiġu mimxuta u rranġati f'fili paralleli f'munzelli, folji jew filaturi, u li għaliha l-kwantità minima għall-applikazzjonijiet jew għall-offerti għal għajnuna tkun ta' 2 000 kg.

Il-fibra twila tal-kittien għandha tinħażen f'balal li fuqhom jista' jkollhom kodiċi, fejn xieraq:

(a)

in-numru li jidentifika l-fabbrika u l-Istat Membru ta' produzzjoni;

(b)

id-data tad-dħul fil-ħażna;

(c)

il-piż nett.

III.   Laħam

L-għajnuna għandha tingħata biss għal:

(a)

ċanga kklassifkata skont l-iskala tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni tal-karkassi, kif stipulat fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1249/2008 (1), u identifikata skont l-Artioklu 6(3) tal-istess Regolament;

(b)

karkassi tal-ħrief ta' inqas minn 12-il xahar, u qatgħat tagħhom;

(c)

laħam minn bhejjem imrobbija fl-Unjoni għal perjodu minimu tal-aħħar tliet xhur fil-każ taċ-ċanga, xahrejn fil-każ tal-majjal, tal-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż, u maqtula mhux iktar 10 jum qabel ma tqiegħdu fil-ħżin. Fil-każ ta' qżieqeż maqtula qabel l-età ta' xahrejn, il-laħam għandu jkun ġej minn annimali mrobbija fl-Unjoni sa minn twelidhom;

(d)

laħam minn annimali jkunu ġew maqtula skont ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 u r-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

(e)

laħam minn bhejjem li ma jkollhom l-ebda karatteristika li trendihom mhux tajba għall-ħażna jew għal użu sussegwenti;

(f)

laħam minn bhejjem mhux maqtula b'riżultat ta' miżuri ta' emerġenza;

(g)

laħam fl-istat frisk, maħżun iffriżat.

IV.   Butir

L-għajnuna għandha tingħata biss għall-butir:

(a)

b'kontenut minimu ta' xaħam tal-ħalib, bil-piż, ta' 80 %, b'kontenut massimu ta' solidi tal-ħalib iżda mhux xaħam, bil-piż, ta' 2 %, u b'kontenut massumu tal-ilma ta' 16 %;

(b)

li jkun ġie prodott fis-60 jum qabel il-jum tal-applikazzjoni jew il-jum tat-tressiq tal-offerta.

L-ippakkjar tal-butir għandu juri l-piż nett. Barra minn hekk, japplikaw ir-regoli dwar l-ippakkjar tal-butir fil-Parti II tal-Anness IV tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1240, u dan bl-eċċezzjoni tal-obbligu li jiġi indikat it-terminu “butir ħelu” meta l-butir għandu pH ta' 6,2 jew aktar.

Il-konformità mar-rekwiżit dwar l-oriġini tista' tiġi ssustanzjata b'evidenza li l-butir ikun ġie prodott f'impriża approvata skont il-punt 1(a), (b) u (c) tal-Parti III tal-Anness IV ta' dan ir-Regolament, jew b'evidenza xierqa oħra maħruġa mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' produzzjoni li tixhed il-konformità ma' dak ir-rekwiżit.

Fejn il-butir ikun ġie prodott fi Stat Membru differenti minn dak fejn ikun ġie konkluż il-kuntratt tal-ħżin, l-Istat Membru ta' produzzjoni għandu jipprovdi kull assistenza mitluba mill-Istat Membru li fih il-kuntratt ikun ġie konkluż, sabiex tiġi vverifikata l-oriġini tal-prodott.

V.   Ġobon

L-għajnuna għall-ħżin privat għandha tingħata biss għall-ġobon li jkollu denominazzjoni tal-oriġini protetta (DOP) jew indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP), li meta jibda l-kuntratt tal-ħżin ikollu età minima li tikkorrispondi għall-perjodu ta' maturazzjoni stabbilit fl-Ispeċifikazzjoni tal-prodott imsemmija fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) għal dak il-ġobon kif se jiġi kummerċjalizzat wara l-ħżin skont il-kuntratt, u miżjud bil-perjodu ta' maturazzjoni lil hinn minn dan il-perjodu li jikkontribwixxi biex jiżdied il-valur tal-ġobon.

Meta perjodu ta' maturazzjoni ma jkunx stabbilit fl-Ispeċifikazzjoni tal-prodott imsemmija fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, meta jibda l-kuntratt tal-ħżin, il-ġobon għandu jkollu età minima li tikkorrispondi għall-perjodu ta' maturazzjoni li jikkontribwixxi biex jiżdied il-valur tal-ġobon.

Barra minn hekk, il-ġobon għandu jkun konformi mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

ikun immarkat b'indikazzjoni, li tista' tkun ikkodifikata, tal-impriża li tkun immanifatturatu u bid-data tal-manifattura;

(b)

ikun maħżun bħala ġobon sħiħ fl-Istat Membru fejn jiġi prodott il-ġobon u li fih jikkwalifika biex iġorr id-DOP jew l-IĠP skont ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012; kif ukoll

(c)

ma jkunx soġġett għal xi kuntratt ta' ħżin qabel dan.

Min jieħu ħsieb il-ħżin għandu jżomm reġistru li fih idaħħal id-dettalji msemmija fil-punt (a) tat-tielet paragrafu, fid-data tad-dħul fil-ħżin.

VI.   Trab tal-ħalib xkumat

L-għajnuna għandha tingħata biss għat-trab tal-ħalib xkumat:

(a)

li ma jkunx fih aktar minn 1,5 % xaħam u 5 % ilma, u b'kontenut ta' proteina ta' materja xotta bla xaħam ta' mill-anqas 34 %;

(b)

li jkun ġie prodott matul is-60 jum qabel il-jum tal-applikazzjoni jew il-jum tat-tressiq tal-offerta;

(c)

li jkun maħżun ġo boroż b'piż nett ta' 25 kg, jew f'“boroż kbar” li ma jiżnux aktar minn 1 500 kg.

Il-boroż għandhom juru l-piż nett. Barra minn hekk, japplikaw ir-regoli fil-punt 2 u 3 tal-Parti II tal-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni 2016/1240 dwar it-twassil u l-ippakkjar tat-trab tal-ħalib xkumat, bl-eċċezzjoni tal-obbligu li fuq il-boroż jiġi indikat it-terminu “trab tal-ħalib xkumat bl-isprej”.

Il-konformità mar-rekwiżit dwar l-oriġini tista' tiġi ssustanzjata b'evidenza li t-trab tal-ħalib xkumat ikun ġie prodott f'impriża approvata skont il-punt 1(a), (b) u (c) tal-Parti III tal-Anness IV ta' dan ir-Regolament, jew b'evidenza xierqa oħra maħruġa mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' produzzjoni li tixhed il-konformità ma' dak ir-rekwiżit.

Fejn it-trab tal-ħalib xkumat ikun ġie prodott fi Stat Membru differenti minn dak fejn ikun ġie konkluż il-kuntratt tal-ħżin, l-Istat Membru ta' produzzjoni għandu jipprovdi kull assistenza mitluba mill-Istat Membru li fih il-kuntratt ikun ġie konkluż, sabiex tiġi vverifikata l-oriġini tal-prodott.


(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1249/2008 tal-10 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tal-iskali tal-Komunità għall-klassifikazzjoni ta' karkassi taċ-ċanga, tal-majjal, u tal-laħam tan-nagħaġ u r-rapportar tal-prezzijiet tagħhom (ĠU L 337, 16.12.2008, p. 3).

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1).


ANNESS VII

KUNDIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦALL-OPERATURI LI JRESSQU OFFERTA GĦALL-GĦAJNUNA GĦALL-ĦŻIN PRIVAT JEW APPLIKAZZJONI GĦALL-GĦAJNUNA GĦALL-ĦŻIN PRIVAT FIS-SETTUR TAŻ-ŻEJT TAŻ-ŻEBBUĠA

L-operaturi taż-żejt taż-żebbuġa għandhom jaqgħu f'waħda minn dawn il-kategoriji li ġejjin:

(a)

organizzazzjoni ta' produtturi, jew assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi, li tkun ġiet rikonoxxuta skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru kkonċernat;

(b)

mitħna li jislet iż-żejt taż-żebbuġa li jissodisfa r-rekwiżiti stipulati mill-Istat Membru kkonċernat;

(c)

impriża tal-ippakkjar taż-żejt taż-żebbuġa li jissodisfa r-rekwiżiti stipulati mill-Istat Membru kkonċernat.

Jekk operatur taż-żejt taż-żebbuġa ma jikkonformax mal-obbligi stipulati f'dan ir-Regolament jew fir-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jew (UE) Nru 1308/2013, ma għandux ikun eliġibbli biex iressaq offerta jew applikazzjoni għall-għajnuna għall-ħżin privat fi żmien tnax-il xahar mid-data li fiha jkunu ġew rimedjati r-raġunijiet għal tali nonkonformità.

Tali azzjoni ma għandhiex tittieħed fil-każijiet imsemmija fil-punti (a) sa (d) tal-Artikolu 64(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, jew jekk in-nonkonformità kienet ta' natura minuri.


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 17 ta' Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487).

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).


Top