EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0552

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/552 tas- 7 ta' April 2015 li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għall-1,3-dikloropropen, il-bifenoks, id-dimetenammid-P, il-proeżadjon, it-tolilfluwanid u t-trifluralina f'ċerti prodotti jew fuqhom Test b'rilevanza għaż-ŻEE

OJ L 92, 8.4.2015, p. 20–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/552/oj

8.4.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 92/20


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/552

tas-7 ta' April 2015

li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għall-1,3-dikloropropen, il-bifenoks, id-dimetenammid-P, il-proeżadjon, it-tolilfluwanid u t-trifluralina f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u partikolarment l-Artikolu 14(1)(a), l-Artikolu 18(1)(b) u l-Artikolu 49(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Għad-dimetenammid-P u l-proeżadjon, il-livelli massimi ta' residwu (MRL) ġew stabbiliti fl-Anness II u fil-Parti B tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għad-1,3-dikloropropen u l-bifenoks, l-MRLs ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III ta' dak ir-Regolament. Għat-tolilfluwanid u t-trifluralina, l-MRLs ġew stabbiliti fl-Anness V ta' dak ir-Regolament.

(2)

In-nuqqas tal-inklużjoni tal-1,3-dikloropropen fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (2) huwa stipulat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2011/36/UE (3). L-awtorizzazzjonijiet kollha eżistenti għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom is-sustanza attiva 1,3-dikloropropen ġew irrevokati. Għaldaqstant, skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, flimkien mal-Artikolu 14(1) tiegħu, l-MRLs stabbiliti għal dik is-sustanza attiva fl-Anness III għandhom jitħassru. Dan ma għandux japplika għal dawk l-MRLs li jikkorrispondu għas-CXLs skont l-użu f'pajjiżi terzi, sakemm dawn ikunu aċċettabbli fir-rigward tas-sikurezza tal-konsumatur. Dan lanqas ma għandu japplika f'każijiet fejn l-MRLs ikunu ġew stabbiliti speċifikament bħala tolleranzi tal-importazzjoni.

(3)

Għall-bifenoks, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, minn hawn 'il quddiem “l-Awtorità”, issottomettiet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti f'konformità mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (4). Hija rrakkomandat li jitbaxxew l-MRLs għall-ħabba tax-xgħir, il-ħabba tal-ħafur, il-ħabba tas-segala u l-ħabba tal-qamħ. L-Awtorità kkonkludiet li fir-rigward tal-MRLs għaż-żerriegħa tal-ġirasol u għaż-żerriegħa tal-lift xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u li kienet meħtieġa aktar konsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Billi ma hemmx riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawn il-prodotti għandhom ikunu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawk l-MRLs; ir-reviżjoni se tqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-Awtorità kkonkludiet li fir-rigward tal-MRLs għall-majjal (laħam, xaħam, fwied u kliewi), il-bovini (laħam, xaħam, fwied u kliewi), in-nagħaġ (laħam, xaħam, fwied u kliewi), il-mogħoż (laħam, xaħam, fwied u kliewi), u l-ħalib (ifrat, nagħaġ, mogħoż) xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u li kienet meħtieġa aktar konsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. L-MRLs għal dawk il-prodotti bażiċi għandhom jiġu ffissati skont il-limitu speċifiku stabbilit jew skont l-MRL prestabbilit skont l-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(4)

Għad-dimetenammid-P, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, flimkien mal-Artikolu 12(1) tiegħu (5). L-Awtorità pproponiet li d-definizzjoni tar-residwu tinbidel. Hija rrakkomandat li jitbaxxew l-MRLs għall-karawett, iż-żerriegħa tal-ġirasol, iż-żerriegħa tal-lift, iż-żerriegħa tas-sojja, iż-żerriegħa tal-qara' aħmar u l-pitravi taz-zokkor (l-għerq). Għal prodotti oħrajn hija rrakkomandat li jitħallew l-MRLs eżistenti. L-Awtorità kkonkludiet li fir-rigward tal-MRLs għall-basal tar-rebbiegħa, ħass u ħxejjex aromatiċi xi informazzjoni ma kinitx disponibbli u kienet meħtieġa aktar kunsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Billi ma hemmx riskju għall-konsumaturi, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom ikunu stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 fil-livell eżistenti jew fil-livell identifikat mill-Awtorità. Se jsir rieżami ta' dawk l-MRLs; ir-reviżjoni se tqis l-informazzjoni disponibbli fi żmien sentejn mill-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(5)

Għall-proeżadjon, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 flimkien mal-Artikolu 12(1) tiegħu (6). Hija rrakkomandat li jitbaxxew l-MRLs għall-għeneb tal-mejda u tal-inbid, il-frawli, il-frott tal-qasab, u frott żgħir u kukku oħra, xgħir, qamħ, ħops, majjal (laħam, xaħam, fwied u kliewi), bovini (laħam, xaħam, fwied u kliewi), nagħaġ (laħam, xaħam, fwied u kliewi), u mogħoż (laħam, xaħam, fwied, kliewi). Għal prodotti oħrajn huwa rrakomandat li l-MRLs jogħlew jew li jinżammu dawk eżistenti.

(6)

In-nuqqas tal-inklużjoni tat-tolilfluwanid fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE huwa stipulat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2010/20/UE (7). L-awtorizzazzjonijiet kollha eżistenti għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom is-sustanza attiva tolilfluwanid ġew irrevokati.

(7)

Għat-tolilfluwanid, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (8). L-Awtorità pproponiet li d-definizzjoni tar-residwu tinbidel. Hija kkonkludiet li kienet meħtieġa aktar konsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Filwaqt li tqis l-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu ffissati skont il-limitu speċifiku stabbilit jew skont -MRL prestabbilit skont l-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(8)

In-nuqqas tal-inklużjoni tat-trifluralina fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE huwa stipulat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2010/355/UE (9). L-awtorizzazzjonijiet kollha eżistenti għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom is-sustanza attiva trifluralina ġew irrevokati.

(9)

Għat-trifularina, l-Awtorità ressqet opinjoni motivata dwar l-MRLs eżistenti skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 (10). Filwaqt li tqis l-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu ffissati skont il-limitu speċifiku stabbilit jew skont l-MRL prestabbilit skont l-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(10)

Fir-rigward tal-prodotti ta' oriġini mill-pjanti u mill-annimali, li għalihom ma ġewx irrapportati awtorizzazzjonijiet rilevanti jew tolleranzi tal-importazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea u lanqas ma kienu disponibbli s-CXLs, l-Awtorità kkonkludiet li kien hemm bżonn ta' iktar konsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Filwaqt li tqis l-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, l-MRLs għal dawk il-prodotti għandhom jiġu ffissati skont il-limitu speċifiku stabbilit jew skont l-MRL prestabbilit skont l-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(11)

Il-Kummissjoni kkonsultat mal-laboratorji ta' referenza tal-Unjoni Ewropea dwar ir-residwi tal-pestiċidi, rigward il-ħtieġa li jiġu adattati ċerti limiti li jiġu stabbiliti. Dwar bosta sustanzi, dawk il-laboratorji kkonkludew li għal ċerti prodotti bażiċi, l-iżvilupp tekniku jippermetti li jiġu stabbiliti limiti speċifiċi li jiġu stabbiliti.

(12)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati tal-Awtorità u waqt li jittieħdu inkonsiderazzjoni l-fatturi rilevanti tas-suġġett ikkunsidrat, l-emendi xierqa għall-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(13)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu jiġi emendat skont dan.

(14)

Biex jippermetti l-kummerċjalizzazzjoni, l-ipproċessar u l-konsum normali tal-prodotti, dan ir-Regolament għandu jistipula arranġament tranżizzjonali għall-prodotti li ġew prodotti legalment qabel il-modifika tal-MRLs u li għalihom l-informazzjoni turi li nżamm livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi.

(15)

Għandu jitħalla jgħaddi perjodu raġonevoli ta' żmien qabel ma l-MRLs modifikati jsiru applikabbli, sabiex l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-operaturi tan-negozji tal-ikel jingħataw żmien biex iħejju ruħhom biex ikunu jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw f'modifika tal-MRLs.

(16)

Is-sħab kummerċjali tal-Unjoni ġew ikkonsultati permezz tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fir-rigward tal-MRLs il-ġodda u l-kummenti tagħhom ittieħdu inkonsiderazzjoni.

(17)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT,

Artikolu 1

L-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 kif kien qabel ma ġie emendat permezz ta' dan ir-Regolament għandu jibqa' japplika għall-prodotti li kienu prodotti legalment qabel it-28 ta' April 2015.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mit-28 ta' Ottubru 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-7 ta' April 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(3)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/36/UE tal-20 ta' Jannar 2011 dwar li s-sustanza 1,3-Dikloropropen ma tkunx inkluża fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 18, 21.1.2011, p. 42).

(4)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Opinjoni motivata dwar ir-reviżjoni tal-livelli massimi ta' residwu (MRLs) eżistenti għall-bifenoks skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3215. [36 pp.].

(5)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Opinjoni motivata dwar ir-reviżjoni tal-livelli massimi ta' residwu (MRLs) eżistenti għad-dimetenammid-P skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3216. [53 pp.].

(6)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Rieżami tal-limiti massimi tar-residwu (MRLs) eżistenti għall-proeżadjon skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3192. [36 pp.].

(7)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/20/UE tad-9 ta' Marzu 2010 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex jintneħħa t-tolylfluanid bħala sustanza attiva u dwar l-irtirar tal-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti li jipproteġu l-pjanti li fihom dik is-sustanza (ĠU L 60, 10.3.2010, p. 20).

(8)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Opinjoni motivata dwar ir-rieżami tal-livelli massimi ta' residwu (MRLs) eżistenti għat-tolilfluwanid skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2013;11(7):3300. [37 pp.].

(9)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/355/UE tal-25 ta' Ġunju 2010 dwar li ma għandux jiġi inkluż trifluralin fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 160, 26.6.2010, p. 30).

(10)  L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel; Opinjoni motivata dwar ir-rieżami tal-livelli massimi ta' residwu (MRLs) eżistenti għat-trifluralina skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3193. [16 pp.].


ANNESS

L-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-kolonni għad-dimetenammid-P u l-proeżadjon huma sostitwiti b'dan li ġej:

“Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (1)

Dimetenammid, inkluż taħlitiet oħra ta' isomeri konstitwenti inkluż id-dimetenammid-P (somma ta' isomeri)

Proeżadjon (il-proeżadjon u l-imluħ tiegħu espressi bħala proeżadjon)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW ĠWIEŻ IFFRIŻAT

0,01 (*)

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

 

0,01  (*)

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos,sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli uibridi oħra)

 

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ tal-bakkaljaw, kinotto u ibridi oħra)

 

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi, Buddha' s hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Xkomp

 

 

0110050

Mandolin (Klementina, ċitru tat-tanġier, minneola u ibridi oħra tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

0120000

(ii)

Ġewż tas-siġar

 

0,01  (*)

0120010

Lewż

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

0120040

Qastan

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

 

0120070

Makadamja

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

0120090

Ġewż tal-arżnu

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

0120110

Ġewż

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

 

0,1

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ selvaġġ)

 

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

0130040

Naspli

 

 

0130050

Naspla tal-Ġappun

 

 

0130990

Oħrajn

 

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

 

0,01  (*)

0140010

Berquq

 

 

0140020

Ċiras (Ċiras ħelu, ċiras qares )

 

 

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

 

 

0140040

Għanbaqar (Għanbaqra ħamra, għanbaqra ħadra, għanbaqra mirabella, pruna selvaġġa, tamal aħmar/tamal Ċiniż/żinżel Ċiniż (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Oħrajn

 

 

0150000

(v)

Frott irqiq u frott żgħir

 

0,01  (*)

0151000

(a)

Għeneb tal-mejda u tal-inbid

 

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

0151020

Għeneb tal-inbid

 

 

0152000

(b)

Frawli

 

 

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

 

 

0153010

Tut

 

 

0153020

Ċawsli iswed (Kukku Logan, Kukku Tay, Kukku Boysen, Kukku sħaba u ibridi ta' Rubus oħrajn)

 

 

0153030

Lampun (Vinilampun, lampun Artiku/lampun, (Rubus arcticus), lampun tal-meraq (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

0154000

(d)

Frott żgħir u frott irqiq ieħor

 

 

0154010

Riħan blu (Riħan kuħħal)

 

 

0154020

Cranberries (riħan lingon/riħan kuħħal aħmar (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

 

 

0154040

Ribes (Inklużi l-ibridi ma' speċi oħra ta' Ribes)

 

 

0154050

Warda Skoċċiża

 

 

0154060

Ċawsli (frawli Arbutus)

 

 

0154070

Għanżalor (naspla Mediterranja) (kukku tal-kiwi (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Sebuq (mirtill aronia iswed/kukku tat-tuffieħ, fraxxnu tal-muntanja, argużier, żagħrun, naspli tas-silġ, u kukku tas-siġar ieħor)

 

 

0154990

Oħrajn

 

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

 

0,01  (*)

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

0161010

Tamal

 

 

0161020

Tin

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari (Kumkwat marumi, kumkwat nagami, xkomp fortunella (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

0161060

Persimmon

 

 

0161070

Jambolan(java plum), (Tuffieħa ta' Ġava (water apple), pomerac, rose apple, ċirasa Brażiljana ċirasa tas-Surinam (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Oħrajn

 

 

0162000

(b)

Qoxra li ma tittikilx, żgħir

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Liċċi (Litchi) (Pulasan, rambutan/liċċi sufin, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk (frotta tal-kaktus)

 

 

0162050

Tuffieħa stilla

 

 

0162060

Persimmon Amerikana (Kaki ta' Virġinja) (Kaki sewda, kaki bajda, kaki ħadra, kanistell/kaki safra, kaki mammey)

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

0163000

(c)

Qoxra li ma tittikilx, kbar

 

 

0163010

Avokado

 

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papajja

 

 

0163050

Rummien

 

 

0163060

Ċerimojja (Anona ħamra, puma kannella, ilama (Annona diversifolia) u frott ieħor Annonnaceae ta' daqs medju)

 

 

0163070

Gwava (Pitaya ħamra/frott tad-dragun (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Frott tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Soursop (guanabana)

 

 

0163990

Oħrajn

 

 

0200000

2.

ĦXEJJEX FRISKI JEW IFFRIŻATI

0,01 (*)

 

0210000

(i)

Ħxejjex tal-għeruq u tuberi

 

0,01  (*)

0211000

(a)

Patata

 

 

0212000

(b)

Ħxejjex tropikali tal-għeruq u tuberi

 

 

0212010

Kassava (Daxin, eddoe/taro tal-Ġappun, tannja)

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

0212030

Jamm (Potato bean (yam bean), Mexican yam bean)

 

 

0212040

Ararut

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u tuberi minbarra l-pitravi

 

 

0213010

Pitravi

 

 

0213020

Zunnarija

 

 

0213030

Ċelerjak

 

 

0213040

Għerq tal-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana )

 

 

0213050

Artiċokks ta' Ġerusalem (Crosne)

 

 

0213060

Zunnarija bajda

 

 

0213070

Għeruq tat-tursin

 

 

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, ċiperu (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Leħjet il-bodbod (leħjet il-bodbod sewda, sassefrika, leħjet il-bodbod Spanjola/Spanish oysterplant, lappa li tittiekel)

 

 

0213100

Swedes

 

 

0213110

Rapa

 

 

0213990

Oħrajn

 

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

 

0,01  (*)

0220010

Tewm

 

 

0220020

Basal (Basal ieħor tal-basla, basal komuni)

 

 

0220030

Xalott

 

 

0220040

Basal tar-rebbiegħa u basal ta' Wales (Basal ieħor aħdar u varjetajiet simili)

(+)

 

0220990

Oħrajn

 

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

0,01  (*)

0231000

(a)

Solanacea

 

 

0231010

Tadam (Tadam ċiras, Fisalis spp.,goġiberri, wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense) tadam tas-siġra)

 

 

0231020

Bżar ħelu (Bżar felfel)

 

 

0231030

Brinġiel (Pepino, brinġiel Afrikan/brinġiel abjad (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Okra (swaba tan-nisa)

 

 

0231990

Oħrajn

 

 

0232000

(b)

Kukurbit — qoxra li tittiekel

 

 

0232010

Ħjar

 

 

0232020

Ħjar tal-pikles

 

 

0232030

Courgettes (Kukurbit tas-sajf, qara' (patisson), kalabaxx (Lagenaria siceraria), ċentinarja, karavella/bettiegħ morr, qara' serp, luffa angulata/teroi)

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

0233000

(c)

Kukurbit — qoxra li ma tittikilx

 

 

0233010

Bettieħ (Kiwano)

 

 

0233020

Qara' aħmar (Qara' tax-xitwa, qara' (varjetà tardiva))

 

 

0233030

Dulliegħ

 

 

0233990

Oħrajn

 

 

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Qamħirrum żgħir)

 

 

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott ieħor

 

 

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus Brassica

 

0,01  (*)

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

 

0241010

Brokkoli (Brokkoli tal-Kalabrija, brokkoli raab, brokkoli Ċiniż)

 

 

0241020

Pastard

 

 

0241990

Oħrajn

 

 

0242000

(b)

Brassica bir-ras

 

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

0242020

Kaboċċa (Kaboċċa bil-ponta, kaboċċa ħamra, kaboċċa Savoy, kaboċċa bajda)

 

 

0242990

Oħrajn

 

 

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

 

0243010

Kaboċċa Ċiniża (Mustarda Indjana jew Ċiniża, pak choi, kaboċċa Ċiniża ċatta/tai goo choi, choi sum, kaboċċa ta' Pekin/pe-tsai)

 

 

0243020

Kale (Borecole/kale innukklat) collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage)

 

 

0243990

Oħrajn

 

 

0244000

(d)

Kolrabi

 

 

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħxejjex aromatiċi friski

 

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra tal-insalata inklużi l-Brassicacea

 

0,01  (*)

0251010

Valerjanella (valerjanella tal-Italja)

 

 

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso,ħass iceberg, ħass romaine (cos))

(+)

 

0251030

Skalora (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra selvaġġa, ċikwejra ħamra, radiccho, indivja tal-werqa mberfla, Ċikwejra kaboċċata (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), weraq taċ-ċikwejra selvaġġa)

 

 

0251040

Krexxuni (Nebbieta tal-fażola mung, nebbieta tax-xnien)

 

 

0251050

Krexxun tal-art

 

 

0251060

Aruka (Arukasalvaġġa (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Mustarda ħamra

 

 

0251080

Weraq u nebbieta tal-Brassica spp, inklużi l-weraq tat-turnip (xorta ta' Brassika) (Mizuna, weraq tal-piżelli u tar-ravanell u pjanti oħra, inklużi tal-brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat), weraq tal-ġidra )

 

 

0251990

Oħrajn

 

 

0252000

(b)

Spinaċi u oħrajn simili (weraq)

 

0,01  (*)

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand,spinaċi amaranthus (pakkhom, tampara), weraq tal-pjanta Tajer, bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa/miner's lettuce, burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda))

 

 

0252030

Weraq tal-pitravi (selq) (Weraq tal-pitravi)

 

 

0252990

Oħrajn

 

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja (weraq tal-għeneb) (Spinaċi dielja, weraq tal-banana, rimi tal-akaċja tixxeblek (Acacia pennata))

 

0,01  (*)

0254000

(d)

Krexxuni tal-ilma (Kampanella/konvolvulu Ċiniż/konvolvulu tal-ilma/spinaċi tal-ilma/kangkung (Ipomea aquatica), felċi tal-ilma, mimoża tal-ilma)

 

0,01  (*)

0255000

(e)

Indivja Belġjana

 

0,01  (*)

0256000

(f)

Ħxejjex aromatiċi

(+)

0,02  (*)

0256010

Maxxita

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

0256030

Weraq tal-karfus (Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-karwija, weraq tal-karfus tal-muntanji, anġelika, Sorfolja tal-mirra u weraq oħrajn Apiacea, weraq tal-kosbor falz/jintnu/kosbor twil/ħaxixa tinten (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Tursin (Weraq tat-tursin tal-għerq kbir)

 

 

0256050

Salvja (savorja tax-xitwa, savorja tas-sajf, weraq Borago officinalis)

 

 

0256060

Klin

 

 

0256070

Sagħtar (Merqtux, origanu)

 

 

0256080

Ħabaq (Weraq balm, nagħniegħ, pepermint, tulsi, ħabaq ħelu, ħabaq muswaf, fjuri kommestibbli (qronfol Indjan u oħrajn), pennywort, werqa tal-betel salvaġġa, weraq tal-kari)

 

 

0256090

Weraq tar-rand (Ħaxixa lumija)

 

 

0256100

Stregun (Issopu)

 

 

0256990

Oħrajn

 

 

0260000

(vi)

Ħxejjex legumi (friski)

 

0,01  (*)

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra/fażola Franċiża/fażola tinqasam, fażola ta' Spanja, fażola tat-tqattigħ, fażola twila Ċiniża, fażola guwar, fażola tas-sojja)

 

 

0260020

Fażola (bla miżwed) (Ful, flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)

 

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed) (Manġxtù/sugar peas/snow peas)

 

 

0260040

Piżelli (mingħajr miżwed) (Piżelli tal-ġonna, piżelli ħodor, ċiċri)

 

 

0260050

Għads

 

 

0260990

Oħrajn

 

 

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

 

0,01  (*)

0270010

Sfraġ

 

 

0270020

Kardun (Zkuk borago officinalis)

 

 

0270030

Karfus

 

 

0270040

Bużbież

 

 

0270050

Qaqoċċ (Fjura tal-banana)

 

 

0270060

Kurrat

 

 

0270070

Rabarbru

 

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

 

0270090

Qlub tal-palm

 

 

0270990

Oħrajn

 

 

0280000

(viii)

Faqqiegħ

 

0,01  (*)

0280010

Fungi kkultivati (Faqqiegħ komuni, faqqiegħ forma ta' ġajdra, faqqiegħ shiitake, fungus mycelium (partijiet veġetattivi))

 

 

0280020

Fungi selvaġġi (Chanterelle, tartuf, morkell, fungi porċini)

 

 

0280990

Oħrajn

 

 

0290000

(ix)

Alki tal-baħar

 

0,01  (*)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ TAL-LEGUMI, MNIXXFA

0,01 (*)

0,02  (*)

0300010

Fażola (Ful, fażola tan-navy, fażola twila, fażola jack, fażola bajda ta' Lima beans, fażola tal-għelieqi, piżelli tal-baqra)

 

 

0300020

Għads

 

 

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli tal-għelieqi, ġulbiena sewda)

 

 

0300040

Lupini

 

 

0300990

Oħrajn

 

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,01  (*)

 

0401000

(i)

Żrieragħ żejtnija

 

 

0401010

Kittien

 

0,01  (*)

0401020

Karawett

 

0,9

0401030

Żerriegħa tal-pepprin

 

0,01  (*)

0401040

Żerriegħa tal-ġunġlien

 

0,01  (*)

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

0,01  (*)

0401060

Żerriegħa tal-lift (Żerriegħa tal-lift tal-għasafar, żerriegħa tal-lift tal-ġidra)

 

0,01  (*)

0401070

Fażola tas-sojja

 

0,01  (*)

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

0,01  (*)

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

0,01  (*)

0401100

Żrieragħ tal-qara' ħamra (Żrieragħ oħrajn tal-Cucurbitaceae)

 

0,01  (*)

0401110

Għosfor

 

0,01  (*)

0401120

Fiddloqom (Purple viper' s bugloss/Canary flower (Echium planatgineum Corn Gromwell (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (*)

0401130

Kamelina

 

0,01  (*)

0401140

Żerriegħa tal-qanneb

 

0,01  (*)

0401150

Fażola tar-riġnu

 

0,01  (*)

0401990

Oħrajn

 

0,01  (*)

0402000

(ii)

Frott żejtni

 

0,01  (*)

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

0402020

Ġewż tal-palm (żrieragħ tal-palm għaż-żejt)

 

 

0402030

Frott tal-palm

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Oħrajn

 

 

0500000

5.

ĊEREALI

0,01 (*)

 

0500010

Xgħir

 

0,1

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, kinoa)

 

0,02  (*)

0500030

Qamħirrum

 

0,02  (*)

0500040

Millieġ (Millieġ denb il-volpi, teff, millieġ tas-swaba, millieġ tal-Indja)

 

0,02  (*)

0500050

Ħafur

 

0,1

0500060

Ross (Ross abjad/selvaġġ (Zizania aquatica))

 

0,02  (*)

0500070

Segala

 

0,1

0500080

Sorgu

 

0,02  (*)

0500090

Qamħ (Spelt, triticale)

 

0,1

0500990

Oħrajn (żrieragħ tal-ħaxix Kanarji (Phalaris canariensis))

 

0,02  (*)

0600000

6.

TÈ, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,05  (*)

0,05  (*)

0610000

(i)

 

 

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafè

 

 

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 

 

0631000

(a)

Fjuri

 

 

0631010

Fjuri tal-kamumilla

 

 

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 

 

0631030

Petali tal-ward

 

 

0631040

Fjuri tal-ġiżimin (Fjuri tas-sebuqa (Sambucusnigra))

 

 

0631050

Xkomp (linden)

 

 

0631990

Oħrajn

 

 

0632000

(b)

Weraq

 

 

0632010

Weraq tal-frawli

 

 

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

0633000

(c)

Għeruq

 

 

0633010

Għeruq tal-valerjana

 

 

0633020

Għeruq tal-ġinseng

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 

 

0640000

(iv)

Żrieragħ tal-kakaw (iffermentati jew imnixxfin)

 

 

0650000

(v)

Ħarruba (st johns bread)

 

 

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa)

0,05  (*)

0,01  (*)

0800000

8.

ĦWAWAR

 

 

0810000

(i)

Żrieragħ

0,05  (*)

0,05  (*)

0810010

Ħlewwa

 

 

0810020

Karwija sewda

 

 

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Żerriegħa tal-muntanji)

 

 

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 

 

0810050

Żerriegħa tal-kemmun

 

 

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 

 

0810070

Żerriegħa tal-bużbież

 

 

0810080

Fienu

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

0820000

(ii)

Frott u frott irqiq

0,05  (*)

0,05  (*)

0820010

Bżar tal-Ġamajka

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan (bżar tal-ħlewwa, bżar tal-Ġappun)

 

 

0820030

Karwija

 

 

0820040

Kardamonu

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

0820060

Bżar iswed, aħdar u abjad (Bżar twil tal-Indi, bżar tal-Perù)

 

 

0820070

Mżiewed tal-vanilla

 

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

 

0820990

Oħrajn

 

 

0830000

(iii)

Qoxra tas-siġar

0,05  (*)

0,05  (*)

0830010

Kannella (Kassja)

 

 

0830990

Oħrajn

 

 

0840000

(iv)

Għeruq jew risomi

 

 

0840010

Għud is-sus

0,05  (*)

0,05  (*)

0840020

Ġinġer

0,05  (*)

0,05  (*)

0840030

Żagħfran tal-Indja (Kurkuma)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

(+)

0840990

Oħrajn

0,05  (*)

0,05  (*)

0850000

(v)

Blanzuni

0,05  (*)

0,05  (*)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Oħrajn

 

 

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

0,05  (*)

0,05  (*)

0860010

Żagħfran

 

 

0860990

Oħrajn

 

 

0870000

(vii)

Aril

0,05  (*)

0,05  (*)

0870010

Qoxra ta' barra tan-noċemuskata

 

 

0870990

Oħrajn

 

 

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01  (*)

0,01  (*)

0900010

Pitravi taz-zokkor (għerq)

 

 

0900020

Kannamiela

 

 

0900030

Għeruq taċ-ċikwejra

 

 

0900990

Oħrajn

 

 

1000000

10.

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI — ANNIMALI TERRESTRI

 

 

1010000

(i)

Tessut

0,01  (*)

0,01  (*)

1011000

(a)

Ħnieżer

 

 

1011010

Muskoli

 

 

1011020

Xaħam

 

 

1011030

Fwied

 

 

1011040

Kliewi

 

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel

 

 

1011990

Oħrajn

 

 

1012000

(b)

Bovini

 

 

1012010

Muskoli

 

 

1012020

Xaħam

 

 

1012030

Fwied

 

 

1012040

Kliewi

 

 

1012050

Ġewwieni li jittiekel

 

 

1012990

Oħrajn

 

 

1013000

(c)

Nagħaġ

 

 

1013010

Muskoli

 

 

1013020

Xaħam

 

 

1013030

Fwied

 

 

1013040

Kliewi

 

 

1013050

Ġewwieni li jittiekel

 

 

1013990

Oħrajn

 

 

1014000

(d)

Mogħoż

 

 

1014010

Muskoli

 

 

1014020

Xaħam

 

 

1014030

Fwied

 

 

1014040

Kliewi

 

 

1014050

Ġewwieni li jittiekel

 

 

1014990

Oħrajn

 

 

1015000

(e)

Żwiemel, ħmir, bgħula jew bgħula tar-rkib

 

 

1015010

Muskoli

 

 

1015020

Xaħam

 

 

1015030

Fwied

 

 

1015040

Kliewi

 

 

1015050

Ġewwieni li jittiekel

 

 

1015990

Oħrajn

 

 

1016000

(f)

Tjur — tiġieġ, wiżż, papri, dundjani u farawni, ngħam, ħamiem

 

 

1016010

Muskoli

 

 

1016020

Xaħam

 

 

1016030

Fwied

 

 

1016040

Kliewi

 

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel

 

 

1016990

Oħrajn

 

 

1017000

(g)

Annimali oħra tal-farms (Fniek, kangarus, ċriev)

 

 

1017010

Muskoli

 

 

1017020

Xaħam

 

 

1017030

Fwied

 

 

1017040

Kliewi

 

 

1017050

Ġewwieni li jittiekel

 

 

1017990

Oħrajn

 

 

1020000

(ii)

Ħalib

0,01  (*)

0,01 (*)

1020010

Frat

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

1020040

Żwiemel

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

1030000

(iii)

Bajd tal-għasafar

0,01  (*)

0,01  (*)

1030010

Tiġieġ

 

 

1030020

Papri

 

 

1030030

Wiżż

 

 

1030040

Summien

 

 

1030990

Oħrajn

 

 

1040000

(iv)

Għasel (Ħalib tan-naħal, trab tad-dakra, xehda bl-għasel (għasel tax-xehda))

0,05  (*)

0,05 (*)

1050000

(v)

Anfibji u rettili (Saqajn taż-żrinġijiet, kukkudrilli)

0,01  (*)

0,01  (*)

1060000

(vi)

Bebbux

0,01  (*)

0,01  (*)

1070000

(vii)

Prodotti minn annimali terrestri oħra (Selvaġġina)

0,01  (*)

0,01  (*)

(b)

Tiżdied il-kolonna li ġejja għall-bifenoks:

“Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (2)

Bifenoks (f)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW ĠWIEŻ IFFRIŻAT

0,01  (**)

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

 

0110010

Grejpfrut (Shaddocks, pomelos,sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra)

 

0110020

Larinġ (Bergamott, larinġ tal-bakkaljaw, kinotto u ibridi oħra)

 

0110030

Lumi (Tronġ, lumi, Buddha's hand (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Xkomp

 

0110050

Mandolin (Klementina, ċitru tat-tanġier, minneola u ibridi oħra tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Oħrajn

 

0120000

(ii)

Ġewż tas-siġar

 

0120010

Lewż

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

0120040

Qastan

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

0120060

Ġellewż (Filbert)

 

0120070

Makadamja

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

0120090

Ġewż tal-arżnu

 

0120100

Pistaċċi

 

0120110

Ġewż

 

0120990

Oħrajn

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

 

0130010

Tuffieħ (Tuffieħ selvaġġ)

 

0130020

Lanġas (Lanġas Orjentali)

 

0130030

Sfarġel

 

0130040

Naspli

 

0130050

Naspla tal-Ġappun

 

0130990

Oħrajn

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

 

0140010

Berquq

 

0140020

Ċiras (Ċiras ħelu, ċiras qares )

 

0140030

Ħawħ (Nuċiprisk u ibridi simili)

 

0140040

Għanbaqar (Għanbaqra ħamra, għanbaqra ħadra, għanbaqra mirabella, pruna selvaġġa, tamal aħmar/tamal Ċiniż/żinżel Ċiniż (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Oħrajn

 

0150000

(v)

Frott irqiq u frott żgħir

 

0151000

(a)

Għeneb tal-mejda u tal-inbid

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

0151020

Għeneb tal-inbid

 

0152000

(b)

Frawli

 

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

 

0153010

Tut

 

0153020

Ċawsli iswed (Kukku Logan, Kukku Tay, Kukku Boysen, Kukku sħaba u ibridi ta' Rubus oħrajn)

 

0153030

Lampun (Vinilampun, lampun Artiku/lampun, (Rubus arcticus), lampun tal-meraq (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Oħrajn

 

0154000

(d)

Frott żgħir u frott irqiq ieħor

 

0154010

Riħan blu (Riħan kuħħal)

 

0154020

Cranberries (riħan lingon/riħan kuħħal aħmar (V. vitis-idaea))

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

 

0154040

Ribes (Inklużi l-ibridi ma' speċi oħra ta' Ribes)

 

0154050

Warda Skoċċiża

 

0154060

Ċawsli (frawli Arbutus)

 

0154070

Għanżalor (naspla Mediterranja) (kukku tal-kiwi (Actinidia arguta))

 

0154080

Sebuq (mirtill aronia iswed/kukku tat-tuffieħ, fraxxnu tal-muntanja, argużier, żagħrun, naspli tas-silġ, u kukku tas-siġar ieħor)

 

0154990

Oħrajn

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

 

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

0161010

Tamal

 

0161020

Tin

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0161040

Larinġ tal-qsari (Kumkwat marumi, kumkwat nagami, xkomp fortunella (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

0161060

Persimmon

 

0161070

Jambolan (java plum), (Tuffieħa ta' Ġava (water apple), pomerac, rose apple, ċirasa Brażiljana ċirasa tas-Surinam/grumichama (Eugenia uniflora)

 

0161990

Oħrajn

 

0162000

(b)

Qoxra li ma tittikilx, żgħir

 

0162010

Kiwi

 

0162020

Liċċi (Litchi) (Pulasan, rambutan/liċċi sufin, longan, mangosteen, langsat, salak)

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

0162040

Bajtar tax-xewk (frotta tal-kaktus)

 

0162050

Tuffieħa stilla

 

0162060

Persimmon Amerikana (Kaki ta' Virġinja) (Kaki sewda, kaki bajda, kaki ħadra, kanistell/kaki safra, kaki mammey)

 

0162990

Oħrajn

 

0163000

(c)

Qoxra li ma tittikilx, kbar

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banana (Banana nanija, pjantaġġni, bananito)

 

0163030

Mango

 

0163040

Papajja

 

0163050

Rummien

 

0163060

Ċerimojja (Anona ħamra, puma kannella, ilama (Annona diversifolia) u frott ieħor Annonnaceae ta' daqs medju)

 

0163070

Gwava (Pitaya ħamra/frott tad-dragun (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frott tas-siġra tal-ħobż (Jackfruit)

 

0163100

Durian

 

0163110

Soursop (guanabana)

 

0163990

Oħrajn

 

0200000

2.

ĦXEJJEX FRISKI JEW IFFRIŻATI

 

0210000

(i)

Ħxejjex tal-għeruq u tuberi

0,01  (**)

0211000

(a)

Patata

 

0212000

(b)

Ħxejjex tropikali tal-għeruq u tuberi

 

0212010

Kassava (Daxin, eddoe/taro tal-Ġappun, tannja)

 

0212020

Patata ħelwa

 

0212030

Jamm (Potato bean (yam bean), Mexican yam bean)

 

0212040

Ararut

 

0212990

Oħrajn

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u tuberi minbarra l-pitravi

 

0213010

Pitravi

 

0213020

Zunnarija

 

0213030

Ċelerjak

 

0213040

Għerq tal-mustarda (L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana )

 

0213050

Artiċokks ta' Ġerusalem (Crosne)

 

0213060

Zunnarija bajda

 

0213070

Għeruq tat-tursin

 

0213080

Ravanell (Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, ċiperu (Cyperus esculentus))

 

0213090

Leħjet il-bodbod (leħjet il-bodbod sewda, sassefrika, leħjet il-bodbod Spanjola/Spanish oysterplant, lappa li tittiekel)

 

0213100

Swedes

 

0213110

Rapa

 

0213990

Oħrajn

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

0,01  (**)

0220010

Tewm

 

0220020

Basal (Basal ieħor tal-basla, basal komuni)

 

0220030

Xalott

 

0220040

Basal tar-rebbiegħa u basal ta' Wales (Basal ieħor aħdar u varjetajiet simili)

 

0220990

Oħrajn

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

0,01  (**)

0231000

(a)

Solanacea

 

0231010

Tadam (Tadam ċiras, Fisalis spp.,goġiberri, wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense) tadam tas-siġra)

 

0231020

Bżar ħelu (Bżar felfel)

 

0231030

Brinġiel (Pepino, brinġiel Afrikan/brinġiel abjad (S. macrocarpon))

 

0231040

Okra (swaba tan-nisa)

 

0231990

Oħrajn

 

0232000

(b)

Kukurbit — qoxra li tittiekel

 

0232010

Ħjar

 

0232020

Ħjar tal-pikles

 

0232030

Courgettes (Kukurbit tas-sajf, qara' (patisson), kalabaxx (Lagenaria siceraria), ċentinarja, karavella/bettiegħ morr, qara' serp, luffa angulata/teroi)

 

0232990

Oħrajn

 

0233000

(c)

Kukurbit — qoxra li ma tittikilx

 

0233010

Bettieħ (Kiwano)

 

0233020

Qara' aħmar (Qara' tax-xitwa, qara' (varjetà tardiva))

 

0233030

Dulliegħ

 

0233990

Oħrajn

 

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Qamħirrum żgħir)

 

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott ieħor

 

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus Brassica

0,01  (**)

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

0241010

Brokkoli (Brokkoli tal-Kalabrija, brokkoli raab, brokkoli Ċiniż)

 

0241020

Pastard

 

0241990

Oħrajn

 

0242000

(b)

Brassica bir-ras

 

0242010

Brussels sprouts

 

0242020

Kaboċċa (Kaboċċa bil-ponta, kaboċċa ħamra, kaboċċa Savoy, kaboċċa bajda)

 

0242990

Oħrajn

 

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

 

0243010

Kaboċċa Ċiniża (Mustarda Indjana jew Ċiniża, pak choi, kaboċċa Ċiniża ċatta/tai goo choi, choi sum, kaboċċa ta' Pekin/pe-tsai)

 

0243020

Kale (Borecole/kale innukklat) collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage)

 

0243990

Oħrajn

 

0244000

(d)

Kolrabi

 

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħxejjex aromatiċi friski

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra tal-insalata inklużi l-Brassicacea

0,01  (**)

0251010

Valerjanella (valerjanella tal-Italja)

 

0251020

Ħass (Ħass ikkabboċjat, lollo rosso,ħass iceberg, ħass romaine (cos))

 

0251030

Skalora (indivja tal-werqa wiesgħa) (Ċikwejra selvaġġa, ċikwejra ħamra, radiccho, indivja tal-werqa mberfla, Ċikwejra kaboċċata (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), weraq taċ-ċikwejra selvaġġa)

 

0251040

Krexxuni (Nebbieta tal-fażola mung, nebbieta tax-xnien)

 

0251050

Krexxun tal-art

 

0251060

Aruka (Arukasalvaġġa (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Mustarda ħamra

 

0251080

Weraq u nebbieta tal-Brassica spp, inklużi l-weraq tat-turnip (xorta ta' Brassica) (Mizuna, weraq tal-piżelli u tar-ravanell u pjanti oħra, inklużi tal-brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat), weraq tal-ġidra )

 

0251990

Oħrajn

 

0252000

(b)

Spinaċi u oħrajn simili (weraq)

0,01  (**)

0252010

Spinaċi (Spinaċi tan-New Zealand,spinaċi amaranthus (pakkhom, tampara), weraqtal-pjanta Tajer, bitterblad/bitawiri)

 

0252020

Burdlieqa (Burdlieqa tax-xitwa/miner's lettuce, burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda))

 

0252030

Weraq tal-pitravi (selq) (Weraq tal-pitravi)

 

0252990

Oħrajn

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja (weraq tal-għeneb) (Spinaċi dielja, weraq tal-banana, rimi tal-akaċja tixxeblek (Acacia pennata))

0,01  (**)

0254000

(d)

Krexxuni tal-ilma (Kampanella/konvolvulu Ċiniż/konvolvulu tal-ilma/spinaċi tal-ilma/kangkung (Ipomea aquatica), felċi tal-ilma, mimoża tal-ilma)

0,01  (**)

0255000

(e)

Indivja Belġjana

0,01  (**)

0256000

(f)

Ħxejjex aromatiċi

0,02  (**)

0256010

Maxxita

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

0256030

Weraq tal-karfus (Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-karwija, weraq tal-karfus tal-muntanji, anġelika, Sorfolja tal-mirra u weraq oħrajn Apiacea, weraq tal-kosbor falz/jintnu/kosbor twil/ħaxixa tinten (Eryngium foetidum))

 

0256040

Tursin (Weraq tat-tursin tal-għerq kbir)

 

0256050

Salvja (savorja tax-xitwa, savorja tas-sajf, weraq Borago officinalis)

 

0256060

Klin

 

0256070

Sagħtar (Merqtux, origanu)

 

0256080

Ħabaq (Weraq balm, nagħniegħ, pepermint, tulsi, ħabaq ħelu, ħabaq muswaf, fjuri li jittieklu (qronfol Indjan u oħrajn), pennywort, werqa tal-betel salvaġġa, weraq tal-kari)

 

0256090

Weraq tar-rand (Ħaxixa lumija)

 

0256100

Stregun (Issopu)

 

0256990

Oħrajn

 

0260000

(vi)

Ħxejjex legumi (friski)

0,01  (**)

0260010

Fażola (bil-miżwed) (Fażola ħadra/fażola Franċiża/fażola tinqasam, fażola ta' Spanja, fażola tat-tqattigħ, fażola twila Ċiniża, fażola guwar, fażola tas-sojja)

 

0260020

Fażola (bla miżwed) (Ful, flageolets, jack bean, lima bean, cowpea)

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed) (Manġxtù/sugar peas/snow peas)

 

0260040

Piżelli (mingħajr miżwed) (Piżelli tal-ġonna, piżelli ħodor, ċiċri)

 

0260050

Għads

 

0260990

Oħrajn

 

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

0,01  (**)

0270010

Sfraġ

 

0270020

Kardun (Zkuk borago officinalis)

 

0270030

Karfus

 

0270040

Bużbież

 

0270050

Qaqoċċ (Fjura tal-banana)

 

0270060

Kurrat

 

0270070

Rabarbru

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

0270090

Qlub tal-palm

 

0270990

Oħrajn

 

0280000

(viii)

Faqqiegħ

0,01  (**)

0280010

Fungi kkultivati (Faqqiegħ komuni, faqqiegħ forma ta' ġajdra, faqqiegħ shiitake, fungus mycelium (partijiet veġetattivi))

 

0280020

Fungi selvaġġi (Chanterelle, tartuf, morkell, fungi porċini)

 

0280990

Oħrajn

 

0290000

(ix)

Alki tal-baħar

0,01  (**)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ TAL-LEGUMI, MNIXXFA

0,01  (**)

0300010

Fażola (Ful, fażola tan-navy, fażola twila, fażola jack, fażola bajda ta' Lima beans, fażola tal-għelieqi, piżelli tal-baqra)

 

0300020

Għads

 

0300030

Piżelli (Ċiċri, piżelli tal-għelieqi, ġulbiena sewda)

 

0300040

Lupini

 

0300990

Oħrajn

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,01  (**)

0401000

(i)

Żrieragħ żejtnija

 

0401010

Kittien

 

0401020

Karawett

 

0401030

Żerriegħa tal-pepprin

 

0401040

Żerriegħa tal-ġunġlien

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

(+)

0401060

Żerriegħa tal-lift (Żerriegħa tal-lift tal-għasafar, żerriegħa tal-lift tal-ġidra)

(+)

0401070

Fażola tas-sojja

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

0401100

Żrieragħ tal-qara' ħamra (Żrieragħ oħrajn tal-Cucurbitaceae)

 

0401110

Għosfor

 

0401120

Fidloqqom (Purple viper's bugloss/Canary flower (Echium planatgineum Corn Gromwell (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Kamelina

 

0401140

Żerriegħa tal-qanneb

 

0401150

Fażola tar-riġnu

 

0401990

Oħrajn

 

0402000

(ii)

Frott żejtni

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

0402020

Ġewż tal-palm (żrieragħ tal-palm għaż-żejt)

 

0402030

Frott tal-palm

 

0402040

Kapok

 

0402990

Oħrajn

 

0500000

5.

ĊEREALI

 

0500010

Xgħir

0,02

0500020

Qamħ Saraċin (Amaranthus, kinoa)

0,01  (**)

0500030

Qamħirrum

0,01  (**)

0500040

Millieġ (Millieġ denb il-volpi, teff, millieġ tas-swaba, millieġ tal-Indja)

0,01  (**)

0500050

Ħafur

0,02

0500060

Ross (Ross abjad/selvaġġ (Zizania aquatica))

0,01  (**)

0500070

Segala

0,02

0500080

Sorgu

0,01  (**)

0500090

Qamħ (Spelt, triticale)

0,02

0500990

Oħrajn (żrieragħ tal-ħaxix Kanarji (Phalaris canariensis))

0,01  (**)

0600000

6.

TÈ, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,05 (**)

0610000

(i)

 

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafè

 

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 

0631000

(a)

Fjuri

 

0631010

Fjuri tal-kamumilla

 

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 

0631030

Petali tal-ward

 

0631040

Fjuri tal-ġiżimin (Fjuri tas-sebuqa (Sambucusnigra))

 

0631050

Xkomp (linden)

 

0631990

Oħrajn

 

0632000

(b)

Weraq

 

0632010

Weraq tal-frawli

 

0632020

Weraq tar-rooibos (Weraq tal-ġingo)

 

0632030

Maté

 

0632990

Oħrajn

 

0633000

(c)

Għeruq

 

0633010

Għeruq tal-valerjana

 

0633020

Għeruq tal-ġinseng

 

0633990

Oħrajn

 

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 

0640000

(iv)

Żrieragħ tal-kakaw (iffermentati jew imnixxfin)

 

0650000

(v)

Ħarruba (st johns bread)

 

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa)

0,05 (**)

0800000

8.

ĦWAWAR

 

0810000

(i)

Żrieragħ

0,05 (**)

0810010

Ħlewwa

 

0810020

Karwija sewda

 

0810030

Żerriegħa tal-karfus (Żerriegħa tal-muntanji)

 

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 

0810050

Żerriegħa tal-kemmun

 

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 

0810070

Żerriegħa tal-bużbież

 

0810080

Fienu

 

0810090

Noċemuskata

 

0810990

Oħrajn

 

0820000

(ii)

Frott u frott irqiq

0,05 (**)

0820010

Bżar tal-Ġamajka

 

0820020

Bżar tas-Sichuan (bżar tal-ħlewwa, bżar tal-Ġappun)

 

0820030

Karwija

 

0820040

Kardamonu

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

0820060

Bżar iswed, aħdar u abjad (Bżar twil tal-Indi, bżar tal-Perù)

 

0820070

Mżiewed tal-vanilla

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

0820990

Oħrajn

 

0830000

(iii)

Qoxra tas-siġar

0,05 (**)

0830010

Kannella (Kassja)

 

0830990

Oħrajn

 

0840000

(iv)

Għeruq jew risomi

 

0840010

Għud is-sus

0,05 (**)

0840020

Ġinġer

0,05 (**)

0840030

Żagħfran tal-Indja (Kurkuma)

0,05 (**)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

0840990

Oħrajn

0,05 (**)

0850000

(v)

Blanzuni

0,05 (**)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

0850020

Kappar

 

0850990

Oħrajn

 

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

0,05 (**)

0860010

Żagħfran

 

0860990

Oħrajn

 

0870000

(vii)

Aril

0,05 (**)

0870010

Qoxra ta' barra tan-noċemuskata

 

0870990

Oħrajn

 

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01  (**)

0900010

Pitravi taz-zokkor (għerq)

 

0900020

Kannamiela

 

0900030

Għeruq taċ-ċikwejra

 

0900990

Oħrajn

 

1000000

10.

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI — ANNIMALI TERRESTRI

 

1010000

(i)

Tessut

0,01  (**)

1011000

(a)

Ħnieżer

 

1011010