EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0519

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 519/2013 tal- 21 ta’ Frar 2013 li jadatta ċerti regolamenti u deċiżjonijiet fl-oqsma tal-moviment liberu tal-merkanzija, il-libertà tal-moviment tal-persuni, il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi, id-dritt soċjetarju, il-politika tal-kompetizzjoni, l-agrikoltura, is-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja, is-sajd, il-politika tat-trasport, l-enerġija, it-tassazzjoni, l-istatistika, il-politika soċjali u l-impjiegi, l-ambjent, l-unjoni doganali, ir-relazzjonijiet esterni, kif ukoll il-politika barranija, tas-sigurtà u tad-difiża, minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja

OJ L 158, 10.6.2013, p. 74–171 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 198 - 295

In force. Latest consolidated version: 09/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/519/oj

10.6.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 158/74


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 519/2013

tal-21 ta’ Frar 2013

li jadatta ċerti regolamenti u deċiżjonijiet fl-oqsma tal-moviment liberu tal-merkanzija, il-libertà tal-moviment tal-persuni, il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi, id-dritt soċjetarju, il-politika tal-kompetizzjoni, l-agrikoltura, is-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja, is-sajd, il-politika tat-trasport, l-enerġija, it-tassazzjoni, l-istatistika, il-politika soċjali u l-impjiegi, l-ambjent, l-unjoni doganali, ir-relazzjonijiet esterni, kif ukoll il-politika barranija, tas-sigurtà u tad-difiża, minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat t-Trattat tal-Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, u b’mod partikolari l-Artikolu 3(4) tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-Att tal-Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, u b’mod partikolari l-Artikolu 50 tiegħu,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 50 tal-Att tal-Adeżjoni, fejn l-atti tal-istituzzjonijiet adottati qabel l-adeżjoni jirrikjedu l-adattament minħabba l-adeżjoni, u l-adattamenti meħtieġa ma jkunux stipulati fl-Att tal-Adeżjoni jew fl-Annessi tiegħu, il-Kummissjoni, jekk l-att oriġinali kien adottat mill-Kummissjoni, għandha għal dan il-għan, tadotta l-atti meħtieġa.

(2)

L-Att Finali tal-Konferenza li fasslet it-Trattat tal-Adeżjoni indika li l-Partijiet Kontraenti Għolja kienu laħqu qbil politiku dwar sett ta’ adattamenti għal atti adottati mill-istituzzjonijiet li kienu meħtieġa minħabba l-adeżjoni u stieden lil-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jadottaw dawn l-adattamenti qabel l-adeżjoni, kompluti u aġġornati kif meħtieġ sabiex titqies l-evoluzzjoni tal-liġi tal-Unjoni.

(3)

Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni li ġejjin għandhom għalhekk ikunu emendati kif xieraq:

fil-qasam tal-moviment liberu tal-merkanzija: ir-Regolamenti (KE) Nru 1474/2000 (1), (KE) Nru 1488/2001 (2), (KE) Nru 706/2007 (3), (KE) Nru 692/2008 (4), (UE) Nru 406/2010 (5), (UE) Nru 578/2010 (6), (UE) Nru 1008/2010 (7), (UE) Nru 109/2011 (8), (UE) Nru 286/2011 (9) u (UE) Nru 582/2011 (10),

fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni: Ir-Regolamenti (KE) Nru 773/2004 (11) u (KE) Nru 802/2004 (12),

fil-qasam tal-agrikoltura: Ir-Regolamenti (KEE) Nru 120/89 (13), (KE) Nru 1439/95 (14), (KE) Nru 2390/98 (15), (KE) Nru 2298/2001 (16), (KE) Nru 2535/2001 (17), (KE) Nru 462/2003 (18), (KE) Nru 1342/2003 (19), (KE) Nru 1518/2003 (20), (KE) Nru 793/2006 (21), (KE) Nru 951/2006 (22), (KE) Nru 972/2006 (23), (KE) Nru 1850/2006 (24), (KE) Nru 1898/2006 (25), (KE) Nru 1301/2006 (26), (KE), Nru 1964/2006 (27), (KE) Nru 341/2007 (28), (KE) Nru 533/2007 (29), (KE) Nru 536/2007 (30), (KE) Nru 539/2007 (31), (KE) Nru 616/2007 (32), (KE) Nru 1216/2007 (33), (KE) Nru 1385/2007 (34), (KE) Nru 376/2008 (35), (KE) Nru 402/2008 (36), (KE) Nru 491/2008 (37), (KE) Nru 543/2008 (38), (KE) Nru 555/2008 (39), (KE) Nru 589/2008 (40), (KE) Nru 617/2008 (41), (KE) Nru 619/2008 (42), (KE) Nru 720/2008 (43), (KE) Nru 889/2008 (44), (KE) Nru 1235/2008 (45), (KE) Nru 1295/2008 (46), (KE) Nru 1296/2008 (47), (KE) Nru 147/2009 (48), (KE) Nru 436/2009 (49), (KE) Nru 442/2009 (50), (KE) Nru 607/2009 (51), (KE) Nru 612/2009 (52), (KE) Nru 828/2009 (53), (KE) Nru 891/2009 (54), (KE) Nru 1187/2009 (55), (UE) Nru 1272/2009 (56), (UE) Nru 1274/2009 (57), (UE) Nru 234/2010 (58), (UE) Nru 817/2010 (59) u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 (60), (UE) Nru 1273/2011 (61), (UE) Nru 29/2012 (62) u (UE) Nru 480/2012 (63),

fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja: ir-Regolamenti (KE) Nru 136/2004 (64), (KE) Nru 911/2004 (65), (KE) Nru 504/2008 (66), (KE) Nru 798/2008 (67), (KE) Nru 1251/2008 (68), (KE) Nru 1291/2008 (69), (KE) Nru 206/2009 (70), (UE) Nru 206/2010 (71), (UE) Nru 605/2010 (72) u (UE) Nru 547/2011 (73),

fil-qasam tas-sajd: ir-Regolamenti (KE) Nru 2065/2001 (74), (KE) Nu 2306/2002 (75) u (KE) Nu 248/2009 (76),

fil-qasam tal-politika tat-trasport: ir-Regolament (UE) Nru 36/2010 (77),

fil-qasam tal-enerġija: ir-Regolamenti (Euratom) Nru 302/2005 (78) u (KE) Nru 1635/2006 (79),

fil-qasam tat-tassazzjoni: ir-Regolament (KE) Nru 684/2009 (80) u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nu 79/2012 (81),

fil-qasam tal-istatistika: Ir-Regolamenti (KE) Nru 1358/2003 (82), (KE) Nru 772/2005 (83), (KE) Nru 617/2008 (KE) Nru 250/2009 (84), (KE) Nru 251/2009 (85), (UE) Nru 88/2011 (86) u (UE) Nru 555/2012 (87),

fil-qasam tal-ambjent: ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 757/2012 (88),

fil-qasam tal-unjoni doganali: ir-Regolamenti (KEE) Nru 2454/93 (89), (KE) Nru 1891/2004 (90), u r-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nu 1224/2011 (91) u (UE) Nu 1225/2011 (92),

fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni: ir-Regolamenti (KE) Nru 3168/94 (93) u (KE) Nu 1418/2007 (94).

(4)

Id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li ġejjin għandhom għalhekk ikunu emendati kif xieraq:

fil-qasam tal-moviment liberu tal-persuni: id-Deċiżjoni 2001/548/KE (95),

fil-qasam tal-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi: id-Deċiżjoni 2009/767/KE (96),

fil-qasam tad-dritt soċjetarju: id-Deċiżjoni 2011/30/UE (97),

fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja: id-Deċiżjonijiet 92/260/KEE (98), 93/195/KEE (99), 93/196/KEE (100), 93/197/KEE (101), 97/4/KE (102), 97/252/KE (103), 97/467/KE (104), 97/468/KE (105), 97/569/KE (106), 98/179/KE (107), 98/536/KE (108), 1999/120/KE (109), 1999/710/KE (110), 2001/556/KE (111), 2004/211/KE (112), 2006/168/KE (113), 2006/766/KE (114), 2006/778/KE (115), 2007/25/KE (116), 2007/453/KE (117), 2007/777/KE (118), 2009/821/KE (119), 2010/472/UE (120), 2011/163/UE (121) u d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/630/UE (122),

fil-qasam tas-sajd: id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/207/UE (123),

fil-qasam tal-politika tat-trasport: id-Deċiżjoni 2007/756/KE (124),

fil-qasam tal-istatistika: id-Deċiżjonijiet 91/450/KEE, Euratom (125) u 2008/861/KE (126),

fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjiegi: id-Deċiżjonijiet 98/500/KE (127) u 2008/590/KE (128),

fil-qasam tal-ambjent: id-Deċiżjonijiet 2000/657/KE (129), 2001/852/KE (130), 2003/508/KE (131), 2004/382/KE (132), 2005/416/KE (133), 2005/814/KE (134), 2009/875/KE (135), 2009/966/KE (136) u d-Deċijoni ta’ Implimentazzjoni 2012/C 177/05 (137),

fil-qasam tal-politika barranija, tas-sigurtà u tad-difiża: id-Deċiżjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom (138),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Ir-Regolamenti li ġejjin huma emendati kif stipulat fl-Anness:

fil-qasam tal-moviment liberu tal-merkanzija: Ir-Regolamenti (KE) Nru 1474/2000, (KE) Nru 1488/2001, (KE) Nru 706/2007, (KE) Nru 692/2008, (UE) Nru 406/2010, (UE) Nru 578/2010, (UE) Nru 1008/2010, (UE) Nru 109/2011, (UE) Nru 286/2011 u (UE) Nru 582/2011,

fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni: ir-Regolamenti (KE) Nru 773/2004 u (KE) Nru 802/2004,

fil-qasam tal-agrikoltura: Ir-Regolamenti (KEE) Nru 120/89, (KE) Nru 1439/95, (KE) Nru 2390/98, (KE) Nru 2298/2001, (KE) Nru 2535/2001, (KE) Nru 462/2003, (KE) Nru 1342/2003, (KE) Nru 1518/2003, (KE) Nru 793/2006, (KE) Nru 951/2006, (KE) Nru 972/2006, (KE) Nru 1850/2006, (KE) Nru 1898/2006, (KE) Nru 1301/2006, (KE) Nru 1964/2006, (KE) Nru 341/2007, (KE) Nru 533/2007, (KE) Nru 536/2007, (KE) Nru 539/2007, (KE) Nru 616/2007, (KE) Nru 1216/2007, (KE) Nru 1385/2007, (KE) Nru 376/2008, (KE) Nru 402/2008, (KE) Nru 491/2008, (KE) Nru 543/2008, (KE) Nru 555/2008, (KE) Nru 589/2008, (KE) Nru 617/2008, (KE) Nru 619/2008, (KE) Nru 720/2008, (KE) Nru 889/2008, (KE) Nru 1235/2008, (KE) Nru 1295/2008, (KE) Nru 1296/2008, (KE) Nru 147/2009, (KE) Nru 436/2009, (KE) Nru 442/2009, (KE) Nru 607/2009, (KE) Nru 612/2009, (KE) Nru 828/2009, (KE) Nru 891/2009, (KE) Nru 1187/2009, (UE) Nru 1272/2009, (UE) Nru 1274/2009, (UE) Nru 234/2010, (UE) Nru 817/2010, ir-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, (UE) Nru 1273/2011, (UE) Nru 29/2012 u (UE) Nru 480/2012,

fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja: Ir-Regolamenti (KE) Nru 136/2004, (KE) Nru 911/2004, (KE) Nru 504/2008, (KE) Nru 798/2008, (KE) Nru 1251/2008, (KE) Nru 1291/2008, (KE) Nru 206/2009, (UE) Nru 206/2010, (UE) Nru 605/2010 u (UE) Nru 547/2011,

fil-qasam tas-sajd: Ir-Regolamenti (KE) Nru 2065/2001, (KE) Nru 2306/2002 u (KE) Nru 248/2009,

fil-qasam tal-politika tat-trasport: ir-Regolament (UE) Nru 36/2010,

fil-qasam tal-enerġija: ir-Regolamenti (Euratom) Nru 302/2005 u (KE) Nru 1635/2006,

fil-qasam tat-tassazzjoni: ir-Regolamenti (KE) Nru 684/2009 u r-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 79/2012,

fil-qasam tal-istatistika: ir-Regolamenti (KE) Nru 1358/2003, (KE) Nru 772/2005, (KE) Nru 617/2008, (KE) Nru 250/2009, (KE) Nru 251/2009, (UE) Nru 88/2011 u (UE) Nru 555/2012,

fil-qasam tal-ambjent: ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 757/2012,

fil-qasam tal-unjoni doganali: ir-Regolamenti (KE) Nru 2454/93, (KE) Nru 1891/2004 u r-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1224/2011 u (UE) Nru 1225/2011,

fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni: ir-Regolamenti (KE) Nru 3168/94 u (KE) Nru 1418/2007.

2.   Id-Deċiżjonijiet li ġejjin huma emendati kif stipulat fl-Anness:

fil-qasam tal-moviment liberu tal-persuni: id-Deċiżjoni 2001/548/KE,

fil-qasam tal-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi: id-Deċiżjoni 2009/767/KE,

fil-qasam tad-dritt soċjetarju: id-Deċiżjoni 2011/30/UE,

fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja: id-Deċiżjonijiet 92/260/KEE, 93/195/KEE, 93/196/KEE, 93/197/KEE, 97/4/KE, 97/252/KE, 97/467/KE, 97/468/KE, 97/569/KE, 98/179/KE, 98/536/KE, 1999/120/KE, 1999/710/KE, 2001/556/KE, 2004/211/KE, 2006/168/KE, 2006/766/KE, 2006/778/KE, 2007/25/KE, 2007/453/KE, 2007/777/KE, 2009/821/KE, 2010/472/UE, 2011/163/UE u d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/630/UE,

fil-qasam tas-sajd: id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/207/UE,

fil-qasam tal-politika tat-trasport: id-Deċiżjoni 2007/756/KE,

fil-qasam tal-istatistika: id-Deċiżjonijiet 91/450/KEE, Euratom u 2008/861/KE,

fil-qasam tal-politika soċjali u l-impjiegi: id-Deċiżjonijiet 98/500/KE u 2008/590/KE,

fil-qasam tal-ambjent: Id-Deċiżjonijiet 2000/657/KE, 2001/852/KE, 2003/508/KE, 2004/382/KE, 2005/416/KE, 2005/814/KE, 2009/875/KE u 2009/966/KE u d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2012/C 177/05,

fil-qasam tal-politika barranija, tas-sigurtà u tad-difiża: id-Deċiżjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ soġġett għal, u mid-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat tal-Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Frar 2013.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 171, 11.7.2000, p. 11.

(2)  ĠU L 196, 20.7.2001, p. 9.

(3)  ĠU L 161, 22.6.2007, p. 33.

(4)  ĠU L 199, 28.7.2008, p. 1.

(5)  ĠU L 122, 18.5.2010, p. 1.

(6)  ĠU L 171, 6.7.2010, p. 1.

(7)  ĠU L 292, 10.11.2010, p. 2.

(8)  ĠU L 34, 9.2.2011, p. 2.

(9)  ĠU L 83, 30.3.2011, p. 1.

(10)  ĠU L 167, 25.6.2011, p. 1.

(11)  ĠU L 123, 27.4.2004, p. 18.

(12)  ĠU L 133, 30.4.2004, p. 1.

(13)  ĠU L 16, 20.1.1989, p. 19.

(14)  ĠU L 143, 27.6.1995, p. 7.

(15)  ĠU L 297, 6.11.1998, p. 7.

(16)  ĠU L 308, 27.11.2008, p. 16.

(17)  ĠU L 341, 22.12.2001, p. 29.

(18)  ĠU L 70, 14.3.2003, p. 8.

(19)  ĠU L 189, 29.7.2003, p. 12.

(20)  ĠU L 217, 29.8.2003, p. 35.

(21)  ĠU L 145, 31.5.2006, p. 1.

(22)  ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24.

(23)  ĠU L 176, 30.6.2006, p. 53.

(24)  ĠU L 355, 15.12.2006, p. 72.

(25)  ĠU L 369, 23.12.2006, p. 1.

(26)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(27)  ĠU L 408, 30.12.2006, p. 19.

(28)  ĠU L 90, 30.3.2007, p. 12.

(29)  ĠU L 125, 15.5.2007, p. 9.

(30)  ĠU L 128, 16.5.2007, p. 6.

(31)  ĠU L 128, 16.5.2007, p. 19.

(32)  ĠU L 142, 5.6.2007, p. 3.

(33)  ĠU L 275, 19.10.2007, p. 3.

(34)  ĠU L 309, 27.11.2007, p. 47.

(35)  ĠU L 114, 26.4.2008, p. 3.

(36)  ĠU L 120, 7.5.2008, p. 3.

(37)  ĠU L 144, 4.6.2008, p. 3.

(38)  ĠU L 157, 17.6.2008, p. 46.

(39)  ĠU L 170, 30.6.2008, p. 1.

(40)  ĠU L 163, 24.6.2008, p. 6.

(41)  ĠU L 168, 28.6.2008, p. 5.

(42)  ĠU L 168, 28.6.2008, p. 20.

(43)  ĠU L 198, 26.7.2008, p. 17.

(44)  ĠU L 250, 18.9.2008, p. 1.

(45)  ĠU L 334, 12.12.2008, p. 25.

(46)  ĠU L 340, 19.12.2008, p. 45.

(47)  ĠU L 340, 19.12.2008, p. 57.

(48)  ĠU L 50, 21.2.2009, p. 5.

(49)  ĠU L 128, 27.5.2009, p. 15.

(50)  ĠU L 129, 28.5.2009, p. 13.

(51)  ĠU L 193, 24.7.2009, p. 60.

(52)  ĠU L 186, 17.7.2009, p. 1.

(53)  ĠU L 240, 11.9.2009, p. 14.

(54)  ĠU L 254, 26.9.2009, p. 82.

(55)  ĠU L 318, 4.12.2009, p. 1.

(56)  ĠU L 349, 29.12.2009, p. 1.

(57)  ĠU L 344, 23.12.2009, p. 3.

(58)  ĠU L 72, 20.3.2010, p. 3.

(59)  ĠU L 245, 17.9.2010, p. 16.

(60)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.

(61)  ĠU L 325, 8.12.2011, p. 6.

(62)  ĠU L 12, 14.1.2012, p. 14.

(63)  ĠU L 148, 8.6.2012, p. 1.

(64)  ĠU L 21, 28.1.2004, p. 11.

(65)  ĠU L 163, 30.4.2004, p. 65.

(66)  ĠU L 149, 7.6.2008, p. 3.

(67)  ĠU L 226, 23.8.2008, p. 1.

(68)  ĠU L 337, 16.12.2008, p. 41.

(69)  ĠU L 340, 19.12.2008, p. 22.

(70)  ĠU L 77, 24.3.2009, p. 1.

(71)  ĠU L 73, 20.3.2010, p. 1.

(72)  ĠU L 175, 10.7.2010, p. 1.

(73)  ĠU L 155, 11.6.2011, p. 176.

(74)  ĠU L 278, 23.10.2001, p. 6.

(75)  ĠU L 348, 21.12.2002, p. 94.

(76)  ĠU L 79, 25.3.2009, p. 7.

(77)  ĠU L 13, 19.1.2010, p. 1.

(78)  ĠU L 54, 28.2.2005, p. 1.

(79)  ĠU L 306, 7.11.2006, p. 3.

(80)  ĠU L 197, 29.7.2009, p. 24.

(81)  ĠU L 29, 1.2.2012, p. 13.

(82)  ĠU L 194, 1.8.2003, p. 9.

(83)  ĠU L 128, 21.5.2005, p. 51.

(84)  ĠU L 86, 31.3.2009, p. 1.

(85)  ĠU L 86, 31.3.2009, p. 170.

(86)  ĠU L 29, 3.2.2011, p. 5.

(87)  ĠU L 166, 27.6.2012, p. 22.

(88)  ĠU L 223, 21.8.2012, p. 31.

(89)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.

(90)  ĠU L 328, 30.10.2004, p. 16.

(91)  ĠU L 314, 29.11.2011, p. 14.

(92)  ĠU L 314, 29.11.2011, p. 20.

(93)  ĠU L 335, 23.12.1994, p. 23.

(94)  ĠU L 316, 4.12.2007, p. 6.

(95)  ĠU L 196, 20.7.2001, p. 26.

(96)  ĠU L 274, 20.10.2009, p. 36.

(97)  ĠU L 15, 20.1.2011, p. 12.

(98)  ĠU L 130, 15.5.1992, p. 67.

(99)  ĠU L 86, 6.4.1993, p. 1.

(100)  ĠU L 86, 6.4.1993, p. 7.

(101)  ĠU L 86, 6.4.1993, p. 16.

(102)  ĠU L 2, 4.1.1997, p. 6.

(103)  ĠU L 101, 18.4.1997, p. 46.

(104)  ĠU L 199, 26.7.1997, p. 57.

(105)  ĠU L 199, 26.7.1997, p. 62.

(106)  ĠU L 234, 26.8.1997, p. 16.

(107)  ĠU L 65, 5.3.1998, p. 31.

(108)  ĠU L 251, 11.9.1998, p. 39.

(109)  ĠU L 36, 10.2.1999, p. 21.

(110)  ĠU L 281, 4.11.1999, p. 82.

(111)  ĠU L 200, 25.7.2001, p. 23.

(112)  ĠU L 73, 11.3.2004, p. 1.

(113)  ĠU L 57, 28.2.2006, p. 19.

(114)  ĠU L 320, 18.11.2006, p. 53.

(115)  ĠU L 314, 15.11.2006, p. 39.

(116)  ĠU L 8, 13.1.2007, p. 29.

(117)  ĠU L 172, 30.6.2007, p. 84.

(118)  ĠU L 312, 30.11.2007, p. 49.

(119)  ĠU L 296, 21.11.2009, p. 1.

(120)  ĠU L 228, 31.8.2010, p. 74.

(121)  ĠU L 70, 17.3.2011, p. 40.

(122)  ĠU L 247, 24.9.2011, p. 32.

(123)  ĠU L 87, 2.4.2011, p. 9.

(124)  ĠU L 305, 23.11.2007, p. 30.

(125)  ĠU L 240, 29.8.1991, p. 36.

(126)  ĠU L 306, 15.11.2008, p. 66.

(127)  ĠU L 225, 12.8.1998, p. 27.

(128)  ĠU L 190, 18.7.2008, p. 17.

(129)  ĠU L 275, 27.10.2000, p. 44.

(130)  ĠU L 318, 4.12.2001, p. 28.

(131)  ĠU L 174, 12.7.2003, p. 10.

(132)  ĠU L 144, 30.4.2004, p. 11.

(133)  ĠU L 147, 10.6.2005, p. 1.

(134)  ĠU L 304, 23.11.2005, p. 46.

(135)  ĠU L 315, 2.12.2009, p. 25.

(136)  ĠU L 341, 22.12.2009, p. 14.

(137)  ĠU C 177, 20.6.2012, p. 22.

(138)  ĠU L 317, 3.12.2001, p. 1.


ANNESS

1.   IL-MOVIMENT LIBERU TAL-MERKANZIJA

A.   VETTURI BIL-MUTUR

1.

32007 R 0706: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 706/2007 tal-21 ta’ Ġunju 2007 li jistipula, skont id-Direttiva 2006/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-dispożizzjonijiet amministrattivi għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta’ vetturi, u test armonizzat li jkejjel it-telf minn ċerti sistemi ta’ kondizzjonament tal-arja (ĠU L 161, 22.6.2007, p. 33):

Fl-Anness I, fil-Parti 3, dan li ġej jiddaħħal fil-lista fil-punt 1.1.1:

“25 għall-Kroazja”.

2.

32008 R 0692: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 tat-18 ta’ Lulju 2008 li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjoniijiet ta’ vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vettura (ĠU L 199, 28.7.2008, p. 1):

Fl-Anness XIII, dan li ġej jiżdied mal-punt 3.2:

“25.

għall-Kroazja”.

3.

32010 R 0406: ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 406/2010 tas-26 ta’ April 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 79/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi motorizzati li jaħdmu bl-idroġenu (ĠU L 122, 18.5.2010, p. 1).

Fl-Anness II, fil-Parti 3, dan li ġej jiddaħħal fil-lista fil-punt 1.1:

“25 għall-Kroazja”.

4.

32010 R 1008: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1008/2010 tad-9 ta’ Novembru 2010 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sistemi tal-wajper u l-washer tal-windskrin ta’ ċerti vetturi bil-mutur u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 292, 10.11.2010, p. 2).

Fl-Anness II, fil-Parti 3, dan li ġej jiddaħħal fil-lista fil-punt 1.1:

“25 għall-Kroazja”.

5.

32011 R 0109: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 109/2011 tas-27 ta’ Jannar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għal ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom fil-qasam tas-sistemi ta’ sospensjoni tat-titjir (ĠU L 34, 9.2.2011, p. 2).

Fl-Anness II, fil-Parti 3, dan li ġej jiddaħħal fil-lista fil-punt 1.1:

“25 għall-Kroazja”.

6.

32011 R 0582: ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 582/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy duty (Euro VI) u li jemenda l-Annessi I u III għad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 167, 25.6.2011, p. 1):

 

Fl-Anness I, dan li ġej jiddaħħal fil-lista fil-punt 3.2.1:

“25 għall-Kroazja”.

 

Fl-Anness XI, dan li ġej jiddaħħal fil-lista fil-punt 3.2:

“25 għall-Kroazja”.

B.   OĠĠETTI TAL-IKEL

1.

32000 R 1474: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1474/2000 tal-10 ta’ Lulju 2000 li jiddeċiedi l-ammonti mnaqqsa ta’ komponenti agrikoli u dazji addizzjonali applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2000 għall-importazzjonijiet fil-Komunità ta’ ċerti oġġetti koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 skont Ftehim proviżorju bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael (ĠU L 171, 11.7.2000, p. 11):

(a)

Fl-Anness I, it-titolu jinbidel b’dan li ġej:

“ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I –I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I”

(b)

Fl-Anness I, is-sottotitolu jinbidel b’dan li ġej:

Селскостопански компоненти (за 100 kg нетно тегло)

Elementos agrícolas (por 100 kilogramos de peso neto)

Zemědělské komponenty (za 100 kg čisté hmotnosti)

Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt)

Landwirtschaftliche Teilbeträge (für 100 kg Eigengewicht)

Αγροτικά στοιχεία (για 100 kg καθαρού βάρους)

Põllumajanduslikud komponendid (100 kg netokaalu kohta)

Agricultural components (per 100 kilograms net weight)

Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net)

Poljoprivredne komponente (na 100 kilograma neto mase)

Elementi agricoli (per 100 kg peso netto)

Lauksaimniecības komponentes (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Žemės ūkio komponentai (100-ui kilogramų neto svorio)

Mezőgazdasági alkotóelemek (100 kg nettó tömegre)

Komponenti agrikoli (kull 100 kilogramma piż nett)

Landbouwelementen (per 100 kg nettogewicht)

Komponenty rolne (na 100 kg wagi netto)

Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido)

Elementul agricol (la 100 de kilograme greutate netă)

Poľnohospodárske zložky (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Kmetijske komponente (na 100 kilogramov neto mase)

Maatalousosat (100 nettopainokilolta)

Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt)”;

(c)

Fl-Anness I u fl-Anness II, it-titolu tat-tieni tabella (PARTI 1) jinbidel b’dan li ġej:

“ЧАСТ 1 – PARTE 1 – ČÁST 1 – DEL 1 – TEIL 1 – 1. OSA – ΜΕΡΟΣ 1 – PART 1 – PARTIE 1 – DIO 1 – PARTE 1 – 1. DAĻA – 1 DALIS – 1. RÉSZ – PARTI 1 – DEEL 1 – CZĘŚĆ 1 – PARTE 1 – PARTEA 1 – ČASŤ 1 – DEL 1 – OSA 1 – DEL 1”;

(d)

Fl-Anness I u l-Anness II, ir-referenzi fit-tabella fil-PARTI 1 jinbidlu b’dan li ġej:

“Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Oznaka KN

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi NM

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod”;

(e)

Fl-Anness I u l-Anness II, l-asterisk (*) fit-tabella fil-PARTI 1 jinbidel b’dan li ġej:

“(*)

Виж Част 2 – Véase parte 2 – Viz část 2 – Se del 2 – Siehe Teil 2 – Vaata 2. osa – Βλέπε μέρος 2 – See Part 2 – Voir partie 2 – Vidi dio 2 – Cfr. parte 2 – Skatīt 2. daļu – žr. 2 dalį – Lásd a 2. részt – Ara Parti 2 – Zie deel 2 – Zobacz Część 2 – Ver parte 2 – Vezi Partea 2 – Pozri časť 2 – Glej del 2 – Katso osa 2 – Se del 2.”;

(f)

Fl-Anness I u fl-Anness II, l-asterisk (**) fit-tabella fil PARTI 1 jinbidel b’ dan li ġej:

“(**)

Виж Част 3 – Véase parte 3 – Viz část 3 – Se del 3 – Siehe Teil 3 – Vaata 3. osa – Βλέπε μέρος 3 – See Part 3 – Voir partie 3 – Vidi dio 3 – Cfr. parte 3 – Skatīt 3. daļu – žr. 3 dalį – Lásd a 3. részt – Ara Parti 3 – Zie deel 3 – Zobacz Część 3 – Ver parte 3 – Vezi Partea 3 – Pozri časť 3 – Glej del 3 – Katso osa 3 – Se del 3.”;

(g)

Fl-Anness I, in-nota f’qiegħ il-paġna (1) fit-tabella fil-PARTI 1 tinbidel b’dan li ġej:

“(1)

За 100 kg отцедени сладки патати и т.н, или царевица. – Por 100 kg de boniators, eċċ. o de maìz escurridos. – Za 100 kg sušených sladkých brambor apod, nebo kukuřice. – Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. – Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. – 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne, või maisi kohta. – Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λ.π. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. – Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, eċċ, or maize. – Par 100 kilogrammes de patates douces, eċċ, ou de maïs égouttés. – Na 100 kilograma suhog slatkog krumpira, itd, ili kukuruza – Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. – Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu u.t.t. vai kukurūzas. – 100-ui kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt, ar kukurūzų. – Szárított édesburgonya stb, illetve kukorica 100 kilogrammjára.– Għal kull 100 kilogramma ta’ patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. – Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. – Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków, itp, lub kukurydzy. – Por 100 kg de batatas-doces, eċċ, ou de milho, escorridos. – La 100 kilograme de batate eċċ. sau porumb deshidratat. – Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď, alebo kukurice. – Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd, ali koruze. – 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. – Per 100 kg torkad sötpotatis eċċ. eller majs.”;

(h)

Fl-Anness I, in-nota f’qiegħ il-paġna (2) fit-tabella fil-PARTI 1 tinbidel b’dan li ġej:

2

Детски храни, съдържащи мляко и продукти на базата на мляко. – Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. – Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. – Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. – Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. – Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. – Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. – Preparations for infant use, containing milk and products from milk. – Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. – Proizvodi za prehranu dojenčadi, koji sadrže mlijeko i proizvode od mlijeka. – Alimenti per bambini conenenti latte e produtos à base di latte. – Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. – Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. – Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. – Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. – Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. – Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. – Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. – Alimente pentru copii conținând lapte sau produse din lapte. – Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. – Začetna mleka za dojenčke ali “Nadaljevalna mleka za dojenčke. – Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. – Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.”.

(i)

Fl-Anness I u fl-Anness II, it-titolu tat-tieni tabella (PARTI 2) jinbidel b’dan li ġej:

“ЧАСТ 2 – PARTE 2 – ČÁST 2 – DEL 2 – TEIL 2 – 2. OSA – ΜΕΡΟΣ 2 – PART 2 – PARTIE 2 – DIO 2 – PARTE 2 – 2. DAĻA – 2 DALIS – 2. RÉSZ – PARTI 2 – DEEL 2 – CZĘŚĆ 2 – PARTE 2 – PARTEA 2 – ČASŤ 2 – DEL 2 – OSA 2 – DEL 2”.

(j)

Fl-Anness I, ir-referenzi fit-tabella fil-PARTI 2 u fil-PARTI 3 jinbidlu b’dan li ġej:

“Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Dodatna oznaka

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészító kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod”.

(k)

Fl-Anness I u fl-Anness II, it-titolu fuq it-tielet tabella (PARTI 3) jinbidel b’dan li ġej:

“ЧАСТ 3 – PARTE 3 – ČÁST 3 – DEL 3 – TEIL 3 – 3. OSA – ΜΕΡΟΣ 3 – PART 3 – PARTIE 3 – DIO 3 – PARTE 3 – 3. DAĻA – 3 DALIS – 3. RÉSZ – PARTI 3 – DEEL 3 – CZĘŚĆ 3 – PARTE 3 – PARTEA 3 – ČASŤ 3 – DEL 3 – OSA 3 – DEL 3”.

(l)

Fl-Anness II, it-titolu jinbidel b’dan li ġej:

“ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ANNEX II – ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II – II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BILAGE II – ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II”.

(m)

Fl-Anness II, is-sottotitolu jinbidel b’dan li ġej:

Размери на допълнителни мита за захар (AD S/Z) и за брашно (AD F/M) (за 100 kg нетно тегло)

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto)

Částky dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (za 100 kg čisté hmotnosti)

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt)

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht)

Täiendavate tollimaksude suhkrult (AD S/Z) ja jahult (AD F/M) suurused (100 kilogrammi netokaalu kohta)

Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD F/M) (για 100 kg καθαρού βάρους)

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight)

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net)

Iznosi dodatnih davanja za šećer (AD S/Z) i brašno (AD F/M) (na 100 kilograma neto mase)

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto)

Papildu nodevu apjomi cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M) (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Papildomų muitų cukrui (AD S/Z) ir miltams (AD F/M) suma (100-ui kg neto svorio)

A cukorra és lisztre alkalmazandó kiegészítő vámok (AD S/Z és AD F/M) (100 kg nettó tömegre)

Ammonti ta’ dazju addizzjonali fuq zokkor (AD S/Z) u fuq id-dqiq (AD F/M) (għal kull100 kilogramma piż nett)

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht)

Wysokości dodatkowych ceł na cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M) (na 100 kg wagi netto)

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido)

Nivelul taxelor suplimentare la zahăr (AD S/Z) și la făină (AD F/M) (la 100 kilograme greutate netă)

Čiastky dodatkových ciel na cukor (AD S/Z) a múku (AD F/M) (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Zneski dodatnih dajatev za sladkor (AD S/Z) in moko (AD F/M) (na 100 kilogramov neto mase)

Sokeriin (AD S/Z) ja jauhoihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) sovellettavat lisätullit

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt)”.

(n)

Fl-Anness II, ir-referenzi fl-ewwel tabella fil-PARTI 2 u fil-PARTI 3 jinbidlu b’dan li ġej:

“Тегловно съдържание на захароза, инвертна захар и/или изоглюкоза

Contenido en sacarosa, azùcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Maseni udio saharoze, invertnog šećera i/ili izoglukoze

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir/ar izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u/jew isoglukosju

Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Conținutul în zaharoză, zahăr invert și/sau izoglucoză

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos”.

(o)

Fl-Anness II, ir-referenzi fit-tieni tabella fil-PARTI 2 u fil-PARTI 3 jinbidlu b’dan li ġej:

“Тегловно съдържание на нишесте и/или глюкоза

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Maseni udio škroba i/ili glukoze

Tenore dell’amido, della fecola e/o glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartosc skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Conținutul în amidon sau glucoză

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos.”

2.

32001 R 1488: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1488/2001 tad-19 ta’ Lulju 2001 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 fir-rigward tat-tqegħid ta’ ċerti kwantitajiet ta’ ċerti prodotti bażiċi elenkati fl-Anness I tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea taħt il-proċedura tal-ipproċessar intern mingħajr ma jsir l-eżami minn qabel tal-kondizzjonijiet ekonomiċi (ĠU L 196, 20.7.2001, p. 9):

(a)

Fl-Artikolu 9(4), il-ħames sentenza fl-ewwel subparagrafu tinbidel b’dan li ġej:

“The number shall be preceded by the following letters according to the Member State issuing the document: “Qabel in-numru għandu jkun hemm l-ittri li ġejjin skont l-Istat Membru li joħroġ id-dokument: BE” għall-Belġju, “BG” għall-Bulgarija, “CZ” għar-Repubblika Ċeka, “DK” għad-Danimarka, “DE” għall-Ġermanja, “EE” għall-Estonja, “IE” għall-Irlanda, “GR” għall-Greċja, “ES” għal Spanja, “FR” għal Franza, “HR” għall-Kroazja, “IT” għall-Italja, “CY” għal Ċipru, “LV” għal-Latvja, “LT” għal-Litwanja, “LU” għal-Lussemburgu, “HU” għall-Ungerija, “MT” għal Malta, “NL” għall-Pajjiżi l-Baxxi, “AT” għall-Awstrija, “PL” għall-Polonja, “PT” għall-Portugall, “RO” għar-Rumanija, “SI” għas-Slovenja, “SK” għas-Slovakkja, “FI” għall-Finlandja, “SE” għall-Isvezja, “UK” għar-Renju Unit”.

(b)

Fl-Artikolu 14(1), il-lista li tibda bi “Искане от” u tispiċċa bi “förordning (EG) nr 1488/2001” tinbidel bil-lista li ġejja:

“—

Искане от … за второ разрешение за поставяне на продукта с код по КН … в съответствие с член 1, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1488/2001

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses der KN-Position … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

… taotlus toote, mille CN-kood on …, lubamise teise loa saamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (KE) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1488/2001

Zahtjev od … za drugo odobrenje za stavljanje proizvoda … [umetnuti oznaku KN] u skladu s člankom 1. stavkom 2. “— Uredba (EZ) br. 1488/2001”.

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l’iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) kihelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn … għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott … [niżżel il-kodiċi NM] skont l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu … (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Solicitare făcută de către … pentru o a doua autorizație de plasare a produsului … (introduceți codul NC) în conformitate cu Articolul 1(2) al Regulamentului (CE) nr. 1488/2001

Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati KN kodo) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001”.

(c)

Fl-Artikolu 14(2), il-lista li tibda bi “За … kg” u li tintemm bi “kvantitet på … kg” tinbidel bil-lista li ġejja:

“—

За … kg

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele … kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … Kg

Za … kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal….kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

pentru … kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg”.

(d)

Fl-Artikolu 14(5), il-lista li tibda bi “Нова крайна” u li tintemm bi “sista giltighetsdag …” tinbidel bil-lista li ġejja:

“—

Нова крайна дата на валидност: …

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Νέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Novi datum isteka važenja: …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņš: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Noul termen de expirare: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …”.

(e)

Fl-Artikolu 15(2), dan li ġej jiddaħħal bejn l-entrati bil-Franċiż u bit-Taljan:

“—

Prava prenesena natrag na nositelja … (datum)”.

3.

32010 R 0578: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 578/2010 tad-29 ta’ Ġunju 2010 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1216/2009 f’dak li jirrigwarda s-sistema ta’ rifużjonijiet għall-esportazzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli esportati fil-forma ta’ prodotti li mhumiex fl-Anness I tat-Trattat, u l-kriterji biex jiġi ffissat l-ammont ta’ dawn ir-rifużjonijiet (ĠU L 171, 6.7.2010, p. 1):

Fl-Anness VIII, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata bl-Irlandiż:

“—

:

bil-Kroat

:

prava prenesena natrag na nositelja … (datum)”.

C.   IL-KLASSIFIKAZZJONI, L-ITTIKKETTAR U L-IMBALLAĠĠ – SUSTANZI U TAĦLITIET

32011 R 0286: Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 286/2011 tal-10 ta’ Marzu 2011 li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku u xjentifiku, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettjar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 83, 30.3.2011, p. 1):

(a)

In Annex III(1)(c)(iii), fit-tabella “H300 + H310”, the following is inserted after the entry in Gaelic:

“HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

(b)

In Annex III(1)(c)(iii), fit-tabella “H300 + H330”, the following is inserted after the entry in Gaelic:

“HR

Smrtonosno ako se proguta ili udiše.”

(c)

In Annex III(1)(c)(iii), fit-tabella “H310 + H330”, the following is inserted after the entry in Gaelic:

“HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

(d)

In Annex III(1)(c)(iii), fit-tabella “H300 + H310 + H330”, the following is inserted after the entry in Gaelic:

“HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

(e)

In Annex III(1)(c)(iii), fit-tabella “H301 + H311”, the following is inserted after the entry in Gaelic:

“HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

(f)

In Annex III (1) (c) (iii), fit-tabella “H301 + H331”, the following is inserted after the entry in Gaelic:

“HR

Otrovno ako se proguta ili udiše.”

(g)

In Annex III(1)(c)(iii), fit-tabella “H311 + H331”, the following is inserted after the entry in Gaelic:

“HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

(h)

In Annex III(1)(c)(iii), fit-tabella “H301 + H311 + H331”, the following is inserted after the entry in Gaelic:

“HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

(i)

In Annex III(1)(c)(iii), fit-tabella “H302 + H312”, the following is inserted after the entry in Gaelic:

“HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

(j)

In Annex III(1)(c)(iii), fit-tabella “H302 + H332”, the following is inserted after the entry in Gaelic:

“HR

Štetno ako se proguta ili udiše.”

(k)

In Annex III(1)(c)(iii), fit-tabella “H312 + H332”, the following is inserted after the entry in Gaelic:

“HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

(l)

In Annex III(1)(c)(iii), fit-tabella “H302 + H312 + H332”, the following is inserted after the entry in Gaelic:

“HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

(m)

In Annex III(1)(d)(i), fit-tabella “H420”, the following is inserted after the entry in Gaelic:

“HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi”.

(n)

In Annex IV(1)(c)(2), fit-tabella “P502”, the following is inserted after the entry in Gaelic:

“HR

Za informacije o oporabi/recikliranju obratiti se proizvođaču/dobavljaču”.

2.   IL-LIBERTÀ TAL-MOVIMENT TAL-PERSUNI

IS-SIGURTÀ SOĊJALI

32001 D 0548: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/548/KE tad-9 ta’ Lulju 2001 dwar l-istabbiliment ta’ kumitat fil-qasam tal-pensjonijiet supplimentari (ĠU L 196, 20.7.2001, p. 26):

Fl-Artikolu 3(1), in-numru “57” jinbidel għal “58”.

3.   ID-DRITT TAL-ISTABBILIMENT U L-LIBERTÀ LI JIĠU PPROVDUTI SERVIZZI

L-AĊĊESS U t-twettiq TA’ ATTIVITÀ TA’ SERVIZZ

32009 D 0767: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/767/KE, tas-16 ta’ Ottubru 2009, li tistipula miżuri li jiffaċilitaw l-użu ta’ proċeduri b’mezzi elettroniċi permezz tal-punti ta’ kuntatt waħdieni skont id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi fis-suq intern (ĠU L 274, 20.10.2009, p. 36):

Fit-tabella tal-KAPITOLU II tal-ANNESS, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

L-isem imqassar

(lingwa tas-sors)

L-isem mqassar

(Ingliż)

Kodiċi tal-pajjiż

Kodiċi tal-lingwa

Noti

Traskrizzjoni fl-alfabett Latin

“Hrvatska

Il-Kroazja

HR

hr”

 

 

4.   ID-DRITT SOĊJETARJU

STANDARDS KONTABILISTIĊI

32011 D 0030: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/30/UE tad-19 ta’ Jannar 2011 dwar l-ekwivalenza tas-sorveljanza pubblika, l-aċċertament tal-kwalità u s-sistemi ta’ investigazzjoni u penali għall-awdituri u l-entitajiet tal-awditjar ta’ ċerti pajjiżi terzi kif ukoll dwar perjodu tranżizzjonali għall-attivitajiet tal-awditjar ta’ awdituri u entitajiet tal-awditjar minn ċerti pajjiżi terzi fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 15, 20.1.2011, p. 12):

Fl-Artikolu 1, titħassar l-entrata għall-Kroazja.

5.   IL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

1.

32004 R 0773: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 773/2004 tas-7 ta’ April 2004 dwar it-tmexxija ta’ proċeduri mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 81 sa 82 tat-Trattat tal-KE (ĠU L 123, 27.4.2004, p. 18):

Fl-Artikolu 10(3), “30” jinbidel għal “31”.

2.

32004 R 0802: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 802/2004 tal-21 ta’ April 2004 li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 dwar il-kontroll tal-konċentrazzjonijiet bejn l-impriżi (ĠU L 133, 30.4.2004, p. 1):

(a)

Fl-Artikolu 3(2), “37” jinbidel għal “38”,

(b)

Fl-Anness I, il-punt 1.4, is-seba’ subparagrafu, “37” jinbidel għal “38”,

(c)

Fl-Anness II, il-punt 1.6, is-seba’ subparagrafu, “37” jinbidel għal “38”,

(d)

Fl-Anness III, il-punt D, is-sitt paragrafu, “37” jinbidel għal “38”.

6.   L-AGRIKOLTURA

A.   IL-POLITIKA TAL-KWALITÀ

1.

32006 R 1898: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1898/2006 tal-14 ta’ Diċembru 2006 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u tal-ikel (ĠU L 369, 23.12.2006, p. 1):

(a)

Fl-Anness V, il-punt 6, jiżdied l-inċiż li ġej wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“HR — zaštićena oznaka izvornosti — ZOI”.

(b)

Fl-Anness V, il-punt 7, jiżdied l-inċiż li ġej wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“HR— zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla — ZOZP”.

2.

32007 R 1216: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1216/2007 tat-18 ta’ Ottubru 2007 li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 dwar prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti (ĠU L 275, 19.10.2007, p. 3):

Fl-Anness V, il-punt 6, jiżdied l-inċiż li ġej wara l-entrata bl-Irlandiż:

“HR

— oznaka tradicionalnog ugleda

— OTU”.

B.   IL-PARTI ORIZZONTALI TAL-ORGANIZZAZZJONI KOMUNI TAS-SUQ

1.

31989 R 0120: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 120/89 tad-19 ta’ Jannar 1989 li jistabbilixxi regoli komuni ddettaljati sabiex jiġu applikati l-imposti fuq l-esportazzjoni u d-drittijiet fuq il-prodotti agrikoli (ĠU L 16, 20.1.1989, p. 19):

Fl-Anness I, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Primjena članka 4.a Uredbe (EEZ) br. 120/89”.

2.

32001 R 2298: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2298/2001 tas-26 ta’ Novembru 2001 li jipprovdi r-regoli dettaljati għall-esportazzjoni tal-prodotti provduti bħala għajnuna tal-ikel (ĠU L 308, 27.11.2001, p. 16):

Fl-Anness, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

Bil-Kroat

:

Pomoć Zajednice u hrani — Akcija br. …/… ili nacionalna pomoć u hrani”.

3.

32006 R 1301: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b’sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni (ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13):

(a)

Fl-Anness II, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje’.

(b)

Fl-Anness III, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

“Bil-Kroat: Carina … — Uredba (EZ) br. …/…”.

4.

32008 R 0376: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2008 tat-23 ta’ April 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni u ta’ ċertifikati ta’ iffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli (ĠU L 114, 26.4.2008, p. 3):

(a)

Fl-Artikolu 17(4), dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata “għal Franza”: “ ‘HR’ għall-Kroazja,”.

(b)

Fl-Anness III, fil-Parti A, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…”.

(c)

Fl-Anness III, fil-Parti B, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Dozvola u okviru GATT-a— pomoć u hrani”.

(d)

Fl-Anness III, fil-Parti C, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Upotrijebiti u svrhu otpuštanja jamstva’.

(e)

Fl-Anness III, fil-Parti D, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima:”

(f)

Fl-Anness III, fil-Parti E, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Zamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu dozvolu (potvrdu ili izvadak) – broj izvorne dozvole (potvrde) …”.

(g)

Fl-Anness III, fil-Parti D, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Dozvola izdana u skladu s člankom 41. Uredba (EZ) br. 376/2008”. izvorna dozvola broj ….”

(h)

Fl-Anness III, fil-Parti G, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Izvezeno bez dozvole ili potvrde”.

(i)

Fl-Anness III, fil-Parti A, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“–

:

bil-Kroat

:

Ispunjeni uvjeti propisani člankom 44. Uredba (EZ) br. 376/2008”.

(j)

Fl-Anness III, fil-Parti D, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18”.

5.

32008 R 0720: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 720/2008 tal-25 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 rigward il-ħażna u l-moviment ta’ prodotti mixtrija minn aġenzija li tħallas jew minn aġenzija ta’ intervent (ĠU L 198, 26.7.2008, p. 17):

(a)

Fl-Anness I, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Intervencijski proizvodi koje drži… (naziv i adresa agencije za plaćanja ili agencije za intervencije) za skladištenje u… (država i adresa predloženog skladišta). Primjena članka 39. stavka 5. podstavka (a) Uredbe (EZ) br. 1234/2007”.

(b)

Fl-Anness II, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Intervencijski proizvodi — postupak prijenosa.”

6.

32009 R 0612: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 612/2009 tas-7 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta’ prodotti agrikoli (ĠU L 186, 17.7.2009, p. 1):

(a)

Fl-Anness I taħt “Ċereali”, l-entrata għal “il-Kroazja” titħassar.

(b)

Fl-Anness III, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Uredba (EZ) br. 612/2009”.

(c)

Fl-Anness IV, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Subvencije manje od 1 000 EUR’.

(d)

Fl-Anness V, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Podnesena je prijevozna isprava u kojoj se navodi odredište izvan carinskog područja Zajednice”.

(e)

Fl-Anness VI, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima:

Prijevozna isprava:

vrsta:

broj:

Datum prihvaćanja robe za prijevoz željeznicom ili drugim oblikom prijevoza:”.

(f)

Fl-Anness VII, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice željeznicom s kombiniranim cestovno-željezničkim prijevozom:

Prijevozna isprava:

vrsta:

broj:

Datum prihvaćanja robe za prijevoz željeznicom:”.

(g)

Fl-Anness XIII, dan li ġej jidħol wara l-entrata għal Franza:

“Il-Kroazja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju”.

(h)

Fl-Anness XIV, titħassar l-entrata għall-Kroazja.

(i)

Fl-Anness XVI, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Smještaj u skladište s obvezom isporuke za opskrbu - članak 37. “— Uredba (EZ) br. 612/2009”.

(j)

Fl-Anness XVII, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Isporuka za opskrbu platformi - Uredba (EZ) br. 612/2009”.

7.

32009 R 1272: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1272/2009 tal-11 ta’ Diċembru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f’dak li għandu x’jaqsam max-xiri u l-bejgħ ta’ prodotti agrikoli taħt intervent pubbliku (ĠU L 349, 29.12.2009, p. 1):

(a)

L-Artikolu 41(5) jitħassar.

(b)

Fl-Anness III fil-Parti V, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“HRVATSKA

Trupovi, polovice:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3”.

8.

32010 R 0817: Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 817/2010 tas-16 ta’ Settembru 2010 li jippreskrivi regoli dettaljati skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward ta’ rekwiżiti għall-għoti ta’ rifużjonijiet konnessi mal-welfare tal-annimali tal-ifrat ħajjin matul it-trasport (ĠU L 245, 17.9.2010, p. 16):

Fl-Anness II, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

:

bil-Kroat

:

Rezultati kontrola u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 817/2010 su zadovoljavajući’.

C.   IĊ-ĊEREALI U R-ROSS

1.

31998 R 2390 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2390/98 tal-5 ta’ Novembru 1998 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1706/98 dwar l-arranġamenti biex jiġu importati ċerti prodotti ċereali sostituti u ċereali proċessati u prodotti tar-ross ġejjin mill-Afrika, il-Karibew u Stati tal-Paċifiku jew mill-pajjiżi u territorji tagħhom u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2245/90 (ĠU L 297, 6.11.1998, p. 7):

(a)

Fl-Anness I, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

AKP proizvod:

oslobođeno carine

Uredba (EZ) br. 2286/2002, članak 1. stavak 3’.

(b)

Fl-Anness II, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

AKP/PZT proizvod:

oslobođeno carine

Uredba (EZ) br. 2286/2002, članak 3. stavak 4.

vrijedi isključivo u svrhu puštanja u slobodni promet u prekomorskim departmanima”.

2.

32003 R 1342 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1342/2003 tat-28 ta’ Lulju 2003 li jistabbilixxi regoli speċjali u dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ liċenzi tal-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ ċereali u ross. (ĠU L 189, 29.7.2003, p. 12.):

(a)

Fl-Anness Ia, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Izvoz bez subvencije – primjena izvoznih pristojbi – Uredba (EZ) br. 1342/2003, članak 8. stavak 3”.

(b)

Fl-Anness VII, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Iznos osnovne izvozne subvencije utvrđen natječajem”.

(c)

Fl-Anness VIII, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Iznos izvozne pristojbe utvrđen natječajem”.

(d)

Fl-Anness IX, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Izvozna pristojba se ne primjenjuje”.

(e)

Fl-Anness X, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“—

:

bil-Kroat

:

posebni rok valjanosti utvrđen člankom 6. Uredba (EZ) br. 1342/2003”.

3.

32009 R 0147 Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 147/2009 tal-20 ta’ Frar 2009 li jillimita ż-żoni ta’ destinazzjoni għar-rifużjonijiet jew l-irtirar matul l-esportazzjoni u għal ċerti liċenzji ta’ esportazzjoni fis-settur taċ-ċereali u r-ross. (ĠU L 50, 21.2.2009, p. 5):

Fl-Anness I, iż-Żona III, l-ewwel entrata “il-Kroazja” titħassar.

D.   IR-ROSS

1.

32006 R 0972: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 972/2006 tad-29 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli speċjali għal importazzjonijiet ta’ ross basmati u sistema tranżitorja ta’ kontroll biex ikun determinat l-oriġini tagħhom (ĠU L 176, 30.6.2006, p. 53):

(a)

Fl-Anness I, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

basmati riža iz tarifne oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 972/2006, praćena potvrdom o izvornosti broj … izdanom od strane [naziv nadležnog tijela]”.

(b)

Fl-Anness IV, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

basmati riža iz tarifne oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 972/2006, praćena potvrdom o izvornosti broj … izdanom od strane [naziv nadležnog tijela]”.

2.

32006 R 1964: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1964/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-ftuħ u l-amministrazzjoni ta’ kwota għall-importazzjoni ta’ ross li joriġina mill-Bangladexx, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3491/90 (ĠU L 408, 30.12.2006, p. 18):

(a)

Fl-Anness II, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Posebna pristojba naplaćena pri izvozu riže”.

(b)

Fl-Anness III, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Bangladeš’.

3.

32009 R 1274: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1274/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2009 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni tal-kwoti għall-importazzjoni ta’ ross li joriġina mill-pajjiżi u territorji barranin (OCTs) (ĠU L 344, 23.12.2009, p. 3):

Fl-Anness II, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Oslobođeno carine do količine navedene u odjeljcima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1274/2009)”.

4.

32011 R 1273: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1273/2011 tas- 7 ta’ Diċembru 2011 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti ta’ tariffi għall-importazzjoni ta’ ross u ross miksur (ĠU L 325, 8.12.2011, p. 6.):

(a)

Fl-Anness V, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Oslobođeno carine do količine navedene u odjeljcima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)”.

(b)

Fl-Anness VI, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Carine ograničene na 15 % ad valorem do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)”.

(c)

Fl-Anness VII, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Stopa carine snižena za 30,77 % u odnosu na carinu navedenu u članku u odnosu na carinu navedenu u članku 140. “— bil-Kroat: (EZ) br. 1234/2007 do količine navedene u odjeljcima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)”.

(d)

Fl-Anness VIII, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Oslobođeno carine do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011, članak 1. stavak 1. podstavak (d))”.

(e)

Fl-Anness IX, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Oslobođeno carine do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011, članak 1. stavak 1. podstavak (e))”.

5.

32012 R 0480: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 480/2012 tas-7 ta’ Ġunju 2012 li jiftaħ u jipprovdi għat-tmexxija ta’ kwota ta’ tariffa għal ross miksur (broken rice) ta’ kodiċi NM 1006 40 00 għal produzzjoni ta’ tħejjijiet tal-ikel ta’ kodiċi NM 1901 10 00 (ĠU L 148, 8.6.2012, p. 1):

(a)

Fl-Anness I, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Lomljena riža iz tarifne oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00”.

(b)

Fl-Anness II, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Oslobođeno carine (Provedbena uredba (EU) br. 480/2012)”.

(c)

Fl-Anness III, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00”.

(d)

Fl-Anness IV, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Članak 4. Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012’.

E.   IĊ-ĊEREALI

1.

32008 R 0402: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) No 402/2008 tas-6 ta’ Mejju 2008 dwar il-proċeduri għall-importazzjoni ta’ segala mit-Turkija (ĠU L 120, 7.5.2008, p. 3):

Fl-Anness I, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Posebna izvozna pristojba u skladu s Uredbom (EZ) br. 2008/97 plaćena u iznosu od …”.

2.

32008 R 0491: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 491/2008 tat-3 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 dwar ir-rifużjonijiet tal-produzzjoni fis-settur taċ-ċereali (ĠU L 144, 4.6.2008, p. 3):

Fl-Anness III, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Za preradu ili isporuku u skladu s člankom 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 491/2008 ili za izvoz iz carinskog područja Zajednice’.

3.

32008 R 1296: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1296/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi għall-importazzjoni ta’ qamħirrum u sorgu fi Spanja u importazzjoni ta’ qamħirrum fil-Portugall (ĠU L 340, 19.12.2008, p. 57):

Fl-Anness III, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Smanjenje carine: dozvola važeća samo u Španjolskoj (Uredba (EZ) br. 1296/2008)

Smanjenje carine: dozvola važeća samo u Portugalu (Uredba (EZ) br. 1296/2008)”.

4.

32010 R 0234: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 234/2010 tad-19 ta’ Marzu 2010 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 dwar l-għotja ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta’ ċereali u l-miżuri li għandhom jittieħdu f’każ ta’ disturb fis-suq taċ-ċereali (ĠU L 72, 20.3.2010, p. 3)

Fl-Anness III, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Izvoz žitarica morem – članak 12. Uredbe (EU) br. 234/2010’.

F.   IZ-ZOKKOR

1.

32006 R 0951 ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 951/2006 tat-30 ta’ Ġunju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 318/2006 dwar il-kummerċ ma’ pajjiżi terzi fis-settur taz-zokkor (ĠU L 178, 1.7.2006, p. 24):

(a)

Fl-Anness, taħt A, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

‘Uredba (EZ) br. … (SL …, …, str. …), rok za dostavu ponuda: …’“. …“ ’.

(b)

Fl-Anness, taħt B, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

“visina primjenjive subvencije” ’.

(c)

Fl-Anness, taħt C, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

“Šećer koji se ne smatra da je ‘izvan kvote‘ za izvoz bez subvencije.” ’.

(d)

Fl-Anness, taħt D, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

“Izvoz/uvoz, članak 116. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 – dozvola vrijedi u … (država članica koja izdaje dozvolu)” ”.

(e)

Fl-Anness, taħt E, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Šećer korišten u jednom ili više proizvoda navedenih u Prilogu VIII. Uredba (EZ) br. 318/2006”.

2.

32009 R 0828: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 828/2009 tal-10 ta’ Settembru 2009 li jistpula r-regoli ddettaljati ta’ applikazzjoni għas-snin tas-suq 2009/2010 sal-2014/2015 għall-importazzjoni u r-raffinar tal-prodotti taz-zokkor li jinsabu taħt l-intestatura tariffarja 1701 taħt ftehimiet preferenzjali (ĠU L 240, 11.9.2009, p. 14):

(a)

Fl-Anness V, taħt A, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 828/2009, EBA/EPA. Referentni broj (umetnuti referentni broj u skladu s Prilogom I)’.

(b)

Fl-Anness V, taħt B, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Carina “0” – Uredba (EZ) br. 828/2009”.

3.

32009 R 0891: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 891/2009 tal-25 ta’ Settembru 2009 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur taz-zokkor (ĠU L 254, 26.9.2009, p. 82):

(a)

L-Artikolu 1(d) jitħassar.

(b)

Fl-Artikolu 2(b), il-kelmiet “jew il-Kroazja” jitħassru.

(c)

Anness I, Parti II: Iz-zokkor mill-Balkani, titħassar ir-ringiela li tirreferi għall-Kroazja.

(d)

Fl-Anness III, taħt A, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Šećer iz CXL koncesija uvezen u skladu s Uredbom (EZ) br. 891/2009. Redni broj (umetnuti redni broj u skladu s Prilogom I)”.

(e)

Fl-Anness III, taħt B, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, balkanski šećer. Redni broj [umetnuti redni broj u skladu s Prilogom I)”.

(f)

Fl-Anness III, taħt C, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, posebni uvoz šećera. Redni broj 09.4380”.

(g)

Fl-Anness III, taħt D, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, industrijski uvoz šećera. Redni broj 09.4390”.

G.   IL-LAĦAM TAL-MAJJAL:

1.

32003 R 0462 Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 462/2003 tat-13 ta’ Marzu 2003 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-arranġamenti applikabbli għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti mil-laħam tal-majjal li joriġinaw fl-Istati ACP u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2562/98 (ĠU L 70, 14.3.2003, p. 8):

(a)

Fl-Anness II, fil-Parti A, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

AKP proizvod – Uredbe (EZ) br. 2286/2002 i (EZ) br. 462/2003.”.

(b)

Fl-Anness II, fil-Parti B, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Sniženie carine, kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. 462/2003.”.

2.

32003 R 1518 ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1518/2003 tat-28 ta’ Awwissu 2003 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati biex jimplimenta s-sistema tal-liċenzi ta’ esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal (ĠU L 217, 29.8.2003, p. 35):

(a)

Fl-Artikolu 2(4), l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

Uredba (EZ) br. 1518/2003,”.

(b)

Fl-Artikolu 6 (2), l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

Subvencija vrijedi za … tona (količina za koju je izdana dozvola)”.

(c)

Fl-Anness Ia, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Dozvola vrijedi pet radnih dana’.

3.

32009 R 0442 ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 442/2009 tas-27 ta’ Mejju 2009 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur tal-laħam tal-majjal (ĠU L 129, 28.5.2009, p. 13):

(a)

Fl-Anness II, fil-Parti A, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“bil-Kroat

:

Uredba (EZ) br. 442/2009.”.

(b)

Fl-Anness II, fil-Parti B, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“bil-Kroat

:

sniženje stope zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 442/2009.”.

H.   IL-LAĦAM TAN-NAGĦAĠ U L-LAĦAM TAL-MOGĦOŻ

31995 R 1439 ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1439/95 tas-26 ta’ Ġunju 1995 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3013/89 fir-rigward tal-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ prodotti fis-settur tal-laħam tan-nagħaġ u l-laħam tal-mogħoż (ĠU L 143, 27.6.1995, p. 7):

(a)

Fl-Artikolu 14(3), l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 1. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)”.

(b)

Fl-Artikolu 14 (4), l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 2. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)”.

(c)

Fl-Artikolu 17 (4), l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

Carina ograničena na 10 % (primjena Dijela 3. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)”.

(d)

Fl-Artikolu 17 (5), l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 4. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)”.

I.   IL-BAJD U L-LAĦAM TAT-TJUR

1.

32007 R 0533 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 533/2007 tal-14 ta’ Mejju 2007 li jiftaħ u jamministra kwoti tariffarji fis-settur tal-laħam tat-tjur (ĠU L 125, 15.5.2007, p. 9):

(a)

Fl-Anness II, taħt A, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

:

bil-Kroat

:

Uredba (EZ) br. 533/2007”.

(b)

Fl-Anness II, taħt B, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

:

bil-Kroat

:

sniženje Zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 533/2007.”.

2.

32007 R 0536 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 536/2007 tal-15 ta’ Mejju 2007 li jiftaħ u jamministra kwota tariffarja għal-laħam tat-tjur allokata għall-Istati Uniti tal-Amerika (ĠU L 128, 16.5.2007, p. 6):

(a)

Fl-Anness II, taħt A, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

:

bil-Kroat

:

Uredba (EZ) br. 536/2007”.

(b)

Fl-Anness II, taħt B, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

:

bil-Kroat

:

sniženje zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 536/2007.”.

3.

32007 R 0539 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 539/2007 tal-15 ta’ Mejju 2007 li jistabbilixxi u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji fis-settur tal-bajd u tal-albumina tal-bajd (ĠU L 128, 16.5.2007, p. 19):

(a)

Fl-Anness II, taħt A, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

:

bil-Kroat

:

Uredba (EZ) br. 539/2007”.

(b)

Fl-Anness II, taħt B, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

:

bil-Kroat

:

sniženje Zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 539/2007.”.

4.

32007 R 0616 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 616/2007 tal-4 ta’ Ġunju 2007 dwar il-ftuħ u l-mod ta’ ġestjoni tal-kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur tal-laħam tat-tjur li joriġina mill-Brażil, it-Tajlandja u pajjiżi terzi oħra (ĠU L 142, 5.6.2007, p. 3):

(a)

Fl-Anness II, taħt A, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Bil-Kroat

:

Uredba (EZ) br. 616/2007”.

(b)

Fl-Anness II, taħt B, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

bil-Kroat

:

Sniženje ZCT u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007

Vrijedi od. …”.

(c)

Fl-Anness II, taħt C, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

bil-Kroat

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila ili Tajlanda u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/200.’.

(d)

Fl-Anness II, taħt D, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

bil-Kroat

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007.’.’

5.

32007 R 1385 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1385/2007 tas-26 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 f’dak li jirrigwarda l-ftuħ u l-ġestjoni ta’ ċerti kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur tal-laħam tat-tjur (ĠU L 309, 27.11.2007, p. 47):

(a)

Fl-Anness II, taħt A, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

:

Bil-Kroat

:

Uredba (EZ) br. 1385/2007”.

(b)

Fl-Anness II, taħt B, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

:

Bil-Kroat

:

Nulta stopa carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.”.

(c)

Fl-Anness II, taħt C, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

:

Bil-Kroat

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila ili Tajlanda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.”.

(d)

Fl-Anness II, taħt D, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

:

Bil-Kroat

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.”.

6.

32008 R 0543 ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 543/2008 tas-16 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f’dak li għandu x’jaqsam mal-istandards għat-tqegħid fis-suq tal-laħam tat-tjur (ĠU L 157, 17.6.2008, p. 46):

(a)

Fl-Anness I, l-entrati li ġejjin jiddaħħlu wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

fl-Artikolu 1(1) — Ismijiet tal-karkassi sħaħ tat-tjur:

“hr

1

Tovljeno pile, brojler

2

Pijetao, kokoš, kokoš za pečenje ili kuhanje

3

Kopun

4

Mlado pile i mladi pijetao

5

Mladi pijetao

1

(Mladi) puran

2

Puran

1

(Mlada) patka, (mlada) mošusna patka, (mlada) patka mulard

2

Patka, mošusna patka, patka mulard

1

(Mlada) guska

2

Guska

1

(Mlada) biserka

2

Biserka”

fl-Artikolu 1(1) — Ismijiet ta’ qatgħat tat-tjur:

“hr

(a)

Polovica

(b)

Četvrt

(c)

Neodvojene stražnje četvrti

(d)

Prsa

(e)

Batak sa zabatkom

(f)

Pileći batak sa zabatkom s dijelom leđa

(g)

Zabatak

(h)

Batak

(i)

Krilo

(j)

Neodvojena krila

(k)

File od prsa

(l)

File od prsa s prsnom kosti

(m)

Magret

(n)

Meso purećih bataka i zabataka bez kosti”

(b)

Fl-Anness III, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“hr

1

Hlađenje strujanjem zraka

2

Hlađenje raspršivanjem zraka

3

Hlađenje uranjanjem u vodu”

(c)

Fl-Anness IV (u skont it-traduzzjonijiet fl-Artikolu 11), l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“hr

(a)

Hranjeno s … % …

Guska hranjena zobi

(b)

Ekstenzivan uzgoj u zatvorenim objektima

(c)

Slobodan uzgoj

(d)

Tradicionalni slobodan uzgoj

(e)

Slobodan uzgoj – neograničeni ispust”

(d)

Fl-Anness X, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Sadržaj vode prelazi ograničenje EZ’.

7.

32008 R 0589 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 589/2008 tat-23 ta’ Ġunju 2008 dwar it-termini tal-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f’dak li jikkonċerna n-normi tat-tqegħid fuq is-suq applikabbli għall-bajd (ĠU L 163, 24.6.2008, p. 6):

(a)

Fl-Anness I, fil-Parti A, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“HR

‘jaja iz slobodnog uzgoja’

‘jaja iz štalskog (podnog) uzgoja’

‘jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja’.”

(b)

Fl-Anness I, fil-Parti B, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“HR

‘Obogaćeni kavezi.”

8.

32008 R 0617: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 617/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 dwar it-termini tal-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 f’dak li jikkonċerna n-normi għat-tqegħid fis-suq tal-bajd tat-tifqis u tal-flieles tat-tjur tal-irziezet (ĠU L 168, 28.6.2008, p. 5):

(a)

Fl-Artikolu 3 (8), l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“ ‘valenje’ ”.

(b)

Fl-Anness I, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“HR

għall-Kroazja”

(c)

Fl-Anness II, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

jaja za valenje”.

(d)

Fl-Anness IV, li ġej jiddaħħal fin-nota ta’ qiegħ il-paġna (1) wara l-entrata għal Franza:

Il-Kroazja

:

reġjun wieħed”.

J.   IL-PRODOTTI TAL-ĦALIB

1.

32001 R 2535: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2535/2001 tal-14 ta’ Diċembru 2001 li jipprovdi regoli dettaljati biex ikun applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1255/1999 rigward l-arranġamenti tal-importazzjoni tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib u biex jinfetħu kwoti tat-tariffa (ĠU L 341, 22.12.2001, p. 29):

(a)

Fl-Anness XV, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Članak 5. Uredba (EZ) br. 2535/2001”.

(b)

Fl-Anness XVI, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Članak 20. Uredba (EZ) br. 2535/2001”.

(c)

Fl-Anness XVII, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Vrijedi samo ako je popraćeno potvrdom IMA 1 br.”

(d)

Fl-Anness XVIII, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Uvozna dozvola sa sniženom carinom za proizvod pod brojem narudžbe … promijenjena u uvoznu dozvolu s punom carinom za koji je carina u visini …/100 kg obračunata i plaćena; dozvola je već dodijeljena,”.

(e)

Fl-Anness XIX, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Izvršena fizička kontrola (Uredba (EZ) br. 2535/2001),”.

(f)

Fl-Anness XX, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

vrijedi od [datum prvog dana podrazdoblja] do [datum posljednjeg dana podrazdoblja]”.

2.

32008 R 0619: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 619/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jiftaħ sejħa permanenti għall-offerti għar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib (ĠU L 168, 28.6.2008, p. 20):

Fl-Anness II, l-awtorità kompetenti rilevanti għall-HR tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“HR

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269 d

10 000 Zagreb

Il-Kroazja

Telefon: 00 385 1 6002 700

Telefaks: 00 385 1 6002 85”.

3.

32009 R 1187: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1187/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jistipula regoli dettaljati speċjali għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-liċenzji tal-esportazzjoni u r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib (ĠU L 318, 4.12.2009, p. 1):

Fl-Anness III, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—    bil-Kroat : Glava III, Odjeljak 3. Uredba (EZ) br. 1187/2009:

carinska kvota za 1.7…- 30.6…, za mlijeko u prahu sukladno Dodatku 2. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, čije su potpisivanje i privremena primjena odobreni Odlukom Vijeća 2008/805/EZ.”

K.   L-INBID

1.

32008 R 0555: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid fir-rigward ta’ programmi ta’ appoġġ, kummerċ ma’ pajjiżi terzi, potenzjal tal-produzzjoni u kontrolli fis-settur tal-inbid (ĠU L 170, 30.6.2008, p. 1):

(a)

It-tieni subparagrafu tal-Artikol 2(1) jinbidel b’dan li ġej:

“Għas-snin finanzjarji mill-2014 sal-2018, l-Istati Membri għandhom jissottomettu l-abbozz tal-programm ta' appoġġ tagħhom lill-Kummissjoni sal-1 ta' Marzu 2013. Permezz ta' deroga, il-Kroazja għandha tibgħat l-abbozz ta' programm ta' appoġġ sal-1 ta' Lulju 2013. Jekk il-pakketti nazzjonali previsti mis-sena finanzjarja 2014 'il quddiem huma mmodifikati wara dik id-data, l-Istati Membri għandhom jadattaw il-programmi ta' appoġġ kif xieraq.”.

(b)

Fl-Anness XVII, il-linja li ġejja tiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“—

30 kampjun fil-Kroazja,”.

2.

32009 R 0436: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 436/2009 tas-26 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 f’dak li jirrigwarda r-reġistru tal-vinji, il-prospetti obbligatorji u l-istabbiliment ta’ tagħrif għall-monitoraġġ tas-suq, id-dokumenti li jakkumpanjaw il-ġarr tal-prodotti u r-reġistri li għandhom jinżammu fis-settur tal-vinji tal-inbid (ĠU L 128, 27.5.2009, p. 15):

(a)

Fl-Anness IX, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

:

bil-Kroat

:

Izvezeno: PII br. ….[datum]”.

(b)

Fl-Anness IXa, il-punt B, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–    bil-Kroat :

(a)

za vina sa ZOI: “Ovaj dokument potvrđuje zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla”, “br. […, …] u registru E-Bacchus”;

(b)

za vina sa ZOZP: “Ovaj dokument potvrđuje zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla”, “br. […, …] u registru E-Bacchus”;

(c)

za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku godine berbe: “Ovaj dokument potvrđuje godinu berbe, sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007”;

(d)

za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku sorte(-i): “Ovaj dokument potvrđuje sortu(-e) vinove loze (‘sortna vina’), sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007”;

(e)

za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku godine berbe i oznaku sorte(-i): “Ovaj dokument potvrđuje godinu berbe i sortu(-e) vinove loze (‘sortna vina’), sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007”.”

3.

32009 R 0607: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009 tal-14 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, termini tradizzjonali, it-tikkettar u l-preżentazzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid (ĠU L 193, 24.7.2009, p. 60):

Fl-Anness X, fil-Parti A, l-entrati li ġejjin jiddaħħlu wara l-entrata/ringiela “bil-Franċiż”:

bil-Malti

Termini dwar is-sulfiti

Termini dwar il-bajd u l-prodotti magħmula mill-bajd

Termini dwar il-ħalib u l-prodotti magħmula mill-ħalibs

“bil-Kroat

“sulfiti” ili “sumporov dioksid”

“jaje”, “bjelančevine iz jaja”, “proizvodi od jaja”, “lizozim iz jaja” ili “albumin iz jaja”;

“mlijeko”, “mliječni proizvodi”, “kazein iz mlijeka” ili “mliječne bjelančevine”.”

L.   IL-FROTT U L-ĦAXIX

1.

32007 R 0341: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 341/2007 tad-29 ta’ Marzu 2007 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji u li jintroduċi sistema għal liċenzji tal-importazzjoni u ċertifikati ta’ oriġini għat-tewm u għal ċerti prodotti agrikoli oħra importati minn pajjiżi terzi (ĠU L 90, 30.3.2007, p. 12):

Fl-Anness III, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina].’.

2.

32011 R 0543: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 għas-setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u tal-ħaxix ipproċessat (ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1):

(a)

Fl-Anness XIII fil-Parti B, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“–

Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) br.)”.

(b)

Fl-Anness XVII, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“Il-Kroazja

Żagreb”

M.   IŻ-ŻEJT TAŻ-ŻEBBUĠA

32012 R 0029: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 29/2012 tat-13 ta’ Jannar 2012 dwar l-istandards ta’ marketing għaż-żejt taż-żebbuġa (ĠU L 12, 14.1.2012, p. 14).

L-Artikolu 9(1) jinbidel b’dan li ġej:

“1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa, inklużi dawk fir-rigward tas-sistema tal-penalitajiet biex tiġi żgurata l-konformità ma’ dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-miżuri meħuda għal dan il-għan mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2002, u l-emendi għal dawn il-miżuri qabel it-tmiem tax-xahar ta’ wara dak li fih ikunu ġew adottati.

Ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja jikkomunikaw lill-Kummisjoni l-miżuri msemmija fl-ewwel(1) subparagrafu mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2004, u l-emendi għal dawn il-miżuri qabel it-tmiem tax-xahar ta’ wara dak li fih ikunu ġew adottati.

Il-Bulgarija u r-Rumanija jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2010, u l-emendi għal dawn il-miżuri qabel it-tmiem tax-xahar ta’ wara dak li fih ikunu ġew adottati.

Il-Kroazja tikkomunika lill-Kummissjoni l-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013, u l-emendi għal dawn il-miżuri qabel it-tmiem tax-xahar ta’ wara dak li fih ikunu ġew adottati.”

N.   IL-ĦOPS

1.

32006 R 1850: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1850/2006 tal-14 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-ħops u l-prodotti tal-ħops (ĠU L 355, 15.12.2006, p. 72):

(a)

Fl-Anness V l-inċiż li ġej jiddaħħal qabel l-entrata bit-Taljan:

“—

:

bil-Kroat

:

Certificirani proizvod — Uredba (EZ) br. 1850/2006,”.

(b)

Fl-Anness VI, dan li ġej jiddaħħal qabel l-entrata għall-IE:

“HR għall-Kroazja”.

2.

32008 R 1295: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1295/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar l-importazzjoni tal-ħops minn pajjiżi terzi (ĠU L 340, 19.12.2008, p. 45):

Fl-Anness I, ir-ringiela mal-entrata “(HR) il-Kroazja” fl-ewwel kolonna titħassar.

O.   IR-REĠJUNI ULTRAPERIFERIĊI

32006 R 0793: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 793/2006 tat-12 ta’ April 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar ‘il bogħod tal-Unjoni (ĠU L 145, 31.5.2006, p. 1):

(a)

Fl-Anness I, fil-parti A, l-inċiż li ġej jiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—    bil-Kroat : waħda mill-entrati li ġejjin:

“proizvodi za izravnu potrošnju”

“proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje”

“proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine”

“goveda uvezena za tov” ”.

(b)

Fl-Anness I, fil-parti B, l-inċiż li ġej jiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

“oslobođeno uvoznih carina” i “potvrda koja se koristi u [naziv najudaljenije regije]” ”.

(c)

Fl-Anness I, fil-parti C, l-inċiż li ġej jiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

“potvrda o oslobođenju” ’.

(d)

Fl-Anness I, fil-parti D, l-inċiż li ġej jiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—    bil-Kroat : waħda mill-entrati li ġejjin:

“proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje”

“proizvodi za izravnu potrošnju”

“proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine” ”.

(e)

Fl-Anness I fil-parti E, l-inċiż li ġej jiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

“potvrda o pomoći” ’.

(f)

Fl-Anness I, fil-parti F, l-inċiż li ġej jiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—    bil-Kroat : waħda mill-entrati li ġejjin:

“proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje”

“proizvodi za izravnu potrošnju”

“proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine” (*)

“žive životinje za tov”

“C šećer: bez pomoći” ’.

(g)

Fl-Anness I, fil-parti G, l-inċiż li ġej jiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

“potvrda koja se koristi u [naziv najudaljenije regije]” ”.

(h)

Fl-Anness I, fil-parti C, l-inċiż li ġej jiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

“roba koja se izvozi sukladno članku 4. stavku 1. Uredba (EZ) br. 247/2006”.

(i)

Fl-Anness I, fil-parti B, l-inċiż li ġej jiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

“roba koja se izvozi sukladno članku 4. stavku 2. Uredba (EZ) br. 247/2006”.

(j)

Fl-Anness I, fil-parti J, l-inċiż li ġej jiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

“proizvod namijenjen industriji za proizvodnju duhanskih proizvoda” ”.

P.   IL-BIEDJA ORGANIKA

1.

32008 R 0889: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 tal-5 ta’ Settembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi fir-rigward tal-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku (ĠU L 250, 18.9.2008, p. 1).

Fl-Anness XIIb, l-inċiż li ġej jiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

“—

:

bil-Kroat

:

Proizvodi životinjskog podrijetla dobiveni bez uporabe antibiotika”.

2.

32008 R 1235: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 tat-8 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta’ prodotti organiċi minn pajjiżi terzi (ĠU L 334, 12.12.2008, p. 25):

Fl-Anness IV:

(a)

Taħt “Austria Bio Garantie GmbH”, il-punt 3, “Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati”, titħassar ir-ringiela li ġejja:

“il-Kroazja”

(b)

Taħt “BCS Oko-Garantie GmbH”, il-punt 3, “Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati”, titħassar ir-ringiela li ġejja:

“il-Kroazja”

(c)

Taħt “CCPB SrL”, il-punt 3, “Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati”, titħassar ir-ringiela li ġejja:

“il-Kroazja”

(d)

Taħt “Ecocert SA”, il-punt 3, “Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati”, titħassar ir-ringiela li ġejja:

“il-Kroazja”

(e)

Taħt “Institute for Marketecology (IMO)”, il-punt 3, “Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati”, titħassar ir-ringiela li ġejja:

“il-Kroazja”

(f)

Taħt “Lacon GmbH”, il-punt 3, “Il-pajjiżi terzi, in-numri tal-kodiċijiet u l-kategoriji tal-prodotti kkonċernati”, titħassar ir-ringiela li ġejja:

“il-Kroazja”

7.   IS-SIKUREZZA TAL-IKEL, IL-POLITIKA VETERINARJA U FITOSANITARJA

LEĠIŻLAZZJONI VETERINARJA

1.

31992 D 0260: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 92/260/KEE tal-10 ta’ April 1992 dwar kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ annimali u ċertifikazzjoni veterinarja għal dħul temporanju ta’ żwiemel irreġistrati (ĠU L 130, 15.5.1992, p. 67):

(a)

Fl-Anness I, fil-lista taħt “Grupp B”, titħassar l-entrata “Il-Kroazja (HR)”.

(b)

Fil-Parti A, taħt III(d) tal-Anness II, titħassar l-entrata għall-Kroazja.

(c)

Fil-Parti B, taħt III(d) tal-Anness II, fit-tielet inċiż, titħassar l-entrata għall-Kroazja.

(d)

Fil-Parti C, taħt III(d) tal-Anness II, fit-tielet inċiż, titħassar l-entrata għall-Kroazja.

(e)

Fil-Parti D, taħt III(d) tal-Anness II, fit-tielet inċiż, titħassar l-entrata għall-Kroazja.

(f)

Fil-Parti E, taħt III(d) tal-Anness II, fit-tielet inċiż, titħassar l-entrata għall-Kroazja.

2.

31993 D 0195: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/195/KEE tat-2 ta’ Frar 1993 dwar is-saħħa tal-annimali u l-kundizzjonijiet tagħhom u ċ-ċertifikazzjoni veterinarja tagħhom għad-dħul mill-ġdid ta’ żwiemel reġistrati għat-tiġrija, kompetizzjoni u okkażjonijiet kulturali wara esportazzjoni temporanja (ĠU L 86, 6.4.1993, p. 1):

(g)

Fl-Anness I, fil-lista taħt “Grupp B”, titħassar l-entrata “Il-Kroazja (HR)”.

(h)

Fl-Anness II, fil-lista taħt “Grupp B”, titħassar l-entrata għall-Kroazja.

3.

31993 D 0196: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/196/KEE tal-5 ta’ Frar 1993 dwar kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali u ċertifikazzjoni veterinarja għall-importazzjonijiet ta’ ekwidi għall-qatla (ĠU L 86, 6.4.1993, p. 7):

Fl-Anness II, taħt III, fil-lista taħt “Grupp B”, fin-nota 3 f’qiegħ il-paġna, titħassar l-entrata għall-Kroazja.

4.

31993 D 0197: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/197/KEE tal-5 ta’ Frar 1993 fuq il-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali u ċertifikazzjoni tal-veterinarju għall-importazzjoni ta’ annimali tar-razza tal-ekwidi rreġistrati għat-tnissil u produzzjoni (ĠU L 86, 6.4.1993, p. 16):

— Fl-Anness I, fil-lista taħt “Grupp B”, titħassar l-entrata “Il-Kroazja (HR)”.

5.

31997 D 0004: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/4/KE tas-12 ta’ Diċembru 1996 li tħejji listi proviżorji ta’ stabbilimenti ta’ pajjiżi terzi minn fejn l-Istati Membri jawtorizzaw l-importazzjonijiet ta’ laħam frisk tat-tjur (ĠU L 2, 4.1.1997, p. 6):

(a)

Fl-Anness, it-titolu u r-referenzi jinbidlu b’dan li ġej:

“ПРИЛОЖЕНИЕ – ANEXO – PŘÍLOHA – BILAG – ANHANG – LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANNEX – ANNEXE – PRILOG – ALLEGATO – PIELIKUMS – PRIEDAS – MELLÉKLET – ANNESS – BIJLAGE – ZAŁĄCZNIK – ANEXO – ANEXĂ – PRÍLOHA – PRILOGA – LIITE – BILAGA

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ/LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS/SEZNAM ZAŘÍZENÍ/LISTE OVER VIRKSOMHEDER/VERZEICHNIS DER BETRIEBE/ETTEVÕTETE LOETELU/ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/LIST OF ESTABLISHMENTS/LISTE DES ÉTABLISSEMENTS/POPIS OBJEKATA/ELENCO DEGLI STABILIMENTI/UZŅĒMUMU SARAKSTS/ĮMONIŲ SĄRAŠAS/LÉTESÍTMÉNYLISTA/LISTA TAL-ISTABILIMENTI/LIJST VAN BEDRIJVEN/WYKAZ ZAKŁADÓW/LISTA DOS ESTABELECIMENTOS/LISTA UNITĂȚILOR/ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ/SEZNAM OBRATOV/LUETTELO LAITOKSISTA/FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: прясно птиче месо/Producto: carne fresca de ave/Produkt: čerstvé drůbeží maso/Produkt: fersk fjerkrækød/Erzeugnis: frisches Geflügelfleisch/Toode: värske linnuliha/Προϊόν: νωπό κρέας πουλερικών/Product: fresh poultry meat/Produit: viandes fraîches de volaille/Proizvod: svježe meso peradi/Prodotto: carne fresca di pollame/Produkts: svaiga putnu gaļa/Produktas: šviežia paukštiena/Termék: friss baromfihús/Prodott: Laħam frisk tat-tiġieġ/Product: vers vlees van gevogelte/Produkt: świeże mięso drobiowe/Produto: carne fresca de aves/Produs: carne proaspătă de pasăre/Produkt: Čerstvé hydinové mäso/Proizvod: sveže meso perutnine/Tuote: tuore siipikarjanliha/Varuslag: färskt fjäderfäkött

1

=

Национален код/Referencia nacional/Národní kód/National reference/Nationaler Code/Rahvuslik viide/Εθνικός αριθμός έγκρισης/National reference/Référence nationale/Nacionalna referenca/Riferimento nazionale/Nacionālā norāde/Nacionalinė nuoroda/Nemzeti referenciaszám/Referenza nazzjonali/Nationale code/Kod krajowy/Referência nacional/Referință națională/Národný odkaz/Nacionalna referenca/Kansallinen referenssi/Nationell referens

2

=

Наименование/Nombre/Název/Navn/Name/Nimi/Όνομα εγκατάστασης/Name/Nom/Naziv/Nome/Nosaukums/Pavadinimas/Név/Isem/Naam/Nazwa/Nome/Nume/Názov/Ime/Nimi/Namn

3

=

Град/Ciudad/Město/By/Stadt/Linn/Πόλη/Town/Ville/Grad/Città/Pilsēta/Miestas/Város/Belt/Stad/Miasto/Cidade/Oraș/Mesto/Kraj/Kaupunki/Stad

4

=

Област/Región/Oblast/Region/Region/Piirkond/Περιοχή/Region/Région/Regija/Regione/Reģions/Regionas/Régió/Reġjun/Regio/Region/Região/Județ/Kraj/Regija/Alue/Region

5

=

Дейност/Actividad/Činnost/Aktivitet/Tätigkeit/Tegevusvaldkond/Είδος εγκατάστασης/Activity/Activité/Djelatnost/Attività/Darbība/Veikla/Tevékenység/Attivita'/Activiteit/Rodzaj działalności/Actividade/Activitate/Činnosť/Dejavnost/Toimintamuoto/Verksamhet

SH

=

Кланица/Matadero/Jatky/Slagteri/Schlachthof/Tapamaja/Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση/Slaughterhouse/Abattoir/Klaonica/Macello/Kautuve/Skerdykla/Vágóhíd/Biċċerija/Slachthuis/Rzeźnia/Matadouro/Abator/Bitúnok/Klavnica/Teurastamo/Slakteri

CP

=

Транжорна/Sala de despiece/Bourárna/Opskæringsvirksomheder/Zerlegungsbetrieb/Lihalõikusettevõte/Εργαστήριο Τεμαχισμού/Cutting plant/Découpe/Rasjekavaonica/Sala di sezionamento/Gaļas sadalīšanas uzņēmums/Išpjaustymo įmonė/Daraboló üzem/Stabiliment tal-qtiegħ/Uitsnijderij/Zakład rozbioru/Sala de corte/Unitate de tranșare/Rozrábkareň/Razsekovalnica/Leikkaamo/Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад/Almacén frigorífico/Chladírna (mrazírna)/Frysehus/Kühlhaus/Külmladu/Ψυκτική εγκατάσταση/Cold store/Entreposage/Hladnjača/Deposito frigorifero/Saldētava/Šaltieji sandėliai/Hűtőház/Kamra tal-friża/Koelhuis/Chłodnia składowa/Armazém/Frigorífico/Depozit frigorific/Chladiareň (mraziareň)/Hladilnica/Kylmävarasto/Kyl- och fryshus”.

(b)

Fl-Anness, it-titolu għat-tabella:

(i)

li jibda “Страна: АРЖЕНТИНА —” jinbidel b’dan li ġej:

“Страна: АРЖЕНТИНА — País: ARGENTINA — Země: ARGENTINA — Land: ARGENTINA — Land: ARGENTINIEN — Riik: ARGENTIINA — Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ — Country: ARGENTINA — Pays: ARGENTINE — Zemlja: ARGENTINA — Paese: ARGENTINA — Valsts: ARGENTĪNA — Šalis: ARGENTINA — Ország: ARGENTÍNA — Pajjiż: ARĠENTINA — Land: ARGENTINË — Państwo: ARGENTYNA — País: ARGENTINA — Țara: ARGENTINA — Krajina: ARGENTÍNA — Država: ARGENTINA — Maa: ARGENTIINA — Land: ARGENTINA”.

(ii)

li jibda “Страна: БРАЗИЛИЯ —” jinbidel b’dan li ġej:

“Страна: АРЖЕНТИНА — País: ARGENTINA — Země: ARGENTINA — Land: ARGENTINA — Land: BRASILIEN — Riik: BRASIILIA — Χώρα: ΒΡΑΖΙΛΙΑ — Country: BRAZIL — Pays: BRÉSIL — Zemlja: ARGENTINA — Paese: BRASILE — Valsts: ARGENTĪNA — Šalis: BRAZILIJA — Ország: BRAZÍLIA — Pajjiż: BRAŻIL — Land: BRASILIË — Państwo: АРЖЕНТИНА — País: ARGENTINA — Țara: BRAZILIA — Krajina: BRAZÍLIA — Država: ARGENTINA — Maa: ARGENTINA — Land: BRASILIEN’.

(iii)

li jibda “Страна: КАНАДА —” jinbidel b’dan li ġej:

“Страна: АРЖЕНТИНА — País: CANADÁ — Země: ARGENTINA — Land: CANADA — Land: KANADA — Riik: KANADA — Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ — Country: CANADA — Pays: CANADA — Zemlja: KANADA — Paese: CANADA — Valsts: KANĀDA — Šalis: KANADA — Ország: KANADA — Pajjiż: ARGENTINA — Land: CANADA — Państwo: АРЖЕНТИНА — País: CANADÁ — Țara: CANADA — Krajina: KANADA — Država: ARGENTINA — Maa: ARGENTINA — Land: KANADA’.

(iv)

li jibda “Страна: ЧИЛИ —” jinbidel b’dan li ġej:

“Страна: АРЖЕНТИНА — País: CHILE — Země: CHILE — Land: CHILE — Land: CHILE — Riik: TŠIILI — Χώρα: ΧΙΛΗ — Country: CHILE — Pays: CHILI — Zemlja: ČILE — Paese: CILE — Valsts: ČĪLE — Šalis: ČILĖ — Ország: CHILE — Pajjiż: ĊILI’ — Land: CHILI — Państwo: CHILE — País: CHILE — Țara: CHILE — Krajina: CHILE — Država: ARGENTINA — Maa: CHILE — Land: CHILE’.

(v)

tarting with ‘Страна: ИЗРАЕЛ —” jinbidel b’dan li ġej:

“Страна: АРЖЕНТИНА — País: ISRAEL — Země: ARGENTINA — Land: ISRAEL — Land: ISRAEL — Riik: IISRAEL — Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ — Country: ISRAEL — Pays: ISRAËL — Zemlja: IZRAEL — Paese: ISRAELE — Valsts: IZRAĒLA — Šalis: IZRAELIS — Ország: IZRAEL — Pajjiż: ARGENTINA — Land: ISRAËL — Państwo: АРЖЕНТИНА — País: ISRAEL — Țara: ISRAEL — Krajina: IZRAEL — Država: ARGENTINA — Maa: ISRAEL — Land: ISRAEL’.

(vi)

li jibda “Страна: ТАЙЛАНД —” jinbidel b’dan li ġej:

“Страна: АРЖЕНТИНА — País: ARGENTINA — Země: ARGENTINA — Land: THAILAND — Land: THAILAND — Riik: TAI — Χώρα: ΤΑΪΛΑΝΔΗ — Country: THAILAND — Pays: THAILANDE — Zemlja: TAJLAND — Paese: TAILANDIA — Valsts: TAIZEME — Šalis: TAILANDAS — Ország: THAIFÖLD — Pajjiż: ARGENTINA — Land: THAILAND — Państwo: АРЖЕНТИНА — País: ARGENTINA — Țara: THAILANDA — Krajina: THAJSKO — Država: ARGENTINA — Maa: ARGENTINA — Land: THAILAND’.

(vii)

li jibda “Страна: СЪЕДИНЕНИ —” jinbidel b’dan li ġej:

“Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ — País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA — Země: SPojENÉ STÁTY AMERICKÉ — Land: AMERIKAS FORENEDE STATER — Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA — Riik: AMEERIKA ÜHENDRIIGID — Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ — Country: UNITED STATES OF AMERICA — Pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE — Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE — Paese: STATI UNITI — Valsts: AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS — Šalis: JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS — Ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK — Pajjiż: STATI UNITI TAL-AMERIKA — Land: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA — Państwo: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI — País: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA — Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII — Krajina: SPojENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ — Država: ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE — Maa: AMERIKAN YHDYSVALLAT — Land: FÖRENTA STATERNA’.

(c)

Fl-Anness, titħassar l-entrata għall-Kroazja.

6.

31997 D 0252: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/252/KE tal-25 ta’ Marzu 1997 li tfassal listi provviżorji ta’ stabbilimenti ta’ pajjiżi terzi li minnhom l-Istati Membri jawtorizzaw l-importazzjonijiet ta’ ħalib u prodotti tal-ħalib għall-konsum uman (ĠU L 101, 18.4.1997, p. 46):

L-Anness huwa emendat kif ġej:

(a)

Fit-Titolu “ANNESS”, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

PRILOG —”.

Fl-ewwel taqsima “Lista tal-istabbilimenti”, dan li ġej jiżdied mal-lista ta’ termini wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

POPIS OBJEKATA —”.

Fit-tieni taqsima “Prodott: ħalib u prodotti tal-ħalib”, dan li ġej jiżdied mal-lista ta’ termini wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Proizvod: mlijeko i mliječni proizvodi —

Fil-punti sussegwenti, l-entrati rispettivi li ġejjin jiddaħħlu wara l-entrata rispettiva bil-Franċiż:

(i)

:

fil-punt 1

:

“Nacionalna referenca/.”

(ii)

:

fil-punt 2

:

“Naziv/”

(iii)

:

fil-punt 3

:

“Grad/”

(iv)

:

fil-punt 4

:

“Regija/”

(v)

:

fil-punt 5

:

“Posebne napomene/”

(vi)

:

fil-punt 6

:

“*

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ.”

(b)

Fit-titolu rispettiv għat-tabella:

(i)

li jibda “Страна: НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ/” l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Zemlja: NIZOZEMSKI ANTILI/”.

(ii)

li jibda “Страна: АРЖЕНТИНА/” l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Zemlja: ARGENTINA”.

(iii)

li jibda “Страна: АВСТРАЛИЯ/” l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Zemlja: AUSTRALIJA/’.

(iv)

li jibda “Страна: КАНАДА/” l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Zemlja: KANADA/”.

(v)

li jibda “Страна: ШВЕЙЦАРИЯ/” l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Zemlja: ŠVICARSKA/’.

(vi)

li jibda “Страна: ИЗРАЕЛ/” l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Zemlja: IZRAEL/’.

(vii)

li jibda “Страна: БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ/” l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Zemlja: BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA/”.

(viii)

li jibda “Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ/” l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Zemlja: NOVI ZELAND/”.

(ix)

starting with “País: Rusia/” l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Zemlja: Rusija/”.

(x)

li jibda “Страна: ИСЛАНДИЯ/”, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Zemlja: SINGAPUR/’.

(xi)

li jibda “Страна: Fl-Anness ИСЛАНДИЯ” Страна: ИСЛАНДИЯ/” l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Zemlja: ISLAND/’.

(xii)

li jibda “Страна: Fl-Anness ТУРЦИЯ, l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”: TURQUIE]:

Zemlja: TURSKA/’.

(xiii)

li jibda “Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ/” l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE/”.

(xiv)

li jibda “Страна: УРУГВАЙ/” l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Zemlja: URUGVAJ/”.

(xv)

li jibda “Страна: ЮЖНА АФРИКА/ —” l-entrata li ġejja tiddaħħal wara l-entrata “Bil-Franċiż”:

Zemlja: JUŽNA AFRIKA/ —”.

(c)

Fl-Anness, fin-nota mal-entrata għal dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, dan li ġej jiddaħħal bejn l-entrati bil-Franċiż u bit-Taljan:

“—

Napomena: privremeni kod, koji ni na koji način ne utječe na konačni naziv ove zemlje, koji će biti dogovoren nakon zaključenja pregovora o ovom pitanju koji su trenutno u tijeku pri Ujedinjenim narodima.”

(d)

Fl-Anness, titħassar l-entrata għall-Kroazja.

7.

31997 D 0467: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/467/KEE tas-7 ta’ Lulju 1997 li tħejji lista provviżorja ta’ stabbilimenti ta’ pajjiżi terzi li minnhom l-Istati Membri jawtorizzaw l-importazzjoni tal-laħam tal-fenek u tal-laħam tal-kaċċa miżmuma fl-irziezet (ĠU L 199, 26.7.1997, p. 57):

(a)

Fl-Anness I, it-titolu u r-referenzi jinbidlu b’dan li ġej:

“ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – MELLÉKLET I – ANNESS I – BILAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I”;

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ВНОС НА МЕСО ОТ ЗАЙЦИ И МЕСО ОТ ДИВЕЧ (БЕЗ МЕСО ОТ ЩРАУСИ) — LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EXPORTAR CARNE DE CONEJO Y CARNE DE CAZA DE CRÍA (EXCLUIDA LA DE ESTRUCIONIFORMES) — SEZNAM ZAŘÍZENÍ SCHVÁLENÝCH K DOVOZU KRÁLIČÍHO MASA A MASA FARMOVÉ ZVĚŘE (KROMĚ MASA PTÁKŮ NADŘÁDU BĚŽCI) — LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF KØD AF KANIN OG VILDT (UNDTAGEN STRUDSEKØD) — LISTE DER FÜR DIE EINFUHR VON KANINCHEN- UND ZUCHTWILDFLEISCH (AUSSER LAUFVOGELFLEISCH) ZUGELASSENEN BETRIEBE — ETTEVÕTETE LOETELU, KELLEL ON LUBATUD IMPORTIDA KÜÜLIKU LIHA JA FARMIULUKI LIHA (MUU KUI SILERINNALISTE LINDUDE LIHA) — ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ) — LIST OF ESTABLISHMENTS AUTHORISED FOR IMPORT OF RABBIT MEAT AND GAME MEAT (OTHER THAN RATITES) — LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L’IMPORTATION DE VIANDES DE LAPIN ET DE GIBIER (AUTRES QUE LES RATITES) — POPIS ODOBRENIH OBJEKATA ZA UVOZ MESA KUNIĆA I MESA DIVLJAČI (OSIM BEZGREBENKI) — ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI CONIGLIO E DI SELVAGGINA D’ALLEVAMENTO (ESCLUSI I RATITI) — UZŅĒMUMU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IMPORTĒT TRUŠU GAĻU UN SAIMNIECĪBĀS AUDZĒTU MEDĪJAMO DZĪVNIEKU GAĻU, IZŅEMOT STRAUSU DZIMTAS PUTNU GAĻU — ĮMONIŲ, IŠ KURIŲ LEIDŽIAMA IMPORTUOTI TRIUŠIENĄ IR ŽVĖRIENĄ (IŠSKYRUS STRUTINIŲ MĖSĄ) SĄRAŠAS — NYÚL- ÉS VADHÚS (KIVÉVE FUTÓMADARAK) BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA — LISTA TAL-ISTABILIMENTI AWTORIZZATI GĦALL-IMPORTAZZJONI TA’ LAĦAM TAL-FENEK U LAĦAM TAL-KAĊĊA — LIJST VAN INRICHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN KONIJNENVLEES EN VLEES VAN WILD (MET UITZONDERING VAN LOOPVOGELS) IS TOEGESTAAN — LISTA ZAKŁADÓW, Z KTÓRYCH IMPORT MIĘSA KRÓLIKÓW I MIĘSA ZWIERZĄT ŁOWNYCH (Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH) JEST DOZWOLONY — LISTA DE ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNES DE COELHO E CARNES DE CAÇA DE CRIAÇÃO (COM EXCEPÇÃO DE CARNES DE RATITES) — LISTA DE UNITĂȚI AUTORIZATE PENTRU IMPORT DE CARNE DE IEPURE ȘI CARNE DE VÂNAT (ALTA DECÂT RATITE) — ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ SCHVÁLENÝCH NA DOVOZ KRÁLIČIEHO MÄSA A ZVERINY (OKREM MÄSA VTÁKOV PATRIACICH DO NADRADU BEŽCOV) — I MIĘSA ZWIERZĄT ŁOWNYCH (Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH) JEST DOZWOLONY — SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ MESA KUNCEV IN MESA DIVJADI (RAZEN RATITOV) — LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA KANIN JA TARHATUN RIISTAN (MUIDEN KUIN SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN) LIHAA — FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR FRÅN VILKA KÖTT AV KANIN OCH HÄGNAT VILT FÅR IMPORTERAS (UTOM KÖTT AV RATITER)

Продукт: месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми/Producto Carne de conejo y carne de caza de cría (*)/Produkt: Králičí maso a maso zvěře z farmového chovu (*)/Produkt: Kød af kanin og af opdrættet vildt (*)/Erzeugnis: Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild (*)/Toode: küüliku liha ja farmiuluki liha (*)/Προϊόν: Κρέας κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων (*)/Product: Rabbit meat and farmed game meat (*)/Produit: Viande de lapin et viande de gibier d’élevage (*)/Proizvod: Meso kunića i meso uzgojene divljači (*)/Prodotto: Carni di coniglio e carni di selvaggina d’allevamento (*)/Produkts: trušu gaļa un saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku gaļa (*)/Produktas: Triušiena ir ūkiuose auginamų laukinių gyvūnų mėsa (*)/Termék: nyúl és tenyésztett vad húsa (*)/Prodott: Laħam tal-fenek u laħam tal-kaċċa mrobbi (*)/Product: Konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (*)/Produkt: Mięso królicze I dziczyzna hodowlana (*)/Produto: Carne de celho e carne de caça de criação (*)/Produs: carne de iepure și carne de vânat de fermă/Produkt: králičie mäso a mäso zo zveri z farmových chovov (*) Proizvod: meso kuncev in meso gojene divjadi (*)/Tuote: Tarhatun riistan ja kanin liha (*)/Varuslag: Kaninkött och kött från vilda djur I hägn (*)

1

=

Национален код/Referencia nacional/Národní kód/National reference/Nationaler Code/Rahvuslik viide/Εθνικός αριθμός έγκρισης/National reference/Référence nationale/Nacionalna referenca/Riferimento nazionale/Nacionālā norāde/Nacionalinė nuoroda/Nemzeti referenciaszám/Referenza nazzjonali/Nationale code/Kod krajowy/Referência nacional/Referință națională/Národný odkaz/Nacionalna referenca/Kansallinen referenssi/Nationell referens

2

=

Наименование/Nombre/Název/Navn/Name/Nimi/Όνομα εγκατάστασης/Name/Nom/Naziv/Nome/Nosaukums/Pavadinimas/Név/Isem/Naam/Nazwa/Nome/Nume/Názov/Ime/Nimi/Namn

3

=

Град/Ciudad/Město/By/Stadt/Linn/Πόλη/Town/Ville/Grad/Città/Pilsēta/Miestas/Város/Belt/Stad/Miasto/Cidade/Oraș/Mesto/Kraj/Kaupunki/Stad

4

=

Област/Región/Oblast/Region/Region/Piirkond/Περιοχή/Region/Région/Regija/Regione/Reģions/Regionas/Régió/Reġjun/Regio/Region/Região/Județ/Kraj/Regija/Alue/Region

5

=

Дейност/Actividad/Činnost/Aktivitet/Tätigkeit/Tegevusvaldkond/Είδος εγκατάστασης/Activity/Activité/Djelatnost/Attività/Darbība/Veikla/Tevékenység/Attivita'/Activiteit/Rodzaj działalności/Actividade/Activitate/Činnosť/Dejavnost/Toimintamuoto/Verksamhet

SH

=

Кланица/Matadero/Jatky/Slagteri/Schlachthof/Tapamaja/Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση/Slaughterhouse/Abattoir/Klaonica/Macello/Kautuve/Skerdykla/Vágóhíd/Biċċerija/Slachthuis/Rzeźnia/Matadouro/Abator/Bitúnok/Klavnica/Teurastamo/Slakteri

CP

=

Транжорна/Sala de despiece/Bourárna/Opskæringsvirksomheder/Zerlegungsbetrieb/Lihalõikusettevõte/Εργαστήριο Τεμαχισμού/Cutting plant/Découpe/Rasjekavaonica/Sala di sezionamento/Gaļas sadalīšanas uzņēmums/Išpjaustymo įmonė/Daraboló üzem/Stabiliment tal-qtiegħ/Uitsnijderij/Zakład rozbioru/Sala de corte/Unitate de tranșare/Rozrábkareň/Razsekovalnica/Leikkaamo/Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад/Almacén frigorífico/Chladírna (mrazírna)/Frysehus/Kühlhaus/Külmladu/Ψυκτική εγκατάσταση/Cold store/Entreposage/Hladnjača/Deposito frigorifero/Saldētava/Šaltieji sandėliai/Hűtőház/Kamra tal-friża/Koelhuis/Chłodnia składowa/Armazém frigorífico/Depozit frigorific/Chladiareň (mraziareň)/Hladilnica/Kylmävarasto/Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки/Menciones especiales/Zvláštní poznámky/Særlige bemærkninger/Besondere Bemerkungen/Erimärkused/Ειδικές παρατηρήσεις/Special remarks/Mentions spéciales/Posebne napomene/Note particolari/Īpašas atzīmes/Specialios pastabos/Különleges megjegyzések/Rimarki speċjali/Bijzondere opmerkingen/Uwagi szczególne/Menções especiais/Mențiuni speciale/Osobitné poznámky/Posebne opombe/Erikoismainintoja/Anmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на чл ен2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν της προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/KE.

Pays et établissements remplissant l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ.

Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Šalys ir įmonės atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/KE 2 straipsnio 1 dalies reikalvimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu. 2 ust. 1 decyzji Rady nr 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Țări și întreprinderi care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺňajúce všetky požiadavky článku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2