EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0460

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 460/2013 tas- 16 ta’ Mejju 2013 dwar id-dazju doganali minimu għaz-zokkor li għandu jiġi ffissat bi tweġiba għat-tielet sejħa parzjali għall-offerti fil-qafas tal-proċedura tal-offerti li nfetħet bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 36/2013

OJ L 133, 17.5.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/460/oj

17.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 133/20


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 460/2013

tas-16 ta’ Mejju 2013

dwar id-dazju doganali minimu għaz-zokkor li għandu jiġi ffissat bi tweġiba għat-tielet sejħa parzjali għall-offerti fil-qafas tal-proċedura tal-offerti li nfetħet bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 36/2013

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 186, flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 36/2013 (2) fetaħ sejħa permanenti għall-offerti għas-sena tas-suq 2012/2013 għall-importazzjonijiet taz-zokkor bil-kodiċi NM 1701 14 10 u 1701 99 10 b’dazju doganali mnaqqas.

(2)

B’konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 36/2013, fid-dawl tal-offerti li jkunu waslu bi tweġiba għas-sejħa parzjali għall-offerti, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi li jew tiffissa dazju doganali minimu jew li ma tiffissax dazju doganali minimu għal kull kodiċi NM bi tmien ċifri.

(3)

Abbażi tal-offerti li jkunu waslu għat-tielet sejħa parzjali għall-offerti, għandu jiġi ffissat dazju doganali minimu għaz-zokkor li jaqa’ taħt il-kodiċijiet NM 1701 14 10 u 1701 99 10.

(4)

Sabiex jingħata sinjal malajr lis-suq u sabiex tkun żgurata ġestjoni effiċjenti tal-miżura, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(5)

Il-Kumitat ta' Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli ma tax opinjoni tiegħu fil-limitu tażżmien stabbilit mill-president tiegħu,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għat-tielet sejħa parzjali għall-offerti fil-qafas tal-proċedura tal-offerti li nfetħet bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 36/2013, li fil-15 ta’ Mejju 2013 skadielha l-limitu taż-żmien biex jitressqu l-offerti, ġie ffissat dazju doganali minimu kif inhu stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament għaz-zokkor li jaqa’ taħt il-kodiċijiet NM 1701 14 10 u 1701 99 10.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Mejju 2013.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 16, 19.1.2013, p. 7.


ANNESS

Dazji doganali minimi

(EUR/tunnellata)

Kodiċi NM bi tmien ċifri

Dazji doganali minimi

1

2

1701 14 10

141,00

1701 99 10

161,00

(—)

l-ebda dazju doganali minimu ffissat (l-offerti kollha ġew miċħuda)

(X)

l-ebda offerta


Top