EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0054

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 54/2012 tat- 23 ta’ Jannar 2012 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 961/2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

OJ L 19, 24.1.2012, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2012; Imħassar b' 32012R0267 . Latest consolidated version: 24/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/54/oj

24.1.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 19/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 54/2012

tat-23 ta’ Jannar 2012

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 961/2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 961/2010 tal-25 ta' Ottubru 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Fil-25 ta' Ottubru 2010, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 961/2010.

(2)

Fil-1 ta' Diċembru 2011, il-Kunsill tenna t-tħassib serju tiegħu u dejjem aktar approfondit dwar in-natura tal-programm nukleari tal-Iran, u b'mod partikolari dwar is-sejbiet rigward l-attivitajiet Iranjani relatati mal-iżvilupp tat-teknoloġija nukleari militari, kif rifless fl-aħħar rapport tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA). Fid-dawl ta' dan it-tħassib u f'konformità mad-Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2011, il-Kunsill qabel li jwessa' s-sanzjonijiet eżistenti.

(3)

Fid-9 ta' Diċembru 2011, il-Kunsill Ewropew approva l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-1 ta' Diċembru 2011 u stieden lill-Kunsill jipproċedi bil-ħidma tiegħu relatata mal-estensjoni tal-ambitu tal-miżuri restrittivi tal-UE kontra l-Iran bħala kwistjoni ta' prijorità.

(4)

F'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/35/PESK tat-23 ta’ Jannar 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (2), persuni u entitajiet addizzjonali għandhom jiddaħħlu fil-lista ta' persuni u entitajiet soġġetti għall-miżuri restrittivi li jinsabu fl-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010. Barra minn hekk, l-entrati għal ċerti persuni u entitajiet inklużi fl-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010 għandhom jiġu emendati.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-persuni u l-entitajiet elenkati fl-Anness I għal dan ir-Regolament għandhom jiżdiedu mal-lista li tinsab fl-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 961/2010.

2.   L-entità msemmija fl-Anness II għal dan ir-Regolament għandha titneħħa mil-lista li tinsab fl-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010.

3.   L-entrati fl-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010 għandhom jiġu emendati kif hemm fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Jannar 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 281, 27.10.2010, p.1

(2)  Ara paġna 22 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS I

Lista ta' persuni u entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 1(1)

I.   Persuni u entitajiet involuti f'attivitajiet fir-rigward ta' missili nukleari jew ballistiċi

B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Bank Ċentrali tal-Iran (magħruf ukoll bħala Bank Ċentrali tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran)

Indirizz Postali: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran

Kaxxa Postali: 15875 / 7177

Switchboard: +98 21 299 51

Indirizz bil-kejbil: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR Indirizz SWIFT: BMJIIRTH

Sit Elettroniku: http://www.cbi.ir

Posta Elettronika: G.SecDept@cbi.ir

Involviment f'attivitajiet biex jiġu evitati s-sanzjonijiet

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Indirizz Postali: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

Kaxxa Postali: 11365 - 5416, Tehran

Tel.: 88826690

Tlx.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Sit Elettroniku: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat huwa bank propjetà tal-Istat. Huwa ffaċilita b'mod dirett l-isforzi nukleari tal-Iran. Fl-2011, pereżempju, Bank Tejarat iffaċilita l-mobilizzazzjoni ta' għexieren ta' miljuni ta' dollari fi sforz biex jiġi assistit l-isforz kontinwu tal-Organizzazzjoni tal-Enerġija Atomika tal-Iran, li hija indikata min-NU, biex jinkiseb uranju tat-tip yellowcake. L-OEAI hija l-organizzazzjoni Iranjana ewlenija għar-riċerka u l-iżvilupp tat-teknoloġija nukleari, u tamministra il-programmi ta' produzzjoni ta' materjal fissili.

Fil-passat, Bank Tejarat ukoll assista banek Iranjani indikati biex iduru ma' sanzjonijiet internazzjonali, pereżempju billi pparteċipa f'kummerċ li jinvolvi l-kumpanniji ta' kopertura tas- Shahid Hemmat Industrial Group, indikat min-NU.

Permezz tas-servizzi finanzjarji tiegħu lill-Bank Mellat u Export Development Bank of Iran (EDBI), li huma indikati mill-UE, f'dawn l-aħħar snin, Bank Tejarat apoġġa wkoll l-attivitajiet tas-sussidjarji u s-subordinati tal-Korpi tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Iranjani, l-Organizzazzjoni tal-Industriji tad-Difiża, indikata min-NU, u MODAFL, indikat min-NU.

23.1.2012

3.

Tidewater (magħrufa wkoll bħala Tidewater Middle East Co.)

Indirizz Postali: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

Proprjetà jew ikkontrollata mill-IRGC

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (magħrufa wkoll bħala T.E.M. Co.)

Indirizz Postali: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Użata bħala kumpannija fittizja minn Industriji Iranjani tal-Inġenji tal-Ajru (IACI) indikata għal attivitajiet ta' akkwist sigriet.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (magħrufa wkoll bħala SAD Import & Export Company)

Indirizz Postali: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

Iran P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Użata bħala kumpannija fittizja minn Organizzazzjoni tal-Industriji tad-Difiża (DIO) indikata. Involuta fi trasferimenti ta' armi lejn is-Sirja. L-involviment tal-kumpannija ġie wkoll innutat fi trasferiment illeċitu ta' armi abbord M/V Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Indirizz Postali: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Kumpannija fittizja ta' Sad Export Import Company. Involuta fi trasferiment illeċitu ta' armi abbord M/V Monchgorsk.

23.1.2012

II.   Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Iżlamika (IRGC)

A.   Persuni

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Viċi Kmandant tal-IRGC, Kap Politiku tal-Uffiċju tal-IRGC

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (magħruf ukoll bħala Hojjat- al-Eslam Ali Saidi jew Saeedi

 

Rappreżentant tal-Mexxej Suprem tal-IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (magħruf ukoll bħala Amir Ali Hajizadeh)

 

Kmandant tal-Forzi tal-Ajru tal-IRGC, Brigadier Ġenerali

23.1.2012


B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Indirizz Postali: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Bagħat żewġ containers ta' diversi tipi ta' armi tan-nar mill-Iran lejn is-Sirja f'Mejju tal-2007 b'vjolazzjoni tal-op. 5 tal-UNSCR 1747(2007)

23.1.2012

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

BIIS Maritime Limited

Indirizz Postali: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Proprjetà jew ikkontrollata minn Irano Hind indikata

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (magħrufa wkoll bħala Khazar Sea Shipping Lines jew Darya-ye Khazar Shipping Company jew Khazar Shipping Co. jew KSSL jew Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. jew Darya-e-khazar shipping Co.

Indirizz Postali:M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Proprjetà jew ikkontrollat mill-IRISL

23.1.2012


ANNESS II

Entità msemmija fl-Artikolu 1(2)

Syracuse S.L


ANNESS III

Entrati msemmija fl-Artikolu 1(3)

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Indirizz Postali: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Ikkontrollata minn u/jew taġixxi f'isem l-IRISL. HTTS hija rreġistrata taħt l-istess indirizz bħall-IRISL Europe GmbH f'Hamburg, u l-prinċipal tagħha Dr. Naser Baseni kien impjegat qabel mal-IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Indirizz Postali: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Aġixxiet f'isem l-IRISL fl-Emirati Għarab Magħquda. Ġiet sostitwita minn Good Luck Shipping Company li hija wkoll indikata biex taġixxi f'isem l-IRISL

23.1.2012


Top