EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1245

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1245/2011 tal- 1 ta’ Diċembru 2011 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 961/2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

OJ L 319, 2.12.2011, p. 11–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2012; Imħassar b' 32012R0267

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1245/oj

2.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 319/11


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 1245/2011

tal-1 ta’ Diċembru 2011

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 961/2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Waqt li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Waqt li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 961/2010 tal-25 ta' Ottubru 2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Fil-25 ta' Ottubru 2010, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 961/2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran.

(2)

Il-Kunsill wettaq reviżjoni sħiħa tal-lista ta' persuni, entitajiet u korpi, kif tinsab fl-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010, li għaliha japplika l-Artikolu 16(2) ta’ dak ir-Regolament. Meta għamel dan, il-Kunsill ħa kont tal-osservazzjonijiet ippreżentati minn dawk ikkonċernati.

(3)

Il-Kunsill ikkonkluda li l-persuni, l-entitajiet u l-korpi elenkati fl-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010 għandhom jibqgħu jkunu soġġetti għall-miżuri restrittivi speċifiċi previsti għalihom fih.

(4)

Il-Kunsill ikkonkluda wkoll li l-entrati li jikkonċernaw ċerti entitajiet inklużi fl-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010 għandhom jiġu emendati.

(5)

Barra minn dan, fid-dawl tat-tħassib kontinwu dwar l-espansjoni tal-programmi nukleari u missilitiċi tal-Iran espress mill-Kunsill Ewropew fit-23 ta' Ottubru 2011 u f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/783/PESK tal-1 ta’ Diċembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (2), għandhom jiġu inklużi persuni u entitajiet addizzjonali fil-lista ta' persuni, entitajiet u korpi soġġetti għall-miżuri restrittivi kif jinsabu fl-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010.

(6)

Il-lista ta' persuni, entitajiet u korpi msemmija fl-Artikolu 16(2) tar-Regolament (UE) Nru 961/2010 għandha tiġi aġġornata kif adatt,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010 għandu jiġi emendat kif stabbilit fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jkun vinkolanti fl-intier tiegħu u applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kunsill

Il-President

C. ASHTON


(1)  ĠU L 281, 27.10.2010, p. 1.

(2)  Ara paġna 71 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS

L-Anness VIII għar-Regolament (UE) Nru 961/2010 għandu jiġi emendat kif ġej:

1.

Il-persuni u l-entitajiet li ġejjin għandhom jiżdiedu mal-lista li tinsab fl-Anness VIII:

I.   Persuni u entitajiet involuti f'attivitajiet fir-rigward ta' missili nukleari jew ballistiċi

A.   Persuni

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Deputat President u Direttur Eżekuttiv ta' Melli Bank PLC, indikat mill-UE.

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Il-kap attwali tas-sigurtà għall-Ministru tal-istitut tar-riċerka tad-Difiża u Loġistika tal-Forzi Armati, l-Organizzazzjoni tal-Innovazzjoni u r-Riċerka Difensiva (SPND), li hija mmexxija minn Mohsen Fakhrizadeh, indikat min-NU. L-IAEA identifikat lil SPND bit-tħassib tagħhom dwar id-dimensjonijiet militari possibbli tal-programm nukleari tal-Iran li l-Iran jirrifjuta li jikkoopera dwaru. Bħala kap tas-sigurtà, Babaei huwa responsabbli għall-prevenzjoni ta' żvelar ta' informazzjoni inkluż lill-IAEA.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

Kap Uffiċjal Eżekuttiv tal-Arian Bank, indikat mill-UE.

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Viċi Kap tan-NU tal-Organizzazzjoni Iranjana tal-Enerġija Atomika, indikata mill-UE, fejn huwa subordinat ta' Feridun Abbasi Davani, indikata min-NU. Huwa kien involut fil-programm nukleari Iranjan mill-inqas mill-2002, inkluż bħala l-ex Kap tal-Akkwist u l-Loġistika f'AMAD, fejn huwa kien responsabbli għall-użu ta' kumpanniji li jservu ta' paraventu bħal Kimia Madan biex jinkiseb tagħmir u materjal għall-programm ta' armi nukleari tal-Iran.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

President tal-Bord u Direttur Eżekuttiv tal-Bank Refah, indikat mill-UE.

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (magħruf bħala DANESHJOU)

 

Ministru tax-Xjenza, ir-Riċerka u t-Teknoloġija mill-elezzjoni tal-2009. L-Iran naqas milli jipprovdi lill-IAEA bi kjarifika dwar ir-rwol tiegħu fir-rigward ta' studji ta' żvilupp dwar testati missili. Dan huwa parti min-nonkooperazzjoni wiesgħa tal-Iran mal-investigazzjoni tal-IAEA tal-"Istudji Allegati", li jissuġġerixxu aspetti militari għall-programm nukleari tal-Iran, li jinkludi ċaħda tal-aċċess għal dokumenti assoċjati tal-individi rilevanti. Daneshjoo għandu wkoll rwol fl-attivitajiet "Difiża Passiva" f'isem il-President Ahmadenijad, minbarra r-rwol ministerjali tiegħu. L-Organizzazzjoni tad-Difiża Passiva hija diġà indikata mill-UE.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Direttur Eżekuttiv u Kap Uffiċjal Eżekuttiv ta' Banque Sina, indikat mill-UE

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

data tat-twelid 20/9/74

Ċittadin Iranjan li jipprovdi prodotti, l-aktar metalli, lill-kumpanniji li jservu ta' paraventu SHIG indikati min-NU. Wassal prodotti lil SHIG bejn Jannar u Novembru 2010. Ħlasijiet għal xi prodotti saru fil-fergħa ċentrali tal-Export Development Bank of Iran (EDBI), indikat mill-UE f'Tehran wara Novembru 2010.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

President u Direttur Eżekuttiv tal-Bank Saderat, indikat mill-UE

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Ċittadin Iranjan li jipprovdi prodotti, l-aktar fibri tal-karbonju, lill-SHIG u SBIG, indikati min-NU.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

Direttur Eżekuttiv ta' Kalaye Electric Company, indikata min-NU.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

President tal-Bord u Direttur Maniġerjali ta' Bank Refah, indikat mill-UE.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Il-Kap Uffiċjal Eżekuttiv ta' Londra ta' Persia International Bank, indikat mill-UE.

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

Direttur Maniġerjali ta' MATSA.

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

Direttur Maniġerjali ta' Post Bank, indikat mill-UE.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Kap tal-Istitut tar-Riċerka tal-Fiżika (qabel magħruf bħala l-Istitut tal-Fiżika Applikata).

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Direttur Maniġerjali ta' Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), indikata mill-UE. Huwa wkoll uffiċjal tal-AEOI. Huwa jissorvelja u joħroġ tenders lil kumpanniji ta' akkwist għal ħidma sensittiva ta' akkwist mitluba fil-Fuel Manufacturing Plant (FMP), iż-Zirconium Powder Plant (ZPP) u l-Uranium Conversion Facility (UCF).

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

President u Direttur mhux Eżekuttiv ta' Melli Bank PLC, indikat mill-UE

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

Direttur Maniġerjali ta' Management Company for Nuclear Power Plant (MASNA), indikata mill-UE

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

President tal-Bord u Direttur Maniġerjali ta' Export Development Bank of Iran, indikat mill-UE.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Kap taċ-Ċentru ta' Riċerka għall-Isplużjoni u l-Impatt, magħruf ukoll bħala METFAZ

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

Direttur Ġenerali Sostitwenti f'Dubai tal-Persia International Bank, indikat mill-UE.

1.12.2011


B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

23.

Aria Nikan, (magħruf bħala Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Magħruf li akkwista għad-Dipartiment Kummerċjali ta' Centrifuge Technology Company (TESA), indikata mill-UE. Huma għamlu sforzi biex isir akkwist ta' materjal indikat, inklużi prodotti mill-UE, li għandhom applikazzjonijiet fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (a.k.a Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Kumpannija li ngħatat kuntratt biex taħdem fis-siti għall-arrikkiment tal-uranju f'Natanz u Qom/Fordow fuq ix-xogħolijiet tal-elettriku u l-pajpijiet. Hija kienet responsabbli għat-tfassil, l-akkwist u l-installazzjoni ta' tagħmir ta' kontroll tal-elettriku f'Natanz fl-2010.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Tehran, Iran

Involuta fil-forniment ta' munizzjon mill-Iran lejn in-Niġerja lil pajjiż terz

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Produttur ta' tagħmir ta' vakwu li pprovda s-siti ta' arrikkiment tal-uranju f'Natanza u Qom/Fordow. Fl-2011, ġew ipprovduti trasdutturi ta' pressjoni lil Kalaye Electric Company, indikata min-NU.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Kumpannija tal-Ipproċessar tal-Uranju u l- Produzzjoni tal-Fjuwil Nukleari tal-Iran. Ikkontrollata mill-Organizzjoni tal-Enerġija Atomika tal-Iran, indikata min-NU.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (magħrufa bħala Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Subordinata għal TAMAS, indikata minn-NU. Hija għandha kuntratti ta' produzzjoni ma' Kalaye Electric Company, indikata min-NU u TESA, indikata mill-UE.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (magħruf bħala Iran Pouya)

 

Kumpannija li s-sid tagħha huwa l-Gvern u li operat l-ikbar extruder tal-aluminjum fl-Iran u pprovdiet materjal biex jintuża fil-produzzjoni ta' kisi għaċ-ċentrifuġi IR-1 u IR-2. Manifuttur prinċipali ta' ċilindri tal-aluminjum għal ċentrifuġi li l-konsumaturi tagħhom jinkludu l-AEOI, indikata min-NU u TESA, indikata mill-UE.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Kumpannija tas-settur tal-enerġija involuta fil-kostruzzjoni tas-siti ta' arrikkiment tal-uranju f'Qom/Fordow. Soġġetta għal rifjuti ta' esportazzjoni mir-Renju Unit, l-Italja u Spanja.

1.12.2011

31.

Karanir (magħruf bħala Moaser, magħruf bħala Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.

Ipparteċipa fix-xiri ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Ipparteċipa fix-xiri ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Kumpannija mmexxija minn Milad Jafari li pprovda prodotti, l-aktar metalli, lil Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), indikata min-NU, permezz ta' kumpanniji ta' paraventu.

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Kumpannija Iranjana mogħtija kuntratt ma' Kalaye Electric Company, indikata min-NU biex tipprovdi servizzi ta' inġinerja għaċ-ċiklu tal-fjuwil nukleari. Reċentement kienet qiegħda takkwista tagħmir għas-sit ta' arrikkiment tal-urnaju ta' Natanz.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (psewdonomu FITCO)

Entry 3, no 11 Street 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Téhéran.

Ipparteċipa fix-xiri ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Kumpannija mmexxija minn Milad Jafari li pprovda prodotti, l-aktar metalli, lil Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), indikata min-NU, permezz ta' kumpanniji fuq quddiem.

1.12.2011

37.

Ċentru ta' Riċerka għall-Isplużjoni u l-Impatt (magħruf bħala METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Subordinat tal-Università Malek Ashtar, indikata mill-UE, huwa jissorvelja attività marbuta mad-Dimensjonijiet Militari Possibbli tal-programm nukleari tal-Iran li dwaru l-lran mhuwiex qiegħed jikkoopera mal-IAEA.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Kuntrattur tal-kostruzzjoni li installa pajpijiet u tagħmir ta' appoġġ assoċjat fis-sit ta' titjib tal-uranju f'Natanz. Huwa ttratta speċifikament pajpijiet ta' ċentrifuġju.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Kumpannija tal-inġinerija involuta fl-appoġġ tal-firxa ta' proġetti industrijali fuq skala kbira inkluż il-programm ta' arrikkiment tal-uranju tal-Iran, inkluż ħidma mhux iddikjarata fis-sit ta' arrikkiment tal-uranju f'Qom/Fordow.

1.12.2011

40.

Samen Industries

It-tieni km ta' Khalaj Road End ta' Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Isem shell għal Khorasan Mettalurgy Industries (indikati taħt UNSCR 1803 (2008), sussidjarji ta' Ammunition Industries Group (AMIG))

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Tehran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Sussidjarja tal-Organizzazzjoni Iranjana tal-Enerġija Atomika (AEOI), indikata min-Nazzjonijiet Uniti.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, it-Turkija

Kumpannija mmexxija minn Milad Jafari li pprovda prodotti, l-aktar metalli, lil Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), indikata min-NU, permezz ta' kumpanniji li jservu ta' paraventu.

1.12.2011

43.

SURENA (magħruf bħala Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Kumpannija għall-Kostruzzjoniu l-Ikkummissjonar ta' Impjanti tal-Enerġija Nukleari. Ikkontrollata minn Novin Energy Company, indikata min-NU.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran

Miżmuma u kkontrollata minn TESA, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Ipparteċipa fil-fabrikazzjoni ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Il-kumpannija pproduċiet u pprovdiet kontenituri speċifiċi ta' UF6 lis-siti ta' arrikkiment tal-uranju ta' Nantaz u Qom/Fordow.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (magħruf bħala Tosseh Jahad E Silo)

 

Parteċipazzjoni fil-programm nukleari iranjan fis-siti ta' Natanz, ta' Qom u ta' Arak.

1.12.2011

47.

Yarsanat (magħruf bħala Yar Sanat, magħruf bħala Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.

Kumpannija ta' akkwist għal Kalaye Electric Company, indikata min-NU. Parteċipazzjoni fix-xiri ta' tagħmir u ta' materjali li għandhom applikazzjoni diretta fil-programm nukleari Iranjan. Ippruvat takkwista prodotti ta' vakwu u trasdutturi ta' pressjoni.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Affiljata ma'Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) indikat mill-UE (magħruf bħala Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

II.   Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Islamika (IRGC)

A.   Persuni

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

49.

Azim AGHAJANI (spelluta wkoll ADHAJANI)

 

Membru tal-IRGC, involut fl-għoti ta' munizzjon mill-Iran lejn in-Niġerja lill-pajjiż terz

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Kap tal-Kwartieri tal-Kostruzzjoni ta' Khatam Al-Anbia

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (psewdonomu Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Membru tal-IRGC, involut fil-forniment ta' munizzjon mill-Iran lejn in-Niġerja lil pajjiż terz

1.12.2011


B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

52.

Yas Air

Ajruport ta' Mehrabad, Tehran

Isem ġdid għal IRGC Pars Aviation Service Company, sanzjonata min-NU u mill-UE. Fl-2011, ajruplan ta' Yas Air Cargo Airlines, li kien qed jivvjaġġa mill-Iran għas-Sirja, spezzjonat fit-Turkija, ġiet spezzjonat u nstab li kien fih armi konvenzjonali.

1.12.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A.   Persuni

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

53.

Ghasem NABIPOUR (magħruf bħala M T Khabbazi NABIPOUR)

Twieled fis-16/01/1956, Iranjan.

Direttur u Azzjonist ta' Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, l-isem il-ġdid ta' Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (magħrufa bħala Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) indikata fuq il-listi tal-Unjoni Ewropea, responsabbli għall-ġestjoni teknika tal-bastimenti tal-IRISL. NABIPOUR huwa d-direttur tal-ġestjoni tal-bastimenti tal-IRISL.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Twieled fis-16/12/1962, Iranjan.

Direttur ġuridiku anzjan tal-IRISL, Direttur ta' Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Direttur tal-kumpannija li sservi ta' paraventu NHL Basic Limited.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Twieled fil-31/01/1966, Iranjan.

Direttur ta' IRISL Malta Limited, psewdonomu Royal Med Shipping Company, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Twieled fl-4/06/1953, Iranjan, Ġermaniż.

Direttur amministrattiv tal-Irisl fl-Ewropa, Direttur Eżekuttiv ta' HTTS, sanzjonat mill-Unjoni Ewropea, ta' Darya Capital Administration Gmbh, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Amministratur ta' diversi kumpanniji li jservu ta' paraventu li jappartjenu jew taħt il-kontroll tal-IRISL jew tal-assoċjati tagħha.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Data tat-twelid: 19 ta' Lulju 1956,

Passaport: N10623175 (Iran) maħruġ fis-27 ta' Marzu 2007; jiskadi fis-26 ta' Marzu 2012.

F: Direttur Reġjonali tal-IRISL fl-Emirati Għarab Magħquda, Direttur ta' Pacific Shipping, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, ta' Great Ocean Shipping Company, psewdonomu Oasi Freight Agency, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Stabbiliment ta' Crystal Shipping ZE fl-2010 bħala parti mill-isforzi biex tiġi evitata l-indikazzjoni mill-UE tal-IRISL.

1.12.2011

58.

Kaptan Alireza GHEZELAYAGH

 

Kap Uffiċjal Eżekuttiv ta' Lead Maritime, indikata mill-UE li taġixxi f'isem HDSL f'Singopore. Barra minn hekk huwa CEO ta' Marine Network, indikata mill-UE, li hija l-uffiċju reġjonali tal-IRISL f'Singapor.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Twieled fit-23/01/1957, Iranjan.

Direttur kummerċjali anzjan tal-IRISL, Direttur konġunt u Azzjonist ta' Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, Direttur Eżekuttiv u Azzjonist ta' Sapid Shipping Company, sussidjarja tal-IRISL, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, Direttur Konġunt u Azzjonist ta' HDSL, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, membru tal-Kumitat ta' Tmexxija ta' Irano-Hind Shipping Company, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Twieled fis-06/01/1959, Iranjan.

Direttur u Azzjonist ta' Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Irreġistrat bħala Azzjonist ta' diversi kumpanniji li jservu ta' paraventu tal-IRISL.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Twieled fil-25/05/1950, Iranjan.

Direttur Finanzjarju anzjan tal-IRISL, Direttur anzjan ta' Irinvestship Limited, entità sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, Direttur ta' Fairway Shipping li reġgħet bdiet twettaq l-attivitajiet ta' Irinvestship limited. Amministratur ta' kumpanniji li jservu ta' paraventu tal-IRISL, b'mod partikolari Lancellin Shipping Company, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea u Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Twieled fit-30/09/1953, Iranjan.

Direttur Finanzjarju tal-IRISL mill-2011. Direttur Eżekuttiv anzjan ta' diversi sussidjarji tal-IRISL sanzjonati mill-Unjoni Ewropea, responsabbli għall-ħolqien ta' diversi kumpanniji li jservu ta' paraventu. Huwa għadu rreġistrat bħala Direttur u Azzjonist tagħhom.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Twieled fit-23/07/1965, Iranjan.

Direttur Ġuridiku Konġunt tal-grupp IRISL, Direttur Ġuridiku ta' Rahbaran Omid Darya Ship Management Company.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

DtT: 27 ta' Mejju 1956, PtT: Bojnord, Iran,

Passaport: R10748186 (Iran) maħruġ fit-22 ta' Jannar 2007; jiskadi fit-22 ta' Jannar 2012

Direttur tal-IRISL China Shipping Company, psewdonomu Santelines (magħrufa bħala jew Santexlines), psewdonomu Rice Shipping, psewdonomu E-sail Shipping, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea.

1.12.2011


B.   Entitajiet

 

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

65.

E-Sail magħrufa bħala E-Sail Shipping Company magħrufa bħala Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, iċ-Ċina

Ismijiet ġodda ta' Santexlines, psewdonomu IRISL China Shipping Company Limited, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea. Taġixxi f'isem l-IRISL. Taġixxi f'isem SAPID fiċ-Ċina, indikata mill-UE, li tiċċarterja bastimenti tal-IRISL għal kumpanniji oħra.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

Entità miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL.

1.12.2011

67.

Kara Shipping u Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, il-Ġermanja; .

Kumpannija li sservi ta' paraventu għall-HTTS, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Sussidjarja tal-IRISL, responsabbli għall-provvista ta' bastimenti f'biċċiet separati.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Sussidjarja tal-IRISL responsabbli għar-reklutaġġ ta' ekwipaġġi u għall-ġestjoni ta' persunal.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, il-Malasja

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Boustead Shipping Agencies wettqet transazzjonijiet mibdijin mill-IRISL jew minn entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, l-Eġittu

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Diamond Shipping Services wettqet transazzjonijiet u bbenefikat minn transazzjonijiet mibdijin mill-IRISL jew minn entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Good Luck Shipping Company inħolqot biex tieħu post Oasis Freight Company psewdonomu Great Ocean Shipping Services, sanzjonata mill-Unjoni Ewropea, u f'likwidazzjoni legali. Good Luck Shipping ħarġet dokumenti foloz dwar it-trasport favur l-IRISL u entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Taġixxi f'isem HDSL u Sapid, indikati mill-UE f'Emirati Għarab Magħquda. Stabbilita f'Ġunju 2011 bħala riżultat tas-sanzjonijiet, biex tissostitwixxi Great Ocean Shipping Services u Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, il-Pakistan

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited użat dokumenti tat-trasport użati mill-IRISL u minn entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL biex tevita s-sanzjonijiet.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. OTS Steinweg Agency wettqet transazzjonijiet f'isem l-IRISL u entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL, ipparteċipat fil-ħolqien ta' kumpanniji li jservu ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL, ipparteċipat fil-kisba ta' bastimenti għall-IRISL jew għal entitajiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120, it-Tajlandja

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) ħarġet dokumenti foloz tat-trasport ifformulati f'isem kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL, wettqet transazzjonijiet f'isem l-IRISL.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, l-Alġerija

Kumpannija li taġixxi f'isem l-IRISL. Walship SA wettqet transazzjonijiet f'isem l-IRISL favur il-klijenti tagħha, ħarġet dokumenti tat-trasport u rċevuti fformulati f'isem kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, fittxet klijenti li huma suxxettibbli li jwettqu kuntatti f'isimhom esklussivament favur l-IRISL jew entitatjiet miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Indirizz: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO Nrs.: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valletta – Numru ta' reġistrazzjoni C 39359

Alpha Kara Navigation Limited hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Sussidjarja ta' Darya Capital Administration GMBH, indikata mill-UE. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38079

Alpha Nari Navigation Limited hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Indirizz: 107 Falcon House, Dubai, Investment Park, Po Box 361025 Doubaï

Aspasis Marine Corporation hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Proprjetà tal-aġent tal-IRISL Pacific Shipping. Tat assistenza finanzjarja għal bastimenti konfiskati tal-IRISL u għall-akwist ġodda tat-trasport.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company psewdonomu Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Dubai

Ikkontrollata minn Moghddami Fard. Tipprovdi servizzi lis-sussidjarja tal-IRISL, Valfajre Shipping Company, indikata mill-UE. Kumpannija li sservi ta' paraventu jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum jew ikkontrollat mill-IRISL. Moghddami Fard huwa direttur tal-kumpannija

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Indirizz: 171, Old Bakery Street, Valletta

Numru ta' reġistrazzjoni C 39354

Beta Kara Navigation Ltd hija kumpannija li sservi ta' paraventu, miżmuma jew taħt il-kontroll tal-IRISL. Hija l-proprjetarja rreġistrata ta' diversi bastimenti miżmuma mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

Numru IMO: 0099501

Bis Maritime Limited hija kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL li tinsab fil-Barbados. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Gholam Hossein Golparvar huwa amministratur tal-kumpannija.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Irreġistrata fil-gżejjer Marshall f'Awwissu 2011 bin-numru 46270.

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, użata għall-akkwist ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL jew għal trasferimenti ta' fondi favur l-IRISL.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapor 059385

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Proprjetà jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem tal-IRISL

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, UAE

Proprjetà tal-aġent tal-IRISL Pacific Shipping. Stabbilita fl-2010 minn Moghddami Fard bħala parti mill-isforzi tiegħu biex jevita l-indikazzjoni mill-UE tal-IRISL. F'Diċembru tal-2010 intużat biex tittrasferixxi fondi biex jinħelsu vapuri konfiskati tal-IRISL u biex jitgħatta l-involviment tal-IRISL.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Numru ta' reġistrazzjoni C 39357

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38077

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

Azjenda miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL li tiġbor kumpanniji li jservu ta' paraventu tal-IRISL, ibbażati f'Isle of Man.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Irreġistrata fil-gżejjer Marshall f'Awwissu 2011 bin-numru 46041.

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, irreġistrata fil-Gżejjer Marshall miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320195

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

100

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38082

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

101

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38067

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

102

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

103

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL jew li tinsab taħt il-kontroll tal-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL. Haji Pajand huwa direttur ta' Fairway Shipping

1.12.2011

104

Fasirus Marine Corporation

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL fil-Barbados. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL fil-Barbados. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Numru ta' reġistrazzjoni C 39355

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew ta' sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

107

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309593

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

108

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309610

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

109

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309622

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

110

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru: 8309634

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309658

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320121

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, UAE

Din l-azjenda intużat biex tistabbilixxi kumpanniji ta' kopertura għall-IRISL fl-UAE, inkluż ‧Good Luck Shipping‧. Id-Direttur Maniġerjali tagħha huwa Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309646

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Schottweg 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320183

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

IMO Nru tal-bastiment: 7027899

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 45613

IMO Nru tal-bastiment: 9270646

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 45618

IMO Nru tal-bastiment: 9346548

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapor 188425

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 38190

IMO Nru: 9386500

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO Nru: 9283007

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL fil-Panama. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numru ta' reġistrazzjoni

C 38076

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 40069

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 34477

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 34479

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 34476

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 45153

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 45152

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 41660

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 37437

IMO Nru tal-bastiment: 9274941

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Nru ta' reġistrazzjoni C 34478

IMO Nru tal-bastiment: 9364112

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Nru C 38183

IMO Nru tal-bastiment: 9387786

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38066.

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Nru ta' reġistrazzjoni 5586832

IMO Nru: 9284154

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL fil-Panama, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320169

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valletta

IMO Nru: 9387798

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38064

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

Indirizz: 143/1 Tower Road, Sliema - No C 38181

IMO Nru tal-bastiment: 9387803

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Nru ta' reġistrazzjoni C 43447.

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320133

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO Nru: 9284142

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309672

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

SPC proprjetà ta' Hassan Djalilzaden– Nru ta' reġistrazzjoni C38182

IMO Nru tal-bastiment: 9387815

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Nru: C 49549

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8309701

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 and 8835 (Sharjah)

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Nru ta' reġistrazzjoni 5586846

IMO Nru: 9283019

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, EAU

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

IMO Nru tal-bastiment: 9405930

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Schottweg 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Schottweg 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 38783

IMO Nru tal-bastiment: 9405942

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE

Taġixxi għall-IRISL fil-Lvant Nofsani. Id-Direttur Maniġerjali tagħha huwa Mohammad Moghaddami Fard. F'Ottubru tal-2010, hija kienet involuta fl-istabbiliment ta' kumpanniji ta' kopertura; l-ismijiet tal-ġodda intużaw fuq kontijiet tat-tagħbija sabiex jevitaw is-sanzjonijiet. Hija tkompli tiġi involuta fl-iskedar ta' vapuri tal-IRISL.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 38781

IMO Nru tal-bastiment: 9405954

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, il-Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

1.12.2011

162

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320145

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

163

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nru ta' reġistrazzjoni C 38782

IMO Nru tal-bastiment: 9405978

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Nru ta' reġistrazzjoni 5586850

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL fil-Panama, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (psewdonomu Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Nru ta' reġistrazzjoni 92630

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL f'Hong Kong, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320157

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapor 188980

L-uffiċċju prinċipali tal-IRISL f'Singapor u jaġixxi bħala l-aġent esklussiv ta' Asia Marine Network. Jaġixxi għall-HDSL f'Singapor.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO Nru tal-bastiment: 8320171

Proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, jew taġixxi f'isem l-IRISL

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

IMO Nru tal-bastiment: 9541887

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, il-Gżejjer Brittaniċi

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema - Nru ta' reġistrazzjoni C 44939

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38070

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Chypre)

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL. Hija l-proprjetarja ta' bastiment miżmum mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Numru ta' reġistrazzjoni C 38069

Kumpannija li sservi ta' paraventu tal-IRISL, miżmuma jew ikkontrollata mill-IRISL jew minn sussidjarja tal-IRISL.

1.12.2011

2.

L-entrati għall-entitajiet imsemmijin hawn taħt għandhom jiġu sostitwiti mill-entrata mniżżla hawn taħt:

I.   Persuni u entitajiet involuti f'attivitajiet ta' missili nukleari jew ballistiċi

B.   Entitajiet

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malasja

Pearl Energy Company Ltd. hija sussidjarja proprjetà sħiħa ta' First East Export Bank (FEEB), li f'Ġunju 2010 ġie indikat min-NU taħt ir-Riżoluzzjoni 1929 tal-Kunsill tas-Sigurtà. Pearl Energy Company kienet stabbilita minn FEEB sabiex tipprovdi riċerka ekonomika fuq firxa ta' industriji globali.

23.05.2011

Safa Nicu magħrufa wkoll bħala ‧Safa Nicu Sepahan‧, ‧Safanco Company‧, ‧Safa Nicu Afghanistan Company‧, ‧Safa Al-Noor Company‧ u ‧Safa Nicu Ltd Company‧.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Ditta tal-Komunikazzjoni li pprovdiet tagħmir għall-faċilità ta' (Qom) Fordow li nbniet mingħajr ma ġiet iddikjarata lill-IAEA.

23.05.2011

Onerbank ZAO (magħruf ukoll bħala Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Belarus

Bank ibbażat fil-Belarus li għandu bħala sidien il-Bank Refah Kargaran, il-Bank Saderat u l-Export Development Bank of Iran

23.05.2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Entitajiet

Isem

Informazzjoni identifikattiva

Raġunijiet

Data tal-elenkar

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (inklużi l-fergħat kollha) u s-sussidjarji:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave ., Tehran, Iran

IRISL IMO Nri:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

L-IRISL ġiet involuta fit-trasbord ta' tagħbija relatata militarment, inkluża tagħbija proskritta mill-Iran. Tliet inċidenti tali involvew vjolazzjonijiet ċari li kienu rrappurtati lill-Kumitat tas-Sazzjonijiet tal-Iran tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Il-konnessjoni tal-IRISL mal-proliferazzjoni kienet tali li l-UNSCR appella lill-istati biex iwettqu spezzjonijiet fuq bastimenti tal-IRISL, dment li hemm raġunijiet raġonevoli biex wieħed jemmen li l-bastiment qed iġġorr merkanzija proskritta, fil-UNSCR 1803 u 1929.

26.7.2010

Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Maltac/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

NIMO Nru 9270658

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

26.7.2010

South Way Shipping Agency Co Ltd magħrufa wkoll bħala Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

Ikkontrollata mill-IRISL u taġixxi għall-IRISL f'portijiet Iranjani waqt li tissorvelja tali kompiti bħall-ġarr u l-ħatt.

26.7.2010

Irano Misr Shipping Company magħrufa wkoll bħala Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Taġixxi f'isem l-IRISL, matul il-Kanal tas-Suez u fl-Alixandra u Port Said. 51 % proprjetà ta' IRISL.

26.7.2010

IRISL Marine Services and Engineering Company magħrufa wkoll bħala Qeshm Ramouz Gostar

Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran

Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Proprjetà ta' IRISL. Tipprovdi karburant, bunkers, ilma, żebgħa, żejt tal-lubrikazzjoni u sustanzi kimiċi meħtieġa mill-bastimenti tal-IRISL. Il-kumpannija tipprovdi wkoll sorveljanza ta' manutenzjoni ta' bastimenti kif ukoll faċilitajiet u servizzi għall-membri tal-ekwipaġġ. Is-sussidjarji tal-IRISL użaw il-kontijiet tal-bank denominati bid-dollaru tal-Istati Uniti reġistrati taħt ismijiet ta' kopertura fl-Ewropa u fil-Lvant Nofsani biex jiffaċilitaw it-trasferiment ta' rutina ta' fondi. L-IRISL iffaċilitat vjolazzjonijiet repetuti tad-dispożizzjonijiet tal-UNSCR 1747.

26.7.2010

Soroush Saramin Asatir (SSA) magħrufa wkoll bħala Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company magħrufa wkoll bħala Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, P.O. Box 196365-1114, Tehran, Iran

Taġixxi f'isem l-IRISL. Kumpannija maniġerjali tal-bastimenti bbażata f'Tehran taġixxi bħala maniġer tekniku għal ħafna bastimenti tas-SAPID

26.7.2010

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94311 (Ġermanja) maħruġ fil-21 ta' Lulju 2005;

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102600 (Ġermanja) maħruġ fid-19 ta' Settembru 2005; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9349576

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94312 (Ġermanja) maħruġ fil-21 Lulju 2005

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102502 (Ġermanja) maħruġ fl-24 ta' Awwissu 2005; Indirizz elettroniku info@hdslines.com; Sit tal-internet www.hdslines.com; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

IMO Nru: 9349588.

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94313 (Ġermanja) maħruġ fil-21 ta' Lulju 2005

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102501 (Ġermanja) maħruġ fl-24 ta' Awwissu 2005; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9349590

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94315 (Ġermanja) maħruġ fil-21 ta' Lulju 2005

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102599 (Ġermanja) maħruġ fid-19 ta' Settembru 2005; Indirizz elettroniku info@hdslines.com; Sit tal-internet www.hdslines.com; Telefon: 00494070383392; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

IMO Nru: 9349667

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94316 (Ġermanja) maħruġ fil-21 Lulju 2005

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102501 (Ġermanja) maħruġ fl-24 ta' Awwissu 2005; Indirizz elettroniku info@hdslines.com; Sit tal-internet www.hdslines.com; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734

IMO Nru: 9349679

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94829 (Ġermanja) maħruġ fid-19 ta' Settembru 2005;

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102655 (Ġermanja) maħruġ fis-26 ta' Settembru 2005; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9165786

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94633 (Ġermanja) maħruġ fl-24 ta' Awwissu 2005;

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102533 (Ġermanja) maħruġ fl-1 ta' Settembru 2005; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9165803

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94698 (Ġermanja) maħruġ fid-9 ta' Settembru 2005;

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102565 (Ġermanja) maħruġ fil-15 ta' Settembru 2005; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9165798

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102679 (Ġermanja) maħruġ fis-27 ta' Settembru 2005; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9165815

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRB94632 (Ġermanja) maħruġ fl-24 ta' Awwissu 2005;

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA102544 (Ġermanja) maħruġ fid-9 ta' Settembru 2005; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00494070383392; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9209324

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA104149 (Ġermanja) maħruġ fl-10 ta' Lulju 2006; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nr.: 9328900

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Ġermanja; 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Dokument tar-Reġistrazzjoni tan-Negozju # HRA104175 (Ġermanja) maħruġ fit-12 ta' Lulju 2006; Indirizz elettroniku smd@irisl.net; Sit tal-internet www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486

IMO Nru: 9346536

Proprjetà ta' jew ikkontrollata mill-IRISL

23.05.2011

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8309634; 9165827

Insight World Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Loweswater Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Loweswater Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 9209336

Logic Smart Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Loweswater Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8309646; 9167253

Neuman Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Loweswater Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8320183; 9167277

New Desire LTD hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Loweswater Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 8320195

Advance Novel hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Mill Dene Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot tal-IRISL u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 8309608

Alpha Effort Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Mill Dene Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot tal-IRISL u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Mill Dene Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot tal-IRISL u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Mill Dene Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot tal-IRISL u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8309610; 9051636

Great Method Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Mill Dene Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot tal-IRISL u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 8309701

Smart Day Holdings Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Shallon Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 8320157

Trade Treasure hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Shallon Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 8320171

True Honour Holdings Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Shallon Ltd, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Springthorpe Limited, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 8309684

Partner Century Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Springthorpe Limited, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nri: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Springthorpe Limited, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nru: 8309672

Sino Access Holdings hija kumpannija bbażata ġewwa Hong Kong, proprjetà ta' Springthorpe Limited, liema vapuri huma mħaddma minn Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) li ħadet taħt idejha s-servizzi bl-ingrossa u r-rotot tal-IRISL u tuża l-bastimenti li qabel kienu proprjetà ta' u mħaddma mill-IRISL.

23.05.2011

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta C37423, Inkorporata f'Malta fl-2005

IMO Nr.: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd hija sussidjarja proprjetà sħiħa tal-IRISL. Tinsab fl-istess indirizz ġewwa Malta bħal Woking Shipping Investments Ltd u l-kumpanniji li huma proprjetà tagħha.

23.05.2011

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO Nru: 9305192

Shere Shipping Company Limited hija sussidjarja li hija proprjetà sħiħa ta' Woking Shipping Investments Ltd, proprjetà ta' IRISL.

23.05.2011

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO Nru: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd hija sussidjarja proprjetà sħiħa ta' Woking Shipping Investments Ltd, proprjetà ta' IRISL.

23.05.2011

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO Nru: 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited hija sussidjarja li hija proprjetà sħiħa ta' Woking Shipping Investments Ltd, proprjetà ta' IRISL.

23.05.2011

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO Nru: 9305221

Vobster Shipping Company hija sussidjarja li hija proprjetà sħiħa ta' Woking Shipping Investments Ltd, proprjetà ta' IRISL.

23.05.2011

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Reġistrazzjoni tan-Negozju #C133993 (Ċipru), maħruġ fl-2002

IMO Nru: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd hija proprjetà sħiħa tal-IRISL. Ahmad Sarkandi huwa l-amministratur ta' Lancelin Shipping.

23.05.2011

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Registrazzjoni tan-Negozju #111999C

IMO Nru: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd hija kumpannija ta' kopertura għal IRISL li tinsab fl-Isle of Man. Hija 100% l-proprjetà tal-IRISL u hija l-proprjetarja reġistrata ta' bastiment li hu l-proprjetà tal-IRISL jew ta' affiljat tal-IRISL. Ahmad Sarkandi huwa direttur tal-kumpannija.

23.05.2011


Top