EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0547

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 547/2011 tat- 8 ta' Ġunju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti ta' tikkettjar tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti Test b’relevanza għaż-ŻEE

OJ L 155, 11.6.2011, p. 176–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 048 P. 271 - 300

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/547/oj

11.6.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 155/176


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 547/2011

tat-8 ta' Ġunju 2011

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti ta' tikkettjar tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 65(1) tiegħu,

Billi:

(1)

B'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 ir-rekwiżiti ta' tikkettjar stipulati fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 91/414/KEE tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (2) u fl-Annessi IV u V magħha, se jkomplu japplikaw skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(2)

Huwa għaldaqstant neċessarju għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 li jiġi adottat regolament li jinkorpora dawk ir-rekwiżiti ta' tikkettjar tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti bi kwalunkwe modifika neċessarja, bħall-aġġornament tar-referenzi.

(3)

Għandhom jiġu inklużi dispożizzjonijiet rigward l-użu mill-ġdid tal-imballaġġ u dawk dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li se jintużaw f'esperimenti jew testijiet għar-riċerka jew għal skopijiet ta' żvilupp.

(4)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

It-tikkettjar tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għandu jikkonforma mar-rekwiżiti, kif stipulati fl-Anness I, u jinkludu, fejn xieraq, il-frażijiet standard għar-riskji speċjali għas-saħħa tal-bniedem jew dik tal-annimali jew għall-ambjent, kif stipulat fl-Anness II, u l-frażijiet standard għall-prekawzjonijiet tas-sikurezza għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew dik tal-annimali jew tal-ambjent, kif stipulat fl-Anness III.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-14 ta’ Ġunju 2011.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.


ANNESS I

REKWIŻITI TA' TIKKETTJAR KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 1

(1)

L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi inkluża b'mod ċar u li ma jitħassarx fuq l-imballaġġ tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti:

(a)

l-isem kummerċjali jew id-denominazzjoni tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti;

(b)

l-isem u l-indirizz tad-detentur tal-awtorizzazzjoni u n-numru tal-awtorizzazzjoni tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti u, jekk ikun differenti, l-isem u l-indirizz tal-persuna responsabbli għall-imballaġġ finali u t-tikkettjar jew għat-tikkettjar finali tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti fis-suq;

(c)

l-isem ta’ kull sustanza attiva espressa kif stipulat fl-Artikolu 10 (2.3) tad-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) b'indikazzjoni ċara tal-forma kimika. L-isem għandu jingħata fil-lista inkluża fl-Anness VI mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), u jekk ma jkunx inkluż hemmhekk, l-isem komuni tiegħu skont l-ISO. Jekk dan tal-aħħar ma jkunx disponibbli, is-sustanza attiva għandha tiġi ddenominata mid-denominazzjoni kimika tagħha skont ir-regoli tal-IUPAC;

(d)

il-konċentrazzjoni ta’ kull sustanza attiva espressa kif ġej:

(i)

għal solidi, areosoli, likwidi volatili (il-punt massimu tat-togħlija huwa 50 °C) jew likwidi viskużi (l-aktar limitu baxx 1 Pa s f'20 °C), bħala % w/w u g/kg,

(ii)

għal formulazzjonijiet likwidi/ġell oħra, f'% w/w u g/l,

(iii)

għall-gassijiet, f'% v/v u % w/w.

Jekk is-sustanza attiva tkun mikroorganiżmu, il-kontenut tagħha għandu jiġi espress bħala l-għadd tal-unitajiet attivi għall-volum jew il-piż jew kwalunkwe materja oħra li hi rilevanti għall-mikroorganiżmu, eż. unitajiet li jifformaw kolonji għal kull gramm (cfu/g);

(e)

il-kwantità nett tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti mogħti fi: g jew kg għall-formulazzjonijiet solidi, g, kg, ml jew l għall-gassijiet u ml jew l għall-formulazzjonijiet likwidi;

(f)

in-numru tal-lott tal-formulazzjoni u d-data tal-produzzjoni;

(g)

informazzjoni dwar l-ewwel għajnuna;

(h)

in-natura tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem jew dik tal-annimali jew għall-ambjent, permezz tal-frażijiet standard magħżula mill-awtorità kompetenti minn dawk stipulati fl-Anness II, kif xieraq;

(i)

il-prekawzjonijiet tas-sikurezza għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem jew dik tal-annimali jew għall-ambjent, fi frażijiet standard magħżula mill-awtorità kompetenti, minn dawk stipulati fl-Anness III, kif xieraq;

(j)

it-tip ta’ azzjoni tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti (eż. insettiċida, regolatur tat-tkabbir, erbiċida, fungiċida, eċċ.) u l-mod tal-azzjoni;

(k)

it-tip tal-preparazzjoni (eż. trab li jixxarrab, konċentrat emulsifikabbli, eċċ.);

(l)

l-użi li għalihom il-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti ġie awtorizzat u kwalunkwe kundizzjonijiet agrikoli, dawk relatati mas-saħħa tal-pjanti u dawk ambjentali li skonthom il-prodott għandu jew ma għandux jiġi użat;

(m)

id-direzzjonijiet u l-kundizzjonijiet għall-użu u r-rata tad-doża inkluż fejn xieraq id-doża massima għal kull ettaru tal-applikazzjoni u n-numru massimu ta’ applikazzjonijiet fis-sena. Ir-rata tad-doża, espressa f'unitajiet metriċi, għal kull użu pprovdut fit-termini tal-awtorizzazzjoni;

(n)

fejn xieraq, l-intervall li għandu jkun hemm qabel ma jintuża wara l-aħħar applikazzjoni biex tiġi garantita s-sikurezza u:

(i)

iż-żrigħ jew it-tħawwil tal-għelejjel li se jiġu protetti,

(ii)

iż-żrigħ jew it-tħawwil tal-għelejjel li jirnexxu,

(iii)

aċċess mill-bniedem jew mill-annimali,

(iv)

ħsad,

(v)

użu jew konsum;

(o)

dettalji ta’ fitotossiċità possibbli, suxxettibiltà ta’ varjetajiet, u kwalunkwe effetti sekondarji negattivi oħrajn diretti jew indiretti fuq pjanti jew prodotti li joriġinaw mill-pjanti flimkien mal-intervalli li jridu jiġu osservati bejn l-applikazzjoni u ż-żrigħ jew it-tħawwil ta':

l-għelejjel inkwistjoni, jew

għelejjel sussegwenti u dawk tal-viċinat;

(p)

jekk miegħu ikun hemm fuljett, kif stipulat fil-punt 2, is-sentenza “Aqra l-istruzzjonijiet li hemm miegħu qabel l-użu”;

(q)

direzzjonijiet għall-kundizzjonijiet xierqa ta’ ħażna, ir-rimi bla periklu tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjant u l-imballaġġ;

(r)

fejn neċessarju, id-data ta’ skadenza għall-kundizzjonijiet normali ta’ ħażna;

(s)

projbizzjoni dwar l-użu mill-ġdid tal-imballaġġ, ħlief mid-detentur tal-awtorizzazzjoni u fuq kundizzjoni li l-imballaġġ ġie mfassal speċifikament sabiex jiġi permess l-użu mill-ġdid tiegħu mid-detentur tal-awtorizzazzjoni;

(t)

kwalunkwe informazzjoni meħtieġa mill-awtorizzazzjoni b'konformità mal-Artikoli 31, 36(3), 51(5) jew 54 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

(u)

il-kategoriji tad-detenturi li jistgħu jużaw il-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, fejn l-użu jkun limitat għal ċerti kategoriji.

(2)

L-informazzjoni meħtieġa minn punti 1-(m), (n), (o), (q), (r) u (t) jistgħu jkunu indikati fuq fuljett separat li jkun flimkien mall-pakkett jekk l-ispazju disponibbli fuq il-pakkett ikun żgħir wisq. Fuljett bħal dan għandu jitqies bħala parti mit-tikketta.

(3)

Fl-ebda ċirkustanza ma tista' t-tikketta tal-imballaġġ ta’ prodott għall-protezzjoni tal-pjanti jkollha miktub fuqha l-indikazzjonijiet “mhux tossiku”, “bla ħsara”jew indikazzjonijiet simili. Madankollu, tista' tiġi inkluża informazzjoni li l-prodott għall-protezzjonit tal-pjanti jista' jintuża meta n-naħal jew speċi oħra mhux fil-mira jkunu attivi, jew meta l-għelejjel jew il-ħaxix ħażin ikun qiegħed iwarrad jew frażijiet oħra bħal dawn biex jipproteġu n-naħal, jew frażijiet b'informazzjoni simili li tikkonċerna l-protezzjoni tan-naħal jew ta’ speċi oħra mhux fil-mira, jekk l-awtorizzazzjoni tippermetti, b'mod espliċitu, l-użu taħt kundizzjonijiet bħal dawn.

(4)

L-Istati Membri jistgħu jikkummerċjalizzaw il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fit-territorju tagħhom kemm-il darba dawn il-prodotti ikollhom tikkettjar fl-ilsien jew fl-ilsna nazzjonali tagħhom.

(5)

B'deroga mill-punt (1), it-tikkettjar u l-imballaġġ ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li se jintużaw f'esperimenti jew testijiet għal skopijiet ta’ riċerka jew żvilupp, kif stipulat fl-Artikolu 54 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, jeħtieġu jikkonformaw biss mal-punti (1)(b), (c), (d), (j), (k) ta’ dan l-Anness. It-tikketta għandha tinkludi informazzjoni meħtieġa mill-permess għal skopijiet ta’ prova, stipulati fl-Artikolu 54(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u l-kliem “prodott maħsub għall-użu esperimentali; mhux karatterizzat kollu kemm hu: uża bi prudenza kbira”.


(1)  ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1.

(2)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.


ANNESS II

FRAŻIJIET STANDARD GĦAL RISKJI SPEĊJALI GĦAS-SAĦĦA TAL-BNIEDEM JEW DIK TAL-ANNIMALI JEW GĦALL-AMBJENT KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 1

DAĦLA

Il-frażijiet standard addizzjonali li ġejjin huma mfissra sabiex jissupplementaw il-frażijiet stipulati fid-Direttiva 1999/45/KE, li tapplika għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Id-dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva għandhom jintużaw ukoll għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fihom mikroorganiżmi, inklużi l-vajrusis, bħala sustanzi attivi. It-tikkettjar ta’ prodotti li fihom mikro-organiżmi, inklużi vajrusis, bħala sustanzi attivi, għandu jirrifletti wkoll id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-ittestjar tas-sensittività tan-nifs u tal-ġilda, li huma stabbiliti fil-parti B fl-Anness mar-Regolament (UE) Nru 544/2011 (1) u l-parti B tal-Anness mar-Regolament (UE) Nru 545/2011 (2).

Il-frażijiet standard għar-riskji speċjali huma mingħajr ħsara għall-Anness I.

1.   Frażijiet standard għal riskji speċjali

1.1.   Riskji speċjali li jirrelataw mal-bnedmin (RSh)

RSh 1

BG

:

Токсичен при контакт с очите.

ES

:

Tóxico en contacto con los ojos.

CS

:

Toxický při styku s očima.

DA

:

Giftig ved kontakt med øjnene.

DE

:

Giftig bei Kontakt mit den Augen.

ET

:

Mürgine silma sattumisel.

EL

:

Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια.

EN

:

Tossiku meta jmiss mal-għajnejn.

FR

:

Toxique par contact oculaire.

IT

:

Tossico per contatto oculare.

LV

:

Toksisks nonākot saskarē ar acīm.

LT

:

Toksiška patekus į akis.

HU

:

Szemmel érintkezve mérgező.

MT

:

Tossiku meta jmiss mal-għajnejn.

NL

:

Giftig bij oogcontact.

PL

:

Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

PT

:

Tóxico por contacto com os olhos.

RO

:

Toxic în contact cu ochii!

SK

:

Jedovatý pri kontakte s očami.

SL

:

Strupeno v stiku z očmi.

FI

:

Myrkyllistä joutuessaan silmään.

SV

:

Giftigt vid kontakt med ögonen.

RSh 2

BG

:

Може да причини фотосенсибилизация.

ES

:

Puede causar fotosensibilización.

CS

:

Může vyvolat fotosenzibilizaci.

DA

:

Kan give overflsomhed over for sollys/UV-stråling.

DE

:

Sensibilisierung durch Licht möglich.

ET

:

Võib põhjustada valgussensibiliseerimist.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση.

EN

:

Tista tikkawża photosensitisation.

FR

:

Peut entraîner une photosensibilisation.

IT

:

Può causare fotosensibilizzazione.

LV

:

Var izraisīt fotosensibilizāciju.

LT

:

Gali sukelti fotosensibilizaciją.

HU

:

Fényérzékenységet okozhat.

MT

:

Jista' jikkawża fotosensitiżżazzjoni.

NL

:

Kan fotosensibilisatie veroorzaken.

PL

:

Może powodować nadwrażliwość na światło.

PT

:

Pode causar fotossensibilizaço.

RO

:

Poate cauza fotosensibilitate!

SK

:

Môže spôsobiť fotosenzibilizáciu.

SL

:

Lahko povzroči preobčutljivost na svetlobo.

FI

:

Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.

SV

:

Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strlning.

RSh 3

BG

:

Контактът с парите причинява изгаряния на кожата и очите, контактът с течността причинява измръзвания.

ES

:

El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el Prodotti líquido provoca congelación.

CS

:

Při styku s parami způsobuje poleptání kůže a očí a při styku s kapalinou způsobuje omrzliny.

DA

:

Kontakt med dampe giver tsninger p hud og jne, og kontakt med vske giver forfrysninger.

DE

:

Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen.

ET

:

Kokkupuude auruga põhjustab põletushaavu nahale ja silmadele ning kokkupuude vedelikuga põhjustab külmumist.

EL

:

Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια·η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυο-παγήματα.

EN

:

Kuntatt ma fwar jikkawża ħruq tal-ġilda u l-għajnejn u kuntatt ma likwidu jikkawża friżar.

FR

:

Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.

IT

:

Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.

LV

:

Saskare ar tvaikiem izraisa ādas un acu apdegumus un saskare ar šķidrumu izraisa apsaldējumus.

LT

:

Garai sukelia odos ir akių nudegimą, skystis- nušalimą.

HU

:

Az anyag gőzével való érintkezés a bőr és a szem égési sérülését okozhatja, illetve a folyadékkal való érintkezés fagyást okozhat.

MT

:

Kuntatt mal-fwar jikkawża ħruq fil-ġilda u fl-għajnejn filwaqt li kuntatt mal-likwidu jikkawża iffriżar.

NL

:

Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt bevriezing.

PL

:

Kontakt z oparami powoduje poparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje zamarzanie.

PT

:

O contacto com vapores do produto provoca queimadura na pele e nos olhos; o contacto com o produto líquido provoca congelaço.

RO

:

Contactul cu vaporii cauzează arsuri ale pielii și ochilor, iar contactul cu lichidul cauzează degerături!

SK

:

Pri kontakte s parou spôsobuje popáleniny pokožky a očí a kontakt s kvapalinou spôsobuje omrzliny.

SL

:

Stik s hlapi povzroča opekline kože in oči, stik s tekočino povzroča ozebline.

FI

:

Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja.

SV

:

Kontakt med ngor orsakar frätskador p hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador.

1.2.   Riskji speċjali relatati mal-ambjent (RSe)

Xejn.

2.   Kriterji ta’ attribuzzjoni għal frażijiet standard għal riskji speċjali

2.1.   Kriterji ta’ attribuzzjoni għal frażijiet standard li jirrelataw mal-bnedmin

RSh 1

Tossiku meta jmiss mal-għajnejn.

Din il-frażi trid titniżżel meta test għal-irritazzjoni tal-għajnejn skont il-punt 7.1.5 tal-parti A tal-Anness mar-Regolament (UE) Nru 545/2011 jirriżulta f'sinjali ċari ta’ tossiċità sistemika (eż. relatati ma’ cholinesterase inhibition) jew mewt fost l-annimali li jkunu ġew ittestjati, li x'aktarx ġie ikkawżat minħabba assorbizzjoni tas-sustanzi attivi mill-ġilda tal-għajnejn. Il-frażi dwar ir-riskju għandha tiġi inkluża wkoll jekk hemm prova illi fin-nies hemm tossiċità sistemika wara li jkun hemm kuntatt mal-għajnejn.

Il-protezzjoni tal-għajnejn trid tkun speċifikata f'dawn il-każijiet, kif imfissra fid-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Anness III.

RSh 2

Tista tikkawża photosensitisation.

Din il-frażi trid titniżżel meta jkun hemm prova ċara — wara sistemi ta’ esperimentazzjoni jew dokumentazzjoni dwar nies li jkunu ġew esposti — li l-prodott għandu effett ta’ fotosensitizzazzjoni. Il-frażi trid tiġi applikata wkoll lil prodotti li jkollhom fihom sustanza attiva jew ingredjent ta’ formulazzjoni partikolari li juru effetti ta’ fotosensitizzazzjoni fil-bnedmin jekk il-prodott ikollu fih konċentrazzjoni ta’ 1 % (w/w) jew iktar tal-komponent ta’ fotosensitizzazzjoni.

Iridu jiġu speċifikati miżuri protettivi personali, kif imfissra fid-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Anness III.

RSh 3

Kuntatt ma fwar jikkawża ħruq tal-ġilda u l-għajnejn u kuntatt ma likwidu jikkawża friżar.

Din il-frażi trid titniżżel fuq prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li qed isiru fil-forma ta’ gass likwidu, fejn xieraq (eż. preparazzjonijiet ta’ metil bromur). Iridu jiġu speċifikati miżuri protettivi personali, kif imfissra fid-dispożizzjonijiet ġenerali tal-Anness III.

Din il-frażi ma għandhiex tintuża f'każijiet fejn huma applikati l-frażijiet ta’ riskju R34 u R35, kif stipulat fid-Direttiva 1999/45/KE.

2.2.   Kriterji ta’ attribuzjoni għal frażijiet standard li jirrelataw lill-ambjent Xejn.

Xejn.


(1)  Ara paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  Ara paġna 67 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS III

FRAŻIJIET STANDARD GĦAL PREKAWZJONIJIET TA' SIKUREZZA GĦAL PROTEZZJONI TAS-SAĦĦA TAL-BNIEDEM JEW DIK TAL-ANNIMALI, JEW TAL-AMBJENT, KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 1

DAĦLA

Il-frażijiet standard addizzjonali li ġejjin huma mfissra sabiex jissupplementaw il-frażijiet stipulati fid-Direttiva 1999/45/KE, li tapplika għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti. Id-dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva għandhom jintużaw ukoll għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fihom mikroorganiżmi, inklużi l-vajrusis, bħala sustanzi attivi. It-tikkettjar ta’ prodotti li fihom mikro-organiżmi, inklużi vajrusis, bħala sustanzi attivi, għandu jirrifletti wkoll id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-ittestjar tas-sensittività tan-nifs u tal-ġilda, li huma stabbiliti fil-parti B fl-Anness mar-Regolament (UE) Nru 544/2011 u l-parti B tal-Anness mar-Regolament (UE) Nru 545/2011.

Il-frażijiet standard għal prekawzjonijiet tas-sikurezza huma mingħajr ħsara għall-Anness I.

1.   Dispożizzjonijiet Ġenerali

Il-prodotti kollha għall-protezzjoni tal-pjanti ghandhom ikunu ttikkettjati bil-frażijiet li ġejjin, li għandhom ikunu supplementati bit-test fil-parenteżi, skont il-każ:

SP 1

BG

:

Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).

ES

:

No contaminar el agua con el producto ni con su envase. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.)

CS

:

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

DA

:

Undg forurening af vandmiljet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (Rens ikke sprjteudstyr nr overfladevand/Undg forurening via drn fra grdspladser og veje).

DE

:

Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hofund Straßenabläufe verhindern.)

ET

:

Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).

EL

:

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

EN

:

Do not contaminate water with the product or ots container (do not clean application equipment near surface/Avoid contamination via drains from farm yards and roads).

FR

:

Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. (Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.)

IT

:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.)

LV

:

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/ netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

LT

:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

HU

:

A termékkel vagy annak tartályával ne szennyezze a vizeket. (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében/kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést).

MT

:

Tikkontaminax ilma bil-prodott jew il-kontenitur tiegħu (Tnaddafx apparat li jintuża għall-applikazzjoni qrib ilma tax-xita/Ara li ma jkunx hemm kontaminazzjoni minn btieħi u toroq).

NL

:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. (Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.)

PL

:

Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg).

PT

:

No poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. (No limpar o equipamento de aplicaço perto de águas de superfície./Evitar contaminaçes pelos sistemas de evacuaço de águas das exploraçes agrícolas e estradas.)

RO

:

A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!

SK

:

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SL

:

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. (Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda./Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.)

FI

:

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita pintaveden lähettyvillä./Vältä saastumista piha- ja maantieojien kautta.)

SV

:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behllare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning frn grdsplaner och vägar.)

2.   Prekawzjonijiet speċifiċi ta’ sikurezza

2.1.   Prekawzjonijiet ta’ sikurezza għall-operaturi (SPo)

Dispożizzjonijiet Ġenerali

1.

L-Istati Membri jistgħu jidentifikaw tagħmir tajjeb għall-protezzjoni personali għall-operaturi u jistabbilixxu l-elementi speċifiċi ta’ dan it-tagħmir (eż. tuti, fradal, ingwanti, żraben b'saħħithom, żraben tal-gomma, protezzjoni għall-wiċċ, tarka għall-wiċċ, nuċċalijiet li jissikkaw mal-wiċċ, kappell, barnuża jew respiratur ta’ tip speċifiku). Tali prekawzjonijiet supplementari ta’ sikurezza għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-frażijiet standard li japplikaw skont id-Direttiva 1999/45/KE.

2.

L-Istati Membri jistgħu jidentifikaw ukoll ix-xogħlijiet li jeħtieġu tagħmir protettiv partikolari, bħal pereżempju t-taħlita, it-tagħbija jew il-kuntatt ta’ prodotti li ma ġewx imħallta, kuntatt ma’ prodotti li ġew trattati reċentement bħal pereżempju pjanti jew ħamrija jew li jkunu daħlu f'żoni li għadhom kif ġew trattati.

3.

L-Istati Membri jistgħu jżidu xi speċifikazzjonijiet dwar kontrolli ta’ inġinerija, bħal pereżempju:

trid tintuża sistema ta’ trasferiment magħluq meta jkun qed isir it-trasferiment tal-pestiċida mill-kontenitur tal-prodott għall-apparat tat-traxxix,

waqt it-traxxix, l-operatur irid jaħdem ġo kabina magħluqa (b'sistema ta’ arja kundizzjonata/arja ffiltrata),

kontrolli tal-inġinerija jistgħu jieħdu l-post ta’ tagħmir ta’ protezzjoni personali jekk dawn jipprovdu standard ta’ protezzjoni ekwivalenti jew aħjar.

Dispożizzjonijiet speċifiċi

SPo 1

BG

:

При контакт с кожата, първо да се отстрани продукта със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода.

ES

:

En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un paño seco y después lávese la piel con agua abundante.

CS

:

Po zasažení kůže přípravek nejdříve odstraňte pomocí suché látky a poté kůži opláchněte velkým množstvím vody.

DA

:

Efter kontakt med huden, fjern frst produktet med en tr klud og vask derefter med rigeligt vand.

DE

:

Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen.

ET

:

Nahaga kokkupuutel kõigepealt eemaldada vahend kuiva lapiga ning seejärel pesta nahka rohke veega.

EL

:

Ύστερα από επαφή με το δέρμα, αφαιρέστε πρώτα το προϊό ν με ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό.

EN

:

Wara kuntatt mal-ġilda, l-ewwel neħħi l-prodott b’ biċċa niexfa u mbagħad aħsel il-ġilda b'ħafna ilma.

FR

:

Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau.

IT

:

Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.

LV

:

Pēc saskares ar ādu, vispirms notīrīt augu aizsardzības līdzekli no ādas ar sausu drānu un pēc tam mazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu.

LT

:

Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.

HU

:

Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a terméket, majd a szennyeződött bőrt bő vízzel mossa le.

MT

:

Wara kuntatt mal-ġilda, l-ewwel neħħi l-prodott b'xoqqa niexfa u mbgħad aħsel il-ġilda b'ħafna ilma.

NL

:

Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna de huid met veel water wassen.

PL

:

Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody.

PT

:

Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele com muita água.

RO

:

Dacă produsul vine în contact cu pielea, îndepărtați produsul cu un material uscat și apoi spălați cu multă apă!

SK

:

Po kontakte s pokožkou najskôr odstráňte prípravok suchou tkaninou a potom opláchnite veľkým množstvom vody.

SL

:

Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode.

FI

:

Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä.

SV

:

Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.

SPo 2

BG

:

Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.

ES

:

Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

CS

:

Veškerý ochranný oděv po použití vyperte.

DA

:

Vask alle personlige vrnemidler efter brug.

DE

:

Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.

ET

:

Peale kasutamist kogu kaitseriietus pesta.

EL

:

Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

EN

:

Wara li jintuża, l-ilbies protettiv irid jinħasel kollu.

FR

:

Laver tous les équipements de protection après utilisation.

IT

:

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

LV

:

Pēc lietošanas izmazgāt visu aizsargtērpu.

LT

:

Po darbo išskalbti visus apsauginius drabužius.

HU

:

Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.

MT

:

Aħsel l-ilbies protettiv wara li-tuża.

NL

:

Was alle beschermende kleding na gebruik.

PL

:

Uprać odzież ochronną po użyciu.

PT

:

Depois da utilizaço do produto, lavar todo o vestuário de protecço.

RO

:

A se spăla toate echipamentele de protecție după utilizare!

SK

:

Ochranný odev po aplikácii očistite.

SL

:

Po uporabi oprati vso zaščitno obleko.

FI

:

Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen.

SV

:

Tvätta alla skyddskläder efter användning.

SPo 3

BG

:

След запалване на продукта да не се вдишва дима и третираната зона да се напусне незабавно.

ES

:

Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo.

CS

:

Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřovaný prostor.

DA

:

Efter antnding af produktet, undg at indnde rgen og forlad det behandlede omrde jeblikkeligt.

DE

:

Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen.

ET

:

Peale vahendi süttimist suitsu mitte sisse hingata ning käideldud alalt otsekohe lahkuda.

EL

:

Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή χρήσης.

EN

:

Wara li jinxtegħel il-prodott, tieħux nifs mid-duħan u ħalli ż-żona ttrattata immedjatament.

FR

:

Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.

IT

:

Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.

LV

:

Pēc augu aizsardzības līdzekļa aizdedzināšanas, neieelpot dūmus un nekavējoties atstāt apstrādāto platību.

LT

:

Užsidegus neįkvėpti dūmų ir nedelsiant palikti apdorotą plotą.

HU

:

A termék meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet.

MT

:

Wara li tqabbad il-prodott, tiblax id-duħħan u warrab minnufih mill-post li jkun ġie ittrattat.

NL

:

Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte onmiddellijk verlaten.

PL

:

Po zapaleniu produktu nie wdychać dymu i niezwłocznie opuścić obszar poddany zabiegowi.

PT

:

Depois de iniciada a fumigaço do produto, no inalar os fumos e sair imediatamente da zona em tratamento.

RO

:

După fumigarea produsului, nu inhalați fumul și părăsiți imediat zona tratată!

SK

:

Po zapálení prípravku, nevdychujte dym a okamžite opustite ošetrovaný priestor.

SL

:

Po zažigu sredstva ne vdihavati dima in takoj zapustiti tretirano območje.

FI

:

Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä.

SV

:

När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade omrdet genast.

SPo 4

BG

:

Опаковката да се отвори на открито и при сухо време.

ES

:

El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

CS

:

Obal s přípravkem musí být otevřen ve venkovním prostředí a za sucha.

DA

:

Beholderen skal bnes udendrs og under trre forhold.

DE

:

Der Behälter muss im Freien und Trockenen geöffnet werden.

ET

:

Pakend tuleb avada õues ning kuivades tingimustes.

EL

:

Το δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας.

EN

:

Il-kontenitur għandu jinfetaħ f'ambjent miftuħ u xott.

FR

:

L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec.

IT

:

L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.

LV

:

Iepakojumu atvērt ārpus telpām un sausos apstākļos.

LT

:

Pakuotę atidaryti lauke, esant sausoms oro sąlygoms.

HU

:

A tartályt csak a szabad levegőn, száraz időben lehet kinyitni.

MT

:

Il-kontenitur għandu jinfetaħ f'ambjent miftuħ u xott.

NL

:

De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend.

PL

:

Opakowanie otwierać na zewnątrz i w suchych warunkach.

PT

:

Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco.

RO

:

Ambalajul trebuie deschis în aer liber și pe vreme uscată!

SK

:

Nádobu otvárajte vonku a za suchého počasia.

SL

:

Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah.

FI

:

Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa.

SV

:

Behllaren mste öppnas utomhus och under torra förhllanden.

SPo 5

BG

:

Да се проветрят основно/да се посочи време/третираните площи/оранжериите до изсъхване на разтвора, преди отново да се влезе в тях.

ES

:

Ventilar las zonas/los invernaderos tratados (bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.

CS

:

Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky [důkladně /uveďte dobu/ do zaschnutí postřikového nánosu] vyvětrejte.

DA

:

De behandlede omrder/drivhuse ventileres (grundigt/eller angivelse af tid/indtil sprjtemidlet er trret), fr man igen går ind i dem.

DE

:

Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/oder Zeit angeben/bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften.

ET

:

Õhutada käideldud alad/põhjalikult kasvuhooned/määratletud aja jooksul/enne uuesti sisenemist kuni pihustatud vahendi kuivamiseni.

EL

:

Να αερίσετε τους χώρους/τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα [πλήρως/ή να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος/μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπείτε.

EN

:

Ċirkola l-arja taż-żona trattata/greenhouses sewwa/għal-ħin speċifikat/sakemm l-ispray ikun nixef qabel ma terġa tidħol.

FR

:

Ventiler (à fond/ou durée à préciser/jusqu'au séchage de la pulvérisation) les zones/serres traitées avant d'y accéder.

IT

:

Ventilare (a fondo/per una durata da specificare/fino all'essiccazione dello spray) le zone serre trattate prima di accedervi.

LV

:

Pirms atgriešanās rūpīgi vēdināt apstrādātās platības/siltumnīcas (norāda laiku) kamēr izsmidzinātais šķidrums nožuvis.

LT

:

Gerai išvėdinti apdorotus plotus/šiltnamius (vėdinimo laikas turi būti nurodytas). Įeiti į apdorotus plotus leidžiama tik visiškai jiems išdžiūvus.

HU

:

A kezelt területet/üvegházakat [alaposan/az előírt időn át/a permet felszáradásáig] szellőztesse az oda való visszatérés előtt.

MT

:

Ħalli l-arja tgħaddi minn dawk il-postijiet/serer li ġew ittrattati sew/speċifika t-tul ta’ ħin/sakemm jinxef il-bexx qabel ma terġa' tidħol.

NL

:

Voordat u opnieuw in behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die (grondig ventileren/gedurende (geef de perodo aan) ventileren/ventileren tot de spuitvloeistof is opgedroogd].

PL

:

Dokładnie wietrzyć obszar poddany zabiegowi/szklarnie/przez określony czas/Przed ponownym wejściem poczekać do wyschnięcia cieczy.

PT

:

Arejar (bem) os locais/estufas tratados (durante (neste caso, precisar o perodo)/até à secagem do pulverizado) antes de neles voltar a entrar.

RO

:

A se ventila zonele/serele tratate, în întregime/(să se specifice timpul necesar)/până la uscarea produsului pulverizat, înainte de a reintra!

SK

:

Pred ďalším vstupom dôkladne vyvetrajte ošetrovaný priestor/ skleník tak, aby rozprášený roztok prípravku zaschol/ uveďte potrebný čas/.

SL

:

Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine/rastlinjake/ določi se čas/dokler se nanešeno sredstvo ne posuši.

FI

:

Käsitellyt alueet/kasvihuoneet/käsiteltyjä alueita/kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti/tai täsmennetään tuuletusaika/- kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista.

SV

:

Vädra (omsorgsfullt/eller ange tidsperiod/tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/växthus.

2.2.   Prekawzjonijiet ta’ sikurezza relatati mal-ambjent (SPe)

SPe 1

BG

:

С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи срока или честотата).

ES

:

Para proteger (las aguas subterráneas/los organismos del suelo), no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (precísese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el tiempo o la frecuencia).

CS

:

Za účelem ochrany podzemních vod/půdních organismo neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek obsahující (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) déle/více než (uveďte určitou lhůtu nebo četnost aplikací).

DA

:

For at beskytte (grundvandet/jordorganismer) m dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv navnet p aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller antal behandlinger).

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das mittel „…“ oder andere … haltige Mittel (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als … (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden.

ET

:

Põhjavee/mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või aine klass) rohkem kui (periood või määratletav sagedus).

EL

:

Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους οργανισμούς στο έδαφος] μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα).

EN

:

Tapplikax dan il-prodott jew kull prodott ieħor li jinsab ġo fih (identifika is-sustanzi attivi, kif meħtieġ) iktar minn (speċifika il-perijodu ta’ żmien jew il-frekwenza) sabiex jkunu protetti l-organiżmi ta’ l-ilma fuq l-art/il-ħamrija.

FR

:

Pour protéger (les eaux souterraines/les organismes du sol), ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le SAK) plus de (fréquence à préciser).

IT

:

Per proteggere (le acque sotterranee/gli organismi del suolo) non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza).

LV

:

Lai aizsargātu gruntsūdeni/augsnes organismus, nelietot augu aizsardzības līdzekli “…” vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur “…” (norāda darbīgo vielu vai darbīgo vielu grupu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu noteiktā laika periodā).

LT

:

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/dirvos organizmus nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti veikliąją medžiagą ar medžiagų grupę, kaip tinka) dažniau kaip (laikas ar dažnumas turi būti nurodytas).

HU

:

A talajvíz/a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport)-ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt időtartam/- gyakoriság)-nál hosszabb ideig/többször.

MT

:

Sabiex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi fil-ħamrija tapplikax dan il-prodott jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifica s-sustanza jew klassi ta’ sustanzi attivi kif imiss) iżjed minn (speċifika ż-żmien jew il-frekwenza).

NL

:

Om (het grondwater/de bodemorganismen) te beschermen mag u dit product of andere product die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet langer dan gedurende (geef de tijdsduur aan) gebruiken/ten hoogste (geef de frequentie) gebruiken.

PL

:

W celu ochrony wód gruntowych/organizmów glebowych nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas)/nie częściej niż (określona częstotliwość).

PT

:

Para protecço (das águas subterrâneas/dos organismos do solo), no aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) durante mais de (perodo a precisar) ou mais do que (frequência a precisar).

RO

:

Pentru protecția apei freatice/organismelor din sol, nu aplicați acest produs sau alt produs care conține (identificați substanța activă sau clasa corespunzătoare, după caz) mai mult de (să se specifice perioada de timp sau frecvența tratamentelor)!

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo skupinu účinných látok) dlhšie ako (upresnite obdobie alebo frekvenciu).

SL

:

Zaradi zaščite podtalnice/talnih organizmov ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj).

FI

:

(Pohjaveden/maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (ajanjakso tai käyttötiheys).

SV

:

För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter innehllande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange tidsperiod eller antal behandlingar).

SPe 2

BG

:

Да не са прилага при (да се посочи типа почва или ситуацията) почви, с цел опазване на подпочвените води/водните организми.

ES

:

Para proteger (las aguas subterráneas/los organismos acuáticos), no aplicar en suelos (precísese la situación o el tipo de suelos).

CS

:

Za účelem ochrany podzemních vod/vodních organismo neaplikujte přípravek na půdách (uveďte druh půdy nebo situaci).

DA

:

For at beskytte (grundvandet/organismer, der lever i vand) m dette produkt ikke anvendes (p beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder Situation) Böden ausbringen.

ET

:

Põhjavee/veeorganismide kaitsmiseks mitte kasutada (määratleda pinnasetüüp või olukord).

EL

:

Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους υδρόβιους οργα- νισμούς] μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη (προσ- διορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες).

EN

:

To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils.

FR

:

Pour protéger (les eaux souterraines/les organismes aquatiques), ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation à préciser).

IT

:

Per proteggere (le acque sotterranee/gli organismi acquatici) non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione).

LV

:

Lai aizsargātu gruntsūdeņus/ūdens organismus, nelietot (norāda augsnes tipu vai apstākļus) augsnēs.

LT

:

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/vandens organizmus nenaudoti (nurodyti dirvožemio tipą ar situaciją) dirvožemiuose.

HU

:

A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében (az előírt talajtípus vagy helyzet) talajokra ne használja.

MT

:

Biex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi ta’ l-ilma tapplikax f'ħamrija (speċifika t-tip ta’ ħamrija jew is-sitwazzjoni).

NL

:

Om (het grondwater/in het water levende organismen) te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op (benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan) bodems.

PL

:

W celu ochrony wód gruntowych/organizmów wodnych nie stosować na glebach (określić typ gleby lub warunki glebowe).

PT

:

Para protecço (das águas subterrâneas/dos organismos aquáticos), no aplicar este produto em solos (precisar a situaço ou o tipo de solo).

RO

:

Pentru protecția apei freatice/organismelor acvatice, nu aplicați pe sol (să se specifice tipul de sol sau situația în cauză)!

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody/vodných organizmov neaplikujte na (upresnite typ pôdy alebo situáciu) pôdu.

SL

:

Zaradi zaščite podtalnice/vodnih organizmov ne uporabljati na (navede se tip tal ali druge posebne razmere) tleh.

FI

:

(Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää (täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne) maaperään.

SV

:

För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt p (ange jordtyp eller markförhllande).

SPe 3

BG

:

Да се осигури нетретирана буферна зона от (да се посочи разстоянието) до неземеделски земи/повърхностни води, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите.

ES

:

Para proteger (los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/los artrópodos no objetivo/los insectos), respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la distancia) hasta (la zona no cultivada/las masas de agua superficial).

CS

:

Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin/necílových členovců/hmyzu dodržujte neošetřené ochranné pásmo (uveďte vzdálenost) vzhledem k nezemědělské půdě/- povrchové vodě.

DA

:

Må ikke anvendes nrmere end (angiv afstand) fra (vandmiljet, vandlb, ser m.v./ikke dyrket omrde) for at beskytte [organismer, der lieva i vand/landlevende ikkemålorganismer, vilde planter, insekter og leddyr].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/- Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten.

ET

:

Veeorganismide/mittetaimsete sihtliikide/mittesihtlülijalgsete/- putukate kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist (määratleda kaugus) põllumajanduses mittekasutatavast maast/pinnaseveekogudest.

EL

:

Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά/μη στοχευόμενα αρθρόποδα/έντομα] να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας (προσδιορίστε την απόσταση) μέχρι [μη γεωργική γη/σώματα επιφανειακών υδάτων].

EN

:

Sabiex ikunu protetti l-organiżmi akwatiċi/pjanti li m' għandhomx jintlaħqu/arthropods/jew insetti li m'għandhomx jintlaħqu, għall-organizmi ta’ art li m'hiex agrikola/ilma tal-wiċċ, iżgura li jkun hemm żona li ma tiġiex sprajata (speċifika id-distanzi).

FR

:

Pour protéger (les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes), respecter une zone non traitée de (distance à préciser) par rapport à (la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau).

IT

:

Per proteggere (gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio) rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da (zona non coltivata/corpi idrici superficiali).

LV

:

Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus/ar lietojumu nesaistītos posmkājus/kukaiņus, ievērot aizsargjoslu (norāda attālumu) līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei/ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus/- netikslinius nariuotakojus/vabzdžius būtina išlaikyti apsaugos zoną (nurodyti atstumą) iki ne žemės ūkio paskirties žemės/paviršinio vandens telkinių.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények/nem célzott ízeltlábúak/ rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/ felszíni vizektől (az előírt távolság) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.

MT

:

Sabiex tipproteġi organiżmi ta’ l-ilma/pjanti mhux immirati/ artropodi/insetti mhux immirati, irrispetta żona confini ħielsa mill-bexx ta'(speċifika d-distanza) minn art mhix agrikola/ għadajjar ta’ l-ilma fil-wiċċ.

NL

:

Om (in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten en dieren/niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/de insecten) te beschermen mag u in een bufferzone van (geef de afstand aan) rond (niet-landbouwgrond/oppervlaktewater) niet spuiten.

PL

:

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania/stawonogów/owadów nie będących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy buforowej w odległości (określona odległość) od terenów nieużytkowanych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych.

PT

:

Para protecço [dos organismos aquáticos/das plantas nãovisadas/ dos insectos/artrópodes não-visados], respeitar uma zona não-pulverizada de (distância a precisar) em relação [às zonas não-cultivadas/às águas de superfície].

RO

:

Pentru protecția organismelor acvatice/plantelor ne-țintă/artropodelor/ insectelor ne-țintă respectați o zonă tampon netratată de (să se specifice distanța) până la terenul necultivat/ apa de suprafață!

SK

:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/- necielených článkonožcov/hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/- povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke (upresnite dĺžku).

SL

:

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pás (navede se razdaljo) do nekmetijske površine/vodne površine.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien/muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten/hyönteisten) suojelemiseksi (muun kuin maatalousmaan/pintavesialueiden) väliin on jätettävä (täsmennetään etäisyys) ruiskuttamaton suojavyöhyke.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de man avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon p (ange avstnd) till (icke-jordbruksmark/vattendrag).

SPe 4

BG

:

Да не се прилага върху непропускливи повърхности като асфалт, бетон, паваж, железопътни линии и други такива с висок риск за оттичане, с цел опазване на водните орга- низми/растенията, които не са обект на третиране.

ES

:

Para proteger (los organismos acuáticos/las plantas no objetivo), no aplicar sobre superficies impermeables como el asfalto, el cemento, los adoquines, (las vías del ferrocarril) ni en otras situaciones con elevado riesgo de escorrentía.

CS

:

Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin neaplikujte přípravek na nepropustný povrch, jako je asfalt, beton, dlážděný povrch, železniční trať nebo v jiných případech, kdy hrozí vysoké riziko odplavení.

DA

:

M ikke anvendes p befstede arealer ssom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte omrder og veje (jernbanespor) eller p andre omrder, hvorfra der er en stor risiko for runoff til omgivelserne. (For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke nsker at bekmpe).

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

ET

:

Veeorganismide/mittesihtliikide kaitsmiseks mitte kasutada läbilaskmatutel pindadel nagu näiteks asfalt, betoon, munakivi, raudteerööpad ning muudes oludes, kus on kõrge lekkimisoht.

EL

:

Για να προστατέψετε [υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά] να μην χρησιμοποιείται σε αδιαπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες με υψηλό κίνδυνο απορροής.

EN

:

Biex ikunu protetti organiżmi akkwatiċi/pjanti li mhumiex fil-mira tapplikax fuq superfiċji li ma jassorbux, bħal ma huma l-asfalt, il-konkrit, iċ-ċagħak, linji ferrovjarji u sitwazzjonijiet oħra b'riskju kbir ta’ tnixxijiet.

FR

:

Pour protéger (les organismes aquatiques/les plantes non cibles), ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, (les voies ferrées) et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

IT

:

Per proteggere (gli organismi acquatici/le piante non bersaglio) non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, (binari ferroviari) e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

LV

:

Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, betona, bruģa, sliežu ceļiem, un citās vietās ar augstu noteces risku.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus nenaudoti ant nepralaidžių paviršių tokių kaip asfaltas, betonas, grindinio akmenys, geležinkelio bėgių ar kitose situacijose, kuriuose didelė nuotėkio tikimybė.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények védelme érdekében a vizet nem áteresztő felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza.

MT

:

Biex tipproteġi organiżmi ta’ l-ilma/pjanti mhux immirati tapplikax fuq uċuh impermeabbli bħal l-asfalt, konkrit, ċangaturi, linji tal-ferrovija u sitwazzjonijiet oħra b'riskju kbir ta’ skul.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten en dieren] te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.

PL

:

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania nie stosować na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska i innych przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko spływania cieczy.

PT

:

Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas nãovisadas], no aplicar este produto em superfícies impermeáveis, como asfalto, beto, empedrados [ou linhas de caminho de ferro], nem em qualquer outra situaço em que o risco de escorrimentos seja elevado.

RO

:

Pentru protecția organismelor acvatice/plantelor ne-țintă nu aplicați pe suprafețe impermeabile precum asfalt, ciment, pavaj, cale ferată sau în alte situații în care există risc maré de scurgere!

SK

:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody.

SL

:

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin ne uporabljati na neprepustnih površinah kot so asfalt, beton, tlak, železniški tiri in drugih površinah, kjer je velika nevarnost odtekanja.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, kuten asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri huuhtoutumisen vaara.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna produkt p hrdgjorda ytor ssom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspr) och andra ytor med hög risk för avrinning.

SPe 5

BG

:

Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата, с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.

ES

:

Para proteger (las aves/los mamíferos silvestres), el Prodotti debe incorporarse completamente al suelo; asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.

CS

:

Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců musí být přípravek zcela zapraven do půdy; zajistěte, aby był přípravek zcela zapraven do půdy také na konci výsevních nebo výsadbových řádků.

DA

:

For at beskytte (fugle/vilde pattedyr) skal produktet omhyggeligt graves ned i jorden. Sørg for, at produktet også er helt tildækket for enden af rækkerne.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Ingwanti b'seba' wieħed vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanzbzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks peab vahend täielikult mullaga ühinema; tagada vahendi täielik ühinemine ka ridade lõpus.

EL

:

Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

EN

:

Sabiex ikunu protetti għasafar/mammiferi salvaġġi, il-prodott għandu jidħol sew fil-ħamrija; iżgura illi l-prodott ikun daħal sew fit-tarf tar-ringieli.

FR

:

Pour protéger (les oiseaux/mammifères sauvages), le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

IT

:

Per proteggere (gli uccelli/i mammiferi selvatici) il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.

LV

:

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, augu aizsardzības līdzekli pilnībā iestrādāt augsnē; nodrošināt līdzekļa pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus būtina produktą visiškai įterpti į dirvą, užtikrinti, kad produktas būtų visiškai įterptas vagų gale.

HU

:

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a terméket teljes egészében be kell dolgozni a talajba; ügyeljen arra, hogy az anyag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva.

MT

:

Sabiex tipproteġi għasafar/mammiferi selvaġġi l-prodott għandu jkun inkorporat għal kollox fil-ħamrija; żgura li lprodott ikun ukoll inkorporat għal kollox f'tarf ir-raddi.

NL

:

Om (de vogels/de wilde zoogdieren) te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het einde van de rij is ondergewerkt.

PL

:

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków produkt musi być całkowicie przykryty glebą; zapewnić że produkt jest również całkowicie przykryty na końcach rzędów.

PT

:

Para protecço (das aves/dos mamíferos selvagens), incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos.

RO

:

Pentru protecția păsărilor/mamiferelor sălbatice, produsul trebuie încorporat în totalitate în sol! A se asigura că produsul este încorporat în totalitate la sfârșitul rândurilor!

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov sa musí všetok prípravok zakryť pôdou. Presvedčte sa, či je prípravok dobre zakrytý pôdou aj na konci brázdy.

SL

:

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v celowi vdelano v tla tudi na koncih vrst.

FI

:

(Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä.

SV

:

För att skydda (fglar/vilda däggdjur) mste produkten nedmyllas helt och hllet i jorden; se till att produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna.

SPe 6

BG

:

Да се отстранят разлетите/разпилените количества, с цел опазване на птиците/дивите бозайници.

ES

:

Para proteger (las aves/los mamíferos silvestres), recójase todo derrame accidental.

CS

:

Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců odstraňte rozsypaný nebo rozlitý přípravek.

DA

:

For at beskytte (fugle/vilde pattedyr) skal alt spildt produkt fjernes.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete mittel beseitigt werden.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud vahend.

EL

:

Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια ζώα] μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

EN

:

Sabiex jkunu protetti għasafar/mammieferi salvaġġi, nadaf dak li jkun twaqqa' bi żbal.

FR

:

Pour protéger (les oiseaux/les mammifères sauvages), récupérer tout produit accidentellement répandu.

IT

:

Per proteggere (gli uccelli/i mammiferi selvatici) recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

LV

:

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, novērst izšļakstīšanos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus pašalinti pabiras ar išsiliejusį produktą.

HU

:

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött anyagot.

MT

:

Neħħi kull tixrid biex tipproteġi l-għasafar/mammiferi selvaġġi.

NL

:

Om (de vogels/de wilde zoogdieren) te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

PL

:

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków usuwać rozlany/rozsypany produkt.

PT

:

Para protecço (das aves/dos mamíferos selvagens), recolher todo o produto derramado.

RO

:

Pentru protecția păsărilor/mamiferelor sălbatice îndepărtați urmele de produs!

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov odstráňte náhodne rozsypaný prípravok.

SL

:

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo.

FI

:

Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.

SV

:

För att skydda (fglar/vilda däggdjur), avlägsna spill.

SPe 7

BG

:

Да не се прилага по време на размножителния период на птиците.

ES

:

No aplicar durante el perjodu de reproducción de las aves.

CS

:

Neaplikujte v době hnízdění ptáků.

DA

:

M ikke anvendes i fuglenes yngletid.

DE

:

Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden.

ET

:

Mitte kasutada lindude pesitsusperioodil.

EL

:

Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών.

EN

:

Tapplikax fil-perijodu li l-għasafar jkunu qed jbejtu.

FR

:

Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

IT

:

Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.

LV

:

Nelietot putnu vairošanās periodā.

LT

:

Nenaudoti paukščių veisimosi laikotarpiu.

HU

:

A madarak költési időszaka alatt nem alkalmazható.

MT

:

Tapplikax matul it-tberrik ta’ l-għasafar.

NL

:

Niet gebruiken tijdens het vogelbroedseizoen.

PL

:

Nie stosować w okresie rozrodczym ptaków.

PT

:

No aplicar este produto durante o perjodu de reproduço das aves.

RO

:

A nu se aplica produsul în perioada de împerechere a păsărilor!

SK

:

Neaplikujte v čase rozmnožovania vtákov.

SL

:

Ne tretirati v času valjenja ptic.

FI

:

Ei saa käyttää lintujen lisääntymisaikaan.

SV

:

Använd inte denna produkt under fglarnas häckningsperiod.

SPe 8

BG

:

Опасен за пчелите/Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми- опрашители/Да не се използва на места, където има активна паша на пчели/Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането и за (да се посочи срок) след третиране/Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност/Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им/Да не се прилага преди (да се посочи срок).

ES

:

Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y durante (indíquese el tiempo) después del mismo./No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración./Elimínense las malas hierbas antes de su floración./No aplicar antes de (indíquese el tiempo).

CS

:

Nebezpečný pro včely./Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí plodiny./Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy./Úly musí být během aplikace a po aplikaci (uveďte dobu) přemístěny nebo zakryty./Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele./Plevele odstraňte před jejich kvetením./Neaplikujte před (uveďte dobu).

DA

:

Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestvende insekter m dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrder./M ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nvn antal timer/dage) efter behandlingen./M ikke anvendes i nrheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inċiż blomstring./M ikke anvendes inċiż (tidspunkt).

DE

:

Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen./ Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden.

ET

:

Mesilastele ohtlik/Mesilaste ning muude tolmlevate putukate kaitsmiseks mitte kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal/Mitte kasutada aktiivsel korjealal/Kasutamise ajaks ning (määratleda aeg) peale töötlemist tarud eemaldada või katta kinn/Õitseva umbrohu olemasolu korral mitre kasutada/Umbrohi enne õitsemist eemaldada/Mitte kasutada enne (määratleda aeg).

EL

:

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη./Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί (αναφέρατε το χρόνο) μετά τη χρήση./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία./Μην το χρησιμοποιείτε πριν (αναφέρατε το χρόνο).

EN

:

Dangerous to bees./To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower/Do not use where bees are actively foraging./Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment./ Do not apply when flowering weeds are present./Remove weeds before flowering./Do not apply before (state time).

FR

:

Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et (indiquer la période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date).

IT

:

Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare quando le api sono in attività./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo).

LV

:

Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, nelietot kultūraugu ziedēšanas laikā. Nelietot vietās, kur bites aktīvi meklē barību. Bišu stropus pārvietot vai pārsegt augu aizsardzības līdzekļa smidzināšanas laikā un … (norāda uz cik ilgu laiku) pēc smidzināšanas darba beigām. Nelietot platībās, kurās ir ziedošas nezāles. Apkarot nezāles pirms ziedēšanas. Nelietot pirms … (norāda laiku).

LT

:

Pavojingas bitėms/Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu/Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu/Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu ar (nurodyti laiką) po purškimo./Nenaudoti kai yra žydinčių piktžolių/Sunaikinti piktžoles iki jų žydėjimo/Nenaudoti iki (nurodyti laiką).

HU

:

Méhekre veszélyes/A méhek és egyéb beporzást végző bovaro védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható/ Méhek aktív táplálékszerzési időszaka idején nem alkalmazható/ Az alkalmazás idejére és a kezelés után (megadott időszak) ideig távolítsa el vagy fedje be a méhkaptárakat/- Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható/- Virágzás előtt távolítsa el a gyomnövényeket/(megadott időpont) előtt nem alkalmazható.

MT

:

Perikoluż għan-naħal/Sabiex tħares in-naħal u insetti oħra tad-dakra tapplikax fuq uċuħ tar-raba' meta jkunu bilfjur/ Tużax fejn in-naħal ikun qed jirgħa sew/Neħħi jew agħtti l-ġarar tan-naħal waqt l-applikazzjoni u għal (speċifika l-ħin) wara t-trattament/Tapplikax meta jkun hemm ħaxix ħażin bil-fjur/Neħħi l-ħaxix ħażin qabel ma jwarrad/ Tapplikax qabel (speċifika l-ħin).

NL

:

Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur aan) na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid./Verwijder onkruid voordat het bloeit./Gebruik dit product niet vóór (geef de datum of de perjodu aan).

PL

:

[Niebezpieczne dla pszczół/W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia/Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek/Usuwać lub przykrywać ule podczas zabiegu i przez (określić czas) po zabiegu/Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty/Usuwać chwasty przed kwitnieniem/Nie stosować przed (określić czas).

PT

:

Perigoso para as abelhas./Para protecço das abelhas e de outros insectos polinizadores, no aplicar este produto durante a floraço das culturas./Não utilizar este produto durante o perjodu de presença das abelhas nos campos./- Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicaço do produto e durante (indicar o perjodu) após o tratamento./Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração./ Remover as infestantes antes da floraço./Não aplicar antes de (critério temporal a precisar).

RO

:

Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele și alte insecte polenizatoare nu aplicați pe plante în timpul înfloritului!/ Nu utilizați produsul în timpul sezonului activ al albinelor!/ Îndepărtați sau acoperiți stupii în timpul aplicării și (să se specifice perioada de timp) după tratament!/Nu aplicați produsul în perioada de înflorire a buruienilor!/Distrugeți buruienile înainte de înflorire!/Nu aplicați înainte de (să se specifice perioada de timp)!

SK

:

Nebezpečný pre včely/Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v čase kvetu/Nepoužívajte, keď sa v okolí nachádzajú včely/Počas aplikácie a (uveďte čas) po aplikácii úle prikryte alebo presuňte na iné miesto/Neaplikujte, keď sa v okolí nachádzajú kvitnúce buriny/ Odstráňte buriny pred kvitnutím/Neaplikujte pred (uveďte čas).

SL

:

Nevarno za čebele./Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem./Ne tretirati v času paše čebel./Med tretiranjem in (navede se časovno obdobje) po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje./Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela./Odstraniti plevel pred cvetenjem./Ne tretirati pred (navede se časovno obdobje).

FI

:

Vaarallista mehiläisille./Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää viljelykasvien kukinta-aikaan./Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti./Mehiläispesät poistettava tai suojattava levittämisen ajaksi ja (aika) ajaksi käsittelyn jälkeen./Ei saa käyttää, jos alueella on kukkivia rikkakasveja./Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua./Ei saa käyttää ennen (aika).

SV

:

Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt p blommande gröda./Fr inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt d det finns blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./Använd inte denna produkt före (ange tidsperiod).

2.3.   Prekawzjonijiet ta’ sikurezza marbuta ma’ prassi agrikola tajba

SPa 1

BG

:

Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи броя на приложенията или срока), за да се избегне развитието на резистентност.

ES

:

Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (indíquese la sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el número de aplicaciones o el plazo).

CS

:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek, který obsahuje (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) více/déle než (uveďte četnost aplikací nebo lhůtu).

DA

:

For at undg udviklingen af resistens m dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer), kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange).

DE

:

Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne) ausgebracht werden.

ET

:

Resistentsuse tekkimise vältimiseks seda või ükskõik millist muud vahendit mitte kasutada rohkem kui (kasutamiskordade arv või määratletav periood), mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või ainete liik).

EL

:

Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η συχνότητα) φορές.

EN

:

Biex jkun evitat svilup ta’ reżistenza tapplikax dan jew kull prodott ieħor li jkun jinsab fih (speċifika is-sustanza attiva jew grupp ta’ sustanzi, kif inhu xieraq) iktar minn (numru ta’ applikazzjonijiet jew perijodu ta’ żmien jrid jkun speċifikat).

FR

:

Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le SAK) plus de (nombre d'applications ou durée à préciser).

IT

:

Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare).

LV

:

Lai izvairītos no rezistences veidošanās, nelietot šo vai jebkuru citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur … (norāda darbīgās vielas vai darbīgo vielu grupas nosaukumu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu vai laiku).

LT

:

Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti šio produkto ar kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti veikliają medžiagą ar medžiagų grupę) dažniau kaip (nurodyti apdorojimų skaičių arba laikotarpį).

HU

:

Rezisztancia kialakulásának elkerülése érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport)-ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt kezelésszám vagy időszakok)-nál többször/hosszabb ideig.

MT

:

Sabiex tevita li tinbena reżistenza tapplikax dan jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi ta’ sustanzi attivi kif imiss) aktar minn (l-għadd ta’ applikazzjonijiet jew il-ħin li għandu jkun speċifikat)

NL

:

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere product die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet vaker gebruiken dan (geef het aantal toepassingen aan)/niet langer gebruiken dan (geef de tijdsduur aan).

PL

:

W celu uniknięcia powstawania odporności nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas)/nie częściej niż (określona częstotliwość).

PT

:

Para evitar o desenvolvimento de resistências, no aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) mais de (número ou perodo de aplicaçes a precisar).

RO

:

Pentru a evita apariția rezistenței nu aplicați acest produs sal orice alt produs conținând (să se specifice substanța activă sal clasa de substanțe, după caz) mai mult de (să se specifice numărul de tratamente sau perioada de timp)!

SK

:

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo skupinu látok) dlhšie ako (upresnite počet aplikácií alebo časový úsek).

SL

:

Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj).

FI

:

Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka), käyttöä useammin (käyttötiheys).

SV

:

För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehllande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod).

2.4.   Prekawzjonijiet ta’ sikurezza specifiki għar-rodentiċidi (SPr)

SPr 1

BG

:

Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум риска от консумация от други животни. Блоковите примамки да се поставят така, че да не могат да бъдат разнесени от гризачи.

ES

:

Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestión por otros animales. Asegurar los cebos de manera que los roedores no puedan llevárselos.

CS

:

Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, aby nemohly být hlodavci rozvlékány.

DA

:

Produktet skal anbringes p en sdan mde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med sm indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas p, at produkt i blokform ikke kan flyttes vk af de gnavere, der skal bekmpes.

DE

:

Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist.

ET

:

Peibutussööt tuleb ohutult ladustada selliselt, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu. Peibutussöödabriketid kindlustada selliselt, et närilised neid ära vedada ei saaks.

EL

:

Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να καταναλωθούν από άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να τα παρασύρουν τα τρωκτικά.

EN

:

Il-lixkiet trid titpoġġa sew sabiex ikun imnaqqas ir-riskju li dan jiġi ikkunsmat minn xi annimal ieħor. Orbot il-lixka sabiex il-gerriema ma jneħhuwiex minn fuq il-post.

FR

:

Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.

IT

:

Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

LV

:

Ēsmu ejā ievietot tā, lai, tā nebūtu pieejama citiem dzīvniekiem. Ēsmu nostiprināt, lai grauzēji to nevarētu aizvilkt.

LT

:

Jaukas turi būti saugiai išdėstytas taip, kad sumažėtų rizika kitiems gyvūnams jį vartoti. Jauko blokai turi būti taip saugomi, kad graužikai negalėtų jų ištampyti.

HU

:

A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak. A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy azt a rágcsálók ne hurcolhassák el.

MT

:

Il-lixki għandhom jitqegħdu hekk li jitnaqqas ir-riskju li jkunu mittiekla minn annimali oħrajn. Orbot il-blokki tallixka sew fejn ikunu biex ma’ jiġux mkaxkra minn fuq ilpost minn rodenti.

NL

:

De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept.

PL

:

Przynęty muszą być rozłożone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zjedzenia przez inne zwierzęta. Zabezpieczyć przynętę w ten sposób, aby nie mogła zostać wywleczona przez gryzonie.

PT

:

Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingesto por outros animais. Fixar os iscos, para que no possam ser arrastados pelos roedores.

RO

:

Momeala trebuie depozitată în condiții de securitate astfel încât să se micșoreze riscul de a fi consumată de către alte animale! A se asigura momeala astfel încât să nu poată fi mutată de către rozătoare!

SK

:

Návnady sa musia umiestniť tak, aby sa k nim nedostali iné zvieratá. Zabezpečte návnady tak, aby ich hlodavce nemohli odtiahnuť.

SL

:

Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje zaužitja za druge živali minimalno. Zavarovati vabe tako, da jih glodalci ne morejo raznesti.

FI

:

Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät eiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan.

SV

:

Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av gnagare.

SPr 2

BG

:

Третираните площи трябва да бъдат обозначени в периода на третиране. Да се посочи опасността от отравяне (първично или вторично) с антикоагуланта и да се укаже неговата противоотрова.

ES

:

La zona tratada debe señalizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicacion (primaria o secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente.

CS

:

Plocha určená k ošetření musí být během ošetřování označena. Je třeba upozornit na nebezpečí otravy (primární nebo sekundární) antikoagulantem a uvést protijed.

DA

:

Det behandlede omrde skal afmrkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primr eller sekundr) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nvnes p opslag.

DE

:

Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.

ET

:

Käideldud ala tuleb käitlemisperioodiks märgistada. Antikoagulandi mürgituse (esmane või teisene) oht ning selle vastane antidoot peab olema ära mainitud.

EL

:

Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν πρέπει να έχει σημαδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. Θα πρέπει να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλη- τηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και το αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηρίασης.

EN

:

Iż-żona ta’ trattament għandu jkun immarkat waqt it-trattament. Il-perikolu ta’ avvelenament (primarja jew sekondarja) mis-sustanza li titraqqa id-demm u l-antidote għandhom jissemmew.

FR

:

La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.

IT

:

Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto.

LV

:

Apstrādes laikā apstrādājamo platību marķēt. Norādīt saindēšanās (primārās vai sekundārās) apdraudējumu ar antikoagulantu un tā antidotu.

LT

:

Apdorojami plotai turi būti pažymėti visą apdorojimo laikotarpį. Turi būti paminėtas apsinuodijimo antikoaguliantu pavojus (tiesioginis ar netiesioginis) ir nurodytas priešnuodis.

HU

:

A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a véralvadásgátló szertől való mérgeződés veszélyére és annak ellenszerére.

MT

:

Il-post ittrattat għandu jkun immarkat filwaqt li jkun qiegħed jiġi itrattat. Għandu jissemma l-periklu ta’ avvelenament (primarju jew sekondarju) bl-antikoagulant u l-antitodu tiegħu.

NL

:

De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif.

PL

:

Obszar poddany zabiegowi musi być oznakowany podczas zabiegu. Niebezpieczeństwo zatrucia (pierwotnego lub wtórnego) antykoagulantem i antidotum powinno być wyszczególnione.

PT

:

Durante o perodu de tratamento, marcar a zona, com menço ao perigo de envenenamento (primário ou secundário) pelo anticoagulante e indicaço do antídoto deste último.

RO

:

Zona de tratament trebuie marcată în timpul perioadei de aplicare! A se menționa riscul de otrăvire (principal și secundar) cu anticoagulant și antitodul specific!

SK

:

Ošetrovaná plocha sa počas ošetrenia musí označiť. Musí sa uviesť nebezpečenstvo možnej otravy (primárnej alebo sekundárnej) antikoagulantami a protilátky.

SL

:

Tretirano območje je treba v času tretiranja označiti. Navesti je treba nevarnost zastrupitve (neposredne ali posredne) z antikoagulanti in ustrezne antidote.

FI

:

Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai sekundaarinen) ja vasta-aine mainittava.

SV

:

Det behandlade omrdet skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) av antikoagulanten samt motgift skall anges.

SPr 3

BG

:

Мъртвите гризачи да се отстраняват от третираната площ всеки ден през целия период на третиране. Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища.

ES

:

Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en cubos de basura ni en vertederos.

CS

:

Mrtvé hlodavce během doby použití přípravku denně odstraňujte. Neodkládejte je do nádob na odpadky ani na smetiště.

DA

:

Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.

DE

:

Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen.

ET

:

Surnud närilised tuleb eemaldada käitlemisalalt käitlemise ajal iga päev. Mitte panna prügikastidesse või prügi mahapaneku kohtadesse.

EL

:

Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά από την περιοχή χρήσης σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του προϊόντος. Να μην τοποθετούνται σε κάδους απορ- ριμμάτων ούτε σε σακούλες σκουπιδιών.

EN

:

Mill-post ittrattat iridu jitneħħew l-annimali gerriema mejta, u dan ta’ kuljum. Tarmihomx f'kontenituri taż-żibel jew fil-miżbliet.

FR

:

Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

IT

:

I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.

LV

:

Apstrādes laikā beigtos grauzējus no apstrādātās platības aizvākt katru dienu. Neizmest tos atkritumu tvertnēs vai kaudzēs.

LT

:

Žuvę graužikai turi būti surenkami iš apdoroto ploto kiekvieną dieną viso naikinimo metu. Nemesti i šiukšlių dėžes arba sąvartynus.

HU

:

Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területről. A tetemeket tilos hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban elhelyezni.

MT

:

Għandhom jitneħħew kuljum ir-rodenti mejta mill-post ittrattat. Tarmihomx f'kontenituri taż-żibel jew fuq ilmiżbliet.

NL

:

Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.

PL

:

Martwe gryzonie usuwać z obszaru poddanego zabiegowi każdego dnia. Nie wyrzucać do pojemników na śmieci i nie wywozić na wysypiska śmieci.

PT

:

Durante o periodu de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem os deitar ao lixo ou depositar em lixeiras.

RO

:

Rozătoarele moarte trebuie să fie îndepărtate din zona tratată în fiecare zi în timpul tratamentului! A nu se arunca în recipientele pentru gunoi sau la gropile de gunoi!

SK

:

Mŕtve hlodavce treba z ošetrovanej plochy každý deň odstrániť. Nehádžte ich do odpadových nádob alebo na smetisko.

SL

:

Poginule glodalce je treba odstraniti s tretiranega območja sproti, vsak dan v času tretiranja, vendar ne v zabojnike za odpadke ali odlagališča smeti.

FI

:

Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai kaatopaikoille.

SV

:

Döda gnagare skall tas bort frn behandlingsomrdet varje dag under behandlingen. Fr inte läggas i soptunnor eller p soptipp.

3.   Kriterji għall-attribuzjoni ta’ frażijiet standard għal prekawzjonijiet speċifiċi ta’ sikurezza

3.1.   Daħla

Ġeneralment, il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jkunu awtorizzati biss għal dawk l-użi speċifiċi li jiġu approvati wara valutazzjoni skont il-prinċipji uniformi stabbiliti fl-Anness mar-Regolament (UE) Nru [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jekk jogħġbok daħħal in-numru tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/… ta’ […] li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti].

Fejn ikun possibbli, il-prekawzjonijiet speċifici ta’ sikurezza għandhom jirriflettu r-riżultati ta’ dik is-stima skont il-prinċipji uniformi u għandhom ikunu applikati partikolarment f'dawk il-każijiet fejn huma neċessarji miżuri għat-tnaqqis tar-riskji biex ikunu evitati effetti inaċċetabbli.

3.2.   Kriterji għall-attribuzjoni ta’ frażijiet standard għal prekawzjonijiet ta’ sikurezza għall-operaturi

SPo 1

Wara kuntatt mal-ġilda, l-ewwel neħħi l-prodott b’ biċċa niexfa u mbagħad aħsel il-ġilda b'ħafna ilma.

Din il-frażi għandha tintuża fil-każ ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkollhom fihom ingredjenti li jistgħu jkollhom reazzjoni ħarxa mal-ilma, bħall-imlieħ taċ-ċjanur jew il-fosfur tal-aluminju.

SPo 2

Wara li jintuża, l-ilbies protettiv irid jinħasel kollu.

Din il-frażi hija rrakkomandata fejn ilbies protettiv huwa meħtieġ għal protezzjoni tal-ħaddiema. Huwa obbligatorju fil-każ tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti klassifikati bħala T jew T+.

SPo 3

Wara li jinxtegħel il-prodott, tieħux nifs mid-duħan u ħalli ż-żona ttrattata immedjatament.

Din il-frażi għandha tintuża fil-każ ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jintużaw għal fumigazzjoni f'każijiet fejn l-użu ta’ maskra tan-nifs mhix meħtieġa.

SPo 4

Il-kontenitur għandu jinfetaħ f'ambjent miftuħ u xott.

Din il-frażi għandha tintuża fil-każ ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkollhom fihom sustanzi attivi li jistgħu jkollhom reazzjoni ħarxa mal-ilma jew l-arja imxarrba, bħal pereżempju l-fosfur tal-aluminju, jew li tista' tinqabad waħedha, bħal pereżempju (alkilenebis-) ditjokarbamat. Din il-frażi għandha tintuża fil-każ ta’ prodotti li jinħarqu malajr klassifikati bħala R20, 23 jew 26. F'każijiet individwali għandha tiġi applikata opinjoni esperta, biex issir stima dwar jekk il-karatteristiċi ta’ preparazzjoni u l-imballaġġ jistgħux ikunu ta’ ħsara għall-operaturi.

SPo 5

Iċċirkola l-arja taż-żona trattata/serer sewwa/il-ħin għandu jiġi speċifikat/sakemm it-traxxix ikun niexef qabel ma terġa' tidħol.

Din il-frażi għandha tintuża fil-kaz ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jintużaw fis-serer jew f'postijiet magħluqa oħra, bħal perezempju mħażen.

3.3.   Kriterji ta’ attribuzjoni għal frażijiet standard għal prekawzjonijiet ta’ sikurezza għall-ambjent

SPe 1

Tapplikax dan il-prodott jew kull prodott ieħor li jinsab ġo fih (identifika s-sustanza attiva jew il-grupp tas-sustanzi, skont il-każ) iktar minn (speċifika l-perjodu ta’ żmien jew il-frekwenza) sabiex ikunu protetti l-organiżmi tal-ilma ta’ taħt l-art/tal-ħamrija.

Din il-frażi għandha tintuża fil-każ ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li l-evalwazzjoni li tkun saret fir-rigward tagħhom skont il-prinċipji uniformi turi, għal wieħed jew aktar mill-użi mniżżla fuq it-tikketta, illi hemm bżonn ta’ miżuri għat-tnaqqis tar-riskji sabiex tiġi evitata akkumulazzjoni fil-ħamrija, effetti fuq ħniex jew organiżmi oħra li jgħixu fil-ħamrija jew mikroflora tal-ħamrija u/jew kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art.

SPe 2

Biex ikunu protetti l-ilma ta’ taħt l-art/l-effetti fuq l-orgnażmi akkwatiċi tapplikax fuq ħamrija (it-tip ta’ ħamrija jew is-sitwazzjoni għandhom jiġu speċifikati).

Din il-frażi tista tintuża bħala miżura biex titnaqqas ir-riskju biex tkun evitata kwalunkwe kontaminazzjoni potenzali tal-ilma ta’ taħt l-art jew tal-ilma fil-wiċċ f'kundizzjonijiet vulnerabbli (eż. assoċjati mat-tip ta’ ħamrija, topografija jew għall-ħamrija mil-liema jkun tneħħa l-ilma), jekk evalwazzjoni skont il-prinċipji uniformi turi għal wieħed jew aktar mill-użi mniżżla fuq it-tiketta, illi hemm bżonn ta’ miżuri għat-tnaqqis tar-riskji sabiex ikunu evitati effetti inaċċettabli.

SPe 3

Sabiex ikunu protetti l-organiżmi akkwatiċi/pjanti li mhumiex fil-mira/antropojdi li mhumiex fil-mira/insetti, iżgura li jkun hemm żona protetta li fiha ma jkunx hemm traxxix ta’ (għandha tiġi speċifikata d-distanza) ta’ art li mhijiex agrikola/ilmijiet tal-wiċċ.

Din il-frażi għandha tintuża sabiex jiġu protetti l-pjanti li mhumiex fil-mira, antropodi li mhumiex fil-mira u/jew organiżmi akkwatiċi, jekk evalwazzjoni li tkun saret skont il-prinċipji uniformi turi, għal wieħed jew aktar mill-użi mniżżla fuq it-tikketti, illi hemm bżonn ta’ miżuri għat-tnaqqis tar-riskji sabiex jkunu evitati effetti inaċċettabli.

SPe 4

Biex ikunu protetti organiżmi akkwatiċi/pjanti li mhumiex fil-mira tapplikax fuq superfiċji li ma jassorbux, bħal ma huma l-asfalt, il-konkrit, iċ-ċagħak, linji ferrovjarji u sitwazzjonijiet oħra b'riskju kbir ta’ tnixxijiet.

Skont l-użu tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, l-Istati Membri jistgħu jużaw il-frażi għat-tnaqqis tar-riskju ta’ tnixxijiet sabiex ikunu protetti organiżmi akkwatiċi jew pjanti li mhumiex fil-mira.

SPe 5

Sabiex ikunu protetti għasafar/mammiferi salvaġġi, il-prodott għandu jidħol sew fil-ħamrija; iżgura illi l-prodott ikun daħal sew fit-tarf tar-ringieli.

Din il-frażi għandha tintuża fil-każ ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti bħal per ezempju granuli jew boċċ, li jistgħu jintużaw għall-protezzjoni ta’ għasafar jew mammieferi selvaġġi.

SPe 6

Sabiex jkunu protetti għasafar/mammieferi salvaġġi, nadaf dak li jkun twaqqa' bi żbal.

Din il-frażi għandha tintuża fil-każ ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti bħal per ezempju granuli jew boċċi, sabiex jkun evitat illi dawn jittieklu mill-għasafar jew mammieferi selvaġġi. Dan hu rakkomandat għal formulazzjonijiet solidi kollha, li ma hemmx għalfejn jiġu mħallta mal-ilma biex jintużaw.

SPe 7

Tapplikax fil-perjodu tat-tberrik tal-għasafar.

Din il-frażi għandha tintuża meta evalwazzjoni li tkun saret skont il-prinċipji uniformi turi, għal wieħed jew aktar mill-użi mniżżla fuq it-tikketta, illi tali miżura għat-tnaqqis ta’ riskji hija neċessarja.

SPe 8

Perikoluż għan-naħal./Sabiex tħares in-naħal u insetti oħra tad-dakra tapplikax fuq għelejjel li jkunu qegħdin iwardu./Tużax fejn in-naħal ikun qed jiġbor l-ikel b'mod attiv./Neħħi jew għatti l-ġarar tan-naħal waqt l-applikazzjoni u għal (speċifika l-ħin) wara t-trattament./Tapplikax meta jkun hemm ħaxix ħażin li jkun qiegħed iwarrad./Neħħi l-ħaxix ħażin qabel ma jwarrad./ Tapplikax qabel (speċifika l-ħin).

Din il-frażi għandha tintuża fil-każ ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li għalihom tkun saret evalwazzjoni skont il-prinċipji uniformi li turi, li għal wieħed jew aktar mill-użi mniżżla fuq it-tikketta, għandhom jiġu applikati miżuri għat-tnaqqis ta’ riskji biex jipproteġu n-naħal jew insetti oħra tad-dakra. Skont il-frekwenza tal-użu tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, u dispożizzjonijiet regolatorji nazzjonali rilevanti oħra, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu il-frażi xierqa biex jitnaqqas ir-riskju għan-naħal u insetti oħra tad-dakra u ż-żgħar tagħhom.

3.4.   Kriterji ta’ attribuzjoni għal frażijiet standard għal prekawzjonijiet ta’ sikurezza għal prassi agrikola tajba

SPa 1

Sabiex tevita li tinbena reżistenza tapplikax dan jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi ta’ sustanzi attivi, skont il-każ) aktar minn (l-għadd ta’ applikazzjonijiet jew il-ħin li għandu jkun speċifikat).

Il-frażi trid tintuża fejn jidher illi dawn ir-restrizzjonijiet huma neċessarji sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ l-iżvilup ta’ reżistenza.

3.5.   Kriterji ta’ attribuzjoni għal frażijiet standard għal prekawzjonijiet speċifiċi ta’ sikurezza speċifiċi għar-rodentiċidi

SPr 1

Il-lixkiet trid titpoġġa sew sabiex ikun imnaqqas ir-riskju li dan jiġi ikkunsmat minn xi annimal ieħor. Orbot il-lixka sabiex il-gerriema ma jneħhuwiex minn fuq il-post.

Sabiex tkun żgurata l-konformità min-naħa tal-operaturi, il-frażi trid tidher f'post prominenti fuq it-tiketta b'mod li, kemm jista' jkun, jiġi evitat l-użu ħażin.

SPr 2

Iż-żona ta’ trattament għandu jkun immarkat waqt it-trattament. Għandu jissemma l-periklu ta’ avvelenament (primarju jew sekondarju) bl-antikoagulant u l-antitodu tiegħu.

Din il-frażi trid tidher fuq it-tikketta b'mod prominenti, sabiex kemm jista' jkun l-avvelenament bi żball ikun eskluż.

SPr 3

Mill-post ittrattat iridu jitneħħew l-annimali gerriema mejta, u dan ta’ kuljum. Tarmihomx f'kontenituri taż-żibel jew fil-miżbliet.

Sabiex ikun evitat l-avvelenament sekondarju ta’ annimali, il-frażi għandha tintuża għar-rodentiċidi kollha li jkollhom antikoagulanti bħala sustanzi attivi.


Top