EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0481

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 481/2010 tal- 1 ta’ Ġunju 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2011 ta' fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar it-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi (Test b’relevanza għaż-ŻEE )

OJ L 135, 2.6.2010, p. 38–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/481/oj

2.6.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 135/38


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 481/2010

tal-1 ta’ Ġunju 2010

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2011 ta' fatturi varjabbli sekondarji fil-mira dwar it-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Ġunju 2003 li jirrigwardja l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għixien (UE-SILC) (1) u b'mod partikolari l-Artikolu 15(2)(f) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 stabbilixxa qafas komuni għall-produzzjoni sistematika tal-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għajxien, li jinkorpora data rappreżentattiva u lonġitudinali, komparabbli u fil-ħin dwar l-introjtu u dwar il-livell u l-kompożizzjoni tal-faqar u l-esklużjoni soċjali fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea.

(2)

Skont l-Artikolu 15(2)(f) tar-Regolament (KE) Nru 1177/2003, huma meħtieġa miżuri ta' implimentazzjoni dwar il-lista tas-setturi u tal-fatturi varjabbli sekondarji fil-mira li għandhom ikunu inklużi kull sena fil-komponent rappreżentattiv tal-EU-SILC. Il-lista ta' varjabbli sekondarji fil-mira li għandhom jiġu inkorporati fil-modulu ta' trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi għandha tiġi stipulata għas-sena 2011. Din għandha tinkludi wkoll il-kodiċijiet u d-definizzjonijiet tal-varjabbli.

(3)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Ewropew tas-Sistema tal-Istatistika.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-lista ta' fatturi varjabbli sekondarji fil-mira, il-kodiċijiet tal-varjabbli u d-definizzjonijiet għall-Modulu tal-2011 dwar it-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi li għandhom jiġu inklużi fil-komponent transsettorjali tal-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għajxien (UE-SILC), għandhom ikunu kif stabbilit fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Ġunju 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 165, 3.7.2003, p. 1.


ANNESS

Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw l-unità, il-mod ta' ġbir tal-informazzjoni, il-perjodu ta' referenza u d-definizzjonijiet li ġejjin:

1.   Unità

Għandha tingħata informazzjoni għall-membri attwali kollha tad-dar jew, jekk ikun applikabbli, għall-interpellati kollha ta' età 'il fuq min 24 sena u taħt is-60 sena.

2.   Mod ta' ġbir ta' informazzjoni

Fid-dawl tat-tip ta' informazzjoni li għandha tinġabar, l-intervisti jew l-informazzjoni personali meħudin mir-reġistri biss huma permessi. L-intervisti permezz ta' rappreżentant (proxy) huma permessi b'eċċezzjoni għal persuni li jkunu temporanjament nieqsa jew inkapaċitati.

3.   Il-perjodu ta' referenza

Il-perjodu ta' referenza għandu jkun meta l-intervistat ikollu madwar 14-il sena.

4.   Definizzjonijiet

(1)   Missier: Il-persuna li l-intervistat iqis li jkun missieru meta kellu madwar 14-il sena. Ġeneralment, il-missier ikun il-missier bijoloġiku, iżda jekk l-intervistat iqis lil xi ħadd ieħor bħala missieru waqt il-perjodu ta' referenza, it-tweġibiet għandhom jirreferu għal din il-persuna, anki jekk il-missier bijoloġiku jkun ħaj u magħruf.

(2)   Omm: il-persuna li l-intervistat iqis li jkun ommu meta kellu madwar 14-il sena. Ġeneralment, l-omm tkun l-omm bijoloġika, iżda jekk l-intervistat iqis lil xi ħadd ieħor bħala ommu waqt il-perjodu ta' referenza, it-tweġibiet għandhom jirreferu għal din il-persuna, anki jekk l-omm bijoloġika tkun ħajja u magħrufa.

(3)   Unità domestika: Tirreferi għall-unità domestika li fiha kienet tgħix il-persuna intervistata meta kellha madwar 14-il sena. Jekk il-ġenituri tal-persuna intervistata kienu ddivorzjati u kellhom kustodja maqsuma (50 % tal-ħin għal kull ġenitur), il-persuna intervistata għandha tagħżel l-unità domestika tagħha fuq bażi oġġettiva, bil-kunsiderazzjoni tal-indirizz ewlieni tagħha meta kellha madwar 14-il sena (jiġifieri, dak fir-reġistru tal-popolazzjoni u/jew fuq il-karta tal-identità/passaport), jew fuq bażi suġġettiva skont fejn kienet tħossha l-iktar komda meta kellha madwar 14-il sena. Għal linji gwida jekk jogħġbok irreferi għad-“Deskrizzjoni tal-varjabbli fil-mira: Transsezzjonali u lonġitudinali” (EU-SILC 065 – operazzjoni tal-2010) – Unitajiet.

OQSMA U LISTA TA' FATTURI VARJABBLI FIL-MIRA

 

Modulu 2011

Trażmissjoni interġenerazzjonali tal-iżvantaġġi

Isem tal-fattur varjabbli

Kodiċi

Fattur varjabbli fil-mira

Informazzjoni bażika

RB030

 

ID Personali

In-numru tal-ID

Numru ta' identifikazzjoni personali (PID)

PT005

 

Piż trasversali interġenerazzjonali personali

0+(Format 2.5)

Piż

Dejta tal-familja

PT010

 

Preżenza tal-ġenituri

1

Għexet maż-żewġ ġenituri (jew il-persuni meqjusa bħala ġenituri)

2

Għexet mal-missier biss (jew il-persuna meqjusa bħala l-missier)

3

Għexet mal-omm biss (jew il-persuna meqjusa bħala l-omm)

4

Għexet f'unità domestika privata mingħajr ġenituri

5

Għexet f'unità domestika kollettiva jew istituzzjoni

PT010_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT020

 

Għadd ta’ adulti

 

Numru (2 ċifri) 0-99

PT020_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 4

M/A (għexet f'unità domestika kollettiva jew istituzzjoni)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT030

 

Għadd ta’ tfal

 

Numru (2 ċifri) 0-99

PT030_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 4

M/A (għexet f'unità domestika kollettiva jew istituzzjoni)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT040

 

Għadd ta' persuni fl-unità domestika li jaħdmu

 

Numru (2 ċifri) 0-99

PT040_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 4

M/A (għexet f'unità domestika kollettiva jew istituzzjoni)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT050

 

Is-sena tat-twelid tal-missier

 

Sena (4 ċifri)

– 1

Ma tafx

PT050_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 4

M/A (missier mhux magħruf)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT060

 

Art twelid il-missier

1

Imwieled fil-pajjiż li l-intervistat jgħix fih bħalissa (jiġifieri il-pajjiż tal-istħarriġ)

2

Imwieled f'pajjiż ieħor tal-UE27

3

Imwieled f'pajjiż Ewropew ieħor

4

Imwieled barra l-Ewropa

– 1

Ma tafx

PT060_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 4

M/A (missier mhux magħruf)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT070

 

Ic-Ċittadinanza tal-missier

1

Il-pajjiż li l-intervistat jgħix fih bħalissa (jiġifieri il-pajjiż tal-istħarriġ)

2

Pajjiż ieħor tal-UE27

3

Pajjiż Ewropew ieħor

4

Barra l-Ewropa

– 1

Ma tafx

PT070_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 4

M/A (missier mhux magħruf)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT080

 

Is-sena tat-twelid tal-omm

 

Sena (4 ċifri)

– 1

Ma tafx

PT080_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 4

M/A (l-omm mhux magħrufa)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT090

 

Art twelid l-omm

1

Imwielda fil-pajjiż li l-intervistat jgħix fih bħalissa (jiġifieri il-pajjiż tal-istħarriġ)

2

Imwielda f'pajjiż ieħor tal-UE27

3

Imwielda f'pajjiż Ewropew ieħor

4

Imwielda barra l-Ewropa

– 1

Ma tafx

PT090_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 4

M/A (l-omm mhux magħrufa)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT100

 

Ic-Ċittadinanza tal-omm

1

Il-pajjiż li l-intervistat jgħix fih bħalissa (jiġifieri il-pajjiż tal-istħarriġ)

2

Pajjiż ieħor tal-UE27

3

Pajjiż Ewropew ieħor

4

Barra l-Ewropa

– 1

Ma tafx

PT100_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 4

M/A (l-omm mhux magħrufa)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

Dejta dwar l-edukazzjoni

PT110

 

L-ogħla livell ta' edukazzjoni miksub mill-missier

0

Il-missier la kien jaf jaqra u lanqas jikteb b'ebda lingwa

1

Livell baxx (ta' qabel il-primarja, edukazzjoni primarja jew edukazzjoni sekondarja baxxa)

2

Livell medju (edukazzjoni sekondarja għolja u edukazzjoni postsekondarja mhux terzjarja)

3

Livell għoli (l-ewwel stadju tal-edukazzjoni terzjarja u t-tieni stadju tal-edukazzjoni terzjarja)

– 1

Ma tafx

PT110_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 4

M/A (missier mhux magħruf)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT120

 

L-ogħla livell ta' edukazzjoni miksub mill-omm

0

L-omm la kienet taf taqra u lanqas tikteb f'ebda lingwa

1

Livell baxx (ta' qabel il-primarja, l-edukazzjoni primarja jew l-edukazzjoni sekondarja baxxa)

2

Livell medju (edukazzjoni sekondarja għolja u edukazzjoni postsekondarja mhux terzjarja)

3

Livell għoli (l-ewwel stadju tal-edukazzjoni terzjarja u t-tieni stadju tal-edukazzjoni terzjarja)

– 1

Ma tafx

PT120_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 4

M/A (l-omm mhux magħrufa)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

Dejta dwar ix-xogħol

PT130

 

Status tal-attività tal-missier

1

Impjegat/a

2

Impjegat għal rasu (inkluż ħaddiem mal-familja)

3

Qiegħed/qiegħda

4

Persuna rtirata jew li rtirat kmieni jew refgħet minn negozju

5

Tagħmel xogħol id-dar u responsabbiltajiet ta' kura

6

Persuna mhux attiva oħra

– 1

Ma tafx

PT130_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 3

M/A (l-omm mejta)

– 4

M/A (missier mhux magħruf)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT140

 

Pożizzjoni maniġerjali tal-missier

1

Superviżjoni

2

Mhux ta' superviżjoni

– 1

Ma tafx

PT140_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

M/A (il-missier ma jaħdimx)

– 3

M/A (il-missier mejjet)

– 4

M/A (missier mhux magħruf)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT150

 

Ix-xogħol ewlieni tal-missier

 

Kodiċi ISCO-08(COM) (ċifra 1)

– 1

Ma tafx

PT150_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

M/A (il-missier ma jaħdimx)

– 3

M/A (il-missier mejjet)

– 4

M/A (missier mhux magħruf)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT160

 

Status tal-attività tal-omm

1

Impjegata

2

Impjegata għal rasha (inkluż ħaddiema mal-familja)

3

qiegħda

4

Persuna rtirata jew li rtirat kmieni jew refgħet minn negozju

5

Tagħmel xogħol id-dar u responsabbiltajiet ta' kura

6

Persuna mhux attiva oħra

– 1

Ma tafx

PT160_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 3

M/A (l-omm mejta)

– 4

M/A (l-omm mhux magħrufa)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT170

 

Pożizzjoni maniġerjali tal-omm

1

Superviżjoni

2

Mhux ta' superviżjoni

– 1

Ma tafx

PT170_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

M/A (l-omm ma taħdimx)

– 3

M/A (l-omm mejta)

– 4

M/A (l-omm mhux magħrufa)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT180

 

Ix-xogħol ewlieni tal-omm

 

Kodiċi ISCO-08(COM) (ċifra 1)

– 1

Ma tafx

PT180_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 2

M/A (l-omm ma taħdimx)

– 3

M/A (l-omm mejta)

– 4

M/A (l-omm mhux magħrufa)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

Dejta dwar is-sitwazzjoni finanzjarja

PT190

 

Sitwazzjoni finanzjarja tal-unità domestika

1

Ħażina ħafna

2

Ħażina

3

Ftit ħażina

4

Mhux ħażina

5

Tajba

6

Tajba ħafna

– 1

Ma tafx

PT190_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 4

M/A (għexet f'unità domestika kollettiva jew istituzzjoni)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT200

 

Kapaċità ta' sopravivenza

1

B’diffikultà kbira

2

B’diffikultà

3

B’xi diffikultà

4

Pjuttost faċilment

5

Faċilment

6

Faċilment ħafna

– 1

Ma tafx

PT200_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 4

M/A (għexet f'unità domestika kollettiva jew istituzzjoni)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)

PT210

 

Status tal-proprjetà

1

Il-Propjetarja

2

Inkwilin

3

L-akkomodazzjoni ngħatat b'xejn

– 1

Ma tafx

PT210_F

1

Mimlija

– 1

Nieqsa

– 4

M/A (għexet f'unità domestika kollettiva jew istituzzjoni)

– 5

Mhix il-“persuna magħżula”

– 6

Mhux fil-firxa ta' etajiet (25-59)


Top