EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0248

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 248/2009 tad- 19 ta’ Marzu 2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 fejn jirrigwarda n-notifiki li jikkonċernaw l-għarfien tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-iffissar tal-prezzijiet u l-intervent fi ħdan l-iskop tal-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-prodotti tas-sajd u tal-akwakultura (Riformulazzjoni)

OJ L 79, 25.3.2009, p. 7–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 252 - 278

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Imħassar b' 32013R1420 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/248/oj

25.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 79/7


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 248/2009

tad-19 ta’ Marzu 2009

li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 fejn jirrigwarda n-notifiki li jikkonċernaw l-għarfien tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-iffissar tal-prezzijiet u l-intervent fi ħdan l-iskop tal-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-prodotti tas-sajd u tal-akwakultura (Riformulazzjoni)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 tas-17 ta’ Diċembru 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-sajd u l-prodotti tal-akwakultura (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 34(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 80/2001 tas-16 ta’ Jannar 2001 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 fejn jirrigwarda n-notifiki li jikkonċernaw l-għarfien tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, l-iffissar tal-prezzijiet u l-intervent fi ħdan l-iskop tal-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-prodotti tas-sajd u tal-akwakultura (2) ġiet emendata kemm-il darba (3) b'mod sostanzjali. Ladarba għandhom isiru aktar emendi rigward aġġustamenti fil-listi ta’ reġjuni tal-Istati Membri u fil-kodiċi tal-munita li jintużaw għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandu jiġi mfassal mill-ġdid fl-interessi taċ-ċarezza.

(2)

Skont l-Artikolu 13(6) tar-Regolament (KE) Nru 104/2000, il-Kummissjoni tippubblika kull sena lista tal-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti tagħhom l-Istati Membri għandhom għalhekk jagħtuha informazzjoni adegwata.

(3)

Il-Kummissjoni għandha tkun tista' tagħmel monitoraġġ fuq l-attiviatjiet għall-istabilizzazzjoni tal-prezzijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-mod li bih japplikaw is-sistemi ta’ kumpens finanzjarju u l-premji għall-carry-over.

(4)

L-arranġamenti Komunitarju għall-intervent skont l-Artikoli 21 sa 26 tar-Regolament (KE) Nru 104/2000 jeħtieġu li tkun disponibbli informazzjoni dwar il-prezzijiet irreġistrati f'reġjuni definiti b'mod ċar f'intervalli regolari.

(5)

Sistema ta’ trasmissjoni elettronika tad-data bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni ġiet introdotta fi ħdan il-qafas tal-politika komuni tas-sajd (sistema FIDES II). Din għandha tintuża għall-iskopijiet tal-ġbir tal-informazzjoni msemmija f'dan ir-Regolament.

(6)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ġestjoni tal-Prodotti tas-Sajd,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

Notifiki li jirrigwardaw l-għarfien tal-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet tal-produtturi tagħhom

Artikolu 1

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kumissjoni bl-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 6(1)(ċ) u 13(3)(d) tar-Regolament (KE) Nru 104/2000 mhux aktar tard minn żmien xahrejn mid-data tad-deċiżjoni adottata.

Din l-informazzjoni u l-format li bih għandha tintbagħat għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness I ma’ dan ir-Regolament.

KAPITOLU II

Prezzijiet u intervent

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, sa mhux aktar tard minn xahrejn minn wara l-bidu ta’ kull sena tas-sajd, bl-informzzjoni msemmija fl-Artikolu 17(4) tar-Regolament (KE) Nru 104/2000.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni immedjatament b'kull bidla fid-dettalji msemmija fl-ewwel paragrafu.

Din l-informazzjoni u l-format li bih għandha tintbagħat għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness II ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Għall-ispeċi elenkati fl-Annessi minn I sa IV mar-Regolament (KE) Nru 104/2000, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet maħtuta x-xatt, mibjugħa, rtirati u ttrasportati tul it-territorju tagħhom, flimkien mal-valur tal-kwantitajiet mibjugħa, f'kull tliet xhur fid-diversi reġjuni definiti fit-Tabella 1 tal-Anness VIII ma’ dan ir-Regolament, sa mhux aktar tard minn seba' ġimgħat wara t-tliet xhur in kwistjoni.

Meta jkun hemm kriżi għal speċi waħda jew aktar elenkati fl-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 104/2000, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet maħtuta, mibjugħa, rtirati u ttrasportati tul it-territorju tagħhom, flimkien mal-valur tal-kwantitajiet mibjugħa, f'kull ħmistax fid-diversi reġjuni definiti fit-Tabella 1 tal-Anness VIII ma’ dan ir-Regolament, sa mhux aktar tard minn ġimagħtejn wara l-ħmistax in kwistjoni.

Din l-informazzjoni u l-format li bih għandha tintbagħat għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness III ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni kull tliet xhur, fir-rigward ta’ kull prodott elenkat fl-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 104/2000 li jkun ġie rtirat, bil-valur u l-kwantitajiet imneħħija, analizzati skont l-għażliet tat-tneħħija stabbiliti fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2493/2001 (4) sa mhux aktar tard minn tmien ġimgħat warat-tliet xhur in kwistjoni.

Din l-informazzjoni u l-format li bih għandha tintbagħat għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness IV ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, għal kull prodott elenkat fl-Anness II mar-Regolament (KE) Nru 104/2000, bil-kwantitajiet maħtuta x-xatt, mibjugħa, u maħżuna, flimkien mal-valur tal-kwantitajiet mibjugħa, f'kull tliet xhur fid-diversi reġjuni definiti fit-Tabella 1 tal-Anness VIII ma’ dan ir-Regolament, sa mhux aktar tard minn sitt ġimgħat wara t-tliet xhur in kwistjoni.

Din l-informazzjoni u l-format li bih għandha tintbagħat għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness V ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 6

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, fir-rigward ta’ kull prodott elenkat fl-Anness III mar-Regolament (KE) Nru 104/2000, bil-kwantitajiet maħtuta x-xatt, mibjugħa, u kkunsinnati lill-industrija skont l-organizzazzjonijiet tal-produttur, flimkien mal-valur tal-kwantitajiet ikkunsinnati lill-industrija, f'kull xahar fid-diversi reġjuni definiti fit-Tabella 1 tal-Anness VIII ma’ dan ir-Regolament, sa mhux aktar tard minn sitt ġimgħat wara x-xahar in kwistjoni.

Din l-informazzjoni u l-format li bih għandha tintbagħat għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness VI ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 7

L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni kull sena, fi żmin tliet xhur mill-aħħar tas-sena in kwistjoni, informazzjoni biex l-ispejjeż tekniċi li għandhom x'jaqsmu mal-operazzjonijiet meħtieġa għall-istabbilizzazzjoni u l-ħażna previsti fl-Artikoli 23 u 25 tar-Regolament (KE) Nru 104/2000 ikunu jistgħu jiġu stabbiliti.

Din l-informazzjoni u l-format li bih għandha tintbagħat għandhom jiġu stabbiliti fl-Anness VII ma’ dan ir-Regolament.

KAPITOLU III

Dispożizzjonijiet ġenerali u finali

Artikolu 8

L-Istati Membri għandhom jibagħtu l-informazzjoni lill-Kummissjoni b'mezzi elettroniċi, bl-użu tas-sistemi ta’ trasmissjoni li jintużaw bħalissa għall-iskambju tad-data fil-qafas tal-ġestjoni tal-politika komuni tas-sajd (sistema FIDES II).

Artikolu 9

Ir-Regolament (KE) Nru 80/2001 hu mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness X.

Artikolu 10

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, 19 ta’ Marzu 2009

Għall-Kummissjoni

Joe BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  ĠU L 13, 17.1.2001, p. 3.

(3)  Ara l-Anness IX.

(4)  ĠU L 337, 20.12.2001, p. 20.


ANNESS I

Informazzjoni dwar l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-assoċjazzjonijiet tagħhom

Nru ta’ reġistrazzjoni

Isem tas-settur

Tip

Format

Daqs

Kodiċi

1

Identifikazzjoni tal-messaġġ

<L-ISEM TA’ MIN QED JAGĦMEL IT-TALBA>

It-Test

 

MK-PO

2

L-Istat Membru

<IL-PAJJIŻ LI QED JAGĦMEL IT-TALBA. ISO_A3>

It-Test

3

Tab. 1

3

Id-data meta mibgħuta

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

4

Tip ta’ messaġġ

<TYP>

It-Test

3

INS = ġdid

MOD = emenda

DEL = rikonoxximent irtirat

5

Nru ta’ assoċjazzjoni PO jew PO

<NOP>

It-Test

7

Biss għal tip ta’ messaġġ “MOD” jew “DEL”

6

Isem

<NOM>

It-Test

 

 

7

Abbrevjazzjoni uffiċjali

<ABB>

 

 

Fejn disponibbli

8

Nru Nazzjonali

<NID>

 

 

Fejn disponibbli

9

Żona ta’ kompetenza

<ARE>

It-Test

 

 

10

Attività

<ACT>

It-Test

6

Tab. 10

11

Data meta stabbilita

<DCE>

YYYYMMDD

 

 

12

Data meta hi mfassla l-kostituzzjoni

<DST>

YYYYMMDD

 

 

13

Data meta ngħata r-rikonoxximent

<DRE>

YYYYMMDD

 

 

14

Data meta r-rikonoxximent hu rtirat

<DRA>

YYYYMMDD

 

Biss għal tip ta’ messaġġ “DEL”

15

Indirizz 1

<ADR1>

It-Test

 

 

16

Indirizz 2

<ADR2>

It-Test

 

 

17

Indirizz 3

<ADR3>

 

 

 

18

Kodiċi postali

<CPO>

It-Test

 

 

19

Post

<LOC>

It-Test

 

 

20

Nru tat-telefon 1

<TEL1>

It-Test

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

Nru tat-telefon 2

<TEL2>

It-Test

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Nru tal-Fax

<FAX>

It-Test

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

E-mail

<MEL>

It-Test

 

 

24

Indirizz tal-website

<WEB>

It-Test

 

 

25 et seq.

Nru tal-membru PO

<ADH>

It-Test

 

Għal assoċjazzjonijiet PO, lista tal-PO membri


ANNESS II

Prezzijiet ta’ irtirar applikati minn organizzazzjonijiet tal-produtturi

Ibgħat xahrejn wara l-bidu tas-sena tas-sajd


Nru ta’ reġistrazzjoni

Id-Data kkonċernata

Identifikazzjoni tat-tip ta’ data

Format

Daqs

Kodiċi

1

Identifikazzjoni tal-messaġġ

<L-ISEM TA’ MIN QED JAGĦMEL IT-TALBA>

It-Test

 

MK-PO-WP

2

L-Istat Membru

<IL-PAJJIŻ LI QED JAGĦMEL IT-TALBA. ISO_A3>

It-Test

3

Tab. 1

3

Numru tas-Serje

<LOT>

Numeriku

4

Nru tas-Serje allokat mill-Istat Membru

4

It-Tip ta’ messaġġ

<MTYP>

 

19

INS NOTIFIKA

SUP NOTIFIKA

REP NOTIFIKA

INS IN NOTIFIKA

MOD IN NOTIFIKA

SUP IN NOTIFIKA

5

Id-data meta mibgħuta

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Tip ta’ perjodu

<PTYP>

Y

1

Y = annwali

7

Identifikazzjoni tal-perjodu

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sekwenza

YYYY = sena

8

Valuta wżata

<MON>

It-Test

3

Tab. 6

9 et seq.

Kodiċi ta’ identifikazzjoni PO

<DAT>

It-Test

7

CCC-999

 

Kodiċi tal-ispeċi

 

It-Test

3

Tab. 7

 

Kodiċi ta’ preservazzjoni

 

It-Test

3

Tab. 4

 

Kodiċi ta’ presentazzjoni

 

It-Test

2

Tab. 3

 

Kodiċi ta’ freskezza

 

It-Test

2

Tab. 5

 

Kodiċi tad-daqs

 

It-Test

3

Tab. 2

 

Prezz ta’ irtirar

 

Numru sħiħ

 

Skond il-valuta indikata fin-Nru ta’ reġistrazzjoni 8, għal kull 1 000 kg

 

Reġjun fejn il-prezz ta’ irtirar aġġustat minn koeffiċjent reġjonali

 

It-Test

 

Tab. 8


ANNESS III

Prodotti fl-Annessi I u IV mar-Regolament (KE) Nru 104/2000

Notifika kull kwart


Nru ta’ reġistrazzjoni

Id-Data kkonċernata

Identifikazzjoni tat-tip ta’ data

Format

Daqs

Kodiċi

1

Identifikazzjoni tal-messaġġ

<L-ISEM TA’ MIN QED JAGĦMEL IT-TALBA>

It-Test

 

MK-FRESH

2

L-Istat Membru

<IL-PAJJIŻ LI QED JAGĦMEL IT-TALBA.ISO_A3>

It-Test

3

Tab. 1

3

Numru tas-Serje

<LOT>

Numeriku

4

Nru tas-Serje allokat mill-Istat Membru

4

It-Tip ta’ messaġġ

<MTYP>

 

19

INS NOTIFIKA

SUP NOTIFIKA

REP NOTIFIKA

INS IN NOTIFIKA

MOD IN NOTIFIKA

SUP IN NOTIFIKA

5

Id-data meta mibgħuta

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Tip ta’ perjodu

<PTYP>

Q jew C

1

Q = kwart ta’ sena

7

Identifikazzjoni tal-perjodu

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sekwenza

1-4 għal kwart ta’ sena

1-24 għal ħmistax

YYYY = sena

8

Valuta użata

<MON>

It-Test

3

Tab. 6

9 et seq.

Ir-Reġjun tal-wasla (kodiċi NUTS)

<DAT>

It-Test

7

Tab. 1

 

Kodiċi tal-ispeċi

 

It-Test

3

Tab. 7

 

Kodiċi ta’ preservazzjoni

 

It-Test

3

Tab. 4

 

Kodiċi ta’ presentazzjoni

 

It-Test

2

Tab. 3

 

Kodiċi ta’ freskezza

 

It-Test

2

Tab. 5

 

Kodiċi tad-daqs

 

It-Test

3

Tab. 2

 

Il-Valur tal-kwantitajiet mibjugħa

 

Numru sħiħ

 

Skond il-valura indikata fir-reġistrazzjoni Nru 8

 

Kwantitajiet mibjugħa

 

Numru sħiħ

 

kg

 

Kwantitajiet irtirati bil-prezz Komunitarju

 

Numru sħiħ

 

kg

 

Kwantitajiet irtirati bil-prezz awtonomu

 

Numru sħiħ

 

kg

 

Kwantitajiet trasportati

 

Numru sħiħ

 

kg


ANNESS IV

Prodotti fl-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 104/2000

L-Użu ta' prodotti rtirati mis-suq

Notifika kull kwart


Nru ta’ reġistrazzjoni

Id-Data kkonċernata

Identifikazzjoni tat-tip ta’ data

Format

Daqs

Kodiċi

1

Identifikazzjoni tal-messaġġ

<L-ISEM TA’ MIN QED JAGĦMEL IT-TALBA>

It-Test

 

MK-STD-VAL

2

L-Istat Membru

<IL-PAJJIŻ LI QED JAGĦMEL IT-TALBA. ISO_A3>

It-Test

3

Tab. 1

3

Numru tas-Serje

<LOT>

Numeriku

4

Nru ta’ Serje allokat mill-Istat Membru

4

It-Tip ta’ messaġġ

<MTYP>

 

19

INS NOTIFIKA

SUP NOTIFIKA

REP NOTIFIKA

INS IN NOTIFIKA

MOD IN NOTIFIKA

SUP IN NOTIFIKA

5

Id-data meta mibgħuta

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Tip ta’ perjodu

<PTYP>

Q

1

Q = quarter

7

Identifikazzjoni tal-perjodu

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sekwenza

1-4

YYYY = sena

8

Valuta wżata

<MON>

It-Test

3

Tab. 6

9 et seq.

Kodiċi tal-ispeċi

<DAT>

It-Test

3

Tab. 7

 

Kodiċi tad-destinazzjoni

 

It-Test

6

Tab. 9

 

Valur tal-kwantitajiet mibjugħa jew trasferiti

 

Numru sħiħ

 

Skont il-valuta indikata fir-reġistrazzjoni Nru 8

“0” permessa għal kwantitajiet trasferiti

 

Kwantitajiet mibjugħa jew trasferiti

 

Numru sħiħ

 

kg


ANNESS V

Prodotti fl-Anness II mar-Regolament (KE) Nru 104/2000 (Notifika kull kwart tas-sena)

Nru ta’ reġistrazzjoni

Id-Data kkonċernata

Identifikazzjoni tat-tip ta’ data

Format

Daqs

Kodiċi

1

Identifikazzjoni tal-messaġġ

<L-ISEM TA’ MIN QED JAGĦMEL IT-TALBA>

It-Test

 

MK-IFFRIŻATI

2

L-Istat Membru

<IL-PAJJIŻ LI QED JAGĦMEL IT-TALBA.ISO_A3>

It-Test

3

Tab. 1

3

Numru tas-Serje

<LOT>

Numeriku

4

Nru tas-Serje allokat mill-Istat Membru

4

It-Tip ta’ messaġġ

<MTYP>

 

19

INS NOTIFIKA

SUP NOTIFIKA

REP NOTIFIKA

INS IN NOTIFIKA

MOD IN NOTIFIKA

SUP IN NOTIFIKA

5

Id-data meta mibgħuta

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Tip ta’ perjodu

<PTYP>

Q

1

Q = kwart ta’ sena

7

Identifikazzjoni tal-perjodu

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sekwenza 1 – 4

YYYY = sena

8

Valuta użata

<MON>

It-Test

3

Tab. 6

9 et seq.

Ir-Reġjun tal-wasla (kodiċi NUTS)

<DAT>

It-Test

7

Tab. 1

 

Kodiċi tal-ispeċi

<DAT>

It-Test

3

Tab. 7

 

Kodiċi ta’ preservazzjoni

 

It-Test

3

Tab. 4

 

Kodiċi ta’ presentazzjoni

 

It-Test

2

Tab. 3

 

Kodiċi ta’ freskezza

 

It-Test

2

Tab. 5

 

Kodiċi tad-daqs

 

It-Test

3

Tab. 2

 

Il-Valur tal-kwantitajiet mibjugħa

 

Numru sħiħ

 

Skond il-valuta indikata fir-reġistrazzjoni Nru 8

 

Kwantitajiet mibjugħa qabel il-ħażna

 

Numru sħiħ

 

kg

 

Kwantitajiet maħżuna

 

Numru sħiħ

 

kg

 

Kwantitajiet imneħħija mill-ħażna

 

Numru sħiħ

 

kg


ANNESS VI

Prodotti fl-Anness III mar-Regolament (KE) Nru 104/2000

Frekwenza: kull xahar


Nru ta’ reġistrazzjoni

Id-Data kkonċernata

Identifikazzjoni tat-tip ta’ data

Format

Daqs

Kodiċi

1

Identifikazzjoni tal-messaġġ

<L-ISEM TA’ MIN QED JAGĦMEL IT-TALBA>

It-Test

 

MK-TONN

2

L-Istat Membru

<IL-PAJJIŻ LI QED JAGĦMEL IT-TALBA.ISO_A3>

It-Test

3

Tab. 1

3

Numru tas-Serje

<LOT>

Numeriku

4

Nru tas-Serje allokat mill-Istat Membru

4

It-Tip ta’ messaġġ

<MTYP>

 

19

INS NOTIFIKA

SUP NOTIFIKA

REP NOTIFIKA

INS IN NOTIFIKA

MOD IN NOTIFIKA

SUP IN NOTIFIKA

5

Id-data meta mibgħuta

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Tip ta’ perjodu

<PTYP>

M

1

M = kull xahar

7

Identifikazzjoni tal-perjodu

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = sekwenza 1-12

YYYY = sena

8

Valuta wżata

<MON>

It-Test

3

Tab. 6

9 et seq.

L-Organizzazzjoni tal-perjodu

<DAT>

It-Test

7

CCC-999

 

Kodiċi tal-ispeċi

 

It-Test

3

Tab. 7

 

Kodiċi ta’ preservazzjoni

 

It-Test

3

Tab. 4

 

Kodiċi ta’ presentazzjoni

 

It-Test

2

Tab. 3

 

Kodiċi tad-daqs

 

It-Test

3

Tab. 2

 

Valur tal-kwantitajiet mibjugħa u mogħtija lill-industrija

 

Numru sħiħ

 

Skont il-valuta indikata fir-reġistrazzjoni Nru 8

 

Il-kwantitajiet mibjugħa u mogħtija lill-industrija

 

Numru sħiħ

 

Kg


ANNESS VII

Prodotti fl-Anness I u II mar-Regolament (KE) Nru 104/2000

Il-Frekwenza: annwali


Nru ta’ reġistrazzjoni

Id-Data kkonċernata

Identifikazzjoni tat-tip ta’ data

Format

Daqs

Kodiċi

1

Identifikazzjoni tal-messaġġ

<L-ISEM TA’ MIN QED JAGĦMEL IT-TALBA>

It-Test

 

MK-TECH

2

L-Istat Membru

<IL-PAJJIŻ LI QED JAGĦMEL IT-TALBA.ISO_A3>

It-Test

3

Tab. 1

3

Numru tas-Serje

<LOT>

Numeriku

4

Nru tas-Serje allokat mill-Istat Membru

4

It-Tip ta’ messaġġ

<MTYP>

 

19

INS NOTIFIKA

SUP NOTIFIKA

REP NOTIFIKA

INS IN NOTIFIKA

MOD IN NOTIFIKA

SUP IN NOTIFIKA

5

Id-data meta mibgħuta

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Tip ta’ perjodu

<PTYP>

Y

1

Y = annwali

7

Identifikazzjoni tal-perjodu

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = 1

YYYY = sena

8

Valuta wżata

<MON>

It-Test

3

Tab. 6

9 et seq.

Il-Kodiċi tal-prodott

<DAT>

It-Test

3

1AB = Anness I prodottt, AB

1C = Anness I prodott, C

2 = Anness II prodott

 

Il-Kodiċi tal-ispejjeż tekniċi

 

It-Test

2

Tab. 11

 

L-ispejjeż tax-xogħol

 

Numru sħiħ

 

Skont il-valuta indikata fir-reġistrazzjoni Nru 8

 

L-ispejjeż tal-enerġija

 

Numru sħiħ

 

Skont il-valuta indikata fir-reġistrazzjoni Nru 8

 

L-ispejjez tat-trasport

 

Numru sħiħ

 

Skont il-valuta indikata fir-reġistrazzjoni Nru 8

 

Spejjeż oħrajn (l-ippakkjar, l-immarinar, il-kisi dirett, eċċ.)

 

Numru sħiħ

 

Skont il-valuta indikata fir-reġistrazzjoni Nru 8


ANNESS VIII

Tabella 1

Kodiċi NUTS “ISO-A3”

PAJJIŻ

L-Isem NUTS

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


Tabella 2

Kodiċi tad-daqs

Kodiċi

Isem

1

Daqs 1

2

Daqs 2

3

Daqs 3

4

Daqs 4

5

Daqs 5

6

Daqs 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Mhux applikabbli

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


Tabella 3

Il-Kodiċi ta’ presentazzjoni

Kodiċi

Presentazzjoni

1

Sħiħ

12

Bir-ras maqtugħa

3

Bl-organi mneħħija u bir-ras

31

Bl-organi u bil-garġi mneħħija

32

Bl-organi mneħħija u mingħajr ras

61

Imnaddfa

25

Il-Ġenb

2

Flett

62

Ċilindru

63

Tubi

21

Flett standard, bix-xewk

22

Fletti mingħajr għadam

23

Fletti, bil-ġilda

24

Fletti, mingħajr ġilda

51

Blokok ikkapuljati

5

Biċċiet u ġilda oħra

11

Bir-ras jew mingħajrha

9

Presentazzjonijiet aċċettabbli ta’ xort’ oħra minn sħaħ jew mingħajr organi u bil-garġi

26

Fletti fi blokok ikkapuljati < 4 kg

70

Imnaddfa, bir-ras JEW sħaħ

71

Il-presentazzjonijiet aċċettabbli kollha għal din l-ispeċi

72

Il-presentazzjonijiet aċċettabbli kollha ta’ xort’ oħra minn fletti, biċċiet u ġilda oħra

6

Imnaddfa, ċilindri, tubi

7

Presentazzjonijiet oħra

SO

Mhux applikabbli


Tabella 4

Kodiċi ta’ preservazzjoni

Kodiċi

Preservazzjoni

SO

Mhux applikabbli

V

Ħajjin

C

Iffriżati

CU

Imsajjra fl-ilma

S

Bil-melħ

FC

Friski jew iffriżati

FR

Friski jew imkessħa

PRE

Preparazzjoni

CSR

Ħut tal-bott

F

Frisk

R

Imkessaħ


Tabella 5

Il-Kodiċi ta’ freskezza

Kodiċi

Freskezza

E

Żejjed

A

A

B

B

V

Ħajjin

SO

Mhux applikabbli


Tabella 6

Il-Kodiċi tal-valuta

Kodiċi

Valuta

EUR

L-Euro

BGN

Bulgarian lev

CZK

Koruna Ċeka

DKK

Kron Daniż

EEK

Krona Estonjana

GBP

Lira sterlina

HUF

Forint Ungeriż

LTL

Litas Litwanjana

LVL

Lats Latvjana

PLN

Złoty Pollakk

RON

Romanian new leu

SEK

Krona Svediża


Tabella 7

Kodiċi

Speċi

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. u Euthynnus spp. Bl-esklużjoni ta’ Thunnus thunnus u T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


Tabella 8

Reġjuni fejn il-prezz ta' rtirar hu aġġustat b'koeffiċjent reġjonali

Kodiċi

Reġjun

Deskrizzjoni tar-Reġjun

MADER

Azores u Madeira

Il-Gżejjer ta’ l-Azores u Madeira

BALNOR

Il-Baltiku ta’ Fuq

Il-Baħar Baltiku fit-Tramuntana ta’ 59° 30′

CANA

Il-Kanarji

Il-Gżejjer Kanarji

CORN

Cornwall

Ir-reġjuni fuq il-kosta u l-gżejjer tal-pajjiżi ta’ Cornwell u Devon fir-Renju Unit

ECOS

Skozja

Ir-reġjuni fuq il-kosta ta’ l-Iskozja fil-Grigal ta’ Wick sa Aberdeen

ECOIRL

Skozja u l-Irlanda ta’ Fuq

Ir-reġjuni fuq il-kosta minn Portpatrick fi Lbiċ ta' l-Iskozja sa Wick fil-Grigal ta' l-Iskozja, u l-gżejjer lejn il-Punent u t-Tramuntana ta' dawn ir-reġjuni. Ir-reġjuni fuq il-kosta u l-gżejjer ta' l-Irlanda ta' Fuq

ESTECO

Skozja (lvant)

Ir-reġjuni fuq il-Kosta ta' l-Iskozja minn Portpatrick sa Eyemouth, u l-gżejjer lejn il-punent u t-tramuntana ta' dawn ir-reġjuni

ESPATL

Spanja (l-Atlantiku)

Ir-reġjuni fuq il-kosta ta' l-Atlantiku ta' Spanja (għajr il-Gżejjer Kanarji)

ESTANG

L-Ingilterra ta’ Lvant

Ir-reġjuni fuq il-kosta ta' l-Ingilterra, minn Berwick sa Dover Ir-reġjuni fuq il-kosta ta' l-Iskozja minn Portpatrick sa Eyemouth, u l-gżira lejn il-punent u t-tramuntana ta' dawn ir-reġjuni. Ir-reġjuni fuq il-kosta ta' County Down

FRAATL

Franza (l-Atlantiku, iċ-Channel, it-Tramuntana)

Ir-reġjuni fuq il-kosta Franċiża fuq l-Atlantiku, iċ-Channel Ingliż u l-Baħar Nord

IRL

L-Irlanda

Ir-reġjuni fuq il-kosta ta' l-Irlanda u l-gżejjer

NIRL

L-Irlanda ta’ Fuq

Ir-reġjuni fuq l-kosta ta' County Down (l-Irlanda ta' fuq)

PRT

Il-Portugall

Ir-reġjuni fuq il-kosta ta' l-Atlantiku Portugiż

UER

Il-Bqija ta' l-Unjoni Ewropea

L-Unjoni Ewropea bl-eċċezzjoni tar-reġjuni li għalihom japplika l-koeffiċjent reġjonali

EU

l-Unjoni Ewropea

L-Unjoni Ewropea fl-intier

WECO

Skozja (il-punent)

Ir-reġjuni fuq il-kosta minn Troon (l-Iskozja fi Lbiċ) sa Wick (fil-Grigal ta' l-Iskozja) u l-gżejjer lejn il-Punent u t-Tramuntana ta' dawn ir-reġjuni.

BALSUD

Il-Baltiku

Il-Baħar Baltiku fin-nofs in-nhar ta' 59° 30′


Tabella 9

Użu ta' irtirar

Kodiċi

Użu ta’ l-irtirar

FMEAL

Użu wara pproċessar f'għalf (għalf għall-annimali)

OTHER

Użu frisk jew ippriservat (għalf għall-annimali)

NOALIM

Użu għal għanijiet minbarra għalf

DIST

Tqassim b'xejn

BAIT

Lixka


Tabella 10

Tip ta' sajd

Kodiċi

Tip ta’ Sajd

D

Is-Sajd fil-baħar fond

H

Is-Sajd fil-baħar fuq barra

C

Is-sajd mal-kosta

L

Is-sajd lokali fuq skala żgħira

O

Tipi oħrajn ta' sajd

A

L-Akwakultura


Tabella 11

Tip ta' spiża teknika

Kodiċi

Tip ta’ spiża teknika

CO

L-Iffriżar

ST

Il-Ħażna

FL

L-Ifflettar

SL

L-Għoti tal-melħ fit-tnixxif

MA

L-Immarinar

CU

Il-pastorizzazzjoni tas-sajran

VV

Il-Ħażna f'tankijiet fissi


ANNESS IX

Regolament imħassar flimkien ma’ lista tal-emendi suċċessivi tiegħu

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 80/2001 (ĠU L 13, 17.1.2001, p. 3)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2494/2001 (ĠU L 337, 20.12.2001, p. 22)

2003 Att ta’ Adeżjoni (Punt 7.4 tal-Anness II, p. 445)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1792/2006 (ĠU L 362, 20.12.2006, p. 1)

Rigward ir-referenza fl-Artikolu 1(1), ir-raba' inċiż tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 80/2001, u rigward punt 5(1) tal-Anness biss


ANNESS X

Tabella ta’ Korrelazzjoni

Regolament (KE) Nru 80/2001

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 5

Artikolu 5

Artikolu 6

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 7

Artikolu 8

Artikolu 8

Artikolu 9

Artikolu 9

Artikolu 10

Artikolu 10

Anness I

Anness I

Anness II

Anness II

Anness III

Anness III

Anness IV

Anness IV

Anness V

Anness V

Anness VI

Anness VI

Anness VII

Anness VII

Anness VIII

Anness VIII

Anness IX

Anness X


Top