EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1353

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1353/2008 tat- 18 ta’ Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 74/2004 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv fuq importazzjonijiet ta’ bjankerija tas-sodda tat-tip tal-qoton li joriġinaw fl-Indja

OJ L 350, 30.12.2008, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 062 P. 121 - 143

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1353/oj

30.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 350/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1353/2008

tat-18 ta’ Diċembru 2008

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 74/2004 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv fuq importazzjonijiet ta’ bjankerija tas-sodda tat-tip tal-qoton li joriġinaw fl-Indja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2026/97 tas-6 ta’ Ottubru 1997 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea (1) (ir-“Regolament bażiku”), u b’mod partikolari l-Artikoli 15 u 19 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta ppreżentata mill-Kummissjoni wara li kkonsultat mal-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

1.   PROĊEDURA

1.1.   L-investigazzjoni ta’ qabel u l-miżuri fis-seħħ

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 74/2004 (2), impona dazju kumpensatorju definittiv fuq l-importazzjoni ta’ bjankerija tas-sodda tat-tip tal-qoton bil-kodiċi NM ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 00 u ex 6302 32 90 u li toriġina fl-Indja. Ir-rata ta’ dazju tvarja bejn 4,4 % u 10,4 % għal kumpaniji individwali fil-kampjun, b’rata medja għal-kumpanija li qegħda f’kooperazzjoni ta’ 7,6 % u residwu ta’ dazju ta’ 10,4 %.

1.2.   Inizjazzjoni ex officio ta’ reviżjoni interim parzjali

(2)

Wara l-impożizzjoni ta’ dazju kumpensatorju definittiv il-Gvern tal-Indja (“GTI”) għamel sottomissjonijiet li ċ-ċirkostanzi fir-rigward ta’ żewġ skemi ta’ sussidju (l-Iskema tal-Librett għall-Intitolar tad-Dazji u l-Eżenzjoni mit-Taxxa tad-Dħul taħt it-Taqsima 80 HHC tal-Att dwar it-Taxxa tad-Dħul) kienu nbidlu u li dawn il-bidliet kienu dejjiema. Huma argumentaw li l-livell ta’ sussidju għalhekk kien probabbilment naqas u għaldaqstant il-miżuri li kienu mwaqqfa parzjalment minħabba dawn l-iskemi għandhom ikunu riveduti.

(3)

Il-Kummissjoni eżaminat l-evidenza mressqa mill-GTI u kkunsidrata biżżejjed biex tiġġustifika l-bidu ta’ reviżjoni taħt id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku. Wara konsultazzjoni mal-Kumitat ta’ Konsultazzjoni, il-Kummissjoni bdiet reviżjoni interim parzjali ex officio tal-miżuri fis-seħħ permezz ta’ nota ppublikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea  (3).

(4)

L-għan ta’ din l-investigazzjoni ta’ reviżjoni interim parzjali huwa li jkun stmat il-bżonn għall-kontinwazzjoni, it-tneħħija jew it-tibdil tal-miżuri eżistenti fir-rigward ta’ dawk il-kumpaniji li bbenefikaw minn skema ta’ sussidju waħda jew mit-tnejn li allegatament inbidlu fejn biżżejjed evidenza kienet provduta konformement mar-rekwiżiti relevanti tal-avviż ta’ bidu. Konformement mal-konklużjonijiet tal-investigazzjoni tagħha se tistma wkoll il-bżonn ta’ reviżjoni tal-miżuri applikabbli għal kumpaniji oħra li kkoperaw fl-investigazzjoni oriġinali u/jew fil-miżura ta’ residju applikabbi għall-kumpaniji l-oħra kollha.

1.3.   Il-perjodu tal-investigazzjoni tar-reviżjoni

(5)

L-investigazzjoni kopriet il-perjodu ta’ bejn l-1 ta’ Ottubru 2006 u t-30 ta’ Settembru 2007 (il-“perjodu ta’ investigazzjoni għal reviżjoni” jew il-“PIR”).

1.4.   Partijiet ikkonċernati mill-investigazzjoni

(6)

Il-Kummissjoni infurmat uffiċjalment lill-Gvern tal-Indja (“GTI”) bil-bidu tal-investigazzjoni ta’ reviżjoni interim parzjali, flimkien ma’ dawk il-produtturi esportaturi Indjani li kkoperaw fl-investigazzjoni preċedenti u li kienu nstabu li bbenefikaw minn skema waħda jew miż-żewġ skemi ta’ sussidju li allegatament inbidlu u li kienu mniżżla fin-nota ta’ bidu tar-reviżjoni interim parzjali, kif ukoll lir-rappreżentati tal-industrija tal-Komunità. Il-partijiet interessati kellhom l-opportunità li jressqu l-opinjonijiet tagħhom bil-miktub u li jitolbu seduta. Il-kummenti bil-miktub u bil-fomm ippreżentati mill-partijiet kienu kkunsidrati u, meta kien xieraq, ingħata kas tagħhom.

(7)

Fid-dawl tan-numru kbir ta’ partijiet apparentament involuti f’din ir-reviżjoni, l-użu tat-teħid ta’ kampjuni għall-investigazzjoni tas-sussidji ġie propost taħt l-Artikolu 27 tar-Regolament bażiku.

(8)

Sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tagħżel kampjun, taħt l-Artikolu 27(2) tar-Regolament bażiku, l-esportaturi u r-rappreżentanti li qed jaġixxu f’isimhom intalbu li jgħarrfu lilhom infushom fi żmien tliet ġimgħat wara l-bidu tal-proċedura u jipprovdu tagħrif bażiku dwar il-bejgħ bl-esportazzjoni u domestiku tagħhom, dwar skemi partikolari ta’ sussidju u l-ismijiet u l-attivitajiet tal-kumpaniji relatati kollha. L-awtoritajiet tal-Indja kienu infurmati ukoll.

(9)

Aktar minn 80 kumpanija wrew min huma u pprovdew l-informazzjoni mitluba għall-kampjun. Dawn il-kumpaniji rrappreżentaw aktar minn 95 % tal-esportazzjonijiet totali tal-Indja lill-Komunità fl-istess perjodu.

(10)

Minħabba n-numru kbir ta’ kumpaniji, kampjun ta’ 11-il kumpanija esportatriċi u grupp esportatur bl-akbar volumi ta’ esportazzjoni lill-Komunità kienu magħżula, b’konsultazzjoni mal-industrija tal-Komunità, mal-assoċjazzjoni tat-tessuti Indjana Texprocil u mal-GTI.

(11)

Il-kampjun rrappreżenta 64 % tal-esportazzjoni totali lejn l-UE tal-prodott ikkonċernat mill-Indja fil-perjodu tat-teħid tal-kampjun (mill-1 ta’ April 2006 sal-31 ta’ Marzu 2007). Taħt l-Artikolu 27 tar-Regolament bażiku, il-kampjun magħżul kopra l-volum ta’ esportazzjonijiet l-aktar rappreżentattivi possibbli li seta’ jiġi investigat b’mod raġonevoli fiż-żmien disponibbli.

(12)

Rikjesti għad-determinazzjoni tal-marġini ta’ sussidju individwali taħt l-Artikolu 27(3) tar-Regolament bażiku kienu mibgħuta minn erba’ kumpaniji mhux magħżula fil-kampjun. Madankollu, minħabba l-għadd kbir ta’ talbiet u l-għadd kbir ta’ kumpaniji magħżula fil-kampjun, kien ikkunsidrat li dawn il-kontrolli individwali kienu se jkunu ta’ piż żejjed mhux ġustifikat fil-kuntest tal-Artikolu 27(3) u kienu se jipprevjenu t-tlestija tal-investigazzjoni fiż-żmien dovut. It-talba għad-determinazzjoni tal-marġini individwali mill-erba’ kumpaniji mhux inklużi fil-kampjun ma kienux għalhekk milqugħa.

(13)

Waqt l-investigazzjoni kien identifikat li żewġ kumpaniji relatati ta’ żewġ kumpaniji tal-esportazzjoni inklużi fil-kampjun ma pproduċewx, ma esportaw u ma biegħux fis-suq domestiku l-prodott ikkonċernat waqt il-PIR. Ma esprimew l-ebda intenzjoni li jagħmlu hekk fil-futur. Kien għalhekk deċiż li dawk il-kumpaniji relatati jkunu esklużi mill-kampjun u l-kalkulazzjoni ta’ marġini individwali ta’ sussidju.

(14)

Il-kumpaniji mhux magħżula għall-kampjun ġew mgħarrfa li kull dazju kontra s-sussidju fuq l-esportazzjonijiet tagħhom se jkun kalkolat taħt l-Artikolu 15(3) tar-Regolament bażiku, jiġifieri mingħajr ma jaqbżu l-ammont medju mwieżen ta’ sussidji kumpensatorji stabbiliti għall-kumpaniji fil-kampjun.

(15)

Il-kumpaniji li ma ppreżentawx lilhom infushom fiż-żmien stabbilit fl-avviż ta’ bidu ġew meqjusa bħala partijijet li mhumiex interessati.

(16)

Risposti għall-kwestjonarju ġew mibgħuta mill-produtturi esportaturi kollha li huma parti mill-kampjun fl-Indja.

(17)

Il-Kummissjoni fittxet u vverifikat it-tagħrif kollu li qieset meħtieġ għad-determinazzjoni tas-sussidju. Saru żjajjar ta’ verifika fil-bini tal-partijiet konċernati li ġejjin:

 

Il-Gvern tal-Indja (“GTI”)

Ministeru tal-Kummerċ, New Delhi;

 

Produtturi fl-Indja li jesportaw

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai u Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai

Divya Global Pvt. Ltd., Mumbai

Intex Exports, Pattex Exports u Sunny Made-ups, Mumbai

Jindal Worldwide Ltd, Progressive Enterprise u Texcellence Overseas, Ahmedabad u Mumbai

Madhu Industries Limited u Madhu International, Ahmedabad

Mahalaxmi Exports u Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd, Ahmedabad

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai

Prem Textiles, Indore

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd., N W Exports Limited u Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

1.5.   Komunikazzjoni u kummenti dwar il-proċedura

(18)

Il-GTI u l-partijiet l-oħra interessati kienu infurmati bil-fatti u l-kunsiderazzjonijiet essenzjali li fuqhom kien ippjanat li tkun imressqa l-proposta għall-emenda tar-rati tad-dazju applikabbli u għall-kontinwazzjoni tal-miżuri eżistenti. Ġew mogħtija wkoll żmien raġonevoli biex jikkummentaw. Is-sottomissjonijiet u l-kummenti kollha ġew ikkunsidrati kif spjegat hawn taħt.

2.   IL-PRODOTT IKKONĊERNAT

(19)

Il-prodott suġġett għar-reviżjoni huwa bjankerija tas-sodda tal-fibri tal-qoton, puri jew imħalltin b’fibri magħmulin mill-bniedem jew kittien (mingħajr ma l-kittien ikun il-fibra dominanti), ibblijċjati, miżbugħin jew stampati, li joriġinaw fl-Indja (“il-prodott ikkonċernat”), li bħalissa huwa kklassifikat fil-kodiċi NM ex 6302 21 00, ex 6302 21 00, ex 6302 31 00 u ex 6302 32 90, kif stipulat fl-investigazzjoni oriġinali.

3.   SUSSIDJI

3.1.   Introduzzjoni

(20)

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli u t-tweġibiet għall-kwestjonarju tal-Kummissjoni, l-iskemi li ġejjin, li allegatament jinvolvu l-għoti ta’ sussidji, ġew investigati:

 

Skemi ta’ sussidju investigati fl-investigazzjoni oriġinali:

(1)

Skema tal-Librett għall-Intitolar tad-Dazju (“DEPB”)

(2)

Skema ta’ Ċertifikat għar-Riforniment bla Dazju/Skema ta’ Awtorizazzjoni għal-Importazzjoni bla Dazju (“DFIA”)

(3)

L-iskema ta’ Promozzjoni ta’ Esportazzjoni ta’ Merkanzija Kapitali (“EPCG”)

(4)

Skema ta Liċenzja bil-Quddiem (“ALS”)/Skema ta’ Awtorizzazzjoni bil-Quddiem (“AAS”)

(5)

Żoni ta’ Proċessar ta’ Esportazzjoni/Unitajiet Orjentati lejn l-Esportazzjoni (“EPZ/EOU”)

(6)

Skema tal-Eżenzjoni tat-Taxxa fuq id-Dħul (“ITES”)

 

Skemi ta’ sussidju mhux investigati fl-investigazzjoni oriġinali:

(7)

Skema għall-Ħlas lura tad-Dazju (“DDS”)

(8)

Skema ta’ Fondi għall-Apgrejdjar tat-Teknoloġija (“TUFS”)

(9)

Skema ta’ Esportazzjoni tal-Kreditu (qabel u wara l-kunsinna) (“ECS”)

(21)

L-iskemi (1) sa (5) ta’ hawn fuq huma bbażati fuq l-Att dwar il-Kummerċ Barrani (Żvilupp u Regolamentazzjoni) tal-1992 (Nru 22 tal-1992) li daħal fis-seħħ fis-7 ta’ Awwissu 1992 (l-“Att dwar il-Kummerċ Barrani”). L-Att dwar il-Kummerċ Barrani jawtorizza lill-GTI biex joħroġ notifiki dwar il-politika tal-esportazzjoni u l-importazzjoni. Dawn jinsabu miġbura fil-qosor fid-dokumenti “Politika tal-Esportazzjoni u l-Importazzjoni”, li l-Ministeru tal-Kummerċ joħroġ kull ħames snin u jaġġorna regolarment. Dokument wieħed tal-Politika ta’ Esportazzjoni u Importazzjoni huwa rilevanti għall-PIR f’dan il-każ; jiġifieri l-pjan ta’ ħames snin dwar il-perjodu mill-1 ta’ Settembru 2004 sal- 31 ta’ Marzu 2009 (“politika-EXIM 04-09”). Barra minn hekk, il-GTI jistipula wkoll il-proċeduri li jirregolaw il-politika tal-EXIM 04-09 fil-‘Manwal tal-Proċeduri’ – mill-1 ta’ Settembru 2004 sal-31 ta’ Marzu 2009; Volum I (“HOP I 04-09”). Il-Manwal tal-Proċedura jkun aġġornat ukoll fuq bażi regolari.

(22)

L-iskema ta’ Eżenzjonijiet tat-Taxxa fuq id-Dħul hija bbażata fuq l-Att tat-Taxxa fuq id-Dħul tal-1961, li tkun emendata kull sena mill-Att tal-Finanzi.

(23)

L-Iskema għall-Ħlas lura tad-Dazju hija bbażata fuq Taqsima 75 tal-Att dwar id-Dwana tal-1962, Taqsima 37(2)(xvi) tal-Att tad-Dazju tal-1944 u Taqsimiet 93 A u 94 tal-Att tal-Finanzi tal-1994. Din hija skema ġdida li ma kinitx investigata qabel.

(24)

L-Iskema ta’ Fondi għall-Apgrejdjar tat-Teknoloġija hija bbażata fuq Riżoluzzjoni tal-Ministeru tat-Tessuti, tal-Gvern tal-Indja, ippubblika fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Indja Parti Straordinarja I Taqsima I fit-31 ta’ Marzu 1999. Din hija skema ġdida li ma kinitx investigata qabel.

(25)

L-Iskema tal-Kreditu għall-Esportazzjoni (ECS) hija bbażata fuq it-taqsimiet 21 u 35 A tal-Att dwar ir-Regolamentazzjoni tal-Attività Bankarja tal-1949, li jippermettu lill-Bank tar-Riserva tal-Indja (“BRI”) jagħti struzzjonijiet lill-banek kummerċjali dwar il-kreditu fuq l-esportazzjoni.

(26)

Taħt l-Artikolu 11(10) tar-Regolament bażiku l-Kummissjoni stiednet lill-GTI għal kunsultazzjonijiet ulterjuri fir-rigward ta’ skemi mibdula u oħrajn li mhumiex, kif ukoll dawk li ma kienux investigati qabel, bil-għan li tikkjarifika s-sitwazzjoni fattwali dwar l-allegati skemi u biex tinstab soluzzjoni li kulħadd jaqbel fuqha. Wara dawn il-konsultazzjonijiet, u fl-assenza ta’ soluzzjoni li jaqbel fuqha kulħadd fir-rigward ta’ dawn l-iskemi, il-Kummissjoni inkludiethom kollha kemm huma fl-investigazzjoni tas-sussidji.

3.2.   Skemi speċifiċi

3.2.1.   Skema tal-Librett għall-Intitolar tad-Dazju (Duty Entitlement Passbook, DEPB)

3.2.1.1.   Il-bażi legali

(27)

Id-deskrizzjoni ddettaljata tad-DEPB tinsab fil-paragrafu 4.3 tal-politika EXIM 04-09 u fil-kapitolu 4 tal-HOP I 04-09.

3.2.1.2.   Eliġibbiltà

(28)

Kull manifattur-esportatur jew negozjant-esportatur huwa eliġibbli għal din l-iskema.

3.2.1.3.   Implimentazzjoni prattika

(29)

L-esportatur eliġibbli jista’ japplika għall-krediti tad-DEPB li jkunu kkalkulati bħala perċentwali tal-valur tal-prodotti esportati taħt din l-iskema. Dawn ir-rati tad-DAPB kienu stabbiliti mill-awtoritajiet Indjani għall-biċċa l-kbira tal-prodotti, inkluż il-prodott konċernat. Huma jkunu ddeterminati fuq il-bażi tan-normi standard ta’ dħul-ħruġ (standard input-output norms, “SIONs”), billi jkun ikkunsidrat il-kontenut preżunt importat ta’ dak li ddaħħal fil-prodott esportat u l-inċidenza tad-dazju doganali ta’ importazzjoni fuq dawn il-preżunti importazzjonijiet, mingħajr ma jingħata kas jekk id-dazji tal-importazzjoni kinux effettivament tħallsu jew le.

(30)

Biex tkun eliġibbli għall-benefiċċji taħt din l-iskema, il-kumpanija trid tesporta. L-esportatur irid jiddikjara lill-awtoritajiet Indjani li l-esportazzjoni qed issir taħt l-iskema DEPB fil-ħin tal-esportazzjoni. Sabiex il-merkanzija tkun esportata, l-awtoritajiet Indjani tad-dwana joħorġu polza tal-esportazzjoni waqt il-proċedura li matulha l-merkanzija tintbagħat. Dan id-dokument jiddikjara l-ammont ta’ kreditu tad-DEPB li għandu jkun mogħti fuq dik l-esportazzjoni u għalhekk l-esportatur ikun jaf il-benefiċċju li se jirċievi dak il-ħin stess.

(31)

Ladarba l-awtoritajiet doganali joħorġu l-polza tal-esportazzjoni, il-GTI ma jkollu l-ebda diskrezzjoni fuq l-għoti tal-kreditu tad-DEPB. Ir-rata tad-DEPB rilevanti biex ikun ikkalkulat il-benefiċċju hija dik applikata fiż-żmien li ssir id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni. Tkabbir retroattiv eċċezzjonali tar-rati tad-DEPB sar fiż-żmien tal-PIR, li wassal għal tkabbir fil-benefiċċji tad-DEPB mill-esportazzjonijiet mill-1 ta’ April 2007 sat-12 ta’ Lulju 2008. Madankollu, mhuwiex possibbli li wieħed jissoponi li tnaqqis retroattiv fir-rati tad-DEPB jista jkun implimentat konformement mal-prinċipju ta’ ċertezza legali bħala deċiżjoni amministrattiva negattiva. Għalhekk jista jkun konkluż li l-abilità tal-GTI li jbiddel il-livell tal-benefiċċju b’mod retroattiv hija limitata.

(32)

Il-krediti tad-DEPB huma trasferibbli mingħajr l-ebda ostakolu u validi għal 12-il xahar mid-data tal-ħruġ. Dawn il-krediti jistgħu jintużaw biex jitħallsu d-dazji doganali fuq importazzjonijiet sussegwenti tal-oġġetti kollha li jistgħu jkunu importati mingħajr ostakolu, minbarra ġid kapitali. L-oġġetti importati kontra dawn il-krediti jistgħu jinbiegħu fis-suq domestiku (suġġetti għal taxxa fuq il-bejgħ) jew jintużaw mod ieħor.

(33)

L-applikazzjonijiet għall-krediti tad-DEPB huma mimlija elettronikament u jistgħu jkopru kull ammont ta’ transazzjonijiet ta’ esportazzjoni. De facto l-ebda limiti stretti ma jeżistu biex isiru applikazzjonijiet għall-krediti tad-DEPB. Is-sistema elettronika wżata biex tamministra l-iskema tad-DEPB ma teskludix awtomatikament it-transazzjoniet ta’ esportazzjoni li jidħlu wara l-limiti tal-perjodu ta’ sottomissjoni msemmi fil-kapitolu 4.47 HOP I 04-09. Barra minn hekk, kif stipulat b’mod ċar fil-kapitolu 9.3 HOP I 04-09, l-applikazzjonijiet li jidħlu wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ sottomissjoni jistgħu dejjem ikunu kkunsidrati b’miżata minima ta’ penali (10 % tal-intitolament).

(34)

Filwaqt li r-rati tad-DEPB għall-esportazzjoni għall-prodott konċernat waqt il-PI tal-investigazzjoni oriġinali kienu ta’ 8 %, fil-bidu tal-PIR kienu ta’ 3,7 % biss, li kienu riveduti waqt il-PIR għal 6,7 % (fit-12 ta’ Lulju 2007), u eċċezzjonalment datati b’lura għall-esportazzjonijijet mill-1 ta’ April 2007.

3.2.1.4.   Kummenti dwar dak li ġie żvelat

(35)

Il-GTI u Textprocil allegaw li l-ebda eżenzjoni żejda ma ngħatat fl-applikazzjoni tal-iskema DAPB u argumentaw li għalhekk l-iskema ma kinitx kumpensatorja. Dan l-argument huwa miċħud fid-dawl tal-konklużjoni fil-premessa (38) li din l-iskema ma tistax titqies bħala sistema permissibbli ta’ ħlas lura ta’ dazju jew li tissostitwixxi l-ħlas lura ta’ dazju fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Annessi I (i), II u III ta-Regolament bażiku. Bħala konsegwenza ta’ dan, l-ammont sħiħ ta’ dazji ċeduti huwa kumpesatorju.

3.2.1.5.   Konklużjoni

(36)

L-iskema DEPB tipprovdi sussidji fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. Il-kreditu tad-DEPB huwa kontribuzzjoni finanzjarja mill-GTI, billi l-kreditu se jintuża eventwalment biex ipatti għad-dazji tal-importazzjoni, u b’hekk inaqqas id-dħul tal-GTI mid-dazju li altrimenti kien ikun dovut. Barra minn hekk, il-kreditu tad-DEPB huwa ta’ benefiċċju għall-esportatur, għaliex itejjeb il-likwidità tiegħu.

(37)

L-iskema DEPB hija assoċjata fil-liġi mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni, u għalhekk hija meqjusa bħala speċifika u kumpensatorja taħt l-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku.

(38)

Din l-iskema ma tistax titqies bħala sistema ta’ ħlas lura ta’ dazju jew sistema li tissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju permissibbli fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Hija mhix konformi mar-regoli stretti preskritti fl-Anness I partita (i), fl-Anness II (definizzjoni u regoli għall-ħlas lura ta’ dazju) u fl-Anness III (definizzjoni u regoli għal sistemi li jissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju) tar-Regolament bażiku. L-esportatur ma għandu l-ebda obbligazzjoni li fil-fatt jikkonsma l-oġġetti importati bla dazju fil-proċess tal-produzzjoni u l-ammont tal-kreditu mhux ikkalkulat b’konnessjoni mal-oġġetti li fil-fatt intużaw. Barra minn dan, ma hemm l-ebda sistema jew proċedura fis-seħħ biex tikkonferma liema oġġetti kienu kkunsmati fil-proċess tal-produzzjoni tal-prodott esportat jew jekk kienx sar ħlas żejjed ta’ dazji ta’ importazzjoni fil-kuntest tal-partita (i) tal-Anness I u l-Annessi II u III tar-Regolament bażiku. Fl-aħħar nett, l-esportatur huwa eliġibbli għall-benefiċċji tad-DEPB irrispettivament jekk fil-fatt huwa jimportax materjal li jintuża fil-produzzjoni tal-prodott. Sabiex jikseb il-benefiċċju, huwa biżżejjed għall-esportatur li sempliċiment jesporta l-oġġetti mingħajr ma jipprova li kien importat materjal li jintuża fil-produzzjoni tal-prodott. B’hekk, anki l-esportaturi li jakkwistaw lokalment dak kollu li jintuża fil-produzzjoni tal-prodott u ma jimportaw l-ebda oġġett li jista’ jintuża fil-produzzjoni tal-prodott huma wkoll intitolati li jibbenifikaw mill-iskema DEPB.

3.2.1.6.   Kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(39)

Taħt l-Artikoli 2(2) u 5 tar-Regolament bażiku, l-ammont ta’ sussidji kumpensatorji kien ikkalkulat fit-termini tal-benefiċċju li jingħata lil min jirċevih skont dak li jkun eżista matul il-PIR. F’dan ir-rigward, kien ikkunsidrat li l-benefiċċju jingħata lil min jirċevih fil-mument meta t-transazzjoni tal-esportazzjoni ssir taħt din l-iskema. F’dan il-ħin, il-GTI jkun suġġett li jċedi d-dazji tal-importazzjoni, li jikkostitwixxi kontribuzzjoni finanzjarja fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Wara li l-awtoritajiet doganali joħorġu polza tal-esportazzjoni li turi, inter alia, l-ammont ta’ kreditu DEPB li għadu jkun mogħti għal dik it-transazzjoni tal-esportazzjoni, il-GTI ma għandu l-ebda diskrezzjoni jekk jagħtix is-sussidju jew le. Barra minn hekk, il-produttutri esportatuti li jikkoperaw ikunu kkunsidraw il-krediti DEPB fil-kontabilità tagħhom bħala dħul fil-ħin tat-transazzjoni tal-esportazzjoni fuq il-bażi ta’ ammonti dovuti.

(40)

Sabiex ikun ikkunsidrat l-impatt taż-żieda fir-rati b’effett b’lura, il-valur tal-kreditu tad-DEPB għall-esportazzjonijiet bejn l-1 ta’ April u t-12 ta’ Lulju 2007 kien miżjud fejn neċessarju, għaliex il-benefiċċju attwali li l-kumpaniji jkunu ntitolati għalih meta jirċievu l-kreditu mill-GOI huwa ogħla minn dak dikjarat formalment fil-ħin tal-esportazzjoni.

(41)

Meta saru talbiet iġġustifikati, il-miżati li neċessarjament riedu jitħallsu biex jinkiseb is-sussidju tnaqqsu mill-krediti hekk stabbiliti biex wieħed jasal għall-ammonti tas-sussidju bħala n-numeratur, taħt l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament bażiku. Taħt l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku dan l-ammont ta’ sussidju kien allokat fuq l-ammont kollu ta’ dħul mill-esportazzjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-reviżjoni bħala d-denominatur xieraq, għaliex is-sussidju huwa assoċjat mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni u ma jkunx ingħata b’referenza għall-kwantitajiet immanifatturati, prodotti, esportati jew ittrasportati.

(42)

Ħafna kummenti dwar ċerti dettalji dwar il-kalkolu tal-benefiċċju taħt id-DEPB kienu sottomessi. Fejn kien iġġustifikat, il-kalkolazzjonijiet kienu rranġati bħala riżultat ta’ dan.

(43)

Kuntrarju għas-sottomissjoni ta’ xi produtturi-esportaturi, anke l-kreditu tad-DEPBS iġġenerat mill-esportazzjoni ta’ prodotti apparti l-prodott ikkonċernat kellu jkun ikkunsidrat meta jkun stabbilit l-ammont ta’ kreditu kumpensatorju tad-DEPBS. Taħt id-DEPBS ma teżisti l-ebda obbligazzjoni li tillimita l-użu ta’ krediti għall-importazzjoni bla dazju ta’ materjal użat fil-produzzjoni ta’ prodott speċifiku. Bil-kuntrarju ta’ dan, il-krediti tad-DEPBS huma trasferibbli liberament, jistgħu wkoll ikunu mibjugħa u jkunu wżati għall-importazzjonijiet ta’ kwalunkwe oġġett li jista’ jkun impurtat bla restrizżzjonijiet (il-materjal li jintuża fil-produzzjoni tal-prodott ikkonċernt jaqa’ f’din il-kategorija), minbarra oġġetti kapitali. Bħala konsegwenza ta’ dan, il-prodott ikkonċernat jista’ jibbenefika mill-krediti kollha tad-DEPBS iġġenerati.

(44)

Ħames kumpaniji fil-kampjun ibbenefikaw mill-iskema DEPB matul il-PIR u kisbu marġini ta’ sussidji li jvarjaw minn 0,15 % sa 3,96 %.

3.2.2.   Skema ta’ Awtorizzazzjoni għal-Importazzjoni bla Dazju (Duty Free Imports Authorisation, DFIA)/Skema ta’ Ċertifikat għar-Riforniment bla Dazju (Duty Free Replenishment Certificate, DFRC)

3.2.2.1.   Il-bażi legali

(45)

Id-deskrizzjoni ddettaljata tad-DFIA tinstab fil-kapitolu 4 tal-politika-EXIM 04-09 u fil-kapitolu 4 tal-HOP I 04-09. L-iskema kienet introdotta fl-1 ta’ Mejju 2006 u ħadet post l-iskema DFRC, li kkumpensa għaliha r-Regolament oriġinali.

3.2.2.2.   Eliġibbiltà

(46)

Id-DFIA hija maħruġa lil kull negozjant-esportatur jew manifattur-esportatur għall-importazzjoni ta’ materjal użat fil-manifattura tal-prodott għall-esportazzjoni ħieles minn dazju doganali bażiku, dazju doganali addizzjonali, fond tal-edukazzjoni, dazju tal-anti-dumping u dazju ta’ salvagwardja, jekk huwa l-każ.

3.2.2.3.   Implimentazzjoni prattika

(47)

Id-DFIA hija skema ta’ wara u qabel l-esportazzjoni li tħalli l-importazzjoni ta’ materjal konformement man-normi tas-SION, iżda li, fil-każ ta’ DFIA trasferibbli, ma għandux neċessarjament ikun għall-użu fil-manifattura tal-prodott esportat.

(48)

Id-DFIA tkopri biss l-importazzjoni ta’ materjal li se jkun użat fil-produzzjoni kif preskritt fis-SION. L-intitolar għall-importazzjoni huwa limitat għall-kwantità u l-valur imsemmija fis-SION, iżda jista’ jkun rivedut mill-awtoritajiet reġjonali jekk issir talba.

(49)

L-obbligazzjoni tal-esportazzjoni hija suġġetta għar-rekwiżit ta’ valur addizzjonali minimu ta’ 20 %. Dawn l-esportazzjonijijet jistgħu jsiru qabel l-awtorizzazzjoni tad-DFIA, f’liema każ l-intitolar tal-importazzjoni jkun issettjat proporzjonalment mal-esportazzjoni provviżorja.

(50)

Meta l-obbligazzjoni tal-esportazzjoni tkun imwettqa l-esportatur jista’ jitlob it-trasferiment tal-awtorizzazzjoni DFIA, li fil-prattika tfisser permess biex tinbiegħ il-liċenzja tal-importazzjoni bla dazju fuq is-suq.

3.2.2.4.   Kummenti dwar dak li ġie żvelat

(51)

Il-GTI u Texprocil allegaw li d-DFRC hija skema leġittima għall-ħlas lura ta’ dazju, minħabba li l-iskema tipprovdi għar-riforniment ta’ materjal użat fil-produzzjoni tal-prodott esportat u kienet ikkunsidrata raġonevoli, effettiva u bbażata fuq prattiċi aċċettati b’mod ġenerali fl-Indja. Billi l-kwantità, il-kwalità u l-karatteristiċi u speċifikazzjonijiet tekniċi jaqblu ma’ materjal użat fil-produzzjoni tal-prodott ta’ esportazzjoni, taħt il-GTI u Texprocil l-iskema hija permessibbli taħt il-Ftehim fuq Sussidji u Miżuri Kumpensatorji (ASCM). Il-GTI u Texprovil saħqu wkoll li, meta jkun stmat jekk hijiex skema leġittima għall-ħlas lura ta’ dazju, il-kundizzjoni rilevanti hija li wieħed iħares lejn dak li qed jiġi importat u mhux min qed jimporta. Kien misħuq ukoll li sakemm u safejn il-Gvern huwa konċernat, l-ebda benefiċċju addizzjonali ma jingħata. Kien għaldaqstant misħuq li l-iskema ma kinitx kumpensatorja. L-ebda evidenza ġdida ma kienet sottomessa biex tappoġġja dawn l-argumenti u għalhekk dawn l-argumenti qed ikunu miċħuda fid-dawl tal-konklużjonijiet fil-premessi (52) sa (55) li l-ebda mis-sottoskemi ma’ jistgħu jkunu kkunsidrati sistemi permessibbli ta’ ħlas lura ta’ dazju jew li jissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Anness I(i), II u III ta-Regolament bażiku. Bħala konsegwenza ta’ dan, l-ammont sħiħ ta’ benefiċċju huwa kumpensatorju.

3.2.2.5.   Konklużjoni

(52)

Għalkemm hemm xi differenzi bejn l-applikazzjoni tal-iskema l-ġdida DFIA, meta mqabbla mal-iskema kumpensatorja DFRC ta’ qabel, id-DFIA l-ġdida għandha tkun ikkunsidrata bħala kontinwazzjoni tal-iskema DFRC, għaliex tinkludi l-elementi prinċipali tad-DFRC.

(53)

Kemm id-DFRC u d-DFIA jipprovdu sussidji fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(i) u (ii) u l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, jiġifieri kontribuzzjoni finanzjarja fil-forma ta’ għotja. Jinvolvu trasferiment dirett ta’ fondi, minħabba li jistgħu jinbiegħu u jinbidlu fi flus kontanti, jew jintużaw biex jagħmlu tajjeb għal dazji ta’ importazzjoni, billi jwasslu lill-GTI jċedi dħul li kieku kien ikun mistħoqq. Barra minn hekk, id-DFRC u d-DFRA huma ta’ benefiċċju għall-esportatur, għaliex itejbu l-likwidità tiegħu.

(54)

Kemm id-DFRC u d-DFIA huma assoċjati fil-liġi mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni, u għalhekk huma meqjusa speċifiċi u kumpensatorji taħt l-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku.

(55)

Barra minn hekk, l-ebda minn dawn l-iskemi ma tista’ titqies bħala sistema ta’ ħlas lura ta’ dazju jew sistema li tissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju permissibbli fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Huma m’humiex konformi mar-regoli stretti preskritti fl-Anness I partita (i), fl-Anness II (definizzjoni u regoli għall-ħlas lura ta’ dazju) u fl-Anness III (definizzjoni u regoli għal sistemi li jissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju) tar-Regolament bażiku. B’mod partikolari: (i) jippermettu għar-rimborżi ex post jew ħlas lura ta’ tariffi tal-importazzjoni fuq materjal li jintuża fil-proċess ta’ produzzjoni ta’ prodott ieħor; (ii) ma hemm l-ebda sistema ta’ verifika jew proċedura fis-seħħ li tikkonferma jekk u liema materjal ikun kkunsmat fil-proċess ta’ produzzjoni tal-prodott esportat jew jekk kienx hemm benefiċċju eċċessiv fil-kuntest tal-punt (i) tal-Anness I u l-Annessi II u III tar-Regolament bażiku. u (iii) it-trasferibilità taċ-ċertifikati/awtorizzazzjonijiet timplika li esportatur li huwa mogħti DFRC jew DFIA ma huwa taħt l-ebda obbligazzjoni li juża ċ-ċertifikat biex jimporta l-materjal li se jintuża fil-produzzjoni.

3.2.2.6.   Kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(56)

Għall-identifikazzjoni tal-ammont tal-benefiċċju jrid ikun ikkunsidrat li, kontra l-każ tad-DEPB, il-liċenzji tad-DFRC u d-DFIA ma għandhom l-ebda bażi ta’ valur jew rati ta’ kreditu. Il-liċenzja tindika l-ammont totali ta’ materjal għall-użu fil-produzzjoni li huwa permess u l-ammont massimu ta’ valur tas-CIF ta’ dawn l-importazzjonijiet. Bħala konsegwenza ta’ dan, il-benefiċċju ma jkunx magħruf fil-ħin tal-esportazzjonijiet, u jkun jista’ biss ikun determinat u meħud fil-kontabilità wara li l-liċenzja għall-importazzjoni tkun wżata jew mibjugħa.

(57)

Għaldaqstant, fil-każ fejn il-liċenzji kienu wżati għall-importazzjonijiet, il-benefiċċju tal-kumpaniji kien ikkalkulat fuq il-bażi tal-ammont ta’ dazji tal-importazzjoni mitlufa. Fil-każijiet fejn il-liċenzji kienu trasferiti (mibjugħa), il-benefiċċju kien ikkalkulat fuq il-bażi tad-dħul minn dan il-bejgħ matul il-PIR.

(58)

L-investigazzjoni stabbiliet li ħames kumpaniji li kienu qed jesportaw taħt id-DFRC u/jew d-DFIA biegħu l-awtorizzazzjonijiet/ċertifikati tagħhom lil kumpaniji terzi.

(59)

Produttur-esportatur partikolari argumenta li kien għamel użu minn waħda mill-awtorizzazzjonijiet tad-DFI tiegħu bħala ħlas lura ta’ sostituzzjoni u li ma kellux eżenzjonijiet żejda mid-dazji tal-importazzjoni taħt il-liċenzja partikolari. L-investigazzjoni stabbiliet li l-kwantitajiet tal-importazzjoni u l-esportazzjoni taħt dik il-liċenzja partikolari ma kienux użati kollha u li l-liċenzja kienet għadha ma għalqitx u ma kinitx ivverifikata konformement mar-regoli stipulati mill-politika EXIM. Għaldaqstant, u b’kunsiderazzjoni għall-konklużjonijiet taħt il-premesssa (55), kien konkluż li l-kumpanija ma setgħatx tipprova li l-ebda eżenzjoniji żejda ma ngħatat taħt dik il-liċenzja partikolari. L-ammont sħiħ tas-sussidji ffrankati mill-importazzjonijiet li saru bl-użu ta’ dik il-liċenzja huma għalhekk ikkunsidrati bħala sussidju, u t-talba kienet għalhekk miċħuda.

(60)

Meta saru talbiet iġġustifikati, il-miżati li neċessarjament riedu jitħallsu biex jinkiseb is-sussidju tnaqqsu mill-benefiċċji hekk stabbiliti biex wieħed jasal għall-ammont tas-sussidju bħala n-numeratur, taħt l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament bażiku. Taħt l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku dan l-ammont ta’ sussidju kien allokat fuq l-ammont kollu ta’ dħul mill-esportazzjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-reviżjoni bħala d-denominatur xieraq, għaliex is-sussidju huwa assoċjat mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni u ma jkunx ingħata b’referenza għall-kwantitajiet immanifatturati, prodotti, esportati jew ittrasportati.

(61)

Ħafna kummenti dwar ċerti dettalji dwar il-kalkolu tal-benefiċċju taħt id-DFRC/DFIA kienu sottomessi. Fejn kien iġġustifikat, il-kalkolazzjonijiet kienu rranġati bħala riżultat ta’ dan.

(62)

Kuntrarju għas-sottomissjoni ta’ xi produtturi-esportaturi, anke l-kreditu tad-DFRC/DFIA iġġenerat mill-esportazzjoni ta’ prodotti apparti l-prodott ikkonċernat kellu jkun ikkunsidrat meta jkun stabbilit l-ammont ta’ kreditu kumpensatorju tad-DEPBS. Taħt id-DFRC/DFIA ma teżisti l-ebda obbligazzjoni li tillimita l-użu ta’ krediti għall-importazzjoni bla dazju ta’ materjal użat fil-produzzjoni ta’ prodott speċifiku. Bil-kuntrarju ta’ dan, il-krediti tad-DFRC/DFIA huma trasferibbli liberament, jistgħu wkoll ikunu mibjugħa u jkunu wżati għall-importazzjonijiet ta’ kwalunkwe oġġett li jista’ jkun impurtat bla restrizżzjonijiet (il-materjal li jintuża fil-produzzjoni tal-prodott ikkonċernt jaqa’ f’din il-kategorija), minbarra oġġetti kapitali. Bħala konsegwenza ta’ dan, il-prodott ikkonċernat jista’ jibbenefika mill-benefiċċji kollha tad-DFRC/DFIA iġġenerati.

(63)

Ħames kumpaniji fil-kampjun instabu li bbenefikaw minn dawn l-iskemi matul il-PIR b’marġini ta’ sussidji li jvarjaw minn 0,09 % sa 2,03 %.

3.2.3.   L-iskema ta’ Promozzjoni ta’ Esportazzjoni ta’ Merkanzija Kapitali (Export Promotion Capital Goods, EPCG)

3.2.3.1.   Il-bażi legali

(64)

Id-deskrizzjoni dettaljata tal-iskema EPCG tinsab fil-kapitolu 5 tal-politika-EXIM 04-09 u fil-kapitolu 5 tal-HOP I 04-09.

3.2.3.2.   Eliġibbiltà

(65)

Il-manifatturi-esportaturi, in-negozjanti-esportaturi “marbuta ma’” manifatturi sekondarji u dawk li jipprovdu servizz huma eliġibbli għal din l-iskema.

3.2.3.3.   Implimentazzjoni prattika

(66)

Taħt il-kundizzjoni ta’ obbligu tal-esportazzjoni, il-GTI joħroġ liċenzja EPCG fuq il-bażi ta’ applikazzjoni u ħlas ta’ miżata. Din il-liċenzja tħalli kumpanija timporta oġġetti kapitali (ġodda u - minn April 2003 - oġġetti kapitali diġà użati mhux li ma għandhomx aktar minn 10 snin) b’rata mnaqqsa ta’ dazju. Sal-31 ta’ Marzu 2000, kienet applikabbli rata ta’ dazju effettiva ta’ 11 % (inkluż ħlas barrani ta’ 10 %) u, fil-każ ta’ importazzjoni ta’ oġġetti ta’ valur għoli ma kienet tapplika l-ebda rata ta’ dazju. Minn April 2000 l-iskema stipulat rata mnaqqsa ta’ dazju ta’ importazzjoni ta’ 5 % applikabbli għall-oġġetti kapitali kollha importati taħt l-iskema. Sabiex tkun sodisfatta l-obbligazzjoni tal-esportazzjoni, l-oġġetti kapitali importati jridu jintużaw biex jipproduċu ċertu ammont ta’ oġġetti għall-esportazzjoni matul ċertu perjodu. Fid-9 ta’ Mejju 2008, jiġifieri barra l-PIR, il-GTI ħabbar li d-dazju pagabbli fuq l-importazzjoni taħt l-iskema EPCG kien tbaxxa għal 3 %.

(67)

Id-detentur tal-liċenzja tal-EPCG jista’ wkoll jixtri l-merkanzija kapitali lokalment. F’każijiet bħal dawn, id-detentur tal-liċenzja EPCG għandu japplika għall-invalidazzjoni tal-liċenzja EPCG. Il-manifattur lokali tal-merkanzija kapitali speċifikat fl-ittra tal-invalidità isir eleġibbli għall-benefiċċju tal-esportazzjoni msemmi u jkun intitolat għall-benefiċċju ta’ importazzjoni mingħajr dazju ta’ materjal li jintuża għall-manifattura ta’ din il-merkanzija kapitali. Madankolla, id-dazju tas-sisa pagabbli fuq ix-xiri domestiku tal-merkanzija kapitali mid-detentur tal-liċenzja EPCG jista’ jkun ritornat jew eżentat. Id-detentur ta’ liċenzja EPCG huwa responsabbli li jissodisfa l-obbligazzjoni tal-esportazzjoni, li hija stipulata b’riferenza għad-dazji doganali nazzjonali fuq il-valur FOB tal-merkanzija impurtata.

3.2.3.4.   Kummenti fuq dak li ġie żvelat

(68)

Il-GTI saħaq li l-ebda benefiċċju ma ngħata fil-każijiet fejn id-dententur tal-liċenzja EPCG japplika għall-invalidar tal-liċenzja tal-EPCG tiegħu u jixtraw l-oġġetti kapitali minn pajjiżu stess minħabba li l-ebda regolament rispettiv tal-gvern ma kien maħruġ biex jagħti eżenzjoni mill-pagament ta’ dazji tas-sisa għal dan ix-xiri. Madankollu, kien ukoll ikkonfermat mill-GTI li taħt ċerti kundizzjonijiet, id-detentur tal-liċenzja EPCG jista’ jixtri oġġetti kapitali mingħajr ħlas ta’ dazju tas-sisa, jiġifieri fil-każijiet fejn dan id-dazju ma jkunx meħud fil-kontabilità taħt is-sistema tal-kreditu Ċentrali Indjana tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (CENVAT). Barra minn hekk, il-fornitur domestiku tal-oġġetti kapitali f’dawn il-każijiet huwa eleġibbli għall-benefiċċji fiskali li jkunu riflessi fil-prezz tal-oġġetti kapitali provduti. Minħabba li dan huwa benefiċċju li jista’ jkun provdut fuq il-kundizzjoni ta’ esportazzjoni, billi ma jkun hemm l-ebda tibdil fl-obbligazzjoni tal-esportazzjoni tad-detentur tal-liċenzja tal-EPCG fil-każ ta’ invalidazzjoni, kien ikkunsidrat li l-argument għandu jiġi miċħud u l-konklużjonijiet jibqgħu kif kienu.

3.2.3.5.   Konklużjoni

(69)

L-iskema EPCG tipprovdi sussidji fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. It-tnaqqis tad-dazju, jew fil-każ ta’ xiri domestiku, ir-rifużjoni tat-taxxi jew l-eżenzjoni tagħhom, jiffurmaw kontribuzzjoni finanzjarja mill-GTI, għaliex din il-konċessjoni tnaqqas mid-dħul tal-GTI, li kieku jkun dovut.

(70)

Barra dan, it-tnaqqis fid-dazju jibbenefika lill-esportatur, għaliex id-dazji ffrankati waqt l-importazzjoni jtejbu l-likwidità tiegħu. Fil-każ ta’ rifużjoni/eżenzjoni mid-dazju tas-sisa, ir-rifużjoni jew eżenzjoni mid-dazju tas-sisa hija ta’ benefiċċji għall-esportatur, għaliex id-dazji ffrankati fuq ix-xiri tal-merkanzija kapitali jtejbu l-likwidità tiegħu.

(71)

Barra dan, l-EPCG hija assoċjata fil-liġi mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni, billi dawn il-liċenzji ma jistgħux jinkisbu mingħajr l-obbligazzjoni li ssir l-esportazzjoni. Għaldaqstant, titqies bħala speċifika u soġġetta għal miżuri kumpensatorji taħt l-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku.

(72)

Din l-iskema ma tistax titqies bħala sistema permissibbli għall-eżenzjoni ta’ taxxi indiretti kumulattivi pagabbli qabel jew sistema premissibbli ta’ ħlas lura ta’ dazju jew li tissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. L-oġġetti kapitali m’humiex koperti mill-isfera ta’ applikazzjoni ta’ sistemi permissibbli bħal dawn, kif spjegat fl-Anness I, partiti (h) u (i), tar-Regolament bażiku, għaliex huma ma jkunx ikkunsmati fil-produzzjoni tal-prodotti għall-esportazzjoni. Fil-każ ta’ eżenzjoni ta’ taxxi indiretti kumulattivi pagabbli qabel ta’ min jinnota li l-esportaturi ma jkunux intitolati għall-istess eżenzjoni jekk ma jkunux marbuta mill-obbligu ta’ esportazzjoni

3.2.3.6.   Kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(73)

L-ammont ta’ sussidju kien ikkalkulat, taħt l-Artikolu 7(3) tar-Regolament bażiku, fuq il-bażi tad-dazju doganali li ma tħallasx fuq l-oġġetti kapitali importati jew fuq il-bażi tad-dazju tas-sisa mhux imħallsa/rimburżat fuq oġġetti mixtrija mis-suq lokali, kif applikabbli, mifrux fuq perjodu li jirrefletti l-perjodu normali ta’ deprezzament ta’ dawn l-oġġetti kapitali. Taħt il-prattika stabbilita, l-ammont ikkalkulat b’dan il-mod, li huwa attribwit lill-PIR, kien aġġustat billi jiżdiedu miegħu l-interessi ta’ matul dan il-perjodu sabiex ikun rifless il-valur tal-benefiċċju matul iż-żmien. Ir-rata kummerċjali tal-interessi matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta’ reviżjoni fl-Indja kienet ikkunsidrata xierqa għal dan il-għan. Id-drittijiet li neċessarjament riedu jitħallsu biex jinkiseb is-sussidju tnaqqsu taħt l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament bażiku minn din is-somma biex wieħed jasal għall-ammont ta’ sussidju bħala n-numeratur. Taħt l-Artikolu 7(2) u 7(3) tar-Regolament bażiku, dan l-ammont ta’ sussidju kien allokat fuq l-ammont kollu ta’ dħul mill-esportazzjoni matul il-perjodu tal-PIR bħala d-denominatur xieraq, għaliex is-sussidju huwa assoċjat mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni u ma jkunx ingħata b’referenza għall-kwantitajiet immanifatturati, prodotti, esportati jew ittrasportati.

(74)

Ħafna kummenti dwar ċerti dettalji dwar il-kalkolu tal-benefiċċju taħt l-EPCG kienu sottomessi. Fejn kien iġġustifikat, il-kalkolazzjonijiet kienu rranġati bħala riżultat ta’ dan.

(75)

Kuntrarju għas-sottomissjoni ta’ xi produtturi-esportaturi, anke l-benfiċċju tal-EPCG iġġenerat mill-esportazzjoni ta’ prodotti apparti l-prodott ikkonċernat kellu jkun ikkunsidrat meta jkun stabbilit l-ammont ta’ benefiċċju kumpensatorju. Taħt l-EPCGS ma teżisti l-ebda obbligazzjoni li tillimita l-użu ta’ benefiċċji għall-importazzjoni bla dazju ta’ materjal użat fil-produzzjoni ta’ prodott speċifiku. Bħala konsegwenza ta’ dan, il-prodott ikkonċernat jista’ jibbenefika mill-krediti kollha tad-EPCG iġġenerati.

(76)

Erba’ kumpaniji fil-kampjun ibbenefikaw minn din l-iskema matul il-PIR b’marġini ta’ sussidju jvarjaw sa massimu ta’ 1,45 %, filwaqt li għal kumpanija minnhom il-benefiċċju kien kważi bla valur.

3.2.4.   Skema ta’ Liċenzja bil-Quddiem (Advance Licence Scheme, “ALS”)/Skema ta’ Awtorizzazzjoni bil-Quddiem (Advance Authorization Scheme, “AAS”)

3.2.4.1.   Il-bażi legali

(77)

Id-deskrizzjoni ddettaljata tal-iskema tinsab fil-paragrafi 4.1.1 sa 4.1.14 tal-politika-EXIM 04-09 u l-kapitoli 4.1 sa 4.30 tal-HOP I 04-09. Din l-iskema kienet imsejħa “Skema ta Liċenzja bil-Quddiem” matul il-perjodu tal-investigazzjoni preċedenti li wasslet għall-impożizzjoni tad-dazju kumpensatorju definittiv li bħalissa huwa fis-seħħ.

3.2.4.2.   Eliġibbiltà

(78)

L-AAS tikkonsisti f’sitt sottoskemi, kif deskritti f’aktar dettall fil-premessa (79). Dawk is-sottoskemi inter alia għandhom ambitu ta’ eliġibbiltà differenti. Il-manifatturi-esportaturi u n-negozjanti-esportaturi “marbuta ma’” produtturi sekondarji jkunu eliġibbli għall-AAS għall-esportazzjoni materjali u għall-AAS għar-rekwiżit annwali. Il-manifatturi-esportaturi li jfornu l-esportatur finali jkunu eliġibbli għall-AAS għall-provvisti intermedji. Il-kuntratturi ewlenin li jfornu lill-kategoriji “meqjusa bħala esportati” imsemmija fil-paragrafu 8.2 tal-politika EXIM 04-09, bħall-fornituri ta’ unità orjentata lejn l-esportazzjoni (“EOU”), huma eliġibbli għall-AAS meqjusa bħala esportati. Fl-aħħar nett, il-fornituri intermedji li jfornu lil manifatturi-esportaturi huma eliġibbli għal benefiċċji “meqjusa bħala esportati” taħt is-sottoskemi Ordni għar-Rilaxx bil-Quddiem (“ARO”) u ittra ta’ kreditu interna li tinħareġ immedjatament kif tagħlaq dik ta’ qabilha.

3.2.4.3.   Implimentazzjoni prattika

(79)

Awtorizzazzjonijiet bil-quddiem jistgħu jinħarġu għal:

 

Esportazzjoni materjali: Din hija s-sottoskema prinċipali. Hija tippermetti l-importazzjoni bla dazju tal-materjal li jidħol fil-produzzjoni tal-prodott speċifiku għall-esportazzjoni li jirriżulta. “Materjali” f’dan il-kuntest tfisser li l-prodott għall-esportazzjoni jrid iħalli t-territorju Indjan. Il-permess għall-importazzjoni u l-obbligazzjoni tal-esportazzjoni inkluż it-tip ta’ prodott għall-esportazzjoni jkunu speċifikati fil-liċenzja.

 

Rekwiżit annwali: Din l-awtorizzazzjoni mhix marbuta ma’ prodott għall-esportazzjoni speċifiku, imma ma’ grupp usa’ ta’ prodotti (pereżempju prodotti kimiċi u dawk relatati). Id-detentur tal-liċenzja jista’- sa ċertu limitu fil-valur stabbilit mill-esportazzjonijiet preċedenti - jimporta bla dazju dak kollu li jkun se jintuża fil-manifattura ta’ kull oġġett li jaqa’ taħt dan il-grupp ta’ prodotti. Jista’ jagħżel li jesporta kull prodott li jirriżulta li jaqa’ taħt dan il-grupp ta’ prodotti billi juża dan il-materjal eżentat mid-dazju.

 

Provvisti intermedji: Din is-sottoskema tkopri l-każi meta żewġ manifatturi jkollhom il-ħsieb li jipproduċu prodott wieħed għall-esportazzjoni u jaqsmu l-proċess tal-produzzjoni. Il-manifattur-esportatur jipproduċi l-prodott intermedju. Huwa jista’ jimporta bla dazju l-materjal li jintuża fil-produzzjoni tal-prodott u għal din ir-raġuni jista’ jikseb l-AAS għall-provvisti intermedji. L-esportatur finali jwassal il-produzzjoni fit-tmiem u jkun obbligat li jesporta l-prodott lest.

 

Meqjusa esportati: Din is-sottoskema tippermetti lill-kuntrattur prinċipali li jimporta bla dazju l-materjal meħtieġ għall-produzzjoni tal-oġġetti li se jinbiegħu bħala “meqjusa esportati” lill-kategoriji ta’ klijenti msemmija fil-paragrafi 8.2 (b) sa (f), (g), (i) u (j) tal-politika-EXIM 04-09. Taħt il-GOI, meqjusa esportati tirriferi għal dawk it-transazzjonijiet li fihom l-oġġetti fornuti ma jħallux il-pajjiż. Għadd ta’ kategoriji ta’ provvisti jitqiesu bħala esportazzjonijiet meqjusa sakemm l-oġġetti jiġu mmanifatturati fl-Indja, pereżempju. provvista ta’ oġġetti lil EOU jew lil kumpanija li tkun tinsab f’żona ekonomika speċjali (“SEZ”).

 

ARO: Id-detentur tal-AAS li jkollu l-ħsieb li jġib materjal li se jintuża fil-produzzjoni tal-prodott minn fonti tal-lokal, minflok ma jimporta direttament, ikollu l-għażla li jġibhom kontra l-AROs. F’dawn il-każi l-Awtorizzazzjonijiet bil-Quddiem ikunu kkonfermati bħala AROs u jkunu approvati lill-fornitur lokali mal-kunsinna tal-oġġetti speċifikati fihom. L-approvazzjoni tal-ARO tintitola l-fornitur lokali għall-benefiċċji fuq dawk meqjusa esportati kif spjegat fil-paragrafu 8.3 tal-politika EXIM 04-09 (jiġifieri l-AAS għall-provvisti intermedji/oġġetti meqjusa esportati, ħlas lura ta’ dazju mħallas fuq oġġetti meqjusa esportati u rifużjoni tad-dazju tas-sisa finali). Il-mekkaniżmu tal-ARO jirrifondi t-taxxi u d-dazji lill-fornitur minflok ma jirrifondi dawn lill-esportatur finali fil-forma ta’ ħlas lura/rifużjoni ta’ dazji. Ir-rifużjoni tat-taxxi/tad-dazji tista’ ssir fuq dak li jintuża fil-manifattura tal-prodott kemm jekk dan ikun tal-lokal u kemm jekk ikun importat.

 

Ittra interna ta’ kontro-kreditu: Din is-sottoskema għal darba oħra tkopri l-provvisti mil-lokal lid-detentur tal-Awtorizzazzjoni bil-Quddiem. Id-detentur tal-Awtorizzazzjoni bil-Quddiem jista’ javviċina l-bank biex jiftaħ ittra ta’ kreditu interna favur fornitur lokali. L-awtorizzazzjoni titħassar mill-bank għall-importazzjoni diretta, b’konnessjoni biss mal-valur u l-volum tal-oġġetti miġjuba minn fonti tal-lokal minflok ikunu importati. Il-fornitur lokali jkun intitolat għall-benefiċċji fuq dawk meqjusa esportati kif spjegat fil-paragrafu 8.3 tal-politika EXIM 04-09 (jiġifieri l-AAS għall-provvisti intermedji/oġġetti meqjusa esportati, ħlas lura ta’ dazju mħallas fuq oġġetti meqjusa esportati u rifużjoni ta’ dazju tas-sisa finali).

(80)

Kien stabbilit li matul il-perjodu tal-PIR żewġ esportaturi li qed jikkollaboraw ibbenefikaw minn tnejn mill-iskemi msemmija aktar ‘il fuq, relatati mal-prodott ikkonċernat, jiġifieri (i) esportazzjoni maternali ALS/AAS u (ii) ALS għall-provvisti intermedji. Għaldaqstant ma kienx hemm bżonn ikun stabbilit il-kumpens tas-sottoskemi li kien fadal.

(81)

Wara l-impożizzjoni tad-dazju kumpensatorju definittiv fis-seħħ bħalissa, il-GTI mmodifika s-sistema ta’ verifika applikabbli għall-ALS/AAS. Għal skop ta’ verifika mill-awtoritajiet Indjani, id-detentur ta’ Awtorizzazzjoni bil-Quddiem huwa obbligat legalment li jżomm “rendikont veru u xieraq tal-konsum u l-użu ta’ oġġetti importanti bla dazju/mixtrija lokalment” fil-format speċifikat (il-kapitoli 4.26, 4.30 u l-Appendiċi 23 HOP I 04-09), jiġifieri reġistru tal-konsum vera u proprju. Dan ir-reġistru għandu jkun verifikat minn uffiċjal tal-kontabilità estern imqabbad/uffiċjal tal-kontabilità tal-ispejjeż u uffiċjal tal-kontabilità tax-xogħlijiet li joħroġ ċertifikat li r-reġistri preskritti u l-fatti relevanti kienu eżaminati u li l-informazzjoni provvista taħt l-Appendiċi 23 hija vera u korretta f’kull rispett. Madankollu, id-dispożizzjonijiet msemmija japplikaw biss għall-Awtorizzazzjonijiet bil-Quddiem maħruġa fit-13 ta’ Mejju 2005 jew wara. Għall-Awtorizzazzjonijiet bil-Quddiem u l-Liċenzji bil-Quddiem kollha maħruġa qabel dik id-data, id-detenturi huma mitluba jsegwu d-dispożizzjonijiet ta’ verifika li kienu japplikaw qabel, jiġifieri li jżommu rendikont veru u proprju tal-konsum u l-użu taħt il-liċenzja tal-oġġetti importati fil-format speċifikat fl-Appendiċi 18 (kapitolu 4.30 u Appendiċi 18 HOP I 02-07).

(82)

Fir-rigward tas-sottoskemi wżati waqt il-PIR miż-żewġ produtturi esportaturi fil-kampjun, jiġifieri esportazzjoni materjali u provvisti intermedji, kemm il-permess għall-importazzjoni u l-obbligazzjoni tal-esportazzjoni huma fissi fil-volum u l-valur mill-GTI u huma ddokumentati fuq il-liċenzja. Barra minn hekk, fil-ħin tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni, it-transazzjonijiet li jikkorrispondu jridu jkunu ddokumentati mill-uffiċjali tal-Gvern fuq il-liċenzja. Il-volum tal-importazzjonijiet konċess taħt din l-iskema jkun iddeterminat mill-GTI fuq il-bażi tan-normi standard ta’ dħul-ħruġ (“SIONs”). Is-SIONs jeżistu għall-biċċa l-kbira tal-prodotti inkluż il-prodott konċernat u jkunu ppublikati fil-HOP II 04-09.

(83)

Il-materjal importat biex jintuża fil-manifattura tal-prodott ma jkunx transferibbli u jrid jintuża biex ikun maħdum il-prodott esportat li jirriżulta. L-obbligazzjoni tal-esportazzjoni trid tkun osservata għat-tul ta’ żmien preskritt wara l-ħruġ tal-liċenzja (24-il xahar b’żewġ estensjonijiet possibbli ta’ sitt xhur kull waħda).

3.2.4.4.   Kummenti dwar dak li ġie żvelat

(84)

Il-GTI allega li kellu sistemi ta’ verifika xierqa għall-iskema taħt l-Appendiċi 23 tal-HOP I 04-09, u li l-ebda eżenzjonijiet żejda ma saru fl-applikazzjoni tal-ALS/AAS. Kien argumentat li għalhekk l-iskema ma kinitx kumpensatorja. L-ebda evidenza ġdida ma kienet sottomessa biex tappoġġja dawn l-allegazzjonijiet u għalhekk dan l-argument qed ikunu miċħud fid-dawl tal-konklużjonijiet li l-ebda mis-sottoskemi ma’ jistgħu jkunu kkunsidrati sistemi permessibbli ta’ ħlas lura ta’ dazju jew li jissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Annessi II u III ta-Regolament bażiku, peress li ma kienx hemm sistema ta’ verifika xierqa.

(85)

Barra minn hekk, taħt l-Anness II(II)5 u l-Anness III(II)(3) ta-Regolament bażiku, fejn instab li ma kien hemm l-ebda sistema ta’ verifika xierqa, dan jista’ jkun megħlub permezz ta’ eżaminar ulterjuri tal-pajjiż tal-esportazzjoni sabiex ikun ippruvat jekk sarx pagament żejjed. Billi l-ebda eżaminar simili ma saret qabel iż-żjarat ta’ verifika, kif ukoll ma kienx ippruvat li l-ebda pagament żejjed ma sar, l-argument huwa miċħud.

3.2.4.5.   Konklużjoni

(86)

L-eżenzjoni mid-dazji ta’ importazzjoni hija sussidju fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku, jiġifieri kontribuzzjoni finanzjarja tal-GTI li tagħti benefiċċju lill-esportaturi.

(87)

Barra minn hekk, l-ALS/AAS għall-esportazzjoni materjali u l-ALS għall-provvista intermedja huma assoċjati b’mod ċar fil-liġi mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni, u għalhekk huma meqjusa li jkunu speċifiċi u kumpensatorji taħt l-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku. Mingħajr l-obbligazzjoni li tesporta l-kumpanija ma tistax tikseb benefiċċji taħt dawn l-iskemi.

(88)

L-ebda miż-żewġ sottoskemi użati fil-każ preżenti, ALS/AAS għall-esportazzjoni materjali u l-ALS għall-provvista intermedja, ma jistgħu jitqiesu bħala sistemi permissibbli ta’ ħlas lura ta’ dazju jew sistemi li jissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Huma m’humiex konformi mar-regoli stretti preskritti fl-Anness I partita (i), fl-Anness II (definizzjoni u regoli għall-ħlas lura ta’ dazju) u fl-Anness III (definizzjoni u regoli għal sistemi li jissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju) tar-Regolament bażiku.

(89)

Fir-rigward tal-produttur esportatur li għamel użu mill-AAS, l-investigazzjoni stabbiliet li r-rekwiżiti ġodda ta’ verifika stipulati mill-awtoritajiet Indjani ma kienux ittestjati fil-prattika għax il-liċenzji ma kienux magħluqa sal-ħin tal-verifika, u għalhekk ma kienux verifikati konformement mar-regoli preskritti mill-politika EXIM. Għaldaqstant, il-kumpanija ma setgħatx tipprova li l-ebda eżenzjoni żejda ma saret taħt dik il-liċenzja partikolari. L-ammont sħiħ ta’ dazji ffrankati fuq l-importazzjonijiet li saru b’dik il-liċenzja ghandhom għalhekk jitqiesu bħala sussidju.

(90)

Il-GTI ma applikax effettivament is-sistema jew il-proċedura ta’ verifika tiegħu biex jikkonferma jekk u f’liema ammonti l-materja għall-produzzjoni kien ikkunsmat fil-produzzjoni tal-prodott esportat (l-Anness II(II)(4) tar-Regolament bażiku u, fil-każ ta’ skemi alternattivi għall-ħlas lura ta’ dazju, l-Anness (III)(II)(2) tar-Regolament bażiku). Is-SIONs nfushom ma jistgħux jitqiesu bħala sistema ta’ verifika tal-konsum attwali, għaliex il-materjal impurtat bla dazju bl-użu ta’ awtorizzazzjonijiet/liċenzji b’ġabriet differenti ta’ SIONs huma mħallta fl-istes proċess ta’ produzzjoni tal-oġġett esportat. Dan it-tip ta’ proċess ma jħallix lill-GTI jivverifika b’biżżejjed preċiżjoni liema ammont ta’ materja kienet kkunsmata fil-produzzjoni tal-oġġett esportat u taħt liema kejl tas-SION għandu jkun imqabbel.

(91)

Barra minn hekk, kontroll effettiv mill-GTI bbażat fuq reġistru ta’ konsum attwali miżmum kif suppost jew ma sarx jew għadu mhux komplut. Barra dan, il-GTI ma għamilx eżami addizzjonali bbażat fuq l-oġġetti attwalment użati fil-produzzjoni li kienu involuti, għalkemm dan ikun meħtieġ li jsir normalment fin-nuqqas tal-applikazzjoni effettiva ta’ sistema ta’ verifika (l-Anness II(II)(5) u l-Anness III(II)(3) tar-Regolament bażiku).

(92)

Għalhekk iż-żewġ sottoskemi huma kumpensatorji.

3.2.4.6.   Kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(93)

Fl-assenza ta’ skema permessibbli ta’ ħlas lura ta’ dazju jew li tissostitwixxi l-ħlas lura ta’ dazju, il-benefiċċju kumpensatorju huwa t-total tad-dazji tal-importazzjoni eżentati li normalment huma pagabbli mal-importazzjoni tal-materja. F’dan ir-rigward, ta’ min jinnota li r-Regolament bażiku ma jipprovdix biss għall-miżuri kumpensatorji kontra eżenzjonijiet “żejda” tad-dazju. Taħt l-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Anness I(i) ta-Regolament bażiku, eżenzjoni żejda tad-dazji biss tista’ tkun ikkumpensata, sakemm il-kundizzjonijiet fl-Annessi II u III tar-Regolament bażiku huma milħuqa. Madankollu dawn il-kundizzjonijiet ma kienux milħuqa fil-każ preżenti. Għaldaqstant, jekk l-assenza ta’ proċess ta’ monitoraġġ adegwat tkun stabbilita, l-eċċezzjoni msemmija hawn fuq għall-iskema ta’ ħlas lura ta dazji mhix applikabbli u tapplika r-regola normali tal-kumpens tal-ammont ta’ (dħul mitluf) dazji mhux imħallsa, minflok l-eżenzjoni żejda intenzjonata. Kif stipulat fl-Annessi II(II) u III(II) tar-Regolament bażiku r-responsabilità għal kalkolu tal-eżenzjoni żejda mhijiex fuq l-awtorità li qed tikkonduċi l-investigazzjoni. Bil-kontra ta’ dan, taħt l-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku din għandha biss tipprovdi biżżejjed evidenza biex tipprovdi kontra-argumenti dwar il-validità ta’ sistema ta’ verifika ppreżentata bħala tali.

(94)

L-ammont ta’ sussidju kien ikkalkulat fuq il-bażi tad-dazji tal-importazzjoniji ċeduti (dazju doganali bażiku u dazju doganali speċjali addizzjonali) fuq il-materjal importat taħt iż-żewġ sottoskemi użati għall-prodott konċernat matul il-PIR. Taħt l-Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament bażiku, id-drittijiet li neċessarjament riedu jitħallsu biex tinkiseb il-liċenzja tnaqqsu mill-ammont ta’ sussidju meta saru talbiet iġġustifikati. Taħt l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku dan l-ammont ta’ sussidju kien allokat fuq l-ammont kollu ta’ dħul mill-esportazzjoni ġenerat mill-prodott konċernat matul il-PIR bħala d-denominatur xieraq, għaliex is-sussidju huwa assoċjat mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni u ma jkunx ingħata b’referenza għall-kwantitajiet immanifatturati, prodotti, esportati jew ittrasportati.

(95)

Ħafna kummenti dwar ċerti dettalji dwar il-kalkolu tal-benefiċċju taħt l-ALS/AAS kienu sottomessi. Fejn dawn il-kummenti kienu ġustifikati, il-kalkolazzjonijiet kienu modifikati kif meħtieġ.

(96)

Kuntrarju għas-sottomissjoni ta’ xi produtturi-esportaturi, anke l-benfiċċju tal-ALS/AAS iġġenerat mill-esportazzjoni ta’ prodotti apparti l-prodott ikkonċernat kellu jkun ikkunsidrat meta jkun stabbilit l-ammont ta’ benefiċċju kumpensatorju. Taħt l-ALS/AAS ma teżisti l-ebda obbligazzjoni li tillimita l-użu ta’ benefiċċji għall-importazzjoni bla dazju ta’ materjal użat fil-produzzjoni ta’ prodott speċifiku. Bħala konsegwenza ta’ dan, il-prodott ikkonċernat jista’ jibbenefika mill-benefiċċji kollha tal-ALS/AAS iġġenerati.

(97)

Żewġ kumpaniji fil-kampjun ibbenefikaw mill-ALS jew mill-AAS bil-benefiċċju jvarja minn 0,17 % sa 1,74 %.

3.2.5.   Żoni ta’ Proċessar ta’ Esportazzjoni/Unitajiet Orjentati lejn l-Esportazzjoni (EPZs/EOUs)

(98)

Instab li l-ebda mill-produtturi esportatuti li qegħdin jikkoperaw ma kien lokalizzat f’SEZS jew EPZS, jew ma kellu l-istat ta’ EOU. Għaldaqstant, ma kienx hemm bżonn li din l-iskema tkun analizzata aktar fil-fond f’din l-investigazzjoni.

3.2.6.   Skema tal-Eżenzjoni tat-Taxxa fuq id-Dħul (“ITES”)

(99)

Taħt din l-iskema l-esportaturi jistgħu jibbenefikaw minn eżenzjoni parzjali tat-taxxa fuq id-dħul fuq il-profitti mill-bejgħ bl-esportazzjoni. Il-bażi legali ta’ din l-eżenzjoni kienet stipulata mit-Taqsima 80HHC tal-ITA.

(100)

Id-dispożizzjoni kienet abolita mis-sena ta’ stima 2005-2006 (jiġifieri għas-sena finanzjarja mill-1 ta’ April 2004 sal-31 ta’ Marzu 2005) ‘il quddiem u għalhekk l-80HHC tal-ITA ma jagħti l-ebda benefiċċji wara l-31 ta’ Marzu 2004. L-ebda mill-produtturi esportaturi li qegħdin jikkoperaw ma bbenefikaw minn din l-iskema waqt il-PIR. Għaldaqstant, ma kienx hemm bżonn li din l-iskema tkun analizzata aktar fil-fond f’din l-investigazzjoni.

3.2.7.   Skema għall-Ħlas lura tad-Dazju (“DDS”)

3.2.7.1.   Il-bażi legali

(101)

L-iskema hija bbażata fuq Taqsima 75 tal-Att dwar id-Dwana tal-1962, Taqsima 37(2)(xvi) tal-Att tad-Dazju tal-1944 u Taqsimiet 93 A u 94 tal-Att tal-Finanzi 1994.

3.2.7.2.   Eliġibbiltà

(102)

Kull esportatur huwa eleġibbli għal din l-iskema.

3.2.7.3.   Implimentazzjoni prattika

(103)

Hemm żewġ tipi ta’ rati ta’ ħlas lura ta’ dazju mwaqqfa mill-GTI – rati tal-“industrija kollha” huma applikati fuq bażi ta’ somma ta’ darba għall-esportaturi ta’ prodott speċifiku, u rati tad- “ditta” li japplikaw fuq il-bażi ta’ kumpanija għall-prodotti mhux koperti mir-rati tal- “industrija kollha”. L-ewwel tip (rata għall-industrija kollha) huwa dak rilevanti għall-prodott konċernat.

(104)

Ir-rati tal-industrija kollha għall-ħlas lura tad-dazju huma kkalkolati bħala perċentwal tal-valur tal-prodotti esportati taħt din l-iskema. Dawn ir-rati tal-industrija kollha kienu stabbiliti mill-awtoritajiet Indjani għall-biċċa l-kbira tal-prodotti, inkluż il-prodott konċernat. Huma determinati fuq il-bażi ta’ stima tat-taxxi indiretti u l-miżati tal-importazzjoni fuq oġġetti u servizzi wżati fil-proċess ta’ manifattura tal-prodott esportat (dazji tal-importazzjoni, dazju tas-sisa, taxxi fuq is-servizzi, eċċ.), inkluż stima tat-taxxi indiretti u miżati tal-importazzjoni fuq oġġetti u servizzi għall-manifattura tal-komponenti li se jintużaw fil-manifattura tal-prodott esportat, u b’mod li ma jagħtix kas jekk dawn it-taxxi tħallsux jew le. L-ammont ta’ DDS huwa suġġett għal-limitu massimu tal-prodott esportat għal kull unità. Jekk il-kumpanija tista’ tikklejmja lura xi ftit minn dawn id-dazji mis-sistema CENVAT ir-rata ta’ ħlas lura tkun anqas.

(105)

Ir-rati ta’ ħlas lura ta’ dazji fuq il-prodott konċernat kienu riveduti diversi drabi waqt il-PIR. Sal-1 ta’ April 2007 ir-rati applikabbli kienu jvarjaw minn 6,4 % għal 6,9 % konformement mat-tip ta’ prodott, sal-1 ta’ Settembru 2007 minn 9,1 % sa 9,8 %. Fit-13 ta’ Diċembru 2007 jiġifieri wara t-tmiem tal-PIR, ir-rati ta’ ħlas lura kienu miżjuda għal 10,1 % sa 10,3 % u ż-żieda datata b’lura għall-importazzjonijiet mill-1 ta’ Settembru 2007, jiġifieri fil-perjodu tal-PIR.

(106)

Biex tkun eliġibbli għall-benefiċċji taħt din l-iskema, il-kumpanija trid tesporta. Fil-mument li tkun qed issir l-esportazzjoni, trid issir dikjarazzjoni mill-esportatur lill-awtoritajiet fl-Indja li tindika li l-esportazzjoni qed issir taħt id-DDS. Sabiex l-oġġetti jkunu esportati, l-awtoritajiet doganali Indjani joħorġu, waqt il-proċedura tad-dispaċċ, il-polza tal-esportazzjoni. Dan id-dokument juri, inter alia, l-ammont tal-kreditu tad-DDS li jrid jingħata għal dik it-transazzjoni ta’ esportazzjoni. L-esportatur b’hekk ikun jaf il-benefiċċju li se jirċievi u jinkludih fil-kontabilità bħala dħul dovut. Ladarba l-awtoritajiet doganali joħorġu l-polza tal-esportazzjoni, il-GTI ma jkollu l-ebda diskrezzjoni fuq l-għoti tal-kreditu tad-DDS. Ir-rata tad-DDS rilevanti biex ikun ikkalkulat il-benefiċċju hija b’mod ġenerali dik applikata fiż-żmien li ssir id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni. Tkabbir retro-attiv fir-rati tal-ħlas lura ta’ dazju sar fil-perjodu tal-PIR, li kien ikkunsidrat fil-kalkolu tal-ammont tas-sussidju.

3.2.7.4.   Kummenti dwar dak li ġie żvelat

(107)

Ħafna partijiet argumentaw li d-DDS ma setgħetx tkun kumpensatorja f’din l-investigazzjoni billi ma kinitx imsemmija speċifikamanet fil-kwestjonarji ta’ kontra s-sussidju maħruġ fil-bidu tal-investigazzjoni. Dan l-argument huwa miċħud għar-raġunijiet li ġejjin. L-għan ta’ din ir-reviżjoni taħt l-avviż ta’ bidu huwa “l-livell ta’ sussidjar”, li ta benefiċċju lill-produtturi esportaturi tal-prodott ikkonċernat, jiġifieri l-iskemi kollha ta’ sussidju mħaddma mill-GTI.

(108)

Kien argumentat li d-DDS ma kinitx assoċjata mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni minħabba li l-benefiċċju taħt din l-iskema ma huwiex relatat mal-livelli ta’ esportazzjonijiet li jsiru mill-esportaturi. Dan l-argument huwa miċħud, minħabba li l-benefiċċju tad-DDS jista’ biss jintalab jekk il-prodott ikun esportat, li hija kundizzjoni suffiċjenti biex jintlaħaq il-kriterju ta’ assoċjazzjoni mal-esportazzjoni kif stipulat fl-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku. Fid-dawl ta’ din il-konklużjoni, mhuwiex neċessarju jkun analizzat l-argument li d-DDS mhuwiex speċifiku fil-kuntest tal-Artikolu 3 (2) u (3) tar-Regolament bażiku.

(109)

Il-GTI saħaq li d-DDS hija sistema ta’ ħlas lura ta’ dazju kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament bażiku, u li l-proċedura għat-twaqqif tar-rati ta’ ħlas lura għall-industrija kollha kienet raġonevoli, effettiva u bbażata fuq prattiċi kummerċjali aċċettati b’mod ġenerali fil-pajjiż tal-esportazzjoni taħt l-Anness II (II) (4) u l-Anness III (II) (2). Kif imsemmi fil-premessa (104) aktar ‘l fuq, din il-proċedura tinvolvi stima tal-materjal użat fil-produzzjoni u d-dazji tal-importazzjoni u t-taxxi indiretti mħallsa fl-industrija kollha. Madankollu, din il-proċedura ma kinitx preċiża biżżejjed anke konformement mas-sottomissjoni tal-GTI. Il-GTI kkonferma li kien hemm element ta’ teħid ta’ medja, li timplika li l-ammont attwalment mħallas lura kien aktar mid-dazji attwalment imħallsa. Barra dan, il-GTI ma għamilx verifika addizzjonali bbażata fuq l-oġġetti attwalment użati fil-produzzjoni li kienu involuti, għalkemm normalment din tkun meħtieġ li ssir fin-nuqqas tal-applikazzjoni effettiva ta’ sistema ta’ verifika (l-Anness II(II)(5) u l-Anness III(II)(3)), u lanqas ipprova li l-ebda eżenzjoni żejda ma ngħatat. L-allegat parallel tal-verifika tat-teknika tat-teħid tal-kampjuni stipulata fir-Regolament bażiku huwa kkunsidrat irrilevanti, minħabba li jirriferi b’mod ċar għal-investigazzjonijiet kontra s-sussidju u mhuwiex parti mill-kriterji stipulati fl-Annessi II u III. Għaldaqstant, dawn l-argumenti huma miċħuda.

(110)

Kien ukoll argumentat li ma setgħet tkun issoponuta l-ebda eżistenza ta’ eżenzjonijiet żejda mill-fatt li l-GTI ma inkludiex it-taxxi indiretti pagabbli fl-Inja fid-DDS, imma biss it-taxxi indiretti ċentrali. Dan l-argument huwa miċħud, għaliex taħt l-Anness II (III) (4) u l-Anness III (II) (2) l-eżenzjonijiet żejda għandhom ikun stmati fil-qafas ta’ skema partikolari ta’ sussidju.

3.2.7.5.   Konklużjoni

(111)

Id-DDS tipprovdi sussidji fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. L-ammont ta’ ħlas lura ta’ dazju huwa ekwivalenti għad-dħul tal-gvern li kien ċedut u li kieku kien ikun miġbur u mħallas lill-GOI. Barra minn hekk, il-kreditu tad-DDS fuq l-esportazzjoni huwa ta’ benefiċċju għall-esportatur.

(112)

L-iskema DDS hija assoċjata fil-liġi mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni, u għalhekk hija meqjusa bħala speċifika u kumpensatorja taħt l-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku.

(113)

Diversi partijiet għall-proċediment argumentaw li d-DDS hija sistema ta’ ħlas lura kompatibbli mad-dispożizzjonijijet tar-Regolament bażiku u li għalhekk il-benefiċċju li tagħti ma għandux ikun kumpensatorju.

(114)

L-investigazzjoni stabbiliet li din l-iskema ma tistax titqies bħala sistema permissibbli għall-eżenzjoni ta’ taxxi indiretti kumulattivi mħallsa qabel jew sistema premissibbli ta’ ħlas lura ta’ dazju jew li tissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Hija mhix konformi mar-regoli stretti preskritti fl-Anness I partita (h) u (i), fl-Anness II (linji-gwida u konsum ta’ materja prima) u fl-Anness III (definizzjoni u regoli għal sistemi li jissostitwixxu l-ħlas lura ta’ dazju) tar-Regolament bażiku. L-esportatur ma huwa taħt l-ebda obbligazzjoni li (i) iżomm rendikont tad-dazji u taxxi mħallsa fuq l-importazzjoni/oġġetti mixtrija lokalment jew servizzi inkorporati jew (ii) li attwalment jikkonsma dawn l-oġġetti u servizzi fil-proċess ta’ produzzjoni, u (iii) l-ammont ta’ ħlas lura ma jkunx kalkolat b’relazzjoni mal-materjal użat fil-proċess ta’ produzzjoni mill-esportatur u d-dazju u taxxi attwalment imħallsa.

(115)

Barra dan, ma hemm l-ebda sistema jew proċedura fis-seħħ biex tikkonferma liema oġġetti kienu kkunsmati fil-proċess tal-produzzjoni tal-prodott esportat jew jekk kienx sar ħlas lura żejjed ta’ taxxi domestiċi indiretti fil-kuntest tal-partita (h) tal-Anness I u l-Anness II tar-Regolament bażiku jew ta’ dazji ta’ importazzjoni li saru fil-kuntest tal-partita (i) tal-Anness I u l-Annessi II u III tar-Regolament bażiku.

(116)

Fl-aħħar nett, l-esportatur huwa eliġibbli għall-benfiċċji tad-DIS irrispettivament jekk jimportax jew jixtrix lokalment il-materja prima, u jekk ħallasx dazju jew taxxi fuq dak ix-xiri. Sabiex jinkiseb il-benefiċċju, huwa biżżejjed għal esportatur li sempliċiment jesporta l-merkanzija mingħajr bżonn li juri li xi materja prima kienet impurtata jew li xi materja prima jew servizz kien mixtri lokalment, u li dazji jew taxxi domestiċi indiretti kienu mħallsa. Bħala konsegwenza ta’ dan, ma hemm l-ebda differenza bejn ir-rata ta’ ħlas lura kemm jekk kumpanija hija nvoluta fil-fażijiet kollha ta’ produzzjoni u l-prodott ikkonċernat jew jekk hija biss esportatur.

3.2.7.6.   Kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(117)

Taħt l-Artikoli 2(2) u 5 tar-Regolament bażiku, l-ammont ta’ sussidji kumpensatorji kienu kkalkulati fit-termini tal-benefiċċju li jingħata lil min jirċevih skont dak li jkun eżista matul il-PIR. F’dan ir-rigward, kien ikkunsidrat li l-benefiċċju jingħata lil min jirċevih fil-mument meta t-transazzjoni tal-esportazzjoni ssir taħt din l-iskema. Minn dak il-ħin, il-GTI jkun obbligat li jħallas l-ammont ta’ dazju lura lill-esportatur rispettiv, li jikkostitwixxi kontribuzzjoni finanzjarja fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku. Wara li l-awtoritajiet doganali joħorġu polza tal-esportazzjoni li turi, inter alia, l-ammont ta’ kreditu DDS li għadu jkun mogħti għal dik it-transazzjoni tal-esportazzjoni, il-GTI ma għandu l-ebda diskrezzjoni jekk jagħtix is-sussidju jew le. Barra minn hekk, il-produtturi esportatuti li jikkoperaw ikunu kkunsidraw il-krediti DDS fil-kontabilità tagħhom bħala dħul dovut fil-ħin ta’ kull transazzjoni tal-esportazzjoni.

(118)

Sabiex ikun ikkunsidrat l-impatt taż-żieda fir-rati b’effett b’lura, il-valur tal-kreditu tad-DDS fil-kontabilità għall-esportazzjonijiet bejn l-1 ta’ Settembru u t-30 ta’ Settembru 2007 kien miżjud fejn neċessarju, għaliex il-benefiċċju attwali li l-kumpaniji jkunu intitolati li jirċievu mill-GTI huwa ogħla minn dak dikjarat formalment fil-ħin tal-esportazzjoni.

(119)

Taħt l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku dan l-ammont ta’ sussidju kien allokat fuq l-ammont kollu ta’ dħul mill-esportazzjoni matul il-perjodu tal-investigazzjoni tar-reviżjoni bħala d-denominatur xieraq, għaliex is-sussidju huwa assoċjat mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni u ma jkunx ingħata b’referenza għall-kwantitajiet immanifatturati, prodotti, esportati jew ittrasportati.

(120)

Seba’ kumpaniji fil-kampjun ikklejmjaw li għalkemm ibbenefikaw mid-DDS, ma kellhom l-ebda eżenzjonijiet żejda, għaliex it-taxxi jew id-dazji tal-importazzjoni li kienu dovuti kienu akbar mill-ammont ta’ ħlas lura. Kien deċiż li dawn il-klejms ikunu rifjutati. Fil-premessi (113) u (115) kien konkluż li l-GTI ma kellu l-ebda sistema ta’ verifika adegwata kif stipulat fl-Annessi I, II u III tar-Regolament bażiku. L-investigazzjoni wriet ukoll li l-kumpaniji ma żammew l-ebda reġistri tal-konsum jew sistemi oħra ta’ rappurtaġġ intern biex iżommu kont ta’ eżenzjonijiet żejda possibbli. Dawn ir-rapporti kienu maħluqa mill-kumpaniji waqt il-viżiti ta’ verifika u normalment jinkludu t-taxxi mħallsa mill-kumpaniji b’mod ġenerali.

(121)

Fin-nuqqas ta’ sistema permissibbli ta’ ħlas lura ta’ dazju jew sistema ta’ sostituzzjoni għall-ħlas lura ta’ dazju, il-benefiċċju kumpensatorju huwa l-eżenzjoni tal-ammont sħiħ ta’ ħlas lura li jakkumula taħt id-DDS. Kuntrarju għas-sottomissjonijiet ta’ żvelar mill-GTI, minn Tesprocil u minn xi importaturi, ir-Regolament bażiku ma jipprovidx għall-kumpens ta’ eżenzjonijiet “żejda” ta’ dazju. Taħt l-Artikolu 2(1)(a)(ii) u l-Anness I(i) tar-Regolament bażiku, eżenzjoni żejda tad-dazji biss tista’ tkun ikkumpensata, sakemm il-kundizzjonijiet fl-Annessi II u III tar-Regolament bażiku huma milħuqa. Madankollu dawn il-kundizzjonijiet ma kienux milħuqa fil-każ preżenti. Għaldaqstant, jekk l-assenza ta’ proċedura ta’ verifika xierqa tkun stabbilita, l-eċċezzjoni msemmija hawn fuq għall-iskema ta’ ħlas lura ta’ dazji mhix applikabbli u tapplika r-regola normali tal-kumpens tal-ammont ta’ ħlas lura, minflok l-eżenzjoni żejda intenzjonata. Kif stipulat fl-Annessi II(II) u III(II) tar-Regolament bażiku r-responsabilità għal kalkolu tal-eżenzjoni żejda mhijiex fuq l-awtorità li qed tikkonduċi l-investigazzjoni. Bil-kontra ta’ dan, taħt l-Artikolu 2(1)(a)(ii) tar-Regolament bażiku din għandha biss tipprovdi biżżejjed evidenza biex tipprovdi kontra-argumenti dwar il-validità ta’ sistema ta’ verifika ppreżentata bħala tali. Ta’ min jinnota wkoll, li għanda ssir verifika ulterjuri fi żmien xieraq mill-awtoritajiet Indjani fl-assenza tal-applikazzjoni effettiva ta’ sistema ta’ verifika, jiġifieri normalment qabel verifika fuq il-post fl-investigazzjoni dwar dazju kumpensatorju.

(122)

Kuntrarju għas-sottomissjoni ta’ xi produtturi-esportaturi, anki l-benfiċċju tad-DDS iġġenerat mill-esportazzjoni ta’ prodotti apparti l-prodott ikkonċernat kellu jkun ikkunsidrat meta jkun stabbilit l-ammont ta’ benefiċċju kumpensatorju. Ma teżisti l-ebda obbligazzjoni taħt id-DDS li tillimita l-benefiċċju għal prodott speċifiku. Bħala konsegwenza ta’ dan, il-prodott ikkonċernat jista’ jibbenefika mill-krediti kollha tad-DDS iġġenerati.

(123)

Il-kumpaniji kollha fil-kampjun ibbenefikaw mill-iskema DDS matul il-PIR b’marġini ta’ sussidji li jvarjaw minn 1,45 % sa 7,57 %.

3.2.8.   Skema ta’ Fondi għall-Apgrejdjar tat-Teknoloġija (“TUFS”)

3.2.8.1.   Il-bażi legali

(124)

It-TUFS kienet introdotta fuq Riżoluzzjoni tal-Ministeru tat-Tessuti, tal-Gvern tal-Indja, ippubblika fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Indja Parti Straordinarja I Taqsima I fil-31 ta’ Marzu 1999 (ir- “Riżoluzzjoni”). L-iskema kient approvata biex tidħol fis-seħħ mill-1 ta’ April 1999 sal-31 ta’ Marzu 2004. Kienet estiża sal-31 ta’ Marzu 2007 u sussegwentement estiża mill-ġdid sal-aħħar tal-PIR.

3.2.8.2.   Eliġibbiltà

(125)

Il-proċeduri eżistenti jew ġodda fis-settur tal-ipproċessar tal-qoton, tat-tessuti u l-industrija tal-ġuta huma eliġibbli għall-benefiċċji taħt din l-iskema.

3.2.8.3.   Implimentazzjoni prattika

(126)

L-għan ta’ din l-iskema huwa li tipprovdi għajnuna għall-immodernizzar tat-teknoloġija fl-industrija tat-tessuti u tal-ġuta, inklużi unitajiet għall-ipproċessar tal-fibri, ħajt, drapp, ilbiesi u oġġetti maħduma. L-iskema tipprovdi għal diversi tipi ta’ benefiċċju fil-forma ta’ sussidji kapitali, sussidji fuq l-interessi jew koperturi tal-inflazzjoni fir-rati tal-kambju għal self f’valuti ta’ flus barranin. Il-programmi taħt din l-iskema jagħmlu differenza bejn is-setturi tat-tessuti u l-ġuta u s-setturi tal-insiġ bil-magni u dak bl-idejn. It-TUFS tinkludi dawn il-programmi li ġejjin:

(a)

Ir-rimborż ta 5 % tal-interessi normalment miżmuma minn aġenzija tas-self fuq self fit-tul fir-rupee, jew

(b)

Il-kopertura ta’ 5 % tal-inflazzjoni fir-rati tal-kambju (interessi u pagamenti) mir-rata bażi fuq self f’valuti barranin, jew

(ċ)

Sussidju kapitali ta’ 15 % marbut mal-kreditu għas-setturi tat-tessuti u tal-ġuta, jew

(d)

Sussidju kapitali ta’ 20 % marbut mal-kreditu għas-setturi tal-insiġ bil-magni, jew

(e)

Rimborż ta’ 5 % tal-interessi, kif ukoll sussidju kapitali ta’ 10 %, għal makkinarju tal-ipproċessar speċifikat, u

(f)

Sussidju kapitali ta’ 25 % fuq ix-xiri ta’ makkinarju ġdid jew magni għall-operazzjonijiet ta’ qabel jew wara l-insiġ, insiġ bl-idejn/apgrejdjar tal-magni għall-insiġ bl-idejn u apparat għall-ittestjar u l-kontroll tal-kwalità, għall-unitajiet tal-produzzjoni tal-insiġ bl-idejn.

(127)

L-investigazzjoni stabbiliet li żewġ kumpaniji fil-kampjun ibbenefikaw taħt it-TUFS għax-xiri ta’ makkinarju użat fil-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat. Dawk il-kumpaniji wżaw, rispettivament, is-self tar-rimborż tal-interessi (skema (a)) u s-sussidju kapitali ta’ 10 % għall-makkinarju tal-ipproċessar flimkien ma’ rimborż tal-interessi ta’ 5 % (skema (e)).

(128)

Ir-Riżoluzzjoni tipprovdi lista’ ta’ tipi ta makkinarju li x-xira tagħhom huwa sussidjat taħt it-TUFS. Sabiex jibbenefikaw mit-TUFS, il-kumpaniji japplikaw ma’ banek kummerċjali jew aġenziji tas-self, li jagħtu self lill-kumpaniji konformement mal-istima indipendenti tagħhom tal-vijabbiltà tal-kreditu ta’ min qed jissellef. Jekk min qed jissellef huwa eliġibbli għal sussidju fuq l-interessi taħt l-iskema, il-banek kummerċjali jirriferu l-klejm lill- “aġenzija ċentrali” li sussegwentement tirrilaxxa l-ammont tal-benefiċċju lill-bank involut. Il-banek kummerċjali finalment jikkreditaw il-fondi li rċevew fil-kont ta’ kreditur. L-aġenziji ċentrali jieħdu rimborż mill-Ministeru tat-Tessuti, tal-Gvern tal-Indja. Il-Gvern tal-Indja jikkredita l-fondi neċessarji lill-aġenziji ċentrali kull kwart tas-sena.

3.2.8.4.   Kummenti dwar dak li ġie żvelat

(129)

L-ebda kummenti ma kienu rċevuti mill-partijiet interessati dwar din l-iskema.

3.2.8.5.   Konklużjoni

(130)

It-TUFS hija sussidju taħt id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(1)(a)(i) għax tinvolvi trasferiment dirett ta’ fondi mill-gvern fil-forma ta’ għotja. Is-sussidju huwa ta’ benefiċċju għaliex inaqqas l-ispejjeż tal-finanzjament u tal-interessi għall-akkwist ta’ makkinarju.

(131)

Is-sussidju huwa meqjus speċifiku u għalhekk kumpensatorju taħt l-Artikolu 3(2)(a) tar-Regolament bażiku billi huwa provdut speċifikament lil industrija jew grupp ta’ industriji, inkluża l-manifattura tal-prodott ikkonċernat.

3.2.8.6.   Kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(132)

L-ammont tas-sussidju fuq il-kapital kien ikkalkulat, taħt l-Artikolu 7(3) tar-Regolament bażiku, fuq il-bażi tal-ammont iffrankat mill-kumpaniji li jirċievu l-benefiċċju fuq il-makkinarju mixtri, mifrux fuq perjodu li jirrefletti l-perjodu normali ta’ deprezzament ta’ dawn l-oġġetti kapitali. Taħt il-prattika stabbilita, l-ammont ikkalkulat b’dan il-mod, li huwa attribwit lill-PIR, kien aġġustat billi jiżdiedu miegħu l-interessi ta’ matul dan il-perjodu sabiex ikun rifless il-valur tal-benefiċċju matul iż-żmien. Ir-rata kummerċjali tal-interessi matul il-perjodu tal-investigazzjoni ta’ reviżjoni fl-Indja kienet ikkunsidrata xierqa għal dan il-għan. Taħt l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku dan l-ammont ta’ sussidju kien allokat fuq l-ammont kollu ta’ dħul mit-tessuti matul il-PIR bħala d-denominatur xieraq, għaliex is-sussidju ma jkunx mogħti b’referenza għall-kwantitajiet immanifatturati, prodotti, esportati jew ittrasportati.

(133)

L-ammont tas-sussidju tal-interessi kien kalkulat, taħt l-Artikolu 7(3) tar-Regolament bażiku, fuq il-bażi tal-ammont attwalment imħallas lura matul il-PIR lill-kumpaniji kkonċernati relatat mal-interessi mħallsa fuq self kummerċjali meħud għax-xiri tal-makkinarju msemmi. Taħt l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku dan l-ammont ta’ sussidju kien allokat fuq l-ammont kollu ta’ dħul mit-tessuti matul il-PIR bħala d-denominatur xieraq, għaliex is-sussidju ma jkunx mogħti b’referenza għall-kwantitajiet immanifatturati, prodotti, esportati jew ittrasportati.

(134)

Żewġ kumpaniji fil-kampjun ibbenefikaw minn din l-iskema matul il-PIR u kisbu marġini ta’ sussidji li jvarjaw minn 0,01 % sa 0,31 %.

3.2.9.   Skema ta’ Esportazzjoni tal-Kreditu (qabel u wara l-kunsinna) (“ECS”)

3.2.9.1.   Il-bażi legali

(135)

Id-dettalji tal-iskema huma stipulati fiċ-Ċirkulari Prinċipali IECD Nru 02/04.02.02/2006-07 (Kreditu tal-Esportazzjoni f’Valuta Barranija), fiċ-Ċirkulari Prinċipali IECD Nru 01/04.02.02/2006-07 (Kreditu tal-Esportazzjoni fir-Rupee) u fiċ-Ċirkulari Prinċipali DBOD.DIR(Exp.)Nru 01/04.02.02/2007-08 (konsolidata kemm għall-kreditu tal-esportazzjoni fir-Rupee u kemm f’valuta barranija) tal-Bank tar-Riserva tal-Indja (“BRI”), li kienet indirizzata lill-banek kummerċjali kollha fl-Indja waqt il-PIR. Iċ-Ċirkularijiet Prinċipali huma normalment riveduti u aġġornati.

3.2.9.2.   Eliġibbiltà

(136)

L-esportaturi li jimmanifatturaw u n-negozjanti esportaturi huma eliġibbli għal din l-iskema.

3.2.9.3.   Implimentazzjoni prattika

(137)

Taħt din l-iskema, il-BRI jiddefinixxi r-rati ta’ interessi massimi applikabbli għall-krediti tal-esportazzjonijiet, kemm fir-rupee Indjan jew fil-valuta barranija, li l-banek kummerċjali jistgħu jiddebitaw lill-esportatur. L-ECS tikkonsisti f’żewġ sottoskemi, l-Iskema ta’ Kreditu għall-Esportazzjoni qabel l-Oġġetti Jintbagħtu Barra (“kreditu għall-ippakkjar”), li tkopri kreditu pprovdut lill-esportatur biex jiffinanzja x-xiri, l-ipproċessar, il-manifattura, l-ippakkjar u/jew it-trasport tal-oġġetti qabel ikunu esportati, u l-Iskema ta’ Kreditu għall-Esportazzjoni Wara li l-Oġġetti Jintbagħtu Barra, li tipprovdi għal self ta’ kapital ċirkolanti bl-iskop li wieħed jaħdem bih sakemm jirċievi d-dħul pagabbli tal-oġġetti esportati. Il-BRI jordna wkoll lill-banek biex jipprovdu ċertu ammont mill-kreditu bankarju nett tagħhom għall-finanzjament tal-esportazzjoni.

(138)

Bħala riżultat taċ-Ċirkularijiet Prinċipali tal-BRI l-esportaturi jistgħu jiksbu kreditu għall-esportazzjoni b’rati tal-interessi preferenzjali meta mqabbla mar-rati tal-interessi għall-kreditu kummerċjali ordinarji (“kreditu fuq flus”), li huma ffissati purament taħt il-kundizzjonijet tas-suq.

3.2.9.4.   Kummenti dwar dak li ġie żvelat

(139)

Il-GTI saħaq li fir-rigward tal-ECS il-Kummissjoni naqset milli teżamina l-iskema fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tal-Anness I punt (k) tal-Ftehim dwar Sussidji u Miżuri Kumpensatorji (ASCM) u argumenta li l-krediti tal-esportazzjoni, kemm fir-rupee Indjan jew f’muniti barranin, ma kienux kumpensatorji, speċjalment billi fil-każ ta’ self f’munita barranija l-banek kellhom id-dritt li jissellfu fondi b’“rati internazzjonali kompetittivi”.

(140)

Ta’ min jinnota li l-iskemi ta’ krediti tal-esportazzjoni msemmija fil-premessa (135) ma jaqgħux fl-applikazzjoni tal-Anness I punt (k) tal-ASCM, għaliex finanzjament tal-esportazzjoni fuq medda ta sentejn jew aktar biss jista’ normalment jitqies bħala “kreditu tal-esportazzjoni” fil-kuntest ta’ dik id-dispożizzjoni billi din hi d-definizzjoni tal-Arranġament tal-OECD dwar Linji Gwida għall-Krediti tal-Esportazzjoni li huma Appoġġjati Uffiċjalment. Għaldaqstant dan l-argument huwa miċħud.

3.2.9.5.   Konklużjoni

(141)

Ir-rati tal-interess preferenzjali tal-kreditu tal-ECS stipulati miċ-Ċirkularijiet Prinċipali tal-BRI msemmija fil-premessa (135) jistgħu jnaqqsu l-ispiża tal-interessi ta’ esportatur meta kkumparata mal-ispejjeż tal-kreditu kif stipulati mill-kundizzjonijiet tas-suq u f’dan il-każ jagħtu benefiċċju lill-esportatur fil-kuntest tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament bażiku. Il-finanzjament tal-esportazzjoni per se mhuwiex aktar sikur mill-iffinanzjar domestiku. Dan huwa normalment kkunsidrat aktar riskjuż u l-ammont ta’ sigurtà mitluba għal ċertu kreditu, irrilevanti mill-oġġett finanzjarju, hija purament deċiżjoni kummerċjali tal-bank kummerċjali involut. Id-differenzi fir-rati bejn banek differenti huma r-riżultat tal-metodoloġija tal-BRI li jwaqqaf rati tas-self massimi għal kull bank kummerċjali b’mod individwali. Barra minn hekk, il-banek kummerċjali ma jkunux obbligati li jgħaddu lil min qed jissellef finanzjament għall-esportazzjoni xi rati tal-interessi aktar favorevoli tal-krediti tal-esportazzjoni f’valuta barranija.

(142)

Minkejja li l-krediti preferenzjali taħt l-ECS jingħataw mill-banek kummerċjali, dan il-benefiċċju huwa kontribuzzjoni finanzjarja mill-gvern fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku. F’dan il-kuntest, ta’ min jinnota li la l-Artikolu 2(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku u lanqas il-Ftehim tad-WTO dwar Sussdiji u Miżuri Kumpensatorji (“ASCM”) ma jirrikjedu miżati fuq il-kontijiet pubbliċi, pereżempju r-rimborż tal-banek kummerċjali mill-GTI, biex iwaqqaf sussidju, iżda direzzjoni tal-gvern biss biex jiġu esegwiti l-funzjonijiet msemmija fil-punti (i), (ii) jew (iii) tal-Artikolu 2(1)(a) tar-Regolament bażiku. Il-BRI huwa korp pubbliku u għalhekk jaqa’ taħt id-definizzjoni ta’ “gvern” kif stipulat fl-Artikolu 1(3) tar-Regolament bażiku. Huwa 100 % tal-gvern, iwettaq miri tal-politika pubblika, pereżempju l-politika monetarja u l-amministrazzjoni tiegħu hija appuntata mill-GTI. Il-BRI jiggwida korpi privati, billi l-banek kummerċjali huma marbuta mill-kundizzjonijiet li huwa jimponi, inter alia dwar ir-rati tal-interessi massimi għall-krediti tal-esportazzjoni stipulati fiċ-Ċirkulari Ġenerali tal-BRI u d-dispożizzjonijiet tal-BRI li l-banek kummerċjali għandhom jipprovdu ċertu ammont ta’ kreditu nett tal-bank għall-finanzjament tal-esportazzjoni. Din il-gwida tobbliga l-banek kummerċjali biex iwettqu l-funzjonijiet msemmija fl-Artikolu 2(1)(a)(i) tar-Regolament bażiku, f’dan il-każ self fil-forma ta’ finanzjament preferenzjali tal-esportazzjoni. Dan it-trasferiment dirett ta’ flus fil-forma ta’ self taħt ċerti kundizzjonijiet isir bl-awtorità tal-gvern, u fil-prattika, fl-ebda sens, ma huwa differenti mill-prattiċi normalment segwiti mill-gvernijiet, fil-kuntest tal-Artikolu 2(1)(a)(iv) tar-Regolament bażiku.

(143)

Dan is-sussidju huwa meqjus li hu speċifiku u kumpensatorju billi r-rati tal-interessi preferenzjali huma relatati mal-iffinanzjar tat-transazzjonijiet tal-esportazzjoni u għalhekk assoċjati mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni, taħt l-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament bażiku.

3.2.9.6.   Kalkolu tal-ammont tas-sussidju

(144)

L-ammont ta’ sussidju kien ikkalkulat fuq il-bażi tad-differenza bejn l-interessi mħallsa fuq il-kreditu għall-esportazzjoni użat matul il-PIR u l-ammont pagabbli kieku kienu applikati r-rati tal-interessi għall-kreditu kummerċjali ordinarju. Dan l-ammont ta’ sussidju (numeratur) kien allokat fuq id-dħul totali mill-esportazzjoni matul il-PIR taħt l-Artikolu 7(2) tar-Regolament bażiku, għaliex is-sussidju huwa assoċjat mal-mod kif tkun marret l-esportazzjoni u ma ngħatax b’referenza għall-kwantitajiet immanifatturati, prodotti, esportati jew ittrasportati.

(145)

Ħafna kummenti dwar ċerti dettalji dwar il-kalkolu tal-benefiċċju taħt l-ECS kienu sottomessi. Fejn kien iġġustifikat, il-kalkolazzjonijiet kienu rranġati bħala riżultat ta’ dan.

(146)

Il-kumpaniji kollha fil-kampjun ngħataw sussidji minn din l-iskema matul il-PIR b’rati li jvarjaw sa massimu ta’ 1,05 %, filwaqt li għal kumpanija minnhom il-benefiċċju kien kważi bla valur.

3.3.   Ammont ta’ sussidji kumpensatorji

(147)

L-ammont ta’ sussidji kumpensatorji bi qbil mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament bażiku, espress ad valorem għall-produtturi esportaturi investigati varja bejn 5,2 % u 9,7 %.

(148)

Bi qbil mal-Artikolu 15(3) tar-Regolament bażiku, il-marġini tas-sussidju għall-kumpaniji li qegħdin jikkoperaw mhux inklużi fil-kampjun, kalkolat fuq il-bażi tal-marġini medju tas-sussidju mwieżen stabbilit għall-kumpaniji fil-kampjun li qegħdin jikkoperaw, huwa ta’ 7,7 %. Meta jitqies li l-livell ta’ koperazzjoni totali għall-Indja kien għoli (95 %), il-marġini tas-sussidju ta’ residwu għall-kumpaniji l-oħra kollha ġie mwaqqaf fil-livell tal-kumpanija bil-marġini individwali l-aktar għoli, jiġifieri 9,7 %.

Skema ta’ sussidju →

Kumpanija/Grupp ↓

DEPBS

DFRC/DFIA

EPCGS

ALS/AAS

EPZs/EOUs

ITES

ECS

DDS

TUFS

Total

Anunay Fab. Ltd

0,15  %

2,03  %

 

 

 

 

1,05  %

4,58  %

 

7,8  %

The Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd

N W Exports Limited

Nowrosjee Wadia & Sons Limited

1,65  %

 

1,45  %

1,74  %

 

 

0,11  %

4,15  %

0,31  %

9,4  %

Brijmohan Purusottamdas

Incotex Impex Pvt. Ltd

 

 

 

 

 

 

0,94  %

7,39  %

 

8,3  %

Divya Global Pvt. Ltd

 

0,94  %

 

 

 

 

0,04  %

7,26  %

 

8,2  %

Intex Exports

Pattex Exports

Sunny Made-Ups

 

 

 

 

 

 

0,08  %

7,57  %

 

7,6  %

Jindal Worldwide Ltd

Texcellence Overseas

1,44  %

 

1,25  %

 

 

 

0,76  %

4,57  %

 

8  %

Madhu Industries Ltd.

3,96  %

 

 

 

 

 

negl.

1,45  %

 

5,4  %

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd

Mahalaxmi Exports

 

 

 

 

 

 

0,07  %

7,41  %

0,01  %

7,5  %

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd

 

1,41  %

1,17  %

 

 

 

0,34  %

6,78  %

 

9,7  %

Prem Textiles

 

 

 

 

 

 

0,88  %

7,48  %

 

8,3  %

Vigneshwara Exports Ltd.

0,5  %

0,09  %

negl.

0,17  %

 

 

0,61  %

3,84  %

 

5,2  %

4.   MIŻURI KUMPENSATORJI

(149)

Konformement mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku u l-bażi ta’ din ir-reviżjoni interim parzjali elenkati taħt punt 3 tal-avviż ta’ bidu, huwa stabbilit li l-livell ta’ sussidju fir-rigward tal-produtturi li qegħdin jikkoperaw inbidel, għalhekk, ir-rata ta’ dazju kumpensatorju, imposta mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 74/2004 għandha tiġi emendata kif meħtieġ.

(150)

Id-dazju definittiv fis-seħħ bħalissa kien stabbilit fuq il-bażi tal-marġini kumpensatorji, għaliex il-livell ta’ eliminizzjoni tad-dannu kien ogħla. Billi l-marġini ta’ sussidju stabbiliti minn din ir-reviżjoni wkoll ma jaqbżux il-livell tal-eliminazzjoni tad-dannu, taħt l-Artikolu 15 (1) tar-Regolament bażiku d-dazji huma determinati fuq il-bażi tal-marġini ta’ sussidju.

(151)

Il-marġini tas-sussidju għall-kumpanija Pasupati Fabrics, li ma tiffurmax parti minn din ir-reviżjoni, kienet miżmuma fil-livell stabbilit fl-investigazzjon oriġinali, għaliex huma nstabu li kienu qed jibbenefikaw minn skema ta’ sussidju li ma kinitx riveduta f’din l-investigazzjoni.

(152)

Il-kumpaniji li nstabu li kienu relatati kien meqjusa bħala entità legali waħda (grupp) għall-fini ta’ ġbir tad-dazju u għalhekk imposti bl-istess dazju kumpensatorju. Il-kwantitajiet tal-esportazzjoni tal-prodott ikkonċernat matul il-PIR ta’ dawk il-gruppi ntużaw biex jiżguraw tweżin kif suppost.

(153)

Il-kumpanija fil-kampjun Prem Textiles issottomettiet informazzjoni fl-investigazzjoni ta’ reviżjoni li tindika li hija bidlet l-isem għal “Prem Textiles (International) Pvt. Ltd.”. Wara l-eżaminar tal-informazzjoni u bil-konklużjoni li l-bidla fl-isem bl-ebda mod ma taffettwa l-konklużjonijiet tar-reviżjoni preżenti, kien deċiż li din it-talba tintlaqa’ u jkunu riferuti bħala “Prem Textiles (International) Pvt. Ltd.” f’dan ir-Regolament.

(154)

Meta jitqies li l-livell ta’ koperazzjoni totali għall-Indja kien għoli, (95 %), ir-residwu tad-dazju kumpensatorju għall-kumpaniji l-oħra kollha ġie mwaqqaf fil-livell tal-kumpanija bil-marġini individwali l-aktar għoli, jiġifieri 9,7 %.

(155)

Id-dazji li ġejjin għalhekk japplikaw:

Kumpanija/Grupp

Rata ta’ dazju (%)

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad

7,8  %

The Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd, Mumbai

N W Exports Limited, Mumbai

Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai

9,4  %

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai

Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai

8,3  %

Divya Global Pvt. Ltd., Mumbai

8,2  %

Intex Exports, Mumbai

Pattex Exports, Mumbai

Sunny Made-Ups, Mumbai

7,6  %

Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad

Texcellence Overseas, Mumbai

8  %

Madhu Industries Limited, Ahmedabad

5,4  %

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd., Ahmedabad

Mahalaxmi Exports, Ahmedabad

7,5  %

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai

9,7  %

Prem Textiles, Indore

8,3  %

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

5,2  %

Kumpaniji li kkooperaw li mhumiex fil-kampjun

7,7  %

Il-kumpaniji l-oħra kollha

9,7  %

(156)

Ir-rati tad-dazju kumpensatorju ta’ kumpanija individwali speċifikati f’dan ir-Regolament ġew stabbiliti fuq il-bażi tal-konklużjonijiet tal-investigazzjoni preżenti. Gћalhekk, jirriflettu l-qagħda hekk kif misjuba matul din l-investigazzjoni fir-rigward ta’ dawn il-kumpaniji. Dawn ir-rati ta’ dazju (għall-kuntrarju tar-rata ta’ dazju medja applikabbli għal kumpaniji fl-Anness I u d-dazju applikabbli madwar il-pajjiż kollu għall- “kumpaniji l-oħra kollha”) huma għalhekk applikabbli esklussivament għall-importazzjonijiet ta’ prodotti li joriġinaw fl-Indja u mmanifatturati mill-kumpaniji u għalhekk mill-entitajiet legali speċifiċi msemmija. Il-prodotti importati mmanifatturati minn xi kumpanija oħra mhux imsemmija speċifikament fil-parti operattiva ta’ dan ir-Regolament bl-isem u l-indirizz, inklużi l-entitajiet relatati ma’ dawk imsemmija speċifikament, ma jistgħux jibbenefikaw minn dawn ir-rati u għandhom ikunu soġġetti għar-rata tad-dazju applikabbli għall- “kumpaniji l-oħra kollha”.

(157)

Kull pretensjoni li titlob l-applikazzjoni ta’ dawn ir-rati tad-dazju kumpensatorju ta’ kumpanija individwali (pereżempju wara bdil fl-isem tal-entità jew wara t-twaqqif ta’ produzzjoni ġdida jew entitajiet ta’ bejgħ) għandha tiġi indirizzata lill-Kummissjoni fil-pront bit-tagħrif kollu rilevanti, partikolarment kull modifika fl-attivitajiet tal-kumpanija marbuta ma’ produzzjoni u bejgħ bl-esportazzjoni assoċjati ma’ pereżempju dak il-bdil fl-isem jew dik il-bidla fl-entitajiet ta’ produzzjoni u bejgħ. Il-Kummissjoni, jekk ikun xieraq, wara li tikkonsulta lill-Kumitat Konsultattiv, temenda r-Regolament kif meћtieġ billi taġġorna l-elenku tal-kumpaniji li jkunu jgawdu mir-rati tad-dazju individwali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 74/2004 huwa b’dan sostitwit b’li ġej:

“Artikolu 1

1.   Huwa b’dan impost dazju kumpensatorju definittiv fuq importazzjonijiet ta’ bjankerija tas-sodda ta’ fibri tal-qoton/tajjar, puri jew imħallta b’fibri magħmula mill-bniedem jew bil-kittien (fejn il-kittien ma jkunx il-fibra dominanti), bliċjati, miżbugħa jew stampati, li joriġinaw fl-Indja, bħalissa klassifikabbli bil-kodiċi tan-NM ex 6302 21 00 (kodiċi tat-TARIC 6302210081 u 6302210089), ex 6302 22 90 (kodiċi tat-TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (kodiċi tat-TARIC 6302310090) u ex 6302 32 90 (kodiċi tat-TARIC 6302329019).

2.   Ir-rata ta’ dazju applikabbli għall-prezz nett, liberu fil-fruntiera Komunitarja, qabel id-dazju, għal prodotti prodotti mill-kumpaniji li ġejjin għandha tkun kif ġej:

Kumpanija

Rata ta’ dazju (%)

Il-kodiċi addizzjonali TARIC

Anunay Fab. Limited, Ahmedabad

7,8

A902

The Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd, Mumbai

9,4

A488

N.W. Exports Limited, Mumbai

9,4

A489

Nowrosjee Wadia & Sons Limited, Mumbai

9,4

A490

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai

8,3

A491

Incotex Impex Pvt. Limited, Mumbai

8,3

A903

Divya Global Pvt. Ltd., Mumbai

8,2

A492

Intex Exports, Mumbai

7,6

A904

Pattex Exports, Mumbai

7,6

A905

Sunny Made-Ups, Mumbai

7,6

A906

Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad

8

A494

Texcellence Overseas, Mumbai

8

A493

Madhu Industries Limited, Ahmedabad

5,4

A907

Mahalaxmi Fabric Mills Pvt. Ltd., Ahmedabad

7,5

A908

Mahalaxmi Exports, Ahmedabad

7,5

A495

Pasupati Fabrics, New Delhi

8,5

A496

Prakash Cotton Mills Pvt., Ltd, Mumbai

9,7

8048

Prem Textiles (International) Pvt. Ltd, Indore

8,3

A909

Vigneshwara Exports Limited, Mumbai

5,2

A497

3.   Ir-rata ta’ dazju applikabbli għall-prezz nett, liberu fil-fruntiera Komunitarja, qabel id-dazju, għal prodotti prodotti mill-kumpaniji elenkati fl-Anness, għandha tkun ta’ 7,7 % (kodiċi addizzjonali tat-TARIC A498).

4.   Ir-rata ta’ dazju applikabbli għall-prezz nett, liberu fil-fruntiera Komunitarja, qabel id-dazju, għal prodotti prodotti mill-kumpaniji mhux speċifikati fil-paragrafi 2 u 3, għandha tkun ta’ 9,7 % (kodiċi addizzjonali tat-TARIC A999).

5.   Sakemm ma jkunx speċifikat diversament, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar dazji doganali.”.

Artikolu 2

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 74/2004 huwa b’dan sostitwit bl-Anness ta’ dan ir-Regolament

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 18 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BARNIER


(1)  ĠU L 288, 21.10.1997, p. 1.

(2)  ĠU L 12, 17.1.2004, p. 1.

(3)  ĠU C 230, 2.10.2007, p. 5.


ANNESS

“ANNESS

Kodiċi Addizzjonali Taric: A498

Ajit Impex

Mumbai

Alok Industries Limited

Mumbai

Alps Industries Ltd

Ghaziabad

Ambaji Marketing Pvt. Ltd

Ahmedabad

Anglo French textiles

Pondicherry

Anjal Garments

Ghaziabad

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Aravali

Jaipur

Ashok Heryani Exports

New Delhi

At Home India Pvt. Ltd

New Delhi

Atul Impex Pvt. Ltd

Dombivli

Balloons

New Delhi

Beepee Enterprise

Mumbai

Bhairav India International

Ahmedabad

Bunts Exports Pvt Ltd

Mumbai

Chemi Palace

Mumbai

Consultech Dynamics

Mumbai

Cotfab Exports

Mumbai

Country House

New Delhi

Creative Mobus Fabrics Limited

Mumbai

Deepak Traders

Mumbai

Dimple Impex (India) Pvt Ltd

New Delhi

Eleganza Furnishings Pvt. Ltd

Mumbai

Emperor Trading Company

Tirupur

Estocorp (India) Pvt. Ltd

New Delhi

Exemplar International

Hyderabad

Falcon Finstock Pvt. Ltd

Ahmedabad

G-2 International Export Ltd

Ahmedabad

Gauranga Homefashions

Mumbai

GHCL Ltd

Gujarat

Good Shepherd Health Education & Dispensary

Tamilnadu

Harimann International Private Limited

Mumbai

Heirloom Collections (P) Ltd

New Delhi

Hemlines Textile Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Himalaya Overseas

New Delhi

Home Fashions International

Kerala

Ibats

New Delhi

Indian Arts and Crafts Syndicate

New Delhi

Indian Craft Creations

New Delhi

Indo Euro Textiles Pvt. Ltd

New Delhi

Kabra Brothers

Mumbai

Kalam Designs

Ahmedabad

Kanodia Fabrics (International)

Mumbai

Karthi Krishna Exports

Tirupur

Kaushalya Export

Ahmedabad

Kirti Overseas

Ahmedabad

La Sorogeeka Incorporated

New Delhi

Lalit & Company

Mumbai

Manubhai Vithaldas

Mumbai

Marwaha Exports

New Delhi

Milano International (India) Pvt. Ltd

Chennai

Mohan Overseas (P) Ltd

New Delhi

M/s. Opera Clothing

Mumbai

M/S Vijayeswari Textiles Limited

Coimbatore

Nandlal & Sons

Mumbai

Natural Collection

New Delhi

Oracle Exports Home Textiles Pvt. Ltd

Mumbai

Pacific Exports

Ahmedabad

Petite Point

New Delhi

Pradip Exports

Ahmedabad

Pradip Overseas Pvt. Ltd

Ahmedabad

Punch Exporters

Mumbai

Radiant Expo Global Pvt. Ltd

New Delhi

Radiant Exports

New Delhi

Raghuvir Exim Limited

Ahmedabad

Ramesh Textiles India Pvt. Ltd

Indore

Ramlaks Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Redial Exim Pvt. Ltd

Mumbai

S. D. Entreprises

Mumbai

Samria Fabrics

Indore

Sanskrut Intertex Pvt. Ltd

Ahmedabad

Sarah Exports

Mumbai

Shades of India Crafts Pvt. Ltd

New Delhi

Shanker Kapda Niryat Pvt. Ltd

Baroda

Shetty Garments Pvt Ltd

Mumbai

Shivani Exports

Mumbai

Shivani Impex

Mumbai

Shrijee Enterprises

Mumbai

S.P. Impex

Indore

Starline Exports

Mumbai

Stitchwell Garments

Ahmedabad

Sumangalam Exports Pvt. Ltd

Mumbai

Summer India Textile Mills (P) Ltd

Salem

Surendra Textile

Indore

Suresh & Co.

Mumbai

Synergy Lifestyles Pvt. Ltd

Mumbai

Syntex Corporation Pvt. Ltd

Mumbai

Texel Industries

Chennai

Texmart Import export

Ahmedabad

Textrade International Private Limited

Mumbai

The Hindoostan Spinning & Weaving Mills Ltd

Mumbai

Trend Setters

Mumbai

Trend Setters K.F.T.Z.

Mumbai

Utkarsh Exim Pvt Ltd

Ahmedabad

V & K Associates

Mumbai

Valiant Glass Works Private Ltd

Mumbai

Visma International

Tamilnadu

VPMSK A Traders

Karur

V.S.N.C. Narasimha Chettiar Sons

Karur

Welspun India Limited

Mumbai

Yellows Spun and Linens Private Limited

Mumbai”


Top