EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0910

2008/910/KE: Deċiżjoni tal-Kunsill tas- 27 ta’ Novembru 2008 li temenda l-Parti 1 u l-Parti 2 tan-Network ta’ Konsultazzjoni ta’ Schengen (Speċifikazzjonijiet Tekniċi)

OJ L 328, 6.12.2008, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 312 - 315

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/910/oj

6.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 328/38


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tas-27 ta’ Novembru 2008

li temenda l-Parti 1 u l-Parti 2 tan-Network ta’ Konsultazzjoni ta’ Schengen (Speċifikazzjonijiet Tekniċi)

(2008/910/KE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 789/2001 tal-24 ta’ April 2001 li jirriserva lill-Kunsill il-poteri ta’ implimentazzjoni rigward ċerti disposizzjonijiet dettaljati u proċeduri prattiċi sabiex jiġu eżaminati l-applikazzjonijiet għall-viżi (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 1(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-inizjattiva tar-Repubblika tas-Slovenja,

Billi:

(1)

In-network Vision ġie stabbilit biex jippermetti konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet ċentrali tal-Istati sħab dwar applikazzjonijiet għal viża magħmulin minn ċittadini minn pajjiżi sensittivi.

(2)

Sabiex jinkiseb approċċ pragmatiku u biex jiġi evitat piż żejjed fuq in-Network ta’ Konsultazzjoni ta’ Schengen billi jintbagħat għadd kbir ta’ messaġġi ta’ żbalji meta l-applikazzjoni MTA (Message Transfer Agent) ta’ Stat Membru jkun jidher li huwa temporanjament inaċċessibbli, il-proċedura biex jerġa’ jintbagħat għandha tiġi modifikata.

(3)

Sabiex jiġi evitat l-użu inkonsistenti ta’ kodiċijiet differenti għal tip ta’ viża li jista’ jwassal għal interpretazzjonijiet żbaljati fil-proċedura ta’ konsultazzjoni ta’ Schengen, jeħtieġ approċċ komuni meta l-viżi D + C ikunu soġġetti għall-proċedura ta’ konsultazzjoni.

(4)

B’kont meħud tal-kontributi minn Stati Membri differenti u sabiex tiġi ssimplifikata l-proċedura ta’ konsultazzjoni ta’ Schengen, għandu jintuża kondiċi uniku għal kull tip ta’ viża.

(5)

Huwa meħtieġ li jiġu aġġornati l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tan-Network ta’ Konsultazzjoni ta’ Schengen sabiex ikun żgurat li huma jirriflettu dan it-tibdil.

(6)

Skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka m’hijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u m’hijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha. Ladarba din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tal-acquis ta’ Schengen taħt id-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tat-Tielet Parti tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka għandha tiddeċiedi, skont l-Artikolu 5 ta’ l-imsemmi Protokoll, fi żmien perijodu ta’ sitt xhur wara l-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, jekk hijiex ser timplimenta d-Deċiżjoni fil-liġi nazzjonali tagħha.

(7)

Fir-rigward tal-Islanda u n-Norveġja, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen, fit-tifsira tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawn tal-aħħar mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (2), li jaqgħu fil-qasam imsemmi fil-punt A tal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE (3) dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni ta’ dak il-Ftehim.

(8)

Fir-rigward tal-Isvizzera, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen, fis-sens tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen (4), li jaqgħu fil-qasam imsemmi fil-punt A tal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE moqri flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/146/KE (5) dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, ta’ dak il-Ftehim.

(9)

Fir-rigward tal-Liechtenstein, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen, fis-sens tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Prinċipat ta’ Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-Prinċipat ta’ Liechtenstein mal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen, li jaqgħu fil-qasam imsemmi fil-punt A tal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE moqri flimkien mal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/261/KE (6) dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni provviżorja ta’ ċerti dispożizzjonijiet ta’ dak il-Protokoll.

(10)

Din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen li fih ir-Renju Unit ma jieħux sehem, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq biex jieħu parti f’xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen (7); għalhekk ir-Renju Unit m’huwiex qed jieħu sehem fl-adozzjoni tagħha u m’huwiex marbut biha jew soġġett għall-applikazzjoni tagħha.

(11)

Din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen li fih l-Irlanda ma tieħux sehem, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta’ Frar 2002 rigward it-talba tal-Irlanda biex tieħu sehem f’xi dispożizzjonijiet tal-acquis ta’ Schengen (8); għalhekk l-Irlanda m’hijiex qed tieħu sehem fl-adozzjoni tagħha u m’hijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

(12)

Rigward Ċipru, din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi att li jikkostitwixxi żvilupp tal-acquis ta’ Schengen jew li huwa diversament relatat miegħu fis-sens tal-Artikolu 3(2) tal-Att ta’ Adeżjoni tal-2003.

(13)

Din id-Deċiżjoni tikkostitwixxi att li jikkostitwixxi żvilupp tal-acquis ta’ Schengen jew li huwa diversament relatat miegħu fis-sens tal-Artikolu 4(2) tal-Att tal-Adeżjoni tal-2005,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Parti 1 tan-Network ta’ Konsultazzjoni ta’ Schengen (Speċifikazzjonijiet Tekniċi) hija b’dan emendata kif jidher fl-Anness I.

Artikolu 2

Il-Parti 2 tan-Network ta’ Konsultazzjoni ta’ Schengen (Speċifikazzjonijiet Tekniċi) hija b’dan emendata kif jidher fl-Annes II.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta’ Frar 2009.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri konformement mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Magħmula fi Brussell, 27 ta’ Novembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

M. ALLIOT-MARIE


(1)  ĠU L 116, 26.4.2001, p. 2.

(2)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(3)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31.

(4)  ĠU L 53, 27.2.2008, p. 52.

(5)  ĠU L 53, 27.2.2008, p. 1.

(6)  ĠU L 83, 26.3.2008, p. 3.

(7)  ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43.

(8)  ĠU L 64, 7.3.2002,p. 20.


ANNESS I

Il-Parti 1 tan-Network ta’ Konsultazzjoni ta’ Schengen (Speċifikazzjonijiet Tekniċi) hija emendata kif ġej:

1.

il-punt 1.2 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1.2.   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principle Vision is designed as a system running 24 hours a day, seven days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.”

2.

il-punt 1.2.1 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“1.2.1.   Strategy to Avoid and Reduce Breakdown-related Disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

The Schengen States are required to have a backup system.

The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions.

The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of two hours.

The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

store the equivalent of two days operations, i.e. maximum 100 Megabytes;

send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day;

receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

In addition, each Schengen State must distinguish between ‘retransmitting’ and ‘resending as a new message’. The term ‘re-send’ in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

‘retransmitting’ means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again.

‘resending as a new message’ means, that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.”.


ANNESS II

Il-Parti 2 tan-Network ta’ Konsultazzjoni ta’ Schengen (Speċifikazzjonijiet Tekniċi) hija emendata kif ġej:

1.

fil-punt 2.1.4, l-intestatura Nru 026 għandha tiġi sostitwita b’dan li ġej:

“Heading No. 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

‘B’

transit visas

‘C’

short -stay visas

‘DC’

long-stay visas valid concurrently as short-stay visas”;

2.

fil-punti 2.1.4 (Form A), 2.1.6 (Form C), 2.1.7 (Form F), il-kontenut tal-linja 026 fil-ħames kolonna tat-tabella (“Examples/Comments”) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“C {′B|′C′|′DC′}”.


Top