EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0775

2007/775/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 13 ta’ Novembru 2007 li tirrevoka d-Deċiżjoni 1999/572/KE li taċċetta impenji offruti f’konnessjoni mal-proċedimenti anti-dumping li jirrigwardaw l-importazzjonijiet ta’ ħbula u kejbils tal-wajer ta’ l-azzar li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, l-Ungerija, l-Indja, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, il-Polonja, l-Afrika t’Isfel u l-Ukraina

OJ L 312, 30.11.2007, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/775/oj

30.11.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 312/44


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-13 ta’ Novembru 2007

li tirrevoka d-Deċiżjoni 1999/572/KE li taċċetta impenji offruti f’konnessjoni mal-proċedimenti anti-dumping li jirrigwardaw l-importazzjonijiet ta’ ħbula u kejbils tal-wajer ta’ l-azzar li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, l-Ungerija, l-Indja, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, il-Polonja, l-Afrika t’Isfel u l-Ukraina

(2007/775/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta’ dumping minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea (1), u partikolarment l-Artikoli 8 u 9 tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Kumitat Konsultattiv,

Billi:

A.   INVESTIGAZZJONIJIET PREĊEDENTI U MIŻURI EŻISTENTI

(1)

F’Awwissu ta’ l-1999, bir-Regolament (KE) Nru 1796/1999 (2), il-Kunsill impona dazju definittiv anti-dumping fuq importazzjonijiet ta’ wajer ta’ l-azzar u kejbils li joriġinaw, inter alia, mill-Afrika t’Isfel.

(2)

F’Novembru 2005, wara reviżjoni ta’ skadenza skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament bażiku, il-Kunsill, bir-Regolament (KE) Nru 1858/2005 (3) iddeċieda li l-miżuri anti-dumping applikabbli għall-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat li joriġina, inter alia, mill-Afrika t’Isfel għandhom jinżammu.

(3)

Il-Kummissjoni, bid-Deċiżjoni 1999/572/KE tat-13 ta’ Awwissu 1999 (4), aċċettat impenn ta’ prezz minn kumpanija ta’ l-Afrika t’Isfel, Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope (“Haggie” jew “il-kumpanija”).

(4)

Bid-Deċiżjoni 1999/572/KE il-Kummissjoni aċċettat ukoll impenji ta’ prezz mill-kumpaniji li ġejjin: Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, Indja; Aceros Camesa SA de CV, Messiku; u Joint Stock Company Silur, Ukraina. Il-Kummissjoni rrevokat l-aċċettazzjoni ta’ l-impenn offrut minn Joint Stock Company Silur, Ukraina bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1678/2003 (5). Il-miżuri anti-dumping fuq ħbula u kejbils tal-wajer ta’ l-azzar li joriġinaw mill-Messiku skadew fit-12 ta’ Awwissu 2004 (6). Il-Kummissjoni rrevokat l-aċċettazzjoni ta’ l-impenn offrut minn Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/38/KE tat-22 ta’ Diċembru 2005.

(5)

Bħala riżultat ta’ dan l-importazzjonijiet fil-Komunità tal-prodott ikkonċernat li joriġina mill-Afrika t’Isfel, immanifatturat mill-kumpanija u ta’ tip ta’ prodott kopert mill-impenn (‘il-prodott kopert’) ġew eżentati mid-dazji anti-dumping definittivi.

(6)

F’dan ir-rigward ta’ min jinnota li ċerti tipi ta’ ħbula u kejbils tal-wajer ta’ l-azzar li huma prodotti minn Haggie tħallew barra mill-ambitu ta’ l-impenn. Għalhekk, dawn il-ħbula u kejbils tal-wajer ta’ l-azzar kienu suġġetti għall-ħlas tad-dazju anti-dumping meta daħlu fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità.

B.   KSUR TA’ L-IMPENN

1.   Responsabbiltajiet tal-kumpanija skond l-impenn

(7)

L-impenn offrut mill-kumpanija jobbligaha, fost l-oħrajn, tesporta l-prodott kopert lill-Komunità Ewropea ‘l fuq minn ċerti prezzijiet minimi (MIPs) kif mistqarr fl-impenn.

(8)

Il-kumpanija fl-impenn tagħha għarfet ukoll li f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-eżenzjoni mid-dazju anti-dumping mogħtija mill-impenn, eżenzjoni bħal din tingħata bil-kundizzjoni li titressaq “fattura ta’ l-impenn” lis-servizzi doganali tal-Komunità. Barra minn hekk, il-kumpanija ntrabtet li ma toħroġx dawn il-fatturi ta’ impenn għall-bejgħ ta’ dawk it-tipi tal-prodott ikkonċernat li mhumiex koperti mill-impenn u li huma għalhekk suġġetti għad-dazju anti-dumping. Il-kumpanija għarfet ukoll li l-fatturi ta’ impenn maħruġa kellu jkun fihom it-tagħrif l-ewwel stabbilit fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1796/1999 u aktar tard fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1858/2005.

(9)

It-termini ta’ l-impenn jobbligaw ukoll lill-kumpanija tipprovdi lill-Kummissjoni b’tagħrif regolari u ddettaljat f’forma ta’ rapport kull tliet xhur tal-bejgħ tagħha tal-prodott ikkonċernat lill-Komunità Ewropea. Dawn ir-rapporti għandhom jinkludu wkoll il-prodotti koperti mill-impenn li jkunu bbenefikaw mill-eżenzjoni tal-ħlas tad-dazju anti-dumping, kif ukoll dawk it-tipi ta’ ħbula u kejbils ta’ l-azzar li mhumiex koperti mill-impenn u li għalhekk huma soġġetti għall-ħlas tad-dazju anti-dumping fil-mument ta’ l-importazzjoni fil-Komunità Ewropea.

(10)

Huwa ċar li r-rapporti tal-bejgħ hawn fuq imsemmija għandhom ikunu, meta jintbagħtu, kompluti, eżawrjenti u korretti fid-dettalji kollha u t-tranżazzjonijiet ikunu konformi fis-sħiħ mal-kondizzjonijiet ta’ l-impenn.

(11)

Bil-għan li tiżgura konformità ma’ l-impenn, il-Kumpanija ntrabtet ukoll li tippermetti żjajjar ta’ verifika fuq il-post fil-proprjetà tagħha biex tiġi vverifikata l-eżattezza u l-veraċità tad-data ppreżentata fir-rapporti msemmija ta’ kull tliet xhur u biex tipprovdi t-tagħrif kollu meqjus bħala meħtieġ mill-Kummissjoni.

(12)

Ta’ min jinnota li l-kumpanija diġà waslitilha ittra ta’ twissija mis-Servizzi tal-Kummissjoni fit-28 ta’ Ottubru 2003 minħabba ksur ta’ impenn bil-ħruġ ta’ fatturi ta’ impenn għal prodotti mhux koperti mill-impenn iżda xorta waħda suġġetti għall-miżuri anti-dumping. L-ittra ta’ twissija kienet tgħid li minħabba ċ-ċirkustanzi partikolari li fihom sar dan il-ksur ma kienx hemm il-ħsieb li tiġi rrevokata l-aċċettazzjoni ta’ l-impenn, iżda nġibdet l-attenzjoni li kull ksur sussegwenti ta’ l-impenn, anki ta’ natura żgħira, jagħmilha diffiċli għall-Kummissjoni li żżomm l-aċċettazzjoni ta’ l-impenn mill-kumpanija.

(13)

F’dan ir-rigward, saret żjara ta’ verifika fil-post tal-Kumpanija fl-Afrika t’Isfel mill-5 ta’ Frar 2007 sas-6 ta’ Frar 2007. Iż-żjara ta’ investigazzjoni kopriet il-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2004 sal-31 ta’ Diċembru 2006.

2.   Riżultati taż-żjara ta’ verifika fil-Kumpanija

(14)

Iż-żjara ta’ verifika kkonfermat li l-kumpanija, f’żewġ okkażjonijiet, ħarġet fatturi ta’ impenn (numri tal-fatturi ta’ impenn: 935515 u 935516) għall-prodotti soġġetti għall-miżura anti-dumping iżda mhux koperti mill-impenn. Għalhekk, dawn it-tranżazzjonijiet ibbenefikaw b’mod illegali mill-eżenzjoni ta’ ħlas tad-dazju anti-dumping fil-mument ta’ importazzjoni.

(15)

Iż-żjara ta’ verifika kkonfermat li, f’okkażjoni waħda, il-kumpanija naqset milli taġġusta l-prezz unitarju tal-bejgħ skond il-kondizzjonijiet ta’ ħlas. In-nuqqas ta’ twettiq ta’ dan l-aġġustament għall-ispiża finanzjarja marbuta maż-żmien attwali tal-ħlas ikkawża prezz unitarju ta’ bejgħ taħt l-MIP applikabbli.

(16)

Barra minn hekk, iż-żjara ta’ verifika kkonfermat li, f’diversi okkażjonijiet, il-kumpanija ħarġet fatturi ta’ impenn mhux b’konformità ma’ l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1858/2005 billi inkludiet is-sentenza “Għall-bejgħ barra mill-pajjiż, mhux biex jinbiegħ fl-Unjoni Ewropea”.

(17)

Il-kontroll tal-fatturi ta’ impenn maħruġa għall-perjodu ta’ żmien ikkonċernat miż-żjara ta’ verifika wera li tranżazzjoni waħda ma ġietx inkluża fir-rapport tal-bejgħ ta’ l-impenn ta’ kull tliet xhur li jintbagħat lill-Kummissjoni. Barra minn hekk, ġie kkonfermat ukoll li l-kumpanija rrappurtat tranżazzjonijiet mhux intiżi għar-rilaxx fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità bħalikieku kienu intiżi għar-rilaxx fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità. Iż-żjara ta’ verifika identifikat ukoll bosta tranżazzjonijiet li ġew irrappurtati bħala bejgħ ta’ tranżitu, iżda, fir-realtà, il-prodotti ġew rilaxxati fiċ-ċirkolazzjoni ħilesa fil-Komunità. Barra minn hekk instabu diskrepanzi bejn ir-rapporti tal-bejgħ ta’ l-impenn ta’ kull tliet xhur u l-fatturi korrispondenti.

3.   Raġunijiet għar-revoka ta’ l-aċċettazzjoni ta’ l-impenn

(18)

Il-fatt li l-kumpanija ħarġet fatturi ta’ impenn għall-prodott ikkonċernat li ma kinux koperti mill-impenn u li dawn it-tranżazzjonijiet ibbenefikaw mill-eżenzjoni mill-ħlas tad-dazju anti-dumping mogħti biss għall-prodotti koperti mill-impenn jikkostitwixxi ksur ta’ l-impenn.

(19)

L-obbligu tal-kumpanija li tirrispetta l-MIP għall-bejgħ kollu tal-prodott kopert ma tħarisx.

(20)

Il-ħruġ ta’ fatturi ta’ impenn mhux b’konformità ma’ l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1858/2005 għall-bejgħ tal-prodott kopert jista’ jkun ta’ diżgwid għall-awtoritajiet tad-dwana u ma jippermettix aktar lill-awtoritajiet tad-dwana li jissorveljaw b’mod effettiv l-impenn u, għaldaqstant, jirrendi l-impenn mhux fattibbli.

(21)

Il-fatti stabbiliti fil-premessa (17) wasslu għall-konklużjoni li r-rapporti tal-bejgħ ta’ impenn ta’ kull tliet xhur kif mibgħuta mill-kumpanija ma kienux kompluti, eżawrjenti u korretti fid-dettalji kollha u għalhekk dawn ir-rapporti ma kinux biżżejjed affidabbli biex jintużaw għas-sorveljanza ta’ l-impenn. In-nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti ta’ rrappurtar jikkostitwixxi ksur ta’ l-impenn.

4.   Sottomissjonijiet bil-miktub u seduti

(a)   Nuqqas ta’ ftehim dwar l-Impenn

(22)

Il-kumpanija għarfet permezz tas-sottomissjonijiet tagħha bil-miktub li saru xi żbalji fil-ħruġ tal-fatturi ta’ impenn u t-tħejjija tar-rapporti ta’ l-impenn minħabba nuqqas ta’ ftehim dwar l-impenn dwar id-dispożizzjonijiet tekniċi ta’ l-impenn, minħabba li t-test inqara ħażin u/jew minħabba n-nuqqas tal-kumpanija li tikkonsultah. Fis-sottomissjoni tagħha bil-miktub u matul is-seduta fis-26 ta’ April 2007 kien ukoll mistqarr li t-tibdil fit-treġija għolja u l-istrutturar mill-ġdid ta’ l-organizzazzjoni kkontribwixxa għan-nuqqas ta’ ftehim dwar ir-rekwiżiti komplessi ta’ l-impenn.

(23)

Il-kumpanija wkoll ammettiet li rċeviet l-ittra ta’ twissija mis-Servizzi tal-Kummissjoni fit-28 ta’ Ottubru 2003. Iżda, il-kumpanija rribattiet li qatt ma waslilha rapport ta’ verifika u li assumiet li kieku kien jiddeskrivi l-iżball li fil-fatt sar. Il-kumpanija saħqet li l-fatt li ma waslilha xejn dwar l-iżbalji li fil-fatt saru kkontribwixxa wkoll għan-nuqqas tagħha li tibdel il-prassi tagħha dwar it-tħejjija tar-rapporti ta’ l-impenn jew li ttejjeb l-għarfien tagħha.

(24)

Fi tweġiba għal dawn l-argumenti wieħed irid jinnota li l-kumpanija fit-18 ta’ Settembru 2003 waslitilha ittra mill-Kummissjoni li ddeskriviet fid-dettall il-ksur identifikat. L-ittra ta’ twissija tat-28 ta’ Ottubru 2003 ma tennitx aktar il-ksur fid-dettall iżda rriferiet għall-korrispondenza ta’ qabel bejn il-Kummissjoni u l-kumpanija.

(25)

Ta’ min jinnota wkoll li l-kumpanija setgħet tfixklet meta rriferiet għal rapport ta’ verifika. Il-Kummissjoni ma wettqitx żjara ta’ verifika qabel ma ħarġet ittra ta’ twissija fit-28 ta’ Ottubru 2003 billi l-ksur li wassal għall-ħruġ ta’ l-ittra ta’ twissija ġie stabbilit fuq il-bażi ta’ analiżi mill-uffiċċju tar-rapporti ta’ l-impenn. Il-Kummissjoni għamlet verifika f’Mejju 2004 iżda billi dik il-verifika ma wasslitx għal aktar azzjoni ma kien jinħtieġ li tintbagħat ebda ittra lill-kumpanija marbuta magħha.

(26)

Barra minn hekk, il-kumpanija ssottomettiet matul is-seduta li, wara ż-żjara ta’ verifika, il-kumpanija rrevediet is-sistema kompluta tagħha, fuq il-bażi tal-kummenti magħmula fil-post, biex twettaq it-tibdil meħtieġ biex tissodisfa r-rekwiżiti ta’ l-impenn.

(27)

L-argumenti ppreżentati mill-kumpanija fid-difiża tagħha nnifisha f’dak li għandu x’jaqsam man-nuqqas ta’ ftehim dwar l-impenn ma jbiddlux il-fehma tal-Kummissjoni li l-kumpanija naqset milli tkun konformi ma’ l-obbligi ta’ l-impenn. Irid jiġi nnutat ukoll li l-kumpanija diġà waslitilha ittra ta’ twissija minħabba ksur ta’ impenn fl-imgħoddi u naqset milli tadotta l-miżuri meħtieġa biex twaqqaf milli jseħħ aktar ksur ta’ l-impenn. In-nuqqas ta’ ftehim dwar ir-rekwiżiti ta’ l-impenn jikkostitwixxi riskju għoli għas-suffiċjenza u l-affidabilità tas-sorveljanza ta’ l-impenn.

(b)   Proporzjonalità

(28)

F’dak li għandu x’jaqsam mal-vjolazzjoni tal-prezz, il-kumpanija ammettiet li sar ksur tal-prezz f’okkażjoni waħda għax naqset milli twettaq it-tibdil meħtieġ fil-prezzijiet tal-bejgħ fir-rigward ta’ ħlas wara ż-żmien. Madankollu, tressaq l-argument li l-prezzijiet tal-bejgħ tat-tranżazzjonijiet l-oħra kollha kienu strettament konformi ma’ l-MIP. Barra minn hekk, ġie sottomess li l-ħlas wara ż-żmien seħħ minħabba ċirkustanzi mhux previsti billi l-klijent ikkonċernat normalment iħallas bil-quddiem għall-prodotti qabel ma ssir il-kunsinna.

(29)

B’reazzjoni għal dawn l-argumenti għandu jiġi nnutat li b’konformità ma’ l-impenn, il-kumpanija ntrabtet li tiżgura li l-Prezz Nett tal-Bejgħ għall-bejgħ kollu kopert permezz ta’ l-impenn għandu jkun fl-MIP stipulat fl-impenn jew ogħla minnu.

(30)

Barra minn hekk, għal dak li għandu x’jaqsam mal-kwistjoni tal-proporzjonalità, ir-Regolament bażiku ma fih l-ebda rekwiżit dirett jew indirett li ksur ta’ impenn għandu jirrelata ma’ perċentwali minimu ta’ bejgħ jew għandu jirrelata ma’ perċentwali minimu ta’ MIP.

(31)

Din l-istrateġija kienet ikkonfermata wkoll permezz tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza li qatgħetha li kull ksur ta’ impenn huwa biżżejjed biex jiġġustifika l-irtirar ta’ aċċettazzjoni ta’ impenn (7).

(32)

Skond dan, l-argumenti ppreżentati mill-kumpanija fir-rigward tal-proporzjonalità ma jbiddlux il-fehma tal-Kummissjoni li seħħ ksur ta’ l-impenn u li għandha tiġi rtirata l-aċċettazzjoni l-impenn.

(ċ)   Bona fide tal-kumpanija

(33)

Il-kumpanija ressqet l-argument li fiż-żmien ta’ sottomissjoni tar-rapporti regolari tagħha lill-Kummissjoni, il-kumpanija ħasset li r-rapporti kienu kompluti, eżawrjenti u korretti fid-dettalji kollha.

(34)

Fl-ebda mument ma ppruvat tirrapporta informazzjoni mhux korretta jew ma ppruvat żżomm lura l-informazzjoni meħtieġa.

(35)

Il-kumpanija enfasizzat ukoll kemm fis-sottomissjoni tagħha bil-miktub kif ukoll matul is-seduta, li ma kisbet ebda benefiċċju mill-ksur ta’ l-impenn, f’xi każ minnhom għajr għal tnejn, u li l-iżbalji ma twettqux fi ħdan l-għan ta’ skema ta’ qerq.

(36)

B’referenza għall-premessi hawn fuq ta’ min jinnota li l-kumpanija ħadd ma raha bħala li kienet qed tipprova tibbenefika bi skop billi ma tirrispettax ir-rekwiżiti ta’ l-impenn jew li tfixkel is-sorveljanza. Iżda, li l-iżbalji jseħħu b’mod ripetut iwassal biex is-sorveljanza xierqa ta’ l-impenn ma tibqax fattibbli.;

C.   IR-REVOKA TAD-DEĊIŻJONI 1999/572/KE

(37)

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, l-aċċettazzjoni ta’ l-impenn għandha tiġi rtirata u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/572/KE għandha tiġi rrevokata. Skond dan, id-dazju definittiv ta’ anti-dumping impost bl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 1858/2005 għandu japplika.

IDDECIEDIET:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 1999/572/KE hija permezz ta’ dan irrevokata.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, 13 ta’ Novembru 2007.

Għall-Kummissjoni

Peter MANDELSON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2117/2005 (ĠU L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  ĠU L 217, 17.8.1999, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1674/2003 (ĠU L 238, 25.9.2003, p. 1).

(3)  ĠU L 299, 16.11.2005, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 121/2006 (ĠU L 22, 26.1.2006, p. 1).

(4)  ĠU L 217, 17.8.1999, p. 63. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni 2006/38/KE (ĠU L 22, 26.1.2006, p. 54).

(5)  ĠU L 238, 25.9.2003, p. 13.

(6)  ĠU C 203, 11.8.2004, p. 4.

(7)  F’dan il-kuntest, ara l-każ T-51/96 Miwon v Kunsill (ECR 2000, p. II-1841) paragrafu 52; il-każ T-340/99 Arne Mathisen S v Kunsill (ECR 2002, p. II-2905) paragrafu 80.


Top