EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0452

2007/452/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad- 29 ta’ Ġunju 2007 li tikkorreġi d-Direttiva 2006/132/KE li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi l-procymidone bħala sustanza attiva (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3066) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)

OJ L 172, 30.6.2007, p. 83–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 287 - 287

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/452/oj

30.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 172/83


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-29 ta’ Ġunju 2007

li tikkorreġi d-Direttiva 2006/132/KE li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi l-procymidone bħala sustanza attiva

(notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 3066)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2007/452/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 dwar it-tqegħid fis-suq (1) ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u partikolarment l-Artikolu 6(1) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/132/KE (2) fiha żball li jrid jiġi kkoreġut, jiġifieri referenza għal grammi minflok għal kilogrammi fl-anness tagħha.

(2)

Jeħtieġ li l-korrezzjoni tibda sseħħ mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2006/132/KE. Dan l-effett retroattiv ma jfixkel id-drittijiet ta’ ebda individwu.

(3)

Il-miżura prevista f'din id-Deċiżjoni hija bi qbil ma’ l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Fl-Anness għad-Direttiva 2006/132/KE, fil-kolonna “Dispożizzjonijiet speċifiċi”, it-tielet inċiż jinbidel b'dan li ġej:

“—

0,75 kg ta’ sustanza attiva kull ettaru kull applikazzjoni”.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2007.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 29 ta’ Ġunju 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/31/KE (ĠU L 140, 1.6.2007, p. 44).

(2)  ĠU L 349, 12.12.2006, p. 22.


Top