EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/208E/01

MINUTI
L-Erbgħa, 1 ta' Diċembru 2004

OJ C 208E, 25.8.2005, p. 1–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.8.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea

C NaN/1


MINUTI

(2005/C 208 E/01)

PROCEDURI TAS-SEDUTI

IPPRESIEDA: Josep BORRELL FONTELLES

President

1.   Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 15.05.

2.   Stqarrija mill-President

Il-President għamel stqarrija u semma:

is-sitwazzjoni fl-Ukrajna, li se tiġi diskussa waqt is-seduta plenarja aktar tard wara nofsinhar (Punt 57 ta' l-Aġenda). Huwa ta merħba fil-gallerija uffiċjali lid-delegazzjoni immexxija mis-Sur Tarasyuk. Huwa ħabbar li laqgħa straordinarja tal-Kumitat AFET se ssir fil-5 pm dak inhar, u li se jieħu sehem fiha s-Sur Tarasyuk;

li kien propju l-ewwel anniversarju ta' laqgħa f'Ġinevra bejn rappreżentanti tas-soċjetà ċivili Palestinjana u dik Iżraeljana. L-għan tal-laqgħa kien li tiġi stabbilita strateġija ta' koeżistenza paċifika. Huwa ta merħba fil-gallerija uffiċjali liż-żewġ protagonisti prinċipali tal-ftehim, Naomi Chazan u Ali Rashid;

li madwar id-dinja qed titfakkar il-Ġurnata Dinjija ta' l-AIDS — li hija wkoll fuq l-aġenda għas-seduta ta' dik il-ġurnata (Punt 53 ta' l-Aġenda) u enfassiżża s-serjetà tas-sitwazzjoni.

3.   Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Zdzisław Zbigniew Podkański għarraf li hu kien preżenti għas-seduta tal-18.11.2004 iżda ismu ma kienx imniżżel fir-reġistru ta' l-attendenza.

Korrezzjoni tal-vot:

Data tas-seduta: 17.11.2004

Kuba — B6-0156/2004

riżoluzzjoni (test sħiħ)

favur: Ingeborg Gräßle

Data tas-seduta: 18.11.2004

Elezzjoni tal-Kummissjoni — RC-B6-0151/2004

riżoluzzjoni (test sħiħ)

favur: Mauro Zani

***

Erratum fil-minuti tas-seduta tat-18 ta' Novembru 2004:

L-ewwel paragrafu tal-punt 13 jinqara hekk:

Fuq talba tal-Grupp PPE-DE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat JURI: Bert Doorn jieħu post Alfredo Antoniozzi

Kumitat LIBE: Alfredo Antoniozzi jieħu post Giuseppe Gargani

(jibqa' l-istess)

***

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

4.   Dokumenti mressqa

Id-dokumenti hawn taħt imsemmija ġew imressqa:

1)

mill-Kunsill u l-Kummissjoni

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq il-Fond ta' l-Iżvilupp Reġjonali Ewropew (COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)).

irreferut

responsabbli: REGI

opinjoni: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, FEMM

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar aċċess mis-suq għas-servizzi portwali (COM(2004)0654 — C6-0147/2004 — 2004/0240(COD)).

irreferut

responsabbli: TRAN

opinjoni: ECON, EMPL, IMCO

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC33/2004 — Taqsima III — Kummissjoni (SEC(2004)0715 — C6-0191/2004 — 2004/2244(GBD)).

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC56/2004 — Taqsima III — Kummissjoni (SEC(2004)1332 — C6-0192/2004 — 2004/2245(GBD)).

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC65/2004 — Taqsima III — Kummissjoni (SEC(2004)1341 — C6-0193/2004 — 2004/2246(GBD)).

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC66/2004 — Taqsima III — Kummissjoni (SEC(2004)1394 — C6-0194/2004 — 2004/2247(GBD)).

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC67/2004 — Taqsima III — Kummissjoni (SEC(2004)1395 — C6-0195/2004 — 2004/2248(GBD)).

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC68/2004 — Taqsima III — Kummissjoni (SEC(2004)1396 — C6-0196/2004 — 2004/2249(GBD)).

irreferut

responsabbli: BUDG

Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabilixxi pjan ta' bini mill-ġdid tal-provvista tal-ħalibatt għal Greenland fil-qafas ta' ħidma ta' l-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (COM (2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS)).

irreferut

responsabbli: PECH

opinjoni: ENVI

Abbozz ta' Deċiżjoni Kwadra dwar iż-żamma ta' data pproċessata u maħżuna b'konnessjoni maddispożizzjoni dwar is-servizzi jew data ta' mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi disponibbli għallpubbliku fuq networks ta' mezzi ta' komunikazzjoni pubbliċi għall-għan ta' prevenzjoni, investigazzjoni, kxif u prosekuzzjoni ta' reati u offiżi kriminali li jinkludu t-terroriżmu (08958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)).

irreferut

responsabbli: LIBE

opinjoni: ITRE

Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 3906/1989, ir-Regolament (KE) Nru 1267/1999, ir-Regolament (KE) Nru 1268/1999 u r-Regolament (KE) Nru 2666/2000, sabiex jiġi kkunsidrat l-istat tal-kandidatura tal-Kroazja (COM(2004)0732 — C6-0199/2004 — 2004/0260(CNS)).

irreferut

responsabbli: AFET

opinjoni: INTA, REGI, AGRI

Proposta emendata għal Direttiva tal-Kunsill dwar standards minimi dwar il-proċeduri fl-Istati Membri għall-għoti u l-irtirar ta' l-istatus ta' refuġjat (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS)).

irreferut

responsabbli: LIBE

opinjoni: AFET, BUDG, JURI, FEMM

Proposta għal regolament tal-Kunsill li tikkunsidra miżuri speċifiċi għal agrikoltura f'reġjuni remoti ta' l-Unjoni (COM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS)).

irreferut

responsabbli: AGRI

opinjoni: INTA, BUDG, REGI

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Prinċipat ta' Monaco li jipprovdi miżuri ekwivalenti għal dawk imressqa fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/EC tat-3 ta' Ġunju 2003 dwar tassazzjoni ta' riżervi fuq id-dħul fil-forma ta' pagamenti ta' imgħaxx (COM(2004)0733 — C6-0202/2004 — 2004/0264(CNS)).

irreferut

responsabbli: ECON

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi il-Kulleġġ tal-Pulizija Ewropew (CEPOL) bħala korp ta' l-Unjoni Ewropea(COM(2004)0623 — C6-0203/2004 - 2004/0215(CNS)).

irreferut

responsabbli: LIBE

opinjoni: BUDG

Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC70/2004 — Sezzjoni III — Kummissjoni (SEC(2004)1458 — C6-0204/2004 — 2004/2251(GBD)).

irreferut

responsabbli: BUDG

Deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni ta' Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min naħa waħda, u r-Rumanija, min naħa l-oħra, biex jikkunsidra l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja, u tar-Repubblika tas-Slovakkja ma' l-Unjoni Ewropea (13165/2004 — C6-0206/2004 — 2004/0814(AVC)).

irreferut

responsabbli: AFET

opinjoni: INTA

Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim Ewropew li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min naħa waħda, u r-Repubblika tal-Bulgarija, min naħa l-oħra, biex jikkunsidra l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja, u tar-Repubblika tas-Slovakkja ma' l-Unjoni Ewropea (13163/2004 — C6-0207/2004 — 2004/0815(AVC)).

irreferut

responsabbli: AFET

opinjoni: INTA

Abbozz ta' baġit emendat Nru 10 għas-sena finanzjarja 2004 — Taqsima III — Kummissjoni (15179/2004 — C6-0209/2004 — 2004/2223(BUD)).

irreferut

responsabbli: BUDG

opinjoni: REGI, AGRI

Konvenzjoni Ewropea: kont tad-dħul u ta' l-infiq u stqarrija finanzjarja — Sena finanzjarja 2003 (SGS4/07099 — C6-0210/2004 — 2004/2177(AVC)).

irreferut

responsabbli: CONT

2)

mill-kumitati parlamentari

2.1)

rapporti:

***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropewu tal-Kunsill li tistabbilixxi programm tal-Komunità mifrux fuq bosta snin dwar il-promozzjoni ta' aktar sigurtà flużu ta' l-Internetu teknoloġiji ġodda online (COM(2004)0091 — C5-0132/2004 — 2004/0023(COD)) — Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Intern

Rapporteur: Mastenbroek Edith (A6-0033/2004).

* Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (EC) Nru 1257/1999 dwar appoġġ għal żvilupp rurali mill-Fond tal-Gwida u tal-Garanzija Agrikola Ewropea (EAGGF) (COM(2004)0652 — C6-0162/2004 — 2004/0234(CNS)) — Kumitat għall-Agrikoltura

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0034/2004).

* Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 87/328/EEC li tirrigwarda il-ħażna tas-semen ta' annimali bovini intiż għal kummerċ intra-Komunitarju (COM(2004)0563 — C6-0117/2004 — 2004/0188(CNS)) — Kumitat għall-Agrikoltura

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0035/2004).

* Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li temenda r-Regolament (EC) Nru 1782/2003 li tistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett taħt il-politika agrikola komuni u tistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għal bdiewa u r-Regolament (EC) Nru 1788/2003 li jistabblixxi sisa fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib (COM(2004)0710 — C6-0170/2004 — 2004/0253(CNS)) — Kumitat għall-Agrikoltura

Rapporteur: Joseph Daul (A6-0036/2004).

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera fil-qasam ta' l-istatistika (COM(2004)0645 — C6-0175/2004 — 2004/0227(CNS)) — Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0038/2004).

* Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' San Marino li jipprovdi miżuri ekwivalenti għal dawk imressqa f'Direttiva tal-Kunsill 2003/48/EC dwar it-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil f'forma ta' pagamenti ta' l-interess (COM(2004)0643 — C6-0172/2004 — 2004/0241(CNS)) — Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2004)

Rapport dwar l-Abbozz li jemenda l-baġit Nru 10/2004 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2004 — Taqsima III Kummissjoni (15179/2004 — C6-0209/2004 — 2004/2223(BUD)) — Kumitat ghall-Baġits

Rapporteur: Mulder Jan (A6-0053/2004).

3)

mill-Membri

3.1)

interpellanzi orali (Artikolu 108 tar-Regoli):

Ivo Belet u Doris Pack, f'isem il-Grupp PPE-DE, lill-Kummissjoni, Qafas għall-iżvilupp bilanċjat tal-futbol fl-UE (B6-0133/2004),

Christa Prets, f'isem il-Grupp PSE, lill-Kummissjoni, Żvilupp tal-futbol fl-UE (B6-0134/2004),

Hannu Takkula, f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni, dwar qafas għall-iżvilupp bilanċjat tal-futbol fl-UE (B6-0135/2004)

3.2)

dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli):

Robert Evans, Neena Gill, Gérard Onesta, Thomas Mann u Gérard Deprez, dwar il-kommemorazzjonijiet ta' l-20 anniversarju tad-Diżastru tal-Bhopal (0051/2004),

Lydia Schenardi u Marine Le Pen, dwar il-protezzjoni ta' tfal u ta' liġi tal-familja (0052/2004),

Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Czesław Adam Siekierski u Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, jappellaw lill-parlamenti u lill-gvernijiet ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea għal irtirar immedjat tat-truppi mill-Iraq (0053/2004),

Lydia Schenardi u Marine Le Pen, dwar id-drittijiet ta' persuni b' diżabbilità (0054/2004).

5.   Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u kooperazzjoni (APC) li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, biex jieħu kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma' l-APC, u jikkonċerna l-aġġustamenti fl-APC,

Protokoll għall-ftehim ta' sħubija u kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, biex jieħu kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka ma' l-Unjoni Ewropea.

6.   Trasferiment ta' approprijazzjonijiet

Il-Kumitat għall-Baġits ikkunsidra l-proposta ta' trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC50/2004 mill-Kummissjoni Ewropea (C6-0152/2004 — SEC(2004)1282).

Huwa awtorizza t-trasferiment kollu, skond l-Artikolu 24(2,3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

***

Il-Kumitat għall-Baġits ikkunsidra l-proposta ta' trasferiment ta' approprijazzjonjiet DEC54/2004 mill-Kummissjoni Ewropea (C6-0171/2004 — SEC(2004)1330).

Wara li innota l-opinjoni tal-Kunsill, huwa awtorizza t-trasferiment kollu, skond l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

***

Il-Kumitat għall-Baġits ikkunsidra l-proposta ta' trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC55/2004 mill-Kummissjoni Ewropea (C6-0178/2004 — SEC(2004)1331).

Wara li innota l-opinjoni tal-Kunsill, huwa awtorizza t-trasferiment kollu, skond l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

***

Il-Kumitat għall-Baġits ikkunsidra l-proposta ta' trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC57/2004 mill-Kummissjoni Ewropea (C6-0182/2004 — SEC(2004)1333).

Huwa awtorizza t-trasferiment kollu, skond l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

***

Il-Kumitat għall-Baġits ikkunsidra l-proposta ta' trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC58/2004 mill-Kummissjoni Ewropea (C6-0184/2004 — SEC(2004)1334).

Wara li innota l-opinjoni tal-Kunsill, huwa awtorizza t-trasferiment kollu, skond l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

***

Il-Kumitat għall-Baġits ikkunsidra l-proposta ta' trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC61/2004 mill-Kummissjoni Ewropea (C6-0177/2004 — SEC(2004)1337).

Huwa awtorizza t-trasferiment kollu, skond l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

***

Il-Kumitat għall-Baġits ikkunsidra l-proposta ta' trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC70/2004 mill-Kummissjoni Ewropea (C6-0204/2004 — SEC(2004)1458).

Huwa awtorizza t-trasferiment kollu, skond l-Artikolu 24(3) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ġunju 2002.

7.   Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Bogdan Golik u Wiesław Stefan Kuc kien ingħaqad mal-Grupp PSE b'seħħmid-data 01.12.2004.

8.   Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

B'talba tal-grupp IND/DEM, Hélène Goudin m'għadiex membru tal- IMCO.

9.   Aġenda

L-ordni tas-seduta ġie stabbilit (punt 12 tal-Minuti ta' 15.11.2004) u ġie mqassam corrigendum għall-aġenda (PE 350.854/OJ/COR), li għaliha kien ġew proposti l-modifikazzjonijiet hawn taħt imsemmija:

l-Erbgħa

tneħħija mill-aġenda ta' stqarrijiet dwar is-Summit bejn l-UE u r-Russja (punt 57)

Żieda — wara l-istqarrija dwar l-AIDS — tar-rapport minn Carlos Coelho dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar standards fuq karatteristiċi ta' sigurtà u biometrics fil-passaporti taċ-ċittadini tal-UE (LIBE, A6-0028/2004). L-emendi jistgħu jitressqu sa mhux aktar tard mill-4 pm fl-istess ġurnata.

Ir-rapport minn Jan Mulder dwar Abbozz ta' baġit emendat Nru 10/2004 (BUDG, A6-0053/2004) ġie adottat skond l-Artikolu 131 u jitressaq għall-vot matul il-ħin tal-votazzjoni fit-02.12.2004(punt 58).

Dibattitu konġunt dwar żewġ rapporti minn Jean-Paul Gauzès — dwar ftehim li ntlaħaq darbtejn bejn il-KE u San Marino (ECON, A6-0039/2004) u Monaco (ECON, A6-0042/2004) rispettivament, li jikkonċerna it-tassazzjoni fuq id-dħul mit-tfaddil f'forma ta' pagamenti ta' l-interess — ġie miżjud fittmiem ta' l-aġenda ta' nhar l-Erbgħa.

Tkellem Daniel Marc Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, li oġġezzjona it-tneħħija ta' l-istqarrijiet dwar is-Summit bejn l-UE u r-Russja mill-aġenda u talab li l-Parlament jesiġi roll-call vote dwar din l-affari.

Il-Parlament irrifjuta il-proposta li jitneħħa l-punt mill-aġenda permezz ta' roll-call vote (Verts/ALE) (104 favur, 130 kontra, 22 astensjonijiet). B'hekk il-punt baqa' fuq l-aġenda.

Korrezzjoni tal-vot:

favur: Zsolt László Becsey, Mario Borghezio, Antonis Samaras, Alexander Stubb

kontra: Véronique De Keyser, David Martin, Borut Pahor

Il-President ħabbar li Nigel Farage kitiblu biex jistaqsieh li, skond Artikolu 132, il-mistoqsijiet orali dwar il-futbol fl-UE (Punt 55 ta' l-aġenda)jiġi mibdul b'mistoqsija orali lill-Kummissjoni bl-approvazzjoni tal-Kummissjoni l-ġdida. Minkejja li l-mistqosija orali tressqet wara l-iskadenza, il-President ħass li, taħt dawn iċċirkostanzi, it-talba xorta trid tiġi indirizzata.

Tkellem Nigel Farage, f'isem il-grupp IND/DEM, biex imexxi t-talba.

Tkellmu: dwar it-talba: Maciej Marian Giertych u Hannes Swoboda, fejn dan ta' l-aħħar issuġġerixxa li, wara li tiġi stabbilita l-aġenda, il-Kamra tipporoċedi mill-ewwel għall-istqarrijiet dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajna.

Il-Parlament irrifjuta t-talba ta' Nigel Farage.

il-Ħamis

L-ebda tibdil

Il-President stabbilixxa li m'hemm l-ebda oġġezzjonijiet għat-tibdiliet proposti.

B'hekk ġie stabbilit l-ordni tas-seduta.

***

Skond is-suġġeriment ta' Hannes Swoboda, il-President iddeċieda li jipproċedi mill-ewwel għad-dibattitu dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajna, qabel ma jittieħdu d-diskorsi ta' minuta dwar affarijiet ta' importanza politika.

10.   Sitwazzjoni fl-Ukrajna (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Sitwazzjoni fl-Ukrajna

Atzo Nicolaï (President tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Jacek Emil Saryusz-Wolski, f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz, f'isem il-grupp PSE, Bronisław Geremek, f'isem il-grupp ALDE, Rebecca Harms, f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz, f'isem il-grupp GUE/NGL, u Filip Adwent, f'isem il-grupp IND/DEM.

IPPRESIEDA: Ingo FRIEDRICH

Viċi President

Tkellmu: Michał Tomasz Kamiński, f'isem il-grupp UEN, Ryszard Czarnecki, , Elmar Brok, Jan Marinus Wiersma, Cecilia Malmström, Hélène Flautre, Helmuth Markov, Bastiaan Belder, Guntars Krasts, Alessandro Battilocchio, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Gra yna Staniszewska, Rolandas Pavilionis, Jerzy Buzek, Giovanni Claudio Fava, Paavo Väyrynen, Tunne Kelam, John Attard-Montalto, Giulietto Chiesa, Armin Laschet, Panagiotis Beglitis, Jelko Kacin, Bogdan Klich, Ari Vatanen, Rihards Pīks, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi u Atzo Nicolaï.

IPPRESIEDA: Miroslav OUZKÝ

Viċi President

Tkellem Benita Ferrero-Waldner.

Mozzjonijiet għar-riżoluzzjonijiet biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

Francis Wurtz, f'isem il-grupp GUE/NGL, (B6-0195/2004),

Cristiana Muscardini, Anna Elzbieta Fotyga, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański u Guntars Krasts, f'isem il-grupp UEN, (B6-0196/2004),

Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter, Daniel Marc Cohn-Bendit, Joost Lagendijk u Angelika Beer, f'isem il-grupp Verts/ALE, (B6-0199/2004),

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström, Bronisław Geremek, Alexander Lambsdorff, Jelko Kacin u Philippe Morillon, f'isem il-grupp ALDE, (B6-0200/2004),

Jan Marinus Wiersma, f'isem il-grupp PSE, (B6-0201/2004),

Jacek Emil Saryusz-Wolski, f'isem il-grupp PPE-DE, (B6-0202/2004).

Id-dibattitu ġie magħluq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal-Minuti tat-02.12.2004

11.   Perspettivi Finanzjarji (interpellanza orali b'dibattitu)

Interpellanza orali magħmula minn Josep Borrell Fontelles, (B6-0130/2004)

Terence Wynn, flok l-awtur, għamel l-interpellanza orali.

Atzo Nicolaï (President tal-Kunsill) wieġeb għall-interpellanza.

Tkellmu: Reimer Böge, f'isem il-grupp PPE-DE, Bárbara Dührkop Dührkop, f'isem il-grupp PSE, Anne Elisabet Jensen, f'isem il-grupp ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, f'isem il-grupp Verts/ALE, Esko Seppänen, f'isem il-grupp GUE/NGL, Lars Wohlin, f'isem il-grupp IND/DEM, Hans-Peter Martin, , Gerardo Galeote Quecedo, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sérgio Ribeiro, Dariusz Maciej Grabowski, Sergej Kozlík, Konstantinos Hatzidakis, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jan Mulder, Dimitrios Papadimoulis, Othmar Karas, Enrico Letta, Valdis Dombrovskis, Tunne Kelam, Antonis Samaras, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Lambert van Nistelrooij, Czesław Adam Siekierski u Atzo Nicolaï.

Proposta ta' riżoluzzjoni ppreżentata, skond l-Artikolu 108 (5), tar-Regoli ta' Proċedura, fl-aħħar tad-dibattitu.

Josep Borrell Fontelles, f'isem il- Kumitat Temporanju għall-Isfidi Politiċi, (B6-0189/2004).

Id-dibattitu ġie magħluq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti tat-02.12.2004

12.   EU-Russja Summit (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: EU-Russja Summit

Atzo Nicolaï (President tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellem José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, f'isem il-grupp PPE-DE, Hannes Swoboda, f'isem il-grupp PSE, Cecilia Malmström, f'isem il-grupp ALDE, Bart Staes, f'isem il-grupp Verts/ALE, Bogusław Rogalski, f'isem il-grupp IND/DEM, Anna Elzbieta Fotyga, f'isem il-grupp UEN, u Ryszard Czarnecki, .

IPPRESIEDA: Luigi COCILOVO

Viċi President

Tkellem Jacek Protasiewicz, Reino Paasilinna, Laima Liucija Andrikienė, Anna Ibrisagic, Vytautas Landsbergis u Benita Ferrero-Waldner.

Għal raġunijiet tekniċi, il-vot dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressaq mhux se jittieħed matul dik il-part-session.

Id-dibattitu ġie magħluq.

13.   Diskorsi qosra dwar kwestjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament lejn kwestjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skond l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura:

Zdzisław Zbigniew Podkański, Caroline Lucas, Claude Moraes, Theresa Villiers, David Martin u Ryszard Czarnecki.

14.   Ġurnata Mondjali tal-Aids (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Ġurnata Mondjali tal-Aids

Markos Kyprianou (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: John Bowis, f'isem il-grupp PPE-DE, Anne Van Lancker, f'isem il-grupp PSE, Holger Krahmer, f'isem il-grupp ALDE, Carl Schlyter, f'isem il-grupp Verts/ALE, Vittorio Emanuele Agnoletto, f'isem il-grupp GUE/NGL, Irena Belohorská, , Richard Seeber, Margrietus van den Berg, Alfonso Andria, Marie-Hélène Aubert, Anders Wijkman, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Othmar Karas, Inger Segelström u Markos Kyprianou.

Mozzjonijiet għar-riżoluzzjonijiet biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

Alfonso Andria, Vittorio Prodi, Chris Davies, Holger Krahmer, Marios Matsakis, Frédérique Ries u Mojca Drčar Murko, f'isem il-grupp ALDE, (B6-0190/2004),

Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo u Luisa Morgantini, f'isem il-grupp GUE/NGL, (B6-0191/2004),

Anne Van Lancker, Glenys Kinnock, Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg u Karin Scheele, f'isem il-grupp PSE, (B6-0192/2004),

Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Bernat Joan i Marí, Satu Hassi, Carl Schlyter u Marie Anne Isler Béguin, f'isem il-grupp Verts/ALE, (B6-0193/2004),

John Bowis, Richard Seeber, Anders Wijkman u Françoise Grossetête, f'isem il-grupp PPE-DE, (B6-0194/2004).

Id-dibattitu ġie magħluq.

Votazzjoni: punt 7.8 tal-Minuti tat-02.12.2004

15.   Passaporti taċ-ċittadini ta' l-Unjoni * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabilixxi standards dwar il-karatteristiċi ta' siġurta` u l-elementi biometriċi fil-passaporti taċ-ċittadini ta' l-UE. [COM(2004)0116 — C5-0101/2004 — 2004/0039(CNS)] — Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l- ustizzja u l-Affarijiet Interni.

Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0028/2004)

Tkellem Franco Frattini (Membru tal-Kummissjoni).

IPPRESIEDA: Edward McMILLAN-SCOTT

Viċi President

Carlos Coelho ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Michael Cashman, f'isem il-grupp PSE, Alexander Nuno Alvaro, f'isem il-grupp ALDE, Tatjana Ždanoka, f'isem il-grupp Verts/ALE, Ole Krarup, f'isem il-grupp GUE/NGL, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld u Kyriacos Triantaphyllides.

Id-dibattitu ġie magħluq.

Votazzjoni: punt 7.5 tal-Minuti tat-02.12.2004

16.   Futbol ġo l-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Interpellanza orali magħmula minn Ivo Belet u Doris Pack, f'isem il-grupp PPE-DEf'isem il-Grupp EPP-ED, lill-Kummissjoni, Qafas għall-iżvilupp bilanċjat tal-futbol fl-Unjoni Ewropea (B6-0133/2004)

Interpellanza orali magħmula minn, Christa Prets, f'isem il-Grupp PSEf'isem il-grupp PSE, lill-Kummissjoni, dwar l-iżvilupp tal-futbol fl-Unjoni Ewropea (B6-0134/2004)

Interpellanza orali magħmula minn Hannu Takkula, f'isem il-grupp ALDE, lill-Kummissjoni, dwar qafas għall-iżvilupp bilanċjat tal-futbol fl-Unjoni Ewropea (B6-0135/2004)

Ivo Belet għamel l-interpellanza orali (B6-0133/2004).

Christa Prets għamel l-interpellanza orali (B6-0134/2004).

Hannu Takkula g amel l-interpellanza orali (B6-0135/2004).

Tkellmu: Manolis Mavrommatis, f'isem il-grupp PPE-DE, Nikolaos Sifunakis, f'isem il-grupp PSE, Jean-Luc Bennahmias, f'isem il-grupp Verts/ALE, Brian Crowley, f'isem il-grupp UEN, Thomas Mann, Gary Titley, Bernat Joan i Marí, Christopher Beazley, Othmar Karas u Ján Figeľ (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ġie magħluq.

17.   Użu aktar sikur ta' l-Internet u ta' teknoloġiji online ġodda ***I (dibattitu)

Rapport Proposta ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm Komunitarju pluri-annwali biex jippromwovi użu aktar sikur ta' l-Internet u ta' teknoloġiji online ġodda [COM(2004)0091 — C5-0132/2004 — 2004/0023(COD)] — Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, l-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni.

Rapporteur: Edith Mastenbroek (A6-0033/2004)

Tkellem Viviane Reding (Membru tal-Kummissjoni).

Edith Mastenbroek ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Timothy Kirkhope, f'isem il-grupp PPE-DE, Inger Segelström, f'isem il-grupp PSE, András Gyürk, Claude Moraes, Reino Paasilinna u Viviane Reding.

Id-dibattitu ġie magħluq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal-Minuti tat-02.12.2004.

18.   Ftehim UE/San Marino (tassazzjoni ta' riżervi fuq id-dħul) * — Ftehim UE/Monako (tassazzjoni ta' riservi fuq id-dħul) * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunita` Ewropea u r-Republika ta' San Marino li jipprovdi l-miżuri ekwivalenti għal dawk previsti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE 2003 dwar tassazzjoni ta' riżervi fuq id-dħul fil-forma ta' pagamenti ta' imgħaxx [COM(2004)0643 — C6-0172/2004 — 2004/0241(CNS)] — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2004)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunita` Ewropea u l-Prinċipalita` ta' Monako li jipprovdi l-miżuri ekwivalenti għal dawk previsti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE tat-3 ta' Ġunju 2003 dwar tassazzjoni ta' riżervi fuq id-dħul fil-forma ta' pagamenti ta' imgħaxx [COM(2004)0733 — C6-0202/2004 — 2004/0264(CNS)] — Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji.

Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0042/2004)

Jean-Paul Gauzès introduċa r-rapporti.

Tkellmu: Piia-Noora Kauppi, f'isem il-grupp PPE-DE, Gerard Batten, f'isem il-grupp IND/DEM, u Laszlo Kovacsz (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ġie magħluq.

Votazzjoni:punt 7.2 tal-Minuti tat-02.12.2004.

19.   Aġenda għas-seduta ta' wara

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument “Aġenda” PE 350.854/OJJE).

20.   Għeluq tas-seduta

Is-seduta ngħalqet fil-22.40.

Julian Priestley

Segretarju Ġenerali

Alejo Vidal-Quadras Roca

Viċi-president


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Baco, Badía i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Bresso, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, De Poli, de Brún, Degutis, De Keyser, Del Turco, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Galeote Quecedo, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Enrico Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Cristobal Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, João de Deus Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Frithjof Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Skinner, Škottová, Alyn Smith, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Verges, Vernola, Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wojciechowski, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


ANNESS

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI B'SEJĦA TA' L-ISMIJIET

1.   Emenda ta' l-aġenda

Favur: 104

ALDE: Budreikaitė, Duff, Duquesne, Jäätteenmäki, Koch-Mehrin, Lax, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Sterckx, Szent-Iványi, Watson

GUE/NGL: Guidoni, Markov, Rizzo

IND/DEM: Belder, Blokland, Lundgren, Sinnott

NI: Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Bowis, Brok, Casa, Cesa, Chichester, Chmielewski, Daul, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dover, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Gräßle, Graça Moura, Grossetête, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Koch, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lewandowski, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, Marques, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Nicholson, Olbrycht, Őry, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Podkański, Poettering, Protasiewicz, Purvis, Rübig, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Spautz, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sudre, Thyssen, Trakatellis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vlasto, Weber Manfred, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Beglitis, Paleckis, Tzampazi

UEN: Crowley

Kontra: 130

ALDE: Alvaro, Costa Paolo, Deprez, Fourtou, Gibault, Kułakowski, Lambsdorff, Lehideux, Ludford, Lynne, Onyszkiewicz, Ries, Staniszewska, Starkevičiūtė, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Figueiredo, Henin, Kaufmann, Liotard, Meijer, Musacchio, Pflüger, Remek, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Louis, Salvini, Wohlin, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Golik, Kozlík, Masiel, Mote

PPE-DE: Beazley, Gomolka, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Tannock, Ulmer

PSE: Andersson, Arnaoutakis, van den Berg, Berger, Bösch, Christensen, Corbett, Corbey, De Rossa, Désir, De Vits, Evans Robert, Falbr, Fava, Fruteau, Gebhardt, Goebbels, Grabowska, Haug, Ilves, Jöns, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Liberadzki, McAvan, Maňka, Mikko, Moraes, Morgan, Napoletano, Piecyk, Pinior, Pittella, Rapkay, Rouček, Sakalas, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tarabella, Titley, Van Lancker, Walter, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan, Janowski, Kamiński, Pavilionis, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Astensjonijiet: 22

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Pafilis, Stroz, Toussas

IND/DEM: Adwent, Batten, Booth, Chruszcz, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Wise

NI: Allister

PPE-DE: Sumberg


Top