EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TJ0448

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tas-27 taʼ Ġunju 2012.
YKK Corp. et vs Il-Kummissjoni Ewropea.
Kompetizzjoni — Akkordji — Suq għal żippijiet u ‛tipi oħra taʼ qaflietʼ kif ukoll magni tal-ħjata — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Żidiet fil-prezzijiet miftiehma, iffissar tal-prezzijiet minimi, tqassim tal-klijentela u tas-swieq u skambju ta’ informazzjoni kummerċjali oħra — Ksur uniku u kontinwu — Prova — Natura u implementazzjoni tal-ksur — Impatt reali — Komunikazzjoni fuq il-kooperazzjoni — Multi — Limitu massimu — Effett dissważiv tal-multa — Ugwaljanza fit-trattament — Proporzjonalità.
Kawża T-448/07.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:322

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tas-27 ta' Ġunju 2012 — YKK et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-448/07)

“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq għal żippijiet u ‛tipi oħra ta' qafliet' kif ukoll magni tal-ħjata — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Żidiet fil-prezzijiet miftiehma, iffissar tal-prezzijiet minimi, tqassim tal-klijentela u tas-swieq u skambju ta’ informazzjoni kummerċjali oħra — Ksur uniku u kontinwu — Prova — Natura u implementazzjoni tal-ksur — Impatt reali — Komunikazzjoni fuq il-kooperazzjoni — Multi — Limitu massimu — Effett dissważiv tal-multa — Ugwaljanza fit-trattament — Proporzjonalità”

1.                     Proċedura ġudizzjarja — Miżuri istruttorji — Smigħ tax-xhieda — Setgħa diskrezzjonali tal-Qorti Ġenerali (Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, Artikolu 68) (ara l-punti 43, 44)

2.                     Kompetizzjoni — Proċedura amministrattiva — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikkonstata ksur — Użu ta' dikjarazzjonijiet ta' impriżi oħra li pparteċipaw fil-ksur bħala mezzi ta' prova — Ammissibbiltà — Saħħa probatorja ta’ dikjarazzjonijiet volontarji magħmula mill-parteċipanti prinċipali f’akkordju bil-għan li jibbenefikaw mill-applikazzjoni tal-komunikazzjoni dwar il-kooperazzjoni (Artikolu 81(1) KE; Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni 96/C 207/04 u 2002/C 45/03) (ara l-punti 52-58)

3.                     Kompetizzjoni — Proċedura amministrattiva — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikkonstata ksur — Modalità ta' prova — Użu ta' sensiela ta' indizji — Grad meħtieġ ta' saħħa probatorja fir-rigward tal-indizji kkunsidrati individwalment (Artikolu 81(1) KE) (ara l-punti 71, 80, 105)

4.                     Akkordji — Ftehim bejn impriżi — Kunċett — Qbil tal-intenzjonijiet fir-rigward tal-aġir li għandu jiġi adottat fis-suq (Artikolu 81(1) KE) (ara l-punti 74, 75, 79)

5.                     Akkordji — Prattika miftiehma — Kunċett — Skambju ta' informazzjoni fil-kuntest ta' akkordju jew għall-finijiet tal-preparazzjoni tiegħu (Artikolu 81(1) KE) (ara l-punti 76-79)

6.                     Akkordji — Parteċipazzjoni f'laqgħat li għandhom skop antikompetittiv — Ċirkustanza li tippermetti, fl-assenza ta' tbegħid mid-deċiżjonijiet meħuda, li jiġi konkluż li l-impriża pparteċipat fl-akkordju sussegwenti — Tbegħid pubbliku — Interpretazzjoni restrittiva (Artikolu 81(1) KE) (ara l-punti 113-117)

7.                     Kompetizzjoni — Multi — Ammont — Determinazzjoni — Ksur ikklassifikat bħala serju ħafna unikament fuq il-bażi tan-natura tiegħu — Neċessità li jiġi stabbilit l-impatt u l-portata ġeografika tiegħu — Assenza (Artikolu 81(1) KE; Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003 Artikolu 23(3); Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 98/C 9/03, punt 1 A) (ara l-punti 123-126, 138, 139, 143)

8.                     Kompetizzjoni — Multi — Ammont — Determinazzjoni — Kriterji — Gravità tal-ksur — Portata tal-kapaċità effettiva li jiġi kkawżat dannu fis-suq affettwat — Rilevanza tal-partijiet li l-impriża kkonċernata għandha fis-suq (Artikolu 81(1) KE; Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003, Artikoli 23(2) u (3) (ara l-punti 147, 148)

9.                     Kompetizzjoni — Multi — Ammont — Determinazzjoni — Prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament — Prassi deċiżjonali tal-Kummissjoni — Natura indikattiva (Artikolu 81(1) KE; Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003, Artikolu 23(2) u (3) (ara l-punti 149-151)

10.                     Kompetizzjoni — Multi — Ammont — Determinazzjoni — Nuqqas ta' impożizzjoni jew tnaqqis tal-multa inkambju għall-kooperazzjoni tal-impriża implikata — Neċessità li l-aġir ikun iffaċilita l-konstatazzjoni tal-ksur mill-Kummissjoni — Setgħa diskrezzjonali tal-Kummissjoni — Stħarriġ ġudizzjarju — Limiti (Artikolu 81(1) KE; Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003, Artikolu 23(2) u (3); Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 96/C 207/04) (ara l-punti 170-172)

11.                     Kompetizzjoni — Multi — Ammont — Determinazzjoni — Ammont massimu — Kalkolu — Dħul mill-bejgħ li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni — Dħul mill-bejgħ akkumulat tal-kumpanniji kollha li jifformaw l-entità ekonomika li taġixxi bħala impriża (Artikolu 81(1) KE; Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003, Artikolu 23(2) (ara l-punti 192, 193)

Suġġett

Prinċipalment, talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2007) 4257 finali, tad-19 ta' Settembru 2007, rigward proċedura skont l-Artikolu 81 [KE] (Kawża COMP/39.168 — PO/Artikoli tal-ħjata metalliċi u tal-plastik: Żippijiet), sa fejn hija tikkonċerna lir-rikorrenti u, sussidjarjament, talba għall-annullament jew għat-tnaqqis tal-ammont tal-multi imposti rispettivament fuqhom.

Dispożittiv

1)

Ir-rikors huwa miċħud.

2)

YKK Corp., YKK Holding Europe BV u YKK Stocko Fasteners GmbH huma kkundannati għall-ispejjeż.

Top