Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0207

207/2006/KE: Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 207/2006 tas- 7 ta’ Frar 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ skemi ta’ sigurtà soċjali għal persuni impjegati, għal persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu ġewwa l-Komunità

OJ L 36, 8.2.2006, p. 3–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 127–148 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 183 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 183 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 96 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; Impliċitament imħassar minn 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/207/oj

28.11.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

127


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 207/2006

tas-7 ta’ Frar 2006

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ skemi ta’ sigurtà soċjali għal persuni impjegati, għal persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu ġewwa l-Komunità

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 tal-21 ta’ Marzu 1972 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ skemi ta’ sigurtà soċjali għal persuni impjegati, għal persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu ġewwa l-Komunità (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 122 tiegħu,

Billi:

(1)

Xi Stati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom talbu li jsiru emendi fl-Annessi għar-Regolament (KEE) Nru 574/72 skond il-proċedura stabbilita fih.

(2)

L-emendi proposti huma minħabba d-deċiżjonijiet meħuda mill-Istati Membri kkonċernati jew l-awtoritajiet kompetenti tagħhom li jaħtru l-awtoritajiet li huma responsabbli biex jiżguraw li l-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà soċjali tiġi implimentata skond il-liġi tal-Komunità.

(3)

L-iskemi li għandhom jitqiesu fil-kalkolu ta’ l-ispiża annwali medja għall-benefiċċji mhux fi flus, skond l-Artikolu 94 u l-Artikolu 95 tar-Regolament (KEE) Nru 574/72, huma elenkati fl-Anness 9.

(4)

Inkisbet l-opinjoni unanima tal-Kummissjoni Amministrattiva dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Immigranti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi 1 sa 5 u l-Annessi 7 sa 10 għar-Regolament (KEE) Nru 574/72 huma emendati skond l-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, nhar is-7 ta’ Frar 2006.

Għall-Kummissjoni

Vladimír ŠPIDLA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 74, tas-27.3.1972, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 647/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 117, ta’ l-4.5.2005, p. 1).


ANNESS

1.

L-Anness 1 huwa emendat kif ġej:

(a)

Is-Sezzjoni “K. ĊIPRU” tinbidel b’dan li ġej:

“K.   ĊIPRU:

1.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Il-Ministru tax-Xogħol u l-Assigurazzjoni Soċjali), Lefkosia

2.

Υπουργός Υγείας (Il-Ministru tas-Saħħa), Lefkosia.

3.

Yπουργός Οικονομικών (Il-Ministru tal-Finanzi), Lefkosia.”

(b)

Is-Sezzjoni “L. IL-LATVJA” tinbidel b’dan li ġej:

“L.   IL-LATVJA:

1.

Labklājības ministrija, Rīga (Il-Ministeru ta’ l-Assistenza Soċjali, Riga).

2.

Veselības ministrija, Rīga (Il-Ministeru tas-Saħħa, Riga).”

(ċ)

Is-Sezzjoni “O. L-UNGERIJA” tinbidel b’dan li ġej:

“O.   L-UNGERIJA:

1.

Egészségügyi Minisztérium (Il-Ministeru tas-Saħħa), Budapest.

2.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (Il-Ministeru għaż-Żgħażagħ, il-Familja, l-Affarijiet Soċjali u l-Opportunitajiet Indaqs), Budapest.

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Il-Ministeru ta’ l-Impjiegi u x-Xogħol), Budapest.

4.

Pénzügyminisztérium (Il-Ministeru tal-Finanzi), Budapest.”

(d)

Is-Sezzjoni “Q. L-OLANDA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Il-Ministru tas-Saħħa Pubblika, l-Assistenza Soċjali u l-Isport), L-Aja.”

(e)

Is-Sezzjoni “R. L-AWSTRIJA” tinbidel b’dan li ġej:

“R.   L-AWSTRIJA:

1.

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, (Il-Ministru Federali tas-Sigurtà Soċjali, il-Ġenerazzjonijiet u l-Protezzjoni tal-Konsumatur), Vjenna.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Il-Ministru Federali ta’ l-Affarijiet Ekonomiċi u x-Xogħol), Vjenna.

3.

Bundesminister für Gesundheit und Frauen (Il-Ministru Federali tas-Saħħa u n-Nisa), Vjenna.

4.

Skemi speċjali għall-impjegati taċ-ċivil:

Bundeskanzler (Il-Kanċillier Federali), Vjenna, jew il-gvern provinċjali kkonċernat.”

2.

L-Anness 2 huwa emendat kif ġej:

(a)

Is-Sezzjoni “J. L-ITALJA” hija emendata kif ġej:

(i)

Il-Punt 3.A. jinbidel b’dan li ġej:

“A.

Persuni impjegati:

(a)

ġenerali:

Istituto nazionale della previdenza sociale (L-Istitut Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali), l-uffiċċji provinċjali;

(b)

għall-ħaddiema fil-qasam tad-divertiment:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Ħaddiema fil-Qasam tad-Divertiment), Ruma;

(c)

għall-ġurnalisti:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani ‘G. Amendola’ (L-Istitut Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali għall-Ġurnalisti Taljani ‘G. Amendola’), Ruma.”

(ii)

Il-Punt 3.B. jinbidel b’dan li ġej:

“B.

Persuni li jaħdmu għal rashom:

(a)

għat-tobba:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għat-Tobba);

(b)

għall-ispiżjara:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Ispiżjara);

(c)

għall-veterinarji:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Veterinarji);

(d)

għall-infermiera, l-awżiljarji mediċi u l-infermiera tat-tfal:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI);

(e)

għall-inġiniera u l-arkitetti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

(f)

għall-istimaturi/proġettisti:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

(g)

għall-avukati tal-qrati inferjuri u superjuri:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

(h)

għall-ekonomisti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Ekonomisti);

(i)

għall-akkawntants:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Akkawntants);

(j)

għall-konsulenti ta’ l-impjieg:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Konsulenti ta’ l-Impjieg);

(k)

għan-nutara:

Cassa nazionale notariato (Fond Nazzjonali għan-Nutara);

(l)

għall-aġenti tad-dwana:

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC);

(m)

għall-bijoloġisti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

(n)

għat-tekniċi u x-xjenzati agrikoli:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

(o)

għar-rappreżentanti tal-kummerċ:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

(p)

għat-tekniċi industrijali:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

(q)

għall-attwarji, il-kimiki, l-agronomisti, l-ispeċjalisti forestali u l-ġeoloġi:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi;

(r)

għall-psikologi:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Psikologi);

(s)

għall-ġurnalisti:

Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ‘Giovanni Amendola’ (L-Istitut Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali għall-Ġurnalisti Taljani ‘Giovanni Amendola’).”

(b)

Is-Sezzjoni “K. ĊIPRU” tinbidel b’dan li ġej:

“K.   ĊIPRU:

1.

Benefiċċji mhux fi flus:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Il-Ministeru tas-Saħħa, Lefkosia).

2.

Benefiċċji fi flus:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Id-Dipartiment tas-Servizzi ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali, fil-Ministeru tax-Xogħol u l-Assigurazzjoni Soċjali, Lefkosia).

3.

Benefiċċji tal-familja:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Is-Servizz ta’ l-Għotjiet u l-Benefiċċji, fil-Ministeru tal-Finanzi), Lefkosia.”

(c)

Is-Sezzjoni “L. IL-LATVJA” tinbidel b’dan li ġej:

“L.   IL-LATVJA:

Il-kompetenza ta’ l-istituzzjonijiet għandha tkun irregolata mid-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Latvja, sakemm m’huwiex speċifikat mod ieħor minn hawn ’il quddiem.

1.

Għall-kontinġenzi kollha, ħlief għall-kura tas-saħħa mogħtija mhux fi flus: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (L-Aġenzija Statali ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali, Riga).

2.

Kura tas-saħħa mogħtija mhux fi flus: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (L-Aġenzija Statali ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali Obbligatorja, Riga).”

(d)

Is-Sezzjoni “O. L-UNGERIJA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 6 jinbidel b’dan li ġej:

“6.

Benefiċċji tal-familja:

Benefiċċji fi flus:

1.

Magyar Államkincstár (It-Teżor ta’ l-Istat Ungeriż);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Il-Fond Nazzjonali ta’ l-Assigurazzjoni fuq is-Saħħa).”

(e)

Is-Sezzjoni “Q. L-OLANDA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 1 jinbidel b’dan li ġej:

“1.

Mard u maternità:

(a)

benefiċċji mhux fi flus:

għall-persuni li, skond l-Artikolu 2 ta’ l-Att dwar l-Assigurazzjoni fuq il-Kura tas-Saħħa, huma obbligati li jkollhom polza ta’ l-assigurazzjoni ma’ assiguratur tal-kura tas-saħħa: l-assiguratur tal-kura tas-saħħa li miegħu l-persuna kkonċernata kkonkludiet l-assigurazzjoni fuq il-kura tas-saħħa skond it-tifsir ta’ l-Att dwar l-Assigurazzjoni dwar il-Kura tas-Saħħa;

jew persuni mhux inklużi fil-kategorija ta’ l-inċiż preċedenti li huma residenti barra mill-pajjiż u li, permezz ta’ l-applikazzjoni tar-Regolament jew skond il-Ftehim ŻEE jew il-Ftehim ma’ l-Iżvizzera dwar il-moviment ħieles tal-persuni, huma intitolati għall-kura tas-saħħa fil-pajjiż tar-residenza tagħhom skond il-leġiżlazzjoni Olandiża:

1.

jew ir-reġistrazzjoni u l-ġbir tal-kontribuzzjonijiet statutorji: College voor zorgverzekeringen fi Diemen;

2.

jew kura tas-saħħa: is-CZ f’Tilburg;

(b)

Benefiċċji fi flus:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (L-Istitut Amministrattiv ta’ l-Assigurazzjoni ta’ l-Impjegati, Amsterdam);

(c)

allowances għall-kura tas-saħħa:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”

(f)

Is-Sezzjoni “R. L-AWSTRIJA” hija emendata kif ġej:

(i)

Il-Punt 2(b) jinbidel b’dan li ġej:

“(b)

Għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 45(6) tar-Regolament, jekk l-ebda perjodu ta’ kontribuzzjoni ma ġie kkompletat fl-Awstrija, u biex jitqiesu l-perjodi ta’ servizz militari u ċivili u perjodi ta’ trobbija tat-tfal li m’humiex preċeduti jew segwiti minn perjodu ta’ assigurazzjoni fl-Awstrija: Pensionsversicherungsanstalt (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni), Vjenna.”

(ii)

Il-Punt 4 jinbidel b’dan li ġej:

“4.

Benefiċċji tal-familja:

(a)

Benefiċċji tal-familja bl-eċċezzjoni tal-Kinderbetreuungsgeld (allowance għall-kura tat-tfal): Finanzamt (L-Uffiċċju tat-Taxxa);

(b)

Kinderbetreuungsgeld (allowance għall-kura tat-tfal): l-istituzzjoni ta’ l-assigurazzjoni kontra l-mard li magħha huwa assigurat l-applikant jew li magħha kien assigurat l-aħħar, inkella l-Gebietskrankenkasse (Il-Fond Reġjonali ta’ l-Assigurazzjoni tas-Saħħa) li għalih tkun saret l-applikazzjoni.”

(g)

Is-Sezzjoni “S. IL-POLONJA” hija emendata kif ġej:

(i)

Il-Punt 2(a) jinbidel b’dan li ġej:

“(a)

għall-persuni li reċentement kienu impjegati jew ħadmu għal rashom, esklużi l-bdiewa li jaħdmu għal rashom, u għal suldati u uffiċjali professjonali li kkompletaw perjodi ta’ servizz għajr dawk imniżżla fis-subpunti (ċ)(i), (ċ)(ii), (d)(i), (d)(ii), (e)(i) u (e)(ii):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali — ZUS) — L-Uffiċċju tal-Fergħa f’Łódź — għall-persuni li kkompletaw:

(a)

b’mod esklużiv perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki, li joqogħdu fit-territorju ta’ Spanja, il-Portugall, l-Italja, il-Greċja, Ċipru jew Malta;

(b)

perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki u barranin, inklużi perjodi kkompletati dan l-aħħar fi Spanja, il-Portugall, l-Italja, il-Greċja, Ċipru jew Malta;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali – ZUS) – L-Uffiċċju tal-Fergħa f’Nowy Sącz – għall-persuni li kkompletaw:

(a)

b’mod esklużiv perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki, li joqogħdu fit-territorju ta’ l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, is-Slovakkja jew is-Slovenja;

(b)

perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki u barranin, inklużi perjodi li ġew ikkompletati dan l-aħħar fl-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, is-Slovakkja jew is-Slovenja;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali — ZUS) — L-Uffiċċju tal-Fergħa f’Opole — għall-persuni li kkompletaw:

(a)

b’mod esklużiv perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki, li joqogħdu fit-territorju tal-Ġermanja;

(b)

perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki u barranin, inklużi perjodi li ġew ikkompletati dan l-aħħar fil-Ġermanja;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali — ZUS) — L-Uffiċċju tal-Fergħa f’Szczecin — għall-persuni li kkompletaw:

(a)

b’mod esklużiv perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki, li joqogħdu fit-territorju tad-Danimarka, il-Finlandja, l-Iżvezja, il-Litwanja, il-Latvja jew l-Estonja;

(b)

perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki u barranin, inklużi perjodi li ġew ikkompletati dan l-aħħar fid-Danimarka, il-Finlandja, l-Iżvezja, il-Litwanja, il-Latvja jew l-Estonja;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (u l-Fergħa f’Varsavja — L-Uffiċċju Ċentrali għall-Ftehim Internazzjonali) — għall-persuni li kkompletaw:

(a)

b’mod esklużiv perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki, li joqogħdu fit-territorju tal-Belġju, Franza, l-Olanda, il-Lussemburgu, l-Irlanda jew ir-Renju Unit;

(b)

perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki u barranin, inklużi perjodi li ġew ikkompletati dan l-aħħar fil-Belġju, Franza, l-Olanda, il-Lussemburgu, l-Irlanda jew ir-Renju Unit;”

(ii)

Il-Punt 3(a) jinbidel b’dan li ġej:

“(a)

benefiċċji mhux fi flus: Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Il-Fond Nazzjonali għas-Saħħa, Varsavja);”

(iii)

Il-Punt 3(b)(ii) jinbidel b’dan li ġej:

“(ii)

diżabbiltà jew mewt tal-persuna li taqla’ l-paga prinċipali:

għall-persuni li kienu impjegati jew jaħdmu għal rashom (esklużi l-bdiewa li jaħdmu għal rashom) fiż-żmien meta ir-riskju mmaterjalizza ruħu u għall-persuni li kienu gradwati qiegħda rreferuti għal taħriġ jew apprendistat meta r-riskju mmaterjalizza ruħu:

l-unitajiet ta’ l-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) elenkati fil-punt 2, is-subpunt (a);

għall-persuni li kienu jaħdmu għal rashom bħala bdiewa fiż-żmien meta r-riskju mmaterjalizza ruħu:

l-unitajiet tal-Fond Agrikolu ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) elenkati fil-punt 2, is-subpunt (b);

għas-suldati professjonali, jekk ir-riskju jimmaterjalizza ruħu waqt perjodu ta’ servizz militari:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (L-Uffiċċju tal-Pensjoni Militari f’Varsavja);

għall-uffiċjali, imsemmija fil-punt 2, is-subpunt (d), jekk ir-riskju jimmaterjalizza ruħu waqt perjodu ta’ servizz f’waħda mill-formazzjonijiet elenkati fil-punt 2, is-subpunt (d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (L-Uffiċċju tal-Pensjonijiet tal-Ministeru ta’ l-Affarijiet Interni u l-Amministrazzjoni f’Varsavja);

għall-uffiċjali tal-Gwardja tal-Ħabs, jekk ir-riskju mmaterjalizza ruħu waqt perjodu ta’ tali servizz:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (L-Uffiċċju tal-Pensjonijiet tas-Servizz tal-Ħabs f’Varsavja);

għall-imħallfin u l-prosekuturi:

l-entitajiet speċjalizzati tal-Ministeru tal-Ġustizzja.”

(iv)

Il-Punti 4(c), (d) u (e) huma mibdula b'dan li ġej:

“(c)

għal suldati professjonali:

entitajiet speċjalizzati tal-Ministeru tad-Difiża Nazzjonali;

(d)

għal uffiċjali tal-Pulizija, uffiċjali tal-Brigada Nazzjonali tat-Tifi tan-Nar, uffiċjali tal-Gwardja tal-Fruntieri, Aġenzija tas-Sigurtà Interna u Uffiċjali ta' l-Aġenzija ta' l-Inteliġenza Estera u uffiċjali ta' l-Uffiċju tas-Sigurtà tal-Gvern:

entitajiet speċjalizzati tal-Ministru ta' l-Affarijiet Interni u l-Amministrazzjoni;

(e)

għal uffiċjali tal-Gwardja tal-Ħabs:

entitajiet speċjalizzati tal-Ministeru tal-Ġustizzja;”

(v)

Il-Punt 4(g) jinbidel b'dan li ġej:

“(g)

għall-pensjonati:

li huma intitolati għall-benefiċċji minn sistema ta' assikurazzjoni soċjali għal impjegati u impjegati għal rashom, minbarra bdiewa għal rashom:

unitajiet ta' l-Istituzzjoni ta' l-Assikurazzjoni Soċjali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) elenkati fil-punt 2, subpunt (a);

li huma intitolati għall-benefiċċji minn sistema ta' assikurazzjoni soċjali għall-bdiewa:

unitajiet tal-Fond ta' l-Assikurazzjoni Soċjali ta' l-Agrikoltura (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) elenkati fil-punt 2, subpunt (b);

li huma intitolati għal benefiċċji minn sistema ta' protezzjoni tal-pensjoni għal suldati professjonali:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie Uffiċċju tal-Pensjoni Militari f'Varsavja);

li huma intitolati għall-benefiċċji minn sistema tal-protezzjoni tal-pensjoni għal uffiċjali, imsemmija fil-punt 2, subpunt (d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Uffiċċju tal-Pensjoni tal-Ministeru ta' l-Affarijiet Interni u l-Amministrazzjoni f'Varsavja);

li huma intitolati għal benefiċċji minn sistema ta' protezzjoni tal-pensjoni għal uffiċjali tal-Gwardja tal-Ħabs:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Uffiċċju tal-Pensjoni tas-Servizz tal-Ħabs f'Varsavja);

li kienu mħallfin u prosekuturi:

entitajiet speċjalizzati tal-Ministeru tal-Ġustizzja.”

(vi)

Il-Punt 6 jinbidel b'dan li ġej:

“6.

Benefiċċji tal-familja:

ċentru reġjonali ta' assistenza soċjali b'ġurisdiżżjoni territorjali fuq il-post tar-residenza jew domiċilju għall-persuna intitolata għall-benefiċċji.”

(h)

Is-Sezzjoni “X. L-IŻVEZJA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 2 jinbidel b'dan li ġej:

“2.

Għal benefiċċji tal-qgħad:

(a)

Għall-fini ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 80 sa 82 tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

il-fond tal-qgħad li għandu jkun kompetenti sabiex jittratta ma' applikazzjoni ta' benefiċċju fil-każ ta' qgħad fl-Iżvezja, jew

l-awtorità ta' superviżjoni;

(b)

Għall-fini ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 83 tar-Regolament ta' implimentazzjoni:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Il-Bord Żvediż ta' Assikurazzjoni Kontra l-Qgħad).”

3.

L-Anness 3 huwa emendat kif ġej:

(a)

Is-Sezzjoni “B. IR-REPUBBLIKA ĊEKA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 1 jinbidel b'dan li ġej:

“1.

Benefiċċji mhux fi flus:

(a)

b'mod ġenerali:

il-kumpanija ta' l-assikurazzjoni tas-saħħa (skond l-għażla);

(b)

għas-servizz ta' salvataġġ bl-ajru:

Ministerstvo zdravotnictví (Ministeru tas-Saħħa).”

(b)

Is-Sezzjoni “J. L-ITALJA” hija emendata kif ġej:

(i)

Il-Punt 3.A jinbidel b'dan li ġej:

“A.

Persuni impjegati:

(a)

b'mod ġenerali:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Isituzzjoni Nazzjonali tal-Benesseri Soċjali), uffiċjali provinċjali;

(b)

għall-ħaddiema fin-negozju ta' l-intratteniment:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Uffiċċju Nazzjonali għall-Benesseri u l-Assistenza għall-Ħaddiema fin-Negozju ta' l-Intratteniment), Roma;

(c)

għall-ġurnalisti:

Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ‘Giovanni Amendola’ (L-Istitut Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali għall-Ġurnalisti Taljani ‘Giovanni Amendola’).”

(ii)

Il-Punt 4 jinbidel b'dan li ġej:

“4.

Għotjiet mal-mewt:

 

Istituto nazionale della previdenza sociale (Isituzzjoni Nazzjonali tal-Benesseri Soċjali), uffiċjali provinċjali;

 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Istituzzjoni Nazzjonali għall-Assikurazzjoni kontra l-Inċidenti fil-Post tax-Xogħol), uffiċċji provinċjali; IPSEMA.”

(c)

Is-Sezzjoni “K. ĊIPRU” tinbidel b’dan li ġej:

“K.   ĊIPRU:

1.

Benefiċċji mhux fi flus:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Il-Ministeru tas-Saħħa, Lefkosia).

2.

Benefiċċji fi flus:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Id-Dipartiment tas-Servizzi ta’ l-Assikurazzjoni Soċjali, fil-Ministeru tax-Xogħol u l-Assikurazzjoni Soċjali, Lefkosia).

3.

Benefiċċji tal-familja:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Is-Servizz ta’ l-Għotjiet u l-Benefiċċji, fil-Ministeru tal-Finanzi), Lefkosia.”

(d)

Is-Sezzjoni “L. IL-LATVJA” tinbidel b’dan li ġej:

“L.   IL-LATVJA:

Il-kompetenza ta’ l-istituzzjonijiet għandha tkun irregolata mid-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Latvja, sakemm m’huwiex speċifikat mod ieħor minn hawn ’il quddiem.

1.

Għall-kontinġenzi kollha, ħlief għall-kura tas-saħħa mogħtija mhux fi flus:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (L-Aġenzija Statali ta’ l-Assikurazzjoni Soċjali, Riga).

2.

Kura tas-saħħa mogħtija mhux fi flus:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (L-Aġenzija Statali ta’ l-Assikurazzjoni Soċjali Obbligatorja, Riga).”

(e)

Is-Sezzjoni “O. L-UNGERIJA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 6 jinbidel b’dan li ġej:

(i)

Il-Punt 1(1) jinbidel b'dan li ġej:

“1.

Mard u Maternità:

Benefiċċji mhux fi flus u benefiċċji fi flus

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (Fond Nazzjonali ta' l-Assikurazzjoni tas-Saħħa u l-Fondi Reġjonali ta' l-Assikurazzjoni tas-Saħħa).”

(ii)

Il-Punt I.6. jinbidel b'dan li ġej:

“6.

Benefiċċji tal-Familja:

Benefiċċji fi flus:

1.

Magyar Államkincstár (It-Teżor ta’ l-Istat Ungeriż);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Il-Fond Nazzjonali ta’ l-Assikurazzjoni fuq is-Saħħa).”

(iii)

Il-Punt II.1. jinbidel b'dan li ġej:

“1.

Sickness and maternity:

Benefits in kind and cash benefits:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (National Health Insurance Fund and the Regional Health Insurance Funds).”

(iv)

Point II.6. is replaced by the following:

“6.

Benefiċċji tal-familja:

Benefiċċji fi flus:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Direttorat Reġjonali f'Budapest u Pest County tat-Teżor ta' l-Istat Ungeriż);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Fond Nazzjonali ta' l-Assikurazzjoni tas-Saħħa).”

(f)

Is-Sezzjoni “Q. L-OLANDA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 1(a) jinbidel b’dan li ġej:

“(a)

benefiċċji mhux fi flus:

(i)

isitiuzzjoni tal-post ta' residenza:

CZ, Tilburg;

(ii)

isitiuzzjoni tal-post ta' domiċilju:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Assoċjazzjoni ta' l-Assikurazzjoni Reċiproka Kontra l-Mard), Amersfoort.”

(g)

Is-Sezzjoni “R. L-AWSTRIJA” hija emendata kif ġej:

(i)

Il-Punt 1(b)(ii) jinbidel b'dan li ġej:

“(ii)

fil-każ ta' trattament fi sptar li jkun responsabbli għalih xi fond reġjonali tas-saħħa, il-fond reġjonali tas-saħħa (Landesgesundheitsfonds) kompetenti għall-post ta' residenza jew post ta' domiċilju tal-persuna kkonċernata;”

(ii)

Il-Punt 2(b) jinbidel b’dan li ġej:

“(b)

Fil-każijiet l-oħra kollha bl-eċċezzjoni ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 53 tar-Regolament implimentattiv:

Pensionsversicherungsanstalt, Wien (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni, Vjenna).”

(iii)

Il-Punt 3(a)(ii) jinbidel b’dan li ġej:

“(ii)

fil-każ ta’ kura fi sptar li għalih huwa responsabbli fond reġjonali tas-saħħa, il-fond reġjonali tas-saħħa (Landesgesundheitsfonds) kompetenti għall-post tar-residenza jew il-post fejn tkun qiegħda l-persuna kkonċernata;”

(iv)

Il-Punt 5 jinbidel b’dan li ġej:

“5.

Benefiċċji tal-familja:

Finanzamt (L-Uffiċċju tat-Taxxa) kompetenti għall-post tar-residenza jew il-post fejn tkun qiegħda l-persuna kkonċernata.”

(h)

Is-Sezzjoni “S. IL-POLONJA” hija emendata kif ġej:

(i)

Il-Punt 2(a) jinbidel b’dan li ġej:

“(a)

għall-persuni li reċentement kienu impjegati jew jaħdmu għal rashom, esklużi l-bdiewa li jaħdmu għal rashom, u għal suldati u uffiċjali professjonali li kkompletaw perjodi ta’ servizz għajr dawk imniżżla fis-subpunti (c), (d) u (e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali – ZUS) – L-Uffiċċju tal-Fergħa f’Łódź – għall-persuni li kkompletaw perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki u barranin, inklużi perjodi li ġew ikkompletati dan l-aħħar fi Spanja, il-Portugall, l-Italja, il-Greċja, Ċipru jew Malta;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali – ZUS) – L-Uffiċċju tal-Fergħa f’Nowy Sącz – għall-persuni li kkompletaw:

(a)

b’mod esklużiv perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki, li joqogħdu fit-territorju ta’ l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, is-Slovakkja jew is-Slovenja;

(b)

perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki u barranin, inklużi perjodi li ġew ikkompletati dan l-aħħar fl-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, is-Slovakkja jew is-Slovenja;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali – ZUS) – L-Uffiċċju tal-Fergħa f’Opole – għall-persuni li kkompletaw perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki u barranin, inklużi perjodi li ġew ikkompletati dan l-aħħar fil-Ġermanja;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali – ZUS) – L-Uffiċċju tal-Fergħa f’Szczecin – għall-persuni li kkompletaw perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki u barranin, inklużi perjodi li ġew ikkompletati dan l-aħħar fid-Danimarka, il-Finlandja, l-Iżvezja, il-Litwanja, il-Latvja jew l-Estonja;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (u l-Fergħa f’Varsavja – L-Uffiċċju Ċentrali għall-Ftehim Internazzjonali) – għall-persuni li kkompletaw perjodi ta’ assigurazzjoni Pollakki u barranin, inklużi perjodi li ġew ikkompletati dan l-aħħar fil-Belġju, Franza, l-Olanda, il-Lussemburgu, l-Irlanda jew ir-Renju Unit.”

(ii)

Il-Punt 2(g) jinbidel b’dan li ġej:

“(g)

għall-persuni li kkompletaw b’mod esklużiv perjodi ta’ assigurazzjoni barranin:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali – ZUS) – L-Uffiċċju tal-Fergħa f’Łódź – għall-persuni li kkompletaw perjodi ta’ assigurazzjoni barranin, inklużi perjodi li ġew ikkompletati dan l-aħħar fi Spanja, il-Portugall, l-Italja, il-Greċja, Ċipru jew Malta;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali – ZUS) – L-Uffiċċju tal-Fergħa f’Nowy Sącz – għall-persuni li kkompletaw perjodi ta’ assigurazzjoni barranin, inklużi perjodi li ġew ikkompletati dan l-aħħar fl-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, is-Slovakkja jew is-Slovenja;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali – ZUS) – L-Uffiċċju tal-Fergħa f’Opole – għall-persuni li kkompletaw perjodi ta’ assigurazzjoni barranin, inklużi perjodi li ġew ikkompletati dan l-aħħar fil-Ġermanja;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali – ZUS) – L-Uffiċċju tal-Fergħa f’Szczecin – għall-persuni li kkompletaw perjodi ta’ assigurazzjoni barranin, inklużi perjodi li ġew ikkompletati dan l-aħħar fid-Danimarka, il-Finlandja, l-Iżvezja, il-Litwanja, il-Latvja jew l-Estonja;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (u l-Fergħa f’Varsavja — L-Uffiċċju Ċentrali għall-Ftehim Internazzjonali) – għall-persuni li kkompletaw perjodi ta’ assigurazzjoni barranin, inklużi perjodi li ġew ikkompletati dan l-aħħar fil-Belġju, Franza, l-Olanda, il-Lussemburgu, l-Irlanda jew ir-Renju Unit.”

(iii)

Il-Punt 3(b)(ii) jinbidel b’dan li ġej:

“(ii)

diżabbiltà jew mewt tal-persuna li taqla' l-paga prinċipali:

għall-persuni li reċentement kienu impjegati jew jaħdmu għal rashom (esklużi l-bdiewa li jaħdmu għal rashom):

l-unitajiet ta’ l-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) elenkati fil-punt 2(a);

għall-persuni li reċentement kienu bdiewa li jaħdmu għal rashom:

l-unitajiet tal-Fond Agrikolu ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) elenkati fil-punt 2(b);

għas-suldati professjonali fil-każ ta’ perjodi ta’ servizz militari Pollakki, jekk l-aħħar perjodu kien il-perjodu ta’ servizz imsemmi, u ta’ perjodi ta’ assigurazzjoni barranin:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (L-Uffiċċju tal-Pensjonijiet Militari f’Varsavja), jekk hija l-istituzzjoni kompetenti msemmija fl-Anness 2(3)(b)(ii) it-tielet inċiż;

għall-uffiċjali msemmija fil-punt 2(d), fil-każ ta’ perjodi ta’ servizz militari Pollakki, jekk l-aħħar perjodu kien il-perjodu ta’ servizz f’waħda mill-formazzjonijiet elenkati fil-punt 2(d), u ta’ perjodi ta’ assigurazzjoni barranin:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (L-Uffiċċju tal-Pensjoni tal-Ministeru ta’ l-Affarijiet Interni u l-Amministrazzjoni f’Varsavja), jekk din hija l-istituzzjoni kompetenti msemmija fl-Anness 2(3)(b)(ii) ir-raba’ inċiż;

għall-Uffiċjali tal-Gwardja tal-Ħabs, fil-każ ta’ perjodi ta’ servizz Pollakki, jekk l-aħħar perjodu kien il-perjodu tas-servizz imsemmi, u ta’ perjodi ta’ assigurazzjoni barranin:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (L-Uffiċċju tal-Pensjoni tas-Servizz tal-Ħabs f’Varsavja), jekk din hija l-istituzzjoni kompetenti fl-Anness 2(3)(b)(ii) il-ħames inċiż;

għall-imħallfin u l-prosekuturi:

l-entitajiet speċjalizzati tal-Ministeru tal-Ġustizzja;

għall-persuni li kkompletaw b’mod esklużiv perjodi ta’ assigurazzjoni barranin:

l-unitajiet ta’ l-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) elenkati fil-punt 2(g).”

4.

L-Anness 4 huwa emendat kif ġej:

(a)

Is-Sezzjoni “K. ĊIPRU” tinbidel b’dan li ġej:

“K.   ĊIPRU:

1.

Benefiċċji mhux fi flus:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Il-Ministeru tas-Saħħa, Lefkosia).

2.

Benefiċċji fi flus:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Id-Dipartiment tas-Servizzi ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali, fil-Ministeru tas-Xogħol u l-Assigurazzjoni Soċjali, Lefkosia).

3.

Benefiċċji tal-familja:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Is-Servizz ta’ l-Għotjiet u l-Benefiċċji, fil-Ministeru tal-Finanzi, Lefkosia).”

(b)

Is-Sezzjoni “L. IL-LATVJA” tinbidel b’dan li ġej:

“L.   IL-LATVJA

1.

Għall-kontinġenzi kollha, għajr għall-kura tas-saħħa mogħtija mhux fi flus:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (L-Aġenzija Statali ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali, Riga).

2.

Kura tas-saħħa f’servizzi:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (L-Aġenzija Statali ta’ l-Assigurazzjoni tas-Saħħa Obbligatorja, Riga).”

(c)

Is-Sezzjoni “O. L-UNGERIJA” hija emendata kif ġej:

(i)

Il-Punt 6 jinbidel b’dan li ġej:

“6.

Benefiċċji tal-familja:

Benefiċċji fi flus:

1.

Magyar Államkincstár (It-Teżor ta’ l-Istat Ungeriż);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Il-Fond ta’ l-Assigurazzjoni tas-Saħħa Nazzjonali).

Benefiċċju tal-Maternità u allowance tal-maternità:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Il-Fond ta’ l-Assigurazzjoni tas-Saħħa Nazzjonali).”

(d)

Is-Sezzjoni “Q. L-OLANDA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 1 jinbidel b’dan li ġej:

“1.

Mard, maternità, invalidità, inċidenti fuq ix-xogħol, mard okkupazzjonali u qgħad:

(a)

benefiċċji mhux fi flus:

College voor zorgverzekeringen (Bord ta’ l-Assigurazzjoni fuq is-Saħħa), Diemen:

(b)

benefiċċji fi flus:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (L-Istitut Amministrattiv ta’ l-Assigurazzjoni ta’ l-Impjegati, Amsterdam)

(c)

allowance għall-kura tas-saħħa:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”

(e)

Is-Sezzjoni “R. L-AWSTRIJA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 3 jinbidel b’dan li ġej:

“3.

Benefiċċji tal-familja

(a)

Benefiċċji tal-familja bl-eċċezzjoni tal-Kinderbetreuungsgeld (allowance għall-kura tat-tfal):

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Il-Ministeru Federali tas-Sigurtà Soċjali, il-Ġenerazzjonijiet u l-Protezzjoni tal-Konsumatur), Vjenna;

(b)

Kinderbetreuungsgeld (allowance għall-kura tat-tfal):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Il-Fond ta’ l-Assigurazzjoni tas-Saħħa ta’ l-Awstrija t’Isfel) – iċ-ċentru kompetenti għall-allowance għall-kura tat-tfal.”

(f)

Is-Sezzjoni “V. IS-SLOVAKKJA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.

Benefiċċji mhux fi flus:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (L-Awtorità Superviżorja għall-Kura tas-Saħħa), Bratislava”

(g)

Is-Sezzjoni “W. Il-FINLANDJA” tinbidel b’dan li ġej:

“W.   Il-FINLANDJA

1.

Mard u assigurazzjoni tal-maternità, pensjonijiet nazzjonali, benefiċċji tal-familja, benefiċċji tal-qgħad u pensjonijiet tax-xogħol:

Kansanelakelaitos – Folkpensionsanstalten (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali), Ħelsinki.

2.

Pensjonijiet tax-xogħol:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, (L-Istitut Ċentrali tal-Pensjonijiet), Ħelsinki.

3.

Inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazzjoni ta’ l-Istituzzjonijiet ta’ l-Assigurazzjoni kontra l-Inċidenti), Ħelsinki.”

5.

L-Anness 5 huwa emendat kif ġej:

(a)

Is-Sezzjoni “67. Id-DANIMARKA – Il-FINLANDJA” tinbidel b’dan li ġej:

“67.   Id-DANIMARKA – Il-FINLANDJA

L-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tat-18 ta’ Awissu 2003: il-Ftehim dwar ir-rinunzja reċiproka għar-rifużjonijiet skond l-Artikoli 36, 63 u 70 tar-Regolament (l-ispejjeż tal-benefiċċji mhux fi flus dwar il-mard u l-maternità, inċidenti fuq ix-xogħol u mard okkupazzjonali, u benefiċċji tal-qgħad) u l-Artikolu 105 tar-Regolament implimentattiv (l-ispejjeż tal-kontrolli amministrattivi u l-eżamijiet mediċi).”

(b)

Is-Sezzjoni “130. SPANJA – FRANZA” tinbidel b’dan li ġej:

“130.   SPANJA – FRANZA

Il-Ftehim tas-17 ta’ Mejju 2005 li jistabbilixxi l-proċeduri speċifiċi għall-ġestjoni u l-ħlas ta’ talbiet reċiproki dwar il-benefiċċji tal-kura tas-saħħa skond ir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u Nru 574/72.”

(c)

Is-Sezzjoni “142. SPANJA – Il-PORTUGALL” tinbidel b’dan li ġej:

“142.   SPANJA – Il-PORTUGALL

(a)

L-Artikoli 42, 43 u 44 tal-Ftehim Amministrattiv tat-22 ta’ Mejju 1970;

(b)

Il-Ftehim tat-2 ta’ Ottubru 2002 bejn Spanja u l-Portugall li jistabbilixxi l-proċeduri dettaljati għall-ġestjoni u ħlas ta’ talbiet reċiproki għall-kura tas-saħħa skond ir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u Nru 574/72, bl-intenzjoni li jiffaċilitaw u jħaffu l-ħlas ta’ dawn it-talbiet skond l-Artikoli 93, 94 u 95 tar-Regolament (KEE) Nru 574/72.”

(d)

Is-Sezzjoni “146. SPANJA – L-IŻVEZJA” tinbidel b’dan li ġej:

“146.   SPANJA – L-IŻVEZJA

Il-Ftehim ta’ l-1 ta’ Diċembru 2004 dwar ir-rimbors ta’ l-ispejjeż tal-benefiċċji mhux fi flus skond ir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u Nru 574/72.”

(e)

Is-Sezzjoni “290. IL-PORTUGALL – IR-RENJU UNIT” tinbidel b’dan li ġej:

“290.   IL-PORTUGALL – IR-RENJU UNIT

L-arranġament tat-8 ta’ Ġunju 2004 dwar l-Artikoli 36(3) u 63(3) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 li jistabbilixxi metodi oħra ta’ rimbors ta’ l-ispejjeż tal-benefiċċji mhux fi flus ipprovduti skond ir-Regolament miż-żewġ pajjiżi b’effett mill-1 ta’ Jannar 2003.”

(f)

Is-Sezzjoni “298. IL-FINLANDJA – L-IŻVEZJA” tinbidel b’dan li ġej:

“298.   IL-FINLANDJA – L-IŻVEZJA

L-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni Nordika dwar is-Sigurtà Soċjali tat-18 ta’ Awissu 2003: Ftehim dwar ir-rinunzja reċiproka għar-rifużjonijiet skond l-Artikoli 36, 63 u 70 tar-Regolament (l-ispejjeż tal-benefiċċji mhux fi flus dwar il-mard u l-maternità, l-inċidenti fuq ix-xogħol u l-mard okkupazzjonali, u l-benefiċċji tal-qgħad) u l-Artikolu 105 tar-Regolament implimentattiv (l-ispejjeż tal-kontrolli amministrattivi u l-eżamijiet mediċi).”

6.

L-Anness 7 huwa emendat kif ġej:

(a)

Is-Sezzjoni “G. SPANJA” tinbidel b’dan li ġej:

“G.   SPANJA

Banco Popular, Madrid.”

(b)

Is-Sezzjoni “W. IL-FINLANDJA” tinbidel b’dan li ġej:

“W.   IL-FINLANDJA

xejn.”

7.

L-Anness 8 huwa emendat kif ġej:

Il-Punt A(a) jinbidel b’dan li ġej:

“(a)

b’perjodu ta’ referenza ta’ xahar kalendarju bejn:

Il-Belġju u r-Repubblika Ċeka,

Il-Belġju u l-Ġermanja,

Il-Belġju u l-Greċja,

Il-Belġju u Spanja,

Il-Belġju u Franza,

Il-Belġju u l-Irlanda,

Il-Belġju u l-Litwanja,

Il-Belġju u l-Lussemburgu,

Il-Belġju u l-Awstrija,

Il-Belġju u l-Polonja,

Il-Belġju u l-Portugall,

Il-Belġju u s-Slovakkja,

Il-Belġju u l-Finlandja,

Il-Belġju u l-Iżvezja,

Il-Belġju u r-Renju Unit,

Ir-Repubblika Ċeka u d-Danimarka,

ir-Repubblika Ċeka u l-Ġermanja,

ir-Repubblika Ċeka u l-Greċja,

ir-Repubblika Ċeka u Spanja,

ir-Repubblika Ċeka u Franza,

ir-Repubblika Ċeka u l-Irlanda,

ir-Repubblika Ċeka u l-Latvja,

ir-Repubblika Ċeka u l-Litwanja,

ir-Repubblika Ċeka u l-Lussemburgu,

ir-Repubblika Ċeka u l-Ungerija,

ir-Repubblika Ċeka u Malta,

ir-Repubblika Ċeka u l-Olanda,

ir-Repubblika Ċeka u l-Awstrija,

ir-Repubblika Ċeka u l-Polonja,

ir-Repubblika Ċeka u l-Portugall,

ir-Repubblika Ċeka u s-Slovenja,

ir-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja,

ir-Repubblika Ċeka u l-Finlandja,

ir-Repubblika Ċeka u l-Iżvezja,

ir-Repubblika Ċeka u r-Renju Unit,

id-Danimarka u l-Litwanja,

id-Danimarka u l-Polonja,

id-Danimarka u s-Slovakkja,

il-Ġermanja u l-Greċja,

il-Ġermanja u Spanja,

il-Ġermanja u Franza,

il-Ġermanja u l-Irlanda,

il-Ġermanja u l-Litwanja,

il-Ġermanja u l-Lussemburgu,

il-Ġermanja u l-Awstrija,

il-Ġermanja u l-Polonja,

il-Ġermanja u s-Slovakkja,

il-Ġermanja u l-Finlandja,

il-Ġermanja u l-Iżvezja,

il-Ġermanja u r-Renju Unit,

il-Greċja u l-Litwanja,

Il-Greċja u l-Polonja,

Il-Greċja u s-Slovakkja,

Spanja u l-Litwanja,

Spanja u l-Awstrija,

Spanja u l-Polonja,

Spanja u s-Slovenja,

Spanja u s-Slovakkja,

Spanja u l-Finlandja,

Spanja u l-Iżvezja,

Franza u l-Litwanja,

Franza u l-Lussemburgu,

Franza u l-Awstrija,

Franza u l-Polonja,

Franza u l-Portugall,

Franza u s-Slovenja,

Franza u s-Slovakkja,

Franza u l-Finlandja,

Franza u l-Iżvezja,

l-Irlanda u l-Litwanja,

l-Irlanda u l-Awstrija,

l-Irlanda u l-Polonja,

l-Irlanda u l-Portugall,

l-Irlanda u s-Slovakkja,

l-Irlanda u l-Iżvezja,

il-Latvja u l-Litwanja,

il-Latvja u l-Lussemburgu,

il-Latvja u l-Ungerija,

il-Latvja u l-Polonja,

il-Latvja u s-Slovenja,

il-Latvja u s-Slovakkja,

il-Latvja u l-Finlandja,

il-Litwanja u l-Lussemburgu,

il-Litwanja u l-Ungerija,

il-Litwanja u l-Olanda,

il-Litwanja u l-Awstrija,

il-Litwanja u l-Portugall,

il-Litwanja u s-Slovenja,

il-Litwanja u s-Slovakkja,

il-Litwanja u l-Finlandja,

il-Litwanja u l-Iżvezja,

il-Litwanja u r-Renju Unit,

il-Lussemburgu u l-Awstrija,

il-Lussemburgu u l-Polonja,

il-Lussemburgu u l-Portugall,

il-Lussemburgu u s-Slovenja,

il-Lussemburgu u s-Slovakkja,

il-Lussemburgu u l-Finlandja,

il-Lussemburgu u l-Iżvezja,

l-Ungerija u l-Awstrija,

l-Ungerija u l-Polonja,

l-Ungerija u s-Slovenja,

l-Ungerija u s-Slovakkja,

Malta u s-Slovakkja,

l-Olanda u l-Awstrija,

l-Olanda u l-Polonja,

l-Olanda u s-Slovakkja,

l-Olanda u l-Finlandja,

l-Olanda u l-Iżvezja,

l-Awstrija u l-Polonja,

l-Awstrija u l-Portugall,

l-Awstrija u s-Slovenja,

l-Awstrija u s-Slovakkja,

l-Awstrija u l-Finlandja,

l-Awstrija u l-Iżvezja,

l-Awstrija u r-Renju Unit,

il-Polonja u l-Portugall,

il-Polonja u s-Slovenja,

il-Polonja u s-Slovakkja,

il-Polonja u l-Finlandja,

il-Polonja u l-Iżvezja,

il-Polonja u r-Renju Unit,

il-Portugall u s-Slovenja,

il-Portugall u s-Slovakkja,

il-Portugall u l-Finlandja,

il-Portugall u l-Iżvezja,

il-Portugall u r-Renju Unit,

is-Slovenja u s-Slovakkja,

is-Slovenja u l-Finlandja,

is-Slovenja u r-Renju Unit,

is-Slovakkja u l-Finlandja,

is-Slovakkja u l-Iżvezja,

is-Slovakkja u r-Renju Unit,

il-Finlandja u l-Iżvezja,

il-Finlandja u r-Renju Unit,

l-Iżvezja u r-Renju Unit.”

8.

L-Anness 9 huwa emendat kif ġej:

(a)

Is-Sezzjoni “L. IL-LATVJA” tinbidel b’dan li ġej:

“L.   IL-LATVJA

L-ispiża annwali medja tal-benefiċċji għandha tkun ikkalkolata billi jiġu kkunsidrati l-benefiċċji mhux fi flus (servizzi tas-saħħa) amministrati mill-Aġenzija Statali ta’ l-Assigurazzjoni tas-Saħħa Obbligatorja.”

(b)

Is-Sezzjoni “R. L-AWSTRIJA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.

il-benefiċċji pprovduti mill-isptarijiet li għalihom huwa responsabbli l-Landesgesundheitsfonds (il-fond reġjonali tas-saħħa);”

9.

L-Anness 10 huwa emendat kif ġej:

(a)

Is-Sezzjoni “A. IL-BELĠJU” hija emendata kif ġej:

(i)

Il-Punt 1 jinbidel b’dan li ġej:

“1.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 14 tar-Regolament u l-Artikoli 11(1)(a) u (2) u 12a, 13 u 14 tar-Regolament implimentattiv:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel (L-Uffiċċju Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali, Brussell).”

(ii)

Il-Punt 3(b) jinbidel b’dan li ġej:

“3b.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 14e u 14f tar-Regolament u l-Artikolu 12b tar-Regolament implimentattiv:

Service Public Fédéral Sécurité sociale, Bruxelles - Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (Is-Servizz Pubbliku Federali tas-Sigurtà Soċjali, Brussell).”

(iii)

Il-Punt 4 jinbidel b’dan li ġej:

“4.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 17 tar-Regolament, u:

l-Artikolu 11(1)(b) tar-Regolament implimentattiv:

(a)

F’każijiet individwali speċjali biss:

Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (L-Uffiċċju Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali), Brussell;

(b)

Eċċezzjonijiet fl-interessi ta’ gruppi partikolari ta’ ħaddiema:

Service Public Fédéral sécurité sociale, Direction générale Politique sociale/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Sociaal Beleid (Is-Servizz Pubbliku Federali tas-Sigurtà Soċjali, Direttorat-Ġenerali tal-Politika Soċjali), Brussell;

L-Artikolu 11a(1)(b) tar-Regolament implimentattiv:

Service Public Fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-Generaal Zelfstandigen (Is-Servizz Pubbliku Federali tas-Sigurtà Soċjali, Direttorat-Ġenerali għal dawk li jaħdmu għal rashom), Brussell.”

(iv)

Il-Punt 4a jinbidel b’dan li ġej:

“4a.

għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 17 tar-Regolament meta skema speċjali għall-impjegati taċ-ċivil hija involuta:

Service Public Fédéral Sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel.”

(b)

Is-Sezzjoni “D. Il-ĠERMANJA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni:

L-Artikoli 14(1)(a), 14b(1) tar-Regolament u, fil-każ ta’ ftehim skond l-Artikolu 17 tar-Regolament, flimkien ma’ l-Artikolu 11 tar-Regolament implimentattiv,

L-Artikoli 14a(1)(a) u 14b (2) u, fil-każ ta’ ftehim skond l-Artikolu 17 tar-Regolament, flimkien ma’ l-Artikolu 11a tar-Regolament implimentattiv,

L-Artikoli 14(2)(b), 14(3), 14a(2) sa (4), u 14c(a) u, fil-każ ta’ ftehim skond l-Artikolu 17 tar-Regolament, flimkien ma’ l-Artikolu 12a tar-Regolament implimentattiv:

(i)

persuni assigurati b’assigurazzjoni kontra l-mard:

l-istituzzjoni li magħha huma assigurati, kif ukoll l-awtoritajiet tad-dwana fir-rigward ta’ kontrolli;

(ii)

persuni mhux assigurati b’assigurazzjoni kontra l-mard:

persuni impjegati:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (L-Uffiċċju Federali ta’ l-Assigurazzjoni għall-Ħaddiema Klerikali), Berlin, kif ukoll l-awtoritajiet tad-dwana fir-rigward tal-kontrolli;

għall-ħaddiema ta’ l-id:

l-istituzzjoni kompetenti ta’ l-assigurazzjoni tal-pensjoni għall-ħaddiema ta’ l-id, kif ukoll l-awtoritajiet tad-dwana fir-rigward tal-kontrolli.”

(c)

Is-Sezzjoni “G. SPANJA” tinbidel b’dan li ġej:

“G.   SPANJA

1.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 17 tar-Regolament f’każijiet individwali u l-Artikolu 6(1) (bl-eċċezzjoni tal-ftehim speċjali bejn il-baħħara u l-‘Instituto social de la Marina’), l-Artikolu 11(1), l-Artikolu 11a, l-Artikolu 12a, l-Artikolu 13(2) u (3), l-Artikolu 14(1), (2) u (3) u l-Artikolu 109 tar-Regolament implimentattiv:

Tesorería General de la Seguridad Social (Il-Fond Ġenerali tas-Sigurtà Soċjali), Madrid.

2.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 102(2) (għajr fir-rigward tal-baħħara u l-benefiċċji tal-qgħad), l-Artikolu 110 (għajr fir-rigward tal-baħħara) u l-Artikolu 113(2) tar-Regolament implimentattiv:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (L-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali), Madrid.

3.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 102(2) dwar il-baħħara (għajr fir-rigward tal-benefiċċji tal-qgħad) u l-Artikolu 110 tar-Regolament implimentattiv:

Instituto Social de la Marina (L-Istitut tas-Servizzi Soċjali għall-Baħħara), Madrid.

4.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 38(1), l-Artikolu 70(1), l-Artikolu 85(2) u l-Artikolu 86(2) tar-Regolament implimentattiv, għajr fir-rigward tal-Baħħara u, ta’ l-aħħar żewġ Artikoli msemmija, għajr fir-rigward tal-persuni fl-iskema speċjali għall-membri tal-forzi armati:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Id-Direttorati Provinċjali ta’ l-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà Soċjali).

5.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 6(1) (Il-Ftehim speċjali għall-baħħara), l-Artikolu 38(1) (dwar il-baħħara), l-Artikolu 70(1), l-Artikolu 80(2), l-Artikolu 81, l-Artikolu 82(2), l-Artikolu 85(2) u l-Artikolu 86(2) tar-Regolament implimentattiv:

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Id-Direttorati Provinċjali ta’ l-Istitut għas-Servizzi Soċjali tal-Baħħara).

6.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 102(2) dwar il-benefiċċji tal-qgħad:

Servicio Público de Empleo Estatal (Is-Servizz Statali ta’ l-Impjieg Pubbliku), INEM, Madrid.

7.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 80(2), l-Artikolu 81 u l-Artikolu 82(2) tar-Regolament implimentattiv, dwar il-benefiċċji tal-qgħad, għajr għall-baħħara:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (Id-Direttorati Provinċjali tas-Servizz Statali ta’ l-Impjieg Pubbliku), INEM, Madrid.

8.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 85(2) u l-Artikolu 86(2) tar-Regolament implimentattiv dwar il-benefiċċji tal-familja fir-rigward tal-persuni fl-iskema speċjali għall-membri tal-forzi armati:

Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Id-Direttorat-Ġenerali tar-Riżorsi Umani, fil-Ministeru tad-Difiża), Madrid.

9.

L-iskema speċjali għall-impjegati taċ-ċivil: Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 14e, 14f u 17 tar-Regolament u l-Artikolu 12a tar-Regolament implimentattiv:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (L-Iskema Ġenerali ta’ l-Assigurazzjoni Reċiproka għall-Impjegati Statali taċ-Ċivil, is-Servizzi Ċentrali), Madrid.

10.

L-iskema speċjali għall-membri tal-forzi armati: Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 14e, 14f u 17 tar-Regolament u l-Artikolu 12a tar-Regolament implimentattiv:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali tal-Forzi Armati), Madrid.

11.

Skema speċjali għall-uffiċjali ta’ l-amministrazzjoni tal-ġustizzja: Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 14e, 14f u 17 tar-Regolament u l-Artikolu 12a tar-Regolament implimentattiv:

Mutualidad General Judicial (L-iskema Ġenerali ta’ l-Assigurazzjoni Reċiproka tal-Ġudikatura), Madrid.”

(d)

Is-Sezzjoni “J. L-ITALJA” hija emendata kif ġej:

(i)

Il-Punt 1 jinbidel b’dan li ġej:

“1.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 6(1) tar-Regolament implimentattiv:

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Il-Ministeru tax-Xogħol u l-Politika Soċjali), Roma.”

(ii)

Il-Punt 3 jinbidel b’dan li ġej:

“3.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 11a u 12 tar-Regolament implimentattiv:

 

għat-tobba:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għat-Tobba);

 

għall-ispiżjara:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Ispiżjara);

 

għall-veterinarji:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Veterinarji);

 

għall-infermiera, l-awżiljari mediċi u l-infermiera tat-tfal:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Infermiera, l-Awżiljari Mediċi u l-Infermiera tat-Tfal);

 

għall-aġenti u r-rappreżentanti tal-kummerċ:

Ente Nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Aġenti u r-Rappreżentanti tal-Kummerċ);

 

għall-bijoloġisti:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Bijoloġisti);

 

għall-konsulenti industrijali:

Ente Nazionale di previdenza dei periti industriali (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Konsulenti Industrijali);

 

għall-psikologi:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Psikologi);

 

għall-ġurnalisti:

Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ‘Giovanni Amendola’ (L-Istitut Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali għall-Ġurnalisti Taljani ‘Giovanni Amendola’);

 

għall-attwarji, kimiki, agronomisti, speċjalisti forestali u ġeoloġi:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (L-Uffiċċju Multi-Settorjali Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Attwarji, Xjenzati tal-Kimika, Agronomisti, Speċjalisti forestali u Ġeoloġi);

 

għat-tekniċi u konsulenti ta’ l-agrikoltura:

Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għat-Tekniċi u Xjenzati ta’ l-Agrikoltura);

 

għall-inġiniera u arkitetti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Inġiniera u l-Arkitetti);

 

għall-istimaturi/proġettisti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Istimaturi/Proġġettisti);

 

għall-avukati tal-qrati inferjuri u superjuri:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Avukati);

 

għall-ekonomisti:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Ekonomisti);

 

għall-akkawntants:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Akkawntants);

 

għall-konsulenti ta’ l-impjieg:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (L-Uffiċċju Nazzjonali ta’ l-Assistenza Soċjali u l-Għajnuna għall-Konsulenti ta’ l-Impjieg);

 

għan-nutara:

Cassa nazionale notariato (Il-Fond Nazzjonali għan-Nutara);

 

għall-aġenti tad-dwana:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri dognali (Il-Fond ta’ l-Assistenza Soċjali għall-Aġenti tad-Dwana).”

(e)

Is-Sezzjoni “K. ĊIPRU” tinbidel b’dan li ġej:

“K.   ĊIPRU:

1.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 14c, 14d(3) u 17 tar-Regolament u l-Artikoli 6(1), 10b, 11(1), 11a(1), 12a, 13(2) u (3), 14(1), (2) u (3), 38(1), 70(1), 80(2), 81, 82(2), 85(2), 86(2), 91(2) u 109 tar-Regolament implimentattiv:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Id-Dipartiment tas-Servizzi ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali, fil-Ministeru tas-Xogħol u Assigurazzjoni Soċjali, Lefkosia);

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Is-Servizzi ta’ l-Għotjiet u l-Benefiċċji, fil-Ministeru tal-Finanzi, Lefkosia).

2.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 8, 102(2) u 110 tar-Regolament implimentattiv (għall-benefiċċji fi flus):

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Id-Dipartiment tas-Servizzi ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali, fil-Ministeru tas-Xogħol u Assigurazzjoni Soċjali, Lefkosia);

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Is-Servizzi ta’ l-Għotjiet u l-Benefiċċji, fil-Ministeru tal-Finanzi, Lefkosia).

3.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 8, 102(2), 110 u 113(2) tar-Regolament implimentattiv (għall-benefiċċji mhux fi flus) u l-Artikoli 36 u 63 tar-Regolament:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Il-Ministeru tas-Saħħa, Lefkosia).”

(f)

Is-Sezzjoni “L. IL-LATVJA” tinbidel b’dan li ġej:

“L.   IL-LATVJA

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’:

(a)

L-Artikoli 14(1), 14a(1), 14a(4), 14b(1), 14d(3) u 17 tar-Regolament:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (L-Aġenzija Statali ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali, Riga);

(b)

L-Artikoli 10b, 11(1), 11a(1), 13(2) u (3), 14(1), (2) u (3), 82(2) u 109 tar-Regolament implimentattiv:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (L-Aġenzija Statali ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali, Riga);

(c)

102(2) tar-Regolament implimentattiv (flimkien ma’ l-Artikoli 36 u 63 tar-Regolament):

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (L-Aġenzija Statali ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali Obbligatorja, Riga);

(d)

L-Artikolu 70(2) tar-Regolament:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Aġenzija Statali ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali, Riga).”

(g)

Is-Sezzjoni “Q. L-OLANDA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 2 huwa mħassar. Il-punt 3 preżenti jsir il-punt 2 u l-punt 4 preżenti jsir il-punt 3.

(h)

Is-Sezzjoni “S. IL-POLONJA” hija emendata kif ġej:

(i)

Il-Punt 3 jinbidel b’dan li ġej:

“3.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 6(1), 10b, 13(2) u (3) u 14 tar-Regolament implimentattiv:

(a)

benefiċċji mhux fi flus:

Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa (Il-Fond Nazzjonali tas-Saħħa, Varsavja);

(b)

benefiċċji oħra:

(i)

għall-persuni impjegati u li jaħdmu għal rashom bl-eċċezzjoni tal-bdiewa li jaħdmu għal rashom:

l-uffiċċji tal-lokal ta’ Zakład Ubezpieczeń Społecznych (L-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali – ZUS) b’ġurisdizzjoni territorjali fuq is-sede uffiċjali tal-prinċipal tal-persuna assigurata (jew tal-persuna li taħdem għal rasha);

(ii)

għall-bdiewa li jaħdmu għal rashom:

il-fergħat reġjonali ta’ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Il-Fond ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali ta’ l-Agrikoltura – KRUS) b’ġurisdizzjoni territorjali fuq il-post ta’ assigurazzjoni.”

(ii)

Punt ġdid, il-punt 13 huwa miżjud kif ġej:

“13.

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 109 tar-Regolament implimentattiv:

l-uffiċċji tal-qasam ta’ l-Istitut ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) b’ġurisdizzjoni territorjali fuq il-post tar-residenza tal-persuna impjegata.”

(i)

Is-Sezzjoni “V. IS-SLOVAKKJA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 12 jinbidel b’dan li ġej:

“12.

għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 102(2) tar-Regolament implimentattiv:

(a)

fir-rigward tar-rifużjonijiet imsemmija fl-Artikoli 36 u 63 tar-Regolament:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (L-Awtorità Superviżorja għall-Kura tas-Saħħa), Bratislava;

(b)

Fir-rigward tar-rimbors imsemmi fl-Artikolu 70 tar-Regolament:

Sociálna poisťovňa (L-Aġenzija ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali), Bratislava.”

(j)

Is-Sezzjoni “X. L-IŻVEZJA” hija emendata kif ġej:

Il-Punt 7 jinbidel b’dan li ġej:

“7.

Għall-fini ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 102(2) tar-Regolament implimentattiv:

(a)

Försäkringskassan (L-Aġenzija Nazzjonali ta’ l-Assigurazzjoni Soċjali);

(b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Il-Bord ta’ l-Assigurazzjoni kontra l-Qgħad).”


Top