Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0124

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/124/KE tal- 5 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/33/KEE dwar it-tqegħid fis-suq ta' materjal għat-tkattir u t-tħawwil tal-ħxejjex minbarra ż-żrieragħ u d-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE dwar it-tqegħid fis-suq ta’ żrieragħ tal-ħxejjex Test b'rilevanza għaż-ŻEE

OJ L 339, 6.12.2006, p. 12–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 393–396 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 60 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 60 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 208 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/124/oj

1.12.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

393


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2006/124/KE

tal-5 ta' Diċembru 2006

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/33/KEE dwar it-tqegħid fis-suq ta' materjal għat-tkattir u t-tħawwil tal-ħxejjex minbarra ż-żrieragħ u d-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE dwar it-tqegħid fis-suq ta’ żrieragħ tal-ħxejjex

Test b'rilevanza għaż-ŻEE

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/33/KEE tat-28 ta' April 1992 dwar it-tqegħid fis-suq ta' materjal għat-tkattir u t-tħawwil tal-ħxejjex minbarra ż-żrieragħ (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 1(3) tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE tat-13 ta' Ġunju 2002 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ żrieragħ tal-ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikoli 2(2) u 45 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2002/55/KE ma tinkludix il-ġeneri u l-ispeċi tal-ħxejjex kollha koperti mid-Direttiva 92/33/KEE. Huwa xieraq li jiġi estiż l-iskop tad-Direttiva 2002/55/KE sabiex ikun japplika għall-istess ġeneri u speċi bħad-Direttiva 92/33/KEE.

(2)

Id-Direttivi 2002/55/KE u 92/33/KEE ma jinkludux iż-Zea mays L (pop corn jew qamħ ħelu), pjanta li hija mkabbra ħafna f’ċerti Stati Membri ġodda. Huwa xieraq li jiġi estiż l-iskop taż-żewġ Direttivi għaż-Żea mays L. Għalkemm il-qamħirrum, inkluż il-pop corn u l-qamħ ħelu, huwa kklassifikat bħala ċereali taħt il-leġiżlazzjoni li għandha x’taqsam mal-politika agrikola komuni, iż-żrieragħ għaż-żrigħ tal-qamħ ħelu u l-pop corn għandhom jitressqu għal-leġiżlazzjoni speċifika fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta' żrieragħ tal-ħxejjex.

(3)

Fid-dawl ta' l-iżvilupp ta' l-għarfien xjentifiku, numru ta' ismijiet botaniċi użati fid-Direttivi 92/33/KEE u 2002/55/KE intwerew li ma kinux korretti jew li kellhom awtentiċità dubjuża. Dawn l-ismijiet għandhom jigu alineati ma' dawk normalment aċċettati internazzjonalment,

(4)

Id-Direttivi 92/33/KEE u 2002/55/KE għandhom għalhekk jiġu emendati skond dan.

(5)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar iż-Żrieragħ u l-Materjal ta’ Propagazzjoni għall-Agrikoltura, l-Ortikultura u x-Xjenza tal-Foresti,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Il-ġeneri u l-ispeċi elenkati f’Anness II tad-Direttiva 92/33/KEE jinbidlu b’dawk elenkati fl-Anness ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

Id-Direttiva 2002/55/KE hija emendata kif ġej:

(1)

Il-ġeneri u l-ispeċi elenkati fl-Artikolu 2(1)(b) jinbidlu b’dawk elenkati fl-Anness ta’ din id-Direttiva.

(2)

Punt 3(a) ta' l-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

Ir-reġistrazzjonijiet li ġejjin huma mdaħħla f’ordni alfabetiku:

Allium fistulosum

97

0,5

65 ”

Allium sativum

97

0,5

65 ”

Allium schoenoprasum

97

0,5

65 ”

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70 ”

Zea mays

98

0,1

85 ”

(b)

Brassica oleracea (sottospeċi oħra)” tinbidel b “Brassica oleracea (apparti l-pastarda)”;

(c)

Brassica pekinensis” tinbidel b’ “Brassica rapa (Kaboċċa Ċiniża)”;

(d)

Brassica rapa” tinbidel b’ “Brassica rapa (Nevew)”;

(e)

Lycopersicon lycopersicum” tinbidel b’ “Lycopersicon esculentum”;

(3)

Punt 2 ta' l-Anness III huwa emendat kif ġej:

(a)

Ir-reġistrazzjonijiet li ġejjin huma mdaħħla f’ordni alfabetiku:

Allium fistulosum

15 ”

Allium sativum

20 ”

Allium schoenoprasum

15 ”

Rheum rhabarbarum

135 ”

Zea mays

1 000 ”

(b)

Brassica pekinensis” titneħħa;

(c)

Lycopersicon lycopersicum” tinbidel b’ “Lycopersicon esculentum”.

Artikolu 3

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministtrativi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva, sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2007. Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawn id-dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Lulju 2007. Madankollu, jistgħu jipposponu l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet fir-rigward ta' l-approvazzjoni uffiċjali ta' varjetajiet li jappartjenu għall-Allium cepa L. (grupp aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. u Zea mays L sal-31 ta’ Diċembru 2009.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva, jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza, fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir it-tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 4

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 5 ta' Di ċembru 2006.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 157, 10.6.1992, p. 1 Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/55/KE (ĠU L 22, 26.1.2005, p. 17).

(2)  ĠU L 193, 20.7.2002, p. 33. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2004/117/KE (ĠU L 14, 18.1.2005, p. 18).


ANNESS

Allium cepa L.

Grupp Cepa

Basal

Echalion

Grupp Aggregatum

Shallot

Allium fistulosum L.

Basal ta’ l-għenieqed (Japanese bunching onion jew Welsh onion)

Allium porrum L.

Kurrat

Allium sativum L.

Tewm

Allium schoenoprasum L.

Kurrat salvaġġ

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Maxxita

Apium graveolens L.

Tipi Differenti ta’ Karfus

Asparagus officinalis L.

Asparagu Sfraġ

Beta vulgaris L.

Pitravi inkluż il-pitrava Cheltenham

Spinach beet jew il-weraq tal-pitravi

Brassica oleracea L.

Kaboċċa mberfla

Pastard

Brokkli li qed inibbet jew Kalabris

Brussels Sprouts

Kaboċċa mflefla (savoy)

Kaboċċa bajda

Kaboċċa ħamra

Ġdur

Brassica rapa L.

Kaboċċa Ċiniża

Nevew

Capsicum annuum L.

Bżar aħmar jew bżar

Cichorium endivia L.

Indivja tal-werqa mibruma

Indivja tal-werqa lixxa

Cichorium intybus L.

Ċikwejra Witloof

Ċikwejra b'weraq kbir jew ċikwejra Taljana

Ċikwejra industrijali

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Dulliegħ

Cucumis melo L.

Bettieħ

Cucumis sativus L.

Ħjar

Ħjara żgħir

Cucurbita maxima Duchesne

Qargħa aħmar

Cucurbita pepo L.

Qargħa bagħli jew Zukkini

Cynara cardunculus L.

Qaqoċċ

Kardun

Daucus carota L.

Karrotti

Karrotti għall-għalf

Foeniculum vulgare Mill.

Bużbież

Lactuca sativa L.

Ħass

Lycopersicon esculentum Mill.

Tadam

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Tursin

Phaseolus coccineus L.

Fażola ta’ Spanja

Phaseolus vulgaris L.

Fażola żgħira

Fażola li tixxeblek

Pisum sativum L. (partim)

Piżella mkemmxa

Piżella tonda

Piżella ħelwa (sugar pea)

Raphanus sativus L.

Ravanell

Ravanell iswed

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbru

Scorzonera hispanica L.

Scorzonera jew salsafja sewda;

Solanum melongena L.

Brunġiel

Spinacia oleracea L.

Spinaċi

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Valerjanella

Vicia faba L. (partim)

Ful kbir

Zea mays L. (partim)

Qamħ ħelu

Popcorn”


Top