EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0430(04)-20170701

Consolidated text: Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ fi prodotti agrikoli

02002A0430(04) — MT — 01.07.2017 — 005.004


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

FTEHIM

bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ fi prodotti agrikoli

(ĠU L 114 30.4.2002, p. 132)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

 M1

DECISIONNo 2/2003 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 2004/78/EC of 25 November 2003 (*)

  L 23

27

28.1.2004

 M2

DECISIONNo 3/2004 OF THE JOINT COMMITTEE 2004/419/EC of 29 April 2004 (*)

  L 151

118

30.4.2004

 M3

DECISIONNo 1/2004 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 2004/480/EC of 28 April 2004 (*)

  L 160

115

30.4.2004

 M4

DEĊIŻJONI NRU2/2004 TAL-KUMITAT VETERINARJU KONĠUNT STABBILIT BIL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA DWAR IL-KUMMERĊ TA' PRODOTTI AGRIKOLI 2005/22/KE 9 ta' Diċembru 2004

  L 17

1

20.1.2005

 M5

DECISIONNo 2/2005 OF THE JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 2005/260/EC of 1 March 2005 (*)

  L 78

50

24.3.2005

 M6

DECISIONNo 1/2005 OF THE JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 2005/394/EC of 25 February 2005 (*)

  L 131

43

25.5.2005

 M7

DECISION No 3/2005 OF THE JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 2005/955/EC of 19 December 2005 (*)

  L 346

33

29.12.2005

 M8

DECISIONNo 4/2005 OF THE JOINT COMMITTEE ON AGRICULTURE 2005/956/EC of 19 December 2005 (*)

  L 346

44

29.12.2005

 M9

DEĊIŻJONINRU 1/2006 TAL-KUMITAT VETERINARJU KONĠUNT IMWAQQAF BIL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI ŻVIZZERA DWAR IL-KUMMERĊ TA' PRODOTTI AGRIKOLI 2007/61/KE ta' l-1 ta' Diċembru 2006

  L 32

91

6.2.2007

►M10

ID-DEĊIŻJONINru 1/2007 TAL-KUMITAT KONĠUNT DWAR L-AGRIKOLTURA STABBILIT MILL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI ŻVIZZERA DWAR IL-KUMMERĊ FI PRODOTTI AGRIKOLI 2007/458/KE tal-15 ta’ Ġunju 2007

  L 173

31

3.7.2007

 M11

DEĊIŻJONINru 1/2008 TAL-KUMITAT KONĠUNT DWAR L-AGRIKOLTURA STABBILIT MILL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI ŻVIZZERA DWAR IL-KUMMERĊ FI PRODOTTI AGRIKOLI 2008/86/KE tal-15 ta’ Jannar 2008

  L 27

21

31.1.2008

►M12

DEĊIŻJONINru 2/2008 TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-AGRIKOLTURA MWAQQAF MILL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI ŻVIZZERA DWAR KUMMERĊ FI PRODOTTI AGRIKOLI 2008/692/KE ta’ l-24 ta’ Ġunju 2008

  L 228

3

27.8.2008

 M13

DEĊIŻJONINru 1/2008 TAL-KUMITAT VETERINARJU KONĠUNT STABBILIT BIL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA DWAR IL-KUMMERĊ TA’ PRODOTTI AGRIKOLI 2009/13/KE tat-23 ta’ Diċembru 2008

  L 6

89

10.1.2009

►M14

FTEHIM Bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ tal-prodotti agrikoli

  L 136

2

30.5.2009

 M15

DEĊIŻJONINru 1/2009 TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-AGRIKULTURA 2010/265/UE tad-9 ta’ Diċembru 2009

  L 115

33

8.5.2010

 M16

DEĊIŻJONI Nru 1/2010 TAL-KUMITAT VETERINARJU KONĠUNT STABBILIT BIL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA DWAR KUMMERĊ FI PRODOTTI AGRIKOLI 2010/797/UE tal-1 ta’ Diċembru 2010

  L 338

50

22.12.2010

 M17

DEĊIŻJONINru 1/2010 TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-AGRIKOLTURA MWAQQAF BIL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA DWAR IL-KUMMERĊ FI PRODOTTI AGRIKOLI 2011/83/UE fit-13 ta' Diċembru 2010

  L 32

9

8.2.2011

►M18

DEĊIŻJONI Nru 1/2011 TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-AGRIKOLTURA STABBILIT PERMEZZ TAL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA DWAR IL-KUMMERĊ FI PRODOTTI AGRIKOLI 2011/216/UE tal-31 ta’ Marzu 2011

  L 90

53

6.4.2011

►M19

FTEHIM bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel, li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli

  L 297

3

16.11.2011

►M20

DEĊIŻJONINru 1/2012 TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-AGRIKOLTURA, IMWAQQAF BIL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA DWAR IL-KUMMERĊ FIL-PRODOTTI AGRIKOLI 2012/295/UE tat-3 ta’ Mejju 2012

  L 155

1

15.6.2012

►M21

DEĊIŻJONINru 2/2012 TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-AGRIKOLTURA, IMWAQQAF BIL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA DWAR IL-KUMMERĊ FIL-PRODOTTI AGRIKOLI 2012/296/UE tat-3 ta’ Mejju 2012

  L 155

99

15.6.2012

 M22

DEĊIŻJONI Nru 1/2013 TAL-KUMITAT VETERINARJU KONĠUNT STABBILIT MILL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA DWAR KUMMERĊ FI PRODOTTI AGRIKOLI 2013/479/UE tat-22 ta’ Frar 2013

  L 264

1

5.10.2013

►M23

DEĊIŻJONI Nru 1/2013 TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-AGRIKOLTURA 2013/733/UE tat-28 ta’ Novembru 2013

  L 332

49

11.12.2013

 M24

DEĊIŻJONI Nru 1/2014 TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-AGRIKOLTURA 2014/373/UE tad-9 ta' April 2014

  L 180

21

20.6.2014

►M25

DEĊIŻJONI Nru 2/2015 TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-AGRIKOLTURA tad-19 ta' Novembru 2015

  L 323

29

9.12.2015

►M26

DEĊIŻJONI Nru 1/2016 TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-AGRIKOLTURA tas-16 ta' Novembru 2016

  L 7

20

12.1.2017

►M27

DEĊIŻJONI Nru 1/2015 TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-AGRIKOLTURA tad-19 ta' Novembru 2015

  L 27

155

1.2.2017

►M28

DEĊIŻJONI Nru 1/2017 TAL-KUMITAT KONĠUNT GĦALL-AGRIKOLTURA tat-22 ta' Ġunju 2017

  L 171

185

4.7.2017

►M29

DEĊIŻJONI Nru 1/2015 TAL-KUMITAT VETERINARJU KONĠUNT STABBILIT BIL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA DWAR IL-KUMMERĊ FI PRODOTTI AGRIKOLI tas-17 ta’ Diċembru 2015

  L 112

1

8.4.2020

►M30

DEĊIŻJONI Nru 1/2018 TAL-KUMITAT VETERINARJU KONĠUNT STABBILIT BIL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI ŻVIZZERA DWAR KUMMERĊ FI PRODOTTI AGRIKOLI tat-12 ta’ Ġunju 2018

  L 127

26

22.4.2020(*)

Dan l-att qatt ma ġie ppubblikat bil-Malti.
▼B

FTEHIM

bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar kummerċ fi prodotti agrikoliIL-KOMUNITÀ EWROPEA.

minn issa l quddiem imsejjħa l-“Komunità”,

u

L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA

minn issa l quddiem imsejjħa bħala “Svizzera”,

flimkien imsejjħa bħala “l-Partijiet”,

IDDEĊIDEW gradwalment li jeliminaw il-barrieri li jaffettwaw ‘l biċċa ‘l kbira tal-kummerċ tagħhom bi qbil mad-dispożizzjonijiet dwar it-twaqqif ta' erji ta' kummerċ ħieles fil-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.

Billi, fl-Artikolu 15 tal-Ftehim tal-Kummerċ Ħieles tat-22 ta' Lulju 1972, il-Partijiet Kontraenti jiddikjaraw il-prontezza tagħhom li jkabbru u jiżviluppaw, safejn u sakemm tippermetti l-politika agrikola tagħhom, l-iżvilupp armonjuż ta' kummerċ fi prodotti agrikoli li għalihom ma japplikax il-Ftehim.

FTIEHMU KIF ĠEJ:Artikolu 1

Għan

1.  L-għan ta' dan il-Ftehim għandu jkun li jissaħħu r-relazzjonijiet ta' kummerċ ħieles bejn il-Partijiet billi jitjieb l-aċċess ta' kull wieħed minhom għas-suq fi prodotti agrikoli ta' l-ieħor.

2.  “Prodotti agrikoli” ifissru l-prodotti mniżżla f'lista fil-Kapitoli 1 sa 24 tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Sistema ta' Deskrizzjoni Armonizzata u l-Kodifika ta' l-Oġġetti. Għall-għanijiet li jiġu applikati l-Annessi 1, 2 u 3 ma' dan il-Ftehim, il-prodotti li jidħlu taħt il-Kapitolu 2 u l-intestaturi 16.04 u 16.05 tas-Sistema Armonizzata u l-prodotti koperti mill-kodiċijiet tan-NK 0511 91 10 , 0511 91 90 , 1902 20 10 u 2301 20 00 għandhom jiġu esklużi.

3.  Dan il-Ftehim m'għandux japplika għas-suġġetti koperti mill-Protokoll 2 mal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles, bl-eċċezzjoni tal-konċessjonjiet rilevanti mogħtija fl-Annessi 1 u 2 miżjuda miegħu.

Artikolu 2

Konċessjonijiet tat-tariffa

1.  Mingħajr preġudizzju għall-konċessjonijiet imsemmija fl-Anness 3, il-konċessjonijiet tat-tariffa mogħtija mill-Isvizzera lill-Komunità għandhom jitniżżlu f'lista fl-Anness 1 li ġej.

2.  Mingħajr preġudizzju għall-konċessjonijiet imsemmija fl-Anness 3, il-konċessjonijiet tat-tariffa mogħtija mill-Komuntia lill-Isvizzera għandhom jitniżżlu f'lista fl-Anness 2 li ġej.

Artikolu 3

Konċessjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ġobon

Id-dispożizzjonijiet speċifiċi applikabbli għall-kummerċ fil-ġobon għandhom ikunu kif imsemmija fl-Anness 3 li ġej.

Artikolu 4

Regoli dwar l-oriġini

Ir-regoli dwar l-oriġini applikabbli bejn xulxin skond l-Annessi 1, 2 u 3 ma' dan il-Ftehim għandhom ikunu kif imsemmija fil-Protokoll 3 mal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles.

Artikolu 5

Tneħħija ta' xkilijiet tekniċi għall-kummerċ

1.   ►M19  L-Annessi 4 sa 12 ta’ dan il-Ftehim jistabbilixxu t-tnaqqis tal-ostakoli tekniċi għall-kummerċ ta’ prodotti agrikoli fl-oqsma li ġejjin: ◄

— 
l-Anness 4 dwar is-saħħa tal-pjanti,
— 
l-Anness 5 dwar l-għalf ta' l-annimali,
— 
l-Anness 6 dwar iż-żerriegħa,
— 
l-Anness 7 dwar il-kummerċ fi prodotti fis-settur ta' l-inbid,
— 
l-Anness 8 dwar l-għarfien bejn xulxin u l-protezzjoni ta' ismijiet ta' xorb spirituż u xorb bil-bażi ta' l-inbid aromatizzat,
— 
l-Anness 9 dwar prodotti agrikoli u oġġetti ta' l-ikel mkabbra (prodotti) b'mod organiku,
— 
l-Anness 10 dwar l-għarfien ta' spezzjonijiet ta' konformita għal frott u ħaxix bla ħsara għal livelli stabbiliti ta' bejgħ fis-suq,
— 
l-Anness 11 dwar saħħa ta' l-annimal u miżuri żootekniċi applikabbli għal kummerċ f'annimali ħajjin u prodotti mill-annimali,

▼M19

— 
l-Anness 12 dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

▼B

2.  L-Artikolu 1(2) u (3) u l-Artikoli 6, 7, 8, u 10 sa 13 ta' dan il-Ftehim m'għandhomx japplikaw għall-Anness 11.

Artikolu 6

Kumitat Konġunt għall-Agrikoltura

1.  Għandu jitwaqqaf Kumitat Konġunt (minn issa “l quddiem imsejjaħ il-” Kumitat “) magħmul minn rappreżentanti tal-Partijiet.”

2.  Il-Kumitat għandu jkun responsabbli għall-amministrazzjoni ta' dan il-Ftehim u għandu jiżgura l-funzjonament tajjeb tiegħu.

3.  Il-Kumitat għandu jingħata l-poter sabiex jadotta deċiżjonijiet kif provvdut f'dan il-Ftehim u l-Annessi li ġejjin. Dawn id-deċiżjonijiet għandhom jiġu implimentati mill-Partijiet bi qbil mar-regoli tagħhom stess.

4.  Il-Kumitat għandu jistabbilixxi r-Regoli tiegħu ta' Proċedura.

5.  Il-Kumitat għandu jaġixxi bi ftehim bejn xulxin.

6.  Biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni kif suppost ta' dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom ikollhom konsultazzjonijiet mal-Kumitat fuq it-talba ta' waħda mill-Partijiet.

7.  Il-Kumitat għandu jwaqqaf il-gruppi tax-xogħol meħtieġa biex jamministraw l-Annessi ma' dan il-Ftehim. Ir-Regoli ta' Proċedura tiegħu għandhom jispeċifikaw, b'mod partikolari, l-isħubija ta' gruppi tax-xogħol bħal dawn u l-mod ta' kif iridu joperaw.

▼M19

8.  Il-Kumitat għandu jkun awtorizzat japprova l-verżjonijiet awtentiċi tal-Ftehim f’lingwi ġodda

▼B

Artikolu 7

Ftehim f'nuqqas ta' qbil

Kull Parti jista' jressaq materja fejn ikun hemm nuqqas ta' qbil li tikkonċerna l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim lill-Kumitat. Dan ta' l-aħħar għandu jagħmel mill-aħjar biex ikun hemm ftehim fin-nuqqas ta' qbil. Għandu jiġi provvdut lill-Kumitat kull tagħrif li jista' jkun ta' użu biex isir possibbli eżami fil-fond tas-sitwazzjoni bil-ħsieb li tinstab soluzzjoni aċċettabbli. Għal dan il-għan, il-Kumitat għandu jeżamina l-possibiltajiet kollha biex iżomm il-funzjonament kif suppost ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 8

Bdil ta' Tagħrif

1.  Il-Partijiet għandhom jibdlu t-tagħrif rilevanti kollu li għandu x'jaqsam ma' l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim.

2.  Kull Parti għandha tgħarraf lill-oħra b'kull tibdil maħsub sabiex iġib lill-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fl-iskop ta' dan il-Ftehim, u għandha tgħarraf lill-Parti l-oħra b'xi dispożizzjonijiet ġodda kemm jista' jkun malajr.

Artikolu 9

Kunfidenzalita

Rappreżentanti, esperti u aġenti oħra tal-Partijiet għandhom jinħtieġu, anke wara li jkunu temmew id-doveri tagħhom, li ma jiżvelawx tagħrif, miksub fil-qafas ta' dan il-Ftehim, li huwa kopert mill-obbligazzjoni ta' segretezza professjonali.

Artikolu 10

Miżuri ta' salvagward

1.  Fejn, in konnessjoni ma' l-applikazzjoni ta' l-Annessi 1, 2 u 3 ma' dan il-Ftehim u wara li titqies is-sensitivita “speċjali tas-swieq agrikoli tal-Partijiet, importazzjonijiet ta' prodotti li joriġinaw minn Parti waħda jikkawżaw, jew jheddu li jikkawżaw tfixkil serju fis-swieq ta' l-oħra, il-Partijiet għandhom immedjatament ikollhom konsultazzjonijiet biex ifittxu soluzzjoni xierqa. Sakemm tinstab din is-soluzzjoni, il-Parti konċernata tista' tieħu xi miżuri li hija tħoss meħtieġa.”

2.  Fejn miżuri ta' salvagwardja jitieħdu kif provdut f'paragrafu 1 jew fl-Annessi l-oħra li ġejjin:

(a) 

il-proċeduri li ġejjin għandhom japplikaw fl-assenza ta' dispożizzjonijiet speċifiċi:

— 
fejn waħda mill-Partijiet għandha l-ħsieb li timplimenta miżuri ta' salvagwardja rigward parti minn, jew it-territorju kollu ta' l-oħra, għandha tgħarraf lil din ta' l-aħħar bil-quddiem, fejn tiddikjara r-raġunijiet tagħha.
— 
fejn waħda mill-Partijiet tieħu miżuri ta' salvagwardja rigward parti minn, jew it-territorju kollu tagħha jew dak ta' pajjiż terz, għandha tgħarraf lill-ieħor kemm jista' jkun malajr.
— 
mingħajr preġudizzju għall-possibilta’ li l-miżuri ppjanati jiddaħħlu fis-seħħ immedjatament, konsultazzjonijiet għandhom isiru bejn iż-żewġ Partijiet kemm jista' jkun malajr bil-ħsieb li jinstabu soluzzjonijiet xierqa.
— 
fejn miżuri ta' salvagwardja jittieħdu minn Stat Membru tal-Komunità rigward l-Isvizzera, Stat Membru ieħor jew pajjiż terz, il-Komunità għandha tgħarraf kif mistħoqq lill-Isvizzera kemm jista' jkun malajr;
(b) 

miżuri li l-inqas ifixklu l-mod li bih jopera dan il-Ftehim jridu jingħataw priorita.

▼M14

Artikolu 11

Emendi

Il-Kumitat jista' jiddeċiedi li jemenda l-Annessi u l-Appendiċi għall-Anness tal-Ftehim.

▼B

Artikolu 12

Reviżjoni

1.  Fejn waħda mill-Partijiet tfittex reviżjoni ta' dan il-Ftehim, għandha tisottometti talba raġunata lill-Parti l-oħra.

2.  Il-Partijiet jistgħu jafdaw lill-Kumitat bix-xogħol li jikkunsidra din it-talba u, fejn xieraq, li jagħmel rakkomandazzjonijiet, b'mod partikolari bil-ħsieb li jżomm negozjati.

3.  Kull Ftehim li jirriżulta min-negozjati kif provduti fl-paragrafu 2 għandhom jiġu sottomessi għal ratifikazzjoni jew approvazzjoni mill-Partjiet bi qbil mal-proċeduri rispettivi tagħhom.

Artikolu 13

Klawsola ta' evoluzzjoni

1.  Il-Partijiet hawnhekk jindaħlu biex ikomplu x-xogħol lejn il-kisba ta' liberalizzazzjoni gradwalment akbar ta' kummerċ bejniethom fi prodotti agrikoli.

2.  Għal dak il-għan, il-Partijiet għandhom regolarment jirrevedu fil-Kumitat il-kondizzjonijiet li jirregolaw il-kummerċ bejniethom fi prodotti agrikoli.

3.  Fid-dawl tar-riżultat ta' dawn konsiderazzjonijiet u l-politika agrikola rispettiva tagħhom u waqt li titqies is-sensitivita tas-swieq agrikoli, il-Partijiet jistgħu jidħlu f'negozjati skond dan il-Ftehim bil-ħsieb li jnaqqsu aktar ostakli għal kummerċ fi prodotti agrikoli fuq bażi ta' preferenzi reċiproki u vantaġġjużi għalihom it-tnejn.

4.  Kull Ftehimijiet li jirriżultaw min-negozjati kif provvduti fl-paragrafu 3 għandhom jiġu sottomessi għal ratifikazzjoni jew approvazzjoni mill-Partjiet bi qbil mal-proċeduri rispettivi tagħhom.

Artikolu 14

Implimentazzjoni tal-Ftehim

1.  Il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi kollha, kemm jekk ġenerali jew speċifiċi, biex jiżguraw il-qadi ta' l-obbligazzjonijiet li jinħolqu minn dan il-Ftehim.

2.  Għandhom jastjenu minn kull miżuri li x'aktarx tista' tipperikola l-ksib ta' l-għanijiet ta' dan il-Ftehim.

Artikolu 15

L-Annessi

L-Annessi ma' dan il-Ftehim, inklużi l-Appendiċijiet tagħhom, għandhom jiffurmaw parti integrali minnu.

Artikolu 16

Skop territorjali

Dan il-Ftehim għandu jgħodd, mill-banda waħda, għat-territorji li fihom it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea jiġi applikat u skond il-kondizzjonijiet preskritti f'dak it-Trattat u, mill-banda l-oħra, għat-territorju ta' l-Isvizzera.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ u tul ta' żmien

1.  Dan il-Ftehim għandu jiġi ratifikat jew approvat mill-Partijiet bi qbil mal-proċeduri rispettivi tagħhom. Għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara n-notifika finali tad-depożitu ta' l-istrumenti ta' ratifikazzjoni jew approvazzjoni ta' kull wieħed mis-seba' Ftehimijiet li ġejjin:

Ftehim dwar Kummerċ fi Prodotti Agrikoli
Ftehim dwar il-Moviment Ħieles ta' Persuni
Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru
Ftehim dwar il-Ġarr ta' Merkanzija u Passiġieri bit-Triq jew bil-Ferrovija
Ftehim dwar l-Għarfien bejn Xulxin f'Relazzjoni ma' Stima ta' Konformità
Ftehim dwar Ċerti Aspetti ta' Akkwist tal-Gvern
Ftehim dwar Koperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika.

2.  Dan il-Ftehim huwa konkluż għal perjodu inizjali ta' seba' snin. Għandu jiġi mġedded indefinittivament minbarra jekk il-Komunità jew l-Isvizzera jgħarrfu lill-Parti l-oħra għall-kuntrarju qabel ma jiskadi l-perjodu inizjali. Fil-każ ta' notifika bħal din, id-dispożizzjonijiet ta' paragrafu 4 għandhom jgħoddu.

3.  Jew il-Komunità jew l-Isvizzera jistgħu jtemmu dan il-Ftehim billi jgħarrfu lill-Parti l-oħra bid-deċiżjoni tagħhom. Fil-każ ta' notifika bħal din, id-dispożizzjonijiet ta' paragrafu 4 għandhom jgħoddu.

4.  Is-seba' Ftehimijiet riferiti fl-paragrafu 1 għandhom jiefqu jgħoddu sitt xhur wara li tiġi rċevuta notifika ta' nuqqas ta' tiġdid riferita fil-paragrafu 2 jew temma riferita fl-paragrafu 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfemsi to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

WERREJ

ANNESS 1

Konċessjonijiet mogħtija mill-Isvizzera

ANNESS 2

Konċessjonijiet mogħtija mill-Komunità

ANNESS 3

ANNESS 4

dwar is-saħħa tal-pjanti

Appendiċi 1:

Pjanti, prodotti tal-pajnti u oġġetti oħra

Appendiċi 2:

Leġiżlazzjoni

Appendiċi 3:

Awtoritajiet li fuq talba għandhom jipprovdu lista tal-korpi uffiċjali responsabbli għat-tħejjija ta' passaporti tas-saħħa għall-pjanti

Appendiċi 4:

Żoni msemmija fl-artikolu 4 u rekwiżiti speċjali relatati magħhom

Appendiċi 5:

Skambju ta' informazzjoni

ANNESS 5

dwar l-għalf għall-annimali

Appendiċi 1

Appendiċi 2:

Lista ta' disposizzjonijiet leġislattivi li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 9

ANNESS 6

dwar iż-żerriegħa

Appendiċi 1:

Leġislazzjoni

Appendiċi 2:

Spezzjoni taż-żerriegħa u korpi taċ-ċertifikazzjoni

Appendiċi 3:

Derogi Komunitarji permessi mill-Isvizzera

Appendiċi 4:

Lista ta' pajjiżi terzi

ANNESS 7

dwar il-kummerċ fil-prodotti tas-settur tal-inbid

Appendiċi 1:

Prodotti tas-settur tal-inbid imsemmija fl-Artikolu 2

Appendiċi 2:

Dispożizzjonijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 3(a) u (b)

Appendiċi 3:

Lista tal-atti u d-dispożizzjonijiet tekniċi msemmija fl-Artikolu 4 b’rabta mal-prodotti tas-settur tal-inbid

Appendiċi 4:

Ismijiet protetti msemmija fl-Artikolu 5

Appendiċi 5:

Kundizzjonijiet u arranġamenti msemmija fl-Artikolu 8(9) u fl-Artikolu 25(1)(b)

ANNESS 8

dwar ir-rikonoxximent reċiproku u l-protezzjoni ta'l-ismijiet ta' xorb alkoħoliku u tax-xorb aromatiku bbażat fuq l-inbid

Appendiċi 1:

Indikazzjonijiet ġeografiċi għax-xorb alkoħoliku li ġej mill-unjoni ewropea

Appendiċi 2:

Ismijiet protetti ta’ xorb alkoħoliku li joriġina fl-isvizzera

Appendiċi 3:

Ismijiet protetti ta' xorb aromatiku li joriġina fil-Komunità

Appendiċi 4:

Ismijiet protetti ta' xorb aromatiku li joriġina fl-Isvizzera

Appendice 5:

Lista tal-atti msemmija fl-artikolu 2 b’rabta max-xorb alkoħoliku, mal-inbejjed aromatizzati u max-xorb aromatizzat

ANNESS 9

dwar prodotti u oġġetti ta'l-ikel agrikoli mkabbrin organikament

Appendiċi 1:

Lista ta' atti msemmija fl-Artikolu 3 dwar il-prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel miksubin b'mod organiku

Appendiċi 2:

Regolamenti ta' implimentazzjoni

ANNESS 10

dwar l-għarfien tal-kontrolli tal-konformità għall-frott u l-ħxejjex soġġetti għall-istandards ta' kummerċjalizzazzjoni

Appendiċi 1:

Entitajiet tal-ispezzjoni Svizzeri awtorizzati li joħorġu ċertfikati ta' kontroll kif stipulat fl-Artikolu 3 tal-Anness 10

Appendiċi 2

ANNESS 11

dwar is-saħħa ta'l-annimali u miżuri żootekniċi applikabbli fil-kummerċ fl-annimali ħajjin u fil-prodotti ta'l-annimali

Appendiċi 1:

Miżuri ta’ kontroll/notifika tal-mard

Appendiċi 2:

Is-saħħa tal-annimali: il-kummerċ u t-tqegħid fis-suq

Appendiċi 3:

L-importazzjoni ta’ annimali ħajjin li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi u tas-semen, il-bajd u l-embrijuni tagħhom

Appendiċi 4:

Iż-żooteknika, inklużi l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi

Appendiċi 5:

Annimali ħajjin, semen, bajd u embrijuni: kontrolli fil-fruntieri u ħlasijiet tal-ispezzjonijiet

Appendiċi 6:

Il-prodotti tal-annimali

Appendiċi 7:

Awtoritajiet kompetenti

Appendiċi 8:

Aġġustamenti tal-kondizzjonijiet reġjonali

Appendiċi 9:

Linji gwida dwar il-proċeduri għat-tmexxija għall-verifika tal-kontijiet

Appendiċi 10:

Il-prodotti tal-annimali: kontrolli fil-fruntieri u ħlasijiet tal-ispezzjonijiet

Appendiċi 11:

Punti ta’ kuntatt

ANNESS 12

dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

Appendiċi 1:

Listi tal-indikazzjonijiet ġeografiċi rispettivi soġġetti għall-protezzjoni mill-parti l-oħra

Appendiċi 2:

Leġiżlazzjonijiet tal-partijiet

▼M12

ANNESS 1

Konċessjonijiet mogħtija mill-Iżvizzera

Il-konċessjonijiet tariffarji stabbiliti hawn taħt jingħtaw mill-Iżvizzera għall-prodotti li ġejjin li joriġinaw fil-Komunità u, fejn ikun applikabbli, ikunu suġġetti għal kwantità annwali:L-intestatura tariffarja Żvizzera

Deskrizzjoni

Id-dazju doganali applikabbli

(CHF/100 kg piż gross)

Il-kwantità annwali

(piż nett f’tunnellati)

0101 90 95

Żwiemel ħajjin (ħlief żwiemel ta’ nisel pur għat-tnissil u żwiemel għall-qtil) (għadd ta’ rjus)

0

100 ras

0204 50 10

Laħam tal-mogħoż, frisk, imkessaħ jew iffriżat

40

100

0207 14 81

Isdra ta’ tjur ta’ speċi domestiċi, iffriżati

15

2 100

0207 14 91

Qatgħat u ġewwieni li jittiekel ta’ tjur ta’ speċi domestiċi, inkluż il-fwied (ħlief l-isdra), iffriżati

15

1 200

0207 27 81

Isdra ta’ dundjani ta’ speċi domestiċi, iffriżati

15

800

0207 27 91

Qatgħat u ġewwieni li jittiekel ta’ dundjani ta’ speċi domestiċi, inkluż il-fwied (ħlief l-isdra), iffriżati

15

600

0207 33 11

Papri ta’ speċi domestiċi, mhux imqattgħin f’biċċiet, iffriżati

15

700

0207 34 00

Fwied imxaħħam tal-papri, tal-wiżż jew tal-farawni ta’ speċi domestiċi, iffriżat jew imkessaħ

9,5

20

0207 36 91

Qatgħat u ġewwieni li jittiekel tal-papri, tal-wiżż jew tal-farawni ta’ speċi domestiċi, iffriżati (ħlief il-fwied bix-xaħam)

15

100

0208 10 00

Laħam u ġewwieni li jittiekel tal-fenek jew tal-liebru, friski, imkessħin jew iffriżati

11

1 700

0208 90 10

Laħam u ġewwieni li jittiekel ta’ annimali tal-kaċċa, friski, imkessħin jew iffriżati (ħlief tal-libru jew taċ-ċingjal)

0

100

ex 0210 11 91

Prieżet u qatgħat minnu, bl-għadma, tal-majjal (ħlief taċ-ċingjal), immellħin jew fis-salmura, imnixxfin jew affumikati

b’xejn

1 000  (1)

ex 0210 19 91

Biċċa laħam ħoxna mingħajr għadam, fis-salmura u affumikata

b’xejn

0210 20 10

Laħam imnixxef ta’ l-annimali ta’ l-ifrat

b’xejn

200  (2)

ex 0407 00 10

Bajd tat-tjur li jittiekel, fil-qoxra, frisk, ippreżervat jew imsajjar

47

150

ex 0409 00 00

Għasel naturali ta’ l-akaċja

8

200

ex 0409 00 00

Għasel naturali, ieħor (ħlief ta’ l-akaċja)

26

50

0602 10 00

Biċċiet u żabriet maqlugħin mill-għeruq

b’xejn

bla limiti

 

Pjanti fil-forma selvaġġa ta’ salvaġġ tal-frott irqiq (li ġejjin miż-żerriegħa jew prodotti bi propagazzjoni veġetattiva):

b’xejn

 (3)

0602 20 11

—  imlaqqmin, bl-għeruq mikxufin

0602 20 19

—  imlaqqmin, bl-għeruq u bil-ħamrija ta’ madwarhom

0602 20 21

—  mhux imlaqqmin, bl-għeruq mikxufin

0602 20 29

—  mhux imlaqqmin, bl-għeruq u bil-ħamrija ta’ madwarhom

 

Pjanti fil-forma selvaġġa ta’ tal-frott ta’ l-għadma (miż-żerriegħa jew prodotti bi propagazzjoni veġetattiva):

b’xejn

 (3)

0602 20 31

—  imlaqqmin, bl-għeruq mikxufin

0602 20 39

—  imlaqqmin, bl-għeruq u bil-ħamrija ta’ madwarhom

0602 20 41

—  mhux imlaqqmin, bl-għeruq mikxufin

0602 20 49

—  mhux imlaqqmin, bl-għeruq u bil-ħamrija ta’ madwarhom

 

Pjanti li mhumiex fil-forma selvaġġa ta’ tal-frott irqiq jew ta' l-għadma (miż-żerriegħa jew prodotti bi propagazzjoni veġetattiva), ta’ tipi li jagħmlu frott li jittiekel:

b’xejn

bla limiti

0602 20 51

—  bl-għeruq mikxufin

0602 20 59

—  ħlief bl-għeruq mikxufin

 

Siġar, arbuxelli u buxxijiet, ta’ tipi li jagħmlu frott li jittiekel, bl-għeruq mikxufin:

b’xejn

 (3)

0602 20 71

—  ta’ tipi li jagħmlu frott irqiq

0602 20 72

—  ta’ tipi li jagħmlu frott bl-għadma

0602 20 79

—  ħlief ta’ tipi li jagħmlu frott irqiq jew bl-għadma

b’xejn

bla limiti

 

Siġar, arbuxelli u buxxijiet, ta’ tipi li jagħmlu frott li jittiekel, bl-għeruq u bil-ħamrija ta’ madwarhom:

b’xejn

 (3)

0602 20 81

—  ta’ tipi li jagħmlu frott irqiq

0602 20 82

—  ta’ tipi li jagħmlu frott bl-għadma

0602 20 89

—  ħlief ta’ tipi li jagħmlu frott irqiq jew bl-għadma

b’xejn

bla limiti

0602 30 00

Rododendri u ażalej, imlaqqmin jew le

b’xejn

bla limiti

 

Ward, imlaqqam jew le:

b’xejn

bla limiti

0602 40 10

—  ward selvaġġ u zkuk tal-ward selvaġġ

 

—  ħlief ward selvaġġ u zkuk tal-ward selvaġġ:

0602 40 91

—  bl-għeruq mikxufin

0602 40 99

—  ħlief bl-għeruq mikxufin, bl-għeruq u bil-ħamrija ta’ madwarhom

 

Pjanti (miż-żerriegħa jew prodotti bil-propagazzjoni veġetattiva), ta’ speċi utli; spawn tal-faqqiegħ:

b’xejn

bla limiti

0602 90 11

—  ħaxix miż-żerriegħa u tubi bil-ħaxix magħhom

0602 90 12

—  spawn tal-faqqiegħ

0602 90 19

—  ħlief ħaxix miż-żerriegħa, tubi bil-ħaxix magħhom jew spawn tal-faqqiegħ

 

Pjanti ħajjin oħra (inklużi l-għeruq tagħhom):

b’xejn

bla limiti

0602 90 91

—  bl-għeruq mikxufin

0602 90 99

—  ħlief bl-għeruq mikxufin, bl-għeruq u bil-ħamrija ta’ madwarhom

0603 11 10

Ward maqtugħ ta’ tip li jmorru għal bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mill-1 ta’ Mejju sal-25 ta’ Ottubru

b’xejn

1 000

0603 12 10

Qronfol maqtugħ ta’ tip li jmorru għal bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mill-1 ta’ Mejju sal-25 ta’ Ottubru

0603 13 10

Orkidej maqtugħin ta’ tip li jmorru għal bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mill-1 ta’ Mejju sal-25 ta’ Ottubru

0603 14 10

Lellux maqtugħ ta’ tip li jmorru għal bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mill-1 ta’ Mejju sal-25 ta’ Ottubru

 

Fjuri maqtugħin u blanzuni (għajr il-qronfol jew il-ward) ta’ tip li jmorru għal bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mill-1 ta’ Mejju sal-25 ta’ Ottubru:

0603 19 11

—  bl-injam

0603 19 19

—  mhux bla injam

0603 12 30

Qronfol maqtugħ ta’ tip li jmorru għal bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mis-26 ta’ Ottubru sat-30 ta’ April

b’xejn

bla limiti

0603 13 30

Orkidej maqtugħin ta’ tip li jmorru għal bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mis-26 ta’ Ottubru sat-30 ta’ April

0603 14 30

Lellux maqtugħ ta’ tip li jmorru għal bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mis-26 ta’ Ottubru sat-30 ta’ April

0603 19 30

Tulipani maqtugħin ta’ tip li jmorru għal bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mis-26 ta’ Ottubru sat-30 ta’ April

 

Fjuri maqtugħin u blanzuni (għajr il-qronfol jew il-ward), ta’ tip li jmorru għal bukketti jew għal għanijiet ornamentali, friski, mis-26 ta’ Ottubru sat-30 ta’ April:

b’xejn

bla limiti

0603 19 31

—  bl-injam

0603 19 39

—  mhux bla injam

 

Tadam, frisk jew imkessaħ:

b’xejn

10 000

 

—  cherry tomatoes:

0702 00 10

—  mill-21 ta’ Ottubru sat-30 ta’ April

 

—  tadam Peretti (żenguli):

0702 00 20

—  mill-21 ta’ Ottubru sat-30 ta’ April

 

—  tadam ieħor, ta’ dijametru ta’ 80 mm jew aktar (beef tomatoes):

0702 00 30

—  mill-21 ta’ Ottubru sat-30 ta’ April

 

—  oħra:

0702 00 90

—  mill-21 ta’ Ottubru sat-30 ta’ April

 

Ħass ikkabuċċjat, mingħajr ras:

b’xejn

2 000

0705 11 11

—  mill-1 ta’ Jannar sa l-aħħar Frar

 

Ċikwerja tat-tip whitloof, imkessħa jew iffriżata:

b’xejn

2 000

0705 21 10

—  mill-21 ta’ Mejju sat-30 ta’ Settembru

0707 00 10

Ħjar għall-insalata, mill-21 ta’ Ottubru sa l-14 ta’ April

5

200

0707 00 30

Ħjar tal-pikles, > 6 ċm imma =< 12 ċm fit-tul, frisk jew imkessaħ, mill-21 ta’ Ottubru sa l-14 ta’ April

5

100

0707 00 31

Ħjar tal-pikles, > 6 ċm imma =< 12 ċm fit-tul, frisk jew imkessaħ, mill-15 ta’ April sa l-20 ta’ Ottubru

5

2 100

0707 00 50

Gherkins (xorta ta’ ħjar żgħir), friski jew imkessħin

3,5

800

 

Brunġiel, frisk jew imkessaħ:

b’xejn

1 000

0709 30 10

—  mis-16 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Mejju

0709 51 00

0709 59 00

Faqqiegħ, frisk jew imkessaħ, tal-ġens Agaricus jew ieħor, ħlief it-tartuf

b’xejn

bla limiti

 

Bżar ħelu, frisk jew imkessaħ:

2,5

bla limiti

0709 60 11

—  mill-1 ta’ Novembru sal-31 ta’ Marzu

0709 60 12

Bżar ħelu, frisk jew imkessaħ, mill-1 ta’ April sal-31 ta’ Ottubru

5

1 300

 

Zukkini (inklużi l-fjuri taz-zukkini), friski jew imkessħin:

b’xejn

2 000

0709 90 50

—  mill-31 ta’ Ottubru sad-19 ta’ April

ex 0710 80 90

Faqqiegħ (mhux imsajjar jew imsajjar bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma), iffriżati

b’xejn

bla limiti

0711 90 90

Ħaxix u taħlitiet ta’ ħaxix, ippreżervati provviżorjament (per eżempju, bil-gass dijossidu tal-kubrit, fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit jew f’taħlitiet oħrajn biex jippreżervaw), iżda mhux tajbin f’dak l-istat għal konsum immedjat

0

150

0712 20 00

Basal, imnixxef, sħiħ, imqatta’, flieli, biċċiet jew trab, iżda mhux ippreparat aktar minn hekk

0

100

0713 10 11

Piżelli (Pisum sativum), imnixxfa, imqaxxra, sħiħa, mhux ipprocessata, biex tintuża bħala għalf għall-annimali

Rebate of 0,9 on the duty applied

1 000

0713 10 19

Piżelli (Pisum sativum), imnixxfa, imqaxxra, sħiħa, mhux ipprocessata (ħlief dawk biex tintuża bħala għalf għall-annimali, għal finijiet tekniċi jew għall-birra)

0

1 000

 

Ġellewż (Corylus spp.), frisk jew imnixxef:

b’xejn

bla limiti

0802 21 90

—  bil-qoxra, ħlief biex jintuża bħala għalf għall-annimali jew għall-estrazzjoni taż-żejt

0802 22 90

—  imqaxxar, ħlief biex jintuża bħala għalf għall-annimali jew għall-estrazzjoni taż-żejt

0802 32 90

Ġewż

b’xejn

100

ex 0802 90 90

Ġewż ta’ l-arżnu, frisk jew imnixxef

b’xejn

bla limiti

0805 10 00

Larinġ, frisk jew imnixxef

b’xejn

bla limiti

0805 20 00

Mandolina (inklużi l-varjetajiet tangerines u satsumas); wilkings u ibridi simili taċ-ċitru, friski jew imnixxfin

b’xejn

bla limiti

0807 11 00

Dulliegħ, frisk

b’xejn

bla limiti

0807 19 00

Bħajra, frisk, għajr id-dulliegħ

b’xejn

bla limiti

 

Berquq, frisk, f’pakketti miftuħa:

b’xejn

2 100

0809 10 11

—  mill-1 ta’ Settembru sat-30 ta’ Ġunju

 

f’pakketti oħra:

0809 10 91

—  mill-1 ta’ Settembru sat-30 ta’ Ġunju

0809 40 13

Għajnbaqar frisk, f’pakketti miftuħa, mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Settembru

0

600

0810 10 10

Frawli, friska, mill-1 ta’ Settembru sa l-14 ta’ Mejju

b’xejn

10 000

0810 10 11

Frawli, friska, mill-15 ta’ Mejju sal-31 ta’ Awwissu

0

200

0810 20 11

Lampun, frisk, mill-1 ta’ Ġunju sa l-14 ta’ Settembru

0

250

0810 50 00

Kiwi, friska

b’xejn

bla limiti

ex 0811 10 00

Frawli, nejja jew imsajra bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma, iffriżati, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew mingħajrha, mhux imqiegħda f’pakketti għall-bejgħ bl-imnut, maħsuba għal użu industrijali

10

1 000

ex 0811 20 90

Lampun, tut, ċawsli, loganberries u passolina sewda, bajda jew ħamra, ribes (gooseberries), nejjin jew imsajrin bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma, iffriżati, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew mingħajrha, mhux imqiegħda f’pakketti għall-bejgħ bl-imnut, maħsuba għal użu industrijali

10

1 200

0811 90 10

Mirtilli, nejjin jew imsajrin bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma, iffriżati, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew mingħajrha

0

200

0811 90 90

Frott li jittiekel, nej jew imsajjar bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma, iffriżat, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew mingħajrha (ħlief il-frawli, il-lampun, it-tut, iċ-ċawsli, il-loganberries u l-passolina sewda, bajda jew ħamra, ir-ribes, il-mirtilli u l-frott tropikali)

0

1 000

0904 20 90

Frott tal-ġens Capsicum jew tal-ġens Pimenta, imnixxef jew imfarrak jew mitħun, ipproċessat

0

150

0910 20 00

Żagħfran

b’xejn

bla limiti

1001 90 60

Qamħ u meslin (ħlief il-qamħ durum), denaturat, biex jintuża bħala għalf għall-annimali

Rebate of 0,6 on the duty applied

50 000

1005 90 30

Qamħirrun (corn), biex jintuża bħala għalf għall-annimali

Rebate of 0,5 on the duty applied

13 000

 

Żejt taż-żebbuġ verġni, mhux biex jintuża bħala għalf għall-annimali:

 

 

1509 10 91

—  f’kontenituri tal-ħġieġ li jesgħu 2 litri jew inqas

60,60  (4)

bla limiti

1509 10 99

—  f’kontenituri tal-ħġieġ li jesgħu aktar minn 2 litri jew f’kontenituri oħra

86,70  (4)

bla limiti

 

Żejt taż-żebbuġa u l-frazzjonijiet tiegħu, raffinat jew le, iżda mhux modifikat kemikalment, ħlief biex jintuża bħala għalf għall-annimali:

 

 

1509 90 91

—  f’kontenituri tal-ħġieġ li jesgħu 2 litri jew inqas

60,60  (4)

bla limiti

1509 90 99

—  f’kontenituri tal-ħġieġ li jesgħu aktar minn 2 litri jew f’kontenituri oħra

86,70  (4)

bla limiti

ex 0210 19 91

Prieżet fis-salmura, bla għadam, magħluqa f’bużżieqa jew f’musrana artifiċjali

b’xejn

3 715

ex 0210 19 91

Biċċa laħam ħoxna bla għadam, affumikata

1601 00 11

1601 00 21

Zalzett u prodotti simili, ta’ laħam, fdal tal-laħam jew demm; preparazzjonijiet ta’ l-ikel ibbażati fuq dawn il-prodott ta’ annimali ta’ l-intestaturi 0101 sa 0104 , ħlief iċ-ċingjali

ex 0210 19 91

ex 1602 49 10

Għonq il-majjal, imnixxef fl-arja, bil-ħwawar miżjuda jew le, sħiħ, f’biċċiet jew fi flieli rqaq

 

Tadam, sħiħ jew f’biċċiet, ippreparat jew ippreżervat b’mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku:

 

 

2002 10 10

—  f’kontenituri li jesgħu aktar minn 5 kg

2,50

bla limiti

2002 10 20

—  f’kontenituri li jesgħu 5 kg jew inqas

4,50

bla limiti

 

Tadam ippreparat jew ippreżervat b’mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, ħlief sħiħ jew f’biċċiet:

b’xejn

bla limiti

2002 90 10

—  f’kontenituri li jesgħu aktar minn 5 kg

2002 90 21

Polpa tat-tadam, purè jew ikkonċentrata, f’kontenituri siġillati eremetikament, b’kontenut ta’ materjal xott ta’ 25 % jew aktar mill-piż, li jikkonsisti f’tadam u ilma u possibbilment melħ jew ħwawar oħra, f’kontenituri li jesgħu 5 kg jew inqas

b’xejn

bla limiti

2002 90 29

Tadam ippreparat jew ippreżervat b’mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, ħlief sħiħ jew f’biċċiet, u ħlief polpa tat-tadam, purè jew ikkonċentrata:

— f’kontenituri li jesgħu 5 kg jew inqas

b’xejn

bla limiti

2003 10 00

Faqqiegħ tal-ġens Agaricus, ippreparat jew ippreżervat b’mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku

0

1 700

 

Qaqoċċ, ippreparat jew ippreżervat b’mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżat, ħlief il-prodotti ta’ l-intestatura 2006 :

 

 

ex 2004 90 18

—  f’kontenituri li jesgħu aktar minn 5 kg

17,5

bla limiti

ex 2004 90 49

—  f’kontenituri li jesgħu 5 kg jew inqas

24,5

bla limiti

 

Asparagu, ippreparat jew ippreżervat b’mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżat, ħlief il-prodotti ta’ l-intestatura 2006 :

b’xejn

bla limiti

2005 60 10

—  f’kontenituri li jesgħu aktar minn 5 kg

2005 60 90

—  f’kontenituri li jesgħu 5 kg jew inqas

 

Żebbuġ, ippreparat jew ippreżervat b’mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżat, ħlief il-prodotti ta’ l-intestatura 2006 :

b’xejn

bla limiti

2005 70 10

—  f’kontenituri li jesgħu aktar minn 5 kg

2005 70 90

—  f’kontenituri li jesgħu 5 kg jew inqas

 

Kappar u qaqoċċ, ippreparati jew ippreżervati b’mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżati, ħlief il-prodotti ta’ l-intestatura 2006 :

 

 

ex 2005 99 11

—  f’kontenituri li jesgħu aktar minn 5 kg

17,5

bla limiti

ex 2005 99 41

—  f’kontenituri li jesgħu 5 kg jew inqas

24,5

bla limiti

2008 30 90

Frott taċ-ċitru, ippreparat jew ippreżervat b’mod ieħor, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew bl-ispirtu jew mingħajrha, mhux speċifikat jew inkluż imkien aktar

b’xejn

bla limiti

2008 50 10

Polpa tal-berquq, ippreparata jew ippreżervata b’mod ieħor, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew bl-ispirtu jew mingħajrha, mhux speċifikata jew inkluża mkien ieħor

10

bla limiti

2008 50 90

Berquq, ippreparat jew ippreżervat b’mod ieħor, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew bl-ispirtu jew mingħajrha, mhux speċifikat jew inkluż imkien ieħor

15

bla limiti

2008 70 10

Polpa tal-ħawħ, ippreparata jew ippreżervata b’mod ieħor, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew bl-ispirtu jew mingħajrha, mhux speċifikata jew inkluża mkien ieħor

b’xejn

bla limiti

2008 70 90

Ħawħ, ippreparat jew ippreżervat b’mod ieħor, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew bl-ispirtu jew mingħajrha, mhux speċifikat jew inkluż imkien ieħor

b’xejn

bla limiti

 

Meraq ta’ kwalunkwe frotta taċ-ċitru singola għajr il-larinġa, il-grejpfrut jew il-pomelo, mhux ifferementat, li ma fihx spirtu miżjud:

 

 

ex 2009 39 19

—  mhux biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu, ikkonċentrat

6

bla limiti

ex 2009 39 20

—  biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu, ikkonċentrat

14

bla limiti

 

Inbejjed tad-deżerta, speċjalitajiet u mistelles f’kontenituri:

 

 

2204 21 50

—  li jesgħu 2 litri jew inqas (5)

8,5

bla limiti

2204 29 50

—  li jesgħu aktar minn 2 litri (5)

8,5

bla limiti

ex 2204 21 50

Port, f’kontenituri li jesgħu 2 litri jew inqas, kif deskritt (6)

b’xejn

1 000 hl

ex 2204 21 21

Retsina (inbid abjad Grieg) f’kontenituri li jesgħu 2 litri jew inqas, kif deskritt (7)

b’xejn

500 hl

 

Retsina (inbid abjad Grieg) f’kontenituri li jesgħu aktar minn 2 litri, kif deskritt (7), ta’ saħħa alkoħolika:

ex 2204 29 21

—  ta’ aktar minn 13% vol.

ex 2204 29 22

—  ta’ 13% vol. jew inqas

(1)   Inklużi 480 t ta’ perżut ta’ Parma u San Daniel skond it-termini ta’ l-ittri ta’ skambju tal-25 ta’ Jannar 1972 bejn il-Komunità u l-Iżvizzera.

(2)   Inklużi 170 t ta’ Bresaola skond it-termini ta’ l-ittri ta’ skambju tal-25 ta’ Jannar 1972 bejn il-Komunità u l-Iżvizzera.

(3)   Bla ħsara għal kwota annwali totali ta’ 60 000 pjanta.

(4)   Inkluża l-kontribuzzjoni għall-fond ta’ garanzija għal ħżin obbligatorju.

(5)   Tkopri biss prodotti li ġew speċifikati fl-Anness 7 għall-Ftehim.

(6)   Deskrizzjoni: “Port” tfisser inbid ta’ kwalità li jiġi prodott f’reġjun speċifiku (Oporto fil-Portugall) skond ir-Regolament (KE) Nru 1493/1999.

(7)   Deskrizzjoni: “Retsina” tfisser inbid tal-mejda fit-tifsira tad-dispożizzjonijiet Komunitarji li jissemmew fil-punt A.2 ta’ l-Anness VII għar-Regolament (KE) Nru 1493/1999.

ANNESS 2

Konċessjonijiet mogħtija mill-Komunità

Il-konċessjonijiet tariffarji stabbiliti hawn taħt jingħtaw mill-Komunità għall-prodotti li ġejjin li joriġinaw fl-Iżvizzera u, fejn ikun applikabbli, ikunu suġġetti għal kwantità annwali:Il-Kodiċi NM

Deskrizzjoni

Id-dazju doganali applikabbli

(CHF/100 kg piż gross)

Il-kwantità annwali

(piż nett f’tunnellati metriċi)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Annimali ta’ l-ifrat ħajjin li jiżnu ta’ aktar minn 160 kg

0

4 600 ras

ex 0210 20 90

Laħam ta’ annimali ta’ l-ifrat, bla għadam, imnixxef

b’xejn

1 200

ex 0401 30

Krema, b’kontenut ta’ xaħam, bil-piż, ta’ aktar minn 6%

b’xejn

2 000

0403 10

Jogurt

0402 29 11

ex 0404 90 83

Ħalib speċjali għat-trabi, f’kontenituri ssiġillati ermetikament ta’ kontenut nett ta’ mhux aktar minn 500 g, b’kontenut tax-xaħam bil-piż ta’ aktar minn 10 % (1)

43,8

bla limiti

0602

Pjanti oħrajn ħajjin (inklużi l-għeruq tagħhom), biċċiet u żabriet; spawn għall-faqqiegħ

b’xejn

bla limiti

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19

Fjuri maqtugħin u blanzuni ta’ fjuri ta’ tip li jmorru għal bukketti u għal għanijiet ornamentali, friski

b’xejn

bla limiti

0701 10 00

Patata taż-żerriegħa, friska jew imkessħa

b’xejn

4 000

0702 00 00

Tadam, frisk jew imkessaħ

b’xejn (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Basal, għajr il-basal għat-taħwil, il-kurrat u ħaxix oħrajn tal-ġens tat-tewm, friski jew imkessħin

b’xejn

5 000

0704 10 00

0704 90

Kaboċċi, pastard, ġdur, kale u brassicae oħrajn li jittieklu, ħlief il-Brussels sprouts, friski jew imkessħin

b’xejn

5 500

0705

Ħass (Lactuca sativa) u ċikwejra (Cichorium spp.), friski jew imkessħin

b’xejn

3 000

0706 10 00

Karrotti u turnips, friski jew imkessħin

b’xejn

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Pitravi ta’ l-insalata, leħjet il-bodbod, celeriac, ravanelli u għeruq li jittieklu simili, ħlief l-għeruq tal-mustarda (Cochlearia armoracia), friski jew imkessħin

b’xejn

3 000

0707 00 05

Ħjar, frisk jew imkessaħ

b’xejn (2)

1 000

0708 20 00

Fażola (Vigna spp., Phaseolus spp.), friska jew imkessħa

b’xejn

1 000

0709 30 00

Brunġiel, frisk jew imkessaħ

b’xejn

500

0709 40 00

Krafes ħlief celeriac, friski jew imkessħin

b’xejn

500

0709 51 00

0709 59

Faqqiegħ u tartuf, friski jew imkessħin

b’xejn

bla limiti

0709 70 00

Spinaċi, spinaċi ta’ New Zealand u spinaċi tal-ġonna (orache), friski jew imkessħin

b’xejn

1 000

0709 90 10

Ħxejjex għall-insalata, ħlief il-ħass (Lactuca sativa) u ċ-ċikwejra (Cichorium spp.), friski jew imkessħin

b’xejn

1 000

0709 90 20

Pitravi chard (jew pitravi zokkrija) u kardun

b’xejn

300

0709 90 50

Bużbież, frisk jew imkessaħ

b’xejn

1 000

0709 90 70

Zukkini, friski jew imkessħin

b’xejn (2)

1 000

0709 90 90

Ħxejjex oħra, friski jew imkessħin

b’xejn

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Faqqiegħ (mhux imsajjar jew imsajjar bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma), iffriżat

b’xejn

bla limiti

0712 90

Ħxejjex mnixxfin, sħaħ, imqattgħin, flieli, biċċiet jew trab, kemm jekk miksuba minn ħxejjex msajra jew le, iżda mhux ippreparati aktar minn hekk, ħlief il-basal, il-faqqiegħ u t-tartuf

b’xejn

bla limiti

ex 0808 10 80

Tuffieħ, għajr it-tuffieħ tas-sidru, friski

b’xejn (2)

3 000

0808 20

Lanġas u sfarġel, friski

b’xejn (2)

3 000

0809 10 00

Berquq, frisk

b’xejn (2)

500

0809 20 95

Ċirasa, għajr iċ-ċirasa qarsa (Prunus cerasus), friska

b’xejn (2)

1 500  (2)

0809 40

Għajnbaqar u pruna selvaġġa (sloes), friski

b’xejn (2)

1 000

0810 10 00

Frawli

b’xejn

200

0810 20 10

Lampun, frisk

b’xejn

100

0810 20 90

Tut, ċawsli u loganberries, friski

b’xejn

100

1106 30 10

Dqiq, pasta u trab tal-banana

b’xejn

5

1106 30 90

Dqiq, pasta u trab ta’ frott ieħor tal-Kapitolu 8

b’xejn

bla limiti

ex 0210 19 50

Prieżet fis-salmura, bla għadam, magħluqa f’bużżieqa jew f’musrana artifiċjali

b’xejn

1 900

ex 0210 19 81

Biċċa laħam ħoxna, bla għadam, affumikata

ex 1601 00

Zalzett u prodotti simili, ta’ laħam, fdal tal-laħam jew demm; preparazzjonijiet ta’ l-ikel ibbażati fuq dawn il-prodott ta’ annimali ta’ l-intestaturi 0101 sa 0104 , ħlief iċ-ċingjali

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Għonq il-majjal, imnixxef fl-arja, bil-ħwawar miżjuda jew le, sħiħ, f’biċċiet jew fi flieli rqaq

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Tadam trab, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew ta’ lamtu jew mingħajrha (4)

b’xejn

bla limiti

2003 90 00

Faqqiegħ, ħlief tal-ġens Agaricus, ippreparat jew ippreżervat b’mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku

b’xejn

bla limiti

0710 10 00

Patata, mhux imsajra jew imsajra bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma, iffriżata

b’xejn

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Patata, ippreparata jew ippreżervata b’mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżata, għajr il-prodotti ta’ l-intestatura 2006 , ħlief dqiq, pasta jew biċċiet żgħar

2005 20 80

Patata, ippreparata jew ippreżervata b’mod ieħor milli bil-ħall jew bl-aċtu aċetiku, iffriżata, għajr il-prodotti ta’ l-intestatura 2006 , ħlief dqiq, pasta jew biċċiet żgħar u preparazzjonijiet li jkunu fi flieli rqaq, moqlijin jew moħmijin, kemm jekk immelħin jew imħawrin kif jekk le, ġo pakketti li jżommu l-arja, tajbin għal konsum immedjat

ex 2005 91 00

ex 2005 99

Preparazzjonijiet ta’ ħxejjex u taħlitiet ta’ ħxejjex fi trab, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew ta’ lamtu jew mingħajrha (4)

b’xejn

bla limiti

ex 2008 30

Frott taċ-ċitru f’biċċiet irqaq jew fi trab, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew ta’ lamtu jew mingħajrha (4)

b’xejn

bla limiti

ex 2008 40

Lanġas f’biċċiet irqaq jew trab, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew ta’ lamtu jew mingħajrha (4)

b’xejn

bla limiti

ex 2008 50

Berquq f’biċċiet irqaq jew trab, kemm jekk biż-żieda ta’ zokkor jew ta’ xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu jew ta’ lamtu jew mingħajrha (4)

b’xejn

bla limiti

2008 60

Ċirasa, ippreparata jew ippreżervata b’mod ieħor, kemm jekk fiha zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew spirtu miżjud inkella le, mhix speċifikata jew inkluża mkien aktar

b’xejn

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Ċirasa, mhux imsajra jew imsajra bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma, iffriżata, kemm jekk fiha zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu inkella le

0811 90 80

Ċirasa, għajr ċirasa qarsa (Prunus cerasus), mhux imsajra jew imsajra bl-istim jew bit-togħlija fl-ilma, iffriżata, kemm jekk fiha zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu inkella le

ex 2008 70

Ħawħ f’biċċiet żgħar jew fi trab, kemm jekk fihom zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew ta’ lamtu inkella le (4)

b’xejn

bla limiti

ex 2008 80

Frawli f’biċċiet żgħar jew fi trab, kemm jekk fihom zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew ta’ lamtu inkella le (4)

b’xejn

bla limiti

ex 2008 99

Frott ieħor f’biċċiet żgħar jew fi trab, kemm jekk fihom zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu jew ta’ lamtu inkella le (4)

b’xejn

bla limiti

ex 2009 19

Meraq tal-larinġ fi trab, kemm jekk fih zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu inkella le

b’xejn

bla limiti

ex 2009 21 00

ex 2009 29

Meraq tal-grejpfrut fi trab, kemm jekk fih zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu inkella le

b’xejn

bla limiti

ex 2009 31

ex 2009 39

Meraq ta’ kwalunkwe frotta taċ-ċitru oħra fi trab, kemm jekk fih zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu inkella le

b’xejn

bla limiti

ex 2009 41

ex 2009 49

Meraq ta’ l-ananas fi trab, kemm jekk fih zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu inkella le

b’xejn

bla limiti

ex 2009 71

ex 2009 79

Meraq tat-tuffieħ fi trab, kemm jekk fih zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu inkella le

b’xejn

bla limiti

ex 2009 80

Meraq ta’ kull frotta jew ħaxix oħra singola fi trab, kemm jekk fih zokkor jew materjal ieħor li jagħmel ħelu inkella le

b’xejn

bla limiti

(1)   Għall-prodotti ta’ din is-sottointestatura, “ħalib speċjali għat-trabi” tfisser prodotti li huma ħielsa minn mikrobi patoġeni u tossikoġeniċi u li fihom inqas minn 10 000 batterji aerobiċi li jistgħu jingħataw ħajja mill-ġdid u inqas minn żewġ batterji koliformi għal kull gramma.

(2)   Fejn ikun rilevanti, għandu japplika dazju speċifiku u mhux id-dazju minimu.

(3)   Inklużi 1 000 t skond it-termini ta’ l-Ittri ta’ Skambu ta’ l-14 ta’ Lulju 1986.

(4)   Ara d-Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-klassifikazzjoni tariffarja tal-ħaxix u tal-frott fi trab.

▼M18

ANNESS 3

1. Il-kummerċ bilaterali fil-prodotti kollha li jidħlu taħt l-intestatura 0406 tas-Sistema Armonizzata huwa liberalizzat kompletament b’effett mill-1 ta’ Ġunju 2007 billi tneħħew it-tariffi u l-kwoti kollha.

2. L-Unjoni Ewropea m’għandhiex tapplika rifużjonijiet tal-esportazzjoni għal ġobnijiet esportati lejn l-Isvizzera. L-Isvizzera m’għandhiex tapplika sussidji tal-esportazzjoni ( 1 ) għal ġobnijiet esportati lejn l-Unjoni Ewopea.

3. Il-prodotti kollha li jidħlu fil-kodiċi NM 0406 li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea jew fl-Isvizzera u li jsir kummerċ fihom bejn dawk iż-żewġ Partijiet huma eżentati mill-preżentazzjoni ta’ liċenzja tal-importazzjoni.

4. L-Unjoni Ewropea u l-Isvizzera għandhom jiżguraw li l-benefiċċji mogħtija reċiprokament ma jiġux ippreġudikati minn miżuri oħrajn li jaffettwaw l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet.

5. Jekk l-iżvilupp tal-prezzijiet u/jew l-importazzjonijiet jirriżulta f’disturb fis-suq ta’ kwalunkwe Parti, għandhom jinbdew konsultazzjonijiet kemm jista’ jkun malajr fi ħdan il-Kumitat stabbilit taħt l-Artikolu 6 tal-Ftehim fuq talba ta’ kwalunkwe Parti bil-ħsieb li jinstabu s-soluzzjonijiet xierqa. F’din il-konnessjoni, il-Partijiet b’dan jaqblu li jiskambjaw informazzjoni perjodikament dwar il-prezzijiet u kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti dwar is-suq ta’ ġobnijiet prodotti lokalment u impurtati.

▼B

ANNESS 4

DWAR IS-SAĦĦA TAL-PJANTI

Artikolu 1

Għan

►M14  1. ◄   L-għan ta' dan l-Anness għandu jkun biex jiffaċilita l-kummerċ bejn il-Partijiet, fil-pjanti, fil-prodotti ta' pjanti, u f'oġġetti oħra suġġetti għall-miżuri fuq saħħet il-pjanti, li joriġinaw mit-territorji rispettivi tagħhom jew importati minn pajjiżi terzi u mniżżla fl-Appendiċi 1 li għandu jitfassal mill-Kumitat skond l-Artikolu 11 tal-Ftehim.

▼M14

2.  Permezz ta' deroga mill-Artikolu 1 tal-Ftehim, dan l-Anness għandu japplika għall-pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra kollha mniżżla fl-Appendiċi 1, fik imsemmi fil-paragrafu 1.

▼B

Artikolu 2

Prinċipji

1.  Il-Partijiet jinnotaw li għandhom leġislazzjonijiet simili dwar miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni u l-propagazzjoni ta' organiżmi li jistgħu jagħmlu l-ħsara minn pjanti, minn prodotti ta' pjanti jew minn oġġetti oħra li għandhom riżultati ekwivalenti dwar il-protezzjoni kontra l-introduzzjoni u l-propagazzjoni ta' organiżmi li jistgħu jagħmlu l-ħsara lill-pjanti jew lill-prodotti tal-pjanti mniżżla fl-Appendiċi 1, kif jipprovdi l-Artikolu 1. L-istess ħaġa tgħodd ukoll għall-miżuri fuq saħħet il-pjanti meħuda dwar pjanti, prodotti ta' pjanti u oġġetti oħra introdotti minn pajjiżi terzi.

2.  Il-leġislazzjoni riferuta fil-paragrafu 1 għandha titniżżel fl-Appendiċi 2 li għandu jitfassal mill-Kumitat skond l-Artikolu 11 tal-Ftehim.

▼M14

3.  Il-Partijiet jagħrfu reċiprokament il-passaporti tal-pjanti maħruġa mill-organizzazzjonijiet li jkunu ġew approvati mill-Awtoritajiet rispettivi. Lista ta' dawn l-organizzazzjonijiet, regolarment aġġornata, tista' tinkiseb mill-Awtoritajiet mniżżla fl-Appendiċi 3. Tali passaporti għandhom jaffermaw konformità mal-leġiżlazzjoni tagħhom kif imniżżla fl-Appendiċi 2 kif previst fil-paragrafu 2 u għandhom jitqiesu li jilħqu l-kundizzjonijiet meħtieġa tad-dokumenti hekk imniżżla għall-moviment fit-territorji tal-Partijiet rispettivi tal-pjanti, tal-prodotti ta' pjanti, u ta' oġġetti oħra mniżżla fl-Appendiċi 1 kif previst fl-Artikolu 1.

▼B

4.  Il-pjjanti, il-prodotti tal-pjanti u affarijiet oħra kif imniżżla fl-Appendiċi 1, kif jipprovdi l-Artikolu 1, li m'humiex suġġetti għall-arranġamenti tal-passaport tal-pjanti li japplikaw għall-kummerċ ġewwa t-territorju taż-żewġ Partijiet jistgħu jiġu nnegozjati bejn iż-żewġ Partijiet mingħajr ebda passaport tal-pjanti, mingħajr preġudizzju, madankollu, għal dokumenti oħra meħtieġa taħt il-liġijiet rispettivi tal-Partijiet, u b'mod partikolari dokumenti li jiffurmaw parti minn sistema biex ikunu intraċċati l-oriġini tat-tali pjanti, prodotti ta' pjanti u oġġetti oħra ta' oriġini.

Artikolu 3

1.  Pjanti, prodotti ta' pjanti u oġġetti oħra li m'humiex imniżżla b'mod espliċitu fl-Appendiċi 1kif previst fl-Artikolu 1 u li m'humiex suġġetti għall-miżuri dwar saħħet il-pjanti fl-ebda mill-Partijiet jistgħu jkunu nnegozjati bejniethom mingħajr dokumentazzjoni, identità, jew kontrolli fuq saħħet il-pjanti dwar il-miżuri fuq saħħet il-pjanti.

2.  Meta xi Parti bi ħsiebha tadotta miżura dwar saħħet il-pjanti fir-rigward tal-pjanti, prodotti ta' pjanti u oġġetti oħra riferuti fil-paragrafu 1, għandha tinforma lill-Parti l-oħra.

3.  Skond l-Artikolu 10(2), il-Grupp ta' Ħidma dwar Saħħet il-Pjanti għandu jistma l-konsegwenzi għal dan l-Anness ta' tibdiliet skond il-paragrafu 2 bil-għan li jipproponi kull emenda għall-appendiċi relevanti.

Artikolu 4

Ħtiġiet reġjonali

1.  Kull Parti tista' tniżżel, b'referenza għal kriterja simili, ħtiġiet speċifiċi dwar il-movimenti tal-pjanti, tal-prodotti tal-pjanti u ta' oġġetti oħra, ikun xi jkun l-oriġini tagħhom, ġewwa u lejn żoni fit-territorju tagħhom, fejn hu garantit mis-sitwazzjoni tas-saħħa tal-pjanti f'dawk iż-żoni.

2.  L-Appendiċi 4, li għandu jitfassal mill-Kumitat skond l-Artikolu 11 tal-Ftehim, għandu jiddefinixxi ż-żoni kif riferuti fil-paragrafu 1 u fil-ħtiġiet speċifiċi relatati magħhom.

Artikolu 5

Kontrolli fuq importazzjonijiet

1.  Kull Parti għandha twettaq kontrolli fuq saħħet il-pjanti permezz ta' kampjuni b'rata li ma taqbiżx ċertu persentaġġ ta' kunsinni ta' pjanti, ta' prodotti tal-pjanti u ta' oġġetti oħra mniżżla fl-Appendiċi 1 kif previst fl-Artikolu 1. Dak il-persentaġġ, li għandu jkun ipproponut mill-Grupp ta' Ħidma dwar Saħħet il-Pjanti u stabbilit mill-Kumitat, għandu jkun iddeterminat mill-pjanti, mill-prodotti tal-pjanti jew minn oġġetti oħra skond ir-riskju tas-saħħa tal-pjanti. Fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness, dak il-persentaġġ għandu jkun ta' 10 %.

2.  Skond l-Artikolu 10(2) ta' dan l-Anness, il-Kumitat, waqt li jaġixxi fuq proposta mill-Grupp ta' Ħidma dwar Saħħet il-Pjanti, jista' jiddeċiedi li jnaqqas ir-rata tal-kontrolli previsti fil-paragrafu 1.

3.  Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw biss għall-kontrolli fuq saħħet il-pjanti tal-kummerċ fil-pjanti, fil-prodotti tal-pjanti u f'oġġetti oħra bejn iż-żewġ Partijiet.

4.  Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw suġġetti għall-Artikolu 11 tal-Ftehim u għall-Artikoli 6 u 7 ta' dan l-Anness.

Artikolu 6

Miżuri ta' protezzjoni

Miżuri ta' protezzjoni għandhom jittieħdu skond il-proċeduri previsti fl-Artikolu 10(2) tal-Ftehim.

Artikolu 7

Derogi

1.  Jekk waħda miż-żewġ Partijiet bi ħsiebha tapplika d-derogi dwar parti mit-terrtorju jew it-territorju sħiħ tal-Parti l-oħra, għandha tinforma lil din ta' l-aħħar minn qabel, u tagħti r-raġunijiet tagħha. Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li jinġiebu fis-seħħ id-derogi ppjanati mill-ewwel, konsultazzjonijiet għandhom jinżammu malajr kemm jista' jkun, bejn iż-żewġ Partijiet bil-għan li jinstabu soluzzjonijiet xierqa.

2.  Jekk waħda miż-żewġ Partijiet tapplika d-derogi dwar parti mit-territorju tagħha jew ta' pajjiż terz, għandha tinforma lill-Parti l-oħra bil-quddiem, u tagħti r-raġunijiet tagħha. Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li jinġiebu fis-seħħ id-derogi ppjanati mill-ewwel, konsultazzjonijiet għandhom jinżammu malajr kemm jista' jkun, bejn iż-żewġ Partijiet bil-għan li jinstabu soluzzjonijiet xierqa.

Artikolu 8

Kontrolli konġunti

1.  Kull Parti għandha taqbel fuq kontrolli konġunti magħmula fuq it-talba tal-Parti l-oħra biex tistma s-sitwazzjoni ta' saħħet il-pjanta u l-miżuri li għandhom riżultat ekwivalenti kif previst fl-Artiklu 2.

2.  “Kontrolli konġunti” tfisser kontroll magħmul fuq il-fruntiera biex jivverifikaw il-konformità mal-ħtiġiet dwar saħħet il-pjanti ta' kunsinna minn minn kull Parti.

3.  It-tali kontrolli għandhom isiru skond il-proċedura adottata mill-Kumitat fuq proposta tal-Grupp ta' Ħidma dwar Saħħet il-Pjanti.

Artikolu 9

Skambju ta' informazzjoni

1.  Skond l-Artikolu 8 tal-Ftehim, il-Partijiet għandhom jagħmlu skambju ta' l-informazzjoni kollha relevanti dwar l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi tagħhom koperti minn dan l-Anness u n-notifiki riferuti fl-Appendiċi 5.

2.  Bil-għan li tiżgura l-ekwivalenza fl-applikazzjoni tar-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-leġislazzjoni koperta minn dan l-Anness, kull Parti għandha, fuq it-talba ta' l-oħra, taċċetta żjarat ta' esperti minn ta' din ta' l-aħħar fit-territorju tagħha, li jsiru bil-koperazzjoni ma' l-organizzazzjoni uffiċjali dwar saħħet il-pjanti responsabbli mit-territorju kkonċernat.

Artikolu 10

Grupp ta' Ħidma dwar Saħħet il-Pjanti

1.  Il-Grupp ta' Ħidma dwar Saħħet il-Pjanta, riferut bħala “il-Grupp ta' Ħidma”, stabbilit taħt l-Artikolu 6(7) ta' dan il-Ftehim, għandu jikkunsidra l-kwistjonijiet kollha li jistgħu jinqalgħu dwar dan l-Anness u dwar l-implimentazzjoni tiegħu.

2.  Il-Grupp ta' Ħidma għandu perjodikament jikkunsidra l-istat tal-liġijiet u tar-regolamenti tal-Partijiet fl-oqsma koperti minn dan l-Anness. Hu jista', b'mod partikolari jressaq proposti quddiemil-Kumitat bil-għan li dawn l-Appendiċi jkunu adattati u aġġornati.

▼M27

Appendiċi 1

PJANTI, PRODOTTI TAL-PJANTI U OĠĠETTI OĦRA

A.    Pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra, li joriġinaw minn kwalunkwe Parti, u li għalihom iż-żewġ Partijiet għandhom leġiżlazzjoni simili li twassal għal riżultati ekwivalenti u li jirrikonoxxu l-passaport tal-pjanti

1.   Pjanti u prodotti tal-pjanti

1.1.

Pjanti tal-ġeneru Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., għajr Prunus laurocerasus L. u Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. u Sorbus L, li huma intenzjonati għat-tħawwil u li mhumiex żrieragħ

1.2.

Pjanti ta' Beta vulgaris L. u Humulus lupulus L., intiżi għat-tħawwil, għajr żrieragħ

1.3.

Pjanti tal-ispeċi Solanum L li jiffurmaw stolon jew tuberu jew l-ibridi tagħhom, intiżi għat-tħawwil

1.4.

Pjanti ta' FortunellaSwingle, PoncirusRaf., u l-ibridi tagħhom, Casimiroa La Llave, Clausena Burm f.,Vepris Comm., ZanthoxylumL. u VitisL., għajr frott u żerriegħa

1.5.

Mingħajr preġudizzju għall-punt 1.6, pjanti ta' Citrus L. u l-ibridi tagħhom, għajr frott u żrieragħ

1.6.

Frott ta' Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom bil-weraq u l-pedunkuli

1.7.

Injam li joriġina mill-Unjoni u żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu għalkollox jew parzjalment, bil-qoxra jew mingħajrha, jew li jiġi ppreżentat f'forma ta' laqx, partikuli, serratura, fdalijiet tal-injam jew ruttam

(a) 

ikun inkiseb għalkollox jew f'parti minn Platanus L., li jinkludi injam li ma żammx il-wiċċ tond naturali tiegħu, u

(b) 

li jaqbel ma' waħda mid-deskrizzjonijiet, tal-Parti II tal-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 ( 2 ), li jinsabu fit-Tabella iktar 'l isfel:Kodiċi NM

Deskrizzjoni

4401 10 00

Ħatab, f'forma ta' zkuk, zkuk ħoxnin, friegħi, qatet ta' għesieleġ jew forom simili

4401 22 00

Injam mhux tal-koniferi, f'laqx jew frak

ex 4401 30 80

Fdal tal-Injam u skrapp (minbarra serratura), mhux mgħaqqad fi zkuk, trab tal-faħam, paliti jew forom simili

4403 10 00

Injam mhux maħdum, trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew b'konservanti oħra, sew jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mneħħija u sew jekk le, jew f'għamla bejn wieħed u ieħor kwadra jew le

ex 4403 99

Injam mhux tal-koniferi (minbarra njam tropikali speċifikat fis-subtitolu nota 1 ta' Kap 44 jew injam ieħor tropikali, ballut (Quercus spp.) jew fagu (Fagus spp.)), mhux maħdum, imneżża jew le mill-qoxra jew l-ilbieba tal-injam, jew kwadrat mhux irfinut, mhux trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, krijożat(creosote) jew preservattivi oħra

ex 4404 20 00

Arbli maqsuma mhux koniferi; puntali u pali ta' injam, ippuntati iżda mhux isserrati għat-tul

ex 4407 99

Injam mhux tal-koniferi (minbarra njam tropikali speċifikat f'subtitolu nota 1 ta' Kap 44 jew injam ieħor tropikali, ballut (Quercus spp.) jew fagu (Fagus spp.)), issegat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew imwaħħal mit-tarf, ta' ħxuna li teċċedi s-6 mm

2.

Pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra maħduma minn produtturi li l-produzzjoni u l-bejgħ tagħhom huma awtorizzati għal persuni professjonalment involuti fil-produzzjoni tal-pjanti, għajr dawk il-pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra li huma ppreparati u lesti għal bejgħ lejn il konsumatur finali, u li dwarhom il-korpi uffiċjali responsabbli tal-Istati Membri jew tal-Iżvizzera jiggarantixxu li l-produzzjoni tagħhom hija separata b'mod ċar minn dawk tal-prodotti l-oħra

2.1.

Pjanti intiżi għat-tħawwil (għajr żrieragħ) tal-ġeneru Abies Mill. u ta'Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Ta' Moul., Dianthus L. u l-ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (kollha varjetajiet ta' ibridi min-New Guinea), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. u pjanti oħra tal-ispeċi erbaċea (għajr dawk tal-grupp Gramineae) intiżi għat-tħawwil (għajr basal, basal tal-qasab, riżomi, żrieragħ u tuberi)

2.2.

Pjanti ta' Solanaceae, għajr dawk li hemm referenza għalihom fil-punt 1.3 intiżi għat-tħawwil, għajr żrieragħ

2.3.

Pjanti ta' Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. u Strelitziaceae, bl-għeruq jew bil-materjal għat-tkabbir ħaġa waħda miegħu jew marbut

2.4.

Pjanti ta' Palmae, intiżi għat-tħawwil, li għandhom zokk li fil-bażi tiegħu għandu dijametru ta' iktar minn 5 cm u li jagħmlu parti mill-ġeneri jew l-ispeċijiet li ġejjin: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

2.5.

Pjanti, żrieragħ u basal:

(a) 

Żrieragħ u basal ta' Allium ascalonicum L., Allium cepa L. u Allium schoenoprasum L. intiżi għat-tħawwil u l-pjanti ta' Allium porrum L. intiżi għat-tħawwil.

(b) 

Żrieragħ ta' Medicago sativa L.

(c) 

Żrieragħ ta' Helianthus annuus L., ta' Solanum lycopersicum L. u ta' Phaseolus L.

3.

Basal, basal tal-qasab, tuberi u riżomi ta' Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston “Golden Yellow”, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., kultivari żgħar u l-ibridi tagħhom tal-ġeneru Gladiolus Tourn. ex L., bħal Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. u Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. u Tulipa L., intiżi għat-tħawwil, prodotti minn produtturi li l-produzzjoni u l-bejgħ tagħhom huma awtorizzati lil persuni involuti b'mod professjonali fil-produzzjoni tal-pjanti, għajr dawk il-pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra li huma ppreparati u mħejjija għall-bejgħ lill-konsumatur finali, u li dwarhom il-korpi uffiċjali responsabbli tal-Istati Membri jew tal-Iżvizzera jiggarantixxu li l-produzzjoni tagħhom hija separata biċ-ċar minn dik ta' prodotti oħra.

B.    Pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra, li joriġinaw barra mit-territorji tal-Partijiet, li għalihom id-dispożizzjonijiet dwar is-saħħa tal-pjanti taż-żewġ Partijiet li jirrigwardaw l-importazzjoni jwasslu għal riżultati ekwivalenti u li jistgħu jkunu oġġett ta' kummerċ ta' bejniethom b'passaport tal-pjanti jekk ikunu elenkati fil-Parti A ta' dan l-Appendiċi jew b'mod ħieles jekk mhumiex elenkati fih.

1.

Mingħajr preġudizzju għall-pjanti elenkati fil-parti C ta' dan l-Appendiċi, il-pjanti kollha intiżi għat-tħawwil, għajr għaż-żrieragħ, iżda inkluż iż-żrieragħ ta': Cruciferae, Gramineae u Trifolium spp., li joriġinaw mill-Arġentina, l-Awstralja, il-Bolivja, iċ-Ċile, in-New Zealand u l-Urugwaj, il-ġeneri Triticum, Secale u X Triticosecale, li joriġinaw mill-Afganistan, l-Afrika t'Isfel, l-Istati Uniti tal-Amerika, l-Indja, l-Iran, l-Iraq, il-Messiku, in-Nepal u l-Pakistan, ta' Citrus L., Fortunella Swingle u Poncirus Raf., u l-ibridi tagħhom, ta' Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. u Phaseolus L.

2.

Partijiet tal-pjanti, għajr il-frott u ż-żerriegħa ta':

— 
Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. u fjuri maqtugħa ta' Orchidaceae,
— 
koniferi (Coniferales),
— 
Acer saccharum Marsh., li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerika u mill-Kanada
— 
Prunus L., li joriġinaw minn pajjiżi mhux Ewropej
— 
fjuri maqtugħa ta' Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. u Trachelium L., li joriġinaw minn pajjiżi mhux Ewropej
— 
legumi mwerrqa ta' Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. u Eryngium L,
— 
weraq ta' Manihot esculenta Crantz,
— 
friegħi maqtugħa ta' Betula L. bil-weraq jew mingħajru
— 
friegħi maqtugħa ta' Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr, Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. u Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., bil-weraq jew mingħajru, li joriġinaw mill-Kanada, miċ-Ċina, mill-Istati Uniti tal-Amerika, mill-Ġappun, mill-Mongolja, mir-Repubblika tal-Korea, mir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea, mir-Russja u mit-Tajwan
— 
Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.

2.1.

Partijiet ta' pjanti, għajr frott iżda bl-inklużjoni taż-żerriegħa, ta' Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour u Vepris Comm.

3.

Il-frott ta':

— 
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom, Momordica L. u Solanum melongena L.
— 
Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., et Vaccinium L., li joriġinaw minn pajjiżi mhux Ewropej
— 
Capsicum L.

4.

Tuberi ta' Solanum tuberosum L.

5.

Il-qoxra iżolata ta':

— 
koniferi (Coniferales), li joriġinaw minn pajjiżi mhux Ewropej
— 
Acer saccharum Marsh, Populus L., u Quercus L. għajr Quercus suber L.
— 
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr, Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. u Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., li joriġinaw mill-Kanada, miċ-Ċina, mill-Istati Uniti tal-Amerika, mill-Ġappun, mill-Mongolja, mir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea, mir-Repubblika tal-Korea, mir-Russja u mit-Tajwan
— 
Betula L., li joriġinaw mill-Kanada u mill-Istati Uniti tal-Amerika.

6.

Injam skont it-tifsira tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE ( 3 ), fejn:

(a) 

l-injam ikun inkiseb għalkollox jew parzjalment minn wieħed mill-ordnijiet, ġeneri jew speċijiet kif deskritt hawn taħt, għajr materjal għall-ippakkjar tal-injam kif definit f'Anness IV, il-Parti A, it-Taqsima I, il-punt 2 tad-Direttiva 2000/29/KE:

— 
Quercus L., inkluż injam li ma żammx il-wiċċ naturali u tond tiegħu, li joriġina mill-Istati Uniti tal-Amerika, għajr injam li jaqa' taħt id-deskrizzjoni msemmija fil-punt (b) tal-kodiċi NM 4416 00 00 , u fejn hemm evidenza ddokumentata li l-injam kien ipproċessat jew manifatturat bl-użu ta' trattament ta' sħana sabiex tinkiseb temperatura minima ta' 176 °C għal għoxrin minuta
— 
Platanus L., inkluż injam li ma żammx il-wiċċ tond naturali tiegħu, li joriġina mill-Istati Uniti tal-Amerika jew mill-Armenja
— 
Populus L., inkluż injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu, li joriġina minn pajjiżi fil-kontinent Amerikan
— 
Acer saccharum Marsh, inkluż injam li ma żammx il-wiċċ tond naturali tiegħu, li joriġina mill-Istati Uniti tal-Amerika jew mill-Kanada
— 
Koniferi (Coniferales), inkluż injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu, li joriġina minn pajjiżi li mhumiex Ewropej, mill-Każakistan, mir-Russja u mit-Turkija
— 
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr, Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. u Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inkluż injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu, li joriġina mill-Kanada, miċ-Ċina, mill-Istati Uniti tal-Amerika, mill-Ġappun, mill-Mongolja, mir-Repubblika tal-Korea, mir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea, mir-Russja u mit-Tajwan
— 
Betula L., inkluż injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu, li joriġina mill-Kanada u mill-Istati Uniti tal-Amerika; u
(b) 

jaqbel ma' waħda mid-deskrizzjonijiet, tal-Parti II tal-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87, li jinsabu fit-Tabella iktar 'l isfel:Kodiċi NM

Deskrizzjoni

4401 10 00

Ħatab, f'forma ta' zkuk, zkuk ħoxnin, friegħi, qatet ta' għesieleġ jew forom simili

4401 21 00

Injam koniferu f'forma ta' laqx jew partikuli

4401 22 00

Injam mhux koniferu f'forma ta' laqx jew partikuli

ex 4401 30 40

Serratura, mhux miġbura fi zkuk, trab tal-faħam, pritkuni jew forom simili

ex 4401 30 80

Fdal tal-injam ieħor u skrapp, mhux mgħaqqad fi zkuk, trab tal-faħam, pritkuni jew forom simili

4403 10 00

Injam mhux maħdum, trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew preservattivi oħra, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mhux imneħħija, u mhux f'forma bejn wieħed u ieħor kwadra

4403 20

Injam koniferu mhux maħdum, barra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mneħħija jew le, f'forma bejn wieħed u ieħor kwadra jew le

4403 91

Injam tal-ballut (Quercus spp.) mhux maħdum, barra dak trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew bi preservattivi oħra, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mneħħija jew le, f'forma bejn wieħed u ieħor kwadra jew le

ex 4403 99

Injam mhux koniferu (minbarra njam tropikali speċifikat fis-subtitolu nota 1 tal-Kapitolu 44 jew injam tropikali ieħor, ballut (Quercus spp.), fagu (Fagus spp.) jew betula (Betula L.)), mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mneħħija jew le, jew bejn wieħed u ieħor kwadru, mhux itrattat biż-żebgħa, tbajja', kreożot jew preżervattivi oħra

4403 99 51

Zkuk għall-qtugħ tal-betula (Betula L.), mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mneħħija jew le, jew bejn wieħed u ieħor kwadru

4403 99 59

Injam tal-betula (Betula L.), mhux maħdum, bil-qoxra jew bil-parti ta' taħt il-qoxra mneħħija jew le, jew bejn wieħed u ieħor kwadru, għajr iz-zkuk għall-qtugħ

ex  44 04

Arbli maqsumin; puntali, pali u bsaten tal-injam, ippuntati iżda mhux isserrati għat-tul

4406

Travi tal-injam mimdudin (sleepers, cross-ties) għal-linji tal-ferrovija jew tat-tramm

4407 10

Injam koniferu, isserrat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew imwaħħal mit-tarf, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm

4407 91

Injam tal-ballut (Quercus spp.), isserrat jew imlaqqax mit-tul, imqatta' jew imqaxxar, sew jekk inċanat, xkatlat jew ġonġut fit-truf u sew jekk le, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm

ex 4407 93

Injam ta' Acer saccharum Marsh, isserrat jew imlaqqax mit-tul, imqatta' jew imqaxxar, sew jekk inċanat, xkatlat jew ġonġut fit-truf u sew jekk le, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm

4407 95

Injam tal-fraxxnu (Fraxinus spp.), isserrat jew imlaqqax mit-tul, imqatta' jew imqaxxar, sew jekk inċanat, xkatlat jew ġonġut fit-truf u sew jekk le, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm

ex 4407 99

Injam mhux koniferu (minbarra njam tropikali speċifikat fin-nota tas-subintestatura 1 tal-Kapitolu 44 jew injam tropikali ieħor, ballut (Quercus spp.), fagu (Fagus spp.), aġġru (Acer spp.), ċirasa (Prunus spp.) jew fraxxnu (Fraxinus spp.)), isserrat jew imlaqqax mit-tul, imqatta' jew imqaxxar, sew jekk inċanat, xkatlat jew ġonġut fit-truf u sew jekk le, ta' ħxuna li taqbeż is-6 mm

4408 10

Folji għall-fuljetta (inklużi dawk magħmulin mit-tiflil ta' njam laminat), għat-triplaj jew għal injam simili laminat u injam ieħor, isserrat mit-tul, imfellel jew imqaxxar, sew jekk inċanat, xkatlat, impalellat jew imminċottat fit-truf u sew jew le, mhux eħxen minn 6 mm

4416 00 00

Btieti, krietel, btieti kbar, banijiet tal-injam, u prodotti oħra magħmula mill-buttar u l-partijiet tagħhom, magħmulin mill-injam, inklużi bċejjeċ ta' njam imqawwes

9406 00 20

Bini prefabbrikat tal-injam

7.

Ħamrija u materjal għat-tkabbir

(a) 

Ħamrija u materjal għat-tkabbbir bħala tali, li tikkonsisti għalkollox jew f'parti minnha f'ħamrija jew sustanzi organiċi solidi bħal ma huma partijiet tal-pjanti, humus inkluż il-kompost jew il-qxur, għajr dak magħmul kollu kemm hu mill-peat.

(b) 

Ħamrija u materjal għat-tkabbir, marbuta mal-pjanti jew assoċjati magħhom, li huma magħmula kompletament jew parzjalment mill-materjal speċifikat f'punt (a) jew li jikkonsistu parzjalment minn kwalukwe sustanza inorganika solida, maħsuba għas-sostenn tal-vitalità tal-pjanti, li joriġinaw minn:

— 
It-Turkija,
— 
Il-Belarus, il-Georgia, il-Moldova, ir-Russja u l-Ukrajna,
— 
minn pajjiżi mhumiex Ewropej, barra mill-Alġerija, l-Eġittu, l-Iżrael, il-Libja, il-Marokk jew it-Tuneżija.

8.

Ċereali tal-ġeneri Triticum, Secale u X Triticosecale li joriġinaw fl-Afganistan, fl-Indja, fl-Iran, fl-Iraq, fil-Messiku, fin-Nepal, fil-Pakistan, fl-Afrika t'isfel u fl-Istati Uniti tal-Amerika.

C.    Pjanti, prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra, li jiġu minn kwalunkwe Parti, li għalihom il-Partijiet m'għandhomx leġiżlazzjoni simili u ma jirrikonoxxux il-passaport tal-pjanti.

1.

Pjanti u prodotti tal-pjanti li jiġu mill-Iżvizzera, li għandhom ikunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-pjanti meta jiġu importati minn Stat Membru tal-Unjoni

1.1.

Pjanti maħsuba għat-tħawwil, bl-esklużjoni taż-żrieragħ

mhux applikabbli

1.2.

Partijiet tal-pjanti, bl-esklużjoni tal-frott u ż-żrieragħ

mhux applikabbli

1.3.

Żrieragħ

mhux applikabbli

1.4.

Frott

mhux applikabbli

1.5.

Injam li żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu għalkollox jew parzjalment, bil-qoxra jew mingħajrha, jew li hu ppreżentat f'forma ta' laqx, partikuli, serratura, fdalijiet tal-injam jew ruttam,

(a) 

ikun inkiseb għalkollox jew f'parti minn Platanus L., li jinkludi injam li ma żammx il-wiċċ tond naturali tiegħu, u

(b) 

li jaqbel ma' waħda mid-deskrizzjonijiet, tal-Parti II tal-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87, li jinsabu fit-Tabella iktar 'l isfel:Kodiċi NM

Deskrizzjoni

4401 10 00

Ħatab, f'forma ta' zkuk, zkuk ħoxnin, friegħi, qatet ta' għesieleġ jew forom simili

4401 22 00

Injam mhux tal-koniferi, f'laqx jew frak

ex 4401 30 80

Fdal tal-Injam u skrapp (minbarra serratura), mhux mgħaqqad fi zkuk, trab tal-faħam, paliti jew forom simili

4403 10 00

Injam mhux maħdum, trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, bil-kreożot jew b'konservanti oħra, sew jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mneħħija u sew jekk le, jew f'għamla bejn wieħed u ieħor kwadra jew le

ex 4403 99

Injam mhux tal-koniferi (minbarra njam tropikali speċifikat fis-subtitolu nota 1 ta' Kap 44 jew injam ieħor tropikali, ballut (Quercus spp.) jew fagu (Fagus spp.)), mhux maħdum, imneżża jew le mill-qoxra jew l-ilbieba tal-injam, jew kwadrat mhux irfinut, mhux trattat biż-żebgħa, b'likwidi għat-tlewwin tal-injam, krijożat(creosote) jew aġenti ta' preservazzjoni oħra

ex 4404 20 00

Arbli maqsuma mhux koniferi; puntali u pali ta' injam, ippuntati iżda mhux isserrati għat-tul

ex 4407 99

Injam mhux tal-koniferi (minbarra injam tropikali speċifikat f'subtitolu nota 1 ta' Kap 44 jew injam ieħor tropikali, ballut (Quercus spp.) jew fagu (Fagus spp.)), issegat jew imlaqqax mit-tul, imfellel jew imqaxxar, inċanat jew le, xkatlat jew imwaħħal mit-tarf, ta' ħxuna li teċċedi s-6 mm

2.

Pjanti u prodotti tal-pjanti li jiġu minn Stat Membru tal-Unjoni li għandhom ikunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-pjanti meta jiġu importati fl-Iżvizzera

mhux applikabbli

3.

Pjanti u prodotti tal-pjanti li jiġu mill-Iżvizzera u li l-importazzjoni tagħhom fi Stat Membru tal-Unjoni hija projbita

Pjanti, bl-esklużjoni tal-frott u ż-żrieragħ

mhux applikabbli

4.

Pjanti u prodotti tal-pjanti li jiġu minn Stat Membru tal-Unjoni u li l-importazzjoni tagħhom fl-Iżvizzera hija pprojbita

Pjanti:

Cotoneaster Ehrh.
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot ( 4 )

Appendiċi 2

LEĠIŻLAZZJONI ( 5 )

Dispożizzjonijiet tal-Unjoni

— 
Id-Direttiva tal-Kunsill 69/464/KEE tat-8 ta' Diċembru 1969 dwar il-kontroll tal-marda tal-ġlata fil-patata
— 
Id-Direttiva tal-Kunsill 74/647/KEE tad-9 ta' Diċembru 1974 dwar il-kontroll tad-dudu li jdawwar il-weraq tal-qronfla
— 
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 91/261/KEE tat-2 ta' Mejju 1991 li tirrikonoxxi l-Awstralja bħala ħielsa mill-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
— 
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 92/70/KEE tat-30 ta' Lulju 1992 li tippreskrivi regoli dettaljati biex isir stħarriġ għall-iskopijiet tar-rikonoxximent ta' żoni protetti fil-Komunità
— 
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 92/90/KEE tat-3 ta' Novembru 1992 li twaqqaf l-obbligi li għalihom produtturi u importaturi ta' pjanti, produtturi ta' pjanti u oġġetti oħra huma suġġetti u li twaqqaf dettalji għar-reġistrazzjoni tagħhom
— 
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 92/105/KEE tat-3 ta' Diċembru 1992 li tistabbilixxi grad ta' standardizzazzjoni għal passaporti tal-pjanti biex jintużaw għaċ-ċaqliq ta' ċerti pjanti, prodotti ta' pjanti jew oġġetti oħra ġewwa l-Komunità, u li tistabbilixxi l-proċeduri ddettaljati dwar il-ħruġ ta' passaporti simili u l-kondizzjonijiet u l-proċeduri dettaljati għas-sostituzzjoni tagħhom.
— 
Id-Deċizjoni tal-Kummissjoni 93/359/KEE tat-28 ta' Mejju 1993 li tawtorizza lill-Istati Membri biex jipprovdu għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE fir-rigward ta' injam ta' Thuja L., li joriġina fl-Istati Uniti tal-Amerika
— 
Id-Deċizjoni tal-Kummissjoni 93/360/KEE tat-28 ta' Mejju 1993 li tawtorizza lill-Istati Membri biex jipprovdu għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE fir-rigward ta' injam ta' Thuja L., li joriġina fil-Kanada
— 
Id-Deċizjoni tal-Kummissjoni 93/365/KEE tat-2 ta' Ġunju 1993 li tawtorizza lill-Istati Membri biex jipprovdu għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE fir-rigward ta' injam ta' koniferu mnixxef ittrattat bis-sħana, li joriġina fil-Kanada, u li tistabbilixxi s-sistema indikatriċi li għandha tiġi applikata għall-injam ittrattat bis-sħana
— 
Id-Deċizjoni tal-Kummissjoni 93/422/KEE tat-22 ta' Ġunju 1993 li tawtorizza lill-Istati Membri biex jipprovdu għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE fir-rigward ta' injam ta' koniferu mnixxef ittrattat bis-sħana, li joriġina fil-Kanada, u li tistabbilixxi s-sistema indikatriċi li għandha tiġi applikata għall-injam imnixxef fil-forn
— 
Id-Deċizjoni tal-Kummissjoni 93/423/KEE tat-22 ta' Ġunju 1993 li tawtorizza lill-Istati Membri biex jipprovdu għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE fir-rigward ta' injam ta' koniferu mnixxef ittrattat bis-sħana, li joriġina fl-Istati Uniti tal-Amerika, u li tistabbilixxi s-sistema indikatriċi li għandha tiġi applikata għall-injam imnixxef fil-forn
— 
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 93/50/KEE tal-24 ta' Ġunju 1993 li tispeċifika ċerti pjanti mhux elenkati fl-Anness V, il-parti A tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE, li l-produtturi tagħhom, jew l-imħażen, ċentri tad-dispaċċ fiz-zoni tal-produzzjoni ta' dawk il-pjanti, għandhom ikunu elenkati f'reġistru uffiċjali
— 
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 93/51/KEE tal-24 ta' Ġunju 1993 li tistabbilixxi regoli għaċ-ċaqliq ta' ċerti pjanti, prodotti tal-pjanti jew prodotti oħrajn tal-pjanti matul żona protetta, u għaċ-ċaqliq ta' dawk il-pjanti, prodotti tal-pjanti jew oġġetti oħrajn li joriġinaw fi jew li jiċċaqilqu fi ħdan dik iż-żona protetta
— 
Id-Direttiva tal-Kunsill 93/85/KEE tal-4 ta' Ottubru 1993 dwar il-kontroll tat-tħassir forma ta' ċirku tal-patata
— 
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 94/3/KE tal-21 ta' Jannar 1994 li tistabbilixxi proċedura għan-notifika ta' interċettazzjoni ta' kunsinna jew organiżmu li jikkawża ħsara minn pajjiż terz u li jkun ta' periklu fitosanitarju imminenti
— 
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 98/22/KE tal-15 ta' April 1998 li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet minimi biex isiru verifiki fuq is-saħħa tal-pjanti fil-Komunità, f'postijiet ta' spezzjoni għajr dawk li jkun hemm fil-post tad-destinazzjoni, ta' pjanti, ta' prodotti tal-pjanti jew ta' oġġetti oħra li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi
— 
Id-Direttiva tal-Kunsill 98/57/KE tal-20 ta' Lulju 1998 dwar il-kontroll tar-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
— 
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/109/KE tat-2 ta' Frar 1998 li tawtorizza lill-Istati Membri temporanjament sabiex jieħdu miżuri ta' emerġenza kontra t-tixtrid tat-Thrips palmi Karny rigward it-Tajlandja
— 
Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità
— 
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/757/KE tad-19 ta' Settembru 2002 dwar miżuri fitosanitarji provviżorji ta' emerġenza sabiex ma jitħalliex id-dħul u l-firxa fil-Komunità tal-Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
— 
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/499/KE tas-26 ta' Ġunju 2002, li tawtorizza li jkun hemm derogi għal ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar pjanti ta' Chamaecyparis Spach, Juniperus L. u Pinus L., imċekknin b'mod naturali jew artifiċjal u li għandhom l-oriġini tagħhom fir-Repubblika tal-Korea
— 
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/887/KE tat-8 ta' Novembru 2002, li tawtorizza li jkun hemm derogi għal ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar pjanti ta' Chamaecyparis Spach, Juniperus L. u Pinus L., imċekknin b'mod naturali jew artifiċjal u li għandhom l-oriġini tagħhom fil-Ġappun
— 
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/200/KE tas-27 ta' Frar 2004 fuq miżuri li ma jkunux ħallew l-introduzzjoni u l-firxa fil-Komunità tal-virus Pepino mosaic
— 
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/103/KE tas-7 ta' Ottubru 2004 dwar il-kontrolli tal-identità u s-saħħa tal-pjanti, prodotti tal-pjanti jew oġġetti oħra, elenkati f'Parti B tal-Anness V tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE, li jistgħu jiġu esegwiti f'post ieħor li m'huwiex il-punt tad-dħul fil-Komunità jew f'post ieħor fil-qrib u tispeċifika l-kundizzjonijiet li jirrigwardaw dawn il-kontrolli
— 
Regoli ta' implimentazzjoni: meta l-punt tad-dħul tal-pjanti, tal-prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra elenkati fl-Appendiċi 1 li jkunu ġejjin minn pajjiżi li jinsabu fit-territorju ta' waħda mill-Partijiet, iżda l-punt tad-destinazzjoni jinsab fit-territorju tal-Parti l-oħra, il-kontrolli tad-dokumenti, tal-identità u tas-saħħa tal-pjanti għandhom isiru fil-punt tad-dħul jekk ma jkunx hemm xi ftehim speċifiku bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-punt tad-dħul u l-punt tad-destinazzjoni. Jekk ikun hemm ftehim speċifiku bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-punt tad-dħul u l-punt tad-destinazzjoni, dan irid ikun bil-miktub.
— 
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/105/KE tal-15 ta' Ottubru 2004 li tiddetermina l-mudelli ta' ċertifikati fitosanitarji uffiċjali jew ċertifikati fitosanitarji għar-riesportazzjoni li jakkumpanjaw il-pjanti, prodotti tal-pjanti jew oġġetti oħra minn pajjiżi terzi u mniżżla fid-Direttiva 2000/29/KE
— 
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/416/KE tad-29 ta' April 2004 dwar il-miżuri temporanji tal-emerġenza fir-rigward ta' ċertu frott taċ-ċitru li joriġina mill-Arġentina jew mill-Brażil
— 
Id-Deċizjoni tal-Kummissjoni 2005/51/KE tal-21 ta' Jannar 2005 li tawtorizza lill-Istati Membri biex jipprovdu temporanjament għal derogi minn ċertu dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE fir-rigward tal-importazzjoni tal-ħamrija kkontaminata mill-pestiċidi jew sustanzi organiċi persistenti li jniġġsu għall-għanijiet ta' dekontaminazzjoni
— 
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/359/KE tad-29 ta' April 2005 li tipprovdi deroga minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE fir-rigward ta' zkuk tal-ballut (Quercus L.) bil-qoxra magħhom, li joriġinaw mill-Istati Uniti
— 
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/473/KE tal-5 ta' Lulju 2006 li tagħraf ċerti pajjiżi terzi u ċerti żoni ta' pajjiżi terzi bħala ħielsa mill-Xanthomonas campestris (il-varjetajiet kollha patoġeniċi għaċ-Ċitru), iċ-Cercospora angolensis Carv. et Mendes u l-Guignardia citricarpa Kiely (il-varjetajiet kollha patoġeniċi għaċ-Ċitru)
— 
Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/91/KEE tas-7 ta' Novembru 2006 dwar il-kontroll tal-miskta ta' San José
— 
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/365/KE tal-25 ta' Mejju 2007 dwar miżuri ta' emerġenza għall-prevenzjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid fil-Komunità tar-Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
— 
Id-Direttiva tal-Kunsill 2007/33/KE tal-11 ta' Ġunju 2007 dwar il-kontroll ta' nematodi taċ-ċisti fil-patata u li tħassar id-Direttiva 69/465/KEE
— 
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/433/KE tat-18 ta' Ġunju 2007 dwar miżuri ta' emerġenza proviżorji għall-prevenzjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid fil-Komunità tal-Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell
— 
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/61/KE tas-17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet li bihom ċerti organiżmi ta' ħsara, pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra elenkati fl-Annessi I sa V tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE jistgħu jiddaħħlu jew jiġu mċaqalqa fil-Komunità jew f'ċerti żoni protetti tagħha, għal prova jew għal skopijiet xjentifiċi u għal xogħol fuq selezzjonijiet varjetali
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2011/778/UE tal-Kummissjoni tat-28 ta' Novembru 2011 li tawtorizza lil ċerti Stati Membri jipprevedu derogi temporanji minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE fir-rigward ta' patata għaż-żrigħ li toriġina minn ċerti provinċji tal-Kanada
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/787/UE tad-29 ta' Novembru 2011 li tawtorizza lill-Istati Membri temporanjament sabiex jieħdu miżuri ta' emerġenza kontra t-tixtrid tal-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al fir-rigward tal-Eġittu
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/138/UE tal-1 ta' Marzu 2012 fir-rigward tal-miżuri ta' emerġenza li jipprevjenu l-introduzzjoni u t-tixrid tal-Anoplophora chinensis (Forster) fl-Unjoni.
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/219/UE tal-24 ta' April 2012 li tirrikonoxxi s-Serbia bħala ħielsa mill-Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/270/UE tas-16 ta' Mejju 2012 fir-rigward ta' miżuri ta' emerġenza li jevitaw l-introduzzjoni u t-tixrid tal-Epitrix cucumeris (Harris), l-Epitrix similaris (Gentner), l-Epitrix subcrinita (Lec.) u l- Epitrix tuberis (Gentner) fl-Unjoni
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/697/UE tat-8 ta' Novembru 2012 dwar miżuri li jipprevjenu d-dħul u t-tixrid fl-Unjoni tal-ġeneru Pomacea (Perry) (2012/697/UE)
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/756/UE tal-5 ta' Diċembru 2012 dwar miżuri li jipprevjenu d-dħul u t-tixrid fl-Unjoni ta' Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/92/UE tat-18 ta' Frar 2013 dwar is-superviżjoni, il-kontrolli tas-saħħa tal-pjanti u l-miżuri li għandhom jittieħdu rigward il-materjal għall-ippakkjar tal-injam li bħalissa jintuża fit-trasport ta' prodotti speċifikati li joriġinaw fiċ-Ċina
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/413/UE tat-30 ta' Lulju 2013 li tawtorizza lill-Istati Membri li tipprevedi għal derogi minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE rigward patata, barra l-patata maħsuba għat-tħawwil, li toriġina fir-reġjuni Akkar u Bekaa tal-Libanu
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/754/UE tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar miżuri għall-prevenzjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid tal-Guignardia citricarpa Kiely fl-Unjoni (ir-razez kollha patoġeniċi għaċ-Ċitru), fir-rigward tal-Afrika t'Isfel
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/780/UE tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2013 li tipprovdi deroga mill-Artikolu 13(1)(ii) tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/29/KE fir-rigward tal-injam isserrat mingħajr qoxra ta' Quercus L., Platanus L. u Acer saccharum Marsh. li joriġina fl-Istati Uniti tal-Amerika
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/782/UE tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2002/757/KE dwar ir-rekwiżit taċ-ċertifikat fitosanitarju fir-rigward tal-organiżmu ta' ħsara Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veld sp. Novembru għall-injam isserrat mingħajr qoxra ta' Acer macrophyllum Pursh u Quercus spp. L. li joriġina mill-Istati Uniti tal-Amerika
— 
Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2014/63/UE tas-6 ta' Frar 2014 dwar miżuri ta' kontroll tad-Diabrotica virgifera virgifera Le Conte f'żoni tal-Unjoni fejn il-preżenza tiegħu hija kkonfermata
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/422/UE tat-2 ta' Lulju 2014 li tistabbilixxi l-miżuri rigward ċertu frott taċ-ċitru li joriġina mill-Afrika t'Isfel li jipprevjenu l-introduzzjoni u l-firxa fl-Unjoni tal-Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/917/UE tal-15 ta' Diċembru 2014 li tistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE fir-rigward tan-notifika tal-preżenza ta' organiżmi ta' ħsara u ta' miżuri li ttieħdu jew huma maħsuba li jittieħdu mill-Istati Membri
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/924/UE tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2014 li tipprovdi deroga minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE fir-rigward tal-injam tal-fraxxnu (Fraxinus L.), li joriġina mill-Kanada u l-Istati Uniti tal-Amerika
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/179 tal-4 ta' Frar 2015 li tawtorizza lill-Istati Membri sabiex jipprovdu għal deroga minn ċerta dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE rigward il-materjal tal-injam tal-koniferi (Coniferales) għall-ippakkjar fil-forma ta' kaxxi tal-munizzjon li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerika taħt il-kontroll tad-Dipartiment tad-Difiża tal-Istati Uniti tal-Amerika
— 
Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (ue) 2015/789 tat-18 ta' Mejju 2015 fir-rigward ta' miżuri li jipprevjenu l-introduzzjoni u t-tixrid fl-Unjoni tal- Xylella fastidiosa (Wells et al.)

Id-Dispożizzjonijiet tal-Iżvizzera

— 
L-Ordinanza tas-27 ta' Ottubru 2010 dwar il-protezzjoni tal-pjanti (RS 916.20)
— 
L-Ordinanza tad-Dipartiment Federali tal-Affarijiet Ekonomiċi tal-15 ta' April 2002 dwar il-pjanti projbiti (RS 916.205.1)
— 
L-Ordinanza tal-Uffiċċju Federali għall-Agrikoltura tat-13 ta' Marzu 2015 dwar miżuri għas-saħħa tal-pjanti temporanji (RS 916.202.1)
— 
L-Ordinanza tal-Uffiċċju Federali għall-Agrikoltura tal-24 ta' Marzu 2015 li tipprojbixxi l-importazzjoni ta' ċertu frott u ħaxix li joriġina mill-India. (RS 916.207.142.3)
— 
Id-Deċiżjoni ta' ambitu ġenerali tal-Uffiċċju Federali għall-Ambjent tal-14 ta' Diċembru 2012 dwar l-applikazzjoni tal-Istandard NIMP 15 għall-importazzjonijiet ta' oġġetti minn pajjiżi terzi f'imballaġġi tal-injam (fosc.ch 130 244)
— 
Id-Deċiżjoni ta' ambitu ġenerali tad-9 ta' Awwissu 2013 dwar miżuri għall-prevenzjoni tad-dħul u t-tixrid tal-ġeneru Pomacea (Perry) (FF 2013 5917)
— 
Id-Deċiżjoni ta' ambitu ġenerali tad-9 ta' Awwissu 2013 dwar miżuri għall-prevenzjoni tad-dħul u t-tixrid tal-ġeneru Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu u Goto (FF 2013 5911)
— 
Id-Deċiżjoni ta' ambitu ġenerali tal-Uffiċċju Federali għall-Agrikoltura tas-16 ta' Marzu 2015 li tistabbilixxi l-miżuri fir-rigward ta' ċertu frott taċ-ċitru li joriġina mill-Afrika t'Isfel li jipprevjenu l-introduzzjoni u l-firxa fl-Unjoni tal-Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (FF 2015 2596)
— 
Id-Direttiva Nru 1 tal-Uffiċċju Federali għall-Agrikoltura tal-1 ta' Jannnar tal-2012 lis-servizzi u l-organizzazzjonijiet għas-saħħa tal-pjanti kantonali responsabbli mill-monitoraġġ u l-kontroll tan-nematodu forma ta' ċisti tal-patata (Globodera rostochiensis u Globodera pallida)
— 
Manwal tal-Uffiċċju Federali għall-Ambjent tat-30 ta' Marzu 2015 dwar il-ġestjoni tan-nematodu tal-injam tal-arżnu (Bursaphelenchus xylophilus)

▼M14

Appendiċi 3

Awtoritajiet li fuq talba għandhom jipprovdu lista tal-korpi uffiċjali responsabbli għat-tħejjija ta' passaporti tas-saħħa għall-pjanti

A.   Il-komunità ewropea:

awtorità waħdanija għal kull Stat Membru, kif imsemmi fl-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 ( 6 ).Il-Belġju:

Federal Public Service of Public Health

Food Chain Security and Environment

DG for Animals, Plants and Foodstuffs

Sanitary Policy regarding Animals and Plants

Division Plant Protection

Euro station II (7o floor)

Place Victor Horta 40 box 10

B-1060 BRUSSELS

Il-Bulgarija:

NSPP National Service for Plant Protection

17, Hristo Botev, blvd., floor 5

BG – SOFIA 1040

Ir-Repubblika Ċeka:

State Phytosanitary Administration

Bubenská 1477/1

CZ – 170 00 PRAHA 7

Id-Danimarka:

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

The Danish Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK – 2800 Kgs. LYNGBY

Il-Ġermanja:

Julius Kühn-Institut

– Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit –

Messeweg 11/12

D-38104 Braunschweig

L-Estonja:

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE – 75501 SAKU HARJU MAAKOND

L-Irlanda:

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Co. Kildare

IRL

Il-Greċja:

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

GR – 176 71 ATHENS

Spanja:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/Alfonso XII, no 62 – 2a planta

E – 28071 MADRID

Franza:

Ministère de l'Agriculture et la Pêche

Sous Direction de la Protection des Végétaux

251, rue de Vaugirard

F – 75732 PARIS CEDEX 15

L-Italja:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I – 00187 ROMA

Ċipru:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY – 1412 LEFKOSIA

Il-Latvja:

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV – 1981 RIGA

Il-Litwanja:

State Plant Protection Service

Kalvariju str. 62

LT – 2005 VILNIUS

Il-Lussemburgu:

Ministère de l'Agriculture

Adm. des Services Techniques de l'Agriculture

Service de la Protection des Végétaux

16, route d'Esch – BP 1904

L – 1019 LUXEMBOURG

L-Ungerija:

Ministry of Agriculture and Rural Development

Department for Plant Protection and Soil Conservation

Kossuth tér 11

HU – 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1

f'Malta:

Plant Health Department

Plant Biotechnology Center

Annibale Preca Street

MT – LIJA, LJA 1915

L-Olanda:

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15/Postbus 9102

NL – 6700 HC WAGENINGEN

L-Awstrija:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Referat III 9 a

Stubenring 1

A – 1012 WIEN

Il-Polonja:

The State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection

42, Mlynarska Street

PL – 01-171 WARSAW

Il-Portugall:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Avenida Afonso Costa, 3

PT – 1949-002 LISBOA

Ir-Rumanija:

Phytosanitary Direction

Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development

24th Carol I Blvd.

Sector 3

RO – BUCHAREST

Is-Slovenja:

MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI – 1000 LJUBLJANA

Is-Slovakkja:

Ministry of Agriculture

Department of plant commodities

Dobrovicova 12

SK – 812 66 BRATISLAVA

Il-Finlandja:

Ministry of Agriculture and Forestry

Unit for Plant Production and Animal Nutrition

Department of Food and health

Mariankatu 23

P.O. Box 30

FI – 00023 GOVERNMENT FINLAND

L-Isvezja:

Jordbruks Verket

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S – 55182 JÖNKÖPING

Ir-Renju Unit:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House

King's Pool

Peasholme Green

UK – YORK YO1 7PX

B.   L-Isvizzera:

Office fédéral de l'agriculture

CH-3003 BERNE

▼M27

Appendiċi 4 ( 7 )

ŻONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 4 U REKWIŻITI SPEĊJALI RELATATI MAGĦHOM

Iż-żoni msemmija fl-Artikolu 4 u r-rekwiżiti speċjali relatati magħhom li għandu jkun hemm konformità magħhom miż-żewġ Partijiet huma definiti fid-dispożizzjonijiet leġiżlattivi u amministrattivi rispettivi taż-żewġ Partijiet, li jidhru hawn taħt.

Dispożizzjonijiet tal-Unjoni

— 
Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta' Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità
— 
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 tal-4 ta' Lulju 2008 li jirrikonoxxi żoni protetti esposti għal riskji partikolari għas-saħħa tal-pjanti fil-Komunità

Id-Dispożizzjonijiet tal-Iżvizzera

— 
L-Ordinanza tas-27 ta' Ottubru 2010 dwar il-protezzjoni tal-pjanti, Anness 12 (RS 916.20)

▼B

Appendiċi 5

Skambju ta' informazzjoni

In-notifiki riferuti fl-Artikolu 9(1) huma dawn li ġejjin:

— 
notifiki ta' interċettazzjoni ta' kunsinni u organiżmi li jagħmlu l-ħsara minn pajjiżi terzi jew minn partijiet tat-territorji tal-Partijiet u li jippreżentaw periklu imminenti għal saħħet il-pjanti kif previst fid-Direttiva 94/3/KEE,
— 
notifiki kif previsti fl-Artikolu 15 tad-Direttiva 77/93/KEE.

ANNESS 5

FUQ L-IKEL GĦALL-ANNIMALI

Artikolu 1

Għan

1.  Il-Partijiet hawnhekk jaċċettaw li jqarrbu l-leġislazzjoni tagħhom dwar l-ikel għall-annimali bil-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ ta' bejniethom fit-tali prodotti.

2.  Il-lista tal-prodotti u tal-gruppi ta' prodotti li għalihom id-disposizzjonijiet leġislattivi tal-Partijiet li huma kkunsidrati minn dawn ta' l-aħħar li għandhom l-istess effett u, fejn applikabbli, il-lista tad-disposizzjonijiet leġislattivi tal-Partijiet ikkunsidrati minn dawn ta' l-aħħar li għandhom l-istess effett, għandha tkun ippreżentat fl-Apppendiċi 1, li għandu jitfassal mill-Kumitat skond l-Artikolu 11 tal-Ftehim.

▼M14

2a.  Permezz ta' deroga mill-Artikolu 1 tal-Ftehim, dan l-Anness għandu japplika għall-prodotti kollha koperti bid-dispożizzjonijiet legali mniżżla fl-Appendiċi 1, fik imsemmi fil-paragrafu 2.

▼B

3.  Il-Partijiet għandhom jabolixxu kontrolli fuq il-fruntiera fuq il-prodotti u fuq il-gruppi tal-prodotti mniżżla fl-Appendiċi 1 kif riferut fil-paragrafu 2.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għan ta' dan l-Anness:

(a) 

“prodott” ifisser l-ikel għall-annimali jew kull sustanza wżata fih;

(b) 

“stabbiliment” ifisser kull unit li jipproduċi jew jimmanifattura xi prodott jew li jżomm xi prodott fi stadju intermedjarju qabel id-dħul tiegħu għal ċirkolazzjoni libera, inklużi l-istadji ta' l-ipproċessar u l-ippakkjar, jew li jqiegħed il-prodott fuq is-suq;

(c) 

“awtorità kompetenti” tfisser l-awtorità responsabbli f'xi Parti biex tagħmel kontrolli uffiċjali fil-qasam ta' l-ikel għall-annimali.

Artikolu 3

Skambju ta' informazzjoni

Taħt l-Artikolu 8 tal-Ftehim, il-Partijiet għandhom jibagħtu lil xulxin:

— 
dettalji ta' l-awtorità jew awtoritajiet kompetenti, il-ġurisdizzjoni ġeografika tagħhom u l-isfera tal-kompetenza tagħhom,
— 
lista tal-laboratorji inkarigati li jwettqu l-analiżi għall-iskopijiet tal-kontrolli,
— 
fejn applikabbli, lista ta' punti għad-dħul ġewwa t-territorju tagħhom għat-tipi varji ta' prodotti,
— 
il-programmi tagħhom ta' kontrolli biex jiżguraw li l-prodotti huma konformi mal-leġislazzjoni tagħhom fuq l-ikel għall-annimali.

Il-programmi riferuti fir-raba' inċiż iridu jikkunsidraw is-sitwazzjonijiet pekuljari għall-Partijiet u b'mod partikolari, iridu jistipulaw it-tipi ta' kontrolli li għandhom jitwettq b'mod regolari u l-frekwenza tagħhom.

Artikolu 4

Disposizzjonijiet ġenerali fuq kontrolli

Il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jiżguraw li prodotti li għandhom ikunu kkunsinnati lill-Parti l-oħra huma kkontrollati bl-attenzjoni daqs dawk li għandhom jitqegħdu fuq is-suq ġewwa t-territorju tagħhom stess; b'mod partikolari huma għandhom jiżguraw li l-ispezzjonijiet:

— 
isiru b'mod regolari, fejn hemm suspetti ta' nuqqas ta' konformità, bl-użu ta' mezzi fil-proporzjon ta' l-għan mixtieq, u b'mod partikolari fid-dawl tar-riskji u l-esperjenza li nkisbet,
— 
ikopru l-istadji kollha tal-produzzjoni u tal-manifattura, l-istadji intermedjarji ta' qabel il-promozzjoni, il-bejgħ, inkluż l-importazzjoni, u l-użu tal-prodotti,
— 
jitwettqu fl-aktar stadju adattat għall-għan tagħhom,
— 
ġeneralment isiru mingħajr ma jingħata avviż minn qabel,
— 
ikopru wkoll is-sustanzi li l-użu tagħhom mhux permess fl-ikel għall-annimali.

Artikolu 5

Kontrolli fl-oriġini

1.  Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jagħmlu kontrolli fuq stabbilimenti biex jiżguraw li huma jwettqu l-obbligi tagħhom u li l-prodotti li għandhom jitqegħdu fuq is-suq huma konformi mad-disposizzjonijiet leġislattivi mniżżla fl-Appendiċi 1 kif riferuti fl-Artikolu 1 u applikabbli fit-territorju ta' oriġini.

2.  Fejn hemm lok għas-suspett li dawk il-ħtiġiet ma tħarsux, l-awtorità kompetenti għandha tagħmel aktar kontrolli u, jekk is-suspetti jkunu kkonfermati, għandha tieħu miżuri xierqa.

Artikolu 6

Kontrolli fid-destinazzjoni

1.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Parti destinatarja tista' tikkontrolla l-prodotti fid-destinazzjoni permezz ta' kontrolli mhux diskriminatorji fuq kampjuni biex tiżgura li jħarsu d-disposizzjonijiet koperti minn dan l-Anness.

2.  Madankollu, fejn l-awtorità kompetenti tal-Parti destinatarja għandha fil-pussess tagħha informazzjoni li turi xi ksur tal-liġi, il-kontrolli jistgħu jsiru ukoll waqt it-trasport tal-prodotti ġewwa it-territorju tagħha.

3.  Fejn, waqt kontroll ta' kunsinna fid-destinazzjoni jew matul it-trasport, l-awtoritajiet kompetenti tal-Parti kkonċernata jinnutaw li l-prodotti ma jħarsux id-disposizzjonijiet koperti minn dan l-Anness, huma għandhom jieħdu l-passi xierqa u għandhom jinfurmaw lill-kunsinnatur, lill-kunsinnatarju jew lil kull parti kkonċernata biex:

— 
iġib il-prodotti f'konformità f'limitu ta' żmien li għandu jkun stabbilit, jew
— 
jiddikontaminahom fejn ikun il-każ, jew
— 
jittrattahom b'kull mezz xieraq ieħor, jew
— 
jużahom għal xi skopijiet oħra, jew
— 
jibgħat il-prodotti lura lill-Parti ta' l-oriġini wara li javża lill-awtorità kompetenti ta' din ta' l-aħħar, jew
— 
jeqred il-prodotti.

Artikolu 7

Kontrolli fuq prodotti minn territorji “l barra mill-Partijiet”

1.  Minkejja l-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 4, il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jiżguraw li meta l-prodotti jiddaħħlu fit-territorju tad-dwana tagħhom minn territorji oħra għajr dawk definiti fl-Artikolu 16 tal-Ftehim, l-awtoritajiet kompetenti jagħmlu kontroll tad-dokumenti ta' kull lott u jagħmlu kontrolli permezz ta' kampjuni fuq l-identità sabiex jiżguraw:

— 
n-natura,
— 
l-oriġini,
— 
id-destinazzjoni ġeografika,

bil-għan li jistabbilixxu l-proċeduri doganali applikabbli għalihom.

2.  Il-Partijiet għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jiżguraw l-konformità tal-prodotti billi jagħmlu kontrolli fiżiċi permezz ta' teħid ta' kampjuni qabel ma jkunu rilaxxati għal ċirkulazzjoni libera.

Artikolu 8

Koperazzjoni f'każ ta' ksur tal-liġi

1.  Il-Partijiet għandhom jassistu lil xulxin bil-mod u taħt il-kondizzjonijiet imniżżla f'dan l-Anness. Huma għandhom jiżguraw li d-disposizzjonijiet leġislattivi li jkopru l-prodotti wżati fl-ikel għall-annimali huma applikati kif suppost, b'mod partikolari permezz ta' assistenza lejn xulxin u l-iskoperta u l-investigazzjoni ta' ksur ta' dawn id-disposizzjonijiet.

2.  L-assistenza kif prevista f'dan l-Artikolu għandha tkun mingħajr preġudizju għad-disposizzjonijiet li jirregolaw il-proċeduri kriminali jew il-koperazzjoni ġudizzjarja bejn il-Partijiet f'affarijiet kriminali.

Artikolu 9

Prodotti suġġetti għall-awtorizzazzjoni minn qabel

1.  Il-Partijiet għandhom jagħmlu sforz biex jiżguraw li l-listi tagħhom tal-prodotti koperti mid-disposizzjonijiet leġislattivi mniżżla fl-Appendiċi 2 huma indentiċi.

2.  Il-Partijiet għandhom jinformaw lil xulxin bl-applikazzjonijiet li ntefgħu għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti riferuti fil-paragrafu 1.

Artikolu 10

Konsultazzjonijiet u miżuri ta' protezzjoni

1.  Meta waħda miż-żewġ Partijiet tikkunsidra li l-oħra naqset milli twettaq obbligu taħt dan l-Anness, iż-żewġ Partijiet għandhom jagħmlu konsultazzjonijiet.

2.  Il-Parti li titlob il-konsultazzjonijiet għandha tipprovdi lill-Parti l-oħra l-informazzjoni kollha meħtieġa għal eżami dettaljat tal-każ in kwistjoni.

3.  Miżuri ta' protezzjoni kif previsti fid-disposizzjonijiet leġislattivi dwar il-prodotti u dwar il-gruppi tal-prodotti u mniżżla fl-Appendiċi 1 kif previst fl-Artikolu 1 għandhom jittieħdu skond il-proċeduri mniżżla fl-Artikolu 10(2).

4.  Jekk, wara l-konsultazzjonijiet previsti fil-paragrafu 1 u fit-tielet inċiż ta' l-Artikolu 10(2)(a) tal-Ftehim, il-Partijiet jonqsu milli jilħqu ftehim, il-Parti li talbet il-konsultazzjonijiet jew li ħadet il-miżuri riferuti fil-paragrafu 3 tista' tieħu miżuri protettivi temporanji biex tiżgura li dan l-Anness ikun applikat.

Artikolu 11

Grupp ta' Ħidma fuq l-Ikel għall-Annimali

1.  Il-Grupp ta' Ħidma fuq l-Ikel għall-Annimali, minn hawn “il-quddiem riferut bħala” il-Grupp ta' Ħidma', stabbilit taħt Artikolu 6(7) tal-Ftehim għandu jikkunsidra kull kwistjoni li tista' tinqala' dwar dan l-Anness u dwar l-implimentazzjoni tiegħu.

2.  Il-Grupp ta' Ħidma għandu, perjodikament, jikkunsidra l-istat tal-liġijiet domestiċi tal-Partijiet fl-oqsma koperti min dan l-Anness. B'mod partikolari, huwa għandu jressaqproposti quddiem il-Kumitat bil-għan li dawn l-Appendiċi jkunu aġġornati.

Artikolu 12

Kunfidenzalità

1.  Kull informazzjoni kkomunikata f'kull forma taħt dan l-Anness għandha tkun kunfidenzali. Hija għandha tkun koperta mill-obbligu taż-żamma tas-segretezza professjonali u għandha tgawdi mill-protezzjoni estiża lil informazzjoni simili taħt il-liġijiet relevanti applikabbli għand il-Parti li rċevitha.

2.  Il-prinċipju tal-kunfidenzalità riferut fil-paragrafu 1 m'għandux japplika għall-informazzjoni kif riferut fl-Artikolu 3.

3.  L-ebda Parti li l-leġislazzjoni jew il-prattika amministrattiva tagħha timponi limiti aktar stretti minn dawk imniżżla f'dan l-Anness dwar il-protezzjoni ta' sigrieti industrijali u kummerċjali m'għandha tkun obbligata li tagħti informazzjoni meta l-Parti l-oħra ma tieħux passi biex tħares dawk il-limiti aktar stretti.

4.  L-informazzjoni miksuba tista' tintuża biss minn Parti b'mod differenti mill-iskopijiet ta' dan l-Anness bil-kunsens miktub minn qabel ta' l-awtorità amministrattiva li qed tipprovdiha u għandha, aktar minn hekk, tkun suġġetta għar-restrizzjonijiet imniżżla minn dik l-awtorità.

Il-paragrafu 1 m'għandux jipprekludi l-użu ta' l-informazzjoni fi proċeduri ġudizzjarji jew amministrattivi istitwiti wara dwar ksur tal-liġi kriminali komuni, sakemm inkisbet permezz ta' koperazzjoni ġudizzjarjainternazzjonali.

5.  Fir-rekords tagħhom ta' l-evidenza, tar-rapporti u tax-xhieda u fil-proċeduri u l-akkużi miġjuba quddiem il-qorti, il-Partijiet jistgħu jużaw bħala evidenza informazzjoni miksuba u dokumenti kkonsultati skond dan l-Artikolu.

▼M10

Appendiċi 1

Id-Dispożizzjonijiet Komunitarji

— 
Ir-Regolament (KE) Nru 183/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Jannar 2005 li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-iġjene ta’ l-għalf (ĠU L 35, 8.2.2005, p. 1).

Id-Dispożizzjonijiet Żvizzeri

— 
Il-Liġi Federali tad-29 ta’ April 1998 dwar l-agrikoltura kif emendata l-aħħar fl-24 ta’ Marzu 2006 (RO 2006 3861)
— 
L-ordinanza tas-26 ta’ Mejju 1999 dwar in-nutriment ta’ l-annimali kif emendata l-aħħar fit-23 ta’ Novembru 2005 (RO 2005 5555)
— 
L-ordinanza tad-Département Fédéral de l'Économie Publique ta’ l-10 ta’ Ġunju 1999 dwar il-White Book dwar in-nutriment ta’ l-annimali kif emendat l-aħħar fit-2 ta’ Novembru 2006 (RO 2006 5213)
— 
L-ordinanza dwar il-Produzzjoni Primarja tat-23 ta’ Novembru 2005 (RO 2005 5545)
— 
L-ordinanza tad-Département Fédéral de l'Économie Publique tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar l-iġjene fil-Produzzjoni Primarja (RO 2005 6651)
— 
L-ordinanza tad-Département Fédéral de l'Économie Publique tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar l-iġjene fil-Produzzjoni tal-Ħalib (RO 2005 6667)

▼M10

Appendiċi 2

LISTA TA’ DISPOŻIZZJONIJIET LEĠIŻLATTIVI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 9

Id-Dispożizzjonijiet Komunitarji

— 
Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar l-additivi għall-użu fl-għalf ta’ l-annimali (ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 15)
— 
Id-Direttiva tal-Kunsill 82/471/KEE tat-30 ta’ Ġunju 1982 li tikkonċerna ċerti prodotti użati fin-nutrizzjoni ta’ l-annimali (ĠU L 213, 21.7.1982, p. 8), kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2004/116/KE (ĠU L 379, 24.12.2004, p. 81)

Id-dispożizzjonijiet Żvizzeri

— 
L-ordinanza tas-26 ta’ Mejju 1999 dwar in-nutriment ta’ l-annimali kif emendata l-aħħar fit-23 ta’ Novembru 2005 (RO 2005 5555)
— 
L-ordinanza tad-Département Fédéral de l'Économie Publique ta’ l-10 ta’ Ġunju 1999 dwar il-White Book dwar in-nutriment ta’ l-annimali kif emendat l-aħħar fit-23 ta’ Novembru 2005 (RO 2005 6655)

▼B

ANNESS 6

DWAR IŻ-ŻRIERAGĦ

Artikolu 1

Għan

1.  Dan l-Anness għandu jkopri żrieragħ ta' l-agrikultura, tal-ħaxix, tal-frott u ta' speċi ta' pjanti ornamentali u tad-dwieli.

2.  Għall-għan ta' dan l-Anness, “żrieragħ” ifissru l-materjali tal-propagazzjoni kollha u materjali intiżi għat-tħawwil.

Artikolu 2

Rikonoxximent tal-konformità tal-leġislazzjoni

1.  Il-Partijiet ta' hawnhekk jirrikonoxxu li l-ħtiġiet stabbiliti fil-leġislazzjoni illistjati fis-sezzjoni I ta' l-Appendiċi 1 hawn fuq għandhom l-istess effetti.

2.  Żrieragħ ta' l-ispeċi ddefiniti fil-leġislazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu nnegozjati bejn iż-żewġ Partijiet u mqiegħeda fis-suq fit-territorju taż-żewġ Partijiet, mingħajr preġudizzju lejn l-Artikoli 5 u 6. L-unika dokument meħtieġ bħala ċertifikazzjoni ta' konformità mal-liġijiet rispettivi taż-żewġ Partijiet għandu jkun it-tabella jew kull dokument ieħor meħtieġ għat-tqiegħed fis-suq taħt il-liġijiet imsemmija.

3.  Il-partijiet responsabbli mill-kontrolli tal-konformità għandhom jiġu llistjati fl-Appendiċi 2.

Artikolu 3

Rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati

1.  Kull Parti għandha tirrikonoxxi, fir-rigward ta' l-ispeċi kopruti mill-leġislazzjoni llistjati fis-sezzjoni 2 ta' l-Appendiċi 1, iċ-ċertifikati kif inhuma ddefiniti fil-paragrafu 2 li kienu magħmulin skond il-leġislazzjoni ta' l-ieħor mill-partijiet illistjati fl-Appendiċi 2.

2.  Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, “ċertifikati” jfissru d-dokumenti meħtieġa taħt il-liġijiet rispettivi tal-Partijiet applikabbli għall-importazzjoni taż-żrieragħ kif inhu llistjat fis-sezzjoni 2 ta' l-Appendiċi 1.

Artikolu 4

Approssimazzjoni tal-liġijiet

1.  Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom biex japprossimaw il-liġijiet tagħhom dwar it-tqegħid fis-suq taż-żrieragħ ta' l-ispeċi kopruti mill-leġislazzjoni llistjati fis-sezzjoni 2 ta' l-Appendiċi 1 u ta' speċi li mhumiex kopruti mill-leġislazzjoni llistjati fis-sezzjonijiet 1 u 2 ta' l-Appendiċi 1.

2.  Fejn Parti jew oħra taddotta disposizzjonijiet leġislattivi ġodda, iż-żewġ Partijiet huma marbutin li jagħtu stima tal-possibilità li jestendu l-iskop ta' dan l-Anness biex jinkludu s-settur il-ġdid skond il-proċedura stipulata fl-Artikoli 11 u 12 tal-Ftehim.

3.  Meta Parti jew oħra temenda disposizzjonijiet leġislattivi dwar settur koprut minn dan l-Anness, iż-żewġ Partijiet huma marbutin li jagħtu stima tal-konsegwenzi ta' emenda bħal din skond il-proċedura stipulata fl-Artikoli 11 u 12 tal-Ftehim.

▼M14

Artikolu 5

Varjetajiet

1.  Bla ħsara għall-paragrafu 3, l-Isvizzera għandha tippermetti l-kummerċjalizzazzjoni fit-territorju tagħha taż-żrieragħ tal-varjetajiet aċċettati fil-Komunità fil-każijiet ta' l-ispeċijiet msemmija fil-leġiżlazzjoni mniżżla fit-Taqsima 1 ta' l-Appendiċi 1.

2.  Bla ħsara għall-paragrafu 3, il-Komunità għandha tippermetti l-kummerċjalizzazzjoni fit-territorju tagħha taż-żrieragħ tal-varjetajiet aċċettati fl-Isvizzera fil-każijiet ta' l-ispeċijiet msemmija fil-leġiżlazzjoni mniżżla fit-Taqsima 1 ta' l-Appendiċi 1.

3.  Il-Partijiet għandhom flimkien ifasslu katalgu tal-varjetajiet ta' l-ispeċijiet imsemmija fil-leġiżlazzjoni mniżżla fit-Taqsima 1 ta' l-Appendiċi 1 fil-każijiet fejn il-Komunità tipprovdi għal katalgu komuni. Il-Partijiet għandhom jippermettu l-kummerċjalizzazzjoni fit-territorju tagħhom taż-żrieragħ tal-varjetajiet mniżżla f'dan il-katalgu li tfassal flimkien.

4.  Il-paragrafi 1, 2 u 3 m'għandhomx japplikaw għall-varjetajiet modifikati ġenetikament.

5.  Il-Partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin dwar applikazzjonijiet u tneħħija ta' applikazzjonijiet għall-aċċettazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' varjetajiet ġodda f'katalogu nazzjonali u kull emendi fih. Huma għandhom jipprovdu lil xulxin fuq talba b'deskrizzjoni qasira tal-karatteristiċi prinċipali għall-użu ta' kull varjetà ġdida u l-karatteristiċi li bihom varjetà tingħaraf minn varjetajiet magħrufa oħrajn. Kull Parti għandha żżomm fajls għad-disposizzjoni ta' l-oħra li jkun fih deskrizzjoni ta' kull varjetà aċċettata u sommarju ċar tar-raġunijiet kollha li fuhom dawn l-aċċettazzjonijiet huma bbażati. Fil-każ ta' varjetajiet modifikati ġenetikament, il-Partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin bir-riżultati ta' l-istima tar-riskji tar-rilaxx ta' varjetajiet bħal dawn fl-ambjent.

6.  Il-Partijiet jistgħu jagħmlu konsultazzjonijiet tekniċi bil-ħsieb li jivvalutaw id-dejta li fuqha tkun ibbażata l-aċċettazzjoni ta' varjetà partikolari minn waħda mill-Partijiet. Fejn xieraq, il-Grupp ta' Ħidma għandu jinżamm infurmat dwar ir-riżultati ta' konsultazzjonijiet bħal dawn.

7.  Il-Partijiet għandhom jużaw sistemi ta' skambju ta' l-informazzjoni kompjuterizzati eżistenti jew sistemi bħal dawn li għad iridu jiġu żviluppati biex jiffaċilitaw l-iskambju ta' l-informazzjoni kif imsemmija fil-paragrafu 5.

Artikolu 6

Derogi

1.  Derogi awtorizzati mill-Komunità u mill-Isvizzera kif imniżżla fl-Appendiċi 3 għandhom jitħallew mill-Isvizzera u mill-Komunità rispettivament fil-kummerċ taż-żrieragħ koperti mil-leġiżlazzjoni mniżżla fit-Taqsima 1 ta' l-Appendiċi 1.

2.  Il-Partijiet għandhom jinfurmaw lil xulxin dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta' żrieragħ li għandhom l-intenzjoni li jimplimentaw fit-territorju tagħhom jew f'parti minn dan. Fil-każ ta' derogi fuq perjodu qasir jew li jridu jidħlu fis-seħħ minnufih, notifika ex post għandha tkun biżżejjed.

3.  Permezz ta' deroga mill-Artikolu 5(1) u (3), l-Isvizzera tista' tiddeċiedi li tipprojbixxi l-kummerċjalizzazzjoni fit-territorju tagħha ta' żrieragħ ta' varjetajiet aċċettati fil-katalgu komuni tal-Komunità.

4.  Permezz ta' deroga mill-Artikolu 5(2) u (3), il-Komunità tista' tiddeċiedi li tipprojbixxi l-kummerċjalizzazzjoni fit-territorju tagħha ta' żrieragħ ta' varjetajiet aċċettati fil-katalgu nazzjonali Żvizzeru.

5.  Il-paragrafi 3 u 4 għandhom japplikaw fil-każijiet previsti fil-leġiżlazzjoni taż-żewġ Partijiet imniżżla fit-Taqsima 1 ta' l-Appendiċi 1.

6.  Iż-żewġ Partijiet jistgħu jirrikorru għall-paragrafi 3 u 4:

— 
fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness fil-każ ta' varjetajiet aċċettati fil-Komunità jew fl-Isvizzera qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness;
— 
fi żmien tliet snin mill-wasla ta' l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(5), fil-każ tal-varjetajiet aċċettati fil-Komunità jew fl-Isvizzera wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness.

7.  Il-paragrafu 6 għandu japplika b'analoġija għall-varjetajiet ta' l-ispeċijiet koperti fid-dispożizzjonijiet miżjuda, skond l-Artikolu 4, mal-lista fit-Taqsima 1 ta' l-Appendiċi 1 wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Anness.

8.  Il-Partijiet jistgħu jagħmlu konsultazzjonijiet tekniċi bil-ħsieb li jivvalutaw l-implikazzjonijiet għal dan l-Anness tad-derogi msemmija fil-paragrafi 1 sa 4.

9.  Il-paragrafu 8 m'għandux japplika fejn l-Istati Membri tal-Komunità jkunu responsabbli mid-deċiżjoni tad-derogi skond il-leġiżlazzjoni mniżżla fit-Taqsima 1 ta' l-Appendiċi 1. Il-paragrafu 8 m'għandux japplika għad-derogi addottati fl-Isvizzera f'każijiet simili.

▼B

Artikolu 7

Pajjiżi terzi

1.  Mingħajr preġudizzju lejn l-Artikolu 10, dan l-Anness għandu japplika wkoll għal żrieragħ imqiegħda fis-suq fiż-żewġ Partijiet u li joriġinaw f'pajjiż li mhux Stat Membru tal-Komunità jew l-Isvizzera u rikonoxxut miż-żewġ Partijiet.

2.  Il-lista ta' pajjiżi terzi msemmija fil-paragrafu 1, l-ispeċi kkonċernati u l-iskop ta' rikonoxximent bħal dan għandhom ikunu kif inhuma stabbiliti fl-Appendiċi 4.

Artikolu 8

Proċessi komparattivi

1.  Il-proċessi komparattivi għandhom isiru bil-għan ta' kontrolli ex-post ta' kampjuni ta' żrieragħ meħudha minn mazzijiet imqiegħeda fis-suq fiż-żewġ Partijiet. L-Isvizzera għandha tipparteċipa fil-proċessi komparattivi tal-Komunità.

2.  Il-Grupp ta' Ħidma fuq iż-Żrieragħ għandu jagħti stima ta' l-organizzazzjoni tal-proċessi komparattivi fil-Partijiet.

Artikolu 9

Grupp ta' Ħidma fuq iż-Żrieragħ

1.  Il-Grupp ta' Ħidma fuq iż-Żrieragħ, imsemmi bħala “l-Grupp ta' Ħidma”, stabbilit fl-Artikolu 6(7) tal-Ftehim, għandu jikkunsidra kull kwistjoni li tista' tinqala' b'konnessjoni ma' dan l-Anness u l-implimentazzjoni tiegħu.

2.  Il-Grupp ta' Ħidma għandu jikkunsidra kull tant żmien l-istat tal-liġijiet u tar-regolamenti tal-Partijiet fl-oqsma kopruti minn dan l-Anness. B'mod partikolari, huwa għandu jressaq proposti lill-Kumitat bil-għan ta' l-adozzjoni u l-aġġornament ta' l-Appendiċi ta' hawnhekk.

Artikolu 10

Ftehim ma' pajjizi oħra

Il-Partijiet jaqblu li l-ftehim dwar rikonoxximent reċiproku konkluż minn Parti jew oħra ma' kull pajjiż terz, taħt l-ebda ċirkostanzi ma jista' jwassal għal xi obbligu fuq l-ieħor biex jaċċetta rapporti, ċertifikati, awtorizzazzjonijiet jew marki maħruġa mill-korp ta' l-istima ta' konformità ta' pajjiżi terzi bħal dawn, ħlief meta l-Partijiet ikunu qablu formalment dwar dan.

Appendiċi 1

Legislazzjoni

Artikolu 1 (rikonoxximent tal-konformita' tal-leġislazzjoni)

A.   PROVEDIMENTI TAL-KOMUNITA'

1.   Leġislazzjoni bażika

— 
Direttiva tal-Kunsill 66/402/EEC ta' l-14 Ġunju 1966 fuq il-kummerċjalizazzjoni taż-żrieragħ taċ-ċereali (ĠU 125, 11.7.1966, p. 2309/66), kif emendata l-aħħar fid-Direttiva 96/72/KE (ĠU L 304, 27.11.1996, p. 10)
— 
Direttiva tal-Kunsill 66/403/EEC ta' l-14 ta' Ġunju 1966 fuq il-kummerċjalizzazzjoni taż-żrieragħ tal-patata (ĠU 125, 11.7.1966, p. 2320/66), kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/111/KE (ĠU L 28, 4.2.1998, p. 42)
— 
Direttiva tal-Kunsill 70/457/KEE tad- 29 ta' Settembru 1970 fuq il-katalogu komuni ta' speċji varji ta'pjanti agrikoli (ĠU L 225, 12.10.1970, p. 1), kif emendata l-aħħar mill-Att tas-Sħubija ta' l-1994 ( 8 ).

2.    Id-dispożizzjonijiet li jimplementaw (8) 

— 
Direttiva tal-Kummissjoni 72/180/KEE ta' l-14 t' April 1972 li tiddetermina l-karatterristiċi u kondizzjonijiet minimi biex jiġu eżaminati l-varjetajiet agrikoli (ĠU L 108, 8.5.1972, p. 8)
— 
Direttiva tal-Kummissjoni 74/268/KEE tat-2 ta' Mejju 1974 li tistabbilxxi kondizzjonijiet speċjali rigwardanti l-preżenza ta' l-Avena fatua fi ħxejjex għall-għalf u żrieragħ taċ-ċereali (ĠU L 141, 24.5.1974, p. 19), kif emendata l-aħħar mid- Direttiva 78/511/KEE (ĠU L 157, 15.6.1978, p. 34)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 80/755/EEC tas-17 ta'Lulju 1980 li tawtorizza l-istampar li ma jitħassarx ta' tagħrif preskritt fuq xkejjer ta' żrieragħ taċ-ċereali (ĠU L 207, 9.8.1980, p. 37), kif emendata l-aħħar minn Deċiżjoni 81/109/EEC (ĠU L 64, 11.3.1981, p. 13)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 81/675/KEE tat-28 ta' Lulju 1981 li tistabbilixxi li ċerti sistemi ta' siġallar huma “sistemi li ma' jistgħux jiġu użati mill-ġdid” fil-kuntest tad-Direttivi tal-Kunsill 66/400/KEE, 66/401/KEE, 66/402/KEE, 69/208/KEE u 70/458/KEE (ĠU L 246, 29.8.1981, p. 26), kif emendata minn Deċizjoni 86/563/KEE (ĠU L 327, 22.11.1986, p. 50)
— 
Deċizjoni tal-Kummissjoni 86/110/KEE tas-27 ta' Frar 1986 fuq il-kondizzjonijiet li taħthom id-derogi mill-projbizzjoni ta' l-użu ta' tikketti KEE għall-iskop ta' silliġar u ttikkettjar mill-ġdid ta' xkejjer ta' żrieragħ prodotti f'pajjiżi terzi (ĠU L 93, 8.4.1986, p. 23)
— 
Direttiva tal-Kummisjoni 93/17/KEE tat-30 ta' Marzu 1993 li tistabbilixxi gradi Kommunitarji ta' żrieragħ tal-patata bażika, flimkien mal-kondizzjonijiet u desinjazzjonijiet applikabbli għal gradi ta' dan it-tip (ĠU L 106, 30.4.1993, p. 7)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/650/KE tad- 9 ta' Settembru 1994 fuq l-organizzazzjoni ta' esperiment temporanju fuq il-bejgħ ta' żrieragħ bl-ingross lill-konsumatur aħħari (ĠU L 252, 28.9.1994, p. 15), kif emendat l-aħħar mid-Deċiżjoni 98/174/KE (ĠU L 63, 4.3.1998, p. 31)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/320/KE tas-27 ta' April 1998 fuq l-organizazzjoni ta' esperiment temporanju dwar kampjuni ta' żerriegħa u ttestjar ta' żerriegħa skond id-Direttivi tal-Kunsill 66/400/KEE, 66/401/KEE, 66/402/KEE u 69/208/KEE (ĠU L 140, 12.5.1998, p. 14).

B.   PROVEDIMENTI SVIZZERI ( 9 )

— 
Liġi Federali tad-29 t' April 1998 dwar l-agrikoltura (RO 19983033)
— 
Ordinanza tas-7 ta' Diċembru 1998 fuq il-produzzjoni u d-dħul fiċ-' ċirkolazzjoni ħielsa ta' materjal ta' tkabbir u tixrid ta' pjanti (RO 1999420)
— 
Ordinanza tad-DFE tas-7 ta' Diċembru 1998 dwar żerriegħa ta' speċi ta' prodotti agrikoli u pjanti għall-għalf (RO 1999781)
— 
Ordinanza ta' l-OFAG fuq il-katalogu ta' varjetajiet ta' ċereali, patata, pjanti għall-għalf u qanneb (RO 1999429) ( 10 ).

Artikolu 2 (rikonoxximent reċiproku ta' ċertifikati)

A.   PROVEDIMENTI TAL-KOMUNITA'

1.   Leġislazzjoni bażika

— 
Direttiva tal-Kunsill 66/400/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1966 dwar il-kummerċjalizzazzjoni taż-żerriegħa ta' pitravi (ĠU 125, 11.7.1966, p. 2290/66), kif emendata l-aħħar minn Direttiva 96/72/KE (ĠU L 304, 27.11.1996, p. 10)
— 
Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1966 dwar il-kummerċjalizzajoni ta' żrieragħ għall-għalf (ĠU 125, 11.7.1966, p. 2298/66), emendata minn Direttiva 96/72/KE (ĠU L 304, 27.11.1996, p. 10)
— 
Direttiva tal-Kunsill 69/208/KEE tat-30 ta' Ġunju 1969 dwar il-kummerċjalizzazzjoni taż-żrieragħ ta' xtieli taż-żejt u fibra (ĠU L 169, 10.7.1969, p. 3), kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 96/72/KE (ĠU L 304, 27.11.1996, p. 10).

2.    Provedimenti Implimentattivi ( 11 )

— 
Direttiva tal-Kumissjoni 75/502/KEE tal-25 ta' Lulju 1975 li tillimita l-kummerċjalizazzjoni ta' żerriegħa tal-mellieġ (Poa pratensis L.) għal żerriegħa li ġiet uffiċjalment ċertifikata bħala “żerriegħa bażika” jew “żerriegħa ċertifikata” (ĠU L 228, 29.8.1975, p. 26)
— 
Deċiżjoni tal-Kummisjoni 81/675/KEE tat-28 ta'Lulju 1981 li tistabbilixxi li sistemi partikolari ta' sigillar huma “sistemi li ma jistgħux jintużaw mill-ġdid” fil-kuntest tat-tifsira tad-Direttivi tal-Kunsill 66/400/KEE, 66/401/KEE, 66/402/KEE, 69/208/KEE u 70/458/KEE (ĠU L 246, 29.8.1981, p. 26), kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni 86/563/KEE (ĠU L 327, 22.11.1986, p. 50)
— 
Direttiva tal-Kummissjoni 86/109/KEE tas-27 ta' Frar 1986 li tillimita l-bejgħ ta' żerriegħa ta' ċerti speċi ta'pjanti għall-għalf u pjanti ta' żejt u fibra għal żerriegħa uffiċjalment ċertifikat bħala “żerriegħa bażika” jew “żerriegħa ċertifikata” (ĠU L 93, 8.4.1986, p. 21), kif emendata l-aħħar minn Direttiva 91/376/KEE (ĠU L 203, 26.7.1991, p. 108)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 86/110/KEE tas-27 ta' Frar 1986 dwar il-kondizzjonijet li taħthom id-derogi mill-projbizzjoni mill-użu ta' tikketti KEE għall-iskop ta' siġillar mill-ġdid u ttikettjar mill-ġdid ta' pakketti ta' żrieragħ prodott f'pajjiżi terzi (ĠU L 93, 8.4.1996, p. 23)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 87/309/KEE tat-2 ta' Ġunju 1987 li tawtorizza l-istampar li ma jitħassarx kif preskritt ta' informazzjoni fuq pakketti ta' ċerti speċi ta' pjanti ta' l-għalf 6.1987, p. 26), kif emendata l-aħħar minn Deċiżjoni 97/125/CE (ĠU L 48, 19.2.1997, p. 35)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 92/195/KEE tas-17 ta' Marzu 1992 dwar l-organizzazzjoni ta' esperiment temporanju skond id-Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE dwar il-bejgħ taż-żrieragħ ta' l-għalf rigward ż-żieda tal-piż massimu ta' ammont totali (ĠU L 88, 3.4.1992, p. 59), kif emendat l-aħħar minn Deċiżjoni 96/203/KE (ĠU L 65, 15.3.1996, p. 41)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/650/KE tad- 9 ta' Settembru 1994 dwar l-organizzazzjoni ta' esperiment temporanju fuq il-bejgħ ta' żrieragħ bl-ingross lill-konsumatur finali (ĠU L 252, 28.9.1994, p. 15), kif emendata l-aħħar minn Deċiżjoni 98/174/EC (ĠU L 63, 4.3.1998, p. 3)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 95/232/KE ta' 27 ta' Ġunju 1995 dwar l-organizazzjoni ta' esperiment temporanju taħt id-Direttiva tal-Kunsill 69/208/KEE sabiex ikunu stabbiliti l-kondizzjonijiet li jridu jiġu sodisfatti miż-żerriegħa, ibridi u tlaqqigħ varjat ta' rutabaga u ġdur (ĠU L 154, 5.7.1995, p. 22), kif emedata l-aħħar minn Deċiżjoni 98/173/KE (ĠU L 63, 4.3.1998, p. 30)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/202/KE tas-6 ta' Marzu 1996 dwar l-organizzazzjoni ta' esperiment temporanju rigward l-kontenut massimu ta' sustanzi mhux attivi fiż-żerriegħa tas-soja (ĠU L 65, 15.3.1996, p. 39)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/125/KE ta' l-24 ta' Jannar 1997 li tawtorizza l-istampar li ma jitħassarx ta' tagħrif preskritt fuq pakketti ta' żrieragħ ta' pjanti ta' żejt u fibra u li temenda Deċiżjoni 87/309/KEE li tawtorizza l-istampar li ma jitħassarx ta' informazzjoni preskritta fuq pakketti ta' ċerti speċi ta' pjanti ta' l-għalf (ĠU L 48, 19.2.1997, p. 35)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/320/KE tas-27 t'April 1998 dwar l-organizazzjoni ta' esperiment temporanju fuq teħid ta' kampjuni u ttestjar ta' żrieragħ skond id-Direttivi tal-Kunsill 66/400/KEE, 66/401/KEE, 66/402/KEE u 69/208/KEE (ĠU L 140, 12.5.98, p. 14).

B.   PROVEDIMENTI SVIZZERI

— 
Liġi Federali tad- 29 t'April 1998 dwar l-agrikoltura (RO 19983033)
— 
Ordinanza tas-7 ta' Diċembru 1998 dwar il-produzzjoni u d-dħul fiċ-ċirkulazzjoni ħielsa ta' materjal ta' tkabbir ta' pjanti (RO 1999420)
— 
Ordinanza DFE tas-7 ta' Diċembru 1998 dwar żrieragħ u xtieli ta' speċi ta' raba' bagħli u pjanti għall-għalf (RO 1999781)
— 
Katalogu DFEP ta' żrieragħ ta' 6 ta' Ġunju 1974, kif emendat l-aħħar fis-7 ta' Diċembru 1998 (RO 1999408).

C.   ĊERTIFIKATI MEHTIEĠA GĦALL-IMPORTAZZJONI

(a) 

Mill-Komunità Ewropea:

dokumenti kif provduti mid- Deċiżjoni 95/514/KE (ĠU L 296, 9.12.1995, p. 34), kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni 98/162/KE (ĠU L 53, 24.2.1998, p. 21).
(b) 

Mill-Izvizzera:

tikketti fuq pakketti uffiċjali tal-KE jew OECD maħruġa mill-korpi elenkati f'Appendiċi 2 għal dan l-Anness u ċertifikati oranġjo jew ħodor ta' l-ISTA jew ċertifikati simili ta' analiżi ta' żrieragħ għal kull grupp ta' żerriegħa.

Appendiċi 2

Korpi ta' spezzjoni u ċertifikazzjoni taż-żrieragħA. Komunità Ewropea

Belġju

Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture

Service Matériel de Reproduction

Brussels

 

Danimarka

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministeru tal-Ikel, Agrikoltura u Sajd)

Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate)

Lyngby

 

Ġermanja

Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe

Referat Ernährung und Landwirtschaft

— Abteilung IV E 3 —

Berlin

B

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als Landesbeauftragter

Saatenanerkennungsstelle

Bonn

BN

Regierungspräsidium Freiburg

— Abt. III, Referat 34 —

Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau — Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut —

Freising

FS

Landwirtschaftskammer Hannover

Referat 32

Hannover

H

Regierungspräsidium Halle

Abteilung 5, Dezernat 51

Samenprüf-und Anerkennungsstelle

Halle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz

Referat 33

Bremen

HB

Wirtschaftsbehörde

Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft

Abt. Land-und Ernährungswirtschaft

Hamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Landesanerkennungsstelle für Saat-und Pflanzgut

Rostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

Sachgebiet 270

Jena

J

Regierungspräsidium Karlsruhe

— Referat 34 —

Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

— Amtliche Saatanerkennung —

Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

LUFA-ITL

Kiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft

Dez. 23

Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft

Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen

Saatenanerkennung

Nossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als Landesbeauftragter

Gruppe 31 Landbau

Münster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-Ems

Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz

Referet P4

Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Saatenanerkennungsstelle Potsdam

Potsdam

Kabinett fejn togħla

Regierungspräsidium Stuttgart

Referat 34 a

Stuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Saarbrücken

SB

Regierungspräsidium Tübingen

Referat 34

Tübingen

Regierung von Unterfranken

— Anerkennungs-und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern —

Würzburg

Regierung von Unterfranken

Abteilung Landwirtschaft

— Sachgebiet Weinbau —

Würzburg

Greċja

Ministry of Agriculture

Directorate of Inputs of Crop Production

Athens

 

Spanja

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas

Subdireccíon General de Semillas y Plantas de Vivero

Madrid

Generalidad de Cataluña

Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca

Barċellona

Comunidad Autónoma de País Vasco

Departamento de Industria, Agricultura y Pesca

Vitoria

Junta de Galicia

Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes

Santiago de Campostela

Diputación Regional de Cantabria

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca

Santander

Principado de Asturias

Consejería de Agricultura

Oviedo

Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura y Pesca

Seville

Comunidad Autonoma de la Región de Murcia

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

Murcia

Diputacion General de Aragón

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Zaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Toledo

Generalidad Valenciana

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Valencia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Logroño

Junta de Extremadura

Consejería de Agricultura y Comercio

Mérida

Il-Comunidad Autónoma ta' Canarias (l-Kanarji)

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Santa Cruz de Tenerife

Junta de Castillay León

Consejería de Agricultura y Ganadería

Valladolid

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Consejería de Agricultura, Comercio e Industria

Palma de Mallorca

Comunidad de Madrid

Consejería de Economía y Empleo

Madrid

Diputación Foral de Navarra

Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Pamplona

 

Franza

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation

Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)

Paris

 

Irlanda

The Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Dublin

 

Italja

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)

Milan

 

Lussemburgu

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)

Service de la Production Végétale

Luxembourg

 

Awstrija

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Vienna

Bundesamt für Agrarbiologie

Linz

 

Olanda

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)

Ede

 

Portugall

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Direcçäo Geral de Protecçäo das Cultura

Lisbon

 

Finland

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontroll-centralen för växtproduktion

Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelingen

Loimaa

 

Sweden

(a)  L-Ingilterra u Wales:

— 

Statens utsädeskontroll (SUK)

(Swedish Seed Testing and Certification Institute)

Svalöv

— 

Frökontrollen Mellansverige AB

Linköping

— 

Frökontrollen Mellansverige AB

Örebro

(b)  Żerriegħa tal-patata

Statens utsädeskontroll (SUK)

(Swedish Seed Testing and Certification Institute)

Svalöv

 

Renju Unit

L-Ingilterra u Wales:

(a)  Żrieragħ li mhux żerriegħa tal-patata:

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Seeds Branch

Cambridge

(b)  Żerriegħa tal-patata

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Plant Health Division

York

Skozja:

Scottish Office

Agriculture Fisheries and Environment Department

Edinburgh

Irlanda ta' Fuq:

Department of Agriculture for Northern Ireland

Seeds Branch

Belfast

 

B. Svizzera

Service des Semences et Plants

RAC Changins

Nyon

Dienst für Saat-unf Pflanzgut

FAL Reckenholz

Zürich

 

Appendiċi 3

Derogi Komunitarji permessi mill-Isvizzera ( 12 )

(a) 

Li jeżentaw lil ċerti Stati Membri mill-obbligazzjoni li japplikaw id-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE dwar il-marketing taż-żerriegħa taċ-ċereali ta' ċerti speċi:

— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 69/270/KEE (ĠU L 220, 1.9.1969, p. 8)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 69/271/KEE (ĠU L 220, 1.9.1969, p. 9)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 69/272/KEE (ĠU L 220, 1.9.1969, p. 10)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 70/47/KEE (ĠU L 13, 19.1.1970, p. 26), kif fl-aħħar emendat minn Deċiżjoni 80/301/KEE (ĠU L 68, 14.3.1980, p. 30)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 74/5/KEE (ĠU L 12, 15.1.1974, p. 13)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 74/361/KEE (ĠU L 196, 19.7.1974, p. 19)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 74/532/KEE (ĠU L 299, 7.11.1974, p. 14)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 80/301/KEE (ĠU L 68, 14.3.1980, p. 30)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 86/153/KEE (ĠU L 115, 3.5.1986, p. 26)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 89/101/KEE (ĠU L 38, 10.2.1989, p. 37).
(b) 

Li jawtoriżżaw lil ċerti Stati Membri biex jirrestrinġu l-marketing taż-żerriegħa ta' ċerta varjetajiet ta' ċereali u l-patata taż--żriegħ ta' ċerti varjetajiet (ara l-Katalgu Komuni tal-Varjetajiet ta' Speċi ta' Pjanti Agrikoli, l-20 edizzjoni kompluta, kolonna 4 (ĠU C 264 A, 30.8.1997, p. 1).

(ċ) 

Li jawtoriżżaw lil ċerti Stati Membri sabiex jadottaw disposizzjonijiet iktar restrittivi dwar il-preżenza ta' Avena fatua fiż-żerriegħa taċ-ċereali:

— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 74/269/KEE (ĠU L 141, 24.5.1974, p. 20), kif emendata mid-Deċiżjoni 78/512/KEE (ĠU L 157, 15.6.1978, p. 35) ( 13 )
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 74/531/KEE (ĠU L 299, 7.11.1974, p. 13)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 95/75/KE (ĠU L 60, 18.3.1995, p. 30)
— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 96/334/KE (ĠU 127, 25.5.1996, p. 39).
(d) 

Li jawtoriżżaw, fir-rigward tal-marketing tal-patata taż-żriegħ f'kull jew f'parti mit-territorju ta' ċerti Stati Membri, miżuri iktar restrittivi kontra ċerta mard minn kif provvdut fl-Annessi I u II għad-Direttiva tal-Kunsill 66/403/KEE:

— 
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/231/KEE (ĠU L 106, 30.4.1993, p. 11), kif emendata mid-Deċiżjonijiet:
— 
95/21/KE (ĠU L 28, 7.2.1995, p. 13)
— 
95/76/KE (ĠU L 60, 18.3.1995, p. 31)
— 
96/332/KE (ĠU L 127, 25.5.1996, p. 31).

Appendiċi 4

Lista ta' pajjiżi ( 14 )

Arġentina
Awstralja
Bulgaria
Kanada
Ċhile
Croatia
Repubblika Ċeka
Ungerija
Israel
Marokk
Nova Żelanda
Norveġja
Polonja
Romania
Slovakia
Slovenia
Afrika t'Isfel
Turkija
Istati Uniti ta' l-Amerika
Urugwaj

▼M20

ANNESS 7

DWAR IL-KUMMERĊ FIL-PRODOTTI TAS-SETTUR TAL-INBID

Artikolu 1

Għanijiet

Il-partijiet hawnhekk jaqblu, skont il-prinċipji tan-nondiskriminazzjoni u tar-reċiproċità, li jiffaċilitaw u jippromwovu l-kummerċ ta’ bejniethom fil-prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fit-territorju tagħhom skont il-kundizzjonijiet imsemmija f’dan l-Anness.

Artikolu 2

Ambitu

Dan l-Anness għandu japplika għall-prodotti tas-settur tal-inbid iddefiniti fid-dispożizzjonijiet leġiżlattivi msemmija fl-Appendiċi 1.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta’ dan l-Anness, u minbarra fejn huwa espressament imsemmi mod ieħor fl-Anness:

(a) 

“prodott tas-settur tal-inbid li joriġina fi”, segwit minn isem wieħed mill-Partijiet, tfisser prodott skont it-tifsira tal-Artikolu 2, maħdum fit-territorju tal-Parti msemmija, minn għeneb miġbur kollu kemm hu minn dan l-istess territorju jew minn territorju ddefinit fl-Appendiċi 2, f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness;

(b) 

“indikazzjoni ġeografika” tfisser kull indikazzjoni, inkluża d-denominazzjoni tal-oriġini, skont it-tifsira tal-Artikolu 22 tal-Ftehim dwar l-aspetti tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali relatati mal-kummerċ, mehmuż mal-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim TRIPS”), li hija rrikonoxxuta mil-liġijiet jew mir-regolamenti ta’ Parti minnhom għad-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta’ prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2 li joriġina fit-territorju tagħha jew f’territorju ddefinit fl-Appendiċi 2;

(c) 

“terminu tradizzjonali” tfisser isem użat tradizzjonalment li jirreferi, b’mod partikulari, għall-metodu ta’ produzzjoni jew għall-kwalità, il-kulur jew it-tip ta’ prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2, u li huwa rrikonoxxut mil-liġijiet u mir-regolamenti ta’ Parti minnhom għad-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta’ dak il-prodott li joriġina fit-territorju ta’ dik il-Parti;

(d) 

“isem protett” tfisser indikazzjoni ġeografika jew terminu tradizzjonali kif imsemmi fil-paragrafi (b) u (c) rispettivament, li huma protetti skont dan l-Anness;

(e) 

“deskrizzjoni” tfisser l-ismijiet użati fuq it-tikketti, fid-dokumenti li jakkumpanjaw il-prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2 waqt it-trasport, fid-dokumenti kummerċjali, b’mod partikulari l-fatturi u n-noti ta’ kunsinna, u fir-riklami;

(f) 

“tikkettar” tfisser id-deskrizzjonijiet u r-referenzi, is-sinjali, id-disinji jew il-marki kummerċjali l-oħra kollha li jiddistingwu l-prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2 u li jidhru fuq l-istess kontenitur, inkluż fuq it-tagħmir tas-siġill tiegħu jew it-tikketta mwaħħla miegħu, u fuq l-għata li tgħatti l-għonq tal-flixkun;

(g) 

“preżentazzjoni” tfisser l-ismijiet użati fuq il-kontenituri u fuq it-tagħmir biex jingħalqu, fuq it-tikketti u fuq il-pakkett;

(h) 

“ippakkjar” tfisser it-tgeżwir protettiv bħall-karti, it-tgeżwir tat-tiben ta’ kull tip, il-kartun u l-kaxxi, li jintuża matul it-trasport ta’ kontenitur wieħed jew iżjed u/jew meta dawn il-kontenituri jkunu qed jiġu ppreżentati lill-konsumatur aħħari biex jinbiegħu lilu;

(i) 

“ir-regoli dwar il-kummerċ fil-prodotti tas-settur tal-inbid” ifissru d-dispożizzjonijiet kollha stabbiliti f’dan l-Anness;

(j) 

“awtorità kompetenti” tfisser kull awtorità maħtura jew dipartiment maħtur minn Parti waħda biex jara li jiġu applikati r-regoli dwar il-produzzjoni u l-kummerċ tal-prodotti tas-settur tal-inbid;

(k) 

“awtorità ta’ kuntatt” tfisser il-korp uffiċjali jew l-awtorità kompetenti maħtura minn Parti waħda biex tiżgura li jkun hemm kuntatt xieraq mal-awtorità ta’ kuntatt tal-Parti l-oħra;

(l) 

“awtorità li tagħmel it-talba” tfisser l-awtorità kompetenti maħtura apposta minn waħda mill-Partijiet u li tippreżenta talba għall-għajnuna fl-oqsma koperti minn dan it-Titolu;

(m) 

“awtorità li tirċievi t-talba” tfisser il-korp uffiċjali jew l-awtorità kompetenti maħtura apposta minn waħda mill-Partijiet u li tirċievi talba għall-għajnuna fl-oqsma koperti minn dan it-Titolu;

(n) 

“ksur” tfisser kull ksur jew attentat ta’ ksur tar-regoli dwar il-produzzjoni u l-kummerċ tal-prodotti tas-settur tal-inbid.TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET LI JAPPLIKAW GĦALL-IMPORTAZZJONI U GĦALL-BEJGĦ

Artikolu 4

It-tikkettar, il-preżentazzjoni u d-dokumenti ta’ akkumpanjament

(1)  Il-kummerċ bejn il-Partijiet fil-prodotti tas-settur tal-inbid imsemmija fl-Artikolu 2 li joriġinaw fit-territorju rispettiv tagħhom għandu jsir skont id-dispożizzjonijiet tekniċi stabbiliti f’dan l-Anness. “Dispożizzjonijiet tekniċi” tfisser id-dispożizzjonijiet kollha msemmija fl-Appendiċi 3 marbutin mad-definizzjoni tal-prodotti tas-settur tal-inbid, mal-prattiki enoloġiċi, mal-kompożizzjoni tal-prodotti msemmija, mad-dokumenti ta’ akkumpanjament tagħhom u mar-regoli dwar it-trasport u l-kummerċjalizzazzjoni tagħhom.

(2)  Il-Kumitat jista’ jiddeċiedi li jemenda d-definizzjoni tad-“dispożizzjonijiet tekniċi” mogħtija fil-paragrafu 1.

(3)  Id-dispożizzjonijiet tal-atti msemmija fl-Appendiċi 3 marbutin mad-dħul fis-seħħ jew mal-implimentazzjoni tagħhom m’għandhomx japplikaw għall-għanijiet ta’ dan l-Anness.

(4)  Dan l-Anness m’għandux ikun ta’ ħsara għall-applikazzjoni ta’ regoli nazzjonali jew ta’ regoli tal-Unjoni Ewropea marbutin mat-tassazzjoni jew għall-miżuri ta’ kontroll marbutin magħhom.TITOLU II

PROTEZZJONI REĊIPROKA TAL-ISMIJIET TAL-PRODOTTI TAS-SETTUR TAL-INBID IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 2

Artikolu 5

Ismijiet protetti

F’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea u fl-Isvizzera, l-ismijiet li ġejjin mogħtija fl-Appendiċi 4 huma protetti:

(a) 

l-isem jew ir-referenzi għall-Istat Membru tal-Unjoni Ewropea jew għall-Isvizzera minn fejn ikun ġej l-inbid;

(b) 

it-termini speċifiċi;

(c) 

id-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi;

(d) 

it-termini tradizzjonali.

Artikolu 6

Ismijiet jew referenzi użati biex wieħed jirreferi għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jew għall-Isvizzera

(1)  Għall-identifikazzjoni tal-oriġini tal-inbejjed fl-Isvizzera, l-ismijiet jew ir-referenzi għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li jservu biex jirreferu għal dawn il-prodotti:

(a) 

huma riżervati għall-inbejjed li joriġinaw fl-Istat Membru kkonċernat;

(b) 

jistgħu jintużaw biss għal prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regoli tal-Unjoni Ewropea.

(2)  Għall-identifikazzjoni tal-oriġini tal-inbejjed fl-Unjoni Ewropea, l-isem jew ir-referenzi għall-Isvizzera li jservu biex jirreferu għal dawn il-prodotti:

(a) 

huma riżervati għall-inbejjed li joriġinaw fl-Isvizzera;

(b) 

jistgħu jintużaw biss għal prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fl-Isvizzera u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regoli tal-Isvizzera.

Artikolu 7

Termini oħrajn

(1)  It-termini “denominazzjoni protetta tal-oriġini” u “indikazzjoni ġeografika protetta”, u t-taqsiriet tagħhom “DPO” u “IĠP”, kif ukoll it-termini “Sekt” u “crémant” imsemmija fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009 ( 15 ), huma riżervati għall-inbejjed li ġejjin mill-Istat Membru kkonċernat u jistgħu jintużaw biss bil-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regoli tal-Unjoni Ewropea.

(2)  Mingħajr ħsara għall-Artikolu 10, it-terminu “denominazzjoni tal-oriġini kkontrollata” u t-taqsira tiegħu “DOK” u t-terminu “inbid lokali”, imsemmija fl-Artikolu 63 tal-Liġi federali dwar l-agrikoltura, huma riżervati għall-inbejjed li ġejjin mill-Isvizzera, u jistgħu jintużaw biss bil-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet tal-Isvizzera.

It-terminu “inbid tal-mejda”, imsemmi fl-Artikolu 63 tal-Liġi federali dwar l-agrikoltura, huwa riżervat għall-inbejjed li ġejjin mill-Isvizzera, u jista’ jintuża biss bil-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet tal-Isvizzera.

Artikolu 8

Protezzjoni tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi

(1)  Fl-Isvizzera, id-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-Unjoni Ewropea mniżżlin fil-Parti A tal-Appendiċi 4:

I. 

huma protetti u riżervati għall-inbejjed li ġejjin mill-Unjoni Ewropea;

II. 

jistgħu jintużaw biss għall-prodotti tas-settur tal-inbid tal-Unjoni Ewropea u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regoli tal-Unjoni Ewropea.

Fl-Unjoni Ewropea, id-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-Isvizzera mniżżlin fil-Parti B tal-Appendiċi 4:

I. 

huma protetti u riżervati għall-inbejjed li ġejjin mill-Isvizzera;

II. 

jistgħu jintużaw biss għall-prodotti tas-settur tal-inbid tal-Isvizzera u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regoli tal-Isvizzera.

(2)  Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji, skont dan il-Ftehim, sabiex jiżguraw li jkun hemm protezzjoni reċiproka tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi mniżżlin fl-Appendiċi 4 u li jintużaw fid-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni tal-inbejjed li joriġinaw fit-territorju tal-Partijiet. Kull Parti għandha ddaħħal fis-seħħ il-mezzi ġuridiċi x-xierqa sabiex tiżgura li jkun hemm protezzjoni effettiva u sabiex tevita li denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika mogħtija fil-lista fl-Appendiċi 4 tintuża biex tirreferi għal inbid li ma jkunx ġej mill-post li għalih tkun tirreferi dik id-denominazzjoni tal-oriġini jew dik l-indikazzjoni ġeografika.

(3)  Il-protezzjoni prevista fil-paragrafu 1 tapplika anke meta:

(a) 

l-oriġini vera tal-inbid tiġi indikata;

(b) 

id-denominazzjoni tal-oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika tkun tradotta jew traskritta jew tkun ġiet trażletterata, jew meta

(c) 

l-indikazzjonijiet użati jkollhom magħhom termini bħal “għamla”, “tip”, “stil”, “imitazzjoni”, “metodu” jew kliem simili ieħor.

(4)  Fil-każ li xi denominazzjonijiet tal-oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi msemmija fl-Appendiċi 4 jkunu omonimi, għandha tingħata protezzjoni lit-tnejn li huma, sakemm dawn jintużaw bona fide u sakemm, bil-kundizzjonijiet prattiċi tal-użu stabbiliti mill-Partijiet kontraenti fil-qafas tal-Kumitat, ikun żgurat trattament ugwali tal-produtturi kkonċernati u l-konsumatur ma jiġix żgwidat dwarhom.

(5)  Jekk indikazzjoni ġeografika msemmija fl-Appendiċi 4 tkun omonima ma’ indikazzjoni ġeografika ta’ pajjiż terz, japplika l-Artikolu 23(3) tal-Ftehim TRIPS.

(6)  Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness ma għandhom bl-ebda mod ifixklu d-dritt ta’ kwalunkwe persuna li, waqt il-kummerċ, tuża isimha stess jew l-isem tal-predeċessur tagħha, sakemm dak l-isem ma jintużax b’mod li jqarraq bil-konsumatur.

(7)  Xejn f’dan l-Anness ma jobbliga lil xi waħda mill-Partijiet tipproteġi denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika tal-Parti l-oħra li tkun imniżżla fl-Appendiċi 4 iżda li mhijiex, jew li m’għadhiex, protetta fl-Istat tal-oriġini tagħha, jew li m’għadhiex tintuża f’dak il-pajjiż.

(8)  Il-Partijiet jaffermaw li d-drittijiet u l-obbligi stabbiliti skont dan l-Anness ma jgħoddu għall-ebda denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika oħra ħlief għal dawk imniżżlin fil-lista fl-Appendiċi 4.

(9)  Mingħajr ħsara għall-Ftehim TRIPS, dan l-Anness jikkompleta u jiddeskrivi fid-dettall id-drittijiet u l-obbligi li japplikaw għall-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi f’kull waħda mill-Partijiet.

Madankollu, il-Partijiet iċedu d-dritt tagħhom li jużaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 24(4), (6) u (7) tal-Ftehim TRIPS sabiex jirrifjutaw li jagħtu protezzjoni lil xi isem tal-Parti l-oħra, ħlief fil-każ imsemmi fl-Appendiċi 5 għal dan l-Anness.

(10)  Il-protezzjoni esklużiva prevista f’dan l-Artikolu għandha tapplika għall-isem “Champagne” imniżżel fil-lista tal-Unjoni Ewropea mogħtija fl-Appendiċi 4 għal dan l-Anness.

Artikolu 9

Relazzjonijiet bejn id-denominazzjonijiet tal-oriġini, l-indikazzjonijiet ġeografiċi u l-marki kummerċjali

(1)  Il-Partijiet kontraenti mhumiex obbligati jipproteġu denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika jekk, meta titqies ir-reputazzjoni jew il-fama ta’ marka kummerċjali li kienet diġà teżisti, il-protezzjoni x’aktarx li tiżgwida lill-konsumatur dwar l-identità vera tal-inbid ikkonċernat.

(2)  Ir-reġistrazzjoni ta’ marka kummerċjali għal prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2 li jkun fiha denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika mniżżla fl-Appendiċi 4, jew li tkun magħmula minnha, għandha tiġi rrifjutata, jew kompletament jew parzjalment, skont il-liġijiet ta’ kull Parti, jew b’mod awtomatiku jew fuq talba ta’ xi parti kkonċernata, meta l-prodott ikkonċernat ma jkunx joriġina fil-post indikat mid-denominazzjoni tal-oriġini jew mill-indikazzjoni ġeografika.

(3)  Marka kummerċjali rreġistrata għal prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2 li jkun fiha denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika mniżżla fl-Appendiċi 4, jew li tkun magħmula minnha, m’għandhiex tibqa’ valida, jew kompletament jew parzjalment, skont il-liġijiet ta’ kull Parti, jew b’mod awtomatiku jew fuq talba ta’ xi parti kkonċernata, meta dik il-marka tkun tirreferi għal prodott li ma jkunx konformi mal-kundizzjonijiet meħtieġa għad-denominazzjoni tal-oriġini jew għall-indikazzjoni ġeografika.

(4)  Marka kummerċjali li l-użu tagħha jikkorrispondi mas-sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu ta’ qabel u li, jekk din il-possibbiltà tkun prevista fil-leġiżlazzjoni kkonċernata, tkun tressqet u ġiet irreġistrata bona fide, jew tkun ġiet stabbilita minħabba użu bona fide minn xi Parti (inklużi l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea), qabel id-data tal-protezzjoni tad-denominazzjoni tal-oriġini jew tal-indikazzjoni ġeografika tal-Parti l-oħra skont dan l-Anness, tista’ tkompli tintuża minkejja l-protezzjoni mogħtija lid-denominazzjoni tal-oriġini jew lill-indikazzjoni ġeografika, dejjem jekk, fil-leġiżlazzjoni tal-Parti kkonċernata, ma teżisti l-ebda raġuni biex il-marka kummerċjali titħassar.

Artikolu 10

Protezzjoni tat-termini tradizzjonali

(1)  Fl-Isvizzera, it-termini tradizzjonali tal-Unjoni Ewropea mniżżlin fil-Parti A tal-Appendiċi 4:

(a) 

m’għandhomx jintużaw għad-deskrizzjoni jew għall-preżentazzjoni ta’ nbejjed li ġejjin mill-Isvizzera;

(b) 

jistgħu jintużaw għad-deskrizzjoni jew għall-preżentazzjoni ta’ nbejjed li ġejjin mill-Unjoni Ewropea biss għall-inbejjed tal-oriġini u tal-kategorija indikata fl-Appendiċi u fil-lingwa korrispondenti mogħtija fih, u biss bil-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regoli tal-Unjoni Ewropea.

Fl-Unjoni Ewropea, it-termini tradizzjonali tal-Isvizzera mniżżlin fil-Parti B tal-Appendiċi 4:

(a) 

m’għandhomx jintużaw għad-deskrizzjoni jew għall-preżentazzjoni ta’ nbejjed li ġejjin mill-Unjoni Ewropea;

(b) 

jistgħu jintużaw għad-deskrizzjoni jew għall-preżentazzjoni ta’ nbejjed li ġejjin mill-Isvizzera biss għall-inbejjed tal-oriġini u tal-kategorija indikata fl-Appendiċi u fil-lingwa korrispondenti mogħtija fih, u biss bil-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġijiet u r-regolamenti tal-Isvizzera.

(2)  B’applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim, il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li jkun hemm protezzjoni, skont dan l-Artikolu, tat-termini tradizzjonali mniżżlin fl-Appendiċi 4 u li jintużaw fid-deskrizzjoni u fil-preżentazzjoni tal-inbejjed li joriġinaw fit-territorji tal-Partijiet rispettivi. Għal dan il-għan, il-Partijiet għandhom jiżguraw li jkun hemm protezzjoni ġuridika effettiva sabiex jevitaw li t-termini tradizzjonali msemmija jintużaw sabiex jiddeskrivu nbejjed li mhumiex intitolati jużaw dawn it-termini, anke meta dawn it-termini tradizzjonali jkollhom magħhom termini bħal “għamla”, “tip”, “stil”, “imitazzjoni”, “metodu”, jew kliem simili ieħor.

(3)  Il-protezzjoni ta’ terminu tradizzjonali għandha tapplika biss:

(a) 

għal-lingwa jew għal-lingwi li bihom it-terminu hu mogħti fil-lista fl-Appendiċi 4;

(b) 

għall-kategorija tal-inbid li għaliha t-terminu huwa protett għall-benefiċċju tal-Unjoni Ewropea jew għall-kategorija tal-inbid li għaliha huwa protett għall-benefiċċju tal-Isvizzera, skont dak li hu indikat fl-Appendiċi 4.

(4)  Fil-każ li xi termini tradizzjonali msemmija fl-Appendiċi 4 jkunu omonimi, għandha tingħata protezzjoni lil kull wieħed minnhom, sakemm dawn jintużaw bona fide u sakemm, bil-kundizzjonijiet prattiċi tal-użu stabbiliti mill-Partijiet kontraenti fil-qafas tal-Kumitat, ikun żgurat trattament ugwali tal-produtturi kkonċernati u l-konsumatur ma jiġix żgwidat dwarhom.

(5)  Fil-każ li terminu tradizzjonali msemmi fl-Appendiċi 4 jkun omonimu ma’ isem użat għal prodott tas-settur tal-inbid li ma jkunx ġej mit-territorju ta’ waħda mill-Partijiet, dan l-isem jista’ jintuża biex jiġi deskritt u ppreżentat prodott tas-settur tal-inbid, sakemm dan jintuża b’mod tradizzjonali u konsistenti, l-użu tiegħu għal dak il-għan ikun irregolat mill-pajjiż tal-oriġini u l-konsumaturi ma jiġux żgwidati dwar l-oriġini vera tal-inbid ikkonċernat.

(6)  Dan l-Anness ma għandu bl-ebda mod ifixkel id-dritt ta’ kwalunkwe persuna li, waqt il-kummerċ, tuża isimha stess jew l-isem tal-predeċessur tagħha, sakemm dak l-isem ma jintużax b’mod li jqarraq bil-konsumatur.

(7)  Ir-reġistrazzjoni ta’ marka kummerċjali għal prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2 li jkun fiha terminu tradizzjonali mniżżel fl-Appendiċi 4, jew li tkun magħmula minnu, għandha tiġi rrifjutata, jew kompletament jew parzjalment, skont il-liġijiet ta’ kull Parti, jew b’mod awtomatiku jew fuq talba ta’ xi parti kkonċernata, meta dik il-marka ma jkollhiex x’taqsam ma’ prodotti tas-settur tal-inbid li jkunu ġejjin mill-post marbut ma’ dak it-terminu tradizzjonali.

Marka kummerċjali rreġistrata għal prodott tas-settur tal-inbid imsemmi fl-Artikolu 2 li jkun fiha terminu tradizzjonali mniżżel fl-Appendiċi 4, jew li tkun magħmula minnu, m’għandhiex tibqa’ valida, jew kompletament jew parzjalment, skont il-liġijiet ta’ kull Parti, jew b’mod awtomatiku jew fuq talba ta’ xi parti kkonċernata, meta dik il-marka ma jkollhiex x’taqsam ma’ prodotti tas-settur tal-inbid li jkunu ġejjin mill-post marbut ma’ dak it-terminu tradizzjonali.

Marka kummerċjali li l-użu tagħha jikkorrispondi mas-sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu ta’ qabel u li tkun tressqet u ġiet irreġistrata bona fide jew li tkun ġiet stabbilita minħabba użu bona fide minn xi Parti (inklużi l-Istati Membri tal-Unjoni), qabel id-data tal-protezzjoni tat-terminu tradizzjonali tal-Parti l-oħra skont dan l-Anness, tista’ tkompli tintuża jekk din il-possibbiltà tkun prevista fil-liġijiet ikkonċernati tal-Parti kkonċernata.

(8)  Xejn f’dan l-Anness ma jobbliga lill-Partijiet biex jipproteġu terminu tradizzjonali li jkun imniżżel fl-Appendiċi 4 iżda li mhuwiex, jew li m’għadux, protett fil-pajjiż tal-oriġini tiegħu, jew li m’għadux jintuża fih.

Artikolu 11

Implimentazzjoni tal-protezzjoni

(1)  Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li, f’każ li prodotti tas-settur tal-inbid li jkunu ġejjin miż-żewġ Partijiet ikunu esportati u kkummerċjalizzati ’l barra mit-territorju tagħhom, l-ismijiet ta’ xi Parti minnhom li jkunu protetti skont dan l-Anness ma jintużawx biex jiġu deskritti u ppreżentati t-tali prodotti li jkunu ġejjin mill-Parti l-oħra.

(2)  Safejn tippermetti l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Partijiet, il-protezzjoni mogħtija minn dan l-Anness għandha testendi għall-persuni fiżiċi u ġuridiċi u għall-federazzjonijiet, l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, tan-negozjanti u tal-konsumaturi li jkollhom l-uffiċċju ewlieni tagħhom fit-territorju tal-Parti l-oħra.

(3)  Jekk id-deskrizzjoni jew il-preżentazzjoni ta’ prodott tas-settur tal-inbid, b’mod partikulari fuq it-tikketti, fid-dokumenti uffiċjali jew kummerċjali jew fir-riklami, taffettwa d-drittijiet li joħorġu minn dan l-Anness, il-Partijiet għandhom japplikaw il-miżuri amministrattivi meħtieġa jew għandhom jibdew proċeduri legali b’mod partikulari sabiex jiġġieldu kontra l-kompetizzjoni inġusta jew biex jimpedixxu l-użu ħażin tal-isem protett bi kwalunkwe mod ieħor.

(4)  Il-miżuri u l-proċeduri msemmija fil-paragrafu 3 għandhom jittieħdu b’mod partikulari fil-każijiet li ġejjin:

(a) 

meta fit-traduzzjoni tad-deskrizzjonijiet previsti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew tal-Isvizzera f’waħda mil-lingwi tal-Parti l-oħra tiddaħħal kelma li x’aktarx tiżgwida lil min jaqraha dwar l-oriġini tal-prodott tas-settur tal-inbid li jkun ġie deskritt jew ippreżentat b’dak il-mod;

(b) 

meta, fuq il-kontenitur jew fuq il-pakkett, fir-riklami jew fid-dokumenti uffiċjali jew kummerċjali ta’ prodott li ismu jkun protett skont dan l-Anness, jintużaw indikazzjonijiet, marki kummerċjali, ismijiet, referenzi jew disinji li, direttament jew indirettament, jagħtu informazzjoni falza jew li tista’ tinftiehem ħażin dwar il-provenjenza, l-oriġini, it-tip jew il-karatteristiċi materjali tal-prodott;

(c) 

meta l-kontenituri jew il-pakketti użati jagħtu idea ħażina dwar l-oriġini tal-prodott tas-settur tal-inbid.

(5)  Dan l-Anness japplika mingħajr ħsara għal kwalunkwe protezzjoni iktar estensiva li l-Partijiet jistgħu jagħtu, skont il-leġiżlazzjoni interna tagħhom, jew skont ftehimiet internazzjonali oħra, lill-ismijiet protetti skont dan l-Anness.TITOLU III

KONTROLL U GĦAJNUNA REĊIPROKA BEJN IL-KORPI UFFIĊJALI TA’ KONTROLL

Artikolu 12

Għan u limitazzjonijiet

(1)  Il-Partijiet għandhom jgħinu lil xulxin bil-mod u l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan it-Titolu. Huma għandhom jiżguraw li r-regoli dwar il-kummerċ fil-prodotti tas-settur tal-inbid jiġu applikati kif suppost, b’mod partikulari billi jgħinu lil xulxin, billi jixkfu l-ksur ta’ dawn ir-regoli u billi jinvestigaw it-tali ksur.

(2)  L-għajnuna prevista f’dan it-Titolu għandha tkun mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet li jiggvernaw il-proċeduri kriminali jew l-għajnuna ġudizzjarja bejn il-Partijiet f’każijiet kriminali.

(3)  Dan it-titolu għandu jkun mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet nazzjonali marbutin mal-kunfidenzjalità tal-investigazzjonijiet ġudizzjarji.SOTTOTITOLU I

Awtoritajiet tal-kontroll u tal-għajnuna reċiproka u l-persuni li jsirulhom il-kontrolli u li jirċievu l-għajnuna reċiproka

Artikolu 13

L-awtoritajiet ta’ kuntatt

(1)  Meta Parti taħtar diversi awtoritajiet kompetenti, għandha tiżgura li l-attivitajiet tagħhom ikunu kkoordinati.

(2)  Kull Parti għandha taħtar awtorità ta’ kuntatt waħda. Din l-awtorità:

— 
għandha tibgħat it-talbiet għall-kollaborazzjoni, bil-għan li jiġi applikat dan it-Titolu, lill-awtorità ta’ kuntatt tal-Parti l-oħra;
— 
għandha tirċievi talbiet ta’ din ix-xorta mill-awtorità msemmija u għandha tibgħathom lill-awtorità jew lill-awtoritajiet kompetenti tal-Parti li hija tagħmel parti minnha;
— 
għandha tirrappreżenta lil dik il-Parti fil-konfront tal-Parti l-oħra fil-kuntest tal-kollaborazzjoni msemmija f’dan it-titolu;
— 
għandha tgħarraf lill-Parti l-oħra bil-miżuri meħudin skont l-Artikolu 11.

Artikolu 14

L-awtoritajiet u l-laboratorji

Il-Partijiet għandhom:

(a) 

jibagħtu lil xulxin il-listi li ġejjin, aġġornati b’mod regolari mill-Partijiet:

— 
il-lista tal-korpi uffiċjali li għandhom il-kompetenza jistabbilixxu d-dokumenti tat-tip VI 1 u dokumenti oħra ta’ akkumpanjament li jintbagħtu mal-prodotti tas-settur tal-inbid meta dawn jiġu ttrasportati, b’applikazzjoni tal-Artikolu 4(1) ta’ dan l-Anness u tad-dispożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li huma rilevanti għall-Appendiċi 3(A);
— 
il-lista tal-awtoritajiet kompetenti u tal-awtoritajiet ta’ kuntatt imsemmija fl-Artikolu 3(j) u (k);
— 
il-lista tal-laboratorji li huma awtorizzati jwettqu l-analiżi skont l-Artikolu 17(2);
— 
il-lista tal-awtoritajiet kompetenti tal-Isvizzera msemmija fil-punt numru 4 tad-dokument ta’ akkumpanjament li jintbagħat mal-prodotti tas-settur tal-inbid li jkunu ġejjin mill-Isvizzera meta dawn jiġu ttrasportati, skont l-Appendiċi 3(B);
(b) 

jikkonsultaw u jinfurmaw lil xulxin bil-miżuri li kull Parti tkun ħadet b’rabta mal-applikazzjoni ta’ dan l-Anness. B’mod partikulari, huma għandhom jibagħtu lil xulxin id-dispożizzjonijiet rispettivi tagħhom u s-sommarji tad-deċiżjonijiet amministrattivi u ġudizzjarji li jkunu partikularment importanti għall-applikazzjoni tajba tal-Anness.

Artikolu 15

Il-persuni li jsirulhom il-kontrolli

Il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, u l-gruppi ta’ persuni bħal dawn, li l-attivitajiet professjonali tagħhom jistgħu jsirulhom il-kontrolli msemmija f’dan it-Titolu, m’għandhomx ifixklu dawn il-kontrolli u għandhom dejjem jiffaċilitawhom.SOTTOTITOLU II

Miżuri ta’ kontroll

Artikolu 16

Miżuri ta’ kontroll

(1)  Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li jkun hemm l-għajnuna prevista fl-Artikolu 12 permezz ta’ miżuri ta’ kontroll xierqa.

(2)  Dawn it-tipi ta’ kontrolli għandhom jitwettqu jew b’mod sistematiku jew permezz ta’ ċċekkjar ta’ kampjuni. Fil-każ tal-iċċekkjar tal-kampjuni, il-Partijiet għandhom jiżguraw li dawn il-kontrolli jkunu rappreżentattivi permezz tal-għadd, tat-tip u tal-frekwenza tagħhom.

(3)  Il-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri x-xierqa biex jiffaċilitaw ix-xogħol tal-uffiċjali tal-awtoritajiet kompetenti tagħhom, b’mod partikulari sabiex dawn:

— 
ikollhom aċċess għall-vinji u għall-faċilitajiet tal-produzzjoni, tal-preparazzjoni, tal-ħżin u tal-ipproċessar tal-prodotti tas-settur tal-inbid, kif ukoll għall-mezzi tat-trasport ta’ dawn il-prodotti;
— 
ikollhom aċċess għall-postijiet tal-bejgħ u għall-imħażen, kif ukoll għall-vetturi ta’ kull min iżomm prodotti tas-settur tal-inbid jew prodotti li jistgħu jintużaw fit-tħejjija tagħhom bil-għan li jbiegħhom, jikkummerċjalizzahom jew jittrasportahom;
— 
ikunu jistgħu jwettqu inventarju tal-prodotti tas-settur tal-inbid u tas-sustanzi jew il-prodotti li jistgħu jintużaw fit-tħejjija tagħhom;
— 
ikunu jistgħu jieħdu kampjuni ta’ prodotti tas-settur tal-inbid miżmuma sabiex jinbiegħu jew sabiex jiġu kkummerċjalizzati jew ittrasportati;
— 
ikunu jistgħu jistudjaw id-dejta taż-żamma tal-kotba u dokumenti oħra ta’ użu fi proċeduri ta’ kontroll, u jagħmlu kopji tagħhom u jisiltu estratti minnhom;
— 
ikunu jistgħu jieħdu miżuri protettivi xierqa b’rabta mal-produzzjoni, il-preparazzjoni, iż-żamma, it-trasport, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-esportazzjoni lejn il-Parti l-oħra u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-seuttur tal-inbid jew ta’ prodotti li jistgħu jintużaw fit-tħejjija tagħhom meta jkun hemm suspett raġonevoli ta’ ksur gravi ta’ dan l-Anness, u b’mod partikulari f’każ li jkun hemm tbagħbis qarrieqi fil-prodotti jew riskji għas-saħħa pubblika.

Artikolu 17

Kampjuni

(1)  L-awtorità kompetenti ta’ waħda mill-Partijiet tista’ titlob lil awtorità kompetenti tal-Parti l-oħra biex tieħu kampjuni skont id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dik il-Parti.

(2)  L-awtorità li tintalab tagħmel dan għandha żżomm il-kampjuni miġbura skont il-paragrafu 1 u għandha taħtar il-laboratorju li ġo fih għandhom jiġu analizzati l-kampjuni. L-awtorità li tkun talbet għall-kampjuni tista’ taħtar laboratorju ieħor biex jagħmel analiżi parallela tal-kampjuni. Għal dan il-għan, l-awtorità li tintalab tieħu l-kampjuni għandha tibgħat għadd xieraq ta’ kampjuni lill-awtorità li tkun talbitha tieħu l-kampjuni.

(3)  Jekk ikun hemm nuqqas ta’ qbil bejn l-awtorità li tkun talbet għall-kampjuni u l-awtorità li tkun intalbet tagħmel dan dwar ir-riżultati tal-analiżi msemmija fil-paragrafu 2, għandha ssir analiżi ta’ arbitraġġ minn laboratorju li jkun inħatar miż-żewġ awtoritajiet b’mod konġunt.SOTTOTITOLU III

Il-proċeduri

Artikolu 18

Avveniment li jwassal għal azzjoni

Meta awtorità kompetenti ta’ Parti jkollha suspett raġonevoli jew issir konxja:

— 
li prodott tas-settur tal-inbid ma jikkonformax mar-regoli dwar il-kummerċ fil-prodotti tas-settur tal-inbid jew li qiegħda ssirlu azzjoni qarrieqa bil-għan li jiġi prodott jew ikkummerċjalizzat prodott ta’ dan it-tip, u
— 
li dan in-nuqqas ta’ konformità huwa ta’ interess speċifiku għal Parti minnhom u jista’ jwassal għal miżuri amministrattivi jew għal proċedimenti legali, hija għandha tgħarraf minnufih lill-awtorità ta’ kuntatt tal-Parti kkonċernata permezz tal-awtorità ta’ kuntatt tal-Parti tagħha.

Artikolu 19

Talbiet għal għajnuna reċiproka

(1)  It-talbiet skont dan it-Titolu għandhom isiru bil-miktub. Għandu jkollhom magħhom id-dokumenti meħtieġa biex tkun tista’ tintbagħat tweġiba għalihom. It-talbiet li jsiru bil-fomm jistgħu jiġu aċċettati meta l-urġenza tas-sitwazzjoni tkun teħtieġ dan, iżda dawn għandhom jiġu kkonfermati minnufih bil-miktub.

(2)  It-talbiet magħmulin skont il-paragrafu 1 għandu jkollhom magħhom l-informazzjoni li ġejja:

— 
isem l-awtorità li tkun qed tagħmel it-talba;
— 
il-miżura mitluba;
— 
l-għan jew ir-raġuni għat-talba;
— 
il-leġiżlazzjoni, ir-regoli jew l-istrumenti legali l-oħra kkonċernati;
— 
informazzjoni kemm jista’ jkun preċiża u sħiħa dwar il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jkunu qed jiġu investigati;
— 
sommarju tal-fatti rilevanti.

(3)  It-talbiet għandhom isiru f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Partijiet.

(4)  Jekk talba ma tissodisfax ir-rekwiżiti formali, l-awtorità li tkun qed tagħmilha tista’ tintalab tikkoreġiha jew tikkompletaha; madankollu, dejjem jistgħu jiġu ordnati miżuri protettivi.

Artikolu 20

Proċedura

(1)  Fuq talba tal-awtorità li tagħmel it-talba, l-awtorità li tirċievi t-talba għandha tibagħtilha t-tagħrif kollu rilevanti sabiex tgħinha tiżgura li r-regoli dwar il-kummerċ fil-prodotti tas-settur tal-inbid qed jiġu applikati sewwa, u b’mod partikulari dak it-tagħrif dwar il-ħidmiet eżistenti jew ippjanati li jiksru, jew li x’aktarx jiksru, dawn ir-regoli.

(2)  Fuq talba raġonevoli tal-awtorità li tagħmel it-talba, l-awtorità li tirċievi t-talba għandha twettaq superviżjoni speċjali jew kontrolli li jgħinuha tilħaq l-għanijiet mixtieqa jew għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura li superviżjoni jew kontrolli bħal dawn jitwettqu.

(3)  L-awtorità li tirċievi t-talba msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tipproċedi daqslikieku kienet qed taħdem f’isimha stess jew fuq talba ta’ xi awtorità tal-pajjiż tagħha stess.

(4)  Bi qbil mal-awtorità li tirċievi t-talba, l-awtorità li tagħmel it-talba tista’ taħtar uffiċjali li jkunu jaħdmu magħha jew li jkunu jaħdmu ma’ awtorità kompetenti oħra tal-Parti li tirrappreżenta:

— 
biex jiġbru, fil-bini tal-awtoritajiet kompetenti tal-Parti fejn hija stabbilita l-awtorità li tirċievi t-talba, tagħrif marbut mal-applikazzjoni tajba tar-regoli dwar il-kummerċ fil-prodotti tas-settur tal-inbid jew mal-miżuri ta’ kontroll, u biex jagħmlu kopji tad-dokumenti tat-trasport u ta’ dokumenti oħra u siltiet mir-reġistri;
— 
biex jieħdu sehem fil-miżuri mitlubin skont il-paragrafu 2.

Il-kopji msemmija fl-ewwel inċiż jistgħu jsiru biss bi qbil mal-awtorità li tirċievi t-talba.

(5)  Awtorità li tagħmel it-talba li tkun tixtieq tibgħat uffiċjal maħtur skont l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 4 fil-Parti l-oħra biex jieħu sehem fil-proċeduri ta’ kontroll kif imsemmi fit-tieni inċiż ta’ dak is-subparagrafu għandha tgħarraf lill-awtorità li tirċievi t-talba fil-ħin dovut qabel ma jibdew it-tali proċeduri. L-uffiċjali tal-awtorità li tirċievi t-talba għandhom il-ħin kollu jibqgħu inkarigati mill-proċeduri ta’ kontroll.

L-uffiċjali tal-awtorità li tagħmel it-talba għandhom:

— 
jipproduċu mandat bil-miktub li jagħti l-identità u l-pożizzjoni uffiċjali tagħhom;
— 
igawdu, mingħajr ħsara għar-restrizzjonijiet li l-leġiżlazzjoni applikabbli għall-awtorità li tirċievi t-talba timponi fuq l-uffiċjali tagħha fl-eżerċizzju tal-proċeduri ta’ kontroll ikkonċernati;
— 
minn drittijiet ta’ aċċess kif previst fl-Artikolu 16(3);
— 
minn dritt għall-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-kontrolli magħmula mill-uffiċjali tal-awtorità li tirċievi t-talba skont l-Artikolu 16(3);
— 
jieħdu attitudni, matul il-kontrolli, li tkun taqbel mar-regoli u mal-imġiba li japplikaw għall-uffiċjali tal-Parti li fit-territorju tagħha tkun qed titwettaq il-proċedura ta’ kontroll.

(6)  It-talbiet raġonevoli msemmija f’dan l-Artikolu għandhom jintbagħtu lill-awtorità tal-Parti kkonċernata li tirċievi t-talba permezz tal-awtorità ta’ kuntatt ta’ dik il-Parti. L-istess proċedura għandha tapplika:

— 
għat-tweġibiet għal talbiet bħal dawn;
— 
għall-komunikazzjonijiet marbutin mal-applikazzjoni tal-paragrafi 2, 4 u 5.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, u sabiex ikun hemm kollaborazzjoni aktar mgħaġġla u aktar effettiva bejniethom, f’ċerti każijiet fejn ikun xieraq, il-Partijiet jistgħu jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti:

— 
jibagħtu t-talbiet raġonevoli jew il-komunikazzjonijiet tagħhom direttament lill-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra;
— 
iwieġbu direttament għat-talbiet raġonevoli jew għall-komunikazzjonijiet li jkunu rċevew mingħand l-awtoritajiet kompetenti tal-Parti l-oħra.

F’dawn il-każijiet, dawk l-awtoritajiet kompetenti għandhom jgħarrfu minnufih lill-awtorità ta’ kuntatt tal-Parti kkonċernata.

(7)  L-informazzjoni li tinsab fil-bank tad-dejta analitika ta’ kull Parti, inkluża d-dejta miksuba mill-analiżi tal-prodotti tas-settur tal-inbid rispettivi tagħhom, għandha tkun disponibbli għal-laboratorji maħtura għal dan il-għan mill-Partijiet, meta dawn jitolbu dan. Il-komunikazzjoni tal-informazzjoni għandha jkollha x’taqsam biss mad-dejta analitika rilevanti meħtieġa sabiex tiġi interpretata analiżi mwettqa fuq kampjun ta’ karatteristiċi u oriġini komparabbli.

Artikolu 21

Deċiżjoni dwar l-għajnuna reċiproka

(1)  Il-Parti li minnha tifforma parti l-awtorità li tirċievi t-talba tista’ tirrifjuta li tagħti l-għajnuna skont dan it-Titolu jekk din l-għajnuna tista’ tagħmel ħsara lis-sovranità, lill-ordni pubblika, lis-sigurtà jew lil interessi essenzjali oħrajn tagħha.

(2)  Jekk l-awtorità li tagħmel it-talba titlob għal għajnuna li hi stess ma tkunx tista tagħti jekk tintalab għaliha, għandha tiġbed l-attenzjoni għal dan il-fatt fit-talba tagħha. Għandha tkun imbagħad l-awtorità li tirċievi t-talba li tiddeċiedi kif għandha twieġeb għal talba bħal din.

(3)  Jekk l-għajnuna tiġi rrifjutata, id-deċiżjoni u r-raġunijiet għaliha jridu jintbagħtu minnufih lill-awtorità li tkun għamlet it-talba.

Artikolu 22

Informazzjoni u dokumenti

(1)  L-awtorità li tirċievi t-talba għandha tibgħat ir-riżultati tal-investigazzjonijiet tagħha lill-awtorità li tkun għamlet it-talba fil-forma ta’ dokumenti, kopji ċċertifikati, rapporti u dokumenti simili.

(2)  Id-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jinbidlu b’tagħrif kompjuterizzat prodott f’kull għamla għall-istess għan.

(3)  L-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 18 u 20 għandu jkollha magħha d-dokumenti rilevanti jew evidenza rilevanti oħra u dettalji dwar il-miżuri amministrattivi jew il-proċeduri legali kollha, u għandha tirrelata b’mod partikulari:

— 
mal-kompożizzjoni u l-karatteristiċi organolettiċi tal-prodott tas-settur tal-inbid ikkonċernat;
— 
mad-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni tiegħu;
— 
mal-konformità mar-regoli li jkopru l-produzzjoni, il-preparazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tiegħu.

(4)  L-awtoritajiet ta’ kuntatt ikkonċernati bil-kwistjoni li minħabba fiha nbeda l-proċess ta’ għajnuna reċiproka msemmi fl-Artikoli 18 u 20 għandhom jgħarrfu lil xulxin minnufih dwar:

— 
kif ikunu qed jiżvolġu l-investigazzjonijiet, b’mod partikulari permezz ta’ rapporti u dokumenti jew sorsi ta’ informazzjoni oħrajn;
— 
kull azzjoni amministrattiva jew legali meħuda sussegwentement għall-proċeduri kkonċernati.

Artikolu 23

Spejjeż

L-ispejjeż tal-ivvjaġġar li jsiru minħabba li jkun qed jiġi applikat dan it-Titolu għandhom jitħallsu mill-Parti li tkun ħatret lil uffiċjal għall-miżuri msemmija fl-Artikolu 20(2) u (4).

Artikolu 24

Kunfidenzjalità

(1)  Kull informazzjoni kkomunikata fi kwalunkwe forma skont dan it-Titolu għandha tkun kunfidenzjali. Għandha tkun koperta mill-obbligu tas-sigriet professjonali u għandha tgawdi mill-protezzjoni mogħtija lil informazzjoni simili mil-liġijiet li japplikaw għal dan il-qasam fil-Parti li tkun irċevietha jew mid-dispożizzjonijiet korrispondenti li japplikaw għall-awtoritajiet tal-Unjoni, skont il-każ.

(2)  Fejn il-leġiżlazzjoni jew il-prattiki amministrattivi ta’ Parti jagħmlu limiti iżjed stretti għall-protezzjoni tas-sigrieti industrijali u kummerċjali minn dawk stabbiliti minn dan it-Titolu, dan tal-aħħar m’għandux jobbliga lil dik il-Parti tipprovdi informazzjoni lill-Parti l-oħra jekk dik il-Parti l-oħra li titlob l-informazzjoni ma tiħux il-passi biex tikkonforma ma’ dawk il-limiti iżjed stretti.

(3)  L-informazzjoni miġbura għandha tintuża biss għall-għanijiet ta’ dan it-Titolu; ma tistax tintuża għal għanijiet oħra fit-territorju ta’ Parti sakemm ma jkunx hemm qbil bil-miktub minn qabel min-naħa tal-awtorità amministrattiva li tkun bagħtitha, u għandha tkun suġġetta għar-restrizzjonijiet imposti minn din l-awtorità.

(4)  Il-paragrafu 1 m’għandux jimpedixxi l-użu tal-informazzjoni fil-kuntest ta’ proċeduri ġudizzjarji jew amministrattivi li jkunu nbdew wara minħabba ksur tal-liġi kriminali ordinarja, dejjem jekk din l-informazzjoni tkun inkisbet permezz tal-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali.

(5)  Il-Partijiet jistgħu, fir-reġistrazzjonijiet tagħhom tax-xhieda, tar-rapporti u tat-testimonjanzi u fil-proċeduri u l-akkużi miġjuba quddiem il-qrati, jużaw bħala xhieda t-tagħrif miksub u d-dokumenti kkonsultati skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan it-Titolu.TITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 25

Esklużjonijiet

(1)  It-Titoli I u II ma japplikawx għall-prodotti tas-settur tal-inbid imsemmija fl-Artikolu 2:

(a) 

li jgħaddu mit-territorju ta’ waħda mill-Partijiet biex jibqgħu sejrin xi mkien ieħor; jew

(b) 

li joriġinaw fit-territorju ta’ waħda mill-Partijiet u jiġu nnegozjati bejniethom fi kwantitajiet żgħar bil-kundizzjonijiet u skont l-arranġamenti stabbiliti fl-Appendiċi 5 għal dan l-Anness.

(2)  L-applikazzjoni tal-Iskambju tal-Ittri bejn il-Komunità u l-Isvizzera dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-kontroll uffiċjali tal-inbejjed iffirmat fil-15 ta’ Ottubru 1984 fi Brussell, għandu jiġi sospiż sakemm dan l-Anness jibqa’ fis-seħħ.

Artikolu 26

Konsultazzjonijiet

(1)  Il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin jekk xi ħadd minnhom iqis li l-Parti l-oħra tkun naqset milli twettaq xi obbligu skont dan l-Anness.

(2)  Il-Parti li titlob għall-konsultazzjonijiet għandha tipprovdi lill-Parti l-oħra bl-informazzjoni kollha meħtieġa għal analiżi ddettaljata tal-każ ikkonċernat.

(3)  F’każijiet fejn xi skadenza jew dewmien jista’ jipperikola s-saħħa umana jew ifixkel l-effettività tal-miżuri tal-ġlieda kontra l-frodi, jistgħu jittieħdu miżuri provviżorji ta’ salvagwardja mingħajr konsultazzjoni minn qabel, dejjem jekk il-konsultazzjonijiet jinbdew minnufih wara li jittieħdu dawn il-miżuri.

(4)  Jekk, wara li jintemmu l-konsultazzjonijiet previsti fil-paragrafi 1 u 3, il-Partijiet jkunu għadhom ma qablux bejniethom, il-Parti li tkun talbet għall-konsultazzjonijiet jew li tkun ħadet il-miżuri msemmija fil-paragrafu 3 tista’ tieħu l-miżuri protettivi x-xierqa sabiex ikun jista’ jiġi applikat sewwa dan l-Anness.

Artikolu 27

Grupp ta’ ħidma

(1)  Il-Grupp ta’ ħidma dwar “il-prodotti tas-settur tal-inbid”, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Grupp ta’ ħidma”, li ġie stabbilit bl-Artikolu 6(7) tal-Ftehim, għandu jeżamina kull kwistjoni marbuta ma’ dan l-Anness u mal-implimentazzjoni tiegħu.

(2)  Il-Grupp ta’ ħidma għandu jeżamina perjodikament l-iżvilupp tal-liġijiet u r-regoli interni tal-Partijiet fl-oqsma koperti minn dan l-Anness. B’mod partikulari, huwa għandu jfassal proposti, li mbagħad jibgħat lill-Kumitat, sabiex jiġu adattati dan l-Anness u l-Appendiċi tiegħu.

Artikolu 28

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

(1)  Mingħajr ħsara għall-Artikolu 8(10), il-prodotti tas-settur tal-inbid li, meta jidħol fis-seħħ dan l-Anness, ikunu ġew prodotti, ippreparati, deskritti u ppreżentati b’mod li jkun konformi mal-liġijiet jew mar-regolamenti interni tal-Partijiet iżda li huwa pprojbit skont dan l-Anness, jistgħu jkomplu jinbiegħu sa ma jispiċċa l-istokk.

(2)  Sakemm il-Kumitat ma jadottax dispożizzjonijiet mod ieħor, il-bejgħ tal-prodotti tas-settur tal-inbid li jkunu ġew prodotti, ippreparati, deskritti u ppreżentati skont dan l-Anness, iżda li l-produzzjoni, il-preparazzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni tagħhom ma jibqgħux jikkonformaw miegħu wara li ssir xi bidla fih, jista’ jkompli għaddej sa ma jispiċċa l-istokk.

Appendiċi 1

Prodotti tas-settur tal-inbid imsemmija fl-artikolu 2

Għall-Unjoni Ewropea:

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) Nru 1234/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2010 (ĠU L 346, 30.12.2010, p. 11). Il-prodotti rilevanti bil-kodiċi tan-NM bin-numri 2009 61 , 2009 69 u 2204 (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

Għall-Isvizzera:

Il-Kapitolu 2 tal-Ordinanza tad-Dipartiment Federali tal-Intern (id-DFI) tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar ix-xorb alkoħoliku, kif emendata l-aħħar fil-15 ta’ Diċembru 2010 (il-Ġabra uffiċjali 2010 6391). Il-prodotti rilevanti bin-numri tat-tariffi doganali tal-Isvizzera 2009.60 u 2204 .

Appendiċi 2

Dispożizzjonijiet speċifiċi msemmija fl-artikolu 3(a) u (b)

Denominazzjoni tal-oriġini kkontrollata Genève (DOK Genève)

1.   Żona ġeografika

Iż-żona ġeografika tad-DOK Genève tinkludi:

— 
it-territorju kollu tad-distrett awtonomu ta’ Ġinevra;
— 
il-muniċipalitajiet Franċiżi kollha ta’:
— 
Challex,
— 
Ferney-Voltaire;
— 
il-partijiet tal-muniċipalitajiet Franċiżi ta’:
— 
Ornex,
— 
Chens-sur-Léman,
— 
Veigy-Foncenex,
— 
Saint-Julien-en-Genevois, u
— 
Viry,

deskritti fid-dispożizzjonijiet tad-DOK Genève.

2.   Żona tal-produzzjoni tal-għeneb

Iż-żona tal-produzzjoni tal-għeneb tinkludi:

(a) 

fit-territorju ta’ Ġinevra: il-meded li jagħmlu parti mir-reġistru tal-vinji skont it-tifsira tal-Artikolu 61 tal-Liġi federali dwar l-agrikoltura (RS 910.1) u li l-għeneb minnhom huwa maħsub biex jintuża fil-produzzjoni tal-inbid;

(b) 

fit-territorju Franċiż: il-meded tal-muniċipalitajiet jew tal-partijiet mill-muniċipalitajiet imsemmija fil-punt 1, imħawlin bil-vinji jew li jistgħu jgawdu minn drittijiet ta’ tħawwil mill-ġdid, ta’ mhux aktar minn 140 ettaru.

3.   Żona tal-produzzjoni tal-inbid

Iż-żona tal-produzzjoni tal-inbid hija limitata għat-territorju Żvizzeru.

4.   Deklassifikazzjoni

L-użu tad-DOK Genève m’għandux ifixkel l-użu tad-denominazzjonijiet “inbid lokali” u “inbid tal-mejda Svizzeru” biex wieħed jirreferi għal inbejjed magħmulin minn għeneb li ġej miż-żona tal-produzzjoni ddefinita fil-punt 2(b) u li jkunu ġew iddeklassifikati.

5.   Kontroll tad-dispożizzjonijiet tad-DOK Genève

L-awtoritajiet tal-Isvizzera, b’mod partikulari dawk ta’ Ġinevra, huma responsabbli għall-kontrolli fl-Isvizzera.

Għall-kontrolli fiżiċi mwettqa fit-territorju Franċiż, l-awtorità Żvizzera kompetenti għandha tagħti mandat lil korp tal-kontroll Franċiż li jkun approvat mill-awtoritajiet Franċiżi.

6.   Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

Il-produtturi li għandhom meded imħawlin bil-vinji li mhumiex inklużi fiż-żona tal-produzzjoni tal-għeneb iddefinita fil-punt 2(b), iżda li qabel kienu jużaw, b’mod legali, id-denominazzjoni tal-oriġini “DOK Genève”, jistgħu jkomplu jużawha sal-2013 u l-prodotti kkonċernati jistgħu jkomplu jiġu kkummerċjalizzati sa ma jispiċċa l-istokk.

Appendiċi 3

Lista tal-atti u d-dispożizzjonijiet tekniċi msemmija fl-Artikolu 4 b’rabta mal-prodotti tas-settur tal-inbid

A.    Atti li japplikaw għall-importazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni fl-Isvizzera ta’ prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea

Testi leġiżlattivi li jservu ta’ referenza u dispożizzjonijiet speċifiċi:

1. 

Id-Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi regoli dwar kwantitajiet nominali għal prodotti mballati [ppakkjati] minn qabel, li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 75/106/KEE u 80/232/KEE, u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE (ĠU L 247, 21.9.2007, p. 17).

2. 

Id-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks [il-marki kummerċjali] (Verżjoni kkodifikata) (ĠU L 299, 8.11.2008, p. 25).

3. 

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/396/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1989 dwar l-indikazzjonijiet jew il-marki li jidentifikaw il-lott li għalih jappartjieni oġġett tal-ikel (ĠU L 186, 30.6.1989, p. 21), kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kunsill 92/11/KEE tat-3 ta’ Marzu 1992 (ĠU L 65, 11.3.1992, p. 32).

4. 

Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/36/KE tat-30 ta’ Ġunju 1994 dwar il-kuluri għall-użu fl-ikel (ĠU L 237, 10.9.1994, p. 13), kif ikkoreġut permezz tal-ĠU L 259, 7.10.1994, p. 33, il-ĠU L 252, 4.10.1996, p. 23 u l-ĠU L 124, 25.5.2000, p. 66.

5. 

Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 95/2/KE tal-20 ta’ Frar 1995 dwar l-addittivi tal-ikel għajr kuluri u sostanzi li jagħtu ħlewwa (ĠU L 61, 18.3.1995, p. 1), kif ikkoreġut permezz tal-ĠU L 248, 14.10.1995, p. 60, kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/69/UE tat-22 ta’ Ottubru 2010 (ĠU L 279, 23.10.2010, p. 22).

6. 

Id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ [tal-]20 [ta’] Marzu 2000 fuq l-approsimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta’ oġġetti tal-ikel (ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29), kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 596/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jadatta ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, b’rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju — Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju — Ir-Raba’ Parti (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 14).

7. 

Id-Direttiva tal-Kunsill [tal-Kummissjoni] 2002/63/KE tal-11 ta’ Lulju 2002 li tistabbilixxi metodi tal-Komunità ta’ teħid ta’ kampjuni għall-kontroll uffiċjali ta’ residwi ta’ pestiċidi ġo u fuq prodotti li joriġinaw mill-pjanti jew mill-annimali u li tħassar id-Direttiva 79/700/KEE (ĠU L 187, 16.7.2002, p. 30).

8. 

Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f’kuntatt mal-ikel u li jħassar id-Direttivi 80/590/KEE u 89/109/KEE (ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4), kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 596/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jadatta ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, b’rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju — Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju – Ir-Raba’ Parti (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 14).

9. 

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u [li] jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 813/2011 tal-11 ta’ Awwissu 2011 (ĠU L 208, 13.8.2011, p. 23).

10. 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/93 tat-8 ta’ Frar 1993 li jistabbilixxi proċeduri tal-Komunità għall-kontaminanti fl-ikel (ĠU L 37, 13.2.1993, p. 1), kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 596/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jadatta ċerti atti suġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE, b’rabta mal-proċedura regolatorja bi skrutinju — Adattament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju — Ir-Raba’ Parti (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 14).

11. 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) Nru 1234/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2010 (ĠU L 346, 30.12.2010, p. 11).

12. 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid fir-rigward ta’ programmi ta’ appoġġ, kummerċ ma’ pajjiżi terzi, potenzjal tal-produzzjoni u kontrolli fis-settur tal-inbid (ĠU L 170, 30.6.2008, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 772/2010 tal-1 ta’ Settembru 2010 (ĠU L 232, 2.9.2010, p. 1).

13. 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 436/2009 tas-26 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 f’dak li jirrigwarda r-reġistru tal-vinji, il-prospetti [id-dikjarazzjonijiet] obbligatorji u l-istabbiliment ta’ tagħrif għall-monitoraġġ tas-suq, id-dokumenti li jakkumpanjaw il-ġarr tal-prodotti u r-reġistri li għandhom jinżammu fis-settur tal-vinji tal-inbid (ĠU L 128, 27.5.2009, p. 15), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 173/2011 tat-23 ta’ Frar 2011 (ĠU L 49, 24.2.2011, p. 16).

Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 24(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 436/2009, l-importazzjonijiet kollha lejn l-Isvizzera ta’ prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea għandhom ikunu suġġetti għall-preżentazzjoni tad-dokument ta’ akkumpanjament imsemmi fl-Artikolu 24(1)(a) tal-istess Regolament.

14. 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2009 tal-10 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tal-kategoriji tal-prodotti tad-dwieli, il-prattiċi [il-prattiki] enoloġiċi u r-restrizzjonijiet applikabbli (ĠU L 193, 24.7.2009, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 53/2011 tal-21 ta’ Jannar 2011 (ĠU L 19, 22.1.2011, p. 1).

15. 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009 tal-14 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tad-denominazzjonijiet [protetti] tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, [it-]termini tradizzjonali, it-tikkettar u l-preżentazzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid (ĠU L 193, 24.7.2009, p. 60), kif emendat l-aħħar bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 670/2011 tat-12 ta’ Lulju 2011 (ĠU L 183, 13.7.2011, p. 6).

B.    Atti li japplikaw għall-importazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea ta’ prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fl-Isvizzera

Atti msemmija:

1. 

Il-Liġi federali tad-29 ta’ April 1998 dwar l-agrikoltura, kif emendata l-aħħar fit-18 ta’ Ġunju 2010 (il-Ġabra uffiċjali 2010 5851).

2. 

L-Ordinanza tal-14 ta’ Novembru 2007 dwar il-vitikultura u l-importazzjoni tal-inbid (l-Ordinanza dwar l-inbid), kif emendata l-aħħar fl-4 ta’ Novembru 2009 (il-Ġabra uffiċjali 2010 733).

3. 

L-Ordinanza tal-Uffiċċju federali tal-agrikoltura tas-17 ta’ Jannar 2007 dwar il-lista tal-varjetajiet tal-għeneb approvati għaċ-ċertifikazzjoni u għall-produzzjoni ta’ materjal standard u dwar il-varjetà tal-varjetajiet tal-għeneb, kif emendata l-aħħar fis-6 ta’ Mejju 2011 (il-Ġabra uffiċjali 2011 2169).

4. 

Il-Liġi federali tad-9 ta’ Ottubru 1992 dwar l-oġġetti tal-ikel u l-oġġetti li jintużaw kuljum (il-Liġi dwar l-oġġetti tal-ikel), kif emendata l-aħħar fil-5 ta’ Ottubru 2008 (il-Ġabra uffiċjali 2008 785).

5. 

L-Ordinanza tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar l-oġġetti tal-ikel u l-oġġetti li jintużaw kuljum (l-Ordinanza dwar l-oġġetti tal-ikel), kif emendata l-aħħar fit-13 ta’ Ottubru 2010 (il-Ġabra uffiċjali 2010 4611).

6. 

L-Ordinanza tad-Dipartiment Federali tal-Intern (id-DFI) tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar ix-xorb alkoħoliku, kif emendata l-aħħar fil-15 ta’ Diċembru 2010 (il-Ġabra uffiċjali 2010 6391).

B’deroga mill-Artikolu 10 tal-Ordinanza, ir-regoli dwar id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni għandhom ikunu dawk li japplikaw għall-prodotti impurtati minn pajjiżi terzi msemmija fir-Regolamenti li ġejjin:

(1) 

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) Nru 1234/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2010 (ĠU L 346, 30.12.2010, p. 11).

Sabiex jiġi implimentat dan l-Anness, ir-Regolament għandu jiġi adattat kif ġej:

(a) 

b’deroga mill-Artikolu 118y(1)(a), l-ismijiet tal-kategorija għandhom jinbidlu bl-ismijiet speċifiċi mogħtija fl-Artikolu 9 tal-Ordinanza tad-DFI dwar ix-xorb alkoħoliku;

(b) 

b’deroga mill-Artikolu 118y(1)(b)(i), it-termini “denominazzjoni protetta tal-oriġini” u “indikazzjoni ġeografika protetta” għandhom jinbidlu bit-termini “denominazzjoni tal-oriġini kkontrollata” u “inbid lokali” rispettivament;

(c) 

b’deroga mill-Artikolu 118y(1)(f), l-indikazzjoni tal-importatur tista’ tinbidel b’dik tal-produttur, tan-negozjant tal-inbid (li jaħżen u jbigħ l-inbid), tan-negozjant jew tal-bottiljatur Svizzeru.

(2) 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009 tal-14 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tad-denominazzjonijiet [protetti] tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, [it-]termini tradizzjonali, it-tikkettar u l-preżentazzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid (ĠU L 193, 24.7.2009, p. 60), kif emendat l-aħħar bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 670/2011 tat-12 ta’ Lulju 2011 (ĠU L 183, 13.7.2011, p. 6).

Sabiex jiġi implimentat dan l-Anness, ir-Regolament għandu jiġi adattat kif ġej:

(a) 

b’deroga mill-Artikolu 54(1) tar-Regolament, il-qawwa alkoħolika tista’ tingħata f’dieċmi ta’ punti perċentwali bil-volum;

(b) 

b’deroga mill-Artikolu 64(1) u mit-Taqsima B tal-Anness XIV, it-termini “demi-sec” (xott mezzan) u “moelleux” (mezzan) jistgħu jinbidlu bit-termini “légèrement doux” (ftit ħelu) u “demi-doux” (ħelu mezzan) rispettivament;

(c) 

b’deroga mill-Artikolu 62 tar-Regolament, l-isem ta’ varjetà waħda jew ta’ aktsr varjetajiet tal-għeneb jistgħu jintużaw jekk il-varjetà/il-varjetajiet imsemmija jkunu jirrappreżentaw mill-anqas 85 % tal-għeneb użat fl-inbid Svizzeru.

7. 

L-Ordinanza tad-Dipartiment Federali tal-Intern (id-DFI) tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar it-tikkettar u r-riklamar tal-oġġetti tal-ikel, kif emendata l-aħħar fit-13 ta’ Ottubru 2010 (il-Ġabra uffiċjali 2010 4649).

8. 

L-Ordinanza tad-Dipartiment Federali tal-Intern (id-DFI) tat-22 ta’ Ġunju 2007 dwar l-addittivi permessi fl-oġġetti tal-ikel (l-Ordinanza dwar l-addittivi), kif emendata l-aħħar fil-11 ta’ Mejju 2009 (il-Ġabra uffiċjali 2009 2047).

9. 

L-Ordinanza tad-Dipartiment Federali tal-Intern (id-DFI) tas-26 ta’ Ġunju 1995 dwar is-sustanzi barranin u l-ingredjenti fl-oġġetti tal-ikel (l-Ordinanza dwar is-sustanzi barranin u l-ingredjenti), kif emendata l-aħħar fis-16 ta’ Mejju 2011 (il-Ġabra uffiċjali 2011 1985).

10. 

Id-Direttiva 2007/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi regoli dwar kwantitajiet nominali għal prodotti mballati [ppakkjati] minn qabel, li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 75/106/KEE u 80/232/KEE, u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE (ĠU L 247, 21.9.2007, p. 17).

11. 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid fir-rigward ta’ programmi ta’ appoġġ, kummerċ ma’ pajjiżi terzi, potenzjal tal-produzzjoni u kontrolli fis-settur tal-inbid (ĠU L 170, 30.6.2008, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 772/2010 tal-1 ta’ Settembru 2010 (ĠU L 232, 2.9.2010, p. 1).

Sabiex jiġi implimentat dan l-Anness, ir-Regolament għandu jiġi adattat kif ġej:

(a) 

L-importazzjonijiet kollha lejn l-Unjoni Ewropea ta’ prodotti tas-settur tal-inbid li joriġinaw fl-Isvizzera għandhom ikunu suġġetti għall-preżentazzjoni tad-dokument ta’ akkumpanjament stabbilit hawn taħt skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/9/KE tad-29 ta’ Diċembru 2004 (ĠU L 4, 6.1.2005, p. 12).

(b) 

Dan id-dokument ta’ akkumpanjament jieħu post id-dokument tat-tip VI 1 imsemmi fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2008 tas-27 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid fir-rigward ta’ programmi ta’ appoġġ, kummerċ ma’ pajjiżi terzi, potenzjal tal-produzzjoni u kontrolli fis-settur tal-inbid (ĠU L 170, 30.6.2008, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 772/2010 tal-1 ta’ Settembru 2010 (ĠU L 232, 2.9.2010, p. 1).

(c) 

Ir-referenzi fir-Regolament għal “Stat(i) Membru/i” jew “dispożizzjonijiet nazzjonali jew Komunitarji” (jew għal “regoli nazzjonali jew Komunitarji”) għandhom jinftehmu li japplikaw ukoll għall-Isvizzera u l-leġiżlazzjoni Svizzera.

(d) 

L-inbejjed li joriġinaw fl-Isvizzera li jistgħu jitqabblu ma’ nbejjed b’indikazzjoni ġeografika li għandhom aċidità totali, espressa bħala aċidu tartariku, ta’ inqas minn 3,5 grammi għal kull litru iżda mhux ta’ inqas minn 3 grammi għal kull litru, jistgħu jiġu impurtati, dejjem jekk ikunu identifikati b’indikazzjoni ġeografika u jekk tal-anqas 85 % mill-għeneb li jintuża biex jiġu prodotti jkun għeneb ta’ waħda mill-varjetajiet tal-għeneb li ġejjin jew aktar: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir jew Merlot.

Dokument ta’ akkumpanjament ( 16 )li jintbagħat mal-prodotti tas-settur tal-inbid li jkunu ġejjin mill-Isvizzera ( 17 )meta dawn jiġu ttrasportati

image

Appendiċi 4

Ismijiet protetti msemmija fl-Artikolu 5

TAQSIMA A

Ismijiet protetti għall-prodotti tas-settur tal-inbid li ġejjin mill-Unjoni EwropeaIL-BELĠJU

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

appellation d’origine contrôlée

DPO

bil-Franċiż

gecontroleerde oorsprongsbenaming

DPO

bl-Olandiż

Vin de pays

IĠP

bil-Franċiż

Landwijn

IĠP

bl-OlandiżIL-BULGARIJA

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Асеновград, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Asenovgrad

Болярово, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Bolyarovo

Брестник, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Brestnik

Варна, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Varna

Велики Преслав, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Veliki Preslav

Видин, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vidin

Враца, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vratsa

Върбица, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Varbitsa

Долината на Струма, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Struma valley

Драгоево, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Dragoevo

Евксиноград, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Evksinograd

Ивайловград, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Ivaylovgrad

Карлово, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Karlovo

Карнобат, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Karnobat

Ловеч, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Lovech

Лозицa, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Lozitsa

Лом, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Lom

Любимец, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Lyubimets

Лясковец, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Lyaskovets

Мелник, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Melnik

Монтана, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Montana

Нова Загора, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Nova Zagora

Нови Пазар, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Novi Pazar

Ново село, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Novo Selo

Оряховица, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Oryahovitsa

Павликени, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Pavlikeni

Пазарджик, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Pazardjik

Перущица, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Perushtitsa

Плевен, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Pleven

Пловдив, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Plovdiv

Поморие, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Pomorie

Русе, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Ruse

Сакар, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Sakar

Сандански, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Sandanski

Свищов, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Svishtov

Септември, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Septemvri

Славянци, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Slavyantsi

Сливен, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Sliven

Стамболово, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Stambolovo

Стара Загора, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Stara Zagora

Сунгурларе, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Sungurlare

Сухиндол, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Suhindol

Търговище, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Targovishte

Хан Крум, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Han Krum

Хасково, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Haskovo

Хисаря, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Hisarya

Хърсово, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Harsovo

Черноморски район, kemm jekk segwit mit-terminu Южно Черноморие, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Northern Black Sea Region

Шивачево, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Shivachevo

Шумен, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Shumen

Ямбол, kemm jekk segwit mill-isem ta’ sottoreġjun u/jew ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Yambol

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

Дунавска равнина

Terminu ekwivalenti: Danube Plain

Тракийска низина

Terminu ekwivalenti: Thracian Lowlands

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Благородно сладко вино (БСВ)

DPO

bil-Bulgaru

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

DPO

bil-Bulgaru

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

DPO

bil-Bulgaru

Регионално вино

(Regional wine)

IĠP

bil-Bulgaru

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Колекционно

(collection)

DPO

bil-Bulgaru

Ново

(young)

DPO/IĠP

bil-Bulgaru

Премиум

(premium)

IĠP

bil-Bulgaru

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

DPO

bil-Bulgaru

Премиум резерва

(premium reserve)

IĠP

bil-Bulgaru

Резерва

(reserve)

DPO/IĠP

bil-Bulgaru

Розенталер

(Rosenthaler)

DPO

bil-Bulgaru

Специална селекция

(special selection)

DPO

bil-Bulgaru

Специална резерва

(special reserve)

DPO

bil-BulgaruIR-REPUBBLIKA ĊEKA

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Čechy, kemm jekk segwit mit-terminu Litoměřická, kif ukoll jekk le

Čechy, kemm jekk segwit mit-terminu Mělnická, kif ukoll jekk le

Morava, kemm jekk segwit mit-terminu Mikulovská, kif ukoll jekk le

Morava, kemm jekk segwit mit-terminu Slovácká, kif ukoll jekk le

Morava, kemm jekk segwit mit-terminu Velkopavlovická, kif ukoll jekk le

Morava, kemm jekk segwit mit-terminu Znojemská, kif ukoll jekk le

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

České

Moravské

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

DPO

biċ-Ċek

aromatický sekt s.o.

DPO

biċ-Ċek

jakostní likérové víno

DPO

biċ-Ċek

jakostní perlivé víno

DPO

biċ-Ċek

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

DPO

biċ-Ċek

jakostní víno

DPO

biċ-Ċek

jakostní víno odrůdové

DPO

biċ-Ċek

jakostní víno s přívlastkem

DPO

biċ-Ċek

jakostní víno známkové

DPO

biċ-Ċek

V.O.C

DPO

biċ-Ċek

víno originální certifikace

DPO

biċ-Ċek

víno s přívlastkem kabinetní víno

DPO

biċ-Ċek

víno s přívlastkem ledové víno

DPO

biċ-Ċek

víno s přívlastkem pozdní sběr

DPO

biċ-Ċek

víno s přívlastkem slámové víno

DPO

biċ-Ċek

víno s přívlastkem výběr z bobulí

DPO

biċ-Ċek

víno s přívlastkem výběr z cibéb

DPO

biċ-Ċek

víno s přívlastkem výběr z hroznů

DPO

biċ-Ċek

Víno origininální certifikace (VOC jew V.O.C.)

IĠP

biċ-Ċek

zemské víno

IĠP

biċ-Ċek

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Archivní víno

DPO

biċ-Ċek

Burčák

DPO

biċ-Ċek

Klaret

DPO

biċ-Ċek

Košer, Košer víno

DPO

biċ-Ċek

Labín

DPO

biċ-Ċek

Mladé víno

DPO

biċ-Ċek

Mešní víno

DPO

biċ-Ċek

Panenské víno, Panenská sklizeň

DPO

biċ-Ċek

Pěstitelský sekt (*)

DPO

biċ-Ċek

Pozdní sběr

DPO

biċ-Ċek

Premium

DPO

biċ-Ċek

Rezerva

DPO

biċ-Ċek

Růžák, Ryšák

DPO

biċ-Ċek

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

DPO

biċ-ĊekIL-ĠERMANJA

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Ahr, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Baden, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Franken, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Hessische Bergstraße, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Mittelrhein, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Mosel, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Nahe, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Pfalz, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Rheingau, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Rheinhessen, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Saale-Unstrut, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Sachsen, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Württemberg, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)), segwit minn:

— Kabinett

— Spätlese

— Auslese

— Beerenauslese

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

DPO

bil-Ġermaniż

Qualitätswein, kemm jekk segwit mit-taqsira b.A. kif ukoll jekk le

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

DPO

bil-Ġermaniż

Qualitätslikörwein, kemm jekk segwit mit-taqsira b.A. kif ukoll jekk le (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

DPO

bil-Ġermaniż

Qualitätsperlwein, kemm jekk segwit mit-taqsira b.A. kif ukoll jekk le (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

DPO

bil-Ġermaniż

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

DPO

bil-Ġermaniż

Landwein

IĠP

bil-Ġermaniż

Winzersekt

DPO

bil-Ġermaniż

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Affentaler

DPO

bil-Ġermaniż

Badisch Rotgold

DPO

bil-Ġermaniż

Ehrentrudis

DPO

bil-Ġermaniż

Hock

DPO

bil-Ġermaniż

Klassik/Classic

DPO

bil-Ġermaniż

Liebfrau(en)milch

DPO

bil-Ġermaniż

Riesling-Hochgewächs

DPO

bil-Ġermaniż

Schillerwein

DPO

bil-Ġermaniż

Weißherbst

DPO

bil-ĠermaniżIL-GREĊJA

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Αγχίαλος

Terminu ekwivalenti: Anchialos

Αμύνταιο

Terminu ekwivalenti: Amynteo

Αρχάνες

Terminu ekwivalenti: Archanes

Γουμένισσα

Terminu ekwivalenti: Goumenissa

Δαφνές

Terminu ekwivalenti: Dafnes

Ζίτσα

Terminu ekwivalenti: Zitsa

Λήμνος

Terminu ekwivalenti: Lemnos

Μαντινεία

Terminu ekwivalenti: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Terminu ekwivalenti: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Terminu ekwivalenti: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Terminu ekwivalenti: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Terminu ekwivalenti: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Terminu ekwivalenti: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Terminu ekwivalenti: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Terminu ekwivalenti: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Terminu ekwivalenti: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Terminu ekwivalenti: Naoussa

Νεμέα

Terminu ekwivalenti: Nemea

Πάρος

Terminu ekwivalenti: Paros

Πάτρα

Terminu ekwivalenti: Patras

Πεζά

Terminu ekwivalenti: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Terminu ekwivalenti: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Terminu ekwivalenti: Rapsani

Ρόδος

Terminu ekwivalenti: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Terminu ekwivalenti: Robola of Cephalonia

Σάμος

Terminu ekwivalenti: Samos

Σαντορίνη

Terminu ekwivalenti: Santorini

Σητεία

Terminu ekwivalenti: Sitia

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

Tοπικός Οίνος Κω

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Κοѕ

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Αсhaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Terminu ekwivalenti: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος jew Τοπικός Οίνος Θράκης

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Thrace-Thrakikos jew Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής, li jistajkollu miegħu l-isem ta’ unità ġeografika iżgħar

Terminu ekwivalenti: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας, li jistajkollu miegħu l-isem ta’ unità ġeografika iżgħar

Terminu ekwivalenti: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Evvia, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας, li jistajkollu miegħu l-isem ta’ unità ġeografika iżgħar

Terminu ekwivalenti: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Viotia, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Evvia, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας jew Ρετσίνα Κορωπίου, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Kropia jew Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας jew Ρετσίνα Λιοπεσίου, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Peania jew Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Attika, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Evvia, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Terminu ekwivаlenti: Regionаl wine of Μаrtino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Terminu ekwivalenti: Regional wine of Halkidiki

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(denominazzjoni tal-oriġini ta’ kwalità għolja)

DPO

bil-Grieg

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(denominazzjoni tal-oriġini kkontrollata)

DPO

bil-Grieg

Οίνος γλυκός φυσικός

(inbid ħelu naturali)

DPO

bil-Grieg

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(inbid naturalment ħelu)

DPO

bil-Grieg

ονομασία κατά παράδοση (denominazzjoni tradizzjonali)

IĠP

bil-Grieg

τοπικός οίνος

(inbid lokali)

IĠP

bil-Grieg

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Αμπέλι

(Ampeli)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

DPO/IĠP

bil-Grieg

Αρχοντικό

(Archontiko)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Κάβα

(Cava)

IĠP

bil-Grieg

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

DPO

bil-Grieg

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

DPO

bil-Grieg

Κάστρο

(Kastro)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Κτήμα

(Ktima)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Λιαστός

(Liastos)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Μετόχι

(Metochi)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Μοναστήρι

(Monastiri)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Νάμα

(Nama)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Νυχτέρι

(Nychteri)

DPO

bil-Grieg

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Πύργος

(Pyrgos)

DPO/IĠP

bil-Grieg

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

DPO

bil-Grieg

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

DPO

bil-Grieg

Βερντέα

(Verntea)

IĠP

bil-Grieg

Vinsanto

DPO

bil-LatinSPANJA

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Abona

Alella

Alicante, kemm jekk segwit mit-terminu Marina Alta, kif ukoll jekk le

Almansa

Arabako Txakolina

Terminu ekwivalenti: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Terminu ekwivalenti: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Terminu ekwivalenti: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Terminu ekwivalenti: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre, kemm jekk segwit mit-terminu Artesa, kif ukoll jekk le

Costers del Segre, kemm jekk segwit mit-terminu Les Garrigues, kif ukoll jekk le

Costers del Segre, kemm jekk segwit mit-terminu Raimat, kif ukoll jekk le

Costers del Segre, kemm jekk segwit mit-terminu Valls de Riu Corb, kif ukoll jekk le

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Terminu ekwivalenti: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma, kemm jekk segwit mit-terminu Fuencaliente, kif ukoll jekk le

La Palma, kemm jekk segwit mit-terminu Hoyo de Mazo, kif ukoll jekk le

La Palma, kemm jekk segwit mit-terminu Norte de la Palma, kif ukoll jekk le

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Terminu ekwivalenti: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei, kemm jekk segwit mit-terminu Ladera de Monterrei, kif ukoll jekk le

Monterrei, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Monterrei, kif ukoll jekk le

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra, kemm jekk segwit mit-terminu Baja Montaña, kif ukoll jekk le

Navarra, kemm jekk segwit mit-terminu Ribera Alta, kif ukoll jekk le

Navarra, kemm jekk segwit mit-terminu Ribera Baja, kif ukoll jekk le

Navarra, kemm jekk segwit mit-terminu Tierra Estella, kif ukoll jekk le

Navarra, kemm jekk segwit mit-terminu Valdizarbe, kif ukoll jekk le

Pago de Arínzano

Terminu ekwivalenti: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas, kemm jekk segwit mit-terminu Condado do Tea, kif ukoll jekk le

Rías Baixas, kemm jekk segwit mit-terminu O Rosal, kif ukoll jekk le

Rías Baixas, kemm jekk segwit mit-terminu Ribeira do Ulla, kif ukoll jekk le

Rías Baixas, kemm jekk segwit mit-terminu Soutomaior, kif ukoll jekk le

Rías Baixas, kemm jekk segwit mit-terminu Val do Salnés, kif ukoll jekk le

Ribeira Sacra, kemm jekk segwit mit-terminu Amandi, kif ukoll jekk le

Ribeira Sacra, kemm jekk segwit mit-terminu Chantada, kif ukoll jekk le

Ribeira Sacra, kemm jekk segwit mit-terminu Quiroga-Bibei, kif ukoll jekk le

Ribeira Sacra, kemm jekk segwit mit-terminu Ribeiras do Miño, kif ukoll jekk le

Ribeira Sacra, kemm jekk segwit mit-terminu Ribeiras do Sil, kif ukoll jekk le

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana, kemm jekk segwit mit-terminu Cañamero, kif ukoll jekk le

Ribera del Guadiana, kemm jekk segwit mit-terminu Matanegra, kif ukoll jekk le

Ribera del Guadiana, kemm jekk segwit mit-terminu Montánchez, kif ukoll jekk le

Ribera del Guadiana, kemm jekk segwit mit-terminu Ribera Alta, kif ukoll jekk le

Ribera del Guadiana, kemm jekk segwit mit-terminu Ribera Baja, kif ukoll jekk le

Ribera del Guadiana, kemm jekk segwit mit-terminu Tierra de Barros, kif ukoll jekk le

Ribera del Júcar

Rioja, kemm jekk segwit mit-terminu Rioja Alavesa, kif ukoll jekk le

Rioja, kemm jekk segwit mit-terminu Rioja Alta, kif ukoll jekk le

Rioja, kemm jekk segwit mit-terminu Rioja Baja, kif ukoll jekk le

Rueda

Sierras de Málaga, kemm jekk segwit mit-terminu Serranía de Ronda, kif ukoll jekk le

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Terminu ekwivalenti: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia, kemm jekk segwit mit-terminu Alto Turia, kif ukoll jekk le

Valencia, kemm jekk segwit mit-terminu Clariano, kif ukoll jekk le

Valencia, kemm jekk segwit mit-terminu Moscatel de Valencia, kif ukoll jekk le

Valencia, kemm jekk segwit mit-terminu Valentino, kif ukoll jekk le

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid, kemm jekk segwit mit-terminu Arganda, kif ukoll jekk le

Vinos de Madrid, kemm jekk segwit mit-terminu Navalcarnero, kif ukoll jekk le

Vinos de Madrid, kemm jekk segwit mit-terminu San Martín de Valdeiglesias, kif ukoll jekk le

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

D.O

DPO

bl-Ispanjol

D.O.Ca

DPO

bl-Ispanjol

Denominacion de origen

DPO

bl-Ispanjol

Denominacion de origen calificada

DPO

bl-Ispanjol

Vino de calidad con indicación geográfica

DPO

bl-Ispanjol

Vino de pago

DPO

bl-Ispanjol

Vino de pago calificado

DPO

bl-Ispanjol

Vino dulce natural

DPO

bl-Ispanjol

Vino generoso

DPO

bl-Ispanjol

Vino generoso de licor

DPO

bl-Ispanjol

Vino de la Tierra

IĠP

bl-Ispanjol

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Amontillado

DPO

bl-Ispanjol

Añejo

DPO/IĠP

bl-Ispanjol

Chacolí-Txakolina

DPO

bl-Ispanjol

Clásico

DPO

bl-Ispanjol

Cream

DPO

bl-Ispanjol

Criadera

DPO

bl-Ispanjol

Criaderas y Soleras

DPO

bl-Ispanjol

Crianza

DPO

bl-Ispanjol

Dorado

DPO

bl-Ispanjol

Fino

DPO

bl-Ispanjol

Fondillón

DPO

bl-Ispanjol

Gran reserva

DPO

bl-Ispanjol

Lágrima

DPO

bl-Ispanjol

Noble

DPO/IĠP

bl-Ispanjol

Oloroso

DPO

bl-Ispanjol

Pajarete

DPO

bl-Ispanjol

Pálido

DPO

bl-Ispanjol

Palo Cortado

DPO

bl-Ispanjol

Primero de Cosecha

DPO

bl-Ispanjol

Rancio

DPO

bl-Ispanjol

Raya

DPO

bl-Ispanjol

Reserva

DPO

bl-Ispanjol

Sobremadre

DPO

bl-Ispanjol

Solera

DPO

bl-Ispanjol

Superior

DPO

bl-Ispanjol

Trasañejo

DPO

bl-Ispanjol

Vino Maestro

DPO

bl-Ispanjol

Vendimia Inicial

DPO

bl-Ispanjol

Viejo

DPO/IĠP

bl-Ispanjol

Vino de Tea

DPO

bl-IspanjolFRANZA

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace, kemm jekk segwit mill-isem ta’ varjetà tal-għeneb u/jew mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru wara t-terminu Rosacker

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Brand

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Bruderthal

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Eichberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Engelberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Florimont

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Frankstein

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Froehn

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Furstentum

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Geisberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Gloeckelberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Goldert

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Hatschbourg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Hengst

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Kanzlerberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Kastelberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Kessler

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Kitterlé

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Mambourg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Mandelberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Marckrain

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Moenchberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Muenchberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Ollwiller

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Osterberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Pfersigberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Pfingstberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Praelatenberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Rangen

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Saering

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Schlossberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Schoenenbourg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Sommerberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Sonnenglanz

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Spiegel

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Sporen

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Steinen

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Steingrubler

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Steinklotz

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Vorbourg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Wiebelsberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Winzenberg

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru segwit mit-terminu Zotzenberg

Anjou, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Anjou Coteaux de la Loire, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Anjou-Villages Brissac, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Arbois, kemm jekk segwit mit-terminu Pupillin, li warajh ikollu t-terminu“mousseux”jew le, kif ukoll jekk le

Auxey-Duresses, kemm jekk segwit mit-terminu“Côte de Beaune”jew mit-terminu“Côte de Beaune-Villages”, kif ukoll jekk le

Bandol

Terminu ekwivalenti: Vin de Bandol

Banyuls, kemm jekk segwit mit-terminu“Grand Cru”u/jew mit-terminu“Rancio”, kif ukoll jekk le

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn, kemm jekk segwit mit-terminu Bellocq, kif ukoll jekk le

Beaujolais, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le, u segwit mit-terminu“Villages”jew le u mit-terminu“Supérieur”jew le

Beaune

Bellet

Terminu ekwivalenti: Vin de Bellet

Bergerac, kemm jekk segwit mit-terminu“sec”, kif ukoll jekk le

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages, kif ukoll jekk le

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Bordeaux, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”, “Rosé”, “Mousseux”jew“supérieur”, kif ukoll jekk le

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Terminu ekwivalenti: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”jew“Rosé”jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Chitry, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”jew“Rosé”jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Côte Chalonnaise, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”jew“Rosé”jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Côte Saint-Jacques, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”jew“Rosé”jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Côtes d’Auxerre, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”jew“Rosé”jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Côtes du Couchois, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”jew“Rosé”jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Coulanges-la-Vineuse, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”jew“Rosé”jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Épineuil, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”jew“Rosé”jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Hautes Côtes de Beaune, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”jew“Rosé”jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Hautes Côtes de Nuits, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”jew“Rosé”jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar La Chapelle Notre-Dame, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”jew“Rosé”jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Le Chapitre, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”jew“Rosé”jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”jew“Rosé”jew mill-isem tal-unità ġeografika iżgħar Vézelay, kif ukoll jekk le

Bourgogne, kemm jekk segwit mit-termini“Clairet”, “Rosé”, “ordinaire”jew“grand ordinaire”, kif ukoll jekk le

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar li qabilha jkollha t-termini“Vins du”, “Mousseux du”, “Pétillant”jew“Roussette du”jew le, kif ukoll jekk le, jewinkella jekk ikun segwit mit-termini“Mousseux”jew“Pétillant”li warajhom ikollhom l-isem ta’ unità ġeografika iżgħar jew le, kif ukoll jekk le

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Cabernet de Saumur, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Beauroy segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Berdiot segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Beugnons, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Butteaux segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Chapelot segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Chatains segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Chaume de Talvat segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Bréchain segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Cuissy, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Fontenay segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Jouan segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Léchet segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Savant segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Vaubarousse segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Côte des Prés Girots segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Forêts segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Fourchaume segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu L’Homme mort segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Les Beauregards segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Les Épinottes segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Les Fourneaux segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Les Lys segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Mélinots segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Mont de Milieu segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Montée de Tonnerre, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Montmains segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Morein segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Pied d’Aloup segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Roncières segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Sécher segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Troesmes segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vaillons segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vau de Vey segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vau Ligneau segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vaucoupin segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vaugiraut segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vaulorent segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vaupulent segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vaux-Ragons segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis, kemm jekk segwit mit-terminu Vosgros segwit mit-terminu“premier cru”jew le, kif ukoll jekk le

Chablis

Chablis grand cru, kemm jekk segwit mit-terminu Blanchot, kif ukoll jekk le

Chablis grand cru, kemm jekk segwit mit-terminu Bougros, kif ukoll jekk le

Chablis grand cru, kemm jekk segwit mit-terminu Grenouilles, kif ukoll jekk le

Chablis grand cru, kemm jekk segwit mit-terminu Les Clos, kif ukoll jekk le

Chablis grand cru, kemm jekk segwit mit-terminu Preuses, kif ukoll jekk le

Chablis grand cru, kemm jekk segwit mit-terminu Valmur, kif ukoll jekk le

Chablis grand cru, kemm jekk segwit mit-terminu Vaudésir, kif ukoll jekk le

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages, kif ukoll jekk le

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune, kemm jekk segwit mit-terminu Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages, kif ukoll jekk le

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse, kemm jekk qablu jkollu t-terminu“Vin de”, kif ukoll jekk le

Corse, kemm jekk segwit mit-terminu Calvi li qablu jkollu t-terminu“Vin de”jew le, kif ukoll jekk le

Corse, kemm jekk segwit mit-terminu Coteaux du Cap Corse li qablu jkollu t-terminu“Vin de”jew le, kif ukoll jekk le

Corse, kemm jekk segwit mit-terminu Figari li qablu jkollu t-terminu“Vin de”jew le, kif ukoll jekk le

Corse, kemm jekk segwit mit-terminu Porto-Vecchio li qablu jkollu t-terminu“Vin de”jew le, kif ukoll jekk le

Corse, kemm jekk segwit mit-terminu Sartène li qablu jkollu t-terminu“Vin de”jew le, kif ukoll jekk le

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune wara l-isem ta’ unità ġeografika iżgħar

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis segwit mill-isem tal-varjetà tal-għeneb

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Cabrières, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Coteaux de Vérargues/Vérargues, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Montpeyroux, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Quatourze, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Saint-Drézéry, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc,kemm jekk segwit mit-terminu Saint-Georges-d’Orques, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Saint-Saturnin, kif ukoll jekk le

Coteaux du Languedoc, kemm jekk segwit mit-terminu Pic-Saint-Loup, kif ukoll jekk le

Coteaux du Layon, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire li warajh ikollu l-isem ta’ unità ġeografika iżgħar jew le, kif ukoll jekk le

Coteaux du Layon Chaume, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Coteaux du Loir, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Terminu ekwivalenti: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne, kemm jekk segwit mit-terminu Boudes, kif ukoll jekk le

Côtes d’Auvergne, kemm jekk segwit mit-terminu Chanturgue, kif ukoll jekk le

Côtes d’Auvergne, kemm jekk segwit mit-terminu Châteaugay, kif ukoll jekk le

Côtes d’Auvergne, kemm jekk segwit mit-terminu Corent, kif ukoll jekk le

Côtes d’Auvergne, kemm jekk segwit mit-terminu Madargue, kif ukoll jekk le

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais, kemm jekk segwit mit-terminu Fronton, kif ukoll jekk le

Côtes du Frontonnais, kemm jekk segwit mit-terminu Villaudric, kif ukoll jekk le

Côtes du Jura, kemm jekk segwit mit-terminu“mousseux”, kif ukoll jekk le

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon, kemm jekk segwit mit-terminu Les Aspres, kif ukoll jekk le

Côtes du Roussillon Villages, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Terminu ekwivalenti: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens, kemm jekk segwit mit-terminu Brem, kif ukoll jekk le

Fiefs Vendéens, kemm jekk segwit mit-terminu Mareuil, kif ukoll jekk le

Fiefs Vendéens, kemm jekk segwit mit-terminu Pissotte, kif ukoll jekk le

Fiefs Vendéens, kemm jekk segwit mit-terminu Vix, kif ukoll jekk le

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan, kemm jekk qablu jkollu t-terminu“Muscat de”, kif ukoll jekk le

Fronton

Gaillac, kemm jekk segwit mit-terminu“mousseux”, kif ukoll jekk le

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon, kemm jekk segwit mit-terminu“Rancio”, kif ukoll jekk le

Grand-Échezeaux

Graves, kemm jekk segwit mit-terminu“supérieures”, kif ukoll jekk le

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Terminu ekwivalenti: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Juliénas

Jurançon, kemm jekk segwit mit-terminu“sec”, kif ukoll jekk le

L’Étoile, kemm jekk segwit mit-terminu“mousseux”, kif ukoll jekk le

La Grande Rue

Ladoix, kemm jekk segwit mit-terminu“Côte de Beaune”jew mit-terminu“Côte de Beaune-Villages”, kif ukoll jekk le

Lalande de Pomerol

Languedoc, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, li warajh ikollu t-termini“Supérieur”jew“Villages”jew le, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges, kemm jekk segwit mit-terminu Clos de la Boutière, kif ukoll jekk le

Maranges, kemm jekk segwit mit-terminu La Croix Moines, kif ukoll jekk le

Maranges, kemm jekk segwit mit-terminu La Fussière, kif ukoll jekk le

Maranges, kemm jekk segwit mit-terminu Le Clos des Loyères, kif ukoll jekk le

Maranges, kemm jekk segwit mit-terminu Le Clos des Rois, kif ukoll jekk le

Maranges, kemm jekk segwit mit-terminu Les Clos Roussots, kif ukoll jekk le

Maranges, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, li warajh ikollu t-termini“Côte de Beaune”jew“Côte de Beaune-Villages”jew le, kif ukoll jekk le

Marcillac

Margaux

Marsannay, kemm jekk segwit mit-terminu“rosé”, kif ukoll jekk le

Maury, kemm jekk segwit mit-terminu“Rancio”, kif ukoll jekk le

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, li warajh ikollu t-terminu Val de Loire jew le, kif ukoll jekk le

Mercurey

Meursault, kemm jekk segwit mit-terminu“Côte de Beaune”jew mit-terminu“Côte de Beaune-Villages”, kif ukoll jekk le

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie, kemm jekk segwit mit-terminu“Côte de Beaune”jew mit-terminu“Côte de Beaune-Villages”, kif ukoll jekk le

Montlouis-sur-Loire, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, li warajh ikollu t-termini“mousseux”jew“pétillant”jew le, kif ukoll jekk le

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Terminu ekwivalenti: Moulis-en-Médoc

Muscadet, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Muscadet-Coteaux de la Loire, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Muscadet-Côtes de Grandlieu, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Muscadet-Sèvre et Maine, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Terminu ekwivalenti: Nuits-Saint-Georges

Orléans, kemm jekk segwit mit-terminu Cléry, kif ukoll jekk le

Pacherenc du Vic-Bilh, kemm jekk segwit mit-terminu“sec”, kif ukoll jekk le

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses, kemm jekk segwit mit-terminu“Côte de Beaune”jew mit-terminu“Côte de Beaune-Villages”, kif ukoll jekk le

Pessac-Léognan

Petit Chablis, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Pineau des Charentes

Terminu ekwivalenti: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet, kemm jekk segwit mit-terminu“Côte de Beaune”jew mit-terminu“Côte de Beaune-Villages”, kif ukoll jekk le

Quarts de Chaume, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Quincy, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Rasteau, kemm jekk segwit mit-terminu“Rancio”, kif ukoll jekk le

Régnié

Reuilly, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Richebourg

Rivesaltes, kemm jekk segwit mit-terminu“Rancio”, li qablu jkollu t-terminu“Muscat de”jew le, kif ukoll jekk le

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin, kemm jekk segwit mit-terminu“Côte de Beaune”jew mit-terminu“Côte de Beaune-Villages”, kif ukoll jekk le

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Saint-Péray, kemm jekk segwit mit-terminu“mousseux”, kif ukoll jekk le

Saint-Pourçain

Saint-Romain, kemm jekk segwit mit-terminu“Côte de Beaune”jew mit-terminu“Côte de Beaune-Villages”, kif ukoll jekk le

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay, kemm jekk segwit mit-terminu“Côte de Beaune”jew mit-terminu“Côte de Beaune-Villages”, kif ukoll jekk le

Saumur, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, li warajh ikollu t-termini“mousseux”jew“pétillant”jew le, kif ukoll jekk le

Saumur-Champigny, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Saussignac

Sauternes

Savennières, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Savennières-Coulée de Serrant, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Savennières-Roche-aux-Moines, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Savigny-les-Beaune, kemm jekk segwit mit-terminu“Côte de Beaune”jew mit-terminu“Côte de Beaune-Villages”, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Savigny

Seyssel, kemm jekk segwit mit-terminu“mousseux”, kif ukoll jekk le

Tâche (La)

Tavel

Touraine, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, li warajh ikollu t-termini“mousseux”jew“pétillant”jew le, kif ukoll jekk le

Touraine Amboise, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Touraine Azay-le-Rideau, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Touraine Mestand, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Touraine Noble Joué, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, kif ukoll jekk le

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, li warajh ikollu t-termini“mousseux”jew“pétillant”jew le, kif ukoll jekk le

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray, kemm jekk segwit mit-terminu Val de Loire, li warajh ikollu t-termini“mousseux”jew“pétillant”jew le, kif ukoll jekk le

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes, kemm jekk segwit mit-terminu Mont Bouquet, kif ukoll jekk le

Charentais, kemm jekk segwit mit-terminu Ile d’Oléron, kif ukoll jekk le

Charentais, kemm jekk segwit mit-terminu Ile de Ré, kif ukoll jekk le

Charentais, kemm jekk segwit mit-terminu Saint Sornin, kif ukoll jekk le

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté, kemm jekk segwit mit-terminu Coteaux de Champlitte, kif ukoll jekk le

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive, kemm jekk segwit mit-terminu Coteaux du Termenès, kif ukoll jekk le

Hauterive, kemm jekk segwit mit-terminu Côtes de Lézignan, kif ukoll jekk le

Hauterive, kemm jekk segwit mit-terminu Val d’Orbieu, kif ukoll jekk le

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France, kemm jekk segwit mit-terminu Marches de Bretagne, kif ukoll jekk le

Jardin de la France, kemm jekk segwit mit-terminu Pays de Retz, kif ukoll jekk le

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord, kemm jekk segwit mit-terminu Vin de Domme, kif ukoll jekk le

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais, kemm jekk segwit mit-terminu Coteaux de Chalosse, kif ukoll jekk le

Terroirs Landais, kemm jekk segwit mit-terminu Côtes de L’Adour, kif ukoll jekk le

Terroirs Landais, kemm jekk segwit mit-terminu Sables de l’Océan, kif ukoll jekk le

Terroirs Landais, kemm jekk segwit mit-terminu Sables Fauves, kif ukoll jekk le

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Appellation contrôlée

DPO

bil-Franċiż

Appellation d’origine contrôlée

DPO

bil-Franċiż

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

DPO

bil-Franċiż

Vin doux naturel

DPO

bil-Franċiż

Vin de pays

IĠP

bil-Franċiż

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

Ambré

DPO

bil-Franċiż

Clairet

DPO

bil-Franċiż

Claret

DPO

bil-Franċiż

Tuilé

DPO

bil-Franċiż

Vin jaune

DPO

bil-Franċiż

Château

DPO

bil-Franċiż

Clos

DPO

bil-Franċiż

Cru artisan

DPO

bil-Franċiż

Cru bourgeois

DPO

bil-Franċiż

Cru classé, kemm jekk segwit mit-termini Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième, kif ukoll jekk le

DPO

bil-Franċiż

Edelzwicker

DPO

bil-Franċiż

Grand cru

DPO

bil-Franċiż

Hors d’âge

DPO

bil-Franċiż

Passe-tout-grains

DPO

bil-Franċiż

Premier Cru

DPO

bil-Franċiż

Primeur

DPO/IĠP

bil-Franċiż

Rancio

DPO

bil-Franċiż

Sélection de grains nobles

DPO

bil-Franċiż

Sur lie

DPO/IĠP

bil-Franċiż

Vendanges tardives

DPO

bil-Franċiż

Villages

DPO

bil-Franċiż

Vin de paille

DPO

 L-ITALJA

Inbejjed li għandhom denominazzjoni protetta tal-oriġini

Aglianico del Taburno

Terminu ekwivalenti: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige segwit mit-terminu Colli di Bolzano

Terminu ekwivalenti: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige segwit mit-terminu Meranese di collina

Terminu ekwivalenti: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige segwit mit-terminu Santa Maddalena

Terminu ekwivalenti: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige segwit mit-terminu Terlano

Terminu ekwivalenti: Südtirol Terlaner

Alto Adige segwit mit-terminu Valle Isarco

Terminu ekwivalenti: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige segwit mit-terminu Valle Venosta

Terminu ekwivalenti: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Terminu ekwivalenti: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige jew dell’Alto Adige, kemm jekk segwit mit-terminu Bressanone, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige, kemm jekk segwit mit-terminu Burgraviato, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti, kemm jekk segwit mit-terminu“spumante”jew jekk qablu jkollu t-terminu“Moscato di”, kif ukoll jekk le

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Terminu ekwivalenti: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti, kemm jekk segwit mit-terminu Colli Astiani o Astiano, kif ukoll jekk le

Barbera d’Asti, kemm jekk segwit mit-terminu Nizza, kif ukoll jekk le

Barbera d’Asti, kemm jekk segwit mit-terminu Tinella, kif ukoll jekk le

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Terminu ekwivalenti: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Terminu ekwivalenti: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri, kemm jekk segwit mit-terminu Sassicaia, kif ukoll jekk le

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Terminu ekwivalenti: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e’ mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Terminu ekwivalenti: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, kemm jekk segwit mit-terminu Capo Ferrato, kif ukoll jekk le

Cannonau di Sardegna, kemm jekk segwit mit-terminu Jerzu, kif ukoll jekk le

Cannonau di Sardegna, kemm jekk segwit mit-terminu Oliena/Nepente di Oliena, kif ukoll jekk le

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Terminu ekwivalenti: Piglio

Cesanese di Affile

Terminu ekwivalenti: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Terminu ekwivalenti: Olevano Romano

Chianti, kemm jekk segwit mit-terminu Colli Aretini, kif ukoll jekk le

Chianti, kemm jekk segwit mit-terminu Colli Fiorentini, kif ukoll jekk le

Chianti, kemm jekk segwit mit-terminu Colli Senesi, kif ukoll jekk le

Chianti, kemm jekk segwit mit-terminu Colline Pisane, kif ukoll jekk le

Chianti, kemm jekk segwit mit-terminu Montalbano, kif ukoll jekk le

Chianti, kemm jekk segwit mit-terminu Montespertoli, kif ukoll jekk le

Chianti, kemm jekk segwit mit-terminu Rufina, kif ukoll jekk le

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre, kemm jekk segwit mit-terminu Costa da Posa, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, kemm jekk segwit mit-terminu Costa de Campu, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, kemm jekk segwit mit-terminu Costa de Sera, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani - Prosecco

Terminu ekwivalenti: Asolo - Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mit-terminu Colline di Oliveto, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mit-terminu Colline di Riosto, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mit-terminu Colline Marconiane, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mit-terminu Monte San Pietro, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mit-terminu Serravalle, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mit-terminu Terre di Montebudello, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mit-terminu Zola Predosa, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Colli Bolognesi Classico - Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Terminu ekwivalenti: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano, kemm jekk segwit mit-terminu Fregona, kif ukoll jekk le

Colli di Conegliano, kemm jekk segwit mit-terminu Refrontolo, kif ukoll jekk le

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli, kemm jekk segwit mit-terminu Cialla, kif ukoll jekk le

Colli Orientali del Friuli, kemm jekk segwit mit-terminu Rosazzo, kif ukoll jekk le

Colli Orientali del Friuli, kemm jekk segwit mit-terminu Schiopettino di Prepotto, kif ukoll jekk le

Colli Orientali del Friuli Picolit, kemm jekk segwit mit-terminu Cialla, kif ukoll jekk le

Colli Perugini

Colli Pesaresi, kemm jekk segwit mit-terminu Focara, kif ukoll jekk le

Colli Pesaresi, kemm jekk segwit mit-terminu Roncaglia, kif ukoll jekk le

Colli Piacentini, kemm jekk segwit mit-terminu Gutturnio, kif ukoll jekk le

Colli Piacentini, kemm jekk segwit mit-terminu Monterosso Val d’Arda, kif ukoll jekk le

Colli Piacentini, kemm jekk segwit mit-terminu Val Trebbia, kif ukoll jekk le

Colli Piacentini, kemm jekk segwit mit-terminu Valnure, kif ukoll jekk le

Colli Piacentini, kemm jekk segwit mit-terminu Vigoleno, kif ukoll jekk le

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Terminu ekwivalenti: Collio

Conegliano - Valdobbiadene - Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi, kemm jekk segwit mit-terminu Furore, kif ukoll jekk le

Costa d’Amalfi, kemm jekk segwit mit-terminu Ravello, kif ukoll jekk le

Costa d’Amalfi, kemm jekk segwit mit-terminu Tramonti, kif ukoll jekk le

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Terminu ekwivalenti: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Terminu ekwivalenti: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Terminu ekwivalenti: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro, kemm jekk segwit mit-terminu Pachino, kif ukoll jekk le

Erbaluce di Caluso

Terminu ekwivalenti: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Terminu ekwivalenti: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Terminu ekwivalenti: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Terminu ekwivalenti: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Terminu ekwivalenti: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia, kemm jekk segwit mit-terminu Campi Taurasini, kif ukoll jekk le

Ischia

Lacrima di Morro

Terminu ekwivalenti: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Terminu ekwivalenti: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, kemm jekk segwit mit-terminu Oltre Po Mantovano, kif ukoll jekk le

Lambrusco Mantovano, kemm jekk segwit mit-terminu Viadanese-Sabbionetano, kif ukoll jekk le

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Terminu ekwivalenti: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Terminu ekwivalenti: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Terminu ekwivalenti: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, kemm jekk segwit mit-terminu Bonera, kif ukoll jekk le

Menfi, kemm jekk segwit mit-terminu Feudo dei Fiori, kif ukoll jekk le

Merlara

Molise

Terminu ekwivalenti: del Molise

Monferrato, kemm jekk segwit mit-terminu Casalese, kif ukoll jekk le

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Terminu ekwivalenti: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Casauria/Terre di Casauria, kif ukoll jekk le

Montepulciano d’Abruzzo, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Terre dei Vestini, kif ukoll jekk le

Montepulciano d’Abruzzo, kemm jekk segwit mit-terminu Colline Teramane, kif ukoll jekk le

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Terminu ekwivalenti: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Terminu ekwivalenti: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna, kemm jekk segwit mit-terminu Gallura, kif ukoll jekk le

Moscato di Sardegna, kemm jekk segwit mit-terminu Tempio Pausania, kif ukoll jekk le

Moscato di Sardegna, kemm jekk segwit mit-terminu Tempo, kif ukoll jekk le

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Terminu ekwivalenti: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna, kemm jekk segwit mit-terminu Bertinoro, kif ukoll jekk le

Parrina

Penisola Sorrentina, kemm jekk segwit mit-terminu Gragnano, kif ukoll jekk le

Penisola Sorrentina, kemm jekk segwit mit-terminu Lettere, kif ukoll jekk le

Penisola Sorrentina, kemm jekk segwit mit-terminu Sorrento, kif ukoll jekk le

Pentro di Isernia

Terminu ekwivalenti: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Terminu ekwivalenti: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Terminu ekwivalenti: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente, kemm jekk segwit mit-terminu Albenga/Albengalese, kif ukoll jekk le

Riviera ligure di ponente, kemm jekk segwit mit-terminu Finale/Finalese, kif ukoll jekk le

Riviera ligure di ponente, kemm jekk segwit mit-terminu Riviera dei Fiori, kif ukoll jekk le

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Terminu ekwivalenti: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa, kemm jekk segwit mit-terminu Canusium, kif ukoll jekk le

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Terminu ekwivalenti: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Terminu ekwivalenti: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de’ Goti

Terminu ekwivalenti: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano, kemm jekk segwit mit-terminu Mogoro, kif ukoll jekk le

Savuto

Scanzo

Terminu ekwivalenti: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Terminu ekwivalenti: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave, kemm jekk segwit mit-terminu Colli Scaligeri, kif ukoll jekk le

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Terminu ekwivalenti: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona, kemm jekk segwit mill-isem ta’ unità ġeografika iżgħar, kif ukoll jekk le

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Terminu ekwivalenti: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, kemm jekk segwit mit-terminu Isera/d’Isera, kif ukoll jekk le

Trentino, kemm jekk segwit mit-terminu Sorni, kif ukoll jekk le

Trentino, kemm jekk segwit mit-terminu Ziresi/dei Ziresi, kif ukoll jekk le

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia, kemm jekk segwit mit-terminu Suvereto, kif ukoll jekk le

Val Polcèvera, kemm jekk segwit mit-terminu Coronata, kif ukoll jekk le

Valcalepio

Valdadige, kemm jekk segwit mit-terminu Terra dei Forti, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Terminu ekwivalenti: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta, kemm jekk segwit mit-terminu Arnad-Montjovet, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, kemm jekk segwit mit-terminu Blanc de Morgex et de la Salle, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, kemm jekk segwit mit-terminu Chambave, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, kemm jekk segwit mit-terminu Donnas, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, kemm jekk segwit mit-terminu Enfer d’Arvier, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, kemm jekk segwit mit-terminu Nus, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, kemm jekk segwit mit-terminu Torrette, kif ukoll jekk le

Terminu ekwivalenti: Vallée d’Aoste

Valpolicella, kemm jekk ikollu miegħu t-terminu Valpantena, kif ukoll jekk le

Valsusa

Valtellina Superiore, kemm jekk segwit mit-terminu Grumello, kif ukoll jekk le

Valtellina Superiore, kemm jekk segwit mit-terminu Inferno, kif ukoll jekk le

Valtellina Superiore, kemm jekk segwit mit-terminu Maroggia, kif ukoll jekk le

Valtellina Superiore, kemm jekk segwit mit-terminu Sassella, kif ukoll jekk le

Valtellina Superiore, kemm jekk segwit mit-terminu Valgella, kif ukoll jekk le

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Terminu ekwivalenti: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Terminu ekwivalenti: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Inbejjed li għandhom indikazzjoni ġeografika protetta

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Terminu ekwivalenti: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Terminu ekwivalenti: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Terminu ekwivalenti: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Terminu ekwivalenti: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Terminu ekwivalenti: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel.

Terminu ekwivalenti: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Terminu ekwivalenti: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Terminu ekwivalenti: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Terminu ekwivalenti: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Terminu ekwivalenti: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Terminu ekwivalenti: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Terminu ekwivalenti: Weinberg Dolomiten

Termini tradizzjonali (l-Artikolu 118u(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007)

D.O.C

DPO

bit-Taljan

D.O.C.G.

DPO

bit-Taljan

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

DPO

bit-Taljan

Denominazione di Origine Controllata

DPO

bit-Taljan

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

DPO

bil-Ġermaniż

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

DPO

bil-Ġermaniż

Vino Dolce Naturale

DPO

bit-Taljan

Indicazione geografica tipica (IGT)

IĠP

bit-Taljan

Landwein

IĠP

bil-Ġermaniż

Vin de pays

IĠP